Handledning för Coop NonFood Terminal/Direkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handledning för Coop NonFood Terminal/Direkt"

Transkript

1 Handledning för Coop NonFood Terminal/Direkt Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

2 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 2 av 45 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR COOP ESAP 20.1 V1.5 NONFOOD TERMINAL/DIREKT 4 2. FLÖDEN COOP ESAP 20.1 V1.5 NONFOOD TERMINAL/DIREKT AFFÄRSPROCESSBESKRIVNING AFFÄRSPROCESSBESKRIVNING COOP ESAP 20.1 V1.5 NONFOOD TERMINAL/DIREKT Coop introduktion Skiss över flödet/processbeskrivning Artiklar Adresser Priser Order Avvikelser Ersätta artiklar Delleverans Leveransdag Transport Pallar Faktura Rabatt Frakt Kreditfaktura Returer/Reklamationer/Återtag av varor LEVERANTÖRSUPPSTART Tester HANDLEDNING ARTIKLAR Uppdatera artiklar Pantartiklar Lista artiklar Tänk på att PARTNERS Lägg till köpare Uppdatera partners Multipla avsändande GLN Lista partners ADRESSER Uppdatera adresser PRISER OCH RAMAVTAL Uppdatera ramavtal Kopiera ramavtal Tänk på att ORDER Notifiering Uppdatera order Avvikelser Lista order Tänk på att PLOCKLISTA SKAPA PALLETIKETTER Skapa palletikett för enstaka order Skapa palletiketter per artikel Lista palletiketter Eget SSCC nummer UTLEVERANS Uppdatera utleverans Pantartikel Avvikelser... 32

3 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 3 av Skriva ut följesedel Lista utleverans/följesedel Tänk på att FAKTURA Uppdatera fakturor Kreditfaktura Lista faktura Tänk på att Övrigt Statuslistan INTERNA UPPSTARTSRUTINER INSTÄLLNINGAR NOTISER TEKNISK UPPSÄTTNING UPPSTARTSRUTIN ES EXTERNA UPPSTARTSRUTINER COOPS TESTSCENARIO I UPPSTARTEN MOT LEVERANTÖR... 45

4 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 4 av Användarhandledning för Coop ESAP 20.1 v1.5 NonFood Terminal/Direkt I den här handledningen beskriver vi hur du använder Exder för att hantera Coops ESAP flöde för NonFood Terminal/Direkt.

5 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 5 av Flöden Nedan visas schematiskt hur varje enskilt flöde fungerar. Detta kan dock variera ifrån hur just du kommer att handla med din köpare. Din köpare ger dig information om hur du ska handla. 2.1 Coop ESAP 20.1 v1.5 NonFood Terminal/Direkt Coops flöde NonFood Terminal/Direkt omfattar alla de leverantörer som levererar produkter kategoriserade som NonFood till Coops terminaler. 3. Affärsprocessbeskrivning 3.1 Affärsprocessbeskrivning Coop ESAP 20.1 v1.5 NonFood Terminal/Direkt Coop introduktion Coop använder ESAP 20.1 ramverket för att hantera NonFood Terminal/Direkt-flödet. För dig som leverantör har Coop även beskrivningar för hur du skall hantera samarbetet med Coop i dokumenten Hanteringsbilagan, Logistikbilagan, EDI-bilagan samt övriga kompletterande bilagor Skiss över flödet/processbeskrivning Följande meddelanden utväxlas mellan Coop och leverantörerna.

6 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 6 av 45 Flödet mellan leverantöreren och Coop terminal eller butik är enligt följande: 1. Coop sänder en order till leverantören 2. Leverantören sänder en överföringskvittens = EDI = Papper 3. Leverantören levererar varor till terminal/butik med pappersföljesedel och fraktsedel 4. Leverantören sänder en faktura 5. Coop sänder en överföringskvittens 6. Butiken/terminalen sänder en VM-rapport 7. Coop sänder ett avräkningsbesked till leverantören Artiklar På de artiklar Coop beslutar att ta upp i sortimentet skall artikelinformation (PI-schema) vara CIKAB tillhanda 30 veckor före introduktion i sortiment, kampanj eller säsongssortiment. Detta för att kontroll och artikelvård ska hinna ske i tid för orderläggning. (för mer info, se hanteringsbilagan 2.2 och 2.3). Senare kommer kravet att all artikelinformation även skall levereras till Validoo Q-lab. (Se Varje beställningsbar enhet (detaljistförpackning) skall ha ett unikt GTIN (DUN kod). (Mer info gällande GTIN hittar du på Observera att i enlighet med gällande avtal har detta ej tidigare varit ett krav, men i och med ESAP20 ställs detta krav. Vid orderinläsningen prioriteras GTIN före artikelnummer Adresser Coop använder GLN för att på ett korrekt sätt kunna styra adresseringen av leveranser och juridiska köpare samt fakturamottagare. Alla leverantörer får GLN och dess klartextbeskrivning via etableringsbilagan från Coop. Det är viktigt att ni som leverantör lägger in och underhåller dessa adresser i Exder. Observera att vid tester skall andra adresser användas Priser Coop tillämpar nettopriser. Dessa skall läggas upp i Exder för att få korrekta faktureringsbelopp. I dagsläget kontrolleras priser och artiklar manuellt via Excel-ark innan EDI-etableras. Coops inköpspris = Avtalat inköpspris inklusive alla rabatter och påslag, utom överenskomna efterfakturerade rabatter.

7 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 7 av 45 Coop tar i dagsläget inte emot prislistor. Rekommendationen är dock ändå att skapa ett ramavtal för att hantera Coops priser separat. Priserna i detta ramavtal sätts då till kontraktspris. Tänk på att lägga upp två ramavtal, en för Coops testpartner och en för Coops produktionspartner Order Order till leverantör skickas av Coop via HP, som genererar en EDI-order. Ordinarie butiks- och terminalordrar skickas måndag-fredag två gånger per dag, ca och ca Söndag skickas order ca Coop förser varje order med ett unikt ordernummer vilket skall användas av leverantören som referens vid faktureringen. Det är oerhört viktigt att rätt radnummer från ordern sparas, och returneras i samma ordning på fakturan, då Coop tillämpar direktfakturering som styrs utifrån radnummer. Avhämtning av gods görs normalt av Coop eller av Coop utsedd transportör. I order kan därför avhämtningsdatum skickas. Detta visas i Exders fält Önskat avsändningsdatum från leverantören på orderraden. Order läggs alltid elektroniskt. Manuella order skall ej användas Avvikelser Över- och underleveranser accepteras men här skall en nivå förhandlas separat. Ifall leverantören inte har möjlighet att leverera en order d.v.s. noll-leverans skall detta rapporteras till varustyraren/beställaren hos Coop. För mer information gällande avvikelser, se hanteringsbilagan Ersätta artiklar Att ersätta en artikel med en annan är inte tillåtet på redan lagd order Delleverans Delleverans accepteras ej. Dock kan det accepteras i undantagsfall och endast om det i förväg godkänts av varustyraren/beställaren hos Coop, som då lägger en ny order på den avvikande icke levererade kvantiteten. För mer utförlig information om vem som är din varustyrare kontakta din affärskontakt på Coop Leveransdag Den på ordern begärda leverans-/avsändningsdagen skall uppfyllas. Om leveranstiden ej hålls kan detta medföra att bötesvillkor utlöses. För mer info gällande leveransdag, se hanteringsbilagan 3.3 och Transport Varuleveranser till terminal/butik sker normalt måndag-fredag. Coop eller av Coop utsedd transportör ansvarar för hämtning av leveransen enligt logistikbilagan. Leveransen skall åtföljas av frakthandlingar och en lättläst, avprickbar följesedel där följande ska framgå: CIKAB:s ordernummer (BAS-order nummer) Orderns radnummer Artikelbeskrivning CIKABS varunummer, BNR, GTIN (EAN-nummer) och leverantörens artikelnummer För mer info beträffande följesedel, se hanteringsbilagan punkt 3 och Pallar Godset ska levereras på godkänd EUR-pall, Chep-pall eller plastpallar från Svenska Retur System, SRS. Engångspall är inte godkänd vid leverans. Vid EUR-pall ska pallbyte eller insättning i Pallöverföringssystemet (PÖS) praktiseras. Endast helpall (800x1200 mm) eller halvpall (800x600 mm) kan hanteras. I de fall pallen inte är sortren ska dessa märkas tydligt Blandad pall. För mer info, se hanteringsbilagan punkt 5.

8 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 8 av Faktura I detta flöde motsvarar en faktura en order. Fakturering får ske tidigast i samband med leverans. Samtliga priser på artikelnivå skall vara Coop inköpspris d.v.s. nettopriser. Öresavrundning kan användas. Betalning sker mot avtalad betalningstid, utifrån aviserad kvantitet på angivet radnummer, pris per artikel vårdat i Coops system, och aviserat leveransdatum. Vid terminal-leverans krävs även att terminal gjort varumottagningsrapportering. Ett avräkningsbesked skrivs ut baserat på dessa uppgifter, och gäller som faktura. För mer info se hanteringsbilagan 3.6. Om leverans sker fritt butik/terminal, inkluderas frakten i inköpspriset. Om frakten debiteras separat ska den redovisas som en separat fraktkostnad för hela fakturan. En förändring i hanteringen av fakturor kommer att ske om ca 1 år. Prismatchningen sker då på hela fakturabeloppet, och inga avräkningsbesked kommer att skickas ut Rabatt Samtliga priser på artikelnivå skall vara nettopriser. Rabatter kan redovisas som upplysningspost på fakturan. Om rabattsats anges måste minst ett rabattbelopp anges Frakt Om leverans sker fritt butik/terminal, inkluderas frakten i inköpspriset. Om frakten debiteras separat ska den redovisas som en separat fraktkostnad för hela fakturan Kreditfaktura Kreditfaktura omfattas i dagsläget ej av detta elektroniska flöde. En förstudie är dock planerad och kommer att genomföras inom kort. Detta innebär att kreditfaktura kommer att innefattas inom en snar framtid. Fram till dess att Coop kan hantera elektroniska kreditfakturor måste dessa skrivas ut som PDF-dokument och skickas med posten Returer/Reklamationer/Återtag av varor Dessa delar omfattas inte i dagsläget inom Coops flöde NonFood Terminal/Direkt utan hanteras enligt tidigare processer. Se Inköpsavtal och Hanteringsbilagor.

9 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 9 av Leverantörsuppstart I detta avsnitt beskrivs vad som krävs av leverantören för att starta upp flödet. För att uppstarten av flödet ska gå igång så smidigt som möjligt krävs att ni som leverantör går igenom dessa moment och stämmer av punkterna. Teckna avtal med Coop samt komma överens om att EDI-uppstart enligt Coop NonFood Terminal/Direkt skall ske. Teckna avtal om EDI med Expert Systems om inte avtal redan finns. Coop kallar till uppstartsmöte inför EDI-etableringen. Att göra inför uppstartsmöte Följande punkter måste kontrolleras: o Kontrollera Sortimentslistan så att samtliga uppgifter stämmer. Kontrollera att ni och Coop har samma artiklar upplagda och att priser, GTIN, artikelnummer, o.s.v. är korrekta. Finns ej GTIN måste ni beställa GTIN samt märka era varor med GTIN. o Beställ GLN-lokaliseringskod om ni inte redan har en. GLN är ett identifieringsnummer för e- handel. Mer information om detta finns på o o När artikellistan är korrekt verifiera att artikelinformation är skickad till Coop. Detta görs elektroniskt enligt den överenskommelse ni har med Coop. Ta reda på när ni är klara med uppdateringen av Exder EDI och när ni kan driftsättas. Följande dokument skall fyllas i och skickas åter till Coop innan uppstartsmötet: o o Etableringsdokument, här stäms GLN av Sortimentslista, med korrekta GTIN Genomföra uppstartsmöte: Coop kommer att hålla ett uppstartsmöte tillsammans med er. Detta möte är det enda möte ni kommer att ha och där kommer EDI-uppstarten för er att koordineras. Mötet hålls per telefon. Där bestäms när driftsättning skall ske. Det är viktigt att närvara så att ni tillsammans kan kontrollera att alla uppgifter stämmer, att ni kan tidsätta projektet och för att kunna gå igenom eventuella frågor. Det är viktigt att det finns kompetens närvarande på mötet, både gällande order, faktura och EDI-specifika frågor. Notera att detta är ett möte som skall handla om den tekniska implementation av ESAP20 och därmed inte ett forum för rena affärs- eller sortimentsfrågor. Coop sätter upp leverantören tekniskt hos sig. Meddela Expert Systems kundtjänst när driftsättning skall ske. Lägg upp de GLN/adresser som ska användas i Exder. Leveransadresserna hämtas från etableringsbilgan. Vid behov av hjälp kontakta Expert Systems support. Lägg upp aktuella artiklar och priser som skall användas i Exder. Artiklarna hämtas från sortimentslistan. Vid behov av hjälp kontakta Expert Systems support. Glöm inte att boka utbildning hos Expert Systems för de personer som skall hantera flödet innan driftsättning (valfritt). Efter driftsättningsdatum förväntas ni hantera elektronisk handel för order och faktura. Finns frågor finns Expert Systems support till hands.

10 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 10 av Tester Tester kommer att genomföras enligt följande scenario: ORDER Arbetsmoment Kontrollera att allt är klart för test Välj befintlig order och meddela leverantören vilken order som används som testorder Skapa order i LCD Kontrollera i XIB att order skickats iväg Kontrollera med leverantören att de mottagit ordern Verifiera att ordern ser korrekt ut Kontrollera att CONTRL har inkommit Ansvarig/Utförare Coop Coop + Leverantör Coop Coop Coop + Leverantör Leverantören Coop FAKTURA Arbetsmoment Leverantören skickar en faktura på den förutbestämda ordern Kontrollera att fakturan inkommit i XIB samt att CONTRL har sänts Kontrollerar och validerar fakturan och kreditfakturan mot valideringsportalen (GEFEG) Gränssnittsgruppen gör en SAP-kontroll av fakturan Leverantören meddelas att allt är OK Produktionssättning Ansvarig/Utförare Leverantören Coop Coop Coop Leverantören Coop + leverantören

11 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 11 av Handledning Handledningen är uppdelad efter de olika moment som krävs i affärsflödet. 4.1 Artiklar Här nedan beskrivs hur ni hanterar era artiklar i Exder Uppdatera artiklar Innan ni kan börja handla måste ni lägga upp era artiklar i Exder. För att lägga upp era artiklar går ni till Artiklar Uppdatera artiklar. I exemplet ovan har vi lagt upp en artikel med artikelnummer 0001-M och beskrivning Testartikel 10-pack. Artikelnivån är mellannivå, d.v.s. detaljistförpackning. De fält ni vanligast behöver fylla i för att handla är följande: Artikel: Här anger ni ert eget (d.v.s. leverantörens) artikelnummer. Beskrivning: Här anger ni artikelns namn/beskrivning. Artikelnivå: Beskriver artikelns hierarkiska nivå, d.v.s. bas-, mellan- eller toppnivå. Basnivå = Konsumentförpackning, Mellannivå = Grossistförpackning, Toppnivå = Transportförpackning (pall). Artikeltyp: Vilken typ av artikel det är tex fakturaavgift, fraktavgift. Fältet lämnas normalt blankt när ni lägger upp era vanliga artiklar. Enhet: Den enhet artikeln levereras och faktureras i. Orderenhet: Den enhet kunden kan beställa artikeln i.

12 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 12 av 45 Ordermultipel: Anges för att validera att jämna multiplar beställs av aktuell artikel. Grundvärdet sätts alltid till 1. Pris: Artikelns pris är exklusive moms. Moms: Artikelns momskod anges här.

13 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 13 av 45 Standardartiklar: Under fliken standardartiklar fyller ni i ert GTIN. För instruktioner gällande artiklar för varucertifikat se Handledning EPC 1.9. I samma handledning finns även beskrivet hur ni sänder Artikelinformation från olika GLN, om ni använder er av flera för handel med COOP Pantartiklar Om ni använder pantartiklar behöver ni lägga upp även dessa i artikelregistret. Ni gör precis som med vanliga artiklar förutom att ni i fältet Artikeltyp anger att artikeln är en pantavgift och i fältet Pantkod vilken pant som avses. Det kan exempelvis vara en returhelpall SRS. Exemplet ovan visar en SRS-back. Artikeltypen är Pantavgift.

14 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 14 av 45 Pantkoden är satt till SRS hellåda. Det är viktigt att ni anger pantkod för att Exder ska kunna lägga på pantavgift vid utleveranserna. Oftast ska momskoden sättas till 0 när det gäller pantartiklar men ibland ska moms anges. Är ni osäkra kan ni fråga er köpare Lista artiklar Under Artiklar Lista artiklar kan ni skriva ut olika listor över era artiklar. Ni kan lista alla era artiklar eller bara ett urval samt skapa enkla listor eller mer detaljerade Tänk på att I detta flöde gäller följande:

15 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 15 av 45 Att det är obligatoriskt att lägga upp ett unikt standardartikelnummer (GTIN) för varje artikel. Beställningsbar enhet är detaljistförpackningen (mellannivån). AI krävs oftast att leverantören skickar in. Skicka er Artikelinformation från rätt GLN, om ni använder er av flera GLN. Endast nettopriser. Coop inköpspris = avtalat inköpspris inklusive alla rabatter och påslag, utom överenskomna efterfakturerade rabatter. 4.2 Partners Här nedan beskrivs kortfattat hur ni hanterar era partners (kunder) i Exder Lägg till köpare Om ni redan har tillgång till Exder så är det enklaste och snabbaste sättet att lägga till Coop som köpare att använda rutinen Partners Lägg till köpare. Eftersom ni vill handla elektroniskt med Coop i detta flöde klickar ni på Elektronisk handelspart», en lista visas då med möjliga köpare.

16 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 16 av 45 Klicka på COOP ESAP 20.1 v1.5. Därefter får ni möjlighet till att själva ange ett ID på er partner, lämna fältet blankt om ni önskar tilldela partnern nästa nummer i er nummerserie. Klicka sedan på OK-knappen så skapas en partner Uppdatera partners Under Partners Uppdatera partners kan ni se hur er partner för Coop har skapats.

17 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 17 av 45 De fält som behöver vara ifyllda för att kunna handla i detta flöde är följande: Partner: Här anger ni vilket nummer partnern ska ha. Exempelvis 1. Partnertyp: Ska alltid sättas till kund. Partnernamn: Ange namnet på partnern. Lokaliseringskod (UNB): Ange GLN och lokaliseringskoden för partnern (13 siffror). Skall för detta flöde alltid vara Adresser: Ni måste ange minst en köpareadress, se bilden ovan för exempel. Valuta: Här anger ni den valuta ni handlar med t.ex. SEK. Antal förfallodagar: Skall vara satt till 30 dagar i detta flöde. Elektronisk faktura måste baseras på elektronisk order: Skall alltid vara ibockad. Förvald ordertyp: En-leverans då delleveranser normalt ej tillåts i detta flöde. Lägg till pantartikel på utleverans: Kryssa i rutan om ni vill att Exder ska föreslå rätt antal pantartiklar på utleveransen.

18 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 18 av Multipla avsändande GLN Om ert företag har flera GLN registrerat för handel med COOP måste ni lägga in dessa under fliken EDI. Klicka på ikonen för att lägga till era GLN. Era registrerade GLN är valbara i rullgardinsmenyn och ni kan skriva in en egen beskrivning.

19 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 19 av 45 Dessa GLN kommer nu att finnas valbara vid exempelvis skapande och sändning av Artikelinformation Lista partners Under Partners Lista partners kan ni skriva ut olika listor över era partners. Ni kan lista alla era partners eller bara ett urval samt skapa enkla listor eller mer detaljerade.

20 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 20 av Adresser Uppdatera adresser Adresserna finns under menyn Partners Uppdatera adresser eller direkt under Uppdatera partners och här lägger ni upp alla adresser som ni använder, t.ex. gods- och leveransadresser. De aktuella adresserna får ni direkt från Coop inför uppstart. Här ser ni ett exempel på hur det ser ut när en adress är upplagd i adressregistret. De fält som är viktigast att känna till är: Lokaliseringskod: Lokaliseringskoden som adressen har (GLN). Partner: Till vilken partner adressen är kopplad. Detta har stor betydelse när ni sedan söker efter köparens adresser. Skall kopplas till er partner för Coop. Adress: Här anger ni den fysiska adressen. 4.4 Priser och ramavtal Uppdatera ramavtal I rutinen Uppdatera ramavtal så hanterar ni era ramavtal. Ett ramavtal innehåller priser för en specifik partner. Ramavtalet består av tre flikar. Huvudinformation, avgifter och rabatter samt radinformation. Under huvudinformation fyller ni bl.a. i ramavtalets giltighetsdatum. Fliken avgifter och rabatter används inte i detta flöde. Under fliken radinformation lägger ni upp era artiklar med tillhörande priser. Coop använder enbart en pristyp och det är kontraktspris. Ni sätter ert nettopris medräknat avdrag och rabatter (såvida inga rabatter efterfaktureras). Detta är sedan det pris som gäller när en order kommer in.

21 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 21 av 45 I exemplet ovan kan vi se att priset är satt till 60 kronor Kopiera ramavtal Genom att klicka på länken Kopiera ramavtal >> så kan ett ramavtal kopieras Tänk på att I detta flödet gäller följande: I ramavtalet ska giltighetsdatum alltid anges. Pris gäller vid önskat leveransdatum om ej annat överenskommit (ställs in under Uppdatera partner). Prislista på ramavtalet ska ej skickas iväg till Coop. Två ramavtal, ett för testpartnern och ett för produktionspartner, behöver registreras så att priserna är korrekta både i test som i produktion. 4.5 Order Vi börjar med att titta på hur ni tar emot era ordrar i Exder. Ordrar kommer alltid in elektroniskt i detta flöde Notifiering När en order har skickats från Coop och kommit till Exder får ni ett om att ni har fått en ny order. et kan skickas till max tre olika adresser. Ni lägger upp adresserna under Diverse Företagsinställningar och fliken EDI.

22 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 22 av 45 I exemplet ovan har vi lagt upp så att Niklas får ett när en order har kommit in i Exder. Notera att Niklas även får ett när något går fel med ordern så att han kan rätta till det. Ett exempel på fel kan vara att artiklar saknas i artikelregistret Uppdatera order Vi börjar med att ta emot en order från Coop. Välj menyn Försäljning Uppdatera order för att ta emot era ordrar. Antingen så klickar ni på direktlänken i notifieringsmailet eller så letar ni upp er order via förstoringsglaset.

23 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 23 av 45 När ni fått fram er order visas i fliken Huvudinformation att det är en order från Coop enligt affärsflödet ESAP Här visas också en referens till Coops eget ordernummer i fältet Kunds ordernummer.

24 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 24 av 45 Under fliken Radinformation visas beställda artiklar. Eftersom att Coop normalt hämtar godset själva visas här önskat avhämtningsdatum i fältet Avs. datum och tid (avsändning från leverantör). Klicka sedan på Slutför-knappen för att slutföra ordern Avvikelser Möjlighet finns att i ordern ändra bekräftat antal, helt refusera order eller ändra bekräftat leveransdatum, men tänk på att detta måste meddelas Coop manuellt då ingen elektronisk orderbekräftelse skickas Lista order Under Försäljning Lista order kan ni välja att skriva ut era ordrar. Det finns olika listor att väja på såsom enkel och detaljerad lista Tänk på att I detta flödet gäller följande: Ingen orderbekräftelse skickas så avvikelser måste meddelas Coop manuellt. 4.6 Plocklista För att enkelt lista era ordrar som ska plockas kan ni titta i menyn Försäljning Plocklista. Plocklistan skrivs ut från er webbläsare och visas med en order per sida. Ni kan i fältet Listtyp välja att göra en enkel lista, en detaljerad, via leveransadress eller en via summerad/godsmottagningsadress. Ni kan även göra urval på vilken information ni önskar, exempelvis så kan ni göra urval på ordernummer och orderdatum. När ni har valt vilken lista ni vill ha klickar ni på. Ordern måste vara slutförd för att ni ska kunna ta ut en plocklista. Det får heller inte finnas någon utleverans skapad på ordern. 4.7 Skapa palletiketter Palletiketterna följer GS1 128 standarden. Palletiketterna används för att få ett effektivt logistikflöde. Varje palletikett har ett unikt SSCC nummer samt tilläggsinformation om pallens innehåll.

25 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 25 av 45 I Exder är det vanligaste sättet att skapa palletiketter att skapa etiketterna först när order anlänt, ni använder er då av rutinen Skapa palletikett för enstaka order Skapa palletikett för enstaka order Gå till menyvalet Försäljning Godsetiketter Skapa palletiketter för enstaka order för att skriva ut palletiketter. Fördelen med denna rutin är att palletiketterna kopplas direkt till rätt utleverans. Till varje utleveransrad kopplas en eller flera palletiketter. En palletikett har alltid ett unik SSCC nummer. Ni gör enligt nedan för att skapa en palletikett från en enstaka order. Börja med att fylla i önskade defaultvärden. Dessa kommer att kopieras ner på alla palletiketter så att ni slipper ange dessa igen. Fyll i: Förpackningsdatum: Här anger ni förpackningsdatumet för varorna. Bäst-före-datum: Här anger ni om varorna har något bäst före datum. Batchnummer: Här anger ni ert batchnummer. Fältet ska alltid fyllas i. Lastbärare: Här anger ni lastbärare helpall. Etikett-kopior: Här anger ni hur många kopior av etiketterna ni vill ska skrivas ut. När ni har fyllt i dessa defaultvärden så anger ni ordernumret. Defaultvärdena kommer att kopieras ut till alla era palletiketter.

26 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 26 av 45 I exemplet ovan anger vi ordernummer 5. Den innehåller en utleveransrad och till den raden vill vi skapa en utleveransrad. Det gör vi genom att klicka på knappen Ny rad.

27 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 27 av 45 Genom att klicka på knappen Ny rad så talar ni om att ni vill ha en palletikett med eget SSCC nummer. Defaultvärderna kopieras ner och ni kan per palletikett lägga till eller ta bort information efter behov. Om ni önskar skapa flera palletiketter på någon utleveransrad så klickar ni på Ny rad igen. På palletikettraden fyller vi i antal i förpackning till 10 st. Om antal i förpackning skiljer sig ifrån bekräftat antal kommer Exder att varna. Vi klickar sedan på OK. Vanligast är att skriva ut etiketterna i PDF format och då kommer denna ruta upp när ni klickar med PDF etiketter är att ni kan skriva ut dessa på en vanlig laserskrivare.. Fördelen

28 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 28 av 45 Så här ser etiketterna ut när ni skrivit ut dem Skapa palletiketter per artikel Om ni packar pallarna för utleverans och lagerför dessa innan ni fått in en order på varan, så kan ni skapa palletiketter i förväg för dessa pallar. Det gör ni på följande sätt. Gå till menyn Försäljning Godsetiketter Skapa palletiketter.

29 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 29 av 45 Listtyp: Här väljer ni om ni vill skapa Palletikett för dagligvaror. Artikel: Ange den artikel som pallen innehåller. Antal i förpackning: Antal förpackningar ni har på pallen. Nettovikt: Här anger ni nettovikten för pallen. Bruttovikt: Här anger ni bruttovikten för varan inkl. emballage och ev. lastbärare. Avses endast för expopall samt för toppartikel. Förpackningsdatum: Här anger ni ert förpackningsdatum Total hållbarhet: Detta fält följer med när du anger vilken artikel pallen innehåller. Hållbarheten anger ni under Uppdatera artiklar under fliken Allmänt. Bäst-före-datum: Här anger ni bäst-före-datum för artikeln. Batchnummer: Här anger ni ert batchnummer. Lastbärare: Här kan ni välja vilken typ av lastbärare etiketten ska sitta på, oftast helpall men kontrollera med din köpare för korrekt information. Antal nya etiketter: Antal etiketter som ska skapas. Etikett-kopior: Antal kopior ni behöver av varje etikett. Vanligtvis två stycken då ni fäster varsin etikett på kort och långsidan av pallen. När ni har fyllt i alla värden och vill skriva ut etiketterna klickar ni på. Vanligast är att skriva ut etiketterna i PDF format och då kommer denna ruta upp när ni klickar med PDF etiketter är att ni kan skriva ut dessa på en vanlig laserskrivare.. Fördelen För att skriva ut etiketterna klickar ni på Öppna och sedan väljer ni skriv ut.

30 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 30 av 45 Så här ser etiketterna ut när ni skrivit ut dem. Kom ihåg att när ni sedan skapar utleveransen så behöver ni koppla palletiketterna till utleveransraderna Lista palletiketter Gå till menyn Försäljning Godsetiketter Lista palletiketter när ni vill göra en lista på de etiketter ni har skapat i Exder. Ni kan göra urval på listtyp, kolliidentitet, artikel, batchnummer, förpackningsdatum och lastbärare. När ni fyllt i de urval ni vill göra listan baserad på klickar ni på. Genom att klicka på kolliidentiteten (SSCC) så kan ni skriva ut den. Klickar ni på radera så kan ni radera en palletikett. Observera att när utleveransen är slutförd så kommer tillhörande etiketter att försvinna ifrån den här listan.

31 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 31 av Eget SSCC nummer För er som inte gör palletiketter i Exder måste ni i leveransaviseringen skicka med ert SSCC nummer så att Axfood får det, tillsammans med övrig vital information som finns på etiketten. Klicka på knappen. Nu öppnar sig fältet för kolliidentitet. Ställ markören i Kolliidentitetsfältet och använd er streckkodsläsare för att läsa in SSCC koden, eller skriv in den manuellt. Eftersom övriga uppgifter inte finns lagrat som exempelvis lastbärare eller nettovikt behöver ni även mata in dessa manuellt. 4.8 Utleverans I den här rutinen talar ni om hur mycket ni har levererat Uppdatera utleverans För att skapa en utleverans gå till Försäljning Uppdatera utleverans. Skapa en ny genom att välja Skapa ny utleverans ifrån order.

32 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 32 av 45 När ni har fått fram er utleverans klickar ni på Slutför-knappen om inga ändringar vad gäller levererat antal krävs. Tänk på att avvikelser måste rapporteras till Coop då ingen elektronisk leveransavisering skickas Pantartikel Ni kan även på utleveransen lägga på pantartiklar. Detta gör ni genom att klicka på knappen för ny rad kan det att se ut enligt nedan:. Då Vi lägger på artikeln RETURLÅDA på utleveransen. För att få in pantartiklar automatiskt på utleverans, kontakta kundtjänst för hjälp Avvikelser Avvikelser måste rapporteras manuellt då ingen leveransavisering skickas i detta flöde Skriva ut följesedel Coop önskar att följesedel skrivs ut på papper och skickas med godset. Enklast görs detta direkt efter det att utleveansen slutförts genom att ni klickar på Skriv ut.

33 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 33 av Lista utleverans/följesedel Under menyn Försäljning Lista utleverans kan ni skriva ut listor med era utleveranser. Möjlighet finns också här att skriva ut följesedlar som PDF-dokument för flera utleveranser på en gång.

34 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 34 av 45 Detta görs genom att ni väljer Listtyp PDF och sedan gör ett urval av de utleveranser ni vill ha följesedlar utskrivna för Tänk på att I detta flödet gäller följande: Ingen elektronisk leveransavisering skickas, så avvikelser måste rapporteras manuellt. Coop vill att ni skriver ut följesedeln på papper och skickar med godset. 4.9 Faktura I den här modulen skapar ni och skickar era fakturor. Ni kan sätta egna fakturanummer, vid behov vänligen kontakta vår kundtjänst Uppdatera fakturor För att göra en faktura går ni till Försäljning Fakturering Uppdatera fakturor. Ni gör en faktura per order/utleverans.

35 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 35 av 45 Faktura är valt som fakturatyp då vi nu skall fakturera. Ni kan välja att göra fakturan utifrån en order eller en utleverans. Ni kan antingen välja att söka fram numret genom att klicka på sökfunktionen eller skriva in det direkt i rutan. Det spelar ingen roll om fakturan skapas utifrån order eller utleverans.

36 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 36 av 45 Vi får in alla värden och en faktura skapas. Under fliken Huvudinformation sätter ni bl.a. fakturadatum. Normalt föreslår Exder fakturadatum till dagens datum. Observera att utleveransnummer skickas med i fakturan till Coop som referens till följesedeln. Ni kan även se totalbeloppet på fakturan längst ner till höger.

37 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 37 av 45 Vi klickar på fliken Radinformation. Här visas de fakturarader som ingår i fakturan. När ni har granskat fakturan och är nöjda klickar ni på Vill ni spara fakturan för att skicka vid senare tillfälle klickar ni istället på. för att skicka iväg fakturan till köparen. Det finns en länk som heter Skriv ut som ni kan klicka på för att skriva ut fakturan på papper. Fakturan öppas då som en PDF. Det betyder att ni även kan spara fakturan på er dator Kreditfaktura För att skapa en kreditfaktura går ni till Försäljning Fakturering Uppdatera fakturor. En kreditfaktura baseras alltid på tidigare gjord faktura. Ni väljer fakturatyp kreditfaktura, anledning till krediteringen samt vilket fakturanummer som ni önskar att kreditera. I exemplet ovan vill vi kreditera en faktura. I fältet Kreditera fakturanummer fyller ni i det fakturanummer som skall krediteras.

38 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 38 av 45 Fakturan skapas och längst ner till höger kan ni se det krediterade beloppet. Under fliken Radinformation kan ni se vilka rader som kreditfakturan innehåller. Här kan ni ändra antalet och priset om ni önskar. Klicka sedan på knappen Slutför när ni är klara med fakturan.

39 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 39 av 45 Obs! Eftersom att Coop för närvarande inte kan hantera elektroniska kreditfakturor i detta flöde behöver ni skriva ut dessa och skicka på vanligt sätt med post Lista faktura Under menyn Försäljning Fakturering Lista fakturor kan ni skriva ut era fakturor. I Exders fakturajournal blir alla typer av fakturor färgmarkerade så att ni enkelt kan se hur långt era fakturor har kommit i sin väg mot er köpare. Om mottagaren skickar bekräftelser på att fakturan har tagits emot och systemmässigt är rätt eller fel vilket Coop gör så markeras detta i kolumnen Kvitto. Kolumnen innehåller ett X om en kvittens skickats med påpekande om att fakturan tagits emot men med systemmässiga fel och ett V om kvittens har skickats och fakturan har tagits emot utan fel. Har ingen kvittens skickats på fakturan så är kolumnen blank. Svart Gul Grön Röd V X Grå EDI faktura Inte slutförd - Skickad och ok Skickad inte ok* Kvitto ok Kvitto inte ok Makulerad *EDI-fakturor som markeras med rött kan innehålla olika typer av fel. Användarfel där du får ett om vad som är felaktigt och som du kan åtgärda eller systemmässiga fel där skickas till vår kundtjänst som tar hand om detta. Summerat kan sägas att gröna fakturor är helt klara medan övriga färger inte är klara. Röda indikerar att fakturan är felaktig och om felet kan åtgärdas av er själva så har ni fått meddelande om detta, annars har vår kundtjänst meddelats och kommer att återkomma till er. Nedan visas ett exempel på hur detta ser ut i Exders fakturajournal.

40 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 40 av 45 Oavsett vilken av listtyperna Fakturajournal eller Enkel ni väljer framgår det nu tydligt vilka fakturor som behöver åtgärdas för att nå sina mottagare. Observera kolumnen Kvitto som tydligt visar om fakturan mottagits samt om mottagaren tycker den är rätt eller fel Tänk på att I detta flödet gäller följande: Kreditfakturor skickas elektroniskt till Coop men kan för nävarande inte hanteras, så därför måste de tills vidare skrivas ut som PDF-dokument och skickas per post. Antal förfallodagar skall vara 30 dagar i detta flöde. Står det annat på fakturan behövs en inställning och denna görs per partner under Uppdatera partners och flik Betalning Övrigt Statuslistan Det lättaste sättet att ta reda på statusen för en order, utleverans eller faktura är att titta i statuslistan som ni hittar i verktygsfältet till vänster genom att klicka på knappen. Ni kan även gå direkt till nyinkomna ordrar härifrån. I den här listan kan ni exempelvis se om en order har blivit utlevererad eller ej. Ni kan även i listan välja att skapa en ny utleverans från en slutförd order. Listan hjälper er att få en överblick över er orderhantering i Exder.

41 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 41 av 45 Om ni klickar på så får ni upp er statuslista. Ovan ser ni ett exempel på hur statuslistan kan se ut.

42 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 42 av Interna uppstartsrutiner 5.1 Inställningar För detta flöde skall nedanstående inställningar göras. 5.2 Notiser Gällande uppstartsrutin för leverantör: Vid önskemål så hjälper kundtjänst till med att fylla i etableringsdokument mot Coop. Detta ingår dock ej i vår uppstart av klienten utan skall debiteras som vanligt supportärende. Notera att RFF+CT i Coops order ej är ramavtalsrefens, utan ett referensnr som saknar betydelse i affären med leverantören. Av denna anledning läses referensen ej in i Exder, och således refererar Coops order varken till ramavtal eller prislista. 5.3 Teknisk uppsättning Kommunikationsanmälan görs, mer information finns i projektbeskrivningen. GLN som används för Coop är

43 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 43 av 45 GLN som används för Coops tester är Nr Vad 1 Ange teknisk kontaktperson hos köpare med telefonnummer 2 Ange teknisk kontaktperson hos VAN med telefonnumer Evry 3 Överföringsprotokoll (X400, FTP osv) X400 4 Kommunikationsadress och VAN, tex X400 adress C=se;A=sil;P=edbasa;O=xib;S=edifact 5 Vilka trigger i TEIS används (namn) på inkommande och utgående Inkommande: X400 Trigger TietoEnator Utgående Contrl: Directory Trigger DNA 6 Vilken CEP fil används och hur är de integrerade till respektive triggers Order: ESAP_20.1v1.5_ORDERS_LINK_EdiToXml2_i.cep Kontrollsvar: contrl_esap201_u.cep Faktura: ESAP_20.1v1.5_INVOIC_LINK_Xml2ToEdi_u.cep 7 Hur ofta hämtas/skickas meddelanden genom TEIS Kontinuerligt 8 Var hämtas inkommande meddelanden (tex /u/dna/ftp) Order: X400 Kontrollsvar: \\oden.exder.net\u\dna\prod\edifiles\out\ Faktura: \\oden.exder.net\u\dna\prod\edifiles\out\ 9 Var lämnas utgående meddelanden (tex /u/dna/prod/edifiles/out) Order: \\oden.exder.net\u\dna\prod\edifiles\in\ Kontrollsvar: X400 Faktura: X I detta flöde finns det några speciella filer som vi behöver känna till tex adressfiler och var de läses in ifrån 11 Var sparas inkommande inhouse filer Order: (Balder) c:\program\teis\edi-c\inhouse\ 12 Var sparas utgående inhouse filer Kontrollsvar: \\oden.exder.net\u\dna\prod\edifiles\out\teis\ Faktura: \\oden.exder.net\u\dna\prod\edifiles\out\teis\ 13 Var sparas inkommande edifact/xml/ursprungs filer Order: (Balder) c:\x400work\ 14 Var sparas utgående edifact/xml/ursprungsfiler Kontrollsvar: (Balder) c:\program\teis\edi-c\edifact\ Faktura: (Balder) c:\program\teis\edi-c\edifact\

44 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 44 av Arkiverade filer var sparas de \\oden.exder.net\dna\ediarkiv\in \\oden.exder.net\dna\ediarkiv\out 16 Sökväg till Externa beskrivningar 17 Sökväg till Interna beskrivningar 18 Vem har godkänt testerna hos köparen/van 19 Finns det några begränsningar som är kända rent tekniskt 21 Kan dropptriggers i TEIS användas 22 Inställningar i edi hub 23 Krävs kommunikationsanmälan vid ny leverantörsuppstart 20 Övrigt som vi bör känna till 5.4 Uppstartsrutin ES Nedan beskrivs de moment som behövs göras av ES för att flödet ska kunna startas av leverantören. Nr Vad Vem 1 Tag fram vilken uppstartsartikel som ska användas Tag fram standardutbildning Y:\Kundtjänst\Dokumentation\NAV\utbildningsmaterial\Utbildningsinf ormation_coop_nonfood_terminal_direkt.ppt 3 Tag fram och genomföra internutbildning Ktj 4 Genomgång affärsprocessbeskrivningen Ktj 5 Genomgång handledningen Ktj 6 Genomgång teknisk uppsättning Infra 7 Säljmaterial Fsg Ktj Ktj

45 Senast uppdaterat: Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 45 av Externa uppstartsrutiner 6.1 Coops testscenario i uppstarten mot leverantör ORDER Arbetsmoment Kontrollera att allt är klart för test Välj befintlig order och meddela leverantören vilken order som används som testorder Skapa order i LCD Kontrollera i XIB att order skickats iväg Kontrollera med leverantören att de mottagit ordern Verifiera att ordern ser korrekt ut Kontrollera att CONTRL har inkommit Ansvarig/Utförare Coop Coop + Leverantör Coop Coop Coop + Leverantör Leverantören Coop FAKTURA Arbetsmoment Leverantören skickar en faktura på den förutbestämda ordern Kontrollera att fakturan inkommit i XIB samt att CONTRL har sänts Kontrollerar och validerar fakturan och kreditfakturan mot valideringsportalen (GEFEG) Gränssnittsgruppen gör en SAP-kontroll av fakturan Leverantören meddelas att allt är OK Produktionssättning Ansvarig/Utförare Leverantören Coop Coop Coop Leverantören Coop + leverantören

Handledning för Coop Food Terminal Utökad

Handledning för Coop Food Terminal Utökad Handledning för Coop Food Terminal Utökad Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 11-06-13 Exder Coop Food Terminal Utökad Sida

Läs mer

Handledning för Coop Food Terminal

Handledning för Coop Food Terminal Handledning för Coop Food Terminal Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 2 av 45 Innehållsförteckning

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Handledning för Menigo EDI

Handledning för Menigo EDI Handledning för Menigo EDI ESAP20.1 v1.5 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 11-10-03 Exder Menigo EDI ESAP 20.1 Sida 2 av 34 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning...

Läs mer

Handledning För. ICA Grossistflöde ESAP 20.1 EDI. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning För. ICA Grossistflöde ESAP 20.1 EDI. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning För ICA Grossistflöde ESAP 20.1 EDI Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-02-19 Exder ICA Grossist Sida 2 av 42 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning för Netto Grossistflöde via Exder

Handledning för Netto Grossistflöde via Exder Handledning för Netto Grossistflöde via Exder Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast uppdaterat:12-01-30 Exder Netto Grossistflödet Sida 2 av 30 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING

Läs mer

Handledning för Axfood orderlöst direktflöde ESAP 20.1 v1.5 via eprinter

Handledning för Axfood orderlöst direktflöde ESAP 20.1 v1.5 via eprinter Handledning för Axfood orderlöst direktflöde ESAP 20.1 v1.5 via eprinter Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 11-09-20 Exder eprinter Axfood

Läs mer

Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI

Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI SFTI 6.1 v 2.5 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat:10-10-14 Exder Örebro läns Landsting

Läs mer

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI ESAP 20.1.5...2 FLÖDEN...3 Axfood ESAP 20.1.5...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Handledning För. ICA Grossistflöde ESAP 20.1 EDI. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Handledning För. ICA Grossistflöde ESAP 20.1 EDI. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel: Handledning För ICA Grossistflöde ESAP 20.1 EDI Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-09-08 Exder ICA Grossist Sida 2 av 48 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Handledning för ICA. Butikspack Centralt. Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Handledning för ICA. Butikspack Centralt. Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel: Handledning för ICA Butikspack Centralt Senast Uppdaterad: 12-02-14 Exder ICA Butikspack Centralt Sida 2 av 27 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 ICA

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI grossist sida 1 av 63

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI grossist sida 1 av 63 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI grossist sida 1 av 63 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI GROSSISTFLÖDET...3 FLÖDEN...4 Axfood Grossist (Lagerlagt)...4

Läs mer

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12 Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER REPORDER...2 UPPDATERA ARTIKLAR...2 LISTA ARTIKLAR...2 UPPDATERA PARTNERS ARTIKLAR...2 LISTA PARTNERS ARTIKLAR...3 UPPDATERA STANDARDARTIKLAR...3 LISTA

Läs mer

Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo

Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo Expert Systems kundtjänst: Expert Systems 2011 Senast uppdaterat: 12-03-28 Exder Proceedo 6.1 Sida 2 av 31 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun, EDI

Handledning för Örebro Kommun, EDI Handledning för Örebro Kommun, EDI SFTI 6.1 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-06-16 Exder Örebro Kommun, EDI Sida 2 av 28 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Handledning för ICA AOB

Handledning för ICA AOB Handledning för ICA AOB Flödet till To Go samt övriga ICA-butiker Expert Systems 2008 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-06-11 Exder ICA

Läs mer

Handledning För handel med Nacka Kommun EDI

Handledning För handel med Nacka Kommun EDI Handledning För handel med Nacka Kommun EDI Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR NACKA KOMMUN...3

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-29 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Senast uppdaterat: Exder Axfood grossist ESAP 20.1 v1.5 sida 1 av 39

Senast uppdaterat: Exder Axfood grossist ESAP 20.1 v1.5 sida 1 av 39 Senast uppdaterat: 11-03-07 Exder Axfood grossist ESAP 20.1 v1.5 sida 1 av 39 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1. ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR AXFOOD GROSSIST ENLIGT ESAP 20.1 V1.5... 3 2. FLÖDEN...

Läs mer

Lathund för er som kör ICAs butikspack Centralt

Lathund för er som kör ICAs butikspack Centralt Lathund för er som kör ICAs butikspack Centralt I denna lathund förklarar vi hur ni som leverantör använder Exder EDI för ICAs butikspack centralt. För att få tillgång till Exder EDI krävs det att ni har

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-17

Läs mer

Handledning För handel med EDI via Raindance 6.3

Handledning För handel med EDI via Raindance 6.3 Handledning För handel med EDI via Raindance 6.3 Senast uppdaterat: 13-09-18 Exder Raindance ESAP 6.3 Sida 2 av 34 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR HANDEL VIA ESAP 6.3... 3 1.1 HANDLEDNINGEN

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad efaktura Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Handledning för Danske Bank

Handledning för Danske Bank Handledning för Danske Bank Exder EDI Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-05-19 Exder Danske Bank EDI Sida 2 av 35 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Handledning för Akademibokhandeln

Handledning för Akademibokhandeln Handledning för Akademibokhandeln Leverans till terminal Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 11-10-10 Exder Akademibokhandeln EDI Sida 2 av 52 Innehållsförteckning 1. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Innehållsförteckning. Kvantitetsrabatt Kvantitetsrabatt i procent... 14

Innehållsförteckning. Kvantitetsrabatt Kvantitetsrabatt i procent... 14 Senast uppdaterat: 12-10-17 Exder Axfood transit ESAP 20.1 v1.5 sida 1 av 40 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1. ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR AXFOOD TRANSIT ENLIGT ESAP 20.1 V1.5... 2 2. FLÖDEN...

Läs mer

Senast uppdaterat: Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18

Senast uppdaterat: Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 06-10-26 Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18 Innehållsförteckning FAKTURAPORTALENS ADMINISTRATIONSGRÄNSSNITT...2 INLOGGNING...2 PARTNERS...4 FLIKEN ADRESSER...4 Standardadresser...6

Läs mer

Handledning för ICA AOB

Handledning för ICA AOB Handledning för ICA AOB Flödet till To Go samt övriga ICA-butiker Expert Systems 2008 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-06-16 Exder ICA

Läs mer

Lathund för er som kör mot Coop

Lathund för er som kör mot Coop Lathund för er som kör mot Coop I denna lathund förklarar vi hur ni som leverantör använder Exder EDI mot Coop. För att få tillgång till Exder EDI krävs det att ni har fått ett användarnamn och ett lösenord

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Ny version av Exder 2010-01-27

Ny version av Exder 2010-01-27 Ny version av Exder 2010-01-27 Nästa uppdatering är planerad till den sista onsdagen i mars, 2010-03-24. Trevlig läsning önskar vi från Expert Systems. Innehållsförteckning NY VERSION AV EXDER 2010-01-27...

Läs mer

Lathund för er som kör ICAs butikspack

Lathund för er som kör ICAs butikspack Lathund för er som kör ICAs butikspack I denna lathund förklarar vi hur ni som leverantör använder Exder EDI för ICAs butikspack. För att få tillgång till Exder EDI krävs det att ni har fått ett användarnamn

Läs mer

Handledning. Kostnadställefördelning av EDI-order. ReadSoft 2011 Kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Kostnadställefördelning av EDI-order. ReadSoft 2011 Kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Kostnadställefördelning av EDI-order ReadSoft 2011 Kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-06-24 Exder Kostnadsställesfördelning Sida 2 av 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Via eprinter Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad eprinter Sida 2 av 12 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Handledning för Exder VCM

Handledning för Exder VCM Handledning för Exder VCM Version 2.8.5 Expert Systems 2014 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 14-12-01 Exder VCM Sida 2 av 18 Innehållsförteckning

Läs mer

Ny version av Exder 2003-10-09

Ny version av Exder 2003-10-09 Ny version av Exder 2003-10-09 Nu är det dags för den fjärde versionen av Exder i år. Vi har fokuserat vår utveckling på Exder EPC och Exder EDI men även gjort några förändringar i Exder RM. Vi har också

Läs mer

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss!

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss! Sida 1 av 15 Ny version av Exder 2003-03-19. Andra versionen av Exder i år. I denna version har vi ägnat mest tid åt hanteringen av varucertifikat. Dels geno förbättra rutinerna i Exder EPC för att skapa/skicka

Läs mer

Senast uppdaterat: Exder efaktura sida 1 av 29

Senast uppdaterat: Exder efaktura sida 1 av 29 Senast uppdaterat: 07-10-0202 Exder efaktura sida 1 av 29 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EFAKTURA...2 FLÖDEN...2 UPPDATERA ARTIKLAR...3 LISTA ARTIKLAR...3 UPPDATERA

Läs mer

Ny version av Exder 2005-05-31

Ny version av Exder 2005-05-31 Ny version av Exder 2005-05-31 I årets tredje uppdatering av Exder finns det som vanligt en hel del nyheter. Främst i modulerna Exder Admin (redovisning), RM (produktionsorderhantering) och EDI men även

Läs mer

Användarhandledning för hantering av Axfoods rabatter i lagerfakturan i Exder

Användarhandledning för hantering av Axfoods rabatter i lagerfakturan i Exder Användarhandledning för hantering av Axfoods rabatter i lagerfakturan i Exder Innehållsförteckning AXFOODS RABATTER...2 FÖRKLARINGAR RABATTER/AVGIFTER I LAGERFAKTURA:...2 FUNKTIONSRABATT I EXDER...2 FUNKTIONS-/KAMPANJRABATTER

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Ny version av Exder 2006-03-29

Ny version av Exder 2006-03-29 Ny version av Exder 2006-03-29 Våren börjar närma sig och det har blivit betydligt ljusare ute. Vi på Expert Systems kommer med en ny release av Exder. Till den här releasen har vi jobbat väldigt mycket

Läs mer

Så här beställer du via varukorg

Så här beställer du via varukorg Så här beställer du via varukorg Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av e-handelsportalen... 2 Varukorgen... 3 Sök önskade artiklar... 4 Produktträdet...

Läs mer

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder kunder. Saknar du något i Exder Kontakta oss!

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder kunder. Saknar du något i Exder Kontakta oss! Sida 1 av 16 Ny version av Exder 2003-01-28. Det är dags för årets första version av "nya" Exder. Det är många nyheter och nyhetsbrevet är därför ganska långt men det finns mycket matnyttigt i det så det

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER MARKET...3 FLÖDEN...4 ICA Torget...4 UPPSTART...5 Krav...5 Inloggning...5

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER MARKET... 3 FLÖDEN... 4 ICA Torget... 4 UPPSTART... 5 Krav... 5 Inloggning...

Läs mer

Ny version av Exder 2005-10-27

Ny version av Exder 2005-10-27 Ny version av Exder 2005-10-27 Hösten är definitivt här, några av oss har till och med fått säsongens första snö, och här kommer så årets sista uppdatering av Exder. Det är en ganska välmatad uppdatering

Läs mer

Handledning för Exder Mobile

Handledning för Exder Mobile Handledning för Exder Mobile ReadSoft 2010 ReadSofts kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-06-09 Exder Mobile Sida 2 av 37 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning...

Läs mer

Senast uppdaterat: 06-10-17 Exder EPC sida 1 av 22

Senast uppdaterat: 06-10-17 Exder EPC sida 1 av 22 Senast uppdaterat: 06-10-17 Exder EPC sida 1 av 22 Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EPC...2 UPPDATERA ARTIKLAR FÖR VARUCERTIFIKAT... 3 PRIMÄR-/KONSUMENTFÖRPACKNING... 4 SEKUNDÄR-/DETALJISTFÖRPACKNING...

Läs mer

Ny version av Exder

Ny version av Exder Ny version av Exder 2007-05-29 Sommaren börjar närma sig och förhoppningsvis kommer värmen snart. Vi på Expert Systems kommer i alla fall med en ny het release av Exder. Till den här releasen har vi jobbat

Läs mer

Ny version av Exder 2009-10-28

Ny version av Exder 2009-10-28 Ny version av Exder 2009-10-28 Nästa uppdatering är planerad till den sista onsdagen i januari, 2010-01-27. Trevlig läsning önskar vi från Expert Systems. Innehållsförteckning NY VERSION AV EXDER 2009-10-28...1

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Ny version av Exder 2009-03-25

Ny version av Exder 2009-03-25 Ny version av Exder 2009-03-25 Nästa uppdatering är planerad till den sista onsdagen i maj, 2009-05-27. Trevlig läsning önskar vi från Expert Systems. Innehållsförteckning NY VERSION AV EXDER 2009-03-25...1

Läs mer

Nyhetsbrev augusti 2008

Nyhetsbrev augusti 2008 Nyhetsbrev augusti 2008 Nu börjar hösten börjar närma sig och vi här i norden går mot mörkare tider. Augusti betyder även att Expert Systems kommer med ett nytt nyhetsbrev med lite Exder-nyheter för att

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... 2 INLOGGNING... 3 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4

Läs mer

Uppdatering av Exder 2006-10-25

Uppdatering av Exder 2006-10-25 Uppdatering av Exder 2006-10-25 Hösten har nu definitivt tagit oss i sin hand och vi på Expert Systems kommer nu med en ny uppdatering av Exder och Fakturaportalen. Sedan vår förra uppdatering i slutet

Läs mer

Manual Partnerwebben 2014

Manual Partnerwebben 2014 Manual Partnerwebben 2014 Innehållsförteckning Inloggning 3 Snabbguide till sidans uppbyggnad 4 Avisera ett utskick 6 Skapa bokning från avisering 6 Skapa ny bokning 7 Delinlämning 8 Så här ser en bokning

Läs mer

Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning

Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning Senast uppdaterat: 08-04-0402 Exder efaktura sida 1 av 14 Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EFAKTURA VIA ITELLA...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Läs mer

Handledning för Artikelimport

Handledning för Artikelimport Handledning för Artikelimport Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterad: 11-03-02 Exder Artikelimport Sida 2 av 7 Importera Artikelregister I Exder

Läs mer

Ny version av Exder 2004-08-26

Ny version av Exder 2004-08-26 Ny version av Exder 2004-08-26 Semestrarna är precis slut och vi släpper årets tredje uppdatering av Exder. De största nyheterna i Exder är varucertifikat version 1.5, möjlighet att ange egen företagslogga

Läs mer

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal Inloggning i ICAs fakturaportal Starta din webbläsare (Internet Explorer). Gå till www.fakturaportalen.se. Du är nu inne i Fakturaportalen. Gå till

Läs mer

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610 Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 8 Kontering... 8 Flödet...

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 991001

Nyhetsbrev Exder 991001 Sida 1 av 9 Nyhetsbrev Exder 991001 Det är dags för höstens första stora release av Exder. En hel del nya funktioner finns tillgängliga för att förenkla din vardag och förbättra din konkurrenskraft! Särskilt

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

Ny version av Exder 2008-05-28

Ny version av Exder 2008-05-28 Ny version av Exder 2008-05-28 Sommaren är snart här. Det är ljust p kvällarna och fåglarna kvittrar. Precis dags för en uppdatering av Exder alltså! Denna uppdatering av Exder och Fakturaportalen är ovanligt

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 990302

Nyhetsbrev Exder 990302 Sida 1 av 6 Nyhetsbrev Exder 990302 Vi är glada att få meddela att nästa version av Exder nu finns tillgängligt! Den nya versionen innehåller många stora och viktiga nyheter. Först finner du en kort förteckning

Läs mer

Ny version av Exder 2006-05-29

Ny version av Exder 2006-05-29 Ny version av Exder 2006-05-29 Sommaren är snart här och vi på Expert Systems kommer med en ny release av Exder bara några veckor innan semestrarna startar på allvar. Största nyheterna är ny rutin för

Läs mer

1 Skapa beställning och leveranskvittera

1 Skapa beställning och leveranskvittera 1 Skapa beställning och leveranskvittera För att kunna skicka en order i WINST måste du vara upplagd som användare och erhållit rollen beställare. De flesta leverantörsavtal kopplas automatiskt till samtliga

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja

Läs mer

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp Sid: 1 Manual Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp ebuilder AB Version 5.0 Dec 2010 Sid: 2 Inledning... 3 Orderläggning... 4 Skapa Varukorg... 4 Färdigställ Order... 6 Attestera Order...

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Ny version av Exder

Ny version av Exder Ny version av Exder 2009-01-28 Nästa uppdatering är planerad till den sista onsdagen i mars, 2009-03-25. Trevlig läsning önskar vi från Expert Systems. Innehållsförteckning NY VERSION AV EXDER 2009-01-28...1

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Handledning för Exder eprinter

Handledning för Exder eprinter Handledning för Exder eprinter Innehållsförteckning Den här handledningen beskriver vad Exder eprinter är för något, hur ni installerar och hur ni kommer igång. Alla fakturamottagare har olika krav på

Läs mer

Exder Reporder är en Internetbaserad tjänst för hantering och överföring av elektronisk representant- /fabrikantorder.

Exder Reporder är en Internetbaserad tjänst för hantering och överföring av elektronisk representant- /fabrikantorder. Specifikation Exder Denna specifikation innehåller en beskrivning avseende Expert Systems Internettjänst Exder. Exder har funnits i drift sedan 1992. Att tjänsten är Internetbaserad medför att Kunden inte

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Ny version av Exder 2008-10-29

Ny version av Exder 2008-10-29 Ny version av Exder 2008-10-29 Nu går det snabbt mot jul. Vi på Expert Systems kommer redan nu med några tidiga julklappar i form av ändringar i en ny release av Exder. Nästa uppdatering är planerad till

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer