Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap"

Transkript

1 Sternudd Consulting AB Mellingerum 1, Kristdala Säte: Oskarshamn, Org.nr: Tel: , E-post: Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap Senast uppdaterad

2 Svenska Engelska Kommentarer UK USA Se 112. ADB-avdelning Abonnent Abonnentväxel Subscriber Se IT-avdelning. Se telefonväxel. Administrera Administer Ej administrate, även om detta ord i och för sig existerar. Affärsområde Affärsverksamhet Aktivera Aktivering Aktualisera Aktualitet Aktuellt Alarm Alarmera Alarmering Alarmeringscentral 1. Line of business 2. Business district Division Business Business activity Business operations 1. Activate 2. Invoke Invocation Update Revise Data currency Information currency Up-to-date Up to date Alerting Alternativa teleförbindelser 1. Alternative routes Diverse routing 2. Alternate routing 1. Bransch 2. Affärsdistrikt, gren 2. Aktivera katastrofplanen. Jfr revidera. Om information. Adj. Adv. Se larm. Se larma. Se SOS Alarm och larmcentral. Förkortas PSTN. 1. Fysiska förbindelserna 2. Funktionen, användningen Anknytning Extension Till telefonväxel. Anmälan om katastrof Disaster notification Disaster declaration Ansluta Ansluten Anslutningspunkt Allmänna telefonnätet Public switched telephone network Applikationsförteckning Connect Connected Point of connection (Network) access point Application inventory Teleteknisk term 2 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

3 Arbetarskydd Arbetarskyddsstyrelsen Arbetsarkiv Arbetsarkivering Arbetsgrupp Arbetskopia Arbetsmiljö Arbetsmiljölagen Arbetsplats Industrial safety Occupational safety Swedish National Board for Occupational Safety and Health (On-site) tape library (On-site) (storage) media library (Day-to-day) filing (Day-to-day) archiving Intermediate storage (of data between production runs) Team Production record Working environment Occupational Safety and Health Act Office Premises Work location Site Working place Alt. in-house i stället för on-site. Arbetsresultat Deliverable Ofta använt uttryck i utvecklingssammanhang. Arbetsuppgift Arkiv Arkivarie Arkivera Asynkron Auktoriserad Auktoriserad revisor Avbrott Task Job task Assignment 1. Files Records 2. Library Archives 3. File cabinet Storage (room) (Data storage) vault Librarian File Store Asynchronous 1. Authorized 2. Qualified Certified Certificated Chartered accountant Certified public accountant Interruption Outage Breakdown Stoppage Disruption 1. Innehållet 2. Funktionen 3. Lagringsutrymmet 1. Bemyndigad 2. Legitimerad, utexaminerad (t.ex. sjuksköterska) UK USA Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 3 (25)

4 Avbrottsberedskap Avbrottsfri kraft Avbrottshantering Avbrottssäkerhet Avsiktligt hot Avspärrning Backup capability Recovery capability Capability to recover from production breakdowns Emergency preparedness 1. Uninterruptible power supply 2. Battery backup Availability management Recovery management Intentional threat Cordon Möjligen. Uttrycket saknar direkt motsvarighet. 1. Förkortas UPS. Möjligen. Uttrycket saknar direkt motsvarighet. Uttrycket saknar direkt motsvarighet. Backupnät Backup (data) network Alt. communication i stället för data. Jfr alternativa teleförbindelser och reservnät. Backupdrift Backuplösning Backupservice Disaster backup operation (mode) Backup solution Standby service Disaster recovery service Bandarkiv Tape library Se också arbetsarkiv. Bandkassett Behörighet Behörighetsadministratör Behörighetskontroll Behörighetssystem Bemanning Beredskap Beredskapstillstånd Beredskapstjänst Beredskapsplanering Beredskapsåtgärd Bevaka Bevakning (Tape) cartridge Authorization Access right Security administrator Authorization validation Authentication (Data) access control system Staffing Preparedness Emergency preparedness Readiness Alert Standby State of emergency Standby duty On-call duty National emergency planning Emergency measure Guard Guard Surveillance Jourtjänst 4 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

5 Bevakningstjänst Bibliotek Bildskärm Blankett Brandbil Brandförsvar Brandkår Brandingenjör Brandlarm Brandman Brandmur Brandredskap Brandskydd Brandskåp Brandsläckare Brandsoldat Brandsäker Brandövning Bärga Bärgning CERT CERT-SE Guard duty 1. Library 2. Library 3. Directory 4. Folder Display Monitor Screen Video (monitor) CRT VDU Form Blank Fire-engine Fire Brigade Fire Department Fire Service Fire protection engineer Fire alarm Firefighter 1. Fireproof wall Firewall 2. Firewall Fire-fighting equipment Fire-fighting appliances Fire protection Fire prevention Alarm call-point Fire extinguisher Firefighter Fireproof Fire drill Save Salvage Salvage Computer Emergency Readiness Team Sveriges nationella Computer Emergency Response Team. United States Computer Emergency Readiness Team (US- CERT) 2. Stordator 3. Persondator 4. Persondator = Cathode ray tube = Visual display unit Jfr pappersark. USA 1. Byggnadstekniskt 2. Datatekniskt Se också rädda. I samband med den organisatoriska övergången till MSB vid årsskiftet 2010/11 bytte Sitic namn till CERT-SE. Den amerikanska, federala motsvarigheten Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 5 (25)

6 Dagskift Dagtid Dataavdelning Datahall Datainsamling Dataintrång Datamateriel Datanät Dataregistrering Datasäkerhet Dataöverföring Direktansluten Dokumentägare Driftavbrott Driftchef Driftdokumentation Drifthandbok Driftingenjör Driftkostnader Driftlarm Driftrutin Driftsinskränkning Driftinställelse Driftstopp Driftställe Prime shift Prime time Prime period Office hours Computer room Data collection Computer intrusion Computer material Data network Communication network Data entry (Data) transmission Online Document owner Production breakdown Production stoppage Service outage Interruption in operation Downtime Operations manager Production manager Run-time documentation Operating instructions Operator run manual Operating manual Production engineer Operating costs Running costs Environmental monitoring system alarm Operating procedure Production cutback Production shutdown Production close-down Site Location Se IT-avdelning. Se Informationssäkerhet. Se driftdokumentation. Se driftavbrott. 6 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

7 Driftstörning Driftsystem Driftsäkerhet Driftsättning Driftövervakning Dygnet runt Dygnet runt-drift Efterlevnad Eftersläpning Eftersläpande arbete Egendomsskydd Breakdown Failure Disruption Running system software Operating system environment Operational reliability Reliability in operation Commissioning Start-up 1. (Computer) operations control 2. Environmental monitoring 1. (Computer) operations control system 2. Environmental control system Around the clock 24 hours a day 24 by 7 Twenty-four seven Compliance Backlog Backlog Asset protection Uttrycket saknar direkt motsvarighet på engelska vad gäller den datatekniska betydelsen. Använd inte operating system (=operativsystem) som bara är en delkomponent i driftsystemet. 1. Datorproduktion 2. Tekniska installationer 1. Datorproduktion 2. Tekniska installationer Se kontinuerlig drift. Ej direktansluten Offline Jfr fristående. Elavbrott Elförsörjning Elnät Eldsläckare Driftövervakningssystem Eldsläckningsutrustning Power failure Power cut Power outage Blackout Power supply (Power) mains Fire extinguisher Se brandredskap. Enkel granskning Inspection Jfr formell granskning. Ersätta Ersättnings- 1. Replace Substitute 2. Compensate Replacement Substitute 1. Byta ut 2. Gottgöra Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 7 (25)

8 Ersättningsskyldighet Liability Etapp Extra- Farligt ämne Fastighet Fastighetsavdelning Fastighetsförvaltare Fastighetsskötare Fast (tele)förbindelse Fel Fjärr- Fjärrloggning Flaskhals Phase Stage Redundant Hazardous material Premises Location Real-Estate Department Property manager Caretaker Engineer Superintendent Janitor Leased line Leased circuit 1. Defect 2. Fault Error Remote Remote journaling Remote transaction logging Electronic vaulting Bottleneck Single point of failure USA USA Driftstörning Formell granskning Formal review Jfr enkel granskning. FRA Fristående Förbindelse Förbindelseorgan 1. Offline 2. Stand-alone 3. Independent Liaison Förbrukningsmaterial Operating supplies Supplies Förebyggande underhåll Föreskrift Företagsledning Preventive maintenance Scheduled maintenance Regulation Instruction Direction Senior management Corporate management Se Försvarets radioanstalt. 1. Ej (direkt)ansluten 2. Utrustning 3. Oberoende, självständig Se teleförbindelse. Jfr kontorsmaterial. Författare Author Upphovsperson till dokument eller annat material som är föremål för någon form av granskning. 8 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

9 Förlorat data Orphan data Data som ännu ej hunnit till säkerhetsarkivet och som därför måste omregistreras. Förordning Ordinance Obs! stavningen: Ordnance betyder artilleri, krigsmateriel, tygmateriel. Se också föreskrift och myndighetsföreskrift. Försvarets radio anstalt (FRA) Förvaringsplats Förvarning National Defence Radio Establishment Repository Notice Advance notice Forewarning Premonition Förändringshantering Change management Configuration management Godkännande Golvyta Granska Granskning Grundkomponent Grundskydd Gruppnummer Gruppsamtal Hanlingsplan Handkassa Handläggare Hjälptelefon Händelse Approval Acceptance Floor space 1. Examine 2. Inspect 3. Review 4. Check Control 5. Audit Inspection Review (Structured) walk-through Baseline Normal safety measures Collective number Conference call Action plan Petty cash Person in charge Person responsible Official in charge Official responsible Administrator Officer Emergency telephone Event Incident 1. Undersöka 2. Besiktiga 3. Se över 4. Kontrollera 5. Revidera Jfr enkel granskning och formell granskning. Jfr oförutsedd händelse. Hot Threat Jfr avsiktligt hot och oavsiktligt hot Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 9 (25)

10 Högspänningsanläggning Höjd beredskap Högsta beredskap Igångsättning Ikappkörning Informationssäkerhet Informationsteknik Inpasseringssystem Insatsberedd Insatsgrupp Insatstid Installationsgolv Inställelseplats Inställelsetid IT IT-avdelning IT-säkerhet Jourhavande Jourtjänst Kapitalskydd Kartläggning av skadeläget Katalog High-voltage unit Reinforced alert State of alert Full alert High alert Catch-up run Information security IT security Data security Computer security Information technology Entrance control system Access control system On standby Response time Raised floor False floor Calling-up time IT IS Computer Department Information Systems Dept. Data Processing Dept. On duty On call On-call duty Standby (duty) Asset protection Damage assessment 1. Directory Catalogue 2. Directory Catalog Se driftsättning. Se katastrofarbetsgrupp. Se samlingsplats. Information Technology Information Systems Äldre benämning Se informationssäkerhet. 2. Datatekniskt Katastrof Disaster Undvik ord som catastrophe, calamity, misfortune, adversity, accident, m.fl. Catastrophe kan gå bra ibland, men blir oftast fel. 10 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

11 Katastrofanmälan Katastrofarbetsgrupp Disaster recovery team Recovery team Katastrofberedskap Katastrofdrift Katastrofhantering Katastroflarm Katastrofledning Katastrofplan Disaster recovery capability Emergency operation (mode) Disaster alert call Disaster declaration Disaster notification Disaster recovery management (team) Emergency management team Crisis management team Disaster recovery plan Recovery plan Se anmälan om katastrof. Se katastrofplanering. Betr. andra varianter, se nedan under katastrofplanering. Katastrofplanering Disaster recovery planning Gängse amerikansk benämning. Används i första hand. Katastrofåtgärder Kodkort Kommunala myndigheter Konsekvensanalys Nyare uttryck som syftar till att betona att det är företagets (verksamhetens) behov som skall tillfredsställas. Kommunikationsteknik Konsekvensbeskrivning Kontaktperson Kontaktorgan Kontinuerlig drift Contingency planning Business recovery planning Business resumption planning Business continuity planning Business continuance planning Business contingency planning m.fl. uttryck. Emergency procedures Emergency measures Emergency response (procedures) Emergency action Access card Local government Local authorities Communications Communications management (Business) impact analysis (Business) impact assessment 1. Contact 2. Public relations person Liaison Continuous operation 24 x 7 operation Vanligt uttryck, framför allt i UK. Förkortningen BIA är vanlig. Se konsekvensanalys. 2. Med allmänheten Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 11 (25)

12 Kontorsmaterial Kontor(slokal) Kontorsyta Kontrakt Kontroll Kontrollera Stationery Office supplies Office Offices Office premises (Office) floor space 1. Contract 2. Agreement 1. Inspection Check Examination 2. Verification Validation 3. Supervision Monitoring 4. Control 1. Inspect Check Test Examine 2. Verify Validate 3. Supervise Monitor 4. Control Obs! Stavningen. Stationary betyder stationär, fast, orörlig, m.m. Jfr förbrukningsmaterial. Se också lokal. 1. Granskning, prövning, undersökning 2. Kontroll av överensstämmelse 3. Övervakning 4. Styrning, reglering, bestämmande och liknande 1. Granska, pröva, undersöka, testa 2. Kontrollera överensstämmelse 3. Övervaka 4. Behärska, reglera, styra Kopplingspanel Patch panel Jfr omkopplingsutrustning. Kringutrustning Kris Krisbearbetning Krisberedskap Krisberedskapsmyndighet Krishantering Krishanteringsförmåga Krisledning Peripheral equipment Peripherals Crisis Emergency Crisis therapy Emergency preparedness Emergency management agency Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) Federal Emergency Management Agency (FEMA) Public Safety Canada (tidigare Public Safety and Emergency Preparedness Canada) Crisis management Emergency management Crisis management capability Den svenska myndigheten Den (federala) amerikanska myndigheten Den kanadensiska myndigheten Se katastrofledning. 12 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

13 Krismöte Kund Kvalitet Kvalitetsförbättring Kvalitetsgenomgång Kvalitetshistorik Kvalitetskrav Kvalitetspolicy Kvalitetsrevision Kvalitetsstyrning Kvalitetssystem Kvalitetssäkring Köpare Lagregler Lagstadgad Emergency meeting 1. Customer 2. Subscriber (vid sidan av det allmänna customer). Quality Quality improvement Management review Quality record Requirements for quality Quality policy Quality audit Quality control Quality system Quality assurance Purchaser Statutory 2. Används ofta om kund hos en kommersiell reservanläggning Se lagstadgat krav. Lagstadgat krav Statutory requirement Jfr myndighetsföreskrift. Larm Larma Larmberedskap Alarm Alert Notify Call Call out Alarm Alert Raise the alarm Alert State of alert Se också katastroflarm. Larmcentral Alarm center T.ex. väktarbolags larmcentral. Larmlista Larmoperatör Notification directory Dispatcher Larmskåp Alarm call-point Se också hjälptelefon. Ledningscentral Ledningsplats Legitimerad Leveransprov Command center Emergency operations center Situation room Incident room Command post Final inspection and testing Acceptance testing Product verification Förkortas EOC. Se ledningscentral. Se auktoriserad Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 13 (25)

14 Leverantör Lindra Lindring Lokal Lokalansvarig Supplier Contractor 1. Local 2. Room Office Premises Se mildra. Se mildrande. 1. Motsats till riks-, fjärr- 2. Lokalitet Se fastighetsförvaltare. Lokal ledning Tie line Teleteknisk term. Förbindelsen från abonnenten till närmaste telefonstation. Lokalyta Långtidsarkivering Lägesbedömning Lägesrapport Lägsta godtagbara servicenivå Löpande räkning Maskinhall Mildra Mildrande Miljöförsörjning Milstolpe Mobilisera Myndighet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Myndighetsföreskrift Normaldrift Nätaggregat Nätoperatör Nödbelysning Floor space Long-term archival storage Situation assessment Situation report Least acceptable service level Minimum acceptable service level Time and material Current (hourly/daily) rate Computer room Mitigate Alleviate Reduce Mitigation Milestone Mobilize 1. Authority 2. Agency Swedish Civil Contingencies Agency Ersatte Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar. Regulatory requirement Regulation Normal operation (mode) Power supply unit Emergency lighting Se tekniska installationer. 2. Statlig myndighet (USA) Se också krisberedskapsmyndighet. Jfr lagstadgat krav. Se telefonbolag. 14 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

15 Nödlarm Nödläge Nödutgång Nödåtgärder Emergency alarm Emergency (situation) Emergency exit Fire exit Se katastrofåtgärder. Oavsiktligt hot Accidental threat Jfr avsiktligt hot. Obehörig åtkomst Obrukbar Oförutsedd händelse Unauthorized access Contingency Se ur drift. Oförutsedda utgifter Contingencies Jfr utgift. Ogjort arbete Omfattning Omkoppla Omkopplare Omkoppling Omkörning Omlokalisera Omlokalisering Omläggning Omregistrera Omregistrering Operativsystem Omkopplingsutrustning Operatörsinstruktioner Organisation Organisatorisk struktur Organisera Olyckshändelse Backlog Scope Switch over Re-route Switch Re-routing Switching Changing over Switching unit Switching facility Line group switch(ing facility) Rerun Relocate Relocation 1. Change-over Switch-over 2. Reorganization Rearrangement Re-enter data Data re-entry Operating system Organization Organizational structure 1. Organize 2. Stage Accident Incident Jfr kopplingspanel. Hos telefonbolaget. 1. Av drift, produktion 2. Av verksamhet Se driftdokumentation. Pappersark Sheet (of paper) Jfr blankett. 2. Arrangera, iscensätta, sätta upp Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 15 (25)

16 Passerkort Personal Personalavdelning Polisinsatschef Post och telestyrelsen (PTS) Pressmeddelande Prioritera Access card Staff Personnel Employees Personnel Department Police Incident Officer The (Swedish) National Post and Telecom Agency Press release 1. Give priority to 2. Perform triage 3. Prefer 2. Sortering av skadade 3. Föredra Prioritering Triage För sortering av skadade Producentansvar Process Produkt Produktansvar Produktionsarkiv Produktionsarkivering Process Product Product liability Se produktansvar. Se arbetsarkiv. Se arbetsarkivering. Produktionsbibliotek Production (program) library Alt. software i stället för program. Produktsäkerhet Produktägare Projekt Projektdirektiv Provning Radera Re-etableringsplan Register Registrera Rekonstruera Rekonstruktion Remiss Product safety Product owner Project Project mission statement (Technical) recovery plan 1. Register 2. File Dataset 3. List Directory 4. (Table of) Contents 5. Index 1. Register 2. Enter data Restore Recover Restoration Recovery Review Se test. Se ta bort. 2. Dataregister 3. Förteckning 4. Innehållsförteckning 5. Alfabetiskt (t.ex. i bok) Jfr arkiv. 2. Registrera data 16 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

17 Remissinstans Reserv Reservanläggning Reservnät Reservdrift Reserverad Reservlösning Reservrutin Reservsystem Reservutgång Reservutrustning Restvärdesledare Restvärdesskydd Revidera Revision Revisionsarkiv Revisionsarkivering Revisionskopia Consultative body Body to which a proposal is referred for consideration Reference group Review body Backup Standby Spare Redundant Alternative processing facility Alternative site Backup (data) center Backup facility Backup site Recovery site Recovery center Standby center Standby organization Temporary production facility Alternative routes Diverse routing Auxiliary operation (mode) 1. Reserved 2. Dedicated Backup solution Backup procedure Backup system Standby system Emergency exit Spare equipment Backup equipment Standby equipment Salvage Officer Salvage 1. Update Revise 2. Audit 1. Revision 2. Audit Audit records (archival) storage Audit records archiving Procedure for archiving audit records Audit record Jfr alternativa teleförbindelser och backupnät. 2. Reserverad (specialiserad) för en bestämd funktion, t.ex. backup-server. 1. Aktualisera, revidera, ändra 2. Granska av t.ex. revisor 1. Revidering, ändring 2. Granskning av t.ex. revisor Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 17 (25)

18 Riks- Riskanalys Robotarkiv Ronderande väktare Rotationsperiod Rutin Rädda Räddningschef (brand) Räddningsinsats National Long distance Risk analysis Risk assessment Automated cartridge library Retention cycle Procedure 1. Save 2. Rescue 3. Salvage 4. Recover Chief Fire Officer Rescue operation Fire and rescue operation Search and rescue operation Om telefonsamtal Se väktare. 2. Undsätta, befria ur fara 3. Bärga 4. Om data Räddningsledare Incident Commander Vid skadeplats. Räddningsledning Räddningsoperation Räddningsstyrka Räddningstjänsten Räddningsverket incident command Fire and rescue crew Emergency Services Fire Brigade Fire Department Fire Service Rescue Service Fire and Rescue Service Swedish Rescue Services Agency (SRSA) Se räddningsinsats. Har uppgått i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Rökdykare BA firefighter BA = breathing apparatus Rökdykning Samband Samlingsplats Samlingsplats för skadade Samordna Samordning Samverkan BA rescue Liaison Assembly point Assembly area Calling-up location Holding area Rendezvous Muster station (Casualty) collecting point Aid post Coordinate Coordination Cooperation På fartyg 18 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

19 Sanering Sekretess Sekretessbelagd Sekretessbelägga Sekretesskyddad Sekretesskyddad information Service (=underhåll) Decontamination Clean-up Privacy Secrecy Classified Restricted Classify Classified information Privileged communication Servicing Maintenance Upkeep Se sekretessbelagd. Servicenivå Service level Jfr lägsta godtagbara servicenivå. Signalspaning SITIC Skada Skadeområde Skadeplats Skadeplatschef Skadereglering Signals intelligence Damage Affected area Incident site Damaged site Disaster site Incident Site Officer Settlement (of claims) Claims adjustment Se CERT-SE. Skadligt program Malicious program Om virus, mask, trojansk häst m.fl. Skalskydd Skydd Skydds- Skyddsanordning Skyddsföreskrifter Skyddsingenjör Skyddsombud Skyddskommitté Skyddsrum Perimeter protection Protection Safeguard Protective Safety Safeguard Safety device Safety regulations Safety engineer Safety representative Safety delegate Safety controller Safety officer Safety committee Shelter Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 19 (25)

20 Skyddsåtgärd SOS Alarm Specifikation Speglad disk Speglat system Spegling Spola tillbaka Spänningsavledning Spärra av Stab Stabschef Stadga Protective measure Preventive measure Safety precaution Safeguard measure Emergency Services Emergency Services Switchboard (Emergency) Dispatch Center Regional Alarm Center 911 Center Specification Mirrored disk Mirrored system Mirroring Electronic mirroring Disk mirroring Rewind Surge suppression Cordon off Staff Support staff Chief of Staff Se också säkerhetsåtgärd. (USA) Se förordning. Stamnät Backbone network Teleteknisk term Stationär väktare Statliga myndigheter Stordator Stryka Strömavbrott Strömförsörjning Strömstöt Styra Ställverk (för el) Störning Central government Central authorities Mainframe (computer) Power supply Surge Surge current Manage Direct Control Electrical switch-gear Bridge signal cabin Central signal box Main switch tower Failure Incident Disruption Disturbance Se väktare. Se ta bort. Se elavbrott. Elektriska termer 20 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

21 Svag punkt Svagström Svagströmsledning Svarstid Sveriges IT-incidentcentrum Light current Low-voltage current Communication line Low-voltage line Response time Driftstörning. Se flaskhals. Se CERT-SE. Synkron Systemteknik Sårbar Sårbarhet Sårbarhetsanalys Säkerhet Säkerhetsarkiv Säkerhetsarkivera Säkerhetsarkivering Säkerhetskopia Säkerhetskopiera Säkerhetskopiering Säkerhetsåtgärd Ta bort Tekniska installationer Synchronous Systems Systems management Vulnerable Vulnerability Vulnerability analysis 1. Safety 2. Security Off-site storage Off-site storehouse Vital records storage Data storage vault Store off site Backup procedure Vital records procedure Procedure for backing up vital records Vaulting (procedure) Vital records (copy) Vital copy Backup Backup data Backup copy Backup file Back up Data backup Security measure Security precaution Delete Erase Remove Purge Facility support system Environmental support system Environment Teknisk återstartsplan Technical recovery plan 1. Relaterat till olycksfall 2. Relaterat till brottslighet Se också skyddsåtgärd. Rensa, städa Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 21 (25)

22 Telefonbolag Telefonjack Telefonväxel (hos telefonbolaget) Telefonväxel (hos abonnent) Teleförbindelse Telestation Teletekniker Teleteknisk Test Testmanuskript Testprotokoll Tid i drift Tid ur drift Tillförlitlighet Tillgänglighet Tillsynsmyndighet Tillträdesskydd Telefonväxelanknytning Tjugofyratimmarsdrift Tjänst Tjänstgöringslista Telephone company Network operator Carrier service vendor (Telephone) jack 1. Switchboard 2. Private branch exchange Extension Connection Line Circuit (Telecommunication) link Carrier Route Telephone exchange Central exchange Telephone office Telephone station Telecommunication engineer Telecommunication Test Testing Checking Trial Test script Test report Uptime Downtime Dependability Reliability Availability Regulatory authority (Physical) entrance control Service (Duty) roster Se telestation. 1. Funktionen 2. Utrustningen (hårdvara och program). Förkortas PBX (USA) eller PABX (UK) Se kontinuerlig drift. Trapphusvakt Stairwell warden Vid utrymning 22 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

23 TSA Underhåll Underhålla Underhållstjänst Underleverantör Transportation Security Administration Maintenance Servicing Maintain Service Keep up Logistics Subcontractor En myndighet under U.S. Dept. of Homeland Security, med ansvar för skydd och säkerhet av resenärer i USA. Kunskaper Undsätta Rescue Se också rädda. Uppdrag Uppdragsbeskrivning Uppfylla (föreskrift) Upphäva Upphävande Upphöjt golv Upplysningscentral Uppringd (tele)förbindelse Upprätthålla kontakt Upprätthålla förbindelse Uppsamlingsplats Ur drift Ur funktion Assignment Task Commission Mission Order (Project) mission statement Comply with (regulation) Revoke Revocation Information center Dial-up connection Liaise Out of order Out of service Out of commission Inoperative Unavailable Down Se installationsgolv. Se samlingsplats. Använd ej inoperable som betyder ogenomförbar, ej opererbar (inom kirurgin). Utgift Expenditure Jfr oförutsedda utgifter. Utredning Utrymning Utrymningsledare Utrymningsplan Utrymningsväg Investigation Study Report Evacuation Evacuation Officer Evacuation plan Escape route Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 23 (25)

24 Utrymma Vakt Vaktbolag Validering Evacuate Security company Validation Se väktare. Varaktighet Duration Tidsbegreppet Verksamhet Verksamhetskritisk Activity Business Operations Mission-critical Verksamhetsplanering Activity planning Verifiering Verifikat(ion) Verification Record Voucher Supporting voucher Supporting document 1. Underlag (dokumentation) för t.ex. kvalitetsuppföljning 2. Underlag för bokföring Vidarekoppling Forwarding Av telefonnummer Våningsvakt Floor warden Vid utrymning Väktare Växelanknytning Återkalla Återkallande Återlagra Återsamlingsplats Återspola Återstarta Återstartsrutin Återstartstid Återställa Återställning Återupptaga Återupptagande Åtgärder vid katastrof Security officer Security guard Site (security) guard Security patrol Extension Revoke Revocation Restore Rewind Restart Recovery procedure Restart procedure Recovery time Recovery period Recovery window Stationär väktare Ronderande väktare Se samlingsplats 1. Restore Recover 2. Reset 2. Nollställa Restoration Recovery Resume Resumption Se katastrofåtgärder. 24 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

25 Åtgärdsplan Åtkomst Åtkomsthistorik Ämne Ömsesidigt avtal Action plan Access Security audit trail 1. Subject Matter 2. Topic 3. Material 4. Substance Matter Stuff 5. Agent Reciprocal (backup) agreement Överbelastningsattack Denial-of-service attack Överdragsstation Överensstämmelse Överflödig Överlevnadskopia Överskott Överskotts- Överspänning Överspänningsskydd Översvämning Övervaka Övervakning Övning (Telephone company) central office Repeater station 1. Conformity 2. Agreement Accordance Correspondence Redundant Survival record Redundancy Excess Redundant (Lightning) surge Surge protection Flood Monitor 1. Monitoring 2. Surveillance Drill Exercise Rehearsal Practice Training 1. Fråga, sak, tema, samtalsämne 2. Samtalsämne 3. Material 4. Materia 5. Kemiskt Form av dataintrång via Internet 2. Bevakning Jfr driftövervakning Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 25 (25)

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Innehåll Kursöversikt ITIL v3 Utbildningsschemat Målgrupper & förkunskapskrav Kursuppbyggnad & innehåll V2 V3, Service Lifecycle,

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Data Domain. Världens snabbaste Backup.

Data Domain. Världens snabbaste Backup. Data Domain. Världens snabbaste Backup. 5 Backup and Recovery Architectures: In Transition from Tape to Disk Backup/Recovery Architecture Application Backup Clients Backup/Media Manager Onsite Backup Storage

Läs mer

Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj

Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj Petter Urum Säljdirektör 1 Vi fortsätter att lita på Nortel Vancouver London Official Converged Network Equipment Supplier for the Vancouver 2010 Olympic

Läs mer

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden Frukostseminarium 2009-10-05 Anita Myrberg BiTA Service Management anita.myrberg@bita.eu Agenda ISO/IEC 20000 Vad, varför, hur börja? Relation till andra standarder

Läs mer

DFC 2008-09-05 bild 1

DFC 2008-09-05 bild 1 DFC 2008-09-05 bild 1 Specialister ITIL & IT Service Management Ackrediterade utbildningar Coachning / Mentorskap Konsultstöd av ackrediterade lärare DFC 2008-09-05 bild 2 Service Management Kurs Dagar

Läs mer

Run Business Run Kista Konferenscenter, 6 februari, 2014 Informationstillgänglighet

Run Business Run Kista Konferenscenter, 6 februari, 2014 Informationstillgänglighet Run Business Run Kista Konferenscenter, 6 februari, 2014 Informationstillgänglighet När ditt enda alternativ är att vara Up and Running Agenda 1 Business Continuity 2 Skydda och ta kontroll 3 En schweizisk

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Hur kan krav på spel- och lotterisäkerhet driva fram ISO 27001-certifieringar?

Hur kan krav på spel- och lotterisäkerhet driva fram ISO 27001-certifieringar? Hur kan krav på spel- och lotterisäkerhet driva fram ISO 27001-certifieringar? Fredrik Rehnström, CISSP, CISM VD och säkerhetsrådgivare Rote Consulting AB Varför är säkerhet på agendan? Hotbild Myndighets-

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

EBITS 2010-02-19 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2010-02-19 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2010-02-19 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp Exempel på Kontinuitetsplan Syfte: Att motverka avbrott i organisationens verksamhet och skydda kritiska rutiner från effekter av oförutsedda

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

Rätt säkerhet 2009-05-25. Kris

Rätt säkerhet 2009-05-25. Kris Rätt säkerhet 2009-05-25 Kris Ingen katastrof med en etablerad incidenthantering Krister Gillén Combitech AB Kjell Wilhelmsson fd CISO, Saab AB 1 Det här skall vi prata om Vad vi upptäckte att vi behövde

Läs mer

GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 INLEDNING...1 2 BAKGRUND...1

GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 INLEDNING...1 2 BAKGRUND...1 GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 INLEDNING...1 2 BAKGRUND...1 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING...1 3.1 ANVÄNDNINGSSÄTT - FUNKTIONSBESKRIVNING...1 3.1.1 Användning under normala förhållanden

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Fastighetsnät inte bara datanät

Fastighetsnät inte bara datanät Fastighetsnät inte bara datanät Standarder Fastighetsnät EN 50173-1 General requirements EN 50173-2 Office premises A1 2011 EN 50173-3 Industrial premises EN 50173-4 Homes A1 2011 EN 50173-5 Data centres

Läs mer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA och Euro CACSkonferensen Kerstin Fredén, ordförande ISACA Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA Sweden Chapter och Eurocacs 2008 22.11.2007 2 Vision ISACA Sweden Chapter ISACA skall vara

Läs mer

WILLIS BLUE. Ledningsverktyg i Er riskhantering

WILLIS BLUE. Ledningsverktyg i Er riskhantering Ledningsverktyg i Er riskhantering Fånga ledningens intresse Beslutsverktyg för optimering av skadeförebyggande investeringar Hjälper er att bedöma och utvärdera koncernens risker KARTLÄGG ERA RISKER Jämförelser

Läs mer

Nyckelord Internwebben

Nyckelord Internwebben Nyckelord Internwebben Svenska Allmän handling Anknuten Anslag Anställning Arbetsmiljö Arbetstid Arkivering Arvode Avtal Bank Beslut Bibliotek Biobank Biosäkerhet Bisyssla Blankett Bokslut Bolag Budgetering

Läs mer

Kommunikation och Automation

Kommunikation och Automation Kommunikation och Automation STRI Kraftsystemsdagen Ludvika 2010-09-22 nicholas@stri.se SU- Power Utility Automation (Skydd och Automation) Tjänster: Tjänster inom IAT/FAT/ SAT Tjänster inom IEC61850 och

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Scenario 2015 som måste lösas till 2020

Scenario 2015 som måste lösas till 2020 Associate Prof. PhD P-O Larsson-Kråik R&D Technical systems Operations and Maintenance eunderhåll inom infrastruktur The Swedish Transport Administration Scenario 2015 som måste lösas till 2020 40% mer

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN Affärsområdet Industriteknik Vad är Windchill PDMLink? Product data and information overview - today Mailed Excel files Shared file folders PDMLink

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar

Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar Upphandlingsdagarna 2015 Stockholm 29 januari 2015 1 Inledning Den här presentation kommer att undersöka de vanligaste fallgroparna vid komplex

Läs mer

Switch- och WAN- teknik. F6: Frame Relay och Network Security

Switch- och WAN- teknik. F6: Frame Relay och Network Security Switch- och WAN- teknik F6: Frame Relay och Network Security Frame Relay E; L2- protokoll för WAN Används för a; sammanbinda LAN över e; WAN Billigare än egen leased line Bandbreddsbehov Lösning 1: Dedicated

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 Formpipe Platina och kvalité Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 04 08 1 Formpipe Presentation Bakgrund Platina släpptes som första release år 2000. Fick pris för Best in show från Bill Gates

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

ITIL Service Management

ITIL Service Management ITIL Service Management Välkomna till en introduktion Christer Åberg christer.aberg@kerfi.com 073-660 37 87 Situationen enligt Gartner - 80% av IT-kostnaderna är relaterade till den operativa nivån - 50%

Läs mer

Presentation av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB

Presentation av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Presentation av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar upphörde

Läs mer

Ett samhälle i förändring

Ett samhälle i förändring IT Forum 2014-03-21 Ett samhälle i förändring Nya värden för en bättre sjukvård Mobilitet inom vård & omsorg Legala spörsmål Ägande Integritet/PUL SLAs Ansvarsbegränsing Gällande lag Utlämnande av data

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

KAP 18 SQL SERVER AGENT

KAP 18 SQL SERVER AGENT KAP 18 SQL SERVER AGENT Tjänsten Sql Server Agent Operator Job Alert (larm) http://www.youtube.com/watch?v=ii1tc493bzm 1 VAD ÄR SQL SERVER AGENT? SQL Server Agent är en tjänst (service) som ansvarar för:

Läs mer

Windows 8 och det nya arbetslivet. Magnus Holmér IT strategisk rådgivare

Windows 8 och det nya arbetslivet. Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Windows 8 och det nya arbetslivet Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Verkligheten? people Hemma På arbetet Windows 8 Demo Nya mobila lösningar Samma upplevelse på alla datorer* Folder Re-Direct

Läs mer

Göteborg Energi AB ZigBee City

Göteborg Energi AB ZigBee City Göteborg Energi AB ZigBee City Niklas Westerlund, +46 707-626 596 Head of AMI Operation 2010-05-26 Agenda Presentation av Göteborg Energi Projektet Mätning 2009 Bakgrund Utförande Erfarenheter Nya tjänster

Läs mer

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28 Säkerhetsledning 1 Säkerhetsledning Vad är det? 2 Syftet med denna presentation Informera chefer och medarbetare om hur säkerhetsledning inom Ringhals tillämpas Kan även användas för att: visa för omgivning

Läs mer

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Denna driftdokumentation avser driftmiljön hos Camero AB:s webbhotell, både delade och dedikerade lösningar. Teknisk dokumentation Cameros webbhotell har

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB Process och procedur ArjoHuntleigh är ett medicintekniskt företag, därmed följer vi ISO9001 Quality management systems ISO13485 Medical devices Quality management

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

CIVIL SÄKERHET GENOM UTBILDNING OCH ÖVNING

CIVIL SÄKERHET GENOM UTBILDNING OCH ÖVNING CIVIL SÄKERHET GENOM UTBILDNING OCH ÖVNING UPPLEVELSEBASERAD INLÄRNING Henrik Engqvist September 2014 LÄRANDE ORGANISATION SPELA IN och/eller OBSERVERA ANALYSERA Scenario ÅTERKOPPLA LÄRA OCH BEFÄSTA AGERA

Läs mer

Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder

Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder Frukostseminarium 2008-09-19 Anita Myrberg BiTA Service Management Agenda ISO/IEC 20000 Relation till andra standarder Varför styra en

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2006-09-07 Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-28, 140 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 MÅL FÖR INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...4 2.1 LÅNGSIKTIGA MÅL...4 2.2 ÅRLIGA MÅL...4 3 ORGANISATION,

Läs mer

Juridiska säkerhetskrav

Juridiska säkerhetskrav Juridiska säkerhetskrav Lagar med säkerhetskrav Det finns ingen datasäkerhetslag och inga juridiska krav på viss teknik, men... Vissa juridiska krav leder till krav på teknik i praktiken Grundtyper av

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

RIKTLINJER FÖR IT-SÄKERHET

RIKTLINJER FÖR IT-SÄKERHET FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.3) RIKTLINJER FÖR IT-SÄKERHET Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde IT Ägare/ansvarig IT-strateg Antagen av KS 2012-02-08 47 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2010:1056

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

Releasebeskrivning för ordlistan baserad på ITIL 2011 edition (version 1.3)

Releasebeskrivning för ordlistan baserad på ITIL 2011 edition (version 1.3) TL vensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 aserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 TL_2011_wedish_Glossary_v1.0 Releasebeskrivning för ordlistan baserad på TL 2011 edition (version 1.3) yfte

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Ryggrad. Zhen LI Hongyin LIU

Ryggrad. Zhen LI Hongyin LIU Ryggrad Zhen LI Hongyin LIU Urban Grid 2 N 0 50 100 200M B Skylines A A Arctura Military Building City Area Hospital Site Hospital Extention Site Railway Grass area Jogging Hang out B Malkbyn Slope for

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Exempel Möjligheter,ll samarbete

Läs mer

IT ordlista Svensk -Engelsk Begreppsförklaringar

IT ordlista Svensk -Engelsk Begreppsförklaringar IT ordlista Svensk -Engelsk Begreppsförklaringar IT-AVDELNINGEN A Användarsupport I Incidentansvarig Incidenthantering Incidentkontroll Incidentärende Internt servicenivåavtal K Konfigurationsdatabas Konfigurationsenhet

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Landstingsdirektörens stab. Norrbotten County Council, Sweden

Landstingsdirektörens stab. Norrbotten County Council, Sweden Norrbotten County Council, Sweden The County Council's Activities Health Care Dental Care Regional Development Traffic and Infrastructure Economic Policy Education Culture Political Organisation Auditors

Läs mer

GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUN

GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUN GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 06-07 GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 INLEDNING...1 2 BAKGRUND...1 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING...2 3.1 ANVÄNDNINGSSÄTT - FUNKTIONSBESKRIVNING...2

Läs mer

Designprinciper för säkerhet och Epilog. Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Avdelningen för Databas- och Informationsteknik (ADIT)

Designprinciper för säkerhet och Epilog. Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Avdelningen för Databas- och Informationsteknik (ADIT) Designprinciper för säkerhet och Epilog Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Avdelningen för Databas- och Informationsteknik (ADIT) Designprinciper för säkerhet Tumregler och utgångspunkter

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet Bilaga 3 Säkerhet Säkerhet 2 (10) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.1.1 Basnivå för informationssäkerhet 4 2.1.2 Uppföljning och kontroll säkerhetsrevision 5 2.1.3

Läs mer

Sverige och USA. gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar

Sverige och USA. gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar Sverige och USA gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar USA är en viktig internationell samarbetspartner för Sverige och Europa när det gäller samhällsskydd och beredskap. USA har omfattande

Läs mer

Technical Solutions All included

Technical Solutions All included Technical Solutions All included 2 Systemlösningar för elkraft och telekommunikation Jaco Fabriks AB är ett svenskägt, medelstort företag som utvecklar och tillverkar systemlösningar för i huvudsak elkraft

Läs mer

Microsoft Online Services. Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS)

Microsoft Online Services. Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS) Microsoft Online Services Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS) Fördelar med BPOS Alltid senaste versionen Exchange 2007 Exchange 2010 Lätt att komma igång Icke-MS plattform till Exchange

Läs mer

Skydda ditt varumärke och din affärsverksamhet!

Skydda ditt varumärke och din affärsverksamhet! Öka säkerheten! Skydda ditt varumärke och din affärsverksamhet! Presentationen kan användas av PSP vid kommunikation med sina samarbetspartners All kortinformation måste skyddas! Kortbranschen har enats

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem)

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) Novug 2013-02-13 HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) 2013-02-13 1 Jan Östgren - Bio September 2012 Manag E (Nordic) Solution

Läs mer

PlantWatch. Temperatur och datalogger. Kortfattad installationsanvisning

PlantWatch. Temperatur och datalogger. Kortfattad installationsanvisning PlantWatch Temperatur och datalogger Kortfattad installationsanvisning Huvudkontor Filialer Stockholm Göteborg Jönköping Malmö Stockholm N Stockholm S Sundsvall Västerås Tel 08-598 908 00 Tel 031-49 99

Läs mer

TACK FÖR ATT NI HYR AV OSS /Styrelsen för Kilafors biografförening

TACK FÖR ATT NI HYR AV OSS /Styrelsen för Kilafors biografförening Rev. april 2015 GÄLLANDE REGLER VID UTHYRNING Ska läsas innan varje hyrestillfälle. Uthyrare är Kilafors biografförening som äger fastigheten och driver verksamheten i Biografteatern med ideella krafter.

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Travel request/order in KTH-RES Ticket booking, option 1 - Order directly at Ticket Affärsresor Ticket booking, option 2 - Online booking by KTH-RES

Läs mer

UNDERHÅLLSUTVECKLING INOM FLYGINDUSTRIN. Olov Candell Support and Services, Saab 21 maj 2014

UNDERHÅLLSUTVECKLING INOM FLYGINDUSTRIN. Olov Candell Support and Services, Saab 21 maj 2014 UNDERHÅLLSUTVECKLING INOM FLYGINDUSTRIN Olov Candell Support and Services, Saab 21 maj 2014 UNDERHÅLL AV KOMPLEXA TEKNISKA SYSTEM UTVECKLING AV INTEGRERADE UNDERHÅLLSLÖSNINGAR EXEMPEL FRÅN SAAB SUPPORT

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA JOAKIM HAHNE COUNTRY MANAGER ERIK MOODH KEY ACCOUNT MANAGER PAGERO BREAKOUT DAGENS AGENDA Elektronisk Fakturahantering (Leverantörs- och Kundfaktura)

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Införande av nya farmakovigilanslagstiftningen

Införande av nya farmakovigilanslagstiftningen Införande av nya farmakovigilanslagstiftningen il l i Direktiv 2010/84/EU och EU-Förordning 1235/2010 Annika Wennberg Christer Backman Koordinator EU-Koordinator Vetenskaplig och Regulatorisk Strategi

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Effektivt stöd för GRC med nya ISO Standarder

Effektivt stöd för GRC med nya ISO Standarder Effektivt stöd för GRC med nya ISO Standarder Anders Carlstedt, Editor ISO/IEC 27002, 27005 & 28008 Partner, Amentor About Amentor A Swedish GRC professional services company, founded in 2004, servicing

Läs mer

Nödsamtal över IP. Nils Weidstam

Nödsamtal över IP. Nils Weidstam Nödsamtal över IP Nils Weidstam Dagens situation 112-samtal i Sverige transiteras alltid genom Telias tnät Inkopplingen mellan Telias transitväxlar och SOS-centralerna (PSAP = Public Safety Answering Point)

Läs mer

Begrepp och definitioner

Begrepp och definitioner Begrepp och definitioner I riskanalysen förekommer flera begrepp och definitioner som är nödvändiga att känna till för att kunna förstå riskanalysen. Några väsentliga begrepp och definitioner förklaras

Läs mer

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm Steget efter CAD Data Management Per Ekholm Agenda Vilka processer/discipliner stöds i PDMLink Dokument management Configuration Management Change Management Project Management Hur utvärderar jag behovet?

Läs mer

KAP 16 BACKUP, RESTORE OCH RECOVERY

KAP 16 BACKUP, RESTORE OCH RECOVERY KAP 16 BACKUP, RESTORE OCH RECOVERY Backup - strategier Backuptyper Recoverymodeller Backup med Management Studio Backup med TSQL Hur transaktionsloggen fungerar Automatiskt återhämtning (Recovery) Återhämta

Läs mer

Aiste Asdranias Ekonomiassistent

Aiste Asdranias Ekonomiassistent E-faktura, Matchning är det ett gammalt av inköpsorder rostigt spår? mot faktura Mats Carlsson KEY ACCOUNT MANAGER +46 73 4170 253 mats.carlsson@palette.se Aiste Asdranias Ekonomiassistent Palette Software

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

UTBILDNING: Projektledarcertifiering CAPM

UTBILDNING: Projektledarcertifiering CAPM UTBILDNING: Projektledarcertifiering CAPM Introduktion Certifierade projektledare leder till bättre säkerhet i genomförandet av projekt. Det handlar om att leverera med rätt kvalitet, i tid och inom beräknad

Läs mer

Företaget har cirka 110 anställda. Verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik. Boden, Göteborg och Kristianstad

Företaget har cirka 110 anställda. Verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik. Boden, Göteborg och Kristianstad Erfarna verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik Ledningsperspektivet på riskhantering roller, styrning och införande CRR seminarium 009-0-4 Hans Dahlquist Hans Dahlquist Från 007 Affärsområdeschef

Läs mer

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 PuL och ny dataskyddsförordning Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 Om företaget Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance, risk and compliance. Våra tjänster

Läs mer

Inge Hansson IT chef, Karlstads kommun. Kommits 2010 11 10

Inge Hansson IT chef, Karlstads kommun. Kommits 2010 11 10 Inge Hansson IT chef, Karlstads kommun Kommits 2010 11 10 2009 09 07 Karlstad Staden med den glada solen Värmland 280.000 Karlstad 84.000 IT enheten i siffror 7 500 anställda i kommunen Koncerngemensam

Läs mer

IT-säkerhet i det tillverkande företaget

IT-säkerhet i det tillverkande företaget IT-säkerhet i det tillverkande företaget Henrik Carnborg System Service Engineer, Sweden Operations Joakim Moby IS Security Assurance & Business Engagement Lead, Corporate IS 2011-09-28 Kort introduktion

Läs mer

Licensavtal. Syfte 2012-03-19. Inget juridiskt seminarium. Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal 2012-03-19.

Licensavtal. Syfte 2012-03-19. Inget juridiskt seminarium. Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal 2012-03-19. Licensavtal Sidnummer 1 Syfte Inget juridiskt seminarium Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal Sidnummer 2 1 Lite upphovsrätt Internationella konventioner främst Bernkonventionen

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer