Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval"

Transkript

1 Den 14:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 2 3 juni 2014 Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval Årets tema: Kommunikativ tillgänglighet för alla! Göteborgs Stad Grafiska ruppen Utskriftsoriginal Januari 2014

2 VÄLKOMMEN Välkommen till den 14:e Västsvenska kommunikationskarnevalen Karnevalens grundtanke är som alltid att vara ett forum och en mötesplats för alla som verkar och arbetar inom området funktionsnedsättning. Fokus ligger på kommunikation och årets konferens har som huvudtema: Kommunikativ tillgänglighet för alla! Liksom tidigare avslutas första dagen med en festmiddag (Ingår inte i konferensavgiften se separat anmälan). En konferens är också möten och umgänge. Många goda idéer föds under avspända former. Sen är det ju aldrig fel att ha trevligt tillsammans efter intensivt kunskapsinhämtande under dagen. Du som deltagare 2 3 juni har du chansen att få ny kunskap och inspiration genom föreläsningar, seminarier, möten och kulturupplevelser. Du får också träffa utställare som brinner över att få visa sina nyheter och att få dela med sig av sina råd och tips. Du som utställare Här har du möjlighet att träffa nyfikna, kunniga och vetgiriga människor från hela landet som vill veta allt om vad du har att erbjuda och varför de skall välja just din produkt. Utställningen är öppen både för de som deltar i konferensen och de som enbart kommer för att se utställningen och delta på de olika miniseminarierna. Passa på att bjuda in intresserade till utställningen och din monter. Plats Konferensen hålls i år på Clarion Post Hotel, Göteborgs nyaste, hetaste hotell mitt i city - ett stenkast från Centralstationen och flygbussarna Utställningen öppen för alla Utställningen är öppen under hela konferensen. Att enbart besöka utställningen och delta i utställarseminarierna är gratis och kräver ingen föranmälan. Kom och ta del av allt som utställarna har att erbjuda. Utställarprogrammet finns att hämta på från och med mitten av mars. Arrangörer Dalheimers hus Är byggt och anpassat för människor med skiftande funktionsnedsättningar. Vår verksamhet är uppbyggd kring vårt aktivitetcenter, korttidsboende, friskvård, föreläsningar och konferenser. En av våra ambitioner är att vara ett kunskapscenter för frågor som rör funktionsnedsättningar. Dalheimers hus är en del av Göteborgs Stad och tillhör Social resursförvaltning. DART Är ett kommunikations- och dataresurscenter för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i Västra Götalandsregionen. DART erbjuder bland annat utredning, utbildning samt forskning kring kommunikation och datorbaserade hjälpmedel. dataresurscenter Eldorado Är ett aktivitets-, kunskaps- och kulturcenter för personer med grava intellektuella funktionsnedsättningar. Det är ett komplement till övrig verksamhet som finns för dessa personer i Göteborgs stad. Eldorado är en del av Göteborgs stad och tillhör Social resursförvaltning. ISAAC Sverige Är en ideell internationell förening. Genom ISAAC kan både brukare och professionella skapa personliga och yrkesmässiga kontakter och utbyta kunskaper och erfarenheter och gemensamt arbeta för AKK och rätten till kommunikation. (namnet ISAAC betyder International Society for Augmentative and Alternative Communication ) Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Det stöd vi erbjuder kan handla om individers lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation. Vi utgår ifrån att alla, oavsett funktionsnedsättning, har rätt till en fungerande utbildning. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas resurser.

3 Dalheimers hus PROGRAM, PARALELLA FÖRELÄSNINGAR MÅNDAG Registrering med kaffe och smörgås En rullande rockstar Eddie Wheeler föddes 1982 med en mycket svår skelettsjukdom. Hans sjukdom medförde att hans skelett blev skört som glas. Trots detta, driver han idag ett eget företag och frontar ett eget rockband. Eddie och hans musiker ser till att vi blir redo för två intensiva dagar Välkomna önskar vi arrangörer Allas rätt till kommunikation och delaktighet Jan Terneby, MR-strateg, inriktning FoU, kunskapsutveckling och äldrefrågor i Västra Götalandsregionen Kommunikativ tillgänglighet för alla: Dags för paradigmskifte inom AKK! I vår globala ekonomi är tillgång till information och kommunikation en helt nödvändig och också självklar del av vardagen. Rätten till kommunikation för alla i kommunikationssamhället genomsyrar tydligare policy och lagstiftning samtidigt som det finns en vaknande politisk medvetenhet om att det finns grupper i samhället som riskerar att hamna utanför trots att möjligheterna egentligen är fler. AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) kan här ses som en möjlig lösning Sarah vill ändra den engelska termen AAC till CAA Communication Access for All. Under sin föreläsning vill hon få oss att ändra perspektiv och se hur det som tidigare handlat om speciallösningar för några få, nu är generallt tillgängligt och ett stöd för stora grupper i samhället. Under den senare delen av föreläsningen kommer Sarah att praktiskt visa vad hon menar genom att berätta om hur hon nu jobbar med att förbättra kommunikativ tillgänglighet i vårdsituationer. Sarah Blackstone är logoped och fil. dr. I många år ledde hon logopedutbildningen vid det kända Jonn Hopkins-universitetet. Nu driver hon eget företag och är med i forskarnätverket AAC-RERC en spännande satsning på AKK-forskning i USA. Hon sitter i styrelsen för Bridge School en känd specialskola för barn med omfattande rörelsehinder och talsvårigheter. Tidigare har hon också varit ordförande för ISAAC Internationella föreningen för alternativ och kompletterande kommunikation och redaktör för flera tidskrifter inom AKK-området. Hon har författat läroböcker och är en av personerna bakom kartläggningsmaterialet Social Networks som översatts till svenska av SPSM. Under karnevalen kommer hon att dela med sig av sina kunskaper inom de områden hon brinner för: AKK som en allmän tillgänglighetsfråga - särskilt när det gäller sjukvård, utveckling av emotionell kompetens hos barn med omfattande kommunikationssvårigheter samt hur vi skall arbeta när det gäller AKK-insatser för barn med hjärnsynskada. Föreläsningen hålls på engelska Kaffe med kaka Fortsättning - föreläsning med Sarah Blackstone Lunch och möjlighet att besöka utställarna Parallella föreläsningar Välj mellan sex parallella föreläsningar A1 Barn med omfattande kommunikationssvårigheter, rörelsehinder och synsvårigheter: Hur kan vi stödja delaktighet och lärande i skolan? Under seminariet kommer Sarah Blackstone att visa hur man arbetar vid Bridge School i Kalifornien. På denna specialskola för barn med omfattande rörelsehinder och talsvårigheter står delaktighet och självständighet i fokus. Sarah kommer att visa film och berätta hur man gjort det möjligt för barnen att delta mer aktivt i lek, socialt samspel, undervisning i olika ämnen och då med ett extra fokus på hjärnsynskada, som är så vanligt i gruppen. Utgångspunkten är modellen Vision, Language, Learning And Communication (VLLC) Framework* (Roman-Lantzy & Blackstone, under utarbetande) där man utgår från en kartläggning av barnets funktionella syn och utifrån detta lägger fokus på hur miljö och metoder måste anpassas för att barnet skall kunna fungera och lära optimalt. Föreläsningen hålls på engelska

4 PROGRAM, PARALELLA FÖRELÄSNINGAR MÅNDAG 2 A2 Medbestämmande, AKK och godmanskap Vad har AKK-användare för makt över sina liv? Hur väl känner gode män till redskap, metoder och utrustning för att skapa kommunikativa möten där AKK-användarens åsikter bejakas? I Växjö bedrivs just nu ett projekt kring medbestämmande, AKK och godmanskap. I bakgrunden finns en avhandling i Socialt arbete på Linnéuniversitetet: Erkännande, makt och möten, En studie av inflytande och självbestämmande med LSS av Lottie Giertz. Projektet är ett samarbete mellan Växjö kommun, Linnéuniversitetet och FUB- Växjö. På seminariet beskriver Linda arbetet med projektet och hur samarbetet med överförmyndarnämnden förhoppningsvis utmynnar i en utbildning i AKK för gode män. Linda Björk är omsorgsassistent samt projektledare. A3 Talande hjälpmedel och grafisk AKK inte längre det sista alternativet? Sedan år 2013 har man i Region Skåne haft möjlighet att få surfplatta som kommunikationshjälpmedel. Förskrivningarna under år 2013 dokumenterades och man kunde se att antalet ökade markant. Har det blivit mer populärt att använda grafisk AKK sedan surfplattan blivit tillgänglig? Är det andra personer än förut som får tillgång till bilder och foton för AKK, t ex teckenanvändare? Vad är det i surfplattan som gör skillnad? Är det möjligheten till multimodal kommunikation? Sker introduktionen av grafisk AKK och talande hjälpmedel tidigare? Föreläsningen är interaktiv och vi letar efter svar tillsammans med åhörarna. Eva Alenbratt och Anja Morell är leg. logopeder och arbetar på DAHJM Dataresurscenter Lund. A4 Från tystnad till Jag vill ha choklad! Det här är en berättelse om Hugo och hans kommunikativa utveckling från förskoleklass till idag, åk 7. Det är också en berättelse om hur vi, Hugos lärare i träningsskolan, arbetat med att hitta de kommunikativa verktyg som hjälper honom i hans utveckling bildstöd, talapparat, ipad/gridplayer med mera. Anneli Sundin, Vibeke Friman och Marie Bolger arbetar som förskollärare arbetar på Fridas Hage, särskolan, Tjörn. A5 Tillgänglighet och teknologi en omöjlig möjlighet IT-beroendet ökar i samhället, och i takt med det skapas också problem i kommunikationen mellan människor och myndigheter. En stor andel människor har otillräckliga förutsättningar att möta de ökande kraven från IT-samhället, och tillgänglighet till information blir därmed en demokratifråga. Under seminariet kommer vi att berätta hur språkteknologi kan förenkla och förbättra kommunikationen mellan människor och mellan människor och datorer. Vi kommer också att berätta hur den lyckosamma föreningen mellan språkteknologi och AKK är basen i många av DARTs utvecklingsprojekt. Katarina Mühlenbock är datalingvist och fil. dr. Hon leder projektet Tillgänglighet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. A6 Hur ser egentligen AKK-samspel ut? Interaktionsmönster mellan barn med omfattande kommunikativ och motorisk funktionsnedsättning och deras vardagliga samtalspartners. Hur kan egentligen samspel mellan barn med kommunikationsvårigheter gå till och faktiskt också fungera? Maja Sigurd Pilesjö berättar om sitt avhandlingsarbete där hon gjort detaljanalyser av samspelet mellan två barn med stora motoriska och kommunikativa svårigheter som använder AKK. Maja är leg. logoped, fil. dr., och bitr. lektor vid Syddansk Universitet, Odense, Danmark Förfriskningar Parallella föreläsningar Välj mellan sex parallella föreläsningar B1 KomHIT kommunikationsstöd i tandvård och sjukvård för alla! I projekt KomHIT utvecklas en nationell webbresurs som skall ge kunskap om kommunikation och kommunikationsstöd. I en särskild bildstödsresurs kommer man också att kunna hitta färdiggjorda bildstöd, ändra i dessa och göra nya. Projektmedarbetare inom sjukvård, tandvård, barnlogopedi, habilitering och neuropsykiatri berättar om sitt arbete och visar de bildstöd som används. Gunilla Thunberg leg. logoped, fil. dr. vid DART och projektledare för KomHIT och Ingrid Mattsson-Müller, logoped vid DART samt övriga i projektgänget i KomHIT.

5 PROGRAM, PARALELLA FÖRELÄSNINGAR MÅNDAG 2 B2 Vad lär vi oss om AKK genom att studera interaktion? Presentationen handlar om tre projekt där personer som har Huntingtons sjukdom, Parkinsons sjukdom och demens har använt samtalsmatta och surfplatta på olika sätt. Samtal med olika mål och innehåll hos tandhygienist och i hemmet har filmats och analyserats. Aspekter som kommer att diskuteras utifrån de fynd som gjorts i projekten är exempelvis samtalspartnerns roll och begreppet delaktighet ur ett interaktionsperspektiv. Saker som är viktiga att tänka på i samtal med personer som har kommunikativa och kognitiva svårigheter kommer att belysas. Ulrika Ferm är leg. logoped, språkvetare och forskare på DART - Västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. B3 Aktiv kommunikatör Leg. logoped Josefin Hansson presenterar ett pratappsprojekt från Kolla grundsärskola i Kungsbacka. Projektets syfte var att elever, istället för att vara passiva utförare, skulle bli mer aktiva kommunikatörer och att elevassistenter, istället för att vara uppfostrare, skulle bli mer inkännande kommunikatörer. På frågan: Vad har varit roligast med projektet? svarade en av elevassistenterna som deltog: Att se när dom (eleverna) förstår att det är dom som talar om vad vi (personalen) ska göra. Att se glimten i ögat Jag har fattat! B4 Med brukaren I FOKUS! Självbestämmande, inflytande och delaktighet är ledorden när vi pratar om LSS och personlig assistans. Men vems önskemål och vilja är det som ligger till grund för hur insatsen är utformad? Karin Boskovic, Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) berättar om IfA:s arbete för att öka möjligheten till självbestämmande för barn och vuxna med nedsatt autonomi. Karin Boskovic arbetar som rådgivare och föreläsare hos Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA). IfA är en intressepolitisk organisation som arbetar för att utveckla rätten till personlig assistans. Karin Boskovic har tidigare varit projektledare för IfA:s projekt Lyssna! Om barns rätt att styra sin personliga assistans. B5 Mitt barn pratar inte! Så kan en förälder uttrycka sig när man precis kommit till Sverige. Vi i förskolan i Uddevalla, vill berätta om hur vi jobbar med språk i vardagen och att då få veta att inom förskolan kommunicerar vi på många sätt, leder ofta till stor glädje för hela familjen. I Uddevalla har vi sedan 7 år tillbaka ett aktivt arbete runt språkfrågor på förskolorna med många flerspråkiga barn. Att arbeta med TAKK - Tecken som stöd, vet vi gynnar alla barn. Under hösten 2013 gjorde vi en större fortbildningssatsning och tillsammans med MIM Kunskapscentrum arbetade vi aktivt med både barn, föräldrar, förskolans pedagoger och modersmålspedagogerna runt AKK och TAKK. Lize Lindqvist är specialpedagog i Stödenheten med inriktning mot förskolorna och Ingela Nilsson är enhetschef för modersmålsenheten. B6 Trepartskommunikation och dess betydelse för elever med medfödd dövblindhet En presentation av arbetet med utgångspunkt i en elev och hans utveckling genom trepartskommunikation när det gäller bland annat utökat teckenförråd, social och empatisk förmåga. Presentationen görs med hjälp av bildspel och film. Jessica Jägryd och Sofi Malmgren arbetar som pedagoger i en dövblindsklass med tre elever på Mariedalsskolan i Varberg Festmiddag med underhållning Vi stannar kvar på Clarion Post Hotel och det är dags för festmiddag med god mat och underhållning med våra favoriter Sign Up. Gruppen spelar pop, rock och schlagers med känsla och tecken. Sign up består av Nina Ahlsell, Maria Krafft Helgesson, Jan Terneby, Göran Hartman och Mats Larsson. Obs! Festmiddagen ingår inte i konferensavgiften, se rubrik praktisk information.

6 PROGRAM, PARALELLA FÖRELÄSNINGAR TISDAG Churchill var inte heller klok En pjäs om arbetslivet för personer med funktionsnedsättning. Arbetslösheten bland funktionsnedsatta ökar dramatiskt och är nu uppe i 56 procent. I pjäsen Churchill var inte heller klok får vi följa tre unga människors kamp för att ta sig in i arbetslivet: Anton med en lindrig utvecklingsstörning, Hanna med adhd och Jonas med Aspergers syndrom. De möter en arbetsmiljö där rekryteringssajter, bemanningsfirmor och facilityföretag har tagit över och där slimmade strukturer och krav på effektivitet stänger dem ute. Hanna bränner ständigt ut sig. Jonas klarar inte att vara i grupp. Men vad händer när Anton äntligen får ett jobb? Hela arbetsplatsen utvecklas! Östra Teatern är en teaterförening från Stockholm som sätter funktionsnedsatta människors situation i fokus Kaffe med kaka Att stödja utveckling av emotionell kompetens hos barn med omfattande kommunikationssvårigheter Emotionell kompetens är högst beroende av och nära sammanlänkad med en effektiv social och kommunikativ kompetens. Aktuell forskning har visat hur viktiga emotionella faktorer är för att lära, förstå och utveckla relationer men även en god självbild och självkänsla. Sarah Blackstone anser att alltför stort fokus har lagts på att korrigera barnets Hur fungerar övergången till vuxenlivet för personer med funktionsnedsättning och för deras föräldrar? Hur förändras stödet kring kommunikationshjälpmedel efter transitionen från barn till vuxen? Dessa och många andra frågor är i fokus för det kommunala Föräldrabeteende utan att hänsyn tagits till den emotionella utvecklingsnivå som barnet befinner sig på. I samarbete med en rad andra experter har hon tagit fram en modell, grundad på aktuell kunskap, hur familjer och deras nätverk kan arbeta med att stötta utveckling av emotionell kompetens hos barn i behov av AKK. Under föreläsningen berättar Sarah Blackstone om detta spännande och viktiga arbete som innefattar både kartläggning och vägledning. Föreläsningen hålls på engelska Bensträckare i lokalen Det FRIA ORDET - ska det vara något också för användare av AKK? Funderingar i slutet på ett 30-årigt yrkesliv för tillgänglighet och kommunikation för personer med funktionsnedsättning. Det blir en titt på hur det ser ut med de praktiska och teoretiska förutsättningarna för rätten och möjligheterna att uttrycka sig och kommunicera fritt när man behöver alternativa kommunikationssätt. Har jag köpt licens för att säga/ skriva orden jag, talar, till, och, med, dig med mitt symbolsystem, och när, var, hur får och kan jag använda de orden - eller inte? Vilka dilemman står vi inför, och vilka är alternativen? Vi talar om rätten till kommunikation. Bra, men det är hög tid att börja tala också om rätten till FRI kommunikation för alla! Mats Lundälv, datapedagog vid, och grundare av, DART sedan 1988, president i Blissymbolics Communication International Lunch sista chansen att besöka utställarna Parallella föreläsningar Välj mellan sex parallella föreläsningar C1 Bildstöd som medicin! Utvärdering av projekt KomHIT Kom och lyssna till resultaten av den världsunika forskningen inom Kom- HIT. I en studie på dagoperation i Göteborg har vi följt 24 familjer där barnen har kommunikationssvårigheter. Vi har bland annat mätt stressnivån genom salivprover före och efter operation och före och efter bildstöd började användas. Vi berättar också om den utvärdering som skett inom barnneuropsykatrin och de andra verksamheterna som varit med i KomHIT. Gunilla Thunberg leg. logoped, fil dr. vid DART och projektledare för Kom- HIT, Carl-Johan Törnhage, överläkare och docent vid Skaraborgs sjukhus, Stefan Nilsson, sjuksköterska och fil dr., Sahlgrenska Akademin samt Magdalena Johansson och Julia Wikholm, logopedstudenter. C2 Föräldrastödsprojektet stöd för föräldrar till ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning i åldern år.

7 PROGRAM, PARALELLA FÖRELÄSNINGAR TISDAG 3 stödsprojektet som undersöker behov av och utvecklar stöd för en föräldragrupp som ofta är mycket utsatta. Fredrik Holm är fil. mag. i socialt arbete. Han har arbetat de senaste åtta åren som pedagog inom olika typer av boendeverksamheter med fokus på unga personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Är idag projektledare på heltid för Föräldrastödsprojektet C3 Snacka om appar! Hur kan man hitta och utbyta information om appar? Hur kan man använda appar för kommunikation? Projektet Appar för kommunikation berättar om projektets arbete och resultat. Vi visar en informationsbank om appar och vi berättar hur vi jobbar med appar för kommunikationsstöd idag. Margret Buchholz är leg. arbetsterapeut, Specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg och Ingrid Müller, leg logoped. Bägge arbetar på DART - Västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. C4 Att genom kroppsliga och taktila modaliteter utveckla taktil språklig kommunikation. I föreläsningen beskrivs hur barn med sensoriska funktionsnedsättningar, genom den kroppsliga och taktila modaliteten ges möjlighet att utveckla språklig kommunikation. Grunden är att utgå från barnets egna gester som kan visa sig taktilt eller kroppsligt, utifrån barnets egen erfarenhet. Understött av videoexempel ges punkt för punkt exempel på vad som krävs för att ett barn med sensoriska funktionsnedsättningar ska få större möjligheter att utveckla språklig taktil kommunikation. Sonja Friberg och Annica Boström arbetar som specialpedagogiska rådgivare vid Resurscenter Dövblind, ett av Specialpedagogiska Skolmyndighetens fem nationella resurscenter. C5 Lek och samspel med ögonen Hur lyckas vi med utmaningen att göra det möjligt för barn med flerfunktionsnedsättning att leka och kommunicera med hjälp med ögonstyrd dator. Eva Holmqvist, leg arbetsterapeut och Britt Claesson, AKK-pedagog, båda på DART - Västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. C6 Alla har rätt till egen kommunikation, men hur når vi ut med budskapet? I samhället finns en stor okunskap kring kommunikationsstöd. Det vill vi ändra på. Situationer uppstår dagligen i vårt samhälle när traditionell kommunikation inte räcker till. Hur ska vi underlätta för alla medborgare, oavsett funktionsnedsättning, nationalitet och så vidare att göra sig förstådda i vardagen? Hur gör du dig själv förstådd när du exempelvis vill ha en vara på apoteket i ett annat land, där du inte känner igen förpackningar och inte kan språket? Hör hur vi jobbar i Örebro! Anna- Mia Svensson är projektledare för projektet Pratkartan på Centrum för hjälpmedel i Örebro. Anna Sjönvall är projektdeltagare och distriktssköterska på BVC, Capio Haga vårdcentral i Örebro Förfriskningar :00 Jävla pajas Det här skojar du inte bort. Aldrig har vi kommit så här nära komikern och improvisatören Måns Möller som när han låter sin familjesituation och sonens diagnos med autistiskt syndrom utgöra kärnan i den underliggande frågeställningen Tack för i år! Gunilla Thunberg

8 PRAKTISK INFORMATION Praktisk information Datum 2 3 juni Konferenslokal Konferensen äger rum på Clarion Post Hotell som ligger på Drottningtorget, ett stenkast (bokstavligen) från centralstationen och flygbussar. Om du vill bo på hotellet, var vänlig uppge detta i anmälan, så skickar vi ett bokningsformulär. Detta förenklar för hotellet och du får ta del av specialpriset som gäller för er konferensdeltagare och utställare. Bokning av rum görs av er deltagare själva. Konferensavgift Konferensavgiften är kronor exklusive moms. I priset ingår förutom ingår föreläsningar, all förtäring men inte festmiddagen. För dig som är anhörig, närstående eller brukare och deltar som privatperson är priset 1500 kronor exklusive moms. Medlemmar i ISAAC får 300 kronor rabatt på avgiften. På deras hemsida hittar du all information om föreningen och hur du blir medlem. Festmiddag Årets festmiddag kommer att vara på Clarion Post Hotell. Den ingår inte i konferensavgiften och kostar 450 kronor per person exklusive moms. Vi kan lova god mat, festlig underhållning och glatt umgänge. Vin och öl under kvällen får var och en betala ur egen ficka. Anmälan Anmälningsblankett hittar du på dalheimershus. Se under aktuella konferenser. Du kan också anmäla dig direkt till: Då måste du ha med de uppgifter som finns på anmälningsblanketten. I samband med din anmälan får du en bekräftelse och i god tid innan konferensen får du en slutlig bekräftelse med dina olika val samt en namnskylt. Sista anmälningsdag är måndagen 14 april. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas. Alla kulturinslag på konferensen sker i samverkan med ABF Göteborg. Utställaravgift Utställaravgiften är kronor exklusive moms per person. I priset ingår utställarplats, möjlighet att delta i alla föreläsningar, all förtäring men inte festmiddagen. Som utställare har du möjlighet att ha miniseminarier, som riktar sig till de som enbart besöker utställningen. Ett separat utställarprogram kommer att finnas klart i början av april och hämtas på.

Hur kan vi tillgodose rätten till kommunikation för alla med NPF?

Hur kan vi tillgodose rätten till kommunikation för alla med NPF? Hur kan vi tillgodose rätten till kommunikation för alla med NPF? Gunilla Thunberg & Britt Cleasson DART kommunikationscenter Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gunilla Logoped & Fil Dr Förälder till Alfred

Läs mer

KomHIT. Kommunikationsstödjande Hjälpmedel och IT i barnsjukvård

KomHIT. Kommunikationsstödjande Hjälpmedel och IT i barnsjukvård KomHIT Kommunikationsstödjande Hjälpmedel och IT i barnsjukvård Projektgrupp Person Gunilla Thunberg Margret Buchholz Ingrid Mattsson-Müller Stefan Nilsson Carl-Johan Törnhage Carmela Miniscalco Arbets

Läs mer

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER Social resursförvaltning Att leva hela livet 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG 12 13 NOVEMBER www.goteborg.se/dalheimershus www.facebook.se/dalheimershus Välkommen till den nionde

Läs mer

Kommunicera Mera Om kommunikation, rättigheter och kommunikativ miljö. Gunilla Thunberg Leg logoped, Fil Dr

Kommunicera Mera Om kommunikation, rättigheter och kommunikativ miljö. Gunilla Thunberg Leg logoped, Fil Dr Kommunicera Mera Om kommunikation, rättigheter och kommunikativ miljö Gunilla Thunberg Leg logoped, Fil Dr Gunilla Thunberg Leg logoped Lund 1984 Arbetat på DART sedan starten 1988 Doktor i Neurolingvistik,

Läs mer

Läsa och skriva nya möjligheter för alla

Läsa och skriva nya möjligheter för alla Den 13:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 6 7 maj 2013 Välkommen till 2013 års kommunikationskarneval Årets tema: Läsa och skriva nya möjligheter för alla Göteborgs Stad Grafiska Gruppen 130110-013-130

Läs mer

Att leva hela livet 2014

Att leva hela livet 2014 Att leva hela livet 2014 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 13 14 NOVEMBER Arrangörer Dalheimers hus Social resursförvaltning/göteborgs Stad Björkbacken rehabilitering och aktivering SDF

Läs mer

Habiliteringen. i Blekinge. Program. Våren 2014 2015. Utbildning Grupper

Habiliteringen. i Blekinge. Program. Våren 2014 2015. Utbildning Grupper Habiliteringen i Blekinge Våren 2014 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv Komigång Nybörjarkurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har Kommunikationssvårigheter. Syftet

Läs mer

AKK i skolan. Britt Claesson. Innehåll föreläsning

AKK i skolan. Britt Claesson. Innehåll föreläsning AKK i skolan Britt Claesson Förskollärare Talpedagog på habiliteringen i Alingsås 1991-2008 AKK-pedagog vid DART - kommunikationsoch dataresurscenter i Göteborg britt.claesson@vgregion.se DART Västra Sveriges

Läs mer

Kommunikationsstödjande Hjälpmedel och IT i barnsjukvård och specialisttandvård utveckling och utvärdering av en nationell resurs

Kommunikationsstödjande Hjälpmedel och IT i barnsjukvård och specialisttandvård utveckling och utvärdering av en nationell resurs Kommunikationsstödjande Hjälpmedel och IT i barnsjukvård och specialisttandvård utveckling och utvärdering av en nationell resurs KomHIT - studie på 320 dagkirurgi Syfte - Utvärdera eventuella effekter

Läs mer

PRAGMA. Pragmatiskt organiserade kommunikationskartor för barn med omfattande kommunikationssvårigheter

PRAGMA. Pragmatiskt organiserade kommunikationskartor för barn med omfattande kommunikationssvårigheter PRAGMA Pragmatiskt organiserade kommunikationskartor för barn med omfattande kommunikationssvårigheter Britt Claesson, Maria Olsson och Anna Carlstrand DART, Göteborg Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Läs mer

Medbestämmande, AKK och godmanskap. Kommunikationskarnevalen 2014 Linda Björk

Medbestämmande, AKK och godmanskap. Kommunikationskarnevalen 2014 Linda Björk Medbestämmande, AKK och godmanskap Kommunikationskarnevalen 2014 Linda Björk Bakgrund Avhandling i Socialt arbete på Linnéuniversitetet: Erkännande, makt och möten, En studie av inflytande och självbestämmande

Läs mer

Årets tema: Välkommen till 2017 års kommunikationskarneval. Hands on AKK. AKK att fungera i vardagen. Social resursförvaltning.

Årets tema: Välkommen till 2017 års kommunikationskarneval. Hands on AKK. AKK att fungera i vardagen. Social resursförvaltning. Social resursförvaltning Välkommen till 2017 års kommunikationskarneval årets tema: Årets tema: Hands on AKK Hands hur kan on vi AKK få AKK hur att kan fungera vi få i vardagen? AKK att fungera i vardagen

Läs mer

Praktisk användning av appar och surfplattor för AKK på DAHJM

Praktisk användning av appar och surfplattor för AKK på DAHJM Praktisk användning av appar och surfplattor för AKK på DAHJM Anja Morell Logoped och enhetschef, DAHJM Dataresurscenter, Lund Fotograf: Anna-Mi Wendel Sjuläns temadag, Eskilstuna, 23 april 2015 Dagens

Läs mer

DART 2013 en kort presentation

DART 2013 en kort presentation DART 2013 en kort presentation Anette Ihrelius (enhetschef) Mats Lundälv (datapedagog) DART kort historik Start 1988, som projekt, ett av flera dataresurscenter, samordnat av dåv. Handikappinstitutet Multidisciplinärt

Läs mer

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat?

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Messa med symboler Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Margret Buchholz, Specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg vid DART Kommunikationsoch dataresurscenter. margret.buchholz@vgregion.se,

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Att leva hela livet 2013

Att leva hela livet 2013 Att leva hela livet 2013 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 14-15 NOVEMBER Årets huvudtema är bland annat hur man skapar stimulerande miljöer. Arrangörer är Dalheimers hus Social resursförvaltning/

Läs mer

Britt Claesson. Kommunikation TAKK

Britt Claesson. Kommunikation TAKK Kommunikation TAKK 1!"#!$"% 2 Britt Claesson Förskollärare sedan 1982 Förskollärare, dagbarnvårdare, personlig assistent, lärare på särskola Talpedagog på habiliteringen 1991-2007 AKK-pedagog vid DART

Läs mer

BCI. Mats Lundälv. Senior IKT-pedagog. f.d. DART (Sahlgrenska universitetssjukhuset) och SPSM BCI

BCI. Mats Lundälv. Senior IKT-pedagog. f.d. DART (Sahlgrenska universitetssjukhuset) och SPSM BCI Mats Lundälv Senior IKT-pedagog f.d. DART (Sahlgrenska universitetssjukhuset) och SPSM Det fria ordet och AKK / ASK Kommunikativ och språklig tillgänglighet för alla...byggt på en infrastruktur av fria

Läs mer

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Hösten 2015 Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu ANMÄLAN TILL VÅRA KURSER Våra kurser riktar

Läs mer

Om kommunikation och samtalsmatta för personer med Huntingtons sjukdom

Om kommunikation och samtalsmatta för personer med Huntingtons sjukdom Om kommunikation och samtalsmatta för personer med Huntingtons sjukdom Ulrika Ferm Leg logoped, Fil Dr DART Kommunikations- och datarresurscenter för personer med funktionshinder, Regionhab, DSBUS Inst.

Läs mer

KOMPIS Kommunikation genom pekprat i skolmiljö

KOMPIS Kommunikation genom pekprat i skolmiljö KOMPIS Kommunikation genom pekprat i skolmiljö Ett projekt i samverkan mellan särskolor i Göteborg DART kommunikations och dataresurscenter Frölunda Data? Finansiering från Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Läs mer

Kommunikationsstödjande Hjälpmedel och IT i barnsjukvård och specialisttandvård utveckling och utvärdering av en nationell resurs

Kommunikationsstödjande Hjälpmedel och IT i barnsjukvård och specialisttandvård utveckling och utvärdering av en nationell resurs Kommunikationsstödjande Hjälpmedel och IT i barnsjukvård och specialisttandvård utveckling och utvärdering av en nationell resurs KomHIT - en utvecklingsdel finansierad av Arvsfonden - en forskningsdel

Läs mer

Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet. Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk

Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet. Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk Målsättning med föreläsningen Beskriva vårt arbete i Växjö

Läs mer

19 NOVEMBER 2015 SUNNE INSPIRATIONSKONFERENS LSS EN VÄRMLÄNDSK INSPIRATIONSDAG MED FOKUS PÅ VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

19 NOVEMBER 2015 SUNNE INSPIRATIONSKONFERENS LSS EN VÄRMLÄNDSK INSPIRATIONSDAG MED FOKUS PÅ VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING VÄLKOMMEN TILL INSPIRATIONSKONFERENS LSS EN VÄRMLÄNDSK INSPIRATIONSDAG MED FOKUS PÅ VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 19 NOVEMBER 2015 SUNNE KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND VÄLKOMMEN TILL INSPIRATIONSKONFERENS

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Hösten 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv KomHem-fördjupningskurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har kommunikationssvårigheter och där

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

Samspråk. Stöd i kommunikation tillsammans med barn med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning

Samspråk. Stöd i kommunikation tillsammans med barn med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning Samspråk Stöd i kommunikation tillsammans med barn med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning Ingrid Gustafsson Gerd Tobiason Jackson Specialpedagogiska skolmyndigheten Statens

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Föräldrastödsprojektet 16-25

Föräldrastödsprojektet 16-25 Föräldrastödsprojektet 16-25 Ett treårigt stadsdelsöverskridande projekt i Göteborgs stad i samverkan med DART Startade 1/4-2013 Finansierat av Göteborgs stads särskilt avsatta medel för insatser riktade

Läs mer

Rätten till kommunikation Kommunikation med och utan IT-stöd FUB Billingehus okt 2013

Rätten till kommunikation Kommunikation med och utan IT-stöd FUB Billingehus okt 2013 Rätten till kommunikation Kommunikation med och utan IT-stöd FUB Billingehus okt 2013 Gunilla Thunberg DART västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter för funktionshindrade Program för idag

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

Idrott och hälsa för alla. - hur vi hittar vägarna

Idrott och hälsa för alla. - hur vi hittar vägarna Idrott och hälsa för alla - hur vi hittar vägarna En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, oavsett

Läs mer

Livets möjligheter. - för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga och omgivning

Livets möjligheter. - för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga och omgivning - för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga och omgivning Välkommen till nationell konferens i Stockholm 10-11 mars 2014 på Essinge konferenscenter. Konferensen fokuserar på livets möjligheter

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2013 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

AKK en nödvändighet för att öka den enskildes medbestämmande: Om metodutveckling inom boende och daglig verksamhet Lund 19:e april 2016 Linda Björk

AKK en nödvändighet för att öka den enskildes medbestämmande: Om metodutveckling inom boende och daglig verksamhet Lund 19:e april 2016 Linda Björk AKK en nödvändighet för att öka den enskildes medbestämmande: Om metodutveckling inom boende och daglig verksamhet Lund 19:e april 2016 Linda Björk Bakgrund Avhandling i socialt arbete på Linnéuniversitetet

Läs mer

Elever med ADHD. ADHD kräver nya pedagogiska arbetssätt i klassrummet. Verktyg och vägledning för din skolvardag!

Elever med ADHD. ADHD kräver nya pedagogiska arbetssätt i klassrummet. Verktyg och vägledning för din skolvardag! Elever med ADHD Inbjudan till konferens i Stockholm den 20-21 april 2010 TALARE Speciellt inbjuden talare Marita Hovmark Journalist, tidigare redaktör och ordförande inom Attention ADHD kräver nya pedagogiska

Läs mer

Daglig verksamhet med kommunikativ inriktning. Kommunikationskarnevalen 26 Maj 2011 Mats Lundberg och Linda Björk

Daglig verksamhet med kommunikativ inriktning. Kommunikationskarnevalen 26 Maj 2011 Mats Lundberg och Linda Björk Daglig verksamhet med kommunikativ inriktning Kommunikationskarnevalen 26 Maj 2011 Mats Lundberg och Linda Björk Målsättning med föreläsningen Beskriva vårt arbete i Växjö Ge Er idéer för ett bra arbetssätt

Läs mer

Målsättningsarbete. Bakgrund. Bakgrund (forts)

Målsättningsarbete. Bakgrund. Bakgrund (forts) SMS för personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar en intervjustudie av användares upplevelser SMS för personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar en intervjustudie

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr Nacka, Tel

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr Nacka, Tel GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

Team för Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) Team Munkhättan

Team för Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) Team Munkhättan Team för Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) Team Munkhättan Bakgrund Vid Team Munkhättan finns cirka 40 elever. Många av eleverna har tal-, språk- och kommunikationssvårigheter. Ungefär

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Våren 2017 Program Utbildning Grupper 1 Föräldrautbildning i kommunikation AKKtiv grundkurs KomIgång Målgrupp: KomIgång passar föräldrar till barn i förskoleåldern (0-6 år) som

Läs mer

Våren Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge

Våren Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge Våren 2013 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

FOKUS på specialpedagogisk forskning - Västerås

FOKUS på specialpedagogisk forskning - Västerås FOKUS på specialpedagogisk forskning - Västerås Aktivitets ID: 5229 Tid: 15 oktober 2013, kl 13:00-16:30 Tid: 19 november 2013, kl 13:00-16:30 Tid: 18 februari 2014, kl 13:00-16:30 Tid: 25 mars 2014, kl

Läs mer

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK tillhör Habilitering & Hälsa och är ett komplement till habiliteringens

Läs mer

Framtidens habilitering

Framtidens habilitering inbjudan till konferens i Stockholm den 20-21 november 2013 VÅRA TALARE Socialstyrelsen Karin Flyckt Samordnare funktionshinderfrågor Västra Götalandsregionen Rune Johansson Verksamhetschef Habilitering

Läs mer

Ögonstyrd dator för samspel och delaktighet för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning. Erfarenhet på Dart.

Ögonstyrd dator för samspel och delaktighet för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning. Erfarenhet på Dart. Ögonstyrd dator för samspel och delaktighet för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning - vinster, hinder och förutsättningar Eva Holmqvist Arbetsterapeut och specialist i arbetsterapi inom habilitering

Läs mer

Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter

Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter Tänk dig att du befinner dig på resa i ett land där du inte talar språket. Du blir plötsligt sjuk och är hänvisad till ett lokalt sjukhus.

Läs mer

Alternativ Kompletterande Kommunikation AKK

Alternativ Kompletterande Kommunikation AKK LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 (25) 2015-09-15 Alternativ Kompletterande Kommunikation AKK En förstudie av alternativ kompletterande kommunikation inom stöd och omsorg i Luleå kommun Peter Hedström Durhan Projektledare

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion

Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 oktober 2011 TALARE Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Karolinska Institutet Anna Aldehag Så utvecklar

Läs mer

Uppdragsföreläsningar

Uppdragsföreläsningar Barn som väcker funderingar i förskolan Målgrupp Personal och föräldrar till barn i förskoleåldern. Rektorer för förskoleverksamhet. Personal inom BVC. Föreläsare Ulrika Aspeflo, leg. logoped Pris/Information

Läs mer

Tolka och förstå små barn

Tolka och förstå små barn 2013-06-24 13/59 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Tolka och förstå små barn BAKGRUND/ SYFTE Den här kursen vänder

Läs mer

Språkledarutbildningen TAKK för Språket. 3 september 2015

Språkledarutbildningen TAKK för Språket. 3 september 2015 Språkledarutbildningen TAKK för Språket 3 september 2015 Vad är en funktionsnedsättning? Beror på en sjukdom eller skada på kroppen. Den kan vara medfödd eller komma senare i livet. Det är en nedsättning

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(17) Grupper för person som har en

Läs mer

Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK är ett kompletterande stöd till habiliteringens basverksamhet. Vi arbetar med information, utbildning och konsultation inom kommunikativt

Läs mer

Inbjudan Fokus på specialpedagogisk forskning

Inbjudan Fokus på specialpedagogisk forskning Inbjudan Fokus på specialpedagogisk forskning En annorlunda seminarieserie läsåret 2013 2014 Välkommen till en annorlunda seminarieserie Skollagen betonar att utbildning ska vila på vetenskaplig grund

Läs mer

2013-09-03. En likvärdig utbildning för alla. Vi är en samarbetspartner. Alla har rätt att lära på egna villkor. tillsammans gör vi det möjligt

2013-09-03. En likvärdig utbildning för alla. Vi är en samarbetspartner. Alla har rätt att lära på egna villkor. tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, oavsett funktionsförmåga, ska nå målen för sin utbildning.

Läs mer

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Våren 2015 Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu

Läs mer

Kommunicera hur svårt kan det vara?

Kommunicera hur svårt kan det vara? Kommunicera hur svårt kan det vara? Anna Drevsson Karolina Nilsson leg. logopeder Logopedbolaget Jönköping AB Uppdrag Personlig assistans ska göra det möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att leva

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se

Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se Vissa grupper står utanför den svenska vården. Bland de medverkande: Socialminister Göran Hägglund, SKL:s ordförande Anders

Läs mer

Den 11:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 4 5 juni 2012

Den 11:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 4 5 juni 2012 Den 11:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 4 5 juni 2012 KOM RÄTT! En konferens om att skapa kommunikativa miljöer där rättigheter och möjligheter står i fokus. Två dagar om funktionsnedsättningar och

Läs mer

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014 LIKA men OLIKA LIKA Svenska förbundet för Specialpedagogik ARRANGÖR: SÖDRA SVERIGES FÖRENING FÖR SPECIALPEDAGOGIK Torsdag 13 november

Läs mer

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning HafV Forskning i Västsverige om människor med funktionsnedsättning Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning Måndag 17 november 2008 Pulsen Konferens i Borås med snabbare och

Läs mer

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt

Läs mer

Om AKK och modersmål. Kommunikation och språk

Om AKK och modersmål. Kommunikation och språk Om AKK och modersmål Kommunikation och språk Ordet kommunikation kommer från latinets communicare och betyder att göra gemensam. Kommunikation betyder att föra över ett budskap. För att kommunikation ska

Läs mer

Det FRIA ORDET - ska det vara något - också för användare av AKK?

Det FRIA ORDET - ska det vara något - också för användare av AKK? Det FRIA ORDET - ska det vara något - också för användare av AKK? Mats Lundälv IT-pedagog DART (Sahlgrenska universitetssjukhuset ) Goddag! Hur står det till? Får man krångla till det lite? Hur blev det

Läs mer

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola Bakgrund Skoldatatekets projekt 2012/2013 för förskola Hur, på vilket sätt och

Läs mer

Välkommen till 2015 års kommunikationskarneval

Välkommen till 2015 års kommunikationskarneval Den 15:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 1 2 juni 2015 Välkommen till 2015 års kommunikationskarneval Årets tema: AKK och flerspråkighet Göteborgs Stad Grafiska gruppen 150123-002-130 Utskriftsoriginal

Läs mer

Välkommen till TAKK för Språket hösten MiM Kunskapscentrum

Välkommen till TAKK för Språket hösten MiM Kunskapscentrum Välkommen till TAKK för Språket hösten 2014 MiM Kunskapscentrum Ett flerspråkigt perspektiv på AKK Samarbetet mellan skolan och hemmet Luz Solano, 2014 Varför AKK på modersmålet? Modersmålet är viktigt

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

Du kan gå på sammanlagt 2 seminarier/workshops under dagen. Första passet hålls 11.15-12.00 och andra passet hålls 14.30-15.15.

Du kan gå på sammanlagt 2 seminarier/workshops under dagen. Första passet hålls 11.15-12.00 och andra passet hålls 14.30-15.15. Du kan gå på sammanlagt 2 seminarier/workshops under dagen. Första passet hålls 11.15-12.00 och andra passet hålls 14.30-15.15. Kryssa i dina favoriter på anmälningsblanketten, så fördelar vi platserna

Läs mer

Om mänskliga rättigheter- Om barns rättigheter- Om barnets rätt till sin personlig assistans

Om mänskliga rättigheter- Om barns rättigheter- Om barnets rätt till sin personlig assistans Om mänskliga rättigheter- Om barns rättigheter- Om barnets rätt till sin personlig assistans Vad gör IfA? Intressegruppen för Assistansberättigade Intressepolitik Stöd till enskilda medlemmar Stöd till

Läs mer

Föräldrakurs april 2018 Sånga-Säby Hotell & Konferens

Föräldrakurs april 2018 Sånga-Säby Hotell & Konferens 20-22 april 2018 Sånga-Säby Hotell & Konferens Föräldrakurs För dig som har barn, oavsett ålder, med dövhet eller hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning FÖRÄLDRA- KURS Kort information

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

Bemöta och undervisa explosiva barn

Bemöta och undervisa explosiva barn För dig i förskolan, F-6 och fritidshem! Bemöta och undervisa explosiva barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 juni 2011 TALARE NSPH Riksförbundet Attention Anki Sandberg Klockaretorpsskolan

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN Koppla upp och koppla av Konferensen hålls på Lugnet I Falun. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Temat handlar

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64...

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64... Sida 1 av 2 #$% #/0 2% 3%/$ 6 7 /8 '()*+,-. 1()*+'. (*+-. -(4*+5. ('*+,. -(4*+5.,)(,*+).,(*+)4., 4(*+). ) ('*+,. )('*+'. (*+)5., )(*+. ) 1()*+'.,,(4*+)).,,(*+),. ) )('*+'.! " )5(5*+4.,)(,*+)., )'()*+5.

Läs mer

Välkommen till TAKK för Språket. september- oktober 2015

Välkommen till TAKK för Språket. september- oktober 2015 Välkommen till TAKK för Språket september- oktober 2015 Värdegrund för flerspråkighet Interkulturalitet Mänskliga rättigheter Nationell lagstiftning. AKK- Alternativ och kompletterande kommunikation Metoder

Läs mer

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg SOCIALTJÄNSTFORUM - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg Vad står på spel? Om tillit till välfärd och socialtjänst Temat för Socialtjänstforum

Läs mer

Rätten till kommunikation

Rätten till kommunikation Rätten till kommunikation Gunilla Thunberg Leg logoped, Fil Dr Autism- och Aspergerförbundets Rikskonferens 2016 2016-10-12 Gunilla Thunberg Leg logoped Fil Dr Neurolingvistik, Göteborgs Universitet,

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Att arbeta med kommunikationsbok i grupp

Att arbeta med kommunikationsbok i grupp Att arbeta med kommunikationsbok i grupp Gunilla Thunberg ID-dagarna 9 okt 2009 Komm-A - Kommunikation med stöd av kommunikationsbok för personer med afasi Cirkeldelen Ett 2-årigt 2 projekt som drivs av

Läs mer

Specialpedagogik 1, 100 poäng

Specialpedagogik 1, 100 poäng Specialpedagogik 1, 100 poäng Kurskod: SPCSPE01 Kurslitteratur: Specialpedagogik 1, Larsson Iréne, Gleerups Utbildning ISBN:978-91-40-68213-0 Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande

Läs mer

Att leva hela livet 2012

Att leva hela livet 2012 Att leva hela livet 2012 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 18-19 OKTOBER Årets huvudtema är att vara ung och leva med förvärvade hjärnskador. Arrangörer är Dalheimers hus, Social resursförvaltning/

Läs mer

Välkomna till Personalutbildningen Fler-TAKK. k u l t u r f ö r e n i n g

Välkomna till Personalutbildningen Fler-TAKK. k u l t u r f ö r e n i n g Välkomna till Personalutbildningen Fler-TAKK Kunskapsområden som samverkar i ett flerspråkigt perspektiv Juridiskt/ styrdokument Pedagogiskt/ utbildning Språkligt/ medicinskt Flerspråkigt AKK Socialt/

Läs mer

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Statsbidrag till utvecklingsprojekt Kenneth Drougge, statsbidragsavdelningen kenneth.drougge@spsm.se 010-473 5387 En likvärdig

Läs mer

Barn som väcker funderingar i förskolan

Barn som väcker funderingar i förskolan Föreläsningar 21 februari,kl.13.00 17.00 Barn som väcker funderingar i förskolan Målgrupp Personal och föräldrar till barn i förskoleåldern. Rektorer för förskoleverksamhet. Personal inom BVC. Föreläsare

Läs mer

Kliniska erfarenheter. Gaze-controlled communication technology for children with severe multiple disabilities:

Kliniska erfarenheter. Gaze-controlled communication technology for children with severe multiple disabilities: Gaze-controlled communication technology for children with severe multiple disabilities: Parents and professionals perception of gains, obstacles, and prerequisites http://dx.doi.org/10.1080/10400435.2017.1307882

Läs mer

Årsberättelse

Årsberättelse Årsberättelse 2015-2016 Valbo förskoleområde Det Du tänker om Mig, Så Du ser på Mig, Som Du är mot Mig, Sådan blir jag Anci Rehn Förskolechef Jessica Peter Mia Lind Kristina Hjertberg Helena Baggström

Läs mer

Erfarenhet av att möta föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättning i en föräldrautbildning om kommunikation

Erfarenhet av att möta föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättning i en föräldrautbildning om kommunikation Erfarenhet av att möta föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättning i en föräldrautbildning om kommunikation Logoped Anna Rensfeldt Flink, Habilitering & Hälsa, Göteborg AKKtiv AKK tidig intervention

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Regional Skolledarkonferens om specialpedagogiska utmaningar 14 oktober 2015 Scandic Crown Göteborg Välkommen till skolledarkonferens! För sjunde hösten i rad

Läs mer

Ulrika Ferm fil dr, logoped

Ulrika Ferm fil dr, logoped Ulrika Ferm fil dr, logoped Samtalsmatta som stöd för kommunikation vid Huntingtons och Parkinsons sjukdom Kommunikation vid Huntingtons och Parkinsons sjukdom Progressiva neurodegenerativa sjukdomar som

Läs mer