Förstå vad kunden vill ha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstå vad kunden vill ha"

Transkript

1 Ta ställning du också! 165 medlemsföretag i Syd har skrivit på Fair Transport. Är du också med? SIDAN 11 Vad är på gång i region Syd? Vi har listat alla aktiviteter, utbildningar evenemang är på gång i vårt kalendarium. SIDAN 20 Hjälp kunden att köpa dig! Läs mer i reportaget på sidorna ÅKERISYDNYTT TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG REGION SYD # Förstå vad kunden vill ha Vägen till bättre säljsamtal Fair Transport i Syd Möte om sanktionsavgifter YKB - frågor svar HÅLL DIG UPPDATERAD:

2 Kör du i Norge? Från 1 januari 2015 är det obligatoriskt med en elektronisk betalningsenhet för alla fordon över 3.5 ton kör näringsverksamhet i Norge. Genom Statoil kan du teckna avtal med AutoPASS Enklare administration, allt på samma faktura tillsammans med ditt drivmedel Alltid maximal rabatt på alla tullstationer i Norge Ingen bindningstid ingen förskottsbetalning För att beställa AutoPASS kontakta Statoils kundservice på statoil.se/trucksupport eller på P.S AutoPASS fungerar även på Öresundsbron Stora Bältbron På väg mot ordning reda? DET BLEV INTE något nyval Istället fortsätter debatter, frågestunder beslut i riksdagen på samma sätt förr. Ibland glimrar det till det kommer uttalanden lyser upp vintermörkret. Den 5 februari kunde man i riksdagen höra följande: Herr talman! Ordning reda i åkeribranschen är högt prioriterat av regeringen. Det var uttalande från trafikutskottets Pia Nilsson (S) i en frågestund. Och inrikesminister Anders Ygeman svarade b la: Det handlar om hur polisen tolkar regler, hur åklagaren tolkar reglerna hur Transportstyrelsen tolkar reglerna, så att vi får en sammanhållen rättskedja. Regeringens ambition är dock klar tydlig: De oseriösa lastbilarna den oseriösa konkurrensen ska bort från de svenska vägarna. Tack säger vi! Inte en dag för tidigt! DÄRFÖR ÄR DET särskilt glädjande att polisen, verksam i Skåne, startade året med att utkräva sanktionsavgifter för överträdelse av cabotagereglerna. Hittills finns det 7 sådana fall i landet varav 6 av dem står de skånska poliserna för! Jag kan inte låta bli att tro att det möte vi hade med beslutsfattare i december inför dessa nya regler gjort skillnad. SÅ HAR SLUTRAPPORTEN för Cabotagestudien publicerats visar att det i Sverige pågår misstänkta illegala transporter. Jag tror att alla ni rör er på vägarna har samma misstanke. Med studien blir det bekräftat. Det var forskaren Henrik Sternberg startade Cabotagestudien för drygt två år sedan efter att ha varit intresserad av hur informationsteknik kan effektivisera transporter. Henrik åkte då med chaufförer upptäckte att det finns ett behov av att beskriva branschen men att system för detta saknades. Då föddes Cabotagestudien. VI ÄR JÄTTEGLADA för att Henrik Sternberg kommer till SÅ Syds årsmöte den 18 april för att berätta om Cabotagestudien. Kom lyssna till en engagerad, jordnära intressant person! Liane Ask REGIONCHEF NYHETER Fair Transport: Kampanjen rullar vidare 4 Möte med ministern 5 Eget på väg - på gång igen! 8 Frågor svar kring YKB 8 Möte om sanktionsavgifter 9 Fair Transport i region Syd 11 PRESS & PÅVERKAN Laglydiga sunda åkerier måste bli vinnare 6 Vi har träffat... 6 Åkeribarometern: Efterfrågan vänder upp men inte priserna 7 MEDLEMSNYTT Rapport från årets första ordföranderåd 12 SÅ träffar ministern 14 Hållbara affärer lönar sig 14 ADR-gruppen rapporterar 14 FRÅGA EXPERTEN SÅ Juridiks Fredrik Engström om internationella transporter 13 REPORTAGE Hjälp kunden att köpa dig. Vägen till bättre säljsamtal SISTA BITEN Vi välkomnar våra nya medlemmar 20 Kalendarium februari-april 20 Kallelse till årsmöte OPINION ÅKERISYDNYTT Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Syd Utkommer med fyra nummer per år Postadress: Box MALMÖ e-post: tel: Annonser: Sofie Larsson Ansvarig utgivare: Magnus Gunnarsson

3 Transportkorridorer Samarbetsavtal behörighetskotroll FN:s generalförsamling har godkänt den första Resolution om vikten av transport- transitkorridorer för att säkerställa global hållbar utveckling. Sveriges Åkeriföretag Sveriges Bussföretag skrev i januari med under ett samarbetsavtal med Svenska Taxiförbundet om ett nytt system för behörighetskontroll. Systemet ger våra medlemsföretag möjlighet att enkelt, snabbt pålitligt säkerställa de anställdas behörigheter. Taxiförbundet har utvecklat systemet tillsammans med Transportstyrelsen. Grattis Rickard 40 år! Nu börjar Fair Transport bli känt, det är dags att få transportköparna att agera. Vår VD Rickard Gegö fyller 40 år. Grattis önskar alla kollegor. Vi önskar dig en riktigt härlig dag! Fair Transport: kampanj en rullar vidare Fair Transport - en askungesaga? Från början betraktad med stor misstänksamhet ibland nästan hånfullt bemött. Efter en lång förankringsperiod interna diskussioner har stolta medlemmar tagit ställning. Både i Sverige internationellt undrar de hur vi har gjort om de får vara med. dem Både för löna Sig. ter. Bra val Ska er tran Spor r oc h Sälj Som köpe es Åkeriort vill vi på Sverig Med Fair Transp ma sunda uppmärksam företag lyfta fram r. Åkerier ansvarsfulla åkerie er transporter från smart erbjud äkert, tänker klimat trafiks kör landen. ade priser dump goda arbetsförhål med n rrenssituatio I en osund konku risk att både köpare finns ad d markn änk på en överetablera säkerhet, miljöt orter tummar på tiga kostnadsbe säljare av transp. Allt i jakt på kortsik socialt ansvar av transporter sparingar. köpare säljare Vi anser att både ansvarsfull åkeri ren för en säker, måste ta sitt ansvar underlätta för alla Transport vill vi näring. Med Fair att göra bra val. retag. köper transporter från sunda åkerifö Sunda transporter ordförande mikael nilsson, son, erik vilhelms Q3 ÄR EN egen organisation har ingen formell koppling till SÅ, mer än att SÅ är medlem. Tanken med samarbetet är mycket enkel: om köparna blir bättre på att upphandla om upphandlingarna sker i en dialog tjänar hela transportnäringen på det. SUND SUNDA A TRAN TRANSPOR SPORTER TER FRÅN FRÅN SUND SUNDA A ÅKER ÅKERIF IFÖRET ÖRETAG AG ANBUDS ANBUDS- oc RÅD T IP S & - h offertb offertbil ILAGA AGA det agandet ingstagan ställningst är ställn ist rättvist minstt är Inte mins mer rättv ta mer flera.. Inte för att kunnaa ta är flera spor nad. sportt är e för att kunn marknad. Välkommen till Fair transport! lön Sam ma Sto lta oc h d g på en Sun Åke rifö reta d tiv mar kna oc h attr ak Tran öpare Tanken med Fair Transport Fair Tran sutsatttt marknd med Fair portköpar urrensutsa är att uppmärksamma transportk syftett med gentemo konkurren omvärlden; politiker, myndigheter, Idén emott trans media, transportköpa Använd syfte hårt konk en hårt Idén ttras. Anvä re allmänhet, om på en ment gent alternativ förbättras. nativ på vad skiljer en bra argument statuss förbä dålig. För att lyckas öka rkt argu transport från en ett sunt alter utmärkt lönsamheten, förbättra ngenss statu port-ett sunt ett utmä inäringen da ett konkurrenskraften schens status. åkerinäri erbjuda att åker transport höja bran- betalt. till att Och erbju rr era era trans lt. Och bidra till Därför har vi skickat med ett antal foldrar du gärna får dela ut till medarbetare Om du behöver kan du beställa kunder. flera Där finns också en PowerPoint-pre på medlemsdelen av Fair Transport-sidan på akeri.se. sentation att ladda ner, om Fair Transport internt kan användas för att berätta för din personal. ringens retag är åkerinä veriges Åkerifö procent av tion cirka 80 branschorganisa hos oss är medlemmar åkeriföretagen ng av hela lönsam utveckli arbetar för en sund Vi har också skickat med en kort förklaring av vad Fair Transport innebär bifoga offerter anbud, du kan kopiera en klisterdekal, en lista med hängas på väggen. Allt för tips råd samt ett intyg att lyfta fram Fair Transport kan säljargument. Som du redan vet är Fair Transport inte en traditionell certifiering, snarare ett upprop få möjlighet att göra bättre affärer. Det handlar inte för att om att vara perfekt i alla en ambition att vilja göra detaljer utan rätt. Däremot är det förstås viktigt att du dina medarbetare om upp till innehållet i ställningstagand lever et utvecklar verksamheten het, miljöhänsyn andra med fokus på trafiksäkeransvarsfrågor. vi åkerinäringen. spolitiska frågor rt- samhäll Vi driver transpo, för att stärka vår medlemsföretag berör våra förbättra förutkonkurrenskraft t. Fair Transgemensamma driva åkeriverksamhe sättningarna att detta arbete. medlemmar port är en del av vill vi våra rt Transpo Med Fair bra val. rtköpare att göra underlätta för transpo sunda åkeriföretag. rter från Sunda transpo Transport känt hos åkerierna. Då gäller det att få transportköparna att agera. Förutsättningarna för en hållbar transport sätts i upphandlingen, därför är förstås själva transportköpet viktigt. Och många NU ÄR FAIR 2014 ineko, feebruari & k33/tryck: Politiker generaldirektörer har lyft fram vårt initiativ både i anföranden i riksdagen i en rapport från Transportstyrelsen pekar på vårt goda arbete. Såväl systerorganisationerm vår internationella organisation IRU intresserar sig också för Fair S Transport. åkeriföretag produktion: Sveriges Förarbetet med Fair Transport var en utmaning, men när startskottet väl gick i februari 2014 var intresset stort hos medlemsföretagen. Under 2014 var fokus på att etablera Fair Transport bland medlemmar politiker. Att få SÅ-medlemmar att göra sitt personliga ställningstagande gå med i Fair Transport. Därefter ville vi göra transportköparna bekanta med begreppet. Omvärlden har välkomnat vårt arbete. Vi har både kommuner, företag andra branschorganisationer vill ansluta sig. tranportköpare frågar efter en guide. Ett verktyg. Fair Transport har startat ett samarbete med Q3. Q3 är ett verktyg hjälper köparen att köpa en bra transport. Q3 är en mall hjälper köparen att ställa relevanta frågor i sin upphandling. Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill resonera om Fair Transport ningsargument. I första hand ska du vända dig till regionchefen på ditt regionkontor försäljkan också skicka ett mejl till men du Kanske vill du bra idéer om hur Fair Transport kan användas i marknadsföring dela med dig av egna en? Lite längre fram kommer medlemsdelen av Fair Transport-sidan mer profil- marknadsföring på akeri.se att utvecklas med smaterial för beställning. Vi kommer under våren börja uppvakta beställarna också att med information kring Fair Transport. rt om Fair Transpo Vill du veta mer till akeri.se. retag? Välkommen Sveriges Åkerifö frå n ns po rte r Su nd a tra g er ifö re ta Su nd a åk beta sälje ni sälje ocksåå bidraspor tt när när ni råd. det ocks råd. kan det sikt kan aa tips tips På Transpor at någr På sikt Fair Tran av Fair samlat någr nytta av vi saml dra nytta har vi Här har dra nster.. Här tiktjänster logistiktjä logis Rickard Gegö, VD Sveriges Åkeriför etag SverigeS kungsgatan 24 Box Stockholm progra mförk 00 tfn: fairtranspor ationfinns finnsrisk riskatt are attbåde bådeköpare areav köpare avtransporter transportertummar säljsäljtummarpå påsäkerhet, säkerhet,miljötänk ansvar miljötänk ansvariijakt socialt socialt jaktpå påkortsiktiga kortsiktigakostnadsbespa kostnadsbesparingar. både ringar.vi bådeköpare Vianser anseratt köpare att säljare säljareav avtransporter transportermåste måstetatasitt en ensäker, sittansvar säker,ren ansvarför ren för ansvarsfull ansvarsfullåkerinäring. åkerinäring.fair lättar FairTransport Transportunderlättarför föralla alla underköper köpertransporter transporteratt attgöra görabra braval. val. Vi Vikör körtrafiksäkert trafiksäkert Fair medfair idénmed idén pet syftet branschen tycka budskapet entycka ervivisyftet beskriver Sprid för Sprid budska för branschetspartngen beskriv ntanter förklaringen represe ntanter samarb IIprogram programförklari samarbetspartnågra represe låternågra gsgivaree på medrt. Och Ochlåter ner på medtranspo uppdragsgivar Transport. tilluppdra ut den till att ladda ner gärna ut den /ellerr att ladda Delagärna till. till.dela att beställa /elle finns att beställa sport. Flerfinns ners. /fairtransport. ners.fler akeri.se/fairtran bära en av avakeri.se attbära är lätt att lemsdel lemsdelen ngen är lättså att alla förklaringen etare, så att alla av program programförklari medarb variantenn av bland dina medarbetare,följa med med mindre varianteut den bland dinaär att låta Den den följa Denmindre låtaden på gärna ut denpet. En idé är att att beställa på Delagärna Enidé sig.dela pet. med beställa budska att medsig. går Fler går sprider budskatill sprider hands. Fler förstår nära tillhands. förstår alltid nära ytten, alltid iilastbilsh lastbilshytten, sport. /fairtran sport. akeri.se akeri.se/fairtran rt-dekal l a Transport-deka vägarna med en Fair påvägarn FairTranspo rt-sidan erpå upp er Visa Transpo det med en av Fair Visa upp följer det Transport-sidan stpaketetet följer ni tar sdelen av Fair visa att tar IIvälkom medlem välkomstpaket på visa att ni medlemsdelen beställa på på lastbilen lastbilen attbeställa gåratt fler flergår dekalen på uppdekalen. Sätt upp rter. rter. på webben. Sätt transpo påwebben sunda transpo g för försunda ställnin ställning ljning införsäljningeller vid införsä Stöd Stöd vid en offert offert eller skriver en bifoga niskriver När Närni anbud, bifoga -in ett ettanbud, lämnar anbuds lämnar in förslag på anbuds vårt förslag på också gärna gärna vårtkan förstås också Ni kan förstås ngen. bilaga. bilaga. Ni förklaringen. programförklari ra bifoga ningsbara bifoga program nedladdningsba finns nedladd Båda Båda finns/fairtransport. sport. på akeri.se/fairtran påakeri.se Med vänlig hälsning, de vice ordföran Sveriges Sveriges Åkeriföre Åkeriföretag tag är är den den svenska svenska åkerinäri åkerinäringens medlems ngens branscho medlemsföretag branschorganisati företag är rganisation är vi vi med on med arbetar utvecklin arbetar för utvecklingg av för en av vår en sund vår bransch. sund bransch. Vi lönsam lönsam Vi är är också också en ningstag en del ningstagande del av av Fair Fair Transpor ande för Transportt ett för sunda sunda transport transporter ett ställställer från från ansvarsfu kör kör trafiksäke ansvarsfulla trafiksäkert, lla åkerier. åkerier. Åkerier rt, tänker tänker klimatsm Åkerier klimatsmart art erbjuder erbjuder goda goda arbetsför arbetsförhållande hållanden. IIdagens n. dagenskonkurrenssitu konkurrenssituation Åkeriföretag pptenpptfinns en sport finns era ra internt internt /fairtransport Förank Förankra sdelen av presentera förslag akeri.se/fairtran attpresent avakeri.se tillför ärtill Ett förslag etag. Ett Denär På ner. Den medlemsdelen Påmedlem ladda ner. åkeriföretag. vad på ert attladda ertåkeriför ation att rtrtinternt present internt på kaffe förklara vad presentation Transpo förklara ra Fair Fair Transpo över en kopp kopp kaffe diskute diskutera personalen len över en samla persona är attsamla äratt på. utpå. rt går gårut Transport Fair FairTranspo l aring SVERIGES ÅKERIFÖRETAG Box Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 24, 6tr Telefon: +46 (0) Viföljer följertrafikregler trafikregler hastighetsbegr hastighetsbegränsningar änsningar Viföljer följerregler reglerom omkörkör- vilotider vilotider Vilastar lastar säkrar säkrargodset godsetkorrekt korrekt Vianvänder använderbara barabesiktigade besiktigadefordon fordon En Enyrkesförare yrkesförare följer följerkörkör- vilotider vilotider tar tarregelbundna regelbundnaraster raster kör körinte inteför förlånga arbetspass. långa arbetspass.föraren Förarenfår fåren enbra braarbetsmiljö, arbetsvillkor arbetsmiljö,goda arbetsvillkor goda kör körmer mertrafiksäkert. trafiksäkert.tack körtackvare varereglerna kör- reglernaom vilotider vilotiderhar om harvivi åkeri åkeriockså ocksåkontroll kontrollpå leveransöveren leveransöverenskommelser. påtider tider skommelser.vi Viär ärkompromisslö kompromisslösa gäller gälleralkohol alkohol savad vad droger droger använder använderalltid vid alltidbilbälte, vidkortare bilbälte,även kortaresträckor. även sträckor.vi Vilastar lastargodset godsetkorrekt korrekt lagstiftning följer lagstiftningvad följersvensk svensk vadgäller gällerlastsäkring. lastsäkring.för Föratt ska attvåra vårafordon skavara fordonalltid varaiitrafiksäkert alltid trafiksäkertskick skickbesiktigas besiktigas underhålls regelbundet. underhållsde regelbundet.våra de Våraförare föraretar tarett ettstort stortansvar ansvarför olyckor olyckor attförebygga förebygga öka ökasäkerheten säkerhetenför andra för medtrafikanter andra medtrafikanter vara varagoda..vi godaföredömen Vivill föredömeniitrafiken. vill trafiken. ort Vi lägg törer, lägg Vikör klimatsmart Transport leveran FairTransp om Fair leverantörer,på kör klimatsmart Påminn ner till kunder att ladda Påminn om mejl ner på Vi Viär tillkunder ärutbildade utbildadeiisparsam sparsamkörning rt Vi arbetar körning skickar mejl finns att ladda niskickar När finns Närni Vi arbetaraktivt naturen Transpo rt aktivtför FairTranspo avfair attminska in mejlsig naturen minskabränsleåtgånge delav endel bränsleåtgångenn gärna Vi bra ären gärna in mejlsigsport. Viär Ettbra Vitillhandahåller tillhandahållerverktyg etag.ett åkeriföretag. verktygför attberäkna /fairtran sport. sunda de. beräknamiljöpåverkan akeri.se Vi följer gällandekvalitets- från sunda åkeriför gstagan de. akeri.se/fairtranrter miljöpåverkan ställningstagan Vi följergällande transpo rter från aaom kvalitets- ertställnin miljöplaner omert miljöplaner sunda sunda transpo påminn attpåminn sätt att enkelt sätt enkelt Våra Våraförare förareär ärutbildade utbildadeiisparsam sparsamkörning körning förstår förstårvikten viktenav avatt attspara sparabränsle bränslemed medhänsyn både hänsyntill bådemiljö till miljö ekonomi. ekonomi.vi Viarbetar minska arbetaraktivt minskabränsleåtgånge aktivtför bränsleåtgångenn att såväl såvällastbilar lastbilar förarbeteende bränsle förarbeteende bränsleförbättras förbättras förnyas förnyasständigt. ständigt.vi Viär ärockså ocksåmed med ställer ställerkrav kravpå påtillverkare tillverkare förare förareför möjliga attuppnå möjligamiljöpåverkan uppnåminsta miljöpåverkan..vi minsta Vikontrollerar kontrollerarbränsleförbruk bränsleförbrukningen följer följerupp ningen uppvåra vårautsläpp utsläpplöpande. löpande.via ViaSveriges tag SverigesÅkeriföretaghar harvivitillgång Åkeriföretillgångtill tillverktyg verktygför attberäkna beräknamiljöpåverkan miljöpåverkan kan kanredovisa redovisatransporternas transporternasavtryck avtryckpå effektiv påmiljön. miljön.tack effektivplanering Tackvare planering vare samverkan samverkanmed medvåra vivitransporter vårakunder kundererbjuder transporter erbjuder ger germinskad minskadmiljöbelastnin miljöbelastning.g. Vi Vitar taransvar ansvar Viger gervår vårpersonal personaltrygga tryggaanställningar anställningar arbetsförhållan goda goda arbetsförhållanden den Viföljer följergällande gällandelagstiftning, lagstiftning,förordningar förordningar föreskrifter Vihar föreskrifter harde detillstånd, tillstånd,den denkunskap kunskap den denerfarenhet erfarenhet krävs krävs Viföljer följeren enetisk etiskpolicy policy Vi Viär ärinte intebara baraåkare åkare tar taransvar ansvarför porterna atttranstransporternahåller hållerhög högnivå, nivå,viviär ärockså ocksåarbetsgivare arbetsgivare tar tarhand handom omvår vårpersonal. personal.när mår Närpersonalen mårbra personalen bra känner kännersig sigtrygga tryggaiisin sinanställning anställningkan våra vårakunder kanockså kunderkänna också kännasig sigtrygga tryggamed medsina sinavarutransporte medarbetare varutransporter.r.våra medarbetareomfattas Våra omfattasav avalla allade dedelar delar bygger hållbart byggerett hållbartföretagande. ettsocialt socialt företagande.vi Virespekterar respekterarde deregler miljöregler miljö- finns, finns,tar säkerhetsfrågo säkerhetsfrågorrpå tar påallvar allvar har ordning. haralla allapapper ordning.vi papperii Vitar taravstånd avståndfrån frånsvartarbete, svartarbete,korruption former korruption formerav alla avkriminalitet. kriminalitet.vi alla Vihar harockså det också yrkeskunnand det ekonomiska yrkeskunnand ekonomiskaresurser e,e, resurser goda godaanseende anseende ståndet yrkestrafiktillståndetkräver. yrkestrafiktillkräver.vi Viomfattas omfattasav avsveriges SverigesÅkeriföretags Åkeriföretagsetiska policy. policy. etiska En Entransporttjänst transporttjänst bygger byggerpå påett ettlagligt, lagligt,seriöst seriöst ärligt ärligtföretagande företagandebidrar bidrartill tillen ensundare sundareåkerinäring. åkerinäring.läs Läsmer mer ta tadel delav avhela helaprogramförklar programförklaringen på påakeri.se/fairtra ingen akeri.se/fairtransport. nsport. SverigeS SverigeSÅkeriföretag Åkeriföretag telefon: telefon: Q3» Q3 är ett verktyg underlättar för den bill köpa hållbara transporter.» Man blir medlem i Q3 har därefter rätt att använda verktyget.» Med Q3 blir upphandlingen urvalet av transportföretag enklare.» Verktyget är webbaserat anpassas efter köparens egna krav. r frå n ns po rte Su nd a tra eri fö retag Su nd a åk orter från sunda sunda transp smart ställning för tänker klimat vi har tagit kör trafiksäkert, att både köpare Åkerier åkeriföretag. landen. Vi anser för en säker, goda arbetsförhål ta sitt ansvar erbjuder transporter måste säljare av sfull åkerinäring. ren ansvar g Mikael nilsson, Sveriges åkeriföreta ordförande, g erik Vilhelmsson Sveriges åkeriföreta Vice ordförande. av hela åkerinäringen ft lönsam utveckling konkurrenskra en sund gemensamma vi arbetar för stärka vår isation ag, för att s branschorgan detta arbete. våra medlemsföret är en del av är åkerinäringen berör het. fair transport Sveriges åkeriföretag samhällspolitiska frågor åkeriverksam rna att driva Vi driver transportförbättra förutsättninga Fair Transport är ett ställningstagande erbjuds medlemmar i SÅ. Det innebär att man åtar sig att arbeta aktivt med trafiksäkerhet, hållbarhet ansvarsfulla företag. Hittills har medlemsföretag anslutit sig. Läs mer på akeri.se/fairtransport SÅ svarar Lars Adaktusson, svarar SÅ Godstransporternas spets i förra tidningen. Det är bra att du förstått transportnäringens betydelse i samhället att du känner dig redo att ta dig an transportfrågorna i Europaparlamentet. Lycka till med ditt arbete. Åkerinäringen står inför flera svåra problem: låg lönsamhet olaglig konkurrens. För att komplicera bilden ytterligare så hänger dessa ihop. Den låga lönsamheten gör att många europeiska åkare frestas att tänja på lagens gränser. Och den olagliga konkurrensen pressar priser sänker lönsamheten. Jag tror inte att lösningen på dessa problem är ett fullständigt avreglerat Europa. Tvärtom. Jag tusson menar att innan transportnäringen Lars Adak är mogen att avregleras ytterligare ma krävs ett tydligt regelverk en väl emensamrävs G fungerande kontrollverksamhet. I rk lösninga klartext: Samma tolkning av cabotageregler över hela Europa. Samt fler trafikpoliser. MALMÖ STAD HAR första kommun i landet antagit ett godstrafikprogram. Malmö vann därför Årets Beställare/Stora Trafiksäkerhetspriset Projekt om samlastning pågår där Malmö Stad är huvudman. Malmö har också utbildningsprogram om godstransporter för personalen. Bidragande till programmen är godstrafiknätverket, där SÅ medlemsföretag ingår. Vi frågade Andreas Ekberg, avdelningschef på Gatukontoret Malmö Stad: TACK LARS, FÖR DIN KRÖNIKA tar arl am en Eur op ap tet okr ati sk Kri std em i tra nsp ort uts kot t sup ple an ropaparla NT i Eu SU PP LEA med stort kott är det gorna. nsportuts nsportfrå mentets tra mig an tra ppat med tilltar jag se intres t förkni Transport ponent er är intim Transport del en nyckelkom rna inom sektorn är ete han de fyra frih personer, betydelsefull. växt för fylla tre av duför att upp rknad: fri rörlighet exportbe- Den pro tan ett näs ma e ar inr cer heter EU:s t vara utan. varor. Fri fem procen tjänster Sverige inte kan ra tillväxt d av EU: s att stimule roende lan BNP. bästa sätten der alla förett av de hin rför vill jag t fler av de Dä. bor ta del är att ort han nsporter sin transp svårar tra fokusera att EU ska dessa hinder mellan arbeta för era att minim sett om dessa är av politik på e karakna oav nd ter lera sta ms reg eller medle ett inistrativ att skapa för teknisk, admrsta målet är därför transportdet finns t tär. Det ytte eglerat europeisk stor gagn många hin t avr tull vara till der, gemensam l kan ortföretag vi har må ett e: nsp lar, skatter områd tastiska tra lsar, fan kha de flas för alla ati åkr byr e. i Sverig olikheter ortrelate000 transp ätter ca gäller vad NS ca 50 syssels GE FIN r, I SV ERI sammans standarde ortsekg, till eiska transp nnrade företa särskilt i er. Europ mä er son ljon per mi 11 transport, r mer än ng av hen ätte kni nsc ver sels bra erar till torn sys om fordon man inklud är i en iskor. Om terad utrustning sås ättningen vägen för de rela t av syssels transport stimuleran åtta procen fällen. Därför är står den för arbetstill llväxt. av VA LD SO M NY TINA THORSELL, KOMMUNIKATIONSCHEF SVERIGES ÅKERIFÖRETAG 4 ike r, dina lyckönskningar vad gäller arbetet i Europaparlamentets transportutskott. Transportfrågornas betydelse för handel, företagande tillväxt kan inte nog understrykas. Jag delar din syn att åkerinäringen i Sverige står inför problem i form av låg lönsamhet olaglig konkurrens. Alla avregleringar kräver tydliga regler efterföljs implementeras här finns en hemläxa att göra i många medlemsländer. Fler trafikpoliser kontroller i hela Europa samt skärpta straff för överträdelser är välkomna - man skall inte kunna fuska med cabotagereglerna. Detta är dock mer en polisiär fråga än en avregleringsfråga. På sikt säkrar Europa sitt välstånd genom frihet, öppenhet, rättsstat konkurrerande företag skapar jobb tillväxt. Därför tror jag både på lag ordning fri marknadsekonomi. TACK TINA FÖR DIN REPLIK ULSEN V I TA R P K S P Å S V E N R IN G Ä Å K E R IN LARS ADAKTUSSON EUROPAPARLAMENTARIKER FÖR KRISTDEMOKRATERNA har on gång ikerna någ rinäringen nar i but rläget i åke ham hen. alla varor lastbil är konjunktu utanför bransc Efter d för folk i erats me nya d transport la koll på, både me metern, värt att hål Åkeribaro ta del av kvartal. je en kan du konjunkpå webb de värden för var eriföretag rågas Åk tera es da rig upp tillf t mäter Sveundersökningen hur r om åre I retag om Fyra gånge m åkerinäringen. säljande åkerifö ort turläget ino m större transp., ino efterfråga personer ar läget i branschen frågor om sonalfatt lls stä upp per de tern eribarome säljningspriser det egna get till Åk I underla, investeringar, för er situationen för nader framåt må öm tion bed sex uella produk tre till svarar ing om akt styrka. De re månader bakåt bra fingervisn Hur kommer det sig att Malmö Stad är så engagerade i godstransporter på väg? Malmö kan bara växa genom förtät- ning då måste alla trafikslag - inklusive godstransporterna - planeras för en trafiksäker hållbar stad. Som representant för offentlig sektor stor köpare av transporter är det viktigt att vår personal sköter upphandlingarna. En bra dialog med branschen är centralt nyttigt, vi behöver inblick i näringslivets förutsättningar. Sunda hållbara transporter är ju Fair Transport! Kommer Malmö att bli den första storstaden att bli Fair Transport City? - Vi får börja med att titta igenom intern verksamhet, så att vi kan stå för åtagandet. Men det är ju alltid kul att vinna! Möte med ministern SVERIGES NYA INFRASTRUKTURMINISTER heter Anna Johansson, (S). En dag i januari tar hon emot Rickard Gegö Tina Thorsell från Sveriges Åkeriföretag. Det är ett möte utan specifik agenda, men från SÅ har vi en tydlig tanke; vi vill berätta om branschen, berätta om Fair Transport samt lyfta några aktuella frågor. Vi börjar med att presentera hur vi ser på branschen, t ex att vi inte ser en motsätt- ning mellan lastbil järnväg, att det är mycket tuff konkurrens, till stor del p g a EUregler. Vi berättar om hur vi arbetar för att lyfta sunda hållbara transporter via Fair Transport. Aktuella frågor vi tar upp är behovet av fler trafikpoliser men också vikten av att den nya polisorganisationen (start 1 januari 2015) organiserar sig på ett sätt så att fler trafikpoliser utbildas att fler är ute på vägarna. SÅ-svar om cabotage I Sverige finns få om någon relevant dom kring cabotageregler. Och där domar saknas uppstår osäkerhet. SÅ har just presenterat sin tolkning av hur reglerna ska förstås. Där framgår att grunden för cabotagetransporter är en internationell transport. Dessutom slås fast att det är den fordonskombinationen passerar gränsen därefter har möjlighet att köra cabotage, inte endast dragbilen. På akeri.se finns ett PM samt en debattartikel med tolkningar bedömningar. Trängelskatten nu för alla Även utlandsregistrerade fordon omfattas nu av lagen om trängselskatt. Detta tack vare en lagändring trädde i kraft den 1 januari Uttaget av skatt kommer att gå till på samma sätt för svenska utländska fordon. - Vi har ju länge varit kritiska till att trängelskatten bara ålagts svenska fordon. Med lagändringen bidrar nu alla nyttjar väginfrastruktur till underhållet av den. Nu är systemet logiskt för hela transportbranschen, säger Ulric Långberg branschansvarig i SÅ. Lyckad säljdialog Vill du lyckas med säljdialogen? Då ska du träffa dina kunder för uppföljning varje år, ha god kännedom om deras verksamhet, använda din erfarenhet i branschen styrka. Det säger en medlemsundersökning SÅ gjort nyligen. De företag är tillfredsställda med sin lönsamhet, lägger ungefär lika mycket resurser på uppföljning nyrekrytering. Men att bara lyfta luren prata med en befintlig kund om det finns fler uppdrag kan också löna sig. Cabotagestudien för Sverige I slutet av 2014 presenterades den svenska studien för cabotagetrafik av Sternberg med flera. De skriver bland annat: Medan Cabotagestudien pekar på att bulgariska åkerier är de mest frekvent rör sig inrikes, visar Eurostats data att Polen, Tyskland, Nederländerna, Danmark Lettland är de länder bedriver mest cabotage i Sverige. Om studien observationer stämmer /../ saknas i stort bulgariska åkeriers verksamhet. Det finns alltså mycket få bulgariska åkerier, men hög frekvens av bulgariska fordon. En möjlig tolkning är enligt forskarna att rörelsemönstret för 379 lastbilar kan tyda på permanent internationell trafik eller potentiellt illegalt cabotage. Totalt inrapporterades 7641 fordonsrörelser under oktober-november år

4 PRESS & PÅVERKAN Tina Thorsell KOMMUNIKATIONSCHEF Nya fräscha trycksaker Du vet väl om att både Åkerihandboken Medlemsnyttan finns i nya, uppdaterade utgåvor? Kontakta ditt regionkontor för beställning. Friande dom väckte vrede på vägarna. SÅ uttryckte stöd för aktionen. Företagskontroller Transportstyrelsen har startat ett arbete med att se över sina företagskontroller. En viktig del har varit att jämföra med andra europeiska myndigheter. Dessutom har de tagit fram statistik över hittills utförda kontroller. Nu väntar vi på en tidplan för hur arbetet ska fortskrida. För att få en uppfattning om konjunkturläget inom åkerinäringen tillfrågar vi fyra gånger per år chefer i åkeri företag, bedömer situationen för det egna företaget tre månader bakåt tre till sex månader framåt beroende på fråga. Här publiceras en sammanfattning. Hela Barometern hittar du på Kör lite mjukare i debatten En debatt piggar upp den kan ibland vara hård. Men, i en civiliserad debatt skiljer man på sak person. Jag har just skickat iväg en debattartikel om regelverket kring cabotagetransporter andra internationella transporter. Till min glädje ser jag att artikeln blir läst kommenterad i branschpress i sociala media. Det är inte alltid intresset är så stort, men den här gången är det på topp. SÅ har gjort en tolkning, Transportindustriförbundet har gjort en annan. Men det stannar inte här, engagemanget i sakfrågan övergår i anklagelser påhopp. Den här gången är det inte jag är måltavla, men det var inte så länge sedan jag var det. Det var en förfärlig tid. Nu är det andra får anonyma mail aggressiva telefonsamtal. Och istället för en välbehövlig debatt i sak får en branschkollega löpa gatlopp. Det är faktiskt oacceptabelt. Kort gott, angrip åsikterna respektera varandra. Vi har träffat... Ett axplock av de personer SÅ har träffat informerat om åkerinäringen. Laglydiga sunda åkerier måste bli vinnare Här stannar Sverige. Det har SÅ all förståelse för. Den friande domen i Sundsvalls tingsrätt är det fått bägaren att rinna över det tycks finnas en stor förståelse även hos allmänheten för den vreden. Den aktion genomfördes fick ett enormt mediegenomslag. Sveriges Åkeriföretag uttalade sig i både nationell lokal media för att uttrycka stöd förståelse för aktionen. Det är bra att initiativet kommer från dem finns ute på vägarna, det är då protester får bäst effekt. När förtroendet för rättsystemet friande domar med märkliga omständigheter präglar branschen, då är det rätt riktigt att reagera. SÅ kontaktade polis- åklagarministern, det vill säga inrikesminister Anders Ygeman, för ett akut möte om situationen i branschen. Vi har träffats från åkerinäringens håll påtalat den stora bristen på domar inte minst fällande domar, att vi stödjer lagförslaget om klampning regeringen hanterar just nu samt att den nya, tuffare lagen om cabotagebrott fått gynnsam effekt. Anna Johansson (s), infrastrukturminister Jessica Rosencrantz (m), vice ordförande i TU Anders Ygeman (s), inrikesminister Jens Nilsson (s), MEP Staffan Widlert, gd, Transportstyrelsen Rickard Gegö Tina Thorsell Extra glädjande är det förstås att regeringen i huvudsak antagit de formuleringar förslag Sveriges Åkeriföretag utformat gällande just cabotage klampning. Initiativet till lagen kommer dessutom efter påtryckningar från branschorganisationen. VD OCH NÅGRA medarbetare har också träffat infrastrukturminister Anna Johansson för att lyfta det förebyggande arbetet, behovet av att få lagstiftningen på plats med klampning behovet av resurser för att kunna använda den nya cabotagelagstiftningen på ett effektivt sätt. ERIKA SVANSTRÖM Tina Thorsell Ulric Långberg. Vi pratade om 74 tons lastbilar hur vi kan öka farten i lagstiftningen. Tina Thorsell Rickard Gegö om behovet av fler trafikpoliser Tina Thorsell, Erika Svanström Ulric Långberg för att diskutera främst cabotageregler social dumping inom Europa Ulric Långberg Rickard Gegö om hur TS sköter sitt uppdrag Åkerinäringen i media Branschbevakning genomslag för Sveriges Åkeriföretag Vinterväghållningen har säsongen kräver varit mycket på tapeten. Så har regionalt gått varit kritiska både mot hur vinterväghållningen utförs, men också hur Trafikverkets upphandlingar går till. Våra medlemmar undrar: Är det absolut nödvändigt för Trafikverket att upphandla till lägsta pris? Om de bara köper det billigaste kan de inte förvänta sig bra kvalitet, det är hela samhället blir lidande till slut. Bland annat har Smålänningen Hela Hälsingland publicerat respektive regionchefs debattartiklar. SÅ har också synts i tv både på nätet i rutan. I Värmland har svt:s Värmlandnytt intervjuat regionchef Svenerik Eriksson om konjukturläget. På helahalsingland.se kan vi se deras egengjorda reportage om En vecka utan lastbilar, apropå vad händer om lastbilarna inte kommer fram till exempel på grund av halka. Även lagändringen om sanktionsavgift för brott mot cabotagereglerna har fått mycket uppmärksamhet. Polisens vilja att stävja den osjyssta konkurrensen går det inte att tvivla på. Över hela landet har det skrivits om cabotagereglerna, bland annat i Skånska Dagbladet. Vad är cabotage inte är omdiskuterat vågorna har stundtals gått höga. VD gick ut med debattartikel i ämnet för att en gång för alla klargöra hur reglerna faktiskt funkar. Artikeln publicerades på Svensk Åkeritidning, Trailer Proffs respektive hemsida. Saxat sen sist Några exempel på var Sveriges Åkeriföretag har synts i medierna. Efterfrågan vänder upp, men inte priserna Efter en tid av oförändrat läge, ser uppskattningen av den kommande tiden lite mer positiv ut. Efterfrågan, försäljningspriserna antalet anställda har för en stor majoritet varit oförändrade under det senaste kvartalet. I jämförelse med motsvarande period förra året, har en överväldigande majoritet sett oförändrade försäljningspriser, likaså efterfrågan. Vad gäller anställda har en klar majoritet angett oförändrat antal, svarande anger minskat antal anställda, ligger kvar på cirka 20 procent. INFÖR KOMMANDE KVARTAL ser det något annorlunda ut. Efterfrågan vänder uppåt, förväntas vara ökande för nästan 30 procent av de svarande. Priserna är svåra att få med upp, bara 10 procent av de svarande ser en ökning där. Svarande anger minskning av antalet anställda forsätter ligga runt 10 procent. 7,7 procent anger förväntad ökning av anställda. Färre svarande anger brist gällande personal, vilket bekräftar sänkningen i antalet anställda. Nettotalet för kvartal är 22,3. ÅSA SKÖLD Förväntningar på efterfrågan de närmaste tre månaderna, nettotal: Skatteverket, Pia Bergman NLF, våra norska systerorganisation Tina Thorsell om hur upphandlingar ska gå till för att undvika svartjobb Tina Thorsell, om Fair Transport hur näringen kan ta ansvar får hållbara transporter

5 Förlustanmäl ditt yrkeskompetensbevis Om du förlorar yrkeskompetensbevis, ring Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor. Telefonnummer Dansk lastbilsverkstad går in i Sverige Den danska verkstadsgruppen Truckcenter A/S etablerar ett svenskt dotterbolag i Malmö särskilt kommer att differentiera sig på konkurrenskraftiga priser. Dotterbolaget Truckcenter Sverige AB har just öppnat en helt ny verkstad på Väderögatan 8-10 i Malmö. Eget på väg - på gång igen! I januari hölls den första lärarledda Eget på väg-kursen i Malmö på ett år. Det är glädjande att se att det finns framtidstro i branschen. Det var totalt nio elever bänkade sig i våra lokaler för att gå den nio dagar långa lärarledda kursen för blivande åkeriägare eller trafikansvariga. Det intressanta var att höra om deras bakgrund, vanligt var det mycket varierat. Det fanns medlemsföretag redan hade trafiktillstånd men höll på med omorganisation, maskinföretag med lastbil önskade kunna öka utnyttjandet av dem, då på ett lagligt sätt, köra annans gods mot betalning. En elev hade ett företag tillverkade varor levererade dem till sina kunder med egen lastbil släp, men nu önskade att kunna köra även annans gods. I skrivande stund vet vi inte hur proven har gått. Numera får inte SÅ organsation beställa provtider för eleverna, utan det måste de göra själva. Det innebär att de kommer att skriva sina prov vid olika tillfällen. Vi listar nedan de vanligaste frågorna svaren gällande YKB. VAD GÄLLER OM JAG HAR BÅDE C OCH D-BEHÖRIGHET? Den har hävdvunna rättigheter för både gods- persontransporter behöver bara genomgå fortbildning för ett transportslag. För att behålla båda behörigheterna måste fortbildningen vara genomförd senast 10 sep 2015 vilket är senaste datum för behörighet D. VAD GÄLLER VID INTERNATIONELLA TRANSPORTER? Medlemsstaterna har accepterat varandras tider när den första fortbildningen för förare med hävdvunnen rätt ska vara genomförd. EU-kommissionen anser att det innebär att en förare vid internationell transport inte ska bli bötfälld i någon annan medlemsstat för att Vi önskar alla våra elever lycka till i framtiden. Samtidigt vill vi be er tänka på till exempel hur ni i era företag ska klara av generationsskiften. Då är det bra om man förbereder sig i tid redan har en eller flera personer kan bli trafikansvariga. Nästa chans att FAKTA: EGET PÅ VÄG inte ha genomgått fortbildningen. Förare ska gå fortbildningen i den medlemsstat där de har normal hemvist eller där de arbetar. VAD HÄNDER OM JAG INTE GENOM- FÖRT FORTBILDNINGEN INNAN 10 SEPTEMBER 2016? Då har du inte rätt att köra transporter i yrkesmässig trafik. Blir du kontrollerad kan både du förare företaget anlitar dig förare bli dömd till dagsböter. KOMMER DET ATT BLI FLER DISPEN- SER FÖR GENOMFÖRANDET AV YKB FORTBILDNING? Transportstyrelsen har varit tydlig med att inga ytterligare dispenser kan ges. VAD HÄNDER OM JAG BARA GENOM- GÅTT 4 AV 5 DELKURSER INNAN 10 SEP 2016 (HÄVDVUNNEN RÄTT)? gå Eget på väg i region Syd är i maj. Kontakta gärna oss på SÅ om du har frågor kring trafiktillstånd eller om det är generationsskifte på gång i ditt företag. TEXT: JOHN WOXSTRÖM BILD: LIANE ASK Eget på väg är Sveriges Åkeriföretags kurs för blivande åkare. Kursen behandlar EUkraven på yrkeskunnande de krav Transportstyrelsen ställer också utgör utgångspunkten för de skriftliga proven. Frågor & Svar YKB - Yrkeskompetensbeviset Du måste då genomgå en ny fortbildning på 35 timmar. HUR FÅR JAG MITT YRKESKOMPE- TENSBEVIS? Yrkeskompetensbeviset utfärdas efter att du har genomgått grundutbildning med godkänt prov har körkort för det fordonslag utbildningen avser eller efter att du har genomgått fortbildningen på 35 timmar. I båda fallen måste avgiften för tillverkning av yrkeskompetensbeviset vara betald. När du genomfört din sista delkurs skall utbildaren av denna kontrollera att alla delmål blivit uppfyllda skicka in en ansökan till Transportstyrelsen. Du förare ansvarar för att dina kopior av samtliga delkursers finns tillgängliga för utbildaren. KÄLLOR: TRANSPORTSTYRELSEN, TYA OCH SVERIGES ÅKERIFÖRETAG "Av sju fall av misstänkt olagligt cabotage är sex fångade i Skåne." På initiativ av Sveriges Åkeriföretag Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith samlades representanter från Polismyndigheten, Åklagaramyndigheten, Skatteverket, Transportstyrelsen samt medlemsföretag i SÅ Syds lokaler i Malmö den 12 december för att ha en dialog om nya lagstiftningen om sanktionsavgifter för överträdelser av cabotagebestämmelserna. Syftet med mötet var att få till en sund transportmarknad i Sverige. Det är viktigt att marknaden fungerar, att man inte ska kunna konkurrera med lagöverträdelser medel. Med ny lagstiftning om sanktionsavgifter för brott mot cabotageregeleran önskade initiativtagarna till mötet identifiera Klampning föreslås Regeringen föreslår att det fr.o.m. den 1 juli i år även ska bli möjligt att klampa fordon vid brott mot cabotagereglerna utöver att kunna ta ut sanktionsavgift. Möte om sanktionsavgifter Deltagarna på mötet samlade. Bland de medverkade på mötet fanns bl.a. sakkunniga från Transportstyrelsen, SÅ Polismyndigheten samt Karin Svensson Smith (mp) från Trafikutskottet. om det finns en svag länk i samverkan mellan berörda myndigheter samt hur brott bäst kan beivras? Det ligger i Trafikutskottets intresse att se till att lagen följs när den träder i kraft, menar Karin Svensson Smith, ordförande i Trafikutskottet. När så det nya året inleds lagstiftningen trätt i kraft visar polisen i Skåne att man vill använda möjligheten att förbättra regelefterlevnaden. Av sju fall av misstänkt olagligt cabotage är sex tagna i Skåne. När så Transportstyrelsen kort efter polisens ingripande verkställer sanktionsavgifterna för brott mot cabotagereglerna verkar länkarna i myndighetsarbetet hålla ihop för en sundare åkerinäring. TEXT:LIANE ASK Frukostseminarium med Skatteverket SÅ Syd SÅ Syd bjuder in till frukostseminarium i Malmö den 27 mars under rubriken "Hur du undviker att bli blåst" med Bo J Arvidsson från Skatteverket. Håll utkik på hemsidan i nyhetsbrevet för mer information! SÅ arrangerar utbildning i affärsmannaskap Sveriges Åkeriföretag arrangerar utbildningar i Affärsmannaskap. Varje utbildningstillfälle omfattar två dagar den finns i två steg. Utbildningen är utformad så att den speglar den vardag de situationer en säljare inom vår bransch ständigt möter. För att möta konkurrensen behöver man kundorientera hela företaget få fler medarbetare att tänka både på att skapa nya affärer eller bredda de man har öka lönsamheten. Medarbetare hela tiden tänker på hur de kan hjälpa kunden mer bidrar till att öka försäljningen eller till nöjda kunder köper mer. Kontakta SÅ Utbildning på för mer information. Är du farlig i trafiken? Alltför många trafikolyckor orsakas av att förarna tittar på mobilen eller annan utrustning samtidigt de kör. Här kan du se vad är tillåtet, olämpligt straffbart. Passa på att testa om du är ett föredöme i trafiken eller om du är en rattsurfare, gå in på gör testet! Lastbilschaufför åtalad efter dödsolycka Lastbilschauffören suttit häktad för dödsolyckan på riksväg 50 i höjd med Mogetorp där en Malmö-chaufför omkom åtalas nu för vållande till annans död, grov vårdslöshet i trafik vållande till kroppsskada. Det rapporterar Sveriges Radio. PM om internationella transporter SÅ har tagit fram ett PM beskriver under vilka förutsättningar utländska lastbilar får köra på svenska vägar. Du kan läsa vår PM om utländska bilar, cabogate internationella transporter på vår hemsida under fliken Opinion. 8 9

6 Snart kört? Nästa anhalt - Malmö! En ny godstågslinje har startas mellan Coevorden i Nederländerna Malmö. Med tre avgångar i veckan från Nederländerna kan linjen ansluta till existerande godstågslinjer med en transittid på under 24 timmar. Det första godståget anlände till Malmö den 29 januari. Fair Transport 165 företag i region Syd har anslutit sig till kampanjen Fair Transport. Är du också med? MAN Efficiency continues. Är du på jakt efter ökad produktivitet lägre kostnader? Då kan du sluta leta. Tack vare innovativ teknik, låg bränsleförbrukning hög tillförlitlighet kommer din MAN-lastbil att göra sitt för att förbättra din totalekonomi. Gör dig själv en tjänst satsa på MAN Du kör lastbil! Dags att gå fortbildning för godstransporter. 10 september 2016 måste du ha ett yrkeskompetensbevis (YKB). Läs mer på Säljare Håkan Boström Basaltgatan Helsingborg SERVICEVERKSTÄDER Helsingborg Neoplan Syd AB Basaltgatan 1 Tel Evert Landgren Terminalgatan Malmö Malmö STS Sydhamnens Trailer Service AB Terminalgatan 5 Tel Bobby Herrström MAN Rental Basaltgatan Helsingborg Kristianstad LV-Service I Larsson AB Blekingevägen 106 Tel Mikael Persson MAN Rental Basaltgatan Helsingborg MAN Truck & Bus Sverige AB Medlemsföretag i region Syd skrivit under på att följa åtaganden inom trafiksäkerhet, miljöhänsyn ansvar kring det egna företaget. Fler tillkommer varje vecka! Alf Manshed AB Allerums Åkeri AB Anders J Svenssons Åkeri i Kävlinge AB Andersson Leif G Ballingslöv AB Bengtsson Stefan Berga Distribution AB Blekinge Budtjänst AB Blentarps Åkeri BNL Transport i Malmö AB Bo Lindskogs Transport AB Br. Björklunds Grus AB Bring Cargo Inrikes AB Bror Stenkilssons Åkeri AB Browé Transport Bröderna Göransson AB Budakuten i Malmö AB Budtjänst i Osby AB Börje Jönssons Åkeri AB CM Freight & Shipping CME Åkeri AB Courier X AB Cullins Transporter AB Din Partner Skåne Distribution Syd AB DMV Transport Enes Beharic Eric Ohlsson i Malmö Åkeri AB Erikssons Åkeri i Tomelilla AB Eurolink i Sverige AB Falkenklev Logistik AB Finsbo Entreprenad AB Flyttmäster i Malmö AB FoodTankers AB Fosie Åkeri AB Fraktpiloten AB Friis Anders GDL Transport AB Gessie Åkeri Giga Logistic AB Glans Jan Glenn Mattissons Åkeri Glimåkra Flistransport AB Glimåkra Åkeri AB GP-Last Kranbilar AB Gunnar Johnssons Åkeri AB Gustafsson Christer Gustavssons Åkeri i Hyllinge AB Göran Hedéns Åkeri AB Göransson Lars-Bertil Hans-Åke Ogenborn Harnacka Åkeri Harrie Åkeri AB Harry Haraldssons Åkeri AB Harryskog AB Hedström Transport i Källna AB Heij s Åkeri AB Henrikssons Kranbilar AB Hermansson Jarl HNT Schakt & Transport AB Humlans Stödtjänster Hvilans Åkeri AB Håkan Welins Åkeri AB Hägg Henrik Högahult Transport AB Istratrans AB Jan Axelsson Jan Johanssons Skogstransp AB JEN Mjölktransporter AB Jörgen & Hans Åkeri AB Kastberga Åkeri AB KDT i Kristianstad AB KE Palms Åkeri AB Kennet Persson Åkeri AB Kimor AB KJB Transport AB Kjell Esperssons Åkeri AB KNS-Bilfrakt AB Krogshults Maskinstation Lille Mats AB Krågeholms Åkeri Lambrechts Åkeri AB Larsson Mats Leif Mårtenssons Åkeri AB LeNi Transport Lindqvists Åkeri i Ystad AB LN Transport AB Logistic 4 You i Malmö AB Löddeköpinge Åkeri AB M Larsson Trpt i Skurup AB M Pettersson Transport AB Magnus Andersson Transport AB Malmberg Miljöhantering AB Malmö Flytt o Möbeltrpt MargareT Åkeri AB Marieholms Transport AB Maskinåkaren i Dalby Mats Nilsson Transport AB Melin Mikael Mellanskånes Renhållnings AB Mertz Transport AB Michael Noréns Åkeri AB Möljeryds Schakt & Transport AB Nilsson Benny Nordströms Åk Trpt i Olofström AB Nottes Åkeri AB Olausson Petter Olefalks Åkeri i Ängelholm AB Olle P:s Åkeri AB Olof Skoog Olofssons Skogstransp AB AC Olsson Hans Olssons Åk & Grävtjänst AB Oscar Skoogs Åkeri AB Patrik Nilsson Åkeri AB Patrik Pålsson Supertransport AB Persson Mats Persson, Andreas Perssons Entreprenad AB Pågen AB Pär Anderssons Åkeri Romares Åkeri AB RTL Transport & Logistic Sandahls Fulload AB Shuttleservice Logistics i Malmö AB Simrishamns Express Transport AB Skoogs Åkeri & Logistik AB Skurups Bud & Bärgning AB SOJ Transport AB Special-Entreprenad i Syd AB Speditören i Malmö AB Staffanstorps Åkeri AB Stall Jonas Larsson Stefan Sandin Stig & Mickes Kranbilar AB Strömdahl Rolf Svea Försäljnings AB Sydlog AB Sydlots AB Tobias Liljeqvist Transport AB Tommie Jönsson Tommy Nordbergh Åkeri AB TP Logistik AB Trailer Teamet Transportgrabben AB Transporttjänst Blekinge AB Trulssons Transport AB Trygve Bengtson Åkeri AB Trä Stenhus AB Tuvesson Ola Ulf Jönssons Åkeri AB Wallberg Roger Vallejos, Juan Westergren Tord Wexö Ejvind Viggos Shipping AB Vitaby Frakt Alltjänst AB Vittsjö Åkeri AB VM Frakt AB Yngves Transporter AB Ystads Oljetransporter AB Åhus Åkeri AB Åkeri AB Nils Olof Nilsson Åkesson Kjell Önnestads Åkeri AB Östervärns Express AB Använd dra nytta av Fair Transport när ni säljer era transport- logistiktjänster! Du är medlem i Sveriges Åkeriföretag tagit ställning för Fair Transport kan beställa ladda ner profil- marknadsföringsmaterial, både fysiska digitala. Du når materialet genom att logga in på vår hemsida ( välj Opinion, Fair Transport, För medlemmar. Ta ställning skriv under Fair Transport du också! För dig är (eller vill bli) medlem läs mer på:

7 MEDLEMSNYTT Rapport från årets första ordföranderåd Årets första ordföranderåd hölls i Stora Brännbo januari. Den utlovade slutrapporten för projekt Fenix föredrogs alla var överens om att denna process nu är avslutad, men ett framtida utökat samarbete med BA är redan planerat. Ett arbete initierades på förra ordföranderådet var hur vi ska kunna komma i mål med vårt arbete om lika avgifter oavsett var i landet man finns. Avgiftsgruppen består av både förtroendevalda tjänstemän har tagit fram ett förslag. Avsikten är att förslaget (med vissa justeringar) kommer att läggas fram för beslut på årsmötet I samband med att vi harmoniserar vårt avgiftssystem diskuterades också att det är dags att se över vårt sätt att fördela våra inkomster. Vi vill skapa ETT Sveriges Åkeriföretag där pengarna ska fördelas efter där de gör bäst medlemsnytta - inte idag efter regionala gränser. Förankringen med våra medlemmar måste alltid vara prioriterad. Vi diskuterade även vår rollfördelning att denna måste förtydligas i vissa fall också ges ekomiska resurser att bedriva ett aktiv lokalt arbete. VÅRT UTÅTRIKTADE ARBETE är viktigt, att höras synas i olika sammanhang. Vi har varit framgångsrika i en del frågor, bl.a sanktionsavgifter klampning men här måste vi bli bättre att informera om allt jobb ligger bakom. Transportstyrelsens företagskontroller diskuterades också, det är viktigt att denna fråga lyfts ännu högre i vårt lobbyarbete. Konkurrensneutralitet Tanktransportdagen Du har väl inte glömt bort att anmäla dig till Tanktransportdagen 16-17/4? Läs mer på akeri.se, anmäl ditt intresse senast 10/3. Mikael Nilsson är ordförande för Sveriges Åkeriföretag. den olagliga inrikestrafiken är en stor fråga bland alla föreningar. Det diskuterades också vilka grunder det ska vara för uteslutning Rickard föredrog också hur arbetet med motionerna från årsmötet hanterats. Avslutningsvis framfördes en eloge till Stefan Esperssons insats i åkarhjälpen samlade över kr! MIKAEL NILSSON Hallå där! Har vi din aktuella e-postadress? Skicka ett mejl till ditt regionkontor, glöm inte att ange ditt fullständiga namn företag. Regionens adress hittar du här nedanför: FOTO: SVENSK ÅKERITIDNING/ARKIV Välkommen på årsmöte den 21 maj i Gävle! ÅRSMÖTES- KALLELSE Åkeriföreningarna medlemmar i Sveriges Åkeriföretag kallas här med till årsmöte. Filmstaden, SF Bio, Stortorget, Gävle 21 maj 2015 kl Registrering från kl Motion till årsmötet ska skickas till Sveriges Åkeriföretag senast 60 dagar före årsmötet. Medlem önskar få fråga upptagen till behandling av årsmötet ska först hänskjuta frågan till sin åkeriförening i god tid före nämnda tidpunkt. Ifall åkeriföreningen inte biträder framställningen har medlem rätt att inge en personlig motion. Enskild medlem kan närvara vid årsmötet. För mer information se akeri.se/årsmöte eller kontakta ditt regionkontor. Sveriges Åkeriföretag, Box 7248, Stockholm. DAGS FÖR ÅRSMÖTE Sveriges Åkeriföretag håller årsmöte 21 maj i Gävle. Mer information hittar du i annonsen i slutet av tidningen. Välkommen! HÅLL KOLL PÅ YKB I september 2016 behöver samtliga förare vara klara med sin YKB-utbildning. Det är totalt fem delkurser Sveriges Åkeriföretag erbjuder utbildning över hela landet i samtliga kurser. Kontakta ditt regionkontor för mer information. Rökförbud gäller även e-cigarett Rökförbud vid transport av farligt gods utvidgas nu till att även omfatta elektroniska cigaretter liknande anordningar. Se även sidan 14. Internationella transporter Fredrik Engström reder ut begreppen Vad menas ur ett tillståndsperspektiv med internationell transport? När ett fordon transporterar gods mellan olika länder. Det krävs ett gemenskapstillstånd. Är det en fordonskombination måste motorfordonet föra godset över landsgräns lämna det i annat land än där bilen tog emot godset. Det kan enligt SÅ:s uppfattning aldrig vara att anse en med gemenskapstillstånd obegränsad rätt att koppla en påhängsvagn i samma land man ställer av den bara därför att trailerlasten är på väg till eller från utlandet. Hur får cabotage utföras? Cabotagetransport är yrkesmässiga, tillfälliga inrikestransporter i ett värdland, dvs ett annat land än det gemenskapsland där transportföretaget är etablerat. Grunden för att få köra cabotagetransport är att samma bil, registrerad i ett gemenskapsland (EU/EES), avslutat en internationell transport. Då kan den lastbilen eller just den fordonskombinationen utföra max tre cabotagetransporter. Den sista lossningen måste vara klar inom sju dagar från slutlossning av det internationella godset. Tillståndet att köra cabotage gäller endast motorfordonet eller just den inkommande fordonskombinationen. Dvs en lastbil kan koppla av släpet bara använda lastbilen. Enligt SÅ kan dragbilar inte inrikestransport dra andra påhängsvagnar än den de kom in med. Med internationell transport inkommen dragbil får dock koppla en annan trailer för att föra den ut ur Sverige om den då påbörjar en ny internationell transport. FRÅGA VÅRA EXPERTER Fredrik Engström. Jurist, Sveriges Åkeriföretag. Sveriges Åkeri företag har en rad experter på olika områden, gärna svarar på dina frågor. Undrar du något om t ex juridik, ekonomi, utbildning, teknik eller annat? Skicka din fråga till akeri.se DINA FÖRMÅNSAVTAL Arbetet med att leta efter bra erbjudanden till dig medlem blir aldrig klart. Ibland handlar det om att hitta en ny partner men lika ofta handlar det om att utveckla de samarbeten vi redan har. Nedan ser du alla förmånsavtal du just nu kan ta del av. Vill du fördjupa dig ett speciellt avtal kan du logga in på akeri.se läsa mer. Marie Mörsin BRÄNSLEBESPARING Enerfy Driving DATORER & PROGRAMVAROR Dustin, Fortnox, SÅ Index, SÅcalc DRIVMEDEL Statoil fuel & retail, Swea Energi ENERGI Mölndal Energi FINANSIERING Nordea Finans FORDON Mercedes, Volkswagen FÖRSÄKRINGAR Förenade Liv, Trygg Hansa HOTELL Elite Hotels INKASSO Collector TEKNIK Safedriving 24 Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation vi arbetar för en sund lönsam utveckling av åkerinäringen. Vår organisation består av ett huvudkontor tolv regionkontor. HUVUDKONTOR Kungsgatan 24, Stockholm Post: Box 7248, Stockholm Tel: Fax: www. akeri.se ABC Fagerstagatan Spånga Tel: Fax: GOTLAND Skarphällsgatan 20 Box Visby Tel: Fax: GÄVLEBORG Beckasinvägen Gävle Tel: Fax: HALLAND Fräsaregatan Halmstad Tel: Fax: MITT Ölandsgatan 6 Box Falun Tel: Fax: NORR Storgatan 28F Umeå Tel: Fax: SKARABORG Bangårdsgatan Skövde Telefon: Fax: SMÅLAND ÖLAND Kungsvägen Växjö Tel: Fax: SYD Jörgen Kocksg. 1B Box Malmö Tel: Fax: VÄRMLAND Box 2043 Säterivägen Karlstad Tel: Fax: VÄSTRA GÖTALAND Importgatan 2A Hisings Backa Tel: Fax: ÖST Transportgatan ÖREBRO Vxl Fax YRKESBUTIKER Swedol, Skånetruck 12 13

8 MEDLEMSNYTT Dyrt med osaltat på väg VTI har forskat på de samhällsekonomiska kostnaderna när vägar får sänkning i standardklass vid vinterväghållning. Mer snö på vägbanan osaltad väg ökar antalet olyckor restiden blir längre på grund av det försämrade väglaget. Något kostar samhället dyra pengar. UTBILDNING I AFFÄRSMANNASKAP VÅR EGEN BRANSCHBIBEL SÅ TRÄFFAR MINISTERN Hållbara affärer lönar sig Inrikesminister Anders Ygeman (S) ansvarar för bland annat polis åklagarmyndigheter. Innan han blev minister var han ordförande i riksdagens Trafikutskott han har stor kunskap om åkerinäringen. I samband med att en makedonsk förare med falskt körkort blev friad i Sundsvalls tingsrätt belyste SÅ behovet av domar inom viktiga områden för åkerinäringen. Det handlar om domar kring cabotagelagstiftning beställaransvar. Under ett 20 minuters möte fick SÅ, Rickard Gegö m fl, möjlighet att lyfta frågorna med ministern. Jessica Rosencrantz Anders Ygeman Ny vice ordförande i trafikutskottet Jessica Rosencrantz är moderat riksdagsledamot ny vice ordförande i Trafikutskottet. Jessica Rosencrantz är väl förtrogen med åkerinäringens utmaningar. Bland annat stödjer hon SÅ:s arbete med att införa trafiksäkra, miljövänliga 74-tonsbilar även kallade HCT-fordon. Elgiganten tar ett hållbarhetsgrepp om sina transporter. Deras agerande ligger helt i linje med hur Sveriges Åkeriföretag arbetar för sunda transporter. Vi ser en trend där allt fler NY REGIONCHEF I VÄRMLAND Thomas Broström har utsetts till ny regionchef i Värmland. Thomas är 30 år gammal är fjärde generationens åkare i familjeföretaget Mats Broströms åkeri AB. Thomas har även suttit i styrelsen för Sveriges Åkeriföretag Värmland i sju år, varav de senaste ordförande. Thomas är trebarnsfar är hemmahörande i Arvika. Han börjar sin anställning 1 april. Välkommen till oss Thomas! konsumenter transportköpare gör medvetna val. En undersökning visar att över 60 procent av transportköparna beredda att betala mer för hållbara transporter. Det är med stolthet vi noterar att 4 av 5 företag är medlemmar i Fair Transport, säger Tina Thorsell. Elgigantens nya avtal: ACX Logistics AB, Bring Cargo Inrikes AB, Rosenlunds Åkeri AB, Tommy Nordbergh Åkeri AB Wiréns Åkeri AB. ADR-GRUPPEN INFORMERAR Från med den 1 januari 2015 finns det nya reviderade bestämmelser för landtransport av farligt gods (ADR/RID). Precis tidigare så finns det en övergångstid på sex (6) månader, vilket innebär att 2013 års regler av ADR/RID får tillämpas till med den 30 juni Skriftliga instruktioner enligt ADR 2013 får användas till med den 30 juni Kursen för att utvecklas till att bli effektivare i att skapa nya affärer hos både befintliga nya kunder. Inriktningen kommer att vara utformad så att den speglar den vardag de situationer säljare inom vår bransch ständigt möter. Vi varvar ren säljteori med övningar med rollspel. Utbildningingen omfattar 2 dagar. Vi går bl a genom följande: Offert, avtal, leverans uppföljning Skapa effektiva kundmöten Behovsanalys argumentation Dokumentation överlämning (Exempelvis till trafikledning) Kursort: Jönköping, 16-17/4 anmälan senast 13/3 Det självklara valet för oss inom transportnäringen. Beställ ditt eget ex på akerihandboken. 85 kr för medlemmar (ord. pris 375 kr). EGET PÅ VÄG Kursen för ett tryggare företagande. 9-13/ /3 Falun Kod / /3*) Växjö Kod / /4 Umeå Kod / /5 Göteborg Kod / /5 Malmö Kod / /6 Stockholm Kod 09 SNABB JURIDISK HJÄLP På SÅ Juridik kan du medlem få kostnadsfri rådgivning, mot en konkurrenskraftig kostnad, anlita en erfaren jurist för att driva ditt ärende. SÅ Juridik: Kontakt: SÅ Utbildning , Se även akeri.se/utbildning för mer information om våra utbildningar. * kursen genomförs torsdag söndag i två omgångar. För mer information anmälan, kontakta: Eva Svanström eller Annons halvsida_affärsmannaskap 2015_våren_reg tidning.indd :23:16

9 FÖRSÄLJNING Det finns mycket att vinna på att aktivt söka upp kunder. Det kan ge en bra diskussion om både pris kvalitet bidra till en god utveckling i ditt företag. Hjälp kunden att köpa dig Den bläddrar runt på stora företags hemsidor behöver inte leta länge för att hitta beskrivningar av deras hållbarhetsarbete. Till exempel skriver Ica så här: Vi är övertygade om att ett ansvarstagande för både miljön människan går hand i hand med god lönsamhet. Läkemedelsjätten Pfizer skriver så här: För att vår verksamhet ska vara långsiktigt hållbar krävs inte bara att den är finansiellt hållbar, utan också att den bedrivs på ett miljömässigt socialt hållbart sätt. Ikea, Scandic Hotels hamburgerkedjan Max beskriver också gärna sitt ansvarstagande i sociala eller klimatrelaterade frågor. Ja, ni fattar. Många stora företag har en policy kring olika värderingsfrågor det är viktigt för dem att berätta om det på hemsidan. Det en perfekt ingång för den vill sälja en transport av hög kvalitet, säger Britt-Marie Ahrnell, författare konsult i kundrelationer försäljning. ETT FÖRETAG har en sådan policy öppnar för ett samtal om dessa frågor. Då kan man vid ett säljbesök leda in samtalet på frågor handlar om kvalitet. Först när man är överens om att kunden vill köpa en transport av god kvalitet kan man börja tala om priset, säger hon. Genom åren har hon skrivit en rad böcker om försäljning, Gör research, så du endast besöker 1 företag du vill ha kund. Välj företag går med vinst. Leta efter uttalad värderingspolicy står det något om CSR, Corporate Social Resonsibility, etisk värdegrund eller strävan efter att ta ansvar inom sociala eller miljömässiga områden? 16 bland annat Sluta sälja bli köpbar. Ett av hennes bärande budskap är att den vill trimma sin försäljning ska sluta upp med att generellt lyfta fram det egna företagets fördelar i stället lägga stort krut på att förstå vad kunden vill ha. Ett företag med en policy kring hållbarhet bör vara intresserad av en hållbar transport. Det konkreta tipset är alltså att aktivt närma sig intressanta kunder vid ett säljbesök försöka förstå deras behov, allt på ett vänligt intresserat sätt. Vettiga frågor kan till exempel vara jag ser att ni företag vill ta ett socialt ansvar, hur ser ni på det när det kommer till transporter? vad ser ni för möjligheter att minska den miljöpåverkan era transporter gör? samt, slutligen vill ni höra mina tankar kring saken? Där, efter denna sista fråga, kommer presentationen av vad åkeriet kan erbjuda kring just detta ämne. Bra att tänka på inför ett säljmöte: Först när man är överens om att kunden vill köpa en transport av god kvalitet kan man börja tala om priset. Be att få träffa dem för att få prata om 2 transporter framtidsfrågor. Be den ansvarar för företagets miljöarbete sociala ansvar att närvara. Läs på innan mötet så du inte frågar om 3 sådant du borde veta. Vilka är de stora kunderna, vilka är konkurrenterna? Hur många anställda finns? Britt-Marie Ahrnell är författare konsult i kundrelationer försäljning. Inled med en minikort presentation 4 av din verksamhet, men gå så snabbt möjligt över till att fråga hur de ser på framtiden med fokus på transporter. Hur ser de på miljörelaterat socialt ansvar när det handlar om transporter? Och ingen hemlighet lastbilstransporter står för en stor del av koldioxidutsläppen. Hur ser företaget på sina möjligheter att minska dem? Vid ett bra möte har säljaren varit lyhörd för vad kunden vill lyckats matcha kundens önskemål. Det är dit man vill nå i säljsamtalet. Och här är det viktigt att hamna rätt man får inte låta anklagande, säga till exempel men det står ju så på er hemsida eller men varför tänker ni annorlunda kring transporter, utan det är hjälpsam man ska vara. Man ska utgå från att de menar vad de säger. Man ska också utgå från att de är beredda att betala för det, säger Britt-Marie Ahrnell. Hon är väl medveten om att åkeribranschen är extremt konkurrensutsatt vill inte förringa branschens problem med prispress från dem inte tar hänsyn till sociala aspekter eller klimatfrågor. DET ÄR en knivig sits, där det krävs mycket mer än försäljningsteknik för att nå fram till en renare bransch. Men åkarna själva förlorar på att sprida tankar om att endast priset spelar roll för kunden. Självklart är andra värden viktiga för När du har ringat in intresset, bedöm om 5 det redan nu finns möjlighet att erbjuda en tjänst eller räkna på något mer konkret. Om så är fallet, be att få återkomma med 6 ett skräddarsytt förslag. Så säljer du in konkreta lösningar kan argumentera för priset genom att hänvisa till effekter miljöpåverkan i just den transportlösningen. Ulf Widholm är vd på A.L.I Frakt & Logistik i Askersund. Vid ett bra möte har säljaren varit lyhörd för vad kunden vill lyckats matcha kundens önskemål. Om det känns mer kallt kan du göra en 7 kort presentation av ditt företag, med återkopplingar till hur det matchar deras egna framtidstankar. Be att få vara med vid kommande upphandlingar. de flesta köpare tänker efter, hur tjänsten ser ut, till exempel ur en klimatmässig aspekt. Man kan närma sig dessa värden på ett vänligt sätt. Tänk på hur utvecklingen har varit kring ekologiska produkter i dag är många beredda att betala ett högre pris för att få mat inte är besprutad. Transportbranschen kan förhoppningsvis gå samma väg man bara ger det lite tid, säger Britt-Marie Ahrnell. FOTO: OLA HEDIN PÅ A.L.I FRAKT & LOGISTIK i Askersund har vd Ulf Widholm nyligen lyckats förlänga avtalen med tre av de största kunderna, tillsammans står för nästan hälften av omsättningen. De nya avtalen är femåriga, vilket ger välkommen trygghet stabilitet åt företaget. I åtminstone ett av fallen hade vi en konkurrent erbjöd ett lägre pris, men kunden valde oss i alla fall, säger Ulf Widholm, låter mycket nöjd. Han tycker att transportköpare generellt sett är intresserade av miljöfrågor sociala aspekter, att de har tagit till sig av den pågående debatten om åkeribranschens problem. Om kunden anser att ett givet förslag är 8 för dyrt, var lugn förklara: Jag förstår att du tycker det är dyrt. Men en tjänst tar hänsyn till alla de aspekter ni själva lyft fram viktiga kostar så här mycket. KÄLLA: BRITT-MARIE AHRNELL 17

10 FÖRSÄLJNING FOTO: OLA HEDIN VI FINNS DÄR DU BEHÖVER OSS Umeå Luleå Oförutsedda stopp kan uppstå när du minst anar alltid vid helt fel tillfälle. STS är en rikstäckande verkstadskedja servar reparerar lastbilar släp. Vi ser till att du når fram till ditt mål i tid. Vår engagerade organisation finns över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. Du kan även få hjälp via någon av alla våra jourbilar. Vi kommer under året knyta samman samtliga våra verkstäder i ett gemensamt system där vi har full tillgång till den senaste historiken på ditt fordon, oavsett på vilken av våra verkstäder du befinner dig. Göteborg Borlänge Örebro Norrköping Mjölby Jönköping Timrå Sundsvall Stockholm På A.L.I Frakt ska man börja arbeta mer med uppsökande försäljning söka upp nya kunder. Det ska vara företag går bra är intresserade av att jobba med miljöfrågor, trafiksäkerhet arbetsmiljö. Annars är det ingen idé att gå dit, säger Ulf Widholm. För mer information besök: Helsingborg Malmö 18 Det är det upp till oss i branschen att berätta för kunderna hur mycket vi har utvecklats de senaste fem till tio åren, hur mycket bättre bilarna är i dag vilka bränslen står till buds, säger han. Ett av de avtalen han nyligen förlängde var med Svensk Glasåtervinning, i fjol transporterade totalt ton färgat ofärgat glas från hela landet till Hammar i södra Närke, där glaset blir ny glasråvara. A.L.I Frakt & Logistik ska fortsätta sköta dessa transporter, med undantag för ton ska fraktas per tåg under en sträcka i norra Sverige. Vi gjorde den här investeringen för att få avtalet förlängt, samtidigt vi utvecklar vår verksamhet. Man måste våga satsa. Pengarna för tågtransporterna går ju såklart till tågentreprenören inte till oss. Men det ger oss ändå ett plusvärde, efter vi nu har ett etablerat samarbete med ett annat transportslag. Det hoppas vi ha nytta av i kommande kundrelationer, säger Ulf Widholm. EN ANNAN AV kunderna har förlängt sitt avtal är Zinkgruvan Mining i Askersund, där det bryts zink, koppar bly. Härifrån ska det fraktas ton råmaterial till Ottebäcken, varifrån de fortsatta transporterna går med båt över Vänern mot västkusten. I det här fallet har A.L.I Frakt & Logistik investerat i en ny lastbilsmodell kan frakta 74 ton. Det är en chansning, efter bilen endast får rulla om Zinkgruvan Mining får tillstånd att använda sig av så tunga transporter. Tillståndet söks alltså inte av transportören, utan av uppdragsgivaren. Vi räknar med att det går igenom om det inte gör det förlorar vi en slant. Men vi gjorde den här investeringen för att få avtalet förlängt, samtidigt vi utvecklar vår verksamhet. Man måste våga satsa, säger Ulf Widholm. Den tredje kunden är Elektroskandia, en stor elgrossist med lager i Örebro, varifrån transporterna kommer gå till Stockholm. För att förlänga det här avtalet har A.L.I Frakt & Logistik byggt om ett fem lastbilar så att de kan tanka med biodiesel B100, tillverkas av raps sänker koldioxidutsläpp med 45 procent jämfört med fossilt diesel. Bränslet har dock varit förenat med vissa barnsjukdomar en del tidiga användare fick motorproblem. Dessutom är bränslet känsligt för kyla, så försäljningen kan vara begränsad om temperaturen sjunker under minus sexton flera dagar i följd, efter dieseln då blir för trögpumpad. Vi startar vårt försök i mars utvärderar det i höst. Då ska vi se vad det har inneburit när det gäller kostnader, koldioxidutsläpp eventuella problem. Om allt har fungerat bra, vilket vi hoppas, har vi kommit vidare med en mer miljöanpassad lastbilsflotta, säger Ulf Widholm. HITTILLS HAR A.L.I Frakt & Logistik inte ägnat sig så mycket åt kundbesök. Företagets chefer har förhandlat med kunder har hört av sig, alternativt förlängt avtal med befintliga kunder. Nu vill de bli mer uppsökande. Målet är att fyra av cheferna tillsammans ska göra minst 80 kundbesök innan året är slut, minst var tionde besök ska leda till något slags uppdrag. De potentiella kunderna väljs ut noggrant. Det ska vara företag går bra är intresserade av att jobba med miljöfrågor, trafiksäkerhet arbetsmiljö. Annars är det ingen idé att gå dit, säger Ulf Widholm. ANNIKA LUND SERVAR OCH REPARERAR LASTBILAR OCH SLÄP ÖVER HELA SVERIGE MALMÖ HELSINGBORG JÖNKÖPING GÖTEBORG MJÖLBY NORRKÖPING ÖREBRO STOCKHOLM BORLÄNGE SUNDSVALL TIMRÅ UMEÅ LULEÅ 19

11 SISTA BITEN Harald Pommer utsedd till Årets Djurtransportör Vi gratulerar vår medlem Harald Pommer i Åstorp till utmärkelsen Årets Djurtransportör av HK Scans inköpsavdelning. Grattis lycka till i framtiden! Region Syd Kalendarium februari maj Februari 6 Uppstart regional myndighetssamverkan. Sveriges Åkeriföretag Syd för mera effektiv rättvis tillsynsverksamhet. 24 Regionalt rådsforum Bygg- & Anläggning transporter. Har du synpunkter eller idéer till forumet, kontakta Liane Ask, alt 28 YKB Delkurs 5, Trafiksäkerhet & kundfokus Hörby - FULLTECKNAD Mars 9 Startskott för kunskapstävling transportgymnasier Skåne Blekinge 14 YKB Delkurs 1, Sparsam körning Hörby - FULLTECKNAD 18 YKB Delkurs 3, Gods, lagar regler. Malmö 22 YKB Delkurs 3, Gods lagar regler. Ängelholm FÅTAL PLATSER KVAR 25 YKB Delkurs 4, Ergonomi hälsa. Hörby 27 Frukostseminarium "Hur du undviker att bli blåst". Bo J Arvidsson, Skatteverket. Malmö 28 YKB Delkurs 2, Godstransporter specifikt Hörby - FULLTECKNAD 29 YKB Delkurs 5, Trafiksäkerhet & kundfokus. Ängelholm FÅTAL PLATSER KVAR April 18 Föreningen Sveriges Åkeriföretag Syds årsmöte. Elisefarm Golf- konferensanläggning, Hörby. 19 YKB Delkurs 1, Sparsam körning. Ängelholm BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER 22 YKB Delkurs 5, Trafiksäkerhet & kundfokus. Hörby Maj Eget på Väg. Kurs för blivande åkeriägare trafikansvariga. Malmö. VI VÄLKOMNAR VÅRA NYA MEDLEMMAR! Skurups Bud & Bärgning AB P & N Örkelljunga AB Gummessons Åkeri i Brösarp RTL Transport & Logistic Falan Energiflis AB JMO Transport AB Finansiering på rätt väg. Gör det möjligt Nordea Finans - ett helägt dotterbolag till Norda Bank GTP Trading & Transport AB Gitts Åkeri AB Pommers Djurtransporter AB Stokholm Transport AB AE Åkeri AB Nordea Finans kan lastbilsfinansiering Ring oss gärna för en offert! Johan From Helsingborg Catrin Skoglund Annette Brewitz KALLELSE TILL ÅRSMÖTE DATUM OCH TID: lördagen den 18/4 kl (ca) PLATS: Elisefarm Golf- Konferensanläggning, Hörby (vid E22:an) ANMÄLAN: senast 13/4 till alt Vi inleder med gemensam frukostbuffé innan stadgeenliga årsmötesförhandlingar. Årsredovisning valberedningens förslag publiceras på vår hemsida ca två veckor före årsmötet. PROGRAM Alla medlemsföretag närvarar vid årsmötet får Registrering SÅ CalcWeb gratis! Gemensam frukostbuffé Välkommen till årsmötet Årsmötesförhandlingar Paus! Henrik Sternberg om Cabotagestudien (ca) Slut för idag! Henrik Sternberg är logistikforskare på Lunds Tekniska Högskola. Henrik forskar inom transporteffektivitet, transportinformationssystem leder världens största studie om cabotage - Cabotagestudien. Han har arbetat i flera nationella internationella forskningsprojekt utredningar var innan han doktorerade på Chalmers (2011) under flera år konsult på Cambridge Technology Partners, där han arbetade med bl.a. Deutsche Post Deutsche Bahn. 20

12 Logistik med hjärta ÅRSMÖTES- KALLELSE Åkeriföreningarna medlemmar i Sveriges Åkeriföretag kallas här med till årsmöte. Vi är stolta över att kunna erbjuda: Försäkringspaketet där ett helt team hjälpsamma experter ingår. VÅR VISION ÄR att vara jordens mest kundorienterade butikskedja. Dessutom kommer vi att arbeta aktivt med en tuff miljöpolicy. Samtidigt har transportbranschen förändrats de senaste åren. Den internationella konkurrensen har hårdnat väsentligt prispressen är ibland halsbrytande. Om man bara ser till pris så borde kanske en så stor transportköpare Elgiganten vara nöjd. Men är vi väldigt måna om vår personal, våra egna värderingar det kändes konstigt att sluta värna medmänniskor bara för att de är leverantörer inte arbetskamrater. Krävande kunder. Det är underbart att ha kunder vet vad de vill ha förväntar sig det av oss. Det är enormt utvecklande! Filmstaden, SF Bio, Stortorget, Gävle 21 maj 2015 kl Registrering från kl Motion till årsmötet ska skickas till Sveriges Åkeriföretag senast 60 dagar före årsmötet. Medlem önskar få fråga upptagen till behandling av årsmötet ska först hänskjuta frågan till sin åkeriförening i god tid före nämnda tidpunkt. Ifall åkeriföreningen inte biträder framställningen har medlem rätt att inge en personlig motion. Enskild medlem kan närvara vid årsmötet. INFÖR VÅR SENASTE logistikupphandling hade vi båda de här tankarna med oss; företagets visioner transportbranschens utveckling. Hur blir det bättre för våra kunder? Hur blir det bättre för transportörerna? Vi bestämde oss för att öka kraven i vår upphandling. Till exempel ställer vi nu språkkrav: skandinaviska eller engelska man måste kunna kommunicera särskilt om det uppstår avvikelser. Och så kollektivavtal, det är en bra måttstock på att rimliga arbetsvillkor är uppfyllda. När vi först lanserade tanken var det många inte trodde att vi menade allvar, men nu har vi avslutat upphandlingen. Våra transportkostnader är ungefär i nivå med de vi hade tidigare, men om lönekostnaderna nu har ökat en aning så har vi kompenserat det med förändrade upplägg fler volymfordon. VÅR UPPHANDLING AV sunda transporter är en början. En önskedröm inför framtiden skulle vara att i framtiden ha sån koll på vår miljöpåverkan så att vi på varje vara i butiken kunde ha en liten miljödeklaration där även transporten ingår. Tilldelningen av tid. 24 timmar per dygn är lite snålt tilltaget. Vi måste hela tiden förändras, men en del förändringar tar irriterande lång tid. För mer information se akeri.se/årsmöte eller kontakta ditt regionkontor. Sveriges Åkeriföretag, Box 7248, Stockholm. I samarbete med Det här är en försäkring för proffs av proffs. När du behöver hjälp så får du det snabbt via telefon av ett rutinerat expertteam enbart jobbar med yrkestrafik. De kan din vardag, förstår din verksamhet. Något dessutom innebär att vi kan arbeta förebyggande med stor framgång. Experthjälpen är bara en av många förmåner ingår i försäkringspaketet Trygga Yrkesförare. Kontakta oss så berättar vi mer om fördelarna för just dig! Vill du bli ett av Sveriges säkraste företag? Ring redan idag. Jimmy Olofsson Logistic Manager, Elgiganten 22 26

13 POSTTIDNING B ÅkeriSydnytt Sveriges Åkeriföretag Syd Box MALMÖ MISSA INTE SISTA CHANSEN! RABALDER PRODUKTION Inom kort måste alla yrkesförare vara klara med sin YKB-utbildning. Deadline är 10 september 2016 utan möjlighet till dispens. Vi passade på innan utbildning splatserna tog slut. Ta sista chansen du också snart är det för sent! På transportstyrelsen.se hittar du godkända utbildare.

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Sunda transporter från sunda åkeriföretag UTSKRIVBAR VERSION AV PROGRAMFÖRKLARING Fair TRANSPORT format: Liggande A4 Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter.

Läs mer

TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Fair Transport. Emanuelsson tar den fossilfria vägen. Nya möten med Transportstyrelsen

TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Fair Transport. Emanuelsson tar den fossilfria vägen. Nya möten med Transportstyrelsen Utökat TMA-skyddskrav De mest trafikerade vägarna i Sörmland och Östergötland väntas få krav på TMA-skydd. SIDAN 24 Hjälp kunden att köpa dig Det finns mycket att vinna på att aktivt söka upp kunder. Det

Läs mer

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

Förstå vad kunden vill ha

Förstå vad kunden vill ha Ditt medlemskap Vad får du ut av ditt medlemskap? Vi har lyft fram en del av det arbete vi gör. SIDAN 18-19 Ordföranderådsmöte Per-Åke Liljergren, ordförande i SÅ Norr, rapporterar från ordföranderådsmötet

Läs mer

Förstå vad kunden vill ha

Förstå vad kunden vill ha Fair Transport Kampanjen rullar vidare! Läs mer om vad som är på gång. SIDAN 4-5 Kursdatum YKB Hur långt har du kommit med din YKB? Vi har kurserna som ger dig kompetensbeviset. SIDAN 21 Hjälp kunden att

Läs mer

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag ? TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Ett samarbete mellan Sveriges Åkeriföretag och Q3 Forum för hållbara transporter För fler

Läs mer

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Ett samarbete mellan Sveriges Åkeriföretag och Q3 Forum för hållbara transporter För fler sunda transporter på våra svenska vägar!

Läs mer

SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet

SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet Skoogs Åkeri & Logistik AB är en stark och kvalitetsmedveten transportpartner med lång erfarenhet och bred kompetens. Vårt strategiska läge, precis vid

Läs mer

ABC-ÅKARNA. Förstå vad kunden vill ha. Ahréns Åkeri AB Årets företagare. Positiva besparingar i BEAst. Rapport från ordföranderådet

ABC-ÅKARNA. Förstå vad kunden vill ha. Ahréns Åkeri AB Årets företagare. Positiva besparingar i BEAst. Rapport från ordföranderådet BEAst anläggningsprojekt SÅ s nationella nätverk för Bygg-och Anläggningstransporter har ingått i projektet. SIDAN 8 Slutkonferens Clean Truck Projektet Clean Truck har slutförts. 50 miljöanpassade lastbilar

Läs mer

HÅLLBARA TRANSPORT- UPPHANDLINGAR

HÅLLBARA TRANSPORT- UPPHANDLINGAR HÅLLBARA TRANSPORT- UPPHANDLINGAR Klimat och miljö Socialt ansvar Trafiksäkerhet 1400 företag (50 % av alla medlemsfordon) har skrivit under 341 Fair transport-företag gör tillsammans affärer för 1,2 miljarder

Läs mer

FRAMS TEG. OM SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS OPINIONsBILDNINGSARBETE

FRAMS TEG. OM SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS OPINIONsBILDNINGSARBETE FRAMS TEG M O T E N mer S U N D O C H L Ö N S am Å K E R I N Ä R I N G OM SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS OPINIONsBILDNINGSARBETE TIO Viktiga delsegrar Sveriges Åkeriföretag är en stark röst inom transportnäringen.

Läs mer

2014-12-17 PM Int trp, allm. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU

2014-12-17 PM Int trp, allm. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU Datum Vår beteckning 2014-12-17 PM Int trp, allm Er beteckning Handläggare Tina Thorsell PM angående Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU Nedan följer den tolkning Sveriges Åkeriföretags

Läs mer

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis Vad står YKB för? Det står för Yrkeskompetensbevis. Vilken myndighet är ansvarig för Det gör Transportstyrelsen. Vad säger lagen om yrkeskompetens? Lagen innehåller bestämmelser

Läs mer

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV på en sund transport? TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT ETT SAMARBETE MELL AN SVERIGES ÅKERIFÖRTEAG OCH Q3 FORUM FÖR HÅLLBARA TRANSPORTER Hållbar kunskap

Läs mer

Sten Bergheden (M) Q3 Forum för hållbara transporter Stockholm 25 nov

Sten Bergheden (M) Q3 Forum för hållbara transporter Stockholm 25 nov Sten Bergheden (M) Q3 Forum för hållbara transporter Stockholm 25 nov Trafikutsko5et, Näringsutsko5et och talesperson i bl.a väg, yrkestrafik och fordonsfrågor. Tidigare Ordf. utredning av vägtransporterna

Läs mer

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV på en sundare transport? TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT ETT SAMARBETE MELL AN SVERIGES ÅKERIFÖRTEAG OCH Q3 FORUM FÖR HÅLLBARA TRANSPORTER Hållbar kunskap

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 HE 2013-02-26 Innehåll Åkeribarometern... 3 Sammanfattning... 4 Nettotal... 6 Den senaste tiden... 9 Jämfört med förra året samma tid...11 Nuläge...12 Den närmaste framtiden...15

Läs mer

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND AUGUSTI 215 FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS

Läs mer

FRAMSTEG. MOT EN mer SUND OCH LÖNSam ÅKERINÄRING. OM SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS OPINIONsBILDNINGSARBETE

FRAMSTEG. MOT EN mer SUND OCH LÖNSam ÅKERINÄRING. OM SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS OPINIONsBILDNINGSARBETE FRAMSTEG MOT EN mer SUND OCH LÖNSam ÅKERINÄRING OM SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS OPINIONsBILDNINGSARBETE KRAV PÅ DOKUMENTATION TIO Viktiga delsegrar SANKTIONSAVGIFT: 40 000 KR KLAMPNING Sveriges Åkeriföretag

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

Utbildningskatalog YKB ADR TRUCK

Utbildningskatalog YKB ADR TRUCK Utbildningskatalog YKB ADR TRUCK Presentation Lindskog Åkerikonsult Lindskog Åkerikonsult startade 2006 och har sedan starten utbildat chaufförer och åkeriägare i hela Sverige. Främst har det varit utbildningar

Läs mer

Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m.

Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m. YTTRANDE 1(9) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m. Näringsdepartementet har för synpunkter remitterat

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Mot en fossilfri fordonsflotta Handelskammaren Växjö

Mot en fossilfri fordonsflotta Handelskammaren Växjö Mot en fossilfri fordonsflotta Handelskammaren Växjö 2016-05-17 ¼ av världens utsläpp av växthusgaser kommer från transportsektorn. Dominerande utsläppskällan i Sverige. Viktigaste miljöfrågan för hela

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE Familjen Alfredsson: Magnus, Heléne, Olle, Erik ETT INNOVATIVT FAMILJEFÖRETAG Alfredsson Transport startades redan 1937. Idag

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla.

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla. Stockholm 2014-05-21 Rättvisa villkor. För alla. 2(8) Rättvisa villkor. För alla. Femton år med ett högerdominerat styre har slagit hårt mot EU. Europa halkar efter. Arbetslösheten har skjutit i höjden,

Läs mer

Yrkesförarutbildning. Kom till oss i Sjöbo eller så kommer vi till dig! www.sydgym.se/yrkesforarutbildning

Yrkesförarutbildning. Kom till oss i Sjöbo eller så kommer vi till dig! www.sydgym.se/yrkesforarutbildning Yrkesförarutbildning Kom till oss i Sjöbo eller så kommer vi till dig! www.sydgym.se/yrkesforarutbildning Landets BÄSTA yrkesförarutbildning Yrkesförarutbildningen i Sjöbo På yrkesförarutbildningen i Sjöbo

Läs mer

RESULTATLISTA. Trelleborg Förbundstävlingar Kretstävlingar

RESULTATLISTA. Trelleborg Förbundstävlingar Kretstävlingar SKÅNES SKYTTESPORTFÖRBUND 2010-02-14 Ändringstryck 1, 2010-02-15 RESULTATLISTA Trelleborg 2010-02-14 Förbundstävlingar Kretstävlingar Ändringstryck 1, 2010-02-15 2010-02-14 Sid 2 (6) Skåneförbundets divisionstävling

Läs mer

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken Regeringsbeslut II 4 Näringsdepartementet 2015-10-01 N2015/06815/MRT N2013/03890/MRT(delvis) N2014/04925/MRT(delvis) Transportstyrelsen 601 73 Norrköping m.fl. Se bilaga Uppdrag att följa upp genomförda

Läs mer

INFOBLADET. Engagerade Effektiva Tillgängliga

INFOBLADET. Engagerade Effektiva Tillgängliga INFOBLADET östgötapolisen redaktör: Annika Manninen, informatör ansv. utgivare: Annsofie Bondesson, informationsdirektör Materialet till Infobladet skickas till mailto:annika.manninen@polisen.se senast

Läs mer

Vad har hänt sedan 1 jan 2011?

Vad har hänt sedan 1 jan 2011? Lars Johansson 2 Vad har hänt sedan 1 jan 2011? Nio ytterligare verksamhetsövergångar. ABC med från 1 april. Ny organisation per 1 sept 2010, SÅ Utb egen låda sedan hösten 2011 Ledningsgrupp på plats Nya

Läs mer

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Det debatteras flitigt gällande den utländska trafiken i Sverige, både i riksdagen och på centralt/lokalt plan. Vi är alla överens om att något måste

Läs mer

KONSTEN ATT KÖPA HÅLLBARA TRANSPORTER ETT SAMARBETE MELLAN SVERIGES ÅKERIFÖRETAG OCH UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN

KONSTEN ATT KÖPA HÅLLBARA TRANSPORTER ETT SAMARBETE MELLAN SVERIGES ÅKERIFÖRETAG OCH UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN KONSTEN ATT KÖPA HÅLLBARA TRANSPORTER ETT SAMARBETE MELLAN SVERIGES ÅKERIFÖRETAG OCH UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN 1 KÖP HÅLLBARA TRANSPORTER DU OCKSÅ 2 GÖR BÄTTRE UPPHANDLINGAR Det ska vara lätt att göra rätt.

Läs mer

Transport vill se ett krav på fysisk dokumentation i fordonet. Inte bara för cabotagetransporter utan för alla typer av transporter.

Transport vill se ett krav på fysisk dokumentation i fordonet. Inte bara för cabotagetransporter utan för alla typer av transporter. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 Stockholm Svenska Transportarbetareförbundets yttrande över Transportstyrelsens utredning fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg:

Läs mer

Visitas Etiska regler

Visitas Etiska regler Visitas Etiska regler En växande och dynamisk besöksnäring kräver en god affärsmiljö VISITAS ETISKA REGLER speglar medlemsföretagens gemensamma värderingar. Ledorden är ärlighet och omtanke mot gäster,

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Visitas Etiska regler

Visitas Etiska regler Visitas Etiska regler En växande och dynamisk besöksnäring kräver en god affärsmiljö VISITAS ETISKA REGLER speglar medlemsföretagens gemensamma värderingar. Grunden för våra medlemmars verksamheter ligger

Läs mer

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Nya regler för lastbil och buss Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i

Läs mer

VVS- och VA-industrins branschorganisation

VVS- och VA-industrins branschorganisation Delaktig Synlig Konkurrenskraftig VVS- och VA-industrins branschorganisation Jag har mött en organisation som gör skillnad och påverkar Det är med entusiasm och en stor portion ödmjukhet som jag har tagit

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

FAQ. Frågor och svar. Mercell Tender Service

FAQ. Frågor och svar. Mercell Tender Service FAQ Frågor och svar Mercell Tender Service 2008 Sida 1 av 7 Innehåll: 1. Vad är Mercell Tender Service (MTS)? 3 2. Kundcenter och Support 3 3. Var hittar jag mina login koder? 3 4. Vad är My Mercell och

Läs mer

2014-12-17 PM int trp. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare

2014-12-17 PM int trp. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare Datum Vår beteckning 2014-12-17 PM int trp Er beteckning Handläggare Fredrik Engström Fredrik.engstrom@akeri.se PM angående Transporter i Sverige utförda av utländska åkare Nedan följer den tolkning Sveriges

Läs mer

Kontroll av färdskrivare

Kontroll av färdskrivare Trafikutskottets betänkande 2010/11:TU15 Kontroll av färdskrivare Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2010/11:62 Kontroll av färdskrivare samt en följdmotion om sanktionsordningen

Läs mer

Viktiga frågor i EU. I februari var det IRU-möte i Bryssel om hur EU ska hantera några av de viktiga åkerifrågorna.

Viktiga frågor i EU. I februari var det IRU-möte i Bryssel om hur EU ska hantera några av de viktiga åkerifrågorna. Äntligen föreslås klampning. Transportstyrelsen föreslår regeringen att lagstifta om hårdare tag mot oseriösa åkerier. Bland annat föreslås klampning SIDAN 4 Viktiga frågor i EU. I februari var det IRU-möte

Läs mer

Nu drar vi igång ÅKERISYDNYTT. Triss i certifikat. Polisens sisyfosarbete. Kampanjen Fair Transport redan en succé.

Nu drar vi igång ÅKERISYDNYTT. Triss i certifikat. Polisens sisyfosarbete. Kampanjen Fair Transport redan en succé. Äntligen föreslås klampning. Transportstyrelsen föreslår regeringen att lagstifta om hårdare tag mot oseriösa åkerier. Bland annat föreslås klampning. SIDAN 4 Viktiga frågor i EU. I februari var det IRU-möte

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP

NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP VILKEN UTBILDNING BEHÖVER DINA FÖRARE? Du som arbetsgivare är ansvarig för att dina förare har ett yrkeskompetensbevis,

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

KRETSMÄSTERSKAP FÄLT 2016 A Mikael Sällström Klippan 46tr B C R D Vy Vä 2015 A David Hecktor Hässleholm 45tr B Tommy Andersén Klippan 44tr C Elias

KRETSMÄSTERSKAP FÄLT 2016 A Mikael Sällström Klippan 46tr B C R D Vy Vä 2015 A David Hecktor Hässleholm 45tr B Tommy Andersén Klippan 44tr C Elias KRETSMÄSTERSKAP FÄLT 2016 A Mikael Sällström Klippan 46tr B C R D Vy Vä 2015 A David Hecktor Hässleholm 45tr B Tommy Andersén Klippan 44tr C Elias Wetterlöf Vinslöv 47tr R Jörgen Ingeman Ramsjö 45tr D

Läs mer

ett åkeri som tar ansvar

ett åkeri som tar ansvar ett åkeri som tar ansvar Oskarsson & Nilsson Åkeri AB Ett företag som går framåt Oskarsson o Nilsson Åkeri AB startades redan 1966 av Bengt-Olof Nilsson och XXX Oskarsson och blev snabbt ett pålitligt

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2014 års löneenkät 2 Löneenkät 2014 Innehåll Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor 13 Chefer

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK ANGÅENDE OFFENTLIG UPPHANDLING, KOM (2011) 15

EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK ANGÅENDE OFFENTLIG UPPHANDLING, KOM (2011) 15 Dokument Sida YTTRANDE 1 (7) Datum Dnr Referens: Samhällspoltik och analys/ingemar Hamskär 2011-03-14 11-0008 Direkttel: 08-782 92 11 E-post: ingemar.hamskar@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Hälften av transportföretagen

Hälften av transportföretagen TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 212 Hälften av transportföretagen har svårt att rekrytera Varje utbildningsplats är viktig för branschen Enligt en enkät bland åkeriföretag som utförts av

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Sveriges Bussföretag Branschgemensam modell för YKB-fortbildningen

Sveriges Bussföretag Branschgemensam modell för YKB-fortbildningen Sveriges Bussföretag Branschgemensam modell för YKB-fortbildningen Volvo Bussar AB. Alla rättigheter förbehålls. Alla som kör yrkesmässiga persontransporter ska inneha ett yrkeskompetensbevis. För att

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

F1 Klippans PK

F1 Klippans PK RESULTATLISTA F1 Klippans PK 2008-01-20 Resultat i A-vapen Klass 1 Träff/Fig Poäng 1 Eddie Karlsson Lunds PK 36/21 6 B 100:- 2 Peter Kastell Ängelholms PK 31/21 9 40:- 3 Michael Blomqvist Lunds PK 31/19

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Ansökan fullvärdigt medlemskap i Föreningen Kontakta Sverige

Ansökan fullvärdigt medlemskap i Föreningen Kontakta Sverige Ansökan fullvärdigt medlemskap i Föreningen Kontakta Sverige Ansökan skickas till: Kontakta Box 1029 171 21 SOLNA Kontakta En självklar företrädare för kundkommunikation på distans! Kontakta är en bransch-

Läs mer

Anmälan om säkerställande av utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens

Anmälan om säkerställande av utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens 1 (7) Uppgifter om sökanden Företagets namn Organisationsnummer Adress Postnummer Ort Telefonnummer E-postadress Kontaktperson Anmälan om säkerställande avser följande utbildningar Grundutbildning godstransporter

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m.

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m. Konsekvensutredning 1 (15) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik

Läs mer

NTF Sveriges Åkeriföretag

NTF Sveriges Åkeriföretag 1 Seminarium: Höga hastigheter inom yrkestrafiken NTF Sveriges Åkeriföretag Johan Lindström Patrick Magnusson 2 Reality check! Så här ser inte Sverige ut. 3 Kalla fakta Bildat 1917 12 åkeriföreningar 19

Läs mer

VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G

VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G 1 Utmaningen Mobilitet Gods Människor Kostnad Villighet att

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73

Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73 Ert datum Er beteckning, referens Registrator Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73 ALLMÄNNA SYNPUNKTER Famna har av regeringen inbjudits

Läs mer

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014 REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014 Nästan hälften av företagen har rekryterat Den positiva trenden håller i sig. Under det senaste året har 45 procent av företagen rekryterat lastbilsförare. Andelen

Läs mer

Förare som utför godstransporter på väg med tung lastbil.

Förare som utför godstransporter på väg med tung lastbil. YKB-info för lastbilsförare Lagen gäller för: Förare som utför godstransporter på väg med tung lastbil. I Sverige berörs 115 000 lastbilsförare. Från den 10 september 2009 krävs det fem dagars fortbildning

Läs mer

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009.

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009. RP 32/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare

Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare Att upphandla en konsultmäklare skiljer sig från att upphandla konsulter på traditionellt vis. Normalt tittar man på konsulternas kompetens men här måste

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

Guide. SITHS reservkort 2012-05-06 1 (12)

Guide. SITHS reservkort 2012-05-06 1 (12) Guide SITHS reservkort 1 (12) Innehållsförteckning 1 Innan du startar SITHS Admin... 3 2 Logga in till SITHS Admin... 3 2.1 Om SITHS-admin inte startar... 3 3 Välj certifikat för att legitimera dig...

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör taxi ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Vad är på gång inom LOU/LUF?

Vad är på gång inom LOU/LUF? Vad är på gång inom LOU/LUF? och hur använder ni nya reglerna för bra affärer? Elmia 30 september 2014 SAMMANFATTNING Lättare att köpa för offentlig sektor genom höjda direktupphandlingsbelopp! Omvänt

Läs mer

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Upphandla med sociala hänsyn En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Innehåll Inledning upphandlingen som verktyg för att förbättra samhället 3 Vad är upphandling med sociala hänsyn? 4 Varför

Läs mer

FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA

FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA En av våra servicebilar FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA HISTORIA Freetrailer grundades i Danmark 2003 och kom till Sverige 2008. Bakom den rullande succén står ett par danska herrar med grundtanken

Läs mer

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA 11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf Trafiktillstånd Villkoren för att erhålla trafiktillstånd för att bedriva yrkesmässiga godstransporter på väg eller yrkesmässiga persontransporter på väg återfinns i Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Mona Pettersson WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Godstransporter, YKB Fortbildning PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Godstransporter, YKB Fortbildning PDF ladda ner Godstransporter, YKB Fortbildning PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Den här kursen handlar om åkeribranschens organisation, vikten avgod lastplanering och hur last påverkar fordonets

Läs mer

Arbete på kommunala gator

Arbete på kommunala gator Arbete på kommunala gator Hur garanterar vi trafiksäkerhet och framkomlighet och hur försäkra vi oss om en tillfredställande arbetsmiljö Hur ser det ut. Statliga vägnätet Kommunala gatunätet VAKT Bättre

Läs mer

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Augusti 2010 Här kommer årets andra nyhetsbrev från Teknikcollege Sverige! Vi vill gärna uppdatera er om vad som händer inom Teknikcollege Sverige och kommer därför under

Läs mer

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vår gemensamma uppförandekod Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. VD ORD VÅRA GEMENSAMMA SPELREGLER Etik handlar i grunden om vilka handlingar som anses rätt och

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

Lagstiftning hindrar åkare från att stoppa dömda taxiförare

Lagstiftning hindrar åkare från att stoppa dömda taxiförare Februari 2012 www.taxiforbundet.se info@taxiforbundet.se 08 566 21 660 Lagstiftning hindrar åkare från att stoppa dömda taxiförare Transportstyrelsen saknar effektiva administrativa rutiner för att möjliggöra

Läs mer

plattan i mattan... YKB - utbildningen du behöver NU: Varför så bråttom? Vad gäller saken? Vad händer annars?

plattan i mattan... YKB - utbildningen du behöver NU: Varför så bråttom? Vad gäller saken? Vad händer annars? hög tid for ykb YKB - utbildningen du behöver NU: plattan i mattan... Senast den 10 september 2016 ska alla yrkesförare i Sverige ha utbildats och fått sina Yrkeskompetensbevis (YKB). Enligt svensk lag

Läs mer