Övriga nämrande Maria Lindencrona, sekreterare Maria Carlander Dilek Giir Jenny Lundström Marie Sahlen Lena Svensson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övriga nämrande Maria Lindencrona, sekreterare Maria Carlander Dilek Giir Jenny Lundström Marie Sahlen Lena Svensson"

Transkript

1 Protokoll Närvarande ledamöter: Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter J esper Oppelstmp, ordförande Ka~a Grillner J ör gen Eklund AnnaWahl Doktorandrepresentant Övriga nämrande Maria Lindencrona, sekreterare Maria Carlander Dilek Giir Jenny Lundström Marie Sahlen Lena Svensson 1 Sammanträdet öppnas J esper Oppelstrup öppnar mötet och konterar att ordförande och vice ordförande är borta. Utskottets ledamöter väljer J esper Oppelstrup till ordförande för dagens möte. Ordförande konstaterar därefter att utskottet iute är beslutsmässigt. Det beslutas att tillgripa per capsulam beslut varvid utskottets medlemmar fär ta ställniug till mötesprotokollet 2 Utseende av justerare Anna Wahl utses att jämte ordföranden justera protokollet. 3 Föredragningslistan Föredragningslistan fastställs. 4 Meddelanden och delegationsbeslut Inga meddelanden föreligger. 5 Föregående protokoll Föregående protokoll är justerat och läggs till handlingarna. 6 Utse sakkunniga för biträdande lektor i arkitekturteknik med inriktning mot hållbar design och byggprocesser Föredragande: Dilek Giir Dnr: A

2 2(14) Doss:412 Atta sökande finns till anställningen. Stellan Lnndström, skolchef vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, föreslår i skrivelse att adjnngerad professor Michael Eden, Chalmers tekniska högskola och professor Mette Ramsgaatd Thomsen, Kunglige Dansk Konstakademin utses till sakkunniga. beslutat efter förslag och utser Michael Eden och Mette Ramsgaatd Thomsen till sakknnniga. 7 Utse sakkunniga för biträdande lektor i stadsbyggnad med inriktning urbanteori Föredragande: Dilek Giir Handlingar i ärendet hat sänts ut. Dnr: A Doss:412 Elva sökande finns till anställniugen. Stellan Lundström, skolchef vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse att docent Carina Listerborn, Malmö högskola och professor Sverre Flack, Norwegian University of Science and Technology utses till sakkunniga. beslutar efter förslag och utser Carina Listerbom och Sverre Flack till sakknnniga. 8 Docent i vattenförvaltning(nandita Singh) Föredragande: Maria Catlander Dnr: V Doss: 67 Nandita Singh hat inkommit med en ansökan om att bli antagen som oavlönad docent i vattenförvaltuing. Professor Berit Balfors och Stellan Lundsttöm, skolchef vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, intygat i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet och föreslår att professor emeritus, Staffan Lindberg, Lunds universitet, utses till sakkunnig. Till kommitten för lärarprov föreslås vidare Elzbieta Plaza som ordförande och Hans Bergh som lärarrepresentant Emma Engström föreslås som studeranderepresentant. beslutar efter granskning och enligt förslag och utser Staffan Lindberg till sakkunnig och de föreslagna tillledamöter i lärarprovskommitten. 9 Anställningsprofil för lektor i miljöstrategisk analys med inriktning mot hållbar stadsutveckling Föredragande: Dilek Giir Dnr: VL

3 Anhållan om att anställningsprofil fastställs för anställning som lektor i miljöstrategisk analys med inriktning mot hållbar stadsutveckling har inkommit från Stellan Lundström, skolchef vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Skolan garanterar att finansiering finns tillgänglig enligt beslut i skolstyrelsen. heslutar att inrätta befatmingen samt fastställa föreslagen anställningsproftl efter viss justering, se bilaga Anställningsprofil för biträdande lektor i miljöstrategisk analys med inriktning mot miljöanpassad fordonsutveckling Föredragande: Dilek Giir Dnr: A Anhållan om att anställningsproftl fastställs för anställning som lektor i miljöstrategisk analys med inriktning mot miljöanpassad fordonsutveckling har inkommit från Stellan Lundström, skolchef vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Skolan garanterar att finansiering finns tillgänglig enligt beslut i skolstyrelsen. beslutar att inrätta befattningen samt fastställa föreslagen anställningsproftl efter viss justering, se bilaga Utse sakkunniga för biträdande lektor i inbyggda styrsystem Föredragande: Jenny Lundström Dnr: M Doss:412 vid sammanträdet utsåg Simin Nadjm-Tehrani, Linköpinga universitet till sakkunnig i ärendet. Bengt Lindberg, skolchef vid Skolan för industriell teknik och management, föreslär i skrivelse att även professor Hans A Hansson, Mälardalens högskola utses till sakkunnig. beslutar efter förslag och utser Hans A Hansson till sakkunnig. 12 Docent i kolhydratbaserade nanomaterial(qi Zhou) Föredragande: Maria Carlander Dnr: V Doss: 67 Qi Zhou har inkommit med en ansökan om att bli antagen som oavlönad docent i kolhydratbaserade nanomaterial Professor Vincent Bulone och Stefan Ståhl, skolchef vid Skolan för bioteknologi, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet och föreslår att professor Marcus Linder, VTT Technical Research Centre of Finland, utses till sakkunnig. 3(14)

4 Till kommitten för lärarprov föreslås vidare Stefan Ståhl som ordförande och Amelie Etiksson Karlström som lärarrepresentant Magdalena Malm föreslås som studeranderepresentant. beslutar efter granskning och enligt förslag och utser Marcus Linder till sakkunnig och de föreslagna tillledamöter i lärarprovskommitten. 13 Docent i datalogi(anders Ho ist) Föredragande: Maria Carlander Dnr: V Doss: 67 Anders Holst har inkommit med en ansökan om att bli antagen som oavlönad docent i datalogi. Professor Anders Lansner och Ingrid Melinder, skolchef vid Skolan för datavetenskap och kommunikation intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet och föreslår att docent Dag Wedelin, Chalmers tekniska högskola, utses till sakkunnig. Till kommitten för lärarprov föreslås vidare Jens Lagergren som ordförande och OlleBälterom lärarrepresen tant. Studeranderrpresentant föreslås vid ett senare tillfalle. beslutar efter granskning och enligt förslag och utser Dag Wedelin till sakkunnig och de föreslagna tillledamöter i lärarprovskommitren. 14 Docent i yt- och korrosionsvetenskap (Eric Tyrode) Föredragande: Maria Carlander Dnr: V Doss: 67 Eric Tyrode har inkommit med en ansökan om att bli antagen som oavlönad docent i yt- och korrosionsvetenskap. Professor Per Claesson och Chtistofer Leygraf, skolchef vid Skolan för kemiteknik intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet och föreslår att professor Bo Liedberg, Linköping Universitet, utses till sakkunnig. Till kommitten för lärarprov föreslås vidare Istvan Furo som ordförande och Saulius Marcinkevicius som lärarrepresentant. Olga Krivosheeva föreslås som studeranderepresentant. beslutar efter granskning och enligt förslag och utser Bo Liedberg till sakkunnig och de föreslagna tillledamöter i lärarprovskommitten. 15 Docent i människa-datorinteraktion(christian Bogdan) Föredragande: Marie Sahlen Dnr: V Doss: 67 Christian Bogdan har inkommit med en ansökan om att bli antagen som oavlönad docent i människa-datorinteraktion. Professor J an Gulliksen och Ingrid Melinder, skolchef vid Skolan för 4(14)

5 datavetenskap och kommunikation, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet och föreslår att professor J onas Löwgren, Malmö högskola, utses till sakkunnig. Till kommitten för lärarprov föreslås vidare Viggo!<ann som ordförande och Hedvig Kjellström som lärarrepresentant. studeranderepresentant föreslås vid ett senare tillfalle. beslutar efter granskning och enligt förslag och utser J onas Löwgren till sakkunnig och de föreslagna tillledamöter i lärarprovskommitten. 16 Docent i industriella styrsystem med inriktning mot kraftsystemkommunikation och informationssäkerhet(göran Ericsson) Föredragande: Marie Sahlen Dnr: V Doss: 67 Göran Ericsson har inkormnit med en ansökan om att bli antagen som oavlönad docent i industriella styrsystem med inriktning mot kraftsystemkommunikation och informationssäkerhet. Professor P on tus Johnson och Stefan Östlund, skolchef vid Skolan för elektro- och systemteknik, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet och föreslår att professor Terje Gjengdal, Norwegian University of Science and Technology utses till sakknnnig. Till kommitten för lärarprov föreslås vidare Lennart Söder som ordförande och Rajeev Thottappillil som lärarrepresen tant. Johan Setreus föreslås som studeranderepresentant. beslutar efter granskning och enligt förslag och utser Bo Liedberg till sakkunnig och de föreslagna tillledamöter i lärarprovskommitten. 17 Anställningsprofil för biträdande lektor i energieffektiva trådlösa system (SRA) Föredragande: Marie Sahlen Dnr: I Arrhällan om att anställningsprof1l fastställs för anställning som lektor i energieffektiva trådlösa system har inkommit från Carl Gustaf J ans son, viceskolchef vid Skolan för informations- och kommunikationsteknik Skolan garanterar att finansiering finns tillgänglig enligt beslut i skolstyrelsen. beslutar att bordlägga ärendet. 18 Anställningsprofil för biträdande lektor i komplexa tjänstesystem(sra) Föredragande: Marie Sahlen Dnr: I (14)

6 Anhållan om att anställningsprofil fastställs för anställning som lektor i komplexa tjänstesystem har inkommit från Carl Gustaf Jansson, viceskolchef vid Skolan för informations- och kommunikationsteknik Skolan garanterar att fmansiering finns tillgänglig enligt beslut i skolstyrelsen. beslutar att bordlägga ärendet. 19 Anställningsprofil för lektor i datalogi Föredragande: Marie Sahlen Dnr: VT" Anhållan om att anställningsprofil fastställs för anställning som lektor i datalogi har inkommit från Ingrid Melinder, skolchef vid Skolan för datavetenskap och kommunikation. Skolan garanterar att finansiering finns tillgänglig enligt beslut i skolstyrelsen. beslutar att inrätta befattningen samt fastställa föreslagen anställningsprofil efter viss justering, se bilaga Docent i strukturell bioteknik (Martin Lindahl) Föredragande: Maria Lindenerona Dnr: V Doss: 67 Martin Lindahl har inkommit med en ansökan om att bli antagen som oavlönad docent i strukturell bioteknik Professor Hans Hebert och Lars-Ake Brodin, skolchef vid Skolan för teknik och hälsa, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet och föreslår att professor Sven Hovmöller, Stockholms universitet, utses till sakkunnig. Till kommitten för lärarprov föreslås vidare Svein Kleiven som ordförande och Tobias Nyberg som lärarrepresentant. Mattias Mårtensson föreslås som studeranderepresentant. beslutar efter granskning och enligt förslag och utser Sven Hovmöller till sakkunnig och de föreslagna tillledamöter i lärarprovskommitten. 21 Ansökan om befordran från adjunkt tilllektor på pedagogiska meriter (Stefan Karnebäck) Föredragande: Lena Svensson Dnr: VL Jörgen Eklund anmäler jäv och deltar inte i diskussionen eller beslutet. 6(14)

7 Ansökan har inkommit från Stefan Kamebäck om befordran från tillsvidareanställd adjunkt till lektor. Ämnesområdet för anställningen som lektor ska vara detsamma som för anställningen som adjunkt enligt högskoleförordningen 4 kap. 13. Stefan Karnebäck har varit anställd som adjunkt sedan utsåg vid sammanträde den en arbetsgupp bestående av Jesper Oppelstrup, Katja Grillner och Foll<e Snickars för att bereda ärendet ytterligare. Ordförande presenterar gruppens beredning och föreslår anställningsutskottet att ansökan ska sakkunniggranskas. Utskottet beslutar fastställa anställningsproftl och sakkunniga i ärendet. fastställer föreslagen anställningsprofll, se bilaga 4. Lars-Ake Brodin, skolchef vid Skolan för teknik och hälsa, föreslår i skrivelse att professor Dag Stratmeby, Örebros universitet och Peter Sylwan, vetenskapsjoumalist, utses till sakkunniga. utser Dag Stranneby och Peter Sylwan till sakkunniga i ärendet. 22 Ansökan om befordran från adjunkt tilllektor produktionssystem (Daniel Tesfamariam Semere) Föredragande: Lena Svensson Dnr:\Tlr Ansökan har inkommit från Daniel Tesfarnarlam Sernere om befordran från tillsvidareanställd adjunkt till lektor. Ämnesområdet för anställningen som lektor ska vara detsamma som för anställningen som adjunkt enligt högskoleförordningen 4 kap. 13. Daniel Tesfarnarlam Sernere har varit anställd som adjunkt sedan fastställer föreslagen anställningsprofil, se bilaga 5. Bengt Lindberg, skolchef vid Skolan förindustriell teknik och management, föreslår i skrivelse att professor Christer Johansson, Mälardalens högskola och Monica Bellgran, Mälordalens högskola utses till sakkunniga. beslutar enligt förslag och utser ChristerJohansson och Monica Bellgran till sakkunniga i ärendet. 23 Övriga ärenden 23 a Anställningsprofilror biträdande lektor i vindktaftteknik Föredragande: Maria Lindenerona Dur: A Anhållan om att anställningsproftl fastställs för anställning som biträdande lektor vindkraftsteknik har inkommit från Anders Forsgren, viceskolchef vid Skolan för teknikvetenskap. Simlan garanterar att finansiering finns tillgänglig enligt beslut i skolstyrelsen. 7(14)

8 beslutar att inrätta befattningen samt fastställa föreslagen anställningsproftl efter viss justering, se bilaga b Tider for vårens anställningsutskott Onsdagen den 19 januari kl. 13:00-14:30 Onsdagen den 2 februari kl. 13:00-14:30 Onsdagen den 16 februari kl. 13:00-14:30 Onsdagen den 2 mars kl. 13:00-14:30 Torsdagen den17mars kl. 13:00-14:30 Onsdagen den30mars kl. 13:00-14:30 Onsdagen den 13 april kl. 13:00-14:30 Onsdagen den 27 april kl. 13:00-14:30 Onsdagen den 11 maj Id. 13:00-14:30 Onsdagen den 25 maj kl. 13:00-14:30 Onsdagen den 8 juni kl. 13:00-14:30 Onsdagen den 22 juni kl. 13:00-14:30 8(14) 24 Sammanträdet avslutas Ordföranden tackar de närvarande och förklarar sammanträdet avslutat. Vid protokollet (f) c-i" ('"&-.c r{\, Maria Lindenerona Justeras a""p Anna Wahl

9 9(14) Bilaga 1 Anställningsprofil for lektor i Miljöstrategisk analys med inriktning mot hållbar stadsutveckling Ämnesområde Miljösttategisk analys med inriktning mot hållbar stadsutveckling Ämnesbesklivning Ämnet omfattar analyser för kunskapsuppbyggoad och långsiktiga lösningar kring sttategiska miljöproblem i skämingen mellan samhällsförändring och tekoikutveckling. Inriktningen mot hållbar stadsutveckling innehåller analyser av vad en sådan stadsutveckling kan innebära och hur den kan realiseras. Kopplingen mellan planering och tniljö är av särskilt intresse. Behörighet För behörighet att anställas som lektor krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet inom området, genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper samt pedagogisk skicklighet. Bedömningsgrunder Det är viktigt att den sökande kan dokumentera erfarenhet av att ge och utveckla kurser och program inom utbildningen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Av vikt är också sökandens dokumenterade förmåga att självständigt initiera och driva forskoing av hög vetenskaplig kvalitet och publicera sig i internationella tidskrifter. Som särskild bedömningsgrund kommer dokumenterad förmåga att fmna extern fmansiering för forskning att tillmätas stor vikt. Erfarenhet av tvärvetenskaplig forskoing är väsentlig och kopplingen mellan planering och miljö är av särskilt intresse.

10 10(14) Bilaga 2 Anställningsprofil biträdande lektor i miljöstrategisk analys med inriktning mot miljöanpassad fordonsutveckling Ämnesområde Miljöstrategisk analys med inriktning mot hållbar fordonsutveckling. Ämnesbesktivning Ämnet omfattar analyser för kunskapsuppbyggnad och långsiktiga lösningar kring strategiska tniljöproblem i skärningen mellan samhällsförändring och teknikutveckling. Inriktningen innebär utveckling och tillämpning av metoder för miljöanpassad fordonsutveckling, till exempel miljöbedömningsmetoder och scenariotekniker. Behörighet För att anställas som biträdande lektor krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det fums särskilda skäl, t.ex. föräldraledighet. Bedömningsgrunder Innehavaren ska ha dokumenterad erfarenhet av miljöbedömningsmetoder från olika samhällssektorer. Innehavaren ska också ha doknmenterad erfarenhet och förmåga att arbeta i tvärvetenskapliga projekt och miljöer och samverka med fordonsindustrin samt doknmenterad erfarenhet av att utveckla och ge kurset inom energi- och miljöområdet, på grundnivå, avancerad nivå och forskamivå. Som särskild bedömningsgrund gäller den sökandes vetenskapliga skicklighet inom ämnesområdets inriktning enligt ämnes beskrivningen, samt den sökandes förmåga att bidra till utbildningen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom ätnnesområdet enligt ätnnesbeskrivningen. Av yttersta vikt är den sökandes förmåga att etablera och utveckla samarbeten inom utbildning och forskning inom ämnesområdet enligt ämnes beskrivningen. En ytterligare bedömningsgrund är den sökandes förmåga att kunna etablera en oberoende forskningsverksamhet. Bedömningsgrunder vid ansökan om befordran av biträdande lektor tilllektor Bedömningsgrunderna utgörs av den sökandens förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella skrifter, och sökandens förmåga att erhålla fmansiering av forskningsverksamhet. Som särskild bedömningsgrund gäller sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar, samt inom utbildningen leda pedagogiskt utvecklingsarbete.

11 11(14) Bilaga3 Anställningsprofil för lektor i datalogi Ämnesområde Datalogi Åmnesbesktivning Datalogi är metodvetenskapen för konstruktion av datorprogram innefattande såväl teoretisk grund som praktisk fardighet för utveckling av produkter och system som innehåller datorer och programvara. Behörighet För behörighet att anställas som lektor krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet inom området, genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper samt pedagogisk skicklighet. Som särskilda behörighetskrav gäller förmåga att söka, erhålla medel för och driva forskningsprojekt, samt förmåga att leda utbildnings- och forskningsverksamhet. Bedömningsgrunder Vid anställningen kommer lika vikt att fastas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet. Som särskild bedömningsgrund gäller dokumenterad förmåga att utveckla utbildning och undervisning i datalogi. Relevant industriell erfarenhet och/ eller internationell akademisk erfarenhet är meriterande. Det är ett krav att kunna undervisa på grundläggande nivå i både databasteknik och allmän datalogi såväl på svenska som på engelska. Den som inte uppfyller behörighetskraven beträffande högskolepedagogisk utbildning eller förmåga att undervisa på antingen svenska eller engelska anställs längst ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Om behörigheten förvärvas under denna anställningstid ska anställningen på begäran övergå i en tillsvidareanställning.

12 12(14) Bilaga 4 Anställningsprofil för Stefan Karnebäck Stefan Karnebäck, tillsvidareanställd adjunkt vid skolan för teknik och hälsa, STH, har ansökt om befordran till en anställning som lektor vid KTH. En anställningsprof!l bestående av ämnesområde och behörighetskrav skall fastställas för den sökande. Enligt högskoleförordningen 4 kap. 13 skall ämnesområdet för anställningen som lektor vara detsamma som för anställningen som adjunkt. Stefan Karnebäck anställdes 2007 som adjunkt. Beslut beslutar att fastställa följande anställningsprofil för sökande Stefan Karnebäck Ämnesområde Medicinsk teknologi/medical Technology Behörighetskrav Högskoleförordningen 4 kap. 5 och universitetsstyrelsens beslut , prot 5/08, 2.4 Anställningsordning för lärare vid KTH.

13 13(14) Bilaga 5 Anställningsprofil för Daniel Tesfarnarlam Sernere Daniel Tesfamariam Sernere tillsvidareanställd adjunkt vid skolan för industriell teknik och management, ITM, har ansökt om befordran till en anställning som lektor vid KTH. En anställningsprofil bestående av ämnesområde och behörighetskrav skall fastställas för den sökande. Enligt högskoleförordningen 4 kap. 13 skall ämnesområdet för anställningen som lektor vara detsamma som för anställningen som adjunkt. Daniel Tesfarnadam Sernere anställdes som adjunkt. beslutar att fastställa följande anställningsprof11 för sökande Daniel Tesfamariam Sernere Ämnesområde Produktionssystem/Production Systems Behörighetskrav Högskoleförordningen 4 kap. 5 och universitetsstyrelsens beslut , prot 7/09, 2.5 Anställningsordning för lärare vid KTH.

14 14(14) Bilaga 6 Anställningsprofil för biträdande lektor i vindktaftteknik Ämnesområde Vindkraftteknik Ämnesbesktivning Ämnet omfattar de delar av vindkrafttekniken där vetenskapsområdet tillhör den tekniska mekaniken, vilket iniducletar aerodynamik för blad och torn, inklusive strömning i det attnosfåriska gränsskiktet och i vaken bakom turbiner samt aeroelasticitet och strukturmekanik Behörighet Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en udändsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fdga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Ä ven den som avlagt examen tidigare bör komma ifdga i första hand, om det finns särskilda skäl. Bedömningsgrunder I bedömningen av de sökande kommer stor vikt att läggas vid vetenskaplig skicklighet. Denna skicklighet ska vara visad genom internationell publicering och etablering av samarbeten i ett eller flera av ämnesområdets discipliner. Forskningen kan ha såväl experimentell som numerisk inriktning, men även teoretisk modellering är av vikt för befattningen. Den sökandes förmåga att etablera en oberoende forskningsverksamhet kommer att beaktas. Vikt kommer även att läggas vid den sökandes förmåga att genomföra utbildning av hög kvalitet inom grund- och forskarutbildning, då det inom anställningen kommer att ingå att vara ansvarig för institutionens undervisning inom området. Förmåga till etablering och utveckling av samarbeten med andra discipliner av vindkrafttelmiken inom KTH, lilcsom med externa aktörer, avseende såväl forskning som undervisning, tillmäts stor betydelse. Innehavaren förväntas också kunna erhålla extern finansiering för forskning inom området. Befordran tilllektor Vid ansökan om befordran tilllektor kommer sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella skrifter, och förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Som särskild bedömningsgrund gäller sökandes förmåga att självständigt etablera samarbeten och forskningsinriktningar, samt inom utbildningen leda pedagogiskt utvecklingsarbete.

Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Gustav Amberg Henrik Christensen Eva Malmström Lars-Göran Mattsson Seshadri Seetharaman

Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Gustav Amberg Henrik Christensen Eva Malmström Lars-Göran Mattsson Seshadri Seetharaman PROTOKOLL Rekryteringsnämnden Sammanträdesdatum 2004-03-31 Protokoll nr 5/04 Närvarande: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Gustav Amberg Henrik Christensen Eva Malmström Lars-Göran Mattsson Seshadri

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Ulf Karlsson Svante Linusson Lars-Ake Brodin

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Ulf Karlsson Svante Linusson Lars-Ake Brodin PROTOKOLL Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Ulf Karlsson Svante Linusson Lars-Ake Brodin J esper Oppelstrnp Doktorandrepresentant May-Britt Öhman Studerandrepresentant

Läs mer

Studeranderepresentanter Niclas Fuglesang Geuken. Helena Lundquist Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentanter Niclas Fuglesang Geuken. Helena Lundquist Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare 15/2016 1 (6) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2016-10-04 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Anna

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

J esper Oppelstrop Göran Stemme

J esper Oppelstrop Göran Stemme PROTOKOLL Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sophia Hober Ulf Karlsson J esper Oppelstrop Göran Stemme S tuderandrepresentan t Kerstin Holmström OskarLind

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE ~ Protokoll ru~/ 12 PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Närvarande ledamöter: Liirmnpresentanter Studeranderepresmtant Sören Östlund, ordförande Nina Wormbs Ana Rusu Gustaf Forsman Emelie

Läs mer

Studeranderepresentanter Tobias Bolin, studeranderepresentant Niclas Fuglesang Geuken, studeranderepresentant

Studeranderepresentanter Tobias Bolin, studeranderepresentant Niclas Fuglesang Geuken, studeranderepresentant 9/2017 1 (8) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-05-09 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Anna

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter F o!k e Snickars, ordförande Lars-Ake Brodin Sophia Hober Jan Wikander J esper Oppelstrnp

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter F o!k e Snickars, ordförande Lars-Ake Brodin Sophia Hober Jan Wikander J esper Oppelstrnp Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter F o!k e Snickars, ordförande Lars-Ake Brodin Sophia Hober Jan Wikander J esper Oppelstrnp Stnderandreptesentant Kerstin Hohnström Oskar

Läs mer

J an Wikand er J esper Oppelstrop Göran Stemme

J an Wikand er J esper Oppelstrop Göran Stemme Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sophia Hober J an Wikand er J esper Oppelstrop Göran Stemme Studerandrepresentant Kerstin Holmström Oskar

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2006-12-20 Protokoll nr 19/06. Övriga närvarande Maria Lindencrona, sekreterare

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2006-12-20 Protokoll nr 19/06. Övriga närvarande Maria Lindencrona, sekreterare PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2006-12-20 Protokoll nr 19/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Mårtensson Göran Stemme Studeranderepresentanter Per

Läs mer

Sammanträdesdatum Läratreptesentanter Folke Snickars, ordförande Jörgen Eklund Sophia Hober Göran Stemme

Sammanträdesdatum Läratreptesentanter Folke Snickars, ordförande Jörgen Eklund Sophia Hober Göran Stemme Protokoll Närvarande ledamöter: Sammanträdesdatum Läratreptesentanter Folke Snickars, ordförande Jörgen Eklund Sophia Hober Göran Stemme Svante Linusson J esper Oppelstrop Anna Wahl Doktorandrepresentant

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter F o!k e Snickars, ordförande Lars-Åke Brodin Sophia Hober J an Wikand er Ulf Karlsson J esper Oppels trup Studerandrepresentant Oskar

Läs mer

Protokoll nr Rekryteringsnämnden Sammanträdesdag Lärarrepresentanter Gustav Amberg Tomas Egeltoft Lars Kloo

Protokoll nr Rekryteringsnämnden Sammanträdesdag Lärarrepresentanter Gustav Amberg Tomas Egeltoft Lars Kloo Protokoll nr 1-2003 Rekryteringsnämnden Sammanträdesdag 2003-01-22 Närvarande ledamöter Christina Moberg, prodekanus, ordförande Lärarrepresentanter Gustav Amberg Tomas Egeltoft Lars Kloo Övriga närvarande

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 1/2014 1 (8) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2014-01-14 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Ana Rusu Kaj Lindecrantz

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 17/2017 1 (5) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-10-17 Närvarande (beslutande): Närvarande (övriga): Frånvarande Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor

Läs mer

Sammanträdesdatum studeranderepresentant

Sammanträdesdatum studeranderepresentant Protokoll Närvarande ledamöter: Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Katja Grillner Sophia Hober Svante Linusson J esper Oppelstrop Göran Stemme Jörgen Eldund studeranderepresentant

Läs mer

Befordringsnämnden Sammanträdesdatum Protokoll nr 4/04. Studeranderepresentant Anna Bäcklund

Befordringsnämnden Sammanträdesdatum Protokoll nr 4/04. Studeranderepresentant Anna Bäcklund PROTOKOLL Befordringsnämnden Sammanträdesdatum 2004-05-11 Protokoll nr 4/04 Närvarande: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Staffan Henriksson Anders Hult Arne Johnson Tuula Teeri Stefan Östlund

Läs mer

I$S ""'"""""' ~. Q~ Q/J. if! KTHl. t VETENSKAP fil. 0 & OCH KONST a:4l.t. ~~- _A>Jf!) '"~))[-e:n"' PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE

I$S '' ~. Q~ Q/J. if! KTHl. t VETENSKAP fil. 0 & OCH KONST a:4l.t. ~~- _A>Jf!) '~))[-e:n' PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE I$S ""'"""""' ~. Q~ Q/J if! KTHl t VETENSKAP fil 0 & OCH KONST a:4l.t ~~- _A>Jf!) '"~))[-e:n"' Protokoll nr 111)112 PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Närvarande ledamöter: l..iiran epresenta

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 2/2017 1 (6) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-01-31 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Bo

Läs mer

Deltagit: Gustav Amberg Anders Szepessy. Kungliga Tekniska högskolan Skolan för Teknikvetenskap

Deltagit: Gustav Amberg Anders Szepessy. Kungliga Tekniska högskolan Skolan för Teknikvetenskap Styrelsemöte 6 2010 Per Capsulam Protokoll Deltagit: Gustav Amberg Anders Szepessy Karin Blom Joakim Westh Mark Pearce John Eriksson Mats Åbom 1. Rekrytering av biträdande lektor i vindkraftteknik [bilaga

Läs mer

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid 1 (7) BESLUT ON/FN 2013-06-10 Rev. 2014-09-16 (del.) SU FV-1.9-2638-14 Carina Nymark Utredare Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning som biträdande lektor och

Läs mer

Sammanträdesdatum studeranderepresentant Gustaf Forsman

Sammanträdesdatum studeranderepresentant Gustaf Forsman Protokoll /FR Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Sophia Hober, ordförande Nina Wormbs Malin Selleby Kaj Lindeeran tz Sören Östlund Bo Wahlberg studeranderepresentant Gustaf Forsman

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 16/2017 1 (10) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-10-03 Närvarande (beslutande): Närvarande (övriga): Frånvarande Lärarrepresentanter Johan Håstad, professor

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet Beslutsorgan Anställningsutskottet 2/201 4 1 (5) Anställningsutskottet Datum för mötet: Närvarande (beslutande): 2 014-01-28 Lärarrepresentanter Sophia Rober, dekanus, ordförande Ana Rusu Anders Karlström

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet Beslutsorgan Anställningsutskottet 1 (16) Anställningsutskottet Datum för mötet: Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Anders Karlström Bo Wahlberg Malin Selleby

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 17/2016 1 (7) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2016-11-01 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Katja Grillner, vice ordförande,

Läs mer

sekreterare Beslut/Åtgärd Ad acta. bilaga p 45

sekreterare Beslut/Åtgärd Ad acta. bilaga p 45 . )M Ed Medicinska fakulteten a G,,.,.,A w ALE RS~~ 1(5) Närvarande: Peter Naredi Sven Bergström Leif Carlsson Magdalena Domellöf Kerstin Lagervall (sjukvårdshuvudmannen) Pernilla Lundberg Karin Nylander

Läs mer

Vid bedömningen gäller reglerna i högskoleförordningen (1993:100) och Örebro universitets anställningsordning.

Vid bedömningen gäller reglerna i högskoleförordningen (1993:100) och Örebro universitets anställningsordning. ORU 1.2.1-02595/2017 Behörighetskrav och bedömningsgrunder samt anvisningar till sakkunnigutlåtande för professorsanställningar inom ENT-nämndens ansvarsområde vid Örebro universitet Vid bedömningen gäller

Läs mer

PROTOKOLL FRAN ANST ALLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRADE

PROTOKOLL FRAN ANST ALLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRADE Anstiillningsutskottet/FR Protokoll nr 13/ 13 PROTOKOLL FRAN ANST ALLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRADE Niirvarande ledamoter: Liirarrepresentanter S tuderanderepresentanter Ovtiga ndmarande Sophia H ober, ordforande

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress: http://regelverk.liu.se).

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress: http://regelverk.liu.se). 2012-12-07 BILAGA Dnr LiU-2012-01933 USP 2012-6.8 1(17) Anställningsordning Enligt 2 kap 2 9 p högskoleförordningen (HF) ska universitetsstyrelsen besluta om en anställningsordning. Universitetsstyrelsen

Läs mer

Studeranderepresentanter Tobias Bolin, studeranderepresentant Niclas Fuglesang Geuken, studeranderepresentant

Studeranderepresentanter Tobias Bolin, studeranderepresentant Niclas Fuglesang Geuken, studeranderepresentant 11/2017 1 (9) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-06-07 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Anna Delin, professor, ICT Tommy

Läs mer

Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor

Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor Sid 1 (6) Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor Behörighet Behörighet att anställas som professor regleras av Högskoleförordningen (HF 4 kap; utdrag

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

PROTOKOLL PER CAPSULAM

PROTOKOLL PER CAPSULAM KONSTFACK KU-nämnden PROTOKOLL PER CAPSULAM Datum 2013-03-20 Per capsulam skickat med epost 2013-03-20. Svar har inkommit från ledamöter markerade med X. Lärarrepresentanter X Zandra Ahl X Magnus Bärtås

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Dnr: BTH R018/17, Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola

Dnr: BTH R018/17, Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola Dnr: BTH-1.2.1-0060-2017 R018/17, 2017-04-04 Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola Dessa riktlinjer kompletterar Anställningsordning för lärare vid

Läs mer

sekreterare p Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs med tillägg av pp

sekreterare p Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs med tillägg av pp 1(6) Närvarande: Erik Johansson Katrine Åhlström Riklund Sven Bergström Karin Nylander Olov Rolandsson Britt-Inger Saveman Christina Stecksén-Blicks Ragnberth Helleday ledamot, ordförande, pp 86-90, 92-108

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 1/06

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 1/06 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2006-01-25 Protokoll nr 1/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Henrik Christensen Lena Häggström Lars-Göran Mattsson Lena

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

23 augusti 2007 Rum U103 Klockan PROTOKOLL. Dekanus, ordförande Professor. Professor. Professor. Professor Professor

23 augusti 2007 Rum U103 Klockan PROTOKOLL. Dekanus, ordförande Professor. Professor. Professor. Professor Professor NÄMNDEN FÖR FORSKNINGS- OCH FORSKARUTBILDNINGSFRÅGOR HÄLSA OCH SAMHÄLLE Sammanträdesdatum 23 augusti 2007 Rum U103 Klockan 9.00-11.00 PROTOKOLL Närvarande ledamöter Margareta Östman Thomas Arnebrant Tautgirdas

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten REGLER 2007-11-27 F1 4874/07 Regler för anställning av lärare vid Naturvetenskapliga fakulteten (Anställningsordning) Denna anställningsordning utgör

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet Beslutsorgan Anställningsutskottet 1 (10) Anställningsutskottet Datum för mötet: 2014-08-26 NäiVarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sophia Rober, dekanus, ordförande Anders Karlström Kaj Lindecrantz

Läs mer

Karriärplan och halvtidsutvärdering för biträdande lektor

Karriärplan och halvtidsutvärdering för biträdande lektor RIKTLINJE Gäller från och med 2014-01-01 Karriärplan och halvtidsutvärdering för biträdande lektor Gäller från och med 1 april 2014. Beslutad av fakultetsrådet (protokoll nr 2/2014) I denna riktlinje finns

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN ORU 1.2.1-02217/2016 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap Datum: 2016-06-14 1 Bakgrund Rektor har i instruktion

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan Dnr V-2013-0752 Träder i kraft 2014-01-01 Löpnummer 2015:3 INTERN FÖRESKRIFT Beslutad Diarienummer Nr 2-2014 2013-12-10 V-2013-0752 Beslutsorgan Universitetsstyrelsen Anställningsordning för lärare vid

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress:

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress: 2016-11-08 1(20) Anställningsordning Enligt 2 kap 2 9 p högskoleförordningen (HF) ska universitetsstyrelsen besluta om en anställningsordning. Universitetsstyrelsen har tidigare fastställt universitetets

Läs mer

Biträdande. universitetslektor

Biträdande. universitetslektor Doktorand Post doktor Junior universitetslektor Biträdande universitetslektor Universitets- lektor Biträdande professor Professor Universitets- adjunkt Extern rekrytering Kompetensprövning för befordran

Läs mer

PROTOKOLL FRAN ANSTALLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRADE. Soren Ostlund, ordforande Ana Rusu Bo Wahlberg Malin Selleby

PROTOKOLL FRAN ANSTALLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRADE. Soren Ostlund, ordforande Ana Rusu Bo Wahlberg Malin Selleby 1(8) ~v.>o Anstallningsutskottet/FR Protokoll nr 7/13 PROTOKOLL FRAN ANSTALLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRADE Niirvarande ledamoter: Liirampresentanter S tuderanderepresetttanter Ovriga niirvarande Soren Ostlund,

Läs mer

REGLER ANTAGNING AV DOCENT

REGLER ANTAGNING AV DOCENT 1(6) Anställningsnämnden 2017-03-23 Dnr 2017/543 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst. Att vara docent är en vetenskaplig

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2013/6 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Kallelse/Dagordning 2014-06-27 Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Datum: 2014-06-27 Svar Ledamöter: Adjungerande: Svar lämnas till FHL fhl@lnu.se senast den 2 juli 2014 kl 18.00.

Läs mer

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr Beslutsdatum 2017-02-20 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen Anställningsordning Dnr 195-2017 Universitetsstyrelsen 2017-02-20 195-2017 HR-enheten Ersätter US 25-13 2 av 15 Luleå tekniska universitet,

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (23) 2015-05-22 SU FV-2.3.1.2-1370-15 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2015-05-22. Ersätter tidigare

Läs mer

Anställningsordning för lärare

Anställningsordning för lärare Diarienummer: Ö 2015/201 Datum: 2015-03-30 Författare: Marie-Louise Schüssler Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2015-04-23 Giltighetstid: Tillsvidare 1(15) Personalchef Marie-Louise Schüssler Anställningsordning

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Jörgen Eklund Sophia Hober Svante Linusson. Göran Stemme Anna Wahl

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Jörgen Eklund Sophia Hober Svante Linusson. Göran Stemme Anna Wahl Protokoll Anställoingsutskotret Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Jörgen Eklund Sophia Hober Svante Linusson Göran Stemme Anna Wahl studeranderepresentant

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2009:933 Utkom från trycket den 29 september 2009 utfärdad den 10 september 2009. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack

ANSTÄLLNINGSORDNING. för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack Fastställd av högskolestyrelsen 2012-02-14 Reviderad 2016-05-17 ANSTÄLLNINGSORDNING för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack INNEHÅLL 1. Inledning... 2 2. Lärare... 2

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH- OCH (E)NT-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH- OCH (E)NT-NÄMNDEN Dnr: ORU 1.2.1-3197/2014 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH- OCH (E)NT-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för medicin och hälsa Fakultetsnämnden för ekonomi-, natur- och teknikvetenskap

Läs mer

Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Ana Rusu Bo Wahlberg Malin Selleby Helena Mattsson Svante Linusson Sören Östlund

Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Ana Rusu Bo Wahlberg Malin Selleby Helena Mattsson Svante Linusson Sören Östlund Beslutsorgan Anställningsutskottet 1612014 1 (5) Anställ n i ng s utskottet Datum för mötet: 2014-10- 21 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Ana Rusu Bo Wahlberg

Läs mer

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr Beslutsdatum 2013-06-18 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen Anställningsordning Dnr 2552-11 Universitetsstyrelsen 2013-06-18 2552-11 Personal Ersätter US 47-12 2 av 16 ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR LTU Innehållsförteckning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN ORU 1.2.1-02219/2016 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för medicin och hälsa Datum: 2016-06-17 1 Bakgrund Rektor har i instruktion till fakultetsnämnderna

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2014

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2014 Kallelse Nr 2:2014 möte 2, den 18 mars 2014 Omfattning 1-8 Datum och tid: Tisdagen den 18 mars 2014 kl 13.15-15.00. Plats: Ledamöter: L307 (IPR), Eskilstuna Anne Söderlund Ordförande, prodekan för forskning

Läs mer

Ledningssekreterare Viktoria Tössberg

Ledningssekreterare Viktoria Tössberg Protokoll Rektors beslutsmöte, 2016:7 Datum: 2016-04-18 Tid: 15.00-15.35 Plats: Viktor Rydbergsrummet Beslutsfattare: Bisittare: Protokollförare: Övriga närvarande: Föredragande: Rektor Pam Fredman Prorektor

Läs mer

ledamot, ordförande ledamot suppleant, pp 1-5, 7-24 ledamot ledamot suppleant tjänstgörande supplenat ledamot ledamot suppleant sekreterare

ledamot, ordförande ledamot suppleant, pp 1-5, 7-24 ledamot ledamot suppleant tjänstgörande supplenat ledamot ledamot suppleant sekreterare 4 M E.,~ Medicinska fakulteten s C,.,., F' 12, al A, (VERS\ 1(5) Närvarande: Lars Hjalmar Lindholm Sven Bergström Marie Bixo Sven Bergström Birgitta.Bernspäng Leif Carlsson Erik Johansson Kerstin Lagervall

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. anställning och befordran av lärare. reviderad 2013-02-18

ANSTÄLLNINGSORDNING. anställning och befordran av lärare. reviderad 2013-02-18 ANSTÄLLNINGSORDNING anställning och befordran av lärare reviderad 2013-02-18 Styrdokument: Beslut US 2013-02-18 Dnr C 2013/295 Ersätter Dnr C 2012/258 Giltighetstid fr o m 2013-02-18 T o m Tillsv. Ansvarig

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

Dnr: BTH Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola

Dnr: BTH Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola Dnr: BTH-1.2.1-0052-2017 Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14, 18 Gäller från och med 2017-02-14 Ersätter dnr: BTH-1.2.1-0149-2016 Anställningsordning

Läs mer

Riktlinjer för antagning av docent vid Tekniska högskolan

Riktlinjer för antagning av docent vid Tekniska högskolan LINKOPINGS UNIVERSITET DNR L1U-2016-00361 BESLUT 1(1) Riktlinjer för antagning av docent vid Tekniska högskolan Bakgrund Tekniska högskolans fakultetsstyrelse fastställde senast 2011-10-26 tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Lärarrepresentanter Jan Nilsson professor, dekanus ordförande. professor, prodekanus FoFU. Mef Nilbert professor justeringsman

Lärarrepresentanter Jan Nilsson professor, dekanus ordförande. professor, prodekanus FoFU. Mef Nilbert professor justeringsman PROTOKOLL 1 av 2 Sammanträdesdatum 2005-12-15 Fakultetsstyrelsen Närvarande Lärarrepresentanter Jan Nilsson professor, dekanus ordförande Ingalill Rahm Hallberg professor, prodekanus vårdvetenskap Ingmar

Läs mer

Fakulteten för teknik Styrelse

Fakulteten för teknik Styrelse Protokoll Sammanträdesdatum: 2013-08-29 Fakulteten för teknik Styrelse Närvarande ledamöter: frånvarande: föredragande: Staffan Carius, dekan, ordförande Ann-Charlotte Larsson, prodekan Fredrik Hjorth,

Läs mer

Tid: Måndagen den 18 januari 2016 kl Lokal: Konferensrummet, Medfak:s kansli, Sandbäcksgatan 7 plan 1

Tid: Måndagen den 18 januari 2016 kl Lokal: Konferensrummet, Medfak:s kansli, Sandbäcksgatan 7 plan 1 1(5) Tid: Måndagen den 18 januari 2016 kl. 13.00 14.30 Lokal: Konferensrummet, Medfak:s kansli, Sandbäcksgatan 7 plan 1 Närvarande: Ledamöter: Fredrik Elinder ordförande Peter Söderkvist vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Övriga närvarande Maria Lindencrona) sekreterare Johan Gerdin Katarina Bröms Helena Lundqvist

Sammanträdesdatum Övriga närvarande Maria Lindencrona) sekreterare Johan Gerdin Katarina Bröms Helena Lundqvist Protokoll /FR Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Sophia Ho ber, ordförande 1-7 9-31 AnaRusu Malin Selleby Kaj Lindecrantz J esper Oppelstrup Sören Östlund 1-18, 20, 22-31 Bo Wahlberg

Läs mer

Förfarande vid handläggning av ett ärende om anställning

Förfarande vid handläggning av ett ärende om anställning Rektor Linköpings universitet Juridiska avdelningen Caroline Cruz 2002-02-21 Förfarande vid handläggning av ett ärende om anställning Anmälan N har i en skrivelse till Högskoleverket ifrågasatt Linköpings

Läs mer

V (KS-kod 1.2) Gäller från och med Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

V (KS-kod 1.2) Gäller från och med Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan FÖRESKRIFT Diarienummer V-2016-0106 (KS-kod 1.2) Gäller från och med 2017-01-01 Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan Innehållsförteckning Inledning... 1 I. Lärare vid KTH... 2 Lärarkategorier...

Läs mer

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 Dnr: MIUN 2013/1282 Mittuniversitetets anställningsordning Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 INNEHÅLL ALLMÄNT 2 ANSTÄLLNINGSORDNING 4 REKRYTERINGSPOLITIKENS MÅL 4 STRATEGI FÖR REKRYTERING

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR ANSTÄLLNING AV LÄRARE VID SAHLGRENSKA AKADEMIN

ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR ANSTÄLLNING AV LÄRARE VID SAHLGRENSKA AKADEMIN STYRDOKUMENT Dnr V 2012/723 ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR ANSTÄLLNING AV LÄRARE VID SAHLGRENSKA AKADEMIN Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion sahlgrenska.gu.se/internt/lararrekrytering Sahlgrenska akademins

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Nuvarande anställningsordning gäller från och med 2013-03-01 och är beslutad av styrelsen. Rektor har 2013-11-15 beslutat om vissa ändringar i anställningsordningen

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor Umeå universitet, 901 87 Umeå Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Telefon: 090-786 57 93 telefax: 090-786 66 75 E-post: monica.sunden@adm.umu.se Beslut 2008-10-15 Dnr 315-5332-07 Med revidering fastställd

Läs mer

P. 54 67, 73 P. 54 61, 64-66. Ärende Anmärkning Föredragande/Dnr

P. 54 67, 73 P. 54 61, 64-66. Ärende Anmärkning Föredragande/Dnr Sid 1 (6) Närvarande Ledamöter Bengt Järvholm Maria Fällman Katrine Åhlström Riklund Stefan Björklund Charlotte Häger Ross Amanda Irgum Nina Gennebäck Älvedal Lars Ågren Monia Letaief Jack Lysholm Ellinor

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Förslag fastställd av Institutionsstyrelsen 2011-10-28 Reviderad 2012-02-13 Reviderad 2015-03-27 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i datalogi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i datalogi Studieplan för utbildning på forskarnivå i datalogi Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH Reviderad version, 28 februari 2008. Gemensamma föreskrifter för utbildningen på forskarnivå vid KTH

Läs mer

Anställningsordning för lärare

Anställningsordning för lärare Diarienummer: GIH 2016/18 Datum: 2016-04-22 Författare: Marie-Louise Schüssler Beslutat av: Högskolestyrelsen Giltighetstid: tillsvidare Anställningsordning för lärare Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen

Läs mer

Anvisningar till anställningsordning för lärare

Anvisningar till anställningsordning för lärare Anvisning Gäller från och med Diarienummer: 2016-01-01 V-2015-0732 Fakultetsrådet 2015-12-08, bilaga 2 Anvisningar till anställningsordning för lärare Innehållsförteckning Inledning... 1 1. Anställning

Läs mer

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR Anställning och befordran av lärare vid högskolor och universitet regleras i Högskoleförordningen. Behörig att anställas

Läs mer

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Diarienummer N 2013/94 Naturvetenskapliga fakulteten Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga

Läs mer

Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet

Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet LEDNINGSKANSLIET 2013-06-05 Dnr C2013/430 Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet 1. Inrättande Forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet har inrättats genom beslut

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Reviderad 2012-02-13 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Denna arbetsordning syftar till att vara en vägledning för institutionens

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå FÖRESKRIFTER 1 2013-06-15 Dnr LS 2012/719 Styrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-15, XX. Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100)

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet Beslutsorgan Anställningsutskottet 1 Anställningsutskottet Datum för mötet: Närvarande (beslutande): Lärarr epres entanter Sophia Rober, dekanus, ordförande Anders Karlström ej 8 Karl Meinke Kaj Lindecrantz

Läs mer

ANVISNING Gäller från och med Diarienummer V Anvisningar till anställningsordning för lärare

ANVISNING Gäller från och med Diarienummer V Anvisningar till anställningsordning för lärare ANVISNING Gäller från och med Diarienummer 2017-01-01 V-2016-0884 Anvisningar till anställningsordning för lärare Innehållsförteckning Inledning... 1 1. Anställning av professor, lektor och biträdande

Läs mer

16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064).

16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064). 16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064). 3 kap. Har upphävts genom förordning (2010:1064). 4

Läs mer

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola Beslutsdatum: 2013-06-25 MDH 1.1.1 220/13 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Maria Spennare Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut

Läs mer