utmanad: Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 av Jesus och samtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "utmanad: Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 av Jesus och samtiden www.missionskyrkan.se"

Transkript

1 utmanad: av Jesus och samtiden Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens

2 Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 Föredragningslista 2 Budget och verksamhetsplan 29 Bilaga 1 Kandidater 46 Bilaga 2 Till Guds vila 51 Arbetsformer för konferensen 55 Enkla regler för beslutsfattande i kyrkokonferensen 58

3 Föredragningslista Missionskyrkans kyrkokonferens 2010 Torsdag Tal av kyrkostyrelsens ordförande Val av presidium Val av två protokollsjusterare Val av rösträknare Konferensens arbetssätt inklusive information om Livsnära samtal och påverkanstorg Tider för konferensens förhandlingar Fastställande av föredragningslista och dagordning Val av redaktionsutskott Hälsningar till systerkyrkor och missionsarbetare Hälsningar till och från andra samfund Torsdag Hälsning av inbjudna gäster Kort presentation av inkomna motioner och kyrkostyrelsens yttrande över dessa Torsdag Påverkanstorg 2 Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010

4 Fredag Kyrkostyrelsens årsberättelse Revisorernas berättelse Yttrande från kyrkokonferensens beredningsutskott Fastställande av resultat- och balansräkning Ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och missionsföreståndaren Uttalanden i aktuella frågor som konferensen beslutar uppta till behandling Tack till de pastorer, diakoner och missionärer som under året uppnår 65 års ålder Hälsning från equmenia Presentation och utfrågning av förordade kandidater till kyrkostyrelsen Plädering för förordade kandidater till kyrkostyrelsen Val av åtta ledamöter till kyrkostyrelsen Beslut om ordination av pastorer Beslut om ordination av diakoner Meddelande om missionsarbetare och volontärer som under året gått in i, eller återgått i internationell missionsuppgift Aktuell ekumenisk information samt information om processen kring Gemensam framtid Val av representanter i valberedning inför konstituerande möte för GF-kyrkan 2011 Fredag Livsnära samtal Fredag Seminarier Lördag Meddelande om nya och avgående riksanställda Fastställande av valresultat gällande kyrkostyrelsen Rapport från folkhögskolorna Ansökan om tillhörighet till Svenska Missionskyrkan Meddelande om ändringar i matrikeln Motioner Diskussion och beslut Lördag Livsnära samtal Föredragningslista 3

5 Lördag Rapport från Teologiska högskolan, Stockholm 36. Verksamhetsplan och budget för tiden samt yttrande från kyrkokonferensens beredningsutskott 37. Missionsföreståndaren besvarar frågor insända av församlingar och ombud 38. Tider för bön- och offerdagar 39. Val av ordförande för kyrkostyrelsen 40. Val av tre revisorer och två revisorssuppleanter 41. Val av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i valberedningen inför kyrkokonferensen år Kompletterande uppdrag till valberedningen inför 2011 års kyrkokonferens 43. Val av ordförande och vice ordförande i beredningsutskottet inför kyrkokonferenserna år 2011 och Aktuella meddelanden 45. Meddelande om tid och plats för kyrkokonferensen Avslutning Söndag Livsnära samtal 4 Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010

6 Föredragningslista kyrkokonferensen Tal av kyrkostyrelsens ordförande Val av presidium Val av två protokollsjusterare Val av rösträknare Valberedningen föreslår kyrkokonferensen att utse rösträknare för ärenden som avgörs genom sluten omröstning, samt att utse rösträknare för ärenden som avgörs genom öppen omröstning Förslag till rösträknare presenteras direkt i kyrkokonferensen. 5. Konferensens arbetssätt inklusive information om Livsnära samtal och påverkanstorg Se sista sidorna i föredragningslistan samt presentationen av Livsnära samtal i programboken Tider för konferensens förhandlingar Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att torsdagens förhandlingar pågår kl , (inklusive påverkanstorg) att fredagens förhandlingar pågår kl samt att lördagens förhandlingar pågår kl , Fastställande av föredragningslista och dagordning Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att fastställa föredragningslistan i enlighet med utsänt förslag, med fullmakt för presidiet att under konferensens gång föreslå ändring i ordningsföljden med hänsyn till kyrkokonferensens arbets tider. Val av redaktionsutskott Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att utse ett redaktionsutskott att under förhandlingarnas gång till redaktionsutskottet föra ärenden som behöver bearbetas ytterligare, t ex sammanjämkning av olika yrkanden innan kyrkokonferensen fattar beslut, samt att uppdra åt redaktionsutskottet att skriftligt kort sammanfatta konferensens beslut för att underlätta ombudens rapportering till sina församlingar efter konferensen. Förslag till ledamöter i redaktionsutskottet presenteras direkt i kyrkokonferensen Hälsningar till systerkyrkor och missionsarbetare Hälsningar till och från andra samfund Hälsning av inbjudna gäster Kort presentation av inkomna motioner och kyrkostyrelsens yttrande över dessa Motionerna behandlas även på påverkanstorget torsdag kl Föredragningslista 5

7 12.1. Motioner från Bergaortens missionsförsamling, Dals-Eds missionsförsamling, Ekenässjöns missionsförsamling, Idre missionsförsamling, Lindvedens missionsförsamling, Näsets ekumeniska församling Höllviken, Simrishamnsbygdens frikyrkoförsamling samt Tjörns missionskrets Motionerna från Bergaortens missionsförsamling, Dals-Eds missionsförsamling, Ekenässjöns missionsförsamling, Idre missionsförsamling, Lindvedens missionsförsamling, Näsets ekumeniska församling, Simrishamnsbygdens frikyrkoförsamling samt Tjörns missions krets har följande lydelse: Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse beslutade vid styrelsemöte att Svenska Missionskyrkans pastorer, i samråd med lokal församling, skulle ges möjlighet att erbjuda vigsel av samkönade par. Beslutet togs utan remissförfarande vare sig från SMK:s församlingar, pastorer eller ungdomsförbundet equmenia, och mot SMK:s systerkyrkors önskan. Med styrelsens beslut infördes en äktenskapssyn som ingen annan kyrka i historien eller i världen antagit med undantag för Svenska kyrkan och som saknar grund i den bibliska uppenbarelsen. I remiss till Justitiedepartementet skrev SMK tillsammans med övriga kyrkor i SKR att kyrkorna inom Sveriges Kristna Råd är eniga om att termen äktenskap även framgent skall förbehållas par med olika kön. Vi finner inte att något ändrats som ger anledning att frångå denna syn. Vi yrkar att Svenska Missionskyrkan skall behålla begreppet äktenskap reserverat för endast en man och en kvinna att Svenska Missionskyrkan inte skall förrätta samkönade vigslar Motion från Sävsjö missionsförsamling Motionen från Sävsjö missionsförsamling har följande lydelse: Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse beslutade vid styrelsemötet att Svenska Missionskyrkans pastorer, i samråd med lokal församling, skulle ges möjlighet att erbjuda vigsel av samkönade par. Beslutet togs utan brett remissförfarande vare sig från SMK:s församlingar, pastorer eller ungdomsförbundet equmenia, och mot SMK:s systerkyrkors önskan. Med styrelsens beslut infördes en äktenskapssyn som ingen annan kyrka i historien eller i världen antagit med undantag för Svenska kyrkan och som strider mot biblisk äktenskapssyn och går på tvärs mot Guds skapelseordning. När Jesus säger, vid skapelsen gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett (Mark 10:6 8), knyter han an till skapelseberättelserna i 1 Mos 1:27 och 2 Mos 2:7 25. Aposteln Paulus knyter också an till denna skapelseordning och äktenskapssyn när han beskriver relationen Kristus och församlingen under bilden av ett äktenskap, ett stort mysterium (Efes. 5:31 32). Som kyrka har vi inte rätt att ignorera Jesu tydliga undervisning. Tror vi att Jesus är världshistoriens störste sanningssägare så får det konsekvenser för varje församling, varje pastor och varje kristen inte bara för vissa. Om vi tror att Jesus är Vägen, Sanningen och Livet borde kyrkostyrelsens beslut inte vara ett möjligt alternativ. Vi ser Svenska Missionskyrkan som en kyrka som bekänner Jesus Kristus som Herre och Frälsare, som ser Guds Ord som rättesnöret för lära och liv. Därför är det nödvändigt att nuvarande beslut rivs upp, och ersätts med ett beslut där vi säger nej till samkönad vigsel allt i enlighet med Kristi vilja. I remiss till Justitiedepartementet skrev SMK tillsammans med övriga kyrkor i SKR att kyrkorna inom Sveriges Kristna Råd är eniga om att termen äktenskap även framgent skall förbehållas par med olika kön. Vi finner inte att något ändrats som ger anledning att frångå denna syn. Vi yrkar därför: att Svenska Missionskyrkan skall behålla begreppet äktenskap reserverat för en man och en kvinna att det i Svenska Missionskyrkan inte skall förrättas samkönade vigslar. 6 Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010

8 12.3. Motion från Sunne missionsförsamling Motionen från Sunne missionsförsamling har följande lydelse: Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse beslutade vid styrelsemöte att Svenska Missionskyrkans pastorer, i samråd med lokal församling, skulle ges möjlighet att erbjuda vigsel av samkönade par. Beslutet togs utan remissförfarande vare sig från SMK:s församlingar, pastorer eller ungdomsförbundet equmenia, och mot SMK:s systerkyrkors önskan. Med styrelsens beslut infördes en äktenskapssyn som ingen annan kyrka i historien eller i världen antagit med undantag för Svenska kyrkan och som saknar grund i den bibliska uppenbarelsen. I remiss till Justitiedepartementet skrev SMK tillsammans med övriga kyrkor i SKR att "kyrkorna inom Sveriges Kristna Råd är eniga om att termen äktenskap även framgent skall förbehållas par med olika kön." Vi finner inte att något ändrats som ger anledning att frångå denna syn och vi ser dessutom att det kan bli mycket bekymmersamt att kvarstå som församling i en kyrka som väljer att frångå synen att begreppet ' äktenskap' skall vara reserverat för endast en man och en kvinna. Vi yrkar att Svenska Missionskyrkan skall behålla begreppet 'äktenskap' reserverat för endast en man och en kvinna att Samkönade vigslar inte ska förrättas i Svenska Missionskyrkan Motion från församlingen Brofästet, Färjestaden Motionen från församling Brofästet har följande lydelse: Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse beslutade vid styrelsemöte att Svenska Missionskyrkans pastorer, i samråd med lokal församling, skulle ges möjlighet att erbjuda vigsel av samkönade par. Beslutet togs utan remissförfarande vare sig från SMK:s församlingar, pastorer eller ungdomsförbundet equmenia, och mot SMK:s systerkyrkors önskan. Med styrelsens beslut infördes en äktenskapssyn som ingen annan kyrka i historien eller i världen antagit med undantag för Svenska kyrkan och som saknar grund i den bibliska uppenbarelsen. Vi är starkt kritiska till det beslut som kyrkostyrelsen fattat. Och eftersom vi är en församling som också är ansluten till Pingst fria församlingar i samverkan, som väldigt tydligt genom sin vigselnämnd tagit ställning för äktenskapet i klassisk mening, har kyrkostyrelsens beslut försatt oss i en konstig situation. Vi menar att synen på äktenskapet som ett förbund mellan man och kvinna är ett bibliskt grundmotiv. Gud själv har skapat människan till man och kvinna och fogat samman man och hustru i äktenskapet (Matt 19:4 7). Det är därför äktenskapet betraktas som ett heligt förbund. Vi tror att Gud har välsignat just denna samlevnadsform och kan inte se att vi har mandat att välsigna något annat. I remiss till Justitiedepartementet skrev SMK tillsammans med övriga kyrkor i SKR att kyrkorna inom Sveriges Kristna Råd är eniga om att termen äktenskap även framgent skall förbehållas par med olika kön. Vi finner inte att något ändrats som ger anledning att frångå denna syn. Vi beklagar också den spänning i de ekumeniska relationerna som en förändring av kyrklig praxis på detta område skulle skapa och befarar att det kommer att få allvarliga återverkningar både lokalt, nationellt och internationellt. Vi yrkar därför att Svenska Missionskyrkan skall behålla begreppet äktenskap reserverat för endast en man och en kvinna. att Svenska Missionskyrkan inte skall förrätta samkönade vigslar Motion från Tabergs missionsförsamling Motionen från Tabergs missionsförsamling har följande lydelse: Vi vår församling i Taberg har pastor, styrelse, och enskilda medlemmar följt det pågående samtalet i Svenska Missionskyrkan om möjligheten till vigsel av samkönade par. Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse beslutade vid styrelsemöte att Svenska Missions- Föredragningslista 7

9 kyrkans pastorer, i samråd med lokal församling, skulle ges möjlighet att erbjuda vigsel av samkönade par. Vi anser att kyrkostyrelsens hantering av och beslut i frågan om samkönade äktenskap inom Missionskyrkan skett med alltför stor skyndsamhet och med frånvaro av dialog med oss ute i de lokala församlingarna. Beslutet togs utan remissförfarande vare sig från SMK:s församlingar, pastorer eller ungdomsförbundet equmenia och mot SMK:s systerkyrkors önskan. Med styrelsens beslut infördes en äktenskapssyn som ingen annan kyrka i historien eller i världen antagit med undantag för Svenska kyrkan och som saknar grund i den bibliska uppenbarelsen. Vi är övertygade om att en stor majoritet av Missionskyrkans medlemmar delar vår syn och bibeltolkning som anger att äktenskapet är instiftat för man och kvinna. Att vår kyrka inte tar en klar central ställning i frågan enligt detta synsätt utan öppnar för samkönade äktenskap i ett samhällsanpassat beslut, gör oss både oroade och bedrövade. Beslut i dessa frågor måste grunda sig på vad Gud säger i sitt Ord, och inte på vad som för tillfället är en politiskt korrekt uppfattning. Vi är övertygade att Bibelns undervisning i samlevnadsfrågor är Guds goda ordning för människan. Vi har funnit att Bibelns klara budskap, både i gamla och nya testamentet, är att äktenskapet är till för en man och en kvinna. Vi tror att detta är viktiga frågor för vår kyrka, och att beslut därför måste tas i SMK:s kyrkokonferens. Vi yrkar: att Svenska Missionskyrkan skall fortsätta arbeta för att begreppet äktenskap är reserverat för endast en man och en kvinna. att Svenska Missionskyrkans hållning skall vara att vigsel av samkönade par ej förrättas inom dess församlingar Motion från Furuhöjdskyrkans församling, Alunda Motionen från Furuhöjdskyrkans församling har följande lydelse: Vid Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelses styrelsemöte 21 nov 2009 beslöts att öppna upp för samkönade äktenskap inom församlingar tillhörande Svenska Missionskyrkan. Furuhöjdskyrkans församling anser att utifrån bibeln är äktenskapet givet som en välsignelse från Gud till man och kvinna. Vi kan inte finna i bibeln att Gud välsignar ett äktenskap bestående av personer av samma kön. Vi är en församling som har ett stort missionsengagemang genom fyra vänförsamlingar och missionsarbete i ytterligare andra länder. Det innebär att vi samarbetar med nationella samfund och lokala församlingar i en mängd olika länder. Om Svenska Missionskyrkan öppnar upp för samkönade äktenskap kommer vi att möta problem i det fortsatta missionsarbetet, det finns stor risk att vi förlorar våra vänförsamlingar och att samarbetet måste avbrytas. Då uppstår det paradoxala att Svenska Missionskyrkan som föddes som ett missions-förbund för att verka för mission nu istället kommer att utgöra ett hinder för fortsatt aktivt missionsarbete. Detta kan få den tragiska konsekvensen att vi som församling, möjligen också flera, tvingas lämna Svenska Missionskyrkan. Vi yrkar att Svenska Missionskyrkan reserverar begreppet äktenskap för en man och en kvinna enligt gällande ordning. att Svenska Missionskyrkan inte förrättar samkönade vigslar Motion från Torsås missionsförsamling Motionen från Torås missionsförsamling har följande lydelse: Vi har följt det pågående samtalet i Svenska Missionskyrkan om möjligheten till vigsel av samkönade par. Vi tycker att beslut i denna fråga måste grunda sig på vad Gud säger i sitt Ord, och inte på vad som för tillfället är en politiskt korrekt uppfattning. Vi är övertygade att Bibelns undervisning i samlevnadsfrågor är Guds goda ordning för människan. Vi tror att detta är viktiga frågor för vår kyrka, och att beslut därför måste tas i vår kyrkokonferens. 8 Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010

10 Vi har funnit att Bibelns klara budskap, både i gamla och nya testamentet är att äktenskapet är till för en man och en kvinna, samt att Guds Ord fördömer utlevd homosexualitet. Vi yrkar att Svenska Missionskyrkan skall behålla begreppet äktenskap reserverat för endast en man och en kvinna. att Svenska Missionskyrkan inte ska förrätta samkönade vigslar Motion från Hulta missionsförsamling och församlingen Treklangen, Nykil Motionen från Hulta missionsförsamling och församlingen Treklangen har följande lydelse: Vi har följt det pågående samtalet i Svenska Missionskyrkan om möjligheten till vigsel av samkönade par. Vi tycker att beslut i denna fråga måste grunda sig på vad Gud säger i sitt Ord, och inte på vad som för tillfället är en politiskt korrekt uppfattning. Vi är övertygade om, att Bibelns undervisning i samlevnadsfrågor är Guds goda ordning för människan. Vi anser att detta är en så viktig fråga för vår kyrka, att beslut därför måste tas på vår kyrkokonferens. Vi har funnit att Bibelns klara budskap, både i gamla och nya testamentet, är att äktenskapet är till för en man och en kvinna. Guds Ord fördömer utlevd homosexualitet, vilket gör att vi inte kan välsigna ett sådant förhållande. Vi är också medvetna om bibelns budskap att ta ansvar för och i kärlek stötta och välsigna varje medmänniska och detta innefattar helt naturligt också en enskild människa med homosexuell läggning. Vi yrkar att Svenska Missionskyrkan ska använda begreppet äktenskap endast vid vigsel mellan en man och en kvinna. att Svenska Missionskyrkan inte ska förrätta samkönade vigslar Motion från Källeryds missionsförsamling Motionen från Källeryds missionsförsamling har följande lydelse: Vi känner stor oro och vånda inför det beslut som Kyrkostyrelsen i Svenska Missionskyrkan fattade den 21 november 2009, vilket öppnar upp för samkönade vigslar inom Missionskyrkan. Vi anser att kyrkostyrelsens hantering av och beslut i frågan om samkönade äktenskap inom Missionskyrkan skett med alltför stor brådska och med avsaknad av dialog med oss ute i de lokala församlingarna. Beslutet avviker också klart mot den bibelsyn som vi har i vår församling och som vi tror är gällande bland merparten av Missionskyrkans medlemmar. Enligt vår bibeltolkning visar både texter i GT samt NT att äktenskapet är instiftat till att gälla en man och en kvinna. Att vår kyrka inte tar en klar central ställning i frågan enligt detta synsätt utan öppnar upp för samkönade äktenskap i ett samhällsanpassat beslut, gör oss både oroade och bedrövade. Kyrkostyrelsens beslut bygger på en bibelsyn och bibeltolkning som vi inte kan ställa oss bakom. Om kyrkostyrelsens beslut drivs till verkställighet så är också vår bedömning att ett stort antal medlemmar, pastorer och församlingar kommer att överväga att lämna Missionskyrkan. Vi anser att Missionskyrkan även fortsättningsvis skall hålla fast vid det ställningstagande som tidigare gjordes med övriga kyrkor inom Sveriges Kristna Råd, det vill säga: Att termen äktenskap även framgent skall förbehållas par med olika kön. Vi yrkar därför att kyrkokonferensen skall besluta enligt följande: att Svenska Missionskyrkan skall behålla begreppet äktenskap reserverat för endast en man och en kvinna att inom Svenska Missionskyrkan skall det inte vara möjligt att förrätta samkönade vigslar. Föredragningslista 9

11 Motion från Stora Lundby missionsförsamling Motionen från Stora Lundby missionsförsamling har följande lydelse: Vi har reagerat starkt på vår kyrkostyrelses beslut från 21 november 2009, att inom vårt samfund ge utrymme för vigsel av samkönade par. Vi anser inte att vi som kyrka bör anpassa oss till ett sekulariserat samhälles riksdagsbeslut i denna fråga. Vår trohet mot Bibelordet måste här få väga mycket tyngre. Enligt Bibelns skapelseordning är äktenskapet ett av Gud instiftat heligt förbund mellan en man och en kvinna. (Se t.ex. 1 Mos. 2:24 och Matt. 19:4 6) Sveriges Kristna råd har ju också tidigare ställt sig bakom denna definition av vad ett äktenskap är och vi är övertygade om att detta är det enda beslut som är hållbart i ljuset av vad Jesus själv har uttalat. Vi föreslår därför att Kyrkokonferensen beslutar att Svenska Missionskyrkan håller fast vid att äktenskapet också i fortsättningen avser relationen mellan en man och en kvinna och att som en konsekvens av detta inga vigslar av samkönade par ska utföras i våra församlingar Motion från Hökerums missionsförsamling Motionen från Hökerums missionsförsamling har följande lydelse: Beskedet om att Svenska Missionskyrkan har öppnats för samkönad vigsel och äktenskap mottog vi med stor oro och besvikelse. För vi tror fortfarande, att äktenskapet är en gemenskapsform som är avsedd för man och kvinna. Allt kyrkan och församlingen gör, det gör vi på uppdrag av Jesus Kristus och hans ord. Vi döper, förkunnar evangelium, bedriver mission och evangelisation, firar nattvard, ber för sjuka, gör diakoni och sjunger lovsånger därför att Jesus själv gjort det och uttryckligen uppmanat oss att göra det. Men Jesus (eller Paulus) har varken gett oss mandat att välsigna eller viga samkönade relationer och inte heller gjorde han det själv. Därför ska inte kyrkan göra det!! För då handlar vi varken i kärlek mot medmänniskan eller i trohet mot uppdragsgivaren utan i olydnad. För det andra är vi mycket kritiska till Kyrkostyrelsens förfarande av detta historiska beslut. Beslutet är taget i avsaknad av demokrati och på det här sättet kör man över både församlingarna, pastorerna, equmenia och systerkyrkorna. Detta är oförenligt med en fri och öppen kyrka. För det tredje är själva tidpunkten för detta beslut mycket olämplig. Varför har kyrkostyrelsen så brått? För just nu är vi mitt inne i en djupgående process, som kanske leder till att Svenska Missionskyrkan upphör att existera om bara ett par år. Kyrkostyrelsens beslut försvårar givetvis denna process. Det skapar oro och splittrat fokus i våra egna led, samtidigt som det sänder ut märkliga signaler till Baptisterna och Metodisterna. Nej, nu behöver vi ha allt fokus, kraft, glädje och engagemang till arbetet med vår gemensamma framtid! Vi yrkar därför att kyrkokonferensen upphäver kyrkostyrelsens beslut från den 21 november, och att därmed inte heller i fortsättningen pastorer och församlingar i SMK förrättar vigsel mellan par av samma kön Motion från Vesene/Molla missionsförsamling Motionen från Vesene/Molla missionsförsamling har följande lydelse: Beträffande vigsel av samkönade par och äktenskapsbegreppet. Styrelsen i Vesene/Molla missionsförsamling begär att ovanstående fråga måste få mer tid. Detta är en stor, svår och avgörande fråga för oss som styrelse. Vi känner också att frågan måste få mer tid i vår församling. Både vi som styrelse och församling måste få samtala mer, innan vi kan komma fram till ett ställningstagande och förhållningssätt. Vi tror oss vilja ha tiden fram till kyrkokonferensen Detta är en avgörande fråga om enheten och sammanhållningen inom Svenska Missionskyrkan. Det handlar också om trovärdigheten av bibelns tolkning. 10 Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010

12 Motion från Värnamo missionsförsamling Motionen från Värnamo missionsförsamling har följande lydelse: Betr. Kyrkostyrelsens beslut fattat den 21 november 2009 om vigslar av samkönade par. Frågan om vigslar av samkönade par har väckt många starka känslor inom Svenska Missionskyrkan. Arbetsutskottet i Missionskyrkans styrelse har med anledning av detta gett i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att producera ett teologiskt samtalsdokument som stöd för samtal i församlingarna. För att ge församlingarna rimliga förutsättningar för samtal kring samtalsdokumentet samt att ge möjlighet till en fördjupad dialog med våra systerkyrkor, ekumeniska och internationella samarbetspartners yrkar vi: att beslut i frågan om vigslar av samkönade par fattas tidigast av kyrkokonferensen Motion från Immanuelskyrkan, Jönköping Motionen från Immanuelskyrkan, Jönköping, har följande lydelse: När våra fäder och mödrar på 1800-talet bröt sig ut ur Svenska Kyrkans sammanhang och bildade en fri kyrka var ett skäl att kyrkan skulle vara fri gentemot staten, dvs i sin verksamhet inte låta sig styras av staten. Friheten är viktig också för att när så behövs tala fritt ur hjärtat till maktens utövare. Vi menar att det fortfarande är viktigt att den friheten finns kvar samtidigt som kyrkan har att tjäna samhället och dess människor. Men rent principiellt bör inte maktutövning och evangelium blandas ihop. Sedan årsskiftet 1951/52 har Svenska Missionskyrkan (SMK) haft möjlighet att ansöka om vigselrätt för ordinerade pastorer. Den tillkom för att fullt ut betjäna sina medlemmar och andra med en vigselakt som på den punkten jämställde SMK och Svenska Kyrkan. Detta har alltsedan dess inneburit att pastorer i SMK har utövat en juridiskt bindande handling och därmed fullgjort en statstjänstemans skyldighet. Under 2009 har Sveriges riksdag fattat beslut om att par av samma kön har rätt till vigsel och att ingå äktenskap. Vi har förståelse för viljan att därmed jämställa par med olika sexuell läggning och lämna särlagstiftningen med registrerat partnerskap. Det innebär att det juridiska innehållet i begreppet äktenskap är förändrat. Det har skett mot den samlade kristenhetens i Sverige uppfattning och vilja, som den har formulerats av Sverige Kristna Råd. Beslutet har dock tillkommit i laga ordning och i enlighet med de demokratiska principer som råder i Sverige. Det innebär vidare att statsmakterna driver kyrkan framför sig och berövar den friheten att i lugn och ro tänka igenom teologi och praktik vid ingåendet av samkönade relationer. Samtidigt måste konstateras att den kristna etiken är levande och tar hänsyn till de förändringar som äger rum i människors förhållanden, i samhällsliv och lagstiftning. Därför har SMK vid flera tillfällen reviderat sina ståndpunkter i teologiska och socialetiska frågor. Genom att avsäga sig vigselrätten och införa en obligatorisk civilrättslig akt, vilken ska tillhandahålles av en företrädare för samhället, skulle kyrkans exklusiva bidrag bli att ordna gudstjänst och förbön för de par som så önskar oavsett sexuell läggning. Här kommer då att råda fullständig jämställdhet mellan olika par. Möjligheten till en akt av välsignelse över ett registrerat partnerskap har under flera år kunnat hanteras i SMK genom att församling och pastor gemensamt beslutat så. Här har funnits friheten för församling och pastor att tacka nej. Den friheten är väsentlig också i en annorlunda och kommande ordning med en välsignelse- och förbönsakt. Synnerligen väsentlig är omsorgen om både enskilda homosexuella och samkönade par. Genom att återlämna vigselrätten kan vi mildra trycket och utsattheten. Det ger oss möjlighet att på ett varsamt och genomtänkt sätt möta dem. Vi tror dessutom att en sådan ordning kan bidra till en öppning och nya möjligheter. Vi är tämligen övertygade om att många tillhöriga SMK och många andra i grunden anser att det juridiska ska samhället sköta medan välsignelsen och förbönen är kyrkans erbjudande till ett par som lovat varandra trohet. Vi är övertygade om att en sådan ordning har framtiden för sig, även om det just nu kan kännas som att SMK avstår möjligheter, inte minst med tanke på att Svenska Kyrkans kyrkomöte beslutat att behålla vigselrätten. Men det kan bli precis tvärtom på sikt. Föredragningslista 11

13 Att leva med skilda åsikter och praktik är inget nytt i SMK. Så har det varit och så är det i många frågor också idag. De frågor som vi nu avhandlar, dvs äktenskapet, vigseln, vigselrätten och en välsignelse- och förbönsakt är inte av den digniteten att de ska splittra vår kyrka. Immanuelskyrkan i Jönköping föreslår kyrkokonferensen besluta att utreda förutsättningar och konsekvenser för ett återlämnande av vigselrätten i SMK för beslut vid 2011 års konferens, att i avvaktan på definitivt beslut i vigselrättsfrågan inga vigslar av samkönade par förrättas i SMK fram tills dess Motion från Missionskyrkan Gullspång Södra Råda Motionen från Missionskyrkan Gullspång Södra Råda har följande lydelse: Vi vill att vårt samfund avsäger sig samhällets formella vigselrätt med anledning av riksdagens omdefiniering av äktenskap och vigsel. Det ger en signal till vårt samhälle, regering och riksdag att vi som kyrka inte omtolkar vår tro och teologi efter beslut i riksdagen. Man måste lyda Gud o.s.v. (Apg 5:29). Vi anser inte heller att vår globalt sett lilla kyrka i Sverige skall ha en annorlunda uppfattning om innebörden av äktenskapet än Kristi kyrka i stort haft under 2000 år. Svenska Kyrkans beslut var en sådan sär-linje. Om vi följer samma riktning kommer det att skilja oss från våra egna systerkyrkor, andra kyrkor i Sverige och en klar majoritet av Kristi kyrka i världen. Svenska Missionskyrkans budskap blir urvattnat när tröskeln sänks i denna och liknande frågor. Vi vill betona att vi inte ser ner på personer med hbt läggning ( homo, bi och transsexuella). Vi beklagar att personer med hbt-läggning har behandlats illa av kristna, men vi tror att det finns andra sätt att innesluta dem i en kristen gemenskap än att omtolka innebörden av äktenskapet. Vi känner också sorg över att många kristna som står för en klassisk syn på vigsel och äktenskap på senare år allt oftare offentligt negligeras/förlöjligas och behandlats kränkande (både av profana och samfundsägda media) och anses som konservativa, homofober, bokstavstroende, etc. Ingen av dessa beteckningar tycker vi hör hemma i samtalen kristna människor emellan. Vi önskar ett gott samtalsklimat med ömsesidig respekt i dessa känsliga frågor på vårt kyrkomöte. Vårt yrkande till kyrkomötet blir att kyrkokonferensen beslutar att avsäga oss samhällets vigselrätt efter de riktlinjer som riksdagen fastställt under att om kyrkokonferensen beslutar att vigselrätten kvarstår, beslutar att samkönade par inte vigs inom SMK:s gemenskap. att liknande ärenden i kyrkostyrelsen likt detta betydelsefulla beslut , skickas ut på remiss till församlingarna innan beslut tas. att varje församling självständigt får utforma en själavårdsmässig god praxis för hur vi möter personer med hbt-läggning att uppmana alla våra församlingar att försöka föra de goda samtalen i denna fråga Motion från Johanneskyrkan, Åtvidaberg Motionen från Johanneskyrkan, Åtvidaberg, har följande lydelse: Med stor oro möttes vi av beslutet från Kyrkostyrelsens sammanträde i november om att ge möjlighet att erbjuda vigsel av samkönade par och att framställa en vigselordning för vigslar av samkönade par. Vi förstår att beslutet har med vad regering och riksdag har beslutat i frågan. Vi anser att det hade varit bättre att avsäga sig vigselrätten istället. Med styrelsens beslut införs en ny äktenskapssyn som ingen annan kyrka i historien eller i världen har antagit, med ett enda undantag: Svenska kyrkan. Samtidigt gör det ont i oss när vi förstod att alla våra systerkyrkors vädjanden om att vi ska stå kvar i den bibliska traditionen inte betydde särskilt mycket. 12 Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010

14 I stort sett i alla avtal med våra systerkyrkor talas det om: Att vi vill verka för fördjupad gemenskap med samråd, dialog och rådgivning och Att vi vill verka för enhet mellan alla kyrkor och fördjupa samarbetet i ekumeniska sammanhang. Vi frågar oss: Vart tog ömsesidigheten vägen? När ska vi börja lyssna och ta bort vår attityd att vi alltid vet bäst? Dessutom konstaterar vi att Kyrkostyrelsens beslut går emot kyrkordningens punkt om Enhet. Beslutet om att tillåta vigsel av samkönade par underlättar inte arbetet för synlig enhet på varje ort. Beslutet stimulerar inte till ökad ekumenik lokalt, i Sverige och i världen mellan församlingar och kyrkosamfund, snarare blir det precis tvärtom, splittring. Det står i kyrkoordningen: Församlingarna bär tillsammans ansvar för hur kyrkan som gemenskap lever och vad den lär. Visst ska vi värna om mångfalden bland kyrkans olika traditioner men det är inte vårt uppdrag att införa och lansera nya traditioner, som i detta fall en ny äktenskapssyn. Vi föreslår därför att Svenska Missionskyrkan avsäger sig sin vigselrätt. att våra systerkyrkors åsikter och vädjanden ska tas på mycket större allvar och få påtagliga konsekvenser när vi beslutar i frågan om vigsel för samkönade par och i andra väsentliga frågor som berör livsstil och bibelsyn. att teologiska kommittén utökas med en eller flera röster från våra systerkyrkor (genom personlig närvaro eller möjlighet att följa sammanträdet och frågorna via telefon/ mail etc) i kommitténs fortsatta arbete. att ett stort ekumeniskt hänsynstagande i Sverige och internationellt måste tas innan ev. beslut fattas om vigsel av samkönade par Motion från Visnums missionsförsamling Motionen från Visnums missionsförsamling har följande lydelse: Vi önskar att SMK behåller vigselrätten men inte viger samkönade par efter de riktlinjer som riksdagen fastställt under Detta ger en signal till vårt samhälle, regering och riksdag att vi som kyrka inte är beredda att omtolka vår tro och teologi efter beslut i riksdagen. Man måste lyda Gud mer än människor (Apg 5:29). Vi anser inte heller att vår globalt sett lilla kyrka i Sverige skall ha en annorlunda uppfattning om innebörden av äktenskapet än Kristi kyrka i stort haft genom sekler. Svenska Kyrkans beslut på senaste kyrkomötet gick mot denna ordning. Om vi följer samma riktning kommer detta att skilja oss från våra egna systerkyrkor, andra kyrkor i Sverige och en klar majoritet av Kristi kyrka i världen. Vi vill enbart använda begreppet äktenskap/vigsel som en helig överlåtelse mellan man och kvinna, vilket vi anser vara det enda sättet att låta Skriften allena vara vårt rättesnöre i denna viktiga fråga. Vi vill betona att vi inte ser ner på människor med homosexuell läggning. Vi beklagar att homosexuella har behandlats illa av kristna, men tror att det finns andra sätt att innesluta dem i en kristen gemenskap än att omtolka innebörden av äktenskapet. Vi önskar ett gott samtalsklimat med ömsesidig respekt i dessa känsliga frågor på vår kyrkokonferens. Vårt yrkande till kyrkokonferensen är att kyrkokonferensen beslutar att Svenska Missionskyrkan behåller vigselrätten men inte viger samkönade par efter de riktlinjer som riksdagen fastställt under att kyrkokonferensen beslutar att Svenska Missionskyrkan driver ovanstående förslag tillsammans med övriga kyrkor inom Sveriges Kristna Råd. I händelse av att dessa kyrkor är eniga att avsäga sig vigselrätten ansluter Svenska Missionskyrkan sig till detta. Föredragningslista 13

15 Motion från Olsfors frikyrkoförsamling Motionen från Olsfors frikyrkoförsamling har följande lydelse: Vi finner inget stöd i Guds ord för vigsel av samkönade par. Vi ser med djup oro på den enskilde pastorns utsatta situation om varje lokal församling utan uppbackning från samfundet centralt, skall fatta beslut om samkönade vigslar. Vi är djupt oroade av den splittring, oenighet och försvagning av sammanhållningen i samfundet och församlingarna som denna frågas behandling leder till. Vi känner bestörtning över ledningen över SMK och kyrkostyrelsens brist på ledarskap och kontakt med församlingarnas pastorer och medlemmar som denna frågas behandling uppenbarar. Med stöd av ovanstående yrkar Olsfors Frikyrkoförsamling att kyrkokonferensen 2010 i Örebro beslutar: Att inte överlåta åt den enskilda församlingen att besluta om samkönade vigslar. Att besluta som samfund att säga nej till samkönade vigslar Motion från Centrumkyrkans församling, Bjuv Motionen från Centrumkyrkans församling, Bjuv, har följande lydelse: Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse beslutade vid styrelsemöte att Svenska Missionskyrkans pastorer, i samråd med lokal församling, skulle ges möjlighet att erbjuda vigsel av samkönade par. Beslutet togs utan remissförfarande vare sig från SMK:s församlingar, pastorer eller ungdomsförbundet equmenia, och mot SMK:s systerkyrkors önskan. Med styrelsens beslut infördes en äktenskapssyn som ingen annan kyrka i historien eller i världen antagit med undantag för Svenska kyrkan - och som saknar grund i den bibliska uppenbarelsen. I remiss till Justitiedepartementet skrev SMK tillsammans med övriga kyrkor i SKR att kyrkorna inom Sveriges Kristna Råd är eniga om att termen äktenskap även framgent skall förbehållas par med olika kön. Vi finner inte att något ändrats som ger anledning att frångå denna syn. Vi yrkar att Svenska Missionskyrkan skall behålla begreppet äktenskap reserverat för endast en man och en kvinna att Svenska Missionskyrkan inte skall förrätta samkönade vigslar. att Svenska Missionskyrkan utreder förutsättningar och konsekvenser för ett återlämnande av vigselrätten i SMK för ett beslut vid 2011 års konferens att med hänsyn till den splittring, som f.n. råder inom SMK i flera olika frågor, kraftsamling görs för att ena SMK och att resurserna satsas på fortsatt arbete med Vi vill växa Motion från Växjö och Värnamo missionsförsamlingar Motionen från Växjö och Värnamo missionsförsamlingar har följande lydelse: Betr. kyrkostyrelsens beslut fattat den 21 november 2009 om lokala beslut om samkönade vigslar. I Svenska Missionskyrkans konstitution under Arbetsformer och organ läser vi: Kyrkokonferensen är Svenska Missionskyrkans högsta beslutande organ. Där möts församlingarna genom valda företrädare för att uttrycka gemenskapen i Kristus och med varandra, välja styrelse och andra organ, kalla människor till olika uppgifter, besluta om det gemensamma arbetet samt ge rekommendationer till församlingarna. Vi noterar att det är kyrkokonferensen som skall ge rekommendationer till församlingarna. Vidare fastslås Kyrkostyrelsens uppgift: Kyrkostyrelsen skall, tillsammans med missionsföreståndaren, planera och leda Svenska Missionskyrkans arbete. Styrelsen fastställer psalmbok och kyrkohandbok. Den utser organ samt människor till de uppdrag gemenskapen behöver. Vi noterar att Kyrkostyrelsen skall planera och leda Svenska Missionskyrkans arbete. Om vi går till stadgarna läser vi: 14 Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010

16 2 Kyrkokonferensen A. Kyrkokonferensen är Svenska Missionskyrkans högsta beslutande organ och har att besluta om Svenska Missionskyrkans gemensamma arbete samt ge rekommendationer till församlingarna. 3 Kyrkostyrelsen A. Kyrkostyrelsen är mellan kyrkokonferensema Svenska Missionskyrkans högsta beslutsinstans. Den har sitt säte i Stockholm och består av 16 ledamöter, som väljs av kyrkokonferensen för en tid av 2 år. Halva antalet väljs varje år. B. Kyrkostyrelsen skall, tillsammans med missionsföreståndaren, planera och leda Svenska Missionskyrkans arbete i enlighet med kyrkokonferensens beslut. C. Kyrkostyrelsen organiserar själv sitt arbete, och kan efter behov utse utskott och delegationer för att bereda och/eller på styrelsens vägnar besluta i vissa ärenden. D. I styrelsens uppgifter ingår att besluta om mål och riktlinjer för Svenska Missionskyrkans arbete på grundval av konstitutionen samt inom ramen för beslut av kyrkokonferensen, förvalta Svenska Missionskyrkans tillgångar, med rätt att köpa och sälja fast egendom, förbereda ärenden som skall behandlas vid kyrkokonferensen, verkställa kyrkokonferensens beslut Även här framgår helt klart vem som skall utföra vad. Eftersom frågan om vigsel av samkönade är av den digniteten, att vårt ställningstagande kan komma att skilja Svenska Missionskyrkan från alla andra kristna kyrkor i världen utom Svenska Kyrkan, anser vi att den skall behandlas och beslutas av kyrkokonferensen. Vi yrkar att: 1. Kyrkostyrelsens beslut den 21 november 2009 om vigsel till äktenskap av samkönade är i strid med Svenska Missionskyrkans konstitution och stadgar och därmed förklaras ogiltigt. 2. Frågan om vigsel till äktenskap av samkönade får praktiseras i Svenska Missionskyrkan, skall behandlas och beslutas av kyrkokonferensen. Vi vill slutligen betona att vi inte har tagit ställning i sakfrågan utan motionen enbart avser den formella hanteringen Motion från Uppsala missionsförsamling Motionen från Uppsala missionsförsamling har följande lydelse: Frågan om att viga par av samma kön har länge varit aktuell och blev än mer så i och med den nya äktenskapslagstiftning som trädde i kraft den 1 maj Åsikterna inom och utom samfunden har varit splittrade. Detta gäller även Svenska Missionskyrkan. Efter att frågan beretts bl a i Svenska Missionskyrkans teologiska kommitté beslöt kyrkostyrelsen den 21 november 2009 att överlåta till församlingarna och deras pastorer att i samråd avgöra, om de vill erbjuda vigsel av samkönade par eller ej. Denna ordning skulle gälla från och med den 1 mars 2010 efter att en särskild vigselordning tagits fram som en service till dem som vill kunna viga även samkönade par. Kyrkostyrelsens beslut har såväl utlöst protester som välkomnats på många håll. Protesternas syfte tycks vara att omöjliggöra för församlingar och pastorer att erbjuda vigsel av samkönade par. Med anledning av debatten finns det skäl att påminna om SMK:s stadgar ( 2A): Kyrkokonferensen är Svenska Missionskyrkans högsta beslutande organ och har att besluta om Svenska Missionskyrkans gemensamma arbete samt ge rekommendationer till församlingarna. Vad som gäller för kyrkokonferensen är naturligtvis även giltigt för kyrkostyrelsen, som är samfundets högsta beslutande organ mellan konferenserna. Eftersom varken den eller kyrkokonferensen har mandat att fatta några för församlingarna bindande beslut, hade styrelsen att välja mellan följande tre alternativ: 1. Att rekommendera församlingar och pastorer att efter samråd erbjuda vigsel av par, oberoende av kön. Föredragningslista 15

17 2. Att överlåta till församlingar och pastorer att efter samråd själva besluta om man är villiga eller ej att erbjuda vigsel av par, oberoende av kön. 3. Att avråda församlingar och pastorer från att ens efter samråd erbjuda vigsel av samkönade par. I ljuset av de olika inställningar som finns i denna fråga valde kyrkostyrelsen alternativ 2, vilket vi anser vara ett vist beslut i sann kongregationalistisk anda. Det bekräftade möjligheten att viga samkönade par utan att påtvinga någon enda pastor eller församling en viss hållning eller ett särskilt handlingssätt. Därigenom bekräftades det än en gång att det i vårt samfund finns respekt och utrymme för olika uppfattningar och ställningstaganden i teologiska och etiska frågor. Vi delar även kyrkostyrelsens principiella hållning att helt överföra vigselrätten till samhällets offentliga organ. Vi yrkar därför att kyrkokonferensen principiellt ställer sig bakom kyrkostyrelsens beslut av den 21 november 2009 bekräftar att pastor och församling i samråd kan erbjuda vigsel för par av samma kön konstaterar att pastor och församling kan välja att inte erbjuda sådan vigsel välkomnar att teologiska kommittén fått i uppdrag att ta fram en vigselordning för samkönade par stöder tanken att inom ramen för Sveriges Kristna Råd verka för ett överförande av vigselrätten till offentliga organ Kyrkostyrelsens yttrande Konstitutionella aspekter Källeryds missionsförsamling, Missionskyrkan Gullspång Södra Råda, Olsfors Frikyrkoförsamling, Hökerums missionsförsamling har i sina motioner pekat på att frågan om vigsel av par av samma kön från början skulle varit en konferensfråga eller en fråga där kyrkostyrelsen, före beslut, borde tillfrågat församlingarna om deras synpunkter. Växjö och Värnamo Missionsförsamlingar yrkar att kyrkostyrelsens beslut den 21 november 2009 skall förklaras ogiltigt därför att det strider mot Svenska Missionskyrkans konstitution och stadgar. Hökerums missionsförsamling yrkar att kyrkokonferensen upphäver kyrkostyrelsens beslut från den 21 november Missionskyrkans konstitution beskriver kyrkokonferensens och kyrkostyrelsens uppgifter på följande sätt: Kyrkokonferensen är Svenska Missionskyrkans högsta beslutande organ. Där möts församlingarna genom valda företrädare för att uttrycka gemenskapen med Kristus och med varandra samt ge rekommendationer till församlingarna. (Kyrkoordningen) Kyrkokonferensen är Svenska Missionskyrkans högsta beslutande organ och har att besluta om Svenska Missionskyrkans gemensamma arbete samt ge rekommendationer till församlingarna. (Kyrkostadgarna) Kyrkostyrelsen är mellan kyrkokonferenserna Svenska Missionskyrkans högsta beslutsinstans. Kyrkostyrelsen skall, tillsammans med missionsföreståndaren, planera och leda Svenska Missionskyrkans arbete i enlighet med kyrkokonferensens beslut. (Kyrkostadgarna) Om tolkningsfrågor, tolkningsfrihet och förhållandet mellan församlingarna och Svenska Missionskyrkan säger konstitutionen: Varje enskild kristen har frihet att söka klarhet i tolkningen av Guds ord. Församlingen hålls samman av sitt centrum, Jesus Kristus, inte av sina gränser. Varje församling är självständig, lever i samhörighet med Svenska Missionskyrkans andra församlingar och delar de gemensamma uppgifterna.(grundsatserna) Gemenskapen bygger på frihet och öppenhet med Kristus som centrum och Herren i varje församling. Församlingarna bär tillsammans ansvar för hur kyrkan som gemenskap lever och vad den lär. Det är kyrkans uppgift att värna om friheten för den enskilde att söka klarhet i tolkningen av Guds ord samt öppenheten i varje församling för olika kristna traditioner, t ex i dopfrågan. Svenska Missionskyrkan vill aktivt stödja enskilda medlemmar och församlingar att bevara och utveckla öppenhet och frihet. 16 Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010

18 Svenska Missionskyrkan vill vara en kyrka för hela livet. Genom samverkan mellan församlingarna i varje distrikt erbjuder den förkunnelse, själavård och bikt samt barnvälsignelse, dop, konfirmation, vigsel och begravning. Gemenskapen i Svenska Missionskyrkan har sin grund i människors lika värde. Skillnader och mångfald är då en tillgång.(kyrkoordningen) Kyrkostyrelsens avsikt med beslutet i november 2009, att pastor och församling i samråd kan erbjuda vigsel för par av samma kön och att pastor och församling kan välja att inte erbjuda sådan vigsel, var att knyta an till tidigare beslut i Missionskyrkan där församlingarnas självbestämmande ansetts viktigare än att hela Missionskyrkan håller samma linje i en viss fråga. Utifrån Missionskyrkans konstitution, och det faktum att beslutet inte förpliktade någon församling eller pastor till ett bestämt förhållningssätt, gjorde kyrkostyrelsen bedömningen att frågan kunde avgöras av styrelsen. Svenska Missionskyrkans revisorer och beredningsutskott granskar kyrkostyrelsens arbete. Efter revisorernas rapport och beredningsutskottets yttrande fattar konferensen beslut om ansvarsfrihet för kyrkostyrelsens ledamöter. Det är alltså kyrkokonferensen som avgör om kyrkostyrelsen har handlat i strid med Missionskyrkans konstitution. Verkställigheten av kyrkostyrelsens beslut den 21 november 2009 är uppskjuten genom beslut i arbetsutskottet den 11 december Arbetsutskottet beslutade att föra ärendet till kyrkokonferensen Med hänvisning till att frågan har hänskjutits till kyrkokonferensen föreslår kyrkostyrelsen kyrkokonferensen att anse motionerna från Källeryds missionsförsamling, Missionskyrkan Gullspång Södra Råda, Olsfors frikyrkoförsamling, Hökerums missionsförsamling samt Växjö och Värnamo missionsförsamlingar besvarade. Uppsala missionsförsamling yrkar i sin motion bl a att kyrkokonferensen ställer sig bakom kyrkostyrelsens beslut av den 21 november Med hänvisning till att frågan har hänskjutits till kyrkokonferensen föreslår kyrkostyrelsen kyrkokonferensen att anse motionen från Uppsala Missionsförsamling besvarad. Vigselrätten A Missionskyrkan behåller vigselrätten Visnums Missionsförsamling yrkar att Missionskyrkan behåller vigselrätten såvida inte enighet uppnås inom Sveriges Kristna Råd för att avsäga sig vigselrätten. Kyrkostyrelsen beslutade i sitt sammanträde den 21 november 2009 att pastor och församling kan erbjuda vigsel för par av samma kön från och med den 1 mars 2010 och att pastor och församling kan välja att inte erbjuda sådan vigsel. Styrelsen beslutade vidare att inom ramen för Sveriges Kristna Råd verka för vigselrättens avskaffande. Arbetsutskottet beslutade den 11 december 2009 att skjuta upp verkställigheten av kyrkostyrelsens beslut till efter konferensen och att utreda former för avsägelse av vigselrätten och konsekvenserna av ett sådant beslut. I anslutning till detta beslutade arbetsutskottet om en allsidigt sammansatt arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta ett teologiskt dokument som samtalsmaterial för församlingarna inför kyrkokonferensen 2010 samt att, genom en enkät, tillfråga pastorer i aktiv tjänst om deras inställning till vigselbehörigheten och deras beredskap att viga samkönade par. De beslut som fattades under november och december utgår från att Missionskyrkan, för närvarande, har vigselrätt och ger sina pastorer vigselbehörighet. Materialet Samtal om äktenskapsfrågan (utgivet av Svenska Missionskyrkan som samtalsmaterial för församlingar inför kyrkokonferensen 2010) anger två huvudfrågor: 1. Ska frågan (om vigsel av par av samma kön) överlåtas till den enskilda församlingen eller avgöras gemensamt av kyrkokonferensen? 2. Ska Svenska Missionskyrkan avsäga sig vigselrätten eller behålla den? Om Missionskyrkan behåller vigselrätten blir svaret på den första frågan viktigt för hur vi möter frågorna från de personer av samma kön som önskar vigsel. Vad som nu prövas är om en grundläggande uppfattning och en huvudlinje går att förena med lokala Föredragningslista 17

19 undantag. Ur ett konstitutionellt perspektiv har Svenska Missionskyrkan undvikit att utfärda officiella ställningstaganden utöver konstitutionen. Historiskt har ett antal debatter genom årens lopp resulterat i en bekräftelse av friheten för de enskilda församlingarna och pastorerna att avgöra från fall till fall, som i den tidiga dopfrågan, bibelsynsfrågan och hur man förhåller sig till medarbetare som lever i registrerat partnerskap. B Missionskyrkan avsäger sig vigselrätten Missionskyrkan Gullspång Södra Råda och Johanneskyrkans församling, Åtvidaberg yrkar att kyrkokonferensen beslutar att Svenska Missionskyrkan avsäger sig vigselrätten. Det är kammarkollegiet som är statens tillsynsmyndighet för vigselfrågor. Om en kyrka inte längre önskar behålla sin vigselrätt sänds en skrivelse till kammarkollegiet med uppgifter om vilka personer som inom kyrkan har vigselbehörighet samt från vilket datum begäran ska gälla. Det är kyrkan själv som avgör om den ska ha vigselrätt eller inte. Efter en ansökan om indragen vigselrätt sänder kammarkollegiet ett brev till samtliga vigselförrättare i kyrkan och meddelar att vigselbehörigheten är återkallad. Vigselförrättare behöver inte insända någon skrivelse/bevis om behörighet att förrätta vigsel. Kammarkollegiet har upparbetade rutiner för detta och senast var det Svenska Bahai-Samfundet som hos kollegiet begärde att deras prästers vigselbehörighet skulle återkallas. Kyrkostyrelsen menar att förutsättningarna för återlämnad vigselrätt är kända och tämligen okomplicerade. Någon konsekvensanalys är däremot inte gjord. En rimlig bedömning är att, inom överskådlig tid, någon enighet bland medlemskyrkorna i SKR, inte kommer att nås vad gäller återlämnande av vigselrätt. En enkät har sänts till pastorer i aktiv tjänst i Svenska Missionskyrkan rörande deras inställning till vigsel av par av samma kön, om vigselrätten mm. Kyrkostyrelsen anser att vigslar, principiellt, bör registreras civilrättsligt. Alldeles oavsett det faktum att svensk lagstiftning tillåter vigsel och äktenskap mellan par av samma kön finns principiell tveksamhet kring varför en gudstjänst i församlingen skall förenas med en juridiskt bindande handling. Samtidigt anser kyrkostyrelsen att frågan om vigselrätten i första hand bör hanteras i samverkan med andra kyrkor och samfund i Sverige. Om ett trossamfund inte har vigselrätt medan flertalet behåller vigselrätten skapar det en situation där civil registrering behöver ske utöver en kyrklig akt. Detta kräver en information av pastor i relation till personer som vill gifta sig i Missionskyrkan. Missionskyrkans konstitution (kyrkoordningen) anger också att Svenska Missionskyrkan vill vara en kyrka för hela livet och bl a erbjuda vigsel. Denna del av kyrkoordningen behöver ses över i relation till den nya äktenskapslagen och det beslut som tas i kyrkokonferensen Om Missionskyrkan avsäger sig vigselrätten, ensidigt eller tillsammans med andra, erbjuder församlingar/pastorer Vigselgudstjänst utan laga verkan. Civilrättslig vigsel har redan ägt rum. Hur anpassning av ordningen skulle kunna göras i förhållande till nuvarande Vigsel med laga verkan framgår av Kyrkohandboken sid Församling och pastor i samråd kan besluta att erbjuda vigselgudstjänst eller välsignelseakt för par av samma kön. Därmed ger man möjlighet till lika behandling av alla par. Församling och pastor kan på den ort där det inte är möjligt med en sådan akt besluta att inte erbjuda vigselgudstjänst för par av samma kön. I en kyrka där pastorerna har olika ståndpunkter angående möjligheten att medverka vid vigsel av par av samma kön finns en oro att detta skall klassificera pastorerna i olika grupper. Oron gäller om detta kommer att påverka möjligheten att kallas till tjänst i församling. I ett läge utan vigselrätt för Missionskyrkan blir denna problematik mindre uttalad. C Missionskyrkan låter den nya kyrkan ta ställning till vigselrätten tidigast 2012 Immanuelskyrkans församling, Jönköping och Centrumkyrkans församling i Bjuv (med vissa variationer i formuleringarna) föreslår konferensen besluta att utreda förutsättningarna för ett återlämnande av vigselrätten i Svenska Missionskyrkan för beslut i 2011 års konferens. Värnamo Missionsförsamling yrkar att beslut i frågan om vigslar av par av samma kön fattas tidigast av kyrkokonferensen Vesene/Molla Missionsförsamling begär att frågan om vigsel av par av samma kön ges mera tid. Hökerums missionsförsamling menar att frågorna om samkönade äktenskap och vigselrätt behöver mera tid för bearbetning lokalt och nationellt. Kyrkostyrelsen har förståelse för att församlingarna behöver tid för att bearbeta och studera stora och svåra frågor. Samtidigt har denna fråga likheter med andra frågor som tidigare behandlats i Missions- 18 Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010

20 kyrkan. Välsignelse av personer som ingått registrerat partnerskap har sedan 1997 kunnat hanteras i Svenska Missionskyrkan utan att det skapat splittring mellan församlingar. Kyrkohandboken, som fastställdes av kyrkostyrelsen i juni 2003 hänvisar till en ordning för välsignelseakt över ingånget partnerskap. Den nya äktenskapslagstiftningen trädde i kraft den 1 maj I oktober 2008 presenterade tre av allianspartierna motioner till stöd för en könsneutral äktenskapslagstiftning. Oppositionspartierna meddelade, i ett pressmeddelande i januari 2009 att de stödde tanken på en könsneutral äktenskapslag. Därmed stod det klart att sex av riksdagens sju partier stod bakom en könsneutral äktenskapslagstiftning. Kyrkokonferensen 2011 kommer att präglas av det avgörande beslutet om att bilda en ny kyrka tillsammans med Metodistkyrkan och Baptistsamfundet. Det är därför mer lämpligt att behandla äktenskapsfrågans konsekvenser för den nya kyrkan tidigast vid kyrkokonferensen Svenska Missionskyrkans inställning är även i detta alternativ att påverka utvecklingen i den nya kyrkan och andra kyrkor i Sverige att införa civilrättslig registrering av äktenskap. Sammanfattning - Vigselrätt A: Vigselrätten behålls och frågan om vigsel av par av samma kön avgörs lokalt av pastor och församling. Vigsel mellan man och kvinna påverkas inte. B: Missionskyrkan avsäger sig vigselrätten, på egen hand eller tillsammans med andra. Alla par behandlas lika. Vigslar registreras civilrättsligt. Församlingarna erbjuder gudstjänst enligt den form man väljer. C: Missionskyrkan låter den nya kyrkan ta ställning till frågan om vigselrätt, tidigast Svenska Missionskyrkans konstitution anger att kyrkokonferensens beslut innebär rekommendationer till församlingarna (Kyrkostadgarna 2). Kyrkostyrelsen tolkar detta som att kyrkokonferensen inte kan fatta beslut gällande teologiska tolkningsfrågor och församlingarnas gudstjänstfirande som är bindande för alla församlingar. Gällande den tidigare frågan om eventuella välsignelseakter för personer som ingått registrerat partnerskap biföll generalkonferensen 1997 missionsstyrelsens yttrande över en motion som innebar att på samfundsnivå vare sig tillråda eller avråda utan överlåta till den enskilda församlingen att fatta beslut i frågan. Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att bifalla de motioner som förordar att mera tid ges för bearbetning av frågan om vigselrätten att frågan om vigselrätten förs till den nya kyrkan som förväntas bildas tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Detta innebär att ärendet behandlas tidigast 2012; att rekommendera att inga vigslar mellan par av samma kön hålls i Missionskyrkans församlingar förrän beslut fattats om vigselrätten, samt att att pastor och församling kan besluta om att erbjuda välsignelseakt enligt intentionerna i 1997 års Generalkonferens. att Missionskyrkan inför bildandet av den nya kyrkan ska verka för vigselrättens avskaffande. Den tredje att-satsen antogs i kyrkostyrelsen genom votering med 8 röster mot 8 och avgjordes genom ordförandes utslagsröst. Fyra ledamöter reserverade sig till förmån för följande formulering av tredje attsatsen: att vare sig tillråda eller avråda vigsel av par av samma kön utan överlåta till pastor och församling i samverkan att fatta beslut i frågan. Om äktenskapsbegreppet Lindvedens Missionsförsamling, Hökerums Missionsförsamling, Näsets Ekumeniska församling, Sävsjö Missionsförsamling, Bergaortens Missionsförsamling, Nimbus Öckerö Missionsförsamling, Tjörns Missionsförsamlingar, Simrishamnsbygdens Frikyrkoförsamling, Dals-Eds Missionsförsamling, Idre Missionsförsamling, Församlingen Brofästet kristen gemenskap i Färjestaden, Ekenässjöns Missionsförsamling, Tabergs Missionsförsamling, Furuhöjdskyrkans församling i Alunda, Stora Lundby Missionsförsamling, Torsås Missionsförsamling, Källeryds Missionsförsamling, Hulta Missionsförsamling och församlingen Treklangen, Centrumkyrkans församling i Bjuv och Sunne Missionsförsamling skriver att Svenska Missionskyrkan ska behålla begreppet äktenskap reserverat för endast en man och en kvinna (med vissa variationer i formuleringarna). Föredragningslista 19

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Bibelstudiet: Enhet för världens skull

Bibelstudiet: Enhet för världens skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Enhet för världens skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA. Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan

SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA. Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA samtal om religionsteologi i svenska kyrkan Svenska

Läs mer

DIAKONI. mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete

DIAKONI. mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete DIAKONI mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete Denna skrift Denna skrift har tagits fram av SKRs referensgrupp för diakoni i en process som pågått under åren 2012 2014. I gruppen har

Läs mer

Nr 4 /2011, årgång 70

Nr 4 /2011, årgång 70 God be in my head and in my understanding God be in mine eyes and in my looking God be in my mouth and my speaking God be in my heart and in my thinking God be at mine end and at my departing Nr 4 /2011,

Läs mer

Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig. Handledning för kyrkliga förrättningar

Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig. Handledning för kyrkliga förrättningar Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig Handledning för kyrkliga förrättningar Innehåll Förord... 3 1 Förrättningarna i kyrkans och människans liv... 4 1.1 Om förrättningarnas

Läs mer

SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21. Kyrkan på väg mot en gemensam vision. Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift

SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21. Kyrkan på väg mot en gemensam vision. Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21 Kyrkan på väg mot en gemensam vision Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift 1 Kyrkan på väg mot en gemensam vision Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och

Läs mer

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och

Läs mer

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND?

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Institutionen för pedagogik EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Förskolepedagogers föreställningar kring läroplanens övergripande mål Åsa Lobsien Annette Persson Jennie Sandberg Examensarbete 10 poäng I Lärarutbildningen

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år?

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? av Sandra Lingren DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttsåldern sänkas till 16 år? Författare: Sandra Lindgren Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.

Läs mer

»Gör ni då inte åtskillnad?«

»Gör ni då inte åtskillnad?« »Gör ni då inte åtskillnad?« RUNE FORSBECK»Gör ni då inte åtskillnad?« Boken ingår i serien Folkrörelsernas solidaritetsarbete med södra Afrika och är producerad med stöd av Sida via Nordiska Afrikainstitutet

Läs mer

Mål & metoder. Att arbeta som personligt ombud

Mål & metoder. Att arbeta som personligt ombud Mål & metoder Att arbeta som personligt ombud Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller beprövad

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter

Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter UD INFO Januari 2006 Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Ny, reviderad

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:28

Regeringens proposition 2008/09:28 Regeringens proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Prop. 2008/09:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp. Riktlinjer

Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp. Riktlinjer Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp Riktlinjer Innehåll: Förord Ärkebiskop Anders Wejryd... 3 Inledning Att tala sant om livet...5 Del 1: Teologi och människosyn...10 Grundläggande

Läs mer

För den som vill läsa Bibeln så att Guds ord får komma

För den som vill läsa Bibeln så att Guds ord får komma Volym XIX Teologisk bilaga till Kyrka och Folk nr 10/08 Lag och evangelium en outtömlig källa för den kristna tron Av Tomas Appelqvist Författaren är teol kand, fil mag och anställd som doktorand i systematisk

Läs mer

Hur olika får det bli?

Hur olika får det bli? PROGRAMBEREDNINGEN: Hur olika får det bli? SLUTRAPPORT PROGRAMBEREDNINGEN: Hur olika får det bli? SLUTRAPPORT Upplysningar om innehållet: Bo Per Larsson, boper.larsson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer