Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap"

Transkript

1 Sternudd Consulting AB Mellingerum 1, Kristdala Säte: Oskarshamn, Org.nr: Tel: , E-post: Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap Senast uppdaterad

2 Svenska Engelska Kommentarer UK USA Se 112. ADB-avdelning Abonnent Abonnentväxel Subscriber Se IT-avdelning. Se telefonväxel. Administrera Administer Ej administrate, även om detta ord i och för sig existerar. Affärsområde Affärsverksamhet Aktivera Aktivering Aktualisera Aktualitet Aktuellt Alarm Alarmera Alarmering Alarmeringscentral 1. Line of business 2. Business district Division Business Business activity Business operations 1. Activate 2. Invoke Invocation Update Revise Data currency Information currency Up-to-date Up to date Alerting Alternativa teleförbindelser 1. Alternative routes Diverse routing 2. Alternate routing 1. Bransch 2. Affärsdistrikt, gren 2. Aktivera katastrofplanen. Jfr revidera. Om information. Adj. Adv. Se larm. Se larma. Se SOS Alarm och larmcentral. Förkortas PSTN. 1. Fysiska förbindelserna 2. Funktionen, användningen Anknytning Extension Till telefonväxel. Anmälan om katastrof Disaster notification Disaster declaration Ansluta Ansluten Anslutningspunkt Allmänna telefonnätet Public switched telephone network Applikationsförteckning Connect Connected Point of connection (Network) access point Application inventory Teleteknisk term 2 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

3 Arbetarskydd Arbetarskyddsstyrelsen Arbetsarkiv Arbetsarkivering Arbetsgrupp Arbetskopia Arbetsmiljö Arbetsmiljölagen Arbetsplats Industrial safety Occupational safety Swedish National Board for Occupational Safety and Health (On-site) tape library (On-site) (storage) media library (Day-to-day) filing (Day-to-day) archiving Intermediate storage (of data between production runs) Team Production record Working environment Occupational Safety and Health Act Office Premises Work location Site Working place Alt. in-house i stället för on-site. Arbetsresultat Deliverable Ofta använt uttryck i utvecklingssammanhang. Arbetsuppgift Arkiv Arkivarie Arkivera Asynkron Auktoriserad Auktoriserad revisor Avbrott Task Job task Assignment 1. Files Records 2. Library Archives 3. File cabinet Storage (room) (Data storage) vault Librarian File Store Asynchronous 1. Authorized 2. Qualified Certified Certificated Chartered accountant Certified public accountant Interruption Outage Breakdown Stoppage Disruption 1. Innehållet 2. Funktionen 3. Lagringsutrymmet 1. Bemyndigad 2. Legitimerad, utexaminerad (t.ex. sjuksköterska) UK USA Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 3 (25)

4 Avbrottsberedskap Avbrottsfri kraft Avbrottshantering Avbrottssäkerhet Avsiktligt hot Avspärrning Backup capability Recovery capability Capability to recover from production breakdowns Emergency preparedness 1. Uninterruptible power supply 2. Battery backup Availability management Recovery management Intentional threat Cordon Möjligen. Uttrycket saknar direkt motsvarighet. 1. Förkortas UPS. Möjligen. Uttrycket saknar direkt motsvarighet. Uttrycket saknar direkt motsvarighet. Backupnät Backup (data) network Alt. communication i stället för data. Jfr alternativa teleförbindelser och reservnät. Backupdrift Backuplösning Backupservice Disaster backup operation (mode) Backup solution Standby service Disaster recovery service Bandarkiv Tape library Se också arbetsarkiv. Bandkassett Behörighet Behörighetsadministratör Behörighetskontroll Behörighetssystem Bemanning Beredskap Beredskapstillstånd Beredskapstjänst Beredskapsplanering Beredskapsåtgärd Bevaka Bevakning (Tape) cartridge Authorization Access right Security administrator Authorization validation Authentication (Data) access control system Staffing Preparedness Emergency preparedness Readiness Alert Standby State of emergency Standby duty On-call duty National emergency planning Emergency measure Guard Guard Surveillance Jourtjänst 4 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

5 Bevakningstjänst Bibliotek Bildskärm Blankett Brandbil Brandförsvar Brandkår Brandingenjör Brandlarm Brandman Brandmur Brandredskap Brandskydd Brandskåp Brandsläckare Brandsoldat Brandsäker Brandövning Bärga Bärgning CERT CERT-SE Guard duty 1. Library 2. Library 3. Directory 4. Folder Display Monitor Screen Video (monitor) CRT VDU Form Blank Fire-engine Fire Brigade Fire Department Fire Service Fire protection engineer Fire alarm Firefighter 1. Fireproof wall Firewall 2. Firewall Fire-fighting equipment Fire-fighting appliances Fire protection Fire prevention Alarm call-point Fire extinguisher Firefighter Fireproof Fire drill Save Salvage Salvage Computer Emergency Readiness Team Sveriges nationella Computer Emergency Response Team. United States Computer Emergency Readiness Team (US- CERT) 2. Stordator 3. Persondator 4. Persondator = Cathode ray tube = Visual display unit Jfr pappersark. USA 1. Byggnadstekniskt 2. Datatekniskt Se också rädda. I samband med den organisatoriska övergången till MSB vid årsskiftet 2010/11 bytte Sitic namn till CERT-SE. Den amerikanska, federala motsvarigheten Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 5 (25)

6 Dagskift Dagtid Dataavdelning Datahall Datainsamling Dataintrång Datamateriel Datanät Dataregistrering Datasäkerhet Dataöverföring Direktansluten Dokumentägare Driftavbrott Driftchef Driftdokumentation Drifthandbok Driftingenjör Driftkostnader Driftlarm Driftrutin Driftsinskränkning Driftinställelse Driftstopp Driftställe Prime shift Prime time Prime period Office hours Computer room Data collection Computer intrusion Computer material Data network Communication network Data entry (Data) transmission Online Document owner Production breakdown Production stoppage Service outage Interruption in operation Downtime Operations manager Production manager Run-time documentation Operating instructions Operator run manual Operating manual Production engineer Operating costs Running costs Environmental monitoring system alarm Operating procedure Production cutback Production shutdown Production close-down Site Location Se IT-avdelning. Se Informationssäkerhet. Se driftdokumentation. Se driftavbrott. 6 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

7 Driftstörning Driftsystem Driftsäkerhet Driftsättning Driftövervakning Dygnet runt Dygnet runt-drift Efterlevnad Eftersläpning Eftersläpande arbete Egendomsskydd Breakdown Failure Disruption Running system software Operating system environment Operational reliability Reliability in operation Commissioning Start-up 1. (Computer) operations control 2. Environmental monitoring 1. (Computer) operations control system 2. Environmental control system Around the clock 24 hours a day 24 by 7 Twenty-four seven Compliance Backlog Backlog Asset protection Uttrycket saknar direkt motsvarighet på engelska vad gäller den datatekniska betydelsen. Använd inte operating system (=operativsystem) som bara är en delkomponent i driftsystemet. 1. Datorproduktion 2. Tekniska installationer 1. Datorproduktion 2. Tekniska installationer Se kontinuerlig drift. Ej direktansluten Offline Jfr fristående. Elavbrott Elförsörjning Elnät Eldsläckare Driftövervakningssystem Eldsläckningsutrustning Power failure Power cut Power outage Blackout Power supply (Power) mains Fire extinguisher Se brandredskap. Enkel granskning Inspection Jfr formell granskning. Ersätta Ersättnings- 1. Replace Substitute 2. Compensate Replacement Substitute 1. Byta ut 2. Gottgöra Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 7 (25)

8 Ersättningsskyldighet Liability Etapp Extra- Farligt ämne Fastighet Fastighetsavdelning Fastighetsförvaltare Fastighetsskötare Fast (tele)förbindelse Fel Fjärr- Fjärrloggning Flaskhals Phase Stage Redundant Hazardous material Premises Location Real-Estate Department Property manager Caretaker Engineer Superintendent Janitor Leased line Leased circuit 1. Defect 2. Fault Error Remote Remote journaling Remote transaction logging Electronic vaulting Bottleneck Single point of failure USA USA Driftstörning Formell granskning Formal review Jfr enkel granskning. FRA Fristående Förbindelse Förbindelseorgan 1. Offline 2. Stand-alone 3. Independent Liaison Förbrukningsmaterial Operating supplies Supplies Förebyggande underhåll Föreskrift Företagsledning Preventive maintenance Scheduled maintenance Regulation Instruction Direction Senior management Corporate management Se Försvarets radioanstalt. 1. Ej (direkt)ansluten 2. Utrustning 3. Oberoende, självständig Se teleförbindelse. Jfr kontorsmaterial. Författare Author Upphovsperson till dokument eller annat material som är föremål för någon form av granskning. 8 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

9 Förlorat data Orphan data Data som ännu ej hunnit till säkerhetsarkivet och som därför måste omregistreras. Förordning Ordinance Obs! stavningen: Ordnance betyder artilleri, krigsmateriel, tygmateriel. Se också föreskrift och myndighetsföreskrift. Försvarets radio anstalt (FRA) Förvaringsplats Förvarning National Defence Radio Establishment Repository Notice Advance notice Forewarning Premonition Förändringshantering Change management Configuration management Godkännande Golvyta Granska Granskning Grundkomponent Grundskydd Gruppnummer Gruppsamtal Hanlingsplan Handkassa Handläggare Hjälptelefon Händelse Approval Acceptance Floor space 1. Examine 2. Inspect 3. Review 4. Check Control 5. Audit Inspection Review (Structured) walk-through Baseline Normal safety measures Collective number Conference call Action plan Petty cash Person in charge Person responsible Official in charge Official responsible Administrator Officer Emergency telephone Event Incident 1. Undersöka 2. Besiktiga 3. Se över 4. Kontrollera 5. Revidera Jfr enkel granskning och formell granskning. Jfr oförutsedd händelse. Hot Threat Jfr avsiktligt hot och oavsiktligt hot Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 9 (25)

10 Högspänningsanläggning Höjd beredskap Högsta beredskap Igångsättning Ikappkörning Informationssäkerhet Informationsteknik Inpasseringssystem Insatsberedd Insatsgrupp Insatstid Installationsgolv Inställelseplats Inställelsetid IT IT-avdelning IT-säkerhet Jourhavande Jourtjänst Kapitalskydd Kartläggning av skadeläget Katalog High-voltage unit Reinforced alert State of alert Full alert High alert Catch-up run Information security IT security Data security Computer security Information technology Entrance control system Access control system On standby Response time Raised floor False floor Calling-up time IT IS Computer Department Information Systems Dept. Data Processing Dept. On duty On call On-call duty Standby (duty) Asset protection Damage assessment 1. Directory Catalogue 2. Directory Catalog Se driftsättning. Se katastrofarbetsgrupp. Se samlingsplats. Information Technology Information Systems Äldre benämning Se informationssäkerhet. 2. Datatekniskt Katastrof Disaster Undvik ord som catastrophe, calamity, misfortune, adversity, accident, m.fl. Catastrophe kan gå bra ibland, men blir oftast fel. 10 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

11 Katastrofanmälan Katastrofarbetsgrupp Disaster recovery team Recovery team Katastrofberedskap Katastrofdrift Katastrofhantering Katastroflarm Katastrofledning Katastrofplan Disaster recovery capability Emergency operation (mode) Disaster alert call Disaster declaration Disaster notification Disaster recovery management (team) Emergency management team Crisis management team Disaster recovery plan Recovery plan Se anmälan om katastrof. Se katastrofplanering. Betr. andra varianter, se nedan under katastrofplanering. Katastrofplanering Disaster recovery planning Gängse amerikansk benämning. Används i första hand. Katastrofåtgärder Kodkort Kommunala myndigheter Konsekvensanalys Nyare uttryck som syftar till att betona att det är företagets (verksamhetens) behov som skall tillfredsställas. Kommunikationsteknik Konsekvensbeskrivning Kontaktperson Kontaktorgan Kontinuerlig drift Contingency planning Business recovery planning Business resumption planning Business continuity planning Business continuance planning Business contingency planning m.fl. uttryck. Emergency procedures Emergency measures Emergency response (procedures) Emergency action Access card Local government Local authorities Communications Communications management (Business) impact analysis (Business) impact assessment 1. Contact 2. Public relations person Liaison Continuous operation 24 x 7 operation Vanligt uttryck, framför allt i UK. Förkortningen BIA är vanlig. Se konsekvensanalys. 2. Med allmänheten Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 11 (25)

12 Kontorsmaterial Kontor(slokal) Kontorsyta Kontrakt Kontroll Kontrollera Stationery Office supplies Office Offices Office premises (Office) floor space 1. Contract 2. Agreement 1. Inspection Check Examination 2. Verification Validation 3. Supervision Monitoring 4. Control 1. Inspect Check Test Examine 2. Verify Validate 3. Supervise Monitor 4. Control Obs! Stavningen. Stationary betyder stationär, fast, orörlig, m.m. Jfr förbrukningsmaterial. Se också lokal. 1. Granskning, prövning, undersökning 2. Kontroll av överensstämmelse 3. Övervakning 4. Styrning, reglering, bestämmande och liknande 1. Granska, pröva, undersöka, testa 2. Kontrollera överensstämmelse 3. Övervaka 4. Behärska, reglera, styra Kopplingspanel Patch panel Jfr omkopplingsutrustning. Kringutrustning Kris Krisbearbetning Krisberedskap Krisberedskapsmyndighet Krishantering Krishanteringsförmåga Krisledning Peripheral equipment Peripherals Crisis Emergency Crisis therapy Emergency preparedness Emergency management agency Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) Federal Emergency Management Agency (FEMA) Public Safety Canada (tidigare Public Safety and Emergency Preparedness Canada) Crisis management Emergency management Crisis management capability Den svenska myndigheten Den (federala) amerikanska myndigheten Den kanadensiska myndigheten Se katastrofledning. 12 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

13 Krismöte Kund Kvalitet Kvalitetsförbättring Kvalitetsgenomgång Kvalitetshistorik Kvalitetskrav Kvalitetspolicy Kvalitetsrevision Kvalitetsstyrning Kvalitetssystem Kvalitetssäkring Köpare Lagregler Lagstadgad Emergency meeting 1. Customer 2. Subscriber (vid sidan av det allmänna customer). Quality Quality improvement Management review Quality record Requirements for quality Quality policy Quality audit Quality control Quality system Quality assurance Purchaser Statutory 2. Används ofta om kund hos en kommersiell reservanläggning Se lagstadgat krav. Lagstadgat krav Statutory requirement Jfr myndighetsföreskrift. Larm Larma Larmberedskap Alarm Alert Notify Call Call out Alarm Alert Raise the alarm Alert State of alert Se också katastroflarm. Larmcentral Alarm center T.ex. väktarbolags larmcentral. Larmlista Larmoperatör Notification directory Dispatcher Larmskåp Alarm call-point Se också hjälptelefon. Ledningscentral Ledningsplats Legitimerad Leveransprov Command center Emergency operations center Situation room Incident room Command post Final inspection and testing Acceptance testing Product verification Förkortas EOC. Se ledningscentral. Se auktoriserad Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 13 (25)

14 Leverantör Lindra Lindring Lokal Lokalansvarig Supplier Contractor 1. Local 2. Room Office Premises Se mildra. Se mildrande. 1. Motsats till riks-, fjärr- 2. Lokalitet Se fastighetsförvaltare. Lokal ledning Tie line Teleteknisk term. Förbindelsen från abonnenten till närmaste telefonstation. Lokalyta Långtidsarkivering Lägesbedömning Lägesrapport Lägsta godtagbara servicenivå Löpande räkning Maskinhall Mildra Mildrande Miljöförsörjning Milstolpe Mobilisera Myndighet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Myndighetsföreskrift Normaldrift Nätaggregat Nätoperatör Nödbelysning Floor space Long-term archival storage Situation assessment Situation report Least acceptable service level Minimum acceptable service level Time and material Current (hourly/daily) rate Computer room Mitigate Alleviate Reduce Mitigation Milestone Mobilize 1. Authority 2. Agency Swedish Civil Contingencies Agency Ersatte Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar. Regulatory requirement Regulation Normal operation (mode) Power supply unit Emergency lighting Se tekniska installationer. 2. Statlig myndighet (USA) Se också krisberedskapsmyndighet. Jfr lagstadgat krav. Se telefonbolag. 14 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

15 Nödlarm Nödläge Nödutgång Nödåtgärder Emergency alarm Emergency (situation) Emergency exit Fire exit Se katastrofåtgärder. Oavsiktligt hot Accidental threat Jfr avsiktligt hot. Obehörig åtkomst Obrukbar Oförutsedd händelse Unauthorized access Contingency Se ur drift. Oförutsedda utgifter Contingencies Jfr utgift. Ogjort arbete Omfattning Omkoppla Omkopplare Omkoppling Omkörning Omlokalisera Omlokalisering Omläggning Omregistrera Omregistrering Operativsystem Omkopplingsutrustning Operatörsinstruktioner Organisation Organisatorisk struktur Organisera Olyckshändelse Backlog Scope Switch over Re-route Switch Re-routing Switching Changing over Switching unit Switching facility Line group switch(ing facility) Rerun Relocate Relocation 1. Change-over Switch-over 2. Reorganization Rearrangement Re-enter data Data re-entry Operating system Organization Organizational structure 1. Organize 2. Stage Accident Incident Jfr kopplingspanel. Hos telefonbolaget. 1. Av drift, produktion 2. Av verksamhet Se driftdokumentation. Pappersark Sheet (of paper) Jfr blankett. 2. Arrangera, iscensätta, sätta upp Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 15 (25)

16 Passerkort Personal Personalavdelning Polisinsatschef Post och telestyrelsen (PTS) Pressmeddelande Prioritera Access card Staff Personnel Employees Personnel Department Police Incident Officer The (Swedish) National Post and Telecom Agency Press release 1. Give priority to 2. Perform triage 3. Prefer 2. Sortering av skadade 3. Föredra Prioritering Triage För sortering av skadade Producentansvar Process Produkt Produktansvar Produktionsarkiv Produktionsarkivering Process Product Product liability Se produktansvar. Se arbetsarkiv. Se arbetsarkivering. Produktionsbibliotek Production (program) library Alt. software i stället för program. Produktsäkerhet Produktägare Projekt Projektdirektiv Provning Radera Re-etableringsplan Register Registrera Rekonstruera Rekonstruktion Remiss Product safety Product owner Project Project mission statement (Technical) recovery plan 1. Register 2. File Dataset 3. List Directory 4. (Table of) Contents 5. Index 1. Register 2. Enter data Restore Recover Restoration Recovery Review Se test. Se ta bort. 2. Dataregister 3. Förteckning 4. Innehållsförteckning 5. Alfabetiskt (t.ex. i bok) Jfr arkiv. 2. Registrera data 16 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

17 Remissinstans Reserv Reservanläggning Reservnät Reservdrift Reserverad Reservlösning Reservrutin Reservsystem Reservutgång Reservutrustning Restvärdesledare Restvärdesskydd Revidera Revision Revisionsarkiv Revisionsarkivering Revisionskopia Consultative body Body to which a proposal is referred for consideration Reference group Review body Backup Standby Spare Redundant Alternative processing facility Alternative site Backup (data) center Backup facility Backup site Recovery site Recovery center Standby center Standby organization Temporary production facility Alternative routes Diverse routing Auxiliary operation (mode) 1. Reserved 2. Dedicated Backup solution Backup procedure Backup system Standby system Emergency exit Spare equipment Backup equipment Standby equipment Salvage Officer Salvage 1. Update Revise 2. Audit 1. Revision 2. Audit Audit records (archival) storage Audit records archiving Procedure for archiving audit records Audit record Jfr alternativa teleförbindelser och backupnät. 2. Reserverad (specialiserad) för en bestämd funktion, t.ex. backup-server. 1. Aktualisera, revidera, ändra 2. Granska av t.ex. revisor 1. Revidering, ändring 2. Granskning av t.ex. revisor Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 17 (25)

18 Riks- Riskanalys Robotarkiv Ronderande väktare Rotationsperiod Rutin Rädda Räddningschef (brand) Räddningsinsats National Long distance Risk analysis Risk assessment Automated cartridge library Retention cycle Procedure 1. Save 2. Rescue 3. Salvage 4. Recover Chief Fire Officer Rescue operation Fire and rescue operation Search and rescue operation Om telefonsamtal Se väktare. 2. Undsätta, befria ur fara 3. Bärga 4. Om data Räddningsledare Incident Commander Vid skadeplats. Räddningsledning Räddningsoperation Räddningsstyrka Räddningstjänsten Räddningsverket incident command Fire and rescue crew Emergency Services Fire Brigade Fire Department Fire Service Rescue Service Fire and Rescue Service Swedish Rescue Services Agency (SRSA) Se räddningsinsats. Har uppgått i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Rökdykare BA firefighter BA = breathing apparatus Rökdykning Samband Samlingsplats Samlingsplats för skadade Samordna Samordning Samverkan BA rescue Liaison Assembly point Assembly area Calling-up location Holding area Rendezvous Muster station (Casualty) collecting point Aid post Coordinate Coordination Cooperation På fartyg 18 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

19 Sanering Sekretess Sekretessbelagd Sekretessbelägga Sekretesskyddad Sekretesskyddad information Service (=underhåll) Decontamination Clean-up Privacy Secrecy Classified Restricted Classify Classified information Privileged communication Servicing Maintenance Upkeep Se sekretessbelagd. Servicenivå Service level Jfr lägsta godtagbara servicenivå. Signalspaning SITIC Skada Skadeområde Skadeplats Skadeplatschef Skadereglering Signals intelligence Damage Affected area Incident site Damaged site Disaster site Incident Site Officer Settlement (of claims) Claims adjustment Se CERT-SE. Skadligt program Malicious program Om virus, mask, trojansk häst m.fl. Skalskydd Skydd Skydds- Skyddsanordning Skyddsföreskrifter Skyddsingenjör Skyddsombud Skyddskommitté Skyddsrum Perimeter protection Protection Safeguard Protective Safety Safeguard Safety device Safety regulations Safety engineer Safety representative Safety delegate Safety controller Safety officer Safety committee Shelter Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 19 (25)

20 Skyddsåtgärd SOS Alarm Specifikation Speglad disk Speglat system Spegling Spola tillbaka Spänningsavledning Spärra av Stab Stabschef Stadga Protective measure Preventive measure Safety precaution Safeguard measure Emergency Services Emergency Services Switchboard (Emergency) Dispatch Center Regional Alarm Center 911 Center Specification Mirrored disk Mirrored system Mirroring Electronic mirroring Disk mirroring Rewind Surge suppression Cordon off Staff Support staff Chief of Staff Se också säkerhetsåtgärd. (USA) Se förordning. Stamnät Backbone network Teleteknisk term Stationär väktare Statliga myndigheter Stordator Stryka Strömavbrott Strömförsörjning Strömstöt Styra Ställverk (för el) Störning Central government Central authorities Mainframe (computer) Power supply Surge Surge current Manage Direct Control Electrical switch-gear Bridge signal cabin Central signal box Main switch tower Failure Incident Disruption Disturbance Se väktare. Se ta bort. Se elavbrott. Elektriska termer 20 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

21 Svag punkt Svagström Svagströmsledning Svarstid Sveriges IT-incidentcentrum Light current Low-voltage current Communication line Low-voltage line Response time Driftstörning. Se flaskhals. Se CERT-SE. Synkron Systemteknik Sårbar Sårbarhet Sårbarhetsanalys Säkerhet Säkerhetsarkiv Säkerhetsarkivera Säkerhetsarkivering Säkerhetskopia Säkerhetskopiera Säkerhetskopiering Säkerhetsåtgärd Ta bort Tekniska installationer Synchronous Systems Systems management Vulnerable Vulnerability Vulnerability analysis 1. Safety 2. Security Off-site storage Off-site storehouse Vital records storage Data storage vault Store off site Backup procedure Vital records procedure Procedure for backing up vital records Vaulting (procedure) Vital records (copy) Vital copy Backup Backup data Backup copy Backup file Back up Data backup Security measure Security precaution Delete Erase Remove Purge Facility support system Environmental support system Environment Teknisk återstartsplan Technical recovery plan 1. Relaterat till olycksfall 2. Relaterat till brottslighet Se också skyddsåtgärd. Rensa, städa Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 21 (25)

22 Telefonbolag Telefonjack Telefonväxel (hos telefonbolaget) Telefonväxel (hos abonnent) Teleförbindelse Telestation Teletekniker Teleteknisk Test Testmanuskript Testprotokoll Tid i drift Tid ur drift Tillförlitlighet Tillgänglighet Tillsynsmyndighet Tillträdesskydd Telefonväxelanknytning Tjugofyratimmarsdrift Tjänst Tjänstgöringslista Telephone company Network operator Carrier service vendor (Telephone) jack 1. Switchboard 2. Private branch exchange Extension Connection Line Circuit (Telecommunication) link Carrier Route Telephone exchange Central exchange Telephone office Telephone station Telecommunication engineer Telecommunication Test Testing Checking Trial Test script Test report Uptime Downtime Dependability Reliability Availability Regulatory authority (Physical) entrance control Service (Duty) roster Se telestation. 1. Funktionen 2. Utrustningen (hårdvara och program). Förkortas PBX (USA) eller PABX (UK) Se kontinuerlig drift. Trapphusvakt Stairwell warden Vid utrymning 22 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

23 TSA Underhåll Underhålla Underhållstjänst Underleverantör Transportation Security Administration Maintenance Servicing Maintain Service Keep up Logistics Subcontractor En myndighet under U.S. Dept. of Homeland Security, med ansvar för skydd och säkerhet av resenärer i USA. Kunskaper Undsätta Rescue Se också rädda. Uppdrag Uppdragsbeskrivning Uppfylla (föreskrift) Upphäva Upphävande Upphöjt golv Upplysningscentral Uppringd (tele)förbindelse Upprätthålla kontakt Upprätthålla förbindelse Uppsamlingsplats Ur drift Ur funktion Assignment Task Commission Mission Order (Project) mission statement Comply with (regulation) Revoke Revocation Information center Dial-up connection Liaise Out of order Out of service Out of commission Inoperative Unavailable Down Se installationsgolv. Se samlingsplats. Använd ej inoperable som betyder ogenomförbar, ej opererbar (inom kirurgin). Utgift Expenditure Jfr oförutsedda utgifter. Utredning Utrymning Utrymningsledare Utrymningsplan Utrymningsväg Investigation Study Report Evacuation Evacuation Officer Evacuation plan Escape route Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 23 (25)

24 Utrymma Vakt Vaktbolag Validering Evacuate Security company Validation Se väktare. Varaktighet Duration Tidsbegreppet Verksamhet Verksamhetskritisk Activity Business Operations Mission-critical Verksamhetsplanering Activity planning Verifiering Verifikat(ion) Verification Record Voucher Supporting voucher Supporting document 1. Underlag (dokumentation) för t.ex. kvalitetsuppföljning 2. Underlag för bokföring Vidarekoppling Forwarding Av telefonnummer Våningsvakt Floor warden Vid utrymning Väktare Växelanknytning Återkalla Återkallande Återlagra Återsamlingsplats Återspola Återstarta Återstartsrutin Återstartstid Återställa Återställning Återupptaga Återupptagande Åtgärder vid katastrof Security officer Security guard Site (security) guard Security patrol Extension Revoke Revocation Restore Rewind Restart Recovery procedure Restart procedure Recovery time Recovery period Recovery window Stationär väktare Ronderande väktare Se samlingsplats 1. Restore Recover 2. Reset 2. Nollställa Restoration Recovery Resume Resumption Se katastrofåtgärder. 24 (25) Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

25 Åtgärdsplan Åtkomst Åtkomsthistorik Ämne Ömsesidigt avtal Action plan Access Security audit trail 1. Subject Matter 2. Topic 3. Material 4. Substance Matter Stuff 5. Agent Reciprocal (backup) agreement Överbelastningsattack Denial-of-service attack Överdragsstation Överensstämmelse Överflödig Överlevnadskopia Överskott Överskotts- Överspänning Överspänningsskydd Översvämning Övervaka Övervakning Övning (Telephone company) central office Repeater station 1. Conformity 2. Agreement Accordance Correspondence Redundant Survival record Redundancy Excess Redundant (Lightning) surge Surge protection Flood Monitor 1. Monitoring 2. Surveillance Drill Exercise Rehearsal Practice Training 1. Fråga, sak, tema, samtalsämne 2. Samtalsämne 3. Material 4. Materia 5. Kemiskt Form av dataintrång via Internet 2. Bevakning Jfr driftövervakning Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap 25 (25)

Asset Management ISO 55000

Asset Management ISO 55000 Asset Management ISO 55000 SSG 27 maj - 2014 Jan-Olof Hilmerstam 1 Varför är Asset Management viktigt? Fysiska anläggningstillgångar representerar en stora värden i många organisationer 90% fysiska anläggningstillgångar

Läs mer

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Innehåll Kursöversikt ITIL v3 Utbildningsschemat Målgrupper & förkunskapskrav Kursuppbyggnad & innehåll V2 V3, Service Lifecycle,

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

GAP MT - A-III-2 Kompetensutvärdering av utbildningsplaner inom programmet Maskinteknik jmf. STCW ANMÄRKNINGAR Enligt utbildningsplan

GAP MT - A-III-2 Kompetensutvärdering av utbildningsplaner inom programmet Maskinteknik jmf. STCW ANMÄRKNINGAR Enligt utbildningsplan KOMPETENS ENLIGT COLUMN 1 I STCW-KODEN A-III /1, Delmål Vaktmaskinmästare KURSER VID MASKINTEKNIk- UTBILDNINGEN VID HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND 2013 2006 2000 Function: Marine engineeringat the operational level

Läs mer

Questionnaire for quotation Asylum accommodation

Questionnaire for quotation Asylum accommodation Questionnaire for quotation Asylum accommodation Insured / Försäkrad Address / Adress Postcode / Postnummer Phone / Tel Fax Company registration number / Org.nr Contact person / Kontaktperson E-mail /

Läs mer

Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj

Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj Petter Urum Säljdirektör 1 Vi fortsätter att lita på Nortel Vancouver London Official Converged Network Equipment Supplier for the Vancouver 2010 Olympic

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Sectra Critical Security Services. Fel bild

Sectra Critical Security Services. Fel bild Sectra Critical Security Services Fel bild Sectra is world leading in data security Sectra is also one of Europes most reknown IT-security companies with solutions such as: EU TOP SECRET High speed encryption

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Data Domain. Världens snabbaste Backup.

Data Domain. Världens snabbaste Backup. Data Domain. Världens snabbaste Backup. 5 Backup and Recovery Architectures: In Transition from Tape to Disk Backup/Recovery Architecture Application Backup Clients Backup/Media Manager Onsite Backup Storage

Läs mer

Tillgång till alla globala delar i systemet styrs av denna profil, som i sin tur kopplas till respektive användare.

Tillgång till alla globala delar i systemet styrs av denna profil, som i sin tur kopplas till respektive användare. HANTERA BEHÖRIGHETER Användare i Primavera P6 kräver två olika profiler för att kontrollera vad de kan göra i systemet; en Global Security Profile och en projektsäkerhetsprofil. GLOBAL SECURITY PROFILE

Läs mer

DFC 2008-09-05 bild 1

DFC 2008-09-05 bild 1 DFC 2008-09-05 bild 1 Specialister ITIL & IT Service Management Ackrediterade utbildningar Coachning / Mentorskap Konsultstöd av ackrediterade lärare DFC 2008-09-05 bild 2 Service Management Kurs Dagar

Läs mer

BAE Systems. FXM Seminar 2012-02-07 Future Markets European Land Defence Industries approach. BAE Systems

BAE Systems. FXM Seminar 2012-02-07 Future Markets European Land Defence Industries approach. BAE Systems BAE Systems FXM Seminar 2012-02-07 Future Markets European Land Defence Industries approach BAE Systems ASD Organisation (April 2011) OFFICERS PRESIDENT: D Ureña Raso PAST PRESIDENT: PF Guarguaglini PRESIDENT

Läs mer

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden Frukostseminarium 2009-10-05 Anita Myrberg BiTA Service Management anita.myrberg@bita.eu Agenda ISO/IEC 20000 Vad, varför, hur börja? Relation till andra standarder

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

Angående erhållande av behörighet som fartygseltekniker

Angående erhållande av behörighet som fartygseltekniker PM 1 (6) Datum Part: Enligt sändlista Angående erhållande av behörighet som fartygseltekniker Välkommen att ta del av information gällande förfarandet för erhållande av behörighet som fartygseltekniker.

Läs mer

Per-Anders Nilsson SaabTech Systems Oktober 2001

Per-Anders Nilsson SaabTech Systems Oktober 2001 Per-Anders Nilsson SaabTech Systems Oktober 2001 SWEDISH 4TH GENERATION AIR FORCE Joint Command CCIS JAS 39 Gripen Fighter Link S 100B ERIEYE Air Command CCIS STRIC TARAS radio system Civilian Air Traffic

Läs mer

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden The task 1. Integrated planning across different sectors. A pandemic will impact on the whole of government and society. While Norway has a well-developed

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Ta kontroll över dina loggar och gör dem användbara!

Ta kontroll över dina loggar och gör dem användbara! Ta kontroll över dina loggar och gör dem användbara! Robin Crohns Technical Specialist Symantec Security Information Manager 1 Loggböcker i en marin värld Loggbok, även skeppsdagbok eller skeppsjournal,

Läs mer

Hur kan krav på spel- och lotterisäkerhet driva fram ISO 27001-certifieringar?

Hur kan krav på spel- och lotterisäkerhet driva fram ISO 27001-certifieringar? Hur kan krav på spel- och lotterisäkerhet driva fram ISO 27001-certifieringar? Fredrik Rehnström, CISSP, CISM VD och säkerhetsrådgivare Rote Consulting AB Varför är säkerhet på agendan? Hotbild Myndighets-

Läs mer

KAMEDO. Stavanger 16 februari 2010. Åsa Molde Susannah Sigurdsson Krisberedskap Socialstyrelsen

KAMEDO. Stavanger 16 februari 2010. Åsa Molde Susannah Sigurdsson Krisberedskap Socialstyrelsen KAMEDO Stavanger 16 februari 2010 Åsa Molde Susannah Sigurdsson Krisberedskap Socialstyrelsen Krisberedskap Föreskrifter, rekommendationer handböcker utbildning, övning beredskapslager kunskapscentra (katastrofmedicin,

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering. Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner

FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering. Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner Roller FMV har nära och långsiktiga samarbeten Regeringen Uppgifter Anslag Finansiella

Läs mer

Domestic Violence, Family Law and School

Domestic Violence, Family Law and School Domestic Violence, Family Law and School Also by Maria Eriksson FÖRÄLDRASKAPETS POLITIK. Från 1900-tal till 2000-tal (co-editor) BARN SOM UPPLEVER VÅLD: Nordisk forskning och praktik (editor) BARN, VÅLD,

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

Forskning rörande risk- och sårbarhetsanalys för kritisk infrastruktur vid Lunds universitet

Forskning rörande risk- och sårbarhetsanalys för kritisk infrastruktur vid Lunds universitet Forskning rörande risk- och sårbarhetsanalys för kritisk infrastruktur vid Lunds universitet Henrik Johansson Avdelningen för brandteknik och riskhantering 1 Innehåll Forskning vid Lunds universitet LUCRAM

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Run Business Run Kista Konferenscenter, 6 februari, 2014 Informationstillgänglighet

Run Business Run Kista Konferenscenter, 6 februari, 2014 Informationstillgänglighet Run Business Run Kista Konferenscenter, 6 februari, 2014 Informationstillgänglighet När ditt enda alternativ är att vara Up and Running Agenda 1 Business Continuity 2 Skydda och ta kontroll 3 En schweizisk

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Grupp Policys Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Sid 1233 Vad är grupp-policys? Grupp-policys är en samling regler som hjälper till med hanteringen av datorer och användare. Mer specifikt:

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

802.11b Wireless router w. 4 port switch. StarTech ID: BR411BWDC

802.11b Wireless router w. 4 port switch. StarTech ID: BR411BWDC 802.11b Wireless router w. 4 port switch StarTech ID: BR411BWDC Share your Internet connection without being constrained by cables with StarTech.com s 802.11b wireless router. The BR411BWDC lets you share

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

SOP SPO.OP.230 Operativa standardförfaranden riskbedömning inneboende farorna riskerna riskreducerande åtgärder

SOP SPO.OP.230 Operativa standardförfaranden riskbedömning inneboende farorna riskerna riskreducerande åtgärder SOP SPO.OP.230 Operativa standardförfaranden a) Innan en specialiserad flygverksamhet påbörjas ska operatören göra en riskbedömning där verksamhetens komplexitet bedöms för att fastställa de inneboende

Läs mer

EBITS 2010-02-19 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2010-02-19 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2010-02-19 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp Exempel på Kontinuitetsplan Syfte: Att motverka avbrott i organisationens verksamhet och skydda kritiska rutiner från effekter av oförutsedda

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK

UTBILDNINGSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK UTBILDNINGSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK UTBILDNINGSPLANERS OCH KURSBESKRIVNINGARS FÖRANKRING I STCW-KONVENTIONENS KRAV Utbildningens överensstämmelse med tabell A-III behandlas med hänvisning till Column

Läs mer

Angeppssätt för integration - standarder, internationell utblick och SIS

Angeppssätt för integration - standarder, internationell utblick och SIS Angeppssätt för integration - standarder, internationell utblick och SIS 9 november 2004 Sara Ellström 2004-11-17 1 Översikt 1 Vilka standarder kan stötta ett integrerat ledningssystem och hur kan standarderna

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Samarbete i större infrastrukturprojekt med informationsmodeller som bas genom hela BIM baserade processen

Samarbete i större infrastrukturprojekt med informationsmodeller som bas genom hela BIM baserade processen Samarbete i större infrastrukturprojekt med informationsmodeller som bas genom hela BIM baserade processen Stefan Sigvardsson Business Solutions Director, Project Delivery - Europe 1 WWW.BENTLEY.COM 2017

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Hållbara leverantörskedjor konkreta resultat eller fluffiga statements? Olle Blidholm. Sektionschef, WSP Environmental olle.blidholm@wspgroup.

Hållbara leverantörskedjor konkreta resultat eller fluffiga statements? Olle Blidholm. Sektionschef, WSP Environmental olle.blidholm@wspgroup. Hållbara leverantörskedjor konkreta resultat eller fluffiga statements? Olle Blidholm Sektionschef, WSP Environmental olle.blidholm@wspgroup.se Några aspekter av hållbara leverantörskedjor 1. Goda arbetsförhållanden

Läs mer

Rätt säkerhet 2009-05-25. Kris

Rätt säkerhet 2009-05-25. Kris Rätt säkerhet 2009-05-25 Kris Ingen katastrof med en etablerad incidenthantering Krister Gillén Combitech AB Kjell Wilhelmsson fd CISO, Saab AB 1 Det här skall vi prata om Vad vi upptäckte att vi behövde

Läs mer

Water management in Sweden

Water management in Sweden Water management in Sweden Niclas Bäckman, Principal Scientist and Coordinator Environmental monitoring and Analysis, County Administrative Board of Östergötland Different levels of water management in

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Technology Services. Rikard Ericsson, Services Business Manager, EG Indirect 5 november 2014

Technology Services. Rikard Ericsson, Services Business Manager, EG Indirect 5 november 2014 Technology Services Rikard Ericsson, Services Business Manager, EG Indirect 5 november 2014 Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change

Läs mer

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna 1 2 3 Ref. 3800 2360, Ver 2005-09 2 1. Keypad K900; includes TOM-Net terminators.

Läs mer

ISACAkvällseminarium. Granskning av kontinuitetsplaner. Quentin Authelet Informationssäkerhet och IT-governance 2015-06-01

ISACAkvällseminarium. Granskning av kontinuitetsplaner. Quentin Authelet Informationssäkerhet och IT-governance 2015-06-01 ISACAkvällseminarium Granskning av kontinuitetsplaner Quentin Authelet Informationssäkerhet och IT-governance 2015-06-01 Agenda Varför kontinuitetsplanering? Vanliga risker & konsekvenser Begrepp Business

Läs mer

Validering av APV-procedurer genom flygmätning

Validering av APV-procedurer genom flygmätning Validering av APV-procedurer genom flygmätning Innehåll Definitioner Regelverk/processer Validering Varför/Målsättning/Syfte Hur valideringen genomförs Våra egna och andra Flight Inspection organisationers

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar

Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar Upphandlingsdagarna 2015 Stockholm 29 januari 2015 1 Inledning Den här presentation kommer att undersöka de vanligaste fallgroparna vid komplex

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable INSTRUKTION FR UPPRÄTTANDE AV KONTROLLINSTRUKTION SVETSADE FRSVARSMATERIELKONSTRUKTIONER INSTRUCTION FOR DRAWING UP AN INSPECTION INSTRUCTION WELDED DEFENCE MATERIEL

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod eller namn på alla blad du lämnar in.

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod eller namn på alla blad du lämnar in. Supportkunskap Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten 41F07A ITEK13 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-08-26 Tid: 14.00 18.00 Hjälpmedel: Hjälpmedel som finns på plats: Vald artikel (gäller

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

Nyckelord Internwebben

Nyckelord Internwebben Nyckelord Internwebben Svenska Allmän handling Anknuten Anslag Anställning Arbetsmiljö Arbetstid Arkivering Arvode Avtal Bank Beslut Bibliotek Biobank Biosäkerhet Bisyssla Blankett Bokslut Bolag Budgetering

Läs mer

Bilaga Från standard till komponent

Bilaga Från standard till komponent Bilaga Från standard till komponent TYP REFERENS ÅR Riskhantering ISO 31000 Riskhantering Principer och riktlinjer innehåller principer och generella riktlinjer för riskhantering och kan användas av offentliga,

Läs mer

Rätt säkerhet Incident

Rätt säkerhet Incident Rätt säkerhet 2015-05-27 - Incident Janne fact sheet VD för Veriscan Security och stödjer kunder främst inom strategisk styrning av informationssäkerhet via införande och mätning Varit med i SIS TK318

Läs mer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA och Euro CACSkonferensen Kerstin Fredén, ordförande ISACA Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA Sweden Chapter och Eurocacs 2008 22.11.2007 2 Vision ISACA Sweden Chapter ISACA skall vara

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C Säkerhet Säkerhet 2 (14) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.1.1 Basnivå för informationssäkerhet 4 2.1.2 Uppföljning och kontroll säkerhetsrevision 5 2.1.3 Säkerhets-

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2006-09-07 Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-28, 140 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 MÅL FÖR INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...4 2.1 LÅNGSIKTIGA MÅL...4 2.2 ÅRLIGA MÅL...4 3 ORGANISATION,

Läs mer

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 Formpipe Platina och kvalité Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 04 08 1 Formpipe Presentation Bakgrund Platina släpptes som första release år 2000. Fick pris för Best in show från Bill Gates

Läs mer

Kommunikation och Automation

Kommunikation och Automation Kommunikation och Automation STRI Kraftsystemsdagen Ludvika 2010-09-22 nicholas@stri.se SU- Power Utility Automation (Skydd och Automation) Tjänster: Tjänster inom IAT/FAT/ SAT Tjänster inom IEC61850 och

Läs mer

Fastighetsnät inte bara datanät

Fastighetsnät inte bara datanät Fastighetsnät inte bara datanät Standarder Fastighetsnät EN 50173-1 General requirements EN 50173-2 Office premises A1 2011 EN 50173-3 Industrial premises EN 50173-4 Homes A1 2011 EN 50173-5 Data centres

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

Transatlantiskt samarbete inom samhällssäkerhet

Transatlantiskt samarbete inom samhällssäkerhet Transatlantiskt samarbete inom samhällssäkerhet Teresa Åhman & Åsa Kyrk Gere, 22 november 2016 Syfte Informera om: Möjligheter inom transatlantiskt samarbete, pågående och planerade projekt Inspirera och

Läs mer

GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 INLEDNING...1 2 BAKGRUND...1

GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 INLEDNING...1 2 BAKGRUND...1 GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 INLEDNING...1 2 BAKGRUND...1 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING...1 3.1 ANVÄNDNINGSSÄTT - FUNKTIONSBESKRIVNING...1 3.1.1 Användning under normala förhållanden

Läs mer

RIKTLINJER FÖR IT-SÄKERHET

RIKTLINJER FÖR IT-SÄKERHET FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.3) RIKTLINJER FÖR IT-SÄKERHET Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde IT Ägare/ansvarig IT-strateg Antagen av KS 2012-02-08 47 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2010:1056

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd:

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

Scania Nina Falkstrand

Scania Nina Falkstrand 1 Scania Nina Falkstrand Strategisk dialog mellan FHV och kundorganisationer Företaget Scania SHE inom Scania Dialog på lokal nivå Dialog på global nivå 2 Premiumprodukter och -tjänster Fjärrtrafik Anläggning

Läs mer

Åke Brodén, Safety manager Användning av indikatorer i säkerhetsarbetet; Exempel från Eka Chemicals

Åke Brodén, Safety manager Användning av indikatorer i säkerhetsarbetet; Exempel från Eka Chemicals Åke Brodén, Safety manager Användning av indikatorer i säkerhetsarbetet; Exempel från Eka Chemicals Massa, papper och mycket mer Eka Chemicals 2 Global verksamhet Eka finns där pappersmassa och papper

Läs mer

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN Affärsområdet Industriteknik Vad är Windchill PDMLink? Product data and information overview - today Mailed Excel files Shared file folders PDMLink

Läs mer

Solcellsanläggningar i världsklass en workshop om prestanda och tillförlitlighet

Solcellsanläggningar i världsklass en workshop om prestanda och tillförlitlighet Solcellsanläggningar i världsklass en workshop om prestanda och tillförlitlighet IEA PVPS Task 13 Nätverk: guest.stockholm.se kod: BGkaukZ9 International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programme

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet?

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Genomförande av SSP och SMS i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat ska ha ett

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

IT-säkerhet i det tillverkande företaget

IT-säkerhet i det tillverkande företaget IT-säkerhet i det tillverkande företaget Henrik Carnborg System Service Engineer, Sweden Operations Joakim Moby IS Security Assurance & Business Engagement Lead, Corporate IS 2011-09-28 Kort introduktion

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer

WILLIS BLUE. Ledningsverktyg i Er riskhantering

WILLIS BLUE. Ledningsverktyg i Er riskhantering Ledningsverktyg i Er riskhantering Fånga ledningens intresse Beslutsverktyg för optimering av skadeförebyggande investeringar Hjälper er att bedöma och utvärdera koncernens risker KARTLÄGG ERA RISKER Jämförelser

Läs mer

Blandningstunna. Bruksanvisning - maskin, LVD och EMC-direktiven s. 1 av 10 140 / 190 L BRUKSANVISNING. Säkerhet Montering Underhåll och felsökning

Blandningstunna. Bruksanvisning - maskin, LVD och EMC-direktiven s. 1 av 10 140 / 190 L BRUKSANVISNING. Säkerhet Montering Underhåll och felsökning s. 1 av 10 Blandningstunna 140 / 190 L BRUKSANVISNING Säkerhet Montering Underhåll och felsökning Bruksanvisning i original reviderad 2014-09-02 s. 2 av 10 Före montering, idrifttagande eller underhåll,

Läs mer

Fortsatt Luftvärdighet

Fortsatt Luftvärdighet Fortsatt Luftvärdighet Luftvärdighetsuppgifterna Underhåll CAMO och Del-145 Vem ansvarar för vad Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten

Läs mer

Switch- och WAN- teknik. F6: Frame Relay och Network Security

Switch- och WAN- teknik. F6: Frame Relay och Network Security Switch- och WAN- teknik F6: Frame Relay och Network Security Frame Relay E; L2- protokoll för WAN Används för a; sammanbinda LAN över e; WAN Billigare än egen leased line Bandbreddsbehov Lösning 1: Dedicated

Läs mer

Purchase and procurement

Purchase and procurement Purchase and procurement City of Gothenburg Structure, organisation, framework and regulations for purchasing and procurement at City of Gothenburg Robert Göransson Legal officer procurement, City Planning

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Swedish Building Regulations. Cecilia Uneram Fire Protection Engineer Brandskyddsföreningen Sverige

Swedish Building Regulations. Cecilia Uneram Fire Protection Engineer Brandskyddsföreningen Sverige Swedish Building Regulations Cecilia Uneram Fire Protection Engineer Brandskyddsföreningen Sverige The history Bjärkarätten - our first regulation for cities from the middle ages distance between buildings,

Läs mer

SKF i framtidens vindkraft. Tobias Finndin Energy Segment Business Manager SKF Regional Sales and Services - Sverige

SKF i framtidens vindkraft. Tobias Finndin Energy Segment Business Manager SKF Regional Sales and Services - Sverige SKF i framtidens vindkraft Tobias Finndin Energy Segment Business Manager SKF Regional Sales and Services - Sverige SKF a truly global company Established 1907 Sales 2012 SEK 64,575 million Employees 46,775

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

SÅ LYCKAS DU MED DIN MOLNSTRATEGI. Frukostseminarium 7 februari 2017

SÅ LYCKAS DU MED DIN MOLNSTRATEGI. Frukostseminarium 7 februari 2017 SÅ LYCKAS DU MED DIN MOLNSTRATEGI Frukostseminarium 7 februari 2017 Vi som är här idag Kjell Tore Espeseth CTO, TeleComputing AS kes@telecomputing.no +4793483762 Hackim El Yaihiaoui Cloud Architect hackim.yahiaoui@telecomputing.se

Läs mer

ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program

ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program FFI Fordonsstrategisk forskning och innovation What is slide-in? Slide-in, is a name that forsknings-, is used to innovations- explain,

Läs mer

Scenario 2015 som måste lösas till 2020

Scenario 2015 som måste lösas till 2020 Associate Prof. PhD P-O Larsson-Kråik R&D Technical systems Operations and Maintenance eunderhåll inom infrastruktur The Swedish Transport Administration Scenario 2015 som måste lösas till 2020 40% mer

Läs mer

Seminarium om säkerhet i IT-system för kraftsystem

Seminarium om säkerhet i IT-system för kraftsystem Seminarium om säkerhet i IT-system för kraftsystem Arrangörer: KTH Industriella informations- och styrsystem & Ventyx/ABB Mathias Ekstedt Syfte Utbyta erfarenheter - Vad gör olika aktörer idag? - Vilka

Läs mer