Rapport om Team Agera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport om Team Agera"

Transkript

1 2013 Rapport om Team Agera Mattias Ymefors Team Agera 2013

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Team Ageras uppdrag Personal Utfört arbete under skolåret 2012/ Förebyggande arbete Individuella kontakter Arbete med grupper Föräldrastöd Övrigt Forskning Reflektioner på årets arbete BRYGGAN Media Planering för skolår 2013/ Inledning Team Agera är sedan årsskiftet 2012/2013 inte längre i projektform utan en del av ordinarie verksamhet, ett samarbete mellan skola och socialtjänst. Rapporten tar upp det skolår som gått dvs. augusti juni Rapporten innehåller redovisning av aktiviteter, förändringar, visioner och framtida planering. 2 Team Ageras uppdrag Med hjälp av ett tvärprofessionellt team av både män och kvinnor, som är utbildade i evidensbaserade metoder och har en bred kunskap, arbeta i en utökad elevhälsa med mer personal, med ett utökat ansvarsområde för att komma åt den grå zonen mellan skola och socialtjänst. Jobba för att de evidensbaserade metoderna ska genomsyra både skola och socialtjänst och att man talar med samma språk och att de som vill får gå, utan behovsprövning. Att vara i skolan, för att komma i kontakt med så många barn/ungdomar och föräldrar som möjligt på en arena de känner till och alla har en relation till och besöker ofta. Man ska kunna få hjälp lätt, snabbt och respektera individens självdefinierade hjälpbehov. Team medlemmarnas ledstjärnor är att vara: Lyhörda men samtidigt kritiska och utmanande Personligt engagerade och nyfikna Nytänkande och kreativa 2 (10)

3 3 Personal Vid skolårets början bestod Team Agera av Mattias på 100% då Åsa bytt tjänst. Per Lund skulle förlägga 25% av sin tid i Team Agera med skolkomet. Ny skolkurator Sandra Lundquist anställs från 1 september som ska arbeta 100%. Nytt för året var att Britt Andersson som arbetar på öppna förskolan små steg ska tillhöra Team Agera och att hon arbetar 35% i Teamet. Vid summering av skolåret har Per ägnat 5-10% av sin tid i Team Agera och Britta Andersson ca 20%. Per har haft skolkomet grupper med lärare, menas Britt har haft öppen förskola två dagar i veckan, spädbarnsmassagekurser och föräldrautbildning i ICDP. Sandra som tillträdde 1 september gick tillfälligt ner i tid från 1 februari och arbetar därefter 80 % till årskiftet. Vid denna tidpunkt har Maria Elg tillfälligt tagit över dessa 20% efter intern rekrytering. Därmed har Team Agera bestått att fem personer med 225% i effektivt arbete av tänkta 260%. Britt Andersson kommer från hösten ha andra arbetsuppgifter och efter intern rekrytering kommer Linda Hurtig överta Britts arbetsuppgifter, samt utöka sin del i teamet och arbeta 60%. Per Lund har efter extern rekrytering, fått en projektanställning under 1,5 år för att med hjälp av pengar från FHI (folkhälsoinstitutet) arbeta 100% i Team Agera. Maria Elg utökar sin tjänst, också med hjälp av dessa pengar till att arbeta 80% i Team Agera. Från hösten kommer alltså Team Agera bestå av 5 personer som arbetar 420%. Syftet med tillökningen är att utöka den förebyggande verksamheten i den utökade och fördjupade elevhälsan, samt att Mattias på uppdrag av FHI tillsammans med Högskolan Väst kommer bedriva den utvärdering av Team Ageras arbete som vi blivit beviljade pengar för. 4 Utfört arbete under skolåret 2012/ Förebyggande arbete Föräldrautbildningar i ICDP (vägledande samtal) vid höst och vår vid 6 tillfällen om 2 timmar, med 6 respektive 8 föräldrar. Under vårens kurs blev det tyvärr flera avhopp och föräldraparen valde att gå varannan gång vilket inte var bra för gruppdynamiken. Två kurser i spädbarnsmassage med 5 barn per kurs som omfattas av 3 tillfällen. Öppen förskola två dagar i veckan och sammanlagt 33 träffar under skolåret, där det i snitt var 6 barn per tillfälle. I mars-april var besöksstatistiken låg med 2-6 barn per tillfälle vilket kan bero på rädsla för RS viruset. Mot slutet av terminen har det varit 8-12 barn per tillfälle. Haft individuella intervjuer med alla elever i åk 4 för att prata om trivsel, mående och vad man vill förändra i sin skolsituation, med efterföljande arbete i helklass i samarbete med pedagog. Pubertetsamtal i samarbete med skolsköterskorna för åk 5. 3 (10)

4 Vi har bjudit in föreläsare för att prata om faror med internetanvändning och ungdomars ensamhet på nätet. Bjudit in ANT-bussen (Alkohol, narkotika, Tobak), som samtalat med alla elever i åk 8. Deltagit under skolans kärleksvecka och pratat om självförtroende och självkänsla. Involverat trivselgerillan i två klasser i åk Individuella kontakter Vi utfört 9 nätverksmöten kring tre ungdomar i åldern år. I enskilda ärenden har vi varit i kontakt med 99 elever under året. Av dessa har 18 elever påbörjat Repulsekurs varav 9 har hunnit slutföra den med 10 individuella träffar vardera. Sammanlagt har vi haft 492 inplanerade besök under året för enskilda samtal. Därtill kommer de spontana samtalen som skett vid öppen dörr där elever kommer förbi och pratar eller de som kommer fram i korridoren eller på skolgården. Dessa samtal uppskattas vara mellan vilket är ca 5 stycken per dag i snitt. Vi har också utfört 8 sociala kartläggningar på uppdrag av rektor. 4.3 Arbete med grupper Vi har varit involverade i 8 klasser med utfört grupprocessarbete och gruppövningar. Av dessa klasser har vi intervjuat alla elever enskilt i 5 av dessa klasser och sedan återkopplat till elever, lärare och i viss mån föräldrar. De andra klasserna har vi arbetat med diverse gruppövningar som har med samarbete, kamratskap, respekt att göra. Vi har vid behov arbetat med mindre grupperingar i andra klasser där vi haft tjej och/eller killsnack efter konflikter i grupperna av olika skäl, sociala medier, attityd, kamratgrupperingar etc. Vi har varit med på flera föräldramöten i tre klasser, några föräldrasamråd. I SkolKomet (handledning av lärare i kommunikationsmetoden KOMET) har 6 grupper påbörjats. En av dessa grupper har slutfört hela kursen på 8 träffar. I en annan grupp genomfördes också 8 träffar, men man genomgick inte hela kursen, utan körde om samma träff vid några tillfällen. De resterande 4 grupperna avslutades i förtid då uppslutningen inte var så god. Team Agera har haft handledning av personal inom skolan och äldreomsorgen i sociala frågeställningar vid 25 tillfällen. 4.4 Föräldrastöd Föräldrautbildning i Tonårskomet år under hösten 2012 med 7 föräldrar under 8 kvällar a 2,5 timmar. Föräldrautbildning i Föräldrakomet 3-11 år under våren 2013, med 9 föräldrar under 11 kvällar a 2,5 timmar. 4 (10)

5 Team Agera har med en grupp elever som varit i riskzonen för utanförskap, etablerat ett belöningssytem med uppdrag för önskvärt beteende. Belöningen har varit att hitta på en rolig aktivitet. Av 7 ungdomar, lyckades 5 elever med majoriteten av sina uppdrag och fick med Team Agera och inbjudna vuxna som politiker en dag med gumball och sumobrottning på en aktivitetsanläggning. 4.5 Övrigt Team Agera har hållt i 4 BRYGGAN möten (forum med chefer från skola och socialtjänst. Deltagit med på elevhälsomöten kring F-3 och 4-9 varannan vecka. Deltagit på lärarlagens elevhälsomöten efter inbjudan vid 15 tillfällen. Varit delaktiga i mobbingteamet Varit med att utarbeta likabehandlingsplanen med ett årshjul för aktiviteter i olika årskurser. Delaktigit på APT (arbetsplatsträffar) på socialtjänsten varje månad. Hållt i möte gällande Kontaktpersonsgruppen. Gruppen består av alla rektorer samt utsedda kontaktpersoner från socialtjänsten som träffas för att öka samarbetet mellan verksamheterna. Team Agera har haft ett event på kulturhuset där vi visat upp oss som team och våra metoder vi arbetar med. Återkommande träffar med de poliser (närpoliser) som har Grästorps som sitt område, för att prata om de för tillfället vanligaste drogerna, brotten etc. Träffat Narkotikapolisen för information om droger, där Team Agera även bjudit in socialtjänsten. Administrerat sidan Team Agera på Facebook i syfte att ge information om föräldrautbildningar och information om vårt arbete. 131 gilla markeringar har vi idag. Administrerar facebook profilen Kurator Sandra Mattias Grästorp. Syftet med denna sida är att de ungdomar som vill ta kontakt och förmedla sig, men som har svårt med direktkontakt eller inte har pengar på sin mobil, kan kommunicera med oss. Syftet har också varit att kunna se och vara med i konversation där konflikter sker på facebook och där ungdomar söker hjälp med oss och vill reda i vem som sagt vad och när och där mobbing på nätet har förekommit. 4 Forskning Under skolåret har vi blivit beviljade medel från BRÅ (brottsförebyggande rådet) för att utvärdera metoden Repulse som är en kurs för ungdomar för att hantera sina impulser. Detta har lett till att ett samarbete med RePulse grundare Gunilla Dobrin har utvecklats. Fem personer inom olika delar av skolans organisation har skickats på utbildning för att sprida kompetensen i organisationen. En utvärderingsdesign har utvecklats där enkäter ges till barn/ungdom, förälder och pedagog före och efter att 5 (10)

6 eleven har genomgått en Repulsekurs. Resultaten kommer samanställas och delges BRÅ december 2014, med delrapportering i december För denna utvärdering har vi även fått medel från Länsstyrelsen som också kommer få ta del av framkomna resultat. Team Agera har också beviljats medel från FHI (Folkhälsoinstitutet) för att tillsammans med Högskolan Väst genomföra forskning på Team Agera. Medlen är 3,5 miljoner som delas mellan Team Agera och Högskolan Väst. Pengarna ska gå till att resursutöka teamet under tiden för studien och för att administrera enkät och intervjuerna, samt ge mer föräldrautbildning och kurativt stöd i skolan. Projektet påbörjas hösten 2013 och kommer slutredovisas mars 2015, med delrapportering i december Reflektioner på årets arbete Av de elever vi arbetat med under åren har problematiken skiftat stort. Samtal har rört konflikter med kamrater föräldrar eller lärare, hemförhållanden, skolnärvaro, rökning, ilskekontroll, ångest, rädsla, sociala medier, oro vid föräldrars separation, nära anhörigs bortgång, etc. Variationerna är många och längden och mängden av samtal har varierat stort. Vissa elever kommer en gång och vissa har varit på en serie samtal upptill 23 samtal som också varierar i längd av 15 minuter till 1,5 timme. Vår målsättning är att vara lättillgängliga och att det ska vara lätt att hitta till oss och/eller att söka oss på andra medier. Under året har också Team Ageras lokaler blivit utdömt pga. sporer (mögel) varpå vi i november månad fick flytta till provisoriska lokaler. Vi har befunnit oss i olika lokaler under året och haft en mobil arbetsplats och haft samtal med barn/ungdomar i de lokaler som gått att uppbringa. Det kan vara förråd, tom matsal, lån av ledig personals rum, vilorum etc. Detta har ställt stora krav på teammedlemarnas organiseringsförmåga och logistik där vi träffat föräldrar, barn och ungdomar på tre olika skolor, samt haft föräldrautbildning i andra lokaler. Den öppna förskolan har fått konkurens med förskolans kvälls/nattomsorg vilket ställer högre krav på ordningsställande av lokaler etc. Denna energiförlust och att vi tidvis varit svåra att nå, har resulterat i att vi tappat några ungdomar då vi inte kunnat vara närvarande på det sätt vi velat och funnits till hands när pratbehov har funnits. Alla elever, lärare och övrig personal på Centralskolan har på ett eller annat sätt blivit lidande av det saneringsarbete som skett under flera månaders tid, men har under omständigheterna hanterat det på ett bra sätt. Att bli av med lokaler och inte ersättas av nya anpassade lokaler för vår verksamhet har gjort att graden av oro och stress varit hög hos alla teammedlemmar. Vår verksamhet är inte bara beroende av att vi har någon plats att sitta på, utan också att det finns tillräckligt många samtalsrum att tillgå på de aktuella skolorna. Som team har vi anpassat oss och under rådande 6 (10)

7 situation hjälpligt och på bästa sätt löst det mesta. Om denna energi hade gått till det huvudsakliga arbetet, hade betydligt mer arbete kunnat utföras. Det man ändå kan säga varit en fördel med att våra lokaler utrymts är att effekten av det har blivit ett än mer förebyggande arbete. Då vi istället har befunnit oss i lokaler på Lunneviskolan som är en lågstadieskola, har detta resulterat i att närheten till oss gjort att dessa elever kommit till oss i större utsträckning. Dessutom har närheten medfört att vi fått mer kontakt med lärare och också fått fler uppdrag i klasserna på de lägre åldrarna. Detta tror vi kommer ha stor effekt i det fortsatta arbetet, då vi etablerat relation och i tidig ålder arbetet med gruppklimat, kamratskap etc. Årets arbete har också präglats av flera personalförändringar i Team Agera vilket har medfört att vi fått fokusera mycket på att att jobba oss samman, lära känna varandra, introducera och komptenshöja de nya medlemmar i våra metoder i det dagliga arbetet (KOMET, ICDP, RePulse etc). 5.1 BRYGGAN Då mötesforumena har förändrats sedan förra utvärderingen, har en ny modell utformats, se nedan. Under året har fyra möten hållits där, syftet varit att anpassa mötesforumen mer till strategi, verksamhet och operativa frågor, med en tanke om att information ska föras mellan nivåerna. Utvärdering av medlemmarnas åsikter är under arbete. 7 (10)

8 Styrgrupp Strategifrågor Verksamhetschefer för skola, socialtjänst, vårdcentral samt folkhälsosamordnare. (4 personer). Träffas 1 gång/termin. BRYGGAN gruppen Verksamhetsfrågor Verksamhetscheferna för skola och socialtjänst, rektorerna, enhetschefer på socialtjänsten. (10 personer). Träffas 1 gång/termin. Verksamhetscheferna, är med i strategigruppen, och verksamhetsgruppen, och förmedlar information mellan nivåerna. Rektorerna är med i verksamhetsgruppen och kontaktpersonsgruppen, och för information mellan nivåerna. Kontaktpersonsgruppen Att göra-frågor Rektorer och kontaktpersoner på socialtjänsten (socialsekreterare och familjebehandlare). (10 personer). Träffas 2 gång/termin. Bild 1: De olika grupperna och deras fokusområde, samt flödet mellan grupperna. 6 Media Under året som gått har tre artiklar skrivits i tidningen NLT (Nya Lidköpings tidning), som har gällt satsningen på metoden Repulse, beviljade medel från FHI samt Team Ageras event på kulturhuset (för att marknadsföra oss och våra metoder för Grästorpsborna). 7 Planering för skolår 2013/2014 En stor förändring inför kommande läsår är att det förebyggande arbetet kommer att utökas och att en plan för det förebyggande arbetet kommer sjösättas. Vid skolstart i augusti kommer Team Agera bestå av fem medlemmar. För de lägre åldrarna kommer Linda Hurtig ha det huvudsakliga ansvaret att driva den öppna förskolan. Hon kommer kompetenshöjas och erbjudas bli instruktör i ICDP, spädbarnsmassage och RePulse. Förutom att hålla i föräldrautbildning och öppna förskolan, finns en tanke om möjligheten att också handleda personal inom förskola och skola i sociala frågor och i bemötande, föräldraskap, anknytning etc. För barnen 6-18 år kommer Sandra Lundquist och Maria Elg som skolkuratorer att arbete med sedvanliga kuratorsuppdrag där det systematisk och förebyggande arbete ska verkställas. I förskoleklasserna kommer en annan form av deltagande 8 (10)

9 föräldramöte att införas och som kommer ledas av elevhälsan (där Team Agera ingår). I åk 3 kommer gruppövningar att ske som ett led i ett förebyggande arbete och förberedande inför skolstart i åk 4. Under skolåret kommer även alla barn i åk 4 och 6 att intervjuas enskilt för att inventera trivsel och mående i skolan, samt gruppkulturen i klassen. Där ett efterföljande arbete i klassen kommer ske i samarbete med pedagogerna. Vi kommer även att vara delaktiga i kärleksveckan, ANT dagar, pubertetssamtal, teaterföreställning om de osynliga barnen. Skolkuratorer ingår i mobbing teamet på Centralskolan och alla elever i Grästorps kommun som utsatts för mobbing eller själv utsatt någon kommer att erbjudas att gå RePulse kurs. Syftet är att arbeta med de 51 sociala färdigheter som är viktiga i sociala sammanhang, tex att kunna bemöta retsamma kommenterar, undvika bråk, lyssna, uppträda sportsligt, framföra klagomål etc. Dessutom kommer alla barn som har svårt med sin impulskontroll och har lätt för att bli arg att erbjudas kurs, samt de elever som har svårt att framhäva sina impulser (blyga, försynta). Föräldrar kan ge Team Agera i uppdrag att hålla i ett s.k. nätverksmöte kring deras barn/ungdom. Det är främst Sandra Lundquist och Mattias Ymefors som kommer kalla till förmöte, och därefter sammankalla till ett större gemensamt nätverksmöte. Maria Elg och Per Lund kommer tillsammans kompetenshöjas inom tonårkomet som de kommer leda föräldrautbildning i under hösten. Under kommande år kommer föräldrautbildning i FöräldraKomet (Sandra, Mattias) och TonårsKomet (Per, Maria) att hållas varje termin. Under hösten kommer delar av Team Agera, samt pedagoger gå utbildning i att motverka nätmobbing. Samordnare i Team Agera kommer ha sitt huvudsakliga uppdrag under kommande året att ansvara för det forskningsprojket som kommer ske i kommunen, i samarbete med Högskolan Väst och det forskningsarbete som sker för BRÅ:s räkning för metoden Repulse. Samordnare kommer också ha kurativa uppdrag i form av samtal, och gruppaktiviteter. I oktober månad kommer Team Agera administrera en internetbaserad enkät till alla elever i åk 7-9 samt till alla föräldrar för barn i åk 0-9. Dessutom kommer samma förfarande ske i en kontrollkommun med traditionell elevhälsa. Vår tillfälliga utökning som består av pedagogen Per Lund kommer under året huvudsakligen ansvara för Team Ageras handlednings uppdrag, i SkolKomet och i pedagogrollen. Därtill kommer han stödja upp i det kurativa uppdraget och hålla i föräldrautbildning, Repulsekurser och individuella samtal. Grästorps kommun har också valt att skicka personal på utbildning i socioekonomiska investeringar med Ingvar Nilsson och Anders Wadskog under höst 2013 och våren Projektet man ska räkna på är Team Agera och personer som 9 (10)

10 ska gå utbildningen är Mattias Ymefors och Sandra Lundquist från Team Agera, Marlene Wendt rektor F-3, ekonomichefen Sven Karlsson och personal från socialtjänsten. Under året kommer också arbetet med att hitta samarbetsformer med socialtjänsten att intensifieras. Grästorp Mattias Ymefors Samordnare i TEAM AGERA 10 (10)

2014 Läsårsrapport 2013/2014 om Team Agera

2014 Läsårsrapport 2013/2014 om Team Agera 2014 Läsårsrapport 2013/2014 om Team Agera Mattias Ymefors Team Agera 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Team Ageras uppdrag... 2 3 Personal... 3 4 Lokal... 4 Utfört arbete under skolåret 2013/2014...

Läs mer

NYA Team Agera Ett samverkande team mellan skola och socialtjänst i Grästorps kommun.

NYA Team Agera Ett samverkande team mellan skola och socialtjänst i Grästorps kommun. 2012 NYA Ett samverkande team mellan skola och socialtjänst i Grästorps kommun. 2012-11-01 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Övergripande mål och syfte med NYA... 3 3. NYA... 3 3.2 Medlemmar och roller i NYA?...

Läs mer

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation Innehållsförteckning Vision Främjande arbete Kartläggning av verksamhet Förebyggande arbete Rutiner, åtgärder vid akut situation Hur gör vi planen känd? Utvärdering och uppföljning Vision En liten skola,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen VERKSAMHETSPLAN Familjecentralen Verksamhetsåret 2017 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning sid. 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete sid. 3 2.1 Vision sid. 3 2.2 Familjecentralernas mål enligt samverkansavtalet

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola 2015/2016 Barn och pedagoger skall känna trygghet och bli bemötta med respekt av varandra vår förskola skall vara fri från diskriminering

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Resursskolor. Rektor Agneta Malm. Verksamhetsbeskrivning. Prestationer

Resursskolor. Rektor Agneta Malm. Verksamhetsbeskrivning. Prestationer Resursskolor Rektor Agneta Malm Verksamhetsansvarig för Resursskolor Tel: 013-26 39 90, 070-558 57 58 E-post: agneta.malm@linkoping.se Verksamhetsbeskrivning Resursskolorna bedriver undervisning i SU-grupp,

Läs mer

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 16/17 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Lokal elevha lsoplan Kramforsskolan LÄ SÄ RET 2014/2015

Lokal elevha lsoplan Kramforsskolan LÄ SÄ RET 2014/2015 Lokal elevha lsoplan Kramforsskolan LÄ SÄ RET 2014/2015 1. REKTOR Stefan Karlstedt Sida 1 Innehåll 1) Mål... 3 2) Professioner, Mötesplanering,... 3 I Kramfors skolans lokala elevhälsos team ingår rektor,

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan.. År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Marit Pedagoger:Rosita, Anna-Karin,Sanna,Linnea, Josephine,Lisa,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan skall

Läs mer

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Stenhammarskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och likabehandlingsplan

Stenhammarskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och likabehandlingsplan dec 2016 Stenhammarskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och likabehandlingsplan Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 16/17

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 16/17 Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 16/17 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Ansvariga för planen Fritidshemmets

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, åk 7-9 Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 14/15 Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling På Lockropet känner vi respekt gentemot varandra och har förståelse för människors olikheter Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Stallet 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Stallet 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Stallet 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015 BF 221 1 2014-10-06 Bildningsförvaltningen LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014-2015 Vår Vision På Lindås skola och fritidshem ska alla barn och all personal

Läs mer

Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan och fritids Läsår 2014-2015 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Slussfors skola och förskolas handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövåsen År 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Anna Sjöberg Pedagoger: Jan Kjellin, Mia Lyrberg Planen

Läs mer

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Drogpolicy Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Reviderad juni 2016 Förebyggande arbete samt handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad användning av droger Älvsbyns Gymnasium och vuxenutbildning ska

Läs mer

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 15/16

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 15/16 Grunduppgifter Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 15/16 Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Ansvariga för planen Fritidshemmets

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, åk 7-9 Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Roknäs förskola avdelning Helmers plan mot diskriminering och kränkande behandling

Roknäs förskola avdelning Helmers plan mot diskriminering och kränkande behandling Roknäs förskola avdelning Helmers plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Förskolan Solens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Solens plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxå 15 augusti 2016 1 Förskolan Solens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef Greta Särefors Sara Wallin,

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Förskolan Ekparkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ekparkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ekparkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling

Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen avd. Signe 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen avd. Signe

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet Läsår 2015 1/8 Grunduppgifter

Läs mer

Arvika Kommun. Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. KPMG AB 26 januari 2017 Antal sidor: 6

Arvika Kommun. Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. KPMG AB 26 januari 2017 Antal sidor: 6 ABCD Arvika Kommun Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa KPMG AB 26 januari 2017 Antal sidor: 6 ABCD Arvika Kommun Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Organisation och resurser (elevhälsa och socialtjänst)

Läs mer

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30 Socialkontoret Elisabeth Bengtsson Avdelningschef 08-57921257 Redovisning 2011-04-11 Sida 1 av 5 Länsstyrelsen i Stockholms län Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tistelstången 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tistelstången 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tistelstången 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola och fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lingåsen År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: förskolechef pedagoger Planen gäller från 2015-10-01 Planen gäller

Läs mer

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet Läsår 2016 1/8 Grunduppgifter

Läs mer

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10)

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10) Nattugglans förskola och fritidshem Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 1 (10) Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn ska varje verksamhet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. En plan för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Antagen i samverkan 2007-04-24

LIKABEHANDLINGSPLAN. En plan för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Antagen i samverkan 2007-04-24 LIKABEHANDLINGSPLAN En plan för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling Antagen i samverkan 2007-04-24 Den första april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagens förskola Läsår 2016/2017 Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 5 Främjande insatser... 6 Kartläggning... 7 Förebyggande åtgärder...

Läs mer

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Projektledare 2015-10-07 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr: Sofia.gullberg@upplandsvasby.se SÄN/2015:186 34592 Social- och äldrenämnden Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Mars-Pluto

Likabehandlingsplan Förskolan Mars-Pluto Likabehandlingsplan Förskolan Mars-Pluto 2015-2016 Likabehandlingsplan 2015 2016 Förskolan Mars - Pluto Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan mot diskriminering och mot kränkande behandling som

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövåsen År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Tove Jensen Pedagoger: Jan Kjellin, Mia Lyrberg och Li

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Fågelbo förskola www.katrineholm.se Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola, pedagogisk omsorg Ansvariga för planen Det övergripande

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005/2006

Kvalitetsredovisning 2005/2006 2006-09-30 Kvalitetsredovisning Klöverskolan Rektor Gunilla Söder Johansson 0224-55650. (Från och med hösten 2006: chef för elevhälsan Britt Wallin 0224-55432) Beskrivning av verksamheten per 15 oktober

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Mars-Pluto

Likabehandlingsplan Förskolan Mars-Pluto Likabehandlingsplan Förskolan Mars-Pluto 2016-2017 Likabehandlingsplan 2016 2017 Förskolan Mars - Pluto Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan mot diskriminering och mot kränkande behandling som

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets fokusområden inför läsåret 2014/2015. Innehåll

Läs mer

Läroplanens riktlinjer (i sammanfattning)

Läroplanens riktlinjer (i sammanfattning) Läroplanens riktlinjer (i sammanfattning) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation, utvecklar

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förskolan Ugglans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ugglans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ugglans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef, pedagogista och pedagoger från varje

Läs mer

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Gimo Skolområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Verksamhetsår 2016 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800 6 kap. 6-10 ) förbjuder

Läs mer

Förskolan Ekparkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ekparkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ekparkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Centralskolans handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan

Läs mer

Havskorallen förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Havskorallen förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Havskorallen förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016-2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Huvudmannen, förskolechefen och förskollärarna. Vår vision Klöverstugans

Läs mer

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 Reviderad augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision 2. Till dig som elev 3. Till dig som vårdnadshavare 4. Till dig som personal

Läs mer

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 Djuptjärns förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 1 Innehåll Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av likabehandlingsplan Definitioner Främjande arbete Kartläggning Förebyggande

Läs mer

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Senast reviderad den 17/6 2014 Bakgrund En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Bikupan

Likabehandlingsplan Förskolan Bikupan Likabehandlingsplan Förskolan Bikupan 2015-2016 Likabehandlingsplan 2015 2016 Förskolan Bikupan Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan mot diskriminering och mot kränkande behandling som vi kallar

Läs mer

BRANTUDDENS FÖRSKOLA/BULLERBYN

BRANTUDDENS FÖRSKOLA/BULLERBYN LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling BRANTUDDENS FÖRSKOLA/BULLERBYN Läsåret 2016/2017 ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE Vår vision Alla barn och vuxna i Orsas förskolor ska

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Sunnanängs förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Sunnanängs förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Sunnanängs förskola Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Innehållsförteckning 1. Vision... 3 2. Sunnanängs långsiktiga mål... 3 3. Definitioner och begrepp... 3 4. Grunduppgifter...

Läs mer

Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder.

Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder. Föräldra KRAFT Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder. P E R S O N A L F O L D E R Barn behöver föräldrar.

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Trollskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trollskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolan Snöstjärnans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Snöstjärnans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Snöstjärnans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium Drogpolicy Älvsbyns Gymnasium Reviderad januari 2014 Förebyggande arbete samt handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad användning av droger Älvsbyns gymnasium ska vara drogfritt! 2 Vår skola ska erbjuda

Läs mer

Föräldrastöd i Örgryte-Härlanda en översikt

Föräldrastöd i Örgryte-Härlanda en översikt Föräldrastöd i Örgryte-Härlanda en översikt 0-5 år 6-12 år 13-18 år Specialist Småbarnsgruppen Freja ASQ Home intervju Home intervju Repulse Cool kids Repulse LFT, Ledarskapsutbildning för tonårsföräldrar

Läs mer

Handlingsplan Kunskapsspridning till barn och unga

Handlingsplan Kunskapsspridning till barn och unga Antagen av styrgruppen för Ung i Säter 2015-02-20 6 Handlingsplan Kunskapsspridning till barn och unga Konventionen om barnets rättigheter I Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Närtuna 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet - Likabehandlingsplanen

Läs mer

Glömstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glömstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Glömstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, skolbarnomsorg samt grundskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Bäsna förskola BLÅKLOCKAN

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Bäsna förskola BLÅKLOCKAN Framtagen 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bäsna förskola BLÅKLOCKAN På Blåklockan ska alla känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för den man är.

Läs mer

Elenor Spetz-Ramberg Regnbågsskolan 0506-36311 Rektor Box 80 0506-36304 elenor.spetz.ramberg@gullspang.se 548 22 HOVA 0506-30229 fax

Elenor Spetz-Ramberg Regnbågsskolan 0506-36311 Rektor Box 80 0506-36304 elenor.spetz.ramberg@gullspang.se 548 22 HOVA 0506-30229 fax Elenor Spetz-Ramberg Regnbågsskolan 0506-36311 Rektor Box 80 0506-36304 elenor.spetz.ramberg@gullspang.se 548 22 HOVA 0506-30229 fax 1 Kvalitetsredovisning Pedagogiska resursteamet 2008-2009 Inledning

Läs mer

Förskolan Kompassens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Kompassens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Kompassens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Mönsteråsgymnasiet

Likabehandlingsplan för Mönsteråsgymnasiet Likabehandlingsplan för Mönsteråsgymnasiet Fastställd 090514 På Mönsteråsgymnasiet visar alla varandra ömsesidig respekt. Vi tar hänsyn så att alla trivs på sin arbetsplats. Här har alla elever och all

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Förskolan Linden Örebro kommuns trygghetsvision

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Förskolan Linden Örebro kommuns trygghetsvision Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Förskolan Linden 2015-2016 Örebro kommuns trygghetsvision Alla barn och ungdomar i Örebro kommun har rätt till en trygg miljö i

Läs mer

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-3, fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015

Likabehandlingsplan 2015 Likabehandlingsplan 2015 Berghedens skola och fritidshem- Äppelbo VÅR VISION Vi vill att alla ska känna sig trygga och välkomna. Därför ska ingen kränkning fysiskt eller psykiskt få förekomma. Vi vill

Läs mer

Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk omsorg, förskola Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer