Växtskydd från Nordisk Alkali

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växtskydd från Nordisk Alkali"

Transkript

1 Växtskydd från Nordisk Alkali Rådgivning och marknadsföring av väl utprovade växtskyddsmedel för användning i många grödor. Växthus Plantskolor Prydnadsväxter Grönsaker Frukt Spannmål Bär Raps Potatis Golfbanor Beställ vår katalog genom vår hemsida, E-post, fax ring! På hemsidan finner du också mer information om oss, våra produkter och senaste nytt! Nyhetsbrev via mail Registrera dig på nordiskalkali.se Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produkt information före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. Medlem i Svenskt Växtskydd. 61 Nordisk Alkali AB Tel

2 Växtskydd - allmän information Rekommendationerna grundar sig på respektive preparattillverkares användnings instruktioner för de olika preparaten. Nya sorter (grödor), ny odlingsteknik förekomst av uppkommen resistens kan resultera i oönskade effekter, skador på gröda uteblivna effekter. Fullständig varnings/användningsinformation återfinns på respektive preparatetikett/varuinformationsblad. Läs alltid dessa innan arbetet påbörjas. Följ alltid användarinformationen som återfinns på förpackningarna. Säkerhetsdatablad finns på respektive tillverkares hemsida. Negativ/positiv förändring av effekter kan uppstå, även om rekommenderade doser använts, om yttre faktorer avviker från vad som är normalt. Sådana avvikelser kan t.ex. vara: Grödan påverkad av vind, torka, insektsangrepp mm Ogräs, insekter svampangrepp ej befinner sig i lämpligt utvecklingsstadie Tidpunkten på dygnet är felaktig Grödans utvecklingsstadie är felaktigt Mark/luft- fuktigheten är ogynnsam Jordart påverkar effekten av markherbicider Sprutan är felaktigt inställd använd alltid god täckning Felaktig vattenkvalitet/temperatur Felaktig preparatblandning Använd endast de blandningar som rekommenderas för varje enskilt preparat. Blanda inte för många preparat (normalt ej mer än två). Se respektive preparatetikett/varuinformationsblad för utförlig information. Förvara alltid preparaten så att obehöriga inte kan komma i kontakt med dem. Följ uppsatta regler beträffande: Journalföring/dokumentation Påfyllning/rengöring Vindavdrift och avdriftsreducerande utrustning Skyddszoner till brunnar/vattendrag Karenstider Bekämpningströsklar Bifarliga preparat Förvaring Funktionstest av utrustningen Till sist - VAR RÄDD OM DIG - använd skyddsutrustning! Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Ansvaret för Off-label -registreringar åligger den som sökt registreringen. 62

3 Stråsäd Utvecklingsskala - Stråsäd Gräs och örtogräs Flyghavre Sniglar; höstsäd Stråförkortning; råg Fritfluga 2. gen; havre Sädesbladlus; vete, korn havre Snömögel, trådklubba; höstsäd Havrebladlus; vårsäd Gul - röd vetemygga; vete korn Fritfluga; 1. gen; havre, vårvete, 3. gen. i höstsäd Mjöldagg, gulrost, brunrost, bladfläcksvampar; vete Sköldfläcksjuka, mjöldagg; korn, råg. Bladfläcksjuka, kornrost; korn, råg Stråknäckare; höstsäd Minerflugor; havre, korn Groning Groddplantans utveckling Höstvete - höst Bestockning Stråskjutning och axvidgning Axgång och blomning Mognad Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Örtogräs: Ört och gräsogräs: 0,5-1 lit Cougar 1,5 lit Cougar Stadie Stadie IPU-fritt alternativ (för tex stärkelsevete och vissa IP-system) Ört och gräsogräs: Kombination höst/ vårbehandling 0,5-1,25 lit Bacara (>1 lit mot åkerven) : 0,3-0,5 lit Bacara+ 0,5 lit Atlantis OD : 1,5-2,0 lit Boxer + 0,15-0,2 lit Bacara / 0,1 lit Legacy 0,5 lit Bacara : 0,25 lit Legacy (följt av vårbehandling) Stadie Stadie Stadie Stadie Ej direktsådd raps följande år Ej före fånggröda direktsådd raps Bra effekt på vitgröe. Öka till 0,75 lit Atlantis OD om Renkavle förekommer. Vid renkavleproblem höj Boxer till 3-5 lit vid renkavleproblem samt blåklint, spillraps tillsätt gr Lexus 1). Bred örtogräseffekt Ej Bacara / Legacy före direktsådd raps OBS! Behandla ej i samband med nattfrost. Not 1: Lexus används endast i gröda som är i god tillväxt. Gröda som lider av stress, torka, kyla mm skall inte behandlas med Lexus. 63

4 Höstvete - höst (forts) Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Stråknäckare, snömögel 0,3-0,4 kg Topsin WG Behandla så sent som Även mot mfl möjligt på hösten svartpricksjuka 1,0 lit Sportak Växtnäringsbrist: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Manganbrist 1,5-2,0 lit Mn 235 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan Allmän näringsbrist 6-8 lit MicroTop 64

5 Höstvete - vår Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Åkerven, flyghavre renkavle 1,0 lit Event super + 0,5 lit Renol Tom stadie 37 Kan blandas med Gratil/Express 50 SX/ Trimmer Åkerven, vitgröe Renkavle 0,5-0,9 lit Atlantis OD 0,9 lit Atlantis OD Tom stadie 30 Tom stadie 30 Kan blandas med Hussar/Bacara för bredare effekt Åkerven (kvickrot) och div örtogräs 18,75-(25) gr Monitor + 11,25-15 gr Express 50SX / Trimmer + 0,2 lit vätmedel Tom stadie 32 Ej före s-betor direktsådd raps Åkerven, renkavle, kvickrot, flyghavre samt örtogräs 180 gr Attribut Twin (60+120) + 0,5 lit Renol Före höstraps krävs jordbearbetning Åkerven flyghavre mfl gräs och ört-ogräs gr Broadway + 0,5 lit PG26N Stadie (max 165 gr tom stadie 29) Jordtemp > 6 C Ogräs i aktiv tillväxt Flyghavre 3-4 blad Åkerven, vitgröe, örtogräs gr Hussar + 0,5 lit Renol 150 gr tom st 29 ( gr om delad höst/vår behandling) Temp >8 C (viol/veronika se nedan) Örtogräs (bred effekt) 11,25-15 gr Express 50SX / Trimmer + 1-1,2 lit Starane XL + 0,1 lit vätmedel 11,25-15 gr Express 50SX / Trimmer gr Gratil + 0,1 lit vätmedel Tom stadie 39 Tom stadie 31 Kan blandas med Bacara Legacy tom stadie 30 (förstärkt viol/ veronika-effekt) Snärjmåra 1,0-1,2 lit Starane XL Tom stadie 45 Temp > 5 C Tistel, örtogräs 2,5-3 lit Ariane S 27 gr CDQ SX + 1,0 lit MCPA + 0,1 lit vätmedel Tom stadie 31 Tom stadie 39 Ej vid insådd. Ej senap som efterföljande fånggröda grönsaker nästa år. Viss gulfärgning i sockerbetor nästkommande år kan förekomma. 65

6 Höstvete - vår (forts) Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Stråknäckare 1,5-2,0 lit Stereo Stadie Generellt gäller: *Behandla tidigt på 0,6 lit Proline begynnande angrepp *Dos beroende på 1,0 lit Sportak angreppsgrad och önskad effekttid Mjöldagg 0,25-0,5 lit Flexity Långtidseffekt *Låga doser kan 6-8 veckor behöva upprepas. 0,5-1,0 lit Tern / Forbel *Vid kraftiga angrepp av mjöldagg kan Tern Bladfläck, mjöldagg, 1,0-1,5 lit Stereo Stadie tillsättas. rost, mfl 0,8-1,0 lit Tilt top Stadie ,4-0,6 lit Proline Stadie ,25-0,5 lit Amistar/Comet + Stadie Tilt top Proline Axgångsbeh: 0,3-0,4 lit Amistar/Comet + Strax före/vid Max 2 strobilurin- 0,4-0,6 lit Proline axgången behandlingar/säsong Axfusarios 0,6 lit Proline Stadie dagar karenstid Insekter: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Vetemyggor, trips, sädbesbladbaggar, löss mfl Bladlöss 0,25-0,3 lit Fastac 50 0,3 lit Sumialpha 5 FW 0,2 lit Mavrik OBS stärkelsevete gr Teppeki Växtnäringsbrist: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Manganbrist 1,5-2,0 lit Mn 235 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan Kopparbrist Allmän näringsbrist 0,5 lit NoroTec Koppar 6-8 lit MicroTop 66

7 Grunden i stråsäd Bredverkande Effektiv från stråbas till ax och effekt mot Fusarium Ger merskörd och kvalitet BAYER AGRO APP Få information om Bayers produkter, nyheter, videos Scanna koden skicka ett sms med texten BAYER APP till *Kostnad normal trafikavgift Medlem i Svenskt Växtskydd. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. 67 Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.

8 Råg/Rågvete - höst Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Ört och gräsogräs (1-)1,5 lit Cougar Stadie Låg dos på lätt jord Max 750 gr IPU före fånggröda på våren. Ej direktsådd raps följande år IPU-fritt alternativ (krävs av vissa IP-system) Gräsogräs 0,5-0,75 lit Atlantis OD Stadie Ört och gräsogräs 0,75-1,25 lit Bacara Stadie Ej före fånggröda (> 1 lit vid åkerven) direktsådd raps 1,5-2,0 lit Boxer + Stadie Vid renkavleproblem 0,15-0,2 lit Bacara / höj Boxer till 3-5 lit 0,1 lit Legacy vid renkavleproblem samt blåklint, spillraps tillsätt gr Lexus 1). Kombinerad höst/ 0,5 lit Bacara Stadie Bred örtogräseffekt vårbehandling Ej Bacara/Legacy före direktsådd raps 0,25 lit Legacy vårbehandling (följt av vårbehandling) OBS! Behandla ej i samband med nattfrost. Not 1: Lexus används endast i gröda som är i god tillväxt. Gröda (spec hybridråg) som lider av stress, torka, kyla mm skall inte behandlas med Lexus. Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Stråknäckare, snömögel 0,3-0,4 kg Topsin WG Behandla så sent som Även mot svartprickm. fl. möjligt på hösten sjuka. OBS Topsin ej 1,0 lit Sportak reg i rågvete Växtnäringsbrist: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Manganbrist 1,5-2,0 lit Mn 235 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan Allmän näringsbrist 6-8 lit MicroTop 68

9 Långtidseffekt mot ogräs höst och vår Legacy 500 SC är registrerad i all stråsäd mot svåra ogräs som veronica, åkerviol och plister använd höst vår ner till +2 C använd ensam i tankblandning med t.ex. Boxer Lexus på hösten Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. Mabeno är medlem i branschföreningen Svenskt Växtskydd. Läs mer om effekter och blandningar på 69

10 Råg/Rågvete - vår Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Åkerven, flyghavre renkavle 1,0 lit Event super + 0,5 lit Renol Innan gräsens st 31 Kan blandas med Gratil/Express 50 SX/ Trimmer Åkerven, vitgröe renkavle 0,45-0,9 lit Atlantis OD (Råg max 0,45 lit) Tom stadie 30 Kan blandas med Hussar/Bacara för bredare effekt Åkerven, vitgröe, örtogräs gr Hussar + 0,5 lit Renol (150 gr tom st 29) ( gr om delad höst/vårbehandling) Temp >8 C Åkerven flyghavre mfl gräs och örtogräs gr Broadway + 0,5 lit PG26N Stadie (max 165 gr tom stadie 29) Jordtemp > 6 C Ogräs i aktiv tillväxt Flyghavre 3-4 blad Örtogräs (bred effekt) 11,25-15 gr Express 50 SX / Trimmer + 1-1,2 lit Starane XL + 0,1 lit vätmedel 11,25-15 gr Express 50 SX / Trimmer gr Gratil + 0,1 lit vätmedel Tom stadie 39 Tom stadie 31 Kan blandas med Bacara Legacy tom stadie 30 (förstärkt viol/ veronika-effekt) Snärjmåra 1,0-1,2 lit Starane XL Tom stadie 45 Temp > 5 C Tistel, örtogräs 2,5-3 Ariane S 27 gr CDQ SX + 1,0 lit MCPA + 0,1 lit vätmedel Tom stadie 31 Tom stadie 39 Ej vid insådd. Ej senap som efterföljande fånggröda grönsaker nästa år. Viss gulfärgning i sockerbetor nästkommande år kan förekomma. 70

11 Försäljningsansvarig: Erik Moll Försäljningsansvarig: Darko Kosoderc XL suverän! Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. Namn: STARANE XL. Innehåll: 2.5 g florasulam och 100 g fluroxypyr per liter. Trademark of The Dow Chemical Company ( Dow ) or an affiliated company of Dow. 71 Dow AgroSciences Sverige AB Tel:

12 Råg/Rågvete - vår (forts) Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Stråknäckare, mfl 1,5-2,0 lit Stereo Stadie Generellt gäller: *Behandla tidigt på 0,6 lit Proline begynnande angrepp. *Dos beroende på 1,0 lit Sportak agreppsgrad och önskad effekttid. Mjöldagg 0,25-0,5 lit Flexity Långtidseffekt 6-8 veckor *Låga doser kan behöva upprepas. 0,5-1,0 lit Tern / Forbel *Max 2 strobilurinbehandlingar/säsong. Bladfläcksjuka, Sköld- 0,8-1,2 lit Stereo Stadie *Vid kraftiga angrepp fläcksjuka, Mjöldagg, av mjöldagg kan Rost mfl 0,8-1,0 lit Tilt top Stadie Tern tillsättas 0,4-0,6 lit Proline Stadie ,3-0,4 lit Amistar/Comet + 0,4-0,6 lit Proline Insekter: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Trips, sädesbladbaggar 0,25-0,3 lit Fastac 50 Trips strax före/vid axgång, Löss, mfl max 1-2/strå 0,3 lit Sumialpha 5 FW 0,2 lit Mavrik Växtnäringsbrist: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Manganbrist 1,5-2,0 lit Mn 235 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan Kopparbrist Allmän näringsbrist 0,5 lit NoroTec Koppar 6-8 lit MicroTop 72

13 CDQ SX + MCPA 750 FÖR EFFEKTIV TISTELBEKÄMPNING En tankblandning med DuPont CDQ SX och Nufarm MCPA 750 ger en säker effekt mot tistel i stråsäd. DuPont Sverige AB, tel Nufarm Norden, tel bild: Försök med CDQ SX + MCPA 750 Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler DuPont. All rights reserved. DuPont Oval Logo, DuPont, The miracles of science, and CDQ SX are trademarks of DuPont or its affiliates.

14 Höstkorn - höst Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Ört och gräsogräs: (1-)1,5 lit Cougar Stadie Låg dos på lätt jord. Max 750 gr IPU före fånggröda på våren Ej direktsådd raps följande år. IPU-fritt alternativ (krävs av vissa IP-system) Ört och gräsogräs 1,5-2,0 lit Boxer+ Stadie Ej Bacara / Legacy 0,15-0,25 lit Bacara före direktsådd raps / 0,1 lit Legacy 0,75-1,25 lit Bacara Stadie (>1 lit vid åkerven) OBS! Behandla ej i samband med nattfrost. Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Snömögel mfl 0,8-1,0 lit Sportak Behandla så sent som möjligt på hösten 0,3-0,4 kg Topsin Växtnäringsbrist: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Manganbrist 1,5-2,0 lit Mn 235 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan Allmän näringsbrist 6-8 lit MicroTop 74

15 Höstkorn - vår Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Åkerven, flyghavre 1,0 lit Event super Tom stadie 30 Kan blandas med renkavle + 0,5 Renol Gratil/Express 50 SX/ Trimmer Örtogräs(bred effekt) 11,25-15 gr Express 50SX / Tom stadie 39 Kan blandas med Trimmer + Bacara Legacy 1-1,2 lit Starane XL + tom stadie 30 0,1 Vätmedel (förstärkt viol/ veronikaeffekt) 11,25-15 gr Express 50SX / Tom stadie 31 Trimmer gr Gratil + 0,1 lit vätmedel Snärjmåra 1,0-1,2 lit Starane XL Tom stadie 45 Temp > 5 C Tistel, örtogräs 2,5-3 lit Ariane S Tom stadie gr CDQ SX + Tom stadie 39 Ej vid insådd. 1,0 lit MCPA + 0,1 lit vätmedel Ej senap som efterföljande fånggröda grönsaker nästa år. Viss gulfärgning i sockerbetor nästkommande år kan förekomma. 75

16 Höstkorn - vår (forts) Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Mjöldagg Bladfläcksjuka, Sköldfläcksjuka, Mjöldagg, Rost, mfl 0,25-0,5 lit Flexity 0,5-1,0 lit Tern / Forbel 0,8-1,2 lit Stereo 0,5-1,0 lit Tilt top 0,4-0,6 lit Proline 0,4-0,5 lit Amistar/Comet + 0,6-0,8 lit Stereo Långtidseffekt 6-8 veckor Generellt gäller: *Behandla tidigt vid begynnande angrepp. *Dos beroende på angreppsgrad och önskad effekttid. *Låga doser kan behöva upprepas. *Max 2 strobilurinbehandlingar/säsong. Axfusarios 0,6 lit Proline Stadie dagar karenstid Insekter: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Trips, sädesbladbagge, löss, mfl 0,25-0,3 lit Fastac 50 0,3 lit Sumialpha 5 FW 0,2 lit Mavrik Växtnäringsbrist: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Manganbrist 1,5-2,0 lit Mn 235 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan Kopparbrist Allmän näringsbrist 0,5 lit NoroTec Koppar 6-8 lit MicroTop 76

17 Vårvete Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Åkerven, flyghavre 1,0 lit Event super + 0,5 lit Renol 12,5 gr Monitor + 0,2 lit Vätmedel följt av 12,5 gr Monitor + 0,2 lit Vätmedel Tom stadie dagars intervall till fenoxisyra Vid flyghavrens 1-3 bladstadie Intervall 10 dagar Kan blandas med Gratil/Express 50 SX/ Trimmer Ej sockerbetor nästa år Åkerven, (kvickrot) och div. örtogräs 18,75-(25) gr Monitor + 7,5-11,25 gr Express 50SX / Trimmer + 0,2 lit vätmedel 180 gr Attribute Twin (60+120) + 0,5 lit Renol Tom stadie 39 Ej sockerbetor nästa år Även effekt mot flyghavre Åkerven flyghavre mfl gräs och ört-ogräs Åkerven, rajgräs, vitgröe, örtogräs 150 gr Broadway + 0,5 lit PG26N gr Hussar + 0,5 lit Renol Stadie Jordtemp > 6 C Ogräs i aktiv tillväxt Flyghavre 3-4 blad Tom stadie 29 Temp > 8 C Örtogräs (bred effekt) 7,5-11,25 gr Express 50SX / Trimmer + 0,8 lit Starane XL + 0,1 lit Vätmedel 2,0-2,5 lit Ariane S Gullkrage 0,8 tbl Ally 50ST + 1 lit MCPA + 0,05 lit Vätmedel Tom stadie 39 Tom stadie 31 Grödan 3-4 blad Kan blandas med 0,1 lit Legacy t o m stadie 31 (förstärkt effekt mot viol/ veronika) Ej grönsaker nästa år Tistel, örtogräs 2,5 lit Ariane S 27 gr CDQ SX + 1,0 lit MCPA + 0,1 lit vätmedel Tom stadie 31 Tom stadie 39 Ej vid insådd. Ej senap som efterföljande fånggröda grönsaker nästa år. Viss gulfärgning i sockerbetor nästkommande år kan förekomma. 77

18 Vårvete (forts) Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Mjöldagg 0,25-0,5 lit Flexity Långtidseffekt 6-8 veckor 0,5-1,0 lit Tern / Forbel Septoria, mjöldagg, 0,5-1,0 lit Tilt top Generellt gäller: sköldfläck, rost, mfl *Behandla tidigt på 0,8-1,2 lit Stereo begynnande angrepp. * Dos beroende på 0,4-0,6 lit Proline angreppsgrad och önskad effekttid. 0,25-0,5 lit Amistar/Comet + *Låga doser kan Tilt top Proline behöva upprepas. *Vid kraftiga angrepp av mjöldagg kan Tern tillsättas Axgångsbeh: 0,3-0,4 lit Amistar/Comet + Strax före/vid Max 2 strobilurin- 0,4-0,6 lit Proline axgång behandlingar/säsong Axfusarios 0,6 lit Proline stadie dagar karenstid Insekter: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Trips, sädesbladbagge, 0,25-0,3 lit Fastac 50 Höga dosen används fritfluga, vetemygga, främst mot löss, mfl 0,3 lit Sumialpha 5 FW fritflugebehandling 0,2 lit Mavrik Växtnäringsbrist: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Manganbrist 1,5-2,0 lit Mn 235 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan Kopparbrist Allmän näringsbrist 0,5 lit NoroTec Koppar 6-8 lit MicroTop 78

19 Vårkorn Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Åkerven, flyghavre 1,0 lit Event super Tom stadie 30 Kan blandas med + 0,5 lit Renol Gratil/Express 50 SX/ Trimmer 12 dagars intervall till fenoxisyra Åkerven, vitgröe, gr Hussar + Tom stadie 29 Temp > 8 C örtogräs 0,5 lit Renol Örtogräs(bred effekt) 7,5-11,25 gr Express 50SX / Tom stadie 39 Kan blandas med 0,1 lit Trimmer + Legacy tom stadie 31 0,8 lit Starane XL + (förstärkt effekt mot 0,1 lit Vätmedel viol/veronika) 2,0-2,5 lit Ariane S Tom stadie 31 Gullkrage 0,8 tbl Ally 50ST + Grödan 3-4 blad Ej grönsaker nästa år 1 lit MCPA + 0,05 lit Vätmedel Tistel, örtogräs 2,5 lit Ariane S Tom stadie gr CDQ SX + Tom stadie 39 Ej vid insådd. 1,0 lit MCPA + Ej senap som efterföl- 0,1 lit vätmedel jande fånggröda grönsaker nästa år. Viss gulfärgning i sockerbetor nästkommande år kan förekomma. 79

20 Vårkorn (forts) Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Mjöldagg 0,25-0,5 lit Flexity 0,5-1,0 lit Tern / Forbel Långtidseffekt 6-8 veckor Bladfläcksjuka, mjöldagg, sköldfläcksjuka, rost, mfl 0,4-0,6 lit Proline 0,25-0,3 lit Amistar/Comet + 0,6-0,8 lit Stereo 0,25-0,3 lit Amistar/Comet + 0,2-0,3 lit Proline Stadie Stadie Stadie Generellt gäller: *Behandla tidigt på begynnande angrepp. *Dos beroende på angreppsgrad och önskad effekttid. *Låga doser kan behöva upprepas Axfusarios 0,6 lit Proline Stadie dagar karenstid. Även effekt på Ramularia Insekter: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Trips, sädesbladbagge, löss, mfl 0,25-0,3 lit Fastac 50 0,3 lit Sumialpha 5 FW 0,2 lit Mavrik Växtnäringsbrist: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Manganbrist 1,5-2,0 lit Mn 235 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan Kopparbrist Allmän näringsbrist 0,5 lit NoroTec Koppar 6-8 lit MicroTop 80

21 Försäljningsansvarig: Erik Moll Försäljningsansvarig: Darko Kosoderc Broadway vinner över gräset och allt örtogräs En produkt som effektivt bekämpar gräs- och örtogräs. Inga restriktioner för efterföljande gröda. Effektiv bekämpning redan från 6 C jordtemperatur - så snart det är aktiv tillväxt i ogräset. TM Broadway är ett unikt ogräsmedel för användning på våren mot gräs- och örtogräs i höstvete, råg, rågvete och vårvete. Broadway säkrar en effektiv bekämpning av åkerven, rajgräs och annat skördepåverkande ogräs. Skörden säkras och skördearbetet optimeras. Broadway kan användas tidigt. Kravet är en aktiv tillväxt, vilket är när jordtemperaturen är över 6 C och ogräset har vita rotspetsar. Bekämpa med omtanke: Överväg om det är nödvändigt att bekämpa och använd lägsta möjliga dosering. Följ alltid etikettens anvisningar. Broadway. Innehåll: 68,3 g. pyroxsulam och 22,8 g. florasulam per kg. Medlem i Svenskt Växskydd. Trademark of The Dow Chemical Company ( Dow ) or an affiliated company of Dow. 81 Dow AgroSciences Sverige AB Tel:

22 Havre Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Örtogräs (bred effekt) 7,5-11,25 gr Express 50SX / Tom stadie 39 Kan blandas med Trimmer + 0,08 lit Legacy i 0,8 lit Starane XL + stadie ,1 lit Vätmedel (förstärkt effekt mot viol/veronika) 2,0-2,5 lit Ariane S Senast stadie 31 Gullkrage 0,8 tbl Ally 50 ST + Grödan 3-4 blad 0,1 lit Vätmedel Tistel, örtogräs 2,5 Ariane S Tom stadie gr CDQ SX + Tom stadie 39 Ej vid insådd. 1,0 lit MCPA + Ej senap som efter 0,1 lit vätmedel följande fånggröda grönsaker nästa år. Viss gulfärgning i sockerbetor nästkommande år kan förekomma. Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Mjöldagg 0,25-0,5 lit Flexity Långtidseffekt 6-8 veckor. 0,5-1,0 lit Tern / Forbel Generellt gäller: *Behandla tidigt på Bladfläck, mjöldagg, rost 0,5-1,0 lit Tilt top Stadie begynnande angrepp. *Dos beroende på 0,25-0,3 lit Amistar/Comet Stadie angreppsgrad och + 0,5 lit Tilt top önskad effekttid. *Låga doser kan Kronrost 0,15 lit Comet + Stadie behöva upprepas 0,5 lit Tilt top Axfusarios 0,6 lit Proline Stadie Karenstid 40 dagar Insekter: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Fritfluga, sädes- 0,25-0,3 lit Fastac 50 Fritfluga vid 1,5 blad Höga dosen används bladbaggar, löss, mfl främst vid fritfluge- 0,3 lit Sumialpha 5 FW behandling. 0,2 lit Mavrik Ej mot fritfluga. Växtnäringsbrist: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Manganbrist 1,5-2,0 lit Mn 235 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan Kopparbrist Allmän näringsbrist 0,5 lit NoroTec Koppar 6-8 lit MicroTop 82

23 Stråförkortning spannmål Gröda: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Höstvete 0,4 lit Moddus M Stadie Råg 2-3 lit Cycocel Plus 0,4-0,7 lit Moddus M 0,5-0,75 lit Cerone Stadie Stadie Stadie Vid intensiv rågodling: 1-2 lit Cycocel Plus (tidigt) följt av senare behandling med reducerad dos av Moddus M Cerone Rågvete 0,4-0,6 lit Moddus M Stadie Högsta dosering används på tidiga stadier Höstkorn 0,4-0,6 lit Moddus M Stadie Högsta dosering används på tidiga stadier Vårvete 0,4 lit Moddus M 0,3 lit Moddus M Stadie Stadie Vårkorn 0,4 lit Moddus M Stadie Havre 0,3 lit Moddus M Stadie Behandling får inte ske efter stadie 33. För alla stråförkortningspreparat gäller: Kontrollera att användningen av stråförkortningsmedel inte strider mot de eventuella villkor som kan finnas i spannmålsuppköparens odlingskontrakt! För Moddus M gäller: - Behandling i första delen av behandlingsfönstret stimulerar rottillväxt och gynnar näringsupptag och vattenhushållning. - Behandling i msta delen av behandlingsfönstret ger en kraftigare stråbas och minskar risken för liggsäd. - Behandling i senare delen av behandlingsfönstret påverkar övre delen av plantan och minskar risken för axbrytning. Intensiv odlingsteknik med Moddus - Temperaturen vid behandlingstillfället bör vara >8 C. - Vid blandning med ett triazolinnehållande svampmedel Kraftigare kronrötter med större volym Nedre internoder förkortas Övre- och mellaninternoder förstärks effekten av Moddus M vilket medför att Ökad rotlängd Kraftigare stråbas förkortas doseringen kan reduceras ca 20%. Fler finrötter Optimal behandlingstidpunkt Optimal behandlingstidpunkt - De högre doseringarna används i sorter med sämre Ökat upptag av för att förhindra liggsäd mot axbrytning växtnäring och stråstyrka. bättre utnyttjande av vatten - Grödan ska vara i god tillväxt och inte vara påverkad av torka annan stress, varken vid omedelbart efter behandlingen med Moddus M. 29/ /32 32/ Bestockning Stråskjutning Dubbelringsstadium Axanläggning avslutas Start reduktionsfas/blomanäggning 1 83

24 Effekter och rekommendationer för betningsmedel stråsäd Betningsmedel i stråsäd Observera att försöksunderlaget är svagt i vissa fall, särskilt vid jämförelse mellan olika preparat. Celest Formula M Celest Extra Formula M Dividend Formula M Sibutol FS 199 Cedomon ThermoSeed Latitude Vete Fusarium SPP c) Stinksot (Tilletia Caries) Dvärgstinksot (Tilletia Contraversa) Brunfläcksjuka (Stagonospora Nodorum) Bladfläcksjuka (Drechslera Triticirepentis) Rotdödare a) a) Råg, rågvete Fusarium SPP c) Brunfläcksjuka (Stagonospora Nodorum) Korn Fusarium SPP c) Strimsjuka (Drechslera Teres) Bladfläcksjuka (Drechslera Triticirepentis) Bipolaris (Bipolaris Sorokiniana) Flygsot (Ustilago Nuda) Hårdsot (Ustilago Hordei) d) d) Havre Fusarium SPP c) Bladfläcksjuka (Drechslera Triticirepentis) Flygsot (Ustilago Nuda) Preparattyp b) K K,S S K,S B Te K a) även effekt på markburen smitta b) B= biologiskt, K=kontaktverkande, S=systematiskt, Ls=lokalsystemiskt, Te=termisk c) inkluderar även Microdochium SPP, som bl a förorsakar snömögel d) om smittan understiger 30 % och grobarheten är minst 85 %, annars 2. Förklaring: 4 = Mycket bra effekt 3 = Bra effekt 2 = Viss effekt 1 = Otillfredsställande effekt = Uppgift saknas ej aktuellt Källa: SLU och växtskyddsföretagen. 84

25 Specialist på kvickrot Ökad avkastning och kvalitet Monitor är ledande ogräsbekämpning i vete och rågvete Specialist på kvickrot. Mycket god effekt på örtogräs, flyghavre och losta. Stark på örtogräs som åkersenap, förgätmigej och vallmo. Monitor på våren tillsammans med en uppföljning med Roundup på hösten ger under en fyra årig växtföljd > 90 % effekt på kvickroten.* - Hållplatser ogräs (* Källa: L ) Monsanto (UK) Ltd Monitor är ett registrerat varumärke för Monsanto LLC 85

26 Effekter och rekommendationer för betningsmedel stråsäd Gränsvärden för betning mot svamp i stråsäd Växtslag: Sjukdomar Smitta, % Betning Höstråg, höstrågvete, höstvete och höstspeltvete Vårvete, durumvete, vårråg Höstkorn, vårkorn Havre Fusarium SPP, Microdochium SPP*, Septoria SPP*, Bipolaris Sorokiniana Fusarium SPP, Septoria SPP*, Bipolaris Sorokiniana Fusarium SPP Bipolaris Sorokiniana Drechslera SPP* Total förekomst av dessa sjukdomar Fusarium SPP Drechslera Avenae * Total förekomst av dessa sjukdomar och Bipolaris Sorokiniana 86 sammanlagt > 30 ** sammanlagt > 30 > 25 > 20 > 15 > 35 > 20 > 50 > 60 Nödvänding Nödvänding Nödvänding Nödvänding Nödvänding Nödvänding Nödvänding * ) Michrodochium SPP = snömögel, Septoria SPP = brunfläcksjuka, Drechslera SPP = kornets bladfläcksjuka, strim-sjuka och havrens bladfläcksjuka **) Betning är i praktiken nödvändig mot Fusarium SPP/Microdochium SPP redan vid några enstaka procent smitta, medan nivån för Septoria SPP/Bipolaris Sorokiniana är mer än 30 % smitta. Eftersom det analystekniskt är mycket svårt att skilja Fusarium SPP/ Microdochium SPP och Septoria SPP åt vid utsädesanalys, betas nästan allt höstutsäde för konventionell odling. Stinksot (Tilletia Caries) och dvärgstinksot (Tilletia Contraversa) i höstvete Stinksot (Tilletia Caries): Utsäde med mer än 1000 sporer/gram får inte certifieras. Dvärgstinksot (Tilletia Contraversa): Utsäde med mer än 500 sporer/gram får inte certifieras. Förekommer både stinksot och dvärgstinksot i samma utsädesparti får högst 500 sporer/gram finnas av vardera sjukdomen, för att utsädet skall få certifieras. Förekommer mindre mängder sporer än vad som ovan angivits får utsädet certifieras om det betas med effektivt medel. Utsäde som certifieras utan betning ( t.ex. för ekologisk odling) får inte innehålla några stinksot- dvärgstinksotsporer vid analys. Flygsot på korn, naket sot (Ustilago Nuda) Certifieringsklass Procent smitta Betning A > 0,1 % Nödvänding B > 0,2 % Nödvänding C1 > 0,3 % Nödvändig C2 > 0,5 % Rekommenderas Havrens flygsot (Ustilago Avenae) Certifieringsklass Antal sporer/gram kärna Betning A och B > 200 Nödvänding C1 och C2 > 500 Rekommenderas Källa: Utsädesenheten vid Jordbruksverket

27 Vårsäd med insådd Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Gräsinsådd Se vårsäd utan insådd Insådden minst 2 blad Använd ej CDQ, Dock ej CDQ/Cougar/ Express Gratil i Event/Ally/Bacara/Monitor fröodlingar Hussar Rödklöverinsådd gr Gratil + Från spadbladsstadiet fram till Använd ej Gratil i 0,6 lit MCPA *) 1-2 treväpplingsstadiet fröodlingar 7,5-11,25 gr Express 50SX / 1-2 treväpplings- Använd ej Trimmer Trimmer + stadiet i fröodlingar 0,5 lit MCPA *) Vitklöver och 1,15 kg Basagran SG + Spadblad/tre- Luserninsådd 0,3-0,5 lit Renol väpplingsstadiet 15 gr Gratil + Minst spadbladsstadiet Använd ej Gratil 0,1 lit vätmedel fröodlingar *) senaste behandlingstidpunkt med MCPA är i spannmålens stadie 39 Stubb/träda/vallbrott Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Stubb (Kvickrot) 3,0* - 4,0 lit Glyfosat Bio** Kvickrot minst 3 blad Bra tillväxt gynnar (* = tillsätt vätmedel) effekten. Vallbrott/Träda 4,0 lit Glyfosat Bio** Vallgräset 3-4 blad Bra tillväxt gynnar effekten Maskros, tistel, klöver 8,0 lit Glyfosat Bio** **) avser glyfosatprodukt med 360 gr a.s. /lit Allmänna råd inför behandlingen: 6 timmars uppehåll efter behandlingen Torra blad vid behandlingen Minst 7-14 dagars intervall till jordbearbetning Låg vätskemängd gynnar effekten Max 200 liter vatten/ha 87

28 Max effektivitet Regnfast från 1 3 timmar Flexibel: Tidigare start av jordbearbetning 1 kg = 2 L: Unik hög koncentration Enkel tomemballage-hantering

29 Slåtter/betesvall (etablerat gräs i renbestånd) Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Maskros, tistel, nässla 1,5-2 lit Starane 180 Tidig vår höst 7 dagar karens skräppa, smörblomma ca 14 dag efter skörd mfl 1,5-1,8 lit Starane XL Stadie dagar karens 2,5 lit Ariane S Stadie dagar karens gr Gratil + Tidig vår höst Hög dos mot skräppa 0,5 lit Renol ca 14 dag efter skörd 7 dagar karens 30 gr Harmony 50 SX + 7 dagar karens 0,5 dl vätmedel/ OBS Harmony 50SX 100 lit vatten ej reg i slåttervall 89

30 Fodermajs Utvecklingsskala - Majs Utvecklingsskala - Majs Jordboende skadedjur (betning) Ogräsbekämpning/ markherbicider Kvickrot/gräs/flyghavre Fröogräs/ örtogräs Fritfluga Svampbehandling Groning Bladutveckling Utveckling av stjälk Utveckling av vippa Blomning Kärnmatning Mognad Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Örtogräs 1,15 kg Basagran SG + Ogräsen max 4 ört-blad 0,5 lit Renol 0,5-0,75 lit Callisto Ogräsens hjärtbladsstadie Bred örtogräseffekt följt av 0,5-0,75 lit Callisto dag efter första Vid näva blanda med beh. Ren Callisto senast Basagran SG när majsen har 8 blad, Harmony 50SX. MaizTer + MaisOil Växtföljdsrestriktioner Titus 1) kan tillsättas mot se nedan gräsogräs OBS! innan majsen har 7 blad Örtogräs, kvickrot 50 gr MaisTer + Ogräsens hjärtblads- För bredare effekt 0,67 lit MaisOil stadie blanda med Starane följt av 180 mot åkerbinda 100 gr MaisTer dagar efter Callisto mot 1,33 lit MaisOil första behandl. veronika 1/2 påse (11,25 gr) Ogräsens hjärt- Allmänt bra effekt Harmony 50SX + bladsstadie (Ngt svag på nattskatta 30 gr Titus 1) + och i viss mån viol/ 0,1 vätmedel veronika). följt av 1/3 påse (7,5 gr) dagar efter Harmony 50SX + första behandl. 20 gr Titus 1) + 0,1 vätmedel 90

31 Fodermajs (forts) Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Tistel 165 gr Matrigon 72 SG + Stadie Tistel ca cm hög 0,5 lit Renol Vid problem med tistel/gråbo/spillpotatis rekommenderas 3 behandlingar med 0,5 lit Callisto/gång All ogräsbehandling innan majsen har 7 blad (Callisto 8 blad) Sortrestriktioner för Titus samt växtföljdsrestiktioner efter Titus Efter Callisto kan höst vårspannmål odlas. Innan våroljeväxter krävs plöjning. Efterföljande vår kan inte sockerbetor, ärter, bönor grönsaker odlas. 1) Behandling Titus får endast ske i vissa sorter. Aktuell sortlista finns på hos din lokala leverantör. Insekter: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Fritfluga 0,3 lit Fastac 50 1,5 bladsstadiet Majsen ca 3-5 cm hög 0,3 lit Sumialpha 5 FW Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Ögonfläck, Bladfläck 0,4-0,8 lit Comet Senast st 51 Majs ca cm hög Växtnäringsbrist: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Manganbrist 1,5-2,0 lit Mn 235 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan Borbrist 2,0-3,0 lit Bor 150 Blanda ej med Sumialpha 5FW Allmän näringsbrist 6-8 lit MicroTop 91

32 Oljeväxter Utvecklingsskala - Oljeväxter Ogräsbekämpning Gräsogräsbekämpning / spillsäd / flyghavre / kvickrot Rapsbaggar / skidgallmygga / rapsvivel Bomullsmögel Svartfläcksjuka Kvickrot/ bladdödning 0 10 Groning Bladutveckling Plantsträckning Knoppstadie Begynnande Blomning Avslutad till begynnande blomning blomning/ knoppstadie skidmatning/ mognad Höstoljeväxter Ogräs (hösten): Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Ört och gräsogräs 2-3 lit Nimbus < 3 dag efter sådd Ej direktsådd, mark fukt gynnar effekten. 2,0 lit Butisan Top Från sådd tom God markfukt. Torra 2 örtblad blad, ej starkt solsken vid behandling e uppk. Tidig beh. bäst effekt Spillsäd, åkerven 1,5-3,0 lit Focus ultra Spillsäd 2-3 blad Den lägre dosen på vårsäd Som ovan + gröe 0,3-0,4 lit Select + Renol Spillsäd, vitgröe, renkavle, 1,0-1,25 lit Kerb Flo 400 Okt - Nov, temp <10 C Fuktiga förhållanden örtogräs m. fl. gynnar effekten Direktsådd raps: Börja med Glyfosat-behandling 3-4 dagar före sådd och följ upp med Butisanbehandling efter rapsens uppkomst. 92

33 Försäkra rapsen med Amistar Stabil merskörd Högre oljehalt Enklare skörd Jämn mognad Optimal utveckling av skidorna Syngenta Crop Protection Tel amistar.syngenta.se Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. Medlem av Svenskt Växtskydd 93

34 Höstoljeväxter (forts) Ogräs (våren): Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Baldersbrå, blåklint, 0,3 lit Galera + Stadie Temp 8-9 C tistel, gråbo, snärjmåra 0,3 lit PG26N Baldersbrå, blåklint 165 gr Matrigon 72 SG + Stadie Värme (>12 C) tistel, gråbo 0,5 lit Renol gynnar effekten Kvickrot 2,0-4,0 lit Focus ultra Kvickroten 3-5 blad Senast 6 örtblad 0,3-0,4 lit Select + Renol Senast beg. knoppst Insekter: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Rapsjordloppa 0,2-0,3 lit Fastac 50 0,2-0,25 lit Sumialpha 5 FW Efter uppkomst (höst) Sniglar 4-7 kg Sluxx Förebyggande behandling. Vid etablerade angrepp öka dosen med 2 kg/ha Direktsådd, kokig jordstruktur, hög fuktighet ökar angreppsrisken Vid hög snigelförekomst kan kompletterande behandling krävas Rapsbaggar (Behandling mot rapsbaggar upprepas vid behov. Alternera mellan produkterna) *) 0,17 lit Avaunt *) 0,3 lit Biscaya *) gr Mospilan SG *) 150 gr Plenum 50 WG 0,2-0,3 lit Sumialpha 5FW 0,2-0,25 lit Mavrik Stadie Max en beh./säsong Max två beh./säsong Stadie Max 1 beh / säsong Avaunt är bifarligt Biscaya ej bifarligt Mospilan ej bifarligt Plenum är bifarligt Sumialpha 5 FW är bifarligt Mavrik ej bifarligt *) använd dessa produkter då pyretroidresistens förekommer 94

35 AVAUNT MOT RAPSBAGGAR GER LÅNGTIDSEFFEKT OCH BRYTER RESISTENS Avaunt har god långtidseffekt på behandlade knoppar. Avaunt mycket bra försöksresultat. Avaunt bekämpar även pyretroidresistenta rapsbaggar. Försöksresultat finns på vår hemsida scanna QR koden DuPont Avaunt insektsmedel DuPont Sverige AB, tel , Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler DuPont. All rights reserved. DuPont Oval Logo, DuPont, The miracles of science, and Avaunt are trademarks of DuPont 95 or its affiliates.

36 Höstoljeväxter (forts) Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Bomullsmögel, gråmögel, svartfläcksjuka 0,6-1,0 lit Amistar 0,35-0,7 lit Proline 1,0 lit Sportak 0,5 kg Cantus Från beg blom till full blom T.o.m full blom Från beg blom till full blom Hög vattenmängd Reducering av spill: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Minskar risk för drösning i samband med skörd pga ogynnsamt väder 1,25 lit Spodnam 0,75 lit Spodnam + Glyfosat Bio* 3-4 veckor före skörd 2-3 veckor före skörd Vattenmängd lit /ha Nedvissning: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information 3,0-4,0 lit Glyfosat Bio* 0,5 lit Vätmedel 2,0-3,0 lit Reglone + 0,1% Vätmedel *) avser glyfosatprodukt med 360 gr a.s. /lit 2-3 veckor före skörd Morgonsprutning är att föredra 1-2 veckor före skörd Kvällssprutning är att föredra Min 200 lit vatten/ha Hög vattenmängd Växtnäringsbrist: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Manganbrist 1,5-2,0 lit Mn 235 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan Svavelbrist 5-6 kg Svavelnäring Borbrist 2-3 lit Bor 150 Blanda ej med Mavrik Sumialpha 5 FW 96

37 Våroljeväxter Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Örtogräs 2-2,5 lit Nimbus (1,5)-2,0 lit Butisan Top 1,0 lit Fox 480 SC < 3 dag e sådd Från sådd tom 2 örtblad 2-6 örtblad Ej direktsådd, markfukt gynnar effekten. God markfukt. Torra blad, ej starkt solsken vid behandling e uppk. (Låg dos på lätt jord) OBS! Endast i raps Baldersbrå, målla, tistel, snärjmåra, blåklint, åkerbinda 0,3 lit Galera + 0,3 lit PG26N Stadie Temp 8-9 C Baldersbrå, tistel, åkerbinda gr Matrigon 72 SG + 0,5 lit Renol Stadie Temp >12 C Flyghavre, åkerven Som ovan + gröe 1,5-2,0 lit Focus ultra 0,3-0,35 lit Select+Renol Gräsogräsen 2-4 blad Senast 6 örtblad Senast beg. knoppst. Kvickrot 2,0-4,0 lit Focus ultra 0,35 lit Select+Renol Kvickroten 3-5 blad Kvickroten 3-5 blad Senast 6 örtblad Senast 6 örtblad Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Bomullsmögel, gråmögel, svartfläcksjuka 0,6-1,0 lit Amistar 1,0 lit Sportak 0,5 kg Cantus 0,35-0,7 lit Proline Från beg blom till full blom T.o.m full blom Från beg blom till full blom Från beg blom till full blom Hög vattenmängd 97

38 Våroljeväxter (forts) Insekter: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Jordloppor, rapsbaggar (Behandling mot rapsbaggar upprepas vid behov. Alternera mellan produkterna) *) 0,17 lit Avaunt *) 0,3 lit Biscaya *) gr Mospilan SG *) 150 gr Plenum 50 WG 0,2-0,3 lit Sumialpha 5 FW 0,2-0,25 lit Mavrik *) använd dessa produkter då pyretroidresistens förekommer Stadie Max en beh./säsong Max två beh/säsong Stadie Max 1 beh / säsong Avaunt är bifarligt Biscaya ej bifarligt Mospilan ej bifarligt Plenum är bifarligt Sumialpha 5 FW är bifarligt Mavrik ej bifarligt Reducering av spill: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Minskar risk för drösning i samband med skörd pga ogynnsamt väder 1,25 lit Spodnam 0,75 lit Spodnam + Glyfosat Bio* 3-4 veckor före skörd 2-3 veckor före skörd Vattenmängd lit /ha Nedvissning: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information *) avser glyfosatprodukt med 360 gr a.s. /lit 3,0-4,0 lit Glyfosat Bio* 2-3 veckor före skörd Min 200 lit vatten/ha 0,5 lit Vätmedel Morgonsprutning är att föredra 2,0-3,0 lit Reglone veckor före skörd Hög vattenmängd 0,1% Vätmedel Kvällssprutning är att föredra Växtnäringsbrist: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Manganbrist 1,5-2,0 lit Mn 235 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan Svavelbrist 5-6 kg Svavelnäring Borbrist 2-3 lit Bor 150 Blanda ej med Sumialpha 5 FW Mavrik 98

39 Ärter Utvecklingsskala - Ärter Ogräsbekämpning före och efter uppkomst Kvickrot / gräs / flyghavre Ärtvivel / trips Ärtbladmögel Ärtbladlus / ärtvecklare Groning/ uppkomst Plantans utveckling och nodstadier Knoppstadie Blomning Baljsättning Mognad Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Örtogräs 2 lit Fenix 2-4 dagar före uppkomst Före uppkomst Örtogräs 0,75-1,0 lit Fenix + Ärterna från 5 cm till Ärter till mogen skörd. 0,6 kg Basagran SG 2 nodsstadiet Flyghavre mfl 1,5-2,0 lit Focus ultra Flyghavren 3-5 blad Senast i grödans 2 nod stadie. Intervall Som ovan + gröe 0,3-0,4 lit Select+Renol Ärterna < 2 noder till annan ogräsbehandling minst 7 dagar Kvickrot 2,0-4,0 lit Focus ultra Kvickroten 3-5 blad Se ovan Som ovan + gröe 0,5 lit Select+Renol Kvickroten 3-5 blad Se ovan OBS! Vid odling av konservärt - följ respektive företags odlings-anvisning och preparatval! 99

40 Ärter (forts) Insekter: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Ärtvivel, Ärtvecklare 0,25 lit Fastac 50 Ärtvecklare behandlas i samband med balj- 0,3 lit Sumialpha 5 FW sättning och utförs nattetid (bifarligt) 0,2 lit Mavrik Mavrik ej bifarligt kan användas dagtid Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Bomullsmögel, 0,7-1,0 kg Signum Hög vattenmängd gråmögel mfl. 0,5-1 lit Amistar Bladdödning: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Utsädesodlingar 2,5-3,5 lit Reglone dag före skörd liter vatten och foderärter 0,1% Vätmedel Växtnäringsbrist: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Manganbrist 1,5-2,0 lit Mn 235 Innan blomningen 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan Borbrist 2-3 lit Bor 150 Blanda ej med Sumialpha 5 FW Mavrik 100

41 Åkerbönor Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Örtogräs 0,6 kg Basagran SG Åkerbönorna 3-8 cm höga Vid torka, tillsätt olja. OBS! Kan påverka grödan Flyghavre mfl 1,5-2,0 lit Focus Ultra Flyghavren 3-5 blad Senast i grödans 2-nodsstadie Intervall till annan ogräsbekämpning minst 7 dagar Kvickrot 2,0-3,0 lit Focus Ultra Kvickroten 3-5 blad Se ovan Dosen gäller 1-års effekt Insekter: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Ärtvivel 0,25 lit Fastac 50 Från grödans uppkomst till att plantorna har ett par blad Bönbladlus 0,3 lit Biscaya % av plantorna är angripna 7 dagar karens Bifarligt Även mot bönsmyg Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Bönfläcksjuka Chokladfläcksjuka 0,5-1,0 lit Amistar 0,5-0,75 kg Signum Vid blomning 35 dagar karens 21 dagar karens Bladdödning: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information 2,5-3,5 lit Reglone + 0,1 % vätmedel 7-10 dagar före skörd liter vatten Växtnäringsbrist: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Manganbrist 1,5-2,0 lit Mn 235 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan Innan blomning Borbrist 2-3 lit Bor

42 Lök (kepalök) Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Jordherbicid före uppkomst 1,5-1,7 kg Pyramin DF Mellan sådd/uppkomst > 2 cm sådjup Den lägre dosen på lätt jord Totalbekämpning före uppkomst 2,5-3,5 lit Reglone + 0,2% vätmedel > 3 dag före uppkomst (Behandla på eftermiddag/kväll) Dos beroende på ogräsens storlek Örtogräs + vitgröe Tvådelad behandling 1. 1,5 lit Fenix 2. 1,0 lit Fenix Tvådelad behandling 1. Senast behandlingstidpunkt då lökens andra blad är synligt. 2. Senast behandlingstidpunkt då lökens fjärde blad är synligt. Får användas endast i sättkepalök Örtogräs (Uppkommen lök) 0,1-1,0 lit Totril EC 225 From vimpel + 1 blad. Max 4 beh. Upprepas med 5-7 dagars intervall Låg dos vid tidig behandling Dosen ökas med 0,1 lit/1cm tillväxt Max totaldos Totril 1,75 lit/ha/år Kvickrot 2,0-3,0 lit Focus Ultra 0,3-0,4 lit Select + Renol Kvickrot 3-4 blad Kvickrot 3-4 blad Löken minst 1 blad Ev upprepning på återväxt Ev upprepning på återväxt Tillväxtregulering: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Groningshämmare 3,0-3,5 kg Fazor Då ca 10 % av lökblasten lagt sig, men ej över % Får endast användas på lök som ska säljas till konsument efter 31/1 året efter behandling. 102

43 Lök (kepalök) (forts) Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Lökbladmögel 0,5 lit Shirlan Fr.o.m mitten av juli 5-10 dag intervall 2 kg Acrobat Fr.o.m mitten av juli 14 dag intervall (Max 3 behandlingar) Gråmögel 0,5-1 lit Amistar Vid beg. angrepp Max 3 behandlingar totalt 2 lit per säsong Insekter: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Trips / jordflylarver 0,2 lit Fastac 50 Vid begynnande angrepp 0,2-0,3 Karate Max 2 behandlingar Minst 30 dagars intervall Växtnäringsbrist: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Manganbrist 1,5-2,0 lit Mn 235 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan Borbrist 2-3 lit Bor

44 Utvecklingsskala - Sockerbetor Sockerbetor Utvecklingsskala - Sockerbetor Trips Ogräsbekämpning / markherbicider Gulhårig skinnarbagge / betflugans larv Gräsogräs/ tistel Bet- och persikbladlus Fröogräs/ örtogräs/ mark-och bladherbicider Tistlar Ramularia/betrost/ mjöldagg Groning och uppkomst Hjärtbladsstadium Ogrässtrategi i sockerbetor Bladutveckling Raderna slutar sig Behandling: Strategi 1 Strategi 2 Strategi 3 Fullt utvecklad rotskörd Allmän ogräsflora (+ Målla) 1 1,5-2,0 lit Goltix SC + 0,6 lit Kemifam Power + 0,3-0,5 lit Renol 2 1,0-1,5 lit Goltix SC + 0,6 lit Kemifam Power + 0,05 lit Ethosat + 0,3-0,5 lit Renol 3 1,0-1,5 lit Goltix SC + 0,6 lit Kemifam Power + 0,05 lit Ethosat + 0,3-0,5 lit Renol Allmän ogräsflora (+ Åkerbinda) 0,5-1,0 lit Goltix SC + 0,5 kg Pyramin DF + 0,6 lit Kemifam Power + 0,3-0,5 lit Renol 0,5-1,0 lit Goltix SC + 0,5 kg Pyramin DF + 0,6 lit Kemifam Power + 0,05 lit Ethosat + 0,3-0,5 lit Renol 0,75-1,5 lit Goltix SC + 0,5-0,75 kg Pyramin DF + 0,6 lit Kemifam Power + 0,05 lit Ethosat + 0,3-0,5 lit Renol Allmän ogräsflora (+ Baldersbrå, Näva, Snärjmåra, Trampört, Vildpersilja, Pilört, Viol) 1,5-2,0 lit Goltix SC + 0,6 lit Kemifam Power gr lit Safari + 0,3-0,5 lit Renol 0,75-1,0 lit Goltix SC + 0,6 lit Kemifam Power gr Safari + 0,05 lit Ethosat + 0,3-0,5 lit Renol 0,75-1,0 lit Goltix SC+ 0,6 lit Kemifam Power gr Safari + 0,05 lit Ethosat + 0,3-0,5 lit Renol - Utför behandlingarna vid ogräsens uppkomst. - Behandla ej då betorna är skadade/påverkade av tex insekter, vind, frost, hög temp mm - Kemifam Power (minst 0,4% koncentration - följ bruksanvisningen) - Som alternativ till 2 X 0,05 lit Ethosat kan 1 X 0,1 lit Ethosat användas vid tex stora ogräs. (Max totaldos är 0,1 lit/ha) 104

45 Sockerbetor (forts) Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Tistel gr Matrigon 72 SG + Stadie Tistel cm, 0,5 lit Renol Värme gynnar effekten Kvickrot mfl. 2,0-3,0 lit Focus Ultra Kvickroten 2-4 blad Behandlingarna kan gräsogräs upprepas vid behov 0,75-1,0 lit Select (Select tar även +0,75-1,0 lit Renol vitgröe) Insekter: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Trips Betfluga, Betjordloppor mfl. 0,25 lit Sumialpha 5 FW 0,25 lit Sumialpha 5 FW 0,2-0,25 lit Fastac

46 Sockerbetor (forts) Svamp: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Mjöldagg 0,5 lit Comet Vid begynnande angrepp Augusti (ev upprepning Ramularia vid kraftiga angrepp) och Rost Växtnäringsbrist: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Manganbrist 1,5-2,0 lit Mn bladstadiet och 0,5-1,0 lit NoroTec Mangan 8-10 bladstadiet Borbrist 2,0-3,0 lit Bor bladstadiet Bland ej med Sumialpha 5 FW Allmän näringsbrist 6-8 lit MicroTop 106

47 Potatis Utvecklingsskala - Potatis Virusbekämpning i utsädespotatis Alternaria Bladmögel Ogräsbekämpning - ört och gräsogräs Nedvissning Stritar/stinkfly/bladlöss Groning till begynnande uppkomst Blastutveckling Knölsättning till begynnande blomning Blomning Knölutveckling Begynnande mognad Plantans avmognad Potatis (ej färskpotatis) Betning 0,2 lit Rizolex 50 FW 250 ml Maxim 0,6 lit Monceren Prestige (OBS doseringen gäller per ton utsäde) Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Örtogräs 0,3-0,5 kg Sencor Före/vid uppkomst Se not 1,2 och 3 nedan 0,2-0,4 kg Sencor + Före uppkomsten 0,5 lit Renol följt av 0,2-0,3 kg Sencor Efter uppkomsten Ca 5 cm hög blast. Se not 3 nedan 2,0-3,0 lit Fenix dag före uppkomst 0,3-0,4 kg Sencor 107

48 Vi rekommenderar Infinito 3 behandlingar mitt i programmet BAYER AGRO APP Få information om Bayers produkter, nyheter, videos Scanna koden skicka ett sms med texten BAYER APP till *Kostnad normal trafikavgift Medlem i Svenskt Växtskydd. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.

49 Potatis (ej färskpotatis) (forts) Ogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Örtogräs (nattskatta) 0,25 lit Centium + Senast 5 dag 0,3-0,5 kg Sencor före uppkomst 0,3-0,5 kg Sencor + Före uppkomst Markfukt gynnar 4,0 lit Boxer effekten 0,3-0,5 kg Sencor + Före uppkomst Delad Boxer 2,0 lit Boxer behandling att föredra följt av vid torka 2,0 lit Boxer Efter uppkomst Upprepning när ny Helt torra blad vid nattskatta har behandlingen hjärtblad Örtogräs (kvickrot, 0,3-0,5 kg Sencor Före/vid uppkomst Se not 1,2 och 3 tistel, gråbo) följt av nedan 50 gr Titus + Stadie Dosen kan delas på 2 0,2 lit Vätmedel Snärjmåra 2-4 kransar beh. (30+20 g) Kvickrot 3-6 blad Växtföljdsrestriktioner! Kvickrot 2,0-4,0 lit Focus ultra Kvickroten 3-5 blad Blasten max 20 cm hög 0,75-1,0 lit Select + Renol 7 dagars intervall till annan behandling 50 gr Titus + Stadie Växtföljdsrestriktioner! 0,2 lit vätmedel Not 1: Före uppkomst kan Renol Glyfosat Bio tillsättas Not 2: Fram till 10% uppkomst kan 0,2-0,25 lit Spotlight Plus 0,5-1 lit Reglone + 0,1% vätmedel tillsättas Not 3: Vid Sencorbehandling efter uppkomst beakta sortskillnader Virus: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt Övrig information Virusbehandling 2,5%-ig lösning Upprepas med en 200 lit vatten/ha veckas intervall Ökas successivt med blasttillväxten 109

Växtodling 2015 DLA-Agro. Växtodling 2015

Växtodling 2015 DLA-Agro. Växtodling 2015 Växtodling 2015 DLA-Agro Växtodling 2015 Produktinformation och almanacka för 2015 Kontakta Swedish Agro när det gäller... Växtskydd, mineralgödsel, utsäde, spannmål m.m. Patrik Persson BJUV (försäljningschef)

Läs mer

Växtskydd från Nordisk Alkali

Växtskydd från Nordisk Alkali Växtskydd från Nordisk Alkali Rådgivning och marknadsföring av väl utprovade växtskyddsmedel för användning i många grödor. Växthus Plantskolor Prydnadsväxter Grönsaker Frukt Spannmål Bär Raps Potatis

Läs mer

Effekter och rekommendationer

Effekter och rekommendationer Pyretroider tillverkarnas rekommendationer Observera att det kan finnas skillnader mellan preparatens långtidseffekt mot enskilda skadegörare. Doserna nedan anges i liter respektive kg/ha. Observera även

Läs mer

BROADWAY vinner över gräset

BROADWAY vinner över gräset BROADWAY vinner över gräset men även över örtogräset Solutions for the Growing World är enkelt! En enda produkt mot både gräs och örtogräs OCH med en temperaturstabilitet som gör att är anpassad för den

Läs mer

OLJEVÄXTSTRATEGI. Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps. Solutions for the Growing World

OLJEVÄXTSTRATEGI. Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps. Solutions for the Growing World OLJEVÄXTSTRATEGI Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World Få maximal avkastning från dina rapsfält Kerb TM Flo 400 är effektivt mot ett brett spektrum

Läs mer

Fokusera på lönsamhet i din spannmålsodling. Bredverkande Effektiv från stråbas till ax, även effekt mot Fusarium Ger merskörd och kvalitet

Fokusera på lönsamhet i din spannmålsodling. Bredverkande Effektiv från stråbas till ax, även effekt mot Fusarium Ger merskörd och kvalitet Fokusera på lönsamhet i din spannmålsodling Bredverkande Effektiv från stråbas till ax, även effekt mot Fusarium Ger merskörd och kvalitet www.bayercropscience.se En effektiv svampbekämpning är basen i

Läs mer

oljeväxtstrategi Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World

oljeväxtstrategi Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World oljeväxtstrategi Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World Dosering: 165 g/ha matrigon 72sg 0 10 12 14 30 50 55 vårraps 12-55 höstraps er 31-55 Rekommendationen

Läs mer

Spannmålsstrategi. Dow AgroSciences har lösningen på ogräsproblemet i höstsäd, oavsett om det gäller örtogräs eller gräsogräs.

Spannmålsstrategi. Dow AgroSciences har lösningen på ogräsproblemet i höstsäd, oavsett om det gäller örtogräs eller gräsogräs. Spannmålsstrategi Dow AgroSciences har lösningen på ogräsproblemet i höstsäd, oavsett om det gäller örtogräs eller gräsogräs. I vårsäd erbjuder vi dessutom marknadens mest använda herbicid mot ogräs i

Läs mer

VÄXTSKYDDSMEDEL Glyfosat och fästmedel. VÄXTSKYDDSMEDEL Ogräsmedel för spannmål och vallar. Dassoil-fästmedel. Classic Premium SX. Ariane S.

VÄXTSKYDDSMEDEL Glyfosat och fästmedel. VÄXTSKYDDSMEDEL Ogräsmedel för spannmål och vallar. Dassoil-fästmedel. Classic Premium SX. Ariane S. VÄXTSKYDDSMEDEL Glyfosat och fästmedel Ranger 360 En basglyfosat av god kvalitet för bekämpning av ogräs. Tillverkad av Monsanto. Begränsad användning på grundvattenområde. För bekämpning av kvickrot:

Läs mer

Kemisk ogräsbekämpning. www.jordbruksverket.se

Kemisk ogräsbekämpning. www.jordbruksverket.se www.jordbruksverket.se Kemisk ogräsbekämpning 011/01 Kemisk ogräsbekämpning 011/01 Innehållsförteckning 011-09-7 Anpassa dosen efter villkoren... Dosnycklar... 3 Ogräsens indelning... 4 Var rädd om vattnet...

Läs mer

Belkar. Ny effektiv örtogräsherbicid för användning i höstraps på hösten. NYHET

Belkar. Ny effektiv örtogräsherbicid för användning i höstraps på hösten. NYHET Belkar Ny effektiv örtogräsherbicid för användning i höstraps på hösten. NYHET 12 14 Belkar TM Innehåll av aktiva substanser 48 g/l pikloram 10 g/l halauifen-methyl Belkar innehåller den helt nya aktiva

Läs mer

Kemisk ogräsbekämpning 2011

Kemisk ogräsbekämpning 2011 Kemisk ogräsbekämpning 011 Innehållsförteckning Ogräsbrev nr 1. 011-04-11 Anpassa dosen efter villkoren... Dosnycklar... 3 Ogräsens indelning... 4 Var rädd om vattnet... 5 Höstsäd höstbehandling gräs-

Läs mer

När ogräset skyddar sig mot bekämpningsmedel

När ogräset skyddar sig mot bekämpningsmedel När ogräset skyddar sig mot bekämpningsmedel Värt att veta om resistens Solutions for the Growing World Förhindra resistens genom att planera en effektiv besprutningsstrategi för flera år framöver TM Broadway

Läs mer

OLJEVÄXTSTRATEGI. Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps. Solutions for the Growing World

OLJEVÄXTSTRATEGI. Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps. Solutions for the Growing World OLJEVÄXTSTRATEGI Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World Fakta om Bredspektrasubstans med effekt på de viktigaste örtogräsarterna. Mycket brett

Läs mer

Följ alltid etikettens anvisningar. * Varumärke Dow Agro Sciences LLC

Följ alltid etikettens anvisningar. * Varumärke Dow Agro Sciences LLC * Varumärke Dow Agro Sciences LLC Dow AgroSciences Sverige AB Norra Vallgatan 70 SE-211 22 Malmö Tel: 040-97 06 40 Fax: 040-97 06 55 www.dowagro.se Anmärkning: Information och fakta i denna skrift är såvitt

Läs mer

Renkavle och åkerven Hur bekämpar vi och stoppar spridningen?

Renkavle och åkerven Hur bekämpar vi och stoppar spridningen? Renkavle och åkerven Hur bekämpar vi och stoppar spridningen? Per-Erik Larsson och Per Widén Renkavlens utbredning i Europa I 14 länder Totalt 9 milj ha Varav resistens 53 % 1,5 milj ha 80 % 4,2 milj ha

Läs mer

Vad är herbicidresistens?

Vad är herbicidresistens? Herbicidresistens Vad är herbicidresistens? Herbicidresistens är en nedärvd förmåga hos ett ogräs att överleva en bekämpning som normalt tar död på ogräset. Symtom på resistens: Opåverkade plantor jämte

Läs mer

Resistens och resistensutveckling. en presentation gjord av HIR Malmöhus, finansierad av LRF Kraftsamling Växtodling

Resistens och resistensutveckling. en presentation gjord av HIR Malmöhus, finansierad av LRF Kraftsamling Växtodling Resistens och resistensutveckling en presentation gjord av HIR Malmöhus, finansierad av LRF Kraftsamling Växtodling Vad är resistens? Förmågan hos en organism att överleva en pesticidbehandling, som under

Läs mer

Kemisk ogräsbekämpning.

Kemisk ogräsbekämpning. www.jordbruksverket.se Kemisk ogräsbekämpning 013/014 Jordbruksverkets växtskyddscentraler, oktober 013 Redaktör Karin Jahr Rådgivningsenheten norr Jordbruksverket Dragarbrunnsgatan 35 753 0 UPPSALA Materialet

Läs mer

Tillåten behandling. Max antal behandl. Tidpunkt utvecklingsstadium. Maxdos /behandl. Endast vårbehandling DC 13-49

Tillåten behandling. Max antal behandl. Tidpunkt utvecklingsstadium. Maxdos /behandl. Endast vårbehandling DC 13-49 Gratil 75 WG Herbicid Växtskyddsmedel Klass 2 L Reg Nr 4232 Användningsområde Mot örtogräs i odlingar av stråsäd, lin, betesvall, gräsfrövall och slåttervall. I stråsäd endast för vårbehandling. Betesdjur

Läs mer

Kemisk ogräsbekämpning 2012

Kemisk ogräsbekämpning 2012 Kemisk ogräsbekämpning 01 Innehållsförteckning 01-04-6 Anpassa dosen efter villkoren... Dosnycklar... 3 Ogräsens indelning... 4 Var rädd om vattnet... 5 Höstsäd höstbehandling gräs- och örtogräs... 6 Höstsäd

Läs mer

Ogräsbekämpning i stråsäd och höstraps 2003

Ogräsbekämpning i stråsäd och höstraps 2003 Ogräsbekämpning i stråsäd och höstraps 2003 Sammanfattning Fem försöksserier med ogräsbekämpning har genomförts i Skåneförsökens regi 2003. I försöksserie L5-2424 åkerven- och örtogräsbekämpning, genomfördes

Läs mer

Karin Jahr Jordbruksverkets växtskyddscentral Linköping. Brunnby 13 januari 2009 L ) 9/5 DC 30 2) 21/5 DC 33 LSD 5% 794 (15%)

Karin Jahr Jordbruksverkets växtskyddscentral Linköping. Brunnby 13 januari 2009 L ) 9/5 DC 30 2) 21/5 DC 33 LSD 5% 794 (15%) Karin Jahr Jordbruksverkets växtskyddscentral Linköping Brunnby 13 januari 2009 Brunnby L5-300 balders- förgät- snärj- samtl. skörd brå migej måra A. Obehandlat g/m 139 160 44 416 5394 A. Rel tal B. Express

Läs mer

Agil 100 EC. Tar effektivt hand om gräsogräs och spillsäd.

Agil 100 EC. Tar effektivt hand om gräsogräs och spillsäd. Agil 100 EC Tar effektivt hand om gräsogräs och spillsäd. Agil 100 EC Verkar snabbt och är enkel att applicera! Innehåll: 100 g/l propaquizafop Formulering: EC (Emulgerbart koncentrat) Registrerade grödor:

Läs mer

KEMISK OGRÄSBEKÄMPNING 2009/2010

KEMISK OGRÄSBEKÄMPNING 2009/2010 KEMISK OGRÄSBEKÄMPNING 009/010 Kemisk ogräsbekämpning 009/010 009-08-18 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Anpassa dosen efter villkoren... Dosnyckel Höstsäd... 3 Dosnyckel Vårsäd... 3 Ogräsens

Läs mer

För transporter med personbil, lastbil etc. gäller ettdera av följande alternativ:

För transporter med personbil, lastbil etc. gäller ettdera av följande alternativ: Transport av bekämpningsmedel m.m. Lantbrukare transporterar ibland produkter som är klassade som farligt gods. Då gäller Räddningsverkets föreskrifter ADR-S. För ej transportklassade preparat gäller Transport

Läs mer

Jordbrukardagar 2016

Jordbrukardagar 2016 Jordbrukardagar 2016 Svampbekämpning Louise Aldén och Gunilla Berg Jordbruksverket Vädret i Lund 2014/2015 källa:smhi Rödsotvirus - stora angrepp i höstsäd 2015 Hösten 2014 flera riskfaktor sammanföll

Läs mer

Rådgivare, praktiker. Bibliografiska uppgifter för Kemisk ogräsbekämpning 2008

Rådgivare, praktiker. Bibliografiska uppgifter för Kemisk ogräsbekämpning 2008 Bibliografiska uppgifter för Kemisk ogräsbekämpning 008 Författare Anonym Utgivningsår 008 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket (SJV); Sveriges lantbruksuniversitet (SLU); Svalöf

Läs mer

NYHET. Större verktygslåda inom växtreglering för en starkare och friskare gröda

NYHET. Större verktygslåda inom växtreglering för en starkare och friskare gröda NYHET Större verktygslåda inom växtreglering för en starkare och friskare gröda TM Vi ger Sverige ett rejält försprång Nya möjligheter med Moddus 3 Moddus förbättrar grödan på flera sätt 4 Myter och sanningar

Läs mer

Växtskyddsåret 2014. observationer från prognosgraderingar och försök i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län

Växtskyddsåret 2014. observationer från prognosgraderingar och försök i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län 215-1-11 Växtskyddsåret 214 observationer från prognosgraderingar och försök i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län Anders Lindgren Lina Norrlund anders.lindgren@jordbruksverket.se

Läs mer

Bekämpningsrekommendationer. Svampar och insekter 2014. www.jordbruksverket.se

Bekämpningsrekommendationer. Svampar och insekter 2014. www.jordbruksverket.se Bekämpningsrekommendationer Svampar och insekter 2014 www.jordbruksverket.se Jordbruksverkets växtskyddscentraler, mars 2014 Författare: Louise Aldén, Gunnel Andersson, Anders Arvidsson, Gunilla Berg,

Läs mer

Klas Eriksson Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg, Flottiljv. 18, Kalmar E-post:

Klas Eriksson Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg, Flottiljv. 18, Kalmar E-post: ÖRTOGRÄSBEKÄMPNING I HÖSTVETE OCH KORN. Försök inom animaliebältet 2002. Klas Eriksson Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg, Flottiljv. 18, 392 41 Kalmar E-post: klas.eriksson@hush.se Sammanfattning

Läs mer

Sammanfattning och slutord Fem försöksserier utförda i Skåne under 2005 redovisas här (tabell 1 3).

Sammanfattning och slutord Fem försöksserier utförda i Skåne under 2005 redovisas här (tabell 1 3). OGRÄSBEKÄMPNING I STRÅSÄD OCH HÖSTRAPS 2005 Av Henrik Hallqvist, SJV Växtskyddsenheten, Box 12, 230 53 Alnarp Statistisk bearbetning Lennart Pålsson, SLU FFE, Box 44, 230 53 Alnarp E-post: Henrik.Hallqvist@sjv.se

Läs mer

Bekämpningsrekommendationer. Svampar och insekter 2013. www.jordbruksverket.se

Bekämpningsrekommendationer. Svampar och insekter 2013. www.jordbruksverket.se Bekämpningsrekommendationer Svampar och insekter 2013 www.jordbruksverket.se Jordbruksverkets växtskyddscentraler, mars 2013 Jordbruksverkets växtskyddscentraler, mars 2013 Författare: Gunnel Andersson,

Läs mer

Bekämpningsrekommendationer. Svampar och insekter 2013. www.jordbruksverket.se

Bekämpningsrekommendationer. Svampar och insekter 2013. www.jordbruksverket.se Bekämpningsrekommendationer Svampar och insekter 2013 www.jordbruksverket.se Jordbruksverkets Växtskyddscentraler mars 2013 Författare: Gunnel Andersson, Anders Arvidsson, Gunilla Berg, Louise Aldén, Alf

Läs mer

INTEGRERAT VÄXTSKYDD. Bekämpningsrekommendationer. Svampar och insekter 2015. www.jordbruksverket.se

INTEGRERAT VÄXTSKYDD. Bekämpningsrekommendationer. Svampar och insekter 2015. www.jordbruksverket.se Förebygg Bevaka INTEGRERAT VÄXTSKYDD Följ upp Behovsanpassa Bekämpningsrekommendationer Svampar och insekter 2015 www.jordbruksverket.se Jordbruksverkets växtskyddscentraler, mars 2015 Sammanställt av:

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Påverkan av ogräsmedel på efterföljande gröda

Bibliografiska uppgifter för Påverkan av ogräsmedel på efterföljande gröda Bibliografiska uppgifter för Påverkan av ogräsmedel på efterföljande gröda Författare Jahr K. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Ingår i... Utgivare Huvudspråk Målgrupp Regional växtodlings- och växtskyddskonferens.

Läs mer

Årets växtskyddsprogram

Årets växtskyddsprogram Produktkatalog Årets växtskyddsprogram DuPonts produktprogram växer Vi har sedan flera år varit en av de ledande leverantörerna på ogräsmedel med vårt lågdosprogram. Det samma med vår starka ställning

Läs mer

Sammanfattning och slutord Sex försöksserier utförda i Skåne och Animaliebältet under 2008 redovisas här (tabell 1 3).

Sammanfattning och slutord Sex försöksserier utförda i Skåne och Animaliebältet under 2008 redovisas här (tabell 1 3). Årets ogräsförsök i spannmål och majs Av Henrik Hallqvist, SJV Växtskyddsenheten, Box 12, 230 53 Alnarp E-post: Henrik.Hallqvist@sjv.se Statistisk bearbetning: Lennart Pålsson, SLU FFE, Box 44, 230 53

Läs mer

SPANNMÅLSSTRATEGI. Vi har lösningen på ogräsproblemet i stråsäd, oavsett om det gäller örtogräs eller gräsogräs. Solutions for the Growing World

SPANNMÅLSSTRATEGI. Vi har lösningen på ogräsproblemet i stråsäd, oavsett om det gäller örtogräs eller gräsogräs. Solutions for the Growing World SPANNMÅLSSTRATEGI Vi har lösningen på ogräsproblemet i stråsäd, oavsett om det gäller örtogräs eller gräsogräs Solutions for the Growing World Aryle TM Active är en ny aktiv substans för kontroll av örtogräs

Läs mer

Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling

Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling TM Vad är de största hoten mot en hög skörd med god kvalitet, Magnus? Gråmögelsbekämpning Infektion av gråmögel sker oftast i den öppna blomman.

Läs mer

Risk- och konsekvensanalys för stråsäd - svampsjukdomar och skadedjur

Risk- och konsekvensanalys för stråsäd - svampsjukdomar och skadedjur Risk- och konsekvensanalys för stråsäd - svampsjukdomar och skadedjur Bedömningar gjorda av Anders Adholm, HIR Skåne, Anki Sjöberg, Lovanggruppen, Cecilia Lerenius och Gunilla Berg, Jordbruksverket samt

Läs mer

Växtodlingskonferens Brunnby gård 14 januari 2015 Ogräs

Växtodlingskonferens Brunnby gård 14 januari 2015 Ogräs Växtodlingskonferens Brunnby gård 14 januari 2015 Ogräs Per Widén, Jordbruksverket, Växtskyddscentralen Uppsala Per-Erik Larsson, Jordbruksverket, Växtskyddscentralen Skara Innehåll Sid 2 Ogräsförsök 2014

Läs mer

Årets upplaga av Odla är ännu lite vassare, bland nyheterna kan vi nämna:

Årets upplaga av Odla är ännu lite vassare, bland nyheterna kan vi nämna: 2016 Odla utges av Lantmännen Lantbruk 205 03 Malmö Vete i närbild. Odla är ett resultat av Lantmännens gemensamma kunnande. Redaktion: Amanda Andersson Erik Pettersson Freddy Bengtsson Göran Larsson Karin

Läs mer

Mirador 250 SC / 11.11.2010 1 (5)

Mirador 250 SC / 11.11.2010 1 (5) Mirador 250 SC / 11.11.2010 1 (5) Mirador 250 SC Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar Aktiv substans: Preparattyp: SC atsoksistrobiini 250 g/l Miljöfarlig Användningsändamål För bekämpning av mjöldagg och

Läs mer

Växtodlingskonferens Uddevalla 16 januari 2015 Ogräs

Växtodlingskonferens Uddevalla 16 januari 2015 Ogräs Växtodlingskonferens Uddevalla 16 januari 2015 Ogräs Per-Erik Larsson, Jordbruksverket Växtskyddscentralen Skara, 036-158114 Ogräsförsök 2014 i FIV, ÖSF och Sveaförsöken Försöksplan Plannr ADB RegionFörsöksplats

Läs mer

OGRÄSBEKÄMPNING I HÖSTSÄD

OGRÄSBEKÄMPNING I HÖSTSÄD OGRÄSBEKÄMPNING I HÖSTSÄD av Klas Eriksson, HS Kalmar-Kronoberg Statistisk bearbetning Robert Anderson SLU FFE Uppsala Två försöksserier med ogräsbekämpning i höstsäd har genomförts i Animaliebältet under

Läs mer

Knölsyska i vårsäd Åkertistel i vårsäd Örtogräs i vårraps Örtogräs i lin Fleråriga ogräseffekter

Knölsyska i vårsäd Åkertistel i vårsäd Örtogräs i vårraps Örtogräs i lin Fleråriga ogräseffekter Regional växtodlingskonferens Brunnby 15 januari 2014 Karin Jahr, Växtskyddscentralen Uppsala Knölsyska i vårsäd Åkertistel i vårsäd Örtogräs i vårraps Örtogräs i lin Fleråriga ogräseffekter Icke registrerade

Läs mer

SPANNMÅLSSTRATEGI. Vi har lösningen på ogräsproblemet i stråsäd, oavsett om det gäller örtogräs eller gräsogräs. Solutions for the Growing World

SPANNMÅLSSTRATEGI. Vi har lösningen på ogräsproblemet i stråsäd, oavsett om det gäller örtogräs eller gräsogräs. Solutions for the Growing World SPANNMÅLSSTRATEGI Vi har lösningen på ogräsproblemet i stråsäd, oavsett om det gäller örtogräs eller gräsogräs Solutions for the Growing World Aryle TM Active är en ny aktiv substans för örtogräskontroll

Läs mer

Bekämpningsrekommendationer. svampar och insekter

Bekämpningsrekommendationer. svampar och insekter Bekämpningsrekommendationer svampar och insekter 2007 BEHÖRIGHETSMATERIAL BE17 ISSN 1652-6023 Jordbruksverket 551 82 Jönköping Telefon: 036-15 50 00 (vx) E-post: jordbruksverket@sjv.se Internet: www.sjv.se

Läs mer

DuPont växtskydd PRODUKTKATALOG 2013. www.dupont.se/agro, tel. 040-680 47 00. DuPont Sverige AB, Box 839, 201 80 Malmö

DuPont växtskydd PRODUKTKATALOG 2013. www.dupont.se/agro, tel. 040-680 47 00. DuPont Sverige AB, Box 839, 201 80 Malmö DuPont växtskydd PRODUKTKATALOG 2013 www.dupont.se/agro, tel. 040-680 47 00 DuPont Sverige AB, Box 839, 201 80 Malmö Innehåll & kontaktpersoner Produktkatalog 2013 Innehåll & kontaktpersoner 2 Rengöring

Läs mer

Ogräsbekämpning i vallinsådd med baljväxter

Ogräsbekämpning i vallinsådd med baljväxter Ogräs Ogräsbekämpning i vallinsådd med baljväxter Av Karin Andersson, Hushållningssällskapet Väst karin.andersson@hushallningssallskapet.se Sammanfattning Ingen skillnad i ogräseffekt (genomsnitt av sex

Läs mer

L147559 SWED/3N. Användningsområde Mot ogräs i odlingar av sockeroch fodermajs. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tilllåtits.

L147559 SWED/3N. Användningsområde Mot ogräs i odlingar av sockeroch fodermajs. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tilllåtits. L147559 SWED/3N Användningsområde Mot ogräs i odlingar av sockeroch fodermajs. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tilllåtits. Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME

Läs mer

Ultra. Focus 5 L. Ogräsmedel

Ultra. Focus 5 L. Ogräsmedel Focus Ultra Ogräsmedel Användningsområde: Mot gräsogräs i odlingar av blomkål, bönor, energiskog, jordgubbar, foder- och kokärter, klöverfrö, lusern, lök, morötter, oljelin, raps, rybs, rödsvingel, selleri,

Läs mer

SPECIMEN UN Herbicid. Herbicid SWEDEN

SPECIMEN UN Herbicid. Herbicid SWEDEN LEGACY 500 SC Herbicid Verksamt ämne: Diflufenikan 500 g/l (42 vikt-%) Formulering: Suspensionskoncentrat (SC) Registreringsnummer: 5002 Användarkategori: 2L Verkningsmekanism: HRAC F1 Tillverkare/Innehavare

Läs mer

Produktfakta Medlets verkan : Ogräsmedel Registreringsnummer : 5002 Behörighetsklass : 2L Formulering. : 1 liter. Användningsvillkor

Produktfakta Medlets verkan : Ogräsmedel Registreringsnummer : 5002 Behörighetsklass : 2L Formulering. : 1 liter. Användningsvillkor Legacy 500 SC OGRÄSMEDEL Reg. 5002. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkemässigt bruk efter särskilt tillstånd. Godkänd för bekämpning av örtogräs i följande grödor: Höst- och vårvete, höst- och vårkorn,

Läs mer

dosnyckel Höstsäd För anpassad ogräsbekämpning

dosnyckel Höstsäd För anpassad ogräsbekämpning dosnyckel Höstsäd För anpassad ogräsbekämpning www.jordbruksverket.se Dosnyckel (finns även på www.jordbruksverket.se/vsc) För att dosnyckeln ska vara användbar krävs att sprutan uppfyller kraven vid funktionstest.

Läs mer

SPECIMEN. Insektsmedel. Meget effektiv bekæmpelse i knop stadiet, og skåner nyttedyr under blomstring.

SPECIMEN. Insektsmedel. Meget effektiv bekæmpelse i knop stadiet, og skåner nyttedyr under blomstring. Mavrik 2F Insektsmedel Meget effektiv bekæmpelse i knop stadiet, og skåner nyttedyr under blomstring. För användning i ärter, höstraps, lin, potatis, stråsäd och vårraps enligt bruksanvisningen, som anges

Läs mer

VÄXTODLINGS- GÅRDENS GULA MOTOR

VÄXTODLINGS- GÅRDENS GULA MOTOR VÄXTODLINGS- GÅRDENS GULA MOTOR I svenska försök har alla sorter som medeltal visat lägre avkastning vid sen sådd, i genomsnitt 29 kg lägre fröskörd per dygn senare såtid. I Danmark är den siffran något

Läs mer

Tveka inte att kontakta oss! Peter Annas Utsädeschef, Lantmännen Lantbruk. Ledare PETER ANNAS. Odla utges av Lantmännen Lantbruk Malmö

Tveka inte att kontakta oss! Peter Annas Utsädeschef, Lantmännen Lantbruk. Ledare PETER ANNAS. Odla utges av Lantmännen Lantbruk Malmö 0 Odla utges av Lantmännen Lantbruk 05 03 Malmö Vackert rapsfält, en tidig morgon i mitten av maj. Odla är ett resultat av Lantmännens gemensamma kunnande. Redaktion: Annika Nilsson Camilla Persson Erik

Läs mer

Jordbrukaredagarna 2011

Jordbrukaredagarna 2011 Jordbrukaredagarna 2011 Alnarp 14 jan Erfarenheter från svampförsöken 2010 Gunilla Berg Jordbruksverket Växtskyddscentralen Alnarp Försöksboken sid 179-188 Septoria tritici Gulrost Dinaro Sköldfläcksjuka

Läs mer

Reg. nr. 4540. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk.

Reg. nr. 4540. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk. LEXUS 50WG SE 100G BKL K-39143.qxp 21/04/15 16:45 Page1 K-39143/31504 - SWEDEN - (COVER) PAGE 1 Â Varning Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Samla upp spill. Innehållet/behållaren

Läs mer

Svampmedel. Blandningspartner för bekämpning av flera svampsjukdomar

Svampmedel. Blandningspartner för bekämpning av flera svampsjukdomar Bumper 25 EC Svampmedel Blandningspartner för bekämpning av flera svampsjukdomar För användning i stråsad. Se tabell under användningsvillkor för specifika grödor. Verksamt ämne: Propikonazol 250 g/l (25,1

Läs mer

Ogräskontroll Enkelt och effektivt www.bayercropscience.se ett praktiskt verktyg För att lyckas med sin spannmålsodling är en effektiv ogräsbekämpning helt avgörande. Vårt mål med denna ogräsbok är att

Läs mer

Aktuella ogräsförsök i spannmål och majs

Aktuella ogräsförsök i spannmål och majs Henrik Hallqvist, Jordbruksverket, Alnarp Mattias Zetterstrand, Hushållningssällskapet Kristianstad E-post: henrik.hallqvist@jordbruksverket.se Aktuella ogräsförsök i spannmål och majs Sammanfattning och

Läs mer

Växtskydd för professionell potatisodling

Växtskydd för professionell potatisodling Nordisk Alkali Växtskydd för professionell potatisodling Betningsmedel Fungazil 3 Rizolex 3 Ogräsmedel Fenix 4 Spotlight Plus 4 Centium 4 Select 5 Bladmögelmedel Epok 6 Ranman Top 7 smedel Sumi-Alpha 8

Läs mer

OGRÄS. Höst- och vårbehandling mot åkerven och örtogräs i höstvete. Ogräs

OGRÄS. Höst- och vårbehandling mot åkerven och örtogräs i höstvete. Ogräs OGRÄS Höst- och vårbehandling mot åkerven och örtogräs i höstvete Karin Jahr, Jordbruksverkets växtskyddscentral, Linköping I årets försök jämfördes olika preparat, preparatblandningar och spruttidpunkter.

Läs mer

Bladlusbekämpning i ärter och åkerböna

Bladlusbekämpning i ärter och åkerböna Bladlusbekämpning i ärter och åkerböna Mariann Wikström, Agro Plantarum Ola Sixtensson, Hushållningssällskapet Malmöhus Ärtbladlus Ofta förekommer lössen fläckvis i fälten. I början sitter de gömda i ärtplantans

Läs mer

BRUKSANVISNING. 01 Produktfakta. Behörighetsklass

BRUKSANVISNING. 01 Produktfakta. Behörighetsklass L147730 SWED/12M Användningsområde Mot bladlöss i odlingar av lantbruksgrödor, frukt, jordgubbar, grönsaker, prydnadsväxter samt i plantskolor. I växthus, endast på prydnadsväxter. Behandling av ätliga

Läs mer

Agrimarket- kryssning

Agrimarket- kryssning Agrimarket- kryssning Viking Mariella 2.-4.12.2013 Aktuellt om höstraps: Sorter och odlingsteknik Med dubbelsådd- metod Jussi Peltonen Berner Oy Höstrapsodlingen väcker intresse 2012 Odlingsareal ca 1

Läs mer

Nordisk Alkali. Växtskydd för professionell potatisodling

Nordisk Alkali. Växtskydd för professionell potatisodling Nordisk Alkali Växtskydd för professionell potatisodling Betningsmedel Fungazil 3 Rizolex 3 Ogräsmedel Fenix 4 Spotlight Plus 4 Centium 4 Select 5 Roxy 11 Bladmögelmedel Epok 6 Ranman Top 7 Cymbal 7 smedel

Läs mer

5 L. Ultra. Focus. Ogräsmedel

5 L. Ultra. Focus. Ogräsmedel Focus Ultra Ogräsmedel Användningsområde: Mot gräsogräs i odlingar av blomkål, bönor, energiskog, jordgubbar, foder- och kokärter, klöverfrö, lusern, lök, morötter, oljelin, raps, rybs, rödsvingel, selleri,

Läs mer

Resistens. Utveckling av resistens i en population.

Resistens. Utveckling av resistens i en population. Resistens Utveckling av resistens i en population. Känslig Resistent Vad är resistens? Resistens betyder motståndskraft. Bekämpningsmedelsresistens är förmågan hos en organism att överleva en pesticidbehandling,

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 26 maj 2011. KIFS 2011:2 Utkom från

Läs mer

Av Henrik Hallqvist, SJV Växtskyddsenheten, Box 12, Alnarp Lennart Pålsson, SLU, FFE, Box 44, Alnarp

Av Henrik Hallqvist, SJV Växtskyddsenheten, Box 12, Alnarp Lennart Pålsson, SLU, FFE, Box 44, Alnarp Ogräsförsök i höstvete, korn och ärter Av Henrik Hallqvist, SJV Växtskyddsenheten, Box 12, 230 53 Alnarp Lennart Pålsson, SLU, FFE, Box 44, 230 53 Alnarp Fem försöksserier har genomförts i Skåneförsökens

Läs mer

Introduktionskurs Mjölby 2010-11-17

Introduktionskurs Mjölby 2010-11-17 Introduktionskurs Mjölby 2010-11-17 Växtskydd/Miljö/Ekonomi Örjan Folkesson Jordbruksverket, Alnarp Bakgrund till växtskyddsrådgivning! Miljömålen: Grundvatten av god kvalitet Levande sjöar och vattendrag

Läs mer

Vattendrag. Håll skyddsavstånden!

Vattendrag. Håll skyddsavstånden! Vattendrag Håll skyddsavstånden! s 124-126 Skyddsavstånd Markanpassat Gäller alltid. Skyddar mot transport genom eller ovanpå marken Vindanpassat Skyddar omgivningen mot vindavdrift Markanpassat skyddsavstånd

Läs mer

2012-12-11. Växtskyddsåret 2012. Anders Arvidsson, Växtskyddscentralen Alf Djurberg, Växtskyddscentralen Göran Gustafsson, Växtskyddscentralen

2012-12-11. Växtskyddsåret 2012. Anders Arvidsson, Växtskyddscentralen Alf Djurberg, Växtskyddscentralen Göran Gustafsson, Växtskyddscentralen Växtskyddsåret 212 Anders Arvidsson, Växtskyddscentralen Alf Djurberg, Växtskyddscentralen Göran Gustafsson, Växtskyddscentralen Snödjup Malmslätt 211 / 212 cm 8 7 6 5 4 3 2 1 Okt Nov Dec Jan Feb Mar Nederbörd

Läs mer

L144964 SWED/5M Ogräsmedel Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vatten-

L144964 SWED/5M Ogräsmedel Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vatten- L144964 SWED/5M Ogräsmedel Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast:

Läs mer

Express 50 SX OGRÄSMEDEL

Express 50 SX OGRÄSMEDEL EXPRESS 50SX SE 150G BKL K-39129.qxp 09/04/15 10:47 Page1 K-39129/31504 - SWEDEN - (COVER) - PAGE 1 Â Varning Kan orsaka allergisk hudreaktion. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Läs mer

Broadway EU 582 CCL ITALY BASE LABEL BASE LABEL. Package MID : Trade Name : BROADWAY. w. 50 mm PAGE 1

Broadway EU 582 CCL ITALY BASE LABEL BASE LABEL. Package MID : Trade Name : BROADWAY. w. 50 mm PAGE 1 145X95MM Specification : PAGE 1 w. 50 mm Bekämpningsmedel klass 2L - Reg. nr. 4954 Broadway Number of Colours used: 4 Magenta Cyan Yellow w. 145 mm OGRÄSMEDEL Detta medel är prövat i svenska försök. Anvisningarna

Läs mer

Aktuella försöksresultat, betning mot utsädesburna svampsjukdomar

Aktuella försöksresultat, betning mot utsädesburna svampsjukdomar Flera utsädesburna skadegörare finns på var och en av våra grödor Aktuella försöksresultat, betning mot utsädesburna svampsjukdomar Sammanställda av Lars Wiik, HUSEC Skadegörare som redan finns på fröet

Läs mer

L148165 SWED/12M 250 EC

L148165 SWED/12M 250 EC L148165 SWED/12M 250 EC Användningsområde För stråförkortning i odlingar av råg. Behandlingen får ej ske senare än i flaggbladstadiet. För stråförkortning i odlingar av timotej och rödsvingel för utsäde.

Läs mer

PAGE 1 (COVER) NOIR K-33869/31411 - SWEDEN. 111458 K-33869 20 PAGES 25/11/14 14:19 Page1

PAGE 1 (COVER) NOIR K-33869/31411 - SWEDEN. 111458 K-33869 20 PAGES 25/11/14 14:19 Page1 111458 K-33869 20 PAGES 25/11/14 14:19 Page1 PAGE 1 (COVER) PRODUKTFAKTA Medlets verkan: Ogräsmedel Registreringsnummer: 4124 Behörighetsklass: 2 L Formulering: Vattenlösligt granulat (WG) förpackat i

Läs mer

Din potatisodling. är vår passion

Din potatisodling. är vår passion Din potatisodling är vår passion Konsten att älska en knöl Potatis är ett av våra mest populära baslivsmedel. Och du som odlare vet att de älskade knölarna för en kämpig tillvaro i fält. Grödorna drabbas

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Höst- och vårbehandling mot åkerven och örtogräs i höstvete

Bibliografiska uppgifter för Höst- och vårbehandling mot åkerven och örtogräs i höstvete Bibliografiska uppgifter för Höst- och vårbehandling mot åkerven och örtogräs i höstvete Tidskrift/serie Utgivare Hushållningssällskapens multimedia Utgivningsår 2007 Författare Jahr K. Adress Växtskyddscentralen

Läs mer

R E S U L T A T B L A N K E T T 2012 L

R E S U L T A T B L A N K E T T 2012 L Utskrift: 2012-10-08 SIDA 1 Skåneförsöken / Bearbetat av HUSEC AB, Borgeby Ansvarig för serien: Per-Göran Andersson 046-713650, 0708-161050 PLAN: L15-8440-12 Preparatjämf. strategi för bek. av svampsjukdomar

Läs mer

Prognos och Varning. - Och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralen och Jordbruksverket

Prognos och Varning. - Och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralen och Jordbruksverket Prognos och Varning - Och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralen och Jordbruksverket Artikel 14 Integrerat växtskydd Integrerat växtskydd beskrivs i Artikel 14 Krav ställs på medlemsstaterna att

Läs mer

INTEGRERAT VÄXTSKYDD. Kemisk ogräsbekämpning.

INTEGRERAT VÄXTSKYDD. Kemisk ogräsbekämpning. Förebygg Bevaka INTEGRERAT VÄXTSKYDD Följ upp Behovsanpassa Kemisk ogräsbekämpning 2017 www.jordbruksverket.se Jordbruksverkets växtskyddscentraler, april 2017 Text: Henrik Hallqvist, Växtskyddscentralen

Läs mer

Växjö möte 8 december 2009

Växjö möte 8 december 2009 Växjö möte 8 december 29 Fungicidförsök i stråsäd 29 Gunilla Berg Jordbruksverket Växtskyddscentralen Alnarp Tack! Försöken har bekostas av BASF, Bayer Crop Science, Du Pont, Nordisk Alkali, Makteshim

Läs mer

Växtskyddsmedel i frilandsgrönsaker 2011

Växtskyddsmedel i frilandsgrönsaker 2011 Växtskyddsmedel i frilandsgrönsaker 2011 Version 2011-04-21 Växtskyddsmedel i frilandsgrönsaker 2011 På följande sidor finns en förteckning över tillåtna växtskyddsmedel för odling av grönsaker på friland.

Läs mer

Ombud: BASF A/S Ved Stadsgraven 15 DK-2300 København S Tel. +45 32 66 07 00

Ombud: BASF A/S Ved Stadsgraven 15 DK-2300 København S Tel. +45 32 66 07 00 Comet Pro Svampmedel Mot svampangrepp i vete, råg, rågvete, korn, havre, fodermajs och sockerbetor. Verksam beståndsdel: Pyraclostrobin, 200 g/l (19,2% w/w) Formulation: EC Emulsionskoncentrat All annan

Läs mer

Signum. 2,5 kg. Varning. Svampmedel. Bekämpningsmedel klass 2L Reg. Nr. 4884 Endast för yrkesmässigt bruk

Signum. 2,5 kg. Varning. Svampmedel. Bekämpningsmedel klass 2L Reg. Nr. 4884 Endast för yrkesmässigt bruk Signum Svampmedel Användingsområde: svampangrepp i odlingar av morot, palsternacka, persiljerot, plommon, körsbär, jordgubbar, ärter, bönor, rödkål, vitkål, brysselkål, blomkål, broccoli, sallat, ruccola,

Läs mer

B A S F V Ä X T S K Y D D 2 0 1 2 / 13

B A S F V Ä X T S K Y D D 2 0 1 2 / 13 A S F V Ä X T S K Y D D 2 0 1 2 / 13 Texten på framsidan "vi tror på svenskt jordbruk" har innebörden att ASF vet att svenska jordbrukare jobbar med en så låg miljöpåverkan som det är möjligt, utan att

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Godkända växtskyddsmedel i frilandsgrönsaker 2008

Bibliografiska uppgifter för Godkända växtskyddsmedel i frilandsgrönsaker 2008 Bibliografiska uppgifter för Godkända växtskyddsmedel i frilandsgrönsaker 2008 Författare Jönsson B., Sundgren A. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket (SJV) Svenska

Läs mer

Snabbguide för användarvillkor Juli 2016

Snabbguide för användarvillkor Juli 2016 Snabbguide för användarvillkor Juli 2016 Information om snabbguide Juli 2016 Häftet upptar växtskyddsmedel klass 1, 2 och 3 som används inom jordbruk och trädgårdsnäring. I preparatens bruksanvisningar

Läs mer

Vad kostar förebyggande åtgärder inom växtskyddet?

Vad kostar förebyggande åtgärder inom växtskyddet? Vad kostar förebyggande åtgärder inom växtskyddet? ANDERS ADHOLM HENRIK NÄTTERLUND PATRICK PETERSSON HIR Malmöhus AB Borgeby Slottväg 11, 237 91 Bjärred Telefon 046-71 36 00 Fax 046-70 61 35 info-m@hushallningssallskapet.se

Läs mer

Så ökar du din förtjänst i matpotatisen! Prova den nya generationens betningsmedel, den ger dina potatisar ett tydligt försprång.

Så ökar du din förtjänst i matpotatisen! Prova den nya generationens betningsmedel, den ger dina potatisar ett tydligt försprång. Så ökar du din förtjänst i matpotatisen! Prova den nya generationens betningsmedel, den ger dina potatisar ett tydligt försprång. Lägg grunden för en bättre avräkning redan i år Bättre etablering, bättre

Läs mer

VÅRUTSÄDE SWEDISH AGRO

VÅRUTSÄDE SWEDISH AGRO VÅRUTSÄDE SWEDISH AGRO PRODUKTINFORMATION 2015 Brett sortiment av vårutsäde och fånggrödor Läs mer om sorterna och deras odlingsegenskaper DANISH INNEHÅLLSFÖRTECKNING AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 Val av

Läs mer

EU 5564 FRONT CCL LABEL ITALY. 140 mm. 98 mm. 5 mm 5 mm 15 mm. Bekämpningsmedel klass 2L - Reg. nr Matrigon 72 SG

EU 5564 FRONT CCL LABEL ITALY. 140 mm. 98 mm. 5 mm 5 mm 15 mm. Bekämpningsmedel klass 2L - Reg. nr Matrigon 72 SG PAGE 1 7 mm FRONT 10 mm 98 mm 1 Bekämpningsmedel klass 2L - Reg. nr 501 Matrigon 72 SG 12 mm OGRÄSMEDEL Detta medel är prövat i svenska försök. Anvisningarna grundar sig på resultaten från dessa. Då användningen

Läs mer