utmanad: Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 av Jesus och samtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "utmanad: Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 av Jesus och samtiden www.missionskyrkan.se"

Transkript

1 utmanad: av Jesus och samtiden Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens

2 Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 Föredragningslista 2 Budget och verksamhetsplan 29 Bilaga 1 Kandidater 46 Bilaga 2 Till Guds vila 51 Arbetsformer för konferensen 55 Enkla regler för beslutsfattande i kyrkokonferensen 58

3 Föredragningslista Missionskyrkans kyrkokonferens 2010 Torsdag Tal av kyrkostyrelsens ordförande Val av presidium Val av två protokollsjusterare Val av rösträknare Konferensens arbetssätt inklusive information om Livsnära samtal och påverkanstorg Tider för konferensens förhandlingar Fastställande av föredragningslista och dagordning Val av redaktionsutskott Hälsningar till systerkyrkor och missionsarbetare Hälsningar till och från andra samfund Torsdag Hälsning av inbjudna gäster Kort presentation av inkomna motioner och kyrkostyrelsens yttrande över dessa Torsdag Påverkanstorg 2 Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010

4 Fredag Kyrkostyrelsens årsberättelse Revisorernas berättelse Yttrande från kyrkokonferensens beredningsutskott Fastställande av resultat- och balansräkning Ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och missionsföreståndaren Uttalanden i aktuella frågor som konferensen beslutar uppta till behandling Tack till de pastorer, diakoner och missionärer som under året uppnår 65 års ålder Hälsning från equmenia Presentation och utfrågning av förordade kandidater till kyrkostyrelsen Plädering för förordade kandidater till kyrkostyrelsen Val av åtta ledamöter till kyrkostyrelsen Beslut om ordination av pastorer Beslut om ordination av diakoner Meddelande om missionsarbetare och volontärer som under året gått in i, eller återgått i internationell missionsuppgift Aktuell ekumenisk information samt information om processen kring Gemensam framtid Val av representanter i valberedning inför konstituerande möte för GF-kyrkan 2011 Fredag Livsnära samtal Fredag Seminarier Lördag Meddelande om nya och avgående riksanställda Fastställande av valresultat gällande kyrkostyrelsen Rapport från folkhögskolorna Ansökan om tillhörighet till Svenska Missionskyrkan Meddelande om ändringar i matrikeln Motioner Diskussion och beslut Lördag Livsnära samtal Föredragningslista 3

5 Lördag Rapport från Teologiska högskolan, Stockholm 36. Verksamhetsplan och budget för tiden samt yttrande från kyrkokonferensens beredningsutskott 37. Missionsföreståndaren besvarar frågor insända av församlingar och ombud 38. Tider för bön- och offerdagar 39. Val av ordförande för kyrkostyrelsen 40. Val av tre revisorer och två revisorssuppleanter 41. Val av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i valberedningen inför kyrkokonferensen år Kompletterande uppdrag till valberedningen inför 2011 års kyrkokonferens 43. Val av ordförande och vice ordförande i beredningsutskottet inför kyrkokonferenserna år 2011 och Aktuella meddelanden 45. Meddelande om tid och plats för kyrkokonferensen Avslutning Söndag Livsnära samtal 4 Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010

6 Föredragningslista kyrkokonferensen Tal av kyrkostyrelsens ordförande Val av presidium Val av två protokollsjusterare Val av rösträknare Valberedningen föreslår kyrkokonferensen att utse rösträknare för ärenden som avgörs genom sluten omröstning, samt att utse rösträknare för ärenden som avgörs genom öppen omröstning Förslag till rösträknare presenteras direkt i kyrkokonferensen. 5. Konferensens arbetssätt inklusive information om Livsnära samtal och påverkanstorg Se sista sidorna i föredragningslistan samt presentationen av Livsnära samtal i programboken Tider för konferensens förhandlingar Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att torsdagens förhandlingar pågår kl , (inklusive påverkanstorg) att fredagens förhandlingar pågår kl samt att lördagens förhandlingar pågår kl , Fastställande av föredragningslista och dagordning Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att fastställa föredragningslistan i enlighet med utsänt förslag, med fullmakt för presidiet att under konferensens gång föreslå ändring i ordningsföljden med hänsyn till kyrkokonferensens arbets tider. Val av redaktionsutskott Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att utse ett redaktionsutskott att under förhandlingarnas gång till redaktionsutskottet föra ärenden som behöver bearbetas ytterligare, t ex sammanjämkning av olika yrkanden innan kyrkokonferensen fattar beslut, samt att uppdra åt redaktionsutskottet att skriftligt kort sammanfatta konferensens beslut för att underlätta ombudens rapportering till sina församlingar efter konferensen. Förslag till ledamöter i redaktionsutskottet presenteras direkt i kyrkokonferensen Hälsningar till systerkyrkor och missionsarbetare Hälsningar till och från andra samfund Hälsning av inbjudna gäster Kort presentation av inkomna motioner och kyrkostyrelsens yttrande över dessa Motionerna behandlas även på påverkanstorget torsdag kl Föredragningslista 5

7 12.1. Motioner från Bergaortens missionsförsamling, Dals-Eds missionsförsamling, Ekenässjöns missionsförsamling, Idre missionsförsamling, Lindvedens missionsförsamling, Näsets ekumeniska församling Höllviken, Simrishamnsbygdens frikyrkoförsamling samt Tjörns missionskrets Motionerna från Bergaortens missionsförsamling, Dals-Eds missionsförsamling, Ekenässjöns missionsförsamling, Idre missionsförsamling, Lindvedens missionsförsamling, Näsets ekumeniska församling, Simrishamnsbygdens frikyrkoförsamling samt Tjörns missions krets har följande lydelse: Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse beslutade vid styrelsemöte att Svenska Missionskyrkans pastorer, i samråd med lokal församling, skulle ges möjlighet att erbjuda vigsel av samkönade par. Beslutet togs utan remissförfarande vare sig från SMK:s församlingar, pastorer eller ungdomsförbundet equmenia, och mot SMK:s systerkyrkors önskan. Med styrelsens beslut infördes en äktenskapssyn som ingen annan kyrka i historien eller i världen antagit med undantag för Svenska kyrkan och som saknar grund i den bibliska uppenbarelsen. I remiss till Justitiedepartementet skrev SMK tillsammans med övriga kyrkor i SKR att kyrkorna inom Sveriges Kristna Råd är eniga om att termen äktenskap även framgent skall förbehållas par med olika kön. Vi finner inte att något ändrats som ger anledning att frångå denna syn. Vi yrkar att Svenska Missionskyrkan skall behålla begreppet äktenskap reserverat för endast en man och en kvinna att Svenska Missionskyrkan inte skall förrätta samkönade vigslar Motion från Sävsjö missionsförsamling Motionen från Sävsjö missionsförsamling har följande lydelse: Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse beslutade vid styrelsemötet att Svenska Missionskyrkans pastorer, i samråd med lokal församling, skulle ges möjlighet att erbjuda vigsel av samkönade par. Beslutet togs utan brett remissförfarande vare sig från SMK:s församlingar, pastorer eller ungdomsförbundet equmenia, och mot SMK:s systerkyrkors önskan. Med styrelsens beslut infördes en äktenskapssyn som ingen annan kyrka i historien eller i världen antagit med undantag för Svenska kyrkan och som strider mot biblisk äktenskapssyn och går på tvärs mot Guds skapelseordning. När Jesus säger, vid skapelsen gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett (Mark 10:6 8), knyter han an till skapelseberättelserna i 1 Mos 1:27 och 2 Mos 2:7 25. Aposteln Paulus knyter också an till denna skapelseordning och äktenskapssyn när han beskriver relationen Kristus och församlingen under bilden av ett äktenskap, ett stort mysterium (Efes. 5:31 32). Som kyrka har vi inte rätt att ignorera Jesu tydliga undervisning. Tror vi att Jesus är världshistoriens störste sanningssägare så får det konsekvenser för varje församling, varje pastor och varje kristen inte bara för vissa. Om vi tror att Jesus är Vägen, Sanningen och Livet borde kyrkostyrelsens beslut inte vara ett möjligt alternativ. Vi ser Svenska Missionskyrkan som en kyrka som bekänner Jesus Kristus som Herre och Frälsare, som ser Guds Ord som rättesnöret för lära och liv. Därför är det nödvändigt att nuvarande beslut rivs upp, och ersätts med ett beslut där vi säger nej till samkönad vigsel allt i enlighet med Kristi vilja. I remiss till Justitiedepartementet skrev SMK tillsammans med övriga kyrkor i SKR att kyrkorna inom Sveriges Kristna Råd är eniga om att termen äktenskap även framgent skall förbehållas par med olika kön. Vi finner inte att något ändrats som ger anledning att frångå denna syn. Vi yrkar därför: att Svenska Missionskyrkan skall behålla begreppet äktenskap reserverat för en man och en kvinna att det i Svenska Missionskyrkan inte skall förrättas samkönade vigslar. 6 Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010

8 12.3. Motion från Sunne missionsförsamling Motionen från Sunne missionsförsamling har följande lydelse: Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse beslutade vid styrelsemöte att Svenska Missionskyrkans pastorer, i samråd med lokal församling, skulle ges möjlighet att erbjuda vigsel av samkönade par. Beslutet togs utan remissförfarande vare sig från SMK:s församlingar, pastorer eller ungdomsförbundet equmenia, och mot SMK:s systerkyrkors önskan. Med styrelsens beslut infördes en äktenskapssyn som ingen annan kyrka i historien eller i världen antagit med undantag för Svenska kyrkan och som saknar grund i den bibliska uppenbarelsen. I remiss till Justitiedepartementet skrev SMK tillsammans med övriga kyrkor i SKR att "kyrkorna inom Sveriges Kristna Råd är eniga om att termen äktenskap även framgent skall förbehållas par med olika kön." Vi finner inte att något ändrats som ger anledning att frångå denna syn och vi ser dessutom att det kan bli mycket bekymmersamt att kvarstå som församling i en kyrka som väljer att frångå synen att begreppet ' äktenskap' skall vara reserverat för endast en man och en kvinna. Vi yrkar att Svenska Missionskyrkan skall behålla begreppet 'äktenskap' reserverat för endast en man och en kvinna att Samkönade vigslar inte ska förrättas i Svenska Missionskyrkan Motion från församlingen Brofästet, Färjestaden Motionen från församling Brofästet har följande lydelse: Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse beslutade vid styrelsemöte att Svenska Missionskyrkans pastorer, i samråd med lokal församling, skulle ges möjlighet att erbjuda vigsel av samkönade par. Beslutet togs utan remissförfarande vare sig från SMK:s församlingar, pastorer eller ungdomsförbundet equmenia, och mot SMK:s systerkyrkors önskan. Med styrelsens beslut infördes en äktenskapssyn som ingen annan kyrka i historien eller i världen antagit med undantag för Svenska kyrkan och som saknar grund i den bibliska uppenbarelsen. Vi är starkt kritiska till det beslut som kyrkostyrelsen fattat. Och eftersom vi är en församling som också är ansluten till Pingst fria församlingar i samverkan, som väldigt tydligt genom sin vigselnämnd tagit ställning för äktenskapet i klassisk mening, har kyrkostyrelsens beslut försatt oss i en konstig situation. Vi menar att synen på äktenskapet som ett förbund mellan man och kvinna är ett bibliskt grundmotiv. Gud själv har skapat människan till man och kvinna och fogat samman man och hustru i äktenskapet (Matt 19:4 7). Det är därför äktenskapet betraktas som ett heligt förbund. Vi tror att Gud har välsignat just denna samlevnadsform och kan inte se att vi har mandat att välsigna något annat. I remiss till Justitiedepartementet skrev SMK tillsammans med övriga kyrkor i SKR att kyrkorna inom Sveriges Kristna Råd är eniga om att termen äktenskap även framgent skall förbehållas par med olika kön. Vi finner inte att något ändrats som ger anledning att frångå denna syn. Vi beklagar också den spänning i de ekumeniska relationerna som en förändring av kyrklig praxis på detta område skulle skapa och befarar att det kommer att få allvarliga återverkningar både lokalt, nationellt och internationellt. Vi yrkar därför att Svenska Missionskyrkan skall behålla begreppet äktenskap reserverat för endast en man och en kvinna. att Svenska Missionskyrkan inte skall förrätta samkönade vigslar Motion från Tabergs missionsförsamling Motionen från Tabergs missionsförsamling har följande lydelse: Vi vår församling i Taberg har pastor, styrelse, och enskilda medlemmar följt det pågående samtalet i Svenska Missionskyrkan om möjligheten till vigsel av samkönade par. Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse beslutade vid styrelsemöte att Svenska Missions- Föredragningslista 7

9 kyrkans pastorer, i samråd med lokal församling, skulle ges möjlighet att erbjuda vigsel av samkönade par. Vi anser att kyrkostyrelsens hantering av och beslut i frågan om samkönade äktenskap inom Missionskyrkan skett med alltför stor skyndsamhet och med frånvaro av dialog med oss ute i de lokala församlingarna. Beslutet togs utan remissförfarande vare sig från SMK:s församlingar, pastorer eller ungdomsförbundet equmenia och mot SMK:s systerkyrkors önskan. Med styrelsens beslut infördes en äktenskapssyn som ingen annan kyrka i historien eller i världen antagit med undantag för Svenska kyrkan och som saknar grund i den bibliska uppenbarelsen. Vi är övertygade om att en stor majoritet av Missionskyrkans medlemmar delar vår syn och bibeltolkning som anger att äktenskapet är instiftat för man och kvinna. Att vår kyrka inte tar en klar central ställning i frågan enligt detta synsätt utan öppnar för samkönade äktenskap i ett samhällsanpassat beslut, gör oss både oroade och bedrövade. Beslut i dessa frågor måste grunda sig på vad Gud säger i sitt Ord, och inte på vad som för tillfället är en politiskt korrekt uppfattning. Vi är övertygade att Bibelns undervisning i samlevnadsfrågor är Guds goda ordning för människan. Vi har funnit att Bibelns klara budskap, både i gamla och nya testamentet, är att äktenskapet är till för en man och en kvinna. Vi tror att detta är viktiga frågor för vår kyrka, och att beslut därför måste tas i SMK:s kyrkokonferens. Vi yrkar: att Svenska Missionskyrkan skall fortsätta arbeta för att begreppet äktenskap är reserverat för endast en man och en kvinna. att Svenska Missionskyrkans hållning skall vara att vigsel av samkönade par ej förrättas inom dess församlingar Motion från Furuhöjdskyrkans församling, Alunda Motionen från Furuhöjdskyrkans församling har följande lydelse: Vid Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelses styrelsemöte 21 nov 2009 beslöts att öppna upp för samkönade äktenskap inom församlingar tillhörande Svenska Missionskyrkan. Furuhöjdskyrkans församling anser att utifrån bibeln är äktenskapet givet som en välsignelse från Gud till man och kvinna. Vi kan inte finna i bibeln att Gud välsignar ett äktenskap bestående av personer av samma kön. Vi är en församling som har ett stort missionsengagemang genom fyra vänförsamlingar och missionsarbete i ytterligare andra länder. Det innebär att vi samarbetar med nationella samfund och lokala församlingar i en mängd olika länder. Om Svenska Missionskyrkan öppnar upp för samkönade äktenskap kommer vi att möta problem i det fortsatta missionsarbetet, det finns stor risk att vi förlorar våra vänförsamlingar och att samarbetet måste avbrytas. Då uppstår det paradoxala att Svenska Missionskyrkan som föddes som ett missions-förbund för att verka för mission nu istället kommer att utgöra ett hinder för fortsatt aktivt missionsarbete. Detta kan få den tragiska konsekvensen att vi som församling, möjligen också flera, tvingas lämna Svenska Missionskyrkan. Vi yrkar att Svenska Missionskyrkan reserverar begreppet äktenskap för en man och en kvinna enligt gällande ordning. att Svenska Missionskyrkan inte förrättar samkönade vigslar Motion från Torsås missionsförsamling Motionen från Torås missionsförsamling har följande lydelse: Vi har följt det pågående samtalet i Svenska Missionskyrkan om möjligheten till vigsel av samkönade par. Vi tycker att beslut i denna fråga måste grunda sig på vad Gud säger i sitt Ord, och inte på vad som för tillfället är en politiskt korrekt uppfattning. Vi är övertygade att Bibelns undervisning i samlevnadsfrågor är Guds goda ordning för människan. Vi tror att detta är viktiga frågor för vår kyrka, och att beslut därför måste tas i vår kyrkokonferens. 8 Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010

10 Vi har funnit att Bibelns klara budskap, både i gamla och nya testamentet är att äktenskapet är till för en man och en kvinna, samt att Guds Ord fördömer utlevd homosexualitet. Vi yrkar att Svenska Missionskyrkan skall behålla begreppet äktenskap reserverat för endast en man och en kvinna. att Svenska Missionskyrkan inte ska förrätta samkönade vigslar Motion från Hulta missionsförsamling och församlingen Treklangen, Nykil Motionen från Hulta missionsförsamling och församlingen Treklangen har följande lydelse: Vi har följt det pågående samtalet i Svenska Missionskyrkan om möjligheten till vigsel av samkönade par. Vi tycker att beslut i denna fråga måste grunda sig på vad Gud säger i sitt Ord, och inte på vad som för tillfället är en politiskt korrekt uppfattning. Vi är övertygade om, att Bibelns undervisning i samlevnadsfrågor är Guds goda ordning för människan. Vi anser att detta är en så viktig fråga för vår kyrka, att beslut därför måste tas på vår kyrkokonferens. Vi har funnit att Bibelns klara budskap, både i gamla och nya testamentet, är att äktenskapet är till för en man och en kvinna. Guds Ord fördömer utlevd homosexualitet, vilket gör att vi inte kan välsigna ett sådant förhållande. Vi är också medvetna om bibelns budskap att ta ansvar för och i kärlek stötta och välsigna varje medmänniska och detta innefattar helt naturligt också en enskild människa med homosexuell läggning. Vi yrkar att Svenska Missionskyrkan ska använda begreppet äktenskap endast vid vigsel mellan en man och en kvinna. att Svenska Missionskyrkan inte ska förrätta samkönade vigslar Motion från Källeryds missionsförsamling Motionen från Källeryds missionsförsamling har följande lydelse: Vi känner stor oro och vånda inför det beslut som Kyrkostyrelsen i Svenska Missionskyrkan fattade den 21 november 2009, vilket öppnar upp för samkönade vigslar inom Missionskyrkan. Vi anser att kyrkostyrelsens hantering av och beslut i frågan om samkönade äktenskap inom Missionskyrkan skett med alltför stor brådska och med avsaknad av dialog med oss ute i de lokala församlingarna. Beslutet avviker också klart mot den bibelsyn som vi har i vår församling och som vi tror är gällande bland merparten av Missionskyrkans medlemmar. Enligt vår bibeltolkning visar både texter i GT samt NT att äktenskapet är instiftat till att gälla en man och en kvinna. Att vår kyrka inte tar en klar central ställning i frågan enligt detta synsätt utan öppnar upp för samkönade äktenskap i ett samhällsanpassat beslut, gör oss både oroade och bedrövade. Kyrkostyrelsens beslut bygger på en bibelsyn och bibeltolkning som vi inte kan ställa oss bakom. Om kyrkostyrelsens beslut drivs till verkställighet så är också vår bedömning att ett stort antal medlemmar, pastorer och församlingar kommer att överväga att lämna Missionskyrkan. Vi anser att Missionskyrkan även fortsättningsvis skall hålla fast vid det ställningstagande som tidigare gjordes med övriga kyrkor inom Sveriges Kristna Råd, det vill säga: Att termen äktenskap även framgent skall förbehållas par med olika kön. Vi yrkar därför att kyrkokonferensen skall besluta enligt följande: att Svenska Missionskyrkan skall behålla begreppet äktenskap reserverat för endast en man och en kvinna att inom Svenska Missionskyrkan skall det inte vara möjligt att förrätta samkönade vigslar. Föredragningslista 9

11 Motion från Stora Lundby missionsförsamling Motionen från Stora Lundby missionsförsamling har följande lydelse: Vi har reagerat starkt på vår kyrkostyrelses beslut från 21 november 2009, att inom vårt samfund ge utrymme för vigsel av samkönade par. Vi anser inte att vi som kyrka bör anpassa oss till ett sekulariserat samhälles riksdagsbeslut i denna fråga. Vår trohet mot Bibelordet måste här få väga mycket tyngre. Enligt Bibelns skapelseordning är äktenskapet ett av Gud instiftat heligt förbund mellan en man och en kvinna. (Se t.ex. 1 Mos. 2:24 och Matt. 19:4 6) Sveriges Kristna råd har ju också tidigare ställt sig bakom denna definition av vad ett äktenskap är och vi är övertygade om att detta är det enda beslut som är hållbart i ljuset av vad Jesus själv har uttalat. Vi föreslår därför att Kyrkokonferensen beslutar att Svenska Missionskyrkan håller fast vid att äktenskapet också i fortsättningen avser relationen mellan en man och en kvinna och att som en konsekvens av detta inga vigslar av samkönade par ska utföras i våra församlingar Motion från Hökerums missionsförsamling Motionen från Hökerums missionsförsamling har följande lydelse: Beskedet om att Svenska Missionskyrkan har öppnats för samkönad vigsel och äktenskap mottog vi med stor oro och besvikelse. För vi tror fortfarande, att äktenskapet är en gemenskapsform som är avsedd för man och kvinna. Allt kyrkan och församlingen gör, det gör vi på uppdrag av Jesus Kristus och hans ord. Vi döper, förkunnar evangelium, bedriver mission och evangelisation, firar nattvard, ber för sjuka, gör diakoni och sjunger lovsånger därför att Jesus själv gjort det och uttryckligen uppmanat oss att göra det. Men Jesus (eller Paulus) har varken gett oss mandat att välsigna eller viga samkönade relationer och inte heller gjorde han det själv. Därför ska inte kyrkan göra det!! För då handlar vi varken i kärlek mot medmänniskan eller i trohet mot uppdragsgivaren utan i olydnad. För det andra är vi mycket kritiska till Kyrkostyrelsens förfarande av detta historiska beslut. Beslutet är taget i avsaknad av demokrati och på det här sättet kör man över både församlingarna, pastorerna, equmenia och systerkyrkorna. Detta är oförenligt med en fri och öppen kyrka. För det tredje är själva tidpunkten för detta beslut mycket olämplig. Varför har kyrkostyrelsen så brått? För just nu är vi mitt inne i en djupgående process, som kanske leder till att Svenska Missionskyrkan upphör att existera om bara ett par år. Kyrkostyrelsens beslut försvårar givetvis denna process. Det skapar oro och splittrat fokus i våra egna led, samtidigt som det sänder ut märkliga signaler till Baptisterna och Metodisterna. Nej, nu behöver vi ha allt fokus, kraft, glädje och engagemang till arbetet med vår gemensamma framtid! Vi yrkar därför att kyrkokonferensen upphäver kyrkostyrelsens beslut från den 21 november, och att därmed inte heller i fortsättningen pastorer och församlingar i SMK förrättar vigsel mellan par av samma kön Motion från Vesene/Molla missionsförsamling Motionen från Vesene/Molla missionsförsamling har följande lydelse: Beträffande vigsel av samkönade par och äktenskapsbegreppet. Styrelsen i Vesene/Molla missionsförsamling begär att ovanstående fråga måste få mer tid. Detta är en stor, svår och avgörande fråga för oss som styrelse. Vi känner också att frågan måste få mer tid i vår församling. Både vi som styrelse och församling måste få samtala mer, innan vi kan komma fram till ett ställningstagande och förhållningssätt. Vi tror oss vilja ha tiden fram till kyrkokonferensen Detta är en avgörande fråga om enheten och sammanhållningen inom Svenska Missionskyrkan. Det handlar också om trovärdigheten av bibelns tolkning. 10 Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010

12 Motion från Värnamo missionsförsamling Motionen från Värnamo missionsförsamling har följande lydelse: Betr. Kyrkostyrelsens beslut fattat den 21 november 2009 om vigslar av samkönade par. Frågan om vigslar av samkönade par har väckt många starka känslor inom Svenska Missionskyrkan. Arbetsutskottet i Missionskyrkans styrelse har med anledning av detta gett i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att producera ett teologiskt samtalsdokument som stöd för samtal i församlingarna. För att ge församlingarna rimliga förutsättningar för samtal kring samtalsdokumentet samt att ge möjlighet till en fördjupad dialog med våra systerkyrkor, ekumeniska och internationella samarbetspartners yrkar vi: att beslut i frågan om vigslar av samkönade par fattas tidigast av kyrkokonferensen Motion från Immanuelskyrkan, Jönköping Motionen från Immanuelskyrkan, Jönköping, har följande lydelse: När våra fäder och mödrar på 1800-talet bröt sig ut ur Svenska Kyrkans sammanhang och bildade en fri kyrka var ett skäl att kyrkan skulle vara fri gentemot staten, dvs i sin verksamhet inte låta sig styras av staten. Friheten är viktig också för att när så behövs tala fritt ur hjärtat till maktens utövare. Vi menar att det fortfarande är viktigt att den friheten finns kvar samtidigt som kyrkan har att tjäna samhället och dess människor. Men rent principiellt bör inte maktutövning och evangelium blandas ihop. Sedan årsskiftet 1951/52 har Svenska Missionskyrkan (SMK) haft möjlighet att ansöka om vigselrätt för ordinerade pastorer. Den tillkom för att fullt ut betjäna sina medlemmar och andra med en vigselakt som på den punkten jämställde SMK och Svenska Kyrkan. Detta har alltsedan dess inneburit att pastorer i SMK har utövat en juridiskt bindande handling och därmed fullgjort en statstjänstemans skyldighet. Under 2009 har Sveriges riksdag fattat beslut om att par av samma kön har rätt till vigsel och att ingå äktenskap. Vi har förståelse för viljan att därmed jämställa par med olika sexuell läggning och lämna särlagstiftningen med registrerat partnerskap. Det innebär att det juridiska innehållet i begreppet äktenskap är förändrat. Det har skett mot den samlade kristenhetens i Sverige uppfattning och vilja, som den har formulerats av Sverige Kristna Råd. Beslutet har dock tillkommit i laga ordning och i enlighet med de demokratiska principer som råder i Sverige. Det innebär vidare att statsmakterna driver kyrkan framför sig och berövar den friheten att i lugn och ro tänka igenom teologi och praktik vid ingåendet av samkönade relationer. Samtidigt måste konstateras att den kristna etiken är levande och tar hänsyn till de förändringar som äger rum i människors förhållanden, i samhällsliv och lagstiftning. Därför har SMK vid flera tillfällen reviderat sina ståndpunkter i teologiska och socialetiska frågor. Genom att avsäga sig vigselrätten och införa en obligatorisk civilrättslig akt, vilken ska tillhandahålles av en företrädare för samhället, skulle kyrkans exklusiva bidrag bli att ordna gudstjänst och förbön för de par som så önskar oavsett sexuell läggning. Här kommer då att råda fullständig jämställdhet mellan olika par. Möjligheten till en akt av välsignelse över ett registrerat partnerskap har under flera år kunnat hanteras i SMK genom att församling och pastor gemensamt beslutat så. Här har funnits friheten för församling och pastor att tacka nej. Den friheten är väsentlig också i en annorlunda och kommande ordning med en välsignelse- och förbönsakt. Synnerligen väsentlig är omsorgen om både enskilda homosexuella och samkönade par. Genom att återlämna vigselrätten kan vi mildra trycket och utsattheten. Det ger oss möjlighet att på ett varsamt och genomtänkt sätt möta dem. Vi tror dessutom att en sådan ordning kan bidra till en öppning och nya möjligheter. Vi är tämligen övertygade om att många tillhöriga SMK och många andra i grunden anser att det juridiska ska samhället sköta medan välsignelsen och förbönen är kyrkans erbjudande till ett par som lovat varandra trohet. Vi är övertygade om att en sådan ordning har framtiden för sig, även om det just nu kan kännas som att SMK avstår möjligheter, inte minst med tanke på att Svenska Kyrkans kyrkomöte beslutat att behålla vigselrätten. Men det kan bli precis tvärtom på sikt. Föredragningslista 11

13 Att leva med skilda åsikter och praktik är inget nytt i SMK. Så har det varit och så är det i många frågor också idag. De frågor som vi nu avhandlar, dvs äktenskapet, vigseln, vigselrätten och en välsignelse- och förbönsakt är inte av den digniteten att de ska splittra vår kyrka. Immanuelskyrkan i Jönköping föreslår kyrkokonferensen besluta att utreda förutsättningar och konsekvenser för ett återlämnande av vigselrätten i SMK för beslut vid 2011 års konferens, att i avvaktan på definitivt beslut i vigselrättsfrågan inga vigslar av samkönade par förrättas i SMK fram tills dess Motion från Missionskyrkan Gullspång Södra Råda Motionen från Missionskyrkan Gullspång Södra Råda har följande lydelse: Vi vill att vårt samfund avsäger sig samhällets formella vigselrätt med anledning av riksdagens omdefiniering av äktenskap och vigsel. Det ger en signal till vårt samhälle, regering och riksdag att vi som kyrka inte omtolkar vår tro och teologi efter beslut i riksdagen. Man måste lyda Gud o.s.v. (Apg 5:29). Vi anser inte heller att vår globalt sett lilla kyrka i Sverige skall ha en annorlunda uppfattning om innebörden av äktenskapet än Kristi kyrka i stort haft under 2000 år. Svenska Kyrkans beslut var en sådan sär-linje. Om vi följer samma riktning kommer det att skilja oss från våra egna systerkyrkor, andra kyrkor i Sverige och en klar majoritet av Kristi kyrka i världen. Svenska Missionskyrkans budskap blir urvattnat när tröskeln sänks i denna och liknande frågor. Vi vill betona att vi inte ser ner på personer med hbt läggning ( homo, bi och transsexuella). Vi beklagar att personer med hbt-läggning har behandlats illa av kristna, men vi tror att det finns andra sätt att innesluta dem i en kristen gemenskap än att omtolka innebörden av äktenskapet. Vi känner också sorg över att många kristna som står för en klassisk syn på vigsel och äktenskap på senare år allt oftare offentligt negligeras/förlöjligas och behandlats kränkande (både av profana och samfundsägda media) och anses som konservativa, homofober, bokstavstroende, etc. Ingen av dessa beteckningar tycker vi hör hemma i samtalen kristna människor emellan. Vi önskar ett gott samtalsklimat med ömsesidig respekt i dessa känsliga frågor på vårt kyrkomöte. Vårt yrkande till kyrkomötet blir att kyrkokonferensen beslutar att avsäga oss samhällets vigselrätt efter de riktlinjer som riksdagen fastställt under att om kyrkokonferensen beslutar att vigselrätten kvarstår, beslutar att samkönade par inte vigs inom SMK:s gemenskap. att liknande ärenden i kyrkostyrelsen likt detta betydelsefulla beslut , skickas ut på remiss till församlingarna innan beslut tas. att varje församling självständigt får utforma en själavårdsmässig god praxis för hur vi möter personer med hbt-läggning att uppmana alla våra församlingar att försöka föra de goda samtalen i denna fråga Motion från Johanneskyrkan, Åtvidaberg Motionen från Johanneskyrkan, Åtvidaberg, har följande lydelse: Med stor oro möttes vi av beslutet från Kyrkostyrelsens sammanträde i november om att ge möjlighet att erbjuda vigsel av samkönade par och att framställa en vigselordning för vigslar av samkönade par. Vi förstår att beslutet har med vad regering och riksdag har beslutat i frågan. Vi anser att det hade varit bättre att avsäga sig vigselrätten istället. Med styrelsens beslut införs en ny äktenskapssyn som ingen annan kyrka i historien eller i världen har antagit, med ett enda undantag: Svenska kyrkan. Samtidigt gör det ont i oss när vi förstod att alla våra systerkyrkors vädjanden om att vi ska stå kvar i den bibliska traditionen inte betydde särskilt mycket. 12 Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010

14 I stort sett i alla avtal med våra systerkyrkor talas det om: Att vi vill verka för fördjupad gemenskap med samråd, dialog och rådgivning och Att vi vill verka för enhet mellan alla kyrkor och fördjupa samarbetet i ekumeniska sammanhang. Vi frågar oss: Vart tog ömsesidigheten vägen? När ska vi börja lyssna och ta bort vår attityd att vi alltid vet bäst? Dessutom konstaterar vi att Kyrkostyrelsens beslut går emot kyrkordningens punkt om Enhet. Beslutet om att tillåta vigsel av samkönade par underlättar inte arbetet för synlig enhet på varje ort. Beslutet stimulerar inte till ökad ekumenik lokalt, i Sverige och i världen mellan församlingar och kyrkosamfund, snarare blir det precis tvärtom, splittring. Det står i kyrkoordningen: Församlingarna bär tillsammans ansvar för hur kyrkan som gemenskap lever och vad den lär. Visst ska vi värna om mångfalden bland kyrkans olika traditioner men det är inte vårt uppdrag att införa och lansera nya traditioner, som i detta fall en ny äktenskapssyn. Vi föreslår därför att Svenska Missionskyrkan avsäger sig sin vigselrätt. att våra systerkyrkors åsikter och vädjanden ska tas på mycket större allvar och få påtagliga konsekvenser när vi beslutar i frågan om vigsel för samkönade par och i andra väsentliga frågor som berör livsstil och bibelsyn. att teologiska kommittén utökas med en eller flera röster från våra systerkyrkor (genom personlig närvaro eller möjlighet att följa sammanträdet och frågorna via telefon/ mail etc) i kommitténs fortsatta arbete. att ett stort ekumeniskt hänsynstagande i Sverige och internationellt måste tas innan ev. beslut fattas om vigsel av samkönade par Motion från Visnums missionsförsamling Motionen från Visnums missionsförsamling har följande lydelse: Vi önskar att SMK behåller vigselrätten men inte viger samkönade par efter de riktlinjer som riksdagen fastställt under Detta ger en signal till vårt samhälle, regering och riksdag att vi som kyrka inte är beredda att omtolka vår tro och teologi efter beslut i riksdagen. Man måste lyda Gud mer än människor (Apg 5:29). Vi anser inte heller att vår globalt sett lilla kyrka i Sverige skall ha en annorlunda uppfattning om innebörden av äktenskapet än Kristi kyrka i stort haft genom sekler. Svenska Kyrkans beslut på senaste kyrkomötet gick mot denna ordning. Om vi följer samma riktning kommer detta att skilja oss från våra egna systerkyrkor, andra kyrkor i Sverige och en klar majoritet av Kristi kyrka i världen. Vi vill enbart använda begreppet äktenskap/vigsel som en helig överlåtelse mellan man och kvinna, vilket vi anser vara det enda sättet att låta Skriften allena vara vårt rättesnöre i denna viktiga fråga. Vi vill betona att vi inte ser ner på människor med homosexuell läggning. Vi beklagar att homosexuella har behandlats illa av kristna, men tror att det finns andra sätt att innesluta dem i en kristen gemenskap än att omtolka innebörden av äktenskapet. Vi önskar ett gott samtalsklimat med ömsesidig respekt i dessa känsliga frågor på vår kyrkokonferens. Vårt yrkande till kyrkokonferensen är att kyrkokonferensen beslutar att Svenska Missionskyrkan behåller vigselrätten men inte viger samkönade par efter de riktlinjer som riksdagen fastställt under att kyrkokonferensen beslutar att Svenska Missionskyrkan driver ovanstående förslag tillsammans med övriga kyrkor inom Sveriges Kristna Råd. I händelse av att dessa kyrkor är eniga att avsäga sig vigselrätten ansluter Svenska Missionskyrkan sig till detta. Föredragningslista 13

15 Motion från Olsfors frikyrkoförsamling Motionen från Olsfors frikyrkoförsamling har följande lydelse: Vi finner inget stöd i Guds ord för vigsel av samkönade par. Vi ser med djup oro på den enskilde pastorns utsatta situation om varje lokal församling utan uppbackning från samfundet centralt, skall fatta beslut om samkönade vigslar. Vi är djupt oroade av den splittring, oenighet och försvagning av sammanhållningen i samfundet och församlingarna som denna frågas behandling leder till. Vi känner bestörtning över ledningen över SMK och kyrkostyrelsens brist på ledarskap och kontakt med församlingarnas pastorer och medlemmar som denna frågas behandling uppenbarar. Med stöd av ovanstående yrkar Olsfors Frikyrkoförsamling att kyrkokonferensen 2010 i Örebro beslutar: Att inte överlåta åt den enskilda församlingen att besluta om samkönade vigslar. Att besluta som samfund att säga nej till samkönade vigslar Motion från Centrumkyrkans församling, Bjuv Motionen från Centrumkyrkans församling, Bjuv, har följande lydelse: Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse beslutade vid styrelsemöte att Svenska Missionskyrkans pastorer, i samråd med lokal församling, skulle ges möjlighet att erbjuda vigsel av samkönade par. Beslutet togs utan remissförfarande vare sig från SMK:s församlingar, pastorer eller ungdomsförbundet equmenia, och mot SMK:s systerkyrkors önskan. Med styrelsens beslut infördes en äktenskapssyn som ingen annan kyrka i historien eller i världen antagit med undantag för Svenska kyrkan - och som saknar grund i den bibliska uppenbarelsen. I remiss till Justitiedepartementet skrev SMK tillsammans med övriga kyrkor i SKR att kyrkorna inom Sveriges Kristna Råd är eniga om att termen äktenskap även framgent skall förbehållas par med olika kön. Vi finner inte att något ändrats som ger anledning att frångå denna syn. Vi yrkar att Svenska Missionskyrkan skall behålla begreppet äktenskap reserverat för endast en man och en kvinna att Svenska Missionskyrkan inte skall förrätta samkönade vigslar. att Svenska Missionskyrkan utreder förutsättningar och konsekvenser för ett återlämnande av vigselrätten i SMK för ett beslut vid 2011 års konferens att med hänsyn till den splittring, som f.n. råder inom SMK i flera olika frågor, kraftsamling görs för att ena SMK och att resurserna satsas på fortsatt arbete med Vi vill växa Motion från Växjö och Värnamo missionsförsamlingar Motionen från Växjö och Värnamo missionsförsamlingar har följande lydelse: Betr. kyrkostyrelsens beslut fattat den 21 november 2009 om lokala beslut om samkönade vigslar. I Svenska Missionskyrkans konstitution under Arbetsformer och organ läser vi: Kyrkokonferensen är Svenska Missionskyrkans högsta beslutande organ. Där möts församlingarna genom valda företrädare för att uttrycka gemenskapen i Kristus och med varandra, välja styrelse och andra organ, kalla människor till olika uppgifter, besluta om det gemensamma arbetet samt ge rekommendationer till församlingarna. Vi noterar att det är kyrkokonferensen som skall ge rekommendationer till församlingarna. Vidare fastslås Kyrkostyrelsens uppgift: Kyrkostyrelsen skall, tillsammans med missionsföreståndaren, planera och leda Svenska Missionskyrkans arbete. Styrelsen fastställer psalmbok och kyrkohandbok. Den utser organ samt människor till de uppdrag gemenskapen behöver. Vi noterar att Kyrkostyrelsen skall planera och leda Svenska Missionskyrkans arbete. Om vi går till stadgarna läser vi: 14 Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010

16 2 Kyrkokonferensen A. Kyrkokonferensen är Svenska Missionskyrkans högsta beslutande organ och har att besluta om Svenska Missionskyrkans gemensamma arbete samt ge rekommendationer till församlingarna. 3 Kyrkostyrelsen A. Kyrkostyrelsen är mellan kyrkokonferensema Svenska Missionskyrkans högsta beslutsinstans. Den har sitt säte i Stockholm och består av 16 ledamöter, som väljs av kyrkokonferensen för en tid av 2 år. Halva antalet väljs varje år. B. Kyrkostyrelsen skall, tillsammans med missionsföreståndaren, planera och leda Svenska Missionskyrkans arbete i enlighet med kyrkokonferensens beslut. C. Kyrkostyrelsen organiserar själv sitt arbete, och kan efter behov utse utskott och delegationer för att bereda och/eller på styrelsens vägnar besluta i vissa ärenden. D. I styrelsens uppgifter ingår att besluta om mål och riktlinjer för Svenska Missionskyrkans arbete på grundval av konstitutionen samt inom ramen för beslut av kyrkokonferensen, förvalta Svenska Missionskyrkans tillgångar, med rätt att köpa och sälja fast egendom, förbereda ärenden som skall behandlas vid kyrkokonferensen, verkställa kyrkokonferensens beslut Även här framgår helt klart vem som skall utföra vad. Eftersom frågan om vigsel av samkönade är av den digniteten, att vårt ställningstagande kan komma att skilja Svenska Missionskyrkan från alla andra kristna kyrkor i världen utom Svenska Kyrkan, anser vi att den skall behandlas och beslutas av kyrkokonferensen. Vi yrkar att: 1. Kyrkostyrelsens beslut den 21 november 2009 om vigsel till äktenskap av samkönade är i strid med Svenska Missionskyrkans konstitution och stadgar och därmed förklaras ogiltigt. 2. Frågan om vigsel till äktenskap av samkönade får praktiseras i Svenska Missionskyrkan, skall behandlas och beslutas av kyrkokonferensen. Vi vill slutligen betona att vi inte har tagit ställning i sakfrågan utan motionen enbart avser den formella hanteringen Motion från Uppsala missionsförsamling Motionen från Uppsala missionsförsamling har följande lydelse: Frågan om att viga par av samma kön har länge varit aktuell och blev än mer så i och med den nya äktenskapslagstiftning som trädde i kraft den 1 maj Åsikterna inom och utom samfunden har varit splittrade. Detta gäller även Svenska Missionskyrkan. Efter att frågan beretts bl a i Svenska Missionskyrkans teologiska kommitté beslöt kyrkostyrelsen den 21 november 2009 att överlåta till församlingarna och deras pastorer att i samråd avgöra, om de vill erbjuda vigsel av samkönade par eller ej. Denna ordning skulle gälla från och med den 1 mars 2010 efter att en särskild vigselordning tagits fram som en service till dem som vill kunna viga även samkönade par. Kyrkostyrelsens beslut har såväl utlöst protester som välkomnats på många håll. Protesternas syfte tycks vara att omöjliggöra för församlingar och pastorer att erbjuda vigsel av samkönade par. Med anledning av debatten finns det skäl att påminna om SMK:s stadgar ( 2A): Kyrkokonferensen är Svenska Missionskyrkans högsta beslutande organ och har att besluta om Svenska Missionskyrkans gemensamma arbete samt ge rekommendationer till församlingarna. Vad som gäller för kyrkokonferensen är naturligtvis även giltigt för kyrkostyrelsen, som är samfundets högsta beslutande organ mellan konferenserna. Eftersom varken den eller kyrkokonferensen har mandat att fatta några för församlingarna bindande beslut, hade styrelsen att välja mellan följande tre alternativ: 1. Att rekommendera församlingar och pastorer att efter samråd erbjuda vigsel av par, oberoende av kön. Föredragningslista 15

17 2. Att överlåta till församlingar och pastorer att efter samråd själva besluta om man är villiga eller ej att erbjuda vigsel av par, oberoende av kön. 3. Att avråda församlingar och pastorer från att ens efter samråd erbjuda vigsel av samkönade par. I ljuset av de olika inställningar som finns i denna fråga valde kyrkostyrelsen alternativ 2, vilket vi anser vara ett vist beslut i sann kongregationalistisk anda. Det bekräftade möjligheten att viga samkönade par utan att påtvinga någon enda pastor eller församling en viss hållning eller ett särskilt handlingssätt. Därigenom bekräftades det än en gång att det i vårt samfund finns respekt och utrymme för olika uppfattningar och ställningstaganden i teologiska och etiska frågor. Vi delar även kyrkostyrelsens principiella hållning att helt överföra vigselrätten till samhällets offentliga organ. Vi yrkar därför att kyrkokonferensen principiellt ställer sig bakom kyrkostyrelsens beslut av den 21 november 2009 bekräftar att pastor och församling i samråd kan erbjuda vigsel för par av samma kön konstaterar att pastor och församling kan välja att inte erbjuda sådan vigsel välkomnar att teologiska kommittén fått i uppdrag att ta fram en vigselordning för samkönade par stöder tanken att inom ramen för Sveriges Kristna Råd verka för ett överförande av vigselrätten till offentliga organ Kyrkostyrelsens yttrande Konstitutionella aspekter Källeryds missionsförsamling, Missionskyrkan Gullspång Södra Råda, Olsfors Frikyrkoförsamling, Hökerums missionsförsamling har i sina motioner pekat på att frågan om vigsel av par av samma kön från början skulle varit en konferensfråga eller en fråga där kyrkostyrelsen, före beslut, borde tillfrågat församlingarna om deras synpunkter. Växjö och Värnamo Missionsförsamlingar yrkar att kyrkostyrelsens beslut den 21 november 2009 skall förklaras ogiltigt därför att det strider mot Svenska Missionskyrkans konstitution och stadgar. Hökerums missionsförsamling yrkar att kyrkokonferensen upphäver kyrkostyrelsens beslut från den 21 november Missionskyrkans konstitution beskriver kyrkokonferensens och kyrkostyrelsens uppgifter på följande sätt: Kyrkokonferensen är Svenska Missionskyrkans högsta beslutande organ. Där möts församlingarna genom valda företrädare för att uttrycka gemenskapen med Kristus och med varandra samt ge rekommendationer till församlingarna. (Kyrkoordningen) Kyrkokonferensen är Svenska Missionskyrkans högsta beslutande organ och har att besluta om Svenska Missionskyrkans gemensamma arbete samt ge rekommendationer till församlingarna. (Kyrkostadgarna) Kyrkostyrelsen är mellan kyrkokonferenserna Svenska Missionskyrkans högsta beslutsinstans. Kyrkostyrelsen skall, tillsammans med missionsföreståndaren, planera och leda Svenska Missionskyrkans arbete i enlighet med kyrkokonferensens beslut. (Kyrkostadgarna) Om tolkningsfrågor, tolkningsfrihet och förhållandet mellan församlingarna och Svenska Missionskyrkan säger konstitutionen: Varje enskild kristen har frihet att söka klarhet i tolkningen av Guds ord. Församlingen hålls samman av sitt centrum, Jesus Kristus, inte av sina gränser. Varje församling är självständig, lever i samhörighet med Svenska Missionskyrkans andra församlingar och delar de gemensamma uppgifterna.(grundsatserna) Gemenskapen bygger på frihet och öppenhet med Kristus som centrum och Herren i varje församling. Församlingarna bär tillsammans ansvar för hur kyrkan som gemenskap lever och vad den lär. Det är kyrkans uppgift att värna om friheten för den enskilde att söka klarhet i tolkningen av Guds ord samt öppenheten i varje församling för olika kristna traditioner, t ex i dopfrågan. Svenska Missionskyrkan vill aktivt stödja enskilda medlemmar och församlingar att bevara och utveckla öppenhet och frihet. 16 Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010

18 Svenska Missionskyrkan vill vara en kyrka för hela livet. Genom samverkan mellan församlingarna i varje distrikt erbjuder den förkunnelse, själavård och bikt samt barnvälsignelse, dop, konfirmation, vigsel och begravning. Gemenskapen i Svenska Missionskyrkan har sin grund i människors lika värde. Skillnader och mångfald är då en tillgång.(kyrkoordningen) Kyrkostyrelsens avsikt med beslutet i november 2009, att pastor och församling i samråd kan erbjuda vigsel för par av samma kön och att pastor och församling kan välja att inte erbjuda sådan vigsel, var att knyta an till tidigare beslut i Missionskyrkan där församlingarnas självbestämmande ansetts viktigare än att hela Missionskyrkan håller samma linje i en viss fråga. Utifrån Missionskyrkans konstitution, och det faktum att beslutet inte förpliktade någon församling eller pastor till ett bestämt förhållningssätt, gjorde kyrkostyrelsen bedömningen att frågan kunde avgöras av styrelsen. Svenska Missionskyrkans revisorer och beredningsutskott granskar kyrkostyrelsens arbete. Efter revisorernas rapport och beredningsutskottets yttrande fattar konferensen beslut om ansvarsfrihet för kyrkostyrelsens ledamöter. Det är alltså kyrkokonferensen som avgör om kyrkostyrelsen har handlat i strid med Missionskyrkans konstitution. Verkställigheten av kyrkostyrelsens beslut den 21 november 2009 är uppskjuten genom beslut i arbetsutskottet den 11 december Arbetsutskottet beslutade att föra ärendet till kyrkokonferensen Med hänvisning till att frågan har hänskjutits till kyrkokonferensen föreslår kyrkostyrelsen kyrkokonferensen att anse motionerna från Källeryds missionsförsamling, Missionskyrkan Gullspång Södra Råda, Olsfors frikyrkoförsamling, Hökerums missionsförsamling samt Växjö och Värnamo missionsförsamlingar besvarade. Uppsala missionsförsamling yrkar i sin motion bl a att kyrkokonferensen ställer sig bakom kyrkostyrelsens beslut av den 21 november Med hänvisning till att frågan har hänskjutits till kyrkokonferensen föreslår kyrkostyrelsen kyrkokonferensen att anse motionen från Uppsala Missionsförsamling besvarad. Vigselrätten A Missionskyrkan behåller vigselrätten Visnums Missionsförsamling yrkar att Missionskyrkan behåller vigselrätten såvida inte enighet uppnås inom Sveriges Kristna Råd för att avsäga sig vigselrätten. Kyrkostyrelsen beslutade i sitt sammanträde den 21 november 2009 att pastor och församling kan erbjuda vigsel för par av samma kön från och med den 1 mars 2010 och att pastor och församling kan välja att inte erbjuda sådan vigsel. Styrelsen beslutade vidare att inom ramen för Sveriges Kristna Råd verka för vigselrättens avskaffande. Arbetsutskottet beslutade den 11 december 2009 att skjuta upp verkställigheten av kyrkostyrelsens beslut till efter konferensen och att utreda former för avsägelse av vigselrätten och konsekvenserna av ett sådant beslut. I anslutning till detta beslutade arbetsutskottet om en allsidigt sammansatt arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta ett teologiskt dokument som samtalsmaterial för församlingarna inför kyrkokonferensen 2010 samt att, genom en enkät, tillfråga pastorer i aktiv tjänst om deras inställning till vigselbehörigheten och deras beredskap att viga samkönade par. De beslut som fattades under november och december utgår från att Missionskyrkan, för närvarande, har vigselrätt och ger sina pastorer vigselbehörighet. Materialet Samtal om äktenskapsfrågan (utgivet av Svenska Missionskyrkan som samtalsmaterial för församlingar inför kyrkokonferensen 2010) anger två huvudfrågor: 1. Ska frågan (om vigsel av par av samma kön) överlåtas till den enskilda församlingen eller avgöras gemensamt av kyrkokonferensen? 2. Ska Svenska Missionskyrkan avsäga sig vigselrätten eller behålla den? Om Missionskyrkan behåller vigselrätten blir svaret på den första frågan viktigt för hur vi möter frågorna från de personer av samma kön som önskar vigsel. Vad som nu prövas är om en grundläggande uppfattning och en huvudlinje går att förena med lokala Föredragningslista 17

19 undantag. Ur ett konstitutionellt perspektiv har Svenska Missionskyrkan undvikit att utfärda officiella ställningstaganden utöver konstitutionen. Historiskt har ett antal debatter genom årens lopp resulterat i en bekräftelse av friheten för de enskilda församlingarna och pastorerna att avgöra från fall till fall, som i den tidiga dopfrågan, bibelsynsfrågan och hur man förhåller sig till medarbetare som lever i registrerat partnerskap. B Missionskyrkan avsäger sig vigselrätten Missionskyrkan Gullspång Södra Råda och Johanneskyrkans församling, Åtvidaberg yrkar att kyrkokonferensen beslutar att Svenska Missionskyrkan avsäger sig vigselrätten. Det är kammarkollegiet som är statens tillsynsmyndighet för vigselfrågor. Om en kyrka inte längre önskar behålla sin vigselrätt sänds en skrivelse till kammarkollegiet med uppgifter om vilka personer som inom kyrkan har vigselbehörighet samt från vilket datum begäran ska gälla. Det är kyrkan själv som avgör om den ska ha vigselrätt eller inte. Efter en ansökan om indragen vigselrätt sänder kammarkollegiet ett brev till samtliga vigselförrättare i kyrkan och meddelar att vigselbehörigheten är återkallad. Vigselförrättare behöver inte insända någon skrivelse/bevis om behörighet att förrätta vigsel. Kammarkollegiet har upparbetade rutiner för detta och senast var det Svenska Bahai-Samfundet som hos kollegiet begärde att deras prästers vigselbehörighet skulle återkallas. Kyrkostyrelsen menar att förutsättningarna för återlämnad vigselrätt är kända och tämligen okomplicerade. Någon konsekvensanalys är däremot inte gjord. En rimlig bedömning är att, inom överskådlig tid, någon enighet bland medlemskyrkorna i SKR, inte kommer att nås vad gäller återlämnande av vigselrätt. En enkät har sänts till pastorer i aktiv tjänst i Svenska Missionskyrkan rörande deras inställning till vigsel av par av samma kön, om vigselrätten mm. Kyrkostyrelsen anser att vigslar, principiellt, bör registreras civilrättsligt. Alldeles oavsett det faktum att svensk lagstiftning tillåter vigsel och äktenskap mellan par av samma kön finns principiell tveksamhet kring varför en gudstjänst i församlingen skall förenas med en juridiskt bindande handling. Samtidigt anser kyrkostyrelsen att frågan om vigselrätten i första hand bör hanteras i samverkan med andra kyrkor och samfund i Sverige. Om ett trossamfund inte har vigselrätt medan flertalet behåller vigselrätten skapar det en situation där civil registrering behöver ske utöver en kyrklig akt. Detta kräver en information av pastor i relation till personer som vill gifta sig i Missionskyrkan. Missionskyrkans konstitution (kyrkoordningen) anger också att Svenska Missionskyrkan vill vara en kyrka för hela livet och bl a erbjuda vigsel. Denna del av kyrkoordningen behöver ses över i relation till den nya äktenskapslagen och det beslut som tas i kyrkokonferensen Om Missionskyrkan avsäger sig vigselrätten, ensidigt eller tillsammans med andra, erbjuder församlingar/pastorer Vigselgudstjänst utan laga verkan. Civilrättslig vigsel har redan ägt rum. Hur anpassning av ordningen skulle kunna göras i förhållande till nuvarande Vigsel med laga verkan framgår av Kyrkohandboken sid Församling och pastor i samråd kan besluta att erbjuda vigselgudstjänst eller välsignelseakt för par av samma kön. Därmed ger man möjlighet till lika behandling av alla par. Församling och pastor kan på den ort där det inte är möjligt med en sådan akt besluta att inte erbjuda vigselgudstjänst för par av samma kön. I en kyrka där pastorerna har olika ståndpunkter angående möjligheten att medverka vid vigsel av par av samma kön finns en oro att detta skall klassificera pastorerna i olika grupper. Oron gäller om detta kommer att påverka möjligheten att kallas till tjänst i församling. I ett läge utan vigselrätt för Missionskyrkan blir denna problematik mindre uttalad. C Missionskyrkan låter den nya kyrkan ta ställning till vigselrätten tidigast 2012 Immanuelskyrkans församling, Jönköping och Centrumkyrkans församling i Bjuv (med vissa variationer i formuleringarna) föreslår konferensen besluta att utreda förutsättningarna för ett återlämnande av vigselrätten i Svenska Missionskyrkan för beslut i 2011 års konferens. Värnamo Missionsförsamling yrkar att beslut i frågan om vigslar av par av samma kön fattas tidigast av kyrkokonferensen Vesene/Molla Missionsförsamling begär att frågan om vigsel av par av samma kön ges mera tid. Hökerums missionsförsamling menar att frågorna om samkönade äktenskap och vigselrätt behöver mera tid för bearbetning lokalt och nationellt. Kyrkostyrelsen har förståelse för att församlingarna behöver tid för att bearbeta och studera stora och svåra frågor. Samtidigt har denna fråga likheter med andra frågor som tidigare behandlats i Missions- 18 Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010

20 kyrkan. Välsignelse av personer som ingått registrerat partnerskap har sedan 1997 kunnat hanteras i Svenska Missionskyrkan utan att det skapat splittring mellan församlingar. Kyrkohandboken, som fastställdes av kyrkostyrelsen i juni 2003 hänvisar till en ordning för välsignelseakt över ingånget partnerskap. Den nya äktenskapslagstiftningen trädde i kraft den 1 maj I oktober 2008 presenterade tre av allianspartierna motioner till stöd för en könsneutral äktenskapslagstiftning. Oppositionspartierna meddelade, i ett pressmeddelande i januari 2009 att de stödde tanken på en könsneutral äktenskapslag. Därmed stod det klart att sex av riksdagens sju partier stod bakom en könsneutral äktenskapslagstiftning. Kyrkokonferensen 2011 kommer att präglas av det avgörande beslutet om att bilda en ny kyrka tillsammans med Metodistkyrkan och Baptistsamfundet. Det är därför mer lämpligt att behandla äktenskapsfrågans konsekvenser för den nya kyrkan tidigast vid kyrkokonferensen Svenska Missionskyrkans inställning är även i detta alternativ att påverka utvecklingen i den nya kyrkan och andra kyrkor i Sverige att införa civilrättslig registrering av äktenskap. Sammanfattning - Vigselrätt A: Vigselrätten behålls och frågan om vigsel av par av samma kön avgörs lokalt av pastor och församling. Vigsel mellan man och kvinna påverkas inte. B: Missionskyrkan avsäger sig vigselrätten, på egen hand eller tillsammans med andra. Alla par behandlas lika. Vigslar registreras civilrättsligt. Församlingarna erbjuder gudstjänst enligt den form man väljer. C: Missionskyrkan låter den nya kyrkan ta ställning till frågan om vigselrätt, tidigast Svenska Missionskyrkans konstitution anger att kyrkokonferensens beslut innebär rekommendationer till församlingarna (Kyrkostadgarna 2). Kyrkostyrelsen tolkar detta som att kyrkokonferensen inte kan fatta beslut gällande teologiska tolkningsfrågor och församlingarnas gudstjänstfirande som är bindande för alla församlingar. Gällande den tidigare frågan om eventuella välsignelseakter för personer som ingått registrerat partnerskap biföll generalkonferensen 1997 missionsstyrelsens yttrande över en motion som innebar att på samfundsnivå vare sig tillråda eller avråda utan överlåta till den enskilda församlingen att fatta beslut i frågan. Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att bifalla de motioner som förordar att mera tid ges för bearbetning av frågan om vigselrätten att frågan om vigselrätten förs till den nya kyrkan som förväntas bildas tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Detta innebär att ärendet behandlas tidigast 2012; att rekommendera att inga vigslar mellan par av samma kön hålls i Missionskyrkans församlingar förrän beslut fattats om vigselrätten, samt att att pastor och församling kan besluta om att erbjuda välsignelseakt enligt intentionerna i 1997 års Generalkonferens. att Missionskyrkan inför bildandet av den nya kyrkan ska verka för vigselrättens avskaffande. Den tredje att-satsen antogs i kyrkostyrelsen genom votering med 8 röster mot 8 och avgjordes genom ordförandes utslagsröst. Fyra ledamöter reserverade sig till förmån för följande formulering av tredje attsatsen: att vare sig tillråda eller avråda vigsel av par av samma kön utan överlåta till pastor och församling i samverkan att fatta beslut i frågan. Om äktenskapsbegreppet Lindvedens Missionsförsamling, Hökerums Missionsförsamling, Näsets Ekumeniska församling, Sävsjö Missionsförsamling, Bergaortens Missionsförsamling, Nimbus Öckerö Missionsförsamling, Tjörns Missionsförsamlingar, Simrishamnsbygdens Frikyrkoförsamling, Dals-Eds Missionsförsamling, Idre Missionsförsamling, Församlingen Brofästet kristen gemenskap i Färjestaden, Ekenässjöns Missionsförsamling, Tabergs Missionsförsamling, Furuhöjdskyrkans församling i Alunda, Stora Lundby Missionsförsamling, Torsås Missionsförsamling, Källeryds Missionsförsamling, Hulta Missionsförsamling och församlingen Treklangen, Centrumkyrkans församling i Bjuv och Sunne Missionsförsamling skriver att Svenska Missionskyrkan ska behålla begreppet äktenskap reserverat för endast en man och en kvinna (med vissa variationer i formuleringarna). Föredragningslista 19

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN (Antagna vid bildarmötet 4 juni 2011 och reviderade vid kyrkokonferenserna 2012 och 2013) 1 Equmeniakyrkan 1. Equmeniakyrkan är ett kristet trossamfund, en gemenskap av församlingar

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I LAG, TRO & LIV Universal Kyrkan av Jesus Kristus UKJK STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I (.) Antagna den 2 1. Namn och identitet UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I.., förkortat. är en gemenskap

Läs mer

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingens konstitution består av Grundsatser, Församlingsordning samt Församlingsstadgar, antagna av Immanuelskyrkans församling i Stockholm Immanuelskyrkans

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

Stadgar för Gredelbykyrkan

Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan är ansluten till Equmeniakyrkan Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan, med organisationsnummer 814800-0592, har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församlingen

Läs mer

Förslag till stadgar för församling

Förslag till stadgar för församling Förslag till stadgar för församling Equmeniakyrkan [ortnamn] är en församling som tillhör Equmeniakyrkan. Församlingen har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församling,

Läs mer

Stadgar för X-kyrkan

Stadgar för X-kyrkan Stadgar för X-kyrkan 1 X-kyrkan 1. X-kyrkan är ett kristet trossamfund, en gemenskap av församlingar och en gemenskap av människor som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre. X-kyrkans församlingar

Läs mer

Remiss svar: Ny gemensam kyrka.

Remiss svar: Ny gemensam kyrka. 20101014 Remiss svar: Ny gemensam kyrka. Från Gamla Uppsala Missionsförsamling. Beslut vid församlingsmöte. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Några

Läs mer

Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE

Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE Existerande stadgar Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE Denna urkristna bekännelse är också Svenska Missionskyrkans (Missionskyrkans) och dess församlingars. Genom Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU) bedrivs

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Ny äktenskapslag? Information och bakgrundsmotiv till församlingarna inom Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan

Ny äktenskapslag? Information och bakgrundsmotiv till församlingarna inom Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan Ny äktenskapslag? Information och bakgrundsmotiv till församlingarna inom Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan Ny äktenskapslag har utretts I dagarna presenteras Äktenskaps- och partnerskapsutredningen

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KRISTNA RÅD (UKR)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KRISTNA RÅD (UKR) STADGAR FÖR Antagna den 06 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet), förkortat UKR, är en kristen- och en ekumenisk organisation, är en ideell, opolitisk förening och ett samarbetsorgan för Trossamfundet

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

Protokoll. Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2010. www.missionskyrkan.se

Protokoll. Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2010. www.missionskyrkan.se Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2010 www.missionskyrkan.se Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2010 Elanders Sverige 2010 tryckt på FSC-godkänt papper. Protokoll Innehåll

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

KONSTITUTION FÖR EQUMENIAKYRKAN KUNGÄLV

KONSTITUTION FÖR EQUMENIAKYRKAN KUNGÄLV KONSTITUTION FÖR EQUMENIAKYRKAN KUNGÄLV Församlingsordning, antagen av Equmeniakyrkan Kungälv och Församlingsstadgar, antagna av Equmeniakyrkan Kungälv på församlingsmöte xxxx xx xx, årsmöte xxxx xx xx.

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Tio tumregler för god ekumenik

Tio tumregler för god ekumenik Tio tumregler för god ekumenik Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra också kristna syskon emellan. Gud kallar oss att bryta upp från dessa

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Processen att bilda en ny gemensam kyrka mellan Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan tar nya steg framåt. Ett sådant är att

Läs mer

EFK OCH VIGSELRÄTTEN ORDNING OMKRING VIGSLAR INOM EFK DÄR PASTORERNAS JURIDISKA VIGSELRÄTT HAR UPPHÖRT

EFK OCH VIGSELRÄTTEN ORDNING OMKRING VIGSLAR INOM EFK DÄR PASTORERNAS JURIDISKA VIGSELRÄTT HAR UPPHÖRT EFK OCH VIGSELRÄTTEN ORDNING OMKRING VIGSLAR INOM EFK DÄR PASTORERNAS JURIDISKA VIGSELRÄTT HAR UPPHÖRT EFK OCH VIGSELRÄTTEN ORDNING OMKRING VIGSLAR INOM EFK DÄR PASTORERNAS JURIDISKA VIGSELRÄTT HAR UPPHÖRT

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Församlingskonstitution för Luleå Missionsförsamling

Församlingskonstitution för Luleå Missionsförsamling 1 Församlingskonstitution för Luleå Missionsförsamling Trons grund och innehåll är en bibelteologisk inledning till församlingens konstitution, som består av Grundsatser och Kyrkoordning för Equmeniakyrkan,

Läs mer

STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING

STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING Trefaldighets församling har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former och organisation. Församlingen har även antagit lokal församlingsordning

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten Stadgarna är antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989 och 2010. 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

Stadgar för Skärgårdskyrkan på Värmdö

Stadgar för Skärgårdskyrkan på Värmdö Församling 1 Namn och säte Församlingens namn är Skärgårdskyrkan med säte på Värmdö. Skärgårdskyrkan bildades. 2 Ändamål Skärgårdskyrkan är en kristen församling som identifierar sig med Pingströrelsen

Läs mer

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete Revideras och antagna den 05 maj 2012 2 1 Organisation (namn och identitet), förkortat DAO är en ideell förening som bedriver internationellt bistånds- och

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989, 2010 och 2015 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

FÖRSAMLINGSORDNING FÖRSAMLINGSORDNING, STOCKARYDS FRIKYRKOFÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSORDNING FÖRSAMLINGSORDNING, STOCKARYDS FRIKYRKOFÖRSAMLING FÖRSAMLINGSORDNING 1 INNEHÅLL: Sida 3.. Inledning VI ÄR Sida 4.. Vår historia och bakgrund Sida 4 Vår identitet och tro Sida 4. Vår bibelsyn VI VILL Sida 5 Vår vision Sida 5 Vårt uppdrag Sida 5 Vår församlingsinriktning

Läs mer

TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN

TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN INLEDNING 1. Det finns bara en enda sann och levande Gud Fadern, Sonen och den heliga Anden som skapar, frälser och ger liv. Skapelsen och frälsningen kommer ur Guds

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Dispens 17 antaget av nationella styrelsen 11 maj 2016 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern regionalt, internt benämnd

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Konstitution för Svenska Missionskyrkan

Konstitution för Svenska Missionskyrkan Konstitution för Svenska Missionskyrkan (tidigare kallad Svenska Missionsförbundet) Trons grund och innehåll, grundsatser och kyrkoordning antagna av Svenska Missionskyrkans generalkonferens 1999/kyrkokonferens

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

STADGAR FÖR PINGSTFÖRSAMLINGEN LINDESBERG

STADGAR FÖR PINGSTFÖRSAMLINGEN LINDESBERG STADGAR FÖR PINGSTFÖRSAMLINGEN LINDESBERG Innehållsförteckning. 1. Församlingens bildande och målsättning 2. Medlemskap 3. Ledning av den andliga verksamheten 4. Församlingsmöte 5. Styrelse 6. Ekonomiska

Läs mer

Pingst- församlingarnas Vigselrätt

Pingst- församlingarnas Vigselrätt Pingst- församlingarnas Vigselrätt Pingstförsamlingarnas Vigselnämnd (PVN) har den 4 december 2008 fastställt följande regler angående vigselrätt. Reglerna gäller från den 1 jan 2009. Från och med den

Läs mer

Remiss. Äktenskap för par med samma kön Vigselfrågor. Sammanfattning YTTRANDE ÖVER SOU 2007:17. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Remiss. Äktenskap för par med samma kön Vigselfrågor. Sammanfattning YTTRANDE ÖVER SOU 2007:17. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE ÖVER SOU 2007:17 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss. Äktenskap för par med samma kön Vigselfrågor Sammanfattning Vi förordar att nuvarande partnerskapslag och äktenskapsbalk sammanförs

Läs mer

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang 1. INLEDNING Syftet med detta dokument är att ge riktlinjer för Folkungakyrkans engagemang i internationell mission. Målet är att hjälpa

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Pastor & diakon Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Inledning Syftet med detta dokument är att visa vilka kriterier Svenska Missionskyrkans antagningsnämnd har för att

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

Samtal om äktenskapsfrågan

Samtal om äktenskapsfrågan Samtal om äktenskapsfrågan Visa varandra tillgivenhet, överträffa varandra i ömsesidig aktning. Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Romarbrevet 12:10, 15 Stå fasta och var stadigt

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

SKÅREKYRKAN Dagordning årsmöte 2015-10-25

SKÅREKYRKAN Dagordning årsmöte 2015-10-25 SKÅREKYRKAN Dagordning årsmöte 2015-10-25 1. Årsmötets öppnande 2. Föredragningslistan gås igenom och godkännes 3. Val av funktionärer för årsmötet - ordförande - vice ordförande - sekreterare - protokollsjusterare

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE

STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE KRISTLIGA FÖRENINGEN AV UNGA KVINNOR OCH MÄN 1 Förbundet Förbundet KFUK-KFUM Sverige är en ideell förening bestående av till förbundet anslutna ideella medlemsföreningar.

Läs mer

STADGAR FÖR SOCIALA MISSIONEN

STADGAR FÖR SOCIALA MISSIONEN STADGAR FÖR SOCIALA MISSIONEN Antagna vid ordinarie årsmöte den 27 april 2002 och ordinarie höstmöte den 2 december 2002 Reviderade vid höstmötet den 6 december 2004 Stadgeändring av 7 med 1:a beslut 5

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 25 augusti 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-BUO är ett kristet Barn och Ungdomsorganisation,

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND 1 STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Stockholms Bowlingförbund (StBf) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingsförbundets

Läs mer

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Vigselgudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Musik Under musiken går brudparet in i kyrkan. Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn. P: Vi har samlats till vigsel

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Församlingsordning. * 2 Tim 3:16 17, Apg 15

Församlingsordning. * 2 Tim 3:16 17, Apg 15 Församlingsordning Version 2013-11-24 Identitet Vi är en kristen kyrka som bekänner sig till Jesus Kristus och den världsvida allmänna kyrkan, som växte fram under det första århundradet efter Jesus födelse.

Läs mer

Konstitution för Svenska Missionskyrkan

Konstitution för Svenska Missionskyrkan Konstitution för Svenska Missionskyrkan (tidigare kallad Svenska Missionsförbundet) Trons grund och innehåll, grundsatser och kyrkoordning antagna av Svenska Missionskyrkans generalkonferens 1999/kyrkokonferens

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen., är medlem i Riksteatern genom både ändamåls- och demokratiparagraf.

Läs mer

Ny gemensam kyrka Remissvar från Abrahamsbergskyrkans församling (SMK)

Ny gemensam kyrka Remissvar från Abrahamsbergskyrkans församling (SMK) Remissvar, förslag 1 2010-09-22 Ny gemensam kyrka Remissvar från Abrahamsbergskyrkans församling (SMK) Inledning Vår församling har med stort intresse och höga förväntningar följt arbetet mot en ny, gemensam

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK) FÖRSLAG 2016 STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK) Fastställda 1988-04-16 Ändrade av årsmötet 1998-05-16 Ändrade av årsmötet 2007-04-21 Ändringsförslag 2016-02-13 Föreningens

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordning 1/14 FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordningen beskriver församlingens vision, liv och struktur. Detta dokument beskriver vad Fristadskyrkan är och vad församlingen vill

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

1 Grundval och uppgift

1 Grundval och uppgift EFS stadgar antagna vid årsmöte 1874, med åren 1904, 1911, 1921, 1922, 1923, 1942, 1949, 1958, 1962, 1964, 1966, 1968, 1972, 1979, 1982, 1986, 1994, 1997, 2002, 2006, 2008, 2010 och 2012 beslutade ändringar

Läs mer

Dir nr: Dir. 2005:6 Departement: Justitiedepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2005-01-27 Rubrik: Äktenskap och partnerskap

Dir nr: Dir. 2005:6 Departement: Justitiedepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2005-01-27 Rubrik: Äktenskap och partnerskap Dir nr: Dir. 2005:6 Departement: Justitiedepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2005-01-27 Rubrik: Äktenskap och partnerskap - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern

STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern Normalstadgar - Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen Landskrona Musik & Teater en del

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Yttrande över remissen Konsekvenser av förmodad ny äktenskapslagstiftning, dnr Ks 2009:34

Yttrande över remissen Konsekvenser av förmodad ny äktenskapslagstiftning, dnr Ks 2009:34 2009-04-07 Svenska kyrkan Kyrkorättsavdelningen 751 70 UPPSALA Yttrande över remissen Konsekvenser av förmodad ny äktenskapslagstiftning, dnr Ks 2009:34 Stiftsstyrelsen i Göteborgs stift avger följande

Läs mer

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN)

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) . 1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) 2. Ändamål STN skall verka för att de gamla natureligionerna bibehåller sin status i dagens samhälle. STN skall verka för

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer