En tidning om det som du inte vill ska hända ditt företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En tidning om det som du inte vill ska hända ditt företag. 2008 WWW.SunGard.SE"

Transkript

1 En tidning om det som du inte vill ska hända ditt företag BAD GUYS NEVER SLEEP IT-TEKNIKEN HAR GJORT OSS ILLOJALA SOM KONSUMENTER

2 Rapport inifrån Att inte utvecklas är att gå bakåt, sägs det. Och gäller det som en sanning så går det framåt för SunGard i Sverige (och för övrigt i hela världen). Från vår nordliga horisont kan jag rapportera att antalet uppdrag med förebyggande arbete ökar mer och mer. Allt fler av våra nära 600 kunder vill att vi i ett normalt IT-relaterat supporteruppdrag, tillsammans med dem, går igenom och täpper till sådant som skulle kunna resultera i en incident. För bara fem år sedan låg tyngdpunkten på att rycka ut vid incidenter och rädda det som räddas kunde. Nu gäller som sagt förebyggande insatser i allt högre grad. Och som inom alla områden är det både ekonomiskt klokt och stressbefriande. Allt mer av vår tid upptas också åt att hjälpa våra kunder inom området Business Continuity. Det innebär att vi hjälper våra kunder med att leva upp till ägarkrav, lagkrav eller branschspecifika krav tex inom läkemedelsindustrin. En annan stor uppgift för oss och våra kunder är den amerikanska redovisningsstandarden (eller redovisningslagstiftning) Sarbanes Oxley, SOX som får mycket ringar på vattnet tex inom bilindustrin och givetvis även de som gör affärer med amerikanska bolag. Jag vågar påstå att vi behärskar detta område i dag. Under 2007 fick vi visa musklerna ordentligt vid flera tillfällen. Under hösten hade vi till exempel två allvarliga incidenter samtidigt. Musklerna höll. Vårt ökade antal kunder gör att vi under första kvartalet 2008 investerar i ökad kylkapacitet i datorhallen samt mer reservkraft (i händelse av strömavbrott). 1 januari bytte vår division ixsecurity namn till SunGard Security Services för håkan björklund att tydligare spegla verksamheten. Sedan 1/1 i år har vi ny adress: Sandhamnsgatan 63. Och 1/8 flyttar vi till nya lokaler i samma byggnad. Nytt och fräscht. Never 2

3 BACKUP & RESTORE/ NYA SUNGARD.SE Nya SunGard.se I februari lanseras SunGards nya hemsida. Förutom att den ser mycket trevligare och snyggare ut än vår gamla så presenteras våra tjänster på ett lite enklare och tydligare sätt.våra tjänster delas nu in på följande sätt: Backup & Restore allt som har med backup, restore, tester och recovery att göra. Reservplats allt som har med reservarbetsplats, co-location och managed hosting att göra. Säkerhetskonsulter alla våra konsultjänster samlade under ett tak indelade i Nätverkssäkerhet, Informationssäkerhet och Test & Certifiering. På den nya sajten finner du också det nya Kundcentret som ersätter Nordic Vault och dessutom tillför en hel del nya tjänster. Vi hoppas och tror att vår nya hemsida kommer att bjuda in till många besök och att du kommer att hitta det du letar efter på ett enkelt och tilltalande sätt. Välkommen till nya SunGard.se! Håkan Björklund, vd för SunGard i Sverige. SunGard Availability Services startade redan 1978 och är pionjär inom sitt område IT-säkerhet. Koncernen har sitt säte i Philadelphia, USA. Sammanlagt ansvarar moderbolag och dotterbolag för över kundföretags datasäkerhet i såväl USA som Europa, Sydafrika och Asien. Det svenska dotterbolaget, SunGard Availability Services (Nordic) AB, har en 20-årig branscherfarenhet under namnet Backupcentralen/Guardian it. SunGard i Sverige tillhandahåller tjänster och lösningar inom området IT-säkerhet, som bland annat omfattar att på vår utrustning återstarta kunders IT-verksamhet, förvaring av säkerhetsbackuper och system. Vi erbjuder även reservarbetsplatser samt tjänster i form av säkerhetskonsulting, informationssäkerhet och tekniska utredningar med inriktning på att ta fram fungerande reservlösningar. I svenska SunGard finns även en för hela Norden betydelsefull och ledande kunskap inom områdena nätverkssäkerhet och penetrationstester. Hoten mot datasäkerheten tar sig uttryck i många former: allt från olagligt hackande till enkla angrepp av typen DoS, där den aktuella servern helt enkelt överbelastas. Och av erfarenhet vet vi att hoten inte bara kommer utifrån, utan även inifrån inte nödvändigtvis med uppsåt, utan av slarv eller brist på rutiner. Vår verksamhet bygger på att ditt företags verksamhet inte upphör. Inte av en oförutsedd händelse. SunGard: håkan björklund, TEL VX: TEXT: BENGT Danielsson, FOTO: Lars Ekdahl, FOTO KEITH TILLY: ULF BERGLUND Layout & PrODUKTION: FABRIC REPRO/TRYCK: printing AB Never

4 Efter två timmar gick vi in i krisläge EuroMaint Rail AB arbetar med underhåll, reparationer och ombyggnader av järnvägsfordon. Företaget är sprunget ur SJ, men skildes från själva trafikrörelsen vid avregleringen. I dag ägs EuroMaint av Ratos, har anställda, finns på 14 orter i landet, med framför allt verkstäder, och har kunder som SJ, SL (pendeltåg), Green Cargo med flera. IT-verksamheten är till stora delar utlagd eller som IT-chefen Bennie Nilsson säger: Allt vårt skrot, servrar med mera, finns hos Siemens och så har jag en grupp på 13 personer här hos oss, som arbetar med teknik, system och annat. Siemens tar så kallade totalbackuper en gång i veckan, och det var vid ett sådant tillfälle som det hände. Man fick helt enkelt inte igång maskinen igen, en AS 400, berättar Bennie Nilsson. Och i den maskinen fanns företagets affärssystem, det mest kritiska av alla system med allt från ekonomi och logistik till verkstadsproduktion. Lagen om alltings hade naturligtvis sett till att det här hände en söndagsmorgon då det är som svårast att kalla in folk. Men vi plockade fram vår krishanteringsplan, som bland annat säger att efter två timmar är det krisläge och då ska Siemens ta backuperna och åka över till SunGard där man ska sätta upp en maskin och köra igång systemet. Det ska vara i drift inom 48 timmmar, berättar Bennie Nilsson. Vi kan hanka oss fram en tid med penna och papper men det är väldigt trögt och personalkrävande. Det kan i värsta fall innebära förseningar och därmed minskade intäkter. Som exempel på hur kritisk ITverksamheten är för EuroMaint nämner Bennie Nilsson att Järnvägsinspektionen har som krav att varje fordon som lämnar en verkstad ska genomgå en säkerhetssyn, som sedan rapporteras av i ett system. Sker inte det får fordonet inte gå ut i trafik. Och vi är i högsta grad intresserade av att få ut fordonen därför att vi får betalt när de rullar, inte när de

5

6 Bennie nilsson står på verkstaden, berättar han. EuroMaint följde krisplanen och SunGard kallade in folk som direkt började arbeta. Gränsen var satt till 48 timmar men redan efter 24 timmar var systemet uppe och klart att ta i drift hos SunGard. Ungefär vid samma tidpunkt lyckades man få igång maskinen hos Siemens. Vi behövde aldrig flytta över produktionen till SunGard, men vi behöll beredskapen där ytterligare ett par dygn. Och det kanske viktigaste så här efteråt är att vi fick bekräftat att vår krishanteringsplan fungerade i ett skarpt läge, menar Bennie Nilsson. En gång per år testar vi backuper hos SunGard och det har alltid fungerat klockrent, betonar Bennie Nilsson. Jag har bara gott att säga om folket på SunGard. Full service hela vägen. Ett litet minus är däremot att de lagt ner den årliga golftävlingen, avslutar EuroMaints IT-chef Bennie Nilsson, som har just golf som sitt stora fritidsintresse.

7 Never

8 IT-tekniken har gjort oss illojala som konsumenter En onsdag i mitten av oktober 2007 besökte SunGards europachef Keith Tilley Stockholm för samtal och erfarenhetsutbyte. 30 minuter i dagsprogrammet var avsatta till en intervju och frågestund, som i själva verket blev en sprudlande, intressant och tänkvärd monolog. Jag vill gärna prata om två saker, inledde Keith Tilley. Dels det faktum att 2007 har vart a very busy year för SunGard, dels att vi ser en tydlig trend på marknaden som säkert kommer att bestå långt in i framtiden. Vattnet stiger Normalt hjälper vi varje månad ett tiotal kunder runt om i Europa som får problem med sin informationshantering. Det har för det mesta handlat om ganska vardagliga problem, berättade Keith Tilley. År 2007 är möjligen en vändpunkt. Vi har hjälpt kunder som fått sina kontorslokaler avspärrade på grund av allvarliga brott. Vi har ingripit när kontor stängts därför att intilliggande hus rasat samman vi ombyggnad. Och dessutom har vi haft två omfattande översvämningar på grund av regn i Storbritannien; en översvämning i området kring Sheffield och en i västra delen av landet. Översvämningarna har drabbat finansföretag, industrier och serviceföretag. Vi har kunder som tvingats ut ur sina lokaler, bland annat ett försäkringsbolag, och som kommit över till SunGard för att under en tid hålla igång sin IT-verksamhet hos oss, säger Keith Tilley. Jag är inte rätt person att påstå att översvämningarna i Storbritannien, eller på andra ställen runt om i världen, är en följd av den globala uppvärmningen. Det får andra kommentera. Men det känns, inte minst i nyhetsrapporteringen som att vi har kommit till en punkt där en avvikelse från det normala är uppenbar. Väckarklocka Fler och fler företag och organisationer reagerar nu på de allt oftare förekommande naturkatastroferna och inser nödvändigheten av att skydda sig, menar Keith Tilley. Många vänder sig till SunGard för att vi ska, i händelse av en katastrof, ha säkrat den information de har och säkerställta fortsatt drift - utan att omvärlden egentligen märker någonting. De senaste sex åren har SunGard investerat 800 miljoner dollar enbart i Europa för att möta de allt större kraven från kunderna på tillgänglighet till sin information och sina datasystem. SunGards uppgift och skyldighet är att utveckla teknik och skaffa erfarenhet som gör att kunderna att inte drabbas av ett datastopp. Never 8

9 Keith Tilly Sanningen är att om jag ska flyga från London till Stockholm och inte kan boka på British Airways för att de har dataproblem, då bokar jag på SAS. Det kostar ungefär lika mycket. Huvudsaken är att jag kommer iväg, säger Keith Tilley som exempel på hur viktigt det är att alltid vara tillgänglig för sina kunder. Datatekniken har gjort det möjligt för oss att på mindre än en minut vara illojal mot en invand leverantör. Och det gäller i alla branscher. Vi har inte tålamod i dag att vänta. Allt ska ske omedelbart nu! Sådan är tidsandan. Ett vapen Jag menar att tillgängligheten i ett företags IT-verksamhet, vare sig det är stort, medelstort eller litet, är en absolut nödvändighet. Den har utvecklats till ett vapen i konkurrensen med andra företag i samma bransch. I Storbritannien arbetar just nu det Brittiska Standardiseringsinstitutet (BSI) på en standard för en kontinuitetsplan för företags och organisationers ITverksamhet. Något som blir mer och mer efterfrågat. Den ska mynna ut i en certifiering som visar, både in i organisationen och utåt, att man har gjort allt som är möjligt för att hålla IT-verksamheten skyddad. Den här standardiseringen kommer sannolikt att övergå i en ISO-standard så småningom och därmed bli en standard i hela Europa, säger Keith Tilley och menar att en bra kontinuitetsplan är en mycket god investering, som skyddar personalen och kunderna som ger lägre försäkringspremier och tillfredsställer aktieägarna. Med andra ord, ett bra konkurrensmedel. Att aldrig misslyckas Keith Tilley berättar att SunGard startade sin verksamhet 1978, först i världen inom sin bransch. Och i dag är vi störst med en världsomspännande verksamhet. Nyckeln till vår framgång menar han är att aldrig misslyckas. Inte någonstans. Vi lever på att ha kunders förtroende, och att alltid vara tillgängliga när någon behöver oss. I Europa är vi 550 medarbetare som arbetar heltid med IT-säkerhet, och hela den organisationen med all erfarenhet och kompetens är omedelbart tillgänglig för varje land. Också för Sverige. Vi är lokala och samtidigt globala, avslutar Keith Tilley. Never

10 När Autobit hamnade i en djup kris AB Autobit i Södertälje legotillverkar komponenter för bilindustrin. 360 anställda omsätter cirka 2,5 miljarder kronor per år och merparten av de färdiga produkterna går i just-in-time-leveranser till svenska biltillverkare. En mindre del av produktionen går på export. Lokaliteterna i Södertälje är fördelade på HK och datahall i en äldre, vacker tegelbyggnad. Några kilometer därifrån ligger tillverkningsenheten. Autobit har en stor utvecklingspotential och för närvarande arbetar man dels på en börsintroduktion dels på en omfattande och viktig offert till Kina. Spelet kan börja Det här är de fakta som presenterades för den publik som tisdagen den 16 oktober 2007 hade samlats i en av Ingenjörsvetenskapakademins konferenssalar i Stockholm. Inte mindre än 130 personer hade tackat ja till företagsspelet The Game och ett efterföljande livehack, allt anordnat (för fjärde gången) av SunGard. I förutsättningarna ingick också en spelledare som ska driva händelserna framåt och engagera de fyra i panelen, som utgör Autobits företagsledning, och som inte har en aning om vilka överraskningar som väntar. Spelledaren kan även engagera publiken och be den via mentometerknappar svara på olika frågor. Vattenfall AB Täljegas (också fiktivt) är hyresgäst i samma fastighet där Autobit har sin datahall. En söndag uppstår en vattenläcka hos Täljegas som gör att lite vatten sipprar in till Autobits datahall. Händelsen uppmärksammas och vattnet torkas upp. Ingen skada skedd. Allt fortsätter som vanligt. Den här incidenten får företagsledningen att fundera och man enas om att undersöka orsaken till vattenläckan ordentligt. Eventuellt via fastighetsskötaren. Man vill inte lämna händelsen bara för att den inträffat hos grannen. Rätt tänkt kommenterar spelledaren. Ett och ett halvt dygn senare kommer det mera. Högst upp i fastigheten går huvudledningen för inkommande vatten sönder. Det blir ett vattenfall ner genom våningarna som slår ut Autobits hela datahall. Ingen IT, ingen produktion. Det är kris, djup kris. Vad göra? Och i vilken ordning? Företagsledningen ser aningen tagen ut och publiken sitter knäpptyst. Alla vet att det kommer att ta tre fyra månader innan datahallen är återställd och i drift. Efter några minuters överläggningar Never 10

11 enas företagsledningen. Man kallar in jourhavande IT-tekniker och ber om en lägesrapport. Den rapporten blir: All IT-verksamhet har stannat. Omfattande skador. I CADdatorn, som inte ingår i den dagliga backuprutinen, antar man att stora delar av den tekniska forskningen och utvecklingen har gått förlorad. Där fanns också aktuella offerter. Hur gör ni nu? Ni måste agera nu, det är bråttom! Spelledaren ger inte företagsledningen någon längre betänketid. Och den kommer med en handlingsplan. Först av allt vill ledningen få igång produktionen. Eftersom SunGard sköter Autobits backuper vänder man sig dit för att ta fram de order som ännu inte kommit i produktion. Med dessa order kan fabriken börja arbeta. Vidare startar man arbetet med att upprätta en tillfällig IT-verksamhet. Förslag kommer också upp på att flytta IT-verksamheten till SunGard, att hyra in sig där på kontor och datakapacitet. Att snabbt informera anställda och kunder om den aktuella situationen och hur man kommer att lösa den kommer också högt upp på ledningens åtgärdsplan. Slutligen skjuter man på börsintroduktionen. I det här läget föreslår någon i publiken att man ska skicka CAD-datorn, som innehåller viktig information om framtiden (teknisk forskning och utveckling samt offerter) till ett företag i Norge för att se om de kan återskapa någon information. Förslaget utmynnar i en riktigt intressant diskussion inom publiken hur mycket kan det kosta, är det värt den stora kostnaden, hur lång tid kan det ta, och så vidare? Dataintrång För att sätta ytterligare press på företagsledningen visar det sig nu att man har haft ett dataintrång och någon illvillig person har kommit över den offert till Kina som är en viktig affärshemlighet och som ska bygga en framtida expansion för Autobit. På hemliga vägar har offerten hamnat på internet och blivit offentlig. Inte bra för ett företag som siktar på en börsintroduktion. Nu vaknar pressen. Det här är mums för affärs- och teknikjournalister. Man ringer och bombarderar ledningen med frågor. Vad svarar den? Till saken hör också att företagets ägare och vd befinner sig på Maldiverna för tio dagars semester. Ledningsgruppen gör det enda tänkbara; tar namn och telefonnummer till journalisterna och ber att få återkomma. Nämner också att man mycket snart kommer att gå ut med en pressrelease som ska klargöra händelsen. Börsintroduktionen har man redan skjutit på. Slutet närmar sig Krisen i AB Autobit har nu pågått i en vecka och ledningsgruppen har sannerligen fått känna på hur det kan vara att sitta högst upp i ett företag som hamnat i en djup kris. Den avslutande och naturliga frågan till publiken blir då: Kommer AB Autobit att överleva krisen eller inte? Tryck nu på era mentometerknappar! Svaret blir: 70 procent tror att företaget överlever, 30 procent tror att det inte klarar sig. I huvudet på en hacker Efter paus var det dags för Björn Brolin, teknisk säkerhetskonsult hos SunGard, att via en storbildsskärm demonstrera hur en illasinnad hacker tänker och arbetar för att ta sig in i företags IT-system. Brolins live-hack hade sin utgångspunkt i de svagheter som företags och organisationers webbplatser har kommit att behäftas med under senare år. Syftet med demonstrationen var enligt Brolin att tydliggöra att det är en kom- Never 11

12 plex och svår sak att ställa säkerhetskrav på internetlösningar i form av webbapplikationer. En hacker, menade Brolin, söker alltid efter och angriper alltid den svagaste länken i ett system. Han, för det är som regel en han, sparkar inte och slår mot något som är robust och starkt. Vilka svagheter hos en webbsida är då hackern på jakt efter? Brolin kallade dem tredjepartsleverantörer eller sidoleverantörer. Verkligheten i dag är att många webbsidor är hårt sammanlänkade med andra leverantörer av tjänster; det kan vara reklam, statistikinsamling med mera. Och det är där de svaga länkarna kan finnas. Antag att ett företag gjort allt som tänkas kan för att skaffa höga säkerhetskrav och täppa till mot intrång. Men vad man glömt att kontrollera är om sidoleverantörerna har samma höga krav. En hacker ser ganska snart om det är möjligt att ta sig in via en sidoleverantör. Och väl där kan han manipulera innehållet på webbsidan så att de som läser den blir vilseledda. Det i sin tur kan ställa till med stor skada för företaget. Den avslutande uppmaningen till publiken från Brolin löd: Var konsekvent när det gäller IT-säkerhet. Ställer man höga krav på sig själv måste man ställa motsvarande krav på andra i samma lösning. Avslut med mingel Eftermiddagens övningar avslutades med mingel, vin och snittar; ett bra tillfälle att snappa upp reaktioner från några ur publiken: Bo Engdahl arbetar med riskkontroll på AMF Pension och har varit med på tidigare seminarier som SunGard ordnat. Roligt att se att antalet deltagare ökar för varje år, menade Engdahl. Intresset för säkerhetsfrågor växer helt klart. Live-hacket var för min del det intressantaste inslaget. Där fick jag ett och annat att ta med mig hem. Anne-Marie Eklund Löwinder, kvalitets- och säkerhetschef, och Johan Skoglund, systemadministratör, på.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har tidigare tillsammans med SunGard genomfört en liknande övning. En hel del av det vi fick höra i dag var bekant, konstaterade de. Det var något av en repris, men det är alltid bra att bli påmind om faror som lurar. Samtidig blev det en bekräftelse på att vi ligger bra till i säkerhetsarbetet. Båda uppskattade innehållet och upplägget och menade också att en eftermiddag är lagom långt för ett seminarium av det här slaget. Vi rekommenderar varmt andra företag och organisationer att komma nästa gång SunGard bjuder in, blev deras avslutande kommentar innan minglet fortsatte. f Bo Engdahl Anne-marie Eklund Löwinder Johan Skoglund Never 12

13 Det här växer ör varje år Alltid bra att bli påmind Never 13

14 Hos Elfa sitter IT-chefen i koncernledningen Elfas koncernledning har förstått. Skulle IT-systemen slockna, då slocknar också Elfa. Därför har IT-chefen Anette Alsteryd en självklar plats i koncernens högsta ledning. Där sitter hon som ansvarig på koncernnivå för de IT-lösningar man har, plus att hon är operativt ansvarig för de lokala systemen i Västervik. Elfa, låter det bekant? Bakom namnet döljer sig en framgångssaga av stora mått. Från en blygsam start 1947 har företaget utvecklats till en världsledande leverantör inom området förvaring. Eller kanske ordning och reda är en bättre beskrivning. Backsystem, hyllsystem och skjutdörrar är de förvaringslösningar som hem och offentlig miljö har efterfrågat i en allt större takt. Omsättningen har ökat med cirka 15 procent under de senaste åren, och i dag har man bolag i Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Frankrike och Polen. Elfa ägs av det amerikanska bolaget Container Store som också säljer produkterna i sina butiker i USA. 600 anställda omsätter cirka 800 miljoner kronor. För sex år sedan fick vi kontakt med SunGard, berättar Anette Alsteryd, och då var vi ute efter att säkerställa tillgängligheten till vårat affärssystem. Vi pratade om att vi kunde vara nere högst ett par dygn. Sedan dess har kraven successivt skärpts, och nu är vi nere i en dataförlusttid på 15 minuter och vi har en lösning där vi via internet skickar upp backupdata var tionde minut till SunGard. Under 2008 planerar vi att förbättra det här ytterligare med en lösning där vi har backup i realtid till SunGard. Verkligheten är sådan att allt mer av vår verksamhet finns i IT-systemen, och det är effektivt och bra. Ända tills det slår

15

16 Anette Alsteryd stopp av någon anledning; ett långvarigt strömavbrott, en brand. Här i Västervik har vi ett sådant enormt tryck på oss i produktionen att vi vissa perioder under året kör dygnet runt, och då kan var och en räkna ut att det är omöjligt att ta ifatt ett längre datastopp. Vi får en ryggsäck på oss som vi inte kan bära. Att vara IT-chef och sitta i koncernledningen är helt rätt, menar Anette Alsteryd. Det är både klokt och framsynt. Jag får full insyn i verksamheten och förståelse för de behov som finns. I och med det kan jag peka på och precisera de lösningar vi måste vidta för att säkerställa driften. Det är ingen annan i ledningsgruppen som har tid att fundera över sådana frågor. Det jag uppskattar hos SunGard är deras förmåga att lyssna och ställa relevanta frågor, säger Anette Alsteryd. Ett perfekt bollplank som det finns massor av erfarenhet och kunskap bakom. Vi har också gjort upp om att göra ett återstartstest en gång per år. Vi har en plan, vi genomför testet och jag får ett protokoll på hur det fungerat. Det är suveränt att ha en extern partner för sådant. Skulle det ligga på oss själva är risken stor att det skulle skjutas på framtiden av tidsbrist. Vi tar ett steg i taget för att säkerställa vår information och därmed vår produktion och våra leveranser. Ja, helt enkelt för att behålla vår marknadsledande roll, menar Anette Alsteryd. Ett sådant steg är att skaffa en egen server som ska finnas hos SunGard. Ett annat är att successivt knyta ihop de olika bolagen i en gemensam IT-lösning så att vi kan arbeta maximalt effektivt. Det arbetet är påbörjat. Inom IT finns inget slut på möjligheterna att utvecklas och bli bättre. Det är mest en fråga om att dygnet bara har 24 timmar, avslutar Anette Alsteryd.

17

18 BAD GUYS NEVER SLEEP Hur vanligt är det i Sverige med intrång i företags och privatpersoners datasystem? Svaret är att ingen vet. Vi har ingen skyldighet i vårt land att rapportera sådana händelser, vilket man har i USA och där det är mycket höga bötesbelopp för det företag som mörkar ett intrång. Vad vi däremot vet är att sabotage, stöld av företagsviktig information och ekonomisk brottslighet är en verksamhet som varje år omsätter många miljarder kronor. Och vi vet att verksamheten är gränslös. En hacker kan sitta var som helst i världen och ta sig in i ett företag i Sverige. Så fort du är online har du garden nere. Det är bara fyra fem år sedan som ett av Sveriges största företag hade ett intrång. Det visade sig komma från Ungern, via ett universitet här i landet. För ett par år sedan blev Microsoft av med sin källkod, nyckeln till företagets hela business. Som ett massförstörelsevapen I takt med att allt fler människor är uppkopplade till internet så ökar riskerna. Även för privatpersoner, fast de kanske inte är det slutliga målet. Många gånger är det ganska klumpiga attacker där en hacker skriver ett program som attackerar med kvantitet (motsatsen till riktad attack). Då kommer alla som är ute på nätet att automatiskt sökas av, och där det finns en brist där tar man sig in och skapar en bakdörr som man behåller. Det är en form av massförstörelsevapen. Många anställda har i dag tillgång till jobbets nätverk hemifrån, kanske via en bärbar dator, och det gillar hackaren. Då kan han ge sig på en svag klient istället för att stångas direkt med företagets brandvägg. Vem ger sig på Kinesiska muren när det finns en enkel dörr att öppna? En hacker söker alltid efter den svagaste länken i kedjan. Jag är ganska säker på att den vanligaste vägen för en hacker in till ett företags operativsystem går via någon som besöker en webbsida. Letar efter något, googlar eller använder sin webbmail. Varning för reklam De flesta av de sajter som finns i dag och som är säkerhetsgranskade och väl besökta lever på att upplåta reklamplat- Never 18

19 ser. Då är det snillrikt av en hacker att ta sig in på en reklamplats med det vi kallar en "elak kod" hos en populär webbsida. Kanske bygger man in koden i en animering med flash eller i någon bild. Hackern får en enorm spridning på sin attack och per automatik söker han ta sig in dygnet runt, året runt. Sökandet pågår ständigt. En hacker sover aldrig. Falska webbsidor har formligen exploderat de senaste åren. ladda ner ett jätteproblem. Använd ditt sunda förnuft helt enkelt. Uppdatera dina system med de senaste säkerhetsuppdateringarna som din leverantör tar fram. Det gäller företag såväl som privatpersoner. Och som sagt, lita aldrig på mejl från okända ifrågasätt hela tiden. Alex Nordström, säkerhetskonsult hos SunGard Security Services Finns det motmedel? Ja, det gör det. Först av allt skaffa virusskydd och stabila brandväggar, som också stryper skräpmejl. Klicka aldrig på okända mejl eller erbjudanden eller uppmaningar som känns direkt onaturliga. Ladda inte ner filmer, det kan vara att Never 19

20 Vi har bytt adress! SunGard Availability Services (Nordic) AB Sandhamnsgatan 63 Box Stockholm Vill du veta vad vi kan göra för ditt företag? Kontakta oss, så berättar vi mer. Tel: Fax: E-post:

Säkerhet på Internet. Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon

Säkerhet på Internet. Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon Säkerhet på Internet Bristande säkerhet på Internet beror i första hand på 3 saker 1. UOkunskap 2. Slarv 3. Oseriösa användare Informationssäkerhet För mycket skydd

Läs mer

En tidning om det som du inte vill ska hända ditt företag. hos Scania. 2007 WWW.SunGard.SE. Natten när 1 500 patienter försvann

En tidning om det som du inte vill ska hända ditt företag. hos Scania. 2007 WWW.SunGard.SE. Natten när 1 500 patienter försvann En tidning om det som du inte vill ska hända ditt företag 2007 WWW.SunGard.SE Ny, högre säkerhetsnivå hos Scania och VW Natten när 1 500 patienter försvann SunGard Availability Services startade redan

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

2006 WWW.SUNGARD.SE FINNS STÖRSTA SÄKERHETSHOTET HOS CHEFEN? KAMPEN MELLAN DE ONDA OCH DE GODA

2006 WWW.SUNGARD.SE FINNS STÖRSTA SÄKERHETSHOTET HOS CHEFEN? KAMPEN MELLAN DE ONDA OCH DE GODA En tidning om det som du inte vill ska hända ditt företag FINNS STÖRSTA SÄKERHETSHOTET HOS CHEFEN? KAMPEN MELLAN DE ONDA OCH DE GODA 2006 WWW.SUNGARD.SE SunGards VD Thomas Enmark: Det största säkerhetshotet

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet Bilaga 3 Säkerhet Säkerhet 2 (8) Innehållsförteckning Bilaga 3 Säkerhet 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.1.1 Basnivå för informationssäkerhet 4 2.1.2 Uppföljning och kontroll

Läs mer

Räkna med risk! Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef,.SE amel@lowinder.se @amelsec https://www.iis.se

Räkna med risk! Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef,.SE amel@lowinder.se @amelsec https://www.iis.se Räkna med risk! Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef,.SE amel@lowinder.se @amelsec https://www.iis.se Det här är.se Stiftelsen för Internetinfrastruktur grundades 1997. Verka för positiv utveckling

Läs mer

Certifiering av informationssäkerhet Vad, varför, hur? Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef,.SE amel@lowinder.se @amelsec https://www.iis.

Certifiering av informationssäkerhet Vad, varför, hur? Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef,.SE amel@lowinder.se @amelsec https://www.iis. Certifiering av informationssäkerhet Vad, varför, hur? Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef,.SE amel@lowinder.se @amelsec https://www.iis.se Vad är.se? Stiftelsen för Internetinfrastruktur grundades

Läs mer

Transparens och förtroende Så gör vi Internet säkrare. Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef amel@iis.se Twitter: amelsec

Transparens och förtroende Så gör vi Internet säkrare. Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef amel@iis.se Twitter: amelsec Transparens och förtroende Så gör vi Internet säkrare Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef amel@iis.se Twitter: amelsec Icann, domännamnssystemet och nycklarna varför ska vi skydda DNS? Badwill och

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun.

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun. V A R B E R G S K O M M U N föregångare inom IT-säkerhet av lena lidberg Vilka är kommunens viktigaste IT-system? Och hur länge kan systemen ligga nere innan det uppstår kaos i verksamheterna? Frågor som

Läs mer

Rapport: Hushållen planerar investera nästan 11 miljarder på förvaring det närmsta året

Rapport: Hushållen planerar investera nästan 11 miljarder på förvaring det närmsta året Rapport: Hushållen planerar investera nästan 11 miljarder på förvaring det närmsta året En undersökning från Elfa December 2013 Bakgrund Elfa International AB grundades i Sverige 1948 och har sedan dess

Läs mer

www.surfalugnt.se Sveriges Kommuner och Landsting Hansi Carlson, IT-strateg

www.surfalugnt.se Sveriges Kommuner och Landsting Hansi Carlson, IT-strateg www.surfalugnt.se IT och ungdomar världens möjlighet om vuxenvärlden engagerar sig! 2 Fråga en elev hur IT kommer att påverka.. Tänkvärt! Hur möter skolan ungdomarnas IT-verklighet? E-post och Officepaket

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Nuläget kring säkerhet och internet

Nuläget kring säkerhet och internet Nuläget kring säkerhet och internet Vad är det som händer? Vad ska vi akta oss för? Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef,.SE https://www.iis.se amel@iis.se @amelsec Det här är.se Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD

3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD 3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD 3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 2 Secureguard komplett distributör av nätverkssäkerhet med toppkompetens Secureguard har en genomtänkt

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

service & after sales The sideloader specialist

service & after sales The sideloader specialist service & after sales The sideloader specialist 2 Världsledande och alltid nära våra kunder HAMMAR Maskin AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en mobil självlastande containerutrustning, sidlastare,

Läs mer

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er.

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Guide till effektivare möten Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Tänk om du och dina medarbetare skulle kunna ha effektiva möten

Läs mer

Allmännavillkor (Uppdaterad 09/09-2015)

Allmännavillkor (Uppdaterad 09/09-2015) Avtalsvillkor Allmännavillkor (Uppdaterad 09/09-2015) EMS Design Webbyrå (Erik Martin Sundell Design) Domäner och företag som ägs av EMS Design www.emsdesign.se www.sverigehemsidor.se www.kopa-hemsida.se

Läs mer

P e r He l l q v i s t. S e n i o r S e c u r i t y S p e c i a l i s t No r d i c & B a l t i c r e g i o n

P e r He l l q v i s t. S e n i o r S e c u r i t y S p e c i a l i s t No r d i c & B a l t i c r e g i o n P e r He l l q v i s t S e n i o r S e c u r i t y S p e c i a l i s t No r d i c & B a l t i c r e g i o n Rädd? Me d v e t e n? ETT BROTT BEGÅS... VAR 15e MI NUT I P A RI S. VAR 3½ MI NUT I NE W Y ORK

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 3 1 NEWS VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. Det har varit en mycket händelserik höst, både för oss på Proclient och för omvärlden i stort. Flera bedömare anser nu

Läs mer

Surfa säkrare. Goda råd om säkerhet på Internet. Information från Post- och telestyrelsen

Surfa säkrare. Goda råd om säkerhet på Internet. Information från Post- och telestyrelsen Surfa säkrare Goda råd om säkerhet på Internet Information från Post- och telestyrelsen Goda råd för att surfa säkrare Stäng av datorn när den inte används Riskerna du utsätter dig för på Internet är beroende

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Motion från Tamas Lakatos (M) Om en säkrad hemsida

Motion från Tamas Lakatos (M) Om en säkrad hemsida UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2014-01-29 3 Motion från Tamas Lakatos (M) Om en säkrad hemsida Dnr SFN 2013/1053 Handlingar Serviceförvaltningens skrivelse, 2014-01-15 Motion Tamas Lakatos (M) Om en säkrad

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? Sida 1/5 BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du bäst väljer produktionsbolag Hur du bedömer ett bolags kompetens Hur du undviker att bli lurad

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

ISA Informationssäkerhetsavdelningen

ISA Informationssäkerhetsavdelningen ISA Informationssäkerhetsavdelningen Peter Nilsson, ISA N CISSP, GSLC FRA Signalunderrättelsetjänsten Drygt 600 personer Informationssäkerhetstjänsten Cirka 35 personer, sakta ökande Se även www.fra.se

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Kommunikation som tjänst - A

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Kommunikation som tjänst - A 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 2 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.2 Allmänna tekniska säkerhetskrav 7 3 (8) 1 Allmänt 4 (8) 2 Tele2 bedriver en verksamhet vars produktion till största delen

Läs mer

Vem tar ansvar för Sveriges informationssäkerhet?

Vem tar ansvar för Sveriges informationssäkerhet? Vem tar ansvar för Sveriges informationssäkerhet? 6 åtgärder för förbättrad informationssäkerhet Sälen 2008-01-14 Vem har ansvaret vid en storskalig it-attack? Vem skulle vara ansvarig om Sverige utsattes

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Hot + Svaghet + Sårbarhet = Hotbild

Hot + Svaghet + Sårbarhet = Hotbild 4 Hotbild Du har säkert hört begreppet hotbild tidigare. Om jag skulle försöka mig på att klassificera begreppet hotbild skulle det kunna vara enligt följande formel: Hot + Svaghet + Sårbarhet = Hotbild.

Läs mer

Bilaga A Traumaintervju

Bilaga A Traumaintervju Bilaga A Traumaintervju (används av terapeuten i session 1) Traumaintervju Klientens namn: Datum: Terapeut: Obs: Den här intervjun förutsätter att en grundlig bedömning eller undersökning redan är gjord,

Läs mer

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år Öppet Hus 15 17 maj 2013 1963 grundades Svenska Traub AB som ett helägt dotterbolag till TRAUB AG. Över 4500 kurvstyrda och långt mer än 1000 CNC-styrda verktygsmaskiner

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Klossköping. Handledning med idéer och lektionsupplägg

Klossköping. Handledning med idéer och lektionsupplägg Klossköping Handledning med idéer och lektionsupplägg Klossköping Handledning med idéer och lektionsupplägg Klossköping Handledning med idéer och lektionsupplägg Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Min dag med Mona Lindfors den sjungande IT-driftchefen som gillar att läsa

Min dag med Mona Lindfors den sjungande IT-driftchefen som gillar att läsa Min dag med Mona Lindfors den sjungande IT-driftchefen som gillar att läsa Mona är IT-driftchef och ansvarar för att hålla ihop hela IT-driften. Hon är 50 år och bor här i Norsjö. Hon gick kontors och

Läs mer

IT-säkerhet i det tillverkande företaget

IT-säkerhet i det tillverkande företaget IT-säkerhet i det tillverkande företaget Henrik Carnborg System Service Engineer, Sweden Operations Joakim Moby IS Security Assurance & Business Engagement Lead, Corporate IS 2011-09-28 Kort introduktion

Läs mer

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Denna driftdokumentation avser driftmiljön hos Camero AB:s webbhotell, både delade och dedikerade lösningar. Teknisk dokumentation Cameros webbhotell har

Läs mer

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO PeriScoop 1 /6 Ann Catrin tänker på dig För att ge våra kunder en möjlighet att lära känna oss på Perido lite bättre

Läs mer

Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet. Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR

Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet. Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR Marknaden i förändring Igår Idag 2 Trender Avreglering har gett nya aktörer

Läs mer

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc.

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc. Tänk i golf. Cai Nilsson Som människor styrs vi av inlärda vanor och mönster, att bryta dessa gör oss osäkra och otrygga. (matvanor, rökning, motion osv..) Dessa måste brytas och ersättas med nya för att

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

Rätt säkerhet 2009-05-25. Kris

Rätt säkerhet 2009-05-25. Kris Rätt säkerhet 2009-05-25 Kris Ingen katastrof med en etablerad incidenthantering Krister Gillén Combitech AB Kjell Wilhelmsson fd CISO, Saab AB 1 Det här skall vi prata om Vad vi upptäckte att vi behövde

Läs mer

IRL KALMAR 2013-03 - 13

IRL KALMAR 2013-03 - 13 IRL KALMAR 2013-03 - 13 AGENDA Björn och Fredrik Om vår ägare Om oss i Europa och Sverige Vår organisation lokalt Vår funktion/erbjudande Presentation Kamerabevakning OM VÅR ÄGARE: STANLEY BLACK & DECKER

Läs mer

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia.

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Kastellgatan 11b, 254 66 Helsingborg Tel 042-12 02 30, Fax 042-13 32 55 info@ojco.se www.ojco.se Globala lösningar på lokala problem. Innovation är

Läs mer

Bedrägerier på nätet hur undviker du att bli blåst? Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef,.SE www.iis.se E-post: amel@iis.se Twitter: @amelsec

Bedrägerier på nätet hur undviker du att bli blåst? Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef,.SE www.iis.se E-post: amel@iis.se Twitter: @amelsec Bedrägerier på nätet hur undviker du att bli blåst? Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef,.SE www.iis.se E-post: amel@iis.se Twitter: @amelsec .SE i korthet Oberoende allmännyttig stiftelse med två

Läs mer

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. Tomas Tranströmer Kursmål Du utvecklas

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Svenskar bråkar och slösar mest i Norden på grund av oordning hemma

Svenskar bråkar och slösar mest i Norden på grund av oordning hemma Pressmeddelande 2014-10-08 Elfa presenterar Förvaringsrapporten: Svenskar bråkar och slösar mest i Norden på grund av oordning hemma Ett stökigt hem skapar oftare konflikter och problem i Sverige än i

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

2006 UPPHOVSRÄTTS- OCH SÄKERHETSGUIDE FÖR FÖRETAG

2006 UPPHOVSRÄTTS- OCH SÄKERHETSGUIDE FÖR FÖRETAG 2006 UPPHOVSRÄTTS- OCH SÄKERHETSGUIDE FÖR FÖRETAG 25% 02 De ansvariga på ett företag tar stora risker om det finns musik, film eller annat upphovsskyddat material på företagets servrar eller datorer utan

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Vi är SäkerhetsBranschen!

Vi är SäkerhetsBranschen! Vi är SäkerhetsBranschen! SäkerhetsBranschens årsmöte 24 april 2015 Årsmöte Workshops Seminarier Mingel Underhållning Middag Foto: Rebecca Martyn Träffa våra utställare Studiebesök Barhäng Relax Djurönäset

Läs mer

Viktigt med bra förvaringsmöjligheter vid köp av ny bostad

Viktigt med bra förvaringsmöjligheter vid köp av ny bostad Pressmeddelande 2014-02-05 Viktigt med bra förvaringsmöjligheter vid köp av ny bostad Svenskar flyttar som aldrig förr och kraven på bostadens utformning är höga. 95 procent anser att det är viktigt med

Läs mer

Datasäkerhetsföretag i Sverige

Datasäkerhetsföretag i Sverige Datasäkerhetsföretag i Sverige En minikartläggning av företag och myndigheter Steven Jörsäter Steven Jörsäter 04-03-31 111 Vad är datasäkerhetsföretag i Sverige? Företag som har en väsentlig produkt marknadsförd

Läs mer

Aktivitetstips. Drömlandet

Aktivitetstips. Drömlandet Aktivitetstips Drömlandet Drömlandet är ett rollspel. Deltagarna får en uppgift men förutsättningarna förändrar sig efter vägen och övningen blir en annan. Övningen inleder med att ta upp svårigheten med

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

Fortsättning med fjädrar i Örjebyn!

Fortsättning med fjädrar i Örjebyn! Björn Ohlsén framför maskinen som används för att tillverka fjädrar. Han visar här ett litet bleck som har slutdestination Kina! Fortsättning med fjädrar i Örjebyn! När Envikens Fjädrar flyttade produktionen

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare,

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare, Frågor Stänger verksamheten direkt? o Nej, verksamheten fortsätter att drivas vidare som ett konkursbo. Hur länge, det kan vi inte svara på. Konkursförvaltaren bestämmer om han/hon skall försöka att sälja

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Den stora kassaskrotningen - så slår den

Den stora kassaskrotningen - så slår den Den stora kassaskrotningen - så slår den november 2009 Nya regler gör det tufft för säsongsbranscherna Den 12 januari i år klubbades slutgiltigt de nya reglerna om krav på kassaregister igenom. Det betyder

Läs mer

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER ANSLUTA=RISK Fast bredband attraktiv plattform att angripa från Mobilt bredband/trådlösa nätverk/bluetooth lätt att ta

Läs mer

Hearing med Magnus Söderberg, vd C Security den 16 juni 2014 kl 10:00-10:40.

Hearing med Magnus Söderberg, vd C Security den 16 juni 2014 kl 10:00-10:40. Hearing med Magnus Söderberg, vd C Security den 16 juni 2014 kl 10:00-10:40. Magnus: Hej och välkomna till denna hearing. För att kunna ställa frågor måste ni vara inloggade som deltagare. Bistro: Vem/vilka

Läs mer

Välkommen tillbaka till den sista träffen!

Välkommen tillbaka till den sista träffen! DEL 3 Digidel är ett nationellt projekt som syftar till att få fler medborgare att bli digitalt delaktiga. I Sverige finns 1,5 miljoner personer som inte alls eller i mycket liten utsträckning använder

Läs mer

Slutrapport. APFy.me

Slutrapport. APFy.me Slutrapport APFy.me Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 3 Projektbeskrivning... 3 4 Leverabler... 4 5 Resultat... 4 6 Utvärdering och analys... 4 6.1 Utvärdering av resultat... 4

Läs mer

Spårbarhet och Koncernsäkerhet Sarbanes-Oxley i ett industriföretag

Spårbarhet och Koncernsäkerhet Sarbanes-Oxley i ett industriföretag Spårbarhet och Koncernsäkerhet Sarbanes-Oxley i ett industriföretag ABB Group Internal Audit IT - 1 - Åke Wedin Senior IT Audit Project Manager, CISA, CISSP Group Internal Audit IT Member of IIA, ISACA,

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9

Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9 Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9 Inledning Välkommen till steg 3 av Internetkursen för nybörjare!

Läs mer

Metoder för datasäkerhet. Vad handlar en sådan kurs om???

Metoder för datasäkerhet. Vad handlar en sådan kurs om??? Metoder för datasäkerhet Vad handlar en sådan kurs om??? Vad avses då media rapporterar om datasäkerhet? Oftast resultat av brister i säkerheten Allt möjligt av helt olika karaktär, som Försvunna viktiga

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

eldata.se - Drifthistorik Skrivet av Erik Liljencrantz 2008-09-24 22:50 - Senast uppdaterad 2014-09-25 10:47

eldata.se - Drifthistorik Skrivet av Erik Liljencrantz 2008-09-24 22:50 - Senast uppdaterad 2014-09-25 10:47 2014-09-25:Vid kontroll av brandväggen i serverhallen visade det sig vara strömadaptern som gett upp. Ersatt med ny strömadapter vilket under inkopplingen orsakade någon minut med instabil anslutning kring

Läs mer

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER Hermundstad Östlund Ansell Grundläggande IT för SENIORER Windows Vista och Office 2007 INTRODUKTION 1. ABC OM INTERNET...5 2. TJÄNSTER PÅ INTERNET...6 A. Webbsidor och webbplatser... 6 B. Mejl (e-post)...

Läs mer

EBITS 2013. Totalförsvarets Forskningsinstitut David Lindahl Erik Westring

EBITS 2013. Totalförsvarets Forskningsinstitut David Lindahl Erik Westring EBITS 2013 Totalförsvarets Forskningsinstitut David Lindahl Erik Westring Demo: Hur går ett angrepp till Något förenklat på grund av tidsbrist..men bara något. Antagonistiska hot Antagonistiska hot är

Läs mer

Inkommen skrivelse - Marknadsföring för Borås Djurpark AB

Inkommen skrivelse - Marknadsföring för Borås Djurpark AB 4. BESLUTSFÖRSLAG Inkommen skrivelse Marknadsföring för Borås Djurpark AB Det har inkommit en skrivelse daterad 20131130 med synpunkt på hur Borås Djurpark AB sköter sin marknadsföring. Skrivelsen har

Läs mer

Säkerhetskopiera mobilen

Säkerhetskopiera mobilen Säkerhetskopiera mobilen gratis och helautomatiskt 7 Bästa gratistipsen 7 För Android, Iphone och Windows Phone 7 Säkerhetskopiera till Dropbox. Så fixar du automatisk säkerhetskopiering av mobilen Visst

Läs mer

In kommer en ledsen varg. Berättaren frågar varför han är ledsen och vargen berättar om sina tappade tänder

In kommer en ledsen varg. Berättaren frågar varför han är ledsen och vargen berättar om sina tappade tänder B - Berättaren V - Vargen S - Snigeln Ä - Älgen G - Gitarrist T - Skatan Berättaren tar kontakt med barnen Hej vänner! Välkomna hit! Är ni sångsugna idag?!? Upp med händerna i luften och sjung med och

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

Ta det personligt! Jan-Åke Jonsson VD

Ta det personligt! Jan-Åke Jonsson VD Det löser vi! Ta det personligt! Vi brukar säga att vi tar det personligt. Löften som håller, ett personligt ansvarstagande och gods som kommer fram i tid. Självklart får du alltid ett vänligt bemötande,

Läs mer

FÖRHINDRA DATORINTRÅNG!

FÖRHINDRA DATORINTRÅNG! FÖRHINDRA DATORINTRÅNG! Vad innebär dessa frågeställningar: Hur görs datorintrång idag Demonstration av datorintrång Erfarenheter från sårbarhetsanalyser och intrångstester Tolkning av rapporter från analyser

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

WHAT IF. December 2013

WHAT IF. December 2013 December 2013 Har du hittat rätt säkerhetsnivå för ditt företag? Här får du hjälp i det arbetet, och med att få resurser för att nå den trygghet du tycker verksamheten behöver. God jul, Oskar Ehrnström

Läs mer