Studieresa till Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studieresa till Danmark"

Transkript

1 Den skandinaviska resandekartan/ Det skandinaviske reisendekartet Studieresa till Danmark augusti 2011

2 2

3 Sammanfattning Den 17 augusti 2011 reste projektmedlemmarna i Den skandinaviska resandekartan till Danmark för tre dagars studieresa. Totalt var vi 13 personer från projekt-, styr- och referensgrupp som skulle lära oss mer om resandekulturens historia i Danmark. Hur ser den danska resandekulturens fasta kulturminnen ut idag? Hur har resandekulturen uppfattats av majoritetsbefolkningen i ett historiskt perspektiv? Det var ett par av de frågor vi hade med oss. Innan resan sökte vi få kontakt med danska resande i förhoppning om att få möta ättlingar till de familjer som bodde och verkade i området. Tyvärr lyckades vi inte med det denna gång. Resan inleddes med besök på Sömose i Dronninglund storskov på onsdag eftermiddag. Här visades vi runt till de platser som cirkusfolket använde främst som vinterhärbärge under en lång rad av år. På kvällen höll vi ett föredrag för allmänheten om projekten Den skandinaviska resandekartan och Resandeboplatsen Snarsmon på Dorf Möllegård. Torsdagen ägnades åt mellersta Jylland och vi reste först till Sammelsteds by och besökte Helenes hus, eller Fattighuset som det också kallas. Därefter fortsatte vi till Herning museum där man har en mindre utställning om natmandsfolket, som är en av de beteckningar som använts om danska resande. Resans studiebesök avslutades vid Bundsbæk Mølle, som ingår i Ringkøbing-Skjern Museum. Detta museum har en utställning med det i svenska och norska öron kanske smått förbryllande namnet Rakker, tyve og tiggere. Kopplat till museet finns också ett rakkerhus som vi besökte. Sammantaget var det en mycket givande och intressant resa. Vi har fått se både skillnader och likheter mellan svensk-norskt respektive danskt synsätt och historieskrivning. Vi har haft många givande diskussioner och kanske kan vi i framtiden få igång ett svensk-norsk-danskt samarbete som involverar både resande och museifolk. På resan deltog projektledningen vars kostnader finansieras av Interreg Sverige-Norge Ett gränslöst samarbete. En fint ekonomiskt bidrag från Stiftelsen Clara Lachmanns fond för befrämjande av den skandinaviska samkänslan gör att i stort sett hela referens- och styrgrupperna för projektet också deltog i resan. Läs mer om besök, möten och nya erfarenheter i resedagboken nedan. Se också / 3

4 4

5 Resedagbok. Sömose och Dorf Möllegård onsdag 17/8 Samling i färjekön vid Stenaterminalen i Göteborg. Efter tidig avresa från Halden och lite senare från andra håll samlades vi alla vid Stenaterminalen i Göteborg för avfärd med färjan till Fredrikshavn på Jylland. Svein Norheim, Halden historiske Samlinger, och Holger Gustavsen, Taternes Landsforening, diskuterar kopparslageri i stuen på Dorf Möllegård. Vi mötte vår guide Trine Nielsen från Try museum vid fantastiska Dorf Möllegård där vi fick gott fika och information om Sömosen och museets arbete där. Det är många begrepp och benämningar i rörelse när vi talar om minoritetsgrupper i olika länder. Svensk och norsk majoritetsbefolkning har liksom den danska majoriteten gett 5

6 minoriteterna en rad olika benämningar. Samtidigt har minoriteterna i de olika länderna själva kallat sig olika saker. Projektets första kännedom om Sömosen talade om cirkusfolket som vintertid bott runt mossen. Den person som uppmärksammade oss på det hela gjorde det utifrån släktforskning med en anförvant som fötts i Bohuslän av föräldrar som hade sitt vinterkvarter vis Sömosen. Naturligtvis blev vi intresserade och nu, flera år senare, fick vi alltså möjlighet att besöka platsen. Vägen till Sömosen var väl skyltad. Vandringsleden runt området är knappt 3,5 km. Vägen till Sömosen är väl skyltad från söder. Runt mossen går en vacker, knappt 3,5 kilometer lång, promenadstig som vi följde. För två av de husrester som finns runt mossen finns information om de människor som bodde där som tillhörde resandefolket. Förutom dessa familjer bodde även andra egendomslösa i området. Området var bebott av resande från mitten av 1800-talet och in på 1900-talet. För ett av husen finns det handlingar som visar att de boende betalade hyra för att få tillgång till sin tomt. Detta betyder alltså att man hade formellt tillstånd att bo här, vilket inte alltid var fallet med de resandekolonier vi hört talas om. Samtidigt tror man sig veta att familjerna var och en byggde huset själva. Berättelserna om folket säger att man för sin försörjning ägnade sig åt tivoli- och cirkusliv, skärsliperi och annat småhantverk och därmed följande försäljning. Vid vårt besök undersökte vi också den närmaste omgivningen runt några av huslämningarna och konstaterade att det sannolikt finns rester av flera byggnader intill det som anses vara boningshusen. Det vore mycket spännande att få veta mer om detta område och vi hoppas att våra fördjupade kontakter kan bidra till att området i framtiden kanske kan undersökas arkeologiskt, så som skett vid resandeboplatsen Snarsmon. 6

7 Sömosen är mycket vacker med spektakulär natur. Den ligger i Dronninglund storskog och inom Den jydske ås. Det är ett populärt vandringsområde. Vårt första stopp tog vi vid ett av de hus familjen Mundeling bodde i. Här hade vi också sällskap av en journalist från Östvendsyssel Avis. Stort avtryck gjorde att Trine kunde citera från en äldre skrift: De sa själva att de inte var zigenare och att de hade ett eget språk. Detta fick gruppen av resande att känna att de familjer som bodde kring mossen sannolikt var av samma folk som dem själva. Det är annars inte så lätt att hålla ordning på de olika grupperna. 7

8 Dela kunskap onsdag 17/8 Vid vackra Dorf Möllegård finns både vattenoch vinddriven kvarn. Vi ville inte bara ta emot kunskap och information under det danska besöket. Vi ville också dela med oss av vad projektet Den skandinaviska resandekartan innebär och exemplifiera det med Resandeboplatsen Snarsmon. Detta gjorde att vi första kvällen under vår resa tillsammans med Try museum bjöd in allmänheten till ett föredrag om projekten. En skara personer besökte denna soliga kväll Dorf Möllegård och fick höra när Bodil Andersson, Östfoldmuseene, och Kristina Lindholm, Bohusläns museum, stödda av de resande som deltog i resan, berättade om Resandekartan, Snarsmon och hur vi genom dessa insatser vill bidra till en ändrad historieskrivning. Genom att vi under vårt besök också träffade en journalist från Östvendsyssel Avis når vi när deras artikel publiceras också ännu fler med kunskap om nationella minoriteter, deras kultur och historia. Spännande och intressant är de genomgående kommentarerna efter inledningen av resandekartans jylländska resa. Det var en tidig start och en lång dag. Många diskussioner och mycket information som har gett mycket att tänka på. Vi riktar ett stort tack till Trine på Try museum som tagit mycket väl hand om oss och berättat och visat vad hon vet om Sömosen och dess boende. 8

9 Sammelstedby- kæltringerne torsdag 18/8 Fattighuset i Sammelstads by. Den s.k. Blicherstenen visar platsen där det första kæltringhuset låg. Den är rest till minne av författaren Blicher som skrev en berömd novell som handlar om ett möte med kæltringerne på heden. Vår guide Sören Toftgaard Paulsen gav en levande framställning av historien. Resan fortsatte på torsdagen med ett fascinerande besök vid det som kallas Sammelsted by, på Örre hede norr om Herning i mellersta Jylland. Här, alldeles i utkanten av Örre socken, uppfördes i början av 1800-talet en by med hus för människor som behövde hjälp för sin försörjning. Här mötte vi vår guide Sören Toftgaard Paulsen från Museum-Midtjylland som gav mycket fascinerande och målande berättelser om dem som, av majoritetsbefolkningen i trakten, kallades kæltringer. Kæltring kommer av ett gammalt danskt ord för tiggare. För 9

10 svenskarna i vår grupp gav detta ord inga negativa associationer, vilket det däremot gjorde för norrmännen eftersom keltring på norska har en negativ värdeladdning. Det första huset i Sammelsted byggdes för en kæltringfamilj, det står idag inte kvar. Det gör däremot ett av de andra husen. Det kallas lokalt Helenes hus efter den sista boende. I detta hus finns en liten skärmutställning om folket på heden som man kan besöka på sommartid. Utställningen beskriver byn, folket som bodde där och de kæltringer som vandrade över det på 1800-talet vidsträckta jylländska hedlandskapet. Utställningen presenterar också teorier om gruppens ursprung. Vår guide påpekade att samtidigt som myndigheterna ofta motarbetade dem som kallades kæltringar så hade lokalbefolkningen och folket oftast en god relation i ömsesidig respekt. Detta är ju en historia vi känner väl igen från Sverige och Norge. Porträtt av folklivsforskaren HP Hansen från Herning museum. De som kallades kæltringer reste ofta omkring med sina tillhörigheter på ryggen. Många var hantverkare och duktiga sådana. Troligen förekom också musiker. Kæltringarnas ursprung är alltså inte utrett men det kommer kanske att göras. Det man idag vet om gruppen stammar i stort sett från folklivsforskaren HP Hansen studier, vilka nu ligger ganska långt tillbaka i tiden. Vi avslutade besöket vid Sammelsted by med en fin dansk frokost i den vackra miljön på heden. Under frokosten fick platsen också ett besök av tre systrar som efter släktforskning fått veta att de i tionde led härstammar från den första kæltring som bott på platsen. Detta möte gladde oss alla. 10

11 Föremål som tillhört Danmarks sidste kjeltring". Nästa steg på vår resa blev ett besök vid Herning museum som har en liten utställning om hedens andra sida och kæltringfamiljerna. Här fanns några föremål samt hantverk som kan kopplas till gruppen och enskilda personer. Dessutom ett porträtt av den sidste kæltring som dog en bit in på 1900-talet. I denna utställning märkte vi av problemen med benämningarna eftersom ordet tater var en av de synonymer som användes för gruppen. Detta trots att gruppen kanske inte är vad vi menar med tatere. Diskussionen om vems historia som skildras kom också upp eftersom det här, till skillnad från vad vi fick höra ute på heden, omtalades nedsättande saker om befolkningsgruppen och om deras umgänge med fastboende. Gruppen (vi) konstaterade att medan folket som bott vid Sömosen, utifrån beskrivningarna, vad människorna där själva sagt samt vad vi vet om deras släktskap med svenska resande, ingick i samma grupp som de tatere/resande som var med på denna tur, tyder en del på att de som i mellersta Jylland kallades kæltringer inte var det. Det sägs att kæltringerna har talat språket rotwesch och inte romani. Rotwelsch framstår enligt de ordlistor som skrivits över språket dock ha innehållit inslag av romani. Samtidigt som språket ger antydningar om annat ursprung än romanifolket/taternes visar mycket i gruppens levnadssätt och försörjningsvägar på stora likheter med den etniska minoritet av tatere/romanifolk/resandefolk som finns i Sverige och Norge. Det blir ofta lite komplicerat när vi för ickeresande eller över den svensknorska gränsen talar om romanifolket, taterne, de reisende, resandefolket, tattarna. För att inte tala om när uttryck som dinglare och tavringar används. Detta blev inte enklare när vi åkte över vattnet till Jylland och mötte ännu fler namn som majoritetsbefolkningen satt på folk som rest runt och drivit med olika hantverk. 11

12 Rakkerne i väst - torsdag 18/8 Det rekonstruerade Rakkerhuset vid Bundsbæk Mølle. Resan gick sedan vidare västerut, nästan till havet, där vi någon mil norr om orten Skjern besökte Bundsbæk Mølle och Rakkerhuset vilka ingår i Ringkøbing-Skjern Museum. Här möttes vi av museumsdirektören Kim Clausen som under många år intresserat sig för traditionen om rakkerne i västra Jylland. Han berättade för oss att när han först kom till området för att arbeta med museet var det rakkerne som för honom stack ut som något särskilt intressant. För några år sedan gjordes en arkeologisk utgrävning av resterna efter ett av de hus som rakkerfamiljer bott i. Huset har sedan rekonstruerats och på museet finns nu även en permanent utställning om denna grupps liv i området. Vår guide Kim Clausen berättar. 12

13 Kim var insatt i de svenska och norska förhållandena med de erkända etniska minoritetsgrupperna. Han menade att det idag inte går att slå fast att de som majoritetsbefolkningen kallade rakkere tillhör samma etniska grupp som svenska och norska resande/romani/tater. Hans tro i nuläget är att rakkerne utvecklades till en social grupp som anpassade sig till sina möjligheter till försörjning och att detta bland annat inkluderade att man delvis vandrade runt och drev handel. I det rekonstruerade Rakkerhuset var köket gemensamt för två familjer. Murstocken värmde hela huset. I dansk tradition var rakkeren bödelns dräng och en person som utförde arbeten som kallas orena. Det kunde handla om hästslakt, kastrering och ta hand om självdöda djur. Samma system rådde i Sverige och Norge vid tiden runt 1600 och framåt. Det finns från området berättelser om hur de första rakkerne kom hit. De fick tillåtelse att slå sig ner i gränskiljet mellan Dejbjerg, Stauning och Skjern socknar vid en plats som än idag kallas Rakkerkule, som vi dock inte besökte. Vid Bundsbæk Mølle finns en fast utställning om minoritetens historia. Utställningen har tre teman där man vill visa rakkernes äldre historia, det egna materialet från utgrävningarna av Rakkerhuset vid Björnemosen, samt en del med berättelser om individer och händelser i syfte att nå en dialog med besökarna, då särskilt barnen. Från kvarnmiljön och utställningen går det norrut en väl synlig vandringsled, som delvis går via spänger över mossen, till Rakkerhuset. Promenaden är runt 700 meter enkel väg. 13

14 Det danska byggnadsskicket fascinerade. Runt rakkerne finns många berättelser och vi diskuterade mycket museets ansvar att både väcka intresse för en minoritetsgrupp, vilket är lätt att göra genom lustiga historier som ofta inkluderar att minoriteten gör något olagligt, och att visa att minoritetsbefolkningen faktiskt är människor och individer. I detta ligger för museerna ett ansvar att inte sprida fördomar om de andra. En mycket intensiv dag avslutades med övernattning i Tarm och därefter återstod endast en dryg hemresedag. Hemresa och reflektioner fredag 19/8 I tre dagar varade Den skandinaviska resandekartan/det skandinaviske reisendekartets danska studieresa. Det blev dagar med mycket information, många intryck och givande diskussioner. Vi kom fram till att det i Danmark förekommit resandefolk åtminstone sedan den första anteckningen från Även om vi tyvärr inte fick kontakt under denna resa finns det fortfarande människor med detta ursprung i Danmark. När det gäller rakkerne vid Bundsbaekk Mölle finns goda kontakter mellan museet och ättlingarna. Minoritetsgrupper med ett migrerande levnadssätt förefaller genomgående ha oroat myndigheter och överhetspersoner medan vanligt folk, oavsett land, inte verkar ha stora problem med att samexistera med de andra. När en minoritetsgrupp söker fast boplats hänvisas de ofta till utkanten av samhället vilket ofta innebär gränsområden. Såväl Sammelsted by som den första bosättningen i området runt Skjern placerades vid sockengränsen. Detta känner vi igen från Skojarberget i Dalsland, Snarsmon i Bohuslän (som också ligger vid riksgränsen) och 14

15 Fantebyn i Östfold. Sömosen låg i ett något otillgängligt område som inte hade något värde som jordbruksmark. När vi söker fasta kulturminnen som berättar om ett liv för mer än hundra år sedan måste vi försöka föreställa oss ett annat landskap och natur än vi ser idag. Det som kvarstår av jylländska hedar idag är en spillra av 1800-talets vidder. Liksom att Bohuslän då till stora delar var skoglöst. Vägsträckningarna var ofta helt annorlunda än dem vi ser idag, vilket är särskilt väsentligt. Danska smörrebröd perfekt avslutningslunch på återresan. Dessutom konstaterade vi att man aldrig ska behöva vara hungrig när man är ute med resandekartan. Vår inbromsning för en macka och kaffe på väg mot färjan i Fredrikshavn blev en otålig väntan medan köket fixade de där mackorna som till sist visade sig vara värda all väntan. Danska smörrebröd är något alldeles extra och en ypperlig lunch. Vi konstaterar också att vi i också hade tur med vädret. På väg till första besöket mötte vi ett kraftigt åskväder. Sista natten, efter avslutade studiebesök, kom regnet åter. Deltog i resan gjorde projektpersonalen från Östfoldmuseene/Halden historiske Samlinger och Bohusläns museum vars resa finansierades av Interreg Sverige-Norge Ett gränslöst samarbete. Genom ett bidrag från Stiftelsen Clara Lachmanns fond för befrämjande av den skandinaviska samkänslan kunde även kostnader för projektets styr- och referensgrupp finansieras. Det gjorde att organisationerna Landsorganisasjonen for romanifolket, Taternes landsforening och Kulturgruppen för resandefolket deltog. Bodil Andersson och Kristina Lindholm För projektet Den skandinaviska resandekartan Foto Bodil Andersson och Kristina Lindholm. 15

16 A: Dorf Møllegaard och Sömosen, B: Dronninglund, C: Sammelsted by, D: Herning museum, E: Bundsbæk Mølle, F: Tarm, G: via Holstebro mot Frederikshavn. 16

Grunden i arbetet har varit ett samarbete mellan museum och resandefolket. Det har varit ett samarbete med

Grunden i arbetet har varit ett samarbete mellan museum och resandefolket. Det har varit ett samarbete med olika resandeorganisationer i Norge och Sverige och med enskilda resande. Dessutom har vi samarbetet med flera olika projekt med inriktning på resandefolket. Vi har arbetat med referensgrupp som egentligen

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

DEN SKANDINAVISKA RESANDEKARTAN. Redovisning av projektmedel för 201 O och 2011. slutredovisning till Riksantikvarieämbetet

DEN SKANDINAVISKA RESANDEKARTAN. Redovisning av projektmedel för 201 O och 2011. slutredovisning till Riksantikvarieämbetet De n skandinaviska resandekartan Det skandinaviske reisendekartet I.._,H -' O"'L lo ' '4l 1.,0 do._e V - I JSAH TI~YAR (oi, WIEHT Ink 2012-06- 1 2 Onr :.!...C~. ~.. ~~. x~... oto/u ll l DEN SKANDINAVISKA

Läs mer

Kära konferensdeltagare!

Kära konferensdeltagare! Kära konferensdeltagare! Under tre års tid har Sverige Amerika Centret varit engagerat i ett svensknorskt projekt kallat Gränsvandring. Tanken har varit att kartlägga migrationsrörelser över gränsen mellan

Läs mer

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne.

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Det Det finns finns också också mer mer att att se se hos hos andra andra hembygdsföreningar hembygdsföreningar i i Skåne. Skåne. Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Broby

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

Vad är kultur? Att diskutera

Vad är kultur? Att diskutera Vad är kultur? Ett eget språk betyder väl allt! Det säger väl allt. Det är ju det samma som att engelsmännen har engelskan och danskarna danska. Det är ju samma. Dom har också ett eget språk. Men det är

Läs mer

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vi längtade ut till havet Océano Pacífico där vi trodde att vi kunde idka lite beach walking, dvs. vandring på stranden. Har man en gång provat detta vill man alltid tillbaka.

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Motorcykelgruppe Färöarna primo august 2013

Motorcykelgruppe Färöarna primo august 2013 Motorcykelgruppe Färöarna primo august 2013 REJSEDAGBOG VED GUIDE MIKAEL ANDERSSON OCH FREDRIK LÖFBERG FRA SVERIGES MOTORCYKLISTER, SOM I SAMARBEJDE MED SMYRIL LINE REJSTE PÅ GRUPPETUR TIL FÆRØERNE I AUGUST

Läs mer

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Av Tor Eriksson, Örebro Rapporten är upprättad med hjälp av bevarade anteckningar, informationsblad och program samt mitt minne drygt 20 år senare. Fredagen

Läs mer

Hej svejs bland tackel och tåg.

Hej svejs bland tackel och tåg. Nr 2 2009 Årgång 27 Hej svejs bland tackel och tåg. Detta blir den sista tidning, som kommer från min dator. Jag har skrivit i tidningen sedan 1996. Det känns som om nya idéer och bättre datakunskaper

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Historia på riktigt - ett samarbete i projektform med klass 5:1 från Ängsskolan i Sundbyberg

Historia på riktigt - ett samarbete i projektform med klass 5:1 från Ängsskolan i Sundbyberg Historia på riktigt - ett samarbete i projektform med klass 5:1 från Ängsskolan i Sundbyberg I februari 2011 kontaktade läraren Eva Larsson från Ängsskolan i Sundbyberg Livrustkammarens pedagoger. Eva

Läs mer

Norge Resa 2010 3/8-6/8

Norge Resa 2010 3/8-6/8 Norge Resa 2010 3/8-6/8 Min Norge resa påbörjades en solig tisdag morgon, klockan 08 00 styrdes kosan mot föräldrahemmet i Virserum en liten nätt sträcka på 7,5mil. Man har packat och förberett resan i

Läs mer

FINNSAM-konferensen på Brandval Finnskog och Varaldskogen hösten 2005

FINNSAM-konferensen på Brandval Finnskog och Varaldskogen hösten 2005 FINNSAM-konferensen på Brandval Finnskog och Varaldskogen hösten 2005 Av Tor Eriksson, Örebro Fredagen den 23 september Konferensens huvudteman lät spännande: skogsfinskt byggnadsskick, finska ort- och

Läs mer

Enkät muséet 2014 ny. Är du man eller kvinna? Namn Antal % A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total Svarsfrekvens 100% (57/57) Hur gammal är du?

Enkät muséet 2014 ny. Är du man eller kvinna? Namn Antal % A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total Svarsfrekvens 100% (57/57) Hur gammal är du? Enkät muséet 2014 ny Är du man eller kvinna? A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total 57 100 100% (57/57) Hur gammal är du? A. 0-18 0 0 B. 19-34 1 1,8 C. 35-64 25 43,9 D. 65-31 54,4 Total 57 100 100% (57/57)

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2011

ÄVENTYRSVANDRING 2011 Vi som gjorde vandringen var Elsa, Eva Marie, Eva, Lena, Gertrud och Inga-Lill. Pingstafton tog vi ett tidigt tåg från Malmö till Mjölby och bytte till bussen som släppte av oss i Hästholmen. Packningen

Läs mer

Värmlandstur med Fortum Power Riders tom

Värmlandstur med Fortum Power Riders tom Deltagare: Håkan Andersson, Börje Salonen och Frank Skaufel. I många år har tanken funnits att åka Frykensjöarna runt. I år var det nära, kom till Övre Fryken. 2015-09-11: Dagens datum skapar lite otrevliga

Läs mer

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22 Deltagare: Håkan Andersson, Börje Salonen och Frank Skaufel. En kväll i februari träffades Börje och jag hemma hos honom för att titta på en trolig rutt i Norge till sommaren. Börje hade redan bokat in

Läs mer

Runt sjön Lago Nahuel Huapi

Runt sjön Lago Nahuel Huapi Runt sjön Lago Nahuel Huapi Villa la Angostura är en liten turistort på Lago Nahuel Huapi s norra strand. På riktig spanska uttalas Villa vijja, men här uttalas det vicha. Vi kom dit på nyårsdagen vid

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: - God mat och mycket mat, vi behövde aldrig gå hungriga!

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: - God mat och mycket mat, vi behövde aldrig gå hungriga! Namn: Kristina Palm Resa: Balkan Trail Datum: 12-19 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

Grönland Midnattssol, valar och mäktiga isberg

Grönland Midnattssol, valar och mäktiga isberg Grönland 2016 Grönland Midnattssol, valar och mäktiga isberg Trackers erbjuder som enda researrangör i Europa en unik paddlingsresa i ett av Grönlands mest spektakulära områden Uummannaqfjorden på nordvästra

Läs mer

Min resa till Tanzania

Min resa till Tanzania Min resa till Tanzania Jag har för andra gången i mitt liv varit i Tanzania. Jag är nu mer förtjust än jag var sist. Resan gjorde jag med min pappa, John. Min bror Markus var redan där. Första gången jag

Läs mer

Hansta gård, gravfält och runstenar

Hansta gård, gravfält och runstenar Hansta gård, gravfält och runstenar Gården Hägerstalund som ligger strax bakom dig, fick sitt namn på 1680-talet efter den dåvarande ägaren Nils Hägerflycht. Tidigare fanns två gårdar här som hette Hansta.

Läs mer

Eftermiddagens paddling i sol, värme och medvind tog oss till de släta hällarna på Stenskär.

Eftermiddagens paddling i sol, värme och medvind tog oss till de släta hällarna på Stenskär. ÅLAND 26 JUL-2 AUG 2014 Dag 1: Tidig samling vid Märsta station för gemensam avfärd mot Kapellskär och Åland. På båten väntade en god brunch och en första möjlighet att lära känna medresenärerna. Väl framme

Läs mer

Program NTPR-resan 2007 U B C C. British Car. United. Clubs Gothenburg Sweden

Program NTPR-resan 2007 U B C C. British Car. United. Clubs Gothenburg Sweden Program NTPR-resan 2007 U B C C United British Car Clubs Gothenburg Sweden NTPR 2007 dag för dag Lördagen den 2 juni Klockan 8:00 lämnar Stenafärjan Göteborg och då finns vi ombord. 11:15 är vi i Frederikshavn

Läs mer

Hørby Færgekro ligger vackert vid vattnet omgiven av underbar natur.

Hørby Færgekro ligger vackert vid vattnet omgiven av underbar natur. Hotel Hørby Færgekro Hørby Færgekro ligger vackert vid vattnet omgiven av underbar natur. Hotellet erbjuder Hotel Hørby Færgekro erbjuder ett krouppehåll i vacker natur. Kroens restaurang serverar klassiska

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

Tallinn är en vacker stad!

Tallinn är en vacker stad! Tallinn är en vacker stad! av Leif Bength, Wildlife Photographer. 2012-09-24 http://www.wildlifephotographer.se/blog/2012/09/tallinn-ar-en-vacker-stad/ I torsdags morse tog fyra masar och jag Tallinkbussen

Läs mer

Norra Åland 2011 (9-16 juli)

Norra Åland 2011 (9-16 juli) Norra Åland 2011 (9-16 juli) Nio förväntansfulla deltagare startade den 9 juli med Ålandsfärjan mot Mariehamn. Efter ytterligare några småfärjor på Åland, hade vi kommit så långt norrut som vi kunde ta

Läs mer

Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010

Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010 Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010 Vid höstmötet i november beslöts att bilda två grupper med skilda resmål. Den ena gruppen skulle under ledning av Kent att åka till Skåne. Slutmålet blev Höganäs och

Läs mer

Slutrapport. Resandekartan

Slutrapport. Resandekartan Slutrapport Resandekartan Reisendekartet 2013-2014 2 Projektrapport Resandekartan/Reisendekartet. Projektnummer Interreg G30441-74-12/000502. Projektledare och rappor örfa are: Bodil Andersson, Øs oldmuseene/halden

Läs mer

FINNSAM-konferens i Tiveden 31 augusti 2 september

FINNSAM-konferens i Tiveden 31 augusti 2 september FINNSAM-konferens i Tiveden 31 augusti 2 september Av Jan-Erik Björk (text och foto) Fredagen den 31 augusti FINNSAM:s höstkonferens ägde denna gång rum i Tiveden. Det var nästan tio år sedan som FINNSAM

Läs mer

Slöjdarresa till Finland, 2015

Slöjdarresa till Finland, 2015 Slöjdarresa till Finland, 2015 Första träffen, på Stundars i Finland I månadsskiftet juli augusti 2015 genomfördes den första träffen i Stundars utanför Vasa i Finland. Åtta slöjdare anmälde sitt intresse

Läs mer

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset.

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset. N Vandra längs pilgrimsleder över frihet Skandinaviska halvön Trondheim S Skarvdörrspasset delande Bruksvallarna Funäsdalen Rombovallen Snösvallen tystnad snösvallen, härjulf hornbrytares boplats Strax

Läs mer

Onsdag 27/11. Torsdag 28/11

Onsdag 27/11. Torsdag 28/11 Onsdag 27/11 Klockan 16:30 samlades 24 glada studenter utanför stationen i resecentrum, alla taggade inför en grym resa till storstaden København. Tåget var ett par minuter sent vilket varken gjorde till

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 11/2014: 8-12 juni. Bornholm. 8 deltagare. 80 km.

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 11/2014: 8-12 juni. Bornholm. 8 deltagare. 80 km. Åtta förväntansfulla äventyrsvandrare möttes vid färjan i Ystad för färd över Östersjön till Bornholms Rønne. Vi checkade in på Det lille hotell i centrum. Där fanns det ett stort hjärta. Vi var välkomna

Läs mer

Västra Hisings härad (som omfattade socknarna Torslanda, Björlanda, Säve, Backa och Rödbo) tillhörde Norge fram till freden i Roskilde 1658.

Västra Hisings härad (som omfattade socknarna Torslanda, Björlanda, Säve, Backa och Rödbo) tillhörde Norge fram till freden i Roskilde 1658. [b]lite om Hisingens historia[/b] [h]hisingen[/h] Hisingen är till ytan Sveriges fjärde största ö (Gotland 2 994 km² Öland 1 347 km² Orust 346 km² Hisingen 199 km² Värmdö 181 km² Tjörn 148 km² Väddö och

Läs mer

Resa till Lofoten med SPF Seniorerna 485 Björken 28 maj 1 juni 2015

Resa till Lofoten med SPF Seniorerna 485 Björken 28 maj 1 juni 2015 Resa till Lofoten med SPF Seniorerna 485 Björken 28 maj 1 juni 2015 28 maj Solen skiner från en klarblå himmel denna morgon när 47 förväntansfulla medlemmar ska ge sig ut på resa till Lofoten med Högbergs

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

VIKINGATIDEN 800-1050 NAMN:

VIKINGATIDEN 800-1050 NAMN: VIKINGATIDEN 800-1050 NAMN: VIKINGATIDEN 800-1050 RESOR OCH VAROR En del av järnåldern kallas för vikingatiden. Man tror att ordet viking betyder från viken, alltså någon som levde vid eller brukade uppehålla

Läs mer

Måndag 8/11-10. 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn. 06:25 Byte till tåg i Gävle

Måndag 8/11-10. 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn. 06:25 Byte till tåg i Gävle Måndag 8/11-10 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn 06:25 Byte till tåg i Gävle 10:00 Avfärd från Arlanda till Frankfurt I Frankfurt spärrades bandet där våra väskor skulle komma av. Det var lite obehagligt

Läs mer

Besök Thailand bortom turiststråken och ta chansen att uppleva en vardag fjärran från din egen i Laos! Resperiod: 14 till 29 mars 2015

Besök Thailand bortom turiststråken och ta chansen att uppleva en vardag fjärran från din egen i Laos! Resperiod: 14 till 29 mars 2015 Res med Plan till Laos och Thailand! Besök Thailand bortom turiststråken och ta chansen att uppleva en vardag fjärran från din egen i Laos! 1 Resperiod: 14 till 29 mars 2015 Resans innehåll Vi reser till

Läs mer

I 21 Kamratförenings utflykt till Helgums hembygdsgård.

I 21 Kamratförenings utflykt till Helgums hembygdsgård. I 21 Kamratförenings utflykt till Helgums hembygdsgård. Den 5 juli gjorde I 21 kamratförening en utflykt till Helgums hembygdsgård. Helgums hembygdsgård ligger i Gransjö by på norra sidan av Helgumssjön.

Läs mer

Ekalyckan och Klockarebolet

Ekalyckan och Klockarebolet Ekalyckan och Klockarebolet Föreningen har tre byggnader, Ekalyckan, Klockarebolet och Mölarps kvarn, som genom många frivilliga arbetstimmar har iordningställts och nu vårdas. I början av december hålls

Läs mer

Grönland Midnattssol, valar och mäktiga isberg

Grönland Midnattssol, valar och mäktiga isberg Grönland 2015 Grönland Midnattssol, valar och mäktiga isberg Trackers erbjuder som enda researrangör i Europa en unik paddlingsresa i ett av Grönlands mest spektakulära områden Uummannaqfjorden på nordvästra

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

4 vä rddägär vid lotsutkiken i juli 2014.

4 vä rddägär vid lotsutkiken i juli 2014. 4 vä rddägär vid lotsutkiken i juli 2014. Här följer en liten sammanställning om vad som kan hända under en 4,5 dagars vistelse som värd på lotsutkiken. Utfärd med båt vid 11-tiden på söndag. Hade tänkt

Läs mer

Resa till en av emberafolkets byar i Chagres National Park, Panama Hanna Rönnbäck, Kostymattributör, Konsthantverkare

Resa till en av emberafolkets byar i Chagres National Park, Panama Hanna Rönnbäck, Kostymattributör, Konsthantverkare REDOVISNING AV BIDRAG INOM TEATER Resa till en av emberafolkets byar i Chagres National Park, Panama Hanna Rönnbäck, Kostymattributör, Konsthantverkare Tack för bidraget till min resa! Jag genomförde min

Läs mer

SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012

SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012 SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012 Vi är åtta personer, varav två är ledare, Mats och Heléne. Inför paddlingen har vi önskningar att vädret ska tillåta oss besök på Håkansskär och Torskär

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet

Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet Sommarkurser på Kosmosgården i Varnhem 2009 28 juni - 4 juli Rekreation och inspiration 5 juli - 11 juli Personlig utveckling genom självkännedom Om Kosmosgården

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

SPF 010 alltid på väg!

SPF 010 alltid på väg! 24/5-2/6 Det gemytliga och gästvänliga Tyrolen i Österrike Upplev den romantiska Tyrolen där de vackra dalgångarna slingrar sig fram mellan snöklädda alptoppar. Här njuter vi av Salzkammerguts bedårande

Läs mer

Månadsmöte januari 2015

Månadsmöte januari 2015 Månadsmöte januari 2015 Månadsmötet den 28 januari kunde vi åter hålla i våra "nygamla" lokaler i församlingshuset och Birgitta Jähnke hälsade alla välkomna och konstaterade att vi var många deltagare

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Besö ksenkä t Lysekil, Hävets Hus öch Käpärutstä llningen Juli 2014 Förutsättningar: En person frågades ut

Läs mer

- Go mat - Kiosk stängde kl. 17 på fredagen. lördag åkte maten hem tidigare än utlovat. Otrevligt bemötande av cateringkillen också

- Go mat - Kiosk stängde kl. 17 på fredagen. lördag åkte maten hem tidigare än utlovat. Otrevligt bemötande av cateringkillen också UTVÄRDERING AV NY PLATS FÖR RDSGs RASSPECIAL Punkterna 1-5 kunde graderas enligt följande: Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Dåligt 1. Vilket är ditt helhetsintryck av den nya platsen

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

11 12 10 23 13 14 15 22 21 20 9 7 6 8 156 19 16 5 17 1 2 3 Stomsås 4 18

11 12 10 23 13 14 15 22 21 20 9 7 6 8 156 19 16 5 17 1 2 3 Stomsås 4 18 11 12 23 13 15 14 7 17 5 1 2 3 Stomsås 4 18 8 6 19 16 9 10 9. Hökås utsiktsplats med övernattningsmöjlighet Detta är en förnämlig utsiktsplats, omkring 200 meter över havet, varifrån man har en milsvid

Läs mer

Farfar ORDLISTA HANS PETERSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Farfar ORDLISTA HANS PETERSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN HANS PETERSON ORDLISTA inte helt oväntat (sid 3, rad 2), ingen överraskning begravningen (sid 4, rad 1), när de döda läggs i jord eller bränns upp äger rum (sid 4, rad 1), är,

Läs mer

SGS Island Hornstrandir 03 10 juli 2016 Deltagare 18 personer

SGS Island Hornstrandir 03 10 juli 2016 Deltagare 18 personer SGS Island Hornstrandir 03 10 juli 2016 Deltagare 18 personer 03 JULI Ankomst Gruppen hälsas välkommen och bussen kör utan större stopp till Borgarnes som ligger ca. 12 mil, ca 2 timmar från flygplatsen.

Läs mer

Upplev det verkliga Transsylvanien

Upplev det verkliga Transsylvanien Upplev det verkliga Transsylvanien Reseprogram VÄLKOMNA TILL TRANSSYLVANIEN! Under vår resa tillsammans kommer du få träffa människor som berättar om livet i Europas kanske mest mystiska destination, i

Läs mer

Slutrapport. Den skandinaviska resandekartan

Slutrapport. Den skandinaviska resandekartan Slutrapport Den skandinaviska resandekartan Det skandinaviske reisendekartet 2010-2013 2 Projektrapport Den skandinaviska resandekartan/det skandinaviske reisendekartet. Projektnummer Interreg G30441-55-10

Läs mer

Predikan 5 okt 2008 Värnamo Allianskyrka

Predikan 5 okt 2008 Värnamo Allianskyrka Predikan 5 okt 2008 Värnamo Allianskyrka Det är Mikaeliidagen idag, och denna söndagen så är det Änglar som är temat i kyrkoåret. När jag läste texterna så var det en av dem som genast fångade min uppmärksamhet.

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Fotevikens Museum. Skolverksamhet

Fotevikens Museum. Skolverksamhet Skolverksamhet Fotevikens Museum med Vikingastaden har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdom. Platsen erbjuder spännande möjligheter i undervisningen. Välkommen att boka ett möte med vikingatiden!

Läs mer

Bland sådant som kan vara särskilt relevant för årskurs 1-6 tar utställningen till exempel upp:

Bland sådant som kan vara särskilt relevant för årskurs 1-6 tar utställningen till exempel upp: Varför ska vi besöka utställningen Sveriges Historia? Utställningen behandlar tiden från år 1000 till vår egen tid och gestaltar varje århundrade i från varandra olika scenbilder. Genom utställningen löper

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Varför tror du att späckhuggaren har en fena på ryggen? Vad tror du att den använder fenorna på sidan till?

Varför tror du att späckhuggaren har en fena på ryggen? Vad tror du att den använder fenorna på sidan till? Välkommen!...till En resa genom djurens fantastiska värld här på Göteborgs Naturhistoriska museum. Du kommer att få göra olika uppdrag under resans gång samtidigt som du kommer se stora delar av muséet.

Läs mer

Hej Millan! Bästa hälsningar. Bengt Lundquist. Ordförande i Magnarps Intresseförening Tel 070-6091609

Hej Millan! Bästa hälsningar. Bengt Lundquist. Ordförande i Magnarps Intresseförening Tel 070-6091609 Från: Bengt Lundquist Till: Millan Hagström Ärende: Grönstrukturplanen Datum: den 9 april 2013 13:43:32 Bilagor: Idébeskrivning nov 2012-MW.doc Magnarps Intresseförenings visionsplan för Magnarp 2013.docx

Läs mer

SKOTTLANDSRESAN. Vi som skulle åka var jag Thomas på en Moto Guzzi 650 årsmodell 84. Anders på en Yamaha 400 enstånka.

SKOTTLANDSRESAN. Vi som skulle åka var jag Thomas på en Moto Guzzi 650 årsmodell 84. Anders på en Yamaha 400 enstånka. SKOTTLANDSRESAN Året var 1984 och vi var 4 st. killar som för första gången skulle åka på Mc-semester. Hela våren hade gått åt till att planera resan, beställa färjebiljetter med hjälp av resebyrån i Mariestad,

Läs mer

Välkommen ut i naturen

Välkommen ut i naturen Välkommen ut i naturen Tätt intill Örebro ligger två fina naturreservat, Oset och Rynningeviken. Här finns också Naturens hus som är öppet för alla naturälskare. När kommer du? Ett gott råd, börja vid

Läs mer

- 5 - Johan Nilsson Alf-Rune Sandberg

- 5 - Johan Nilsson Alf-Rune Sandberg Estland 2012 Under vintern/våren 2012 hölls en studiecirkel om Estland och i mitten av maj begav sig 18 av föreningens medlemmar dit under en nio dagar lång resa. Redan från bussfönstret på väg mot Stockholm

Läs mer

Vattnet i Donau är inte sämre än i Mälaren och folk badar i Donau. Hur det förhåller sig längre nedströms, i de forna öststaterna vet jag inte.

Vattnet i Donau är inte sämre än i Mälaren och folk badar i Donau. Hur det förhåller sig längre nedströms, i de forna öststaterna vet jag inte. Hej alla, Tänk om jag skulle börja detta lilla epos över Donau Radweg med att skriva åk aldrig Donau Radweg med cykel!! Det hade varit katastrofalt. Istället skriver jag till alla cykelfans Åk Donau Radweg

Läs mer

Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016

Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016 Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016 Välkommen till Destination Läckö-Kinnekulle! Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till Destination Läckö-Kinnekulle med Götene

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila Reseberättelse från Riga resan 11 13 sept. 2013 Onsdagen den 11 september kl. 13.00 möttes 17 st. förväntansfulla flygplatsseniorer Arlanda/Bromma i Tallink/Silja s frihamns terminal för att med båten

Läs mer

Nu är det våren 2014.

Nu är det våren 2014. Nu är det våren 2014. Så möts vi här ikväll, på den plats som många av oss tycker hör till en av de vackraste platserna på jorden. En del av oss är som stannfåglarna som lever i trakten under hela året

Läs mer

Ska vi till Paris? ORDLISTA LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

Ska vi till Paris? ORDLISTA LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN KIRSTEN AHLBURG ORDLISTA pall (sida 10, rad 3) en liten stol utan ryggstöd och armstöd baguette (sida 14, rad 12) franskt, vitt bröd LÄSFÖRSTÅELSE Vid dagens slut sida 5 Vilken

Läs mer

Kurs i konsultationsteknik på Kalymnos i Grekland, maj 2010.

Kurs i konsultationsteknik på Kalymnos i Grekland, maj 2010. Kurs i konsultationsteknik på Kalymnos i Grekland, maj 2010. Den 22 maj åkte jag med 36 andra förväntansfulla kolleger till ön Kalymnos i Grekland för att delta i kursen Konsultationsteknik. Vi träffades

Läs mer

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga.

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga. STAL HENDRIX När jag blev uppkallad bland de andra tjejerna för att höra om vi fått utlandspraktik eller inte var jag väldigt förhoppningsfull men samtidigt nervös. Så fort vi klivit in i rummet fick vi

Läs mer

Friska fläktar i Lungsjön

Friska fläktar i Lungsjön Friska fläktar i Lungsjön Maria och Jürg Hug flyttade från schweiziska Bern till Lungsjön i Ångermanland i somras. Varför? Se själv, säger Jürg, slår ut med armarna och blickar ut över sjön och de solstänkta

Läs mer

LAOS. Vi reser i slutet av november 2016.

LAOS. Vi reser i slutet av november 2016. LAOS. Resan startar i Unescos världsarv Luang Prabang. Här skall vi upptäcka omgivningarna till fots och från elefantryggen innan vi åker österut till de mystiska Plain of Jars. Vidare till det underbara

Läs mer

Temadagar om Värderingar, beteende & hälsa

Temadagar om Värderingar, beteende & hälsa Utvärderingsrapport 7 + 8 av Lust H projektet Temadagar om Värderingar, beteende & hälsa Varberg 23 mars Gullbranna 21 april 2005 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 2005-08-16 1. Bakgrund I mars och april

Läs mer

från törnrosasömn till ett levande Amiralen

från törnrosasömn till ett levande Amiralen från törnrosasömn till ett levande Amiralen 2 visionsdokument för kvarteret amiralen visionsdokument för kvarteret amiralen 3 Ett hus för möten Mellan människor och mellan många olika funktioner. Ett hus

Läs mer

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund Lärarhandledning Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok

Läs mer

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal När vi kom till den lilla viken Ria De Cedeira den 18 aug så blev vi liggande många nätter på svaj, vilket är det bästa vi vet (helt gratis och inga grannar

Läs mer