Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1"

Transkript

1 Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1

2 Vi vill göra en resa. Att förändra Limmareds framtid till en bättre plats att leva, bo och besöka. Tillsammans med alla hoppas vi på att hitta den bästa vägen dit. Styrgruppen för Limmared 2015 Denna värdemening har varit styrande för arbetet med Limmared Denna förstudierapport vill ge en bild av hur framtiden skulle kunna se ut och vägen dit. Förslagen från styrgruppen, medborgarna, näringslivet och andra enskilda personer med kunskap och idéer har varit många och kreativa. Efterhand har engagemanget och intresset ökat och hoppet om att det går att vända en negativ trend i Limmared tagit form. Huvudförslaget är att satsa på ett museum eller centrum för glas och konsthantverk som kan engagera och lyfta hela Tranemo för invånare, turister och andra besökare. Kommunen är rik på besöksmål, konst, kultur och historia. Limmared Glas och Konsthantverk kan vara en gemensam plats att visa upp och marknadsföra detta på. Med ökad turism kommer också nya företagsmöjligheter och kommers utöver vad själva museet genererar sannolikt inte bara i Limmared. Skatteintäkterna för kommunen överstiger insatsen på sikt. Men förslagen är givetvis främst fokuserade på att skapa en positiv utveckling och ett starkt varumärke för Limmared och då är glaset i centrum. Nästa steg är att ta fram ett detaljerat förslag till verksamhet/innehåll, investerings och driftkostnader, samt organisation och marknadsföring. En projektgrupp har redan bildats för detta ändamål. Tillsammans med övriga förbättringar av den yttre miljön, stärkt företagande och föreningsliv samt satsningar på inre marknadsföring av allt som skapas i Limmared och kommunen i övrigt kan Limmaredarna börja se det positiva och känna stolthet för orten igen. Förslagen som presenteras i förstudien baseras till stora delar på deras idéer och behov. Det har varit en spännande resa även för mig som aldrig tidigare besökt Limmared eller Tranemo. Jag tror och hoppas att nästa steg också kommer att vara lika stimulerande och att jag på något sätt kan vara med på resan i framtiden också. Hanna Strömberg, projektledare FINANSIÄRER Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 2

3 LIMMAREDS GLAS OCH KONSTHANTVERK ETT NAV FÖR INDUSTRIHISTORIA, KONST- OCH KULTURARV Huvudförslaget har utgått ifrån Limmareds stolta glastradition och unika samlingar av historiskt och modernt konst- och bruksglas. Under förstudiens gång har det emellertid varit viktigt att förslaget skall vara intressant för hela Tranemo och dess orter som alla har en egen rik profil och särställning inom konst, kultur och historia. Limmared Glas och Konsthantverk är ett museum och ett centrum för glas och annat konsthantverk från främst Tranemo. Målgrupper är givetvis invånare i Limmared/ Tranemo, men de stora besöksgrupperna är familjer, designintresserade, konstnärer, formgivare, pensionärsgrupper och skolor. Museet drivs året runt och med rätt förankring, kompetens och marknadsföring kan det bli ett lika självklart besöksmål som Akvarellmuseet i Skärhamn. För att stärka kommers, turistnäring och annat företagande behövs ett dragplåster. En projektgrupp bestående av kunniga och kända eldsjälar från Limmared har tillsatts för att ta förslaget till nästa nivå med förslag till verksamhet, drift och investeringskostnad samt organisation. BASVERKSAMHET GLAS, INDUSTRIHISTORIA OCH KONSTHANTVERK I basverksamheten återfinns fasta och tillfälliga utställningar från Limmared och Tranemo kommun, specifikt inriktat på industrihistoria (glas), modern glaskonst och annat konsthantverk och hemslöjd: Industrihistoria glasbruket och människorna bakom. Hur tillverkade man glas förr och idag. Hur har Limmared utvecklats med glaset som näring? Här finns möjlighet att i framtiden samarbeta med Ardagh förutsatt att företaget kan och vill ta emot grupper. Glasframställning olika tekniker för framställning som bearbetar frågan Vad gör glas till konst? Blåsning, målning, slipning, gravering osv. En glashytta finns på området där en eller flera glaskonstnärer arbetar. Det kan finnas en poäng i att ha en fast (anställd) glaskonstnär på plats med egen produktion, utställning och försäljning. Glaskonst från förr och nu. Hemygdsföreningens glassamlingar utgör en hörnsten. Hantverket, formgivningen och människorna bakom har en rik historia. En samlad, lärorik och levande utställning är ett måste. Övrigt konsthantverk/hemslöjd en utställning med material, design och formgivare från Tranemo som breddar bilden av konsthantverk från orten. Basverksamheten är det som huvudmannen i samarbete med offentliga uppdragsgivare, måste kunna driva oavsett om man har annan extern finansiering eller inte. Fastigheten, personal, fasta utställningar och programverksamhet eller pedagogisk verksamhet. Parter från Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 3

4 kommunalförbund, region och stat (Kulturbryggan, Riksantikvarieämbetet, KRO m fl) är självklara att uppvakta. Möjlighet finns också att också samarbeta med regionens musei- och kulturarvsenhet Västarvet utöver regionutvecklings- och kulturutvecklingsnämnd. TILLFÄLLIGA UTSTÄLLNINGAR, KONFERENSER OCH PROGRAMVERKSAMHET En komplettering i form av en konsthall/galleri samt lokaler för konferenser/möten är en viktig del av en verksamhet som vill vara levande och användas året runt. Konsthallen visar upp tillfälliga utställningar med andra typer av konsthantverk; textil, smycken, keramik, slöjd, sten/betong, trä osv. Särskilt används konsthallen för att lyfta fram det lokala konsthantverkskunnandet i kommunen. Det finns en yta för exponering av lokala konstverk/produkter, konstnärer, t ex i ett galleri, i museibutiken eller på annat sätt i lokalerna. Programverksamheten består av guidade turer, pedagogisk verksamhet samt konferenser/seminarier inom ämnet där initiativet kan tas från museet självt men där man samarbetar med andra aktörer, t ex en hemslöjdskonferens. En större utställning per år hjälper museet att marknadsföra sig och öka sin status på området. Ambitionen bör vara att göra utställningar inom ämnet som kompletteras av t ex film, foto, föreläsningar mm för en stark totalupplevelse. Då får besökarna anledning att återvända och att berätta om sitt besök. Större och mindre tillfälliga utställningar, inköp, pedagogisk verksamhet och konferenser kan man i allmänhet söka extern och även privat finansiering för. Sponsorer och enskilda personer kan t ex hjälpa till med inköp, utställningar och programverksamhet utöver det vanliga. Det är bra om man från museets sida ser till att anställa en resurs med kompetens och särskilt ansvar för fundraising sponsorer, stiftelser, bidrag, donationer osv. Det är viktigt att veta att en basverksamhet av hög kvalitet och med en långsiktig finansiering är en förutsättning för att attrahera externt kapital. I Sverige har vi Europas hårdaste skatteregler för sponsring, donationer och andra gåvor till konst och kultur och därmed är det i stort sett omöjligt att basera budget/finansiering av drift på privata medel. MAT OCH KOMMERS En bra museibutik har produkter av hög kvalitet och med en tydlig inriktning och koppling till museets verksamhet, föremål och det specialutbud som finns i kommunen. Det kan t ex vara produkter som är särskilt framtagna för museet, böcker, print, produkter från Hembygdsföreningen. Ett bra sätt att även stötta försäljning av lokalt konsthantverk är att ta in föremål som man säljer på kommission. En restaurangverksamhet är också en självklarhet, särskilt om man vill attrahera konferenser och andra evenemang. Det vore spännande om restaurangen även hade en tydlig lokal profil i menyer och inredning. Närproducerad och ekologisk mat kan vara ett signum liksom en glasbar med särskilda vodkadrinkar! KOMPLETTERING BESÖKSCENTRUM, HANTVERKSSTUDIOS OCH BUTIKER Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 4

5 Museet kan också vara ett fysiskt nav även för resor som besökaren själv kan företa sig runt om i kommunen. En viktig verksamhet är att på något sätt guida besökaren vidare till andra historiska platser och sevärdheter i Tranemo (Opensten, Skårtebo, Torpa Stenhus. Säfstaholm, Tranemo kyrka m fl. Det finns många!). Alla sevärdheter har ju inte en fast verksamhet kring sig. Hittar du en folder för ett särskilt besöksmål i kommunen eller kan skriva ut en guide från en dator så skapar det möjligheter för alla turister till kommunen att hitta rätt. Som ett komplement till museet/hyttan och tanken om att även inkludera andra typer av konsthantverk kan man även hitta ett par andra studios eller ateljéer där man kan se, lära och prova. Konsthantverkare kan hyra in sig för längre eller kortare tid för att arbeta och en dag i veckan under sommaren kan man ha öppet hus, kanske kombinerat med marknad då och då. De kan också givetvis sälja sina verk i museibutiken eller direkt från ateljén. Dessa idéer är givetvis beroende av att man kan tänka sig att använda en större del av Järnvägsplan till att bygga nytt utifrån ett helhetstänk för turism i hela kommunen. Man behöver också undersöka underlaget (lokalt i kommunen i första hand) för att attrahera konstnärer och kreatörer till verkstäder/ateljéer och egna butiker. FÖREBILDER De förebilder som omnämns i detta avsnitt är i första hand valda för att verksamheten håller hög kvalitet och för att de pekar på möjligheterna för en liten ort eller en gammal industri att förnya sig. Konst och kultur som upplevelse är en annan viktig ledstjärna. Det finns många fler exempel på framgångsrika satsningar i Sverige. Det är viktigt att en kommande grupp för utveckling av innehåll och verksamheter kopplar till sig konstnärer, kreatörer, forskare, pedagoger m fl om och när förslagen utvecklas. NORDISKA AKVARELLMUSEET Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn invigdes år 2000 och en av anledningarna till att det blivit en sådan stor framgång är att man redan tidigt engagerat och skapat nätverk bland kunniga och intresserade forskare, konstnärer, pedagoger, formgivare m fl som ett komplement till kommun, investerare, byggherrar och arkitekter. Museet är idag ett unikt nav inte bara för akvarellkonst utan även för forskare, konstnärer och utbildare. Konst och lärande står i fokus för all verksamhet. Museet arrangerar även konserter, teater, dans, film, föreläsningar med mera i egen regi och i samarbete med kommun, föreningar och studieförbund. Syftet är att väcka intresset för konst och kultur, att ge kunskap, belysa kulturens roll i samhället och stimulera till debatt. Man har förutom utställningarna också gästateljéer för konstnärer. I anslutning till museet finns även en glashytta med utställning och butik som drivs av Sara Hammar. Fotograf:Christer Hallgren Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 5

6 Nordiska Akvarellmuseet är organiserat som en stiftelse. Stiftare är Nordiska Akvarellsällskapet och Tjörns kommun. Stiftelsens styrelse består av ledamöter från de nordiska länderna. Offentliga uppdragsgivare är Västra Götalandsregionen, Tjörns kommun, Statens kulturråd, Nordiska kulturfonden, Kulturkontakt Nord. De offentliga bidragen 2009 var 12,86 Mkr varav Tjörns kommun stod för 2,3 Mkr. Antalet besökare var , varav besökte museets utställningar. Museets finansiella inflöde är 13,2 Mkr för Tjörns kommun fördelat på besökarnas utgifter för biljetter, restaurang Vatten, museibutiken, mat och dryck utanför museet, shopping, logi och övriga utgifter. Det finansiella inflödet kan ökas ytterligare genom satsningar på övernattningsmöjligheter, transporter och annan tillgänglighet (t ex kollektivtrafik) enligt studien som omnämns nedan gjordes en studie av John Ambrecht på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Studien tittade på de samhällsekonomiska vinsterna för kommunen respektive regionen och är uppdelat på brukarvärde och icke-brukarvärde. Brukarvärde är det värde som besökare tillmäter upplevelsen. Icke brukarvärde mäter hur invånare och besökare bedömer värdet av att ha tillgång till verksamheten d v s att den finns överhuvudtaget. Museets kärnverksamhet (utställningar) skapar ett totalt samhällsekonomiskt värde motsvarande 6,3 Mkr i kommunen och 210,8 Mkr i Västra Götalandsregionen. Museet har förändrat en hel ort och Nordiska Akvarellmuseet fick pris som Årets museum Tjörns och Södra Bohusläns konst- och kulturutbud har fått ett unikt dragplåster för turister. PUKEBERG KULTUR OCH DESIGN Pukeberg är en glasbruksmiljö i Kalmar Län där man byggt upp en omfattande verksamhet inom glas, konst och design. Här är designarkivet placerat, designutbildningen vid Kalmar Högskola, samt Kalmar läns hemslöjdsförening. Det är ett designcentrum för hela regionen med glashytta, glasmästare, utställningar och produktion. Här finns även ett café med hyttsill på menyn och möjlighet till konferenser och evenemang. I Pukeberg hittar man Nybroateljéerna där det finns möjlighet för yrkesverksamma inom konst, konsthantverk och design att få tillgång till kollektiva verkstäder. Här finns åtta fasta ateljéer och tre professionella verkstäder för keramik, digital bildhantering och silversmide. Här finns också flera konsthantverksbutiker och några mindre företag inom formgivning. Pukeberg är en förebild för sin mix av glas och konsthantverk samt en modern satsning på att vara mer än ett museum. Det är snarare ett centrum för konst, kultur och design som ligger på en plats med stark historisk anknytning till glas. Bredden gör det intressant för fler än de glasintresserade att komma. Även Fabriken i Lidköping, Kvarnbyn i Mölndal och Konstepidemin i Göteborg är exempel på intressanta industrimiljöer där olika former av konst, kultur och design kan utvecklas och verka professionellt och möta både publik och andra kreatörer. Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 6

7 ANDRA GLASMUSEER Glasmuseet Ebeltoft grundades 1985 och drivs av Fonden för Samlingen af Moderne International Studioglas. Dess primära syfte är att utveckla en större internationell medvetenhet och uppskattning av nutida glas. Museet är privat finansierat genom huvudfonden, verksamhetens intäkter samt sponsring, donationer och stiftelser. Det har ca besökare. Museet har flera utställningslokaler och har i och med en tillbyggnad 2006 satsat mycket på den visuella upplevelsen av museet med glas som bygg- och inredningsmaterial, utomhusutställningar, trädgårdar med vatten och ljus. Det finns en glasstudio, bibliotek, en butik där över 50 danska glaskonstnärer finns representerade. Ebeltoft är ett museum som verkligen vänder sig till besökarens alla sinnen. Limmareds Glas och Konsthantverk har alla möjligheter att ge besökaren möjlighet att se, känna, höra, dofta och smaka hela utbudet och upplevelsen. Smålands museum profilerar sig som Sveriges Glasmuseum, men är egentligen ett länsmuseum där mer än bara glas finns i utställningarna. Arkeologi, Hembygdshistoria, Byggnadsvård, samt organisationerna/utställningarna Ångaren Thor, Lantbruksmuseum och Kronobergs Slottsruin ingår i verksamheten. Glaset är emellertid en naturligt stark del av ett småländskt länsmuseum. Man har såväl permanenta som tillfälliga utställningar inom glas och glasframställning och man har även en forsknings- och utbildningsverksamhet. Smålands museum är en förebild främst för att det visar att man kan profilera sig med sitt industrihistoriska och kulturhistoriska arv utan att utesluta andra former av verksamheter. Kan man se Limmared Glas och Konsthantverk som hela Tranemos museum? Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 7

8 YTTRE MILJÖ OCH ETT LEVANDE CENTRUM Limmaredarna har i olika sammanhang uttryckt olika förslag till hur man kan förbättra Limmared. Byn känns sliten och trist, liksom infarterna. Butiker och caféer har försvunnit och området kring torget och Storgatan är mer av en transportsträcka än ett levande centrum. Industrierna tar över blickfånget när man reser in i Limmared. Det är särskilt viktigt att skapa förutsättningar för att centrum blir inbjudande och används året runt. Utan människor i rörelse och handel i de butiker som finns kommer inte några nya verksamheter att etablera sig. Oavsett om man bygger ett museum och/eller ett resecentrum eller något helt annat på Järnvägsplan gäller det att nyttja hela området för att skapa strukturer och platser för möten och kommers. Förslaget för Förslagen till förbättringar av den yttre miljön har tagit ett helhetsgrepp kring hur man kan göra Limmared mer levande igen. Några exempel: Ett nytt resecentrum som kombineras med kiosk/café. Gärna med inspiration från det gamla stationshuset för att ta till vara på Limmaredsstilen. Skapa en pendelparkering på andra sidan järnvägsspåren så att även pendlare från andra delar av kommunen lätt kan ta sig vidare. Grönområden mellan olika byggnader på Järnvägsplan som är tillgängliga och användbara för lek, picknick, promenader och vila samt en lekplats och en cykelrastplats med bänkar och bord. Inga avgränsade gräsmattor med fina rabatter som bara är till för att titta på! En öppen (grus)plan framför Focus där marknader, festivaler och andra aktiviteter kan arrangeras. Kombinationen med Folkets hus gör att man kan vara både ute och inne. Bredare trottoarer på Storgatan så att det blir mer av en promenad- än en transportsträcka. Butiker, caféer m fl kan ställa upp en skyltstånd, bänk, ett blomsterarrangemang eller bord och stolar för att göra sin bit mer inbjudande. Använd de tomma skyltfönstren på Storgatan för att exponera företag, föreningar, konstliv mm. Efterhand som nya verksamheter etablerar sig kan man skapa en annan möjlighet till detta. Hastigheten på Storgatan bör dras ned så att det känns tryggt för barn och gamla. Bredare trottoarer alt väghinder skulle skapa detta. Parken/torget vid ICA kan snyggas upp och många har uttryckt önskemål om en sponsrad minigolf-bana. Man kan ev tänka sig att flytta parkeringsplatsen för att göra området större och grönare. Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 8

9 Ungdomarna önskar sig bl a en trevligare ungdomsgård och en skateboard-ramp utomhus. Värna om Limmaredsarkitekturen när man bygger nytt. I materialet från skyltsöndagen och workshopen finns många exempel och man kan också hämta mycket från Idékonferensen Framtid Tranemo samt byalagets och andra föreningars visionsarbete. FÖRETAGANDE, ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRENINGSLIV Företagsamheten är stark i Limmared. Men det saknas helt eller delvis verksamheter inom branscher som detaljhandel, turism, restaurang, tjänster, kommunikation osv. De flesta lokala företag verkar inom industri, bygg, distribution och inom business-to-business-marknaden. Då det är branscher där man behöver stora resurser att starta är det svårt för unga, entreprenöriella förmågor som vill satsa på annat att se en framtid på hemmaplan. Kundunderlaget för business-to-consumer är litet och turisterna är varken många eller köpstarka. De som väljer att vidareutbilda sig på högskolor och universitet har få anställningsmöjligheter att komma tillbaka till om det är industrinäringen som dominerar. Jobba gemensamt för att attrahera företag inom nya branscher. Utbudet för natur- och kulturturism är stort, antikt och second hand kan man göra mycket mer av, liksom utbudet av ekologisk mat och andra produkter. Lokaler för butiker och annan kommers finns. En satsning på Limmared Glas och Konsthantverk skulle betyda mycket, särskilt i kombination med att göra centrum mer attraktivt. Lyft fram förebilder från andra branscher i undervisningen eller i samband med yrkesdagar i skolan. Finns de inte att hitta i kommunen så ta in förebilder med bra exempel utifrån. Få dem att se och förstå möjligheterna på hemmaplan. Hjälp ungdomar och unga entreprenörer att skapa nätverk med befintligt näringsliv och med andra organisationer som stöttar entreprenörskap. Samarbeta med andra orter i kommunen för att stärka hela utbudet. Kan man t o m tänka sig att Tranemo kommun startar en motsvarighet till Göteborg & Co där näringsliv, kommun och föreningar/organisationer inom turism och landsbygdsutveckling gemensamt marknadsför alla möjligheter till etablering, turism och evenemang i kommunen samt marknadsför det gentemot invånarna? Föreningslivet kan också behöva en nytändning för att fånga upp de unga och få dem att engagera sig. Samverkan mellan de olika föreningarna är hög och man har också starka nätverk. Men man kan fundera över vilka bilder de unga har av föreningarnas verksamhet och hur väl de tar vara på deras frågor. De kan uppfattas som traditionella och tråkiga. Frågan är också vilka villkor som gäller för den som är med? Måste man vara en eldsjäl eller räcker det att vara engagerad i en enstaka fråga? Starta gemensamma (ungdoms-)sektioner för olika förbättringar i Limmared. Gränsöverskridande samarbeten kring sakfrågor eller specifika arbetsområden kan kännas mer bekvämt än att tillhöra den ena eller andra organisationen. Jämför med politiken som blivit mer sakfrågebaserad än ideologibaserad de senaste 20 åren. Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 9

10 Använd digitala medier för att finnas där ungdomarna finns. Sidan limmared.eu finns och kan utnyttjas bättre. Det kan också vara en plattform där hela Limmareds-projektet lever vidare. Fundera noga över vilka signaler man sänder ut när det gäller graden av engagemang och arbete man förväntar sig av de aktiva i föreningen. Alla är inte eldsjälar men kan vara engagerade ändå. Få med konstnärer, kreatörer, entreprenörer osv i föreningarna när ni diskuterar förändringar och förbättringar av Limmared. De kan ha nya idéer och är ofta inte låsta till traditioner. VARUMÄRKE, MARKNADSFÖRING OCH IDENTITET Ett av förstudiens uppdrag var att ta fram en strategi för att stärka varumärket Limmared, samt föreslå strategier för att produktutveckla och marknadsföra Limmared. Detta är emellertid inte enskilda uppgifter utan de hänger ihop med varandra och med andra föreslagna insatser. Dessutom är det inte ett ansvar för någon enskild part, som t ex kommun, näringsliv, föreningsliv eller liknande. Att stärka identitet, stolthet och framåtanda är allas ansvar även invånarnas. Några intressanta frågor och möjligheter finns emellertid inom detta område. PROFILERA KOMMUN ELLER ORT? ELLER VARFÖR INTE BÅDA? Vem är målgrupp eller användare av ett stärkt varumärke? Tranemo kommun vinner på att orterna lyfts fram som en del av kommunen, så att Tranemos varumärke stärks. Samtidigt har varje ort ett eget varumärke. Marks kommun, som ju också är en sammanslagning av flera orter har löst sin profilering genom att alla verksamheter som stöds av kommunen har logon för Mark med i sin profilering. Man har också fått med flera företag och andra aktörer i att ha logon med i sin marknadsföring och på sina produkter (Made in Mark). Ambitionen är att förslaget om Limmared Glas och Konsthantverk skall stärka Tranemo kommun som helhet och ge alla orterna inkl Tranemo en plats att synas på. I samband med ett resecentrum och utställningsmöjligheter för konsthantverk från hela kommunen, liksom en turistbyrå eller liknande kan man gemensamt marknadsföra hela utbudet. Meningen är att man genom museet kan driva besökare vidare till hela kommunen så att alla orter får del av ökad turism. Produktutveckling kommer av att man ser möjligheterna. Produktutveckling handlar inte bara om varor utan även om tjänster och näringsliv i stort. Med de sevärdheter, traditioner och utbud av konsthantverk och natur borde det egentligen vara ganska enkelt att stimulera till produktutveckling. Stärkt marknadsföring både inåt och utåt är en bra grogrund för kreativitet och stolthet. Utvecklar man sin upplevelseindustri och natur- och kulturturism bör det på sikt generera ökade intäkter för kommunen. Det tjänar alla orter på. VARUMÄRKET LIMMARED OCH ÄNDRADE ATTITYDER När det gäller varumärket Limmared så handlar det mycket om att stärka det inåt d v s mot invånarna själva. Både genom förbättringar av den yttre miljön och genom att marknadsföra olika satsningar både lokalt och runt om i kommunen. Förstudien är en satsning som gett positiv Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 10

11 energi och man kan ta vara på den genom att sätta den i ett sammanhang. Framför allt gäller det nu att tala om hur man ställer sig till förstudien och dess förslag. Varumärket Limmared har också hamnat i en negativ spiral i och med att man har fokuserat på det som varit istället för det som kan bli. Om man som besökare eller inflyttare ska vilja vara i just Limmared gäller det att bryta de attityderna och visa på möjligheterna. Även här gäller att förstudien har kunnat påverka en del, men att man kan göra mer genom att kommunicera. En satsning på Limmared Glas och Konsthantverk liksom förbättringar i den yttre miljön kommer att betyda mycket för att öka stoltheten och lojaliteten mot kommunen. Konsekvensen kan också bli att fler företagsidéer gror och att andra branscher hittar till Limmared och Tranemo. TILL SIST - ALLA LIMMAREDARE KAN GÖRA NÅGOT Det är upp till alla Limmaredare att skapa förutsättningar för en positiv utveckling. Förstudien har inneburit att man känner sig sedd och har möjlighet att påverka. Det bör man från kommunen, näringslivet och föreningarna ta fasta på så att man inte tappar energin. Men det finns några saker alla kan göra genom att sprida en positiv attityd. Här kommer några tankar som Limmaredarna själva fört fram i förstudien: Släpp konkurrenstänkandet gentemot Tranemo och de andra orterna i kommunen. Problemen är gemensamma för alla orter och lösningarna måste vara gränsöverskridande. Utbudet är stort i kommunen. Varje ort har en egen tydlig profil och det kan man göra mycket av, men det är allas ansvar att göra både den egna orten och kommunen stor. Släpp uppfattningen om att det var bättre förr när det fanns fler butiker, mer lokal service och Limmared borde vara huvudort. Ta vara på det som finns kvar, utveckla och uppmuntra alla att hjälpas åt för att det ska bli attraktivt att etablera nya rörelser. Det kommer inte an på någon annan än invånarna själva. Handla och agera lokalt för att stötta de verksamheter som finns. Uppmuntra de som vågar starta företag och annan verksamhet och stötta dem med feedback och idéer för ytterligare förbättringar och utvecklingsmöjligheter. Det är svårt att vara ensam företagare och det krävs väldigt mycket mod och uthållighet för att lyckas. Alla lyckas inte heller på första försöket. Uppmuntra och synliggör de som försöker, inte bara de som lyckas. Tänk i nya banor när det gäller det som finns i Limmared. Den rika historian, den fantastiska naturen, traditionen av auktioner och second hand samt ekologisk mat. Inspireras och ta vara på det. Berätta och diskutera med varandra vad man kan göra. Våga lufta era idéer på ett konstruktivt och positivt sätt. Var inte rädd för att misslyckas eller att alla inte gillar idén. Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 11

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda the glass factory Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda 1 Bakgrund Hösten 2008 köpte Emmaboda kommun Kosta Bodas historiska glas. Glassamlingen omfattar 30 000 unika konstglasobjekt

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 2 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Ekonomiska Effekter, Tillväxt. DCMS Richard Florida

Ekonomiska Effekter, Tillväxt. DCMS Richard Florida John Armbrecht Samhällsekonomiskt värde Ekonomiska Effekter, Tillväxt Kulturellt/ estetiskt värde KEA briefing (Samhälls-) ekonomisk forskning DCMS Richard Florida Vad menas med kultur? Throsbys (2010)

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Det är på museet det händer!

Det är på museet det händer! Det är på museet det händer! Kiviks hembygdsmuseum och den regionala utvecklingen. Museum & Arkiv på Kivik genomför under 2010 ett utvecklingsprojekt i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne, Riksantikvarieämbetet

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Att söka pengar och att skapa en projektbudget

Att söka pengar och att skapa en projektbudget Att söka pengar och att skapa en projektbudget Samhällsentreprenör - 2013/2014 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

WORKSHOP DESIGNMINGEL 2012 SAMMANSTÄLLNING

WORKSHOP DESIGNMINGEL 2012 SAMMANSTÄLLNING WORKSHOP DESIGNMINGEL 2012 SAMMANSTÄLLNING VIT 1 Marknadsföring och kommunikation, skapa delaktighet med intresserade samt föra ut information i nya kanaler och till nya målgrupper. Avsaknad av en modern

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Utomhuspedagogik. En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling

Utomhuspedagogik. En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling Na onellt centrum för utomhuspedagogik Utomhuspedagogik En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling Nyfiken och öppen för nya intryck Genom etableringen av NCU i Vimmerby vill vi stärka kontakten med

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Idé och tanke från Anders Ahlgren. Krav från Visit Falun Borlänge AB - Vill näringen? - Varumärkesundersökning. - Hedemora och Avesta med!

Idé och tanke från Anders Ahlgren. Krav från Visit Falun Borlänge AB - Vill näringen? - Varumärkesundersökning. - Hedemora och Avesta med! Samordning av utvecklingen av besöksnäringen inom Södra Dalarna Gagnef, Falun, Borlänge, Säter, Hedemora, Ludvika, Avesta och Smedjebacken Idé och tanke från Anders Ahlgren Krav från Visit Falun Borlänge

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 BAKGRUND OCH NULÄGE Växjös evenemangs- och mötesstrategi tar sin utgångspunkt i ambitionen att skapa en god plattform för att utveckla Växjö som evenemangs- och

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Bakgrund Skånes Spelmansförbund har tillsammans med Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. För att manifestera den Skånska folkmusiken och sprida

Läs mer

IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Överblick & arbete för en ny simhall på Lidingö

IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Överblick & arbete för en ny simhall på Lidingö Foto: Nina Thomson IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Överblick & arbete för en ny simhall på Lidingö 13 MARS 2013, BOSÖN PRESENTATION TILL LIDINGÖ KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN MARK H. SHAY, STYRELSEORDFÖRANDE,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2012/2013 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar vi

Läs mer

furniture in time presented by Hans K

furniture in time presented by Hans K furniture in time presented by Hans K Rötter från Hyssna - från Hyssna till ett framgångsrikt internationellt möbelproducerande designföretag För den som är intresserad av möbler väcker namnet Hyssna direkt

Läs mer

Informationsmaterial för lärare. Samtidskonst vad är det? Bild: Stina Opitz Utsatt

Informationsmaterial för lärare. Samtidskonst vad är det? Bild: Stina Opitz Utsatt Informationsmaterial för lärare Samtidskonst vad är det? Bild: Stina Opitz Utsatt Museet som läranderesurs för grundskolan och gymnasiet Att uppfylla skolans mål genom museibesöket Genom att besöka museet

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Restaurang & livsmedel

Restaurang & livsmedel Om skolan Nyköpings Strand Utbildningscentrum driver i dag Nyköpings Hotell- och Restaurangskola. Skolan har sedan 1994 bedrivit Hotell- och Restaurangutbildning. Nu går vi vidare och utvecklar skolan

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Minnesanteckningar Munkedal 6 november 2008 kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Moderator Ann Palmnäs, Coach & Company, inledde dagen med att tala om vikten av att gräva där du står utan att

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN GULDPALTEN En stund då vi hyllar Piteås kreatörer och kulturarbetare. En kväll när vi visar upp det bästa vi har och känner stolthet. En årligt återkommande högtid att längta efter. GULDPALTEN Sökande

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

ÅTVIDABERG - KULTURCENTRUM - UPPLEVELSE

ÅTVIDABERG - KULTURCENTRUM - UPPLEVELSE KULTURCENTRUM, ÅTVIDABERG IDÉSKISS 2011-03-24 Tankar från möte 10-06-04 och embryo till skiss ÅTVIDABERG - KULTURCENTRUM - UPPLEVELSE KOMMUN MED FRAMÅTANDA Mod, Helhetssyn och Långsiktighet Helhet /omland.

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

SUNDBY PARK. Möjligheternas mötesplats

SUNDBY PARK. Möjligheternas mötesplats SUNDBY PARK Möjligheternas mötesplats 1 (5) För att skapa ett konkurrenskraftigt område som nyttjas dygnet runt, året om, krävs en integrering av bostäder, arbetsplatser och möjligheter till rekreation.

Läs mer

Framgång i värdskapsarbetet

Framgång i värdskapsarbetet Framgång i värdskapsarbetet Värdskap vad är det? - är det nödvändigt? - är det lönsamt? Ekonomiskt fristående stiftelse Ingen ägare Vinst = Utveckling, byggande, trygghet 590 anställda 900 Mkr omsättning

Läs mer

MIDVINTERFEST Den stora julresan

MIDVINTERFEST Den stora julresan MIDVINTERFEST Den stora julresan Nu är det dags att söka till årets Midvinterfest på Bohusläns museum i Uddevalla! 2015 års tema är Den stora julresan. OBS! Sista ansökningsdag 1 september VAD ÄR MIDVINTERFEST?

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer