SV Västra Götaland. Verksamhetsberättelse Kultur Folkhälsa Lokal kraft Hållbar utveckling Mångfald

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SV Västra Götaland. Verksamhetsberättelse 2013. Kultur Folkhälsa Lokal kraft Hållbar utveckling Mångfald"

Transkript

1 SV Västra Götaland Verksamhetsberättelse 2013 Kultur Folkhälsa Lokal kraft Hållbar utveckling Mångfald

2 Verksamhetsberättelse 2013 SV Region Västra Götaland Sida 2 av 28 Innehållsförteckning Året som gått för SV Västra Götaland... 4 Till grund för verksamheten SV Västra Götalands verksamhet... 4 Internationellt... 5 Organisationsmarknad...10 Projekt...21 Organisation...22 Pedagogisk utveckling - Cirkelledarna...22 Förtroendevalda...24 Tjänstemän...25 SV Region Västra Götaland...26 Marknadsföring...26 Andra samarbeten...26 Samarbetspartners...27 Volymmål (deltagardagar) för regionala kurs-konferensverksamheten...28

3 Verksamhetsberättelse 2013 SV Region Västra Götaland Sida 3 av 28 Dokumenttyp: Dokumentnamn: Dokumentnummer: Plan Verksamhetsberättelse för år 2013 SV Västra Götaland Utarbetat av: Godkänt av: Ersätter datum: sbb Regionstyrelsen OB 022: Datum: SV i Västra Götaland är organiserade i 6 olika enheter, 5 avdelningar och 1 regional enhet (Regionförbund), det senare omfattande hela VG-området. Avdelningarna har följande indelning: Göteborg (bestående av kommunerna Gbg och Öckerö) GR Sydost (bestående av A-sås, Lerum, Mölndal och Partille kommuner) Sjuhärad (bestående av kommunalförb-omr Sjuhärad + Härryda=9 kommuner) Skaraborg (bestående av kommunalförb-omr Skaraborg = 15 kommuner) Väst (bestående av kommunalförb-omr Fyrbodal + Lilla Edet, Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn = 19 kommuner) Dessa avdelningar är de som uppträder utåt mot allmänheten, men även verkar inom de olika organisationer som SV samarbetar med på lokala nivån. Verksamhetsformerna för avdelningarna är främst studiecirkel, men även kulturprogram och såväl korta som längre projekt med intensifiering av arbete med ibland speciell målgrupp i andra fall ämne och/eller metod. SV VG, den regionala enheten har till uppgift att genomför regionala utbildnings- och kulturaktiviteter, dels tillsammans med grund-, medlems- och samverkande organisationerna i avsikt att medverka till de organisationernas och deras medlemmars utveckling. Dels utbildnings- och kulturaktiviteter för förtroendevalda, anställda och cirkelledare i avdelningarna för att medverka till att avdelningarnas verksamhet utvecklas. Anslagsgivaren som är Västra Götalandsregionens kulturnämnd avser att anslagen skall inriktas på att: Utveckla nya samverkans- och verksamhetsformer Göra verksamheten tillgänglig och attraktiv oavsett människors bakgrund, kön, ålder eller funktionshinder Förnya och bredda den pedagogiska kompetensen i folkbildningen Utveckla medlemsorganisationernas regionala organisation och verksamhet Främja lokal verksamhetsutveckling Utveckla den lokala och regionala kulturverksamheten Stor vikt och särskilt fokus läggs på integrationsfrågor, jämställdhet, kultur och internationella kontakter, såsom samverkan med regionens kulturinstitutioner samt att utveckla nya verksamhetsformer genom internationellt arbete i andra länder. Vår uppgift som regional aktör är: - att med verktygen kurs, kultur och utveckling stödja och stimulera våra avdelningar till att utveckla befintlig och ny kvalitativt bra verksamhet - att med verktygen kurs, kultur och utveckling medverka till att grund- medlems- och samverkande organisationers verksamhet utvecklas

4 Verksamhetsberättelse 2013 SV Region Västra Götaland Sida 4 av 28 Året som gått för SV Västra Götaland Styrelsen diskuterade vid avslutningen av året utöver bokslutet också verksamhetens utfall och annat som underlag för den skriftliga berättelsen för 2013 utifrån bl a följande frågeställningar: - Blev det som planerat? Om så/om ej så, - vad var/är orsaken/orsakerna? - Har SV VG gjort det som anslagsgivaren avser med regionala uppdraget/anslaget? - Har SV VG gjort det som regionstämman fastställt som inriktning? - Hur är SV VGs relation med andra parter i samhället/folkbildning/inom SV? Konstaterades att kontakterna, planeringen och verksamheten med organisationerna fungerar bra. Löpande kontakter finns med grund- och medlemsorganisationerna såväl mellan förtroendevalda, som anställda. Med samverkande organisationer är kontakterna från SV VG dock företrädesvis genom medarbetarna, både verksamhetsutvecklarna och assistenterna. Under 2012 gjordes en samling där företrädare för de samverkande organisationerna inbjöds och träffade ledamöter ur SV VGs styrelse vilket var mycket uppskattat av alla. Nu konstaterar styrelsen att en sådan träff därför skall göras igen under Lyftes fram att året 2013 var ett år med en bra start för den nya organisationen och samverkan mellan avdelningarna och regionala enheten. Utifrån ordförandeträffen i maj 2013 följd av verksamhetsplaneringskonferensen i Trollhättan i november så har det lagts en bra grund i rollfördelningen och samverkan mellan de olika parterna. Att vi i Trollhättan hade ett bra verksamhetsfokus var också mycket positivt det känns som att vi tagit ett tydligt steg mot Ett SV. Den tillit som vi upplever finns mellan avdelningarna och regionala enheten upplever vi också finns mellan regionala enheten och förbundet. Diskuterades också de inriktningar vi haft i verksamhetsplanen att utifrån våra verksamhetsformer kurser, kulturarrangemang och utvecklingsinsatser främja bl a samverkan med grund-, medlems- och samverkande organisationer, funktionärsutbildningar, samverkan med regionala organisationer inom kultursektorn, utveckla internationella kontakter och främja lokal verksamhetsutveckling och lokal/regional kultur. Konstaterades att det görs otroligt mycket bra verksamhet men att styrelsen kanske bör fokusera lite mer på punktvisa uppföljning under året som kommer, för att ha uppdaterad orientering om verksamheten. Till grund för verksamheten 2013 SVs Stadgar centrala och regionala SVs Idéprogram, värdegrund och vision SVs Strategiska prioriteringar VG-regionens syften och kriterier SV Västra Götalands verksamhet Vi har genomfört regionala utbildnings- och kulturaktiviteter, dels tillsammans med grund-, medlems- och samverkande organisationerna i avsikt att medverka till de organisationernas och deras medlemmars utveckling. Dels utbildnings- och kulturaktiviteter för förtroendevalda, anställda och cirkelledare i avdelningarna för att medverka till att avdelningarnas verksamhet utvecklas.

5 Verksamhetsberättelse 2013 SV Region Västra Götaland Sida 5 av Internationellt Internationella resursgruppen SV-regionens resursgrupp inom internationella frågor, ett antal intresserade och kunniga frivilliga har kunskap och kompetens från och om Kenya, Zimbabwe, Uganda, Tanzania, Rumänien, Ungern, och Estland. Dessa bistår lokalavdelningar och medlemsorganisationer i informationsinsatser och som resurs för att öka antalet internationella aktiviteter på hemmaplan med kulturmöten som medel. Informationsinsatser kompletteras med försäljning av bruksartiklar från främst Afrika som går tillbaka i satsningar i miniprojekt mm. För Resursgruppens del har genomförts 3 utbildningstillfällen under året. 315 Axevalla folkhögskola Efter ett antal års samarbete mellan Axevalla folkhögskola, ABF och SV, m fl, om och i en gemensam förening benämnd Europahuset, sinade engagemanget och numera utgörs samarbetet mellan de tre nämnda istället med inriktning på svensk-finska aktiviteter, dvs det som folkhögskolan arbetar med. Främst utgörs det av gemensamma insatser under de koncentrerade kulturdagar som går under rubriken Axevalla sommar och detta år genomfördes augusti. 303 Estland Den sedan 2011 återupprättade kontakten mellan eldsjälar inom SV och FUB i Trollhättan och Jöggeva i Estland, med insatser för ökad kontakt mellan funktionshindrade i de båda länderna, samt insatser för att öka föräldrars och personals kunskaper om olika handikapp, har under året ej medfört någon aktivitet. Glädjande nog planeras dock ett besök från Sverige i Estland under juli månad Rumänien Sedan 2012 har kontakter återknutits med Gyergyóremete, en ort i Transylvanien. Företrädare för kommunen och deras Leader-område där var initiativtagare och under 2012 gjordes ett kort första besök av fyra personer från SV VG för att sondera intresse och möjligheter till något gemensamt projekt. I september 2013 var fyra företrädare från området i Rumänien på besök hos oss och fick dels ta del av den verksamhet som SV arbetar med men även andra studiebesök, allt med inriktning landsbygd och bondeliv. Det 4 dagar långa besöket avslutades i samband med återresan till flygplatsen med ett sista studiebesök som då gjordes på den pågående Bok&Biblioteksmässan i Göteborg. Härmed finns en samsyn om att söka finna möjligheter för ett mer djupgående utbyte mellan bondeföreträdare i Rumänien och bland LRFs medlemmar i Lidköpingstrakten. 304 Vitryssland SVs avdelning i Göteborg har sedan ett antal år en etablerad kontakt i Vitryssland. SV har medverkat med utbildningsinsatser på plats i avsikt att sprida kunskap om föreningsaktivitet och demokratiarbete. Under 6 dagar i december 2013 var fem företrädare för SV på besök i Vitryssland för att utröna möjligheter till etablering av utbyte mellan ungdomar i de båda länderna inom musik och dans. Mötet blev positivt och härefter planeras så att ungdomar ska kunna besöka varandra, nästan som turnerande, och visa upp sina olika färdigheter för stimulans och utveckling för båda parter.

6 Verksamhetsberättelse 2013 SV Region Västra Götaland Sida 6 av Projekt Kapacitetsuppbyggnad i Bungoma, Kenya. Sedan 24 år pågår ett utbytesarbete mellan SV Västra Götaland och Bungoma i västra Kenya. Numera är lokala utvecklingsgrupper (i flesta fall studiecirkelgrupper) organiserade i en paraplyorganisation KCCBO (att likna vid en mix av lokala utvecklingsgrupper i Hela Sverige ska leva och LRF-avdelningar). SV VG har under årens lopp medverkat, främst med att introducera studiecirkeln som metod för utveckling, men kontinuerligt bidragit med mikroprojektinsatser, som bekostats av insamlade medel i Västra Götaland, såsom biodling, fiskodling, symaskiner o liknande. Främst kan dock nämnas böcker och biblioteksverksamheten som består av ett permanent bibliotek och 4 ytterligare boklådeplatser. Under kunde SV VG med stöd av medel från Forum Syd genomföra en utbildning för 30 cirkel- och projektledare med 2-dagarsutbildning under varje av dessa 3 år. Under åren har många studiebesöksutbyten skett åt vardera håll, senast Informationsinsatserna i Västra Götaland har genomförts i medlems- och samverkande organisationer, med ca insatser per år. Vid dessa informationsinsatser har försäljning och insamlingar gjorts. Nu är vi vid det läget att insamlade medel kan medverka till ny- och ombyggnad av det av katastrofala väderleksförhållanden, nästan tillintetgjorda permanenta biblioteket skall kunna återuppbyggas, samt att befintlig kokhydda till den intilliggande skolan för drygt 300 elever (som drivs som privatskola av människorna i området = KCCBO) kan förändras från nu hälsovådligt till drägligt förhållande. Under 2012 beviljade Forum Syd medel dels för insatser att utveckla KCCBO-organisation som förening, dels lärarutbyten mellan skolan i Kamusinde och Herrgårdsskolan i Göteborg. Under påskveckan 2013 genomfördetvå lärare samt studierektor från Herrgårdsskolan och två förtroendevalda från SV första insatsen på plats i Kamusinde i detta nya projekt. Nästa aktivitet som var besök av två lärare och två förtroendevalda från Kamusinde hos oss skedde första veckan i oktober. Lärarna arbetade hela veckan på Herrgårdsskolan och tog del i alla deras aktiviteter medan de förtroendevalda hade varvad kurs i föreningsteknik och studiebesök hela veckan, nämnas kan besöket på projektet Permaodling i Trollhättan som intresserade stort. Mitt under våra gästers besök meddelar Forum Syd att de avslutar sitt engagemang/sin medfinansiering med omedelbar verkan med argumentet att vi SV VG har begått avtalsbrott. Det SV VG vidtagit var försiktighetsåtgärd för att undvika korruption och förskingring (med tidigare erfarenhet, dock om mindre belopp) och därmed upparbetat en väg för att sända medel till projektet i Kamusinde, där en person vaktar så att medlen hamnar hos rätt person. Enligt Forum Syd var det denna handling, att ej sända medel direkt till projektet som var avtalsbrottet och därmed avslutade Forum Syd sitt engagemang. Vår styrelse som uppfattade detta som att vara misstänkta för bedrägeri samtidigt som det var högst kränkande har därefter envetet fört ett samtal med Forum Syd för att försöka förstå varför Forum Syd anser det vara fel att vara försiktig med svenska skattemedel. Denna diskussion slutade med att fyra företrädare för SV VG besökte Forum Syd i början av Då konstaterades att Forum Syd anser projektet vara både intressant och bra- och kan eventuellt medge fortsatta medel, men enbart om de medel som beviljas i budget och är avsedda för insatser i Kamusinde, - sänds direkt till företrädarna i Kamusinde. 313 Projekt Glasögon, Kenya Samarbetet med VFA (Vision for all, organisation av optiker i Världen) med insamling, tvätt o mätning av glasögon i Västra Götaland fortsätter på hemmaplan. Däremot genomfördes ingen insats med undersökning på plats i Kenya, detta planeras för 2014.

7 Verksamhetsberättelse 2013 SV Region Västra Götaland Sida 7 av Kultur Den svenska historien I samarbete med ABF i VG regionen, Teater Tidlös och Västarvet ett projekt i anslutning till tidigare års Birger Jarl satsning, som genomfördes 2012, avslutades under MH 318 Konst Hantverk Design I samarbete med Slöjd i Väst, Väv i Väst, Västarvet, Textilhögskolan i Borås m fl har kompletterats med projektet Ett lyft för vävningen en förstudie genom Leader Sjuhärad. Redan 2012 påbörjades en enkätundersökning, där vävstugorna gav sina synpunkter på fortbildning och utvecklande av vävtraditionen. Detta intensifierades under verksamhetsåret genom projektet och ledde till studiecirklar, vävcafeér, workshops, inspirations och fortbildningsträffar. Ett antal Vävdialoger har genomförts i samarbete med Textilhögskolan. MH Väv gjord på workshop Ett Slöjdläger för unga år har genomförts i samarbete med Fristads Folkhögskola och Slöjd i Väst. Fortbildning och cirkelledarutbildning inom hantverksområdet har genomförts efter de behov som avdelningarna signalerat. Ett samarbete med Vänersborgs Konsthall har inletts och några konstseminarier har genomförts, med avsikt att det framgent skall leda till liknande på flera mindre konsthallar i regionen. 319 Slöjdklubben I samarbete med Slöjd i Väst har genomförts Slöjdklubbshandledarutbildningar och fortbildningsdagar för handledare. I syfte att intressera för fler Slöjdklubbar i regionen MH medverkat med prova på verksamhet bl a på Kulturkalaset i Göteborg. 323 Saltö Folkmusikfestival, numera Grebbestads Folkmusikfestival. SV VG har i samarbete MH med nystartade Grebbestads folkmusikförening arrangerat kursverksamhet i form av ett ungdomsläger för unga folkmusiker i anslutning till festivalen 6-8 september. 325 Hitta Folkmusiken Tillsammans med ABF, VG regionen, Spelmansförbunden och DAG MH (Dialekt, ortnamns- och folkminnesarkivet) har projektet under året utvecklat fler Lyssningsstationer, såsom på Bohusläns museum och Borås museum. I samarbete med biblioteket i Vänersborg arbetas med ett Västsvensk Folkmusikrum där spelmansförbunden ska ha möjlighet att arrangera utställningar och även placera en lyssningsstation. I samarbete med Låtverkstad i Väst har genomförts utbildningsdagar för unga folkmusiker i regionen.

8 Verksamhetsberättelse 2013 SV Region Västra Götaland Sida 8 av Musik Rock/Klassiskt Planen var att genomföra minst 1, gärna 2 av den pedagogiska utbildning som erbjuds alla våra cirkelledare, - och i detta fallet med speciell inriktning för ledarna i musikcirklarna. Ingen har genomförts. Däremot har arbete gjorts för att finna modell för avdelningarna och regionala enheten att i samverkan arbeta med utveckling av befintlig och starta ny verksamhet. Denna samverkan påbörjas Bokdagar i Dalsland I samarbete med Dalslands litteraturförening har SV medverkat med kurs vid Nordiska novelldagen maj och insatser för barn och ungdomar vid Bokdagarna i Dalsland 1-3 aug. Vid det senare kan nämnas Anders Jacobsson, Torsten Wahlund, Klara Persson, Svarta kattens dockteater och Sagakvarn: Kerstin och Kenneth Hamberg. Dessa båda aktiviteter medverkar i samklang med annat arbete till utveckling av ett Nordiskt Litteraturhus. MH 342 Bok & Bibliotek Genom åren har mässan utvecklats till en viktig mötesplats för kultur- och utbildningssektorn. Vi medverkar med en stor mängd olika miniseminarier och miniföreläsningar för att därigenom visa vår roll som kultur och samhällsaktör. Nämnas kan medverkan av författare som delat med sig av sitt författarskap, såsom Göran Hägg, Lena Einhorn, Göran Everdahl, Anna Jansson, Jan Mosander, Jonas Gardell m fl till seminarier/föreläsningar om Att väcka läslust, att delta i Poetry Slam mm, men allra främst finns anledning att nämna det miniseminarie som våra gäster i ev framtida utbytesprojektet från Rumänien svarade för, - då temat för B&B detta år var just Rumänien: Landsbygdsutveckling i Transylvanien. Se hela programmet i bilaga. Detta sker som ett arbete i samverkan med främst avdelningen SV Göteborg, men även SVs förbundskansli. Under hela året försöker vi intressera våra cirkelledare när vi möter dem i utbildningar och symposier att notera B&B och vi erbjuder dem att delta som ett bra tillfälle till stimulans, kontaktskapande och utveckling i deras cirkelledarskap. AA 307 Lättläst Tillgänglighet. Regiongruppen för LL utgörs av företrädare från FUB, AA Demensförbundet, Centrum för lättläst, HSO handikappföreningarna, Mediapoolen, Kultur i Väst och SV VG. Det gemensamma och huvuduppgift för denna grupp är att göra insatser som utökar skaran av läsombud och högläsare och att bidra till att läsombud och högläsning integreras i den kommunala verksamheten för såväl äldre som för personer med funktionsnedsättning. Inspirationsdag för högläsare har genomförts på 4 olika platser inom Västra Götaland. 3 utbildningar har genomförts för kultur- och läsombud, samt 1 utbildning för högläsare. Så ofta som det ges tillfälle förordar SV i och för alla grupper att skriven text ofta är en viktig tillgänglighetsfråga, detta har resulterat i att 2 utbildningar i Att skriva lättläst genomförts, en med SV-avdelningen Sjuhärad och en med SV-avdelningen Väst.

9 Verksamhetsberättelse 2013 SV Region Västra Götaland Sida 9 av Kulturpotten proffs Särskilt uppdrag att nå nya grupper, att skapa arbetstillfällen för kulturarbetare och att ge medborgarna ökade möjligheter till upplevelser och möten med professionell kultur. Sedan SV från 2012 genomfört omorganisation från 35 enheter i Västra Götaland till 6 enheter (5 avd och 1 reg.enhet), har verkställigheten av detta uppdrag delegerats till de 5 avdelningarna med fördelning av medlen enligt relativ andel baserat på flera olika kriterier. Nu efter 2 år, 2012 och 2013 konstaterar vi (de 5 avdelningarna och den reg.enheten) att detta spännande uppdrag, men ändock starkt begränsade summa behöver samordnas och styras stramare för att nå avsedd effekt. Härmed kommer samordning att ske i större utsträckning från Av de kulturprogram som genomförts kan nämnas: Föreläsningar om Sveriges historia med Dick Harrison, Framväxten av det moderna Sverige med Yvonne Hirdman, Arkitektur-, etnisk och språklig utveckling med Gunilla Linde Bjur och Hans Bjur, Gunnar Falkemark och Lars-Gunnar Andersson i Göteborg. Föreläsningar om författarskapet med Ann Rosman i Göteborg, Sören Olsson i Vårgårda och Ellen Matsson i Ljungskile, om Bildens kulturhistoria med Sture Hegerfors och om sitt liv i och utanför teatern med Sven Wollter i Göteborg, om sitt konstnärskap med Pernilla P Stappe i Borås. Vägarnas folk med Bennie Åkerfeldt och Pelle Jageby i Lidköping och Götlunda. Musikkonserter med Kajsa-Stina Åkerström i Göteborg, Emil Ernebro i Mellerud, Majornas 3:dje rote och Tomas von Brömsen i Grebbestad, Linda Bengtzing i Mariestad Teater-musikteaterföreställningar med Åsa Bergh i Lilla Edet, Christopher Wollter och Åsa Fång och Quartetto Pianissimo i Henån, Povel Croona i Uddevalla, Skoglund Entertainment i Limmared, Jazzkonserter med Ruth Wilhemine Meyer och Helge Lien på Akvarellmuséet, Amazonas, Katapult, och Engdahl-Gustafsson i Lilla Edet, John Pohlman trio i Timmersdala, Miriam Alda trio, Ale Möller, Peter Alqvist och Nisse Landgren i Lerum Hip hop, rap och poetry med Henry Bowers i Mölnlycke och Oskar Hanska i Bollebygd

10 Verksamhetsberättelse 2013 SV Region Västra Götaland Sida 10 av Organisationsmarknad Verksamheten med och för grund- medlems- och samverkande organisationerna styrs av organisationernas egna förutsättningar och behov, dvs de pedagogiska och utvecklingsmässiga insatser som genomförts i kursform, kulturinslag och andra stödinsatser är planerade och genomförda i samarbete med respektive avnämare. Det goda mötet Detta är en särskild satsning för att i både antal och kunnighet utöka utbildargrupp. Gruppen är vid ingången av året drygt tio personer med kompetens inom mötes- samtals- och processledning för att på bredden kunna erbjuda alla SVs organisationer ett utbildningslyft. Under detta år har ansträngningar gjorts för att rusta många fler i speciella metoden Ett steg till, som visar sig vara en bra metod att anpassat använda i många olika sammanhang av organisationsutveckling. 4 utbildningstillfällen har genomförts och därmed har vi också bättre kunnat svara upp mot behovet i organisationerna. Detta behov blir ibland regional kurs, men ännu oftare lokal aktivitet, såsom studiecirkel eller annan folkbildningsverksamhet. CW Utbildning i Ett steg till den 5 februari Ledare: Bosse Dalmo, SV Värmland 311 Centerorganisationerna Det i planen avsedda lyftet att utbilda utbildare enligt Ett steg till har påbörjats som beskrivits i föregående avsnitt. Sammantaget har 47 kurser genomförts varav 9 varit gemensamma för hela Västra Götalandsområdet. De övriga 33 är genomförda distriktsvis. Dock kan vi se att distrikten Bohuslän och Norra Älvsborg ofta gör gemensam sak. Det märks tydligt att det är år innan valår då merparten av utbildningarna är inriktade på att kommunicera, såsom kurser i att argumentera, muntlig framställning och att våga tala inför publik. Men även annat har genomförts med idémässigt och ideologiska inriktningar om landsbygden, kyrkopolitik, framtidsfrågorna för att nämna några. Även för och med Centerkvinnorna och CUF har utbildningar genomförts. Trots ständiga påtryckningar från SV har vi detta året enligt vår uppfattning inte i tillräcklig grad lyckats övertyga dessa organisationer om vikten av att förgylla verksamheten med kulturinslag. Under det gångna året är det bara i samband med Centerkvinnornas årsstämmor i Bohuslän och Norra Älvsborg som det funnits med ett musikaliskt inslag, då med Erica Larsson i mötesverksamheten. CW

11 Verksamhetsberättelse 2013 SV Region Västra Götaland Sida 11 av Folkpartiorganisationerna inom länsförbunden Bohuslän, Göteborg, Norra Älvsborg, Sjuhärad och Skaraborg har sedan länge ett starkt utvecklat samarbete när det gäller utbildningsverksamheten i organisationen. 24 utbildningar är genomförda varav 15 i samarbete för hela Västra Götaland. En av dessa 15 är den numera årligen återkommande Lundsbrunnskonferensen som intresserar ett stort antal varför det också planeras och genomförs så att deltagarna både ska kunna ta del av gemensamma stora föreläsningar, som att välja mellan ett stort antal parallella delseminarier med specialinriktning. Övriga utbildningar har varit i kommunikation såsom webb och hemsideshantering, men även i att kommunicera personligen, för att nämna några. Tillsammans med Liberala Kvinnor har seminarium genomförts under rubriken Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. I samarbete med Folkpartiets konstförening i Väst har kulturinslag arrangerats och basutbildningar har genomförts i samarbete med LUF. CW Projektet Demokrati slash diktatur var ett samarbetsprojekt mellan Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland, Folkpartiets Väststyrelse och Liberala Ungdomsförbundet Väst. och pågick från den 13 februari 2012 till och med den 30 juni Projektet planerades från början pågå till och med den 30 september 2013, men avslutades i förtid då det ansågs att det inte skulle gå att arbeta med det effektivt under de sista sommarmånaderna. Projektet kom till stånd beroende avi en rapport från World Values Survey som presenterades under våren 2011 ibland annat Dagens Nyheter redovisades att drygt en fjärdedel av alla tillfrågade Svenska ungdomar i en enkätundersökning att det vore bra med en stark ledare som inte behöver bry sig om riksdagen efter val var siffran på samma fråga i motsvarande undersökning drygt 6 %. Alltså en tydlig trend i attitydförändringar. Ungdomar är intresserade av samhälls- och politiska frågor men intresse för att jobba partipolitiskt har minskat. Vilket bland annat kan avläsas i vikande medlemssiffror för de politiska ungdomsförbunden och i sin tur leder till ett stort tapp inom de etablerade riksdagspartierna. Projektet skulle tillsammans med ungdomar processa demokratifrågor med syfte att pröva olika verksamheter för att skapa en arbetsmodell där gammalt och nytt möts. Att vid projekttidens utgång ha skapat livskraftiga nätverk om minst 100 personer som väljer att engagera sig i valrörelserna Att genomföra ett internationellt ungdomsutbyte. Att se över på vilka sätt som är möjliga och effektiva att få ungdomar engagerade, samt att konstatera vilka sätt som är ineffektiva och meningslösa och presentera detta i en rapport. Minst två lyckosamma aktiviteter/metoder skall beskrivas. Enligt utvärderingen av projektet som ställdes i slutet av maj kommer 19 av de 50 tillfrågade personerna att engagera sig i valrörelsen 2014 genom att på något sätt sprida sina politiska åsikter. Utöver dessa 19 kommer även 22 till av de totalt 50 tillfrågade personerna att rösta i valen. De åtta personerna som projektet arbetade med i Ulricehamn kommer alla att engagera sig i valrörelsen Att de med projektets hjälp engagerade minst 50 andra ungdomar att engagera sig i lokalpolitik, som antagligen kommer vara engagerade i valen 2014, kan också räknas som projektets förtjänst. Då projektet var ute med informationsbord på skolor kan man kanske också räkna de 30 personer som gick med som medlemmar och engagerade sig i LUF under projektperioden. Projektet var engagerat i 2 internationella aktiviteter, Tunisien och Serbien. Projektet genomförde föreläsningar på skolor, främst om mänskliga rättigheter och erbjöd även Demokratispelsdagar, vilket ingen skola nappade på. Några kurser och några studiecirklar är genomförda i Demokrati, ungas rättigheter och effektivt styrelsearbete.

12 Verksamhetsberättelse 2013 SV Region Västra Götaland Sida 12 av 28 Många bokbordsaktiviteter på främst skolor, men även andra aktiviteter såsom mässor är genomförda. Projektet har varit aktivt såväl på Facebook och Twitter som egen blogg. Sammanfattningsvis kan konstateras att med idogt och seriöst arbete med ingredienser av informations- och kunskapsförmedling kan unga nås- dock är de social mediavägarna inte lyckosamma i detta ärende då de främst når redan nådda. Dvs ganska traditionellt tillvägagångssätt att nå människor och med varaktighet som skapar förtroende och relation är även i detta ärende att föredra. Se hela slutrapporten som bilaga. 331 LRF Västra Götaland Under året har genomförts 17 utbildningar, varav metoden Ett steg till används vid många av dessa, dels Folkrörelsedialogen och Engagera flera- frågor som lyfts i hela LRF-organisationen och som behandlats i process ute i organisationen. Men även utbildning kring arrendefrågor och materialet Arrende 1.0 har fortsatt rönt intresse. Det absolut största som genomfördes var dock att den sedan 2012 planerade europeiska ungdomskonferensen för Ceja (Unga bönder i Europa) Young Farming CAP towards 202, genomfördes januari i Skövde. Arbetet genomfördes av för ändamålet särskild projektanställd, Anja Thorsson. Deltagarna, unga bönder från LRF Ungdomen i Sverige och från ytterligare 15 europeiska länder var under 3 dagar samlade och diskuterade kring framtidens hållbara lantbruk med politiker, forskare, konsumenter och näringsliv. Medverkande var: Eskil Erlandsson, Sveriges Landsbygdsminister Ida Helander, Falköpings kommun Jan Wärnbäck, jordbrukspolitiskt ansvarig WWF Jeff och Severin Boonen, Luxenburg mjölkproduktion Joris Baecke, ordförande CEJA Kent Johansson, europaparlamentariker Kristina Yngve, ordförande LRF Ungdom Linnéa Larsson, ordförande Lantmännen Norrbotten Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm Lowa Göransdotter och Helena Jonsson, Galtås avelsbesättning med Hereford Magnus Ljung, Sveriges Lantbruksuniversitet Nilla Nilsdotter-Linde, Stiftelsen Lantbruksforskning Rebecka Westin, veterinär och husdjursagronom, SLU Staffan Nilsson, ordförande för Europas Ekonomiska och Sociala Kommité Åke Hantoft, ordförande Arla Foods Åsa Jellinek, Länstyrelsen Västra Götaland CW Efter Ceja-konferensen januari 2013.

13 Verksamhetsberättelse 2013 SV Region Västra Götaland Sida 13 av 28 Konferensens första kväll genomfördes tillsammans med Swedbank och Sparbankernas stora Lantbrukskväll på Billingehus. Efter 2 dagars konfererande avslutades med studiebesök hos Kicki och Nicklas Johansson, med smågrisproduktion Härlingstorp Edsvära samt hos Jonas Pettersson, ekologisk mjökproduktion, Vindstorp, Nossebro. Se hela rapporten som bilaga. Skogsfrågor och speciellt hur skogen tas om hand är en angelägenhet för skogsbönder. Tillsammans med Södra (skogsägarna) har utarbetats ett upplägg för studiecirkel i att använda motorsåg, som avslutas med prov för licens för motorsåg. Ett stort antal Bystugeträffar (upptaktsträffar) har genomförts under året och 2 cirkelledarutbildningar har genomförts i vårt område, på Sparresäter och Hunneberg. Dessutom har en del ledare anslutit och tagit del av några likadana utbildningar som genomförts i Kalmar län. 333 I samarbete mellan LRF, BR (Bygdegårdarna) och SV arrangerades 3 föreställningar av Kejsaren från Epplerum med Jäders Teater. Detta skedde i Grolanda bygdegård i Skaraborg, i Björketorps bygdegård i Sjuhärad samt i Åttersruds bygdegård i Dalsland. KD Kristdemokraterna Samarbetet mellan KD Kristdemokraterna och SV är nytt och i uppstartsfasen. Särskilt anpassad ICM (I cirkelns mitt, pedagogisk utbildning för cirkelledare) har genomförts. Utbildningar för funktionärer har kommit gång och 7 utbildningar är genomförda med inriktning på hur valarbetet skall göras och att rusta funktionärer för detta. CW 334 Sveriges Biodlarförenings distrikt Utbildningar har genomförts för nya utbildare och funktionärer i biodlarföreningarnas distrikt i Göteborg-Bohuslän, Norra Älvsborg, Sjuhärad och CW Skaraborg, närmare bestämt 5 utbildningar. Några av rubrikerna är Pollens nytta och hur man samlar in den, samt Bihälsa och bitillsyn Jägarnas riksförbund/svenska landsbygdens jägare Ingen utbildningsaktivitet under året. Södra skogsägarna i VG Många Bystugeträffar/upptaktssträffar och en exkursionsdag i skogen i samarbete med Säker Skog och Skogsägarrörelsen har genomförts under året. 2 cirkelledarutbildningar i Motorsågskörkort är genomförda, en på Sparresäter och en på Hunneberg. Insatser och information med Skogsägarna har samordnats med de 5 lokala avdelningarna i samråd med SV-förbundet. CW Skogsdag i samarbete med Södra, april 2013.

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

När världen krymper måste biblioteket bli större

När världen krymper måste biblioteket bli större När världen krymper måste biblioteket bli större en rapport om Det mångspråkiga biblioteket utveckling av interkulturella mötesplatser, ett ESF-projekt 1 inneh å ll Innehåll Inledning till UNESCOS Folkbiblioteksmanifest

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 I juni 2015 fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 48 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 60,3 miljoner kronor.

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer