HANDLINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN SALTSJÖBADENS GK

2 S. 1/2 HISTORIA Det hela började någon gång under 1925 när dåvarande chefen för järnvägsbolaget, kapten Håkan Bodman började tala om att anlägga en golfbana i Saltsjöbaden. I bolagets styrelse fanns några likasinnade som säkert hade en bitanke med en golfbana, nämligen att stimulera tomtförsäljningen. Den 5 maj 1926 beslutades att en bana skulle anläggas till en kostnad av kr. Kunskapen för banans planering stod Edvin Roberts för, då instruktör vid Stockholms GK. Och på försommaren 1929 var banan spelklar och invigdes den 13 juni. Sedan dess har mycket hänt. Från slutet av 1930-talet och fram till 1960-talet diskuterades, planerades och förkastades, av olika anledningar, flera förslag till en 18-håls bana. Efter ett flertal extra möten redovisades en ekonomisk plan om hur nybyggnationen skulle finansieras, och i april 1966 undertecknades arrendeavtalet med Erstavik. På hösten 1972 spelade vi en 18-håls bana. Och 27 juli 1976 öppnades den nya 18-håls banan. Vid bygget av 18-håls banan var en betydande insats och en positiv bieffekt utdikningen av Ljuskärret och övriga sanka partier där banan idag ligger. I många år har flera av Sveriges bästa golfspelare haft Saltsjöbaden som sin hemmabana, Maud Rhöss, G.A. Bielke, Thure Holmström, Hasse Hedjersson, Camilla Lennarth, m.fl. Under de senaste 40 åren har våra banor genomgått en hel del om- och nybyggnationer. GOLFENS UTVECKLING Ser vi ut i världen och på Sverige finns det många utmaningar för golfsporten. I Europa är det endast Tyskland som har en ökning av golfspelare. England har förlorat medlemmar de senaste åren. Skottland och Irland har tappat 30% av medlemsstocken de senast 5 åren. I Sverige ligger den årliga minskningen på en betydligt lägre nivå, ett par procent, från aktiva medlemmar till Den största minskningen är bland juniorer, vilket betyder att det finns en utmaning för golfsporten att attrahera fler juniorer. Det har, i Sverige, lett till en pressad ekonomi på många klubbar, och det har i sin tur lett till att klubbar försöker att hitta nya möjligheter till intäkter. Det testas nya typer av medlemskap, nya tävlingsformer samt satsningar på helhetsupplevelser i golfen. Samtidigt tvingas många klubbar att minska sina driftbudgetar för att få balans i ekonomin.

3 S. 2/2 HANDLINGSPLAN Handlingsplanen speglar Saltsjöbadens Golfklubbs långsiktiga inriktning. Avsikten med planen är att presentera ett underlag för klubbens medlemmar att bilda sig en uppfattning om strategiskt viktiga frågor. Självklart är det angeläget att det finns en samstämmighet kring prioriteringar av olika frågor som klubbhus, banan, elitverksamhet, tävlingsverksamhet samt inte minst verksamhetens finansiering. Klubbens intäkter kommer i huvudsak från medlemsavgifter, greenfee och sponsorer. Målet är att behålla avgifterna oförändrade och att greenfee intäkterna skall vara på en tillfredställande nivå. Sponsorintäkter kommer sannolikt att ligga på en lägre nivå jämfört med tidigare år, då alltfler företag blivit mer restriktiva med dessa satsningar. Ambitionen är att över tid behålla klubben skuldfri men vi ser ett behov att under de kommande 5 åren öka investeringstakten. Detta framgår också av planen för våra banor. Nu ser vi fram emot de kommande åren med vår bana som den viktigaste delen i verksamheten. Och det är glädjande att se att vårt arbete med inriktning på stegvisa, professionellt underbyggda kvalitetshöjningar, ger resultat. Saltsjöbadens Golfklubb är självklart till för medlemmarna och det är viktigt att öka tillgängligheten för oss medlemmar med generös plats för spontangolf och populära tävlingar. Klubblivet med restaurang och medlemsaktiviteter är självklart av stor vikt för att främja umgänget på klubben, liksom engagemanget för våra ungdomar. Vår förhoppning är att ni i den fortsatta texten skall få en djupare förståelse för de utmaningar och överväganden som vår klubb står inför, och för de värderingar som är styrande. Vi tar gärna emot synpunkter och förslag, avseende handlingsplanen, som kan gälla sådant som vi förbisett eller som ni tycker borde omprioriteras. Handlingsplanen skall löpande uppdateras och vara ett levande dokument.

4 GKS - STOCKHOLMS MEDLEMSKLUBB NO.1 VISION Saltsjöbadens Golfklubb skall vara Stockholms medlemsklubb nummer ett, med banor i toppskick och en avspänd atmosfär präglad av trivsel, kvalitet och god service. VERKSAMHETSIDÉ Saltsjöbadens golfklubb skall vara en attraktiv och välskött medlemsklubb med förankring inom Nacka kommun och dess närområde. Golfklubben skall vara en multifunktionell och miljöledande golfanläggning som erbjuder idrotts- och friskvårdsverksamhet för hela familjen året runt. Golfklubben är till i första hand för medlemmar, sponsorer och gäster och en stabil medlemsbas i närområdet skall behållas och utvecklas. VÄRDEGRUND ÖVERGRIPANDE MÅL genom vänlighet och ansvarstagande får vi roligt tillsammans Vänlighet Vi bemöter alla med vänlighet och respekt Ansvar Vi tar alltid ansvar för vårt beteende så det gagnar klubbens bästa Glädje Vi har roligt tillsammans Saltsjöbadens Golfklubb skall ha en anläggning i utmärkt skick och en balanserad ekonomi som möjliggör framtida investeringar. PERSPEKTIV MEDLEM GÄST MEDARBETARE ANLÄGGNING EKONOMI ARBETSSÄTT Varje medlems behov ska tillgodoses GKS ska alltid upplevas som det självklara valet Kompetenta, engagerade och serviceinriktade En anläggning med miljö, trivsamhet och kvalité i fokus Ekonomi i balans som möjliggör framtida investeringar Tydlighet och effektivitet i samverkan FRAMGÅNGSFAKTORER Kännedom om medlemmarnas behov Hög tillgänglighet Service/bemötande Anläggningens kvalité Klubbaktiviteter Alla ska bli sedda Information Medlemsförmåner Klubbkänsla Speltempo Kunskap om gästens förväntningar Service/bemötande Hög tillgänglighet Anläggningens kvalité Valfrihet i utbud Samarbetspartners Återkommande gäster Omnämnda i press och media Omvärldsbevakning Speltempo Kompetens Delaktighet Engagemang Lyhördhet Arbetsmiljö GKSanda Helhetssyn finish Skötsel och underhåll Tillgänglighet Information Miljöhänsyn Medlemsantal Affärsmässig prissättning Varumärke Beläggning Sponsorintäkter Företagsgolf Kostnadseffektivitet Investeringsplan Alternativa intäkter Kommunikation Ansvars- och rollfördelning Ständiga förbättringar Teknisk lyhördhet Rutiner Samverkan HANDLINGSPLAN Medlemsundersökning Bokningssystem Informationstavlor Gästrabatt Greenfeesamarbeten Skapa GKS-anda i service/bemötande Utveckla medlemsförmåner Information om speltempo Kommunikation Gästundersökning Skapa GKS-anda i service/bemötande Bokningsregler Mediaplan Prissättning Tydlig skyltning Första intryck Information om speltempo Samsyn om mål och visioner Löpande information Feedback Utbildning Medarbetaraktiviteter Kvalitetsdirektiv Samsyn om mål och visioner Tydlig baninformation Informationstavlor, skyltning Marknadsanpassade medlemserbjudanden Bokningsregler Prissättning Mediaplan Mervärde för partners Konstsnöspår Inköpspolicy Proaktiv ekonomistyrning Tydliga roll- och rutinbeskrivningar Utveckla arbetsmetoder Uppföljning ansvar Protokollstruktur

5 SALTSJÖBADENS GOLFBANOR SALTSJÖBADENS GK

6 SALTSJÖBADENS GOLFBANOR S. 1/6 MÅL Både 18-håls banan och 9-hålsbanan ska, utifrån ett Stockholmsperspektiv, vara väl skötta, ha en hög finish och passa för såväl medlemmar som gäster. Kvaliten ska successivt höjas och karaktären av parkbana i skärgårdsmiljö förstärkas, samtidigt som dess särart gällande flora och fauna skall bevaras och utvecklas. Oavsett spelarens skicklighet ska banorna vara både utmanande och rättvisa. Målet är att såväl 18-hålsbanan som 9-hålsbanan (om än i enklare form) ska nå sin fulla potential och uppskattas av alla. En springande punkt i all vår banskötsel är att ha miljöaspekterna i fokus och där är GEO certifieringen en ledstjärna som vi skall följa. För att kunna uppnå vår målsättning har vi definierat ett antal prioriterade områden: GREENER FAIRWAYS TEES MILJÖARBETET BUNKRAR PRIORITERADE OMRÅDEN Nedan kommenteras de områden som är prioriterade. Vi har försökt ta ett strategiskt grepp på dessa, där kortsiktiga åtgärder måste matcha långsiktiga målsättningar. Genomförandet kan komma att omfatta flera av nedanståendepunkter på samma gång, till exempel ombyggnad av ett helt hål eller ett sammanhängande område. GREENER 18-hålsbanans greener är relativt sett bra med jämn hastighet på de 13 greener som byggts om i slutet av 2000-talet. De 5 kvarvarande greenerna har lite annorlunda hastighet och kvalitet och kommer över de närmaste 5 åren att behöva renoveras med nytt material. Endast i ett, eller möjligen två, fall behöver greenområdet i sin helhet byggas om (hål 5 och hål 14). Flertalet av greenerna har genom åren byggts om och resultatet får anses lyckat och består i stort än idag. Dock måste biologiska och levande material kontinuerligt skötas och utvecklas och det behövs löpande göras vissa justeringar och renoveringar.

7 SALTSJÖBADENS GOLFBANOR S. 2/6 För 9-hålsbanan finns inte riktigt samma förutsättningar för greenerna men även här är det viktigt att de fortsätter underhållas och utvecklas. En av förutsättningar för att dessa greener skall ha möjlighet att vara bra över en längre tid är ökat ljusinsläpp vilket innebär att vi måste gallra runt greenerna en hel del. Dock skall detta göras med hänsyn till vårt miljöarbete samt bevarande av faunan. Vi följer de senaste rönen avseende hur våra greener ska skötas för att de ska uppnå högsta kvalitet. Greenerna förbättras och justeras löpande, samt ska vara fasta, jämna och snabba. På senare år har mycket energi lagts på för att förebygga svampsjukdomar. Det handlar till exempel om att preparera greenerna i slutet av säsongen och förbereda dem för vintern. Ett lyckat exempel är att förekomsten av så kallad snömögel har minskat drastiskt. Klippningen kompletteras numera av vältning för att åstadkomma fasta och jämna underlag utan att stressa gräset i onödan. FÖRÄNDRINGAR Mindre justeringar kommer att behöva göras på några greener för att komma tillrätta med ojämn hastighet och dålig grästillväxt samt förbättra avrinning och dränering. Åtgärderna är direkt kopplade till att förbättra gräsväxten och till exempel behöver både hål 5 och hål 14 få nya greenområden. Samtidigt behöver hål 2, 3 & 4 få lite annorlunda design samt hål 11, 13, 15 och 16 få ny såbädd. FAIRWAYS Här inriktas skötseln på att främja en bra turf, som bättre klarar mycket regn. Regelbundet måste luftning, dressning, hjälpsådd och dräneringsarbeten utföras för att uppnå önskad kvalitet med fasta fairwayytor och tät gräsväxt. Vi kommer att behöva lägga särskild vikt vid bevattning och dränering och på att minimera thatch (kompakterade döda biologiska massor i marken) som förhindrar normal avrinning av vatten. Vidare kommer vi att försöka utöka och säkra det framtida behovet av vatten, så att vi kan vattna mer ekonomiskt och med större kontroll. Klipplinjerna skall ses över vid varje säsongstart och dessa skall framhäva de naturliga förutsättningarna inom området.

8 SALTSJÖBADENS GOLFBANOR S. 3/6 Fairways kvalitet måste förbättras och blir därför av hög prioritet även de närmaste åren. För att uppnå detta behöver vi investera i relevanta luftnings- och dräneringsaggregat. Luftningsarbetet sker med både solida pinnar och hålpipor. Luftnings- och dräneringsarbetet syftar till att skapa förutsättningar för effektivare dränering samt för att skapa fina fairways med riklig gräsväxt. Luftningsarbetena måste ske tillräckligt frekvent och regelbundet liksom tillförsel av dressmaterial samt stödsådd. Utöver detta behöver vi fokusera på bevattning och avvattning och det görs genom att fokusera på att ta bort Thatch som förhindrar normal avrinning. Samtidigt måste vi tillse att regnvatten kan avledas effektivt (och återanvändas). Vi behöver skapa förutsättningar för uppsamling av vatten via sammanhängande dräneringssystem med rör, brunnar och pumpar på strategiska ställen. Tanken är att vattnet från banan samlas i olika vattenmagasin för att sedan kunna återanvändas. BUNKRAR Bunkrar är ett frekvent förekommande inslag på banan. Eftersom banan betraktas som relativt kort ska bunkrarna utgöra ett strategiskt och intressant hinder samtidigt som de används för att tydliggöra banans konturer. Bunkrarna måste kopplas ihop på ett naturligt sätt med kringliggande miljö samtidigt som de måste utformas så att dränering fungerar samt tillåta skötsel på ett rationellt sätt. Bunkrar skall, under en längre period, byggas om enligt de senaste rönen. Detta för att exempelvis förhindra vatten ansamling och blandning med kringliggande material. Sandens kvalitet skall vara ämnad för bunkerslag, det vill säga ge en riktig bounce. Målsättningen är att renovera ett antal bunkrar per år. De bunkrar som är i sämst skick kommer att prioriteras. Arbetet kommer att medföra vissa nödvändiga förändringar, såsom ändrad placering och design. Med anledning av dräneringsproblem, skötsel och design kommer de framtida bunkrarna att byggas något annorlunda jämfört med dagens bunkrar, främst genom att byta sandmaterialet men även uppbyggnaden av bunkern kommer att förändras.

9 SALTSJÖBADENS GOLFBANOR S. 4/6 TEES Ytan på utslagsplatserna behöver emellanåt jämnas till genom omläggning och samtidigt bättre anslutas till kringliggande omgivningar. Nya tees ska byggas med modern teknik och ändamålsenliga material. Röda utslagsplatser måste få högre prioritet. Utslagsplatserna ska skötas i likhet med foregreens när det gäller dressgods, gödning, stödsådd och klippning. Det är självklart att alla tees måste sikta rätt. Några bör placeras om på grund av säkerhet och spelstrategi. SÄKERHET & BANANS STRÄCKNING För att öka speltempot och säkerheten på banan kommer att antal tees flyttas alternativt byggas om. På hål 3 planerar vi att flytta tee närmare dagens green som i sin tur förlängs mot sjön i hålets riktning. Vidare kommer teerna på hål 5 göras större samt damernas båda tees slås ihop till en (mellan dagens röda och blå tee). På hål 9 planeras ett nytt back-tee nedanför dagens (bakom herr tee). MILJÖARBETET Klubben har sedan våren 2002 en aktivt arbetande miljökommittee, som löpande identifierar, mäter, följer upp, reviderar och åtgärdar insatser för att nå de mål och genomföra de arbetsinsatser som definierats. Miljöplanen är därmed ett viktigt dokument i klubbens arbete och uppdatering av planen sker en gång per år. Miljöplanen finns tillgänglig för alla GKSs medlemmar och andra intresserade på GKSs hemsida, under miljökommitteen. I april 2005 erhöll Saltsjöbadens Golfklubb ett miljödiplom från Svenska Golfförbundet (SGF). Kriterierna för att en golfklubb ska få SGF:s miljödiplom är att klubben kan uppvisa ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Som bas för miljöarbetet måste klubben ha en miljöpolicy och en miljöplan för hur klubben kan förbättra sin miljöprestanda. Med miljöprestanda menas att ha identifierat de betydande miljöaspekterna och därmed satt upp kort- och långsiktiga mål för att uppnå ständig förbättring. Som ett led i miljöarbetet genomför klubben också kontinuerlig utbildning av all personal och styrelsens ledamöter.

10 SALTSJÖBADENS GOLFBANOR S. 5/ erhöll GKS Swedish Greenkeepers Association s miljöpris. I mars 2010 utnämndes GKS av Stockholms GolfDistrikts Förbund till bästa golfklubb i distriktet, bl. a baserat på miljöarbetet. Sedan årsskiftet 2006/2007 är Magnus Enell (ledamot i GKS Ban- och Miljö kommittee) med i Svenska Golfförbundets Styrgrupp Miljö och sedan hösten 2008 med i Advisory Council för Golf Environment Organisation (GEO). 13 I maj 2012 erhöll Saltsjöbadens Golfklubb Nacka kommuns miljödiplom, bl.a. med motiveringen kopplad till det certifierade miljöledningssystem (GEO) som klubben nu arbetar efter. Klubben blev sommaren 2012 slutgiltigt certifierad enligt miljöledningssystem GEOs kriterier (Golf Environment Organisations), en certifiering som förnyatts under 2015 och klubbens miljöarbete har uppmärksammats positivt externt på många olika sätt, t ex i dagstidningar, lokaltidningar, kommuner, andra golfklubbar och Svenska Golfförbundet. AVSLUTNING Bankommittén och banpersonalen kommer att ha följande fokus för arbetet med banorna de närmaste åren. GREENER OCH TEES AV JÄMN OCH HÖG KVALITET FÖRBÄTTRADE FAIRWAYS FÖRBÄTTRADE BUNKRAR HÖG KVALITET OCH FINISH ÖKAD SÄKERHET Den unika potentialen i Saltsjöbadens båda golfbanor ska förädlas och utvecklas vidare. För att nå våra ambitioner kommer investeringarna behöva göras men för detta krävs beslut vid ett medlemsmöte vilket borgar för att vi utvecklar banan enligt medlemmarnas önskemål.

11 SALTSJÖBADENS GOLFBANOR S. 6/6 RESURSER Delar av våra prioriterade projekt kommer att kunna genomföras med de resurser som finns i driftsbudgeten för banan. Vi vill arbeta med begreppen Tender Loving Care samt Attention to Details och syftar på den omsorg banan förtjänar och får av dem som sköter den. För oss innebär begreppen, att man med små medel kan åstadkomma stora förbättringar gällande presentation, kondition och kvalitet. Detta leder helt enkelt till ett bättre helhetsintryck. Investeringar behöver också göras. Maskinparken har ett återkommande behov av förnyelse som är nödvändig (även om den i dagsläget är relativt ny) för att behålla och förbättra produktivitet och kvalitet. Andra investeringar kommer att göras i större projekt på banan. Vi kommer till exempel att fokusera mycket på förbättrad fairwaykvalitet de närmaste åren. I samband med detta måste vi investera i en utvidgning av bevattningssystemet samt olika dräneringsåtgärder. För att nå våra ambitioner kommer investeringarna initialt att behöva överstiga det egentliga budgetutrymmet och vid behov ska externa resurser anlitas för kvalitetsgranskning av banans skötsel och utveckling. Detta kräver som ovan nämnt, beslut vid medlemsmöte vilket borgar för att vi utvecklar banan enligt medlemmarnas önskemål.

12 ELIT & JUNIOR SALTSJÖBADENS GK

13 S. 1/5 VERKSAMHETSIDÉ Vi erbjuder en bred verksamhet för barn och ungdomar och har plats för alla oavsett ambitionsnivå. Det innebär vi att har verksamhet som spänner från knatte till elit. Elitverksamheten innefattar i vissa fall spelare äldre än 21 år. Vår önskan är att verksamheten ska ge unga en meningsfull fritidssysselsättning där de kan umgås, utvecklas och ha roligt tillsammans. Vi vill erbjuda en gedigen golfutbildning men även ge möjlighet att utvecklas på ett personligt plan att lära för livet. Vi vill skapa starka band med klubben så att juniorerna fortsätter i klubben som seniorer och kanske som ideella ledare och/eller elitspelare. VÄRDEGRUND Vår värdegrund beskriver hur spelare och ledare bemöter varandra och agerar mot varandra på träning och tävling. Vi jobbar årligen med värdegrundsrelaterade aktiviteter. Golf är på många sätt en helt unik sport där fair-play är en grundbult och där vi umgås över åldersgränser. Vett och etikett, sportsligt uppträdande och personligt ansvar är en förutsättning för att kunna utöva idrotten. Golf är en kombination av individ- och lagsport. För Idrottskommitténs verksamhet har vi valt samma värdegrund som Svenska Golfförbundet, men med några tillägg. Aktiviteter och inriktning ska kunna silas genom parametrarna: GLÄDJE vår verksamhet ska präglas av glädje för golfen under träning, tävling och i övrig verksamhet på klubben. HÄLSA golfen utvecklar spelarens fysik, motorik, mentala kapacitet etc. Säkerhet i samband med spel är också en del av detta. ANSVAR verksamheten är komplex och kräver att alla tar ansvar. På spelarnivå innebär det ansvar för sitt spel, träning och tävlande. Det innebär också att man som tränare, coach eller förälder tar ansvar för att stötta verksamheten. ÄRLIGHET är en av golfens grundpelare. Det innebär också att vi är ärliga i samarbetet på och kring träningarna, och i arbetet med klubbverksamheten.

14 S. 2/5 VÅR VISION SALTSJÖBADENS BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET ÄR STEGET IN TILL LIVSLÅNGT GOLFANDE. Vi vill vara en av Sveriges ledande klubbar inom barn- och ungdomsgolf. Vi utmärker oss med hög kvalitet på verksamheten, ett stort antal golfare men även löpande hög nivå på klubblag och individuella spelare. Sammanfattningsvis strävar vi efter att vara ett föredöme när det gäller organisation och utveckling av barn och ungdomars golfkunnande. STRATEGI RESURSER Vi har en stor ambition i vår verksamhetsidé att erbjuda både bredd och spets och att i det konkurrera väl med andra idrotter i Saltsjöbaden. Med dessa ambitioner är resursfrågan avgörande. Bidraget från klubben är väsentligt. Därför är det viktigt att ekonomin för idrottskommitténs verksamhet redovisas så att kostnader och intäkter är transparenta för klubben. FÖRÄLDRAENGAGEMANG Vision och målsättningar förutsätter ett ökat och mer strukturerat engagemang av föräldrar med tydligt ansvar och roller som komplement till utsedda coacher och tränare. Det är ett mål med verksamheten att detta genomförs. Strategin här är att ha en tydlig organisation bortom Idrottskommittén (IK). IK ska koordinera och fördela arbetet till intresserade föräldrar avseende lagledare, samåkning, arrangemang utanför själva golfspelandet (trivselkväll, fotbollsgolf etc.) m.m. REKRYTERING OCH UTBILDNING Vi ska bli bättre på ledarrekrytering genom att göra de nya ledarna trygga i verksamheten. Det sker bl.a. genom utbildning och tydlig beskrivning av ledarrollens uppdrag. Vi behöver en bredare organisation av ledare och engagerande föräldrar för att nå våra mål. HJÄLPTRÄNARE Juniorer med ambition och som kommer i åtnjutande av större stöd för sin träning, kommer att aktiveras som hjälptränare för att ta hand om de yngre spelarna. UTBILDNINGSPLANER Vi ska jobba med individuella utbildningsplaner. Tonåringar utvecklas olika, alla vill inte bli bäst. Klubben ska erbjuda träning på alla nivåer, för dem som satsar men även för dem som håller på med andra idrotter. Genom fokus på att behålla juniorer ger vi dem möjlighet att komma tillbaka senare från andra idrotter.

15 S. 3/5 ÖVERGRIPANDE MÅL Breddmålet innebär att vi långsiktigt ska ha >200 barn och juniorer i träning, med aktiviteter som erbjuder utveckling mot aktivt tävlande och spelande på och utanför klubben. Spetsmålet innebär att vi kontinuerligt ska ha spelare aktivt tävlande, rankade i Skandia Tour-systemet och spelare på samtliga fyra nivåer i Skandia Tour. Vi ska även ha ambitionen att stötta hemmaspelare ännu längre upp i eliten. Det är viktigt för vår klubb och idrott att till se att medlemsunderlaget utvecklas och att vi har stor aktivitet kring klubben. Vår klubb ska vara ett ställe där man vill vara. I konkurrens med andra sommaridrotter ska golfklubben vara i topp, där familjer kan umgås och där barn och juniorer vill vara aktiva. Alla som visar intresse ska hitta en plats i klubben. Klubbens mål är att fortsätta den breda och framgångsrika satsningen bland yngre golfare <12år och även öka antalet tjejer väsentligt. Vi ska kunna ta hand om de som inte har golfande föräldrar. MÅL 2015 Konkret är klubbens kortsiktiga mål att: S ATSA EXTRA PÅ utveckling av tjejer och få dem mer engagerade i golfen, bl.a. genom att ta nästa steg mot tävling och spel. SATSA EXTRA PÅ klubbtävlingar som är ett första steg mot vidare tävlande. Fem klubbtävlingar ska ha juniorklasser. KLUBBEN SKA ARRANGERA så att alla tävlande juniorer får möjlighet att delta i klubblag från ålder 8-21år (från lilla Stockholmsserien till JSMoch herrlag). KLUBBEN ÅRLIGEN SLUSSAR in minst 12 nya spelare på lägsta tournivå, Minitouren. KLUBBEN SKA HA spelare på samtliga nivåer från Skandia Distrikt till Skandia Elit. KLUBBEN ENGAGERAR MINST tio nya ledare som stöd till träningsgrupperna. Långsiktigt ska alla grupper som behöver ha minst en, gärna två engagerade ledare. KLUBBEN ARRANGERAR MINST två ungdomstourtävlingar i samarbete med Stockholms Golfförbund.

16 S. 4/5 AKTIVITETER OCH GRUPPER Breddmålet innebär att vi långsiktigt ska ha >200 barn och juniorer i träning, med aktiviteter som erbjuder utveckling mot aktivt tävlande och spelande på och utanför klubben. Spetsmålet innebär att vi kontinuerligt ska ha spelare aktivt tävlande, rankade i Skandia Tour-systemet och spelare på samtliga fyra nivåer i Skandia Tour. Vi ska även ha ambitionen att stötta hemmaspelare ännu längre upp i eliten. ELITLAGEN TÄVLINGSGRUPP 8-21 ÅR GOLFJUNIORER 8-21 ÅR KNATTETRÄNING 5-7 ÅR KNATTETRÄNING Riktar sig till barn mellan 5 och 7 år som under lättsamma former och tillsammans med ett antal föräldrar som tränare och med egna föräldrar närvarande skall lära sig golf. Föräldrarnas engagemang utgår ifrån en styrgrupp som i samråd med knatteansvarig arrangerar och planerar verksamheten. GOLFJUNIORER Breddträning för juniorer (8-21 år) består av 13 träningstillfällen samt uppstart-och avslutningsdag. Ett antal läger under säsong erbjuds för barn i breddträning. Verksamheten drivs av klubbens professionella tränare. TÄVLINGSGRUPP Är för tjejer och killar (8-21 år) som är engagerade och motiverade golfspelare. Spelarna i denna grupp har förmåga att fokusera och ta instruktioner samt visar ambition och intresse för träningen. Tävlingsgruppen är ett steg mot tävlingsgolf och spelarna i denna grupp förväntas delta i tävlingar som Mini Tour, Rookie Tour, Lilla Stockholmsligan och klubbens egna juniortävlingar, Skandia-tour, JMI, Future League, JSM, seriespel.

17 S. 5/5 ORGANISATION Idrottskommitténs verksamhet omfattar barn och ungdomar 5-21 år samt elitlagen. IK samverkar med styrelsen och klubbledning genom att vara representerade på styrelsemöten. IK har en egen budget och ansvarar för drift och utveckling av ungdoms- och elitverksamheten (tävling, träning, utbildning events, bidragssökande m.m.). ORDFÖRANDE: SEKRETERARE: KASSÖR/EKONOMIANSVARIG: TÄVLINGSANSVARIG: Ansvarar för att vi har tävlingsledare på våra tävlingar och informera i de olika grupperna om tävlingar både på klubben och utanför. KOORDINATOR TÄVLINGSGRUPPERNA: Ansvarar för ledarrekrytering och utbildning av ledare, utbildning av spelare som ligger utanför klubben. KOORDINATOR SPELARE/ LEDARE KNATTE OCH TRÄNINGSGRUPPER: LOK- ANSVARIG: Ansvarar för samtliga aktivitetsstöd AKTIVITETSANSVARIG: Uppstart, avslutningar och läger m.m MARKNADS- OCH INFORMATIONSANSVARIG: Hemsida, media, sociala medier m.m. Se ovan. ANSVAR KNATTEGRUPPERNA: Föräldrar och ledare ANSVAR TRÄNINGSGRUPPERNA: PGA utbildade tränare, samt en förälder. TÄVLINGSGRUPPER: PGA utbildade tränare samt minst 1 coach (förälder). UNGDOMSPOOL: Extra hjälpledare (tävlingsgrupperna). BESLUTSPROCESS OCH REVISION: Handlingsplanen revideras årligen av Idrottskommittén och beslutas av Styrelsen.

18 KOMMITTÉER SALTSJÖBADENS GK

19 SALTSJÖBADENS KOMMITTÉER S. 1/2 MARKNADSKOMMITTÉEN Marknadskommittén arbetar för att utöka samarbetet med sponsorerna och även engagera nya sponsorer och nya medlemmar. Allt i syfte att långsiktigt stärka samarbetet och öka sponsorintäkterna och medlemsintäkter till klubben. GKS ska erbjuda exponerings- och spelmöjligheter för våra sponsorer och samarbetspartners samt juniorsponsring, tävlingssponsring, företagsgolf, prova på aktivitet mm. Marknadskommittén ska i samarbete med klubbchefen: Arbeta med att utveckla sponsor- och marknadsföringsverksamheten Ansvara för upprättandet och utförandet av klubbens marknadsföringsplan Trygga de intäkter som är upparbetade för att infria den budgeterade årliga intäkten, söka nya sponsorer samt marknadsföra GKS genom de media och kanaler som är möjliga. KLUBBKOMMITTÉEN Klubbkommittén arbetar med det övergripande målet att främja god klubb-anda. Arbetet är inriktat på att genomföra olika aktiviteter för att öka trevnaden och att förbättra inom- och utomhusmiljön på klubben. På lång sikt är målet att vara en styrgrupp åt klubbledningen för medlemmars och gästers röst för ökad trivseln på klubben. Samarbetet med fler aktiviteter med vårt krögarpar, för ett levande klubbhus skall vi utöka. Vårt mål är att klubben skall bli en naturlig mötesplats året runt och att alla skall var välkomna och trivas på klubben. Vi vill också öka trivseln för juniorer på klubben genom att ha en representant för juniorerna i klubbkommitteens arbete. Och vi ser gärna att medlemmar kommer med förslag på hur vi kan främja god klubb-anda. DAMKOMMITTÉEN Damkommittén skall verka för att marknadsföra golfen som idrott och friskvård till damer, 22+, som är medlemmar i klubben. Detta sker genom att organisera golftävlingar och andra aktiviteter. Verksamheten ska ha sådan bredd och form att den tillgodoser behoven för denna medlemskategori och stimulerar till mer aktiv golf. Vi vill bidra till att damerna knyter nya kontakter och utvecklar sin golf, vilket ökar den sociala gemenskapen, skapar trivsel och bidrar till sammanhållningen inom klubben. Det skapar också attraktionskraft för nya medlemmar. Drygt ett 20-tal tävlingar genomförs under varje säsong. På tisdagar deltar varje vecka damer. Förutom detta planeras, Nationell Damdag, utbytestävlingar och en resa under varje säsong de kommande åren. Damkommitténs verksamhet finansieras genom tävlings- och deltagaravgifter, samt visst stöd från GKS.

20 SALTSJÖBADENS KOMMITTÉER S. 2/2 SENIORKOMMITTÉEN Seniorkommittén har som mål att genomföra flera återkommande aktiviteter för klubbens herrseniorer. De viktigaste är torsdagsgolfen, med ca.50 deltagare varje vecka samt att administrera seriespel. Utöver detta finns ett flertal aktiviteter som, klubbmatcher, PG-cupen, samt Göran Claesson Cup. Seniorerna är våra mest aktiva golfare. Klubben har som mål att nyttja dem för att bygga broar mellan unga och gamla för att stärka gemenskapen på klubben. Dessutom, med sitt aktiva deltagande, vara ett föredöme och en ryggrad i klubben. TÄVLINGSKOMMITTÉEN Tävlingskommittén organiserar klubbens tävlingar. Golf är en idrott och i idrott tävlar man. Det är en viktig del i all idrottsverksamhet och kanske än viktigare i golf. Med golfens handicapsystem kan en sämre spelare konkurrera med en bättre och en äldre spelare med en yngre. Målet på lång sikt och ambitionen är att vi istället för att utöka antalet tävlingar ska ge de vi har en bättre kvalitet. Nya spelformer behövs för att bibehålla och utveckla tävlingsverksamheten. Klubbens större tävlingar som de olika KM och golfveckan kommer att få en översyn hur de genomförs. Kommittéen har dessutom som mål att på sikt utbilda fler funktionärer samt skicka några till SGF s kurser.

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd Värdegrund Våra

Läs mer

SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB VP ELIT OCH JUNIOR 2015

SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB VP ELIT OCH JUNIOR 2015 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB VP ELIT OCH JUNIOR 2015 VERKSAMHETSIDÉ Vi erbjuder en bred verksamhet för barn och ungdomar och har plats för alla oavsett ambitionsnivå. Det innebär vi att har verksamhet som spänner

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2017-2021 Landskrona Golfklubb VÅR VISION Golf tillgänglig för alla, livskvalité och hälsa i en stimulerande miljö SÅ HÄR VILL VI UPPFATTAS Välkomnande, Engagerande och Utvecklande KLUBBENS

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK VISION OCH MÅL 2014-2017 Söderköpings GK SÖDERKÖPINGS GOLFKLUBB (SgGK) SYFTE MED DOKUMENTET Dokumentet beskriver VAD klubben ska genomföra på både lång och kort sikt. erna ska spegla vision och mål. Dokumentet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2016 Styrelsen har i samarbete med Idrottslyftet under 2014 utarbetat en verksamhetsplan för juniorverksamheten. Denna och den under hösten 2014 genomförda enkäten är utgångspunkten för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(8) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 1 VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016 Huvudstadens Golfklubb Revidering fastställd på årsmötet 141208 Programförklaring 2014-2016 Värderingar Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Värderingar Huvudstadens Golfklubb står för följande fem värderingar

Läs mer

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2 Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, 2011 Standardrapport Del 2 1 Kön Kvinna 29,8% 134 Man 70,2% 315 Svarande 449 Inget svar 0 2 Ålder Yngre än 21 år 3,1% 14 21-30 år 5,6% 25 31-40 år 11,1% 50 41-50

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018 Styrelsens verksamhetsplan 2018 VISION: UPPLANDS BÄSTA GOLFKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla former De som söker

Läs mer

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 VISION: UPPLANDS BÄSTA SPORTKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla

Läs mer

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ VERKSAMHETSPLAN FÖR ÖRBYHUS GK 2014 ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ Örbyhus GK ska vara en ideell idrottsförening som till en rimlig kostnad erbjuder sina medlemmar, i alla åldersgrupper, högklassiga förutsättningar

Läs mer

Bodens Golfklubb Verksamhetsplan

Bodens Golfklubb Verksamhetsplan Bodens Golfklubb Verksamhetsplan 2016-2017 BdGK Verksamhetsplan 2016-2017 1(11) Bodens Golfklubb Verksamhetsidé Bodens Golfklubb skall bedriva verksamheten, så att den utvecklar både medlemmarna och banan

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydling inriktning

Läs mer

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro :

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB 2016-2020 Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Trollabo, Hudene 0513-23910 0513-23913 864000-8333 716-3652

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Övergripande mål Jönåkers golfklubb skall karaktäriseras av familjekänsla med personlig och bra service och vi skall ha en kvalitetsbana med ambitioner för ett långt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 1 VERKSAMHETSPLAN 2017 Styrelsen har i samarbete med Idrottslyftet under 2014 utarbetat en verksamhetsplan för juniorverksamheten. Denna och den under hösten 2014 genomförda enkäten är utgångspunkten för

Läs mer

Kravdokument Banan Sjögärde GK. Ett levande dokument som beskriver Sjögärde GK golfbana - nuläge, krav och målsättningar.

Kravdokument Banan Sjögärde GK. Ett levande dokument som beskriver Sjögärde GK golfbana - nuläge, krav och målsättningar. Kravdokument Banan Sjögärde GK Ett levande dokument som beskriver Sjögärde GK golfbana - nuläge, krav och målsättningar. Om dokumentet En attraktiv golfbana är en förutsättning för att få nöjda medlemmar

Läs mer

Upsala GK. Idrottskommittén. Verksamhetsplan junior och elit 2016 1. JUNIOR OCH ELIT - KOMMITTÉNS ANSVARSOMRÅDE 2. KOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING

Upsala GK. Idrottskommittén. Verksamhetsplan junior och elit 2016 1. JUNIOR OCH ELIT - KOMMITTÉNS ANSVARSOMRÅDE 2. KOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING Upsala GK Idrottskommittén Verksamhetsplan junior och elit 2016 1. JUNIOR OCH ELIT - KOMMITTÉNS ANSVARSOMRÅDE 2. KOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 3. SYFTET MED VERKSAMHETEN 4. TRÄNARE 5. VÄRDEGRUND 6. FINANSIERING

Läs mer

Vision Vi skall vara inkluderande, utvecklande och låta våra juniorer ha roligt tillsammans samt respektera varandra.

Vision Vi skall vara inkluderande, utvecklande och låta våra juniorer ha roligt tillsammans samt respektera varandra. Juniorkommittén 2017 består av; Camilla Yngfalk, Håkan Moquist, Håkan Palo, Lars Hesselberg, Gunnar Olsson, Daniel Jansson, Pernilla Hemmingsson och Lena Johansson Verksamhetsplan 2017 Mission Juniorverksamheten

Läs mer

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Vision - En galoppör i varje stall Värderingar Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Respekt Vi tillåter olika åsikter,

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Hammarö GK Junior. Verksamhetsplan 2010

Hammarö GK Junior. Verksamhetsplan 2010 Hammarö GK Junior Verksamhetsplan 2010 Inledning Under 2009 hade vi på Hammarö GK 120 juniorer i träning med 27 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 4 gånger per vecka. Vi hade serielag för

Läs mer

Rockatorp Golfklubb styrdokumet

Rockatorp Golfklubb styrdokumet Rockatorp Golfklubb styrdokumet 2004-10-12 1. Syfte GK har som ändamål att verka för att medlemmar kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. 1.1 Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk

Läs mer

Verksamhetsplan. Sommarro Junior Golfklubb Rev

Verksamhetsplan. Sommarro Junior Golfklubb Rev Verksamhetsplan Sommarro Junior Golfklubb 2016 Rev 160316 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Nulägesanalys... 3 3 Mål 2015... 4 4 Mål 2019... 4 5 Vision... 4 6 Värdegrund/Förhållningssätt... 5 6.1 Värdegrund

Läs mer

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017 KANSLI/SHOP 2017 Jörgen Carlsson som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, greenfeegäster,

Läs mer

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15 Landskrona Golfklubb Idrottsprogram Reviderat 2013-01-15 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Idrottsprogram för Barn och Ungdom 3 2.1 Långsiktiga mål 3 2.2 Syfte 3 3. Föräldraengagemang 4 4. Organisation

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Inledning Under 2013 hade vi på Melleruds GK 15-talet juniorer i träning med 4 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 2 gånger per vecka. Vi hade serielag

Läs mer

Höstmötet HaningeStrand

Höstmötet HaningeStrand Höstmötet 2015 1 En golfsäsong Ett år Årsplan Varför? 2 Nyår En golfsäsong Ett år Årsplan Höstmöte Stämma Upptaktskonferens Kommittéer Höstmöte Kommittéer Konferens Plan nästa år Budget nästa år Avgifter

Läs mer

Sammanfattande rapport. Skellefteå Golfklubb September 2016

Sammanfattande rapport. Skellefteå Golfklubb September 2016 Sammanfattande rapport Skellefteå Golfklubb September 2016 Information om undersökningen Antal svar 238 Svarsfrekvens 34% Insamlingsperioden September 2016 Ambassadörspoäng 59 Utveckling - Jämförelse 49

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2017

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2017 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(8) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 1 VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2017 Sölvesborgs Golfklubb

Läs mer

Affärs- och verksamhetsplan Sjögärde GK

Affärs- och verksamhetsplan Sjögärde GK Affärs- och verksamhetsplan Sjögärde GK 2017-11-29 Varför finns Sjögärde GK: Vi tillhör riksidrottsrörelsen som finns till för att utveckla idrotten, samt skapa glädje och gemenskap. Högsta prioritet har

Läs mer

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden.

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden. Verksamhetsplan för Arlandastad GK 2015. Övergripande inriktning Verksamheten i Arlandastad Golfklubb bedrivs inom ramen för två huvudprogram, medlemsprogrammet respektive junior- och elitprogrammet. Verksamhetsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2017

Verksamhetsplan 2016-2017 Sida 1 av 7 Verksamhetsplan 2016-2017 Nynäshamns GK är en klubb med trevlig atmosfär och med en bana som rekommenderas av alla. Idrott och Tävling Vi vill arbeta så att alla som så önskar, oavsett etnisk

Läs mer

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte 2017 12 04 Prisutdelning Innan höstmötet öppnades, inleddes kvällen med prisutdelning till vinnare och stipendiater av: KM Argentinapokalen Kay von Schultz Sundsvalls Golfklubbs

Läs mer

Ordföranden har ordet.

Ordföranden har ordet. Ordföranden har ordet. När dessa rader skrivs i mitten av april, är vi just i färd med att öppna Skogsbanan för spel på ordinarie greener. Samtidigt spelas US Masters på Augusta-banan. Därmed känns det

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2016/2017 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2016-2017 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018 Utvecklingsplan Österlens Golfklubb 2014 2018 GOLFBANORNA Nya förväntningar och ökad konkurrens gör att ÖsGK måste förädla och anpassa de värden klubben erbjuder medlemmar och gäster. Denna utvecklingsplan

Läs mer

1$} i laaa 3. Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014

1$} i laaa 3. Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014 1$} i laaa 3 Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014 VERKSAMHETSIDÉ Wasa Golf erbjuder barn och ungdomar unik golfskola: en chans att lära sig golf, ta del av golfens positiva egenskaper inom bl.a. inom

Läs mer

Verksamhetsplan Örbyhus Golf 2015

Verksamhetsplan Örbyhus Golf 2015 Verksamhetsplan Örbyhus Golf 2015 Värdegrunder för Örbyhus Golf: Värdegrunderna är vägledande för de som finns och verkar på golfklubben Alla skall känna sig välkomna till golfklubben och bli väl omhändertagna,

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar. Bankommittén

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar. Bankommittén - förslag till banförbättringar Bankommittén Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana är gammal, kort och med små greener. Detta skall vi bevara och låta vara vårt signum Bunkrar och bunkervallar

Läs mer

Karlstads Tennisklubb. Verksamhetsplan

Karlstads Tennisklubb. Verksamhetsplan Karlstads Tennisklubb Verksamhetsplan 2(8) Innehållsförteckning 1. Föreningen... 3 1.1. Vision... 3 1.2. Verksamhetsidé... 3 1.3. Värdegrund... 3 2. Strategi... 4 2.1. Långsiktiga mål... 4 2.2. Kortsiktiga

Läs mer

Verksamhetsidé. Värdegrund. Vision. Vi ska erbjuda:

Verksamhetsidé. Värdegrund. Vision. Vi ska erbjuda: Verksamhetsidé Vi ska erbjuda: en golfanläggning med hög kvalitet och hög tillgänglighet en attraktiv golfklubb, i trivsam miljö, för både befintliga och nya medlemmar en social samvaro som bygger på demokrati,

Läs mer

NVGF verksamhetsplan för juniorutveckling 2016

NVGF verksamhetsplan för juniorutveckling 2016 NVGF Juniorprojektet 2016 Sida 1 (8) NVGF verksamhetsplan för juniorutveckling 2016 1. Inledning... 2 1.1. Vision... 2 1.2. Målsättningar... 3 2. Organisation... 3 2.1. Struktur... 3 3. Träningsgrupper...

Läs mer

Viksbergs GKs idrottsprogram -07

Viksbergs GKs idrottsprogram -07 Viksbergs GKs idrottsprogram -07 Mål och Vision långsikt, kort sikt Träning Bredd, elit, ungdom inkl sociala aktiviteter Tävling Bredd, elit, ungdom Utbildning ungdom, vuxna, ledare, funktionärer Rekrytering

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit

Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit VISION Gräppås GK skall vara en av Göteborgsregionens bästa juniorklubbar MÅLSÄTTNING Gräppås GK skall ha en tydlig idrottsprofil och stödja tävlingsverksamhet på

Läs mer

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter * SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter VÄRDEGRUND FÖR ALLA Bordtennis är en idrott där alla är välkomna! Vår verksamhet bygger på glädje, kamratskap och engagemang. Inom vår idrott

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2015/2016 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2015-2016 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Verksamhetsplan Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Övergripande mål Vi ska ha minst 225 juniormedlemmar varav 25% flickor 2014 208 st varav 14% flickor. (2014 10 31) 50% av juniorerna ska delta

Läs mer

Verksamhetsplan för Juniorverksamheten Töreboda Golfklubb

Verksamhetsplan för Juniorverksamheten Töreboda Golfklubb Verksamhetsplan för Juniorverksamheten Töreboda Golfklubb Verksamhetsidé Verksamheten omfattar bl.a. träningar, tävlingar, läger och andra aktiviteter. Verksamheten skall också verka drogförebyggande.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(11) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 Sölvesborgs Golfklubb en totalupplevelse SÖLVESBORGS

Läs mer

Vision för Loftahammars Golfklubb 2020

Vision för Loftahammars Golfklubb 2020 Inledning och bakgrund Styrelsen för Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB har tillsammans med personalen arbetat fram ett förslag till långsiktig vision och mål för ekonomin, medlemmar, informationsverksamheten

Läs mer

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011 Stegen Träningsgrupper för Åkersberga GK s ungdomar 2011 Putter Wedge Hybrid Rescue Spoon Driver Officiellt hcp + 36 Anki, Knatte,Fnatte,, Tjatte Knatteskoj Knatteskoj I den här knattegruppen finns det

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2012

NVGF projektplan för juniorutveckling 2012 Sida 1 (9) NVGF projektplan för juniorutveckling 2012 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planerinskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande för distriktets klubbar

Läs mer

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi?

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi? Vilka är vi? Jag kommer att använda Gotland som exempel ibland Gotland har» 179 startande på DM lång distans (2 %)» 186 på Sverigelistan 16 år och äldre (1 %)» 0,3 % av Gotlänningarna finns på Sverigelistan»

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Juniorsektionen

VIKSJÖ GOLFKLUBB Juniorsektionen Verksamhetsplan 2011 Innehåll JUNIORSEKTIONEN 2011... 2 SEKTIONENS ANSVARSOMRÅDE... 2 IDÉN MED VERKSAMHETEN... 2 MÅL 2011... 2 MÅL 2013-2014... 3 UNGDOMSRÅDET... 4 INSTRUKTÖRERNA... 4 SEKTIONENS SAMMANSÄTTNING

Läs mer

Verksamhetsplan för Hökensås Golfklubb 2017

Verksamhetsplan för Hökensås Golfklubb 2017 Verksamhetsplan för Hökensås Golfklubb 2017 Övergripande verksamhetsidé Hökensås Golfklubb skall bedriva sin verksamhet utifrån golfsportens grundläggande idéer och värderingar där känslan för klubben

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2013-11-25 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Verksamhetsplan Kalix GK Juniorverksamhet

Verksamhetsplan Kalix GK Juniorverksamhet Verksamhetsplan Kalix GK Juniorverksamhet Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Långsiktiga målsättningar inom Kalix GK... 2 3. Värdegrund... 2 4. Handlingsplan... 3 5. Mål för 2013... 3 6. Organisation...

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN!

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! Gräppås 2011-2014 Gräppås Golfklubb Vi vill vara den vänliga klubben för alla som vill spela golf och trivas i en avslappnad naturskön miljö Idé - inriktning - kännetecken Verksamhetsidé

Läs mer

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00.

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. AGENDA Inledning Bakgrund Marknadsutveckling Utveckling medlemmar, intäkter och resultat

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom

VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom 2011-2012 Lite fakta om Falköpings AIK Slalom FAIK Slalom är en framgångsrik slalomklubb som under åren haft glädjen att se många av sina åkare göra sig gällande även

Läs mer

Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015

Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015 Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015 Välkommen till Golftinget 2015 Fredag 17 april klockan 12.00 till lördag 18 april klockan 12.00 Best Western Täby Park Hotell Schema fredag 17 april 12.00 Lunch

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Den lilla klubben med det stora hjärtat!

Den lilla klubben med det stora hjärtat! Den lilla klubben med det stora hjärtat! Syfte Syfte med denna ledarguide är att ge riktlinjer och stöd till dem som är berörda av vår verksamhet. Vision Fotboll för alla! Getinge IF:s vision är att ha

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Inledning Verksamhetsplanen är ett styrande dokument för Södermanlands Golfförbunds (SöGDF) verksamhet under år 2015. I stora drag styrs dokumentet av fattade beslut på Svenska Golfförbundets

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Juniorverksamheten Öijared GK Klubbidé och ledstjärnor Öijared Golfklubb Öijared Golf Klubb är en ideell golfklubb med hög målsättning för såväl bredd- som elitverksamhet med duktiga

Läs mer

Innehåll VISION MÅL. DRIVKRAFTER Målgrupper och intressenter Förväntningar. GENOMFÖRANDE Aktiviteter Under utv. STRATEGI Önskad position Fokusområden

Innehåll VISION MÅL. DRIVKRAFTER Målgrupper och intressenter Förväntningar. GENOMFÖRANDE Aktiviteter Under utv. STRATEGI Önskad position Fokusområden MÅLBILD 2020 Innehåll VISION MÅL DRIVKRAFTER Målgrupper och intressenter Förväntningar STRATEGI Önskad position Fokusområden GENOMFÖRANDE Aktiviteter Under utv. VÄRDEGRUND VISION SVERIGES SKÖNASTE SLALOMKLUBB

Läs mer

Upplands Golfförbund. 14 november 2015

Upplands Golfförbund. 14 november 2015 Upplands Golfförbund 14 november 2015 Barn- och ungdomsverksamhet på klubben Mikael Lundén, Juniorkonsulent Petra Lindström, ansvarig Spelarutveckling, junior och elit Vårt mål med dagens pass Koll på

Läs mer

Nyhetsbrev Växtprov från greenerna 3 och 17.

Nyhetsbrev Växtprov från greenerna 3 och 17. Nyhetsbrev 2 2017 Årsmöte Välkomna till Årsmöte Lördagen den 25 mars klockan 10.00 på Öregrunds Golfklubb. Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan fr.o.m. 4 mars. Kallelsen har

Läs mer

Svensk Pingis framtid 2011-2016

Svensk Pingis framtid 2011-2016 Svensk Pingis framtid 2011-2016 1 Vision Svensk Pingis Svensk Pingis ska sträva mot att vara bäst för alla på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla alla våra områden och det gör vi genom en stark

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF 2008-10-16 Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF: s verksamhet är till för alla! Grundidén är att barn, ungdomar och vuxna som tycker det är roligt med idrott alltid ska känna sig

Läs mer

Verksamhetsplan och organisation Viktor

Verksamhetsplan och organisation Viktor Verksamhetsplan Golf akademin Fredrika Bremer Gymnasiet 2016/2017 Verksamhetsplan och organisation 2016-2020 Viktor G o l f a k a d e m i n F r e d r i k a B r e m e r G y m n a s i e t Innehållsförteckning

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSPLAN OCH. Fastställd av årsmötet /11

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSPLAN OCH. Fastställd av årsmötet /11 VERKSAMHETSINRIKTNING OCH VERKSAMHETSPLAN Fastställd av årsmötet 2016 1/11 Verksamhetsidé SkBBF representerar och tar tillvara distriktets föreningars intressen. SkBBF samverkar med SBBF och stödjer föreningarna

Läs mer

WATTHOLMA GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN

WATTHOLMA GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN Höstmöte 2017-11-21 WATTHOLMA GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 2018 Wattholma Golfklubb Salsta Industrihus 743 92 Vattholma Tel 018-350 340 www.wattholmagk.se Org nr 802445-6785 Wattholma Golfklubb är en ideell

Läs mer

Höstmöte den 26 november Styrelsen för Nacka Golfklubb

Höstmöte den 26 november Styrelsen för Nacka Golfklubb Höstmöte den 26 november 2015 Styrelsen för Nacka Golfklubb o Förslag till verksamhetsplan o Förslag till budget o Förslag till avgifter 2016 Nacka Golfklubb Förslag till Verksamhetsplan för år 2016 Styrelsen

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

DROGPOLICY FÖR BÅSTAD GOLFKLUBB

DROGPOLICY FÖR BÅSTAD GOLFKLUBB FÖR BÅSTAD GOLFKLUBB Drogpolicy för Båstad Golfklubb, Version 2013.1 1 INLEDNING Båstad Golfklubb är en idrottsförening med golf som sysselsättning och som bildades 1930. Klubbens idrottsverksamhet består

Läs mer