ASPECT> VÄRDEUTLÅTANDE. Gotland Visby Atterdag Fastigheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ASPECT> VÄRDEUTLÅTANDE. Gotland Visby Atterdag 6 2012-10-01. Fastigheten"

Transkript

1 VÄRDEUTLÅTANDE Fastigheten Gotland Visby Atterdag 6 byggnad 1 och Roland Kappling Fastighetsvärdering Medlem i ASPECT/ Sektionen för fastighetsvärdering Bältgatan 3, Stockholm rolandkappling.se , ASPECT> Association tor Citaflerod Ssrv.ying. Property Evatoatien and Traosaotinns 1

2 Beställare Helena Nygren / Fastigheten Gotland Visby Atterdag 6 Klostergatan Jönköping Uppdraget Bedömning av fastighetens marknadsvärde eller sannolika priset på fastigheten vid en försäljning på öppna marknaden under normala omständigheter. Syftet med värderingen och värdeutlåtandet är som underlag för eventuell intern ägareförändring alternativt underlag för extern försäljning. Underlag Fastighetsinformation från Lantmäteriet/Metria dat Fastighetsinformation och marknadsinformation från Datscha resp Newsec Advice Prisstatistik från Newsec Advice, fastigheter Gotland Visby. Urval samtliga köp därefter gallrat till bedömda representativa j äniflirelseobj eld Hyreslista daterad Okulär besiktning av fastighetens markareal, utvändigt och delvis invändigt tillsammans med representant för fastighetsägaren Helena Nygren. Befolkningsstatistik från Datscha, Gotland Visby Muntlig uppgift om fastigheten och hyresgästerna bostäder och lokaler samt det lokala marknadsläget/microläget. Förutsättning C allmänt Besiktning/värdering är ej av den grad att den kan åberopas enligt Jordaballcen 4l9, köpare och säljares upplysning! undersökningsplikt. Reservation för milj öpåverkande faktorer som milj öskador eller annan negativ miljöpåverkan på värderingsobjektet. Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller byggnader inte är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av milj ömässig belastning. Värderingen gäller försök till objektiv bedömning av fastighetens marknadsvärde utifrån det underlag som redovisats ovan samt upplysningar i övrigt. 2

3 Fastighetstyp Typkod 321, hyreshusenhet bostäder och lokaler. Lagfart Eni bilaga Metria Taxeringsvärde Läge och adress Eni bilaga Metria (tot taxvärde kr varav byggnadsvärde kr, uppgiftsår 2011) Läge inom tätorten Visby innanför murarna. Tomtareal m2. Adress enligt bilaga Metria Beskrivning Ca 11 huskroppar kring öppen gård mot Södra Murgatan och Södertorg och med gräns mot ringmuren. Byggnad 1 Bostadshyreshus i 3 plan o viss källare, 3 hyreslägenheter och 2 butiksiokaler Kalkstenshus med putsad fasad 1800-tal. Byggnad 2 Lokalhyreshus i 1 plan, 1 butikslokal Byggnad 3 Lokalhyreshus i 1 plan, 1 butiksiokal Byggnad 4 Lokalhyreshus i 1 plan, 1 butiksiokal Byggnad 5 Garagebyggnad i 1 plan 2 bilpiatser Byggnad 6 Byggnad 7 Byggnad 8 Byggnad 9 Byggnad 10 Byggnad 11 Kallförråd enkel träbyggnad mot muren Kallförråd enkel träbyggnad mot muren Kalkstenshus i 2 plan och källare, från medeltiden byggd mot muren, K-märkt, pågår restaurering. Kallförråd enkel träbyggnad mot muren Lokalhyreshus kalkstenshus i 2 plan byggd mot muren, restaurang. Uthuslänga i trä med senare byggnadsår och servicebyggnad till restaurangen. Gårdsyta med ett 10-tal p-platser för fastighetens hyresgäster och med plats för restaurangens uteservering. De enklare träbyggnaderna på gården är i huvudsak fz5rrådsbyggnader till lokalhyresgästerna. 3

4 4 c taxeringsinformationen och uppgift från representant för 6 butiker och bostadsytan är 285 m2 i 3 bostäder enligt Den totala uthymingsbara lokalytan är 756 m2 fördelat på fastighetsägaren. innanrir Visby ringmur. Infart till gården, byggnad 11 till vänster och 1 rakt fram. Byggnad 10 har även ingång genom muren mot parkering. Fastigheten belägen precis innanf& muren och Söderport längs affärsstråket Adelsgatan och infarten till den gamla stadskärnan Byggnad 10, restaurangen

5 Byggnad 3 och 4 Kalkylf örutsättningar Hyror samt drift-och underhållskostnader eni verklig (av fastig hetsägaren angiven nivå), alternativt bedömd marknadsmässig nivå. Aktuella vakanser eller vakansrisken vägs in i valet av direktavkastning på totalt kapital. (Inga vakanser idag eni uppgift) Marknadshyran lokaler och bostäder bedöms lika den idag gällande nivån. DoU-kostnaden bedöms till snitt 450 kr/m2 för bostäder och snitt 325 kr/rn2 för lokalerna. 5

6 6 area m2 Kr/m2 Totalt Värm % utgår Kr/m2 Totalt Räntesats c c c Restaurang E Bostäder Användn. Uthyrbar Utgående hyror 1 / E Index Kontrakt Marknadsm. hyror Viirdering Summa Restaurang Kallhyra area m2 area m2 KrIm2 Summa kr Användn. Antal Uthyrbar Medel - kostnader per år Summa Restaurang E HYRESINTÄKTER Restaurang Kallager Lokaler )0 DRIFT OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER Uppskattade Lokaler FASTIGHETSSKATT TOMTRÄTTSAVGÄLD Typkod Tax.värde Fastighetsskatt Avg.regl.tidpunkt Arlig avgäld uppskatt KREDITBILDI ANTAG Kredit- Kapitalskuld % Ränta/ån Amort/årl Räntejustering Antagen Antaget lån givare ränta Antag , ,85 X DRIFTNETTO år BETALNETTO år 1 vid belån.gr 75% Bostäder

7 VÄRDEBEDÖMNING Normering till taxeringsvärdet 1, Normering till totalhyran 12, Normering till uthyrningsbar area Användn. Area Värcle/m2 Delvärde Restaurang Restaurang Bostader Lokaler Normering till driftnettot Dir.avk% , Justering Värde efter justering Fastigheten Gotland Atterdag 6 Fastighetens marknadsvärde bedöms till 13,0 mkr (trettonmiljonerkronor) Motsvarar kr/m2 dir.avk % BKF ,8 11, StoeMrnhn2Ol2-1 1 / Roland Kling, fastighetsvärderare / Roland Kappling Fastighetsvardering Medlem i ASPECT/ Sektionen för fastighetsvärdering Bältgatan 3, Stockholm , ASPECT> AssocEatlon For Chartored Surn.yIng. Prnperty EnaLuallon and TrancactIons 7

8 Byggnad 9-7 med den K-ia byggnaden 8 i mitten. Pågår restaurering ( c c 8

9 Metria FastighetSök - Gotland Visby Atterdag 6 / / / 1g1ietS6k Fastighetsinformation Fastighet e1ec ning Gotland Visby Atterdag 6 Nyckel: Församling Visby Domkyrkoförsamling Adress Adress Adelsgatan 2, 2B-C Visby Södertorg 23, 23B () Visby Q Södra Murgatan 2A-G Visby Areal Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Lagfart Ägare Andel lnskrivningsdag Akt / Nygren-Svedén Helena Margareta Klostergatan 37 Lgh Jönköping Testamente: Anmärkning: Övr fång 92/739, namn 84/3055c, övr fång 00/ / Blomberg, Maria Therese Birkagatan 25 Lgh Stockholm Gåva: / Blomberg, Joakim Erik Gustav C. Blomodlarvägen 32 A Hässelby Gåva: / Blomberg, Sara Marie Blomodlarvägen 32 A Hässelby Gåva: Anteckningar Innehåll lnskrivningsdag Akt Föreläggande att utföra besiktning av ventilationssystemet Anmärkning: Frist till vid vite av kr Föreläggande att utföra besiktning av ventilationssystemet Anmärkning: Frist till vid vite av kr Sida 1 av

10 0 0 Rättigheter Totalt antal inteckningar: 12 Totalt belopp: SEK Anmärkning: Omfattning: Beviljad 1/Gäller i: Gotland Visby Atterdag 6 Omfattning: Beviljad i: Gotland Visby Atterdag 2 Anmärkning: SEK Fastighetsreglering 86/4888 Inteckningar Metria FastighetSök - Visby Atterdag 6 Gotland Sida 2 av Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig Fastigheten besväras ej av sökt eller beviljad inskrivning. Inskrivningar SEK SEK SEK SEK SEK SEK (J SEK SEK Omfattning: Beviljad i/gäller i: Gotland Visby Atterdag 6 Omfattning: Beviljad 1: Gotland Visby Atterdag 2 Fastighetsreglering 86/ SEK Fastighetsreglering 86/4888 Anmärkning: Omfattning: Beviljad 1/Gäller i: Gotland Visby Atterdag 6 Omfattning: Beviljad i: Gotland Visby Atterdag SEK SEK Nr Belopp nskrivningsdag Akt

11 Metria FastighetSök Gotland Visby Atterdag 6 Taxeringsuppgifter Taxeringsenhet Hyreshusenhet, bostäder och lokaler (321) Uppgiftsår Taxeringsår Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet Taxermgsvarde därav därav markvärde byggnadsvarde SEK SEK SEK Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp /2 Fysisk person Lagfart, taxerad Nygren, Helena Margareta Klostergatan 37 Lgh Jönköping Taxerad Agare Andel Juridisk form Ågandetyp /6 Fysisk person Lagfart, taxerad Blomberg, Maria Therese Birkagatan 25 Lgh 1205 ( Stockholm Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp /6 Fysisk person Lagfart, taxerad Blomberg, Joakim Erik Gustav Blomodlarvägen 32 A (:: Hässelby Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp /6 Fysisk person Lagfart, taxerad Blomberg, Sara Marie Blomodlarvägen 32 A Hässelby Ursprung Gotland Visby Atterdag 2 Tidigare Beteckning Beteckning Omregistreringsdatum Akt 1-Visby Atterdag GOT-go Ajourforande inskrivningsmyndighet Adress Kontorbeteckning: 1125 Lantmäteriet Telefon: Fastighetsinskrivning Norrtälje Box Norrtälje Copyright 2012 Metria Källa: Lantmäteriet Sida 3 av

12 0 Q Butiker D Gråbo D Grbo ,00 3,00 5,00 ) 6,50 7,50 8,50, Bostäder - I.åg Normal Hög Prognos Låg Normal Hög Prognos Låg Normal Hög Prognos 2/år) Vakans (%) Direktavkastning (%) Visa marknadsinformation for er av heter [±foavsett vardeir iiiitl OATSCHA Datscha AB iua 1 tv.3 irknadsinformation - Gotland [Skriv ut] [Stäng fönstret] 11i-tflQ - IIQvfpm7 tcwh comff)atschalmarketanalvsis/marketlnfo/print/default.aspx? A Innanför ringmuren m m ,00 0,00 0,00 4 5,25 5,50 6,00 + C Övriga tätorten ,00 1,00 2,00 4 6,00 6,75 7,50 4 D Övriga kommunen ,00 3,00 5,00-4 6,50 7,50 8,50 + Bedömt läge Hyra (SEK/m D Gråbo ,00 3,00 5,00 4 6,50 7,50 8, Visby utanför nngmuren ,00 1,00 2,00 4 5,75 6,25 6,75-4 A Innanför ringniuren m m ,00 0,00 0,00-4 5,25 5,50 6,00 4 C Övriga tätorten ,00 1,00 2,00-4 6,00 6,75 7,50-4 D Övriga kommunen ,00 3,00 5,00-4 6,50 7,50 8,50-4 A Innanför ringrnuren m m ,00 0,00 0,00 4 5,00 5,50 6,00-4 D Gråbo ,00 3,00 5,00 4 6,50 7,50 8,50 4 B Visby utanför ringmuren ,00 1,00 2,00 4 5,75 6,25 6,75-4 C Övriga tätorten ,00 1,00 2,00-4 6,00 6,75 7,50 * D Övriga kommunen ,00 3,00 5,00-4 6,50 7,50 8, Visby utanför ringmuren ,00 1,00 2,00-4 5,75 6,25 6,75-4 A Innanför ringmuren m m ,00 0,00 0,00 + 5,25 5,50 6,00 4 A Innanför ringmuren m m ,00 0,00 0,00 5,00 5,50 6,00 4 C Övriga tätorten ,00 1,00 2,00 4 6,00 6,75 7,50-4 D Övriga kommunen ,00 3,00 5,00 4 6,50 7,50 8,50-4 B Visby utanför ringmuren ,00 1,00 2,00-4 5,50 6,00 6,50 4 A Innanför ringmuren m m ,00 0,00 0,00 4 5,00 5,50 6,00 4 C Övriga tätorten ,00 1,00 2,00 4 6,00 6,75 7,50 + D Gråbo ,00 3,00 5,00-4 6,50 7,50 8, Visby utanför ringmuren ,00 1,00 2,00 4 5,50 6,00 6,50 4 D Övriga kommunen ,00 3,00 5,00 4 6,50 7,50 8,50 4 C Övriga tätorten ,00 1,00 2,00 4 6,00 6,75 7,50 4 A Adelsgatan m m ,00 5,00 7,00 + 7,00 7,25 7,75 D Gråbo ,00 3,00 5,00 4 6,50 7,50 8,50 4 B Visby utanför ringmuren ,00 1,00 2,00 4 5,50 6,00 6,50 4 D Övriga kommunen ,00 3,00 5,00 4 6,50 7,50 8, ,00 3,00 5,00 4 6,50 7,50 8,50 4

13 Datseha AB Sida 2 av 3 C Tätorten utanför centrum A ÖsterporVHästgatan Övriga centrum D Övriga kommunen Ej uppvärmda lokaler 7,00 10,00 12,00-4 3,00 5,00 7,00-4 5,00 7,00 10,00-9 7,00 10,00 12,00 9 8,50 7,00 8,00 9,00 9,25 9,50 + 7,25 7,75 8,25 9,00-4 9,50 10,00-4 D Hela kommunen ,00 10,00 20,00-9 8,50 9,50 11,00-4 Fritid A Innanför Ringmuren ,00 5,00 7,00-9 7,00 7,50 8,00-4 C Tätorten utanför centrum ,00 10,00 12,00 9 8,25 9,00 9, Visby utanför Ringmuren ,00 7,00 10,00-9 8,00 8,50 9,00-9 D Övriga kommunen ,00 10,00 12,00 9 9,00 9,50 10,00-4 Garage A Innanför Ringmuren ,00 5,00 7,00 4 7,00 7,50 8,00-4 C Tätorten utanför centrum ,00 10,00 12,00 4 8,25 9,00 9,75 4 B Visby utanför Ringmuren ,00 7,00 10,00-9 8,00 8,50 9,00-4 D Övriga kommunen ,00 10,00 12,00 9 9,00 9,50 10,00 4 Hotell A Innanför Ringmuren ,00 5,00 7,00 4 7,35 7,88 8,40 4 C Tätorten utanför centrum ,00 10,00 12,00 9 8,66 9,45 10,24 4 B Visby utanför Ringmuren ,00 7,00 10,00 8,40 8,93 9,45 4 D Övriga kommunen ,00 10,00 12,00-9 9,45 9,97 10,50 4 Industri D Hela kommunen ,00 10,00 20,00 4 8,50 9,50 11,00-9 Kontor A Innanför Ringmuren ,00 5,00 7,00-9 7,00 7,50 8,00-4 C Tätorten utanför centrum ,00 10,00 12,00 4 8,25 9,00 9, Visby utanför Ringmuren ,00 7,00 10,00-9 8,00 8,50 9,00-4 D Övriga kommunen ,00 10,00 12,00-4 9,00 9,50 10, A Innanför Ringmuren ,00 5,00 7,00-1 6,75 7,25 7,75 C Tätorten utanför centrum ,00 10,00 12,00 4 8,00 8,75 9,50 4 B Visby utanför Ringmuren ,00 7,00 10,00 4 7,50 8,00 8,50-9 D Övriga kommunen ,00 10,00 12,00 4 8,75 9,25 9,75 4 Labblokaler A Innanför Ringmuren ,00 5,00 7,00 4 7,00 7,50 8,00-4 C Tätorten utanför centrum ,00 10,00 12,00 4 8,25 9,00 9, Visby utanför Ringmuren ,00 7,00 10,00 8,00 8,50 9,00 4 D Övriga kommunen ,00 10,00 12,00 4 9,00 9,50 10,00 4 Lager D Hela kommunen , 5,00 10,00 20,00 4 8,50 9,50 11,00 4 P-platser A Innanför Ringmuren ,00 5,00 7,00. 7,00 7,50 8,00-4 C Tätorten utanför centrum ,00 10,00 12,00-4 8,25 9,00 9, Visby utanför Ringmuren ,00 7,00 10,00-4 8,00 8,50 9,00, 1,i-ft,c - fiqrqtpm r1tr1i m trhi [K4i-1-pt A n1vi fmv1ceflnfnfprintfdefau1tasnx?

14 0 7,00 10,00 12,00 1 7,70 9,00 D Övriga kommunen ,25 7,50 9,00 4 8,10 8,55 9, Visby utanför Ringmuren ,75 5,25 7,50 4 7,20 7,65 8,10-4 C Tätorten utanför centrum ,25 7,50 9,00-4 7,42 8,10 8,78 4 Utbildning D Övriga kommunen ,00 10,00 12,00 4 9,90 10,45 11,00 4 A ÖsterportjHästgatan ,00 Restaurang 9,00 9,50 10,00 Utskrift från Datscha: kl 18:41 Datscha AB Sida 3 av 3 A Innanför Ringmuren ,25 3,75 5,25-4 6,30 6,75 7,20 4 VårcLbarnomsorg D Övriga kommunen A Innanför Ringmuren ,25 3,75 5,25 4 7,00 7,50 8,00 4 C Tätorten utanför centrum ,25 7,50 9,00 4 8,25 9,00 9,75-4 D Övriga kommunen ,25 7,50 9,00 B Visby utanför Ringmuren ,75 5,25 7,50 4 8,00 8,50 9,00-4 Marknadsinformatlonen levereras av Newsec Advice och avser tidpunkten / -i +c,1-i, /Tjfir1r,f A ,50 10, A Adelsgatan m m ,00 5,00 7,00 7,98 8,53 4 C Tätorten utanför centrum ,00 10,00 12,00 4 9,35 10,18 10,45-4 B Övriga centrum ,00 7,00 10,00-4 8,80 9,08 9,90 4 5,00 7,00 4 7,70 7,98 8,53 4

15 Källa: Adress Summa taxeringsvärde Typkod ADELSGATAN 2 Sverige Land - Allmänt VISBY ATERDAG 6 Ägare Källa: Lantmäteriet slutdatum Visby domkyrkoförs. Församling 16,7 16,7 50,0 Org. Nr. (%) Äger Äganderätt 0 (SEK/år) Gotlands län Gotland Län Kommun EJATSCHA [Skriv ut] [Stäng fönstret] Datscha AB Sida 1 av 5 Taxeringsinformation Detaljerad taxeringsinformation ÄGS AV PRIVATPERSON ÄGS AV PRIVATPERSON 56 Hyreshusmark för lokaler 60 Hyreshusbyggnad för bostäder Tomtareal (m2) Lagfaren ägare/tomträttsinnehavare Köpeskilling (ksek) Fängesdag ÄGS AV PRIVATPERSON 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler ksek 61 Hyreshusbyggnad för lokaler 55 Hyreshusmark för bostäder LJppgiftsår 2011»Visa alla tagfama ägare! tomrättsinnehavare Information erhålls via Datscha Guld.!ÄGS AV PRIVATPERSON I/f,rn ) rl tch rrrn [fltnh5lfmrkpta n1vi s/fstate/prjnt/defau1t.asox?estat Upplåtelseform Area Tax.värde Tax.hyra Byggrätt 2) Byggår Värdeår (ksek)(ksek) (m2) Lantmäteriet Summa Industrier 0 Lokaler 756 Bostäder 285 Lokaislag Area (m2) Ägs av privatperson Ägs av privatperson Ags av privatperson Tomträttsavgäld Tomträttsavgäld Källa: Lantmäteriet Källa: Lantmäteriet

16 ( c»visa alla 0 29 Lokaler Summa q Lagfarna ägare ägande - Detaljerat Industrier Bostäder Lokalslag Area (m2) ksek Datscha AB Sida 2 av D hftnc /Ivqtpm9 iitscha cnm/datschajmarketanalysjs/estate/prjnfjdefaultaspx?estat Summa taxeringsvärde Tomträttsinnehavare ÄGS AV PRIVATPERSON ÄGS AV PRIVATPERSON ÄGS AV PRIVATPERSON Riktvärdesområden Fastigheten upplåts ej med tomträtt. Ägs av privatperson 16, Ägs av privatperson 50, Ägs av privatperson 16, (%) (ksek) Org. Nr. Äger Fångesdag Köpeskilling Tax.värde (ksek) Källa: Lantmäteriet 0 0

17 Inga bilder uppladdade. Foton 11-tnO. dtvrh Datscha AB Sida 4 av 5

18 Piflq. 0 0 tt 0 Peder dergravar 0 1 4, /.40 Datacha AB Sida 5 av 5 UWcikt Will Ocisia: Z kl i&13. fl 0% lsj,, tlflateiprhitlflefhnit.asox?eat t2fl Uttai* Caqambr 1 2fl Man södepiw C 1

Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu!

Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu! Prospekt Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu! Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren, utan

Läs mer

Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs

Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs Prospekt Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren,

Läs mer

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby FA STIG H ETS FORM ED LING MARKNADS VÄRDERING advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il 1/ \ 62145 Visby Stjarnby 1 Objekt Objekttyp Fastigheten Bro Tors 1:4 i Väskinde församling Bro Tors 130a, 621

Läs mer

Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad!

Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad! Prospekt Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad! Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras

Läs mer

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok Sida 1 av 6 Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 11 Januari 2010 Fastighet Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Nyköping Svärdsklova 2:1 allmänna delen inskrivningsdelen

Läs mer

Metria FastighetSök - Södertälje Brynjan 13

Metria FastighetSök - Södertälje Brynjan 13 038 Allmän+Taxering XML 2016-11-29 Fastighet Beteckning Södertälje Brynjan 13 Nyckel: 010402022 Distrikt Östertälje Senaste ändringen i allmänna delen 2010-08-12 Distriktskod 212071 Fastigheten är upplåten

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda Fastighet Beteckning Göteborg Tumlehed 2:208 Nyckel: 140078838 Senaste ändringen i allmänna delen 1997-10-15 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2011-08-24 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2013-06-14. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-15 Församling Eskilstuna

Senaste ändringen i allmänna delen 2013-06-14. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-15 Församling Eskilstuna Fast i g h et Beteckning Eskilstuna Nollplanet 7 Nyckel: 040048631 Senaste ändringen i allmänna delen 2013-06-14 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2015-01-16 09:24 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Metria FastighetSök - Osby Västra Genastorp 1:19

Metria FastighetSök - Osby Västra Genastorp 1:19 Fastighet Beteckning Osby Västra Genastorp :9 Nyckel: 20697950 Församling Osby-visseltofta Socken: Osby 283 9 Osby Läge, karta Senaste ändringen i allmänna delen 995-0-05 Allmän fastighetsinformation,

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 1991-04-08. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-09-02 Församling Vaksala

Senaste ändringen i allmänna delen 1991-04-08. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-09-02 Församling Vaksala Fast i g h et Beteckning Uppsala Årsta 11:127 Nyckel: 030077395 Senaste ändringen i allmänna delen 1991-04-08 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2007-04-16 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Objektbeskrivning. Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6. genom samhällsutvecklingskontoret. Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson

Objektbeskrivning. Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6. genom samhällsutvecklingskontoret. Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson Objektbeskrivning Trädgårdssida med uterum Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6 Säljare: Varbergs kommun, genom samhällsutvecklingskontoret Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson Markförvaltare Markförvaltare

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Sandhem

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Sandhem Fastighet Beteckning Mullsjö Tinghalla 1:4 Nyckel: 060304527 Senaste ändringen i allmänna delen 2012-06-13 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2012-05-08 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2016-05-03

Läs mer

Metria FastighetSök - Dals-Ed Rörviken 2:48

Metria FastighetSök - Dals-Ed Rörviken 2:48 038 Allmän+Taxering 2015-09-17 Fastighet Beteckning Dals-Ed Rörviken 2:48 Nyckel: 140720444 Senaste ändringen i allmänna delen 2010-08-19 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2015-04-23 Anmärkning: Kan

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund Fast i g h et Beteckning Orust Mollösund 5:308 Nyckel: 140172735 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-02-07 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6. Senaste ändringen. inskrivningsdelen Nyckel: i allmänna delen

Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6. Senaste ändringen. inskrivningsdelen Nyckel: i allmänna delen Fastighet Beteckning Senaste ändringen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6 i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen Nyckel: 140222479 2001-04-27 2015-12-02 11:47 2016-05-30

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Laxarby-Heden 3:4 i allmänna delen Nyckel: 140711223 2007-02-01 Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Församling Laxarby-Vårvik

Läs mer

Fastighetsinformation

Fastighetsinformation Sida 1 av 6 Fastighetsinformation 13.11 All information Fastighet Fastighetsbeteckning: HÄSSLEHOLM TYRINGEMÖLLAGÅRDEN *5 Senast ajourfört FR: 1999-03-24 Senast ajourfört IR: 2008-03-03 Aktualitetsdatum

Läs mer

Fastigheten Burlöv Åkarp 18:42 Välskött industrihotell i Malmö/Åkarp

Fastigheten Burlöv Åkarp 18:42 Välskött industrihotell i Malmö/Åkarp Fastigheten Burlöv Åkarp 18:42 Välskött industrihotell i Malmö/Åkarp Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Tegelvägen 7 Åkarp Ett

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - ADJUNKTEN 2

FASTIGHETSUTDRAG - ADJUNKTEN 2 Datum 2016-08-08 Fastighet Församling Godkänd FR: Ej förändrad Godkänd IR: 2011-04-28 Aktualitetsdatum IR: 2016-08-05 Upplåten med tomträtt. Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Skarpnäck

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 30 7760 kvm 30 7760 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 30 7760 kvm 30 7760 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Fillingen 1:5 i allmänna delen Nyckel: 140707700 2013-08-20 Särskilt namn: Övre fillingen (Akt 1585-300) Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-01 Församling Susedalen Socken: Asige

Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-01 Församling Susedalen Socken: Asige Fast i g h et Beteckning Falkenberg Knobesholm 1:3 Nyckel: 130073847 Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-03-26 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

INLEDNING 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 BILDER HERRÄNG 4 FASTIGHETSBESKRIVNING HERRÄNG 7 TOMTKARTA HERRÄNG 9

INLEDNING 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 BILDER HERRÄNG 4 FASTIGHETSBESKRIVNING HERRÄNG 7 TOMTKARTA HERRÄNG 9 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 BAKGRUND 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 BILDER HERRÄNG 4 FASTIGHETSBESKRIVNING HERRÄNG 7 TOMTKARTA HERRÄNG 9 TRANSAKTIONSSTRUKTUR 10 INDIKATIVT BUD 10 FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Läs mer

Egen ö Stockholms skärgård

Egen ö Stockholms skärgård Projektnr 12053138 Diarienr 145/2014 Egen ö Stockholms skärgård E-bud Fastigheten säljs genom e-bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budgivningen startar 2014-08-25 och är öppen minst till och

Läs mer

Metria FastighetSök - Orust Kårehogen 1:3

Metria FastighetSök - Orust Kårehogen 1:3 038 Allmän+Taxering 2016-06-09 Fastighet Beteckning Orust Kårehogen 1:3 Senaste ändringen i allmänna delen 2016-02-29 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2016-03-01 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Metria FastighetSök - Pajala Keräntöjärvi 7:1

Metria FastighetSök - Pajala Keräntöjärvi 7:1 Fastighet Beteckning Pajala Keräntöjärvi 7:1 Nyckel: 250059641 Församling Pajala Socken: Junosuando Jordnatur Krono Observera Pågående ärenden Status Senaste ändringen i allmänna delen 2012-01-18 Senaste

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Styrsö

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Styrsö Fastighet Beteckning Göteborg Brännö 4:43 Nyckel: 140016753 Senaste ändringen i allmänna delen 2014-03-26 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2016-03-21 10:54 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2016-04-18

Läs mer

Fastigheten Falkenberg Betongen 17. Cementvägen 4 Smedjeholmen. Falkenberg. För mer information, kontakta: Anders Carlsson

Fastigheten Falkenberg Betongen 17. Cementvägen 4 Smedjeholmen. Falkenberg. För mer information, kontakta: Anders Carlsson Presentation av Fastigheten Falkenberg Betongen 17 Copyright Dettadokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt -Svensk FastighetsData AB Cementvägen 4 Smedjeholmen Falkenberg

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

Metria FastighetSök - Falun Falun 8:3

Metria FastighetSök - Falun Falun 8:3 032 Allmän mini 2015-12-03 Fastighet Beteckning Falun Falun 8:3 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-06-10 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2011-06-17 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-12-02

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Hsb Brf Västkusten i Malmö

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Hsb Brf Västkusten i Malmö Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 21-2152-1-134 Hsb Brf Västkusten i Malmö Kronetorpsgatan 50A 212 26 Malmö 2016-09-30 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704

Läs mer

INLEDNING 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 FASTIGHETSBESKRIVNING 4 BILDER VIKSJÖ 3:577 6 TOMTKARTA 8 RITNINGAR 10

INLEDNING 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 FASTIGHETSBESKRIVNING 4 BILDER VIKSJÖ 3:577 6 TOMTKARTA 8 RITNINGAR 10 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 BAKGRUND 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 FASTIGHETSBESKRIVNING 4 BILDER 6 TOMTKARTA 8 PLANKARTA 9 RITNINGAR 10 TRANSAKTIONSSTRUKTUR 12 INDIKATIVT BUD 12 FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Läs mer

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun Fastigheten Aminoff 15 Uddevalla Kommun Sammanfattning Aminoff 15 Fastighetsbeteckning Kommun Adress Upplåtelseform Lagfaren ägare Byggår Tomtareal Typkod Värdeår Taxeringsvärde Uttagna pantbrev Aminoff

Läs mer

Metria FastighetSök - Kalix Sangis 9:11

Metria FastighetSök - Kalix Sangis 9:11 038 Allmän+Taxering 2017-10-26 Fastighet Beteckning Kalix Sangis 9:11 Nyckel: 250017622 Senaste ändringen i allmänna delen 2014-06-09 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2000-11-27 UUID: 909a6a88-3482-90ec-e040-ed8f66444c3f

Läs mer

MARKNADSVÄRDERING. Rune Lind 470714-1778 2/7-del Soldalsvägen 4 B, 151 68 Södertälje

MARKNADSVÄRDERING. Rune Lind 470714-1778 2/7-del Soldalsvägen 4 B, 151 68 Södertälje OFFENTLIG AUKTION Advokat Richard Ploman är av Gotlands tingsrätt förordnad som god man enligt samäganderättslagen, att på offentlig auktion sälja obebyggda jordbruksfastigheten Gotland Stenkumla Gardrungs

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

https://www5.infotorg.se/ff/sokff?mode=taxi&fastny= &q=dalom%

https://www5.infotorg.se/ff/sokff?mode=taxi&fastny= &q=dalom% Sida 1 av 5 Fastighetsinformation - utökad taxeringsinformation Fastighet Fastighetsbeteckning: HÄRNÖSAND DALOM 2:16 Kommun (kommunkod): HÄRNÖSAND (80) Senast ajourfört, fastighetsregistret: 2016-01-12

Läs mer

htotorg~ Fastighetsinformation - lagfaren ägare Page 1 of 1 https://www5.infotorg.se/ff/sokff?mode=lag&fastny= &q= &...

htotorg~ Fastighetsinformation - lagfaren ägare Page 1 of 1 https://www5.infotorg.se/ff/sokff?mode=lag&fastny= &q= &... Fastighetsinformation - lagfaren ägare Page 1 of 1 htotorg~ Fastighetsinformation - lagfaren ägare Fastighet Fastighetsbeteckning: GOTLAND GOTHEM MAGNLJSE 1:32 Kommun (kommunkod): GOTLAND (80) Senast ajourfört,

Läs mer

Presentation av Fastigheten Varberg Getakärr 3:25

Presentation av Fastigheten Varberg Getakärr 3:25 Presentation av Fastigheten Varberg Getakärr 3:25 1 (1) Copyright Dettadokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt -Svensk FastighetsData AB Engelbrektsgatan 12 Centrum Varberg

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Anmärkning: Ej arealredovisat vattenområde (Akt 01-DJÖ-2758)

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Anmärkning: Ej arealredovisat vattenområde (Akt 01-DJÖ-2758) Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Värmdö Harö 2:44 i allmänna delen Nyckel: 010248312 2010-03-09 Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Församling Djurö, Möja och

Läs mer

Fastighetsbeskrivning. Mariestad Poppeln 32

Fastighetsbeskrivning. Mariestad Poppeln 32 Fastighetsbeskrivning Mariestad Poppeln 32 2 Fastighetsbeskrivning Fastigheten Mariestad Poppeln 32 Avsikten med denna objektbeskrivning är att intresserade parter ska beredas möjlighet att genomföra en

Läs mer

FASTIGHET ÖREBRO ULLAVI 5:13. TIDIGARE BETECKNING T-KIL ULLAVI ELLER KULLBY 5 13 Registrerat: Akt: /55 T-KIL ULLAVI KULLBY 5 13

FASTIGHET ÖREBRO ULLAVI 5:13. TIDIGARE BETECKNING T-KIL ULLAVI ELLER KULLBY 5 13 Registrerat: Akt: /55 T-KIL ULLAVI KULLBY 5 13 FASTIGHET ÖREBRO ULLAVI 5:13 Fastighetsnyckel: 180043639 Aktualitet FR: 2012-04-02 Län: 18, ÖREBRO Kommun: 80, ÖREBRO Distrikt: 211044, KIL Församling (2015 12 31): 13, Axberg TIDIGARE BETECKNING T-KIL

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Söderköping s:t Anna

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Söderköping s:t Anna Fast i g h et Beteckning Söderköping Guldsmeden 4 Nyckel: 050069203 Senaste ändringen i allmänna delen 1996-04-03 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2010-10-27 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Presentation av Fastigheten Ulricehamn Fiskebacken 6-7

Presentation av Fastigheten Ulricehamn Fiskebacken 6-7 Presentation av Fastigheten Ulricehamn Fiskebacken 6-7 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Strandgatan 42 Centralt Ulricehamn För

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

Område N, E (SWEREF 99 TM) N, E (SWEREF ) Registerkarta Växjö

Område N, E (SWEREF 99 TM) N, E (SWEREF ) Registerkarta Växjö Samfällighet Beteckning Växjö Målajord s:3 Nyckel: 070118223 Församling Söraby Socken: Söraby Senaste ändringen i allmänna delen 2009-12-11 Areal Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt

Läs mer

Presentation av Fastigheten Varberg Stenbiten 9

Presentation av Fastigheten Varberg Stenbiten 9 Presentation av Fastigheten Varberg Stenbiten 9 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Almers väg 17 Söder Varberg Klassisk tegelfastighet

Läs mer

Metria FastighetSök - Trollhättan Anstorp 1:3

Metria FastighetSök - Trollhättan Anstorp 1:3 038 Allmän+Taxering 2015-08-25 Fastighet Beteckning Trollhättan Anstorp 1:3 Senaste ändringen i allmänna delen 2014-02-04 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2006-05-12 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål Kungsgatan 16 Blandfastighet i Centrala Åmål 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

mirjö och Samhällsbyggnad Eslöv Hänskjutande till nämnd för prövning enligt 4:25a Fastighetsbildningslagen (FBL) ?(I1 i

mirjö och Samhällsbyggnad Eslöv Hänskjutande till nämnd för prövning enligt 4:25a Fastighetsbildningslagen (FBL) ?(I1 i mirjö och Samhällsbyggnad Eslöv LAN TMÄT ERIET?(I1 i4113-26 Aktbilaga Sida 1 Hänskjutande till nämnd för prövning enligt 4:25a sbildningslagen (FBL) 2014-03-21 Ärendenummer M131798 Förrättningslantmätare

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan Kungsgatan 36 Blandfastighet i Centrala Trollhättan 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

FR Webb Mora Bengtsarvet s:1

FR Webb Mora Bengtsarvet s:1 Sida 1 av 8 FR Trans 08 Januari 2015 Samfällighet Beteckning Mora Bengtsarvet s:1 Nyckel: 200229036 Förvaltning Sollerö gemensamhetsskogs samfällighetsförening (884400 3023) Församling Mora Socken: Sollerön

Läs mer

Fastigheter på Sturkö Karlskrona skärgård

Fastigheter på Sturkö Karlskrona skärgård Projektnummer 12053068 Diarienummer 65/2014 Fastigheter på Sturkö Karlskrona skärgård E-bud Fastigheten säljs genom e-bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budgivningen startar 2014-08-11 och är

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 Datum 2015-10-25 Fastighet Församling Godkänd FR: 2007-01-17 Godkänd IR: 2015-07-28 Aktualitetsdatum IR: 2015-10-23 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.

Läs mer

INVESTERINGSERBJUDANDE

INVESTERINGSERBJUDANDE INVESTERINGSERBJUDANDE Fastigheten Gällivare 16:36 är belägen på ett mycket attraktivt läge i Gällivare. Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om 5 970 kvm. Gatuadressen är Bilvägen 1. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

MARKNADSVÄRDERING. dödsboet efter Helena Amalia Maria Törnqvist do adv. Bengt Loquist Strelowgatan Visby

MARKNADSVÄRDERING. dödsboet efter Helena Amalia Maria Törnqvist do adv. Bengt Loquist Strelowgatan Visby Bertwici FASTIGHETSFÖRMEDLING MARKNADSVÄRDERING Uppdragsgivare Objekt dödsboet efter Helena Amalia Maria Törnqvist do adv. Bengt Loquist Strelowgatan 11 62145 Visby Fastigheten Gotland Västerhejde Vibble

Läs mer

Tomträtten Malmö Kullen 6

Tomträtten Malmö Kullen 6 Tomträtten Malmö Kullen 6 Tärnögatan 2 Östra hamnen Copyright Dettadokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Välskött industrifastighet i Malmö hamn.

Läs mer

Mats Andersson och GMM Fastighet & Service AB. O Erinran/kommentar, se skrivelse. till nämnden för prövning enligt 4:25a FBL.

Mats Andersson och GMM Fastighet & Service AB. O Erinran/kommentar, se skrivelse. till nämnden för prövning enligt 4:25a FBL. LAN TMÄT ERET Samråd 4--3 Ärendenummer M3798 Förrättningslantmätare Joel Hall Eslövs kommun Viveka Akerman Dnr Miljö- och samhällsbyggnadsnämden 4 8 Eslöv Aktbilaga SD Miljöoch Samhällsbyggnad Eslöv 4

Läs mer

Metria FastighetSök - Storuman Storumanskogen 1:1

Metria FastighetSök - Storuman Storumanskogen 1:1 036 Allmän 2016-05-16 Fastighet Beteckning Storuman Storumanskogen 1:1 Nyckel: 240165940 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-10 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-09-11 Anmärkning: Kan ingå

Läs mer

Försäljning av Slagsta 1:25

Försäljning av Slagsta 1:25 Kommunstyrelsen 2016-05-18 Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad KSKF/2016:355 Magnus Nyström /HandläggareTelefon/ 1 (1) Kommunstyrelsen Försäljning av Slagsta 1:25 Förslag till beslut Förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Fastigheten Vittsjö 3:539. Konfidentiellt

Fastigheten Vittsjö 3:539. Konfidentiellt Fastigheten Vittsjö 3:539 Konfidentiellt Vittsjö 3:539 Verkstadsgatan 8 Innehållsförteckning Bakgrund sid 3 Försäljningsprocessen sid 4 Sammanfattning sid 5 Områdesbeskrivning sid 6 Fastighetsbeskrivning

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Malmö flygledaren 2 Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta Försäljningsprocess Försäljning av fastigheten Flygledaren 2. Ägaren avser avyttra fastigheten via bolagsförsäljning.

Läs mer

Presentation av Fastigheten Falkenberg Bussen 3

Presentation av Fastigheten Falkenberg Bussen 3 Presentation av Fastigheten Falkenberg Bussen 3 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Batterivägen 3 Arvidstorp Falkenberg För mer

Läs mer

kommersiella fastigheter

kommersiella fastigheter Rosengren kommersiella fastigheter rosengren november 2013 1 kommersiella fastigheter stocholm slagan 1 Kontorsfastigheter Industrifastigheter Bostadsfastigheter Byggrätter Fastighetsbolag Bostadsrättsombildning

Läs mer

Presentation av Fastigheten Varberg Pelikanen 6

Presentation av Fastigheten Varberg Pelikanen 6 Presentation av Fastigheten Varberg Pelikanen 6 1 (1) Fridhemsgatan 11 Centralt Varberg För mer information, kontakta: Anders Carlsson Tel: : 070-5684200 anders@vffab.se Uppgifterna i beskrivningen kommer

Läs mer

SECOND OPINION/ FAIRNESS OPINION

SECOND OPINION/ FAIRNESS OPINION SECOND OPINION/ FAIRNESS OPINION PORTEN 16 - NORRKÖPING VALVET 1 NORRKÖPING DÖRREN 12 & 14 NORRKÖPING PLYSAREN 13 NORRKÖPING RÖKEN 12 - NORRKÖPING OKTOBER 2014 1 1 Uppdrag Av D. Carnegie & Co AB, genom

Läs mer

Fastigheten Varberg Fastarp 1:146. Industrigatan 4 Tvååker Varberg. För mer information, kontakta: Anders Carlsson

Fastigheten Varberg Fastarp 1:146. Industrigatan 4 Tvååker Varberg.  För mer information, kontakta: Anders Carlsson Presentation av Fastigheten Varberg Fastarp 1:146 Copyright Dettadokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt -Svensk FastighetsData AB Industrigatan 4 Tvååker Varberg För mer

Läs mer

HUMLEN 11 - OXELÖSUND

HUMLEN 11 - OXELÖSUND ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 1 r HUMLEN 11 - OXELÖSUND ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 2 OXELÖSUND HUMLEN 11 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3 EKONOMISK INFORMATION...4 TEKNISK INFORMATION...5 FASTIGHETSUTDRAG...8

Läs mer

KNIVSTA - INDUSTRIFASTIGHET MED TVÅ UTHYRDA BYGGNADER OM TOTALT 1 200 KVM

KNIVSTA - INDUSTRIFASTIGHET MED TVÅ UTHYRDA BYGGNADER OM TOTALT 1 200 KVM KNIVSTA - INDUSTRIFASTIGHET MED TVÅ UTHYRDA BYGGNADER OM TOTALT 1 200 KVM Fastighet Fastigheten Knivsta Gredelby 1:32 Adress Hyvelgatan 39, 741 71 Knivsta. Belägen i Knivsta kommun och Knivsta församling.

Läs mer

UPPSALA-SVARTBÄCKEN 31:1

UPPSALA-SVARTBÄCKEN 31:1 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER DECEMBER 2014 1 r UPPSALA-SVARTBÄCKEN 31:1 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER DECEMBER 2014 2 UPPSALA SVARTBÄCKEN 31:1 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 EKONOMISK INFORMATION...4

Läs mer

CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ

CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ Fastigheten Laxå Bjursnäs 1:255 SKOLGATAN 20, 695 30 Laxå. Belägen i Laxå kommun och Ramundeboda församling. Skattesats 34,71. Centrumfastighet butik-lokaler vid

Läs mer

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun Fastigheten Agne 16 Köping Kommun Sammanfattning Agne 16 Fastighetsbeteckning Agne 16 Kommun Köping Adress Scheelegatan 25 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Nb Nordiska Byggsystem AB Byggår 1943

Läs mer

Till Salu! Bostadshyreshus på Norrstrand i Karlstad!

Till Salu! Bostadshyreshus på Norrstrand i Karlstad! Prospekt Till Salu! Bostadshyreshus på Norrstrand i Karlstad! Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren,

Läs mer

Kongegårdsgatan 3 - Mölndal

Kongegårdsgatan 3 - Mölndal Kongegårdsgatan 3 - Mölndal MÖLNDAL - RISKULLA KONTOR / LAGER / INDUSTRI Fastighet Fastigheten Adress Tomt Kongegårdsgatan 3, 431 90 Mölndal. Belägen i Mölndal kommun och Fässberg församling. Tomtarea

Läs mer

Fastigheten Osby Stenhuggaren 5

Fastigheten Osby Stenhuggaren 5 Fastigheten Osby Stenhuggaren 5 Norra Infartsgatan 11 Osby Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB VÄLSKÖTT HYRESFASTIGHET I OSBY För

Läs mer

NORDHS MÄKLARBYRÅ AB Thorbjörn Nordh Frykmans väg 9 Tel SVENSKA STORHUS- Auktoriserad Storhusmäklare Karlstad Fax

NORDHS MÄKLARBYRÅ AB Thorbjörn Nordh Frykmans väg 9 Tel SVENSKA STORHUS- Auktoriserad Storhusmäklare Karlstad Fax NORDHS MÄKLARBYRÅ AB Thorbjörn Nordh Frykmans väg 9 Tel 054-569500 www.nordhs.nu - SVENSKA STORHUS- Auktoriserad Storhusmäklare 653 46 Karlstad Fax 054-569540 thorbjorn@nordhs.nu NORDHS MÄKLARBYRÅ AB Thorbjörn

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LISÖ 1 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769616-5641 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2010-03-10 EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER:

Läs mer

Presentation av Fastigheten Falkenberg Holmarör 1:11

Presentation av Fastigheten Falkenberg Holmarör 1:11 Presentation av Fastigheten Falkenberg Holmarör 1:11 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Holmarör 208 Olofsbo Falkenberg För mer

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING (Kalkylmodell - projekt, bolag i koncernen Stockholms Stadshus AB) Ansvarig Nyproduktion

SAMMANSTÄLLNING (Kalkylmodell - projekt, bolag i koncernen Stockholms Stadshus AB) Ansvarig Nyproduktion SAMMANSTÄLLNING (Kalkylmodell - projekt, bolag i koncernen Stockholms Stadshus AB) Nyproduktion Aktuellt skede Entreprenadform Upplåtelseform Produktionskostnad Area och antal Markkostnad Boarea (BOA)

Läs mer

ꜜ rosengren. kommersiella fastigheter. Oxelösund. Humlen 11

ꜜ rosengren. kommersiella fastigheter. Oxelösund. Humlen 11 Rosengren kommersiella fastigheter november 2013 1 rosengren kommersiella fastigheter Oxelösund Humlen 11 Kontorsfastigheter Industrifastigheter Bostadsfastigheter Byggrätter Fastighetsbolag Bostadsrättsombildning

Läs mer

Bergsgatan 11A-D, 313 31 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012

Bergsgatan 11A-D, 313 31 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012 VärderingsInstitutet HALMSTAD ROSEN 8 Bergsgatan 11A-D, 313 31 Oskarström Marknadsvärdebedömning December 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 30 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 1 30 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade

Läs mer

Lännersta 1:123, Nacka

Lännersta 1:123, Nacka VÄRDEUTLÅTANDE avseende Lännersta 1:123, Nacka Stockholm 2016-12-07 Gunilla Ljungehed STOCKHOLMSBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB VASAGATAN 15-17, SE-111 20 STOCKHOLM TELEFON 08-545 259 90 MALMÖBRYGGAN TELEFON

Läs mer

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall Norra Förmansvägen 24 A-B butiksfastighet Birsta, Sundsvall 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder

Läs mer

Beskrivning och värdering Fastighet

Beskrivning och värdering Fastighet 2017-05-11 1(4) KFM:s dnr: F-772-17-08 Beskrivning och värdering Fastighet Fastighetsbeteckning Polstjärnan 3 Kommun Kalmar Adress Skogsliden 22, 393 51 Kalmar Fastigheten innehas med Äganderätt 1 248

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten BRÄCKE BRÄCKE 5:7 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Objekt: Fastigheten

Läs mer

Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1. stockholm

Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1. stockholm Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1 stockholm provröret 8 Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 2 stockholm provröret 8 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4 Teknisk

Läs mer

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 KONTORSFASTIGHET - HALLSTAHAMMAR Fastighet Fastigheten Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Adress Vägbeskrivning Kontorsfastighet Tomt Byggnader Hans Von Kantzows Väg

Läs mer

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999.

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999. INDUSTRIFASTIGHET - HALMSTAD - WILHELMSFÄLT Fastighet Fastigheten Halmstad FILEN 6 Adress Beskrivning Tomt Byggnader Montörgatan 4, 302 60 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

Beskrivning och värdering Fastighet

Beskrivning och värdering Fastighet 2017-04-08 1(4) KFM:s dnr: F-498-17-08 Beskrivning och värdering Fastighet Fastighetsbeteckning Mantebo 1:30 Kommun Vimmerby Socken Locknevi Adress Dalsjö 119, 593 71 Ankarsrum Fastigheten innehas med

Läs mer

ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104

ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104 ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104 ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104 SÅGVÄGEN 22, RUNÖ - ÅKERSBERGA INDUSTRIFASTIGHET OM TOTALT 1 900 m 2, BESTÅENDE AV TVÅ BYGGNADER - LAGERFASTIGHET OM 1.600 m 2 OCH VERKSTADSBYGGNAD OM 300 m

Läs mer

Beskrivning och värdering Fastighet

Beskrivning och värdering Fastighet 2016-11-23 1(4) KFM:s dnr: F-596-16-07 Beskrivning och värdering Fastighet Fastighetsbeteckning Hohult 50:8 Kommun Uppvidinge Socken Älghult Adress Parkvägen 4, 360 75 Alstermo Fastigheten innehas med

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Kronan 5 ( )

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Kronan 5 ( ) Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Kronan 5 (769635-4013) Upprättad i oktober 2017 av Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten 3 Anskaffningskostnad och finansiering

Läs mer

Marknadsvärdering - Fastighet

Marknadsvärdering - Fastighet Uppvärmning: Fastighetsbeskrlvnlng Marknadsvärdering - Fastighet Gotland Klinte Valle 1:116 Barlastvägen 5 62377 Klintehamn 1,5-plansvilla (Fd bulhus) under plåt- och eternittak med putsad fasad och träpanel

Läs mer

ringsjövägen 44 butiksfastighet Centrala Hörby

ringsjövägen 44 butiksfastighet Centrala Hörby ringsjövägen 44 butiksfastighet Centrala Hörby 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Fastighetsinformation

Fastighetsinformation Sida 1 av 6 Fastighetsinformation PITEÅ HEMLUNDA 1:93 Status: Levande Församling: HORTLAX Ajourdatum IM: 2006-11-22 Riksnyckel: 250144222 Internnyckel: 25144222 Ajourdatum FR: Officiella noteringar Redovisning

Läs mer

TV-huset i Malmö Malmö Rosengård 130:266

TV-huset i Malmö Malmö Rosengård 130:266 TV-huset i Malmö Malmö Rosengård 130:266 Belägenhet i Malmö s och arkiv. Översiktsinformation Malmö Rosengård 130:266 Fastighet Agnesfridsvägen 111, Malmö Adress veriges Radio Förvaltnings Ägare AB, lager

Läs mer