FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE"

Transkript

1 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende som möter behoven, kraven och efterfrågan Konferens oktober 2012 Scandic hasselbacken, Stockholm UR INNEHÅLLET Vad vill och behöver de äldre egentligen ha vad gäller deras boende? Ta del av unik kartläggning och analys! Strategisk lokalresursplanering och byggnation så planerar, konstruerar och utvecklar du ett attraktivt boende som avspeglar de äldres krav och behov Hur du kan prognostisera och kostnadsberäkna framtidens boende för äldre i din kommun ta del av konkreta metoder! Så hanterar du finansieringen och de ökande kraven på olika typer av boenden för äldre hemmaboende, seniorboende, trygghetsboende samt vård- och omsorgsboende Hur du tar ett helhetsgrepp i samhällsplaneringen och lägger upp en handlingsplan för framtidens boende för äldre effektivt samarbete mellan kommunala förvaltningar och externa parter Så kan du arbeta för att korta ledtider och optimera kostnader vid ombyggnads- och nybyggnadsprojekt av äldreboenden Hur du kan arbeta aktivt med att öka kvaliteten i vardagslivet för de äldre vid om- och nybyggnation tillgänglighet, ny teknik, trygghet och social gemenskap Källa: White Ordförande Lisbeth Hagman, Projektledare, Äldrecentrum Speciellt inbjuden ÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL Irene Wormell, Projektledare, Kommunförbundet Skåne Ilija Batljan, Vice VD, Rikshem Kerstin Nilermark, Samhällsbyggnadschef, Höganäs Kommun Lars-Inge Andersson, Enhetschef Lokalresursplaneringen, Borås Stad Sara Nordenhielm, Projektledare, Göteborgs kommunalförbund Anne-Lie Söderlund, Chef Äldreomsorgen, Nacka Kommun Susanne Clase, Arkitekt, White arkitekter Magnus Falk, Verksamhetschef Äldreomsorgen, Gnosjö Kommun Marie Ernsth-Bravell, Äldrestrateg, Jönköpings Kommun Eva Buxfeldt, Enhetschef/Verksamhetsutvecklare, Göteborgs Stad Maria Gill, Projektledare, Västerås Stad Lillemor Husberg Arkitekt och ytterst ansvarig Vigs Ängar Samarbetspartner Arrangeras av: BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARPLATSER ANMÄL DIG IDAG! I Telefon I

2 EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Onsdagen den 24 oktober 08:30 Registrering med morgonkaffe och smörgås 09:00 Ordföranden inleder konferensen Lisbeth Hagman Projektledare Äldrecentrum Lisbeth är specialist inom äldreomsorg och har varit aktivt involverad i olika äldreboenden. Hon har en bakgrund som sjuksköterska med inriktning mot medicin och geriatrik men har också vidareutbildning inom vårdyrkespedagogik samt hälso- och sjukvårdsadministration. Hon har varit verksam som chef inom ett privat äldreboendebolag och har god kunskap om utformningen av äldreboende. Lisbeth har även en bred erfarenhet av olika ledarroller inom offentlig äldreomsorg. 09:10 Vad vill och behöver de äldre ha då det gäller deras boende? Aktuell kartläggning och analys av framtidens behov och krav Vilka är de starkaste och viktigaste trenderna i framtidens boende för äldre? Hur bör framtidens boende för äldre vara utformat? Olika typer av boenden Så ser de äldres behov och krav ut gällande bostadsplanering av den externa miljön och planlösning inomhus Hur man kan lösa centrala behov som sociala aspekter, livskvalitet och särskilda behov ett kärnproblem för äldre Erfarenheter och resultat från Bo bra på äldre dar studien i Skåne Irene Wormell Projektledare Bo Bra på Äldre Dar Kommunförbundet Skåne IdeaMapping för nytänkande är en del av det nationella Bo Bra på Äldre Dar projektet som genomförts på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet. Kommunerna Kristianstad, Vellinge och Ängelholm har deltagit i projektet som samordnats av Kommunförbundet Skåne. Irene har varit projektledare i projektet som haft som målsättning att identifiera innovativa och kreativa idéer kring framtidens äldreboende utifrån ett gräsrotsperspektiv. Under sitt anförande kommer hon att berätta mer om studien och vad man kommit fram till. 10:00 Förmiddagskaffe och nätverkande EXPERTANFÖRANDE 10:30 Så arbetar du med att effektivt prognostisera och kostnadsberäkna framtidens äldreboende Så tar du fram effektiva prognoser avseende framtidens demografi och livsstil för äldre Hur du använder prognosunderlaget och statistiska beräk- ningar för att uppskatta behov och kostnader för olika typer av boenden hemmaboende, trygghetsboende, vård- och omsorgsboende etc. Konkreta tips och råd Ilija Batljan Vice VD Rikshem Ilija har lång erfarenhet av att ha arbetat med äldrefrågor som politiker på kommunal- och landstingsnivå. Han är filosofie doktor med en avhandling som fokuserar på Demographics and Future Needs for Public Long Term Care and Services among the Elderly in Sweden: The Need for Planning. Under sitt anförande kommer Ilija att berätta mer om hur man kan planera och förutse framtidens behov för boende för äldre genom att använda olika typer av prognostiseringsmodeller. Han kommer också att belysa hur framtidens äldreboende kan kostandsberäknas. 11:30 Så tar du ett helhetsgrepp om samhällsplaneringen och skapar boenden för äldre som är en integrerad del av samhället i övrigt Så har vi arbetat för att få frågan om boende för äldre högt upp på kommunledningens agenda Hur vi engagerat medborgare och tagit tillvara på deras erfarenheter när vi gjort en ortsanalys för att identifiera behov, krav och efterfrågan gällande framtidens boende för äldre Så har vi tagit ett helhetsgrepp och skapar en strategisk handlingsplan för lokalresursplaneringen av framtidens boende för äldre de äldre som en integrerad del av samhället Hur vi arbetar internt inom kommunen med att samarbetar mellan olika förvaltningar för att nå ett gemensamt mål med boende för äldre Kerstin Nilermark Samhällsbyggnadschef Höganäs Kommun Kerstin är i grunden Arkitekt och har lång erfarenhet av samhällsbyggnadsfrågor på kommunnivå men även som länsarkitekt. Hon kommer att berätta mer om hur man i Höganäs arbetar med strategisk samhällsplanering där framtidens boende för äldre spelar en viktig roll. 12:20 Lunch 13:20 Behovsanpassad och strategisk lokalresursplanering för äldre Så arbetar du med att prognostisera och kartlägga behovet och kraven på olika typer av boenden för äldre Hur du arbetar med att effektivt inventera det befintliga ANMÄL DIG IDAG! I Telefon I

3 EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE fastighetsbeståndet och dess behov av anpassning och ombyggnation Så säkerställer du att rätt beslut tas gällande restaurering av befintliga fastigheter vs nybyggnation Hur du planerar och avgör var i samhället ett boende för äldre bör placeras? Så arbetar du med upphandling och prioriterar rätt utifrån ekonomiska-, finansierings- och tidsmässiga aspekter Lars-Inge Andersson Enhetschef Lokalresursplaneringen Borås Stad Lars-Inge är ansvarig för den övergripande strategiska lokalresursplaneringen inom kommunen. Under sitt anförande kommer Lars-Inge att berätta om hur Borås arbetar med behovsanpassad och strategisk lokalresursplanering för äldre. 14:10 Eftermiddagskaffe och nätverkande 14:40 Hur du planerar och utformar ett stimulerande och tryggt boende med de äldres krav och behov i fokus ett antroposofiskt förhållningssätt Vad vill vi med vårt boende för äldre? Visioner som tar sin utgångspunkt i de äldres behov av integritet, frihet, trygghet, stimulans och upplevelser Så skapar du bra förutsättningar för kreativa processer som skapar utveckling och förändring från vision till framgångsrik och kontinuerlig utveckling Hur du utformar lokaler som är kopplade till visionen levande, vackra och funktionella miljöer som inspirerar Inspirerande lokaler och innehåll där boende, personal och besökare mår bra så skapas en känsla av att här vill jag bo själv! Lillemor Husberg Arkitekt och ytterst ansvarig Vigs Ängar Lillemor har lång erfarenhet som arkitekt och har varit involverad i att utforma ett flertal lokaler för vård engagerade hon sig i ett äldreboendeprojekt, ett boende (Vigs Ängar) som öppnades Under sitt anförande kommer Lillemor att berätta mer om sina erfarenheter av planering och utformning av äldreboenden samt vilka framgångsfaktorerna varit. 15:40 Att möjliggöra för ett ökat hemmaboende bland de äldre fokus på trygghet, tillgänglighet, ny teknik och social samvaro Så skapar du bra förutsättningar så att äldre kan bo kvar hemma utan att göra avkall på trygghet, tillgänglighet och livskvalitet Hur du ökar tillgängligheten genom smarta tekniska lösningar och anpassningar Så skapar du nya forum och utnyttjar befintliga mötesplatser som möjliggör ett aktivt, stimulerande och socialt liv Maria Gill Projektledare Västerås Stad Maria har arbetat som projektledare inom äldrevården i Västerås stad sedan Västerås Stad är en av flera kommuner som ingår i projektet Teknik för Äldre som är finansierat av Hjälpmedelsinstitutet. Under sitt anförande kommer hon att berätta mer om hur Västerås arbetar med att möjliggöra ett hemmaboende för äldre där ny teknik, trygghet, tillgänglighet och social samvaro ligger i fokus. 16:30 Konferensens första dag sammanfattas av ordföranden 16:40 Konferensens första dag avslutas Välkommen till gemensam cocktail! Torsdagen den 25 oktober 08:30 Morgonkaffe och smörgås 09:00 Ordföranden inleder konferensen andra dag 09:10 Så undviker du långdragna upphandlingar av äldreboenden och löser finansieringen och dess risker via privata vårdgivare erfarenheter från Nacka kommun Så har vi haft det politiska modet och skapat en fri etableringsrätt för privata vårdgivare och fått dem att ta en större del av riskerna och finansieringen av nya äldreboenden Så låter vi de privata vårdgivarna ta en större del av fluktuationer i behov och efterfrågan ingen garanterad vårdsumma till de privata vårdgivarna Hur vi har minimerat risken och löst finansiering och kostnader för kommunen på ett optimalt sätt med bibehållen hög kvalitet Så mäter och styr vi arbetet på kommunens äldreboenden och gör individanpassade vårduppskattningar och genererar ersättning beroende på den enskildes äldres behov Anne-Lie Söderlund Chef Äldreomsorgen Nacka Kommun ANMÄL DIG IDAG! ANMÄL Telefon DIG IDAG! 91 00, fax eller I Telefon Besök I oss gärna på

4 Anne-Lie har många års erfarenhet av ledande positioner inom äldreomsorgen. Sedan hösten 2011 är hon chef för Äldreomsorgen i Nacka kommun. Under sitt anförande kommer hon att berätta mer om hur Nacka har arbetat med äldreboenden samt hur man har hittat en modell som undviker långdragna upphandlingar och löser finansieringen. 10:00 Förmiddagskaffe och nätverkande EXPERTANFÖRANDE 10:30 Behovsanpassad arkitektur för äldreboenden Hur du arbetar med att identifiera den åldrande personens behov och förståelse av det byggda rummet i olika typer av boenden kvarboende, trygghetsboende samt vård och omsorgsboende Så utformar du ett boende för äldre med kognitiva och funktionella nedsättningar med utgångspunkt i de äldres behov Hur du skapar en inre och yttre miljö som är trygg, komfortabel, funktionell och inspirerande Hur kommer framtidens arkitektur för ett äldreboenden se ut en spaning in i framtiden Susanne Clase Arkitekt White arkitekter Susanne arbetar som arkitekt på White, där hon också är aktiv i företagets grupp för kunskapsbygge gällande äldreboende, hon undervisar även på Chalmers. Under sitt anförande kommer hon att berätta mer om hur man kan arbeta med behovsanpassad arkitektur för äldreboenden. 11:30 Hur du bygger om och restaurerar ett befintligt fastighetsbestånd till ett högkvalitativt äldreboende på ett ekonomiskt försvarbart sätt Så skapar du en projektgrupp där representanter från olika kommunförvaltningar, de boende, personal och externa parter finns representerade Hur du börjar i rätt ända och lägger fokus på vilka behov gällande arbetsmetoder och miljö som de boende och personalen har Hur du utifrån de identifierade kraven och behoven skapar en funktionell design där tillgänglighet, användbarhet, hållbarhet och inspirerande boendemiljö ligger i fokus Så minimerar du kostnaderna och finansierar en ombyggnation på ett effektivt sätt utan att göra avkall på kvalitet effektiv och kreativ planering Magnus Falk Verksamhetschef äldreomsorgen Gnosjö Kommun Magnus har arbetat som Verksamhetschef inom äldreomsorgen i drygt 20 år. Under sitt anförande kommer han att berätta om hur Gnosjö har arbetat aktivt med att skapa ett stimulerande boende för äldre och samtidigt optimerat kostnaderna. 12:20 Lunch och nätverkande 13:20 Så skapar du ett individanpassat äldreboende individens behov i fokus Hur du arbetar med att identifiera och ta tillvara på behov från äldre Så kan du arbeta med att kartlägga behov från äldre som kan ha svårt att uttrycka sig Hur du arbetar med att maximera individens inflytande på sitt boende Så kan olika smarta tekniska lösningar underlätta individens vardagsliv på ett äldreboende Så anpassar du aktivitetsutbudet och kopplar det till individens behov och intressen Marie Ernsth-Bravell Äldrestrateg Jönköpings Kommun Marie har arbetat som äldrestrateg inom Jönköpings kommun sedan Hon är även lektor vid Hälsohögskolan i Jönköping. Under sitt anförande kommer Marie bland annat att berätta mer om hur Jönköping tillsammans med Eslöv och Linköping har arbetat i ett longitudinellt forskningsprojekt med individuella uppföljningar. Hon kommer också att berätta om forskningsprojekt inriktade på inflytande och trygghet i boendet för äldre. 14:10 Eftermiddagskaffe och nätverkande 14:40 Salutogen design av byggnader och vårdinnehåll framgångsrik utveckling av framtidens äldreboende Hur salutogen design och ett hälsofrämjande arbete leder till välbefinnande hos de äldre? Så skapar du en stimulerande boendemiljö där delaktighet och engagemang från de äldre är nyckelfaktorer Hur du tar tillvara på kunskap och kompetens bland de äldre och personalen för att utveckla ett aktivt och socialt äldreboende Så skapar du en fysisk inomhus- och yttre miljö som är kopplad till ett salutogent förhållningssätt Eva Buxfeldt Enhetschef/Verksamhetsutvecklare Göteborgs Stad ANMÄL DIG IDAG! I Telefon I

5 Eva har arbetat med Salutogen design inom Göteborgs stad sedan Under sitt anförande kommer hon att berätta mer om hur man implementerat ett salutogent förhållningssätt inom äldreboenden i Göteborg. 15:30 Så arbetar du tvärfunktionellt med integrerad bostadsplanering för att skapa goda och attraktiva boendemiljöer för äldre forskning och praktik förenas i utveckling Hur kan kommunens samhällsplanering och äldreomsorg tillsammans planera för morgondagens äldre - lärdomar och erfarenheter av tvärfunktionell samverkan Så kan du identifiera behoven och efterfrågan gällande framtidens boende för äldre inventering av befintligt fastighetsbestånd, kartläggning av behoven, efterfrågan och preferenser Hur du tar tillvara på kunskaper från olika kommuner, olika kommunala förvaltningar, forskning, äldre, fastighetsbolag och arkitekter i en integrerad bostadsplanering olika kunskapskällor som tillsammans ger en helhetsbild Så kan du samarbeta över kommungränserna för att se och lära från andras erfarenheter och utmaningar ett strategiskt samarbete mellan kommunerna Ale, Härryda, Mölndal, Kungälv och Tjörn Sara Nordenhielm Projektledare Göteborgs kommunalförbund Sara har arbetat med det av Hjälpmedelsinstitutet finansierade projektet integrerad bostadsplanering för äldre sedan maj Under sitt anförande kommer Sara att berätta om hur man utformat ett tvärfunktionellt samarbete för att identifiera behov och efterfrågan. Goda skäl att delta på konferensen Få fördjupade kunskaper i de äldres behov och krav vad gäller olika typer av boenden för äldre i framtiden. Lär dig mer om hur du kan prognostisera, kostnadsberäkna och finansiera boendet för äldre. Uppdatera dig om det senaste inom strategisk lokalresursplanering för att matcha fastighetsbeståndet mot kommunens behov på kort och på lång sikt. Inspiration till nya arbetssätt för att nå en ökad samsyn och samordning mellan olika förvaltningar och externa parter för att möta det framtida behovet av boende för äldre. Du får ökade kunskaper om hur man planerar, utformar och bygger stimulerande och trygga boenden för äldre. Ta del av erfarenheter och kunskaper gällande hur salutogen design av äldreboende leder till ökat engagemang och stimulans samt nöjdhet hos både de boende och personal. Ökad kunskap om hur du kan ta ett helhetsgrepp i samhällsplaneringen där boende för äldre är en väl integrerad del av samhället. Lär dig mer om hur du kortar ledtider och därigenom också optimerar kostnader i ett äldreboendeprojekt. Möjlighet att lära dig mer om hur man kan erbjuda olika typer av boende för äldre i framtiden. Ta del av hur du kan undvika långdragna upphandlingar av äldreboenden och lösa finansieringen och dess risker via privata alternativ. Du får nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet! 16:20 Konferensen sammanfattas av ordföranden 16:30 Konferensen avslutas Läs mer om våra övriga evenemang på Om Ability Partner Ability Partners vision är att förbättra individers och organisationers förmåga att hantera förändring, växa och uppnå goda resultat. Genom att lära känna dig och din organisations behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, events, nätverk och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och stärker konkurrenskraften. Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen att erbjuda evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 100 % nöjda och återkommande kunder. För mer information om Ability Partner eller detta evenemang, kontakta oss via telefon Intresserad av en affärsutställning? Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumärket och bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp såväl under som efter evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål. Kontakta oss så berättar vi mer! Stefan Broman I Tel: I Mobil: E-post: Janne Huttunen Tel: Mobil: E-post: ANMÄL DIG IDAG! I Telefon I

6 Anmälan till: Framtidens boende för äldre Tid & plats Konferens oktober 2012 Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20, Stockholm Tel: Boende i Stockholm Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden Ability Partner när du bokar dig så erhåller du rabatt. Mornington Hotel, Nybrogatan 53. Tel: Freys Hotel, Bryggargatan 12. Tel: Victory Hotel, Lilla Nygatan 5. Tel: Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: Uppge koden D vid bokning på Scandic Hasselbacken Allmänna villkor Betalningsvillkor Betalning sker mot faktura med 20 dagars betalningsvillkor eller enligt separat avtal. Om betalningsfristen överskrids har Ability Partner rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande diskonto plus ett tillägg om 8 %. Avbokningsvillkor Om du av någon anledning ej kan delta på ett bokat evenemang kan du alltid överlåta din deltagarplats till en kollega. Du kan också få inbetald deltagaravgift tillbaka förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före evenemangets startdatum. Vid avbokning senare än 3 veckor från evenemangets startdatum erhåller du ett värdebevis. Värdebeviset kan sedan användas som betalning på ett annat av Ability Partner anordnat evenemang. Vid avbokning utgår en administrativ avgift om kr. Övrigt Ability Partner reserverar sig för mindre ändringar i programmet som exempelvis ändringar av enskilda talare, programpunkter eller lokal för evenemanget. Ability Partner förbehåller sig också rätten att ställa in ett evenemang. Vid inställt evenemang har beställaren rätt att få ersättning för erlagd avgift eller ett värdebevis om motsvarande belopp. Ability Partner samarbetar med PAR PAR är ledande inom direkt kundbearbetning. Vi kombinerar kompetens och informationslösningar till kraftfulla verktyg för att bearbeta dina kunder, hitta nya och upptäcka nya affärsmöjligheter. Vi förser dig med kontaktinformation för personlig bearbetning, ser till att din kunddatabas är korrekt samt hjälper dig analysera och dra slutsatser för att styra verksamheten, på kort och lång sikt. Kontakta så berättar han mer. Pris Ability Partner premierar tidiga bokningar samt om ni är flera från samma organisation som bokar plats samtidigt. Mängdrabatt vid fler än 2 bokningar Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så får person 3, 4, 5 osv 50% rabatt på aktuellt pris. Vid olika bokningsalternativ gäller rabatten för det alternativ som har lägst pris. PERIOD PRIS ORDINARIE RABATT Boka senast 21 september Konferens kr kr kr Boka senast 12 oktober Konferens kr kr kr Boka efter 12 oktober Konferens kr - - I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Ovanstående rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Obs! Alla priser är exkl. moms. Anmäl dig idag! Webb: E-post: Telefon: Fax: Traditionell post: Ability Partner, Telegrafgränd 5, Stockholm Citat från våra tidigare konferenser inom strategisk lokalresursplanering Jag skulle rekommendera dessa två dagar Bra och engagerade föreläsare med stor förankring i verkligheten. Många bra nya uppslag att ta med sig från dessa två dagar Bland det bästa jag varit på ability partner.indd Förnamn efternamn e-post adress Befattning avdelning Telefon Fax Företag / organisation adress Post nr ort Tel växel bransch antal anställda Ability Partner 2012 Konferenskod: OFF1208

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten #WEBBOS För tredje året i rad! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 MODERATORER Växjö kommun Eric Haraldsson Skolbibliotekarie- & samordnare Rebecca Borg Skolbibliotekarie- & samordnare VÅRA TALARE ps Arkitektur

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport Bo bra på äldre dar Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport 1 Bo bra på äldre Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Kollegial handledning och synligt lärande

Kollegial handledning och synligt lärande Konferens den 5-6 maj 2015, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Delta i årets konferens som gör skillnad för skolans utveckling! Kollegial handledning och synligt lärande Gemensamt kollegialt lärande

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Projektredovisning Bo bra på äldre dar

Projektredovisning Bo bra på äldre dar Projektredovisning Bo bra på äldre dar i Mjölby kommun Marita Landh Peterson Omsorgs- och socialförvaltningen 1 Innehåll Innehåll...1 Innehåll...2 Sammanfattning/resultat...4 Summary/result...5 Bakgrund...7

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer