NORRKÖPING JÄMSTÄLLDHET OCH SOCIALFÖRSÄKRINGAR januari (Näringsdepartementet/Socialdepartementet)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORRKÖPING JÄMSTÄLLDHET OCH SOCIALFÖRSÄKRINGAR 21-23 januari (Näringsdepartementet/Socialdepartementet)"

Transkript

1 NORRKÖPING JÄMSTÄLLDHET OCH SOCIALFÖRSÄKRINGAR januari (Näringsdepartementet/Socialdepartementet) 2001-sekr: Eha Arg Dep: Ranveig Jacobsson, Näringsdepartementet Orten: Monica Rosander Öppen föreläsning om EU och ordförandeskapet (kommun, länsstyr. UD, Carrefour) Öppen föreläsning om socialförsäkr.frågor och jämställdhet (kommun, länsstyr. Carrefour, Marieborg, UD) Kommunfullmäktige hearing om OF (kommunen, regeringskansliet) Skyltar (infarter, på stan) om mötet (kommunen) Presseminarium och presskonferens med de två ministrarna, (departementen) Ministrar möter Norrköpingsbor (dep) Öppet hus för allmänheten med två statsråd lördagen före mötet (arr?) Fråga ministrarna -möte för allmänheten med medverkan av Margareta Winberg och Ingela Thalén den 20 januari kl i Stadshuset Myggnät/spindelnät tävling skolbarn (Agenda 21-sekretariatets nätverk) Talare vid evenemang lokala föreningar, studieförbund, studentkårer och gymnasieskolor Europafika med bokbord och projektpresentationer i Domino, Linden, Spiralen 1o2 Kommunen (EU-samordnare) Nyinvigt EIC-kontor Växtkraft Mål 3-sekretariatet Försäkringskassan Carrefour-kontoret Länsstyrelsen Marieborgs folkhögskola Företagare Jämställdhetsnätverk i Östergötland Allmänheten/biblioteksbesökare/invånare Elever, lärare, studerande; grundskolan, gymnasiet, högskolan Allmänheten/kommuninvånare/shoppare Förtroendevalda (lokalpolitiker) i kommunen Förtroendevalda i försäkringskassorna Marieborgs folkhögskola Medborgarskolan Nätverk för kvinnor Östsam Norrköping Riga Lokalt arrangerade kulturaktiviteter? (kontakt: Monica Rosander) 1

2 2

3 STOCKHOLM RÄTTSLIGA OCH INRIKESFRÅGOR 8-9 februari (Justitiedepartementet/UD) 2001-sekr: Fredrik Andersson Dep: Helena Garme, Justitiedepartementet/Christina Sandqvist, UD Upptaktskonferens inför Sveriges EU-ordförandeskap den 19 dec 2000 i Berwaldhallen med statsministern och utrikesministern (UD-PIK-EU) Utställning i Centralstationen under Stockholmstoppmötet (UD-PIK-EU) Konferens för lärare i Stockholm stad 21 november 2000 om Sveriges EU-ordförandeskap Debatt med EU-parlamentariker (EU-parlamentet) Allmänheten/kommuninvånare Pendlare Bibliotekarier ABF EKF Kristna freds LSU Miljöförbundet Mundo Latino PRO Svenska kvinnorådet Shia Skärgårdens riksförbund Studieförbundet Vuxenskolan Svenska Freds Vänsterns solidaritetsforum DIK-förbundet, Stockholm Fackliga EU-kritiker, Stockholm Förbundet Djurens rätt, Älvsjö Föreningen Europakunskap, Solna Föreningen Norden, Stockholm Handikappförbundens Samarbetsorgan, Sundbyberg IKFF Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Stockholm Kooperativ Utveckling KUR, Norrtälje KSAN, Stockholm NBV, Stockholm Nätverket för Europarättsforskning, Stockholm Resurscenter Vårby Gård, Vårby Svenska Kvinnors Europa Nätverk, Stockholm Svenska Freds och Skiljedomsföreningen, Stockholm Verdandi, Stockholm 3

4 Nacka Turkiet Södertälje - Frankrike 4

5 LULEÅ TELEKOMMUNIKATIONS- OCH ARBETSMARKNADSMINISTRARNA februari (Näringsdepartementet) 2001-sekr: Veronica Stålbo Dep: Marika af Winklerfeldt, Näringsdepartementet Orten: Sven-Olov Hederyd IT-mässa (bl a universitetet arrangör) samtidigt som ministermötet, vänder sig till företag i branschen Europacafé/paneldebatt mitten jan, Rosengren/Sahlin/Messing? möte gymn elever och studenter (kommun, dep, univ) Koppling till kommunens 14 skolprojekt? Koppling språkåret? Universitetet Studentkårer Carrefour-kontoret Kommunen Studenter Elever Lärare Företagare 5

6 UPPSALA UTBILDNING OCH FORSKNING 1-3 mars (Utbildningsdepartementet) 2001-sekr: Arja Aschan Dep: Johan Norin, Eva-Maria Engdahl, Utbildningsdepartementet Orten: Eila Atilius Webbsida med information om mötet m m (kommunen) Seminarium för vidareinformatörer i dec (departementet) Skolnätverk elever för elever om EU/Bryssel-erfarenheter (kommunen) Konferens om östutvidgningen för kommunanställda m fl (universitetet) Uppsala Turist och Kongress har fått i uppdrag att ta fram förslag till lokala aktiviteter. Möte med forskare och doktorander (Östros) Seminarium om kommersialisering av forskningsresultat (kommunen, lokala näringslivet) EU-vecka Hur studerar man i EU Seminarium på bibliotek Informationsbord under ministermötet Kommunen Institutionen för statsvetenskap, östeuopastudier Forskare Centrum för entreprenörskap Campus Uppsala Näringslivet Regionala SAF Företagarnas Riksorganisation Handelskammaren Elever Studenter, forskare Företagare NBV Östeuropaforum Global kunskap Föreningen Heimdal Uppsala (Studiecirkel om EUoch EMU) Folkuniversitetet Uppsala (Två seminarier och en kof om folkrörelsernas framtida roll i EU) 6

7 7

8 STOCKHOLM EXTRA TOPPMÖTE mars (Statsrådsberedningen) 2001-sekr: Helena Sångeland Upptaktskonferens inför Sveriges EU-ordförandeskap den 19 dec 2000 i Berwaldhallen med statsministern och utrikesministern (UD-PIK-EU) Utställning i Centralstationen under Stockholmstoppmötet (UD-PIK) Konferens för lärare i Stockholm stad 21 november 2000 om Sveriges EU-ordförandeskap Allmänheten/kommuninvånare Pendlare Bibliotekarier ABF EKF Kristna freds LSU Miljöförbundet Mundo Latino PRO Svenska kvinnorådet Shia Skärgårdens riksförbund Studieförbundet Vuxenskolan Svenska Freds Vänsterns solidaritetsforum DIK-förbundet, Stockholm Fackliga EU-kritiker, Stockholm Förbundet Djurens rätt, Älvsjö Föreningen Europakunskap, Solna Föreningen Norden, Stockholm Handikappförbundens Samarbetsorgan, Sundbyberg IKFF Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Stockholm Kooperativ Utveckling KUR, Norrtälje KSAN, Stockholm NBV, Stockholm Nätverket för Europarättsforskning, Stockholm Resurscenter Vårby Gård, Vårby Svenska Kvinnors Europa Nätverk, Stockholm Svenska Freds och Skiljedomsföreningen, Stockholm Verdandi, Stockholm Nacka Turkiet 8

9 Södertälje Frankrike 9

10 KIRUNA MILJÖMINISTRARNA 30 mars - 1 april (Miljödepartementet) 2001-sekr: Arja Aschan Dep: Kirsten Mortensen, Miljödepartementet Orten: Kjell-Åke Halldén Forskningsseminarium i anslutning till mötet (Naturvårdsverket) Presseminarium (pressekr Anette Törnqvist, M-dep) Seminarier om EU och det framtida europasamarbetet jan, feb, mars, maj/juni (Malmfältens Folkhögskola) Skärmutställning om miljömål på engelska. Kan även visas för svensk allmänhet (Föreningen Norden) Bilaga DN om miljö under OF (Föreningen Norden) Skriva om mötet i hushållstidningar (kommunen) Internationell ungdomskonf erens om miljö på Nordkalotten (Föreningen Norden, SNF m fl) Kommunen Föreningen Norden Carrefour-kontoret De som arbetar med miljöforskning (ca 350 pers i Kiruna) Lokala miljöorganisationer Proffs som arbetar med miljö Ungdomar Medborgarskolan Folkets Hus & Park Ideell Förening, Kiruna Malmfältens folkhögskola, Kiruna 10

11 ÖSTERSUND JORDBRUK 8-10 april (Jordbruksdepartementet) 2001-sekr: Christina Isaksson Eldh Dep: Rolf Köhler, Jordbruksdepartementet Orten: Bibbi Högbom EU-dagar mars för gymnasieelever och allmänhet på Europahuset med inbjudna EU-parlamentariker soppteater (5 föreställningar), webbcafé med ministerchat, seminarier, mm ett samarbete mellan kommun, länstyrelsen, Infopoint Europa, Carrefour-kontoret, elever vid medialinjen och EU-reportrar, studieförbund och vänortsprojekt. Kommunen, länsstyrelsen Carrefour-kontoret Infopoint Landstinget Elever framför gymnasieelever Lärare Kommunanställda Studieförbundet Vuxenskolan, Östersund Bräcke - Spanien Brysselkoll, soppteater med Helge Skoog bokat mars (UD/Riksteatern) dock ej slutgiltigt bekräftat! 11

12 MALMÖ FINANSMINISTRARNA april (Finansdepartementet) 2001-sekr: Christina Isaksson Eldh Dep: Peter Holmgren, Finansdepartementet Orten: Lars Carmén Seminarier om EUs samarbete på det ekon. politiska området för intresserade (Fi-dep) Konferens om ordförandeskapet för kommunanställda, lärare, allmänhet 6 dec (Carrefour, Region Skåne, Kommunförbundet i Skåne) Presseminarium m komordf Ingemar Reepalu om regionalutveckling ur EU-perspektiv (kommunen, Fi-dep) Konferens för bibliotekarier om bibliotekens roll i EU-informationen våren 2001 (Svensk Biblioteksfören, DIK) Minimässa om EU för allmänheten (Fi-dep, kommunen) Kommunen Carrefour-kontoret EIC-kontoret Fokus på vidareinformatörer Bibliotekarier Lärare Folkbildare inom studieförbunden Lokal media Kommunanställda EU-projektsbidragstagare Internationella kvinnocentrum Invandrarpolitiska föreningen Medborgarskolan, Malmö 12

13 LUND INRE MARKNAD / KONSUMENT APRIL (UD, Justitiedepartementet) 2001-sekr: Ingrid Narvehed Dep: Kristina Langéen Jacobsson, Kommerskollegium Orten: Ingela Byström Studentaftnar med statsråd (Ju-dep, UD) Informations- seminarieträffar med offentliga aktörer (bibliotekarier, lärare, tjänstemän) (Ju-dep, kommunen) Informationstält med föreläsning på torg under mötet (Ju-dep, kommunen) Utbildning av vidareinformatörer (Fi-dep, UD)? Konferens om ordförandeskapet för kommunanst, lärare, allmänhet 6 dec (Carrefour, Region Skåne, Kommunförbundet i Skåne) Chat/diskussionsforum på webben 27 april (Ju-dep, UD) Debatt med EU-parlamentariker (EU-parlamentet) Kommunen Carrefour-kontoret EIC-kontoret Fokus på vidareinformatörer Bibliotekarier Lärare Folkbildare inom studieförbunden Lokal media EU-projektsbidragstagare ABF, Lund Utrikespolitiska föreningen, Lund Skånes Lokala Utvecklingsgrupper, Länsbygderåd, Hörby Hörby Polen Burlöv Ryssland, Polen, Danmark, Malta Brysselkoll, soppteater med Helge Skoog (UD/Riksteatern Saftsalong (UD/Assitej) 13

14 NYKÖPING UTRIKESMINISTRARNA 5-6 maj (UD) 2001-sekr: Göran Wallin Dep: Göran Wallin, UD Orten: Lasse Hedlund Inga färdiga planer, projektidéer finns EU-lördag på biblioteket (kommunen) EU-vecka innan mötet folkhälsofrågor (kommunen) Aktiviteter i skolorna (kommunen) Konsert på borggården (arr?) Informationsaktivitet riktad till invånarna (kommunen) Debatt med EU-parlamentariker (EU-parlamentet) Broschyr om ordförandeskapet, samt utställning fr Riksutställningar (Infopoint Europa i Eskilstuna) Kommunen Infopoint Europa Elever Lärare Nyköping - Skottland 14

15 FALUN / TÄLLBERG KULTURMINISTRARNA maj (Kulturdepartementet) 2001-sekr: Fredrik Andersson Dep: Charlotte Brunnberg / Nina Ulvelius, Kulturdepartementet Orten: Anders Lundgren Kulturnatt lördagkväll (kommunen) Ulvskog inviger med europeiska grafiker Kulturinstitutioner, bibliotek och affärer är öppna. Söndag öppet möte Folkets Hus, plats för 350 pers, allmänheten välkommen, Ulvskog deltar + 2 kulturministrar från EU, 2 kulturministrar från kandidatländerna (utvidgningen, kultur och mediafrågor) (Ku-dep) Elevtävling Vi och EU från förskola till gymnasium, om EU-kunskap, pres i samband m mötet (kommunen) Föreläsning språkåret ministrar och studenter på medieprogrammet 21 el 22 maj (högskolan) Debatt, föreläsning, utställning om EU och ordf. 9 maj på bibl i Falun (Europakontore, AF-utland, EIC) 19 maj EU-tält på torf med info, fika, tipspromenad (Europakontoret) Mötesplatser för dialog och diskussion t ex informationsbord (Ku-dep inga talare) Kommunen Länsstyrelsen EIC Nytt Carrefour-kontor? Kulturarbetare De som arbetar inom media Förtroendevalda Studenter Folkrörelsen Nej till EU, Gagnef Säter - Nederländerna 15

16 GÖTEBORG TOPPMÖTE juni (Statsrådsberedningen) 2001-sekr: Birgittha Widman Program för göteborgare och gäster 6-16 juni Utställning på en synlig plats (PIK-EU) Unga Reportrar (PIK-EU) EU-vecka (Partille kommun) Utställning och föreläsning stadsbiblioteket (Infopoint Europa) Infopoint Europa EIC Folkuniversitetet Kvinnofolkhögskolan ABF i Bollebygd Wendelsbergs folkhögskola, Mölnlycke Miljöförbundet Jordens Vänner, Göte borg Hälle IF, Ljungskile EU-samordnarna, Kungälv Folkrörelsen Nej till EU, Göteborg Folkuniversitetet, Göteborg Mölndal Danmark, Tyskland, Skottland, England, Polen & Tjeckien Partille Österrike Tjörn Irland Uddevalla Slovakien 16

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14

RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14 Redaktion: Riksdagsförvaltningens informationsenhet Text: Riksdagsförvaltningen svarar för texten där inget annat anges Utskottskanslierna

Läs mer

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI Kommun- och landstingspolitiska dagar 2015 www.kristdemokraterna.se/kommundagarna Innehåll Välkommen 2 Huvudprogram 4 Föreläsningar lördag, pass A-B 8 15 Föreläsningar

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Innovation och Mångfald

Innovation och Mångfald Innovation och Mångfald Slutrapport Charlotte Lorentz Hjorth Isabel Andersson INNOVATION Innovation SKÅNE Skåne KUNSKAPSBRON Kunskapsbron www.ik2.se Innovation och mångfald Innehåll 1. Förord...2 2. Sammanfattning...3

Läs mer

Innehåll. - Allmänt om ESF. - Folkrörelser på ESF. - Analyser av ESF

Innehåll. - Allmänt om ESF. - Folkrörelser på ESF. - Analyser av ESF Innehåll 1. Förord: Folkrörelserna i Norden efter ESF - Allmänt om ESF 2a. Dokumentationen av ESF 2b. Deltagarantal på ESF i Malmö och tidigare 2c. Föreningen ESF Norden om forumet 2d. Brev om avvecklingsbidrag

Läs mer

När världen krymper måste biblioteket bli större

När världen krymper måste biblioteket bli större När världen krymper måste biblioteket bli större en rapport om Det mångspråkiga biblioteket utveckling av interkulturella mötesplatser, ett ESF-projekt 1 inneh å ll Innehåll Inledning till UNESCOS Folkbiblioteksmanifest

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar dig och dina kompisars vardag. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och presidium samt fråga om arvode till förbundsordförande och övriga förtroendevalda

Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och presidium samt fråga om arvode till förbundsordförande och övriga förtroendevalda Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och presidium samt fråga om arvode till förbundsordförande och övriga förtroendevalda 2 Principer för styrelsens sammansättning enligt valberedningen Vi

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012 1. Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 4 2.1 Samstämmighet 4 2.2 EU:s och Sveriges

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

STAD OCH LAND HAND I HAND

STAD OCH LAND HAND I HAND STAD OCH LAND HAND I HAND PROJEKTRAPPORT INSPIRATION & GUIDE TILL VIDARE ARBETE OCH UTVECKLING Stad och land - hand i hand projektrapport 2015 Den Goda Jorden www.dengodajorden.se ISBN: 978-91-979839-3-8

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 I juni 2015 fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 48 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 60,3 miljoner kronor.

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Ta fram arkivens forskningspotential!

Ta fram arkivens forskningspotential! Ta fram arkivens forskningspotential! RUNE HEDMAN- BO HAMMARLUND Arkivens värde Det lär inte ha undgått någon att mycket stora arkivbestånd förvaras i arkivdepåer runt om i landet. Bara i Riksarkivet och

Läs mer

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 ALMI IFS / ALMI Innovation Skåne 10 Arbetsförmedlingen i Malmö 12 Connect Skåne

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 I oktober 2014 fördelade Arvsfonden 69,2 miljoner kronor till 46 stycken projekt. Av dessa var 21 stycken projekt nya och de fick dela på 30,6 miljoner kronor. ABF Norr,

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Faktablad. Vad är Medborgarbudget (participatory budgeting)? 5 Medborgarbudget januari 2009. projektet medborgardialog

Faktablad. Vad är Medborgarbudget (participatory budgeting)? 5 Medborgarbudget januari 2009. projektet medborgardialog Faktablad projektet medborgardialog 5 Medborgarbudget januari 2009 Vad är Medborgarbudget (participatory budgeting)? Medborgarbudget är ett samlingsbegrepp för metoder som används för att involvera medborgare

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport Bo bra på äldre dar Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport 1 Bo bra på äldre Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre

Läs mer

Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING

Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING Inledning...5 Kultursamverkansmodellen...7 Organisation...9 Divisionens värdegrund...9 Projektstöd...11 Fördelning projektstöd...11 Projektstöd fördelat per

Läs mer

NEXT GENERATION. 30 september 1 oktober Kistamässan, Stockholm

NEXT GENERATION. 30 september 1 oktober Kistamässan, Stockholm PROGRAM 2015 30 september 1 oktober Kistamässan, Stockholm NEXT GENERATION För fjärde året i rad samlas hela branschen till en unik konferens och mässa om hållbarhet inom byggande, fastighetsförvaltning,

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

LIBRARIES FOR ALL ESME BIBLIOTEK FÖR ALLA EN EUROPEISK STRATEGI FÖR MÅNGKULTURELL BIBLIOTEKSVERKSAMHET

LIBRARIES FOR ALL ESME BIBLIOTEK FÖR ALLA EN EUROPEISK STRATEGI FÖR MÅNGKULTURELL BIBLIOTEKSVERKSAMHET LIBRARIES FOR ALL ESME BIBLIOTEK FÖR ALLA EN EUROPEISK STRATEGI FÖR MÅNGKULTURELL BIBLIOTEKSVERKSAMHET Handbok LIBRARIES FOR ALL ESME BIBLIOTEK FÖR ALLA EN EUROPEISK STRATEGI FÖR MÅNGKULTURELL BIBLIOTEKSVERKSAMHET

Läs mer

Program för en hel vecka med berättarkraft och lyssnarglädje WWW.BERATTARFESTIVALEN.SE. Ny uppdaterad version!

Program för en hel vecka med berättarkraft och lyssnarglädje WWW.BERATTARFESTIVALEN.SE. Ny uppdaterad version! ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BERÄTTARFESTIVALEN 10-04-14 ANNONS WWW.BERATTARFESTIVALEN.SE Program för en hel vecka med berättarkraft och lyssnarglädje Ny uppdaterad version! Ett arrangemang

Läs mer