Analys av com hems startsida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys av com hems startsida"

Transkript

1 IT-Universitetet Interaktionsdesign Grafiska gränssnitt, 6p Göteborg ht 2003 Analys av com hems startsida Björn Nord

2 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning Inledning Allmänt om sidan Startsidan Beskrivning Analys Övergripande Navigering Layout Färger och bilder Diskussion Referenser

3 2. Inledning En hemsida kan till stor del vara ett företags ansikte utåt, speciellt då företaget är ett tjänsteföretag. Då så är fallet blir det extra viktigt att hemsidan ger ett bra intryck som skapar förtroende hos kunden. Utseendet på hemsidan ska även fånga företagets identitet samtidigt som innehållet ska presentera företaget och dess tjänster. Hemsidan ska också vara anpassad för den målgrupp som företaget har tänkt ska använda sidan. Om målgruppen är generell så gäller det att utforma sidan så att den passar så många besökare som möjligt. Det är lätt att göra en hemsida men det är svårt att göra en bra hemsida. Jag har valt att fokusera denna rapport på företaget com hems startsida som återfinns på adressen D.v.s. den sida som företagets bredbandskunder automatiskt får upp då de kopplar upp sig mot nätet. Anledningen till att jag valde just denna sida är för att jag själv är kund hos com hem och ser därför denna sida i stort sett varje dag. Dock har jag väldigt sällan använt sidan förutom för att få tag i supporten. När jag i början av uppsatsen tänkte efter, kunde jag faktiskt inte minnas vad sidan egentligen innehöll. Anledningen till detta är förmodligen att jag aldrig ägnat den någon större uppmärksamhet. Varför det är på det viset hoppas jag att jag i alla fall delvis ska få svar på i denna uppsats. Com hem är ett företag som erbjuder tv-underhållning, bredbandsaccess och interaktiva fastighetstjänster. Bredbandet som erbjuds går via kabel-tv nätet och finns i hastigheter från 0.25 till 2Mbit. Analysen i uppsatsen är gjord utgående från kända riktlinjer och konventioner samt egna kunskaper som bl.a. inhämtats under kursens gång. Några användartester har inte genomförts och jag har inte heller kontaktat com hem för uppgifter om sidans design. I rapporten kommer jag att analysera webbplatsen med utgångspunkt från startsidan och sedan även titta på den övergripande strukturen och utformningen. Jag kommer inte att analysera företagets riktiga hemsida eller gå in i detalj på de olika delarna på webbplatsen utan endast på en övergripande nivå. 3. Allmänt om sidan Com hems startsida är inte företagets egentliga hemsida utan är den sida som bredbandskunder hos com hem automatiskt får som startsida. Detta eftersom att det krävs att användaren har sin startsida satt till en viss adress för att inloggning ska kunna ske. Därefter länkas användaren automatiskt till com hems startsida och det är därmed den första sida som kommer upp efter att kunden loggat in. Com hem har valt att göra sin startsida till en plats som endast visar information om abonnemanget och företaget, samt dess tjänster och erbjudanden. Det finns inga externa 3

4 länkar, allmänna nyheter eller liknande. Det fungerar alltså inte som en portal som t.ex. Telias startsida. Sidan är anpassad för att fungera i upplösningen 800x600, vilket kan vara bra även om de flesta användare förmodligen använder 1024x768 eller högre. Eftersom IE 5.0 är ett krav från com hems sida vad gäller deras bredbandstjänst har jag inte utgått från någon annan webbläsare då jag gjort analysen. Eftersom startsidan visas för alla kunder kan man anta att målgruppen innehåller människor med olika bakgrund och ålder som inte har något mer gemensamt annat än att de har sin bredbandsuppkoppling hos com hem. Datorvanan kan antas variera kraftigt bland målgruppen. Dock kan det förutsättas att besökarna har en någorlunda snabb uppkoppling och webbsidan kan därför göras mer grafisk utan att för den skull ge långa laddningstider. 4. Startsidan Detta är den sida som användaren först möts av då han/hon kopplar upp sig (fig. 1). På denna sida är det viktigt att besökaren får den viktigaste informationen tydligt presenterad utan att behöva leta för mycket. Eftersom kunden ser sidan varje gång han/hon kopplar upp sig är det också extra viktigt att sidan ger ett bra intryck om kunden överhuvudtaget ska ägna den någon uppmärksamhet innan han/hon surfar vidare. P.g.a. detta måste det även gå enkelt att se ifall sidan innehåller något nytt sedan det senaste besöket på sidan. I com hems fall kan man anta att det är nyheter om abonnemanget eller andra relevanta nyheter samt driftstörningar. Nya tjänster och erbjudanden kan också tänkas vara viktig information för företaget att förmedla. Dock får det inte ske på bekostnad av att den redan nämnda informationen faller bort eller blir svår att se. Detta kan irritera besökaren som istället lämnar sidan utan att läsa något överhuvudtaget. Man kan sedan anta att övriga funktioner är av mindre vikt eftersom de antagligen inte används lika ofta. De flesta besök på sidan sker ju för att kunden automatisk får upp sidan och inte för att använda sidan i övrigt. 4

5 (fig 1. Startsidan ) 4.1. Beskrivning Com hems startsida har en ljusblå bakgrund som ligger som en ruta bakom innehållet på varje sida på webbplatsen. Till vänster på webbsidan är huvudmenyn placerad ovanpå en lite mörkare blå ruta. Företagets logotyp ligger längst upp till vänster ovanför huvudmenyn och länkar till startsidan som sig bör. Området till höger om menyn visar innehållet på varje sida. På startsidan består innehållet av en rubrik med en kort text, båda i vitt, som hälsar besökaren välkommen samt beskriver vad som finns på sidan. Mitt på sidan ligger en box innehållande en meny som visar snabblänkar till olika delar av webbplatsen och till ett urval av de tjänster som finns att tillgå på webbplatsen. Menyn är utformad som en tabell och varje alternativ indikeras av en pil. Längst ner till höger visas kontaktinformation om företaget. På startsidan finns även tre färgglada rutor som länkar till specifika nyheter, erbjudanden och artiklar på webbplatsen. Rutorna innehåller på denna sida text, men rutorna, som även finns på andra sällen på webbplatsen, innehåller också ritade bilder eller ibland animationer. På de mindre varianterna finns en pil nere i vänstra hörnet. 5

6 4.2. Analys De problem som jag ser på startsidan är bl.a. den tabellformade menyn som ligger mitt på sidan. Just utformningen leder till att den inte uppfattas som en meny vid första anblick och den gör det dessutom svårare att leta bland alternativen. Det är lätt att tro att rutan bara är en box som visar information av annat slag, eller helt enkelt bara listar vad som finns på sidan. Färgvalet gör att texten på alternativen är det som blir minst iögonfallande och uppmärksamheten dras till ramen och pilarna som indikerar alternativen. Kombinationen av en intensiv lila färg som ram och den vita bakgrunden gör det ansträngande för ögat och när detta sedan är placerat på en ljus blå bakgrund skapar det 1+1=3 effekter [1]. Alternativen i menyn känns dock relevanta med undantag för beställ digital-tv som länkar till en funktion där man helt enkelt beställer digital-tv till sin bostad, vilket är något man förmodligen inte gör så ofta. Dock kanske vissa av alternativen kunde presenteras på ett annat sätt än i en meny. På förstasidan finns även kontaktinformation om företaget vilket kan vara bra, även om det kanske inte känns helt nödvändigt då alternativet kontakta oss finns både i menyn mitt på sidan och i huvudmenyn till vänster. Om man ändå vill visa informationen känns det inte nödvändigt att ha med den fysiska adressen utan mailadress och telefonnummer till kundservice borde räcka på förstasidan. De färgade annonsrutorna som ligger på förstasidan borde även dessa kunna utformats bättre. Placeringen av dessa på sidan gör att sidan känns ostrukturerad och spretig. Mer om dess färg och form i avsnitt 5.3. Som tidigare nämnts så är nyheter och driftinformation något som borde finnas lättillgängligt för besökaren och som det är nu ligger det länkar till detta i menyn mitt på startsidan. Man kan dock tycka att aktuella nyheter som berör besökaren borde synas direkt på sidan och inte en länk bort. En enkel lista med begränsat antal poster skulle kunna visa nyheter samt innehålla en länk till äldre nyheter. Om utrymmet är begränsat kan det räcka med att visa rubrikerna med datum och sedan länka till nyheten. Detta skulle även bidra till att ge intrycket av att sidan är aktuell. På startsidan i dess nuvarande utförande finns inget som visar att sidan uppdateras regelbundet, vilket kan leda till att besökare avfärdar sidan som inaktuell. Alla dessa saker bidrar till att sidan inte känns som en riktig startsida utan som om man hamnat någonstans mitt på en webbplats, vilket så också är fallet även om det inte borde vara det. Sidan känns ostrukturerad och den ger ingen välkomnande känsla vilket borde vara viktigt för en startsida. Bara en sådan sak som att rubriken ligger så långt ovanför texten under visar på en ogenomtänkt layout. Att förstasidorna på de olika rubrikerna i menyn ser bättre ut i det avseendet ger intrycket av att man inte tagit sig tid och ansträngt sig då man konstruerat startsidan. 6

7 5. Övergripande 5.1. Navigering Webbsidan har sin huvudmeny placerad till vänster på sidan på ett traditionellt sätt. Menyn expanderar då man klickar på ett alternativ och dess underrubriker listas då under det valda alternativet. En högerriktad pil indikerar varje rubrik och då ett alternativ väljs pekar pilen sedan nedåt för det valda alternativet. Underrubrikerna presenteras i en punktlista. Det går inte på något sätt att se i menyn på vilken underrubrik man befinner sig utan detta visas endast som en rubrik där innehållet presenteras till höger om menyn. Överlag går det ganska bra att navigera på webbplatsen även om det kan kännas lite irriterande att positionen på menyalternativen hoppar upp och ner på skärmen när man byter rubrik. Webbplatsen har en bred och grund struktur med endast två nivåer. Dock finns det på vissa sidor länkar till tjänster som skapar ett popup-fönster där interaktionen fortsätter. För att göra det extra tydligt var man befinner sig på webbplatsen kunde detta indikeras i menyn genom att underrubriken där man befinner sig markeras på något sätt samt att den inte längre går att klicka på som en länk. Den vita texten syns bra mot den lite mörkare blå bakgrunden även om underrubrikerna är i minsta laget. Personligen hade jag nog föredragit om rubrikerna började med stor bokstav, men jag antar att det är ett medvetet val av com hem att låta det vara små bokstäver eftersom com hem skrivs med liten bokstav. Stor bokstav hade nog gjort det lättare att utskilja alternativen, i synnerhet underrubrikerna som kan vara svåra att urskilja trots punkterna. En annan sak är att de orangea pilarna som finns vid varje alternativ är så starka i färgen och ligger så nära texten att det blir svårt att läsa den. Färgen kunde gärna tonas ner lite eller att bilden gjordes mindre i förhållande till texten. Som det är nu så stjäl pilen för mycket uppmärksamhet vilket leder till att det blir svårare att hitta rätt alternativ. Under menyn har man valt att placera ett sökfält där det också syns bra. Problemet med sökfältet är att det endast rymmer ca 6 tecken och är därmed alldeles för kort för att det ska gå att se vad man skriver särskilt om man söker efter flera ord [2]. Ett annat sätt att navigera är med hjälp av de bildannonser som finns på många sidor. I vissa fall länkar de till andra sidor på webbplatsen och i andra fall kommer den nya informationen i ett popupfönster Layout Layouten på förstasidorna för rubrikerna i huvudmenyn skiljer sig inte nämnvärt från startsidan. Menyn återfinns på alla sidor på webbplatsen, förutom i de tjänster som visas i popupfönster. Till höger om menyn, längst upp till vänster ligger en något ljusare blå ruta som innehåller en bild, rubriken på sidan och en kort text om vad man kan hitta under 7

8 denna rubrik. Resten av sidan tas upp av färgrutor som innehåller annonser och erbjudanden likt de som återfinns på startsidan. Dessa ligger både under den första rutan och i en spalt till höger om den. (fig 2. Förstasida på rubriken Beställ direkt ) På nivån under dessa, d.v.s. underrubrikerna i huvudmenyn, ligger innehållet oftast som en textmassa. Oftast finns även underrubriken från menyn med som rubrik på sidan, men inte alltid. På de sidor där den saknas finns det inget sätt att se var man är, bara under vilken huvudrubrik. 8

9 (fig 3. Underrubriken Bredband ) Typsnittet som används genomgående på webbplatsen är Verdana, vilket är ett vanligt sans serif typsnitt som fungerar bra på Internet. Brödtexten på sidorna är väldigt liten (10 punkter) och den vita texten kan kännas klen mot den blå bakgrunden vilket gör det lite svårt att lästa, särskilt eftersom texten dessutom inte går att ändra storlek på. För unga friska ögon kanske detta inte utgör något större problem, men med tanke på målgruppen så finns det säkert en del äldre användare med sämre syn som kan lida av detta [3]. Djuplänkar i texten är inte heller understrukna utan är skrivna i fet stil och oftast men inte alltid markerade med >> framför länken. Endast när man för muspekaren över dessa blir länken understruken. Vissa rubriker i texten står också skrivet med fet stil vilket gör att det enda som skiljer länkarna från rubrikerna är att tecknet >> står framför länken. Detta kan göra det svårt att avgöra om det är en länk utan att föra muspekaren över länken, eftersom användare kan vara vana vid att länkar är understrukna och letar efter dessa när de söker igenom en sida. Texten är på vissa sidor också för lång och ostrukturerad för att det ska gå lätt att hitta det man söker. Om man tittar på alternativet bredband -> bredband i huvudmenyn (fig. 3) så ligger det en följd av rubriker med tillhörande text utan tydlig uppdelning. Detta borde gå att strukturera bättre för att få en tydligare översikt på sidan. Eftersom sidan är anpassad för 800x600 så täcker inte sidan hela fönstret i webbläsaren. Sidan är då vänsterjusterad vilket gör att det blir en vit ram till höger om, och i vissa fall under, sidan. Detta gör att sidan blir osymmetrisk och med tanke på att man har valt att göra bakgrunden som en färgad ruta kanske man skulle ha centrerat sidan för att få det vita att framträda mindre och göra att sidan inte känns så tom. 9

10 5.3. Färger och bilder Genomgående på webbplatsen har com hem valt att använda färger från företagets logotyp för att på så vis skapa en egen look and feel. Hela sidan är uppbyggd av färgade rutor med rundade hörn. Färgerna ur logotypen används sedan som bakgrundsfärger på dessa olika rutor. Bakgrundsfärgen på webbplatsen är dock alltid blå. De rutor som innehåller annonser och erbjudanden har däremot varierande färger och på vissa sidor använder de samma färgschema medan de på andra sidor har olika färger. De textbaserade rutorna har ibland texten i en annan färg plockad ur logotypen och ibland svart eller vit. Det tycks inte finnas någon logik bakom valet av färger. Annonsrutorna innehåller ibland bara text men ofta finns även en tecknad bild med för att anknyta till syftet. (fig 4. Rubriken Fastighetsägare) Problemet med att plocka färgerna direkt från logotypen är att de är alldeles för starka för att användas direkt som de är. Färger skall användas sparsamt, hellre för lite än för mycket. De kan användas för att lyfta fram information eller för att påkalla uppmärksamhet. Om det används för mycket och för starka färger blir det lätt rörigt och distraherande. Ett exempel på det syns i fig 4. Alla dessa färger tillsammans med de teckningar som finns på vissa annonser ger enligt mig ett barnsligt utseende på sidan. Färgerna på sidan verkar användas utan någon tanke på vilka konsekvenser det får för 10

11 sidans läsbarhet eller vilka effekter som uppkommer då de olika färgerna kombineras. Exempel på detta kan ses i fig 5 där två färger med hög mättnad används tillsammans vilket gör det jobbigt för ögat och svårt att läsa. Man kan också fråga sig varför ordet modernare ska stå i vitt. (fig 5. Annonsruta) En risk med att använda färggranna och illustrerade rutor för annonserna är att de kan avfärdas som reklam av besökarna som istället fokuserar på andra delar av sidan [2]. Då inte alla annonsrutor innehåller reklam för andra tjänster eller erbjudanden, utan viktig information kan detta vara ett dåligt sätt att representera dessa. En annan riktlinje som com hem bryter mot är att man på en sida bör ha antingen foton eller tecknade bilder men inte båda (fig4). 6. Diskussion Utgående från vad jag sett i den här analysen så antar jag att com hem vill försöka skapa en lite mer personlig och hemtrevlig sida. Vad de sedan tjänar eller förlorar på detta med tanke på trovärdighet och kompetens kan jag inte svara på i denna uppsats. För att reda ut detta krävs en större användarundersökning. Det intryck som jag personligen får är dock att företaget inte tagit designen av startsidan på allvar, vilket för mig ger ett oprofessionellt intryck. Det känns förvånande att ett så pass stort och välkänt företag som com hem trots allt är, inte lagt ner mer resurser på att skapa en genomtänkt webbplats. Man kan däremot säga att de onekligen lyckats skapa sin egen look and feel på webbplatsen. Om man ska peka på något speciellt så är nog färgvalet det som jag ser som det största problemet med sidan. Den blå bakgrundsfärgen med den vita texten gör att webbplatsen känns lite kall och tråkig. Om de är för att upphäva detta man använder så mycket färg som de gör på resten av sidan eller inte spelar mindre roll, problemet kvarstår ändå. Man kan också få intrycket av sidan känns lite omodern om man jämför med många av dagens sidor. Visserligen är sidan ganska enkel, vilket kan vara en fördel, men för att göra den mer användbar finns som sagt en del detaljer att ändra. Framför allt gäller det de starka färgerna som används på ett sätt som bryter mot nästan alla riktlinjer. Det borde gå att hitta bättre sätt att skapa sin egen look and feel och fånga företagets identitet. Det finns som sagt ganska mycket man kan ha åsikter om när det gäller com hems startsida och jag har inga möjligheter att fånga in alla dessa i den här uppsatsen. Jag tror dock att jag har rett ut några av de allvarligaste problemen som faktiskt finns på webbplatsen. 11

12 7. Referenser [1] Edward R. Tufte, Envisioning infromation, Graphic Press, 2001 [2] Jacob Nielsen, Top Ten Guidelines for Homepage Usability, 2002, [3] Jacob Nielsen, Top Ten Web-Design Mistakes of 2002, 2002, 12

Rapport Projekt 1 Från material till webb

Rapport Projekt 1 Från material till webb IT-Universitetet Grafiska gränssnitt, 6 p Göteborg 2003-09-19 Rapport Projekt 1 Från material till webb Grupp 1: Vilhelm Bergman Hanna Friberg Björn Nord Ulrika Olsson Marlene Sjöberg Innehållsförteckning

Läs mer

- en expertanalys. av Anna Olvenmyr

- en expertanalys. av Anna Olvenmyr IT-universitetet i Göteborg MDI. Interaktionsdesign - en expertanalys av Anna Olvenmyr Grafiska Gränssnitt, 5 poäng 2003-10-27 Inledning och kategorisering...3 Utvärdering indelad i kategorier...4 Impression/

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Av: Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson Datum och Plats: 03-09-19 Göteborg, Chalmers/GU Anledning: Uppgiften ingick som en obligatorisk

Läs mer

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011.

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Syfte Detta dokument tar upp grundläggande funktioner i Argonova Systems CMS i syfte att förbereda och stödja användaren, vid sidan av och inför

Läs mer

Guide till Mynewsdesk Hosted Newsroom - Kom igång och spegla ditt pressrum!

Guide till Mynewsdesk Hosted Newsroom - Kom igång och spegla ditt pressrum! Guide till Mynewsdesk Hosted Newsroom - Kom igång och spegla ditt pressrum! Hur du implementerar ditt Hosted Newsroom I den här guiden kan du läsa hur du skapar ert Hosted Newsroom ert pressrum på er egna

Läs mer

Analys av webbplatsen csn.se Personlig uppsats i kursen Interaktionsdesign Grafiska gränssnitt, hösten 2003

Analys av webbplatsen csn.se Personlig uppsats i kursen Interaktionsdesign Grafiska gränssnitt, hösten 2003 Analys av webbplatsen csn.se Personlig uppsats i kursen Interaktionsdesign Grafiska gränssnitt, hösten 2003 Helena Callert 1. Sammanfattning Denna uppsats beskriver en personlig analys av Centrala studiestödsnämndens

Läs mer

SVENSK FILMINDUSTRIS WEBBPLATS

SVENSK FILMINDUSTRIS WEBBPLATS EXPERTANALYS AV SVENSK FILMINDUSTRIS WEBBPLATS JENNY DAFGÅRD MDI.INTERAKTIONSDESIGN GRAFISKA GRÄNSSNITT 23 OKTOBER 2003 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 SVENSK FILMINDUSTRIS WEBBPLATS...6 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Projekt 1 Webb- och inform ationsdesign

Projekt 1 Webb- och inform ationsdesign IT-universitetet MDI Interaktionsdesign Interaktionsdesign Grafiska gränssnitt 6p HT 03 Projekt 1 Webb- och inform ationsdesign Grupp 6 Theresa Harmanen, Linus Kjellqvist, Camilla Orrenäs, Emma Thunström

Läs mer

Personlig uppsats - analys av webbplats

Personlig uppsats - analys av webbplats Personlig uppsats - analys av webbplats Grafiska Gränssnitt, IT-universitet ht 2003 Anna Lindvall d00anna@dtek.chalmers.se Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 INTRODUKTION... 3 2.1 KORTA FAKTA OM H&M... 3 2.2

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

ZZZVIVH HQXWYlUGHULQJ

ZZZVIVH HQXWYlUGHULQJ ZZZVIVH HQXWYlUGHULQJ Kurs: Grafiska Gränssnitt lp 1 2003 Christine Cronwall, 800428 1 INTRODUKTION...3 2 TEORI...3 2.1 RIKTLINJER FÖR ANVÄNDBARHET...3 3 PRESENTATION OCH EGNA SYNPUNKTER...4 3.1 VÄLKOMSTSIDAN...5

Läs mer

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Användarmanual Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning 1. Visma TendSign 4.0... 2 2. Grafiskt

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

Inledning. SPF Seniorerna Leksand Hemsida

Inledning. SPF Seniorerna Leksand Hemsida SPF Seniorerna Leksand Hemsida 2017-06-13 Rev: B Under december 2016 har SPF bytt till ett nytt medlemsregister och hemsidessystem. Detta görs samtidigt eftersom de båda systemen utbyter information. Tyvärr

Läs mer

Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu support@skyltdirekt.nu

Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu support@skyltdirekt.nu Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation krävs. Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu

Läs mer

och Lär dig surfa på Internet Bilden nedan föreställer Södertälje kommuns hemsidans startsida Adressen till hemsidan

och Lär dig surfa på Internet Bilden nedan föreställer Södertälje kommuns hemsidans startsida Adressen till hemsidan Utgåva 1 och Lär dig surfa på Internet Sammanställd av: SeniorNet i Södertälje November 2008 Vi använder här Microsofts surfprogram: Windows Internet Explorer På skrivbordet högerklickar du på ikonen:

Läs mer

Handbok Hogia PBM - Personal Business Manager

Handbok Hogia PBM - Personal Business Manager Handbok - Personal Business Manager Innehållsförteckning Vad är?... 2 Portalens uppbyggnad... 3 Övre meny... 3 pråk (Tilläggsmodul )... 3 Visningsläge... 6 Vänster meny... 6 PBM Portalyta... 6 Nyheter

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

PROJEKT: WEBB- OCH INFORMATIONSDESIGN Avvägningar och motiveringar vid gränssnittsdesign av webbsida för PolyPlast+

PROJEKT: WEBB- OCH INFORMATIONSDESIGN Avvägningar och motiveringar vid gränssnittsdesign av webbsida för PolyPlast+ PROJEKT: WEBB- OCH INFORMATIONSDESIGN Avvägningar och motiveringar vid gränssnittsdesign av webbsida för PolyPlast+ IT-universitetet i Göteborg Interaktionsdesign - Grafiska Gränssnitt 2003-09-17 Deltagare:

Läs mer

Grafisk profil till Dear Area

Grafisk profil till Dear Area Grafisk profil till Dear Area Av: Jenny Andersson & Josephine Persson 2008-09-26 Webbutvecklare på KY Akademien Introduktion Detta är en grafisk manual för Dear Area, ett designföretag som gör butiksinredning,

Läs mer

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden Infobank kvickguide Kom i gång med Infobank Välkommen till SKL Kommentus webbaserad tjänst Infobank Arbetsrätten. Denna snabbguide ger dig en kort introduktion som användare av Infobank, så att du snabbt

Läs mer

PRO Järbo Navigeringsguide

PRO Järbo Navigeringsguide PRO Järbo Navigeringsguide Startsida PRO Järbo Fliken Start i HUVUDMENYN är markerat. Vi befinner oss på webbplatsens STARTSIDA. Nyhetskarusellen - webbplatsens löpsedlar. Växla genom att klicka på vänstra

Läs mer

LATHUND TILL GOOGLE SITES

LATHUND TILL GOOGLE SITES LATHUND TILL GOOGLE SITES 2012 Mörbyskolan Denna lathund går igenom hur du skapar, redigerar och kan använda Google Sites i undervisningen Rev. 1.0a Innehållsförteckning 1. VAD ÄR GOOGLE SITES? ES?.........2

Läs mer

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen Kapitel 1 PowerPoint PowerPoint används vanligen till att göra presentationer som antingen skall visas på dator eller som overhead. I det här exemplet visas hur programmet kan användas av elever för att

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Manual för utskrift av pris och produktskyltar

Manual för utskrift av pris och produktskyltar Manual för utskrift av pris och produktskyltar Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation

Läs mer

1 Allmänt. 2 Hur gör man. 2.1 Gå till lagets sida, Logga in genom att trycka på hänglåset

1 Allmänt. 2 Hur gör man. 2.1 Gå till lagets sida, Logga in genom att trycka på hänglåset 1 Allmänt Detta är den lilla instruktionen för att redigera innehållet för laget. För att få en lagsida skicka ett mail till webmaster, webmaster@vikingstad.nu Ange namn, epostadress och lag 1 ALLMÄNT...1

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager Manual för 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduktion Den här manualen skall hjälpa dig att komma igång så att du själv på ett enkelt sätt kan lägga till, redigera eller ta bort webbsidor på din webbplats.

Läs mer

Jenny Dafgård, Fredrik Johansson, Nils Järgenstedt, Yael Katzellenbogen och Klara Mälarberg. IT-Universitetet i Göteborg, HT03

Jenny Dafgård, Fredrik Johansson, Nils Järgenstedt, Yael Katzellenbogen och Klara Mälarberg. IT-Universitetet i Göteborg, HT03 SAMMANFATTNING Denna rapport beskriver hur Grupp 8 gick till väga för att skapa en webbplats för företaget Polyplast+. Processen påbörjades med en förstudie om Polyplast+, och fortsatte sedan med användaranalys,

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Boka mobilt med WAP! Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8 Så fungerar informationssidan 11

Boka mobilt med WAP! Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8 Så fungerar informationssidan 11 Boka mobilt med WAP! Innehållsförteckning Mobilt Internet med WAP 2 Hur får man igång det? 3 Så loggar du in i systemet 4 Så väljer du dag och objekt 5 Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Manual för hantering av lagsida inom BSK HFO

Manual för hantering av lagsida inom BSK HFO Manual för hantering av lagsida inom BSK HFO Denna manual innehåller följande ämnen: Strukturen för en lagsida Roller i IdrottOnline Logga in på IdrottOnline Publicera en nyhet Använda en bild (ladda upp

Läs mer

behövs för enhetlighet, tala samma språk, så att användaren kan lära sig och använda det vidare.

behövs för enhetlighet, tala samma språk, så att användaren kan lära sig och använda det vidare. 1 2 3 Grafisk profil reglerar grunddragen i utseendet (logga, färger, typsnitt) en helhet skapas Vi ska känna igen oss, vi ska förstå vad som avsändaren vill kommunicera. Kan vara svårt att direkt applicera

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

I.site Webbsidesverktyg handledning

I.site Webbsidesverktyg handledning I.site Webbsidesverktyg handledning Ingela Ek IT-pedagogisk utveckling Barn- och ungdomsförvaltningen Botkyrka kommun Senast uppdaterad 2007 Välkommen som webbredaktör till Botkyrka kommuns hemsidor Logga

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Analys av hemsidan www.merrild.se. Av Anneli Olsen, e0nannis@ituniv.se

Analys av hemsidan www.merrild.se. Av Anneli Olsen, e0nannis@ituniv.se Analys av hemsidan www.merrild.se Av Anneli Olsen, e0nannis@ituniv.se Innehållsförteckning Inledning... 2 Översikt... 2 Färger... 3 Bilder... 4 Förstasidan... 4 Navigationsområden... 4 Övre navigationsmenyn...

Läs mer

Grafisk Webbprofil. Skrivregler och grafiska riktlinjer för utformning och publicering av Sjökrogen bojens hemsida.

Grafisk Webbprofil. Skrivregler och grafiska riktlinjer för utformning och publicering av Sjökrogen bojens hemsida. 1 Grafisk Webbprofil http://users.du.se/~v10evawa/inlamningsuppgift_3/valkommen.html Skrivregler och grafiska riktlinjer för utformning och publicering av Sjökrogen bojens hemsida. Författare: Eva Wallin

Läs mer

och Lär dig surfa på Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING

och Lär dig surfa på Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING och Lär dig surfa på Internet Utgåva 2 Sammanställd av: SeniorNet i Södertälje Januari 2009 Vi använder här Microsofts surfprogram: Windows Internet Explorer. Avsnitt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Ändrat Starta

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system En eye-tracking studie på fyra av Sveriges storbankers webbplatser. Bakgrund 8 november 2012 är utsett till World Usability Day av UPA (Usability

Läs mer

Grafisk Profil. Grafisk Profil Version 1.0 06/12-2005

Grafisk Profil. Grafisk Profil Version 1.0 06/12-2005 Grafisk Profil Gertruds grafiska profil är dess ansiktet utåt. För Gertruds kunder, samarbetspartners och medarbetare ska det vara lätt att identifiera budskap från Gertrud i olika medier. Logotpen är

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR WORDPRESS

ANVÄNDARMANUAL FÖR WORDPRESS FÖR WORDPRESS Surfa in på http://klubb.seko.se/< din sida >/wp-admin/ vet du inte vad < din sida > är kan du logga in direkt på http://klubb.seko.se/wp-admin 3. Fyll i ert användarnamn 3. Fyll även i ert

Läs mer

Manual för ledare. Innehållsförteckning ALLMÄN INFO... 1 MEDLEMSGRUPPER... 2 GÖR ETT UTSKICK... 3 RAPPORTERA NÄRVARO... 6 SKICKA KALLELSER...

Manual för ledare. Innehållsförteckning ALLMÄN INFO... 1 MEDLEMSGRUPPER... 2 GÖR ETT UTSKICK... 3 RAPPORTERA NÄRVARO... 6 SKICKA KALLELSER... Manual för ledare Innehållsförteckning ALLMÄN INFO... 1 MEDLEMSGRUPPER... 2 GÖR ETT UTSKICK... 3 RAPPORTERA NÄRVARO... 6 SKICKA KALLELSER... 11 Allmän info Uppe till höger finns ett frågetecken. Ställer

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

RACCOON DEVELOPMENT AB

RACCOON DEVELOPMENT AB INNEHÅLL NYHETER 2-4 ARTIKLAR 5-7 BANNERS 8-10 SIDOR 11-15 AVDELNINGAR 16-17 MENY 18-20 TIDNINGEN 21-23 MEDARBETARE 24-26 FÖRSTASIDAN 27-28 Sid 2 NYHETER Hantera nyheter För att lägga till nyheter - klicka

Läs mer

Inloggning. 1. http://www.spfpension.se/medlem.html 2. https://medlem.foreningssupport.se/spf/ open24/admin/system/default.asp

Inloggning. 1. http://www.spfpension.se/medlem.html 2. https://medlem.foreningssupport.se/spf/ open24/admin/system/default.asp Inloggning 1. http://www.spfpension.se/medlem.html 2. https://medlem.foreningssupport.se/spf/ open24/admin/system/default.asp Gör så här: Peka och klicka i rutan nedanför Ange ditt användarnamn och skriv

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

Anpassning av Windows 7 och Word 2010

Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Det finns en hel del små förändringar man kan göra för att det ska bli lättare att navigera i datorn, läsa och skriva. Med kortare rader, tydligt typsnitt större avstånd

Läs mer

Välkommen till Jaguarklubben på internet

Välkommen till Jaguarklubben på internet Välkommen till Jaguarklubben på internet Menyn här ovanför tar dig snabbt till olika delar av webbplatsen. Start är förstasidan, För medlemmar innehåller länkar till bl.a. förmåner och försäkringsinformation,

Läs mer

www.faltbiologerna.se

www.faltbiologerna.se Redigering av www.faltbiologerna.se sammanställt av Magnus Bjelkefelt, november 2011 reviderad oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Logga in................................................... 2 1.1 Var

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

MarinWiki. Manual. Copyright 2014 MarinWiki.se

MarinWiki. Manual. Copyright 2014 MarinWiki.se MarinWiki Manual Innehåll Bakgrund...3 Viktig information...3 Hur tillförlitlig är MarinWiki?...3 Spam eller felaktigheter...3 Vem äger innehållet?...3 Vem står bakom MarinWiki?...3 Reklam...4 Använda

Läs mer

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser 1 1. Introduktion 3 2. Inloggning 3 3. Publicering av nyheter 4 4. Hantera nyheter 7 5. Snabblänkar 7 6. Sidor 8 7. Händelser 8 8. Distriktets

Läs mer

Dina inloggningsuppgifter är samma som du använder för att logga in på skolans datorer.

Dina inloggningsuppgifter är samma som du använder för att logga in på skolans datorer. Att logga in Öppna Internet Explorer (eller någon annan webbläsare). I adressfältet skriver du www.hjarntorget.net (eller bara hjarntorget.net). Tryck sedan på Enter-tangenten. Nu öppnas Hjärntorgets inloggningssida.

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Frontpage 2002/XP (2)

Frontpage 2002/XP (2) Frontpage 2002/XP Frontpage 2002 eller Frontpage XP som det också kallas är ett hemsideprogram där du inte behöver kunna koda som annars är fallet om man gör en hemsida. Att snabbt, enkelt och snyggt kunna

Läs mer

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx 1. Öppna Word 2007 i 97-2003 2. Vilken Explorer har jag 3. Inloggning med Explorer 8 4. Sökväg till sidan 5. Ha två fönster öppna 6. Stilar 7. Storleksändra 8. Inklistring av text 9. Bilder till startsidan

Läs mer

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 1 Innehåll Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker 24 november 2009 Bakgrund Ålder: 20, 25 Kön: Kvinna, Kvinna Sysselsättning/utbildning: Marknadsföringsprogrammet, Engelska fristående kurs. Internetvana

Läs mer

Lär dig skriva för webben

Lär dig skriva för webben Lär dig skriva för webben Start Academy Martin Johansson, Copywriter på StartCommunication martin.johansson@startcommunication.com Lär dig skriva för webben Tack vare internet och en uppsjö av digitala

Läs mer

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Grafsk Profl Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Inledning Varför grafsk profl? Identifkation För att alla ska uppfatta att det är Astronomisk ungdom som står bakom ett meddelande måste vi

Läs mer

Responsiv webbplats. Tips på hur innehållet ska ses över för en bra användarupplevelse på alla skärmstorlekar 2014-02-17 1

Responsiv webbplats. Tips på hur innehållet ska ses över för en bra användarupplevelse på alla skärmstorlekar 2014-02-17 1 Responsiv webbplats Tips på hur innehållet ska ses över för en bra användarupplevelse på alla skärmstorlekar 1 Vad är responsivt? Det betyder att webbplatsen känner av vilken skärmstorlek användaren surfar

Läs mer

Lampladan City. Grafisk manual

Lampladan City. Grafisk manual Grafisk manual Innehåll 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Introduktion Logotyp Logotyp: Färgalternativ Logotyp: Färgalternativ Färger Färger: Förklaring Grafisk dekor Typografi Typografi: Tillämpling

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Internetpolicy Styrdokument för Klevbergets Samfälligheter på Internet

Internetpolicy Styrdokument för Klevbergets Samfälligheter på Internet 2010-04-14 Utgåva 1.0 Internetpolicy Styrdokument för Klevbergets Samfälligheter på Internet Revisionshistorik Utgåva Datum Kommentar 1.0 2010-04-14 Upprättad Klevbergets samfälligheter på Internet Detta

Läs mer

Analys av en hemsida

Analys av en hemsida Analys av en hemsida av Analys av en hemsida Jag har tittat lite närmare på utformningen av sidan http:/ / kids.earth.nasa.gov/. Sidans syfte är att utbilda och informera barn om rymdteknik och vilka spännande

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

Ni administrerar er hemsida genom att logga in på en uppdateringsmodul (även benämnd administrationsgränssnitt eller administration).

Ni administrerar er hemsida genom att logga in på en uppdateringsmodul (även benämnd administrationsgränssnitt eller administration). Joomla Guide 2.5.11 TILLVÄGAGÅNGSÄTT Sida 1 av 9 TILLVÄGAGÅNGSÄTT Att använda uppdateringsmodulen kräver att man vet vilka innehållsdelar man kan ändra på sin hemsida. De delar man kan ändra är oftast

Läs mer

«Sida 2 av 4 Till kursens framsida Sida 4 av 4»

«Sida 2 av 4 Till kursens framsida Sida 4 av 4» Sida 1 av 11 Lektion 1: sida 3 av 4 «Sida 2 av 4 Till kursens framsida Sida 4 av 4» 2. Formatera text Du kan ju redan skriva in text, men nu ska vi se hur man formaterar det man skrivit in -- alltså hur

Läs mer

Kom igång med SKETCHBOOK! FÖRST:

Kom igång med SKETCHBOOK! FÖRST: Kom igång med SKETCHBOOK! FÖRST: Längst upp hittar du menyn. Där finns olika symboler som du kan klicka på. Om du klickar på cirkeln med ett i i, hittar du information om hur programmet fungerar. Börja

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Publicera material i Learn

Publicera material i Learn Publicera material i Learn Inne i kursrummet har du en ny meny till vänster. Har du arbetat i Fronter tidigare känner du igen dig rätt bra. Du kan publicera material i Kursinformation och i Kursmaterial.

Läs mer

Ditt användarnamn är den e-postadress som du angav när du registrerade dig. Ditt lösenord får du från ditt barns klasslärare.

Ditt användarnamn är den e-postadress som du angav när du registrerade dig. Ditt lösenord får du från ditt barns klasslärare. Att logga in Öppna Internet Explorer (eller någon annan webbläsare). I adressfältet skriver du www.hjarntorget.net (eller bara hjarntorget.net). Tryck sedan på Enter-tangenten. Nu öppnas Hjärntorgets inloggningssida.

Läs mer

Användarguide. Bildslinga internet

Användarguide. Bildslinga internet Användarguide Bildslinga internet Capitex AB Bildslinga internet Inledning Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt

Läs mer

Introduktion till Blästadsgatans diskussionsforum. Inledning. Layout ej inloggat läge

Introduktion till Blästadsgatans diskussionsforum. Inledning. Layout ej inloggat läge Introduktion till Blästadsgatans diskussionsforum Inledning Som en del av vår webbplats, blastadsgatan.se, finns ett diskussionsforum. Tanken med forumet är att det ska fungera som en diskussionsplats

Läs mer

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant.

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant. 1 Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och lösenord?... 2 Hur loggar jag in med Bank-id/E-id?... 3

Läs mer

Inledning/innehållsförteckning. Hej!

Inledning/innehållsförteckning. Hej! WORDPRESS LATHUND Inledning/innehållsförteckning Hej! Det här är en lathund för dig som har en hemsida i Möcklenföreningarnas webbportal. Vi hoppas att den ska vara till hjälp. Är det något du inte förstår

Läs mer

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan 1 Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Slutrapport: Informationsvisualisering av släktträd

Slutrapport: Informationsvisualisering av släktträd Slutrapport: Informationsvisualisering av släktträd Grupp 11 Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson 2003-10-10 Göteborg, Chalmers/GU Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SYFTE...3 3. METOD...3

Läs mer