SV Västra Götaland. Verksamhetsberättelse Kultur Folkhälsa Lokal kraft Hållbar utveckling Mångfald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SV Västra Götaland. Verksamhetsberättelse 2013. Kultur Folkhälsa Lokal kraft Hållbar utveckling Mångfald"

Transkript

1 SV Västra Götaland Verksamhetsberättelse 2013 Kultur Folkhälsa Lokal kraft Hållbar utveckling Mångfald

2 Verksamhetsberättelse 2013 SV Region Västra Götaland Sida 2 av 28 Innehållsförteckning Året som gått för SV Västra Götaland... 4 Till grund för verksamheten SV Västra Götalands verksamhet... 4 Internationellt... 5 Organisationsmarknad...10 Projekt...21 Organisation...22 Pedagogisk utveckling - Cirkelledarna...22 Förtroendevalda...24 Tjänstemän...25 SV Region Västra Götaland...26 Marknadsföring...26 Andra samarbeten...26 Samarbetspartners...27 Volymmål (deltagardagar) för regionala kurs-konferensverksamheten...28

3 Verksamhetsberättelse 2013 SV Region Västra Götaland Sida 3 av 28 Dokumenttyp: Dokumentnamn: Dokumentnummer: Plan Verksamhetsberättelse för år 2013 SV Västra Götaland Utarbetat av: Godkänt av: Ersätter datum: sbb Regionstyrelsen OB 022: Datum: SV i Västra Götaland är organiserade i 6 olika enheter, 5 avdelningar och 1 regional enhet (Regionförbund), det senare omfattande hela VG-området. Avdelningarna har följande indelning: Göteborg (bestående av kommunerna Gbg och Öckerö) GR Sydost (bestående av A-sås, Lerum, Mölndal och Partille kommuner) Sjuhärad (bestående av kommunalförb-omr Sjuhärad + Härryda=9 kommuner) Skaraborg (bestående av kommunalförb-omr Skaraborg = 15 kommuner) Väst (bestående av kommunalförb-omr Fyrbodal + Lilla Edet, Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn = 19 kommuner) Dessa avdelningar är de som uppträder utåt mot allmänheten, men även verkar inom de olika organisationer som SV samarbetar med på lokala nivån. Verksamhetsformerna för avdelningarna är främst studiecirkel, men även kulturprogram och såväl korta som längre projekt med intensifiering av arbete med ibland speciell målgrupp i andra fall ämne och/eller metod. SV VG, den regionala enheten har till uppgift att genomför regionala utbildnings- och kulturaktiviteter, dels tillsammans med grund-, medlems- och samverkande organisationerna i avsikt att medverka till de organisationernas och deras medlemmars utveckling. Dels utbildnings- och kulturaktiviteter för förtroendevalda, anställda och cirkelledare i avdelningarna för att medverka till att avdelningarnas verksamhet utvecklas. Anslagsgivaren som är Västra Götalandsregionens kulturnämnd avser att anslagen skall inriktas på att: Utveckla nya samverkans- och verksamhetsformer Göra verksamheten tillgänglig och attraktiv oavsett människors bakgrund, kön, ålder eller funktionshinder Förnya och bredda den pedagogiska kompetensen i folkbildningen Utveckla medlemsorganisationernas regionala organisation och verksamhet Främja lokal verksamhetsutveckling Utveckla den lokala och regionala kulturverksamheten Stor vikt och särskilt fokus läggs på integrationsfrågor, jämställdhet, kultur och internationella kontakter, såsom samverkan med regionens kulturinstitutioner samt att utveckla nya verksamhetsformer genom internationellt arbete i andra länder. Vår uppgift som regional aktör är: - att med verktygen kurs, kultur och utveckling stödja och stimulera våra avdelningar till att utveckla befintlig och ny kvalitativt bra verksamhet - att med verktygen kurs, kultur och utveckling medverka till att grund- medlems- och samverkande organisationers verksamhet utvecklas

4 Verksamhetsberättelse 2013 SV Region Västra Götaland Sida 4 av 28 Året som gått för SV Västra Götaland Styrelsen diskuterade vid avslutningen av året utöver bokslutet också verksamhetens utfall och annat som underlag för den skriftliga berättelsen för 2013 utifrån bl a följande frågeställningar: - Blev det som planerat? Om så/om ej så, - vad var/är orsaken/orsakerna? - Har SV VG gjort det som anslagsgivaren avser med regionala uppdraget/anslaget? - Har SV VG gjort det som regionstämman fastställt som inriktning? - Hur är SV VGs relation med andra parter i samhället/folkbildning/inom SV? Konstaterades att kontakterna, planeringen och verksamheten med organisationerna fungerar bra. Löpande kontakter finns med grund- och medlemsorganisationerna såväl mellan förtroendevalda, som anställda. Med samverkande organisationer är kontakterna från SV VG dock företrädesvis genom medarbetarna, både verksamhetsutvecklarna och assistenterna. Under 2012 gjordes en samling där företrädare för de samverkande organisationerna inbjöds och träffade ledamöter ur SV VGs styrelse vilket var mycket uppskattat av alla. Nu konstaterar styrelsen att en sådan träff därför skall göras igen under Lyftes fram att året 2013 var ett år med en bra start för den nya organisationen och samverkan mellan avdelningarna och regionala enheten. Utifrån ordförandeträffen i maj 2013 följd av verksamhetsplaneringskonferensen i Trollhättan i november så har det lagts en bra grund i rollfördelningen och samverkan mellan de olika parterna. Att vi i Trollhättan hade ett bra verksamhetsfokus var också mycket positivt det känns som att vi tagit ett tydligt steg mot Ett SV. Den tillit som vi upplever finns mellan avdelningarna och regionala enheten upplever vi också finns mellan regionala enheten och förbundet. Diskuterades också de inriktningar vi haft i verksamhetsplanen att utifrån våra verksamhetsformer kurser, kulturarrangemang och utvecklingsinsatser främja bl a samverkan med grund-, medlems- och samverkande organisationer, funktionärsutbildningar, samverkan med regionala organisationer inom kultursektorn, utveckla internationella kontakter och främja lokal verksamhetsutveckling och lokal/regional kultur. Konstaterades att det görs otroligt mycket bra verksamhet men att styrelsen kanske bör fokusera lite mer på punktvisa uppföljning under året som kommer, för att ha uppdaterad orientering om verksamheten. Till grund för verksamheten 2013 SVs Stadgar centrala och regionala SVs Idéprogram, värdegrund och vision SVs Strategiska prioriteringar VG-regionens syften och kriterier SV Västra Götalands verksamhet Vi har genomfört regionala utbildnings- och kulturaktiviteter, dels tillsammans med grund-, medlems- och samverkande organisationerna i avsikt att medverka till de organisationernas och deras medlemmars utveckling. Dels utbildnings- och kulturaktiviteter för förtroendevalda, anställda och cirkelledare i avdelningarna för att medverka till att avdelningarnas verksamhet utvecklas.

5 Verksamhetsberättelse 2013 SV Region Västra Götaland Sida 5 av Internationellt Internationella resursgruppen SV-regionens resursgrupp inom internationella frågor, ett antal intresserade och kunniga frivilliga har kunskap och kompetens från och om Kenya, Zimbabwe, Uganda, Tanzania, Rumänien, Ungern, och Estland. Dessa bistår lokalavdelningar och medlemsorganisationer i informationsinsatser och som resurs för att öka antalet internationella aktiviteter på hemmaplan med kulturmöten som medel. Informationsinsatser kompletteras med försäljning av bruksartiklar från främst Afrika som går tillbaka i satsningar i miniprojekt mm. För Resursgruppens del har genomförts 3 utbildningstillfällen under året. 315 Axevalla folkhögskola Efter ett antal års samarbete mellan Axevalla folkhögskola, ABF och SV, m fl, om och i en gemensam förening benämnd Europahuset, sinade engagemanget och numera utgörs samarbetet mellan de tre nämnda istället med inriktning på svensk-finska aktiviteter, dvs det som folkhögskolan arbetar med. Främst utgörs det av gemensamma insatser under de koncentrerade kulturdagar som går under rubriken Axevalla sommar och detta år genomfördes augusti. 303 Estland Den sedan 2011 återupprättade kontakten mellan eldsjälar inom SV och FUB i Trollhättan och Jöggeva i Estland, med insatser för ökad kontakt mellan funktionshindrade i de båda länderna, samt insatser för att öka föräldrars och personals kunskaper om olika handikapp, har under året ej medfört någon aktivitet. Glädjande nog planeras dock ett besök från Sverige i Estland under juli månad Rumänien Sedan 2012 har kontakter återknutits med Gyergyóremete, en ort i Transylvanien. Företrädare för kommunen och deras Leader-område där var initiativtagare och under 2012 gjordes ett kort första besök av fyra personer från SV VG för att sondera intresse och möjligheter till något gemensamt projekt. I september 2013 var fyra företrädare från området i Rumänien på besök hos oss och fick dels ta del av den verksamhet som SV arbetar med men även andra studiebesök, allt med inriktning landsbygd och bondeliv. Det 4 dagar långa besöket avslutades i samband med återresan till flygplatsen med ett sista studiebesök som då gjordes på den pågående Bok&Biblioteksmässan i Göteborg. Härmed finns en samsyn om att söka finna möjligheter för ett mer djupgående utbyte mellan bondeföreträdare i Rumänien och bland LRFs medlemmar i Lidköpingstrakten. 304 Vitryssland SVs avdelning i Göteborg har sedan ett antal år en etablerad kontakt i Vitryssland. SV har medverkat med utbildningsinsatser på plats i avsikt att sprida kunskap om föreningsaktivitet och demokratiarbete. Under 6 dagar i december 2013 var fem företrädare för SV på besök i Vitryssland för att utröna möjligheter till etablering av utbyte mellan ungdomar i de båda länderna inom musik och dans. Mötet blev positivt och härefter planeras så att ungdomar ska kunna besöka varandra, nästan som turnerande, och visa upp sina olika färdigheter för stimulans och utveckling för båda parter.

6 Verksamhetsberättelse 2013 SV Region Västra Götaland Sida 6 av Projekt Kapacitetsuppbyggnad i Bungoma, Kenya. Sedan 24 år pågår ett utbytesarbete mellan SV Västra Götaland och Bungoma i västra Kenya. Numera är lokala utvecklingsgrupper (i flesta fall studiecirkelgrupper) organiserade i en paraplyorganisation KCCBO (att likna vid en mix av lokala utvecklingsgrupper i Hela Sverige ska leva och LRF-avdelningar). SV VG har under årens lopp medverkat, främst med att introducera studiecirkeln som metod för utveckling, men kontinuerligt bidragit med mikroprojektinsatser, som bekostats av insamlade medel i Västra Götaland, såsom biodling, fiskodling, symaskiner o liknande. Främst kan dock nämnas böcker och biblioteksverksamheten som består av ett permanent bibliotek och 4 ytterligare boklådeplatser. Under kunde SV VG med stöd av medel från Forum Syd genomföra en utbildning för 30 cirkel- och projektledare med 2-dagarsutbildning under varje av dessa 3 år. Under åren har många studiebesöksutbyten skett åt vardera håll, senast Informationsinsatserna i Västra Götaland har genomförts i medlems- och samverkande organisationer, med ca insatser per år. Vid dessa informationsinsatser har försäljning och insamlingar gjorts. Nu är vi vid det läget att insamlade medel kan medverka till ny- och ombyggnad av det av katastrofala väderleksförhållanden, nästan tillintetgjorda permanenta biblioteket skall kunna återuppbyggas, samt att befintlig kokhydda till den intilliggande skolan för drygt 300 elever (som drivs som privatskola av människorna i området = KCCBO) kan förändras från nu hälsovådligt till drägligt förhållande. Under 2012 beviljade Forum Syd medel dels för insatser att utveckla KCCBO-organisation som förening, dels lärarutbyten mellan skolan i Kamusinde och Herrgårdsskolan i Göteborg. Under påskveckan 2013 genomfördetvå lärare samt studierektor från Herrgårdsskolan och två förtroendevalda från SV första insatsen på plats i Kamusinde i detta nya projekt. Nästa aktivitet som var besök av två lärare och två förtroendevalda från Kamusinde hos oss skedde första veckan i oktober. Lärarna arbetade hela veckan på Herrgårdsskolan och tog del i alla deras aktiviteter medan de förtroendevalda hade varvad kurs i föreningsteknik och studiebesök hela veckan, nämnas kan besöket på projektet Permaodling i Trollhättan som intresserade stort. Mitt under våra gästers besök meddelar Forum Syd att de avslutar sitt engagemang/sin medfinansiering med omedelbar verkan med argumentet att vi SV VG har begått avtalsbrott. Det SV VG vidtagit var försiktighetsåtgärd för att undvika korruption och förskingring (med tidigare erfarenhet, dock om mindre belopp) och därmed upparbetat en väg för att sända medel till projektet i Kamusinde, där en person vaktar så att medlen hamnar hos rätt person. Enligt Forum Syd var det denna handling, att ej sända medel direkt till projektet som var avtalsbrottet och därmed avslutade Forum Syd sitt engagemang. Vår styrelse som uppfattade detta som att vara misstänkta för bedrägeri samtidigt som det var högst kränkande har därefter envetet fört ett samtal med Forum Syd för att försöka förstå varför Forum Syd anser det vara fel att vara försiktig med svenska skattemedel. Denna diskussion slutade med att fyra företrädare för SV VG besökte Forum Syd i början av Då konstaterades att Forum Syd anser projektet vara både intressant och bra- och kan eventuellt medge fortsatta medel, men enbart om de medel som beviljas i budget och är avsedda för insatser i Kamusinde, - sänds direkt till företrädarna i Kamusinde. 313 Projekt Glasögon, Kenya Samarbetet med VFA (Vision for all, organisation av optiker i Världen) med insamling, tvätt o mätning av glasögon i Västra Götaland fortsätter på hemmaplan. Däremot genomfördes ingen insats med undersökning på plats i Kenya, detta planeras för 2014.

7 Verksamhetsberättelse 2013 SV Region Västra Götaland Sida 7 av Kultur Den svenska historien I samarbete med ABF i VG regionen, Teater Tidlös och Västarvet ett projekt i anslutning till tidigare års Birger Jarl satsning, som genomfördes 2012, avslutades under MH 318 Konst Hantverk Design I samarbete med Slöjd i Väst, Väv i Väst, Västarvet, Textilhögskolan i Borås m fl har kompletterats med projektet Ett lyft för vävningen en förstudie genom Leader Sjuhärad. Redan 2012 påbörjades en enkätundersökning, där vävstugorna gav sina synpunkter på fortbildning och utvecklande av vävtraditionen. Detta intensifierades under verksamhetsåret genom projektet och ledde till studiecirklar, vävcafeér, workshops, inspirations och fortbildningsträffar. Ett antal Vävdialoger har genomförts i samarbete med Textilhögskolan. MH Väv gjord på workshop Ett Slöjdläger för unga år har genomförts i samarbete med Fristads Folkhögskola och Slöjd i Väst. Fortbildning och cirkelledarutbildning inom hantverksområdet har genomförts efter de behov som avdelningarna signalerat. Ett samarbete med Vänersborgs Konsthall har inletts och några konstseminarier har genomförts, med avsikt att det framgent skall leda till liknande på flera mindre konsthallar i regionen. 319 Slöjdklubben I samarbete med Slöjd i Väst har genomförts Slöjdklubbshandledarutbildningar och fortbildningsdagar för handledare. I syfte att intressera för fler Slöjdklubbar i regionen MH medverkat med prova på verksamhet bl a på Kulturkalaset i Göteborg. 323 Saltö Folkmusikfestival, numera Grebbestads Folkmusikfestival. SV VG har i samarbete MH med nystartade Grebbestads folkmusikförening arrangerat kursverksamhet i form av ett ungdomsläger för unga folkmusiker i anslutning till festivalen 6-8 september. 325 Hitta Folkmusiken Tillsammans med ABF, VG regionen, Spelmansförbunden och DAG MH (Dialekt, ortnamns- och folkminnesarkivet) har projektet under året utvecklat fler Lyssningsstationer, såsom på Bohusläns museum och Borås museum. I samarbete med biblioteket i Vänersborg arbetas med ett Västsvensk Folkmusikrum där spelmansförbunden ska ha möjlighet att arrangera utställningar och även placera en lyssningsstation. I samarbete med Låtverkstad i Väst har genomförts utbildningsdagar för unga folkmusiker i regionen.

8 Verksamhetsberättelse 2013 SV Region Västra Götaland Sida 8 av Musik Rock/Klassiskt Planen var att genomföra minst 1, gärna 2 av den pedagogiska utbildning som erbjuds alla våra cirkelledare, - och i detta fallet med speciell inriktning för ledarna i musikcirklarna. Ingen har genomförts. Däremot har arbete gjorts för att finna modell för avdelningarna och regionala enheten att i samverkan arbeta med utveckling av befintlig och starta ny verksamhet. Denna samverkan påbörjas Bokdagar i Dalsland I samarbete med Dalslands litteraturförening har SV medverkat med kurs vid Nordiska novelldagen maj och insatser för barn och ungdomar vid Bokdagarna i Dalsland 1-3 aug. Vid det senare kan nämnas Anders Jacobsson, Torsten Wahlund, Klara Persson, Svarta kattens dockteater och Sagakvarn: Kerstin och Kenneth Hamberg. Dessa båda aktiviteter medverkar i samklang med annat arbete till utveckling av ett Nordiskt Litteraturhus. MH 342 Bok & Bibliotek Genom åren har mässan utvecklats till en viktig mötesplats för kultur- och utbildningssektorn. Vi medverkar med en stor mängd olika miniseminarier och miniföreläsningar för att därigenom visa vår roll som kultur och samhällsaktör. Nämnas kan medverkan av författare som delat med sig av sitt författarskap, såsom Göran Hägg, Lena Einhorn, Göran Everdahl, Anna Jansson, Jan Mosander, Jonas Gardell m fl till seminarier/föreläsningar om Att väcka läslust, att delta i Poetry Slam mm, men allra främst finns anledning att nämna det miniseminarie som våra gäster i ev framtida utbytesprojektet från Rumänien svarade för, - då temat för B&B detta år var just Rumänien: Landsbygdsutveckling i Transylvanien. Se hela programmet i bilaga. Detta sker som ett arbete i samverkan med främst avdelningen SV Göteborg, men även SVs förbundskansli. Under hela året försöker vi intressera våra cirkelledare när vi möter dem i utbildningar och symposier att notera B&B och vi erbjuder dem att delta som ett bra tillfälle till stimulans, kontaktskapande och utveckling i deras cirkelledarskap. AA 307 Lättläst Tillgänglighet. Regiongruppen för LL utgörs av företrädare från FUB, AA Demensförbundet, Centrum för lättläst, HSO handikappföreningarna, Mediapoolen, Kultur i Väst och SV VG. Det gemensamma och huvuduppgift för denna grupp är att göra insatser som utökar skaran av läsombud och högläsare och att bidra till att läsombud och högläsning integreras i den kommunala verksamheten för såväl äldre som för personer med funktionsnedsättning. Inspirationsdag för högläsare har genomförts på 4 olika platser inom Västra Götaland. 3 utbildningar har genomförts för kultur- och läsombud, samt 1 utbildning för högläsare. Så ofta som det ges tillfälle förordar SV i och för alla grupper att skriven text ofta är en viktig tillgänglighetsfråga, detta har resulterat i att 2 utbildningar i Att skriva lättläst genomförts, en med SV-avdelningen Sjuhärad och en med SV-avdelningen Väst.

9 Verksamhetsberättelse 2013 SV Region Västra Götaland Sida 9 av Kulturpotten proffs Särskilt uppdrag att nå nya grupper, att skapa arbetstillfällen för kulturarbetare och att ge medborgarna ökade möjligheter till upplevelser och möten med professionell kultur. Sedan SV från 2012 genomfört omorganisation från 35 enheter i Västra Götaland till 6 enheter (5 avd och 1 reg.enhet), har verkställigheten av detta uppdrag delegerats till de 5 avdelningarna med fördelning av medlen enligt relativ andel baserat på flera olika kriterier. Nu efter 2 år, 2012 och 2013 konstaterar vi (de 5 avdelningarna och den reg.enheten) att detta spännande uppdrag, men ändock starkt begränsade summa behöver samordnas och styras stramare för att nå avsedd effekt. Härmed kommer samordning att ske i större utsträckning från Av de kulturprogram som genomförts kan nämnas: Föreläsningar om Sveriges historia med Dick Harrison, Framväxten av det moderna Sverige med Yvonne Hirdman, Arkitektur-, etnisk och språklig utveckling med Gunilla Linde Bjur och Hans Bjur, Gunnar Falkemark och Lars-Gunnar Andersson i Göteborg. Föreläsningar om författarskapet med Ann Rosman i Göteborg, Sören Olsson i Vårgårda och Ellen Matsson i Ljungskile, om Bildens kulturhistoria med Sture Hegerfors och om sitt liv i och utanför teatern med Sven Wollter i Göteborg, om sitt konstnärskap med Pernilla P Stappe i Borås. Vägarnas folk med Bennie Åkerfeldt och Pelle Jageby i Lidköping och Götlunda. Musikkonserter med Kajsa-Stina Åkerström i Göteborg, Emil Ernebro i Mellerud, Majornas 3:dje rote och Tomas von Brömsen i Grebbestad, Linda Bengtzing i Mariestad Teater-musikteaterföreställningar med Åsa Bergh i Lilla Edet, Christopher Wollter och Åsa Fång och Quartetto Pianissimo i Henån, Povel Croona i Uddevalla, Skoglund Entertainment i Limmared, Jazzkonserter med Ruth Wilhemine Meyer och Helge Lien på Akvarellmuséet, Amazonas, Katapult, och Engdahl-Gustafsson i Lilla Edet, John Pohlman trio i Timmersdala, Miriam Alda trio, Ale Möller, Peter Alqvist och Nisse Landgren i Lerum Hip hop, rap och poetry med Henry Bowers i Mölnlycke och Oskar Hanska i Bollebygd

10 Verksamhetsberättelse 2013 SV Region Västra Götaland Sida 10 av Organisationsmarknad Verksamheten med och för grund- medlems- och samverkande organisationerna styrs av organisationernas egna förutsättningar och behov, dvs de pedagogiska och utvecklingsmässiga insatser som genomförts i kursform, kulturinslag och andra stödinsatser är planerade och genomförda i samarbete med respektive avnämare. Det goda mötet Detta är en särskild satsning för att i både antal och kunnighet utöka utbildargrupp. Gruppen är vid ingången av året drygt tio personer med kompetens inom mötes- samtals- och processledning för att på bredden kunna erbjuda alla SVs organisationer ett utbildningslyft. Under detta år har ansträngningar gjorts för att rusta många fler i speciella metoden Ett steg till, som visar sig vara en bra metod att anpassat använda i många olika sammanhang av organisationsutveckling. 4 utbildningstillfällen har genomförts och därmed har vi också bättre kunnat svara upp mot behovet i organisationerna. Detta behov blir ibland regional kurs, men ännu oftare lokal aktivitet, såsom studiecirkel eller annan folkbildningsverksamhet. CW Utbildning i Ett steg till den 5 februari Ledare: Bosse Dalmo, SV Värmland 311 Centerorganisationerna Det i planen avsedda lyftet att utbilda utbildare enligt Ett steg till har påbörjats som beskrivits i föregående avsnitt. Sammantaget har 47 kurser genomförts varav 9 varit gemensamma för hela Västra Götalandsområdet. De övriga 33 är genomförda distriktsvis. Dock kan vi se att distrikten Bohuslän och Norra Älvsborg ofta gör gemensam sak. Det märks tydligt att det är år innan valår då merparten av utbildningarna är inriktade på att kommunicera, såsom kurser i att argumentera, muntlig framställning och att våga tala inför publik. Men även annat har genomförts med idémässigt och ideologiska inriktningar om landsbygden, kyrkopolitik, framtidsfrågorna för att nämna några. Även för och med Centerkvinnorna och CUF har utbildningar genomförts. Trots ständiga påtryckningar från SV har vi detta året enligt vår uppfattning inte i tillräcklig grad lyckats övertyga dessa organisationer om vikten av att förgylla verksamheten med kulturinslag. Under det gångna året är det bara i samband med Centerkvinnornas årsstämmor i Bohuslän och Norra Älvsborg som det funnits med ett musikaliskt inslag, då med Erica Larsson i mötesverksamheten. CW

11 Verksamhetsberättelse 2013 SV Region Västra Götaland Sida 11 av Folkpartiorganisationerna inom länsförbunden Bohuslän, Göteborg, Norra Älvsborg, Sjuhärad och Skaraborg har sedan länge ett starkt utvecklat samarbete när det gäller utbildningsverksamheten i organisationen. 24 utbildningar är genomförda varav 15 i samarbete för hela Västra Götaland. En av dessa 15 är den numera årligen återkommande Lundsbrunnskonferensen som intresserar ett stort antal varför det också planeras och genomförs så att deltagarna både ska kunna ta del av gemensamma stora föreläsningar, som att välja mellan ett stort antal parallella delseminarier med specialinriktning. Övriga utbildningar har varit i kommunikation såsom webb och hemsideshantering, men även i att kommunicera personligen, för att nämna några. Tillsammans med Liberala Kvinnor har seminarium genomförts under rubriken Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. I samarbete med Folkpartiets konstförening i Väst har kulturinslag arrangerats och basutbildningar har genomförts i samarbete med LUF. CW Projektet Demokrati slash diktatur var ett samarbetsprojekt mellan Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland, Folkpartiets Väststyrelse och Liberala Ungdomsförbundet Väst. och pågick från den 13 februari 2012 till och med den 30 juni Projektet planerades från början pågå till och med den 30 september 2013, men avslutades i förtid då det ansågs att det inte skulle gå att arbeta med det effektivt under de sista sommarmånaderna. Projektet kom till stånd beroende avi en rapport från World Values Survey som presenterades under våren 2011 ibland annat Dagens Nyheter redovisades att drygt en fjärdedel av alla tillfrågade Svenska ungdomar i en enkätundersökning att det vore bra med en stark ledare som inte behöver bry sig om riksdagen efter val var siffran på samma fråga i motsvarande undersökning drygt 6 %. Alltså en tydlig trend i attitydförändringar. Ungdomar är intresserade av samhälls- och politiska frågor men intresse för att jobba partipolitiskt har minskat. Vilket bland annat kan avläsas i vikande medlemssiffror för de politiska ungdomsförbunden och i sin tur leder till ett stort tapp inom de etablerade riksdagspartierna. Projektet skulle tillsammans med ungdomar processa demokratifrågor med syfte att pröva olika verksamheter för att skapa en arbetsmodell där gammalt och nytt möts. Att vid projekttidens utgång ha skapat livskraftiga nätverk om minst 100 personer som väljer att engagera sig i valrörelserna Att genomföra ett internationellt ungdomsutbyte. Att se över på vilka sätt som är möjliga och effektiva att få ungdomar engagerade, samt att konstatera vilka sätt som är ineffektiva och meningslösa och presentera detta i en rapport. Minst två lyckosamma aktiviteter/metoder skall beskrivas. Enligt utvärderingen av projektet som ställdes i slutet av maj kommer 19 av de 50 tillfrågade personerna att engagera sig i valrörelsen 2014 genom att på något sätt sprida sina politiska åsikter. Utöver dessa 19 kommer även 22 till av de totalt 50 tillfrågade personerna att rösta i valen. De åtta personerna som projektet arbetade med i Ulricehamn kommer alla att engagera sig i valrörelsen Att de med projektets hjälp engagerade minst 50 andra ungdomar att engagera sig i lokalpolitik, som antagligen kommer vara engagerade i valen 2014, kan också räknas som projektets förtjänst. Då projektet var ute med informationsbord på skolor kan man kanske också räkna de 30 personer som gick med som medlemmar och engagerade sig i LUF under projektperioden. Projektet var engagerat i 2 internationella aktiviteter, Tunisien och Serbien. Projektet genomförde föreläsningar på skolor, främst om mänskliga rättigheter och erbjöd även Demokratispelsdagar, vilket ingen skola nappade på. Några kurser och några studiecirklar är genomförda i Demokrati, ungas rättigheter och effektivt styrelsearbete.

12 Verksamhetsberättelse 2013 SV Region Västra Götaland Sida 12 av 28 Många bokbordsaktiviteter på främst skolor, men även andra aktiviteter såsom mässor är genomförda. Projektet har varit aktivt såväl på Facebook och Twitter som egen blogg. Sammanfattningsvis kan konstateras att med idogt och seriöst arbete med ingredienser av informations- och kunskapsförmedling kan unga nås- dock är de social mediavägarna inte lyckosamma i detta ärende då de främst når redan nådda. Dvs ganska traditionellt tillvägagångssätt att nå människor och med varaktighet som skapar förtroende och relation är även i detta ärende att föredra. Se hela slutrapporten som bilaga. 331 LRF Västra Götaland Under året har genomförts 17 utbildningar, varav metoden Ett steg till används vid många av dessa, dels Folkrörelsedialogen och Engagera flera- frågor som lyfts i hela LRF-organisationen och som behandlats i process ute i organisationen. Men även utbildning kring arrendefrågor och materialet Arrende 1.0 har fortsatt rönt intresse. Det absolut största som genomfördes var dock att den sedan 2012 planerade europeiska ungdomskonferensen för Ceja (Unga bönder i Europa) Young Farming CAP towards 202, genomfördes januari i Skövde. Arbetet genomfördes av för ändamålet särskild projektanställd, Anja Thorsson. Deltagarna, unga bönder från LRF Ungdomen i Sverige och från ytterligare 15 europeiska länder var under 3 dagar samlade och diskuterade kring framtidens hållbara lantbruk med politiker, forskare, konsumenter och näringsliv. Medverkande var: Eskil Erlandsson, Sveriges Landsbygdsminister Ida Helander, Falköpings kommun Jan Wärnbäck, jordbrukspolitiskt ansvarig WWF Jeff och Severin Boonen, Luxenburg mjölkproduktion Joris Baecke, ordförande CEJA Kent Johansson, europaparlamentariker Kristina Yngve, ordförande LRF Ungdom Linnéa Larsson, ordförande Lantmännen Norrbotten Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm Lowa Göransdotter och Helena Jonsson, Galtås avelsbesättning med Hereford Magnus Ljung, Sveriges Lantbruksuniversitet Nilla Nilsdotter-Linde, Stiftelsen Lantbruksforskning Rebecka Westin, veterinär och husdjursagronom, SLU Staffan Nilsson, ordförande för Europas Ekonomiska och Sociala Kommité Åke Hantoft, ordförande Arla Foods Åsa Jellinek, Länstyrelsen Västra Götaland CW Efter Ceja-konferensen januari 2013.

13 Verksamhetsberättelse 2013 SV Region Västra Götaland Sida 13 av 28 Konferensens första kväll genomfördes tillsammans med Swedbank och Sparbankernas stora Lantbrukskväll på Billingehus. Efter 2 dagars konfererande avslutades med studiebesök hos Kicki och Nicklas Johansson, med smågrisproduktion Härlingstorp Edsvära samt hos Jonas Pettersson, ekologisk mjökproduktion, Vindstorp, Nossebro. Se hela rapporten som bilaga. Skogsfrågor och speciellt hur skogen tas om hand är en angelägenhet för skogsbönder. Tillsammans med Södra (skogsägarna) har utarbetats ett upplägg för studiecirkel i att använda motorsåg, som avslutas med prov för licens för motorsåg. Ett stort antal Bystugeträffar (upptaktsträffar) har genomförts under året och 2 cirkelledarutbildningar har genomförts i vårt område, på Sparresäter och Hunneberg. Dessutom har en del ledare anslutit och tagit del av några likadana utbildningar som genomförts i Kalmar län. 333 I samarbete mellan LRF, BR (Bygdegårdarna) och SV arrangerades 3 föreställningar av Kejsaren från Epplerum med Jäders Teater. Detta skedde i Grolanda bygdegård i Skaraborg, i Björketorps bygdegård i Sjuhärad samt i Åttersruds bygdegård i Dalsland. KD Kristdemokraterna Samarbetet mellan KD Kristdemokraterna och SV är nytt och i uppstartsfasen. Särskilt anpassad ICM (I cirkelns mitt, pedagogisk utbildning för cirkelledare) har genomförts. Utbildningar för funktionärer har kommit gång och 7 utbildningar är genomförda med inriktning på hur valarbetet skall göras och att rusta funktionärer för detta. CW 334 Sveriges Biodlarförenings distrikt Utbildningar har genomförts för nya utbildare och funktionärer i biodlarföreningarnas distrikt i Göteborg-Bohuslän, Norra Älvsborg, Sjuhärad och CW Skaraborg, närmare bestämt 5 utbildningar. Några av rubrikerna är Pollens nytta och hur man samlar in den, samt Bihälsa och bitillsyn Jägarnas riksförbund/svenska landsbygdens jägare Ingen utbildningsaktivitet under året. Södra skogsägarna i VG Många Bystugeträffar/upptaktssträffar och en exkursionsdag i skogen i samarbete med Säker Skog och Skogsägarrörelsen har genomförts under året. 2 cirkelledarutbildningar i Motorsågskörkort är genomförda, en på Sparresäter och en på Hunneberg. Insatser och information med Skogsägarna har samordnats med de 5 lokala avdelningarna i samråd med SV-förbundet. CW Skogsdag i samarbete med Södra, april 2013.

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

SV Västra Götaland Verksamhetsberättelse 2014

SV Västra Götaland Verksamhetsberättelse 2014 SV Västra Götaland Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 2 av 25 Innehållsförteckning Förord SV Västra Götaland... 3 Till grund för verksamheten 2014... 3

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2010. ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland

Cirkelledarutbildningar hösten 2010. ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2010 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland 1 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst Temadagarna Cirkelledare i praktiken hur gör jag? berör alla studiecirkelområden.

Läs mer

SV Västra Götalands Stadgar

SV Västra Götalands Stadgar SV Västra Götalands Stadgar Stadgar för SV Västra Götaland (SVs Regionförbund i Västra Götalandsregionen) 1 Syfte SVs Regionförbund i Västra Götaland (SV Västra Götaland) är en ideell förening som har

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Munkedal och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Plats för nytänkande i din förening!

Plats för nytänkande i din förening! Plats för nytänkande i din förening! Studieförbundet Vuxenskolan - en lokal kraft att räkna med! Vårgårda Herrljunga Borås Ulricehamn Härryda Bollebygd Tranemo Mark Svenljunga För oss är det viktigt med

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Orust och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny personal Therese Näsman, from 1 april Joakim Friedrich, from 1 april Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny webbsida Mer lättillgänglig sida med mer fokusering

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Strömstad och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Lysekil och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Peter Alsbjer Länsbiblioteket i Örebro län peter.alsbjer@regionorebro.se 2010 Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Sedan 2008 bedriver folkbiblioteken och folkbildningen i Örebro län och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter med mera för alla åldrar. Verksamheten

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Om möten, mötesplatser och arenor

Om möten, mötesplatser och arenor Om möten, mötesplatser och arenor 58 Röster om folkbildning och demokrati Några röster Många med mig är vana att arbeta väldigt konkret. Det här sättet att arbeta i nätverk kan bli mycket frustrerande

Läs mer

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet Verksamhetsplan 2016-2017 SPF Seniorerna Bohusdistriktet 1 Mål och inriktning 2016-2017 Vår verksamhetsplan tar utgångspunkt i Mål och Riktlinjer för kongressperioden 2015-2017 som beslöts av SPF Seniorernas

Läs mer

Tid: Torsdagen den 4 september kl Plats: Kajutan och Saras Hus, Henån

Tid: Torsdagen den 4 september kl Plats: Kajutan och Saras Hus, Henån 1 (5) 2008-09-04 Beredningsgruppen Kultur MINNESANTECKNINGAR Tid: Torsdagen den 4 september kl 13.30 16.45 Plats: Kajutan och Saras Hus, Henån Närvarande Beredning kultur Lars G Blomgren, ordförande Gerd

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN 2012 ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Under 2011 har ABF Gävleborg prioriterat utveckling av cirkelledarutbildning genom att forma nya strategier för rekrytering och genomförande och

Läs mer

Intresseanmälan avseende Teknikcollege

Intresseanmälan avseende Teknikcollege Till Industrikommittén 2007-05-11 Intresseanmälan avseende Teknikcollege sregionen är en näringsgeografiskt sammanhängande region med en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Därför är det nödvändigt att

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Tanum och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 RIKSTEATERN KRONOBERG (RK) Inledning Riksteaterns vision: Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse - för alla överallt. (kongressbeslut 2011) Övergripande uppdrag för

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Bollebygd Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Bollebygds

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015 Västra Götaland ABF Västra Götaland splan och budget 2015 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ABF Västra Götaland skall genom att bedriva ett ideologiskt förankrat folkbildningsarbete vara en tillgång och utvecklingsfaktor

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun Det händer något när människor möts!

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun Det händer något när människor möts! Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun 2015 Det händer något när människor möts! Sammanställt av studieförbunden i Töreboda och Västra Götalands Bildningsförbund april 2016 Inledning Studieförbunden

Läs mer

Cirkelledarutbildningar

Cirkelledarutbildningar Cirkelledarutbildningar våren 2012 ABF Västra Götaland 1 Välkommen till Cirkelledarutveckling i vår! Du har säkert hört det förut: Som cirkelledare är du vår viktigaste resurs för hög kvalitet i studieverksamheten.

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Organisationsnummer 802496-4218 VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET 2016-2023 VERKSAMHETSPLAN Leaderkontoret Leaderkontoret ska sköta LEADER Sydöstra Skånes operativa verksamhet. Leaderkontoret

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Kulturnämnden Västra Götalandsregionen Box 764 451 26 UDDEVALLA Projektansökan Sista ansökningsdag 15 september (beslut november) 15 mars (beslut april/maj) Ansökan om projektstöd Sökande (organisation

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Dnr 17, u2017, 6/ds 2017-03-15 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Om Studieförbundens remissvar Branschorganisationen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

LÅT OSS LÄSA! - PROJEKTBESKRIVNING

LÅT OSS LÄSA! - PROJEKTBESKRIVNING LÅT OSS LÄSA! - PROJEKTBESKRIVNING Bakgrund: Ungefär 500 000 personer i Sverige har stora lässvårigheter av olika skäl: funktionshinder, ålderssvaghet, annorlunda kulturbakgrund eller bristande språkkunskaper.

Läs mer

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10 Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Verksamhetsformer Det finns tre olika verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt i Västra Götaland 2009 Verksamhetsplanen har varit föremål för samråd med föreningarna på distriktsmötet 2008-11-08 och fastställdes av styrelsen den 2008-12-06.

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Göteborgsregionens internationella nätverk

Minnesanteckningar från möte med Göteborgsregionens internationella nätverk Anteckningar Minnesanteckningar från möte med Göteborgsregionens internationella nätverk Närvarande: Anna Olsson, Gunnared, Hanna Blomdahl, Alingsås, Daniel Wennerlund, West Sweden, Lars Ekberg, Mölndal,

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare:

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Konferens den 1 december - inför internationella funktionsrättsdagen

Konferens den 1 december - inför internationella funktionsrättsdagen HSO Göteborgs nyhetsbrev, nr 6 2017. Läs nyhetsbrevet i din webbläsare. Sprid gärna nyhetsbrevet till andra intresserade Konferens den 1 december - inför internationella funktionsrättsdagen För att uppmärksamma

Läs mer

Nätverksträff ungdomsbibliotekarier, Skövde 2015-05-20

Nätverksträff ungdomsbibliotekarier, Skövde 2015-05-20 Nätverksträff ungdomsbibliotekarier, Skövde 2015-05-20 Deltagare andrea.haglund@uddevalla.se annette.olsson@harryda.se cecilia.gronholm@kungalv.se charlott.hjalm@gotene.se elin.boardy@lerum.se elin.a.johansson@toreboda.se

Läs mer

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7)

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7) Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version 081016, 090212, 090219, 090305 Bilaga 1 Sida 1(7) 1 Föreningens namn är Länsbygderådet Sjuhärad som bildades 1998 12 05. 2 Föreningen har sitt

Läs mer

Varje arbetarekommun/organisation beslutar själv om sin formella beslutsgång för remissmaterialet.

Varje arbetarekommun/organisation beslutar själv om sin formella beslutsgång för remissmaterialet. Arbeta med detta material i er arbetarekommun/organisation. Se remissmaterialet och frågeställningarna som en utgångspunkt. Det är fritt fram att göra tillägg om ytterligare synpunkter och åsikter från

Läs mer

Gemensamma mål - mätning halvår & kvartal 3

Gemensamma mål - mätning halvår & kvartal 3 Gemensamma mål - mätning halvår & kvartal 3 Sammanfattning De fyra gemensamma målen som förbundsstyrelsen fastslagit efter dialog med avdelningsordförandena har konkretiserats av förbundsledningen tillsammans

Läs mer

Kursprogram Våren 2015

Kursprogram Våren 2015 Kursprogram Våren 2015 VUXENSKOLAN BORÅS OBS! Ny adress Druveforsvägen 8 504 33 Borås växel 0771-50 20 20 Välkommen till Vuxenskolan Sjuhärad Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med intellektuella

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån Föreningsgatan 16 461 30 Trollhättan Telefon/fax:

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Reviderad 2013-04-29 Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Inledning Vem som helst kan drabbas av våld och övergrepp eller någon annan brottslig handling. Men vissa grupper är särskilt

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET 021206 REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET Regionen stödjer de fria och frivilliga bildningssträvandena. Folkbildningen är en del i samhällets demokratiska process och ger

Läs mer