UNG RÖST Haparanda 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNG RÖST Haparanda 2011"

Transkript

1 UNG RÖST Haparanda 2011

2 Ung Röst 2011 Projektledare: Ola Mattsson, Michaela Sjögren Cronstedt, Region Öst. Anders Persson, Region Väst. Marie Forsberg, Region Nord. Maria Eneqvist, Region Syd. Arbetsgrupp: Anna Bergfors Fall, Brita Isoz, Cecilia Zarbell, Jurgita Ravaityte, Lollo Lindal, Margareta Elensky, Margareta Olofsson, Marianne Petersson, Maud Andersson, Paula Löw, Peter Salomon Text och statistik: Evelina Fredriksson / Pondus Kommunikation Layout: Marléne Gustafsson / Pondus Kommunikation

3 Förord Nu har Ung Röst 2011 genomförts. Alla Rädda Barnens regioner har deltagit. Närmare barn och unga från nästan 100 kommuner har svarat på enkäten. Det ger ett brett och kraftfullt underlag och en god bild av hur barn och unga i Sverige tänker om sin situation, sin vardag, sina önskemål och om de frågor som är viktiga för dem. Ung Röst har bidragit till att öka barns och ungas inflytande över Rädda Barnens arbete. Elever har uttryckt sina åsikter genom att svara på enkäten och genom att delta i intervjuer där de med egna ord har resonerat kring Sveriges arbete med Barnkonventionen. Elever har också aktivt bidragit till arbetet genom att testa enkäten och diskutera dess innehåll innan den färdigställdes. För Rädda Barnen betyder Ung Röst 2011 att vi kan överlämna detta kunskapsunderlag till politiker och beslutsfattare och till alla dem som på ett eller annat sätt i sitt arbete eller genom sitt engagemang har ansvar för barn och unga. Vi kan också vidarebefordra barns och ungas synpunkter och åsikter till journalister och massmedia. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har barnet rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som rör det. Vi är övertygade om att Sverige blir ett bättre land att leva i för alla våra barn och unga om deras röster lyssnas till och tas till vara. Ulla Hardelin, lokalföreningsordförande Rädda Barnen Haparanda

4 Barnen om Barnkonventionen FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, har ratificerats av Sverige. Vart femte år svarar regeringen inför FN:s kommitté för barnets rättigheter, Barnrättskommitén, som granskar hur Sverige efterlever och genomför Barnkonventionen. Kommittén lämnar sedan sina samlade slutsatser om konventionsstaten, innehållande bland annat kritik och rekommendationer. I Ung Röst 2011 har barn och unga svarat på frågor som utgår från kommiténs slutsatser. Även om det är staten som svarar inför kommittén så är svenska landsting och kommuner ansvariga för de flesta områden som påverkar barn och unga. Det gäller bland annat rättigheter som hälsovård och utbildning/skola. Därför är det även att undersöka hur barnets rättigheter respekteras i kommuner och län. Det du håller i din hand är resultatet av Rädda Barnens demokratienkät Ung Röst. Här kan du läsa vad barn och unga nära dig tycker. För en djupare analys och för att ta del av de intervjuer som gjorts med barn och unga inför Ung Röst 2011 hänvisas till den nationella rapporten. Över 20 procent av Sveriges befolkning är under 18 år och får därför inte rösta. Därför har beslutsfattare, skolpersonal, föräldrar, journalister och andra vuxna ett särskilt ansvar att på andra vis ta reda på vad barn och unga tycker. Barns och ungas synpunkter och åsikter måste föras fram till alla de olika instanser som fattar beslut som berör och får konsekvenser för dem. Detta oavsett om dessa beslut fattas på lokal, regional eller nationell nivå. Att lyssna till barn och ungas röster är vuxnas skyldighet och ansvar. Ung Röst 2011 är ett bidrag till att lyfta fram synpunkter och åsikter från barn och unga. Totalt i Sverige har närmare barn och unga deltagit i Ung Röst Det betyder att det finns ett stort och brett underlag med tyngd att använda i lokalt, regionalt och nationellt påverkansarbete. Ung Röst har distribuerats av medlemmar i Rädda Barnens lokalföreningar runt om i Sverige.

5 SAMMANFATTNING Haparanda Vi har frågat barnen vad de själva anser om Sveriges arbete med Barnkonventionen. I Haparanda har 223 elever i 6:an, 8:an och första året på gymnasiet svarat på Rädda Barnens demokratienkät. 67 % 61 % 41 % 55 % 9 % 6 % 17 % 18 % 12 % 9 % 65 % 70 % 88 % 77 % 75 % 94 % har inte hört talas om Barnkonventionen svarar att varken läraren eller någon annan vuxen har pratat med klassen om barnets rättigheter det senaste året oroar sig för att misslyckas i skolan upplever skolan som stressande oroar sig för att bli utsatta för våld från vuxna oroar sig för att bli utslängd hemifrån oroar sig för att familjens pengar inte ska räcka till det som behövs oroar sig för att bli deprimerade känner sig sällan eller aldrig trygga i kollektivtrafiken på kvällen av flickorna respektive 1 % av pojkarna av pojkarna känner sig sällan eller aldrig trygga i bostadsområdet på kvällen. Flickor är mindre trygga och mer stressade än pojkar. anser att deras möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen är ganska små, små eller helt saknas tycker att det är att politiker i kommunen och grupper av barn/unga träffas och diskuterar vill göra mer för att stoppa mobbning vill göra mer för att minska användandet av alkohol och droger bland barn/unga vill göra mer för att minska användandet av alkohol och droger bland vuxna ser positivt eller positivt på framtiden för sin egen del

6 Bilaga: Ung Röst Haparanda 2011 Ung Röst Haparanda 2011 Tabellerna visar hur eleverna har svarat på de olika frågorna i Ung Röst Det går även att se hur flickor respektive pojkar svarat. Bortfallet i undersökningen ligger under fem procent. Detta kan betraktas som normalt och beror bland annat på att elever ibland hoppar över en fråga eller fyller i rutan på ett sådant sätt att den maskinella inläsningen inte klarar att tolka svaret. Detta bortfall finns även för variabeln kön, så de elever där uppgift saknas om kön redovisas som "u.s. om kön". Antal respondenter Text71 Totalt: 223 F1 6 Årskurs 6 Årskurs 8 År 1 Gymnasiet Bortfall Summa inkl. bortfall Flicka Pojke u.s. om kön Summa

7 Bilaga: Ung Röst Haparanda KÄNNEDOM OM BARNKONVENTIONEN Har läraren eller någon annan vuxen pratat med din klass om barnets rättigheter det senaste året? F3 Ja Nej Flicka Pojke u.s. om kön 1 4 Summa % av flickorna respektive 61 % av pojkarna svarar att varken läraren eller någon annan vuxen har pratat med klassen om Barnkonventionen det senaste året (61 % av alla). Har du hört talas om Barnkonventionen? F4 Ja Nej Flicka Pojke u.s. om kön 1 4 Summa % av flickorna respektive 72 % av pojkarna har inte hört talas om Barnkonventionen (67 % av alla). Vet du något som står i Barnkonventionen? F5 Ja Nej Flicka Pojke Summa % av flickorna respektive 90 % av pojkarna svarar att de inte vet någonting om vad som står i Barnkonventionen (88 % av alla).

8 2. TRYGGHET Bilaga: Ung Röst Haparanda 2011 Känner du dig trygg på följande ställen? Bostadsområdet mitt på på dagen F6a Alltid Oftast Sällan Aldrig Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 1 % av pojkarna känner sig sällan eller aldrig trygga i sitt bostadsområde mitt på dagen (1 % av alla). Bostadsområdet på kvällen F6b Alltid Oftast Sällan Aldrig Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 1 % av pojkarna känner sig sällan eller aldrig trygga i sitt bostadsområde på kvällen (4 % av alla). På väg till eller från skolan F6c Alltid Oftast Sällan Aldrig Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 2 % av pojkarna känner sig sällan eller aldrig trygga på väg till eller från skolan (1 % av alla). I klassrummet F6d Alltid Oftast Sällan Aldrig Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 2 % av pojkarna känner sig sällan eller aldrig trygga i klassrummet (2 % av alla).

9 På rasterna i skolan F6e Alltid Oftast Sällan Aldrig Flicka Pojke u.s. om kön Summa Bilaga: Ung Röst Haparanda % av flickorna respektive 2 % av pojkarna känner sig sällan eller aldrig trygga på rasterna i skolan (2 % av alla). På fritidsgården F6f Alltid Oftast Sällan Aldrig Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 1 % av pojkarna känner sig sällan eller aldrig trygga på fritidsgården (1 % av alla). På diskotek eller annat nöjesställe F6g Alltid Oftast Sällan Aldrig Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 2 % av pojkarna känner sig sällan eller aldrig trygga på diskotek eller annat nöjesställe (3 % av alla). På stan på dagen F6h Alltid Oftast Sällan Aldrig Flicka Pojke u.s. om kön Summa %% av av flickorna respektive 151 % av % av pojkarna känner sig sig sällan sällan eller eller aldrig aldrig trygga trygga på på stan stan på på dagen (1 (50% % av av alla). alla).

10 På stan på kvällen F6i Alltid Oftast Sällan Aldrig Flicka Pojke u.s. om kön Summa Bilaga: Ung Röst Haparanda % av flickorna respektive 2 % av pojkarna känner sig sällan eller aldrig trygga på stan på kvällen (7 % av alla). Kollektivtrafik på dagen F6j Alltid Oftast Sällan Aldrig Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 2 % av pojkarna känner sig sällan eller aldrig trygga i kollektivtrafiken på dagen (3 % av alla). Kollektivtrafik på kvällen F6k Alltid Oftast Sällan Aldrig Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 5 % av pojkarna känner sig sällan eller aldrig trygga i kollektivtrafiken på kvällen (12 % av alla). I hemmet F6l Alltid Oftast Sällan Aldrig Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 1 % av pojkarna känner sig sällan eller aldrig trygga i hemmet (1 % av alla).

11 Är du orolig för något av följande? Bilaga: Ung Röst Haparanda 2011 Totalt har 223 barn/unga varav 89 flickor och 129 pojkar svarat på enkäten. Summan av antalet flickor och pojkar är något lägre än totalsumman, det beror på att det finns ett bortfall för variabeln kön. Att misslyckas i skolan F7a Flicka 46 Pojke 43 u.s. om kön 3 Summa % av flickorna respektive 33 % av pojkarna oroar sig för att misslyckas i skolan (41 % av alla). Att inte få den hjälp som behövs för att det ska gå bra i skolan F7b Flicka 23 Pojke 18 u.s. om kön 3 Summa % av flickorna respektive 14 % av pojkarna oroar sig för att inte få den hjälp som behövs för att det ska gå bra i skolan (20 % av alla). Att bli utsatt för rasism F7c Flicka 0 Pojke 10 Summa 10 0 % av flickorna respektive 8 % av pojkarna oroar sig för att bli utsatta för rasism (4 % av alla). Våld från vuxna F7d Flicka 11 Pojke 10 Summa % av flickorna respektive 8 % av pojkarna oroar sig för att bli utsatta för våld från vuxna (9 % av alla).

12 Bilaga: Ung Röst Haparanda 2011 Våld från jämnåriga F7e Flicka 9 Pojke 11 u.s. om kön 2 Summa % av flickorna respektive 9 % av pojkarna oroar sig för våld från jämnåriga (10 % av alla). Att någon ska tycka att du är överviktig F7f Flicka 25 Pojke 11 Summa % av flickorna respektive 9 % av pojkarna oroar sig för att någon ska tycka att de är överviktiga (16 % av alla). Bli utslängd hemifrån F7g Flicka 5 Pojke 9 Summa 14 6 % av flickorna respektive 7 % av pojkarna oroar sig för att bli utslängda hemifrån (6 % av alla). Bli deprimerad F7h Flicka 28 Pojke 9 u.s. om kön 3 Summa % av flickorna respektive 7 % av pojkarna oroar sig för att bli deprimerade (18 % av alla).

13 Bilaga: Ung Röst Haparanda 2011 Få ätstörningar F7i Flicka 8 Pojke 6 u.s. om kön 1 Summa 15 9 % av flickorna respektive 5 % av pojkarna oroar sig för att få ätstörningar (7 % av alla). Skada dig själv F7j Flicka 10 Pojke 14 u.s. om kön 1 Summa % av flickorna respektive 11 % av pojkarna oroar sig för att skada sig själva (11 % av alla). Ta livet av dig F7k Flicka 6 Pojke 14 Summa 20 7 % av flickorna respektive 11 % av pojkarna oroar sig för att ta livet av sig (9 % av alla). Att familjens pengar inte ska räcka till det som behövs F7l Flicka 20 Pojke 16 u.s. om kön 1 Summa % av flickorna respektive 12 % av pojkarna oroar sig för att familjens pengar inte ska räcka till det den behöver (17 % av alla).

14 Bilaga: Ung Röst Haparanda 2011 Om du tänker tillbaka på det senaste halvåret, har något av följande hänt dig? Totalt har 223 barn/unga varav 89 flickor och 129 pojkar svarat på enkäten. Summan av antalet flickor och pojkar är något lägre än totalsumman, det beror på att det finns ett bortfall för variabeln kön. Inte vågat gå ut F8a Flicka 6 Pojke 1 Summa 7 7 % av flickorna respektive 1 % av pojkarna har inte vågat gå ut (3 % av alla). Blivit hotad F8b Flicka 5 Pojke 12 u.s. om kön 1 Summa 18 6 % av flickorna respektive 9 % av pojkarna har blivit hotade (8 % av alla). Blivit bestulen F8c Flicka 11 Pojke 16 Summa % av flickorna respektive 12 % av pojkarna har blivit bestulna (12 % av alla). Blivit utfryst F8d Flicka 9 Pojke 6 Summa % av flickorna respektive 5 % av pojkarna har blivit utfrysta (7 % av alla).

15 Bilaga: Ung Röst Haparanda 2011 Har sett någon bli slagen F8e Flicka 12 Pojke 36 u.s. om kön 3 Summa % av flickorna respektive 28 % av pojkarna har sett någon bli slagen (23 % av alla). Blivit mobbad F8f Flicka 8 Pojke 6 Summa 14 9 % av flickorna respektive 5 % av pojkarna har blivit mobbade (6 % av alla). Har rymt eller blivit utslängd hemifrån F8g Flicka 6 Pojke 3 Summa 9 7 % av flickorna respektive 2 % av pojkarna har rymt eller blivit utslänga hemifrån (4 % av alla). Fått kränkande meddelanden via Internet F8h Flicka 17 Pojke 13 u.s. om kön 1 Summa % av flickorna respektive 10 % av pojkarna har fått kränkande meddelanden via Internet (14 % av alla).

16 En vuxen har tagit kontakt via Internet och velat tala om sex F8i Flicka 3 Pojke 3 Summa 6 Bilaga: Ung Röst Haparanda % av flickorna respektive 2 % av pojkarna har blivit kontaktade via Internet av en vuxen som velat tala om sex (3 % av alla). Inget av detta har hänt F8j Flicka 51 Pojke 76 u.s. om kön 2 Summa % av flickorna respektive 59 % av pojkarna har inte blivit utsatta för något av ovanstående (58 % av alla). Har någon lärare bett dig ta med pengar för en skolaktivitet? F9 Ja Nej Flicka Pojke Summa % av flickorna respektive 36 % av pojkarna svarar att de har blivit ombedda att ta med pengar till skolan (39 % av alla). Har det hänt att du inte har kunnat vara med på en skolaktivitet på grund av att det kostade pengar? F10 Ja Nej Flicka 3 86 Pojke Summa % av flickorna respektive 4 % av pojkarna har tvingats avstå från en aktivitet med skolan för att den kostade pengar (4 % av alla).

17 Bilaga: Ung Röst Haparanda 2011 Upplever du någon av följande saker som stressande? Totalt har 223 barn/unga varav 89 flickor och 129 pojkar svarat på enkäten. Summan av antalet flickor och pojkar är något lägre än totalsumman, det beror på att det finns ett bortfall för variabeln kön. Skolan F11a Flicka 59 Pojke 60 u.s. om kön 4 Summa % av flickorna respektive 47 % av pojkarna upplever skolan som stressande (55 % av alla). Förväntningar på mig själv F11b Flicka 33 Pojke 22 u.s. om kön 3 Summa % av flickorna respektive 17 % av pojkarna upplever förväntningar på sig själva som stressande (26 % av alla). Familjens förväntningar F11c Flicka 21 Pojke 13 u.s. om kön 3 Summa % av flickorna respektive 10 % av pojkarna upplever familjens förväntningar som stressande (17 % av alla). Omgivningens förväntningar F11d Flicka 16 Pojke 10 u.s. om kön 2 Summa % av flickorna respektive 8 % av pojkarna upplever omgivningens förväntningar som stressande (13 % av alla).

18 Bilaga: Ung Röst Haparanda 2011 Flickvän/pojkvän F11e Flicka 8 Pojke 2 Summa 10 9 % av flickorna respektive 2 % av pojkarna upplever sin flickvän/pojkvän som stressande (4 % av alla). Kropp/vikt/utseende F11f Flicka 39 Pojke 7 u.s. om kön 2 Summa % av flickorna respektive 5 % av pojkarna upplever kropp/vikt/utseende som stressande (22 % av alla). Fritid F11g Flicka 11 Pojke 9 u.s. om kön 1 Summa % av flickorna respektive 7 % av pojkarna upplever sin fritid som stressande (9 % av alla). Kompisar F11h Flicka 15 Pojke 8 u.s. om kön 3 Summa % av flickorna respektive 6 % av pojkarna upplever sina kompisar som stressande (12 % av alla).

19 Hur ser du på framtiden för egen del? Bilaga: Ung Röst Haparanda 2011 F12 Mycket positivt Positivt positivt Negativt Flicka Pojke Summa % av flickorna respektive 94 % av pojkarna har positiva eller positiva tankar om sin framtid (94 % av alla). Är du orolig för en eller flera kompisars del? F13 Ja Nej Flicka Pojke u.s. om kön 2 2 Summa % av flickorna respektive 12 % av pojkarna upplever oro för sina kompisar (22 % av alla).

20 Om ja, varför är du orolig? Bilaga: Ung Röst Haparanda 2011 Endast dem som är oroliga för sina kompisar har svarat på denna fråga, totalt är det 48 barn/unga varav 31 flickor och 15 pojkar. Antalet flickor och pojkar är något lägre än totalsumman p.g.a. bortfalll för variabeln kön. Rasism F14a Flicka 4 Pojke 4 Summa 8 13 % av flickorna respektive 27 % av pojkarna som svarat att de oroar sig för kompisar anger rasism som orsak (17 % av alla). Bli utvisad F14b Flicka 1 Pojke 3 Summa 4 3 % av flickorna respektive 20 % av pojkarna som svarat att de oroar sig för sina kompisar anger risken för att de ska bli utvisade som orsak (8 % av alla). Våld av vuxna F14c Flicka 7 Pojke 4 Summa % av flickorna respektive 27 % av pojkarna som svarat att de oroar sig för sina kompisar anger våld av vuxna som orsak (23 % av alla). Våld av andra barn/unga unga F14d Flicka 2 Pojke 3 Summa 5 6 % av flickorna respektive 20 % av pojkarna som svarat att de oroar sig för sina kompisar anger våld av andra barn/unga som orsak (10 % av alla).

21 Bilaga: Ung Röst Haparanda 2011 Utslängd hemifrån F14e Flicka 5 Pojke 5 Summa % av flickorna respektive 33 % av pojkarna som oroar sig för sina kompisar anger risken för att de ska bli utslängda hemifrån som orsak (21 % av alla). Rymma hemifrån F14f Flicka 7 Pojke 3 Summa % av flickorna respektive 20 % av pojkarna som svarat att de oroar sig för sina kompisar anger risken för att de ska rymma hemifrån som orsak (21 % av alla). Inte få hjälp i skolan F14g Flicka 9 Pojke 4 u.s. om kön 1 Summa % av flickorna respektive 27 % av pojkarna som svarat att de oroar sig för sina kompisar anger risken för att de inte ska få hjälp i skolan som orsak (29 % av alla). Övervikt F14h Flicka 6 Pojke 7 u.s. om kön 1 Summa % av flickorna respektive 47 % av pojkarna som svarat att de oroar sig för sina kompisar anger övervikt som orsak (29 % av alla).

22 Bilaga: Ung Röst Haparanda 2011 Ätstörningar F14i Flicka 6 Pojke 3 Summa 9 19 % av flickorna respektive 20 % av pojkarna som svarat att de oroar sig för sina kompisar anger ätstörningar som orsak (19 % av alla). Må psykiskt dåligt F14j Flicka 16 Pojke 4 u.s. om kön 1 Summa % av flickorna respektive 27 % av pojkarna som svarat att de oroar sig för sina kompisar anger psykisk ohälsa som orsak (44 % av alla). Skada sig själv F14k Flicka 13 Pojke 5 Summa % av flickorna respektive 33 % av pojkarna som svarat att de oroar sig för sina kompisar anger risken för att de ska skada sig själva som orsak (38 % av alla). Ta livet av sig F14l Flicka 8 Pojke 4 Summa % av flickorna respektive 27 % av pojkarna som svarat att de oroar sig för kompisar anger risken att de ska ta sina liv som orsak (25 % av alla).

23 Bilaga: Ung Röst Haparanda 2011 Fattig familj F14m Flicka 4 Pojke 3 Summa 7 13 % av flickorna respektive 20 % av pojkarna som svarat att de oroar sig för kompisar anger kompisens ekonomiska utsatthet som orsak (15 % av alla). Mobbad F14n Flicka 14 Pojke 8 Summa % av flickorna respektive 53 % av pojkarna som svarat att de oroar sig för sina kompisar anger risken för att de ska utsättas för mobbning som orsak (46 % av alla).

24 3. INFLYTANDE Bilaga: Ung Röst Haparanda 2011 Hur stora möjligheter tror tror du att du du att har du att har föra att fram föra dina fram åsikter dina åsikter till dem till som dem bestämmer som bestämmer i kommunen? i kommunen? F15 Mycket stora stora små Mycket små Inte alls Flicka Pojke Summa % av flickorna respektive 61 % av pojkarna anser att deras möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen är ganska små, små eller helt saknas (65 % av alla). Vill Du träffa dem som bestämmer i kommunen? F16 Ja Nej Flicka Pojke u.s. om kön 2 2 Summa % av flickorna respektive 29 % av pojkarna vill träffa dem som bestämmer i kommunen (33 % av alla). Tycker du att det är att politiker i kommunen och grupper av ungdomar träffas och diskuterar? F17 Mycket Inte särskilt Inte alls Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 60 % av pojkarna tycker att det är eller ganska att ungdomar och politiker träffas och diskuterar (70 % av alla).

25 Sverige borde göra mer för att... Bilaga: Ung Röst Haparanda 2011 stoppa mobbning mobbing F18a Mycket Viktigt Inte alls Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 83 % av pojkarna tycker att det är eller att göra mer för att stoppa mobbing (88 % av alla). verkligen tänka på barnets bästa när man beslutar om flyktingbarn ska få stanna i Sverige F18b Mycket Viktigt Inte alls Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 63 % av pojkarna tycker att det är eller att göra mer för att verkligen tänka på barnets bästa när man beslutar om flyktingbarn ska få stanna i Sverige (69 % av alla). hjälpa barn/unga som inte äter av rädsla för att bli tjocka F18c Mycket Viktigt Inte alls Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 65 % av pojkarna tycker det är eller att hjälpa barn/unga som inte äter av rädsla för att bli tjocka (73 % av alla).

26 hjälpa barn/unga med övervikt F18d Mycket Viktigt Inte alls Flicka Pojke u.s. om kön Summa Bilaga: Ung Röst Haparanda % av flickorna respektive 62 % av pojkarna tycker det är eller att hjälpa barn/unga med övervikt (69 % av alla). hjälpa barn/unga som är stressade F18e Mycket Viktigt Inte alls Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 55 % av pojkarna tycker att det är eller att Sverige gör mer för att hjälpa barn/unga som är stressade (62 % av alla). hjälpa barn och unga som skadar sig själva F18f Mycket Viktigt Inte alls Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 79 % av pojkarna tycker att det är eller att hjälpa barn/unga som skadar sig själva (86 % av alla). det ska gå fort att komma i kontakt med en psykolog, kurator eller liknande för barn/unga F18g Mycket Viktigt Inte alls Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 67 % av pojkarna tycker att det är eller att Sverige gör mer för att det ska gå fort för barn/unga att komma i kontakt med psykolog, kurator eller liknande (78 % av alla).

27 stoppa rasism F18h Mycket Viktigt Inte alls Flicka Pojke u.s. om kön Summa Bilaga: Ung Röst Haparanda % av flickorna respektive 67 % av pojkarna tycker att det är eller att Sverige gör mer för att stoppa rasism (75 % av alla). hjälpa barn i Sverige som lever i fattigdom F18i Mycket Viktigt Inte alls Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 83 % av pojkarna tycker att det är eller att Sverige gör mer för att hjälpa barn och unga som lever i fattigdom (88 % av alla). minska användandet av alkohol och droger barn/unga F18j Mycket Viktigt Inte alls Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 69 % av pojkarna tycker att det är eller att Sverige gör mer för att minska användandet av alkohol och droger bland barn/unga (77 % av alla). minska användandet av alkohol och droger bland vuxna F18k Mycket Viktigt Inte alls Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 71 % av pojkarna tycker att det är eller att Sverige gör mer för att minska användandet av alkohol och droger bland vuxna (75 % av alla).

28 4. SKOLA Bilaga: Ung Röst Haparanda 2011 Vad tycker du om de här sakerna i din skola? Skolans lokaler F19a Mycket bra bra dåligt Mycket dåligt Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 22 % av pojkarna tycker att skolans lokaler är dåliga eller ganska dåliga (22 % av alla). Skolbiblioteket F19b Mycket bra bra dåligt Mycket dåligt Flicka Pojke Summa % av flickorna respektive 56 % av pojkarna tycker att skolbiblioteket är dåligt eller ganska dåligt (53 % av alla). Skolmaten F19c Mycket bra bra dåligt Mycket dåligt Flicka Pojke Summa % av flickorna respektive 69 % av pojkarna tycker att skolmaten är dålig eller ganska dålig (67 % av alla). Schemat F19d Mycket bra bra dåligt Mycket dåligt Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 25 % av pojkarna tycker att schemat är dåligt eller ganska dåligt (22 % av alla).

29 Möjligheten att få extra stöd och hjälp F19e Mycket bra bra dåligt Mycket dåligt Flicka Pojke u.s. om kön Summa Bilaga: Ung Röst Haparanda % av flickorna respektive 20 % av pojkarna tycker att möjligheten att få extra stöd och hjälp är dålig eller ganska dålig (16 % av alla). Toaletterna F19f Mycket bra bra dåligt Mycket dåligt Flicka Pojke Summa % av flickorna respektive 56 % av pojkarna tycker att skolans toaletter är dåliga eller ganska dåliga (53 % av alla). Tillgång till dator F19g Mycket bra bra dåligt Mycket dåligt Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 8 % av pojkarna tycker att tillgången till dator är dålig eller ganska dålig (6 % av alla).

30 Bilaga: Ung Röst Haparanda 2011 Hur VILL du som elev vara med och bestämma om? Vilka böcker/läromedel ni ska ha F20a litet lite/ Flicka Pojke Summa % av flickorna respektive 44 % av pojkarna svarar att de vill vara med och bestämma väldigt eller ganska om vilka läromedel som ska användas (47 % av alla). Hur ni ska arbeta, t.ex. projektarbete/grupparbete F20b litet lite/ Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 70 % av pojkarna vill vara med och bestämma väldigt eller ganska om hur de ska arbeta (77 % av alla). Skolmiljön inne, t.ex. klassrum och uppehållsrum F20c litet lite/ Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 58 % av pojkarna vill vara med och bestämma väldigt eller ganska om skolmiljön inne (69 % av alla). Skolmiljön ute, t.ex. skolgården F20d litet lite/ Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 53 % av pojkarna vill vara med och bestämma väldigt eller ganska om skolmiljön ute (59 % av alla).

31 Reglerna i skolan F20e litet lite/ Flicka Pojke u.s. om kön Bilaga: Ung Röst Haparanda 2011 Summa % av flickorna respektive % av pojkarna vill vara med och bestämma väldigt eller ganska reglerna om reklgerna i skolan i skolan (59 %(60 av alla). % av alla). Läxorna F20f litet lite/ Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 63 % av pojkarna vill vara med och bestämma väldigt eller ganska om läxorna (63 % av alla). Proven F20g litet lite/ Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 61 % av pojkarna vill vara med och bestämma väldigt eller ganska om proven i skolan (64 % av alla). Skolmaten F20h litet lite/ Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 73 % av pojkarna vill vara med och bestämma väldigt eller ganska om skolmaten (79 % av alla).

32 Schemat F20i litet lite/ Flicka Pojke u.s. om kön Bilaga: Ung Röst Haparanda 2011 Summa % av flickorna respektive 67 % av pojkarna vill vara med och bestämma väldigt eller ganska om schemat (72 % av alla).

33 Bilaga: Ung Röst Haparanda 2011 Hur FÅR du som elev vara med och bestämma om? Vilka böcker/läromedel ni ska ha F21a litet lite/ Flicka Pojke Summa % av flickorna respektive 17 % av pojkarna tycker att de får vara med och bestämma väldigt eller ganska om vilka läromedel som ska användas (12 % av alla). Hur ni ska arbeta, t.ex. projketarbete/grupparbete F21b litet lite/ Flicka Pojke Summa % av flickorna respektive 41 % av pojkarna tycker att de får vara med och bestämma väldigt eller ganska om hur de ska arbeta (45 % av alla). Skolmiljön inne, t.ex. klassrum och uppehållsrum F21c litet lite/ Flicka Pojke Summa % av flickorna respektive 29 % av pojkarna tycker att de får vara med och bestämma väldigt eller ganska om skolmiljön inne (25 % av alla). Skolmiljön ute, t.ex. skolgården F21d litet lite/ Flicka Pojke Summa % av flickorna respektive % av pojkarna tycker att de får vara med och bestämma väldigt väldigt eller ganska eller om skolmiljön ute, t.ex. skolgården (40 (18 % av alla).

34 Reglerna i skolan F21e litet lite/ Flicka Pojke Summa Bilaga: Ung Röst Haparanda % av flickorna respektive 19 % av pojkarna tycker att de får vara med och bestämma väldigt eller om reglerna i skolan (13 % av alla). Läxorna F21f litet lite/ Flicka Pojke Summa % av flickorna respektive 18 % av pojkarna tycker att de får vara med och bestämma väldigt eller ganska om läxorna (16 % av alla). Proven F21g litet lite/ Flicka Pojke Summa % av flickorna respektive 26 % av pojkarna tycker att de får vara med och bestämma väldigt eller om proven (25 % av alla). Skolmaten F21h litet lite/ Flicka Pojke Summa % av flickorna respektive 21 % av pojkarna tycker att de får vara med och bestämma väldigt eller om skolmaten (15 % av alla).

35 Bilaga: Ung Röst Haparanda 2011 Schemat F21i litet lite/ Flicka Pojke Summa % av flickorna respektive 26 % av pojkarna tycker att de får vara med och bestämma väldigt eller ganska om schemat (21 % av alla). Får du den hjälp du behöver för att klara uppgifterna i skolan? F22 Alltid Oftast Ibland Sällan/aldrig Flicka Pojke Summa % av flickorna respektive 18 % av pojkarna tycker att de ibland eller sällan/aldrig får den de behöver för att klara skoluppgifterna (18 % av alla). Vilken typ av hjälp? Hjälp av läraren i klassrummet Enskild undervisning Undervisning i mindre grupp Extra hemuppgifter Ja, annat Flicka Pojke u.s. om kön Summa Fördelning 78 % 6 % 6 % 8 % 3 %

Ung Röst 2011. Text och statistik: Evelina Fredriksson / Pondus Kommunikation. Layout: Marléne Gustafsson / Pondus Kommunikation

Ung Röst 2011. Text och statistik: Evelina Fredriksson / Pondus Kommunikation. Layout: Marléne Gustafsson / Pondus Kommunikation UNG RÖST Piteå 2011 Ung Röst 2011 Projektledare: Ola Mattsson, Michaela Sjögren Cronstedt, Region Öst. Anders Persson, Region Väst. Marie Forsberg, Region Nord. Maria Eneqvist, Region Syd. Arbetsgrupp:

Läs mer

Ung Röst 2011. Text och statistik: Evelina Fredriksson / Pondus Kommunikation. Layout: Marléne Gustafsson / Pondus Kommunikation

Ung Röst 2011. Text och statistik: Evelina Fredriksson / Pondus Kommunikation. Layout: Marléne Gustafsson / Pondus Kommunikation UNG RÖST Gävle 2011 Ung Röst 2011 Projektledare: Ola Mattsson, Michaela Sjögren Cronstedt, Region Öst. Anders Persson, Region Väst. Marie Forsberg, Region Nord. Maria Eneqvist, Region Syd. Arbetsgrupp:

Läs mer

UNG RÖST Lycksele 2011

UNG RÖST Lycksele 2011 UNG RÖST Lycksele 2011 Ung Röst 2011 Projektledare: Ola Mattsson, Michaela Sjögren Cronstedt, Region Öst. Anders Persson, Region Väst. Marie Forsberg, Region Nord. Maria Eneqvist, Region Syd. Arbetsgrupp:

Läs mer

UNG RÖST. Stockholms kommun

UNG RÖST. Stockholms kommun UNG RÖST Stockholms kommun 2011 Ung Röst 2011 Projektledare: Ola Mattsson, Michaela Sjögren Cronstedt, Region Öst. Anders Persson, Region Väst. Marie Forsberg, Region Nord. Maria Eneqvist, Region Syd.

Läs mer

UNG RÖST. dricker för mycket. ihåg någonting. Till dem som bestämmer: Tänk mer på barnen! Jag

UNG RÖST. dricker för mycket. ihåg någonting. Till dem som bestämmer: Tänk mer på barnen! Jag De som dricker ställer till mer problem. Sedan kommer de hem och är arga och tar ut sina aggressioner på barnen. Jag hatar sådana föräldrar. Jag brukar dricka ibland. Kanske var tredje helg. Antingen är

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Ung röst. Lidingö 2014

Ung röst. Lidingö 2014 Ung röst Lidingö 2014 Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard, Lisa Lundgren, Lollo Lindahl, Margareta Elensky, Margareta

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 3 YR5U3 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med mera.

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora

LIV & HÄLSA UNG 2014. Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora LIV & HÄLSA UNG 2014 Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora SYFTE MED DAGEN Ge kunskap om hur barn och unga i länsdelen och kommunerna beskriver sina livsvillkor, levnadsvanor och

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 GVC5A15 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

FNs Konvention om Barnets rättigheter

FNs Konvention om Barnets rättigheter FNs Konvention om Barnets rättigheter I teori och praktik Eva Geidenmark 1 Förmiddagens program Introduktion till barnkonventionen Historik Innehåll Uppföljning Arbeta praktiskt med barnkonventionen Barnets

Läs mer

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid Strömsunds Kommun Strömsund är den nordligaste av länets kommuner och sträcker sig ifrån Östersunds kommun i söder till den västerbottniska och norska fjällvärden i norr. Kommunen är 10 600m² stor och

Läs mer

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI (Cole) Andel (endast för årskurs 9) B13_1 Ta ställning

Läs mer

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Nybro kommun www.nybro.se Enkät som fylldes i av åk 8 och åk 2 på gymnasiet vecka 42 och 43, 2012 Inflytande och delaktighet,

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av UNG I MORA LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 3 Internationella

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

UNG I MORA. Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006

UNG I MORA. Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006 UNG I MORA Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 4 Internationella

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 Stockholmsenkäten 14 Elevundersökning i årskurs 9 och årskurs 2 gymnasiet Elevundersökningens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer Ge en uppfattning om

Läs mer

DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FRÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FRÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FRÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29 REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Liv & Hälsa Ung År 2013 Kristina Neskovic 2014-01-29 I rapporten redovisas tabeller i ett urval frågor från enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung 2013. Jämförelser görs mellan

Läs mer

Likabehandlingsplanen i kortversion

Likabehandlingsplanen i kortversion Likabehandlingsplanen i kortversion Augustenborgsskolan & Rosenholmsskolan Likabehandlingsplanen är skolans handlingsplan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Det är en plan som är

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN FRITID SKOLA POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET ARBETE FRAMTID Inledning 3 Fritid...4 Skola...8 Politik & Inflytande...15 Hälsa & Trygghet...19 Arbete.. 26 Framtid..28 LUPP 2010

Läs mer

Max18skolan årskurs 7-9. Delaktighet

Max18skolan årskurs 7-9. Delaktighet Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt så länge de inte kränker någon annan. Genom att reflektera

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Max18skolan årskurs 7-9. Hälsa

Max18skolan årskurs 7-9. Hälsa Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att må bra och har rätt till vård och hjälp om de blir sjuka eller skadar sig. Genom

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

LUPP om Trygghet och hälsa

LUPP om Trygghet och hälsa LUPP om Trygghet och hälsa LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Att vara ung i Bengtsfors LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 11 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet Framtid

Läs mer

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014 Det handlar om kärlek Läsåret 2013/2014 I samarbete med 2 Sammanfattning av resultatet Totalt har 2 716 elever svarat på enkäten före skolveckan och 1 698 elever har svarat på enkäten efter skolveckan.

Läs mer

En bra start i livet (0-20år)

En bra start i livet (0-20år) En bra start i livet (0-20år) Strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling Fastställd av kommunstyrelsen, 2015-06-03 Dnr: KS 2014/00231 Innehållsförteckning En bra start i livet (0-20år) 1 1 Inledning

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna?

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? ationer med ch våld. Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? FÖRORD Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Barnpolitiken. Regeringen skrev i sin plan att barnkonventionen är viktig.

Barnpolitiken. Regeringen skrev i sin plan att barnkonventionen är viktig. LÄTTLÄST FAKTABLAD Socialdepartementet nr 6 juni 2002 Barnpolitiken FN har en konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. En konvention är regler som många har kommit överens om. I konventionen

Läs mer

Hur ofta är du frånvarande från skolan?

Hur ofta är du frånvarande från skolan? Hur ofta är du frånvarande från skolan? Hur trivs du i skolan? Umgås du med någon i skolan? Berätta! Vad tänker du om dina lärare? När är det svårt respektive lätt att koncentrera sig i skolan? Vilka skolor

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

Instruktion inför kartläggning av ogiltig frånvaro

Instruktion inför kartläggning av ogiltig frånvaro Bilaga 1 Instruktion inför kartläggning av ogiltig frånvaro Vid ogiltig skolfrånvaro tillämpas Haninge kommuns handlingsplan för uppföljning av elevers frånvaro. Ett av stegen i handlingsplanen är att

Läs mer

Ungdomar sätter Kalmar. lupp. under luppen

Ungdomar sätter Kalmar. lupp. under luppen Ungdomar sätter Kalmar lupp under luppen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar kommun 2008 B Kommunen under ungas lupp arn och unga är framtiden. Så brukar vi uttrycka oss och så är det! Men barn

Läs mer

Bilaga 5. Tema: Ledarskap och ledning

Bilaga 5. Tema: Ledarskap och ledning Bilaga 5 Tema: Ledarskap och ledning Hur påverkar vårdorganisationen hälsa och säkerhet för patienter och personal? Diskussionsunderlag från RNCAST-projektet Tema 5 Ledarskap och ledning Fråga 5c - Arbetsledningen

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet 4 8 12 16 Innehåll Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete INLEDNING

Läs mer

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa 11 målområden som stödjer det nationella folkhälsomålet 1. Delaktighet och

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer

Där livet är härligt!

Där livet är härligt! Där livet är härligt! Att vara ung i Tingsryds kommun! Rapport om Ungdomsstyrelsens enkätundersökning Lupp 2010 Sammanställd av: Lars-Olof Johansson, Barn- och utbildningsförvaltning I samarbete med: Tim

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

ELLEN, DELLEN, DU. UTE SKA DU VARA NU! Barnets röst 2015 -enkätundersökning om barns upplevelser av fattigdom och deltagande

ELLEN, DELLEN, DU. UTE SKA DU VARA NU! Barnets röst 2015 -enkätundersökning om barns upplevelser av fattigdom och deltagande ELLEN, DELLEN, DU. UTE SKA DU VARA NU! Barnets röst 2015 -enkätundersökning om barns upplevelser av fattigdom och deltagande Sammanfattning av resultaten Av de barn som svarade på enkäten upplevde 11 %

Läs mer

Tjörns ungdomar 2011. LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka.

Tjörns ungdomar 2011. LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka. Tjörns ungdomar 2011 LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka. Förord 2011 deltog för första gången Tjörns kommuns ungdomar på högstadiet

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun POPULÄRVERSION LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken: Populärversion

Läs mer

Max18skolan årskurs 4-6. Utbildning

Max18skolan årskurs 4-6. Utbildning Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har samma rättigheter och att ingen får bli diskriminerad av något skäl. Genom att reflektera

Läs mer

Tid: 2015-11-05, kl. 12.30-16.00 och 2015-11-06 kl. 09.00-12.30. Plats: Chatarinasalen, Tallbacken, Älvdalen Närvarande: Enligt bif.

Tid: 2015-11-05, kl. 12.30-16.00 och 2015-11-06 kl. 09.00-12.30. Plats: Chatarinasalen, Tallbacken, Älvdalen Närvarande: Enligt bif. 1 (9) Minnesanteckningar förda vid utbildningsdagarna om ungas delaktighet och inflytande i Älvdalens kommun för ordinarie ledamöter i Älvdalens samverkansråd för ungdomsfrågor/h-u-r-grupp (ledningsgruppen)

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

HANDLEDNING MITT LIV SOM BARN EN DOKUMENTÄRFILM OM BARN I SOCIALT UTANFÖRSKAP I SVERIGE. Foto: Frank Ashberg

HANDLEDNING MITT LIV SOM BARN EN DOKUMENTÄRFILM OM BARN I SOCIALT UTANFÖRSKAP I SVERIGE. Foto: Frank Ashberg HANDLEDNING MITT LIV SOM BARN EN DOKUMENTÄRFILM OM BARN I SOCIALT UTANFÖRSKAP I SVERIGE Foto: Frank Ashberg I filmen "Mitt liv som barn en dokumentärfilm om barn i socialt utanförskap" får vi möta Lilly,

Läs mer

Max18skolan Gymnasiet. Hälsa

Max18skolan Gymnasiet. Hälsa Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att må bra och har rätt till vård och hjälp om de blir sjuka eller skadar sig. Genom

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Anteckningar Alla barn har samma rättigheter

Läs mer

Psykisk ohälsa hos ungdomar - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa hos ungdomar - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos ungdomar - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos ungdomar En fördjupning av rapport 9 Ung i Halland

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Lupp-enkäten 2004. Rapport

Lupp-enkäten 2004. Rapport 2005-08-22 Lupp-enkäten 2004 Rapport 1 (48) Innehållsförteckning INLEDNING 4 Bakgrund 4 Metod 5 SAMMANFATTNING 6 DISKUSSION 7 RESULTAT GRUNDSKOLAN ÅK 8 8 Om skolan 8 Hur är det på din skola? 8 Politik,

Läs mer

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 U N G D OM S E N K Ä TE N L U P P 2 0 1 1 SAMMANFATTNING BAKGRUND Karlstads kommun har den 7 november-7 december 2011

Läs mer

Bilaga 3. Tema: Hälsa och arbetstillfredsställelse

Bilaga 3. Tema: Hälsa och arbetstillfredsställelse Bilaga 3 Tema: Hälsa och arbetstillfredsställelse Hur påverkar vårdorganisationen hälsa och säkerhet för patienter och personal? Diskussionsunderlag från RN4CAST-projektet Tema 3 Ha lsa och arbetstillfredssta

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun

Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun Gäller från och med 2012-10-18 2 Ungdomspolitiskt program Ungdomsrådet, som tidigare kallades ungdomsdemokratigruppen, där också framtagandet av ett ungdomspolitiskt

Läs mer

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 1 Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Thomas Hammarberg har skrivit texten. Lena

Läs mer

Bättre liv och mer lust för unga.

Bättre liv och mer lust för unga. Bättre liv och mer lust för unga. Säg STOPP Kulturskolan har tagit fram ett antimobbningprogram som heter Säg STOPP. Med hjälp av en film och en temateater har man fått elever i årskurs 4 att aktivt börja

Läs mer

BARNFATTIGDOM ETT FAKTUM I DAGENS SVERIGE

BARNFATTIGDOM ETT FAKTUM I DAGENS SVERIGE BARNFATTIGDOM ETT FAKTUM I DAGENS SVERIGE I ett välfärdsland som Sverige ska barn inte behöva leva i ekonomisk utsatthet. Ändå finns det nära en kvarts miljon barn idag som bevisligen gör det och därmed

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter Danderyds kommun Kevingeskolan - Elever åk 5 59 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

PROTOKOLL 2011-12-05. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson.

PROTOKOLL 2011-12-05. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson. PROTOKOLL 2011-12-05 1 Närvarande:Gerd Melin ordf. Liselotte Broberg Olle Tillquist Eva Lott Andersson Siv Bergström Kathrine Kahlman Kajsa Mattsson Karin Gabrielsson Henrik Svedberg Roland Isaksson Agnetha

Läs mer

HEJ! Vi är mycket glada över att du och din skolklass vill uppleva Om vi kunde gå hem till mig.

HEJ! Vi är mycket glada över att du och din skolklass vill uppleva Om vi kunde gå hem till mig. HEJ! Vi är mycket glada över att du och din skolklass vill uppleva Om vi kunde gå hem till mig. Här följer lite information om föreställningen, samt några tankar kring hur pjäsens frågor skulle kunna integreras

Läs mer

Tema: varje barns rätt till delaktighet och inflytande VEM BESTÄMMER?

Tema: varje barns rätt till delaktighet och inflytande VEM BESTÄMMER? Tema: varje barns rätt till delaktighet och inflytande VEM BESTÄMMER? Vem bestämmer? En av barnkonventionens fyra grundprinciper är artikel 12: varje barn har rätt att säga vad de tycker i frågor som berör

Läs mer

BARNKONVENTIONEN I PRAKTISK TILLÄMPNING

BARNKONVENTIONEN I PRAKTISK TILLÄMPNING BARNKONVENTIONEN I PRAKTISK TILLÄMPNING BARNRÄTTSHANDEN Barnets bästa (artikel 3) Åsiktsfrihet och rätt att göra sin röst hörd (artikel 12) Icke-diskriminering och likvärdiga villkor (artikel 2) Åtagande

Läs mer

och regionernas nämnder, styrelser och kontor

och regionernas nämnder, styrelser och kontor FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Arbetet i kommunernas, landstingens och regionernas nämnder, styrelser och kontor Ledningen för en kommun, ett landsting eller en region

Läs mer

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken LUPP 2010 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING...3 BAKGRUND... 4 Boende... 4 Sysselsättning... 5 FRITID... 5 Tid för fritid... 5 Intressanta saker

Läs mer

Barnets rättigheter. Lågstadie: UPPGIFT 1. Lär känna rättigheterna. Till läraren:

Barnets rättigheter. Lågstadie: UPPGIFT 1. Lär känna rättigheterna. Till läraren: Barnets rättigheter Till läraren: FN:s Konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling år 1989 och har ratificerats av 193 länder. Grunderna för konventionen ligger i en önskan om att

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Elever åk 5 64 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Smedjebacken. från LUPP till handling

Smedjebacken. från LUPP till handling Smedjebacken från LUPP till handling 2010 INNEHÅLL Från Lupp till handling... 4 Bokstäverna A-H motsvarar frågekategorier som återkommer i tabellerna. Årskurs 7-9 A Inledande frågor... 5 B Fritid... 6

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Finspång 2011 Allt som rör mig

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Finspång 2011 Allt som rör mig Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Finspång 2011 Allt som rör mig 2012-03-27 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Finspång 2011 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter Danderyds kommun Vendestigen - Elever åk 5 12 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vetterstorps förskola Förskolechef: Maria Välimaa 1 Vår vision Förskolan ska vara en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2014

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2014 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad Mirela Aljic och Christine Olsson Skanna QR-koden eller läs mer om Ung i Landskrona på landskrona.se Förord Undertecknade vill rikta ett stort tack

Läs mer