Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1"

Transkript

1 Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1

2 Vi vill göra en resa. Att förändra Limmareds framtid till en bättre plats att leva, bo och besöka. Tillsammans med alla hoppas vi på att hitta den bästa vägen dit. Styrgruppen för Limmared 2015 Denna värdemening har varit styrande för arbetet med Limmared Denna förstudierapport vill ge en bild av hur framtiden skulle kunna se ut och vägen dit. Förslagen från styrgruppen, medborgarna, näringslivet och andra enskilda personer med kunskap och idéer har varit många och kreativa. Efterhand har engagemanget och intresset ökat och hoppet om att det går att vända en negativ trend i Limmared tagit form. Huvudförslaget är att satsa på ett museum eller centrum för glas och konsthantverk som kan engagera och lyfta hela Tranemo för invånare, turister och andra besökare. Kommunen är rik på besöksmål, konst, kultur och historia. Limmared Glas och Konsthantverk kan vara en gemensam plats att visa upp och marknadsföra detta på. Med ökad turism kommer också nya företagsmöjligheter och kommers utöver vad själva museet genererar sannolikt inte bara i Limmared. Skatteintäkterna för kommunen överstiger insatsen på sikt. Men förslagen är givetvis främst fokuserade på att skapa en positiv utveckling och ett starkt varumärke för Limmared och då är glaset i centrum. Nästa steg är att ta fram ett detaljerat förslag till verksamhet/innehåll, investerings och driftkostnader, samt organisation och marknadsföring. En projektgrupp har redan bildats för detta ändamål. Tillsammans med övriga förbättringar av den yttre miljön, stärkt företagande och föreningsliv samt satsningar på inre marknadsföring av allt som skapas i Limmared och kommunen i övrigt kan Limmaredarna börja se det positiva och känna stolthet för orten igen. Förslagen som presenteras i förstudien baseras till stora delar på deras idéer och behov. Det har varit en spännande resa även för mig som aldrig tidigare besökt Limmared eller Tranemo. Jag tror och hoppas att nästa steg också kommer att vara lika stimulerande och att jag på något sätt kan vara med på resan i framtiden också. Hanna Strömberg, projektledare FINANSIÄRER Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 2

3 LIMMAREDS GLAS OCH KONSTHANTVERK ETT NAV FÖR INDUSTRIHISTORIA, KONST- OCH KULTURARV Huvudförslaget har utgått ifrån Limmareds stolta glastradition och unika samlingar av historiskt och modernt konst- och bruksglas. Under förstudiens gång har det emellertid varit viktigt att förslaget skall vara intressant för hela Tranemo och dess orter som alla har en egen rik profil och särställning inom konst, kultur och historia. Limmared Glas och Konsthantverk är ett museum och ett centrum för glas och annat konsthantverk från främst Tranemo. Målgrupper är givetvis invånare i Limmared/ Tranemo, men de stora besöksgrupperna är familjer, designintresserade, konstnärer, formgivare, pensionärsgrupper och skolor. Museet drivs året runt och med rätt förankring, kompetens och marknadsföring kan det bli ett lika självklart besöksmål som Akvarellmuseet i Skärhamn. För att stärka kommers, turistnäring och annat företagande behövs ett dragplåster. En projektgrupp bestående av kunniga och kända eldsjälar från Limmared har tillsatts för att ta förslaget till nästa nivå med förslag till verksamhet, drift och investeringskostnad samt organisation. BASVERKSAMHET GLAS, INDUSTRIHISTORIA OCH KONSTHANTVERK I basverksamheten återfinns fasta och tillfälliga utställningar från Limmared och Tranemo kommun, specifikt inriktat på industrihistoria (glas), modern glaskonst och annat konsthantverk och hemslöjd: Industrihistoria glasbruket och människorna bakom. Hur tillverkade man glas förr och idag. Hur har Limmared utvecklats med glaset som näring? Här finns möjlighet att i framtiden samarbeta med Ardagh förutsatt att företaget kan och vill ta emot grupper. Glasframställning olika tekniker för framställning som bearbetar frågan Vad gör glas till konst? Blåsning, målning, slipning, gravering osv. En glashytta finns på området där en eller flera glaskonstnärer arbetar. Det kan finnas en poäng i att ha en fast (anställd) glaskonstnär på plats med egen produktion, utställning och försäljning. Glaskonst från förr och nu. Hemygdsföreningens glassamlingar utgör en hörnsten. Hantverket, formgivningen och människorna bakom har en rik historia. En samlad, lärorik och levande utställning är ett måste. Övrigt konsthantverk/hemslöjd en utställning med material, design och formgivare från Tranemo som breddar bilden av konsthantverk från orten. Basverksamheten är det som huvudmannen i samarbete med offentliga uppdragsgivare, måste kunna driva oavsett om man har annan extern finansiering eller inte. Fastigheten, personal, fasta utställningar och programverksamhet eller pedagogisk verksamhet. Parter från Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 3

4 kommunalförbund, region och stat (Kulturbryggan, Riksantikvarieämbetet, KRO m fl) är självklara att uppvakta. Möjlighet finns också att också samarbeta med regionens musei- och kulturarvsenhet Västarvet utöver regionutvecklings- och kulturutvecklingsnämnd. TILLFÄLLIGA UTSTÄLLNINGAR, KONFERENSER OCH PROGRAMVERKSAMHET En komplettering i form av en konsthall/galleri samt lokaler för konferenser/möten är en viktig del av en verksamhet som vill vara levande och användas året runt. Konsthallen visar upp tillfälliga utställningar med andra typer av konsthantverk; textil, smycken, keramik, slöjd, sten/betong, trä osv. Särskilt används konsthallen för att lyfta fram det lokala konsthantverkskunnandet i kommunen. Det finns en yta för exponering av lokala konstverk/produkter, konstnärer, t ex i ett galleri, i museibutiken eller på annat sätt i lokalerna. Programverksamheten består av guidade turer, pedagogisk verksamhet samt konferenser/seminarier inom ämnet där initiativet kan tas från museet självt men där man samarbetar med andra aktörer, t ex en hemslöjdskonferens. En större utställning per år hjälper museet att marknadsföra sig och öka sin status på området. Ambitionen bör vara att göra utställningar inom ämnet som kompletteras av t ex film, foto, föreläsningar mm för en stark totalupplevelse. Då får besökarna anledning att återvända och att berätta om sitt besök. Större och mindre tillfälliga utställningar, inköp, pedagogisk verksamhet och konferenser kan man i allmänhet söka extern och även privat finansiering för. Sponsorer och enskilda personer kan t ex hjälpa till med inköp, utställningar och programverksamhet utöver det vanliga. Det är bra om man från museets sida ser till att anställa en resurs med kompetens och särskilt ansvar för fundraising sponsorer, stiftelser, bidrag, donationer osv. Det är viktigt att veta att en basverksamhet av hög kvalitet och med en långsiktig finansiering är en förutsättning för att attrahera externt kapital. I Sverige har vi Europas hårdaste skatteregler för sponsring, donationer och andra gåvor till konst och kultur och därmed är det i stort sett omöjligt att basera budget/finansiering av drift på privata medel. MAT OCH KOMMERS En bra museibutik har produkter av hög kvalitet och med en tydlig inriktning och koppling till museets verksamhet, föremål och det specialutbud som finns i kommunen. Det kan t ex vara produkter som är särskilt framtagna för museet, böcker, print, produkter från Hembygdsföreningen. Ett bra sätt att även stötta försäljning av lokalt konsthantverk är att ta in föremål som man säljer på kommission. En restaurangverksamhet är också en självklarhet, särskilt om man vill attrahera konferenser och andra evenemang. Det vore spännande om restaurangen även hade en tydlig lokal profil i menyer och inredning. Närproducerad och ekologisk mat kan vara ett signum liksom en glasbar med särskilda vodkadrinkar! KOMPLETTERING BESÖKSCENTRUM, HANTVERKSSTUDIOS OCH BUTIKER Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 4

5 Museet kan också vara ett fysiskt nav även för resor som besökaren själv kan företa sig runt om i kommunen. En viktig verksamhet är att på något sätt guida besökaren vidare till andra historiska platser och sevärdheter i Tranemo (Opensten, Skårtebo, Torpa Stenhus. Säfstaholm, Tranemo kyrka m fl. Det finns många!). Alla sevärdheter har ju inte en fast verksamhet kring sig. Hittar du en folder för ett särskilt besöksmål i kommunen eller kan skriva ut en guide från en dator så skapar det möjligheter för alla turister till kommunen att hitta rätt. Som ett komplement till museet/hyttan och tanken om att även inkludera andra typer av konsthantverk kan man även hitta ett par andra studios eller ateljéer där man kan se, lära och prova. Konsthantverkare kan hyra in sig för längre eller kortare tid för att arbeta och en dag i veckan under sommaren kan man ha öppet hus, kanske kombinerat med marknad då och då. De kan också givetvis sälja sina verk i museibutiken eller direkt från ateljén. Dessa idéer är givetvis beroende av att man kan tänka sig att använda en större del av Järnvägsplan till att bygga nytt utifrån ett helhetstänk för turism i hela kommunen. Man behöver också undersöka underlaget (lokalt i kommunen i första hand) för att attrahera konstnärer och kreatörer till verkstäder/ateljéer och egna butiker. FÖREBILDER De förebilder som omnämns i detta avsnitt är i första hand valda för att verksamheten håller hög kvalitet och för att de pekar på möjligheterna för en liten ort eller en gammal industri att förnya sig. Konst och kultur som upplevelse är en annan viktig ledstjärna. Det finns många fler exempel på framgångsrika satsningar i Sverige. Det är viktigt att en kommande grupp för utveckling av innehåll och verksamheter kopplar till sig konstnärer, kreatörer, forskare, pedagoger m fl om och när förslagen utvecklas. NORDISKA AKVARELLMUSEET Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn invigdes år 2000 och en av anledningarna till att det blivit en sådan stor framgång är att man redan tidigt engagerat och skapat nätverk bland kunniga och intresserade forskare, konstnärer, pedagoger, formgivare m fl som ett komplement till kommun, investerare, byggherrar och arkitekter. Museet är idag ett unikt nav inte bara för akvarellkonst utan även för forskare, konstnärer och utbildare. Konst och lärande står i fokus för all verksamhet. Museet arrangerar även konserter, teater, dans, film, föreläsningar med mera i egen regi och i samarbete med kommun, föreningar och studieförbund. Syftet är att väcka intresset för konst och kultur, att ge kunskap, belysa kulturens roll i samhället och stimulera till debatt. Man har förutom utställningarna också gästateljéer för konstnärer. I anslutning till museet finns även en glashytta med utställning och butik som drivs av Sara Hammar. Fotograf:Christer Hallgren Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 5

6 Nordiska Akvarellmuseet är organiserat som en stiftelse. Stiftare är Nordiska Akvarellsällskapet och Tjörns kommun. Stiftelsens styrelse består av ledamöter från de nordiska länderna. Offentliga uppdragsgivare är Västra Götalandsregionen, Tjörns kommun, Statens kulturråd, Nordiska kulturfonden, Kulturkontakt Nord. De offentliga bidragen 2009 var 12,86 Mkr varav Tjörns kommun stod för 2,3 Mkr. Antalet besökare var , varav besökte museets utställningar. Museets finansiella inflöde är 13,2 Mkr för Tjörns kommun fördelat på besökarnas utgifter för biljetter, restaurang Vatten, museibutiken, mat och dryck utanför museet, shopping, logi och övriga utgifter. Det finansiella inflödet kan ökas ytterligare genom satsningar på övernattningsmöjligheter, transporter och annan tillgänglighet (t ex kollektivtrafik) enligt studien som omnämns nedan gjordes en studie av John Ambrecht på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Studien tittade på de samhällsekonomiska vinsterna för kommunen respektive regionen och är uppdelat på brukarvärde och icke-brukarvärde. Brukarvärde är det värde som besökare tillmäter upplevelsen. Icke brukarvärde mäter hur invånare och besökare bedömer värdet av att ha tillgång till verksamheten d v s att den finns överhuvudtaget. Museets kärnverksamhet (utställningar) skapar ett totalt samhällsekonomiskt värde motsvarande 6,3 Mkr i kommunen och 210,8 Mkr i Västra Götalandsregionen. Museet har förändrat en hel ort och Nordiska Akvarellmuseet fick pris som Årets museum Tjörns och Södra Bohusläns konst- och kulturutbud har fått ett unikt dragplåster för turister. PUKEBERG KULTUR OCH DESIGN Pukeberg är en glasbruksmiljö i Kalmar Län där man byggt upp en omfattande verksamhet inom glas, konst och design. Här är designarkivet placerat, designutbildningen vid Kalmar Högskola, samt Kalmar läns hemslöjdsförening. Det är ett designcentrum för hela regionen med glashytta, glasmästare, utställningar och produktion. Här finns även ett café med hyttsill på menyn och möjlighet till konferenser och evenemang. I Pukeberg hittar man Nybroateljéerna där det finns möjlighet för yrkesverksamma inom konst, konsthantverk och design att få tillgång till kollektiva verkstäder. Här finns åtta fasta ateljéer och tre professionella verkstäder för keramik, digital bildhantering och silversmide. Här finns också flera konsthantverksbutiker och några mindre företag inom formgivning. Pukeberg är en förebild för sin mix av glas och konsthantverk samt en modern satsning på att vara mer än ett museum. Det är snarare ett centrum för konst, kultur och design som ligger på en plats med stark historisk anknytning till glas. Bredden gör det intressant för fler än de glasintresserade att komma. Även Fabriken i Lidköping, Kvarnbyn i Mölndal och Konstepidemin i Göteborg är exempel på intressanta industrimiljöer där olika former av konst, kultur och design kan utvecklas och verka professionellt och möta både publik och andra kreatörer. Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 6

