Bygglovenhetens beslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygglovenhetens beslut"

Transkript

1 Tekis-ByggR Delegationslista Bygglovenhetens beslut Ärende Objekt Typ Datum Utfall 221-Föreläggande, klagomål mm ÄLGÖ 81: ÄLGÖVÄGEN 332 Anmälan Avskrivning, Ingen ytterliga nybyggnad av carport olovligt B BJÖRKNÄS 1: KOLDALSVÄGEN 1 Anmälan Avskrivning, Ingen ytterliga Anmälan inredande av ytterligare lägenhet utan bygglov. B BO 29: LOKEVÄGEN 2 Anmälan Avskrivning, Ingen ytterliga Anmälan för olovligt plank B BO 1: HEMVÄGEN 7B Anmälan Avskrivning, Ingen ytterliga Anmälan för olovlig altan med plank B IGELBODA 10: SÄTRAVÄGEN 27 Anmälan Avskrivning, Ingen ytterliga Anmälan markuppfyllnad utan marklov B BACKEBÖL 1: NORRKÄRRSVÄGEN 8 Anmälan Avskrivning, Ingen ytterliga Anmälan skräpig tomt B SICKLAÖN 70: EIRAVÄGEN 4 Anmälan Avskrivning, Ingen ytterliga Anmälan om skräpig tomt vid B EKNÄS 1: ALLÉVÄGEN 19 Anmälan Avskrivning, Ingen ytterliga Anmälan nybyggnad av murar samt ändring av tomtens höjdläge BACKEBÖL 4: Anmälan Avskrivning, Ingen ytterliga anmälan av ovårdad tomt samt skärmtak och överskriden höjd på garage

2 B BACKEBÖL 1: STORSVÄNGEN 31 Anmälan Avskrivning, Ingen ytterliga Anmälan olovlig container BACKEBÖL 1: EKLIDEN 12 Anmälan Avskrivning, Ingen ytterliga otillåten trädfällning, otillåten sprängning RÖSUNDA 13: RINGPARKSVÄGEN 19 Anmälan Avskrivning, Ingen ytterliga nybyggnad av terass och mur SICKLAÖN 12: Anmälan Avskrivning, Ingen ytterliga byggnationen överensstämmer inte med lovet LÄNNERSTA 1: DOKTORSVÄGEN 8 Anmälan Avskrivning, Ingen ytterliga anmälan om olovlig trädfällning SICKLAÖN 369: FABRIKÖRVÄGEN 18 Anmälan Avskrivning, Ingen ytterliga olovlig trädfällning B KIL 13: UTTERVÄGEN 13 Anmälan Avskrivning, Ingen ytterliga Anmälan olovligt uppförd mur LÄNNERSTA 1: Anmälan Avskrivning, Ingen ytterliga Carport uppförd utan lov. B KIL 1: VELAMSUNDSVÄGEN 1 Anmälan Avskrivning, Ingen ytterliga Anmälan för olovlig byggnad 233-Lovärende B BO 1: STYRBORDSVÄGEN 18 Anmälan Avskrivning. Återkallad anm Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad B ÄLTA 115: Avskrivning. Återkallad anm

3 PILVÄGEN 5A Anmälan Anmälan för nybyggnad av komplementbostadshus B MENSÄTTRA 4: BJÖRKHOLMSVÄGEN 26 Bygglov radhus B LÄNNERSTA 112: FJÄLLBRUDENS VÄG 6 Bygglov Avskrivning. Återkallad ans carport B LÄNNERSTA 112: SKOGSSTJÄRNANS VÄG 9 Bygglov Avskrivning. Återkallad ans carport B BO 1: GALÄRVÄGEN 10 Bygglov Avskrivning. Återkallad ans LÄNNERSTA 59: Bygglov nybyggnad av och garage B KUMMELNÄS 1: GÖTAVÄGEN 16 Bygglov Avskrivning. Återkallad ans och fasadändring B SICKLAÖN 134: GRIFFELVÄGEN 11 Bygglov sportramp (skottramp) B LÄNNERSTA 11: SJÖFARARVÄGEN 16 Bygglov

4 B KIL 1: Bygglov Avskrivning. Återkallad ans Marklov för nybyggnad av bullervall B NEGLINGE 9: FÄNRIKSSTIGEN 10 Bygglov , även eldstad B SICKLAÖN 246: HÄGERVÄGEN 34 Bygglov Bygglov för utvändig ändring av B BO 1: DJURGÅRDSVÄGEN 44 Bygglov , rivningslov B KUMMELNÄS 1: SERGELVÄGEN 18 Bygglov Bygglov för utvändig ändring av B SICKLAÖN 134: GRANITVÄGEN 15 Bygglov Tidsbegränsat bygglov för skylt, tom B BACKEBÖL 1: BOO STRANDVÄG 43 Bygglov uthus/förråd, rivningslov B LÄNNERSTA 5: LILJEKONVALJENS VÄG 8 Bygglov Bygglov för utvändig ändring av samt ändring av bärande konstruktion B ÄLTA 39: EVALUNDSVÄGEN 208 Bygglov

5 skärmtak B ORMINGE 4: NÅTTARÖVÄGEN 26 Bygglov Bygglov för utvändig ändring av, byte av tak B BO 1: VÄSTERTÄPPSVÄGEN 43B Bygglov och carport/förråd B BO 31: VÄSTERTÄPPSVÄGEN 25A Bygglov Avvisning garage B SICKLAÖN 58: FREJGRÄND 1 Bygglov Bygglov för utvändig ändring av, ny fasad samt byte av fönster, garagedörr och altandörr. B KUMMELNÄS 11: Bygglov och poolhus B SICKLAÖN 178: SKOGSSTIGEN 2 Bygglov Avskrivning. Återkallad ans Bygglov för utvändig ändring av B BO 1: KORNETTVÄGEN 21 Bygglov Avskrivning. Återkallad ans uthus B SICKLAÖN 145: JÄRLASJÖBRINKEN 6 Bygglov Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av balkong

6 B LÄNNERSTA 1: Bygglov B SICKLAÖN 171: JOHN LODÉNS VÄG 25 Bygglov Bygglov för utvändig ändring av, fasadbeklädnad. B BO 38: DJURGÅRDSVÄGEN 57 Bygglov , takkupa, ändring av bärande konstruktion B BO 1: VILTSTIGEN 3 Bygglov och gästhus, marklov för trädfällning, rivningslov B TOLLARE 1: ÅHLBERGS VÄG 1 Bygglov Avskrivning. Återkallad ans Bygglov för skyltanordning B SKARPNÄS 1: MYRSJÖVÄGEN 6 Bygglov Avskrivning. Återkallad ans garage B SICKLAÖN 134: GRANITVÄGEN 15 Bygglov Avskrivning. Återkallad ans ramp och trappa, rivning av befintlig B KIL 2: LAGNÖVÄGEN 17 Bygglov Bygglov för underbyggd altan med pool B SICKLAÖN 189: KLYVAREVÄGEN 20 Bygglov

7 B LÄNNERSTA 1: SOCKENVÄGEN 58 Bygglov fritidshus samt rivning av befintliga hus B BACKEBÖL 1: BOO STRANDVÄG 10 Bygglov B ÄLTA 10: ÖRKROKEN 15 Bygglov återvinningscentral B LÄNNERSTA 1: LÄNNÄSVÄGEN 6A Bygglov Bygglov för tillbyggnad/ påbyggnad av B BACKEBÖL 7: LÖNNLÖVSVÄGEN 4 Bygglov Avskrivning. Återkallad ans B KUMMELNÄS 1: BJÖRNBERGSVÄGEN 6 Bygglov och tillbyggnad av gäststuga B KUMMELNÄS 1: BJÖRNBERGSVÄGEN 6 Bygglov och tillbyggnad av gäststuga B ÄLGÖ 60: BERGHEMSVÄGEN 21 Bygglov Avskrivning. Återkallad ans plank

8 B LÄNNERSTA 14: PRÄSTKRAGENS VÄG 1 Bygglov Bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och ändrad användning, bilprovning och byggvaruhandel B SICKLAÖN 158: FJÄLLSTIGEN 36 Bygglov B BACKEBÖL 1: ENBACKEN 8A Bygglov , rivningslov B ÄLGÖ 14: VÄLTUDDSVÄGEN 5 Bygglov , rivningslov B BO 1: VÄSTERTÄPPSVÄGEN 43A Bygglov och carport/förråd B BJÖRKNÄS 1: KÄRRSTIGEN 16 Bygglov Avskrivning. Återkallad ans Bygglov för ändrad användning av garage till hobbyrum även WC/dusch. B ÄLGÖ 41: ESTVÄGEN 5 Bygglov , rivningslov, trädfällning m.m, även VA B SICKLAÖN 38: JUVELVÄGEN 1 Bygglov Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till eventlokal

9 B ÄLGÖ 92: ÄLGÖVÄGEN 335 Bygglov och rivning B ÄLTA 5: GRANVÄGEN 24 Bygglov Avskrivning. Återkallad ans trädäck, plank, förråd B KUMMELNÄS 1: KUMMELNÄSVÄGEN 4 Bygglov fritidshus, rivningslov för befintlig byggnad B SICKLAÖN 38: JUVELVÄGEN 1 Bygglov Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till eventlokal B SICKLAÖN 38: MJÖLNARVÄGEN 3 Bygglov Tidsbegränsat (säsongslov) för uppställning av matvagn from B ÄLGÖ 45: ULRIKEDALSVÄGEN 12 Bygglov B SKARPNÄS 1: HASSELUDDSVÄGEN 131A Bygglov Bygglov för utvändig ändring av tvåbostadshus B SICKLAÖN 353: ÖSTRA HENRIKSBORGSVÄGE Bygglov

10 B BO 10: HJORTVÄGEN 75 Bygglov Avskrivning. Återkallad ans Marklov för markförändringar med pool, mur m m B SICKLAÖN 311: REGINAVÄGEN 35A Bygglov plank B LÄNNERSTA 11: TJÄDERSTIGEN 1 Bygglov altan och plank B LÄNNERSTA 3: HJORTVÄGEN 42A Bygglov tvåbostadshus B NEGLINGE 6: NEGLINGEVÄGEN 33 Bygglov Avvisning Bygglov för ändrad användning av butik till café B ÄLGÖ 37: ÖRNBERGSVÄGEN 6 Bygglov B BJÖRKNÄS 10: TALLUDDSVÄGEN 59 Bygglov B ORMINGE 19: ÄNGSÖVÄGEN 20 Bygglov B SICKLAÖN 219:

11 EKORRVÄGEN 4 Bygglov B KUMMELNÄS 11: BJÖRNBERGSVÄGEN 20B Bygglov Avskrivning. Återkallad ans B BJÖRKNÄS 1: RÅDJURSSTIGEN 2 Bygglov Avslag B ÄLTA 10: ÖRKROKEN 13 Bygglov industrilokaler B LÄNNERSTA 18: ÅSASTIGEN 16 Bygglov B LÄNNERSTA 46: Bygglov Avskrivning. Återkallad ans Bygglov för utvändig ändring av B ORMINGE 15: KALVÖVÄGEN 12 Bygglov Bygglov för utvändig ändring av, byte av tak B BO 21: KÄLLVÄGEN 25 Bygglov B ERSTAVIK 26: LÅNGREVSGATAN 55 Bygglov Bygglov för utvändig ändring av, takutformning

12 B SICKLAÖN 253: RÄTTARBACKEN 14 Bygglov Bygglov för utvändig ändring av och installation av kamin. B SICKLAÖN 134: GRANITVÄGEN 15 Bygglov cykelställ B BO 60: DJURGÅRDSVÄGEN 26 Bygglov och garage B SICKLAÖN 176: VATTENVERKSVÄGEN 2 Bygglov Avvisning Förhandsbesked för tillbyggnad av bensinstation B VELAMSUND 14: BÅGVÄGEN 32 Bygglov Avskrivning. Återkallad ans Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av förskola SOLSIDAN 38: VÅRGÄRDSVÄGEN 29 Bygglov tillbyggnad av, samt garage B BJÖRKNÄS 10: YMERVÄGEN 18 Bygglov B BACKEBÖL 1: ENBACKEN 10B Bygglov B EKNÄS 7:

13 DIANAVÄGEN 37 Bygglov B TATTBY 2: Bygglov Tidsbegränsat bygglov för skyltanordning t.o.m B KUMMELNÄS 29: RENSÄTTRAVÄGEN 9 Bygglov Avslag mur B BJÖRKNÄS 1: BJÖRKNÄS SKOLVÄG 15 Bygglov skolpaviljong B ERSTAVIK 26: Bygglov Tidsbegränsat bygglov för matvagn B LÄNNERSTA 1: SPANARVÄGEN 10 Bygglov , garage och stödmurar samt rivningslov för befintlig huvudbyggnad. B MENSÄTTRA 4: BJÖRKHOLMSVÄGEN 176 Bygglov Bygglov för utvändig ändring av gruppbyggda småhus/radhus B ERSTAVIK 26: FISKSÄTRA TORG 20 Bygglov Bygglov för skyltanordning på centrumlokal B MENSÄTTRA 2: NORRHOLMSVÄGEN 123 Bygglov Bygglov för utvändig ändring av gruppbyggda småhus/radhus, ändring av bärande konstruktion

14 B VELAMSUND 1: DAHLIAVÄGEN 1 Bygglov samt rivningslov B SICKLAÖN 13: AUGUSTENDALSTORGET 3 Bygglov Bygglov för skyltanordning med belysning B SICKLAÖN 351: SKOGSSTIGEN 40 Bygglov skolpaviljong B SICKLAÖN 253: RÄTTARBACKEN 4 Bygglov samt fasadändring B SICKLAÖN 253: RÄTTARBACKEN 4 Bygglov Avskrivning. Återkallad ans, balkong. B LÄNNERSTA 34: JUNKERVÄGEN 28 Bygglov Avskrivning. Återkallad ans Bygglov för utvändig ändring av, m.m B TOLLARE 13: CHAMPINJONVÄGEN 7 Bygglov m.m B SICKLAÖN 145: WINBORGS VÄG 29 Bygglov Bygglov utvändig ändring flerbostadshus B RÖSUNDA 25: VIKVÄGEN 15 Bygglov

15 Bygglov för utvändig ändring av samt mur B RÖSUNDA 37: Bygglov Bygglov för ändrad användning av boende till slöjdsalar, även utvändig ändring B GÅSÖ 3: FRIDHEMSVÄGEN 8 Bygglov fritidshus/gästhus B SOLSIDAN 37: ÅSBACKEN 2 Bygglov garage B LÄNNERSTA 1: ÖRNBERGSSTIGEN 10 Bygglov B KUMMELNÄS 1: KUMMELNÄSVÄGEN 26 Bygglov , rivningslov för uthus B BJÖRKNÄS 10: TALLUDDSVÄGEN 19 Bygglov Avskrivning. Återkallad ans Bygglov för utvändig ändring av, fönster B KUMMELNÄS 1: NÄCKDJUPSVÄGEN 13 Bygglov förråd B LÄNNERSTA 18: BRAGEVÄGEN 31 Bygglov

16 B ORMINGE 60: NÄMDÖSTIGEN 21 Bygglov Avskrivning. Återkallad ans Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förrådscontainer B ÄLTA 74: ÄLTA MOSSVÄG 74 Bygglov Bygglov och marklov för nybyggnad av mur och markutfyllnad B SICKLAÖN 181: SKOGALUNDSVÄGEN 28 Bygglov B SICKLAÖN 219: EKORRVÄGEN 8 Bygglov samt utvändig ändring B TATTBY 13: KNUT WALLENBERGS VÄG 14 Bygglov carport/förråd B RÖSUNDA 13: RINGPARKSVÄGEN 19 Bygglov mur och altan, redan utfört B ORMINGE 58: UTÖVÄGEN 1 Bygglov Bygglov för utvändig ändring av panncentral SICKLAÖN 12: SKURUSUNDSVÄGEN 152 Bygglov nybyggnad av fritidshus B ÄLTA 10: STENSÖVÄGEN 37 Bygglov

17 och garage B BJÖRKNÄS 1: KOCKTORPSVÄGEN 8 Bygglov Tidsbegränsat bygglov för skyltanordningar t.o.m B BJÖRKNÄS 1: PRÄSTBERGSVÄGEN 6 Bygglov Bygglov för utvändig ändring av, utanpåliggande skorsten (eldstad) B KUMMELNÄS 1: BJÖRNBERGSVÄGEN 21B Bygglov Avskrivning. Återkallad ans Marklov för trädfällning B LÄNNERSTA 1: LÄNNÄSVÄGEN 6 Bygglov B MENSÄTTRA 19: KULINGVÄGEN 30 Bygglov Bygglov för utvändig ändring av B KNARRNÄS 1: KNARRNÄSVÄGEN 6 Bygglov garage B KUMMELNÄS 13: KUMMELNÄSVÄGEN 81 Bygglov förskola ÄLTA 65: Bygglov nybyggnad av garage B ERSTAVIK 25: Bygglov

18 2 uthus, befintliga B ORMINGE 37: ORMINGERINGEN 66 Bygglov Avskrivning. Återkallad ans Bygglov för utvändig ändring av samlingslokaler B NEGLINGE 25: BERBERISVÄGEN 11 Bygglov Bygglov för utvändig ändring av, fönster B KUMMELNÄS 1: BJÖRNBERGSVÄGEN 6 Bygglov och tillbyggnad av gäststuga B NEGLINGE 8: KAPTENSBACKEN 2 Bygglov Bygglov för utvändig ändring av B SICKLAÖN 147: LAVALVÄGEN 10 Bygglov B BACKEBÖL 1: Bygglov bussväderskydd B KUMMELNÄS 11: KUMMELNÄSVÄGEN 77 Bygglov plank B ÄLTA 37: FÖRRÅDSVÄGEN 1 Bygglov industrilokaler, lager/förråd

19 B BACKEBÖL 1: BAGGENSVIKSVÄGEN 12 Bygglov fritidshus B KIL 1: KILS GÅRDSVÄG 19 Bygglov B BACKEBÖL 1: HASSELVÄGEN 7 Bygglov fritidshus B VELAMSUND 1: DAHLIAVÄGEN 16 Bygglov fritidshus, tillbyggnad komplementbyggnad, rivningslov B KUMMELNÄS 1: HERTIGVÄGEN 5 Bygglov B KIL 1: VELAMSUNDSVÄGEN 1 Bygglov väderskydd B KIL 7: KRÖNVÄGEN 14 Bygglov stödmurar, bygglov i efterhand för altan och rivningslov för del av altan B RÖSUNDA 3: SJÖKULLENS VÄG 1 Bygglov parhus, carport/förråd

20 B BO 1: BOOVÄGEN 56A Byte av kontroll- el ades och förråd B ÄLTA 10: ÖRKROKEN 15 Byte av kontroll- el ades återvinningscentral B ERSTAVIK 25: Byte av kontroll- el ades Bygglov för nybyggnad, utbyggnad av Österviks Återvinningscentral B BO 1: VÄSTERTÄPPSVÄGEN 43A Byte av kontroll- el ades och carport/förråd B BO 1: VÄSTERTÄPPSVÄGEN 43B Byte av kontroll- el ades och carport/förråd B TOLLARE 14: KANTARELLVÄGEN 7 Byte av kontroll- el ades B LÄNNERSTA 14: PRÄSTKRAGENS VÄG 1 Byte av kontroll- el ades Bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och ändrad användning, bilprovning och byggvaruhandel B KUMMELNÄS 1: KUMMELNÄSVÄGEN 39 Ingripandebe k d tvåbostadshus Utfärda B SICKLAÖN 83: Interimistiskt slutbesked Utfärda B l fö b d

21 serveringsbyggnad och ändring av scenbyggnad B KUMMELNÄS 1: NÄCKDJUPSVÄGEN 28 Interimistiskt slutbesked och carport B SICKLAÖN 38: MJÖLNARVÄGEN 10 Interimistiskt slutbesked Utfärda hiss och trappa B ÄLGÖ 75: ÄLGÖBRANTEN 7 Interimistiskt slutbesked Utfärda, garage. även rivningslov och anmälan B BJÖRKNÄS 10: FRIGGVÄGEN 5A Interimistiskt slutbesked Utfärda B BACKEBÖL 1: ENBACKEN 8B Interimistiskt slutbesked Utfärda, garage samt marklov B KUMMELNÄS 1: HÖGGARNSVÄGEN 3 Interimistiskt slutbesked Utfärda B SICKLAÖN 59: SKURUSUNDSVÄGEN 31 Interimistiskt slutbesked Utfärda B ORMINGE 43: Interimistiskt slutbesked Utfärda Anmälan för ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus, byte av balkongplattor

22 B BO 21: KÄLLVÄGEN 25 Interimistiskt slutbesked Utfärda B LÄNNERSTA 55: PRÄSTKRAGENS VÄG 38 Interimistiskt slutbesked Utfärda industrilokaler samt parkeringsplatser B ÄLGÖ 14: VÄLTUDDSVÄGEN 9 Interimistiskt slutbesked Utfärda, nybyggnad av garage B SKOGSÖ 2: DALHEIMSVÄGEN 2 Interimistiskt slutbesked Utfärda Bygglov för utvändig ändring av B LÄNNERSTA 18: ÅSASTIGEN 16 Interimistiskt slutbesked Utfärda B SICKLAÖN 256: KRISTINAVÄGEN 11 Interimistiskt slutbesked B BACKEBÖL 1: ENBACKEN 16A Interimistiskt slutbesked Utfärda och garage B ÄLTA 10: STENSÖVÄGEN 32 Interimistiskt slutbesked Utfärda och garage B ÄLTA 14: STENSÖVÄGEN 41A Interimistiskt slutbesked Utfärda

23 B ÄLTA 5: HÄMPLINGEVÄGEN 16 Interimistiskt slutbesked Utfärda SICKLAÖN 37: Kontrollplan ades Inglasning av balkonger på flerbostadshus B BJÖRKNÄS 1: KOCKTORPSVÄGEN 8 Lov med t tb k d Tidsbegränsat bygglov för fem byggbodar samt en container B BAGGENSUDDEN 16: MATROSVÄGEN 5 Lov med t tb k d Bygglov för utvändig ändring av, nya fönster B TOLLARE 1: Lov med t tb k d Marklov för trädfällning, Tollare Platå Östra B RÖSUNDA 3: SJÖKULLENS VÄG 26 Lov med t tb k d uterum B EKNÄS 6: VENUSVÄGEN 1 Lov med t tb k d B SICKLAÖN 55: DROTTNINGHAMNSVÄGEN 30 Lov med t tb k d Bygglov för utvändig ändring av B ÄLTA 71: TENNTORPSVÄGEN 17 Lov med t tb k d

24 plank B SICKLAÖN 40: Lov med t tb k d teknikskåp B KUMMELNÄS 29: RENSÄTTRAVÄGEN 9 Lov med t tb k d B SICKLAÖN 13: AUGUSTENDALSVÄGEN 52 Lov med t tb k d bussväderskydd. B SICKLAÖN 391: VIKDALSVÄGEN 72B Lov med t tb k d Bygglov för rivning och nybyggnad av carport B HASSELUDDEN 1: SKEPPARHOLMSVÄGEN 2B Lov med t tb k d B BJÖRKNÄS 1: BJÖRNSTIGEN 11 Lov med t tb k d mur för pool och altan B SICKLAÖN 38: KVARNHOLMSVÄGEN 79 Lov med t tb k d Rivningslov för plåttillbyggnader på Havrekvarnen B SICKLAÖN 219: EKORRVÄGEN 8 Lov med t tb k d garage B ÄLGÖ 54:

25 ALFREDSROVÄGEN 16 Lov med t tb k d uthus, marklov, trädfällning B TOLLARE 24: TRYFFELVÄGEN 18 Lov med t tb k d radhus, ny balkong B KUMMELNÄS 6: GRÄVLINGSBERGSVÄGEN 3 Lov med t tb k d pool, marklov B RÖSUNDA 29: VIKVÄGEN 4 Lov med t tb k d Bygglov för utvändig ändring av B SICKLAÖN 256: KRISTINAVÄGEN 15 Lov med t tb k d Bygglov för utvändig ändring av B SOLSIDAN 12: SKYTTEVÄGEN 15A Lov med t tb k d Bygglov för skyltanordning på flerbostadshus B SICKLAÖN 145: WINBORGS VÄG 43 Lov med t tb k d Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus B ERSTAVIK 22: HARVÄGEN 2 Lov med t tb k d B VELAMSUND 1: GRANRISVÄGEN 4 Lov med t tb k d Marklov för ändring av marknivå, stödmur

26 B ÄLTA 119: ALPVÄGEN 31 Lov med t tb k d Bygglov för tillbyggnad/påbyggnad av B LÄNNERSTA 1: LÄNNERSTAHÖJDENS VÄG 10 Lov med t tb k d garage B ÄLTA 5: ULVSJÖVÄGEN 3A Lov med t tb k d Bygglov för ombyggnad och flytt av uthus B VELAMSUND 1: GRANRISVÄGEN 2 Lov med t tb k d Marklov för ändring av marknivå, ny vägdragning B ÄLGÖ 78: KYRKSUNDSVÄGEN 1 Lov med t tb k d Marklov för trädfällning B ÄLGÖ 60: BERGHEMSVÄGEN 21 Lov med t tb k d Marklov för trädfällning B ERSTAVIK 10: HÄSTHAGSVÄGEN 9 Lov med t tb k d Bygglov för utvändig ändring av vårdlokaler, ventilationshuv på tak B BJÖRKNÄS 1: MONTELIUS VÄG 12 Lov med t tb k d Bygglov för handikapphiss för utomhusbruk KUMMELNÄS 1: Lov med t tb k d nybyggnad av och garage

27 B LÄNNERSTA 52: RYTTARVÄGEN 15 Lov med t tb k d garage B SICKLAÖN 238: UGGLEVÄGEN 26 Lov med t tb k d Bygglov för ändrad användning av vind till bostad, utvändig ändring samt håltagning i lägenhetsskiljande vägg B SICKLAÖN 213: MÅRDVÄGEN 10 Lov med t tb k d Bygglov i efterhand för utvändig ändring av carport till garage B KUMMELNÄS 1: HÖGGARNSVÄGEN 6 Lov med t tb k d Marklov för trädfällning B ÄLGÖ 62: BERGHEMSVÄGEN 5 Lov med t tb k d Marklov för trädfällning B SOLSIDAN 41: VITSIPPSVÄGEN 12 Lov med t tb k d Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av B SOLSIDAN 60: KVARNSTUGEVÄGEN 16 Lov med t tb k d Bygglov för utvändig ändring av B KUMMELNÄS 1: BJÖRNBERGSVÄGEN 6 Marklov Marklov för trädfällning, 23 träd B KUMMELNÄS 7: PRIVATVÄGEN 6 Marklov

28 Marklov för trädfällning, 3 träd B BACKEBÖL 1: LILLSVÄNGEN 11 Marklov Marklov för trädfällning, 2 granar B KUMMELNÄS 1: HERTIGVÄGEN 5 Marklov B LÄNNERSTA 1: GAMMELUDDSVÄGEN 12 Marklov Marklov för trädfällning B ÄLGÖ 88: TORSKHOLMSVÄGEN 7 Marklov Marklov för trädfällning B KUMMELNÄS 6: GRÄVLINGSBERGSVÄGEN 7 Marklov Marklov för trädfällning B BO 1: RODDARVÄGEN 23 Marklov Marklov för trädfällning, 3 st träd B BO 1: VÄSTERTÄPPSVÄGEN 43A Marklov Avskrivning Marklov för trädfällning och schaktning B BO 1: RODDARVÄGEN 13 Marklov Marklov för trädfällning B VELAMSUND 1: FLÄDERSTIGEN 1 Marklov Marklov för markarbeten samt rivning

29 av befintliga byggnader B VELAMSUND 1: FLÄDERSTIGEN 4 Marklov Marklov för markarbeten samt rivning av befintliga byggnader B BO 1: DRABANTVÄGEN 73 Marklov Marklov för trädfällning, 5 träd B BO 1: DJURGÅRDSVÄGEN 41 Marklov Marklov för trädfällning, 1 träd B BACKEBÖL 1: SJÖBRINKEN 16 Marklov Marklov för trädfällning B KUMMELNÄS 11: LÖVBERGAVÄGEN 54 Marklov , marklov och rivningslov B ÄLGÖ 34: ÖRNBERGSVÄGEN 20 Marklov Marklov för trädfällning B SICKLAÖN 73: Marklov Avskrivning Marklov för trädfällning B KUMMELNÄS 11: LÖVBERGABACKEN 10 Marklov Marklov för trädfällning B BJÖRKNÄS 10: FREDRIKSBERGSVÄGEN 34 Marklov Marklov för trädfällning

30 B BACKEBÖL 1: BOO STRANDVÄG 18 Rivningslov B IGELBODA 33: VALHALLAVÄGEN 10 Slutbesked Bygglov för utvändig ändring av B LÄNNERSTA 50: RYTTARVÄGEN 24 Slutbesked garage B KUMMELNÄS 1: LANDBACKEN 10 Slutbesked och carport B BJÖRKNÄS 1: KÄRRSTIGEN 35 Slutbesked Anmälan för installation av eldstad/rökkanal i B ERSTAVIK 26: BRANTVÄGEN 3 Slutbesked Anmälan för nyinstallation av hiss B ERSTAVIK 26: Slutbesked Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av kontorslokaler B SOLSIDAN 60: KVARNSTUGEVÄGEN 24 Slutbesked Marklov för trädfällning B SICKLAÖN 37: VÄSTRA FINNBODAVÄGEN 5 Slutbesked Bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till bostad

31 MENSÄTTRA 6: NORRHOLMSVÄGEN 190 Slutbesked tillbyggnad av gruppbyggda småhus/radhus, inredande av vind B RENSÄTTRA 12: RENSÄTTRA ALLÉ 8 Slutbesked Bygglov för utvändig ändring av, nytt fönster B BACKEBÖL 1: BOO STRANDVÄG 13 Slutbesked Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inredning av loft B KUMMELNÄS 1: Slutbesked Marklov för markarbeten, Kummelnäs 1:740-1:742, 1:1154-1:1156 B ÄLGÖ 74: ÄLGÖBRANTEN 13 Slutbesked gäststuga B TOLLARE 1: KAMRATVÄGEN 1 Slutbesked Bygglov för utvändig ändring av B KIL 2: LAGNÖVÄGEN 19 Slutbesked altan (redan utförd) och inglasning del av altan B ORMINGE 23: RÅNÖVÄGEN 6 Slutbesked Bygglov för utvändig ändring av gruppbyggda småhus/radhus B TOLLARE 1: VINVÄGEN 9 Slutbesked

32 garage B KUMMELNÄS 1: THOMASVÄGEN 10 Slutbesked Anmälan för installation av kommunalt VA i B MENSÄTTRA 4: BJÖRKHOLMSVÄGEN 140 Slutbesked Anmälan för installation av trapphiss B MENSÄTTRA 2: NORRHOLMSVÄGEN 16 Slutbesked Bygglov för utvändig ändring av gruppbyggda småhus/radhus B ÄLTA 14: ALMVÄGEN 4 Slutbesked Nybyggnad av förråd, upprustning av skolgård B SICKLAÖN 83: MARCUSPLATSEN 1C Slutbesked Bygglov för skyltanordning på affärslokaler B SICKLAÖN 228: FASANVÄGEN 3 Slutbesked Anmälan för installation av eldstad/rökkanal i B SICKLAÖN 12: SKURUSUNDSVÄGEN 95 Slutbesked B SICKLAÖN 353: ÖSTRA HENRIKSBORGSVÄGE Slutbesked Anmälan för installation av eldstad/rökkanal i radhus B ÄLGÖ 66: KYRKSUNDSVÄGEN 38 Slutbesked

33 B SICKLAÖN 70: EKDUNGEVÄGEN 19 Slutbesked parhus B SICKLAÖN 70: EKDUNGEVÄGEN 17 Slutbesked parhus ÄLGÖ 51: WISTRÖMSVÄGEN 6 Slutbesked nybyggnad av och garage, rivninglov och marklov B VELAMSUND 1: ENRISVÄGEN 2 Slutbesked uthus och pool KUMMELNÄS 1: Slutbesked installation av kommunalt VA i fritidshus B ÄLTA 35: ANEMONVÄGEN 26 Slutbesked parhus, småa hus 19 B ÄLTA 35: ANEMONVÄGEN 24 Slutbesked parhus, småa hus 20 B ÄLTA 35: ANEMONVÄGEN 22 Slutbesked parhus, småa hus 21 B ÄLTA 35: ANEMONVÄGEN 20 Slutbesked parhus, smaå hus 22 B ÄLTA 35: ANEMONVÄGEN 18 Slutbesked parhus, småa hus 23 B ÄLTA 35: ANEMONVÄGEN 16 Slutbesked parhus, småa hus 24 B ÄLTA 35: ANEMONVÄGEN 14 Slutbesked

34 radhus, småa hus 25 B ÄLTA 35: ANEMONVÄGEN 12 Slutbesked radhus, småa hus 26 B ÄLTA 35: ANEMONVÄGEN 10 Slutbesked radhus, småa hus 27 B ÄLTA 35: ANEMONVÄGEN 8 Slutbesked radhus, småa hus 28 B ÄLTA 35: LÖVKOJEVÄGEN 38 Slutbesked parhus, småa hus 29 B ÄLTA 35: LÖVKOJEVÄGEN 36 Slutbesked parhus, småa hus 30 B ÄLGÖ 75: ÄLGÖBRANTEN 9 Slutbesked fritidshus B KUMMELNÄS 1: ÅKERVÄGEN 3B Slutbesked och garage B EKNÄS 1: ALLÉVÄGEN 19 Slutbesked Bygglov för murar samt marklov för ändring av tomtens nivå B SOLSIDAN 41: VÅRGÄRDSVÄGEN 61 Slutbesked Bygg- och marklov för nybyggnad av terrass med pool och stödmur B EKNÄS 4: ÅSAVÄGEN 18 Slutbesked

35 , rivningslov garage ÄLTA 65: STRÅLSJÖVÄGEN 59 Slutbesked gruppbyggda småhus/radhus B VELAMSUND 18: RISVÄGEN 18 Slutbesked bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt ändrad användning till B SICKLAÖN 13: CYLINDERVÄGEN 12 Slutbesked Bygglov för skyltanordning på kontorslokaler B BO 1: DRABANTVÄGEN 60 Slutbesked B BACKEBÖL 1: SJÖBRINKEN 14 Slutbesked Marklov för trädfällning, 4 st SICKLAÖN 38: Slutbesked Bygglov ändrad användning av Silo III till flerbostadshus B ÄLTA 10: ÖRKROKEN 2 Slutbesked industrilokaler SICKLAÖN 38: Slutbesked ändrad användning kvarnen Tre kronor till flerbostadshus B BACKEBÖL 1: ENBACKEN 8B Slutbesked Rivningslov för rivning av

36 B KUMMELNÄS 1: BADHUSVÄGEN 4 Slutbesked Anmälan för installation av kommunalt VA i B KUMMELNÄS 1: BJÖRNBERGSVÄGEN 21 Slutbesked och garage B RÖSUNDA 5: RINGVÄGEN 20 Slutbesked Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus samt anmälan ändring i bärande konstruktion och planlösning B GÅSÖ 3: Slutbesked altan B ÄLGÖ 14: KORSHOLMSVÄGEN 8 Slutbesked Anmälan för installation av kommunalt VA B SICKLAÖN 83: Slutbesked serveringsbyggnad och ändring av scenbyggnad B SICKLAÖN 40: Slutbesked väderskydd, Skuru Idrottsplats, hpl B ORMINGE 60: Slutbesked väderskydd, Korsöstigen hpl 40381

37 B ÄLTA 98: VINKELHAKSVÄGEN 17 Slutbesked Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, balkonginglasning B SICKLAÖN 63: MANHEMSVÄGEN 46 Slutbesked Anmälan för installation av eldstad/rökkanal i B SICKLAÖN 38: JUVELVÄGEN 1 Slutbesked Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till eventlokal B SICKLAÖN 38: JUVELVÄGEN 1 Slutbesked Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till eventlokal B BJÖRKNÄS 1: Slutbesked Bygglov för skyltanordning på kontorslokaler B LÄNNERSTA 1: GAMMELUDDSVÄGEN 13 Slutbesked och garage, kommunalt VA B BACKEBÖL 1: HASSELVÄGEN 7 Slutbesked Bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus B EKNÄS 1: RÄCKVÄGEN 8 Slutbesked Marklov för trädfällning, en ek

38 B SOLSIDAN 56: ÄLGÖVÄGEN 37 Slutbesked Bygglov för utvändig ändring av, skjutdörr BO 46: Slutbesked tillbyggnad av B MENSÄTTRA 6: NORRHOLMSVÄGEN 276 Slutbesked Bygglov för utvändig ändring av radhus, nya fönster, inredning av vind B RÖSUNDA 9: RINGVÄGEN 46B Slutbesked Bygglov för utvändig ändring av garage B SICKLAÖN 54: MAGNEVÄGEN 5 Slutbesked och garage, ändring av marknivån B KUMMELNÄS 7: JENNY LINDS VÄG 5 Slutbesked Marklov för trädfällning, 1 tall B KUMMELNÄS 7: JENNY LINDS VÄG 5 Slutbesked Marklov för trädfällning, 1 tall B SICKLAÖN 395: VIKDALSVÄGEN 43 Slutbesked Bygglov för parkeringsplats för McDonalds B ORMINGE 60: Slutbesked Ansökan om bygglov för mast (ostagat torn) och två teknikbodar

39 B ÄLGÖ 14: VÄLTUDDSVÄGEN 9 Slutbesked Anmälan för installation av kommunalt VA B ÄLTA 67: KNACKHOLMSVÄGEN 1 Slutbesked mur B KIL 1: VÄRMDÖVÄGEN 786 Slutbesked B SOLSIDAN 62: SKYTTEVÄGEN 41 Slutbesked B SICKLAÖN 353: VÄSTRA HENRIKSBORGSVÄG Slutbesked radhus, balkong B SICKLAÖN 238: UGGLEVÄGEN 26 Slutbesked Bygglov för ändrad användning av samlingslokaler till bostad B SICKLAÖN 171: JOHN LODÉNS VÄG 25 Slutbesked Bygglov för utvändig ändring av, fasadbeklädnad. B IGELBODA 26: MORABERGSVÄGEN 12 Slutbesked Bygglov för utvändig ändring av och garage B BO 60: DJURGÅRDSVÄGEN 26 Slutbesked och garage

40 B ORMINGE 41: ORMINGERINGEN 57D Slutbesked Anmälan för installation av stoltrapphiss B SICKLAÖN 161: ÄNGSVÄGEN 5B Slutbesked Marklov för trädfällning B SICKLAÖN 260: SICKLA ALLÉ 37 Slutbesked Bygglov för inglasning av balkonger på flerbostadshus (Sickla Allé 31-37) B SICKLAÖN 208: STRANDPROMENADEN 20 Slutbesked Anmälan för installation av trapphiss B BO 31: VÄSTERTÄPPSVÄGEN 27A Slutbesked Anmälan för installation av utvändig handikapphiss B BJÖRKNÄS 10: FRIGGVÄGEN 5A Slutbesked B IGELBODA 39: VALHALLAVÄGEN 27 Slutbesked Bygglov för utvändig ändring av, garage till lägenhet B ÄLGÖ 89: ERSTASVÄNGEN 15 Slutbesked Mur B TOLLARE 16: KANTARELLVÄGEN 4 Slutbesked Rivningslov för

41 (nedbrunnet) B LÄNNERSTA 18: BRAGEVÄGEN 31 Slutbesked B ORMINGE 61: VÄRMDÖVÄGEN 691 Slutbesked affärslokaler B KUMMELNÄS 1: SERGELVÄGEN 36 Slutbesked B BJÖRKNÄS 1: TALLUDDSVÄGEN 14A Slutbesked Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (tilläggsisolering och fönsterrenovering) och nybyggnad av fläktrum B BJÖRKNÄS 1: CENTRALVÄGEN 4 Slutbesked Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (tilläggsisolering och fönsterrenovering) och två nya fläktrum B BAGGENSUDDEN 10: SEGLARVÄGEN 3 Slutbesked Bygglov för utvändig ändring av SICKLAÖN 37: Slutbesked Inglasning av balkonger på flerbostadshus ÄLTA 14: Slutbesked inst el ändr av ventilation i av flerbostadshus

42 B VELAMSUND 1: SÅNGFÅGELVÄGEN 9 Slutbesked , rivningslov för del av B ÄLTA 62: STRÅLSJÖVÄGEN 12 Slutbesked Anmälan för installation av trapphissar B ÄLTA 94: ALPVÄGEN 82 Slutbesked Marklov för trädfällning B KUMMELNÄS 1: LANDBACKEN 14 Slutbesked och carport B KUMMELNÄS 1: LANDBACKEN 14 Slutbesked Rivningslov för rivning av fritidshus och förråd B KUMMELNÄS 1: GÖTAVÄGEN 6 Slutbesked Anmälan för installation av kommunalt VA i B KUMMELNÄS 1: GÖTAVÄGEN 6 Slutbesked Marklov för trädfällning, VA-anslutning och markarbeten B ÄLGÖ 38: BERGHEMSVÄGEN 42 Slutbesked Anmälan för installation av kommunalt VA B TATTBY 13: KNUT WALLENBERGS VÄG 14 Slutbesked

43 carport/förråd B ÄLTA 74: ÄLTA MOSSVÄG 74 Slutbesked Bygglov och marklov för nybyggnad av mur och markutfyllnad B ERSTAVIK 17: GÄDDVÄGEN 3 Slutbesked Anmälan för installation av VA i uthus B TOLLARE 1: BARKERIVÄGEN 11 Slutbesked och garage, A1 B TOLLARE 1: BARKERIVÄGEN 13 Slutbesked och garage, A2 B TOLLARE 1: BARKERIVÄGEN 15 Slutbesked och garage, A LÄNNERSTA 1: NIMRODSVÄGEN 12 Slutbesked nybyggnad av mur B TOLLARE 1: BARKERIVÄGEN 17 Slutbesked och garage, A4 B TOLLARE 1: BARKERIVÄGEN 19 Slutbesked och garage, A5 B LÄNNERSTA 18: ÅSASTIGEN 16 Slutbesked BO 1: JUNGMANSVÄGEN 3 Slutbevis

44 SICKLAÖN 369: Slutbevis utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkong) BJÖRKNÄS 10: Slutbevis nybyggnad av samt rivning av fritidshus BJÖRKNÄS 10: Slutbevis nybyggnad av ÄLGÖ 63: TRAPPSTIGEN 8 Slutbevis tillbyggnad av fritidshus till SOLSIDAN 58: Slutbevis ändrad användning fr. förråd till tvättstuga och förråd BJÖRKNÄS 10: TALLUDDSVÄGEN 96 Slutbevis Nybyggnad av GÅSÖ 3: Slutbevis nybyggnad av 2 fritidshus SOLSIDAN 12: Slutbevis ändrad användning av affärslokaler till bostad SICKLAÖN 46: EKTORPSVÄGEN 43 Slutbevis Installation eller ändring av eldstad i KUMMELNÄS 1: Slutbevis nybyggnad av och garage VELAMSUND 1:

Bygglovenhetens beslut 20140817-20140906

Bygglovenhetens beslut 20140817-20140906 Tekis-ByggR Delegationslista Bygglovenhetens beslut 20140817-20140906 Ärende Objekt Typ/Sl Datum Utfall 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2014-000933 ORMINGE 35:19 2014-002031 2014-08-20 Avskrivning, Inge

Läs mer

221-Föreläggande, klagomål mm.

221-Föreläggande, klagomål mm. Tekis-ByggR Delegationslista Beslut Ärende Objekt Beslut Typ/Slag 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2012-000380 KIL 2:42 2014-000185 Beslut 2014-01-22 2012-04-17 NÄSVÄGEN 2 Anmälan Datum 2014-01-22 Utfall

Läs mer

Delegationslista. Bygglovenheten Beslut 20130112-20140110. 221-Föreläggande, klagomål mm.

Delegationslista. Bygglovenheten Beslut 20130112-20140110. 221-Föreläggande, klagomål mm. Tekis-ByggR Delegationslista Bygglovenheten 20130112-20140110 Delegationslista from: 2013-12-01 tom: Ärende Objekt Typ/Slag 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2013-000975 SICKLAÖN 181:2 2013-003319 2013-08-08

Läs mer

Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531

Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531 Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531 Ärende Objekt Typ/Slag Datum Utfall 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2014-000571 BO 1:128 2014-001169 2014-04-28 DRABANTVÄGEN 44 Anmälan Avskrivning Anmälan olovlig

Läs mer

Bygglovenhetens delegationsbeslut 20140202

Bygglovenhetens delegationsbeslut 20140202 Tekis-ByggR Delegationslista enhetens elegationseslut 20140202 Ärene Ojekt Typ/Sl Datum 221-Föreläggane, klagomål mm. 221 2011-000073 LÄNNERSTA 1:391 2014-000389 2014-02-06 2011-11-02 TROLLSJÖVÄGEN 38

Läs mer

Anmälan om fattade beslut på delegation av gruppchefen för mark.

Anmälan om fattade beslut på delegation av gruppchefen för mark. 2013-11-21 1 (5) Anmälan om fattade beslut på delegation av gruppchefen för mark. Delegationsbeslut fattade enligt kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning, KFKS 2012/230-003 Datum Nr Typ av

Läs mer

Dnr Objekt StartDatum Ärendemening BYGGLOVÄRENDEN MED BESLUT 20130406-20130426

Dnr Objekt StartDatum Ärendemening BYGGLOVÄRENDEN MED BESLUT 20130406-20130426 Dnr Objekt StartDatum Ärendemening BYGGLOVÄRENDEN MED BESLUT 20130406-20130426 B 2013-000458 ÄLGÖ 69:1 (KLUBBVÄGEN 24) 2013-04-25 Anmälan för installation av kommunalt VA B 2013-000456 ÄLGÖ 76:1 (ÄLGÖBRANTEN

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Delegationslista. Bygglovenheten. 221-Föreläggande, klagomål mm. Sidan 1 av 48. from: 2013-10-06 tom: 2013-11-02. Beslut. Utskriftsdatum 2013-11-05

Delegationslista. Bygglovenheten. 221-Föreläggande, klagomål mm. Sidan 1 av 48. from: 2013-10-06 tom: 2013-11-02. Beslut. Utskriftsdatum 2013-11-05 Tekis-ByggR ionslista Sidan 1 av 48 enheten ionslista Typ/Slag Datum Utfall 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2013-000494 2013-05-03 Anmälan nybyggnad plank ERSTAVIK 14:11 FRUKTVÄGEN 4 Anmälare Anonym Anmälare

Läs mer

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs.

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs. Taxetabeller 1 er för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder 1.1 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100

Läs mer

Godkännande av föreslagen avstyckning från Älta 35:101, Nacka kommun

Godkännande av föreslagen avstyckning från Älta 35:101, Nacka kommun 2014-12-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Anmälningsärenden Delegationsbeslut 1. Bygglov 2014 2154, 2543, 2808, 2814, 3017, 3034, 3039, 3100, 3116-3268, 3270-3320, 3322-3357, 3359-3393,

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka

Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka Taxan gäller från den 1 februari 2012 Beslutad av kommunfullmäktige 26 januari 2012 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se

Läs mer

Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal

Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal Vid installation, eller väsentlig ändring av eldstad/rökkanal krävs en anmälan till kommunen. Följande handlingar skall bifogas din anmälan av eldstad/rökkanal:

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (5) Miljö- och nadsnämnden Tid Onsdagen den 23 juni 2010 kl 18.30. Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Ärende 1. Justering 2. Budgetuppföljning 2010/0968 3. Upphandling av MBK-verksamhet

Läs mer

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2013-07-25 Lovavgifter Tabell 3 Underrättelse och expediering Sakägare 1-5 400 Sakägare 6-9 800 Sakägare 10-1 700 Kungörelse + faktisk annonskostnad 2 500 Kungörelse

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10 Välkommen till Informationsträff Hörnstenen 2014-04-10 PROGRAM PRESENTATION DETALJPLAN OCH HANDLÄGGNINGSPROCESSEN STAKET, PLANK OCH MURAR CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD OCH MINDRE TILLBYGGNADER EJ BYGGLOVSPLIKTIGA

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2015-02-23, baserat på prisbasbelopp för 2016 (44 300 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Datum Dnr 2016-04-19 BMK.2016.78 233 Hanna Virtanen hanna.virtanen@varmdo.se Tjänsteskrivelse Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Nynäshamns Kommun 13:30 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Bengt Larsson (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Patrik Sundberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Ändrad användning från bostad till lokal för

Ändrad användning från bostad till lokal för Delegationsbeslut bygglov 2010 Fattat med stöd av plan- och byggnadsnämndens beslut 2009-02-25 22 PARAGRAF FASTIGHET ÄRENDEMENING BESLUT TFC-Tf. förvaltningschef -Bygg lovarkitekt Bi-Byggnadsinspektör

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Kommun Kommundel Område Plats/Objekt NACKA SICKLAÖN ALPHYDDAN ALPHYDDAN NACKA BOO BJÖRKNÄS NACKA BOO BJÖRKNÄS BJÖRKNÄSKYRKAN NACKA BOO BJÖRKNÄS SL

Kommun Kommundel Område Plats/Objekt NACKA SICKLAÖN ALPHYDDAN ALPHYDDAN NACKA BOO BJÖRKNÄS NACKA BOO BJÖRKNÄS BJÖRKNÄSKYRKAN NACKA BOO BJÖRKNÄS SL Kommun Kommundel Område Plats/Objekt NACKA SICKLAÖN ALPHYDDAN ALPHYDDAN NACKA BOO BJÖRKNÄS NACKA BOO BJÖRKNÄS BJÖRKNÄSKYRKAN NACKA BOO BJÖRKNÄS SL BUSSGARAGE BJÖRKNÄS NACKA BOO BOO NACKA BOO BOO NACKA

Läs mer

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Gäller f o m 2011-07-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-13 Innehållsförteckning

Läs mer

Taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster

Taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster STADSBYGGNADSKONTORET Taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster Illustration av BAU, Hägerneholms torg Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24 1(17) Innehållsförteckning

Läs mer

Dokument\20 ALLMÄNT\200 Allmänt plan och byggnadsnämnden\delegationslistor\delegationslista 2009.doc 1

Dokument\20 ALLMÄNT\200 Allmänt plan och byggnadsnämnden\delegationslistor\delegationslista 2009.doc 1 D46 2008/0574 Krok 1:12 Tillbyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA 2009 02 26 D47 2009/0048 Sätila Strömma 1:1 Utvändig ändr. samt ändrad anv. av del av ridhus bygglov beviljas SA 2009 02 26 D48 2008/0551

Läs mer

Delegationsbeslut bygglov 2010 Fattat med stöd av pian- och byggnadsnämndens beslut 2009-02-25 22

Delegationsbeslut bygglov 2010 Fattat med stöd av pian- och byggnadsnämndens beslut 2009-02-25 22 Delegationsbeslut bygglov 2010 Fattat med stöd av pian- och byggnadsnämndens beslut 2009-02-25 22 PARAGRAF DIARIENUMMER FASTIGHET ÄRENDEMENING ' -Tf. förvaltningschef -Bygg lovarkitekt -Byggnadsinspektör

Läs mer

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET - FÖRKORTAD VERSION - I detta dokument redovisas en förkortad

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Nedan finns vanligt förekommande frågor och kortfattade svar. Är du osäker på vad som gäller för just din fastighet så är du välkommen att ringa eller komma in och träffa en handläggare

Läs mer

Punkt Beslut Delegat Ändring

Punkt Beslut Delegat Ändring 6.1.6 Beslut om avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220) område 6.1.7 Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Sammanträdesrummet 14:00 15:30 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (M) ordf Michael Swedberg (M) Per Insulander (S) Monica Lindberg (M) Göran Hammarlund (FP) Björn

Läs mer

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd 2011 Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd Handlingar som ska lämnas in när Du söker bygglov eller gör anmälan Ansökan om lov mm enklare ärenden 2 ex Kontrollplan 2 ex

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7.

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2011-09-20 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Bertil

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) ersattes av John

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) Petra Lindqvist

Läs mer

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt mät- och kartteknisk verksamhet m m

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt mät- och kartteknisk verksamhet m m Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt mät- och kartteknisk verksamhet m m Gäller fr o m 2015-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-13 Godkänd av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197 205-0-08 BYGGLOVSTAXA 205 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 204-2-5-97 För år 205 är milliprisbasbeloppet 44,5 kr och justeringsfaktorn

Läs mer

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus.

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus. Inkom Diarienr ANSÖKAN bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov Obs! Obligatoriska fält Fastighet och sökande Fastighetsbeteckning Datum Fastighetsägare om annan än sökanden Fastighetens adress Telefon:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 15:30 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Petra Lindqvist

Läs mer

Rivning av Fritsla stationshus

Rivning av Fritsla stationshus Delegationsbeslut bygglov 2010 Fattat med stöd av plan- och byggnadsnämndens beslut 2009-02-25 22 PARAGRAF. ÄRENDEMENING TFC-Tf. förvaltningschef -Bygglovarkitekt Bi-Byggnadsinspektör -WS-inspektör D245

Läs mer

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd 2011 Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd Handlingar som ska lämnas in när Du söker bygglov eller gör anmälan Ansökan om lov mm enklare ärenden 2 ex Kontrollplan 2 ex

Läs mer

I bygglovavgiften ingår inte kostnader för nybyggnadskarta och utstakning samt underrättelse och expediering.

I bygglovavgiften ingår inte kostnader för nybyggnadskarta och utstakning samt underrättelse och expediering. Antagen av KF 2014-10-27 Gäller fr.o.m. 2014-11-26 TAXA FÖR SOLLEFTEÅ KOMMUNS PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET TAXEBESTÄMMELSER 1 Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erläggs avgift för Upprättande, ändring

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Godkänd av miljö- och byggnadsnämnden 2005-10-11, MBN 194, DNR 2005.970 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-12-15, KF 195 att

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (8) 2012-06-05 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 14 juni 2012, klockan 9:00, lunch 11:30-12:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad

Läs mer

2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013. Byggprocessen

2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013. Byggprocessen 2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013 Byggprocessen Illustration: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket Förslag till riktlinjer för handläggning och rutiner under byggprocessen, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl 14:00. OBS Sammanträdesrummet Vita kommunhuset Dnr. 2. Byggenheten informerar sbn15/4 (inga handlingar)

Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl 14:00. OBS Sammanträdesrummet Vita kommunhuset Dnr. 2. Byggenheten informerar sbn15/4 (inga handlingar) SBN 2015 10 06 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl 14:00 Plats: OBS Sammanträdesrummet Vita kommunhuset Dnr Information: 1. Anmälningsärenden sbn15/3

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Du behöver lämna in en anmälan när du ska: göra ändringar som berör konstruktioner, göra ändringar som påverkar planlösning väsentlig ändra hissar,

Läs mer

Information till småhusägare i Norra Ängby

Information till småhusägare i Norra Ängby SIDAN 1 Information till småhusägare i Norra Ängby 1. När behövs bygglov? 2. Hur regleras bebyggelsen? 3. Stockholms stadsmuseum 4. Hur söker man bygglov? 5. Till sist 6. Frågor 1. När behövs bygglov?

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens mm

Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens mm Ansvarig Kommunfullmäktige Dokumentnamn Upprättad av Kjell Ekstam, byggnadsinspektör Berörda verksamheter Miljö- och byggenheten Reviderad 2014-09-18 er markerade med en * börjar gälla 2014-10-15 Fastställd

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Gäller fr o m 2014-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-13 Godkänd av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd 2011 Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd Handlingar som ska lämnas in när Du söker bygglov eller gör anmälan Ansökan om lov mm enklare ärenden 2 ex Kontrollplan 2 ex

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan 2016 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-10-15, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S) ordf, Bn 118 126, 128-137 Tore Sjö, (S), ordf, Bn 127 Annsofi Ramevik, (S) Börje Johansson,

Läs mer

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa TAXA nya PBL 211 Delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Planering, byggande och strandskydd i Trosa Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 211-3-23 Godkänd av kommunstyrelsen 211-6-8 Fastställd av

Läs mer

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015 1 () Plan- och bygglovtaxa 2015 2 () INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Inledning 3 2. Grundbelopp 4 3. Lovavgift 5 4. Planavgift 7 5. Avgift för startbesked 8 6 Objektsfaktor area 9 7. Timersättning 10 8. Avgift

Läs mer

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Sundbybergs stad Exempelritningar Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Det här behöver du för att söka bygglov Handlingar Nedan ser du en checklista

Läs mer

Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal

Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal Vid installation, eller väsentlig ändring av eldstad/rökkanal krävs en anmälan till kommunen. Följande handlingar skall bifogas din anmälan av eldstad/rökkanal:

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd Följande handlingar skall bifogas din ansökan/anmälan: Ansökan Fasadritning Förslag till kontrollplan Sektionsritning Teknisk

Läs mer

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Gäller fr o m 2012-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-13 Godkänd av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2012-09-04 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 13 september 2012, klockan 08:30 OBS Tiden!! Lunch 11:30-12:30 Plats: Sessionssalen, V Storgatan 16, kv Hoven, Jönköping

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:900 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2012-04-10 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 19 april 2012, kl 09:00 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Michael Swedberg (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Patrik Sundberg (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 2015-02-05 11 Bn 9 Dnr 2013/845 Delegationsrätt Beslut beslutar att med stöd av 6 kap 33 kommunallagen och 12 kap 6 plan- och bygglagen uppdra beslutanderätten enligt

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 2 september 2009, kl 18.30 Plats Kommunhuset sammanträdesrum 1 n Justering Allmänna 1 Budgetuppföljning/Delårsbokslut 2009-08-31 2 Ändring av delegeringsordning

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN TAXA. för bygglov, bygganmälan, kartor. mätning, strandskyddsdispens m.m.

BYGGNADSNÄMNDEN TAXA. för bygglov, bygganmälan, kartor. mätning, strandskyddsdispens m.m. Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 2011-07-01 xx xx Antagen: KF 47/2011 Dnr: 11/KS 159-206 2015 BYGGADSÄMDE TAXA för bygglov, bygganmälan, kartor mätning, strandskyddsdispens m.m. = 44,5

Läs mer

Sökande Organisations-/personnummer

Sökande Organisations-/personnummer Ansökan om bygglov, rivningslov, marklov Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. Sektor samhällsbyggnad Ansökan avser Bygglov Marklov Rivningslov Tidsbegränsat bygglov högst

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (58)

Sammanträdesprotokoll 1 (58) Sammanträdesprotokoll 1 (58) Plats och tid Erstavik kl 15.00 18.00 Beslutande Cathrin Bergenstråhle (M) Bernt Enström (KD) Lennart Nilsson (FP) Lars Wessman (S) Kaj Nyman (S) Börje Wessman (M) Eva Närvä-Eickenrodt

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum:2014-06-02 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdestid: Torsdag 12 juni 2014 kl. 18.00 Kaffe och smörgås finns från kl 17.30 Sammanträdeslokal: Bergius,

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för altaner, uteplatser och balkonger. Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-09, SBN0074/13

Författningssamling. Riktlinjer för altaner, uteplatser och balkonger. Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-09, SBN0074/13 Författningssamling Riktlinjer för altaner, uteplatser och balkonger Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-09, SBN0074/13 RIKTLINJER FÖR ALTANER, UTEPLATSER OCH BALKONGER Ibland kan det vara svårt

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa

Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa Denna taxa gäller för delar av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Sammanträdet äger rum torsdagen den 14 november 2013 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7. 2 Val av justerare. Marie Söderhagen, (S)

Sammanträdet äger rum torsdagen den 14 november 2013 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7. 2 Val av justerare. Marie Söderhagen, (S) SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2013-11-14 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet äger rum torsdagen den 14 november 2013 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7. Bertil

Läs mer

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande Sid 1 (9) Ansökan om bygglov Datum Box 503, 386 25 Torsås.... Innan du börjar fylla i din ansökan om bygglov så läs igenom instruktioner och information i bilaga 1-3 till blanketten. Detta underlättar

Läs mer

Taxa för planering, byggande,

Taxa för planering, byggande, Taxa för planering, byggande, kartor och mättjänster Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-11-24 Grundbeloppet ( G ) för 2015 är 54 enligt beslut i Kommunstyrelsen 2014-11-17 Taxan gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

Nya plan och bygglovsregler fr.o.m. 2 juli 2014

Nya plan och bygglovsregler fr.o.m. 2 juli 2014 INFORMATIONSBREV JUNI 2014 Nya plan och bygglovsregler fr.o.m. 2 juli 2014 Med anledning av de nya plan och bygglovsreglerna kommer här lite information angående de nya reglerna som träder i kraft den

Läs mer

TAXA/PRISLISTA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET PRISLISTA. Gäller från och med 2016-01-01

TAXA/PRISLISTA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET PRISLISTA. Gäller från och med 2016-01-01 TAXA/PRISLISTA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET PRISLISTA Gäller från och med 2016-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Beräkning av avgifter enligt taxan... 3 Exempel på beräkning av avgift...

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012

PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012 2011-09-23 1(14) PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012 Berör avgifter för planer (KS), bygglovshantering (MN) och mätningsverksamhet (SBN). Lila text indikerar justering mot tidigare taxa. Taxan är fastställd i

Läs mer

1. Bygginfo (inga handlingar) SBN 2015/4. 2. Övriga anmälningsärenden SBN 2015/3. 3. Internbudget 2016 för SBN:s verksamhet SBN 2015/27

1. Bygginfo (inga handlingar) SBN 2015/4. 2. Övriga anmälningsärenden SBN 2015/3. 3. Internbudget 2016 för SBN:s verksamhet SBN 2015/27 SBN 2015 12 08 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Kallelse Datum 2015-12-01 Tid: Tisdagen den 8 december klockan 14:00 Plats: Trosa Stadshotell

Läs mer

Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015

Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015 Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015 Dnr Kommun Fastighet Ärende Beslut Handl 2015 A131 BMB Tf Förvaltningschef Förordnande som tf förvaltningschef Förordnande som tf förvltningschef PRG 2015 BAB084

Läs mer

Prislista för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet under 2015

Prislista för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet under 2015 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Prislista för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet under 2015 Prislistan är baserad på taxan som antagits av kommunfullmäktige den 19 november 2014. Den gäller

Läs mer

BORÅS STAD 2014-12-11. Sammanträdet äger rum torsdagen den 11:e december 2014 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset, våning 7.

BORÅS STAD 2014-12-11. Sammanträdet äger rum torsdagen den 11:e december 2014 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset, våning 7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS STAD 2014-12-11 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet äger rum torsdagen den 11:e december 2014 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset, våning

Läs mer

Inklusive kart- och mättaxa. foton: www.fotoakuten.se. Plan- och bygglovstaxa 2014

Inklusive kart- och mättaxa. foton: www.fotoakuten.se. Plan- och bygglovstaxa 2014 Inklusive kart- och mättaxa foton: www.fotoakuten.se Plan- och bygglovstaxa 2014 Enköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 8 april 2014 Innehållsförteckning Förord... 3 KAPITEL 1 Kommunfullmäktige

Läs mer

Sökande Organisations-/personnummer

Sökande Organisations-/personnummer Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd Sektor samhällsbyggnad Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. Fastighet Fastighetsbeteckning Sökande Fakturaadress om annan än ovan Byggherre

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum:2014-04-02 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdestid: Torsdag 10 april 2014 kl 18.00 Kaffe och smörgås finns från kl 17.30 Sammanträdeslokal: Bergius,

Läs mer