Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 15/6 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 15/6 2005"

Transkript

1 Många rättsområden! IT-rätt Intro 15/ Internationell dimension Avtalsrätt Köprätt Marknadsföring Straffrätt Yttrandefrihet, tryckfrihet. Personlig integritet Immaterialrätt Mats Nordenborg 1 Mats Nordenborg 2 Problem med IT-rätt Eget rättsområde?!!!!!! Gamla regler skall tolkas vs Ny teknik. Konvergensproblem. Sammansmältning av produkter. Syfte med teknikneutralitet som är svårt att upprätthålla. Rättssystemet hänger ej med. Demokratiskt problem? Tekniker ligger ett steg före. Svår teknik skall tolkas av jurister. Jurister och tekniker kan ha svårt att mötas. Internationell dimension I vilket land skall eventuell tvist dömas i? Vilken lands lag är tillämplig? Kan en dom i land A verkställas i land B? Olika principer gäller för olika rättsområden: Effektland, svarandens land, där handlingen företogs, konsumentens hemland mm. Serverns placering inte avgörande. Mycket svårt!!! Mats Nordenborg 3 Mats Nordenborg 4 1

2 Avtalsrätt Avtalslagen från Tolkningsproblem med teknisk utveckling. Begreppen gäller fortfarande i ljuset av ny teknik. T ex muntlig jämställs med kommunikation i realtid. Clic wrap-avtal. Lag om kvalificerade signaturer. Säker identifikation. Kan maskiner ingå avtal? Köprätt Köplagen. Konsumenttjänstlagen. Ingen tjänstelag finns. Blandade avtal som kan ses som köp, tjänst och licens. Problem. Ställer höga krav på avtal! Komplexa affärer. Vissa standardavtal finns. Ny Distans- och hemförsäljningslag från Ångerfrist för konsumenter vid köp genom Internet. Mats Nordenborg 5 Mats Nordenborg 6 Marknadsföring Marknadsföringslagen. Spam. Ny regel om Opt-in. Ej godtagbart att skicka obeställd reklam till privatpersoner. Finns regler om marknadföring genom Internet. ICC s Internetregler. Straffrätt Ett axplock: Förtal Dataintrång Olaga hot Hets mot folkgrupp Barnpornografi Immaterialrättsintrång Mats Nordenborg 7 Mats Nordenborg 8 2

3 Yttrandefrihet/tryckfrihet Konvergensproblem! Stor osäkerhet (om och i sådant fall) i vilken mån Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsgrundlagen är tillämpliga. YGL och TF har helt andra regler för ansvar än andra regleringar. Om tillämplig: begränsat med personligt ansvar, meddelarfrihet, preskriptionsregler, färre straffrättsliga regler mm. Mats Nordenborg 9 Personlig integritet Finns i flera lagar Viktigast är Personuppgiftslagen. HR. Tillstånd krävs för att behandla personuppgifter (vid definition). Extra viktigt med känsliga personuppgifter (hälsa, tro, sexualitet mm) Skyldighet att anmäla till datainspektionen. Förbud mot överföring till tredje land. Straffrättsligt ansvar! Bodildomen (arna). Mats Nordenborg 10 Immaterialrätt Upphovsrätt. Skydd för datorprogram. Nedladdning, länkning mm. Varumärkesrätt Domännamn. Ändrade regler. Numera först till kvarn för.se. Domännamnspirater. Minskad betydelse. Metataggar Patenträtt. Indirekt skydd för datorprogram. Mats Nordenborg UPPHOVSRÄTT Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk URL eller UrL Ny prop (2004/05:110) har antagits pga EG-direktiv 2001/29/EG. Omfattande ändringar! Mats Nordenborg 12 3

4 1.1 Finns skydd? 1.1 fortsättning 1 URL Skydd uppkommer genom skapandet Verks(höjds)krav Originalitet och särprägel Ej krav på kvalitet Skydd för Musikaliska verk, litterära verk, datorprogram mm Närstående rättigheter 5 kap URL Utövande konstnärer (45 ) Skiv- och filmbolag (46 ) Katalogskydd (49 ) Fotografirätt (49 a ) Mats Nordenborg 13 Mats Nordenborg Vem har skyddet? 1.3 Skyddstid HR. Den som skapar (1 ) Om flera, dem gemensamt (6 ) 40 a Datorprogram tillkommer arbetsgivaren om inte annat har avtalats. HR. 70 år efter upphovsmannens död (43 ) Närstående rättigheter (special) T ex databaser 15 år från framställning (49 ) Mats Nordenborg 15 Mats Nordenborg 16 4

5 1.4 Skyddsomfång? 1. Vilka förfogandetyper skyddas? 2. Vilka skillnader omfattas av skyddet? 3. Den ideella rätten Förfogandetyper FÖRE LAGÄNDRINGEN! 2 ger ensamrätt att: Framställa exemplar Tillgängliggöra verk för allmänheten Offentlig visning av ex Spridning av ex till allmänheten Offentligt framförande Mats Nordenborg 17 Mats Nordenborg 18 NJA 2000 s 292 = MP3- domen Länkning på Internet Oklart rättsläge! Exemplarframställning? Nej Prövning av skivbolagens rättigheter enligt 46. Ej visning ej spridning. Framförande tillåtet enligt 47. Friande dom. Vad skulle hända idag? Mats Nordenborg 19 Lagändringsförslag 2 URL Framställning av exemplar (2 st) Direkt, indirekt, tillfällig eller permanent Oavsett metod och oavsett helt eller delvis. Tillgängligt för allmänheten Överföring till allmänheten (Radio, TV, IT) Framförs offentligt (publik på plats) Exemplar visas offentligt Spridning av exemplar Mats Nordenborg 20 5

6 1.4.2 Skillnader omfattas? Formskydd! INTE idéskydd! Samma verk? Jfr 2 vs 4 2 st Fri anslutning - nytt och självständigt verk? Svåra helhetsbedömningar Skillnader mellan verkstyper Look and feel? Mats Nordenborg 21 Mats Nordenborg Ideell rätt 3. Rätten att bli namngiven (1 st) inte bli kränkt genom (2 st) ändring sammanhang Mats Nordenborg Inskränkningar 2 kap. Intresseavvägning (T ex) 12 fåtal ex för privat bruk. (Har ändrats) 26 g. Nödvändiga förändringar. Reverse enginering. 26 h. Dekompilering för att uppnå samverkan mellan program. 47. Har ändrats! MP3-hålet täpps till. Mats Nordenborg 24 6

7 1.6 Sanktioner? Straffrätt (53, 57, 57 a ) Ersättning (54 ) Särskilda ersättningsmöjligheter Kassettersättning 26 k (+26 l ) 47. OBS! Ändringar. Förbud (53 a ) Förstöra egendom (55 ) Intrångsundersökning (56 a-h) Nytt kap 6 a om skydd för tekniska åtgärder. Mats Nordenborg 25 7

Upphovsrätt. Information. rättsreglerna

Upphovsrätt. Information. rättsreglerna Upphovsrätt Tryck: Graphium Norstedts Tryckeri. Omslag: Rolf Hernegran Graphium Norstedts Media. Upplaga: 5 000 ex. UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVS RÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT

Läs mer

En analys av tillämpligheten samt anpassning till svensk rätt

En analys av tillämpligheten samt anpassning till svensk rätt Tillämpade Studier, 20 poäng, VT 2005 En analys av tillämpligheten samt anpassning till svensk rätt Författare: Stellan Björnesjö och Karl Jonsson Handledare: Kristoffer Schollin Examinator: Ulf Petrusson

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Vägledning om upphovsrätt. och angränsande lagstiftning

Vägledning om upphovsrätt. och angränsande lagstiftning Vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning Följande vägledning är ett av resultaten av arbetet med upphovsrätt och angränsande lagstiftning som bedrivs av Digisam sedan slutet av 2013. Vägledningen

Läs mer

Länkning som upphovsrättslig överföring till allmänheten?

Länkning som upphovsrättslig överföring till allmänheten? Länkning som upphovsrättslig överföring till allmänheten? Av doktoranden DANIEL WESTMAN Tillhandahållande av länkar har i vissa sammanhang uppfattats som ett sådant tillgängliggörande för allmänheten som

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

Vad är straffbart enligt personuppgiftslagen? En vägledning från Datainspektionen för polis och åklagare

Vad är straffbart enligt personuppgiftslagen? En vägledning från Datainspektionen för polis och åklagare Vad är straffbart enligt personuppgiftslagen? En vägledning från Datainspektionen för polis och åklagare Januari 2011 Förord Det är viktigt att brott mot personuppgiftslagen, PuL, prövas i domstol för

Läs mer

En ny upphovsrättslag

En ny upphovsrättslag En ny upphovsrättslag Slutbetänkande av Upphovsrättsutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:32 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Per Furberg. Tjänster och portaler på Internet konvergensproblem och normkonflikter

Per Furberg. Tjänster och portaler på Internet konvergensproblem och normkonflikter 217 Per Furberg Tjänster och portaler på Internet konvergensproblem och normkonflikter 218 219 Tjänster och portaler på Internet konvergensproblem och normkonflikter Av jur.kand. Per Furberg, Sverige De

Läs mer

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Genom att nyttja Licensrättigheterna (definierade nedan), accepterar och godkänner Du att Du är bunden av villkoren i denna Creative Commons Erkännande- DelaPåSammaVillkor

Läs mer

Att publicera på Internet

Att publicera på Internet Att publicera på Internet Att publicera på Internet Radio- och TV-verket är en myndighet inom medieområdet. Verket ger tillstånd för marksänd TV (utom för public service-företagen), närradio, privat lokalradio

Läs mer

Andra upplagan uppdaterad till och med lagändringen den 1 november 2013. Över minnesmuren

Andra upplagan uppdaterad till och med lagändringen den 1 november 2013. Över minnesmuren Andra upplagan uppdaterad till och med lagändringen den 1 november 2013. Över minnesmuren Upphovsrättsliga riktlinjer för arkiv, bibliotek och museer Över minnesmuren: upphovsrättsliga riktlinjer för ABM

Läs mer

Upphovsrättens förhållande till länkning på Internet

Upphovsrättens förhållande till länkning på Internet Juridiska institutionen Höstterminen 2012 Examensarbete i civilrätt, särskilt immaterialrätt 30 högskolepoäng Upphovsrättens förhållande till länkning på Internet Författare: Erik Sjulander Handledare:

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste argumenten för illegal streaming och nedladdning.

Här hittar du svar på några av de vanligaste argumenten för illegal streaming och nedladdning. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste argumenten för illegal streaming och nedladdning. De tjänar pengar ändå Kort svar: Nej, det gör de faktiskt inte. Majoriteten av de oberoende

Läs mer

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-07-08 Innehåll Inledning... 5 1 Vägledning... 6 1.1. Definitioner... 6 1.2. De rättsliga

Läs mer

Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling. En rapport från E-delegationen

Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling. En rapport från E-delegationen Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling En rapport från E-delegationen 2 Förord Denna rapport har tagits fram av E-delegationens expertgruppen för juridiska frågor på uppdrag

Läs mer

Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys

Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys Daniel Westman 1. Bakgrund På pappret har upphovsrätten aldrig varit starkare än idag. Anpassningen av upphovsrättslagstiftningen till den

Läs mer

Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193)

Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193) SFS nr: 1994:193 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L3 Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193) Utfärdad: 1994-04-14 Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:1420 1 I denna förordning

Läs mer

Något om fri programvara och öppen källkod nya licenstyper för datorprogram

Något om fri programvara och öppen källkod nya licenstyper för datorprogram 380 M. Pawlo Något om fri programvara och öppen källkod nya licenstyper för datorprogram Av jur. kand. Mikael Pawlo 1 1. Bakgrund En ny typ av datorprogramlicenser börjar bli mycket vanligt förekommande

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Svar på frågeställningar från URV

Svar på frågeställningar från URV Svensk biblioteksförening Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor (URV) 2015-01- 26 Svar på frågeställningar från URV Tillgång till biblioteksdata för icke biblioteksanställda Kan man ge fritidsledare på

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer

RÄTTEN ATT SLÅ LARM En handbok om yttrandefriheten på jobbet råd för whistleblowers

RÄTTEN ATT SLÅ LARM En handbok om yttrandefriheten på jobbet råd för whistleblowers RÄTTEN ATT SLÅ LARM. EN HANDBOK OM YTTRANDEFRIHETEN PÅ JOBBET RÅD FÖR WHISTLEBLOWERS Foto: Maria Annas/Scanpix Bildhuset RÄTTEN ATT SLÅ LARM En handbok om yttrandefriheten på jobbet råd för whistleblowers

Läs mer

H ATETS SPRÅK. om gränsen mellan hatpropaganda och yttrandefrihet

H ATETS SPRÅK. om gränsen mellan hatpropaganda och yttrandefrihet H ATETS SPRÅK om gränsen mellan hatpropaganda och yttrandefrihet Hatets språk - om gränsen mellan hatpropaganda och yttrandefrihet 1 Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter bildades 1982

Läs mer

Geolokalisering på internet vissa immaterialrättsliga konsekvenser

Geolokalisering på internet vissa immaterialrättsliga konsekvenser Geolokalisering på internet vissa immaterialrättsliga konsekvenser Av Tobias Kempas Moderna tekniker som möjliggör geografisk lokalisering av internet användare har hittills inte tilldragit sig någon större

Läs mer

1. Mutbrotten tillägg till texten i SS III

1. Mutbrotten tillägg till texten i SS III Supplement till Brotten mot person och förmögenhetsbrotten Svensk straffrätt III Detta supplement till Brotten mot person och förmögenhetsbrotten gäller dels den reform av mutbrotten som genomfördes år

Läs mer

Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Tfn. 08-606 90 80 Fax. 08-741 08 70 registrator@radioochtv.se www.radioochtv.

Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Tfn. 08-606 90 80 Fax. 08-741 08 70 registrator@radioochtv.se www.radioochtv. Att sända närradio Myndigheten för radio och tv ger tillstånd och registrerar svenska radio- och tv-sändningar. Vi utfärdar även utgivningsbevis för webbplatser. En annan uppgift är att följa och sprida

Läs mer

Hatets språk. - frågor och svar om hatpropaganda och yttrandefrihet

Hatets språk. - frågor och svar om hatpropaganda och yttrandefrihet Hatets språk - frågor och svar om hatpropaganda och yttrandefrihet Om Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter Den här skriften ges ut av Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar

Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Reviderad senast 2009-12-11 1 Allmänt om kommentaren 3 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter... 4 2 Allmänna yrkesplikter... 6 2.1 Uppdrags utförande...

Läs mer