7 ANDRA GLASMUSEER Glasmuseet Ebeltoft grundades 1985 och drivs av Fonden för Samlingen af Moderne International Studioglas. Dess primära syfte är att utveckla en större internationell medvetenhet och uppskattning av nutida glas. Museet är privat finansierat genom huvudfonden, verksamhetens intäkter samt sponsring, donationer och stiftelser. Det har ca besökare. Museet har flera utställningslokaler och har i och med en tillbyggnad 2006 satsat mycket på den visuella upplevelsen av museet med glas som bygg- och inredningsmaterial, utomhusutställningar, trädgårdar med vatten och ljus. Det finns en glasstudio, bibliotek, en butik där över 50 danska glaskonstnärer finns representerade. Ebeltoft är ett museum som verkligen vänder sig till besökarens alla sinnen. Limmareds Glas och Konsthantverk har alla möjligheter att ge besökaren möjlighet att se, känna, höra, dofta och smaka hela utbudet och upplevelsen. Smålands museum profilerar sig som Sveriges Glasmuseum, men är egentligen ett länsmuseum där mer än bara glas finns i utställningarna. Arkeologi, Hembygdshistoria, Byggnadsvård, samt organisationerna/utställningarna Ångaren Thor, Lantbruksmuseum och Kronobergs Slottsruin ingår i verksamheten. Glaset är emellertid en naturligt stark del av ett småländskt länsmuseum. Man har såväl permanenta som tillfälliga utställningar inom glas och glasframställning och man har även en forsknings- och utbildningsverksamhet. Smålands museum är en förebild främst för att det visar att man kan profilera sig med sitt industrihistoriska och kulturhistoriska arv utan att utesluta andra former av verksamheter. Kan man se Limmared Glas och Konsthantverk som hela Tranemos museum? Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 7

8 YTTRE MILJÖ OCH ETT LEVANDE CENTRUM Limmaredarna har i olika sammanhang uttryckt olika förslag till hur man kan förbättra Limmared. Byn känns sliten och trist, liksom infarterna. Butiker och caféer har försvunnit och området kring torget och Storgatan är mer av en transportsträcka än ett levande centrum. Industrierna tar över blickfånget när man reser in i Limmared. Det är särskilt viktigt att skapa förutsättningar för att centrum blir inbjudande och används året runt. Utan människor i rörelse och handel i de butiker som finns kommer inte några nya verksamheter att etablera sig. Oavsett om man bygger ett museum och/eller ett resecentrum eller något helt annat på Järnvägsplan gäller det att nyttja hela området för att skapa strukturer och platser för möten och kommers. Förslaget för Förslagen till förbättringar av den yttre miljön har tagit ett helhetsgrepp kring hur man kan göra Limmared mer levande igen. Några exempel: Ett nytt resecentrum som kombineras med kiosk/café. Gärna med inspiration från det gamla stationshuset för att ta till vara på Limmaredsstilen. Skapa en pendelparkering på andra sidan järnvägsspåren så att även pendlare från andra delar av kommunen lätt kan ta sig vidare. Grönområden mellan olika byggnader på Järnvägsplan som är tillgängliga och användbara för lek, picknick, promenader och vila samt en lekplats och en cykelrastplats med bänkar och bord. Inga avgränsade gräsmattor med fina rabatter som bara är till för att titta på! En öppen (grus)plan framför Focus där marknader, festivaler och andra aktiviteter kan arrangeras. Kombinationen med Folkets hus gör att man kan vara både ute och inne. Bredare trottoarer på Storgatan så att det blir mer av en promenad- än en transportsträcka. Butiker, caféer m fl kan ställa upp en skyltstånd, bänk, ett blomsterarrangemang eller bord och stolar för att göra sin bit mer inbjudande. Använd de tomma skyltfönstren på Storgatan för att exponera företag, föreningar, konstliv mm. Efterhand som nya verksamheter etablerar sig kan man skapa en annan möjlighet till detta. Hastigheten på Storgatan bör dras ned så att det känns tryggt för barn och gamla. Bredare trottoarer alt väghinder skulle skapa detta. Parken/torget vid ICA kan snyggas upp och många har uttryckt önskemål om en sponsrad minigolf-bana. Man kan ev tänka sig att flytta parkeringsplatsen för att göra området större och grönare. Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 8

9 Ungdomarna önskar sig bl a en trevligare ungdomsgård och en skateboard-ramp utomhus. Värna om Limmaredsarkitekturen när man bygger nytt. I materialet från skyltsöndagen och workshopen finns många exempel och man kan också hämta mycket från Idékonferensen Framtid Tranemo samt byalagets och andra föreningars visionsarbete. FÖRETAGANDE, ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRENINGSLIV Företagsamheten är stark i Limmared. Men det saknas helt eller delvis verksamheter inom branscher som detaljhandel, turism, restaurang, tjänster, kommunikation osv. De flesta lokala företag verkar inom industri, bygg, distribution och inom business-to-business-marknaden. Då det är branscher där man behöver stora resurser att starta är det svårt för unga, entreprenöriella förmågor som vill satsa på annat att se en framtid på hemmaplan. Kundunderlaget för business-to-consumer är litet och turisterna är varken många eller köpstarka. De som väljer att vidareutbilda sig på högskolor och universitet har få anställningsmöjligheter att komma tillbaka till om det är industrinäringen som dominerar. Jobba gemensamt för att attrahera företag inom nya branscher. Utbudet för natur- och kulturturism är stort, antikt och second hand kan man göra mycket mer av, liksom utbudet av ekologisk mat och andra produkter. Lokaler för butiker och annan kommers finns. En satsning på Limmared Glas och Konsthantverk skulle betyda mycket, särskilt i kombination med att göra centrum mer attraktivt. Lyft fram förebilder från andra branscher i undervisningen eller i samband med yrkesdagar i skolan. Finns de inte att hitta i kommunen så ta in förebilder med bra exempel utifrån. Få dem att se och förstå möjligheterna på hemmaplan. Hjälp ungdomar och unga entreprenörer att skapa nätverk med befintligt näringsliv och med andra organisationer som stöttar entreprenörskap. Samarbeta med andra orter i kommunen för att stärka hela utbudet. Kan man t o m tänka sig att Tranemo kommun startar en motsvarighet till Göteborg & Co där näringsliv, kommun och föreningar/organisationer inom turism och landsbygdsutveckling gemensamt marknadsför alla möjligheter till etablering, turism och evenemang i kommunen samt marknadsför det gentemot invånarna? Föreningslivet kan också behöva en nytändning för att fånga upp de unga och få dem att engagera sig. Samverkan mellan de olika föreningarna är hög och man har också starka nätverk. Men man kan fundera över vilka bilder de unga har av föreningarnas verksamhet och hur väl de tar vara på deras frågor. De kan uppfattas som traditionella och tråkiga. Frågan är också vilka villkor som gäller för den som är med? Måste man vara en eldsjäl eller räcker det att vara engagerad i en enstaka fråga? Starta gemensamma (ungdoms-)sektioner för olika förbättringar i Limmared. Gränsöverskridande samarbeten kring sakfrågor eller specifika arbetsområden kan kännas mer bekvämt än att tillhöra den ena eller andra organisationen. Jämför med politiken som blivit mer sakfrågebaserad än ideologibaserad de senaste 20 åren. Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 9

10 Använd digitala medier för att finnas där ungdomarna finns. Sidan limmared.eu finns och kan utnyttjas bättre. Det kan också vara en plattform där hela Limmareds-projektet lever vidare. Fundera noga över vilka signaler man sänder ut när det gäller graden av engagemang och arbete man förväntar sig av de aktiva i föreningen. Alla är inte eldsjälar men kan vara engagerade ändå. Få med konstnärer, kreatörer, entreprenörer osv i föreningarna när ni diskuterar förändringar och förbättringar av Limmared. De kan ha nya idéer och är ofta inte låsta till traditioner. VARUMÄRKE, MARKNADSFÖRING OCH IDENTITET Ett av förstudiens uppdrag var att ta fram en strategi för att stärka varumärket Limmared, samt föreslå strategier för att produktutveckla och marknadsföra Limmared. Detta är emellertid inte enskilda uppgifter utan de hänger ihop med varandra och med andra föreslagna insatser. Dessutom är det inte ett ansvar för någon enskild part, som t ex kommun, näringsliv, föreningsliv eller liknande. Att stärka identitet, stolthet och framåtanda är allas ansvar även invånarnas. Några intressanta frågor och möjligheter finns emellertid inom detta område. PROFILERA KOMMUN ELLER ORT? ELLER VARFÖR INTE BÅDA? Vem är målgrupp eller användare av ett stärkt varumärke? Tranemo kommun vinner på att orterna lyfts fram som en del av kommunen, så att Tranemos varumärke stärks. Samtidigt har varje ort ett eget varumärke. Marks kommun, som ju också är en sammanslagning av flera orter har löst sin profilering genom att alla verksamheter som stöds av kommunen har logon för Mark med i sin profilering. Man har också fått med flera företag och andra aktörer i att ha logon med i sin marknadsföring och på sina produkter (Made in Mark). Ambitionen är att förslaget om Limmared Glas och Konsthantverk skall stärka Tranemo kommun som helhet och ge alla orterna inkl Tranemo en plats att synas på. I samband med ett resecentrum och utställningsmöjligheter för konsthantverk från hela kommunen, liksom en turistbyrå eller liknande kan man gemensamt marknadsföra hela utbudet. Meningen är att man genom museet kan driva besökare vidare till hela kommunen så att alla orter får del av ökad turism. Produktutveckling kommer av att man ser möjligheterna. Produktutveckling handlar inte bara om varor utan även om tjänster och näringsliv i stort. Med de sevärdheter, traditioner och utbud av konsthantverk och natur borde det egentligen vara ganska enkelt att stimulera till produktutveckling. Stärkt marknadsföring både inåt och utåt är en bra grogrund för kreativitet och stolthet. Utvecklar man sin upplevelseindustri och natur- och kulturturism bör det på sikt generera ökade intäkter för kommunen. Det tjänar alla orter på. VARUMÄRKET LIMMARED OCH ÄNDRADE ATTITYDER När det gäller varumärket Limmared så handlar det mycket om att stärka det inåt d v s mot invånarna själva. Både genom förbättringar av den yttre miljön och genom att marknadsföra olika satsningar både lokalt och runt om i kommunen. Förstudien är en satsning som gett positiv Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 10

11 energi och man kan ta vara på den genom att sätta den i ett sammanhang. Framför allt gäller det nu att tala om hur man ställer sig till förstudien och dess förslag. Varumärket Limmared har också hamnat i en negativ spiral i och med att man har fokuserat på det som varit istället för det som kan bli. Om man som besökare eller inflyttare ska vilja vara i just Limmared gäller det att bryta de attityderna och visa på möjligheterna. Även här gäller att förstudien har kunnat påverka en del, men att man kan göra mer genom att kommunicera. En satsning på Limmared Glas och Konsthantverk liksom förbättringar i den yttre miljön kommer att betyda mycket för att öka stoltheten och lojaliteten mot kommunen. Konsekvensen kan också bli att fler företagsidéer gror och att andra branscher hittar till Limmared och Tranemo. TILL SIST - ALLA LIMMAREDARE KAN GÖRA NÅGOT Det är upp till alla Limmaredare att skapa förutsättningar för en positiv utveckling. Förstudien har inneburit att man känner sig sedd och har möjlighet att påverka. Det bör man från kommunen, näringslivet och föreningarna ta fasta på så att man inte tappar energin. Men det finns några saker alla kan göra genom att sprida en positiv attityd. Här kommer några tankar som Limmaredarna själva fört fram i förstudien: Släpp konkurrenstänkandet gentemot Tranemo och de andra orterna i kommunen. Problemen är gemensamma för alla orter och lösningarna måste vara gränsöverskridande. Utbudet är stort i kommunen. Varje ort har en egen tydlig profil och det kan man göra mycket av, men det är allas ansvar att göra både den egna orten och kommunen stor. Släpp uppfattningen om att det var bättre förr när det fanns fler butiker, mer lokal service och Limmared borde vara huvudort. Ta vara på det som finns kvar, utveckla och uppmuntra alla att hjälpas åt för att det ska bli attraktivt att etablera nya rörelser. Det kommer inte an på någon annan än invånarna själva. Handla och agera lokalt för att stötta de verksamheter som finns. Uppmuntra de som vågar starta företag och annan verksamhet och stötta dem med feedback och idéer för ytterligare förbättringar och utvecklingsmöjligheter. Det är svårt att vara ensam företagare och det krävs väldigt mycket mod och uthållighet för att lyckas. Alla lyckas inte heller på första försöket. Uppmuntra och synliggör de som försöker, inte bara de som lyckas. Tänk i nya banor när det gäller det som finns i Limmared. Den rika historian, den fantastiska naturen, traditionen av auktioner och second hand samt ekologisk mat. Inspireras och ta vara på det. Berätta och diskutera med varandra vad man kan göra. Våga lufta era idéer på ett konstruktivt och positivt sätt. Var inte rädd för att misslyckas eller att alla inte gillar idén. Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 11

Kultur och värdeskapande. Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015

Kultur och värdeskapande. Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015 Kultur och värdeskapande Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015 Kultur och värdeskapande Utgångspunkten är helt och hållet ekonomisk. Kostnaden för de använda resurserna jämförs med värdet

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

Skulpturpark Hunnebostrand Projektpresentation 2011-04-28

Skulpturpark Hunnebostrand Projektpresentation 2011-04-28 Skulpturpark Hunnebostrand Projektpresentation 2011-04-28 bakgrund 3D visualisering baserad på ritningar från PEAB s och Sotenäsbostäders hemsidor Vy från norr Vy från sjösidan Vy från Norra hamnens

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Sammanfattning workshops

Sammanfattning workshops Sammanfattning workshops Bakgrund Under april, maj och juni månad 2013 har sex workshops genomförts med olika grupper som representerar Eskilstuna på olika sätt. Följande frågor ställdes till samtliga

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda the glass factory Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda 1 Bakgrund Hösten 2008 köpte Emmaboda kommun Kosta Bodas historiska glas. Glassamlingen omfattar 30 000 unika konstglasobjekt

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Åtvidaberg Satsar. Centrumutveckling Gruppmöte 3, 2014-09- 05

Åtvidaberg Satsar. Centrumutveckling Gruppmöte 3, 2014-09- 05 Åtvidaberg Satsar Centrumutveckling Gruppmöte 3, 2014-09- 05 Dagordning 1. Vad har ske6 sedan föregående möte 2. Förslagsverket PartnerTech 3. Workshop Centrumutveckling 4. Konkreta projekt 5. Redovisning

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

från törnrosasömn till ett levande Amiralen

från törnrosasömn till ett levande Amiralen från törnrosasömn till ett levande Amiralen 2 visionsdokument för kvarteret amiralen visionsdokument för kvarteret amiralen 3 Ett hus för möten Mellan människor och mellan många olika funktioner. Ett hus

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 2 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Cittaslow. det goda livet i Falköping

Cittaslow. det goda livet i Falköping Cittaslow det goda livet i Falköping I Falköping lyfter vi fram de värden som är unika för just vår bygd. Här är vi stolta över vårt kulturarv, goda kommunikationer, det fantastiska platålandskapet och

Läs mer

Anteckningar samlade från respektive grupp från Framtidskonferensen på Lekanders konferenscenter Turism i Bohuslän

Anteckningar samlade från respektive grupp från Framtidskonferensen på Lekanders konferenscenter Turism i Bohuslän Anteckningar samlade från respektive grupp från Framtidskonferensen 2008-01-12 på Lekanders konferenscenter Konferensen samlade 50 personer. Deltagarlistan finns som bilaga 1 Turism i Bohuslän, VD Björn

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun Projektet Varumärket Grästorp Målet är att öka profileringen av Grästorp. Det första steget är att ta fram Grästorps varumärke. Den första etappen efter projektstart är en nulägesanalys Den andra etappen

Läs mer

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Närvarande: Petra Rantatalo, Region Västerbotten Åsa J-Persson, Åsele kommun Tage Markusson, Västerbottensteatern Brage Sundberg,

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Ansvarig för projektet är ideella föreningen Vännäs Slöjd Projektledare: Marianne Åsell

Ansvarig för projektet är ideella föreningen Vännäs Slöjd Projektledare: Marianne Åsell Slutrapport Kreativ utemiljö- Slöjdarnas Hus 2009-6329 2009-2011 Ansvarig för projektet är ideella föreningen Vännäs Slöjd Projektledare: Marianne Åsell Bakgrund Slöjdarnas Hus i Vännäsby är ett besöksmål

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Stadens medverkan vid skapandet av Designens Hus vid Telefonplan

Stadens medverkan vid skapandet av Designens Hus vid Telefonplan Utlåtande 2006: RI (Dnr 310-3407/2006) Stadens medverkan vid skapandet av Designens Hus vid Telefonplan Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Under förutsättning av regeringens

Läs mer

furniture in time presented by Hans K

furniture in time presented by Hans K furniture in time presented by Hans K Rötter från Hyssna - från Hyssna till ett framgångsrikt internationellt möbelproducerande designföretag För den som är intresserad av möbler väcker namnet Hyssna direkt

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: 2013-06-03 Diarienummer: 2008-008 CM Kulturcheckens namn We Identity: Mötas i Rydal Sökande (Namn/Förening) Sebaian Kjersén Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 Kronoberg inför 2010 s valprogram 2006 2010 Vision: I Kronobergs län skapar vi det goda livet! Vi tar tillvara det vi är bra och unika på. Känslan av det goda livet lever och sprids långt utanför våra

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016 1(5) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad 2015 2022 Sida: 2 (7) Inledning Kulturen spelar en allt viktigare roll för samhällsutvecklingen. Därför har också Mariestads kommun tagit fram en

Läs mer

Pressmeddelande Kulturrevolutionen i Boda

Pressmeddelande Kulturrevolutionen i Boda Pressmeddelande Kulturrevolutionen i Boda OPEN - EN SALUHALL FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK Det hela började i en potatislada i Båstad. I en lada full av sättpotatis formulerades idéen om en sommarbutik

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

UPPsala Experience www.uppsalaexperience.se

UPPsala Experience www.uppsalaexperience.se Träffpunkt Uppland Handels- och mötesplats E4:ans avfart vid Storvreta och Fullerö ligger strategiskt mitt i Uppsala län. Fullerögården Holding äger 77 000 m 2 byggklar mark invid avfarten med byggrätt

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

SKAPANDE SKOLA 2015-16

SKAPANDE SKOLA 2015-16 2015-16 Nu finns möjlighet att under läsåret 15-16 göra Skapande skola-projekt på Din skola. Falkenbergs kommun har av Kulturrådet beviljats medel för att genomföra konstnärliga projekt för årskurs F-9

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Utomhuspedagogik. En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling

Utomhuspedagogik. En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling Na onellt centrum för utomhuspedagogik Utomhuspedagogik En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling Nyfiken och öppen för nya intryck Genom etableringen av NCU i Vimmerby vill vi stärka kontakten med

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Minnesanteckningar Munkedal 6 november 2008 kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Moderator Ann Palmnäs, Coach & Company, inledde dagen med att tala om vikten av att gräva där du står utan att

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv KULTURPLAN Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv 2011 FÖRORD Kulturen är näring för själen. Kulturen ger oss medel att lära känna oss själva, växa, utvecklas, förändra, öppnar våra sinnen, ger nya perspektiv

Läs mer

WORKSHOP DESIGNMINGEL 2012 SAMMANSTÄLLNING

WORKSHOP DESIGNMINGEL 2012 SAMMANSTÄLLNING WORKSHOP DESIGNMINGEL 2012 SAMMANSTÄLLNING VIT 1 Marknadsföring och kommunikation, skapa delaktighet med intresserade samt föra ut information i nya kanaler och till nya målgrupper. Avsaknad av en modern

Läs mer

Skulle du? sponsra en 50 åring med hcp 10 som spelar 5 rundor om året och säger att han vill satsa på golfen?

Skulle du? sponsra en 50 åring med hcp 10 som spelar 5 rundor om året och säger att han vill satsa på golfen? Skulle du? sponsra en 50 åring med hcp 10 som spelar 5 rundor om året och säger att han vill satsa på golfen? men om det inte rör sig om hans eget spel, utan om att bygga upp Världens roligaste golftävling?

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Yttrande stadens engagemang för Ostindiefararen Götheborg (Dnr 0960/16)

Yttrande stadens engagemang för Ostindiefararen Götheborg (Dnr 0960/16) Bilaga 9 Sida 1 Styrelsen 2016-09-27 Diarienummer: 0163/16 Handläggare: Anders Söderberg Tel: 031-368 40 18 E-post: anders.soderberg@goteborg.com Yttrande stadens engagemang för Ostindiefararen Götheborg

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015.

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015. Idéer och värden Dokumentation från visionsworkshopar om Älvsjö Örby februari/ mars 2015. Bakgrund Stockholm växer. Ett politiskt löfte finns om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Älvsjö är

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Enkät muséet 2014 ny. Är du man eller kvinna? Namn Antal % A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total Svarsfrekvens 100% (57/57) Hur gammal är du?

Enkät muséet 2014 ny. Är du man eller kvinna? Namn Antal % A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total Svarsfrekvens 100% (57/57) Hur gammal är du? Enkät muséet 2014 ny Är du man eller kvinna? A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total 57 100 100% (57/57) Hur gammal är du? A. 0-18 0 0 B. 19-34 1 1,8 C. 35-64 25 43,9 D. 65-31 54,4 Total 57 100 100% (57/57)

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Utveckla ditt företag i Hedemora

Utveckla ditt företag i Hedemora Utveckla ditt företag i Hedemora Inger Wilstrand, VD Hedemora Näringsliv AB Attraktiva Hedemora Ett näringsliv som präglas av engagemang och bredd I Hedemora går det ett företag på var tionde invånare.

Läs mer

HÄRNÖSAND INSPIRATIONSVECKOR. 18 mars - 4 April. - ett kreativt kluster. med UPPLEVELSEINDUSTRIN. på TECHNICHUS HÄRNÖSAND

HÄRNÖSAND INSPIRATIONSVECKOR. 18 mars - 4 April. - ett kreativt kluster. med UPPLEVELSEINDUSTRIN. på TECHNICHUS HÄRNÖSAND med UPPLEVELSEINDUSTRIN på TECHNICHUS HÄRNÖSAND HÄRNÖSAND - ett kreativt kluster Information! Andreas Brännlund 070-7317076 18 mars - 4 April I samarbete med Under dessa veckor kommer Technichus förvandlas

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista

Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Jämställdhetssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Byggnadsvårdscentrum i Kalmar län (Ölands Byggnadsvård)

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER Dikt av Bengt Bratt för att illustrera hur vi definierar kultur när vi arbetar med kultur och hälsa. Kultur är att arbeta, bo och bygga. Kultur är skrattet och gråten tillsammans.

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2014 2017. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR

STRATEGISK PLAN 2014 2017. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR STRATEGISK PLAN 2014 2017 Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riks, SHR Organisation Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riks, SHR, är en ideell riksomfattande hemslöjdsorganisation med regionala hemslöjdsföreningar/

Läs mer

Bilden av Göteborg som destination i de skandinaviska länderna 2016

Bilden av Göteborg som destination i de skandinaviska länderna 2016 Bilden av Göteborg som destination i de skandinaviska länderna 2016 MÅNGA OLIKA BILDER SAMSPELAR I DESTINATIONENS IMAGE RESULTAT 2001 0CH 2006: EN VÄNLIG OCH VARM STAD FAST LITE FÖR LAGOM OCH LUGN EN NY

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer