Kap 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kap 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL"

Transkript

1 Kap 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL 11.1 LEDANDE DOKUMENT 11.2 GATA Beläggning Vägmarkering Vägmärken och gatunamnsskyltar Städning Dagvatten 11.3 VINTER Snöröjning och halkbekämpning Skador Sandupptagning 11.4 PARK Parker Lekplatser Bollplaner Grönytor Träd och buskar 11.5 KLOTTER 11.6 BELYSNING 11.7 TRAFIKSIGNALER 11.8 KONSTBYGGNADER 11.9 FELANMÄLAN SKROTBILAR DRIFTKOSTNADER NYPLANERING DRIFTAVTAL Reviderat

2 11.1 LEDANDE DOKUMENT Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten. Svensk Byggtjänst. Huddinge kommuns författningssamling (HKF) Klotterpolicy för Huddinge kommun (HKF 4340) 2

3 11.2 GATA BELÄGGNING Ledande dokument: AMA Anläggning 13, kap DCC Bitumenbundna överbyggnadslager Beläggningsprogram: Dec Feb: Förslag till årets program Dec Feb: Remiss internt Feb Mars: Remiss externt April - Maj: Årets program utskick till bolag och entreprenör samt info på hemsidan Maj Nov: Genomförande Sep Dec: Uppdatering av databas Länk till Huddinge kommuns hemsida: Beläggningsprogram Beläggningsskador: Lagning av beläggningsskador (potthål) sker efter felanmälan. Ramavtal med Skanska tom

4 VÄGMARKERING Ledande dokument: AMA Anläggning 13, kap DEE Väg- och ytmarkeringar Krav: Vägmarkeringen ska ha god förmåga att återkasta fordonsljuset till föraren i mörker, god optisk funktion dels i dagsljus, dels i mörker på väg med stationär belysning. Vidare ska vägmarkering ha tillfredställande friktion, god slitstyrka samt bra vidhäftning mot underlaget. Utförande: Underhåll: Underhållsmarkering bör ske när mer än 50% av markeringsytan ej uppfyller ovanstående krav. Underhåll beställas successivt efter avslutad inventering. Nymarkering vid beläggningsunderhåll: Återställning av målning efter asfaltering Specifik målning: Utförande av specifik målning kopplat till något internt projekt. Ramavtal med Skanska tom

5 VÄGMÄRKEN OCH GATUNAMNSSKYLTAR Underhåll av befintliga skyltar: Riktning (raka och på rätt höjd) Utbyte vid skada, dålig läsbarhet (10 m avstånd) eller dålig reflexförmåga (uppfyller inte kraven) Tvättning och klottersanering vid behov. 5

6 STÄDNING Städning Papperskorgar töms minst 1 gång per vecka. Torgytor städas 3 gånger per vecka. Tunneln och bussterminalen i centrala Huddinge städas 3 gånger per vecka och maskinsopas minst 1 gång per vecka under barmarksperioden. Vårstädning utförs i alla parker. 6

7 DAGVATTEN Rengöring och slamsugning av dagvattenbrunnar sker årligen av anlitad entreprenör. Entreprenören rapporterar fel och markerar brunnar som är klara. Uppsuget material tas om hand på ett miljösäkert sätt. 7

8 11.3 VINTER SNÖRÖJNING OCH HALKBEKÄMPNING Snöröjning är uppdelat i 6 distrikt och utförs av upphandlade entreprenör. Saltning är uppdelat på 2 distrikt och utförs av upphandlad entreprenör. Information sker i lokaltidningen "Vårt Huddinge", på kommunens hemsida, i informationsfolder samt via sociala medier. Länk till Huddinge kommuns hemsida: Snöröjning - Huddinge kommun 8

9 SKADOR Den entreprenör som har vinterunderhåll ansvarar för skador uppkomna under arbete. Entreprenören meddelar Natur- och gatudriftsavdelningens beredskapsbefäl samt antecknar i dagboken uppkommen skada. Är skadan inte på gatumark eller på Natur- och gatudriftsavdelningens egendom kontaktar entreprenören målsägaren för reglering av skadan. Mindre skador typ plogskador på gräsytor eller kantstenar åtgärdas av Natur- och gatudriftsavdelningen efter vintern. 9

10 SANDUPPTAGNING Sandupptagning är uppdelad i 6 distrikt och på entreprenad (Samma områden som vinterväghållning) Arbetet bör vara slutfört senast den 1 maj (om vädret tillåter) Trappor och parkeringar utförs i egen regi. Upptaget material lagras vid sandsilos i Skogås och Flemingsberg. Materialet miljöprövas genom analys vart tredje år. Materialet återanvänds vid anläggning av slänter, gräsytor och motionsspår. Länk till Huddinge kommuns hemsida: Sandsopning - Huddinge kommun 10

11 11.4 PARK PARKER Skötselplan bör upprättas för alla större parker. Kontroll av alla parker utförs löpande och trasig utrustning byts ut. 11

12 LEKPLATSER Besiktning av lekutrustning sker 1 gång / år och protokoll upprättas enligt svensk standard. Sandlådesand byts 1 gång / år. Trasig utrustning repareras eller byts ut vid behov. Alla lekplatser har en infoskylt med uppgift om parkens ägare mm. 12

13 BOLLPLANER Grusplaner sladdas efter behov eller bokningar Konstgräsplaner borstas efter behov eller bokningar Reparation och annat underhåll sker löpande efter behov. 13

14 GRÖNYTOR Gräsytorna är klassade i olika klasser. Beroende på klass så slås de mellan 1 gång / 14 dagar till 1 gång / år 14

15 TRÄD OCH BUSKAR Buskar beskärs vid behov Träd beskärs enligt trädunderhållsplan. 15

16 11.5 KLOTTER Klotterpolicy för Huddinge kommun, HKF 4340 Klotterpolicy HKF 4340 Länk till Huddinge kommuns hemsida: Klotter - Huddinge kommun 16

17 11.6 BELYSNING Se Kap 7 BELYSNING 17

18 11.7 TRAFIKSIGNALER Akut felavhjälpning och underhållsarbeten efter avrop utförs av upphandlad entreprenör. 18

19 11.8 KONSTBYGGNADER Årligen utförs en visuell kontroll i samband med spolning av räckesinfästningar och broskarvar. Inspektion görs med regelbundna tidsintervall. Underhållsåtgärder utförs enligt ett separat underhållsprogram. 19

20 11.9 FELANMÄLAN Länk till Huddinge kommuns hemsida Felanmälan - Huddinge kommun 20

21 11.10 SKROTBILAR Natur- och gatudriftsavdelningen utför en besiktning och identifiering av fordonet. Om fordonet är stulet kontaktas polisen. Dialog förs med Kronofogden kring fordonsrelaterade skulder. Fordon med obetalda och förfallna p-anmärkningsskulder på över 5000 kr omhändertas. Skrotbilar som står på mark som inte tillhör kommunen kan Natur- och gatudriftsavdelningen efter beställning av bilägare eller fastighetsägare (hemställan, särskild blankett som Naturoch gatudriftsavdelningen tillhandahåller) hämta mot ersättning. Blankett om hemställan finns på Huddinge kommuns hemsida: Hemställan Ägaren informeras och fordonet körs till skroten. Skulle fordonet vara i sådant skick att det ej bedöms som skrot, tas det i förvar och ägaren kan lösa ut fordonet. Om ägaren inte hämtar fordonet inom 1-3 månader skrotas det. 21

22 11.11 DRIFTKOSTNADER NYPLANERING Drift- och underhållskostnader ska redovisas i detaljplanen samt vid beslut om nyanläggning. Driftkostnaden beräknas till cirka 2 % av investeringskostnaden. 22

23 11.12 DRIFTAVTAL Arbete med att bygga upp en databas för driftavtal pågår. 23

Kap 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL

Kap 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL Kap 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL 11.1 LEDANDE DOKUMENT 11.2 GATA 11.2.1 Beläggning 11.2.2 Vägmarkering 11.2.3 Vägmärken och gatunamnsskyltar 11.2.4 Städning 11.2.5 Dagvatten 11.3 VINTER 11.3.1 Snöröjning och

Läs mer

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL 11.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 10 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Ledning för grävning i Tyresö (LÄNK) 2010-03-30,

Läs mer

11 DRIFT OCH UNDERHÅLL

11 DRIFT OCH UNDERHÅLL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL 11.1 LEDANDE DOKUMENT Anläggnings AMA 10 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten. Svensk Byggtjänst. Huddinge kommuns författningssamling (HKF) Klotterpolicy

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rutiner och principer för vägunderhåll

Tjänsteskrivelse Rutiner och principer för vägunderhåll SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING 2016-01-14 KENNETH HOLM SID 1/4 VÄGINGENJÖR KENNETH.HOLM@VALLENTUNA.SE TEKNIK OCH FASTIGHETSUTSKOTTET Tjänsteskrivelse Rutiner och principer för vägunderhåll Förslag till beslut

Läs mer

Vinterväghållning. Gävle kommun. Stefan Kusbom Entreprenadingenjör Fredrik Nygren Gatuingenjör

Vinterväghållning. Gävle kommun. Stefan Kusbom Entreprenadingenjör Fredrik Nygren Gatuingenjör Vinterväghållning Gävle kommun Stefan Kusbom Entreprenadingenjör Fredrik Nygren Gatuingenjör Gävle i siffror 96 000 invånare 80 000 invånare berörs direkt av kommunal väghållning 22 mil gc-vägar 45 mil

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2011

NSSF Förvaltningsberättelse 2011 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2011 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Åke Josefsson, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Anders

Läs mer

ÅTGÄRDSPROTOKOLL TRYGGHETSVANDRING 1(7)

ÅTGÄRDSPROTOKOLL TRYGGHETSVANDRING 1(7) ÅTGÄRDSPROTOKOLL TRYGGHETSVANDRING 1(7) Stationen Klotter Klottersanering Banverket Västttrafik/Vägenhete Stationen Klotter Banverket är meddelat och arbetar för en långsiktig lösning Nedgången till tunneln

Läs mer

FUNKTIONSBESKRIVNING

FUNKTIONSBESKRIVNING 2014-04-11 FUNKTIONSBESKRIVNING För drift- och underhållsåtgärder på kommunala gator, vägar, GC-vägar och torg inom Bergslagens kommunaltekniks ansvarsområde. Bergslagens Kommunalteknik Organisationsnr

Läs mer

ÅTGÄRDSPROTOKOLL UPPFÖLJNADE TRYGGHETSVANDRING I FLODA (8)

ÅTGÄRDSPROTOKOLL UPPFÖLJNADE TRYGGHETSVANDRING I FLODA (8) ÅTGÄRDSPROTOKOLL UPPFÖLJNADE TRYGGHETSVANDRING I FLODA 100831 1(8) Stationen Klotter Klottersanering Banverket Västttrafik/Vägenhete Utfört April 2010 Arbetas för en kontinuerlig lösning på problemet.

Läs mer

Brottsförebyggande rådet. Trygghetsvandring. För en tryggare och vackrare utemiljö!

Brottsförebyggande rådet. Trygghetsvandring. För en tryggare och vackrare utemiljö! Brottsförebyggande rådet Trygghetsvandring För en tryggare och vackrare utemiljö! Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för

Läs mer

Kap 3 DAGVATTEN. Reviderad HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun

Kap 3 DAGVATTEN. Reviderad HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun Kap 3 DAGVATTEN 3.1 LEDANDE DOKUMENT 3.2 DAGVATTENSTRATEGIN 3.3 RANGORDNING VID PLANERING 3.4 TEKNISKA LÖSNINGAR 3.5 BRUNNAR 3.6 LEDNINGAR 3.7 SERVISANMÄLAN Reviderad 2017 1 3.1 LEDANDE DOKUMENT Anläggnings

Läs mer

TEKNISK HANDBOK. Framtagen och godkänd av Kommunstyrelsen Senast uppdaterad: mars 2015

TEKNISK HANDBOK. Framtagen och godkänd av Kommunstyrelsen Senast uppdaterad: mars 2015 TEKNISK HANDBOK Framtagen och godkänd av Kommunstyrelsen 2015-01-27 Senast uppdaterad: mars 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1 Anvisningar 1.1 Inledning 1.1.1 Sammanfattning 1.1.2 Syfte och mål 1.2 Ledande

Läs mer

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER 1.1 LEDANDE DOKUMENT 1.2 PLEXMAN 1.3 RUTIN GENOMFÖRANDEPROCESSEN 1.4 RUTIN PLANPROCESSEN 1.5 RAMAVTAL 1.6 RELATIONSHANDLINGAR 1.7 RELATION MELLAN GATUAVDELNINGARNA 1.8 UPPFÖLJNING

Läs mer

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-05-20 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/107 Utvärdering av driftentreprenader inom VA, parkskötsel och gaturenhållning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. för MARK, ANLÄGGNINGAR OCH BYGGNADER ingående i SKOGSMYRANS SAMFÄLLIGHET. Fastställd vid styrelsemöte

UNDERHÅLLSPLAN. för MARK, ANLÄGGNINGAR OCH BYGGNADER ingående i SKOGSMYRANS SAMFÄLLIGHET. Fastställd vid styrelsemöte UNDERHÅLLSPLAN för MARK, ANLÄGGNINGAR OCH BYGGNADER ingående i SKOGSMYRANS SAMFÄLLIGHET 2016 Fastställd vid styrelsemöte 2016-02-22 Under budgetövervägande 2016-2017 Avser Åtgärd Utföres av Kostnad När

Läs mer

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER 1.1 LEDANDE DOKUMENT 1.2 PLEXMAN 1.3 RUTIN GENOMFÖRANDEPROCESSEN 1.4 RUTIN PLANPROCESSEN 1.5 RAMAVTAL 1.6 RELATIONSHANDLINGAR 1.7 RELATION MELLAN GATUAVDELNINGARNA 1.8 UPPFÖLJNING

Läs mer

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN 2010-04-12 1 MÅLSÄTTNING 2010-04-12 Skapa en långsiktigt hållbar vägstandard i Leksand genom att säkerställa en effektiv förvaltning av enskilda vägar med kommunala medel och

Läs mer

Regler och anvisningar för schaktning samt återfyllnads- och återställningsarbeten i mark ägd av Tranemo Kommun

Regler och anvisningar för schaktning samt återfyllnads- och återställningsarbeten i mark ägd av Tranemo Kommun Vår ref: Per Johan Sigman Områdeschef Datum: 2016-02-05 Reviderad: 2016-12-21 Regler och anvisningar för schaktning samt återfyllnads- och återställningsarbeten i mark ägd av Tranemo Kommun TRA2000, v

Läs mer

Markavtal. mellan. VA SYD och Eslövs kommun NN Vägförening

Markavtal. mellan. VA SYD och Eslövs kommun NN Vägförening 1(6) Markavtal mellan VA SYD och Eslövs kommun NN Vägförening Mellan VA-SYD och Eslövs kommun finns ett samverkansavtal daterat i januari 2012. 1 Avtalets syfte och parter Detta avtals syfte är att klargöra

Läs mer

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER 1.1 LEDANDE DOKUMENT 1.2 PLEXMAN 1.3 RUTIN GENOMFÖRANDEPROCESSEN 1.4 RUTIN PLANPROCESSEN 1.5 RAMAVTAL 1.6 RELATIONSHANDLINGAR 1.7 RELATION MELLAN GATUAVDELNINGARNA 1.8 UPPFÖLJNING

Läs mer

FÖRSLAG TILL UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEPLAN

FÖRSLAG TILL UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEPLAN FÖRSLAG TILL UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEPLAN för BETAN-VITKÅLEN samfällighetsförening 2019-03-25 Sammanfattning Styrelsen har under det gångna året jobbat med att sätta sig in i områdets skick för att kunna

Läs mer

Genomförd utvärdering av väghållningens kravnivåer för nya fordonssystem

Genomförd utvärdering av väghållningens kravnivåer för nya fordonssystem Hans G Holmén Ph D Specialist Drift Nordisk konferens vägmarkering Genomförd utvärdering av väghållningens kravnivåer för nya fordonssystem 2011-02-08--09 Definition av Drift respektive av Underhåll Att

Läs mer

TEKNISK HANDBOK Tyresö kommun

TEKNISK HANDBOK Tyresö kommun TEKNISK HANDBOK Tyresö kommun Senast uppdaterad December 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1 Anvisningar 1.1 Inledning 1.1.1 Sammanfattning 1.1.2 Syfte och mål 1.2 Ledande dokument gemensamma för alla

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2014

NSSF Förvaltningsberättelse 2014 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2014 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Anders Broander, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare,

Läs mer

Trygghetsvandring i Blackeberg

Trygghetsvandring i Blackeberg Trygghetsvandring i Blackeberg 2017-05-15 reviderad 12 juli Plats Åtgärd Ansvarig Foto skyltning och och gatuutformning 1 Parkväg till Ängby IP via Grundtvigsgatan Angöring till bollplanens parkering sker

Läs mer

Villkor vid användning av offentlig plats för evenemang

Villkor vid användning av offentlig plats för evenemang Villkor vid användning av offentlig plats för evenemang Villkorsbilaga E 2019 Gäller ihop med giltigt polistillstånd enligt OL Kap 3 15 Har du frågor om villkoren? Kontakta ansvarig markupplåtare på trafikkontoret.

Läs mer

Kap 7 BELYSNING. Reviderat HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun

Kap 7 BELYSNING. Reviderat HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun Kap 7 BELYSNING 7.1 LEDANDE DOKUMENT 7.2 LEDNINGAR 7.3 KABELSKYDD 7.4 FUNDAMENT 7.5 STOLPAR 7.6 ARMATURER 7.7 LJUSKÄLLOR 7.8 BELYSNINGSCENTRAL 7.9 STOLPINSATS 7.10 DRIFT 7.11 BESIKTNING Reviderat 2016

Läs mer

Plan för underhåll och förnyelse av samfällighetsföreningens vägnät - Förslag

Plan för underhåll och förnyelse av samfällighetsföreningens vägnät - Förslag Plan för underhåll och förnyelse av samfällighetsföreningens vägnät - Förslag Inledning Jämlikt lagen om Förvaltning av samfälligheter (SFL) är samfällighetsföreningen skyldig att ha en plan för förnyelse

Läs mer

Bilaga 2/ Dnr Ten 2013/203. Tekniska nämnden. Förslag till MÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT 2014

Bilaga 2/ Dnr Ten 2013/203. Tekniska nämnden. Förslag till MÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT 2014 Bilaga 2/ Dnr Ten 2013/203 Tekniska nämnden Förslag till MÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT 2013-03-26 sid 2 (7) Ten samhällsuppdraget mål Mål Ten Skattefinansierade verksamheter God

Läs mer

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28 Gator och vägar Södertörns nyckeltal 29 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 21-9-28 2 1. INLEDNING... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. VÄGYTOR... 5 4. BELÄGGNING... 7 5. VINTERVÄGHÅLLNING... 9 6. GATUBELYSNING...

Läs mer

Uppföljning trygghetsvandring i Skutskärs Centrum

Uppföljning trygghetsvandring i Skutskärs Centrum 1(17) Uppföljning trygghetsvandring i Skutskärs Centrum 2017-11-08 2(17) Vad är det här för dokument? En trygghetsvandring är när en grupp människor promenerar en förbestämd slinga, för att avgöra var

Läs mer

Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet

Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet På vår hemsida hittar du mer information. www.kvarnberget.nu 1 Området Kvarnberget I Kvarnbergets samfällighet ingår 122 fastigheter och består av fristående hus,

Läs mer

Stadens ansvariga markupplåtare skall av ansvarig anordnare ha kallats till förbesiktning innan etablering.

Stadens ansvariga markupplåtare skall av ansvarig anordnare ha kallats till förbesiktning innan etablering. En byggetablering skall hålla hög standard med minsta möjliga störning i det offentliga rummet. Entreprenörer som följer nedanstående villkor samt betalar samtliga upplåtelseavgifter inom föreskriven tid

Läs mer

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 1(5) Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 Närvarande ledamöter: Sabina Augustsson Lars Erkstam Karin Glanshed Molly Lind Eva

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Västerås stads Trafiksäkerhetsarbete. GNS, Stockholm

Västerås stads Trafiksäkerhetsarbete. GNS, Stockholm Västerås stads Trafiksäkerhetsarbete GNS, Stockholm 2013-12-16 Dagens innehåll Del 1. Handlingsplan för Trafiksäkerhet 2012-2014. Del 2. Drift & underhåll. Del 3. Investeringar. Del 4. Transportrådgivning.

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

Rebel 91 Teknisk beskrivning för anordnande av vägbelysning. Sveriges kommuner och landsting (f.d Kommunförbundet) och Trafikverket.

Rebel 91 Teknisk beskrivning för anordnande av vägbelysning. Sveriges kommuner och landsting (f.d Kommunförbundet) och Trafikverket. 7 BELYSNING 7.1 LEDANDE DOKUMENT Anläggnings AMA 07 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten. Svensk Byggtjänst. EL AMA 09 Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska arbeten.

Läs mer

Trygghetsvandring i Skutskärs Centrum

Trygghetsvandring i Skutskärs Centrum 1(16) Trygghetsvandring i Skutskärs Centrum 2016-03-30 2(16) Vad är det här för dokument? En trygghetsvandring är när en grupp människor promenerar en förbestämd slinga, för att avgöra var det finns risker

Läs mer

Bromma stadsdelsförvaltning

Bromma stadsdelsförvaltning Bromma stadsdelsvaltning Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn) Upphandling av hantverkstjänster i samarbete med fyra andra stadsdelsvaltningar och utbildningsvaltningen Bromma, Spånga-Tensta, Hässselby-Vällningby,

Läs mer

Protokoll trygghetsvandring i Kista

Protokoll trygghetsvandring i Kista Protokoll trygghetsvandring i Kista 2014-09-30 ägare som berörs av detta protokoll: Trafikkontoret Rinkeby-Kista SISAB Micasa Brf Drejö Brf Brandsö Brf Römö Brf Tunö Deltagare Ewa Jungstedt Pilestål Rinkeby-Kista

Läs mer

Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst

Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst KAPITEL 9 BELYSNING 9.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst EL AMA 12 Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska

Läs mer

Tekniska nämndens budget 2019

Tekniska nämndens budget 2019 1 (7) Tekniska nämndens budget 2019 Driftbudget 2019 med överskottsmål Tekniska nämnden godkände i oktober 2018 en driftbudget för tekniska kontoret på 100,8 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade budgeten

Läs mer

Mot bakgrund av ovanstående har SL och BV träffat följande DRIFTAVTAL

Mot bakgrund av ovanstående har SL och BV träffat följande DRIFTAVTAL Bilaga 4 till Ändringsavtal avseende SL:s kapitalkostnadsersättningar 1(8) I samband med bolagiseringen av affärsverksamheten vid Statens järnvägar förvärvade Jernhusen AB (JAB) de s k pendeltågsstationerna

Läs mer

på tillsyn och skötsel av hamnområdet i Vejbystrand för 2012 och 2013.

på tillsyn och skötsel av hamnområdet i Vejbystrand för 2012 och 2013. Anbudsförfrågan på tillsyn och skötsel av hamnområdet i Vejbystrand för 2012 och 2013. Vejbystrands hamnförening (VHF) har sedan 2012-01-01 övertagit drift och skötsel av Vejbystrands hamn med tillhörande

Läs mer

Uppföljning av Trygghetsrond Lextorp

Uppföljning av Trygghetsrond Lextorp Uppföljning av Trygghetsrond Lextorp 2015-04-23 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Lextorp den 23 oktober 2014. Bakgrund: 23 oktober 2014 genomfördes en trygghetsrond i området

Läs mer

Indikator 10 Drift och underhåll av GCM-vägar Johan Lindberg Trafikverket

Indikator 10 Drift och underhåll av GCM-vägar Johan Lindberg Trafikverket Indikator 10 Drift och underhåll av GCM-vägar 2013-06-13 Johan Lindberg Trafikverket GCM-vägar ny indikator Ny indikator sedan översynen 2012 Mått och mätmetod saknas i dagsläget. Utgångspunkter för mätning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2017 VO 11- Väghållning och park

Verksamhetsberättelse 2017 VO 11- Väghållning och park Verksamhetsberättelse 2017 VO 11- Väghållning och park Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017 Rapportperiod: 2017-12-31 Organisation: Vo 11 - Väghållning och Park Viktiga händelser 1 INNEHÅLL VIKTIGA HÄNDELSER...

Läs mer

Trygghetsrond Lextorp 2014-10-23

Trygghetsrond Lextorp 2014-10-23 Trygghetsrond Lextorp 2014-10-23 Vad är en trygghetsrond? Trygghetsrond är en metod för att skapa en bättre närmiljö. Under trygghetsronden inventerar man hur området ser ut och det sker en dialog mellan

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2015

NSSF Förvaltningsberättelse 2015 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2015 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Anders Broander, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare,

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning Tillsammans kan vi hjälpas åt 4 Vem ansvarar för vad? 5 Prioritering av påbörjad snöplogning 6 Så kan du hjälpa till 7 Snö på egen

Läs mer

Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet

Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet På vår hemsida hittar du mer information www.kvarnberget.nu Informationsmaterialet är uppdaterat i mars 2018 Området Kvarnberget I Kvarnbergets samfällighet ingår

Läs mer

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018 Dnr Sida 1 (6) 2018-10-09 Handläggare Barbro Edlund 08-508 28 103 Till Trafiknämnden 2018-10-18 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018 Förslag till beslut 1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna

Läs mer

Närvarande: 4 representanter från Willhem. 1 från Svensk Markservice samt ca 46 boende.

Närvarande: 4 representanter från Willhem. 1 från Svensk Markservice samt ca 46 boende. Bomöte Kallhäll Dagordning 2014-04-15 Info & Nyheter från Willhem Vårstädning, beskärningar, trädfällningar Lekplatser Blandad information Frågor Närvarande: 4 representanter från Willhem. 1 från Svensk

Läs mer

Avdelning Bostad. Servicedeklaration

Avdelning Bostad. Servicedeklaration Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

Peter Mauritzson. Ramböll RST. Gatudriftdagar Beslutsunderlag för kommunal väghållning. Underhållsplanering olika förutsättningar

Peter Mauritzson. Ramböll RST. Gatudriftdagar Beslutsunderlag för kommunal väghållning. Underhållsplanering olika förutsättningar 007-- Gatudriftdagar 007 - Beslutsunderlag för kommunal väghållning Underhållsplanering olika förutsättningar Det som på högtrafikerat vägnät kan utgöra problem är i många fall mätbart (spår, ojämnheter,

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Skötselbeskrivning, Upphandling av snöröjning och halkbekämpning. Område söder, öster, norr, centrum

Förfrågningsunderlag. Skötselbeskrivning, Upphandling av snöröjning och halkbekämpning. Område söder, öster, norr, centrum Förfrågningsunderlag Skötselbeskrivning, Upphandling av snöröjning och halkbekämpning Område söder, öster, norr, centrum 2014-09-26 REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN Skötselbeskrivning 2(6) SKÖTSELBESKRIVNING

Läs mer

Uppföljning av trygghetsrond Lextorp genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Lextorp den 6 mars 2018.

Uppföljning av trygghetsrond Lextorp genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Lextorp den 6 mars 2018. 2018-09-11 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Lextorp den 6 mars 2018. Bakgrund: 6 mars 2018 genomfördes en trygghetsrond i Lextorp. Man gick längs tre förutbestämda slingor,

Läs mer

Plan för underhåll och utveckling av samfällighetsföreningens vägnät mm

Plan för underhåll och utveckling av samfällighetsföreningens vägnät mm Plan för underhåll och utveckling av samfällighetsföreningens vägnät mm Inledning Jämlikt lagen om Förvaltning av samfälligheter (SFL) är samfällighetsföreningen skyldig att ha en plan för förnyelse av

Läs mer

Underhålls- och förnyelseplan för Fridhems samfällighetsförening

Underhålls- och förnyelseplan för Fridhems samfällighetsförening FÖRSLAG: Underhålls- och förnyelseplan 1 (9) Underhålls- och förnyelseplan för Fridhems samfällighetsförening INNEHÅLL 1 SYFTE MED PLANEN... 1 2 OBJEKT FÖR UNDERHÅLL OCH FÖRNYELSE... 2 2.1 Kvartershuset...

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK APRIL 2016 (Utkommer årligen under april månad) Bilaga till ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning av anvisningar för grävning i allmän mark 2. Kompletterande

Läs mer

skicka vanlig post till Arvika Fastighets AB, 11 Administration, ARVIKA besöka oss, adress Östra Esplanaden 5, Arvika

skicka vanlig post till Arvika Fastighets AB, 11 Administration, ARVIKA besöka oss, adress Östra Esplanaden 5, Arvika Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

Underhållsplan Breddens Samfällighetsförening Kalkyl upprättad år 2015. Bakgrund. Samfällighetens tillgångar enligt anläggningsbeslut

Underhållsplan Breddens Samfällighetsförening Kalkyl upprättad år 2015. Bakgrund. Samfällighetens tillgångar enligt anläggningsbeslut Bakgrund Vår samfällighet är enligt lag skyldig att avsätta medel till en fond som skall användas för underhåll och förnyelse av den samfällda egendomen. Samfälligheten är också skyldig att upprätta en

Läs mer

Beslut av föreningsstämmor

Beslut av föreningsstämmor Beslut av föreningsstämmor Utöver stadgar inkl kommentarer för Kv. Tordyvelns Samfällighetsförening i Skövde kommun, gäller följande, vilket beslutats på ordinarie föreningsstämmor inom samfälligheten.

Läs mer

Stadsledningskontoret Spånga Tensta stadsdel. Medborgarundersökning 2012

Stadsledningskontoret Spånga Tensta stadsdel. Medborgarundersökning 2012 Stadsledningskontoret Spånga Tensta stadsdel Medborgarundersökning Presentation Om undersökningen Resultat Andel nöjda per fråga Resultat per fråga och skalsteg över tid Matavfall Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata

Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata I detta dokument finns de regler som gäller avseende grävning och återställning av allmän platsmark. Här finns även de blanketter som du behöver för att

Läs mer

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum 2012-10-16 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Trollhättas centrum den 29 februari samma år. Bakgrund: 29 februari genomfördes

Läs mer

Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge

Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge Uppföljning trafiknätsanalys Hastighetssäkrade gång- och cykelpassager och 30-zoner Uppföljning av hastigheter i 30-zoner mätningen visade 40 km/tim trafikarbete

Läs mer

Underhållsplan 2013 park- och naturmark fritidsnämnden Park- och naturenheten

Underhållsplan 2013 park- och naturmark fritidsnämnden Park- och naturenheten fritidsnämnden 2013-04-12 Park- och naturenheten 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Sammanfattning... 4 3 Definition och omfattning... 4 4 Underhållsområden... 5 4.1 Gummiytor och fallskyddsmatta...

Läs mer

Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar

Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar Styrdokument 1 (6) Dnr: HGN 2017/0561 Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar Dokumenttyp: Styrdokument Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Villkor för

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2009

NSSF Förvaltningsberättelse 2009 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2009 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Håkan Westman, ordförande, Mikael Lyckinger, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Nicklas

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör uppdraget: JA NEJ Avklarat: Kommentar:

Stadsbyggnadsförvaltningen Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör uppdraget: JA NEJ Avklarat: Kommentar: ESKILSTUNA KOMMUN Checklista, Projekteringsskedet Stadsbyggnadsförvaltningen Projektnamn: Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör Ekonomi: Ange Kalkylsumma + oförutsett och

Läs mer

Hur hanterar man övergivna fordon?

Hur hanterar man övergivna fordon? Hur hanterar man övergivna fordon? Oktober 2014 Parkeringsproblem och övergivna fordon Vad kan styrelsen för en samfällighetsförening göra för att lösa parkeringsproblem på föreningens vägar och hur gör

Läs mer

Trygghetsvandringar Östberga, 7 och 9 mars

Trygghetsvandringar Östberga, 7 och 9 mars Enskede- Årsta- Vantör stadsdelsförvaltning Lokal och stadsmiljö Protokoll Sida 1 (12) Den 7 och 9 genomfördes trygghetsvandingar i Östberga med representanter från berörda förvaltningar från staden tillsammans

Läs mer

Underhålls- och förnyelseplan för Fridhems samfällighetsförening

Underhålls- och förnyelseplan för Fridhems samfällighetsförening FÖRSLAG: Underhålls- och förnyelseplan 1 (8) Underhålls- och förnyelseplan för Fridhems samfällighetsförening INNEHÅLL 1 SYFTE MED PLANEN... 1 2 OBJEKT FÖR UNDERHÅLL OCH FÖRNYELSE... 2 2.1 Kvartershuset...

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Vägen till bättre vägar! Efter en bearbetning av synpunkter och remissvar på utredning framtida väghållningsansvar i Leksand ska vi nu välja väg. Olika

Läs mer

Maskiner och verktyg. Vegetationsytor; träd, buskar, perenner

Maskiner och verktyg. Vegetationsytor; träd, buskar, perenner Maskiner och verktyg Namnge de för arbetsuppgifterna avsedda verktygen/redskapen/maskinerna Redogöra för användningsområden Redogöra för de säkerhetskrav som gäller för respektive verktyg/redskap/maskin

Läs mer

NKI 2013 Norrtälje Kommun

NKI 2013 Norrtälje Kommun NKI 2013 Norrtälje Kommun Gata och Park - Allmänheten Bakgrundsfrågor Fråga 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna Fråga 2. Hur gammal är du? år Fråga 3. Har du några hemmavarande barn under 18 år? (Flera

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Villkor vid användning av offentlig plats för byggetablering; inhägnat arbetsområde

Villkor vid användning av offentlig plats för byggetablering; inhägnat arbetsområde Villkor vid användning av offentlig plats för byggetablering; inhägnat arbetsområde Villkorsbilaga BE 2015 1 Reducerad taxa En byggetablering ska hålla hög standard med minsta möjliga störning i det offentliga

Läs mer

SÄKRA LEKPLATSER I YSTAD?

SÄKRA LEKPLATSER I YSTAD? SÄKRA LEKPLATSER I YSTAD? Vad vet vi om åldersfördelningen av lekredskapen? Lekredskaps livslängd. Ett lekredskap i trä beräknas ha en livslängd vid normalt slitage på 15 år. Nästan 30% eller 108 lekredskap

Läs mer

Ditt ansvar som fastighetsägare

Ditt ansvar som fastighetsägare Ditt ansvar som fastighetsägare Väg och trottoar 7 meter Gångbanor Fastighetsägaren ska hålla rent på alla gångytor i omedelbar närhet till fastigheten. Det gäller dygnet runt, året om. Gångbanor, trappor

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR MUSKÖ HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (2017)

ORDNINGSREGLER FÖR MUSKÖ HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (2017) ORDNINGSREGLER FÖR MUSKÖ HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (2017) MOTORFORDONSTRAFIK INOM MUSKÖ HAVSBAD Allmänt Parkering eller uppställning av motorfordon på vägar, vändplaner och mötesplatser är förbjuden.

Läs mer

Entreprenad för löpande drift och underhåll samt om- och nybyggnation av trafiksignaler och andra elektriska trafikanordningar.

Entreprenad för löpande drift och underhåll samt om- och nybyggnation av trafiksignaler och andra elektriska trafikanordningar. Håvard Wahl Trafikplanering 08-508 279 14 havard.wahl@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-12-12 Entreprenad för löpande drift och underhåll samt om- och nybyggnation av trafiksignaler

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning Tillsammans kan vi hjälpas åt 4 Vem ansvarar för vad? 5 Prioritering av påbörjad snöplogning 6 Så kan du hjälpa till 7 Snö på egen

Läs mer

Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Våra löften till dig Vi inom Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar ständigt för att bli bättre. För att bemöta dig och andra linköpingsbor

Läs mer

Underhålls- och förnyelseplan Grimsta Samfällighetsförening

Underhålls- och förnyelseplan Grimsta Samfällighetsförening Underhålls- och förnyelseplan Grimsta Samfällighetsförening Ver. Datum Status/förändring Författare 0.1 15-05-05 Dokument skapat Ola Granqvist Liljev. 53 0.2 15-11-11 Uppdatering av hela dokumentet inför

Läs mer

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera stämmoprotokollet

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera stämmoprotokollet Kallelse till Årsstämma i Ängsklockans samfällighetsförening 2017 Tid: Torsdagen den 23 november 2017, kl. 19:00-21:00 Plats: Nya Föreningsgården i Larsberg, Lidingö Fullmakt: Om fastigheten har mer än

Läs mer

Teknisk handbok - Sollentuna kommun Datum

Teknisk handbok - Sollentuna kommun Datum 1 Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Läsanvisning... 2 1.2.1 Allmänna kapitel... 2 1.2.2 Teknikkapitel... 2 1.3 Avgränsningar mot andra arbetsområden... 3 1.3.1 Avgränsning mot planering och utredning...

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun 1 (17) Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Tekniska nämnden (2016-04-21 ) Gäller för: Tekniska kontoret, entreprenörer

Läs mer

Inriktningsmål A: Järfälla kommun ska upplevas som en trygg och snygg miljö med god infrastruktur.

Inriktningsmål A: Järfälla kommun ska upplevas som en trygg och snygg miljö med god infrastruktur. Bilaga 4 Öppna Järfälla Inriktningsmål A: Järfälla kommun ska upplevas som en trygg och snygg miljö med god infrastruktur. Effektmål Uppföljning/mätmetod 1. Minst 80 procent av invånarna ska anse att Järfälla

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. för Ärla Samfällighetsförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. för Ärla Samfällighetsförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. för Ärla Samfällighetsförening Innehållsförteckning: Utförda arbeten under 2012. Styrelsen under 2012 Ekonomisk berättelse för 2012 Information till medlemmar

Läs mer

Hemservice och erbjudanden

Hemservice och erbjudanden Hemservice och erbjudanden Hushållsnära tjänster och hemservice för dig som hyresgäst! FLYTTNINGSSTÄDNING Fönsterputsning ingår. 1 rok 2.732: 2 rok 3.207: 3 rok 3.800: Fönsterputsning, 2-sidig 1 rok 540:

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Danderyds modellen Danderyd i siffror. Folkmängd Danderydsbor med arbete i Danderyd Danderydsbor som pendlar från. ca 3.

Danderyds modellen Danderyd i siffror. Folkmängd Danderydsbor med arbete i Danderyd Danderydsbor som pendlar från. ca 3. Danderyds modellen 1 Enebyberg Danderyd i siffror Danderyds yta 28 km2 Folkmängd 2018 32.888 Danderyd Stocksund Djursholm Danderydsbor med arbete i Danderyd Danderydsbor som pendlar från Danderyd In-pendlande

Läs mer

STENINGE VÄGFÖRENING. Styrelsemöte i Steninge Vägförening den 4 januari Protokoll. Ericsson, Anders Nilsson, Irene Wigroth

STENINGE VÄGFÖRENING. Styrelsemöte i Steninge Vägförening den 4 januari Protokoll. Ericsson, Anders Nilsson, Irene Wigroth Styrelsemöte 16-01 i Steninge Vägförening den 4 januari 2016 Protokoll Närvarande styrelseledamöter: Eric Ljungberg, Håkan Raning, Anders Täreby, Annette Ericsson, Anders Nilsson, Irene Wigroth 1. Föregående

Läs mer

Endast oregistrerade arbetsfordon får ställas upp inom etableringsområdet. Privatfordon får inte ställas upp inom etableringsområdet.

Endast oregistrerade arbetsfordon får ställas upp inom etableringsområdet. Privatfordon får inte ställas upp inom etableringsområdet. En byggetablering ska hålla hög standard med minsta möjliga störning i det offentliga rummet. Entreprenörer som följer nedanstående villkor samt betalar samtliga upplåtelseavgifter kan erhålla reduktion

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2016 HÖLÖ VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ÅRSREDOVISNING 2016 HÖLÖ VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING 2016 HÖLÖ VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 716417-0883 1 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE OCH DAGORDNING 2 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 3 3 REVISORERNAS BERÄTTELSE 4 4 FÖRSLAG TILL ERSÄTTNING

Läs mer