Växtodling 2015 DLA-Agro. Växtodling 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växtodling 2015 DLA-Agro. Växtodling 2015"

Transkript

1 Växtodling 2015 DLA-Agro Växtodling 2015 Produktinformation och almanacka för 2015

2 Kontakta Swedish Agro när det gäller... Växtskydd, mineralgödsel, utsäde, spannmål m.m. Patrik Persson BJUV (försäljningschef) Tel M Mats Eriksson VÄSTERÅS Tel M Fredrik Sandqvist SKURUP Tel M Håkan Välawik STAFFANSTORP Tel M Pasi Leppälä BJUV (innesäljare) Tel M Magnus Häll ÖREBRO Tel M Fredrik Tidström TIBRO Tel M Anders Larsson HJO Tel M Fredrik Eriksson UPPSALA Tel M Leif Andersson BJUV Tel M

3 Växtskydd från Nordisk Alkali Rådgivning och marknadsföring av väl utprovade växtskyddsmedel för användning i många grödor. Växthus Plantskolor Prydnadsväxter Grönsaker Frukt Spannmål Bär Raps Potatis Golfbanor Beställ vår katalog genom vår hemsida, E-post, fax ring! På hemsidan finner du också mer information om oss, våra produkter och senaste nytt! Nyhetsbrev via mail Registrera dig på nordiskalkali.se Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produkt information före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. Medlem i Svenskt Växtskydd. 61 Nordisk Alkali AB Tel

4 Växtskydd - allmän information Rekommendationerna grundar sig på respektive preparattillverkares användnings instruktioner för de olika preparaten. Nya sorter (grödor), ny odlingsteknik förekomst av uppkommen resistens kan resultera i oönskade effekter, skador på gröda uteblivna effekter. Fullständig varnings/användningsinformation återfinns på respektive preparatetikett/varuinformationsblad. Läs alltid dessa innan arbetet påbörjas. Följ alltid användarinformationen som återfinns på förpackningarna. Säkerhetsdatablad finns på respektive tillverkares hemsida. Negativ/positiv förändring av effekter kan uppstå, även om rekommenderade doser använts, om yttre faktorer avviker från vad som är normalt. Sådana avvikelser kan t.ex. vara: Grödan påverkad av vind, torka, insektsangrepp mm Ogräs, insekter svampangrepp ej befinner sig i lämpligt utvecklingsstadie Tidpunkten på dygnet är felaktig Grödans utvecklingsstadie är felaktigt Mark/luft- fuktigheten är ogynnsam Jordart påverkar effekten av markherbicider Sprutan är felaktigt inställd använd alltid god täckning Felaktig vattenkvalitet/temperatur Felaktig preparatblandning Använd endast de blandningar som rekommenderas för varje enskilt preparat. Blanda inte för många preparat (normalt ej mer än två). Se respektive preparatetikett/varuinformationsblad för utförlig information. Förvara alltid preparaten så att obehöriga inte kan komma i kontakt med dem. Följ uppsatta regler beträffande: Journalföring/dokumentation Påfyllning/rengöring Vindavdrift och avdriftsreducerande utrustning Skyddszoner till brunnar/vattendrag Karenstider Bekämpningströsklar Bifarliga preparat Förvaring Funktionstest av utrustningen Till sist - VAR RÄDD OM DIG - använd skyddsutrustning! Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Ansvaret för Off-label -registreringar åligger den som sökt registreringen. 62

5 Stråsäd Utvecklingsskala - Stråsäd Gräs och örtogräs Flyghavre Sniglar; höstsäd Fritfluga 2. gen; havre Sädesbladlus; vete, korn havre Snömögel, trådklubba; höstsäd Havrebladlus; vårsäd Gul - röd vetemygga; vete korn Fritfluga; 1. gen; havre, vårvete, 3. gen. i höstsäd Mjöldagg, gulrost, brunrost, bladfläcksvampar; vete Sköldfläcksjuka, mjöldagg; korn, råg. Bladfläcksjuka, kornrost; korn, råg Stråknäckare; höstsäd Minerflugor; havre, korn Tillväxtreglering Groning Groddplantans utveckling Höstvete - höst Bestockning Stråskjutning och axvidgning Axgång och blomning Mognad Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Ört och gräsogräs: Ört och gräsogräs (spec renkavle, blåklint, spillraps) Kombination höst/ vårbehandling 0,5-1,25 lit Bacara (>1 lit mot åkerven) : 0,3-0,5 lit Bacara+ 0,5 lit Atlantis OD : 1,5-2,0 lit Boxer + 0,15 lit Bacara / 0,1 lit Legacy : 1,5-2,0 lit Boxer + 15 gr Lexus 1) + 0,15-0,2 lit Bacara/ 0,1 lit Leagacy 0,5 lit Bacara (följt av vårbehandling) Stadie Stadie Stadie Stadie Stadie Ej före fånggröda direktsådd raps Bra effekt på vitgröe. Öka till 0,75 lit Atlantis OD om Renkavle förekommer. Vid renkavleproblem höj Boxer till 3-5 lit Bred örtogräseffekt Ej Bacara före direktsådd raps OBS! Behandla ej i samband med nattfrost. Not 1: Lexus används endast i gröda som är i god tillväxt. Gröda som lider av stress, torka, kyla mm skall inte behandlas med Lexus. 63

6 Höstvete - höst (forts) Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Stråknäckare, snömögel 0,3 kg Topsin WG Behandla så sent som Även mot mfl möjligt på hösten svartpricksjuka 1,0 lit Sportak Växtnäringsbrist: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Manganbrist Allmän näringsbrist 1,5-2,0 lit Mn 235 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan 3-4 lit MicroTop 1-2 lit Norotec Universal 64

7 Ogräs ska knockas på hösten Boxer + DFF Höstens nya standardlösning Bred effekt Säker etablering Förebygger resistens Enkelt & Effektivt Syngenta Nordics A/S Tel: , boxer.syngenta.se se.syngenta-farmer.com Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. Medlem i Svenskt Växtskydd DFF = Diflufenikan 65

8 Höstvete - vår Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Åkerven, flyghavre renkavle 1,0 lit Event super + 0,5 lit Renol Tom stadie 37 Kan blandas med Gratil/Express 50 SX/ Trimmer Åkerven, vitgröe Renkavle 0,5-0,9 lit Atlantis OD 0,9 lit Atlantis OD Tom stadie 30 Tom stadie 30 Kan blandas med Hussar/Bacara för bredare effekt Åkerven (kvickrot) och div örtogräs 18,75-(25) gr Monitor + 11,25-15 gr Express 50SX / Trimmer + 0,2 lit vätmedel Tom stadie 32 Ej före s-betor direktsådd raps Åkerven, renkavle, kvickrot, flyghavre samt örtogräs 180 gr Attribut Twin (60+120) + 0,5 lit Renol Före höstraps krävs plöjning Åkerven flyghavre mfl gräs och ört-ogräs gr Broadway + 0,5 lit PG26N Stadie (max 165 gr tom stadie 29) Jordtemp > 6 C Ogräs i aktiv tillväxt Flyghavre 3-4 blad Åkerven, vitgröe, örtogräs gr Hussar + 0,5 lit Renol 150 gr tom st 29 ( gr om delad höst/vår behandling) Temp >8 C (viol/veronika se nedan) Örtogräs (bred effekt) 11,25-15 gr Express 50SX / Trimmer + 1-1,2 lit Starane XL + 0,1 lit vätmedel 11,25-15 gr Express 50SX / Trimmer gr Gratil + 0,1 lit vätmedel Tom stadie 39 Tom stadie 31 Kan blandas med Bacara Legacy tom stadie 30 (förstärkt viol/ veronika-effekt) Snärjmåra 1,0-1,2 lit Starane XL Tom stadie 45 Temp > 5 C Örtogräs, tistel 2,5-3 lit Ariane S DLA Turbo Pac (25 gr CDQ SX + 1,0 lit MCPA + 0,1 lit vätmedel) Tom stadie 31 Tom stadie 39 Temp >12 C Ej vid insådd. Ej senap som efterföljande fånggröda grönsaker nästa år. Viss gulfärgning i sockerbetor nästkommande år kan förekomma. 66

9 Höstvete - vår (forts) Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Stråknäckare 1,5-2,0 lit Stereo Stadie Generellt gäller: *Behandla tidigt på 0,6 lit Proline begynnande angrepp *Dos beroende på 1,0 lit Sportak angreppsgrad och önskad effekttid Mjöldagg 0,25-0,5 lit Flexity Långtidseffekt *Låga doser kan 6-8 veckor behöva upprepas. 0,5-1,0 lit Tern / Forbel *Vid kraftiga angrepp av mjöldagg kan Tern Bladfläck, mjöldagg, 1,0-1,5 lit Stereo Tom stadie 49 tillsättas. rost, mfl 0,3-0,5 lit Bumper + Stadie ,3-0,5 lit Tern / Forbel 0,4-0,6 lit Proline Stadie ,4-0,6 lit Comet Pro + Stadie Bumper Proline Axgångsbeh: 0,4-0,6 lit Comet Pro + Strax före/vid Max 2 strobilurin- 0,4-0,6 lit Proline axgången behandlingar/säsong Axfusarios 0,6 lit Proline Stadie dagar karenstid Insekter: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Vetemyggor, trips, sädbesbladbaggar, löss mfl Bladlöss 0,25-0,3 lit Fastac 50 0,3 lit Sumialpha 5 FW 0,2 lit Mavrik OBS stärkelsevete gr Teppeki Växtnäringsbrist: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Manganbrist Kopparbrist Allmän näringsbrist 1,5-2,0 lit Mn 235 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan 0,5 lit NoroTec Koppar 3-4 lit MicroTop 1-2 lit Norotec Universal 67

10 Basen för merskörd och kvalitet i din spannmål BAYER AGRO APP Få information om Bayers produkter, nyheter, videos Scanna koden skicka ett sms med texten BAYER APP till *Kostnad normal trafikavgift Kontakta din rådgivare besök om du vill veta mer. Medlem i Svenskt Växtskydd. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före 68 användning. Observera alla varningsfraser och symboler.

11 Råg/Rågvete - höst Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Gräsogräs 0,5-0,75 lit Atlantis OD Stadie Ört och gräsogräs 0,75-1,25 lit Bacara Stadie Ej före fånggröda (> 1 lit vid åkerven) direktsådd raps 1,5-2,0 lit Boxer + Stadie Vid renkavleproblem 0,15 lit Bacara / höj Boxer till 3-5 lit 0,1 lit Legacy Ört och gräsogräs 1,5-2,0 lit Boxer + Stadie (spec renkavle, blåklint, 15 gr Lexus 1) + spillraps) 0,15-0,2 lit Bacara / 0,1 lit Legacy Kombinerad höst/ 0,5 lit Bacara Stadie Bred örtogräseffekt vårbehandling (följt av vårbehandling) Ej Bacara före direktsådd raps vårbehandling OBS! Behandla ej i samband med nattfrost. Not 1: Lexus används endast i gröda som är i god tillväxt. Gröda (spec hybridråg) som lider av stress, torka, kyla mm skall inte behandlas med Lexus. Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Stråknäckare, snömögel 0,3 kg Topsin WG Behandla så sent som Även mot svartprickm. fl. möjligt på hösten sjuka. OBS Topsin ej 1,0 lit Sportak reg i rågvete Växtnäringsbrist: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Manganbrist 1,5-2,0 lit Mn 235 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan Allmän näringsbrist 3-4 lit MicroTop 1-2 lit Norotec Universal 69

12 Legacy 500SC, bekämpar örtogräs både före och efter uppkomst. Adamas herbicid Legacy 500 SC är effektiv mot svåra ogräs som veronika, åkerviol och plister. För att stärka gräsogräseffekten kan Legacy med fördel blandas med Boxer och Lexus. För mer information: Rikard Larsson Lars Kruse Andersen adama.com ADAMA Northern Europe B.V. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler! 70Medlem i Svenskt Växtskydd.

13 Råg/Rågvete - vår Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Åkerven, flyghavre renkavle 1,0 lit Event super + 0,5 lit Renol Innan gräsens st 31 Kan blandas med Gratil/Express 50 SX/ Trimmer Åkerven, vitgröe renkavle 0,45-0,9 lit Atlantis OD (Råg max 0,45 lit) Tom stadie 30 Kan blandas med Hussar/Bacara för bredare effekt Åkerven, vitgröe, örtogräs gr Hussar + 0,5 lit Renol (150 gr tom st 29) ( gr om delad höst/vårbehandling) Temp >8 C Åkerven flyghavre mfl gräs och örtogräs gr Broadway + 0,5 lit PG26N Stadie (max 165 gr tom stadie 29) Jordtemp > 6 C Ogräs i aktiv tillväxt Flyghavre 3-4 blad Örtogräs (bred effekt) 11,25-15 gr Express 50 SX / Trimmer + 1-1,2 lit Starane XL + 0,1 lit vätmedel 11,25-15 gr Express 50 SX / Trimmer gr Gratil + 0,1 lit vätmedel Tom stadie 39 Tom stadie 31 Kan blandas med Bacara Legacy tom stadie 30 (förstärkt viol/ veronika-effekt) Snärjmåra 1,0-1,2 lit Starane XL Tom stadie 45 Temp > 5 C Örtogräs, tistel 2,5-3 Ariane S DLA Turbo Pac (25 gr CDQ SX + 1,0 lit MCPA + 0,1 lit vätmedel) Tom stadie 31 Tom stadie 39 Temp > 12 C Ej vid insådd. Ej senap som efterföljande fånggröda grönsaker nästa år. Viss gulfärgning i sockerbetor nästkommande år kan förekomma. 71

14 Starane XL effektiv ogräsbekämpning i höst- och vårsäd Starane XL är den perfekta grunden för örtogräsbekämpning i höstsäd på våren men är även en utmärkt blandningspartner. Starane XL är ett bra alternativ om huvudproblemet är snärjmåra eftersom sammansättningen är särskilt effektiv mot detta ogräs. Dessutom bekämpar Starane XL effektivt de viktigaste örtogräsarterna. Starane XL är relativt oberoende av temperaturen vid behandlingstidpunkten och kan användas redan från +5 C. Använd alltid växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. Starane XL: Innehåll: 2.5 g florasulam och 100 g fluroxipyr per liter. Trademark of The Dow Chemical Company ( Dow ) or an affiliated company of Dow. Södra Sverige Erik Moll Msta Sverige Darko Kosoderc Dow AgroSciences AB Tel.:

15 Råg/Rågvete - vår (forts) Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Stråknäckare, mfl 1,5-2,0 lit Stereo Stadie Generellt gäller: *Behandla tidigt på 0,6 lit Proline begynnande angrepp. *Dos beroende på 1,0 lit Sportak agreppsgrad och önskad effekttid. Mjöldagg 0,25-0,5 lit Flexity Långtidseffekt 6-8 veckor *Låga doser kan behöva upprepas. 0,5-1,0 lit Tern / Forbel *Max 2 strobilurinbehandlingar/säsong. Bladfläcksjuka, Sköld- 0,8-1,2 lit Stereo Tom stadie 49 *Vid kraftiga angrepp fläcksjuka, Mjöldagg, av mjöldagg kan Rost mfl 0,3-0,5 lit Bumper + Stadie Tern tillsättas 0,3-0,5 lit Tern / Forbel 0,4-0,6 lit Proline Stadie ,4-0,6 lit Comet Pro + Stadie Bumper Proline Insekter: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Trips, sädesbladbaggar 0,25-0,3 lit Fastac 50 Trips strax före/vid axgång, Löss, mfl max 1-2/strå 0,3 lit Sumialpha 5 FW 0,2 lit Mavrik Växtnäringsbrist: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Manganbrist Kopparbrist Allmän näringsbrist 1,5-2,0 lit Mn 235 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan 0,5 lit NoroTec Koppar 3-4 lit MicroTop 1-2 lit Norotec Universal 73

16 CDQ SX + MCPA 750 för effektiv tistelbekämpning och bred örtogräseffekt En tankblandning med DuPont CDQ SX och Nufarm MCPA 750 ger en säker effekt mot tistel och örtogräs i stråsäd. DuPont Sverige AB, tel Nufarm Norden, tel bild: Försök med CDQ SX + MCPA

17 Höstkorn - höst Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Ört och gräsogräs 1,5-2,0 lit Boxer+ Stadie Ej Bacara / Legacy 0,15-0,2 lit Bacara före direktsådd raps / 0,1 lit Legacy 0,75-1,25 lit Bacara Stadie (>1 lit vid åkerven) OBS! Behandla ej i samband med nattfrost. Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Snömögel mfl 0,8-1,0 lit Sportak Behandla så sent som möjligt på hösten 0,3 kg Topsin Växtnäringsbrist: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Manganbrist Allmän näringsbrist 1,5-2,0 lit Mn 235 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan 3-4 lit MicroTop 1-2 lit Norotec Universal 75

18 Höstkorn - vår Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Åkerven, flyghavre 1,0 lit Event super Tom stadie 30 Kan blandas med renkavle + 0,5 Renol 12 dagars intervall Gratil/Express 50 SX/ till fenoxisyra Trimmer Örtogräs(bred effekt) 11,25-15 gr Express 50SX / Tom stadie 39 Kan blandas med Trimmer + Bacara Legacy 1-1,2 lit Starane XL + tom stadie 30 0,1 Vätmedel (förstärkt viol/ veronikaeffekt) 11,25-15 gr Express 50SX / Tom stadie 31 Trimmer gr Gratil + 0,1 lit vätmedel Snärjmåra 1,0-1,2 lit Starane XL Tom stadie 45 Temp > 5 C Örtogräs, tistel 2,5-3 lit Ariane S Tom stadie 31 Temp > 12 C DLA Turbo Pac Tom stadie 39 Ej vid insådd. (25 gr CDQ SX + 1,0 lit Ej senap som efterföl- MCPA + 0,1 lit vätmedel) jande fånggröda grönsaker nästa år. Viss gulfärgning i sockerbetor nästkommande år kan förekomma. 76

19 Ariane S hög träffsäkerhet på ört- och rotogräs Skydda din skörd med en effektiv sololösning! Ariane S är systemiskt verkande, noga testat och utprovat för vårt svenska klimat. Vi tar växtskydd på allvar. Har effekt mot: snärjmåra, våtarv, vallmo, baldersbrå, spillraps, åkerbinda, blåklint, åkersenap, åkerpilört, penningört, lomme, harkål, förgätmigej, nattskatta, tistel m.fl. Sololösning och skonsam mot grödan - bäst effekt vid ogräsets tvåbladsstadium och temperatur över +12 C. Använd alltid växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. Ariane S: 40 g. fluroxipyr, 20 g. klopyralid och 200 g. MCPA per liter. Trademark of The Dow Chemical Company ( Dow ) or an affiliated company of Dow. Södra Sverige Erik Moll Msta Sverige Darko Kosoderc Dow AgroSciences AB Tel.:

20 Höstkorn - vår (forts) Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Mjöldagg 0,25-0,5 lit Flexity 0,5-1,0 lit Tern / Forbel Långtidseffekt 6-8 veckor Bladfläcksjuka, Sköldfläcksjuka, Mjöldagg, Rost, mfl 0,8-1,2 lit Stereo 0,3-0,5 lit Bumper + 0,3-0,5 lit Tern / Forbel 0,4-0,6 lit Proline 0,4-0,6 lit Comet Pro + 0,4-0,6 lit Proline Tom stadie 49 Stadie Stadie Stadie Generellt gäller: *Behandla tidigt vid begynnande angrepp. *Dos beroende på angreppsgrad och önskad effekttid. *Låga doser kan behöva upprepas. *Max 2 strobilurinbehandlingar/säsong. Axfusarios 0,6 lit Proline Stadie dagars karenstid 1) 1) Karenstid vid enkelbehandling är 35 dagar och vid dubbelbehandling 45 dagar Insekter: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Trips, sädesbladbagge, löss, mfl 0,25-0,3 lit Fastac 50 0,3 lit Sumialpha 5 FW 0,2 lit Mavrik Växtnäringsbrist: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Manganbrist Kopparbrist Allmän näringsbrist 1,5-2,0 lit Mn 235 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan 0,5 lit NoroTec Koppar 3-4 lit MicroTop 1-2 lit Norotec Universal 78

21 Vårvete Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Åkerven, flyghavre 1,0 lit Event super + 0,5 lit Renol 12,5 gr Monitor + 0,2 lit Vätmedel följt av 12,5 gr Monitor + 0,2 lit Vätmedel Tom stadie dagars intervall till fenoxisyra Vid flyghavrens 1-3 bladstadie Intervall 10 dagar Kan blandas med Gratil/Express 50 SX/ Trimmer Ej sockerbetor nästa år Åkerven, (kvickrot) och div. örtogräs Som ovan samt flyghavre 18,75-(25) gr Monitor + 7,5-11,25 gr Express 50SX / Trimmer + 0,2 lit vätmedel 180 gr Attribut Twin (60+120) + 0,5 lit Renol Tom stadie 39 Ej sockerbetor nästa år Före höstraps krävs plöjning Åkerven flyghavre mfl gräs och ört-ogräs Åkerven, rajgräs, vitgröe, örtogräs 150 gr Broadway + 0,5 lit PG26N gr Hussar + 0,5 lit Renol Stadie Jordtemp > 6 C Ogräs i aktiv tillväxt Flyghavre 3-4 blad Tom stadie 29 Temp > 8 C Örtogräs (bred effekt) 7,5-11,25 gr Express 50SX / Trimmer + 0,8 lit Starane XL + 0,1 lit Vätmedel 2,0-2,5 lit Ariane S Gullkrage 0,8 tbl Ally 50ST + 1 lit MCPA + 0,05 lit Vätmedel Tom stadie 39 Tom stadie 31 Grödan 3-4 blad Kan blandas med 0,1 lit Legacy t o m stadie 31 (förstärkt effekt mot viol/ veronika) Temp > 12 C Ej grönsaker nästa år Örtogräs, tistel 2,5 lit Ariane S DLA Turbo Pac (25 gr CDQ SX + 1,0 lit MCPA + 0,1 lit vätmedel) Tom stadie 31 Tom stadie 39 Temp > 12 C Ej vid insådd. Ej senap som efterföljande fånggröda grönsaker nästa år. Viss gulfärgning i sockerbetor nästkommande år kan förekomma. 79

22 Vårvete (forts) Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Mjöldagg 0,25-0,5 lit Flexity Långtidseffekt 6-8 veckor 0,5-1,0 lit Tern / Forbel Septoria, mjöldagg, 0,3-0,5 lit Bumper + Stadie Generellt gäller: sköldfläck, rost, mfl 0,3-0,5 lit Tern / Forbel *Behandla tidigt på begynnande angrepp. 0,8-1,2 lit Stereo Tom stadie 49 * Dos beroende på angreppsgrad och 0,4-0,6 lit Proline Stadie önskad effekttid. *Låga doser kan 0,4-0,6 lit Comet Pro + Stadie behöva upprepas. 0,4-0,6 lit Proline *Vid kraftiga angrepp av mjöldagg kan Tern tillsättas Axgångsbeh: 0,4-0,6 lit Comet Pro + Strax före/vid Max 2 strobilurin- 0,4-0,6 lit Proline axgång behandlingar/säsong Axfusarios 0,6 lit Proline Stadie dagar karenstid Insekter: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Trips, sädesbladbagge, 0,25-0,3 lit Fastac 50 Höga dosen används fritfluga, vetemygga, främst mot löss, mfl 0,3 lit Sumialpha 5 FW fritflugebehandling 0,2 lit Mavrik Växtnäringsbrist: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Manganbrist Kopparbrist Allmän näringsbrist 1,5-2,0 lit Mn 235 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan 0,5 lit NoroTec Koppar 3-4 lit MicroTop 1-2 lit Norotec Universal 80

23 Vårkorn Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Åkerven, flyghavre 1,0 lit Event super Tom stadie 30 Kan blandas med + 0,5 lit Renol 12 dagars intervall Gratil/Express 50 SX/ till fenoxisyra Trimmer Åkerven, vitgröe, gr Hussar + Tom stadie 29 Temp > 8 C örtogräs 0,5 lit Renol Örtogräs(bred effekt) 7,5-11,25 gr Express 50SX / Tom stadie 39 Kan blandas med 0,1 lit Trimmer + Legacy tom stadie 31 0,8 lit Starane XL + (förstärkt effekt mot 0,1 lit Vätmedel viol/veronika) 2,0-2,5 lit Ariane S Tom stadie 31 Temp > 12 C Gullkrage 0,8 tbl Ally 50ST + Grödan 3-4 blad Ej grönsaker nästa år 1 lit MCPA + 0,05 lit Vätmedel Örtogräs, tistel 2,5 lit Ariane S Tom stadie 31 Temp > 12 C DLA Turbo Pac Tom stadie 39 Ej vid insådd. (25 gr CDQ SX + 1,0 lit Ej senap som efterföl- MCPA + 0,1 lit vätmedel) jande fånggröda grönsaker nästa år. Viss gulfärgning i sockerbetor nästkommande år kan förekomma. 81

24 Vårkorn (forts) Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Mjöldagg 0,25-0,5 lit Flexity 0,5-1,0 lit Tern / Forbel Långtidseffekt 6-8 veckor Bladfläcksjuka, mjöldagg, sköldfläcksjuka, rost, mfl 0,4-0,6 lit Proline 0,25-0,3 lit Amistar + 0,4-0,6 lit Stereo 0,4-0,6 Comet Pro + 0,2-0,3 lit Proline Stadie Tom stadie 49 Stadie Generellt gäller: *Behandla tidigt på begynnande angrepp. *Dos beroende på angreppsgrad och önskad effekttid. *Låga doser kan behöva upprepas Axfusarios 0,6 lit Proline Stadie dagars karenstid 1) Även effekt på Ramularia 1) Karenstid vid enkelbehandling är 35 dagar och vid dubbelbehandling 45 dagar Insekter: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Trips, sädesbladbagge, löss, mfl 0,25-0,3 lit Fastac 50 0,3 lit Sumialpha 5 FW 0,2 lit Mavrik Växtnäringsbrist: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Manganbrist Kopparbrist Allmän näringsbrist 1,5-2,0 lit Mn 235 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan 0,5 lit NoroTec Koppar 3-4 lit MicroTop 1-2 lit Norotec Universal 82

25 Broadway vinner över gräset och även över örtogräset! TM Broadway är ett unikt ogräsmedel för användning på våren mot gräs- och örtogräs i höstvete, råg, rågvete och vårvete. Broadway säkrar en effektiv bekämpning av åkerven, rajgräs och annat skördepåverkande ogräs. Skörden säkras och skördearbetet optimeras. Broadway kan användas tidigt. Kravet är en aktiv tillväxt, vilket är när jordtemperaturen är över +6 C och ogräset har vita rotspetsar. Använd alltid växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. Broadway. Innehåll: 68,3 g. pyroxsulam och 22,8 g. florasulam per kg. Medlem i Svenskt Växskydd. Trademark of The Dow Chemical Company ( Dow ) or an affiliated company of Dow. Södra Sverige Erik Moll Msta Sverige Darko Kosoderc Dow AgroSciences AB Tel.:

26 Havre Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Örtogräs (bred effekt) 7,5-11,25 gr Express 50SX / Tom stadie 39 Kan blandas med Trimmer + 0,08 lit Legacy i 0,8 lit Starane XL + stadie ,1 lit Vätmedel (förstärkt effekt mot viol/veronika) 2,0-2,5 lit Ariane S Senast stadie 31 Temp > 12 C Gullkrage 0,8 tbl Ally 50 ST + Grödan 3-4 blad Ej Matilda havre 0,1 lit Vätmedel Örtogräs, tistel 2,5 Ariane S Tom stadie 31 Temp > 12 C DLA Turbo Pac Tom stadie 39 Ej vid insådd. (20 gr CDQ SX + 1,0 lit Ej senap som efter MCPA + 0,1 lit vätmedel) följande fånggröda grönsaker nästa år. Viss gulfärgning i sockerbetor nästkommande år kan förekomma. Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Mjöldagg 0,25-0,5 lit Flexity Långtidseffekt 6-8 veckor. 0,5-1,0 lit Tern / Forbel Generellt gäller: *Behandla tidigt på Bladfläck, rost 0,2 lit Comet Pro + Stadie begynnande angrepp. 0,25 lit Bumper *Dos beroende på angreppsgrad och önskad effekttid. *Låga doser kan Kronrost 0,2 lit Comet Pro + Stadie behöva upprepas 0,2 lit Bumper Axfusarios 0,6 lit Proline Stadie Karenstid 40 dagar Insekter: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Fritfluga, sädes- 0,25-0,3 lit Fastac 50 Fritfluga vid 1,5 blad Höga dosen används bladbaggar, löss, mfl främst vid fritfluge- 0,3 lit Sumialpha 5 FW behandling. 0,2 lit Mavrik Ej mot fritfluga. Växtnäringsbrist: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Manganbrist Kopparbrist Allmän näringsbrist 1,5-2,0 lit Mn 235 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan 0,5 lit NoroTec Koppar 3-4 lit MicroTop 1-2 lit Norotec Universal 84

27 Specialist på kvickrot Ökad avkastning och kvalitet Monitor är ledande ogräsbekämpning i vete och rågvete Specialist på kvickrot. Mycket god effekt på örtogräs, flyghavre och losta. Stark på örtogräs som åkersenap, förgätmigej och vallmo. Monitor på våren tillsammans med en uppföljning med Roundup på hösten ger under en fyra årig växtföljd > 90 % effekt på kvickroten.* - Hållplatser ogräs (* Källa: L ) Monsanto (UK) Ltd Monitor är ett registrerat varumärke för Monsanto LLC 85

28 Tillväxtreglering av spanmål Olika grödor, olika behov Den största Moddus-effekten uppträder på den delen av grödan som befinner sig i aktiv tillväxt vid strax efter behandlingstillfället. Därför ger Moddusbehandling vid olika tidpunkter olika effekter på grödan och behandlingstidpunkten anpassas därför efter grödans behov för optimal effekt. Gemensamt för alla behandlingar är dock att de minskar risken för liggsäd och ger en högre och jämnare kvalitet och enklare skörd. Behandling under bestockningsfasen (DC 25-29)En behandling med Moddus Start i grödans bestockningsfas minskar grödans apikala dominans vilket främjar bildning och utveckling av sidoskott samt ger ett förbättrat rotsystem som lättare tar upp både vatten och växtnäring. Moddusbehandlingen höjer dessutom plantans sockerhalt vilket gör den mer köldtolerant. Förutom att Moddusbehandlingen ger ett effektivare upptag av vatten har tyska studier även visat att växtens totala vattenhushållning i förhållande till skörden förbättras. Behandling i tidig stråskjutning (DC 30-33) En behandling med Moddus Start Moddus M i tidig stråskjutningsfas ger framförallt ett förstärkt och förkortat strå, förbättrat vatten och näringsutnyttjande samt samt ett kraftigare rotsystem. Den tidiga behandlingen påverkar framförallt den nedre delen av plantan. Behandling i stråskjutningen ger den största stråförkortningen har den största inverkan på liggsädesrisken. Behandling i sen stråskjutning (DC 37-39) Behandling i den senare delen av stråskjutningen påverkar den övre delen av plantan och ger ett förstärkt och förkortat strå med minskad risk för axbrytning som följd. Välj den bästa Moddus-strategin för din gröda Många grödor utnyttjar ofta flera av de effekter som uppnås både vid en tidig och sen Moddusbehandling. För att ge optimal effekt kan därför Moddus Start och Moddus M behandlingar utföras växelvis i kombinationer med både ogräs- och svampbehandlingar. 86

29 Gröda: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Höstvete Råg Rågvete Vårvete Vårkorn Havre Moddus Start 0,3 lit alt. 2*0,15 lit och/ Moddus M 0,4 lit Cycocel Plus 2-3 lit och/ Moddus Start 0,5 lit alt. 2*0,25 lit och/ Moddus M 0,4-0,7 lit och/ Cerone 0,5-0,75 lit Moddus Start 0,5 lit alt. 2*0,25 lit och/ Moddus M 0,4-0,6 lit Moddus Start 0,3 lit alt. 2*0,15 lit och/ Moddus M 0,4 lit Moddus M 0,3 l Moddus Start 0,6 lit alt. 2*0,3 lit och/ Moddus M 0,4 lit Moddus Start 0,3-0,4 lit alt. 2*0,2 lit och/ Moddus M 0,3 lit Stadie Stadie Stadie Stadie Stadie Stadie Stadie Stadie Stadie Stadie Stadie Stadie Stadie Stadie Stadie lit vatten/ha min. 7 dagars intervall lit vatten/ha lit vatten/ha lit vatten/ha min. 7 dagars intervall lit vatten/ha Högre dos vid svagare stråstyrka lit vatten/ha lit vatten/ha min. 7 dagars intervall lit vatten/ha Högre dos vid svagare strå lit vatten/ha min. 7 dagars intervall lit vatten/ha lit vatten/ha lit vatten/ha min. 7 dagars intervall lit vatten/ha lit vatten/ha min. 7 dagars intervall Om Moddus produkter tankblandas med Triazolpreparat så reducera Moddusdosen med ca 20 %. Grödan skall vara i god tillväxt vid tillväxtreglering. Tillväxtreglera aldrig någon gröda som är påverkad av stress. Stress kan komma av torka, blöta, kall väderlek att det är för varmt. Läs enskilda preparats etikett innan användning. Kontakta Din spannmålsuppköpare INNAN Du tillväxtreglerar! 87

30 Effekter och rekommendationer för betningsmedel stråsäd Betningsmedel i stråsäd Observera att försöksunderlaget är svagt i vissa fall, särskilt vid jämförelse mellan olika preparat. Celest Formula M Celest Extra Formula M Dividend Formula M Sibutol FS 199 Cedomon ThermoSeed Latitude Vete Fusarium SPP c) Stinksot (Tilletia Caries) Dvärgstinksot (Tilletia Contraversa) Brunfläcksjuka (Stagonospora Nodorum) Bladfläcksjuka (Drechslera Triticirepentis) Rotdödare a) a) a) Råg, rågvete Fusarium SPP c) Brunfläcksjuka (Stagonospora Nodorum) Korn Fusarium SPP c) Strimsjuka (Drechslera Teres) Bladfläcksjuka (Drechslera Triticirepentis) Bipolaris (Bipolaris Sorokiniana) Flygsot (Ustilago Nuda) Hårdsot (Ustilago Hordei) d) d) Havre Fusarium SPP c) Bladfläcksjuka (Drechslera Triticirepentis) Flygsot (Ustilago Nuda) d) Preparattyp b) K K,S S K,S B Te K a) även effekt på markburen smitta b) B= biologiskt, K=kontaktverkande, S=systematiskt, Ls=lokalsystemiskt, Te=termisk c) inkluderar även Microdochium SPP, som bl a förorsakar snömögel d) om smittan understiger 30 % och grobarheten är minst 85 %, annars 2. Förklaring: 4 = Mycket bra effekt 3 = Bra effekt 2 = Viss effekt 1 = Otillfredsställande effekt = Uppgift saknas ej aktuellt Källa: SLU och växtskyddsföretagen. 88

31 Effekter och rekommendationer för betningsmedel stråsäd Gränsvärden för betning mot svamp i stråsäd Växtslag: Sjukdomar Smitta, % Betning Höstråg, höstrågvete, höstvete och höstspeltvete Vårvete, durumvete, vårråg Höstkorn, vårkorn Havre Fusarium SPP, Microdochium SPP*, Septoria SPP*, Bipolaris Sorokiniana Fusarium SPP, Septoria SPP*, Bipolaris Sorokiniana Fusarium SPP Bipolaris Sorokiniana Drechslera SPP* Total förekomst av dessa sjukdomar Fusarium SPP Drechslera Avenae * Total förekomst av dessa sjukdomar och Bipolaris Sorokiniana 89 sammanlagt > 30 ** sammanlagt > 30 > 25 > 20 > 15 > 35 > 20 > 50 > 60 Nödvänding Nödvänding Nödvänding Nödvänding Nödvänding Nödvänding Nödvänding * ) Michrodochium SPP = snömögel, Septoria SPP = brunfläcksjuka, Drechslera SPP = kornets bladfläcksjuka, strim-sjuka och havrens bladfläcksjuka **) Betning är i praktiken nödvändig mot Fusarium SPP/Microdochium SPP redan vid några enstaka procent smitta, medan nivån för Septoria SPP/Bipolaris Sorokiniana är mer än 30 % smitta. Eftersom det analystekniskt är mycket svårt att skilja Fusarium SPP/ Microdochium SPP och Septoria SPP åt vid utsädesanalys, betas nästan allt höstutsäde för konventionell odling. Stinksot (Tilletia Caries) och dvärgstinksot (Tilletia Contraversa) i höstvete Stinksot (Tilletia Caries): Utsäde med mer än 1000 sporer/gram får inte certifieras. Dvärgstinksot (Tilletia Contraversa): Utsäde med mer än 500 sporer/gram får inte certifieras. Förekommer både stinksot och dvärgstinksot i samma utsädesparti får högst 500 sporer/gram finnas av vardera sjukdomen, för att utsädet skall få certifieras. Förekommer mindre mängder sporer än vad som ovan angivits får utsädet certifieras om det betas med effektivt medel. Utsäde som certifieras utan betning ( t.ex. för ekologisk odling) får inte innehålla några stinksot- dvärgstinksotsporer vid analys. Flygsot på korn, naket sot (Ustilago Nuda) Certifieringsklass Procent smitta Betning A > 0,1 % Nödvänding B > 0,2 % Nödvänding C1 > 0,3 % Nödvändig C2 > 0,5 % Rekommenderas Havrens flygsot (Ustilago Avenae) Certifieringsklass Antal sporer/gram kärna Betning A och B > 200 Nödvänding C1 och C2 > 500 Rekommenderas Källa: Utsädesenheten vid Jordbruksverket

32 Vårsäd med insådd Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Gräsinsådd Se vårsäd utan insådd Insådden minst 2 blad Använd ej CDQ, Dock ej DLA Turbo Pac/ Express Gratil i /Event/Ally/Bacara/ fröodlingar Monitor Hussar Rödklöverinsådd gr Gratil + Från spadbladsstadiet fram till Använd ej Gratil i 0,6 lit MCPA *) 1-2 treväpplingsstadiet fröodlingar 7,5-11,25 gr Express 50SX / 1-2 treväpplings- Använd ej Trimmer Trimmer + stadiet i fröodlingar 0,5 lit MCPA *) Vitklöver och 1,15 kg Basagran SG + Spadblad/tre- Luserninsådd 0,3-0,5 lit Renol väpplingsstadiet 15 gr Gratil + Minst spadbladsstadiet Använd ej Gratil 0,1 lit vätmedel fröodlingar *) senaste behandlingstidpunkt med MCPA är i spannmålens stadie 39 Stubb/träda/vallbrott Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Stubb (Kvickrot) 3,0* - 4,0 lit Glyfosat Bio** Kvickrot minst 3 blad Bra tillväxt gynnar (* = tillsätt vätmedel) effekten. Vallbrott/Träda 4,0 lit Glyfosat Bio** Vallgräset 3-4 blad Bra tillväxt gynnar effekten Maskros, tistel, klöver 8,0 lit Glyfosat Bio** **) avser glyfosatprodukt med 360 gr a.s. /lit Allmänna råd inför behandlingen: 6 timmars uppehåll efter behandlingen Torra blad vid behandlingen Minst 7-14 dagars intervall till jordbearbetning Låg vätskemängd gynnar effekten Max 200 liter vatten/ha 90

33 Max effektivitet Regnfast från 1 3 timmar Flexibel: Tidigare start av jordbearbetning 1 kg = 2 L: Unik hög koncentration Enkel tomemballage-hantering 91

34 Slåtter/betesvall (etablerat gräs i renbestånd) Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Maskros, tistel, nässla 1,5-2 lit Starane 180 Tidig vår höst 7 dagar karens skräppa, smörblomma ca 14 dag efter skörd mfl 1,5-1,8 lit Starane XL Stadie dagar karens Temp > 12 C 2,5 lit Ariane S Stadie dagar karens Temp > 12 C gr Gratil + Tidig vår höst Hög dos mot skräppa 0,5 lit Renol ca 14 dag efter skörd 7 dagar karens 30 gr Harmony 50 SX + 7 dagar karens 0,5 dl vätmedel/ OBS Harmony 50SX 100 lit vatten ej reg i slåttervall 92

35 Fodermajs Utvecklingsskala - Majs Utvecklingsskala - Majs Jordboende skadedjur (betning) Ogräsbekämpning/ markherbicider Kvickrot/gräs/flyghavre Fröogräs/ örtogräs Fritfluga Svampbehandling Groning Bladutveckling Utveckling av stjälk Utveckling av vippa Blomning Kärnmatning Mognad Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Örtogräs 1,15 kg Basagran SG + Ogräsen max 4 ört-blad 0,5 lit Renol 0,5-0,75 lit Callisto Ogräsens hjärtbladsstadie Bred örtogräseffekt följt av 0,5-0,75 lit Callisto dag efter första Vid näva blanda med beh. Ren Callisto senast Basagran SG när majsen har 8 blad, Harmony 50SX. MaizTer + MaisOil Växtföljdsrestriktioner Titus 1) kan tillsättas mot se nedan gräsogräs OBS! innan majsen har 7 blad Örtogräs, kvickrot 50 gr MaisTer + Ogräsens hjärtblads- För bredare effekt 0,67 lit MaisOil stadie blanda med Starane följt av 180 mot åkerbinda 100 gr MaisTer dagar efter Callisto mot 1,33 lit MaisOil första behandl. veronika 1/2 påse (11,25 gr) Ogräsens hjärt- Allmänt bra effekt Harmony 50SX + bladsstadie (Ngt svag på nattskatta 30 gr Titus 1) + och i viss mån viol/ 0,1 vätmedel veronika). följt av 1/3 påse (7,5 gr) dagar efter Harmony 50SX + första behandl. 20 gr Titus 1) + 0,1 vätmedel 93

36 Fodermajs (forts) Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Tistel 165 gr Matrigon 72 SG + Stadie Tistel ca cm hög 0,5 lit Renol Vid problem med tistel/gråbo/spillpotatis rekommenderas 3 behandlingar med 0,5 lit Callisto/gång All ogräsbehandling innan majsen har 7 blad (Callisto 8 blad) Sortrestriktioner för Titus samt växtföljdsrestiktioner efter Titus Efter Callisto kan höst vårspannmål odlas. Innan våroljeväxter krävs plöjning. Efterföljande vår kan inte sockerbetor, ärter, bönor grönsaker odlas. 1) Behandling Titus får endast ske i vissa sorter. Aktuell sortlista finns på hos din lokala leverantör. Insekter: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Fritfluga 0,3 lit Fastac 50 1,5 bladsstadiet Majsen ca 3-5 cm hög 0,3 lit Sumialpha 5 FW Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Ögonfläck, Bladfläck 0,8-1,0 lit Comet Pro Stadie Majs ca cm hög Växtnäringsbrist: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Manganbrist 1,5-2,0 lit Mn 235 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan Borbrist 2,0-3,0 lit Bor 150 Blanda ej med Sumialpha 5FW Allmän näringsbrist 3-4 lit MicroTop 1-2 lit Norotec Universal 94

37 Oljeväxter Utvecklingsskala - Oljeväxter Ogräsbekämpning Gräsogräsbekämpning / spillsäd / flyghavre / kvickrot Rapsbaggar / skidgallmygga / rapsvivel Bomullsmögel Svartfläcksjuka Kvickrot/ bladdödning 0 10 Groning Bladutveckling Plantsträckning Knoppstadie Begynnande Blomning Avslutad till begynnande blomning blomning/ knoppstadie skidmatning/ mognad Höstoljeväxter Ogräs (hösten): Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Ört och gräsogräs 2-3 lit Nimbus < 3 dag efter sådd Ej direktsådd, markfukt gynnar effekten. 0,25 lit Centium < 3 dag efter sådd God markfukt gynnar effekten 2,0 lit Butisan Top Från sådd tom God markfukt. Torra 2 örtblad blad, ej starkt solsken vid behandling e uppk. Tidig beh. bäst effekt Spillsäd, åkerven 1,5-3,0 lit Focus ultra Spillsäd 2-3 blad Den lägre dosen på vårsäd Som ovan + gröe 0,3-0,4 lit Select + Renol Spillsäd, vitgröe, renkavle, 1,0-1,25 lit Kerb Flo 400 Okt - Nov, Fuktiga förhållanden örtogräs m. fl. jordtemp <10 C gynnar effekten Direktsådd raps: Börja med Glyfosat-behandling 3-4 dagar före sådd och följ upp med Butisanbehandling efter rapsens uppkomst. 95

38 Höstoljeväxter (forts) Ogräs (våren): Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Baldersbrå, blåklint, 0,3 lit Galera + Stadie Temp 8-9 C tistel, gråbo, snärjmåra 0,3 lit PG26N Ej frost dygnen före efter behandling Baldersbrå, blåklint 165 gr Matrigon 72 SG + Stadie Värme (>12 C) tistel, gråbo 0,5 lit Renol gynnar effekten Kvickrot 2,0-4,0 lit Focus ultra Kvickroten 3-5 blad Senast beg. knoppst 0,3-0,4 lit Select + Renol Senast beg. knoppst Insekter: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Rapsjordloppa 0,2-0,3 lit Fastac 50 0,2-0,25 lit Sumialpha 5 FW Efter uppkomst (höst) Sniglar 4-7 kg Sluxx Förebyggande behandling. Vid etablerade angrepp öka dosen med 2 kg/ha Direktsådd, kokig jordstruktur, hög fuktighet ökar angreppsrisken Vid hög snigelförekomst kan kompletterande behandling krävas Rapsbaggar (Behandling mot rapsbaggar upprepas vid behov. Alternera mellan produkterna) *) 0,17 lit Avaunt *) 0,3 lit Biscaya *) gr Mospilan SG *) 150 gr Plenum 50 WG 0,25 lit Mavrik 0,2-0,3 lit Sumialpha 5FW Stadie Max en beh./säsong Max två beh./säsong Stadie Max 1 beh / säsong Avaunt är bifarligt Biscaya ej bifarligt Mospilan ej bifarligt Plenum är bifarligt Mavrik ej bifarligt Sumialpha 5 FW är bifarligt *) använd dessa produkter då pyretroidresistens förekommer 96

39 AVAUNT MOT RAPSBAGGAR GER LÅNGTIDSEFFEKT OCH BRYTER RESISTENS Avaunt har god långtidseffekt på behandlade knoppar. Avaunt mycket bra försöksresultat. Avaunt bekämpar även pyretroidresistenta rapsbaggar. Försöksresultat finns på vår hemsida scanna QR koden DuPont Avaunt insektsmedel DuPont Sverige AB, tel , Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler DuPont. All rights reserved. DuPont Oval Logo, DuPont, The miracles of science, and Avaunt are trademarks of DuPont 97 or its affiliates.

40 Höstoljeväxter (forts) Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Bomullsmögel, gråmögel, svartfläcksjuka 0,6-1,0 lit Amistar 0,35-0,7 lit Proline 1,0 lit Sportak 0,5 kg Cantus Från beg blom till full blom Från beg blom till full blom T.o.m full blom Från beg blom till full blom Hög vattenmängd Reducering av spill: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Minskar risk för drösning i samband med skörd pga ogynnsamt väder 1,25 lit Spodnam 0,75 lit Spodnam + Glyfosat Bio* 3-4 veckor före skörd 2-3 veckor före skörd Vattenmängd lit /ha Nedvissning: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information 3,0-4,0 lit Glyfosat Bio* 0,5 lit Vätmedel 2,0-3,0 lit Reglone + 0,1% Vätmedel *) avser glyfosatprodukt med 360 gr a.s. /lit 2-3 veckor före skörd Morgonsprutning är att föredra 1-2 veckor före skörd Kvällssprutning är att föredra Min 200 lit vatten/ha Hög vattenmängd Växtnäringsbrist: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Manganbrist Svavelbrist 1,5-2,0 lit Mn 235 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan 5-6 kg Svavelnäring Borbrist 2-3 lit Bor 150 Blanda ej med Mavrik Sumialpha 5 FW Allmän brist 2,0-4,0 lit Norotec Raps 98

41 Våroljeväxter Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Örtogräs 2-2,5 lit Nimbus (1,5)-2,0 lit Butisan Top 1,0 lit Fox 480 SC < 3 dag e sådd Från sådd tom 2 örtblad 2-6 örtblad Ej direktsådd, markfukt gynnar effekten. God markfukt. Torra blad, ej starkt solsken vid behandling e uppk. (Låg dos på lätt jord) OBS! Endast i raps Baldersbrå, målla, tistel, snärjmåra, blåklint, åkerbinda 0,3 lit Galera + 0,3 lit PG26N Stadie Temp 8-9 C Ej frost dygnen före efter behandling Baldersbrå, tistel, åkerbinda gr Matrigon 72 SG + 0,5 lit Renol Stadie Temp >12 C Flyghavre, åkerven Som ovan + gröe 1,5-2,0 lit Focus ultra 0,3-0,35 lit Select+Renol Gräsogräsen 2-4 blad Senast 6 örtblad Senast beg. knoppst. Kvickrot 2,0-4,0 lit Focus ultra 0,35 lit Select+Renol Kvickroten 3-5 blad Kvickroten 3-5 blad Senast 6 örtblad Senast 6 örtblad Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Bomullsmögel, gråmögel, svartfläcksjuka 0,6-1,0 lit Amistar 1,0 lit Sportak 0,5 kg Cantus 0,35-0,7 lit Proline Från beg blom till full blom T.o.m full blom Från beg blom till full blom Från beg blom till full blom Hög vattenmängd 99

42 Våroljeväxter (forts) Insekter: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Jordloppor, rapsbaggar (Behandling mot rapsbaggar upprepas vid behov. Alternera mellan produkterna) *) 0,17 lit Avaunt *) 0,3 lit Biscaya *) gr Mospilan SG *) 150 gr Plenum 50 WG 0,25 lit Mavrik 0,2-0,3 lit Sumialpha 5 FW *) använd dessa produkter då pyretroidresistens förekommer Stadie Max en beh./säsong Max två beh/säsong Stadie Max 1 beh / säsong Avaunt är bifarligt Biscaya ej bifarligt Mospilan ej bifarligt Plenum är bifarligt Mavrik ej bifarligt Sumialpha 5 FW är bifarligt Reducering av spill: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Minskar risk för drösning i samband med skörd pga ogynnsamt väder 1,25 lit Spodnam 0,75 lit Spodnam + Glyfosat Bio* 3-4 veckor före skörd 2-3 veckor före skörd Vattenmängd lit /ha Nedvissning: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information *) avser glyfosatprodukt med 360 gr a.s. /lit 3,0-4,0 lit Glyfosat Bio* 2-3 veckor före skörd Min 200 lit vatten/ha 0,5 lit Vätmedel Morgonsprutning är att föredra 2,0-3,0 lit Reglone veckor före skörd Hög vattenmängd 0,1% Vätmedel Kvällssprutning är att föredra Växtnäringsbrist: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Manganbrist Svavelbrist 1,5-2,0 lit Mn 235 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan 5-6 kg Svavelnäring Borbrist 2-3 lit Bor 150 Blanda ej med Sumialpha 5 FW Mavrik Allmän näringsbrist 2,0-4,0 lit Norotec Raps 100

43 Ärter Utvecklingsskala - Ärter Ogräsbekämpning före och efter uppkomst Kvickrot / gräs / flyghavre Ärtvivel / trips Ärtbladmögel Ärtbladlus / ärtvecklare Groning/ uppkomst Plantans utveckling och nodstadier Knoppstadie Blomning Baljsättning Mognad Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Örtogräs 2 lit Fenix 2-4 dagar före uppkomst Före uppkomst Örtogräs 0,75-1,0 lit Fenix + Ärterna från 5 cm till Ärter till mogen skörd. 0,6 kg Basagran SG 2 nodsstadiet Flyghavre mfl 1,5-2,0 lit Focus ultra Flyghavren 3-5 blad Senast i grödans 2 nod stadie. Intervall Som ovan + gröe 0,3-0,4 lit Select+Renol Ärterna < 2 noder till annan ogräsbehandling minst 7 dagar Kvickrot 2,0-4,0 lit Focus ultra Kvickroten 3-5 blad Se ovan Som ovan + gröe 0,5 lit Select+Renol Kvickroten 3-5 blad Se ovan OBS! Vid odling av konservärt - följ respektive företags odlingsanvisning och preparatval! 101

44 Ärter (forts) Insekter: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Ärtvivel, Ärtvecklare 0,25 lit Fastac 50 Ärtvecklare behandlas i samband med balj- 0,3 lit Sumialpha 5 FW sättning och utförs nattetid (bifarligt) 0,2 lit Mavrik Mavrik ej bifarligt kan användas dagtid Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Bomullsmögel, 0,5-0,7 kg Signum Hög vattenmängd gråmögel mfl. 0,5-1 lit Amistar Bladdödning: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Utsädesodlingar 2,5-3,5 lit Reglone dag före skörd liter vatten och foderärter 0,1% Vätmedel Växtnäringsbrist: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Manganbrist 1,5-2,0 lit Mn 235 Innan blomningen 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan Borbrist 2-3 lit Bor 150 Blanda ej med Sumialpha 5 FW Mavrik 102

45 Åkerbönor Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Örtogräs 0,6 kg Basagran SG Åkerbönorna 3-8 cm höga Vid torka, tillsätt olja. OBS! Kan påverka grödan Flyghavre mfl 1,5-2,0 lit Focus Ultra Flyghavren 3-5 blad Intervall till annan ogräsbekämpning minst 7 dagar Karenstid 60 dagar Kvickrot 2,0-3,0 lit Focus Ultra Kvickroten 3-5 blad Se ovan Dosen gäller 1-års effekt Insekter: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Ärtvivel 0,25 lit Fastac 50 Från grödans uppkomst till att plantorna har ett par blad 7 dagar karens Bifarligt Bönbladlus 0,25 lit Fastac % av plantorna är angripna Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Bönfläcksjuka Chokladfläcksjuka 0,5-1,0 lit Amistar 0,5-0,7 kg Signum Vid blomning 35 dagar karens 21 dagar karens Bladdödning: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information 2,5-3,5 lit Reglone + 0,1 % vätmedel 7-10 dagar före skörd liter vatten Växtnäringsbrist: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Manganbrist 1,5-2,0 lit Mn 235 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan Innan blomning Borbrist 2-3 lit Bor

46 Lök (kepalök) Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Totalbekämpning före uppkomst 2,5-3,5 lit Reglone + 0,2% vätmedel > 3 dag före uppkomst (Behandla på eftermiddag/kväll) Dos beroende på ogräsens storlek Örtogräs + vitgröe Tvådelad behandling 1. 1,5 lit Fenix 2. 1,0 lit Fenix Tvådelad behandling 1. Senast behandlingstidpunkt då lökens andra blad är synligt. 2. Senast behandlingstidpunkt då lökens fjärde blad är synligt. Får användas endast i sättkepalök Örtogräs (Uppkommen lök) 0,1-1,0 lit Totril EC 225 From vimpel + 1 blad. Max 4 beh. Upprepas med 5-7 dagars intervall Låg dos vid tidig behandling Dosen ökas med 0,1 lit/1cm tillväxt Max totaldos Totril 1,75 lit/ha/år Kvickrot 2,0-3,0 lit Focus Ultra 0,3-0,4 lit Select + Renol Kvickrot 3-4 blad Kvickrot 3-4 blad Löken minst 1 blad Ev upprepning på återväxt Ev upprepning på återväxt Tillväxtregulering: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Groningshämmare 3,0-3,5 kg Fazor Då ca 10 % av lökblasten lagt sig, men ej över30-40 % samt ej senare än 14 dagar före lossning. Får endast användas på lök som ska säljas till konsument efter 31/1 året efter behandling. 104

47 Lök (kepalök) (forts) Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Lökbladmögel 0,5 lit Shirlan Fr.o.m mitten av juli 5-10 dag intervall 2 kg Acrobat Fr.o.m mitten av juli 14 dag intervall (Max 3 behandlingar) Gråmögel 0,5-1 lit Amistar Vid beg. angrepp Max 3 behandlingar totalt 2 lit per säsong Insekter: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Trips / jordflylarver 0,2 lit Fastac 50 Vid begynnande angrepp 0,2-0,3 Karate Max 2 behandlingar Minst 30 dagars intervall Växtnäringsbrist: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Manganbrist 1,5-2,0 lit Mn 235 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan Borbrist 2-3 lit Bor

48 Utvecklingsskala - Sockerbetor Sockerbetor Utvecklingsskala - Sockerbetor Trips Ogräsbekämpning / markherbicider Gulhårig skinnarbagge / betflugans larv Gräsogräs/ tistel Bet- och persikbladlus Fröogräs/ örtogräs/ mark-och bladherbicider Tistlar Ramularia/betrost/ mjöldagg Groning och uppkomst Hjärtbladsstadium Ogrässtrategi i sockerbetor Bladutveckling Raderna slutar sig Behandling: Strategi 1 Strategi 2 Strategi 3 Fullt utvecklad rotskörd Allmän ogräsflora (+ Målla) 1 1,5-2,0 lit Goltix SC + 0,6 lit Kemifam Power + 0,3-0,5 lit Renol 2 1,0-1,5 lit Goltix SC + 0,6 lit Kemifam Power + 0,1-0,15 lit Ethosat + 0,3-0,5 lit Renol 3 1,0-1,5 lit Goltix SC + 0,6 lit Kemifam Power + 0,1-0,15 lit Ethosat + 0,3-0,5 lit Renol Allmän ogräsflora (+Åkerbinda, Snärjmåra, Trampört) 1,5-2,0 lit Goltix SC + 0,6 lit Kemifam Power + 0,3-0,5 lit Renol 0,75-1,5 lit Goltix SC ml Centium 0,6 lit Kemifam Power + 0,1-0,15 lit Ethosat + 0,3-0,5 lit Renol 0,75-1,5 lit Goltix SC ml Centium + 0,6 lit Kemifam Power + 0,1-0,15 lit Ethosat + 0,3-0,5 lit Renol Allmän ogräsflora (+ Baldersbrå, Näva, Snärjmåra, Trampört, Vildpersilja, Pilört, Viol) 1,5-2,0 lit Goltix SC + 0,6 lit Kemifam Power gr lit Safari + 0,3-0,5 lit Renol 0,75-1,0 lit Goltix SC + 0,6 lit Kemifam Power gr Safari + 0,1-0,15 lit Ethosat + 0,3-0,5 lit Renol 0,75-1,0 lit Goltix SC+ 0,6 lit Kemifam Power gr Safari + 0,1-0,15 lit Ethosat + 0,3-0,5 lit Renol - Utför behandlingarna vid ogräsens uppkomst. - Behandla ej då betorna är skadade/påverkade av tex insekter, vind, frost, hög temp mm. - Kemifam Power (minst 0,4% koncentration - följ bruksanvisningen). - Kemifam Power kan ersättas av Belvedere. - Centium får inte tankblandas med Safari förrän betorna har 6-8 örtblad. Läs alltid etiketten innan användning! 106

Växtskydd från Nordisk Alkali

Växtskydd från Nordisk Alkali Växtskydd från Nordisk Alkali Rådgivning och marknadsföring av väl utprovade växtskyddsmedel för användning i många grödor. Växthus Plantskolor Prydnadsväxter Grönsaker Frukt Spannmål Bär Raps Potatis

Läs mer

Växtskydd från Nordisk Alkali

Växtskydd från Nordisk Alkali Växtskydd från Nordisk Alkali Rådgivning och marknadsföring av väl utprovade växtskyddsmedel för användning i många grödor. Växthus Plantskolor Prydnadsväxter Grönsaker Frukt Spannmål Bär Raps Potatis

Läs mer

BROADWAY vinner över gräset

BROADWAY vinner över gräset BROADWAY vinner över gräset men även över örtogräset Solutions for the Growing World är enkelt! En enda produkt mot både gräs och örtogräs OCH med en temperaturstabilitet som gör att är anpassad för den

Läs mer

Effekter och rekommendationer

Effekter och rekommendationer Pyretroider tillverkarnas rekommendationer Observera att det kan finnas skillnader mellan preparatens långtidseffekt mot enskilda skadegörare. Doserna nedan anges i liter respektive kg/ha. Observera även

Läs mer

OLJEVÄXTSTRATEGI. Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps. Solutions for the Growing World

OLJEVÄXTSTRATEGI. Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps. Solutions for the Growing World OLJEVÄXTSTRATEGI Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World Få maximal avkastning från dina rapsfält Kerb TM Flo 400 är effektivt mot ett brett spektrum

Läs mer

Spannmålsstrategi. Dow AgroSciences har lösningen på ogräsproblemet i höstsäd, oavsett om det gäller örtogräs eller gräsogräs.

Spannmålsstrategi. Dow AgroSciences har lösningen på ogräsproblemet i höstsäd, oavsett om det gäller örtogräs eller gräsogräs. Spannmålsstrategi Dow AgroSciences har lösningen på ogräsproblemet i höstsäd, oavsett om det gäller örtogräs eller gräsogräs. I vårsäd erbjuder vi dessutom marknadens mest använda herbicid mot ogräs i

Läs mer

oljeväxtstrategi Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World

oljeväxtstrategi Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World oljeväxtstrategi Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World Dosering: 165 g/ha matrigon 72sg 0 10 12 14 30 50 55 vårraps 12-55 höstraps er 31-55 Rekommendationen

Läs mer

Fokusera på lönsamhet i din spannmålsodling. Bredverkande Effektiv från stråbas till ax, även effekt mot Fusarium Ger merskörd och kvalitet

Fokusera på lönsamhet i din spannmålsodling. Bredverkande Effektiv från stråbas till ax, även effekt mot Fusarium Ger merskörd och kvalitet Fokusera på lönsamhet i din spannmålsodling Bredverkande Effektiv från stråbas till ax, även effekt mot Fusarium Ger merskörd och kvalitet www.bayercropscience.se En effektiv svampbekämpning är basen i

Läs mer

VÄXTSKYDDSMEDEL Glyfosat och fästmedel. VÄXTSKYDDSMEDEL Ogräsmedel för spannmål och vallar. Dassoil-fästmedel. Classic Premium SX. Ariane S.

VÄXTSKYDDSMEDEL Glyfosat och fästmedel. VÄXTSKYDDSMEDEL Ogräsmedel för spannmål och vallar. Dassoil-fästmedel. Classic Premium SX. Ariane S. VÄXTSKYDDSMEDEL Glyfosat och fästmedel Ranger 360 En basglyfosat av god kvalitet för bekämpning av ogräs. Tillverkad av Monsanto. Begränsad användning på grundvattenområde. För bekämpning av kvickrot:

Läs mer

Kemisk ogräsbekämpning. www.jordbruksverket.se

Kemisk ogräsbekämpning. www.jordbruksverket.se www.jordbruksverket.se Kemisk ogräsbekämpning 011/01 Kemisk ogräsbekämpning 011/01 Innehållsförteckning 011-09-7 Anpassa dosen efter villkoren... Dosnycklar... 3 Ogräsens indelning... 4 Var rädd om vattnet...

Läs mer

Belkar. Ny effektiv örtogräsherbicid för användning i höstraps på hösten. NYHET

Belkar. Ny effektiv örtogräsherbicid för användning i höstraps på hösten. NYHET Belkar Ny effektiv örtogräsherbicid för användning i höstraps på hösten. NYHET 12 14 Belkar TM Innehåll av aktiva substanser 48 g/l pikloram 10 g/l halauifen-methyl Belkar innehåller den helt nya aktiva

Läs mer

När ogräset skyddar sig mot bekämpningsmedel

När ogräset skyddar sig mot bekämpningsmedel När ogräset skyddar sig mot bekämpningsmedel Värt att veta om resistens Solutions for the Growing World Förhindra resistens genom att planera en effektiv besprutningsstrategi för flera år framöver TM Broadway

Läs mer

Följ alltid etikettens anvisningar. * Varumärke Dow Agro Sciences LLC

Följ alltid etikettens anvisningar. * Varumärke Dow Agro Sciences LLC * Varumärke Dow Agro Sciences LLC Dow AgroSciences Sverige AB Norra Vallgatan 70 SE-211 22 Malmö Tel: 040-97 06 40 Fax: 040-97 06 55 www.dowagro.se Anmärkning: Information och fakta i denna skrift är såvitt

Läs mer

OLJEVÄXTSTRATEGI. Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps. Solutions for the Growing World

OLJEVÄXTSTRATEGI. Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps. Solutions for the Growing World OLJEVÄXTSTRATEGI Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World Fakta om Bredspektrasubstans med effekt på de viktigaste örtogräsarterna. Mycket brett

Läs mer

Agil 100 EC. Tar effektivt hand om gräsogräs och spillsäd.

Agil 100 EC. Tar effektivt hand om gräsogräs och spillsäd. Agil 100 EC Tar effektivt hand om gräsogräs och spillsäd. Agil 100 EC Verkar snabbt och är enkel att applicera! Innehåll: 100 g/l propaquizafop Formulering: EC (Emulgerbart koncentrat) Registrerade grödor:

Läs mer

Renkavle och åkerven Hur bekämpar vi och stoppar spridningen?

Renkavle och åkerven Hur bekämpar vi och stoppar spridningen? Renkavle och åkerven Hur bekämpar vi och stoppar spridningen? Per-Erik Larsson och Per Widén Renkavlens utbredning i Europa I 14 länder Totalt 9 milj ha Varav resistens 53 % 1,5 milj ha 80 % 4,2 milj ha

Läs mer

Kemisk ogräsbekämpning 2011

Kemisk ogräsbekämpning 2011 Kemisk ogräsbekämpning 011 Innehållsförteckning Ogräsbrev nr 1. 011-04-11 Anpassa dosen efter villkoren... Dosnycklar... 3 Ogräsens indelning... 4 Var rädd om vattnet... 5 Höstsäd höstbehandling gräs-

Läs mer

Vad är herbicidresistens?

Vad är herbicidresistens? Herbicidresistens Vad är herbicidresistens? Herbicidresistens är en nedärvd förmåga hos ett ogräs att överleva en bekämpning som normalt tar död på ogräset. Symtom på resistens: Opåverkade plantor jämte

Läs mer

Tillåten behandling. Max antal behandl. Tidpunkt utvecklingsstadium. Maxdos /behandl. Endast vårbehandling DC 13-49

Tillåten behandling. Max antal behandl. Tidpunkt utvecklingsstadium. Maxdos /behandl. Endast vårbehandling DC 13-49 Gratil 75 WG Herbicid Växtskyddsmedel Klass 2 L Reg Nr 4232 Användningsområde Mot örtogräs i odlingar av stråsäd, lin, betesvall, gräsfrövall och slåttervall. I stråsäd endast för vårbehandling. Betesdjur

Läs mer

Karin Jahr Jordbruksverkets växtskyddscentral Linköping. Brunnby 13 januari 2009 L ) 9/5 DC 30 2) 21/5 DC 33 LSD 5% 794 (15%)

Karin Jahr Jordbruksverkets växtskyddscentral Linköping. Brunnby 13 januari 2009 L ) 9/5 DC 30 2) 21/5 DC 33 LSD 5% 794 (15%) Karin Jahr Jordbruksverkets växtskyddscentral Linköping Brunnby 13 januari 2009 Brunnby L5-300 balders- förgät- snärj- samtl. skörd brå migej måra A. Obehandlat g/m 139 160 44 416 5394 A. Rel tal B. Express

Läs mer

Kemisk ogräsbekämpning.

Kemisk ogräsbekämpning. www.jordbruksverket.se Kemisk ogräsbekämpning 013/014 Jordbruksverkets växtskyddscentraler, oktober 013 Redaktör Karin Jahr Rådgivningsenheten norr Jordbruksverket Dragarbrunnsgatan 35 753 0 UPPSALA Materialet

Läs mer

Resistens och resistensutveckling. en presentation gjord av HIR Malmöhus, finansierad av LRF Kraftsamling Växtodling

Resistens och resistensutveckling. en presentation gjord av HIR Malmöhus, finansierad av LRF Kraftsamling Växtodling Resistens och resistensutveckling en presentation gjord av HIR Malmöhus, finansierad av LRF Kraftsamling Växtodling Vad är resistens? Förmågan hos en organism att överleva en pesticidbehandling, som under

Läs mer

Kemisk ogräsbekämpning 2012

Kemisk ogräsbekämpning 2012 Kemisk ogräsbekämpning 01 Innehållsförteckning 01-04-6 Anpassa dosen efter villkoren... Dosnycklar... 3 Ogräsens indelning... 4 Var rädd om vattnet... 5 Höstsäd höstbehandling gräs- och örtogräs... 6 Höstsäd

Läs mer

Ogräsbekämpning i stråsäd och höstraps 2003

Ogräsbekämpning i stråsäd och höstraps 2003 Ogräsbekämpning i stråsäd och höstraps 2003 Sammanfattning Fem försöksserier med ogräsbekämpning har genomförts i Skåneförsökens regi 2003. I försöksserie L5-2424 åkerven- och örtogräsbekämpning, genomfördes

Läs mer

SPANNMÅLSSTRATEGI. Vi har lösningen på ogräsproblemet i stråsäd, oavsett om det gäller örtogräs eller gräsogräs. Solutions for the Growing World

SPANNMÅLSSTRATEGI. Vi har lösningen på ogräsproblemet i stråsäd, oavsett om det gäller örtogräs eller gräsogräs. Solutions for the Growing World SPANNMÅLSSTRATEGI Vi har lösningen på ogräsproblemet i stråsäd, oavsett om det gäller örtogräs eller gräsogräs Solutions for the Growing World Aryle TM Active är en ny aktiv substans för kontroll av örtogräs

Läs mer

KEMISK OGRÄSBEKÄMPNING 2009/2010

KEMISK OGRÄSBEKÄMPNING 2009/2010 KEMISK OGRÄSBEKÄMPNING 009/010 Kemisk ogräsbekämpning 009/010 009-08-18 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Anpassa dosen efter villkoren... Dosnyckel Höstsäd... 3 Dosnyckel Vårsäd... 3 Ogräsens

Läs mer

SPANNMÅLSSTRATEGI. Vi har lösningen på ogräsproblemet i stråsäd, oavsett om det gäller örtogräs eller gräsogräs. Solutions for the Growing World

SPANNMÅLSSTRATEGI. Vi har lösningen på ogräsproblemet i stråsäd, oavsett om det gäller örtogräs eller gräsogräs. Solutions for the Growing World SPANNMÅLSSTRATEGI Vi har lösningen på ogräsproblemet i stråsäd, oavsett om det gäller örtogräs eller gräsogräs Solutions for the Growing World Aryle TM Active är en ny aktiv substans för örtogräskontroll

Läs mer

Växtskyddsåret 2014. observationer från prognosgraderingar och försök i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län

Växtskyddsåret 2014. observationer från prognosgraderingar och försök i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län 215-1-11 Växtskyddsåret 214 observationer från prognosgraderingar och försök i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län Anders Lindgren Lina Norrlund anders.lindgren@jordbruksverket.se

Läs mer

Växtodlingskonferens Brunnby gård 14 januari 2015 Ogräs

Växtodlingskonferens Brunnby gård 14 januari 2015 Ogräs Växtodlingskonferens Brunnby gård 14 januari 2015 Ogräs Per Widén, Jordbruksverket, Växtskyddscentralen Uppsala Per-Erik Larsson, Jordbruksverket, Växtskyddscentralen Skara Innehåll Sid 2 Ogräsförsök 2014

Läs mer

Växtodlingskonferens Uddevalla 16 januari 2015 Ogräs

Växtodlingskonferens Uddevalla 16 januari 2015 Ogräs Växtodlingskonferens Uddevalla 16 januari 2015 Ogräs Per-Erik Larsson, Jordbruksverket Växtskyddscentralen Skara, 036-158114 Ogräsförsök 2014 i FIV, ÖSF och Sveaförsöken Försöksplan Plannr ADB RegionFörsöksplats

Läs mer

Rådgivare, praktiker. Bibliografiska uppgifter för Kemisk ogräsbekämpning 2008

Rådgivare, praktiker. Bibliografiska uppgifter för Kemisk ogräsbekämpning 2008 Bibliografiska uppgifter för Kemisk ogräsbekämpning 008 Författare Anonym Utgivningsår 008 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket (SJV); Sveriges lantbruksuniversitet (SLU); Svalöf

Läs mer

Jordbrukardagar 2016

Jordbrukardagar 2016 Jordbrukardagar 2016 Svampbekämpning Louise Aldén och Gunilla Berg Jordbruksverket Vädret i Lund 2014/2015 källa:smhi Rödsotvirus - stora angrepp i höstsäd 2015 Hösten 2014 flera riskfaktor sammanföll

Läs mer

Klas Eriksson Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg, Flottiljv. 18, Kalmar E-post:

Klas Eriksson Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg, Flottiljv. 18, Kalmar E-post: ÖRTOGRÄSBEKÄMPNING I HÖSTVETE OCH KORN. Försök inom animaliebältet 2002. Klas Eriksson Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg, Flottiljv. 18, 392 41 Kalmar E-post: klas.eriksson@hush.se Sammanfattning

Läs mer

Bekämpningsrekommendationer. Svampar och insekter 2014. www.jordbruksverket.se

Bekämpningsrekommendationer. Svampar och insekter 2014. www.jordbruksverket.se Bekämpningsrekommendationer Svampar och insekter 2014 www.jordbruksverket.se Jordbruksverkets växtskyddscentraler, mars 2014 Författare: Louise Aldén, Gunnel Andersson, Anders Arvidsson, Gunilla Berg,

Läs mer

SPECIMEN UN Herbicid. Herbicid SWEDEN

SPECIMEN UN Herbicid. Herbicid SWEDEN LEGACY 500 SC Herbicid Verksamt ämne: Diflufenikan 500 g/l (42 vikt-%) Formulering: Suspensionskoncentrat (SC) Registreringsnummer: 5002 Användarkategori: 2L Verkningsmekanism: HRAC F1 Tillverkare/Innehavare

Läs mer

Årets upplaga av Odla är ännu lite vassare, bland nyheterna kan vi nämna:

Årets upplaga av Odla är ännu lite vassare, bland nyheterna kan vi nämna: 2016 Odla utges av Lantmännen Lantbruk 205 03 Malmö Vete i närbild. Odla är ett resultat av Lantmännens gemensamma kunnande. Redaktion: Amanda Andersson Erik Pettersson Freddy Bengtsson Göran Larsson Karin

Läs mer

L147559 SWED/3N. Användningsområde Mot ogräs i odlingar av sockeroch fodermajs. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tilllåtits.

L147559 SWED/3N. Användningsområde Mot ogräs i odlingar av sockeroch fodermajs. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tilllåtits. L147559 SWED/3N Användningsområde Mot ogräs i odlingar av sockeroch fodermajs. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tilllåtits. Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME

Läs mer

Sammanfattning och slutord Fem försöksserier utförda i Skåne under 2005 redovisas här (tabell 1 3).

Sammanfattning och slutord Fem försöksserier utförda i Skåne under 2005 redovisas här (tabell 1 3). OGRÄSBEKÄMPNING I STRÅSÄD OCH HÖSTRAPS 2005 Av Henrik Hallqvist, SJV Växtskyddsenheten, Box 12, 230 53 Alnarp Statistisk bearbetning Lennart Pålsson, SLU FFE, Box 44, 230 53 Alnarp E-post: Henrik.Hallqvist@sjv.se

Läs mer

Knölsyska i vårsäd Åkertistel i vårsäd Örtogräs i vårraps Örtogräs i lin Fleråriga ogräseffekter

Knölsyska i vårsäd Åkertistel i vårsäd Örtogräs i vårraps Örtogräs i lin Fleråriga ogräseffekter Regional växtodlingskonferens Brunnby 15 januari 2014 Karin Jahr, Växtskyddscentralen Uppsala Knölsyska i vårsäd Åkertistel i vårsäd Örtogräs i vårraps Örtogräs i lin Fleråriga ogräseffekter Icke registrerade

Läs mer

Årets växtskyddsprogram

Årets växtskyddsprogram Produktkatalog Årets växtskyddsprogram DuPonts produktprogram växer Vi har sedan flera år varit en av de ledande leverantörerna på ogräsmedel med vårt lågdosprogram. Det samma med vår starka ställning

Läs mer

INTEGRERAT VÄXTSKYDD. Bekämpningsrekommendationer. Svampar och insekter 2015. www.jordbruksverket.se

INTEGRERAT VÄXTSKYDD. Bekämpningsrekommendationer. Svampar och insekter 2015. www.jordbruksverket.se Förebygg Bevaka INTEGRERAT VÄXTSKYDD Följ upp Behovsanpassa Bekämpningsrekommendationer Svampar och insekter 2015 www.jordbruksverket.se Jordbruksverkets växtskyddscentraler, mars 2015 Sammanställt av:

Läs mer

dosnyckel Höstsäd För anpassad ogräsbekämpning

dosnyckel Höstsäd För anpassad ogräsbekämpning dosnyckel Höstsäd För anpassad ogräsbekämpning www.jordbruksverket.se Dosnyckel (finns även på www.jordbruksverket.se/vsc) För att dosnyckeln ska vara användbar krävs att sprutan uppfyller kraven vid funktionstest.

Läs mer

Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling

Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling TM Vad är de största hoten mot en hög skörd med god kvalitet, Magnus? Gråmögelsbekämpning Infektion av gråmögel sker oftast i den öppna blomman.

Läs mer

Bekämpningsrekommendationer. Svampar och insekter 2013. www.jordbruksverket.se

Bekämpningsrekommendationer. Svampar och insekter 2013. www.jordbruksverket.se Bekämpningsrekommendationer Svampar och insekter 2013 www.jordbruksverket.se Jordbruksverkets växtskyddscentraler, mars 2013 Jordbruksverkets växtskyddscentraler, mars 2013 Författare: Gunnel Andersson,

Läs mer

OGRÄSBEKÄMPNING I HÖSTSÄD

OGRÄSBEKÄMPNING I HÖSTSÄD OGRÄSBEKÄMPNING I HÖSTSÄD av Klas Eriksson, HS Kalmar-Kronoberg Statistisk bearbetning Robert Anderson SLU FFE Uppsala Två försöksserier med ogräsbekämpning i höstsäd har genomförts i Animaliebältet under

Läs mer

Bekämpningsrekommendationer. Svampar och insekter 2013. www.jordbruksverket.se

Bekämpningsrekommendationer. Svampar och insekter 2013. www.jordbruksverket.se Bekämpningsrekommendationer Svampar och insekter 2013 www.jordbruksverket.se Jordbruksverkets Växtskyddscentraler mars 2013 Författare: Gunnel Andersson, Anders Arvidsson, Gunilla Berg, Louise Aldén, Alf

Läs mer

Risk- och konsekvensanalys för stråsäd - svampsjukdomar och skadedjur

Risk- och konsekvensanalys för stråsäd - svampsjukdomar och skadedjur Risk- och konsekvensanalys för stråsäd - svampsjukdomar och skadedjur Bedömningar gjorda av Anders Adholm, HIR Skåne, Anki Sjöberg, Lovanggruppen, Cecilia Lerenius och Gunilla Berg, Jordbruksverket samt

Läs mer

NYHET. Större verktygslåda inom växtreglering för en starkare och friskare gröda

NYHET. Större verktygslåda inom växtreglering för en starkare och friskare gröda NYHET Större verktygslåda inom växtreglering för en starkare och friskare gröda TM Vi ger Sverige ett rejält försprång Nya möjligheter med Moddus 3 Moddus förbättrar grödan på flera sätt 4 Myter och sanningar

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Påverkan av ogräsmedel på efterföljande gröda

Bibliografiska uppgifter för Påverkan av ogräsmedel på efterföljande gröda Bibliografiska uppgifter för Påverkan av ogräsmedel på efterföljande gröda Författare Jahr K. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Ingår i... Utgivare Huvudspråk Målgrupp Regional växtodlings- och växtskyddskonferens.

Läs mer

Produktfakta Medlets verkan : Ogräsmedel Registreringsnummer : 5002 Behörighetsklass : 2L Formulering. : 1 liter. Användningsvillkor

Produktfakta Medlets verkan : Ogräsmedel Registreringsnummer : 5002 Behörighetsklass : 2L Formulering. : 1 liter. Användningsvillkor Legacy 500 SC OGRÄSMEDEL Reg. 5002. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkemässigt bruk efter särskilt tillstånd. Godkänd för bekämpning av örtogräs i följande grödor: Höst- och vårvete, höst- och vårkorn,

Läs mer

Ogräsbekämpning i vallinsådd med baljväxter

Ogräsbekämpning i vallinsådd med baljväxter Ogräs Ogräsbekämpning i vallinsådd med baljväxter Av Karin Andersson, Hushållningssällskapet Väst karin.andersson@hushallningssallskapet.se Sammanfattning Ingen skillnad i ogräseffekt (genomsnitt av sex

Läs mer

Sammanfattning och slutord Sex försöksserier utförda i Skåne och Animaliebältet under 2008 redovisas här (tabell 1 3).

Sammanfattning och slutord Sex försöksserier utförda i Skåne och Animaliebältet under 2008 redovisas här (tabell 1 3). Årets ogräsförsök i spannmål och majs Av Henrik Hallqvist, SJV Växtskyddsenheten, Box 12, 230 53 Alnarp E-post: Henrik.Hallqvist@sjv.se Statistisk bearbetning: Lennart Pålsson, SLU FFE, Box 44, 230 53

Läs mer

Aktuella ogräsförsök i spannmål och majs

Aktuella ogräsförsök i spannmål och majs Henrik Hallqvist, Jordbruksverket, Alnarp Mattias Zetterstrand, Hushållningssällskapet Kristianstad E-post: henrik.hallqvist@jordbruksverket.se Aktuella ogräsförsök i spannmål och majs Sammanfattning och

Läs mer

DuPont växtskydd PRODUKTKATALOG 2013. www.dupont.se/agro, tel. 040-680 47 00. DuPont Sverige AB, Box 839, 201 80 Malmö

DuPont växtskydd PRODUKTKATALOG 2013. www.dupont.se/agro, tel. 040-680 47 00. DuPont Sverige AB, Box 839, 201 80 Malmö DuPont växtskydd PRODUKTKATALOG 2013 www.dupont.se/agro, tel. 040-680 47 00 DuPont Sverige AB, Box 839, 201 80 Malmö Innehåll & kontaktpersoner Produktkatalog 2013 Innehåll & kontaktpersoner 2 Rengöring

Läs mer

Svampmedel. Blandningspartner för bekämpning av flera svampsjukdomar

Svampmedel. Blandningspartner för bekämpning av flera svampsjukdomar Bumper 25 EC Svampmedel Blandningspartner för bekämpning av flera svampsjukdomar För användning i stråsad. Se tabell under användningsvillkor för specifika grödor. Verksamt ämne: Propikonazol 250 g/l (25,1

Läs mer

Mirador 250 SC / 11.11.2010 1 (5)

Mirador 250 SC / 11.11.2010 1 (5) Mirador 250 SC / 11.11.2010 1 (5) Mirador 250 SC Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar Aktiv substans: Preparattyp: SC atsoksistrobiini 250 g/l Miljöfarlig Användningsändamål För bekämpning av mjöldagg och

Läs mer

Tveka inte att kontakta oss! Peter Annas Utsädeschef, Lantmännen Lantbruk. Ledare PETER ANNAS. Odla utges av Lantmännen Lantbruk Malmö

Tveka inte att kontakta oss! Peter Annas Utsädeschef, Lantmännen Lantbruk. Ledare PETER ANNAS. Odla utges av Lantmännen Lantbruk Malmö 0 Odla utges av Lantmännen Lantbruk 05 03 Malmö Vackert rapsfält, en tidig morgon i mitten av maj. Odla är ett resultat av Lantmännens gemensamma kunnande. Redaktion: Annika Nilsson Camilla Persson Erik

Läs mer

För transporter med personbil, lastbil etc. gäller ettdera av följande alternativ:

För transporter med personbil, lastbil etc. gäller ettdera av följande alternativ: Transport av bekämpningsmedel m.m. Lantbrukare transporterar ibland produkter som är klassade som farligt gods. Då gäller Räddningsverkets föreskrifter ADR-S. För ej transportklassade preparat gäller Transport

Läs mer

OGRÄS. Höst- och vårbehandling mot åkerven och örtogräs i höstvete. Ogräs

OGRÄS. Höst- och vårbehandling mot åkerven och örtogräs i höstvete. Ogräs OGRÄS Höst- och vårbehandling mot åkerven och örtogräs i höstvete Karin Jahr, Jordbruksverkets växtskyddscentral, Linköping I årets försök jämfördes olika preparat, preparatblandningar och spruttidpunkter.

Läs mer

Ogräskontroll Enkelt och effektivt www.bayercropscience.se ett praktiskt verktyg För att lyckas med sin spannmålsodling är en effektiv ogräsbekämpning helt avgörande. Vårt mål med denna ogräsbok är att

Läs mer

Express 50 SX OGRÄSMEDEL

Express 50 SX OGRÄSMEDEL EXPRESS 50SX SE 150G BKL K-39129.qxp 09/04/15 10:47 Page1 K-39129/31504 - SWEDEN - (COVER) - PAGE 1 Â Varning Kan orsaka allergisk hudreaktion. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Läs mer

SPECIMEN. Insektsmedel. Meget effektiv bekæmpelse i knop stadiet, og skåner nyttedyr under blomstring.

SPECIMEN. Insektsmedel. Meget effektiv bekæmpelse i knop stadiet, og skåner nyttedyr under blomstring. Mavrik 2F Insektsmedel Meget effektiv bekæmpelse i knop stadiet, og skåner nyttedyr under blomstring. För användning i ärter, höstraps, lin, potatis, stråsäd och vårraps enligt bruksanvisningen, som anges

Läs mer

Ultra. Focus 5 L. Ogräsmedel

Ultra. Focus 5 L. Ogräsmedel Focus Ultra Ogräsmedel Användningsområde: Mot gräsogräs i odlingar av blomkål, bönor, energiskog, jordgubbar, foder- och kokärter, klöverfrö, lusern, lök, morötter, oljelin, raps, rybs, rödsvingel, selleri,

Läs mer

Agrimarket- kryssning

Agrimarket- kryssning Agrimarket- kryssning Viking Mariella 2.-4.12.2013 Aktuellt om höstraps: Sorter och odlingsteknik Med dubbelsådd- metod Jussi Peltonen Berner Oy Höstrapsodlingen väcker intresse 2012 Odlingsareal ca 1

Läs mer

Broadway EU 582 CCL ITALY BASE LABEL BASE LABEL. Package MID : Trade Name : BROADWAY. w. 50 mm PAGE 1

Broadway EU 582 CCL ITALY BASE LABEL BASE LABEL. Package MID : Trade Name : BROADWAY. w. 50 mm PAGE 1 145X95MM Specification : PAGE 1 w. 50 mm Bekämpningsmedel klass 2L - Reg. nr. 4954 Broadway Number of Colours used: 4 Magenta Cyan Yellow w. 145 mm OGRÄSMEDEL Detta medel är prövat i svenska försök. Anvisningarna

Läs mer

Bekämpningsrekommendationer. svampar och insekter

Bekämpningsrekommendationer. svampar och insekter Bekämpningsrekommendationer svampar och insekter 2007 BEHÖRIGHETSMATERIAL BE17 ISSN 1652-6023 Jordbruksverket 551 82 Jönköping Telefon: 036-15 50 00 (vx) E-post: jordbruksverket@sjv.se Internet: www.sjv.se

Läs mer

Jordbrukaredagarna 2011

Jordbrukaredagarna 2011 Jordbrukaredagarna 2011 Alnarp 14 jan Erfarenheter från svampförsöken 2010 Gunilla Berg Jordbruksverket Växtskyddscentralen Alnarp Försöksboken sid 179-188 Septoria tritici Gulrost Dinaro Sköldfläcksjuka

Läs mer

BRUKSANVISNING. 01 Produktfakta. Behörighetsklass

BRUKSANVISNING. 01 Produktfakta. Behörighetsklass L147730 SWED/12M Användningsområde Mot bladlöss i odlingar av lantbruksgrödor, frukt, jordgubbar, grönsaker, prydnadsväxter samt i plantskolor. I växthus, endast på prydnadsväxter. Behandling av ätliga

Läs mer

Av Henrik Hallqvist, SJV Växtskyddsenheten, Box 12, Alnarp Lennart Pålsson, SLU, FFE, Box 44, Alnarp

Av Henrik Hallqvist, SJV Växtskyddsenheten, Box 12, Alnarp Lennart Pålsson, SLU, FFE, Box 44, Alnarp Ogräsförsök i höstvete, korn och ärter Av Henrik Hallqvist, SJV Växtskyddsenheten, Box 12, 230 53 Alnarp Lennart Pålsson, SLU, FFE, Box 44, 230 53 Alnarp Fem försöksserier har genomförts i Skåneförsökens

Läs mer

VÄXTODLINGS- GÅRDENS GULA MOTOR

VÄXTODLINGS- GÅRDENS GULA MOTOR VÄXTODLINGS- GÅRDENS GULA MOTOR I svenska försök har alla sorter som medeltal visat lägre avkastning vid sen sådd, i genomsnitt 29 kg lägre fröskörd per dygn senare såtid. I Danmark är den siffran något

Läs mer

Reg. nr. 4540. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk.

Reg. nr. 4540. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk. LEXUS 50WG SE 100G BKL K-39143.qxp 21/04/15 16:45 Page1 K-39143/31504 - SWEDEN - (COVER) PAGE 1 Â Varning Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Samla upp spill. Innehållet/behållaren

Läs mer

Bladlusbekämpning i ärter och åkerböna

Bladlusbekämpning i ärter och åkerböna Bladlusbekämpning i ärter och åkerböna Mariann Wikström, Agro Plantarum Ola Sixtensson, Hushållningssällskapet Malmöhus Ärtbladlus Ofta förekommer lössen fläckvis i fälten. I början sitter de gömda i ärtplantans

Läs mer

2012-12-11. Växtskyddsåret 2012. Anders Arvidsson, Växtskyddscentralen Alf Djurberg, Växtskyddscentralen Göran Gustafsson, Växtskyddscentralen

2012-12-11. Växtskyddsåret 2012. Anders Arvidsson, Växtskyddscentralen Alf Djurberg, Växtskyddscentralen Göran Gustafsson, Växtskyddscentralen Växtskyddsåret 212 Anders Arvidsson, Växtskyddscentralen Alf Djurberg, Växtskyddscentralen Göran Gustafsson, Växtskyddscentralen Snödjup Malmslätt 211 / 212 cm 8 7 6 5 4 3 2 1 Okt Nov Dec Jan Feb Mar Nederbörd

Läs mer

INTEGRERAT VÄXTSKYDD. Kemisk ogräsbekämpning.

INTEGRERAT VÄXTSKYDD. Kemisk ogräsbekämpning. Förebygg Bevaka INTEGRERAT VÄXTSKYDD Följ upp Behovsanpassa Kemisk ogräsbekämpning 2017 www.jordbruksverket.se Jordbruksverkets växtskyddscentraler, april 2017 Text: Henrik Hallqvist, Växtskyddscentralen

Läs mer

SPECIMEN TOMAHAWK 200 EC. Herbicid

SPECIMEN TOMAHAWK 200 EC. Herbicid TOMAHAWK 200 EC Herbicid Verksamt ämne: Fluroxipyr 200 g/l (194 vikt-%) Formulering: Emulgerbart koncentrat (EC) Registeringsnummer: 5236 Användarkategori: 2L Verkningsmekanism: HRAC O Innehavare av godkännandet:

Läs mer

Din potatisodling. är vår passion

Din potatisodling. är vår passion Din potatisodling är vår passion Konsten att älska en knöl Potatis är ett av våra mest populära baslivsmedel. Och du som odlare vet att de älskade knölarna för en kämpig tillvaro i fält. Grödorna drabbas

Läs mer

PAGE 1 (COVER) NOIR K-33869/31411 - SWEDEN. 111458 K-33869 20 PAGES 25/11/14 14:19 Page1

PAGE 1 (COVER) NOIR K-33869/31411 - SWEDEN. 111458 K-33869 20 PAGES 25/11/14 14:19 Page1 111458 K-33869 20 PAGES 25/11/14 14:19 Page1 PAGE 1 (COVER) PRODUKTFAKTA Medlets verkan: Ogräsmedel Registreringsnummer: 4124 Behörighetsklass: 2 L Formulering: Vattenlösligt granulat (WG) förpackat i

Läs mer

Resistens. Utveckling av resistens i en population.

Resistens. Utveckling av resistens i en population. Resistens Utveckling av resistens i en population. Känslig Resistent Vad är resistens? Resistens betyder motståndskraft. Bekämpningsmedelsresistens är förmågan hos en organism att överleva en pesticidbehandling,

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Höst- och vårbehandling mot åkerven och örtogräs i höstvete

Bibliografiska uppgifter för Höst- och vårbehandling mot åkerven och örtogräs i höstvete Bibliografiska uppgifter för Höst- och vårbehandling mot åkerven och örtogräs i höstvete Tidskrift/serie Utgivare Hushållningssällskapens multimedia Utgivningsår 2007 Författare Jahr K. Adress Växtskyddscentralen

Läs mer

R E S U L T A T B L A N K E T T 2012 L

R E S U L T A T B L A N K E T T 2012 L Utskrift: 2012-10-08 SIDA 1 Skåneförsöken / Bearbetat av HUSEC AB, Borgeby Ansvarig för serien: Per-Göran Andersson 046-713650, 0708-161050 PLAN: L15-8440-12 Preparatjämf. strategi för bek. av svampsjukdomar

Läs mer

5 L. Ultra. Focus. Ogräsmedel

5 L. Ultra. Focus. Ogräsmedel Focus Ultra Ogräsmedel Användningsområde: Mot gräsogräs i odlingar av blomkål, bönor, energiskog, jordgubbar, foder- och kokärter, klöverfrö, lusern, lök, morötter, oljelin, raps, rybs, rödsvingel, selleri,

Läs mer

Ombud: BASF A/S Ved Stadsgraven 15 DK-2300 København S Tel. +45 32 66 07 00

Ombud: BASF A/S Ved Stadsgraven 15 DK-2300 København S Tel. +45 32 66 07 00 Comet Pro Svampmedel Mot svampangrepp i vete, råg, rågvete, korn, havre, fodermajs och sockerbetor. Verksam beståndsdel: Pyraclostrobin, 200 g/l (19,2% w/w) Formulation: EC Emulsionskoncentrat All annan

Läs mer

Prognos och Varning. - Och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralen och Jordbruksverket

Prognos och Varning. - Och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralen och Jordbruksverket Prognos och Varning - Och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralen och Jordbruksverket Artikel 14 Integrerat växtskydd Integrerat växtskydd beskrivs i Artikel 14 Krav ställs på medlemsstaterna att

Läs mer

Aktuella försöksresultat, betning mot utsädesburna svampsjukdomar

Aktuella försöksresultat, betning mot utsädesburna svampsjukdomar Flera utsädesburna skadegörare finns på var och en av våra grödor Aktuella försöksresultat, betning mot utsädesburna svampsjukdomar Sammanställda av Lars Wiik, HUSEC Skadegörare som redan finns på fröet

Läs mer

EU 582 CCL LABEL ITALY. w. 50 mm. Bekämpningsmedel klass 2L - Reg. nr Broadway OGRÄSMEDEL

EU 582 CCL LABEL ITALY. w. 50 mm. Bekämpningsmedel klass 2L - Reg. nr Broadway OGRÄSMEDEL PAGE w. 50 mm Bekämpningsmedel klass 2L - Reg. nr 4954 Broadway OGRÄSMEDEL w. 45 mm Detta medel är prövat i svenska försök. Anvisningarna grundar sig på resultaten från dessa. Då användningen ligger utanför

Läs mer

Introduktionskurs Mjölby 2010-11-17

Introduktionskurs Mjölby 2010-11-17 Introduktionskurs Mjölby 2010-11-17 Växtskydd/Miljö/Ekonomi Örjan Folkesson Jordbruksverket, Alnarp Bakgrund till växtskyddsrådgivning! Miljömålen: Grundvatten av god kvalitet Levande sjöar och vattendrag

Läs mer

Vattendrag. Håll skyddsavstånden!

Vattendrag. Håll skyddsavstånden! Vattendrag Håll skyddsavstånden! s 124-126 Skyddsavstånd Markanpassat Gäller alltid. Skyddar mot transport genom eller ovanpå marken Vindanpassat Skyddar omgivningen mot vindavdrift Markanpassat skyddsavstånd

Läs mer

L148165 SWED/12M 250 EC

L148165 SWED/12M 250 EC L148165 SWED/12M 250 EC Användningsområde För stråförkortning i odlingar av råg. Behandlingen får ej ske senare än i flaggbladstadiet. För stråförkortning i odlingar av timotej och rödsvingel för utsäde.

Läs mer

Integrerat växtskydd och integrerad ogräsbekämpning I oljeväxter

Integrerat växtskydd och integrerad ogräsbekämpning I oljeväxter Integrerat växtskydd och integrerad ogräsbekämpning I oljeväxter Alnarps Rapsdag Alnarp 6 mars 2014 Anders TS Nilsson Sveriges Lantbruksuniversitet Inst. för biosystem och teknologi Vad är Integrerat växtskydd

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 26 maj 2011. KIFS 2011:2 Utkom från

Läs mer

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17462

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17462 2013-11-29 Side 1 af 4 Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17462 Försöksdokumentation L5-0830-2013-001. Örtogräs i oljelin Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar

Läs mer

Jordbruksinformation Starta eko. Växtodling

Jordbruksinformation Starta eko. Växtodling Jordbruksinformation 6 2015 Starta eko Växtodling Strängläggning av en fin rajsvingelfrövall i Dalsland. Börja med ekologisk växtodling Text och foto: Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket Det finns

Läs mer

Atlantis Komplett...19 Attribut Twin Plus Hussar Plus OD Previcur Energy...83 Proline EC Teldor WG

Atlantis Komplett...19 Attribut Twin Plus Hussar Plus OD Previcur Energy...83 Proline EC Teldor WG INNEHÅLL Inledning... 4 Kontaktpersoner och adresser... 5 Svenskt Växtskydd... 6 Stråsädens utvecklingsstadier... 7 Potatisens utvecklingsstadier... 8 Oljeväxternas utvecklingsstadier... 8 Aliette 80 WG...9

Läs mer

EU 5564 FRONT CCL LABEL ITALY. 140 mm. 98 mm. 5 mm 5 mm 15 mm. Bekämpningsmedel klass 2L - Reg. nr Matrigon 72 SG

EU 5564 FRONT CCL LABEL ITALY. 140 mm. 98 mm. 5 mm 5 mm 15 mm. Bekämpningsmedel klass 2L - Reg. nr Matrigon 72 SG PAGE 1 7 mm FRONT 10 mm 98 mm 1 Bekämpningsmedel klass 2L - Reg. nr 501 Matrigon 72 SG 12 mm OGRÄSMEDEL Detta medel är prövat i svenska försök. Anvisningarna grundar sig på resultaten från dessa. Då användningen

Läs mer

Prognos & Varning - och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralerna och Jordbruksverket. Sara Ragnarsson, Växtskyddscentralen, Jordbruksverket

Prognos & Varning - och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralerna och Jordbruksverket. Sara Ragnarsson, Växtskyddscentralen, Jordbruksverket Prognos & Varning - och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralerna och Jordbruksverket Sara Ragnarsson, Växtskyddscentralen, Jordbruksverket 2014-11-12 Integrerat växtskydd beskrivs i Artikel 14 Krav

Läs mer

Lancelot VÄXTSKYDDSMEDEL/ÖGRÄS

Lancelot VÄXTSKYDDSMEDEL/ÖGRÄS w. 3 Page 1 4 mm Bekämpningsmedel klass L - Reg. nr 55 h. 5 4 mm BASE LABEL Lancelot VÄXTSKYDDSMEDEL/ÖGRÄS Detta medel är prövat i svenska försök. Anvisningarna grundar sig på resultaten från dessa. Då

Läs mer

EU 512 Leaflet label - Front Page Cover. 202mm. Varning Bekämpningsmedel klass 2L - Reg. nr Primus

EU 512 Leaflet label - Front Page Cover. 202mm. Varning Bekämpningsmedel klass 2L - Reg. nr Primus - Front Page Cover Trade Name : PRIMUS Page 1 Varning Bekämpningsmedel klass 2L - Reg. nr. 4552 Primus No other Barcode to be placed on top of the label Barcode Number of Colours used: 4 Cyan Magenta Yellow

Läs mer

SPECIMEN CLEAVE. Herbicid

SPECIMEN CLEAVE. Herbicid CLEAVE Herbicid Verksamt ämnen: florasulam 2,5 g/l (0,25 vikt-%) fluroxipyr-1-metylheptylester 144 g/l (14.2 vikt-%) Övrigt ämnen av betydelse för klassificering och märkning solventnafta (tung aromatisk)

Läs mer

L144964 SWED/5M Ogräsmedel Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vatten-

L144964 SWED/5M Ogräsmedel Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vatten- L144964 SWED/5M Ogräsmedel Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast:

Läs mer

Växtskydd för professionell potatisodling

Växtskydd för professionell potatisodling Nordisk Alkali Växtskydd för professionell potatisodling Betningsmedel Fungazil 3 Rizolex 3 Ogräsmedel Fenix 4 Spotlight Plus 4 Centium 4 Select 5 Bladmögelmedel Epok 6 Ranman Top 7 smedel Sumi-Alpha 8

Läs mer