DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID"

Transkript

1 DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

2 VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och engagemang hos såväl elever som lärare. Välkommen till Nösnäsgymnasiet 2 Om skolan 5 Nösnäs i världen 6 Kunskap och information 8 Stöd och utveckling 9 Företagaranda 10 Traditioner och gemenskap 12 Gymnasiet är din väg till framtiden 14 Yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet 16 Bygg- och anläggningsprogrammet 17 El- och energiprogrammet 18 Fordons- och transportprogrammet 19 Handels- och administrationsprogrammet 20 Hotell- och turismprogrammet 21 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 22 Industritekniska programmet Industritekniska programmet - process Idrott på schemat - fotboll 33 Lärlingsutbildning 23 Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet 28 Estetiska programmet 30 Naturvetenskapsprogrammet 29 Samhällsvetenskapsprogrammet 31 Teknikprogrammet Introduktionsprogrammen 32 Gymnasiesärskola 34 Öppet hus och datum 35 Vi vill ge dig en bra start på din väg mot framtiden! 2 3

3 OM SKOLAN: MITT I NATUREN Kommunal skola 1100 elever 150 behöriga lärare 8 yrkesprogram 5 högskoleförberedande program Stödverksamhet och studiehjälp Introduktionsprogram Gymnasiesärskola Idrottsgymnasium fotboll Lärlingsutbildning Datorer till alla elever Två trevliga elevmatsalar Café Elevhälsoteam Studie- och yrkesvägledning Bibliotek Expedition och vaktmästeri Idrottshall och motionsrum Simhall NÄRA TILL CENTRUM Nösnäsgymnasiet ligger några minuters promenadväg från Stenungsunds centrum. Vid skolan finns goda bussförbindelser till Tjörn, Orust och Göteborg. Inom det naturnära området ligger Sundahallens friskvårdsanläggning med simhall, idrottsplats och naturstigar som du har tillgång till under hela din skoltid. 4 5

4 INTERNATIONELLA MÖTEN Inom yrkesprogrammen finns möjlighet att ta del av arbetsmetoder i England, Italien, Spanien och Sydafrika för att få nya yrkeskunskaper. Du som går på Hotell- och turismprogrammet erbjuds nio veckors arbetsplatsförlagt lärande i Grekland, Spanien, Cypern eller Malta. Elever på de högskoleförberedande programmen har utbyte med Kuisebmond Secondary School i Namibia och Bremen i Tyskland. NÖSNÄS I VÄRLDEN Intresserad av kontakter utomlands? För dig som går på Nösnäsgymnasiet kommer det att finnas många spännande projekt där det ingår utbyte med människor i andra kulturer och länder, APL utomlands och samarbete. Vår målsättning är också att kunna erbjuda dig som läser moderna språk ett utbyte med ungdomar i Europa för att utveckla dina språkkunskaper och knyta nya kontakter. Inom fotbollsprofilen får du möjlighet att uppleva Italien eller Spanien för att känna och förstå fotbollens stora betydelse i dessa länder. 6 7

5 KUNSKAP OCH INFORMATION STÖD OCH UTVECKLING Skolans kunskaps- och informationscentrum Centralt placerat, i hjärtat av skolan, ligger vårt bibliotek. Här finns ca 120 studieplatser, en läslounge med tidskrifter i anslutning till skolans café, ett tyst läsrum samt ett grupprum som går att boka i förväg. Vi har ett stort utbud av böcker, såväl skönsom facklitteratur och vi prenumererar på över 100 tidskrifter. Till biblioteket är du alltid välkommen. Här kan du sitta och studera, såväl enskilt som i grupp, läsa tidskrifter och dagstidningar, låna böcker, kopiera och skriva ut dina arbeten. Här arbetar dessutom två bibliotekarier som mer än gärna hjälper dig med informationssökning till dina arbeten, tipsar om litteratur och svarar på dina frågor. Elevhälsa Vårt elevhälsoteam finns för alla elever på skolan. Vi har skolsköterskor, läkare, kuratorer, speciallärare och specialpedagog som samarbetar för att du ska må bra och utvecklas positivt under din gymnasietid. Hos oss kan du få stöd och hjälp i din livssituation. På Nösnäsgymnasiet finns tre kuratorer. Oss kan du vända dig till med tankar och frågor kring relationen med familj, kamrater, flick- eller pojkvän och även sådant som rör dina studier. Kanske behöver du komma i kontakt med ungdomsmottagning, barn- eller vuxenpsykiatri, polis eller drogbehandling? Vi kan hjälpa dig att ta kontakt - och - Vi har tystnadsplikt! Du kan också samtala med oss kring din och din familjs ekonomi. Stödverksamhet Behöver du stöd i din lärandesituation? Hos oss finns specialpedagog, speciallärare och stödstugor i svenska, matematik och engelska. Vi har också öppen stödverksamhet dit du kan vända dig efter samråd med dina lärare. I Strukturstugan kan du få hjälp att planera, strukturera upp dina studier samt vid behov genomgång av studieteknik. Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledarna har som uppgift att bland annat lotsa dig genom alla de val du ska göra under gymnasietiden. Hos oss får du vägledning och information. Vi har ett nära samarbete med elevhälsan. Vi finns här för dig 8 9

6 FÖRETAGARANDA Entreprenöriellt lärande En bärande idé i entreprenöriellt lärande är att ge dig möjlighet att utveckla din entreprenörsanda och växa som person samtidigt som du får kunskap och en helhet i din utbildning. Det innebär träning i beslutstaganden, egna val, självständighet, samarbetsförmåga, ansvarstagande och företagsamhet. Vi utgår från dina intressen och kompetenser och förstärker och utvecklar de kompetenser som är viktiga. Arbetet sker huvudsakligen i projektform. Du kommer också att ha kontakt med företag på hemorten för att få inblick i hur entreprenörskap tillämpas i praktiken. Ung företagsamhet Ung Företagsamhet är ett utbildningskoncept där eleverna under ett år själva startar och driver ett företag genom att ta fram affärsidéer, genomföra marknadsundersökningar och skaffa startkapital. Under året ges unika möjligheter att träna förmågan att samarbeta, lösa problem, fatta beslut och ta ansvar. Dessutom finns många tillfällen att delta på regionala, nationella och internationella arrangemang. Ekonomdagen För dig som läser Ekonomiprogrammet ordnar vi en dag där du får möjlighet att träffa företrädare för näringslivet som bjuder på intressanta föreläsningar om yrken inom den ekonomiska sektorn. Som en trevlig avslutning på dagen intas lunch i vår elevrestaurang Utblicken

7 TRADITIONER OCH GEMENSKAP Upplevelser som skapar gemenskap På Nösnäsgymnasiet händer det alltid något. Temadagar med kulturella och sociala inslag, friluftsaktiviteter och workshops med dans, foto, film och mycket mer. Sceniska projekt, teater, konserter och utställningar arrangeras av våra kreativa elever på Estetiska programmet. Vi har våra egna traditioner som återkommer varje år och som är speciella händelser på skolan. Lucia, julkonsert, julmarknad, vårsalong och fotbollsturneringen Nösnäs Cup. På försommaren firar vi våra studenter med studentbal och studentavslutning. Fältslaget En friluftsdag med sociala förtecken som infaller i början av höstterminen. Syftet med dagen är att elever och lärare under trevliga former får möjlighet att lära känna varandra. Klasserna tävlar mot varandra i olika grenar som dragkamp, pilkastning, löpning, volleyboll, brännboll och tipspromenad. Projekt På skolan pågår ständigt olika projekt. Några exempel är fotooch designtävlingar, samarbetsprojekt med andra länder, kemins dag, internationell matvecka, UF-företag, Blixtlåset - SM i uppfinning för gymnasieelever, utställningar, teatrar och konsertkvällar. En dag på våren presenterar våra år 3 elever sina gymnasiearbeten. Här kan du som ska påbörja ditt gymnasiearbete få tips och inspiration. Temadagar Den vanliga undervisningen bryts och du får bland annat möjlighet att lyssna till intressanta föreläsare. Det kan vara allt från FN-rollspel eller ståuppkomik i allvarliga frågor till föreläsningar om narkotika och andra aktuella ämnen

8 Gymnasiet är din väg till framtiden! Nösnäsgymnasiet är en skola med trygg atmosfär och god stämning bland elever och personal. Här får du en kvalitetsinriktad undervisning av behöriga lärare. Din individuella utveckling är viktig för oss! Därför lägger vi stor vikt vid att skapa gemenskap och trivsel och att ge dig som elev trygghet och möjlighet att påverka dina studier. Vi är en kommunal skola med stabil grund och kompetent personal. Du får en egen dator och tillgång till det stöd du behöver i ditt lärande. Här får elever jobb efter examen - Svenskt Näringsliv Nösnäsgymnasiet ligger i topp i Sverige när det gäller att erbjuda utbildningar som leder till jobb visar statistik från Gymnasiekvalitet.se. Nyckeln till framgången är samverkan mellan skolan, kemiska industrin och näringslivet i kommunen. Vi jobbar målmedvetet med att förbättra våra utbildningar för att du som elev ska ha goda chanser till jobb och vidare studier direkt efter skolan. Yrkesprogram eller högskoleförberedande? Att välja ett Yrkesprogram På yrkesprogrammen har du fler yrkesämnen och du får en yrkesexamen. Efter utbildningen kan du börja jobba direkt eller fortsätta studera på exempelvis yrkeshögskolan. Du kan även få grundläggande behörighet till högskolan genom att välja kurser inom programfördjupningen, som individuellt val eller som utökat program. Om du vill få behörighet till högskolan är det viktigt att du planerar dina studier tillsammans med vår studie- och yrkesvägledare. För att vara behörig till ett yrkesprogram krävs att du har godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen. Lärlingsutbildning är ett alternativ inom yrkesprogrammen där du är ute på en arbetsplats tre dagar i veckan under din studietid. Lärlingsutbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram. Att välja ett Högskoleförberedande program På de högskoleförberedande programmen får du grundläggande behörighet för fortsatta studier på högskolan. För att vara behörig till ett högskoleförberedande program krävs att du har godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan. För ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion. För det naturvetenskapliga- och tekniska programmet ska tre av de nio ämnena vara biologi, fysik och kemi. För estetiska programmet gäller vilka nio ämnen som helst. Om du vill få särskild behörighet till en högskoleutbildning är det bra om du planerar dina studier tillsammans med vår studie- och yrkesvägledare. Att välja ett Introduktionsprogram Du som inte är behörig till ett nationellt program kan välja ett av våra introduktionsprogram. Introduktionsprogrammen kan ge dig som är obehörig nya möjligheter att söka till ett nationellt program, förbereda dig för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning

9 Barn- och fritidsprogrammet Inriktning Fritid och hälsa Det här är inriktningen för dig som är intresserad av hälsa, friskvård, träning och ledarskap och som vill arbeta med människors livskvalitet. Inriktningen ger dig kompetens att arbeta på bad/idrottsanläggningar och som aktivitetsledare inom olika verksamheter. Det ingår även en kurs i segling samt en snö- och skidutbildning. Inriktning Pedagogiskt arbete Inriktningen passar dig som är har ett stort intresse för människors utveckling och lärande. Du får lära dig hur man på ett pedagogiskt sätt kan motivera och engagera barn, ungdomar och vuxna. Inriktningen ger dig goda kunskaper om pedagogik, sociologi, psykologi och kommunikation. Under ditt sista år på gymnasiet har du möjlighet att få göra en del av din APL på en förskola eller skola utomlands. Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram som förenar teori med praktiskt arbete. Du har arbetsplatsförlagt lärande (APL) varje läsår och studiebesök i verksamheter som kan bli en framtida arbetsplats. Du får göra arbeten och projekt tillsammans med klasskamrater både i och utanför skolan. Arbetsplatsförlagt lärande/apl Under 15 veckor har du arbetsplatsförlagt lärande (APL). Här utvecklar du de kunskaper du fått i skolan och du får erfarenhet av arbetslivet. Barn- och fritidsprogrammet är ett brett program och du har möjlighet att välja de kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskola/universitet eller yrkeshögskola. Bygg- och anläggningsprogrammet Är du händig och vill ha ett praktiskt jobb? Här får du lära dig om byggnation och anläggning från planering till färdig byggnad. Byggarbete kräver en god fysik och förmåga att tänka kreativt. Du får arbeta både självständigt och i lag. Inriktning Husbyggnad HUSBYGGNAD Här får du kunskaper inom nybyggnation, renovering och ombyggnation av bland annat bostäder och lokaler. Du lär dig hur man bygger rationellt, säkert och miljömässigt och du får kunskap om olika yrken och arbetsprocesser inom branschen. Första året arbetar du praktiskt i vår bygghall. Du får prova på många olika byggyrken för att få en förståelse för helheten i byggprocessen. Du arbetar även teoretiskt, bland annat med webbaserade läromedel. Du läser de gymnasiegemensamma ämnena parallellt. Efter utbildningen kan du börja jobba eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Om du vill läsa vidare på högskolan kan du genom val få grundläggande behörighet. Du kan också välja att göra en lärlingsutbildning på ett företag och få yrkesbevis i yrken som betongarbetare, murare eller träarbetare. En rolig och utvecklande utbildning! På Barn- och fritidsprogrammet får du lära dig att samarbeta och leda människor i alla åldrar och du får kunskaper om människors utveckling och behov. Efter utbildningen är du redo för yrkeslivet och du får grundläggande behörighet för studier på högskolan. FRITID OCH HÄLSA PEDAGOGISKT ARBETE Andra året är det dags att välja yrke och utifrån det arbeta i arbetsplatsförlagt lärande (APL). Två dagar i veckan är du ute på ett företag och jobbar. De övriga dagarna läser du byggteori och gymnasiegemensamma ämnen. Byggteorikurserna fördjupas nu mot ditt yrke. Sista året har du APL tre dagar i veckan vilket innebär att du får upp till 30 veckors APL under dina tre år här hos oss på Bygg. Du ska också genomföra ett examensarbete där du använder dig av dina teoretiska och praktiska kunskaper. Byggprojekt i Sydafrika 16 17

10 Fordons- och transportprogrammet ELTEKNIK DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK El- och energiprogrammet Modern teknik och stora valmöjligheter El- och energiprogrammet ger dig ett varierande och ansvarsfullt yrke i en bransch med modern teknik och många möjligheter. Inriktning Elteknik Vill du bli elektriker? Här får du installera och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm och mediesystem. Inriktningen kräver goda kunskaper i matematik och förmåga att studera självständigt. Du måste du vara beredd att lägga ner mycket energi på studierna för att möta elbranschens krav. En framtidsinriktad utbildning Är du tekniskt intresserad och vill arbeta med fordon? Hos oss får du en högteknologisk yrkesutbildning med goda chanser till jobb! Vi håller till i industriområdet Wallhamn på Tjörn där vi har verkstadslokaler och en egen komplett lackeringsanläggning. Undervisningen är både teoretisk och praktisk och vi arbetar verklighetsnära med många kundjobb. Utbildningen ger breda kunskaper både inom personbilsteknik och lackering. Inriktning Personbil Personbilsinriktningen ger dig kunskaper om hur en bil är konstruerad och hur de olika delarna samverkar. Utbildningen förbereder dig för yrkesarbete inom service, underhåll och reparationer av personbilar och mindre transportfordon. Inriktning Karosseri och lackering Här får du kunskap om hur man reparerar, riktar, slipar, spacklar och sprutlackerar karosser och detaljer. En certifierad härdplastutbildning ingår och du får också möjlighet att prova motivlackering. Lackering med alla förekommande moment är ett yrke där kreativitet, noggrannhet och känsla för form och finish är viktigt. Det finns goda jobbchanser för dig som går Fordons- och transportprogrammet. Du kan självklart också läsa vidare inom yrkeshögskola eller högskola. Du har möjlighet att välja de kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskola. 18 Här får du en spännande yrkesutbildning där du har möjlighet att specialisera dig inom olika områden. Undervisningen är både teoretisk och praktisk och delar av utbildningen gör du på olika företag. Du får träning i att arbeta självständigt, men också att samarbeta och bemöta kunder. Du lär dig att planera, beräkna och använda rätt material i arbetsprocessen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du har möjlighet att välja de kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskola. Inriktning Dator- och kommunikationsteknik Här får du lära dig att installera, administrera och reparera system för datorer och kommunikation. Du lär dig också nätverksteknik där du praktiskt får bygga kommunikationsnät. Utbildningen erbjuder möjlighet att ta internationellt gångbara certifikat från Cisco och Microsoft, vilket kan ge dig jobb som nätverkstekniker, teknisk säljare, supporttekniker, webbdesigner eller yrken som inte uppfunnits än! Vi har engagerade och erfarna lärare som ständigt fördjupar sig i IT-branschen. Arbetsplatsförlagt lärande/apl I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande där du får praktisk erfarenhet av yrkeslivet och kontakt med olika företag. PERSONBIL KAROSSERI OCH LACKERING 19

11 Handels- och administrationsprogrammet Service och relationer Gillar du att möta nya människor? Vill du jobba med försäljning, administration eller kanske starta eget? Utbildningen ger dig goda karriärmöjligheter inom handel direkt efter gymnasiet. Du får träna din förmåga att möta människor och utveckla relationer med affärskontakter och medarbetare. Undervisningen sker ofta i projektform där teoretiska ämnen varvas med praktik. Du lär dig att använda administrativa datorprogram och att söka, analysera och värdera information. Grundläggande behörighet På programmet har du möjlighet att välja kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolan. HANDEL OCH SERVICE Ung Företagsamhet - eget företag på riktigt! Under ett år får du starta och driva ett eget företag inom ramen för Ung Företagsamhet (UF). Vid början av året utvecklar du företagets idé och driver den sen vidare under året. Du får delta i mässor, tävlingar och andra arrangemang. Inriktning Handel och service Här fördjupar du dig inom detalj- och partihandel. Du får kunskaper om inköp, butiksförsäljning och näthandel. Du lär dig också om ledarskap, företagande, kommunikation och marknadsföring av varor och tjänster. Arbetsplatsförlagt lärande/apl Under sammanlagt 15 veckor har du arbetsplatsförlagt lärande (APL) på ett företag. Förutom praktisk erfarenhet får de flesta av våra elever någon form av anställning i samband med sin APL. Du har även möjlighet att praktisera utomlands. Gör världen till din arbetsplats! Tycker du om att träffa människor? Är du kreativ, serviceinriktad och nyfiken på olika kulturer? Hotell- och turismprogrammet ger dig goda framtidsutsikter i en snabbt växande internationell bransch. Här får du en utbildning präglad av kreativitet och entreprenörskap i nära samarbete med branschen. Teoretiska studier varvas med praktik, studiebesök, planering och genomförande av konferenser, guidningar och events. Service och kundens upplevelse är centrala begrepp på programmet. Du får träna din förmåga att möta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt samt utveckla ett yrkesmässigt förhållningssätt till varierande servicesituationer. Du får också goda möjligheter att utveckla dina språkkunskaper. TURISM OCH RESOR Hotell- och turismprogrammet Arbetsplatsförlagt lärande/apl Minst 15 veckor av gymnasietiden kommer att vara arbetsplatsförlagt lärande (APL) som förutom kunskaper och färdigheter ger dig kontakter som du har nytta av när du ska söka jobb i branschen. Vi kan erbjuda APL både i Sverige och utomlands Det finns ett stort utbud av vidareutbildningar inom branschen alltifrån kortare internutbildningar till yrkesteknisk högskola YTH och bland annat en fyraårig hotell- och managementutbildning. På Nösnäs har du självklart möjlighet att välja kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolan. Inriktning Turism och resor Den här inriktningen ger dig kunskaper för arbete med turistinformation, organisation och planering av resor, aktiviteter och upplevelser av olika slag. Inriktning Hotell och konferens Inriktningen förbereder för arbete inom ett hotells olika avdelningar och inom konferensverksamhet, vilket innebär fördjupade kunskaper inom kundservice och administrativt arbete. Jobb Programmet ger dig de grundläggande kunskaperna för att arbeta inom hotell, konferens och turismnäring. Exempel på yrkesutgångar är konferens, reception, våningsservice, aktiviteter och upplevelser, bokning och försäljning, guidning och turistinformation. Nio veckors APL i Grekland! 20 21

12 KÖK OCH SERVERING Restaurang- och livsmedelsprogrammet Lärlingsutbildning Chans till jobb direkt efter skolan! Vi erbjuder Lärlingsutbildning som ett alternativ till en vanlig gymnasieutbildning. Det innebär att du är ute på ett företag tre dagar i veckan under studietiden vilket är mer än de 15 veckor som erbjuds på yrkesprogrammen. Utbildning på arbetsplats Större delen av dina yrkeskurser gör du på en lärlingsplats med stöd av en handledare och regelbundna besök av din lärare. Företaget får utbildning från oss för att kunna ge dig ett bra stöd i din utbildning. Två dagar i veckan är skolförlagda där du läser gymnasiegemensamma ämnen tillsammans med andra lärlingar. Där ingår också 1-2 tillfällen med yrkesteori. Vad krävs av dig? För att du ska lyckas med din lärlingsutbildning, bör du vara noggrann och kunna arbeta självständigt. Du måste ta eget ansvar både för dina studier och din yrkesutbildning. Det är också viktigt att följa arbetsplatsens arbetstider och regler. Samarbete och erfarenhet Nösnäsgymnasiet är en av de gymnasieskolor i Göteborgsregionen som haft lärlingsutbildning längst. Vi har samarbete med branscher och fackföreningar för att kunna erbjuda en så attraktiv utbildning som möjligt. Vi ingår också i ett nätverk för lärlingsutbildningar med syfte att utveckla och förbättra lärlingsutbildningen. Service och kreativitet Om du är kreativ, serviceinriktad och älskar att laga mat och träffa människor, då är det här utbildningen för dig. Du får goda framtidsutsikter i en internationell bransch med världen som arbetsfält. I skolan får du arbeta med matlagning och servering. Måltiden som helhet är central i utbildningen. Du får erfarenhet av kommunikation och service och lär dig att bemöta kunder. Du får kunskaper om planering, organisation, ekonomi och företagande. Första året läser du gymnasiegemensamma ämnen och får grundläggande kunskaper inom ämnesområdet. Yrkesexamen Restaurang- och livsmedelsprogrammet kan leda till en yrkesexamen. Det innebär att du efter avslutad utbildning är väl förberedd för arbete och ett fortsatt lärande inom branschen. Inriktning Kök och servering Den här inriktningen vänder sig till dig som är intresserad av matlagning och servering i restaurang och bar. Du fördjupar dina kunskaper i att kombinera mat och dryck. I vår restaurang får du träna dina praktiska färdigheter. Du påverkar själv din utbildning genom olika val av kurser och därmed också dina möjligheter till stimulerande jobb efter gymnasiet. Praktik/APL Under din gymnasietid har du minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Vi kan erbjuda dig APL både i Sverige och i vissa fall utomlands och det ger dig kunskaper, erfarenhet och kontakter för framtiden. Programmet ger dig grundläggande kunskaper för att arbeta eller starta eget inom restaurang- och livsmedelsbranschen. Du får också behörighet till studier på yrkesteknisk högskola och du kan välja kurser som ger grundläggande behörighet till högskola. Framtidsyrken är till exempel kock, kallskänka, bartender, servitris/servitör eller hovmästare. YRKEN: Bygg och anläggning Fordon och transport Handel och administration Hantverk Vård och omsorg VVS och fastighet Yrkesutbudet varierar år från år. Hör med din studie- och yrkesvägledare vilka yrken som är aktuella just nu

13 TEKNIK ÄR FRAMTIDEN! TEKNIKCOLLEGE STENUNGSUND Industritekniska programmet Vad är Teknikcollege? INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET - PROCESSTEKNIK En Teknikcollegecertifierad utbildning betyder att företagen har varit med och kvalitetssäkrat innehållet så att det passar deras framtida behov av kompetens. Detta gör att de som gått en Teknikcollegecertifierad utbildning blir attraktiva att anställa. Utbildningarna bygger på ett nära samarbete med regionens företag. Som studerande skapar du kontakter och får relevanta kunskaper genom att till exempel praktisera, sommarjobba och göra projektarbeten åt företag. Modern industriteknisk produktion Industritekniska programmet är en framtidsinriktad yrkesutbildning för kvalificerat och avancerat arbete inom modern industriteknisk produktion. Du lär dig att hantera tekniska system och arbeta med tillverkning, produktionsstyrning, drift och underhåll. Vi erbjuder två spår, Industritekniska programmet och Industritekniska programmet - processteknik. Programmet är anpassat till våra lokala industriers förhållanden. Vi är Teknikcollege-certifierade vilket innebär att vi samarbetar med kommuner och företag för att ge dig en kvalitetssäkrad utbildning. Industritekniska programmet Processteknik Det här är en 3-årig yrkesutbildning med inriktning mot processindustrin. Du lär dig om industriell produktion, processer, drift och underhåll vilket ger dig möjlighet att arbeta som drifttekniker eller processoperatör. Inriktningen ger dig goda kunskaper inom fysik, kemi och matematik. Efter avslutad utbildning har du mycket bra möjligheter att få arbete på de lokala industrierna. Arbetsplatsförlagt lärande / APL På Industritekniska programmet - Processteknik har du APL minst 15 veckor ute på en industri under ditt tredje år. Väljs till År 1 Om du vill läsa vidare på högskolan kan du genom val få grundläggande behörighet. För Industritekniska programmet - processteknik innebär det utökat program med 100 poäng. Industritekniska programmet På industritekniska programmet väljer du inriktning till år 3. Inriktningarna samläses i så stor utsträckning som möjligt. Skillnaden mellan dem är vilket företag APL är förlagt till. Inriktningar Driftssäkerhet och underhåll Här lär du dig förebyggande underhållsteknik samt reparationsteknik av olika industriella system, och produktionsutrustningar/anläggningar. Produkt- och maskinteknik Här får du kunskap om datorstyrd produktion och tillverkning. Du lär dig att arbeta efter ritningar och att hantera verktyg, material och industriutrustning. Svetsteknik Här lär du dig om olika svetstekniker och plåtbearbetningar. Du lär dig bland annat de vanligaste svetsmetoderna MMA, TIG, MIG-MAG, gas-svetsning och lödning. Arbetsplatsförlagt lärande / APL Väljs till År 3 Väljs till År 3 Väljs till År 3 På ovanstående inriktningar har du arbetsplatsförlagt lärande (APL) sex veckor år 2 samt hela vårterminen år 3. Arbetsplatserna kan vara svets och mekaniska verkstäder eller verkstäder med underhållsinriktning. Exempel på jobb är svetsare, rörmontör, plåtslagare, CNCoperatör, verkstads- och underhållsmekaniker

14 TEKNIK ÄR FRAMTIDEN! TEKNIKCOLLEGE STENUNGSUND Teknikprogrammet Modern teknik och produktutveckling Teknikprogrammet är en modern utbildning inom teknik, produktion och utveckling. Utbildningen ger dig behörighet till högskolestudier främst inom teknik men även inom andra områden. Teknik finns överallt omkring oss utan att vi tänker på det och den är en drivande faktor i vårt moderna samhälle. På teknikprogrammet får du arbeta både teoretiskt och praktiskt, ofta i projektform. Du tränar din förmåga att utveckla nya och kreativa lösningar och du lär dig om teknikens utveckling i samhället. Du utvecklar även din förmåga att analysera, se samband och dra slutsatser för att bättre förstå tekniska system. Gymnasiearbete I slutet av utbildningen ska du göra ett gymnasiearbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet. Inriktning Design och produktutveckling Vill du utveckla din kreativitet och arbeta med datorstyrd design och konstruktion? Du använder datorn för att rita, konstruera och designa olika produkter. Inriktning Informations- och medieteknik Vill du vara med och utveckla framtidens IT-lösningar, inom såväl nätverksteknik som mobilanpassad webb? Låt din kreativitet få utlopp i högaktuell webbutveckling, och skaffa spetskompetens genom att ta certifikat från den marknadsledande aktören Cisco (CCNA1-4). Här arbetar lärare som är lika engagerade och erfarna som de bästa i IT-branschen! DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING INFORMATIONS- OCH MEDIETEKNIK PRODUKTIONSTEKNIK SAMHÄLLSBYGGNAD OCH MILJÖ Inriktning Produktionsteknik Du lär dig om produktion och automation/instrument samt företagande riktat mot olika typer av processindustrier, men även mot andra automatiserade företag. Fokus i undervisningen ligger bland annat på datorstyrd automation/robotteknik och reglerteknik. Inriktning Teknikvetenskap En inriktning främst för dig som tänker fortsätta att studera på högskolans tekniska utbildningar. Du läser matematik 4, fysik 2 och kursen teknik 2. Du lär dig att använda matematiska modeller. simulera, styra och reglera för att förstå hur man tänker och arbetar med teknik. Hos oss får du en bred utbildning som lägger grunden för fortsatta studier inom bland annat teknik på högskolan. Teknikprogrammet öppnar dörrar för dig som tycker om att arbeta kreativt och vill skapa lösningar för framtidens tekniska behov. Det häftiga med att gå här är att jag kan få fyra CCNA-certifikat, som annars bara går att få på högskolan! Jonathan, Informations- och medieteknikinriktningen 26 27

15 EKONOMI JURIDIK Ekonomiprogrammet Vägen till vidare studier eller jobb Vad du än siktar på att bli i livet, så har du stor nytta av kunskaper inom ekonomi och juridik. Ekonomiprogrammet erbjuder en bred utbildning som ger dig behörighet till högskola och universitet. Dessutom får du praktiska kunskaper inom ekonomiområdet som ger dig unika möjligheter att söka jobb direkt. Då blir du både antagningsbar och anställningsbar. Att läsa på Ekonomiprogrammet innebär att du har kontakt med näringslivet genom ett kontaktföretag. Inriktning Ekonomi Här får du kunskaper inom företagsekonomiska områden som entreprenörskap och företagande, företagsekonomi 2 och matematik 3. Du kan fördjupa dig inom kurser som redovisning, affärsjuridik och marknadsföring. Inriktning Juridik Här läser du kurser som affärsjuridik, rätten och samhället, psykologi och filosofi. Du fördjupar dig inom inriktningen med kurser som ledarskap och organisation, politik och hållbar utveckling och affärsengelska. Matematik 3 kan väljas till. Individuellt val På Ekonomiprogrammet har du 200p valbara kurser till ditt förfogande. Du kan välja kurser i linje med din utbildning eller kurser som intresserar dig. Här finns Moderna språk som ger meritpoäng och ett brett utbud av estetiska kurser. Naturvetenskapsprogrammet Öppnar alla dörrar till framtiden Naturvetenskapsprogrammet är ett brett program, som förbereder dig för fortsatta studier vid högskola inom de flesta områden. Vi vill stimulera nyfikenhet, kreativitet och analytiskt tänkande. Nösnäsgymnasiets naturnära läge ger rikliga möjligheter till fältstudier, experiment och laborationer. Skolan har moderna laborationssalar som under årens lopp förstärkts med en gedigen laborationsutrustning. Du får kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. Viss tid används till att arbeta i ämnesintegrerade projekt. Vi gör studiebesök på industrierna i Stenungsund, Chalmers, Göteborgs Universitet och Nobeldagarna i Göteborg. Några elever får också möjlighet att åka till i Berzeliusdagarna i Stockholm och Molecular Frontiers symposium, som vill väcka vetenskaplig nyfikenhet. Språket är ett viktigt instrument i ditt lärande. Hos oss lär du dig att uttrycka dig både på svenska, engelska och moderna språk. Inriktning Naturvetenskap Här får du fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Vi ger dig möjlighet att läsa biokemi, genteknik och medicinsk fysik inom vår naturvetenskapliga specialisering. Inriktning Naturvetenskap och samhälle Här ligger inriktningens fokus på ett hållbart samhälle med kurser inom geografi, miljö och samhällskunskap. Inom de naturvetenskapliga ämnena fördjupar vi oss i biologi och kemi. Efter en naturvetenskaplig examen har du i stort sett obegränsade valmöjligheter. Vi jobbar entreprenöriellt, vilket innebär att du skall växa som person samtidigt som du får kunskap. Undervisningen sker delvis i ämnesöverskridande projektform, där du tränar samarbetsförmåga och ledarskap och får en helhet i utbildningen. För att stärka gemenskapen har vi hemklassrum. Vi samarbetar med lokala företag för att ge dig inblick i hur arbetslivet ser ut. Första året läser du allmänna kurser, bland annat de nya ämnena Ekonomi och Juridik. Inriktning väljs till år 2. Gymnasiearbete Du skriver ett gymnasiearbete på 100p där du vidareutvecklar intressanta områden inom utbildningen, samt lär dig att ge konstruktiv kritik på andras arbeten. 28 Ekonomiprogrammet är ett studieförberedande program som ger dig en bra grund för fortsatta studier på högskolan. Utbildningens bredd och praktiska inslag ger också möjlighet att söka jobb direkt efter gymnasiet. NATURVETENSKAP NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE 29

16 Estetiska programmet Ett kreativt program med global profil Estetiska programmet passar dig som är kreativ och nyfiken och vill utveckla din uttrycksförmåga inom bild, teater eller musik. I samarbete med Samhäll Global utvecklar vi också de internationella kontakterna och gör under år 3 en studieresa i Europa. Det internationella perspektivet genomsyrar också flera av de kurser du läser. Du får en bred utbildning som ger stora valmöjligheter för vidare studier. Vi arbetar mycket med kommunikation, samspel och eget skapande. Du har även möjligheten att läsa ett modernt språk i två år och får då samma behörighet för vidare studier som samhällsvetare. Du får behörighet för vidare studier på högskolan inom ett brett område. BILD OCH FORMGIVNING MUSIK TEATER Inriktning Bild och formgivning Inom bild och formgivning får du arbeta med olika tekniker som teckning, målning, skulptur, keramik, glas, kroki, layout, grafik, design och foto. Du läser även konsthistoria och lär dig om olika konstinriktningar. Vi gör målarutflykter och besöker muséer och konstutställningar. Eleverna deltar på Galleri Koch och andra utställningar. Inriktning Musik Gillar du att spela och sjunga får du möjlighet att utveckla dina musikaliska färdigheter hos oss. Du får enskild undervisning i sång eller ett instrument, spela i ensembler, sjunga i kör och grundläggande teorikunskaper i gehörs- och musiklära. Vi arrangerar konserter, spelar in och gör musik till teaterföreställningar. Inriktning Teater Vågar du stå på scen? I drama arbetar vi med självförtroende och kreativitet för att ge dig mod att möta en publik. Vi skapar föreställningar för barn, ungdomar och vuxna. Förutom skådespelandets konst jobbar vi med gruppdynamik, manus, kostym, smink och scenografi. Samhället och världen Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som riktar sig till dig som är intresserad av människan och samhället. Du får lära dig om hur samhället är uppbyggt och reflektera över frågor som berör demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Du får även förståelse för internationellt samarbete genom rollspel och utbyte med andra länder. Gymnasiearbete Du gör ett gymnasiearbete på 100p där du visar att du är förberedd för vidare studier på universitet och högskola. Du får behörighet för vidare studier på högskolan inom ett brett område. Exempel: lärare, journalist polis, jurist, ekonom, kurator, psykolog och sjuksköterska. BETEENDEVETENSKAP MEDIER, INFORMATION, KOMMUNIKATION SAMHÄLL GLOBAL Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning Beteendevetenskap Här lär du dig om människans utveckling och samspel. Du får större förståelse för människors beteende och du studerar ämnen som sociologi, kommunikation och ledarskap. Inriktning Medier, information och kommunikation Här får du praktiska kunskaper om mediernas roll i samhället. Du får lära dig om fotografering, journalistiskt skrivande och visuell kommunikation. Samhäll Global Den samhällsvetenskapliga inriktningen med global profil ger dig mycket bra förberedelse för vidare högskolestudier i Sverige och utomlands. De fördjupande kursernas innehåll är brett och ger dig en god allmänbildning. Du kan få max meritpoäng med Engelska 7 och Matematik 3 (valbart). Vi utvecklar internationella kontakter och gör år 3 en studieresa i Europa för att bättre förstå människors livsvillkor

17 Introduktionsprogrammen En introduktion till gymnasiet Introduktionsprogrammet riktar sig till dig som inte är behörig till gymnasiet. Utbildningen anpassas efter dina behov och kunskaper för att ge dig rätt förutsättningar inför fortsatta gymnasiestudier. IDROTT PÅ SCHEMAT Preparandutbildning Ger dig möjlighet att läsa in behörighet till ett nationellt program, högskoleförberedande eller yrkesprogram. Beräknad studietid är ett års heltidsstudier. Yrkesintroduktion För dig som behöver läsa in behörighet till ett yrkesprogram. Utbildningen är yrkesinriktad och ska leda till arbete eller att bli antagen till ett yrkesprogram. Individuellt alternativ Förbereder dig för yrkesintroduktion, annan utbildning eller arbetsmarknaden. Utbildningen vänder sig till dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram och som har behov av att bättra på dina kunskaper som förberedelse för vidare utbildning. Språkintroduktion Ger dig som nyligen kommit till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket för övergång till gymnasieskolan eller annan utbildning. Fotboll Satsa på en idrottskarriär! Vi har många års erfarenhet av att bedriva idrottsgymnasium på elitnivå. Ett alternativ för dig som vill vara kvar på hemmaplan och ändå satsa rejält på fotbollen med sikte på en idrottskarriär. Vi erbjuder dig en fotbollsutbildning med hög kvalité och fokus på din personliga utveckling. Idrottsgymnasium är sökbart i kombination med de flesta av våra nationella program. 32 FÖRBERED DIG FÖR UTBILDNING ELLER JOBB 33

18 TRÄNING I TRYGG MILJÖ ÖPPET HUS NYFIKEN PÅ OSS? Gymnasiesärskola Gymnasiesärskolan erbjuder en fyraårig utbildning som till stor del kan anpassas efter dina intressen och behov. Vi erbjuder en lokal gymnasiesärskola där programfördjupningarna/inriktningarna är integrerade med övriga elever på Nösnäsgymnasiet. Utbildningen omfattar 2500 poäng. Undervisningstiden är 3600 timmar fördelade på fyra år. Under år tre och fyra genomförs APL/arbetsplatsförlagt lärande. 23 november har vi Öppet Hus på Nösnäsgymnasiet mellan klockan och Det är ett bra tillfälle för dig att bekanta dig med skolan och få information om alla våra program och inriktningar. Du får möjlighet att titta runt i våra lokaler och lektionssalar och prata med elever och lärare. Våra studie- och yrkesvägledare finns tillgängliga för att du ska kunna ställa frågor kring ditt gymnasieval. På Nösnäsgymnasiet är du alltid varmt välkommen. Du kan till exempel komma till oss på studiebesök eller praktisera på något program som du vill veta mer om. Varje år bjuder vi in grundskolan till år 9-dagar. Då får du träffa lärare, elever och personal. Vi berättar om skolan och visar våra lokaler. Du har också möjlighet att träffa oss på våra årliga Öppet hus och Gymnasiemässan i Göteborg. Vi erbjuder: Programmet för fordonsvård och godshantering Vi har programspecifika evenemang och ibland åker vi ut till din skola. Programmet för fastighet, anläggning och byggnation Programmet för handel och administration (lärlingsvariant) Läs gärna mer om skolan och programmen på vår hemsida. Där finns den senaste aktuella informationen. Och du... Gilla oss på facebook! Datum 8-10 oktober facebook.com/nosnasgymnasiet Gymnasiedagarna på Svenska Mässan i Göteborg. Kom gärna och besök vår monter! 5-6 november År 9-dagar på Nösnäsgymnasiet. 23 november kl Öppet Hus på Nösnäsgymnasiet. 22 januari 2014 Öppet Hus på Nösnäsgymnasiet

19 Gymnasievägen Stenungsund Nösnäsgymnasiet i Stenungsund 2013 Grafisk design och layout: Liv Oom Foto: Liv Oom samt personal och elever på skolan Tryck: IT Grafiska

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor Följ ditt hjärta hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor 2012-2013 Kodare Jorden runt Elektriker Vindk ingen For Skriv din egen historia Gymnasievalet står för dörren och en spännande tid väntar.

Läs mer

FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2009/10

FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2009/10 FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2009/10 3 Välkommen till vår skola Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium är skolan för dig som vill utbilda dig inom ett yrke redan i gymnasiet

Läs mer

Därför ska du välja Mjölby Gymnasium!

Därför ska du välja Mjölby Gymnasium! viktig information från mjölby gymnasium Det viktiga är att alla gör sin egen grej Tips som gör ditt val enklare... För Mårten är valfrihet och personlig utveckling viktigast i skolan Goda råd från coachen

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Design, konst och musik

Design, konst och musik Design, konst och musik XXXprogrammet 2 Innehåll Design + Change 4 Visual Communication + Change 6 Interaktionsdesigner 8 Inrednings- och butikskommunikation 10 Kulturledarprogrammet 12 Ämneslärarprogrammet,

Läs mer

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet En yrkesinriktning inom teknikprogrammet Delbetänkande av Yrkesprogramsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK FORMGE DIN FRAMTID PÅ STENEBY Steneby är en kreativ kultur- och utbildningsmiljö i Dalsland drygt 17 mil norr om Göteborg. Här finns två skolor: Stenebyskolan

Läs mer

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen Yrkeshögskolan Uppdragsutbildning Yrkesvux utbildning i svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning särskild utbildning för vuxna VUXENUTBILDNING Träffsäker utbildning!

Läs mer

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU Studera 18 utomlands Välkommen hit 4 välkommen hem Upplev studentlivet i Uppsala 11 Läs om våra utbildningsprogram 22 CAMPUS GOTLAND det bästa av två världar 12

Läs mer

Utbildning på Åland 2015 2016

Utbildning på Åland 2015 2016 Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Ansökningsperiod 16.3-10.4.2015 Utbildning på Åland 2015 2016 www.gymnasium.ax 1 1 2 3 6 4 5 1 8 12 9

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen

Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen Karriär & utbildningstrappa Civilingenjör Ingenjör (konstruktör) Tekniker(kalkylator) Civilingenjörsutbildningar Högskoleingenjörsutbildningar

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Välkommen till. Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Agneberg - Östrabo Y

Välkommen till. Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Agneberg - Östrabo Y Välkommen till Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Agneberg - Östrabo Y Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Vad är gymnasiesärskolan? Gymnasiesärskolan är en egen skolform med egna kursplaner

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

[FRAM]TIDSBRIST EN ENKÄTSAMMANFATTNING OM HUR GYMNASIELÄRARE I SVERIGE SER PÅ LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

[FRAM]TIDSBRIST EN ENKÄTSAMMANFATTNING OM HUR GYMNASIELÄRARE I SVERIGE SER PÅ LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING [FRAM]TIDSBRIST EN ENKÄTSAMMANFATTNING OM HUR GYMNASIELÄRARE I SVERIGE SER PÅ LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING skapad av Ungdomar.se inom projektet we_change_lärare SAMMANFATTNING Vi behöver ett hållbart

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 ko oi og ko an inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 2 Innehåll: världen väntar...5 Mer än en handelshögskola...6 stora, lilla lund... 8 Tänk

Läs mer

www.saco.se/studieval Välja yrke

www.saco.se/studieval Välja yrke Välja yrke Högskolevalet 2014/2015 sista ansökningsdag 8 maj 2015 ansök på www.nph.se NAPRAPAT Utbilda dig till Ett givande yrke för dig som vill arbeta med människor och hälsa. Läs mer på nph.se innehåll

Läs mer

TE-idning. UF Ditt egna företag. Treornas studieresa till Köpenhamn. Innehåll. Tre Inriktningar Tre Intervjuer. Lars-Åkes Kluringar

TE-idning. UF Ditt egna företag. Treornas studieresa till Köpenhamn. Innehåll. Tre Inriktningar Tre Intervjuer. Lars-Åkes Kluringar 20 November 2012 Erik Dahlbergsgymnasiet UF Ditt egna företag Läs om kursen Ung Företagsamhet som Teknikeleverna har möjlighet att läsa. Sida 7 Innehåll Vårt projektarbete s. 2 Treornas studieresa till

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID?

VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? 2015 2016 REKTOR HAR ORDET Välkommen till MDH! Här börjar din resa som kommer att ge dig ny kunskap, nya vänner och många upplevelser.

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA Tel: 0240-865 00 Fax: 0240-866 76 Org.nr: 222000-0802 E-post: info@vbu.ludvika.se vbu.se årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

Läs mer

VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN

VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN Vad kan en skola vara? 2 Peter Becker och Annelie Drewsen Vad kan en skola vara? Glimtar

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer