Kulturens roll i en föränderlig värld

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturens roll i en föränderlig värld"

Transkript

1 Ett smörgåsbord av tidsaktuella frågor Kulturens roll i en föränderlig värld Nya kultursammanhang med nya utmaningar för kulturarbetaren Bildkälla: Tillbyggnad till Landskrona teater (2011) Wilhelmson Arkitekter AB Att få ungdomar att engagera sig i kulturlivet Så lyckas du samverka över gränserna Hur kan kulturen användas i samhällsplaneringen? Så får du medborgarna att bli medaktörer Kultur som redskap för integration Konkurrera om invånarna med kulturens hjälp Så når du ut med ditt kulturbudskap Kulturplanering i praktiken Moderator Lotta Strinnholm Spontana möten och projektledning u Konferens april 2015 Stockholm Talare Kulturstrateg Heidi Trakowski Kultur och samhällsutveckling Christina Hjorth Tyréns Sarah Bragée Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor Oscar Svensson Utveckling Nordost AB Peter Rundkvist Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting Eva Bergquist Fritidsforum Frida Dahlberg Kultur i Väst Simon Roos Gislaveds kommun Magnus Jonsson Oxelösunds kommun Conny Zetterlund Malin Göthberg Kulturenheten Östra Göteborg Bibbi Andrén Nasrin Pakkho

2 Konferensprogram Torsdag 16 april REGISTRERING MED KAFFE OCH SMÖRGÅS 9.30 MODERATOR LOTTA STRINNHOLM INLEDER KONFERENSEN Lotta Strinnholm är skribent, föreläsare och en uppskattad moderator med ett förflutet inom kulturvärlden. Lotta är konsult och driver företaget Spontana möten och Projektledning Kulturen som attraktionskraft Att konkurrera om invånare, besökare och näringsliv är en svår utmaning för många platser. Lär dig vilka framgångsfaktorer som ligger bakom en kommun med tillväxt och hur man genom att locka med värden som attraherar olika typer av människor kan skapa en upplevelserik miljö som inte liknar någon annan. Få inspiration från New York, Istanbul, Motala och Ullånger! Vilken roll kan kulturen spela för valet av bostadsort? Hur kan man arbeta med att få invånare att vilja bo kvar på orten? Hur kan kommunen tjäna på att satsa på kultur? Ullånger ett glesbygdsperspektiv SARAH BRAGÉE, avdelningschef, Tyréns AB Sarah har arbetat med kommuner i platsutvecklingsfrågor och som inspiratör vad gäller visionsutveckling. Hon är medförfattare till studien Stadstrender framtidens städer som kartlägger drivkrafter och framgångsfaktorer för hur växande städer i framtiden skall vara attraktiva och hållbara. En studie som legat till grund för olika regionala analyser och platsutvecklingsprojekt med fokus på attraktivitet och tillväxt. Sarah är även ekonom, samhällsplanerare och analytiker Medborgarna som medaktörer Att lyssna på och engagera medborgarna har varit en framgångsfaktor för kulturens utveckling i Gislaved. Lyssna till exempel på kultursatsningar där medborgardialog har varit avgörande för projektens utformning, innehåll och resultat. Kulturplatån - en generationsöverskridande verksamhet Ungdomarna som medaktörer Kulturen i vardagen Kulturnoder - att synliggöra kulturen i samhället Att nå ut med sitt budskap MAGNUS JONSSON, kulturchef, Gislaveds kommun Magnus har tidigare arbetat som teaterledare, festival- och kultursekreterare. PRAKTIKFALL Ungdomars fritidsengagemang Vad gör ungdomar på fritiden och hur ser de på sin fritid? Utifrån den rapport om ungdomars fritid och organisering som MUCF genomförde 2014 får du veta mer om ungdomars olika förutsättningar för fritidsengagemang, och vad de efterfrågar. Så ser fritiden ut för ungdomar idag Olika förutsättningar för kulturengagemang Genomförda insatser för att öka ungas möjligheter på fritiden OSCAR SVENSSON, utredare, Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor Att engagera ungdomar i kulturen Hur man får med sig ungdomarna i kulturen är en svår utmaning för många kulturarbetare. Lyssna till Frida Dahlberg från Fritidsforum som berättar om sitt arbete och ger konkreta verktyg och tips hur du kan arbeta vidare med ungdomars engagemang. Föreningsbildande, egenorganisering och nätverkande Att söka mikrobidrag för att genomföra projekt Kompetensutveckling för fritidsledare Demokratifestivalen Livet är en fest FRIDA DAHLBERG, kulturkonsulent, Fritidsforum FIKA Samverkan som nyckeln till framgång För att lyckas med sitt kulturarbete i dagens samhälle är det viktigare än någonsin att kunna samverka över gränserna. Att samverka ställer höga krav, men öppnar också upp för möjligheter för kulturen att få plats inom flera områden. Ta del av goda exempel och få verktyg att arbeta vidare med. Olika sätt att samverka tillsammans Stadsutveckling med kultur Samverkan mellan kultur och näringsliv Hur gör man i praktiken? Goda exempel från Stockholm och Mälarregionen LUNCH

3 Konferensprogram Fredag 17 april 2015 HEIDI TRAKOWSKI, kulturstrateg Heidi är konsult och har lett projekt i regionala utvecklingsfrågor och kulturella och kreativa näringar i Stockholm, Mälardalen. Hon är tidigare processledare i sektorsövergripande verksamheter, har utvecklat kulturinstitutioner samt arbetat som lärare på KTH Koordinaten ett välbesökt kluster över gränserna Hur kan kulturen samarbeta med andra aktörer på en liten ort? Allaktivitetshuset Koordinaten i Oxelösund är med sina 700 besökare per dag ett framgångsrikt exempel på hur man kan utnyttja varandras kompetenser över gränserna och samarbeta på ett effektivt sätt med medborgarna i fokus. Här får du ta del av ett samarbete i framkant. Vad har kultur, fritid och turism gemensamt? Att kunna samsas under samma tak utmaningar och möjligheter Medborgaren i fokus CONNY ZETTERLUND, kultur och fritidschef, Oxelösunds kommun MALIN GÖTHBERG, bibliotekarie, Koordinaten Moderator Lotta Strinnholm avslutar konferensens första dag Lär dig mer om Kultur och samhällsplanering ihop Framgångsrik samverkan över gränserna Hur vi kan engagera ungdomar i kulturlivet Medborgarna som medaktörer Kultur som redskap för integration Cultural Planning så kan du använda det i praktiken Samverkan i framkant! Moderator Lotta Strinnholm inleder dagen Kan kulturen hejda segregationen? I EUs sammanhållningspolitik spelar kulturen en allt viktigare roll. Hur kan de kulturella och kreativa näringarna bidra till minskad arbetslöshet och ökad integration? Och hur är det möjligt utan att göra avkall på konstens egenvärde? Kulturell hållbarhet i förorten - utmaningar och möjligheter. Inkubatorer och helpdeskar en modell för kulturellt entreprenörskap i förorten Nya plattformar för samverkan Konstens roll i den offentliga förortsmiljön PETER RUNDKVIST, utvecklingsledare, Utveckling Nordost AB Peter arbetar sedan 2011 med kulturutveckling i det EU-finansierade stadsutvecklingsprojektet Utveckling Nordost i Göteborg. Han har en bakgrund som sociolog och konsult inom marknadsföring, media och kulturproduktion FIKA Kulturens roll för hälsa och välbefinnande Forskning visar att människor mår bra av att engagera sig kulturellt. Utifrån Framtidskommissionens första underlagsrapport: Är framtiden kulturens re-renässans ger Eva i sin föreläsning konkreta exempel på hur vi med kulturens hjälp kan påverka hälsan och välbefinnandet. Vad säger forskningen? Kulturens positiva effekter Kultur i vården EVA BERGQUIST, förvaltningschef Kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting Eva har tidigare arbetat som departementsråd på Kulturdepartementet och styrelseledamot i Thielska Galleriet. Hon har även varit engagerad som tidigare kulturråd vid Sveriges ambassad i Washington

4 11.10 Kultur som redskap för integration I stadsdelen Bergsjön i Göteborg arbetar man medvetet med att använda kulturen som redskap för integration. Lyssna till deras arbete och se en dokumentärfilm om och av en grupp elever från åk 5 och 6 i Bergsjön. Miljonprogrammen ger oss bilden av grå betong men om vi skärper blicken ser vi att betong inte är betong utan vackra fjärilar, regnbågar och fågel Fenix. Så arbetar vi med kultur som redskap för integration Filmvisning: Betong är inte betong Bakgrundsinformation från dokumentärfilmaren ställ dina frågor! BIBBI ANDRÉN, enhetchef kultur Östra Göteborg Bibbi har tidigare arbetat som kulturproducent i 25 år. NASRIN PAKKHO, dokumentärfilmare, filmproducent och filmpedagog Nasrin är utbildad skådespelare från Iran och arbetar som lärare på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg och på kulturskolan Östra Göteborg LUNCH Cultural Planning fungerande metod och exempel Cultural Planning som metod blir ett allt vanligare och efterfrågat verktyg i samhällsutvecklingen. Metoden spänner över ett brett fält och visar på hur vi med hjälp av kulturella resurser och medborgarnas kunskaper kan utveckla samhället till att bli mer humanistiskt och människovänligt. Här får du inblick i hur man utifrån en Cultural Planning-metodik kan ta vara på platsens själ och organisera arbetet på lokal nivå. Kulturens nya betydelse i samhällsutvecklingen Cultural Planning - vad är det? Erfarenheter och exempel Att planera och organisera kultur Kultur i Väst arbetar aktivt med samverkan och samplanering med kommuner i Västra Götaland. Här ges exempel på hur vi kan arbeta både internt och externt för att stärka kulturens roll i samhällsutvecklingen. Regional roll och kommunalt samarbete Exemplet Tjörn en kulturstrategi växer fram Kulturplanering i praktiken att skriva kulturplaner och organisera arbetet SIMON ROOS, konsulent, kulturens roll i samhällsutvecklingen, Kultur i Väst Simon arbetar med kulturturism, kulturella och kreativa näringar, kulturutveckling för kommuner och plats- och samhällsutveckling. Simon stödjer kommuner som behöver inspiration och stöd kring framtagande av kulturplaner och strategier. Nyligen producerade Simon Roos och Kultur i Väst skriften Samverkan är vårt förnamn, som bland annat gör en analys av kommunala kulturstrategier och problematiserar relationerna mellan kommunal, regional och nationell kulturpolitik FIKA Cultural Planning i praktiken Workshop Du får chansen att prova Cultural Planning i praktiken tillsammans med Simon Roos och Christina Hjorth genom att testa metoden under en workshop. Utifrån dina egna erfarenheter testar vi tre praktiska frågeställningar och för sen ett gemensamt samtal kring dessa Moderator Lotta Strinnholm summerar och avslutar konferensen CHRISTINA HJORTH, konsult och projektledare för Cultural Planning Laboratory Christina har skrivit boken Att fånga platsens själ handbok i Cultural Planning. Hon har lång erfarenhet av kulturlivet, förlagsvärlden och kommunal verksamhet. Christina var tidigare chef för kulturförvaltningen i Göteborg och hon har också ägnat sig mycket åt nordiskt och internationellt samarbete.

5 Bildkälla: Tillbyggnad till Landskrona teater (2011) Wilhelmson Arkitekter AB Kulturens roll i en föränderlig värld Nya kultursammanhang med nya utmaningar för kulturarbetaren Ett föränderligt samhälle ställer nya krav på kulturarbetare. Att få ungdomar att engagera sig och att nå ut med sitt kulturbudskap till medborgarna i en tid då tiden har svårt att räcka till är en utmaning. Samtidigt som kulturen får plats i nya sammanhang är det fortfarande svårt att förstå kulturens roll 2015 och de vinster som kulturen genererar i ett samhälle. Konferensen bjuder dig på ett smörgåsbord av tidsaktuella frågor som rustar dig inför framtiden. Lyssna till experter och praktikfall som ger dig konkreta verktyg och visar på goda exempel där samverkan verkligen fungerar. Kulturens betydelse för integration och motverkan av segregation är högaktuell i dagens samhälle. I vårt program får du ta del av praktikfall från Göteborg där du får lära dig hur du kan arbeta med de stora frågorna i praktiken. Under konferensen kommer du att få konkreta exempel på hur andra kommuner arbetar med medborgarna som medaktörer, och hur du kan engagera ungdomar i kulturlivet. Missa inte kulturens betydelse för samhällsplaneringen och tillväxten. Lär dig även hur du kan göra för att få ut ditt kulturbudskap i det ständigt pågående informationsflödet. Varmt välkommen! Monica Strandgren Projektledare Teknologisk Institut Få möjligheten att knyta kontakter och nätverka med kollegor runt om i landet!

6 Porto betalt Sverige Kulturens roll i en föränderlig värld Nya kultursammanhang med nya utmaningar för kulturarbetaren Varför ska du gå på konferensen? Lär dig samverka över gränserna Få ungdomar att engagera sig i kulturlivet Förstå kulturens roll 2015 Gör medborgarna till medaktörer Lär om kulturens roll för samhällsplaneringen Bildkälla: Tillbyggnad till Landskrona teater (2011) Wilhelmson Arkitekter AB TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG! tel datum och plats Stockholm april 2015 (3951-1) Hotell Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A Pris Konferens 5980kr kr/person I priset ingår lunch och förfriskningar under fikapauser. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. Rabatter och erbjudanden går ej att kombinera. ÖVRIG INFORMATION På hittar du praktisk information och tips på boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se hemsidan. Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Monica Strandgren på Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. Andra utbildningar i Teknologisk Instituts regi Effektiv Projektledning Ledarskap för projektledare Ekonomi för ickeekonomer Se för datum och mer information Returadress Teknologisk Institut, Rådmansgatan 38, Stockholm

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 MODERATORER Växjö kommun Eric Haraldsson Skolbibliotekarie- & samordnare Rebecca Borg Skolbibliotekarie- & samordnare VÅRA TALARE ps Arkitektur

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Kollegial handledning och synligt lärande

Kollegial handledning och synligt lärande Konferens den 5-6 maj 2015, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Delta i årets konferens som gör skillnad för skolans utveckling! Kollegial handledning och synligt lärande Gemensamt kollegialt lärande

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor

FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor Drar vi nytta av varandra på bästa sätt? KÄRA VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet RAPPORT 2015:20 Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Boverket april 2015 Titel: Attraktiva miljonprogramsområden:

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Strategi för film och rörlig bild 2015-2020 Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Inledning... 3 Vision för film och rörlig bild... 6 Strategiska insatsområden... 6 Konstnärlig

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

DAGS ATT TA TILLVARA DE ÄLDRES KUNSKAP

DAGS ATT TA TILLVARA DE ÄLDRES KUNSKAP Tema: Ledarskap/ medarbetarskap Nr 4 2014 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se Hög tid att boka Kompetensforum Diskussionsämne på Kompetensforum Tidiga attityder följer oss genom livet

Läs mer

En idéskrift. En idéskrift

En idéskrift. En idéskrift En idéskrift En idéskrift I den numera klassiska What is a city? (1937) beskriver Lewis Mumford staden som en social teater, med de sociala aktiviteterna som stadens kärna och människan i fokus. Med det

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer