Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap"

Transkript

1 Sternudd Consulting AB Mellingerum 1, Kristdala Säte: Oskarshamn, Org.nr: Tel: , E-post: Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap Senast uppdaterad

2 Svenska Engelska Kommentarer UK USA Se 112. ADB-avdelning Abonnent Abonnentväxel Subscriber Se IT-avdelning. Se telefonväxel. Administrera Administer Ej administrate, även om detta ord i och för sig existerar. Affärsområde Affärsverksamhet Aktivera Aktivering Aktualisera Aktualitet Aktuellt Alarm Alarmera Alarmering Alarmeringscentral 1. Line of business 2. Business district Division Business Business activity Business operations 1. Activate 2. Invoke Invocation Update Revise Data currency Information currency Up-to-date Up to date Alerting Alternativa teleförbindelser 1. Alternative routes Diverse routing 2. Alternate routing 1. Bransch 2. Affärsdistrikt, gren 2. Aktivera katastrofplanen. Jfr revidera. Om information. Adj. Adv. Se larm. Se larma. Se SOS Alarm och larmcentral. Förkortas PSTN. 1. Fysiska förbindelserna 2. Funktionen, användningen Anknytning Extension Till telefonväxel. Anmälan om katastrof Disaster notification Disaster declaration Ansluta Ansluten Anslutningspunkt Allmänna telefonnätet Public switched telephone network Applikationsförteckning Connect Connected Point of connection (Network) access point Application inventory Teleteknisk term 2 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

3 Arbetarskydd Arbetarskyddsstyrelsen Arbetsarkiv Arbetsarkivering Arbetsgrupp Arbetskopia Arbetsmiljö Arbetsmiljölagen Arbetsplats Industrial safety Occupational safety Swedish National Board for Occupational Safety and Health (On-site) tape library (On-site) (storage) media library (Day-to-day) filing (Day-to-day) archiving Intermediate storage (of data between production runs) Team Production record Working environment Occupational Safety and Health Act Office Premises Work location Site Working place Alt. in-house i stället för on-site. Arbetsresultat Deliverable Ofta använt uttryck i utvecklingssammanhang. Arbetsuppgift Arkiv Arkivarie Arkivera Asynkron Auktoriserad Auktoriserad revisor Avbrott Task Job task Assignment 1. Files Records 2. Library Archives 3. File cabinet Storage (room) (Data storage) vault Librarian File Store Asynchronous 1. Authorized 2. Qualified Certified Certificated Chartered accountant Certified public accountant Interruption Outage Breakdown Stoppage Disruption 1. Innehållet 2. Funktionen 3. Lagringsutrymmet 1. Bemyndigad 2. Legitimerad, utexaminerad (t.ex. sjuksköterska) UK USA Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 3 (25)

4 Avbrottsberedskap Avbrottsfri kraft Avbrottshantering Avbrottssäkerhet Avsiktligt hot Avspärrning Backup capability Recovery capability Capability to recover from production breakdowns Emergency preparedness 1. Uninterruptible power supply 2. Battery backup Availability management Recovery management Intentional threat Cordon Möjligen. Uttrycket saknar direkt motsvarighet. 1. Förkortas UPS. Möjligen. Uttrycket saknar direkt motsvarighet. Uttrycket saknar direkt motsvarighet. Backupnät Backup (data) network Alt. communication i stället för data. Jfr alternativa teleförbindelser och reservnät. Backupdrift Backuplösning Backupservice Disaster backup operation (mode) Backup solution Standby service Disaster recovery service Bandarkiv Tape library Se också arbetsarkiv. Bandkassett Behörighet Behörighetsadministratör Behörighetskontroll Behörighetssystem Bemanning Beredskap Beredskapstillstånd Beredskapstjänst Beredskapsplanering Beredskapsåtgärd Bevaka Bevakning (Tape) cartridge Authorization Access right Security administrator Authorization validation Authentication (Data) access control system Staffing Preparedness Emergency preparedness Readiness Alert Standby State of emergency Standby duty On-call duty National emergency planning Emergency measure Guard Guard Surveillance Jourtjänst 4 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

5 Bevakningstjänst Bibliotek Bildskärm Blankett Brandbil Brandförsvar Brandkår Brandingenjör Brandlarm Brandman Brandmur Brandredskap Brandskydd Brandskåp Brandsläckare Brandsoldat Brandsäker Brandövning Bärga Bärgning CERT CERT-SE Guard duty 1. Library 2. Library 3. Directory 4. Folder Display Monitor Screen Video (monitor) CRT VDU Form Blank Fire-engine Fire Brigade Fire Department Fire Service Fire protection engineer Fire alarm Firefighter 1. Fireproof wall Firewall 2. Firewall Fire-fighting equipment Fire-fighting appliances Fire protection Fire prevention Alarm call-point Fire extinguisher Firefighter Fireproof Fire drill Save Salvage Salvage Computer Emergency Readiness Team Sveriges nationella Computer Emergency Response Team. United States Computer Emergency Readiness Team (US- CERT) 2. Stordator 3. Persondator 4. Persondator = Cathode ray tube = Visual display unit Jfr pappersark. USA 1. Byggnadstekniskt 2. Datatekniskt Se också rädda. I samband med den organisatoriska övergången till MSB vid årsskiftet 2010/11 bytte Sitic namn till CERT-SE. Den amerikanska, federala motsvarigheten Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 5 (25)

6 Dagskift Dagtid Dataavdelning Datahall Datainsamling Dataintrång Datamateriel Datanät Dataregistrering Datasäkerhet Dataöverföring Direktansluten Dokumentägare Driftavbrott Driftchef Driftdokumentation Drifthandbok Driftingenjör Driftkostnader Driftlarm Driftrutin Driftsinskränkning Driftinställelse Driftstopp Driftställe Prime shift Prime time Prime period Office hours Computer room Data collection Computer intrusion Computer material Data network Communication network Data entry (Data) transmission Online Document owner Production breakdown Production stoppage Service outage Interruption in operation Downtime Operations manager Production manager Run-time documentation Operating instructions Operator run manual Operating manual Production engineer Operating costs Running costs Environmental monitoring system alarm Operating procedure Production cutback Production shutdown Production close-down Site Location Se IT-avdelning. Se Informationssäkerhet. Se driftdokumentation. Se driftavbrott. 6 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

7 Driftstörning Driftsystem Driftsäkerhet Driftsättning Driftövervakning Dygnet runt Dygnet runt-drift Efterlevnad Eftersläpning Eftersläpande arbete Egendomsskydd Breakdown Failure Disruption Running system software Operating system environment Operational reliability Reliability in operation Commissioning Start-up 1. (Computer) operations control 2. Environmental monitoring 1. (Computer) operations control system 2. Environmental control system Around the clock 24 hours a day 24 by 7 Twenty-four seven Compliance Backlog Backlog Asset protection Uttrycket saknar direkt motsvarighet på engelska vad gäller den datatekniska betydelsen. Använd inte operating system (=operativsystem) som bara är en delkomponent i driftsystemet. 1. Datorproduktion 2. Tekniska installationer 1. Datorproduktion 2. Tekniska installationer Se kontinuerlig drift. Ej direktansluten Offline Jfr fristående. Elavbrott Elförsörjning Elnät Eldsläckare Driftövervakningssystem Eldsläckningsutrustning Power failure Power cut Power outage Blackout Power supply (Power) mains Fire extinguisher Se brandredskap. Enkel granskning Inspection Jfr formell granskning. Ersätta Ersättnings- 1. Replace Substitute 2. Compensate Replacement Substitute 1. Byta ut 2. Gottgöra Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 7 (25)

8 Ersättningsskyldighet Liability Etapp Extra- Farligt ämne Fastighet Fastighetsavdelning Fastighetsförvaltare Fastighetsskötare Fast (tele)förbindelse Fel Fjärr- Fjärrloggning Flaskhals Phase Stage Redundant Hazardous material Premises Location Real-Estate Department Property manager Caretaker Engineer Superintendent Janitor Leased line Leased circuit 1. Defect 2. Fault Error Remote Remote journaling Remote transaction logging Electronic vaulting Bottleneck Single point of failure USA USA Driftstörning Formell granskning Formal review Jfr enkel granskning. FRA Fristående Förbindelse Förbindelseorgan 1. Offline 2. Stand-alone 3. Independent Liaison Förbrukningsmaterial Operating supplies Supplies Förebyggande underhåll Föreskrift Företagsledning Preventive maintenance Scheduled maintenance Regulation Instruction Direction Senior management Corporate management Se Försvarets radioanstalt. 1. Ej (direkt)ansluten 2. Utrustning 3. Oberoende, självständig Se teleförbindelse. Jfr kontorsmaterial. Författare Author Upphovsperson till dokument eller annat material som är föremål för någon form av granskning. 8 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

9 Förlorat data Orphan data Data som ännu ej hunnit till säkerhetsarkivet och som därför måste omregistreras. Förordning Ordinance Obs! stavningen: Ordnance betyder artilleri, krigsmateriel, tygmateriel. Se också föreskrift och myndighetsföreskrift. Försvarets radio anstalt (FRA) Förvaringsplats Förvarning National Defence Radio Establishment Repository Notice Advance notice Forewarning Premonition Förändringshantering Change management Configuration management Godkännande Golvyta Granska Granskning Grundkomponent Grundskydd Gruppnummer Gruppsamtal Hanlingsplan Handkassa Handläggare Hjälptelefon Händelse Approval Acceptance Floor space 1. Examine 2. Inspect 3. Review 4. Check Control 5. Audit Inspection Review (Structured) walk-through Baseline Normal safety measures Collective number Conference call Action plan Petty cash Person in charge Person responsible Official in charge Official responsible Administrator Officer Emergency telephone Event Incident 1. Undersöka 2. Besiktiga 3. Se över 4. Kontrollera 5. Revidera Jfr enkel granskning och formell granskning. Jfr oförutsedd händelse. Hot Threat Jfr avsiktligt hot och oavsiktligt hot Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 9 (25)

10 Högspänningsanläggning Höjd beredskap Högsta beredskap Igångsättning Ikappkörning Informationssäkerhet Informationsteknik Inpasseringssystem Insatsberedd Insatsgrupp Insatstid Installationsgolv Inställelseplats Inställelsetid IT IT-avdelning IT-säkerhet Jourhavande Jourtjänst Kapitalskydd Kartläggning av skadeläget Katalog High-voltage unit Reinforced alert State of alert Full alert High alert Catch-up run Information security IT security Data security Computer security Information technology Entrance control system Access control system On standby Response time Raised floor False floor Calling-up time IT IS Computer Department Information Systems Dept. Data Processing Dept. On duty On call On-call duty Standby (duty) Asset protection Damage assessment 1. Directory Catalogue 2. Directory Catalog Se driftsättning. Se katastrofarbetsgrupp. Se samlingsplats. Information Technology Information Systems Äldre benämning Se informationssäkerhet. 2. Datatekniskt Katastrof Disaster Undvik ord som catastrophe, calamity, misfortune, adversity, accident, m.fl. Catastrophe kan gå bra ibland, men blir oftast fel. 10 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

11 Katastrofanmälan Katastrofarbetsgrupp Disaster recovery team Recovery team Katastrofberedskap Katastrofdrift Katastrofhantering Katastroflarm Katastrofledning Katastrofplan Disaster recovery capability Emergency operation (mode) Disaster alert call Disaster declaration Disaster notification Disaster recovery management (team) Emergency management team Crisis management team Disaster recovery plan Recovery plan Se anmälan om katastrof. Se katastrofplanering. Betr. andra varianter, se nedan under katastrofplanering. Katastrofplanering Disaster recovery planning Gängse amerikansk benämning. Används i första hand. Katastrofåtgärder Kodkort Kommunala myndigheter Konsekvensanalys Nyare uttryck som syftar till att betona att det är företagets (verksamhetens) behov som skall tillfredsställas. Kommunikationsteknik Konsekvensbeskrivning Kontaktperson Kontaktorgan Kontinuerlig drift Contingency planning Business recovery planning Business resumption planning Business continuity planning Business continuance planning Business contingency planning m.fl. uttryck. Emergency procedures Emergency measures Emergency response (procedures) Emergency action Access card Local government Local authorities Communications Communications management (Business) impact analysis (Business) impact assessment 1. Contact 2. Public relations person Liaison Continuous operation 24 x 7 operation Vanligt uttryck, framför allt i UK. Förkortningen BIA är vanlig. Se konsekvensanalys. 2. Med allmänheten Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 11 (25)

12 Kontorsmaterial Kontor(slokal) Kontorsyta Kontrakt Kontroll Kontrollera Stationery Office supplies Office Offices Office premises (Office) floor space 1. Contract 2. Agreement 1. Inspection Check Examination 2. Verification Validation 3. Supervision Monitoring 4. Control 1. Inspect Check Test Examine 2. Verify Validate 3. Supervise Monitor 4. Control Obs! Stavningen. Stationary betyder stationär, fast, orörlig, m.m. Jfr förbrukningsmaterial. Se också lokal. 1. Granskning, prövning, undersökning 2. Kontroll av överensstämmelse 3. Övervakning 4. Styrning, reglering, bestämmande och liknande 1. Granska, pröva, undersöka, testa 2. Kontrollera överensstämmelse 3. Övervaka 4. Behärska, reglera, styra Kopplingspanel Patch panel Jfr omkopplingsutrustning. Kringutrustning Kris Krisbearbetning Krisberedskap Krisberedskapsmyndighet Krishantering Krishanteringsförmåga Krisledning Peripheral equipment Peripherals Crisis Emergency Crisis therapy Emergency preparedness Emergency management agency Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) Federal Emergency Management Agency (FEMA) Public Safety Canada (tidigare Public Safety and Emergency Preparedness Canada) Crisis management Emergency management Crisis management capability Den svenska myndigheten Den (federala) amerikanska myndigheten Den kanadensiska myndigheten Se katastrofledning. 12 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

13 Krismöte Kund Kvalitet Kvalitetsförbättring Kvalitetsgenomgång Kvalitetshistorik Kvalitetskrav Kvalitetspolicy Kvalitetsrevision Kvalitetsstyrning Kvalitetssystem Kvalitetssäkring Köpare Lagregler Lagstadgad Emergency meeting 1. Customer 2. Subscriber (vid sidan av det allmänna customer). Quality Quality improvement Management review Quality record Requirements for quality Quality policy Quality audit Quality control Quality system Quality assurance Purchaser Statutory 2. Används ofta om kund hos en kommersiell reservanläggning Se lagstadgat krav. Lagstadgat krav Statutory requirement Jfr myndighetsföreskrift. Larm Larma Larmberedskap Alarm Alert Notify Call Call out Alarm Alert Raise the alarm Alert State of alert Se också katastroflarm. Larmcentral Alarm center T.ex. väktarbolags larmcentral. Larmlista Larmoperatör Notification directory Dispatcher Larmskåp Alarm call-point Se också hjälptelefon. Ledningscentral Ledningsplats Legitimerad Leveransprov Command center Emergency operations center Situation room Incident room Command post Final inspection and testing Acceptance testing Product verification Förkortas EOC. Se ledningscentral. Se auktoriserad Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 13 (25)

14 Leverantör Lindra Lindring Lokal Lokalansvarig Supplier Contractor 1. Local 2. Room Office Premises Se mildra. Se mildrande. 1. Motsats till riks-, fjärr- 2. Lokalitet Se fastighetsförvaltare. Lokal ledning Tie line Teleteknisk term. Förbindelsen från abonnenten till närmaste telefonstation. Lokalyta Långtidsarkivering Lägesbedömning Lägesrapport Lägsta godtagbara servicenivå Löpande räkning Maskinhall Mildra Mildrande Miljöförsörjning Milstolpe Mobilisera Myndighet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Myndighetsföreskrift Normaldrift Nätaggregat Nätoperatör Nödbelysning Floor space Long-term archival storage Situation assessment Situation report Least acceptable service level Minimum acceptable service level Time and material Current (hourly/daily) rate Computer room Mitigate Alleviate Reduce Mitigation Milestone Mobilize 1. Authority 2. Agency Swedish Civil Contingencies Agency Ersatte Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar. Regulatory requirement Regulation Normal operation (mode) Power supply unit Emergency lighting Se tekniska installationer. 2. Statlig myndighet (USA) Se också krisberedskapsmyndighet. Jfr lagstadgat krav. Se telefonbolag. 14 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

15 Nödlarm Nödläge Nödutgång Nödåtgärder Emergency alarm Emergency (situation) Emergency exit Fire exit Se katastrofåtgärder. Oavsiktligt hot Accidental threat Jfr avsiktligt hot. Obehörig åtkomst Obrukbar Oförutsedd händelse Unauthorized access Contingency Se ur drift. Oförutsedda utgifter Contingencies Jfr utgift. Ogjort arbete Omfattning Omkoppla Omkopplare Omkoppling Omkörning Omlokalisera Omlokalisering Omläggning Omregistrera Omregistrering Operativsystem Omkopplingsutrustning Operatörsinstruktioner Organisation Organisatorisk struktur Organisera Olyckshändelse Backlog Scope Switch over Re-route Switch Re-routing Switching Changing over Switching unit Switching facility Line group switch(ing facility) Rerun Relocate Relocation 1. Change-over Switch-over 2. Reorganization Rearrangement Re-enter data Data re-entry Operating system Organization Organizational structure 1. Organize 2. Stage Accident Incident Jfr kopplingspanel. Hos telefonbolaget. 1. Av drift, produktion 2. Av verksamhet Se driftdokumentation. Pappersark Sheet (of paper) Jfr blankett. 2. Arrangera, iscensätta, sätta upp Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 15 (25)

16 Passerkort Personal Personalavdelning Polisinsatschef Post och telestyrelsen (PTS) Pressmeddelande Prioritera Access card Staff Personnel Employees Personnel Department Police Incident Officer The (Swedish) National Post and Telecom Agency Press release 1. Give priority to 2. Perform triage 3. Prefer 2. Sortering av skadade 3. Föredra Prioritering Triage För sortering av skadade Producentansvar Process Produkt Produktansvar Produktionsarkiv Produktionsarkivering Process Product Product liability Se produktansvar. Se arbetsarkiv. Se arbetsarkivering. Produktionsbibliotek Production (program) library Alt. software i stället för program. Produktsäkerhet Produktägare Projekt Projektdirektiv Provning Radera Re-etableringsplan Register Registrera Rekonstruera Rekonstruktion Remiss Product safety Product owner Project Project mission statement (Technical) recovery plan 1. Register 2. File Dataset 3. List Directory 4. (Table of) Contents 5. Index 1. Register 2. Enter data Restore Recover Restoration Recovery Review Se test. Se ta bort. 2. Dataregister 3. Förteckning 4. Innehållsförteckning 5. Alfabetiskt (t.ex. i bok) Jfr arkiv. 2. Registrera data 16 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

17 Remissinstans Reserv Reservanläggning Reservnät Reservdrift Reserverad Reservlösning Reservrutin Reservsystem Reservutgång Reservutrustning Restvärdesledare Restvärdesskydd Revidera Revision Revisionsarkiv Revisionsarkivering Revisionskopia Consultative body Body to which a proposal is referred for consideration Reference group Review body Backup Standby Spare Redundant Alternative processing facility Alternative site Backup (data) center Backup facility Backup site Recovery site Recovery center Standby center Standby organization Temporary production facility Alternative routes Diverse routing Auxiliary operation (mode) 1. Reserved 2. Dedicated Backup solution Backup procedure Backup system Standby system Emergency exit Spare equipment Backup equipment Standby equipment Salvage Officer Salvage 1. Update Revise 2. Audit 1. Revision 2. Audit Audit records (archival) storage Audit records archiving Procedure for archiving audit records Audit record Jfr alternativa teleförbindelser och backupnät. 2. Reserverad (specialiserad) för en bestämd funktion, t.ex. backup-server. 1. Aktualisera, revidera, ändra 2. Granska av t.ex. revisor 1. Revidering, ändring 2. Granskning av t.ex. revisor Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 17 (25)

18 Riks- Riskanalys Robotarkiv Ronderande väktare Rotationsperiod Rutin Rädda Räddningschef (brand) Räddningsinsats National Long distance Risk analysis Risk assessment Automated cartridge library Retention cycle Procedure 1. Save 2. Rescue 3. Salvage 4. Recover Chief Fire Officer Rescue operation Fire and rescue operation Search and rescue operation Om telefonsamtal Se väktare. 2. Undsätta, befria ur fara 3. Bärga 4. Om data Räddningsledare Incident Commander Vid skadeplats. Räddningsledning Räddningsoperation Räddningsstyrka Räddningstjänsten Räddningsverket incident command Fire and rescue crew Emergency Services Fire Brigade Fire Department Fire Service Rescue Service Fire and Rescue Service Swedish Rescue Services Agency (SRSA) Se räddningsinsats. Har uppgått i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Rökdykare BA firefighter BA = breathing apparatus Rökdykning Samband Samlingsplats Samlingsplats för skadade Samordna Samordning Samverkan BA rescue Liaison Assembly point Assembly area Calling-up location Holding area Rendezvous Muster station (Casualty) collecting point Aid post Coordinate Coordination Cooperation På fartyg 18 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

19 Sanering Sekretess Sekretessbelagd Sekretessbelägga Sekretesskyddad Sekretesskyddad information Service (=underhåll) Decontamination Clean-up Privacy Secrecy Classified Restricted Classify Classified information Privileged communication Servicing Maintenance Upkeep Se sekretessbelagd. Servicenivå Service level Jfr lägsta godtagbara servicenivå. Signalspaning SITIC Skada Skadeområde Skadeplats Skadeplatschef Skadereglering Signals intelligence Damage Affected area Incident site Damaged site Disaster site Incident Site Officer Settlement (of claims) Claims adjustment Se CERT-SE. Skadligt program Malicious program Om virus, mask, trojansk häst m.fl. Skalskydd Skydd Skydds- Skyddsanordning Skyddsföreskrifter Skyddsingenjör Skyddsombud Skyddskommitté Skyddsrum Perimeter protection Protection Safeguard Protective Safety Safeguard Safety device Safety regulations Safety engineer Safety representative Safety delegate Safety controller Safety officer Safety committee Shelter Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 19 (25)

20 Skyddsåtgärd SOS Alarm Specifikation Speglad disk Speglat system Spegling Spola tillbaka Spänningsavledning Spärra av Stab Stabschef Stadga Protective measure Preventive measure Safety precaution Safeguard measure Emergency Services Emergency Services Switchboard (Emergency) Dispatch Center Regional Alarm Center 911 Center Specification Mirrored disk Mirrored system Mirroring Electronic mirroring Disk mirroring Rewind Surge suppression Cordon off Staff Support staff Chief of Staff Se också säkerhetsåtgärd. (USA) Se förordning. Stamnät Backbone network Teleteknisk term Stationär väktare Statliga myndigheter Stordator Stryka Strömavbrott Strömförsörjning Strömstöt Styra Ställverk (för el) Störning Central government Central authorities Mainframe (computer) Power supply Surge Surge current Manage Direct Control Electrical switch-gear Bridge signal cabin Central signal box Main switch tower Failure Incident Disruption Disturbance Se väktare. Se ta bort. Se elavbrott. Elektriska termer 20 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

21 Svag punkt Svagström Svagströmsledning Svarstid Sveriges IT-incidentcentrum Light current Low-voltage current Communication line Low-voltage line Response time Driftstörning. Se flaskhals. Se CERT-SE. Synkron Systemteknik Sårbar Sårbarhet Sårbarhetsanalys Säkerhet Säkerhetsarkiv Säkerhetsarkivera Säkerhetsarkivering Säkerhetskopia Säkerhetskopiera Säkerhetskopiering Säkerhetsåtgärd Ta bort Tekniska installationer Synchronous Systems Systems management Vulnerable Vulnerability Vulnerability analysis 1. Safety 2. Security Off-site storage Off-site storehouse Vital records storage Data storage vault Store off site Backup procedure Vital records procedure Procedure for backing up vital records Vaulting (procedure) Vital records (copy) Vital copy Backup Backup data Backup copy Backup file Back up Data backup Security measure Security precaution Delete Erase Remove Purge Facility support system Environmental support system Environment Teknisk återstartsplan Technical recovery plan 1. Relaterat till olycksfall 2. Relaterat till brottslighet Se också skyddsåtgärd. Rensa, städa Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 21 (25)

22 Telefonbolag Telefonjack Telefonväxel (hos telefonbolaget) Telefonväxel (hos abonnent) Teleförbindelse Telestation Teletekniker Teleteknisk Test Testmanuskript Testprotokoll Tid i drift Tid ur drift Tillförlitlighet Tillgänglighet Tillsynsmyndighet Tillträdesskydd Telefonväxelanknytning Tjugofyratimmarsdrift Tjänst Tjänstgöringslista Telephone company Network operator Carrier service vendor (Telephone) jack 1. Switchboard 2. Private branch exchange Extension Connection Line Circuit (Telecommunication) link Carrier Route Telephone exchange Central exchange Telephone office Telephone station Telecommunication engineer Telecommunication Test Testing Checking Trial Test script Test report Uptime Downtime Dependability Reliability Availability Regulatory authority (Physical) entrance control Service (Duty) roster Se telestation. 1. Funktionen 2. Utrustningen (hårdvara och program). Förkortas PBX (USA) eller PABX (UK) Se kontinuerlig drift. Trapphusvakt Stairwell warden Vid utrymning 22 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

23 TSA Underhåll Underhålla Underhållstjänst Underleverantör Transportation Security Administration Maintenance Servicing Maintain Service Keep up Logistics Subcontractor En myndighet under U.S. Dept. of Homeland Security, med ansvar för skydd och säkerhet av resenärer i USA. Kunskaper Undsätta Rescue Se också rädda. Uppdrag Uppdragsbeskrivning Uppfylla (föreskrift) Upphäva Upphävande Upphöjt golv Upplysningscentral Uppringd (tele)förbindelse Upprätthålla kontakt Upprätthålla förbindelse Uppsamlingsplats Ur drift Ur funktion Assignment Task Commission Mission Order (Project) mission statement Comply with (regulation) Revoke Revocation Information center Dial-up connection Liaise Out of order Out of service Out of commission Inoperative Unavailable Down Se installationsgolv. Se samlingsplats. Använd ej inoperable som betyder ogenomförbar, ej opererbar (inom kirurgin). Utgift Expenditure Jfr oförutsedda utgifter. Utredning Utrymning Utrymningsledare Utrymningsplan Utrymningsväg Investigation Study Report Evacuation Evacuation Officer Evacuation plan Escape route Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 23 (25)

24 Utrymma Vakt Vaktbolag Validering Evacuate Security company Validation Se väktare. Varaktighet Duration Tidsbegreppet Verksamhet Verksamhetskritisk Activity Business Operations Mission-critical Verksamhetsplanering Activity planning Verifiering Verifikat(ion) Verification Record Voucher Supporting voucher Supporting document 1. Underlag (dokumentation) för t.ex. kvalitetsuppföljning 2. Underlag för bokföring Vidarekoppling Forwarding Av telefonnummer Våningsvakt Floor warden Vid utrymning Väktare Växelanknytning Återkalla Återkallande Återlagra Återsamlingsplats Återspola Återstarta Återstartsrutin Återstartstid Återställa Återställning Återupptaga Återupptagande Åtgärder vid katastrof Security officer Security guard Site (security) guard Security patrol Extension Revoke Revocation Restore Rewind Restart Recovery procedure Restart procedure Recovery time Recovery period Recovery window Stationär väktare Ronderande väktare Se samlingsplats 1. Restore Recover 2. Reset 2. Nollställa Restoration Recovery Resume Resumption Se katastrofåtgärder. 24 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

25 Åtgärdsplan Åtkomst Åtkomsthistorik Ämne Ömsesidigt avtal Action plan Access Security audit trail 1. Subject Matter 2. Topic 3. Material 4. Substance Matter Stuff 5. Agent Reciprocal (backup) agreement Överbelastningsattack Denial-of-service attack Överdragsstation Överensstämmelse Överflödig Överlevnadskopia Överskott Överskotts- Överspänning Överspänningsskydd Översvämning Övervaka Övervakning Övning (Telephone company) central office Repeater station 1. Conformity 2. Agreement Accordance Correspondence Redundant Survival record Redundancy Excess Redundant (Lightning) surge Surge protection Flood Monitor 1. Monitoring 2. Surveillance Drill Exercise Rehearsal Practice Training 1. Fråga, sak, tema, samtalsämne 2. Samtalsämne 3. Material 4. Materia 5. Kemiskt Form av dataintrång via Internet 2. Bevakning Jfr driftövervakning Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 25 (25)

erhse krav Entreprenörer

erhse krav Entreprenörer HSE-krav entre prenör er E.ON Värmekraft Sverige AB Dokumentslag Sida Verksamhetsstyrande 1 (21) Datum Dokumentid 2014-03-10 D14-0003653 Ersätter tidigare dokument Utgåva Skapat av Sekretessklass Godkänt

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

Certifikatpolicy (CP) och utfärdardeklaration (CPS)

Certifikatpolicy (CP) och utfärdardeklaration (CPS) Certifikatpolicy (CP) och utfärdardeklaration (CPS) för Tullverkets CA för informationsutbyte via EDI Version 1.0 2011-05-10 Version 1.0, 2011-05-10 Sid 3 (50) Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 1.1

Läs mer

Ordlista för Sveriges Domstolar. Glossary for the Courts of Sweden

Ordlista för Sveriges Domstolar. Glossary for the Courts of Sweden Ordlista för Sveriges Domstolar Svensk/engelsk engelsk/svensk Glossary for the Courts of Sweden Swedish/English English/Swedish Producerad av Avd. för kompetensutv. och int. relationer och Avd. för HR

Läs mer

English term Svensk term Förklaring och beskrivning

English term Svensk term Förklaring och beskrivning English term Svensk term Förklaring och beskrivning Acceptance Acceptans Formell överenskommelse att en IT-tjänst, process, plan eller annan leverans är komplett, noggrann, pålitlig och uppfyller specificerade

Läs mer

OWNER S MANUAL & SERVICE GUIDE ÄGARHANDBOK OCH UNDERHÅLLSGUIDE

OWNER S MANUAL & SERVICE GUIDE ÄGARHANDBOK OCH UNDERHÅLLSGUIDE 605512 OWNER S MANUAL & SERVICE GUIDE ÄGARHANDBOK OCH UNDERHÅLLSGUIDE ELECTRIC POWERED FLEET GOLF CARS & PERSONAL VEHICLES ELEKTRISKT DRIVNA GOLFKÄRROR & PERSONLIGA FORDON REVISED DECEMBER 2006 REVIDERAD

Läs mer

Senast uppdaterad 2011-11-24 Svensk-engelsk arbetsmarknadsordlista

Senast uppdaterad 2011-11-24 Svensk-engelsk arbetsmarknadsordlista Senast uppdaterad 2011-11-24 Svensk-engelsk arbetsmarknadsordlista Observera att ordlistan för närvarande är under bearbetning. Dokumentet kommer fortlöpande att uppdateras. ackord ackordsarbete ackordslön

Läs mer

Informations- och cybersäkerhet i Sverige

Informations- och cybersäkerhet i Sverige Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten Betänkande av NISU 2014 Stockholm 2015 SOU 2015:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMC 2671W. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Samverkan mellan polis, sjukvård, SOS Alarm och räddningstjänst vid hot om suicid. Ett exempel från Jönköpings län

Samverkan mellan polis, sjukvård, SOS Alarm och räddningstjänst vid hot om suicid. Ett exempel från Jönköpings län Samverkan mellan polis, sjukvård, SOS Alarm och räddningstjänst vid hot om suicid Ett exempel från Jönköpings län 2 Tomas Wibble och Göran Melin Räddningstjänsten, Jönköpings kommun Annika Petersson, Länssjukhuset

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer

Nätkod Requirement for Generators

Nätkod Requirement for Generators EI1000, W-3.1, 2013-01-30 BILAGA 2 1 (20) Diarienr Internationella avdelningen Nätkod Requirement for Generators Bakgrund Syftet med denna nätkod avseende anslutning av betydande produktionsenheter till

Läs mer

Kartläggning av SCADA-säkerhet inom svensk dricksvattenförsörjning. Erik Johansson

Kartläggning av SCADA-säkerhet inom svensk dricksvattenförsörjning. Erik Johansson Kartläggning av SCADA-säkerhet inom svensk dricksvattenförsörjning Erik Johansson Förord Dricksvattenförsörjningen är i hög grad beroende av välfungerande industriella informations- och styrsystem. Dessa

Läs mer

ENGELSK-SVENSK ORDLISTA

ENGELSK-SVENSK ORDLISTA Rådets svenska språkenhet ENGELSK-SVENSK ORDLISTA VANLIGA ORD OCH FRASER I EU-TEXTER mars 2009 Teckenförklaring 1 primärrätt 2 sekundärrätt Anv. Att översätta EU-rättsakter - anvisningar EP Europaparlamentet

Läs mer

CERTIFIKAT-, UTBILDNINGS- OCH MEDICINSKA KRAV för LÄTTA FLYGPLAN LAPL (A)

CERTIFIKAT-, UTBILDNINGS- OCH MEDICINSKA KRAV för LÄTTA FLYGPLAN LAPL (A) CERTIFIKAT-, UTBILDNINGS- OCH MEDICINSKA KRAV för LÄTTA FLYGPLAN LAPL (A) TILLÄGG till LUFTFARTSSYSTEMET och FLYGOPERATIVA PROCEDURER för PPL KSAB 2014:2 FÖRORD Tillägg för den som önskar utbilda sig

Läs mer

Bättre arbetsmiljöregler II

Bättre arbetsmiljöregler II Bättre arbetsmiljöregler II Skyddsombud, beställaransvar, byggarbetsplatser m.m. Slutbetänkande av Utredningen om arbetsmiljölagen Stockholm 2007 SOU 2007:43 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

Samhällets sårbarhet till följd av elberoende. The society s vulnerability as a result of the dependence on electric power

Samhällets sårbarhet till följd av elberoende. The society s vulnerability as a result of the dependence on electric power Avdelningen för Folkhälsovetenskap Leif Gustavsson Samhällets sårbarhet till följd av elberoende The society s vulnerability as a result of the dependence on electric power Examensarbete 10 poäng Riskhantering

Läs mer

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till?

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på flera poliser Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Swedish statutes in translation (Svenska författningar i översättning till främmande språk)

Swedish statutes in translation (Svenska författningar i översättning till främmande språk) Swedish statutes in translation (Svenska författningar i översättning till främmande språk) Ds 2001:7 (Ministry Publication Series), Government Offices, Prime Minister s Office Preface Translations of

Läs mer

Original instructions. Thermozone PA2200C

Original instructions. Thermozone PA2200C Original instructions Thermozone PA2200C SE... 14 GB... 20 PA2200C 1026 / 1536 / 2026 20 10 345 90,5 min 500 157 2 m 157 min 500 min 500 157 22 40 210 1050 / 1560 / 2050 165 Cu ø15 53 184 71 40 Fig.1 Glandø17,5

Läs mer

NYHETSBERV Januari 2014 www.icomos.se

NYHETSBERV Januari 2014 www.icomos.se NYHETSBERV Januari 2014 www.icomos.se INNEHÅLL Ordförande har ordet... 3 Aktuellt... 4 ICOMOS årsmöte hålls den 19 mars... 4 Årsavgift för 2014... 4 ICOMOS Sveriges hemsida har uppdaterats... 4 Medlemmar

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Ansökan enligt kärntekniklagen

Ansökan enligt kärntekniklagen Bilaga SR-Drift Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och

Läs mer

EDW-100 82324-2. Installation Note. EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system

EDW-100 82324-2. Installation Note. EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system EDW-100 82324-2 Installation Note 08-50 SE EN EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system Inledning EDW-100 är en industrianpassad Ethernetadapter med seriellt gränssnitt till Bewator- 2010

Läs mer

Projekt TK 88 Vindkraftsstandardisering presentation av IEC 61400-25

Projekt TK 88 Vindkraftsstandardisering presentation av IEC 61400-25 Projekt TK 88 Vindkraftsstandardisering presentation av IEC 61400-25 Anders Johnsson, Vattenfall Research and Development AB 2010-04-19 Agenda Kl 10.00 Vikten av standardiseringsarbete Översikt över vad

Läs mer

RISKINVENTERING MED STÖD AV NATIONELL HÖJDMODELL

RISKINVENTERING MED STÖD AV NATIONELL HÖJDMODELL RISKINVENTERING MED STÖD AV NATIONELL HÖJDMODELL Sammanfattande rapport för fyra effektstudier av havsnivåhöjningar och en tillämpning vid riskinventering av väg Observera att rapporten är baserad på ett

Läs mer

Blev det som det var tänkt?

Blev det som det var tänkt? VTI meddelande 942 2003 Blev det som det var tänkt? En internationell kunskapsöversikt om miljöuppföljning av väg- och järnvägsprojekt Jan Schmidtbauer Crona Hans Antonson Lennart Folkeson Göran Blomqvist

Läs mer

INSTITUTE FOR SYSTEMS ENGINEERING AND INFORMATICS COMMUNITY DOCUMENTATION CENTRE ON INDUSTRIAL RISK

INSTITUTE FOR SYSTEMS ENGINEERING AND INFORMATICS COMMUNITY DOCUMENTATION CENTRE ON INDUSTRIAL RISK INSTITUTE FOR SYSTEMS ENGINEERING AND INFORMATICS MAJOR ACCIDENT HAZARDS BUREAU COMMUNITY DOCUMENTATION CENTRE ON INDUSTRIAL RISK ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR INNEHÅLLET I INFORMATIONEN TILL ALLMÄNHETEN DIREKTIV

Läs mer