Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1"

Transkript

1 Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1

2 Vi vill göra en resa. Att förändra Limmareds framtid till en bättre plats att leva, bo och besöka. Tillsammans med alla hoppas vi på att hitta den bästa vägen dit. Styrgruppen för Limmared 2015 Denna värdemening har varit styrande för arbetet med Limmared Denna förstudierapport vill ge en bild av hur framtiden skulle kunna se ut och vägen dit. Förslagen från styrgruppen, medborgarna, näringslivet och andra enskilda personer med kunskap och idéer har varit många och kreativa. Efterhand har engagemanget och intresset ökat och hoppet om att det går att vända en negativ trend i Limmared tagit form. Huvudförslaget är att satsa på ett museum eller centrum för glas och konsthantverk som kan engagera och lyfta hela Tranemo för invånare, turister och andra besökare. Kommunen är rik på besöksmål, konst, kultur och historia. Limmared Glas och Konsthantverk kan vara en gemensam plats att visa upp och marknadsföra detta på. Med ökad turism kommer också nya företagsmöjligheter och kommers utöver vad själva museet genererar sannolikt inte bara i Limmared. Skatteintäkterna för kommunen överstiger insatsen på sikt. Men förslagen är givetvis främst fokuserade på att skapa en positiv utveckling och ett starkt varumärke för Limmared och då är glaset i centrum. Nästa steg är att ta fram ett detaljerat förslag till verksamhet/innehåll, investerings och driftkostnader, samt organisation och marknadsföring. En projektgrupp har redan bildats för detta ändamål. Tillsammans med övriga förbättringar av den yttre miljön, stärkt företagande och föreningsliv samt satsningar på inre marknadsföring av allt som skapas i Limmared och kommunen i övrigt kan Limmaredarna börja se det positiva och känna stolthet för orten igen. Förslagen som presenteras i förstudien baseras till stora delar på deras idéer och behov. Det har varit en spännande resa även för mig som aldrig tidigare besökt Limmared eller Tranemo. Jag tror och hoppas att nästa steg också kommer att vara lika stimulerande och att jag på något sätt kan vara med på resan i framtiden också. Hanna Strömberg, projektledare FINANSIÄRER Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 2

3 LIMMAREDS GLAS OCH KONSTHANTVERK ETT NAV FÖR INDUSTRIHISTORIA, KONST- OCH KULTURARV Huvudförslaget har utgått ifrån Limmareds stolta glastradition och unika samlingar av historiskt och modernt konst- och bruksglas. Under förstudiens gång har det emellertid varit viktigt att förslaget skall vara intressant för hela Tranemo och dess orter som alla har en egen rik profil och särställning inom konst, kultur och historia. Limmared Glas och Konsthantverk är ett museum och ett centrum för glas och annat konsthantverk från främst Tranemo. Målgrupper är givetvis invånare i Limmared/ Tranemo, men de stora besöksgrupperna är familjer, designintresserade, konstnärer, formgivare, pensionärsgrupper och skolor. Museet drivs året runt och med rätt förankring, kompetens och marknadsföring kan det bli ett lika självklart besöksmål som Akvarellmuseet i Skärhamn. För att stärka kommers, turistnäring och annat företagande behövs ett dragplåster. En projektgrupp bestående av kunniga och kända eldsjälar från Limmared har tillsatts för att ta förslaget till nästa nivå med förslag till verksamhet, drift och investeringskostnad samt organisation. BASVERKSAMHET GLAS, INDUSTRIHISTORIA OCH KONSTHANTVERK I basverksamheten återfinns fasta och tillfälliga utställningar från Limmared och Tranemo kommun, specifikt inriktat på industrihistoria (glas), modern glaskonst och annat konsthantverk och hemslöjd: Industrihistoria glasbruket och människorna bakom. Hur tillverkade man glas förr och idag. Hur har Limmared utvecklats med glaset som näring? Här finns möjlighet att i framtiden samarbeta med Ardagh förutsatt att företaget kan och vill ta emot grupper. Glasframställning olika tekniker för framställning som bearbetar frågan Vad gör glas till konst? Blåsning, målning, slipning, gravering osv. En glashytta finns på området där en eller flera glaskonstnärer arbetar. Det kan finnas en poäng i att ha en fast (anställd) glaskonstnär på plats med egen produktion, utställning och försäljning. Glaskonst från förr och nu. Hemygdsföreningens glassamlingar utgör en hörnsten. Hantverket, formgivningen och människorna bakom har en rik historia. En samlad, lärorik och levande utställning är ett måste. Övrigt konsthantverk/hemslöjd en utställning med material, design och formgivare från Tranemo som breddar bilden av konsthantverk från orten. Basverksamheten är det som huvudmannen i samarbete med offentliga uppdragsgivare, måste kunna driva oavsett om man har annan extern finansiering eller inte. Fastigheten, personal, fasta utställningar och programverksamhet eller pedagogisk verksamhet. Parter från Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 3

4 kommunalförbund, region och stat (Kulturbryggan, Riksantikvarieämbetet, KRO m fl) är självklara att uppvakta. Möjlighet finns också att också samarbeta med regionens musei- och kulturarvsenhet Västarvet utöver regionutvecklings- och kulturutvecklingsnämnd. TILLFÄLLIGA UTSTÄLLNINGAR, KONFERENSER OCH PROGRAMVERKSAMHET En komplettering i form av en konsthall/galleri samt lokaler för konferenser/möten är en viktig del av en verksamhet som vill vara levande och användas året runt. Konsthallen visar upp tillfälliga utställningar med andra typer av konsthantverk; textil, smycken, keramik, slöjd, sten/betong, trä osv. Särskilt används konsthallen för att lyfta fram det lokala konsthantverkskunnandet i kommunen. Det finns en yta för exponering av lokala konstverk/produkter, konstnärer, t ex i ett galleri, i museibutiken eller på annat sätt i lokalerna. Programverksamheten består av guidade turer, pedagogisk verksamhet samt konferenser/seminarier inom ämnet där initiativet kan tas från museet självt men där man samarbetar med andra aktörer, t ex en hemslöjdskonferens. En större utställning per år hjälper museet att marknadsföra sig och öka sin status på området. Ambitionen bör vara att göra utställningar inom ämnet som kompletteras av t ex film, foto, föreläsningar mm för en stark totalupplevelse. Då får besökarna anledning att återvända och att berätta om sitt besök. Större och mindre tillfälliga utställningar, inköp, pedagogisk verksamhet och konferenser kan man i allmänhet söka extern och även privat finansiering för. Sponsorer och enskilda personer kan t ex hjälpa till med inköp, utställningar och programverksamhet utöver det vanliga. Det är bra om man från museets sida ser till att anställa en resurs med kompetens och särskilt ansvar för fundraising sponsorer, stiftelser, bidrag, donationer osv. Det är viktigt att veta att en basverksamhet av hög kvalitet och med en långsiktig finansiering är en förutsättning för att attrahera externt kapital. I Sverige har vi Europas hårdaste skatteregler för sponsring, donationer och andra gåvor till konst och kultur och därmed är det i stort sett omöjligt att basera budget/finansiering av drift på privata medel. MAT OCH KOMMERS En bra museibutik har produkter av hög kvalitet och med en tydlig inriktning och koppling till museets verksamhet, föremål och det specialutbud som finns i kommunen. Det kan t ex vara produkter som är särskilt framtagna för museet, böcker, print, produkter från Hembygdsföreningen. Ett bra sätt att även stötta försäljning av lokalt konsthantverk är att ta in föremål som man säljer på kommission. En restaurangverksamhet är också en självklarhet, särskilt om man vill attrahera konferenser och andra evenemang. Det vore spännande om restaurangen även hade en tydlig lokal profil i menyer och inredning. Närproducerad och ekologisk mat kan vara ett signum liksom en glasbar med särskilda vodkadrinkar! KOMPLETTERING BESÖKSCENTRUM, HANTVERKSSTUDIOS OCH BUTIKER Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 4

5 Museet kan också vara ett fysiskt nav även för resor som besökaren själv kan företa sig runt om i kommunen. En viktig verksamhet är att på något sätt guida besökaren vidare till andra historiska platser och sevärdheter i Tranemo (Opensten, Skårtebo, Torpa Stenhus. Säfstaholm, Tranemo kyrka m fl. Det finns många!). Alla sevärdheter har ju inte en fast verksamhet kring sig. Hittar du en folder för ett särskilt besöksmål i kommunen eller kan skriva ut en guide från en dator så skapar det möjligheter för alla turister till kommunen att hitta rätt. Som ett komplement till museet/hyttan och tanken om att även inkludera andra typer av konsthantverk kan man även hitta ett par andra studios eller ateljéer där man kan se, lära och prova. Konsthantverkare kan hyra in sig för längre eller kortare tid för att arbeta och en dag i veckan under sommaren kan man ha öppet hus, kanske kombinerat med marknad då och då. De kan också givetvis sälja sina verk i museibutiken eller direkt från ateljén. Dessa idéer är givetvis beroende av att man kan tänka sig att använda en större del av Järnvägsplan till att bygga nytt utifrån ett helhetstänk för turism i hela kommunen. Man behöver också undersöka underlaget (lokalt i kommunen i första hand) för att attrahera konstnärer och kreatörer till verkstäder/ateljéer och egna butiker. FÖREBILDER De förebilder som omnämns i detta avsnitt är i första hand valda för att verksamheten håller hög kvalitet och för att de pekar på möjligheterna för en liten ort eller en gammal industri att förnya sig. Konst och kultur som upplevelse är en annan viktig ledstjärna. Det finns många fler exempel på framgångsrika satsningar i Sverige. Det är viktigt att en kommande grupp för utveckling av innehåll och verksamheter kopplar till sig konstnärer, kreatörer, forskare, pedagoger m fl om och när förslagen utvecklas. NORDISKA AKVARELLMUSEET Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn invigdes år 2000 och en av anledningarna till att det blivit en sådan stor framgång är att man redan tidigt engagerat och skapat nätverk bland kunniga och intresserade forskare, konstnärer, pedagoger, formgivare m fl som ett komplement till kommun, investerare, byggherrar och arkitekter. Museet är idag ett unikt nav inte bara för akvarellkonst utan även för forskare, konstnärer och utbildare. Konst och lärande står i fokus för all verksamhet. Museet arrangerar även konserter, teater, dans, film, föreläsningar med mera i egen regi och i samarbete med kommun, föreningar och studieförbund. Syftet är att väcka intresset för konst och kultur, att ge kunskap, belysa kulturens roll i samhället och stimulera till debatt. Man har förutom utställningarna också gästateljéer för konstnärer. I anslutning till museet finns även en glashytta med utställning och butik som drivs av Sara Hammar. Fotograf:Christer Hallgren Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 5

6 Nordiska Akvarellmuseet är organiserat som en stiftelse. Stiftare är Nordiska Akvarellsällskapet och Tjörns kommun. Stiftelsens styrelse består av ledamöter från de nordiska länderna. Offentliga uppdragsgivare är Västra Götalandsregionen, Tjörns kommun, Statens kulturråd, Nordiska kulturfonden, Kulturkontakt Nord. De offentliga bidragen 2009 var 12,86 Mkr varav Tjörns kommun stod för 2,3 Mkr. Antalet besökare var , varav besökte museets utställningar. Museets finansiella inflöde är 13,2 Mkr för Tjörns kommun fördelat på besökarnas utgifter för biljetter, restaurang Vatten, museibutiken, mat och dryck utanför museet, shopping, logi och övriga utgifter. Det finansiella inflödet kan ökas ytterligare genom satsningar på övernattningsmöjligheter, transporter och annan tillgänglighet (t ex kollektivtrafik) enligt studien som omnämns nedan gjordes en studie av John Ambrecht på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Studien tittade på de samhällsekonomiska vinsterna för kommunen respektive regionen och är uppdelat på brukarvärde och icke-brukarvärde. Brukarvärde är det värde som besökare tillmäter upplevelsen. Icke brukarvärde mäter hur invånare och besökare bedömer värdet av att ha tillgång till verksamheten d v s att den finns överhuvudtaget. Museets kärnverksamhet (utställningar) skapar ett totalt samhällsekonomiskt värde motsvarande 6,3 Mkr i kommunen och 210,8 Mkr i Västra Götalandsregionen. Museet har förändrat en hel ort och Nordiska Akvarellmuseet fick pris som Årets museum Tjörns och Södra Bohusläns konst- och kulturutbud har fått ett unikt dragplåster för turister. PUKEBERG KULTUR OCH DESIGN Pukeberg är en glasbruksmiljö i Kalmar Län där man byggt upp en omfattande verksamhet inom glas, konst och design. Här är designarkivet placerat, designutbildningen vid Kalmar Högskola, samt Kalmar läns hemslöjdsförening. Det är ett designcentrum för hela regionen med glashytta, glasmästare, utställningar och produktion. Här finns även ett café med hyttsill på menyn och möjlighet till konferenser och evenemang. I Pukeberg hittar man Nybroateljéerna där det finns möjlighet för yrkesverksamma inom konst, konsthantverk och design att få tillgång till kollektiva verkstäder. Här finns åtta fasta ateljéer och tre professionella verkstäder för keramik, digital bildhantering och silversmide. Här finns också flera konsthantverksbutiker och några mindre företag inom formgivning. Pukeberg är en förebild för sin mix av glas och konsthantverk samt en modern satsning på att vara mer än ett museum. Det är snarare ett centrum för konst, kultur och design som ligger på en plats med stark historisk anknytning till glas. Bredden gör det intressant för fler än de glasintresserade att komma. Även Fabriken i Lidköping, Kvarnbyn i Mölndal och Konstepidemin i Göteborg är exempel på intressanta industrimiljöer där olika former av konst, kultur och design kan utvecklas och verka professionellt och möta både publik och andra kreatörer. Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 6

7 ANDRA GLASMUSEER Glasmuseet Ebeltoft grundades 1985 och drivs av Fonden för Samlingen af Moderne International Studioglas. Dess primära syfte är att utveckla en större internationell medvetenhet och uppskattning av nutida glas. Museet är privat finansierat genom huvudfonden, verksamhetens intäkter samt sponsring, donationer och stiftelser. Det har ca besökare. Museet har flera utställningslokaler och har i och med en tillbyggnad 2006 satsat mycket på den visuella upplevelsen av museet med glas som bygg- och inredningsmaterial, utomhusutställningar, trädgårdar med vatten och ljus. Det finns en glasstudio, bibliotek, en butik där över 50 danska glaskonstnärer finns representerade. Ebeltoft är ett museum som verkligen vänder sig till besökarens alla sinnen. Limmareds Glas och Konsthantverk har alla möjligheter att ge besökaren möjlighet att se, känna, höra, dofta och smaka hela utbudet och upplevelsen. Smålands museum profilerar sig som Sveriges Glasmuseum, men är egentligen ett länsmuseum där mer än bara glas finns i utställningarna. Arkeologi, Hembygdshistoria, Byggnadsvård, samt organisationerna/utställningarna Ångaren Thor, Lantbruksmuseum och Kronobergs Slottsruin ingår i verksamheten. Glaset är emellertid en naturligt stark del av ett småländskt länsmuseum. Man har såväl permanenta som tillfälliga utställningar inom glas och glasframställning och man har även en forsknings- och utbildningsverksamhet. Smålands museum är en förebild främst för att det visar att man kan profilera sig med sitt industrihistoriska och kulturhistoriska arv utan att utesluta andra former av verksamheter. Kan man se Limmared Glas och Konsthantverk som hela Tranemos museum? Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 7

8 YTTRE MILJÖ OCH ETT LEVANDE CENTRUM Limmaredarna har i olika sammanhang uttryckt olika förslag till hur man kan förbättra Limmared. Byn känns sliten och trist, liksom infarterna. Butiker och caféer har försvunnit och området kring torget och Storgatan är mer av en transportsträcka än ett levande centrum. Industrierna tar över blickfånget när man reser in i Limmared. Det är särskilt viktigt att skapa förutsättningar för att centrum blir inbjudande och används året runt. Utan människor i rörelse och handel i de butiker som finns kommer inte några nya verksamheter att etablera sig. Oavsett om man bygger ett museum och/eller ett resecentrum eller något helt annat på Järnvägsplan gäller det att nyttja hela området för att skapa strukturer och platser för möten och kommers. Förslaget för Förslagen till förbättringar av den yttre miljön har tagit ett helhetsgrepp kring hur man kan göra Limmared mer levande igen. Några exempel: Ett nytt resecentrum som kombineras med kiosk/café. Gärna med inspiration från det gamla stationshuset för att ta till vara på Limmaredsstilen. Skapa en pendelparkering på andra sidan järnvägsspåren så att även pendlare från andra delar av kommunen lätt kan ta sig vidare. Grönområden mellan olika byggnader på Järnvägsplan som är tillgängliga och användbara för lek, picknick, promenader och vila samt en lekplats och en cykelrastplats med bänkar och bord. Inga avgränsade gräsmattor med fina rabatter som bara är till för att titta på! En öppen (grus)plan framför Focus där marknader, festivaler och andra aktiviteter kan arrangeras. Kombinationen med Folkets hus gör att man kan vara både ute och inne. Bredare trottoarer på Storgatan så att det blir mer av en promenad- än en transportsträcka. Butiker, caféer m fl kan ställa upp en skyltstånd, bänk, ett blomsterarrangemang eller bord och stolar för att göra sin bit mer inbjudande. Använd de tomma skyltfönstren på Storgatan för att exponera företag, föreningar, konstliv mm. Efterhand som nya verksamheter etablerar sig kan man skapa en annan möjlighet till detta. Hastigheten på Storgatan bör dras ned så att det känns tryggt för barn och gamla. Bredare trottoarer alt väghinder skulle skapa detta. Parken/torget vid ICA kan snyggas upp och många har uttryckt önskemål om en sponsrad minigolf-bana. Man kan ev tänka sig att flytta parkeringsplatsen för att göra området större och grönare. Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 8

9 Ungdomarna önskar sig bl a en trevligare ungdomsgård och en skateboard-ramp utomhus. Värna om Limmaredsarkitekturen när man bygger nytt. I materialet från skyltsöndagen och workshopen finns många exempel och man kan också hämta mycket från Idékonferensen Framtid Tranemo samt byalagets och andra föreningars visionsarbete. FÖRETAGANDE, ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRENINGSLIV Företagsamheten är stark i Limmared. Men det saknas helt eller delvis verksamheter inom branscher som detaljhandel, turism, restaurang, tjänster, kommunikation osv. De flesta lokala företag verkar inom industri, bygg, distribution och inom business-to-business-marknaden. Då det är branscher där man behöver stora resurser att starta är det svårt för unga, entreprenöriella förmågor som vill satsa på annat att se en framtid på hemmaplan. Kundunderlaget för business-to-consumer är litet och turisterna är varken många eller köpstarka. De som väljer att vidareutbilda sig på högskolor och universitet har få anställningsmöjligheter att komma tillbaka till om det är industrinäringen som dominerar. Jobba gemensamt för att attrahera företag inom nya branscher. Utbudet för natur- och kulturturism är stort, antikt och second hand kan man göra mycket mer av, liksom utbudet av ekologisk mat och andra produkter. Lokaler för butiker och annan kommers finns. En satsning på Limmared Glas och Konsthantverk skulle betyda mycket, särskilt i kombination med att göra centrum mer attraktivt. Lyft fram förebilder från andra branscher i undervisningen eller i samband med yrkesdagar i skolan. Finns de inte att hitta i kommunen så ta in förebilder med bra exempel utifrån. Få dem att se och förstå möjligheterna på hemmaplan. Hjälp ungdomar och unga entreprenörer att skapa nätverk med befintligt näringsliv och med andra organisationer som stöttar entreprenörskap. Samarbeta med andra orter i kommunen för att stärka hela utbudet. Kan man t o m tänka sig att Tranemo kommun startar en motsvarighet till Göteborg & Co där näringsliv, kommun och föreningar/organisationer inom turism och landsbygdsutveckling gemensamt marknadsför alla möjligheter till etablering, turism och evenemang i kommunen samt marknadsför det gentemot invånarna? Föreningslivet kan också behöva en nytändning för att fånga upp de unga och få dem att engagera sig. Samverkan mellan de olika föreningarna är hög och man har också starka nätverk. Men man kan fundera över vilka bilder de unga har av föreningarnas verksamhet och hur väl de tar vara på deras frågor. De kan uppfattas som traditionella och tråkiga. Frågan är också vilka villkor som gäller för den som är med? Måste man vara en eldsjäl eller räcker det att vara engagerad i en enstaka fråga? Starta gemensamma (ungdoms-)sektioner för olika förbättringar i Limmared. Gränsöverskridande samarbeten kring sakfrågor eller specifika arbetsområden kan kännas mer bekvämt än att tillhöra den ena eller andra organisationen. Jämför med politiken som blivit mer sakfrågebaserad än ideologibaserad de senaste 20 åren. Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 9

10 Använd digitala medier för att finnas där ungdomarna finns. Sidan limmared.eu finns och kan utnyttjas bättre. Det kan också vara en plattform där hela Limmareds-projektet lever vidare. Fundera noga över vilka signaler man sänder ut när det gäller graden av engagemang och arbete man förväntar sig av de aktiva i föreningen. Alla är inte eldsjälar men kan vara engagerade ändå. Få med konstnärer, kreatörer, entreprenörer osv i föreningarna när ni diskuterar förändringar och förbättringar av Limmared. De kan ha nya idéer och är ofta inte låsta till traditioner. VARUMÄRKE, MARKNADSFÖRING OCH IDENTITET Ett av förstudiens uppdrag var att ta fram en strategi för att stärka varumärket Limmared, samt föreslå strategier för att produktutveckla och marknadsföra Limmared. Detta är emellertid inte enskilda uppgifter utan de hänger ihop med varandra och med andra föreslagna insatser. Dessutom är det inte ett ansvar för någon enskild part, som t ex kommun, näringsliv, föreningsliv eller liknande. Att stärka identitet, stolthet och framåtanda är allas ansvar även invånarnas. Några intressanta frågor och möjligheter finns emellertid inom detta område. PROFILERA KOMMUN ELLER ORT? ELLER VARFÖR INTE BÅDA? Vem är målgrupp eller användare av ett stärkt varumärke? Tranemo kommun vinner på att orterna lyfts fram som en del av kommunen, så att Tranemos varumärke stärks. Samtidigt har varje ort ett eget varumärke. Marks kommun, som ju också är en sammanslagning av flera orter har löst sin profilering genom att alla verksamheter som stöds av kommunen har logon för Mark med i sin profilering. Man har också fått med flera företag och andra aktörer i att ha logon med i sin marknadsföring och på sina produkter (Made in Mark). Ambitionen är att förslaget om Limmared Glas och Konsthantverk skall stärka Tranemo kommun som helhet och ge alla orterna inkl Tranemo en plats att synas på. I samband med ett resecentrum och utställningsmöjligheter för konsthantverk från hela kommunen, liksom en turistbyrå eller liknande kan man gemensamt marknadsföra hela utbudet. Meningen är att man genom museet kan driva besökare vidare till hela kommunen så att alla orter får del av ökad turism. Produktutveckling kommer av att man ser möjligheterna. Produktutveckling handlar inte bara om varor utan även om tjänster och näringsliv i stort. Med de sevärdheter, traditioner och utbud av konsthantverk och natur borde det egentligen vara ganska enkelt att stimulera till produktutveckling. Stärkt marknadsföring både inåt och utåt är en bra grogrund för kreativitet och stolthet. Utvecklar man sin upplevelseindustri och natur- och kulturturism bör det på sikt generera ökade intäkter för kommunen. Det tjänar alla orter på. VARUMÄRKET LIMMARED OCH ÄNDRADE ATTITYDER När det gäller varumärket Limmared så handlar det mycket om att stärka det inåt d v s mot invånarna själva. Både genom förbättringar av den yttre miljön och genom att marknadsföra olika satsningar både lokalt och runt om i kommunen. Förstudien är en satsning som gett positiv Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 10

11 energi och man kan ta vara på den genom att sätta den i ett sammanhang. Framför allt gäller det nu att tala om hur man ställer sig till förstudien och dess förslag. Varumärket Limmared har också hamnat i en negativ spiral i och med att man har fokuserat på det som varit istället för det som kan bli. Om man som besökare eller inflyttare ska vilja vara i just Limmared gäller det att bryta de attityderna och visa på möjligheterna. Även här gäller att förstudien har kunnat påverka en del, men att man kan göra mer genom att kommunicera. En satsning på Limmared Glas och Konsthantverk liksom förbättringar i den yttre miljön kommer att betyda mycket för att öka stoltheten och lojaliteten mot kommunen. Konsekvensen kan också bli att fler företagsidéer gror och att andra branscher hittar till Limmared och Tranemo. TILL SIST - ALLA LIMMAREDARE KAN GÖRA NÅGOT Det är upp till alla Limmaredare att skapa förutsättningar för en positiv utveckling. Förstudien har inneburit att man känner sig sedd och har möjlighet att påverka. Det bör man från kommunen, näringslivet och föreningarna ta fasta på så att man inte tappar energin. Men det finns några saker alla kan göra genom att sprida en positiv attityd. Här kommer några tankar som Limmaredarna själva fört fram i förstudien: Släpp konkurrenstänkandet gentemot Tranemo och de andra orterna i kommunen. Problemen är gemensamma för alla orter och lösningarna måste vara gränsöverskridande. Utbudet är stort i kommunen. Varje ort har en egen tydlig profil och det kan man göra mycket av, men det är allas ansvar att göra både den egna orten och kommunen stor. Släpp uppfattningen om att det var bättre förr när det fanns fler butiker, mer lokal service och Limmared borde vara huvudort. Ta vara på det som finns kvar, utveckla och uppmuntra alla att hjälpas åt för att det ska bli attraktivt att etablera nya rörelser. Det kommer inte an på någon annan än invånarna själva. Handla och agera lokalt för att stötta de verksamheter som finns. Uppmuntra de som vågar starta företag och annan verksamhet och stötta dem med feedback och idéer för ytterligare förbättringar och utvecklingsmöjligheter. Det är svårt att vara ensam företagare och det krävs väldigt mycket mod och uthållighet för att lyckas. Alla lyckas inte heller på första försöket. Uppmuntra och synliggör de som försöker, inte bara de som lyckas. Tänk i nya banor när det gäller det som finns i Limmared. Den rika historian, den fantastiska naturen, traditionen av auktioner och second hand samt ekologisk mat. Inspireras och ta vara på det. Berätta och diskutera med varandra vad man kan göra. Våga lufta era idéer på ett konstruktivt och positivt sätt. Var inte rädd för att misslyckas eller att alla inte gillar idén. Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 11

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Regional utveckling, 5 p Entreprenörsregionen 2007 Britt-Marie Börjesson, Hylte kommun Sten Liljedahl, Hylte kommun Mikael Falk,

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Hur skapas attraktiva destinationer? Koldings nya vision: Vi designar för livet. Vi vill få fram förslag som är nytänkande och radikala.

Hur skapas attraktiva destinationer? Koldings nya vision: Vi designar för livet. Vi vill få fram förslag som är nytänkande och radikala. Koldings nya vision: Vi designar för livet. ulrik jurgensen / designchef Kolding Kommun Vi vill få fram förslag som är nytänkande och radikala. ivar björkman / & openlab Design Affärer Ett magasin om design

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center FORM/DESIGN C red. niels righolt en rapport om En rapport om form/design center en rapport om FORM/DESIGN CENTER red. Niels Righolt Kapitelrubrik Innehållsförteckning Förord Förord.........................................................

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Tre enkätundersökningar

Tre enkätundersökningar Tre enkätundersökningar Sammanställning av svar från länets invånare, professionella kulturskapare och ungdomar Kulturenheten December 2011 Tre enkätundersökningar... 3 Enkät till invånare i länets kommuner...

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015.

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. 2012 2015. 1 2 Vik upp fliken och läs innehållsförteckningen. 3 Välkommen. 7 Vi är alla en del av kulturarvet. 12 1. En kulturarvsvision för Västernorrland.

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK FORMGE DIN FRAMTID PÅ STENEBY Steneby är en kreativ kultur- och utbildningsmiljö i Dalsland drygt 17 mil norr om Göteborg. Här finns två skolor: Stenebyskolan

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Rapport från projektet Postmodern konstpedagogik och premoderna samlingar Jamtli 2011 2012 Innehåll 1. Bakgrund... 3 Inledning... 3 Projektets mål...

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer