Konferens om anlagd brand sid 10 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferens om anlagd brand sid 10 12"

Transkript

1 Räddningstjänsten storgöteborgs personaltidning nummer 6/2011 Konferens om anlagd brand sid Jag tycker det är bra med en utmärkelse som uppmuntrar människor att reagera och hjälpa en medmänniska. Pontus Kåmark sid 5 En fråga som inte är någons angelägenhet i dag kan vara allas angelägenhet i morgon! 2030 Räddningstjänsten i tiden sid 17 I detta nummer: LärMät 11 SWIFT-övning 2011 Lerum nystartar

2 Inledaren Att få två brandmän på stegen i Kungsbacka liksom i övriga förbundet är en efterlängtad organisationsjustering. Pengar pengar pengar... Ja pengar är en stor INgredIeNs I min vardag: Att prioritera och fördela, men även att hitta nya möjligheter till resurser, för att kunna tillgodose alla de önskemål som finns för organisationsoch teknikutveckling. Arbetet med att prioritera och fördela är inte lätt eftersom vi alla har olika intresseområden att bevaka eller frågor som ligger oss särskilt varmt om hjärtat. Men jobbet ska göras, och vi är nu mitt uppe i budgetarbetet för När du läser detta har vi sannolikt redan beslutat om budgeten för nästa år. Några Nya satsningar kan vi göra under nästa år utan att vi fått någon konkret förstärkning av kommunbidragen. Vi kommer att utöka bemanningen på stegbilen i Kungsbacka med en brandman per lag. Sammanlagt kommer vi därför att nyanställa fem personer. Att få två brandmän på stegen i Kungsbacka liksom i övriga förbundet är en efterlängtad organisationsjustering. vi har un d er de sen aste åren förstärkt investering sbudgeten i syfte att få en bättre standard på våra fordon. Genom en mer komplicerad och omfattande elektronik i bilarna tenderar den tekniska livslängden att minska. Vi kommer under 2012 och framåt ytterligare öka budgeten med ca 10%. Detta gör att vi kan fullfölja vår investeringsplan. Genom den kortare livslängden på bilarna börjar vi nu ifrågasätta vår modell med att renovera 10-åriga släckbilar som sedan kan användas vidare på deltidsstationerna. Fler fel på bilarna och förhöjda reparationskostnader gör nu att vi på deltidskårerna och i Olofstorp kommer att köpa nya anpassade släckbilar. Detta projekt startar under 2012, sedan får vi se när bilarna kan stå färdiga på stationerna. vi kommer även att förstärka driftbudgeten avseende fastighetsunderhåll. Under de senaste åren har underhållet, beroende på ändrade redovisningsprinciper, kostnadsökningar mm, fått stå tillbaka. Detta kan självfallet inte fortsätta utan att vi i framtiden surt får äta upp det. Några ytterligare åtgärder kommer vi att vidta i budgeten, men diskussioner pågår just nu i ledningsgruppen om vilka prioriteringar vi bör göra för att få det bästa verksamhetsresultatet under nästa år. som Jag NämNde kan förändringarna göras utan konkret förstärkning av de ekonomiska resurserna. Genom att vi på alla håll i förbundet hanterar våra pengar på ett omsorgsfullt och klokt sätt kan vi själva skapa utrymme för att vidta förstärkningar inom områden som känns angelägna. Men som sagt, behoven och önskemålen är stora. eftersom detta Nummer av scoopet blir det sista för i år vill jag passa på att tacka för allt det arbete som läggs ner på denna tidning. Att tidningen har stor betydelse både inom och utom Räddningstjänsten Storgöteborg vet jag och den uppskattas mycket. Jag vill NaturlIgtvIs även ta tillfället i akt att tacka er alla för ett nytt framgångsrikt år. Jag är övertygad om att kommuninnevånarna och näringsidkarna i våra medlemskommuner är nöjda med kvalitén i vår verksamhet. GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! Nils Andréasson, Direktör Göteborg 25 november 2011 Box 5204, Göteborg. Besöksadress: Åvägen 2. Brandscoopet är Räddningstjänsten Storgöteborgs personaltidning. webb e-post Nästa manusstopp 20 februari ansvarig utgivare Nils Andréasson redaktör Anna Dyne redaktion Disa Halldörsdottir, Leif Andrén, Thomas U Andersson, Ann-Sofie Jergill, Sven-Erik Pedersen, Camilla Ronstad, Sven-Erik Andersson, Jörgen Uhrbom, Hans-Olof Allgulin, Erik Skåpdal. tryck Trydells Tryckeri AB foto framsidan Julkampanj. Foto Gunnar Lindahl. tipsa oss! Vi tar tacksamt emot tips till tidningen. Kontakta redaktör Anna Dyne eller någon i redaktionen. Du får skriva under signatur när du skickar material till tidningen, men du måste uppge ditt namn. Den som lämnar uppgifter till en tidning har laglig rätt att vara anonym. Redaktionen förbehåller sig rätten att avgöra om publicering ska ske och har möjlighet att korta insänt material

3 Ner med personaltidningen? Leve personaltidningen! Lite omodernt är det nog med en personaltidning i papper. Trots detta så tänker vi göra tvärtom mot alla andra. Vi nysatsar istället på vårt älskade gamla Brandscoopet! Notiser Ny upphandling av larmkläder Tanken är att de nya larmställen ska vara av standardtyp (lagervara för att nå kortare leveranstider). Larmställen kommer inte ersätta samtliga nuvarande ställ utan kommer att fasas in allt eftersom de gamla slits ut, vid nyanställningar mm. Ihop med kontaktpersonerna på teamen (brandmän) kommer styrkorna att vara bollplank vad gäller kravställandet. Larmställen kommer inte ersätta samtliga nuvarande ställ utan kommer att fasas in allt eftersom de gamla slits ut, vid nyanställningar mm. Om arbetet löper på är målet att ett nytt avtal ska finnas färdigt sommaren Efter varje möte kommer fortlöpande information på Insidan. Daniel Axman F-stn Thomas Tell Katarina Appelqvist I dessa tider väljer många organisationer att lägga ner sina personaltidningar. Man kanske har dåligt med pengar och måste spara. Eller man har satsat stora resurser på ett intranät och tycker att det räcker. Eller så tycker man helt enkelt bara att det är lite omodernt med en personaltidning i papper. Vi har inte mycket pengar. Vi har satsat på ett nytt intranät. Och ja... lite omodernt är det nog med en personaltidning i papper. Trots detta så tänker vi göra tvärtom mot alla andra. Vi nysatsar istället på vårt älskade gamla Brandscoopet! hur tänker vi då undrar NI kanske? Personalen gillar den. Behövs det fler argument? OK. Eftersom alla hos oss inte sitter vid en dator hela dagarna så behövs komplement till intranätet. En personaltidning ger möjlighet att fördjupa frågor på ett annat sätt än vad som är möjligt i ett intranät. Vi vill jobba med en mix av informationskanaler under nästa år för att förbättra internkommunikationen. För den behöver bli bättre. Mycket bättre. Kommer ni känna igen er? Både ja och nej. Namnet blir detsamma. Anna Dyne fortsätter som vår engagerade redaktör, men redaktionen blir skräddarsydd för varje nummer. Brandscoopet kommer att komma ut fyra gånger om året istället för sex. Och det är inte av kostnadsskäl om någon nu skulle tro det. Tanken är istället att de nyheter som behöver nå ut snabbt i organisationen eller som snabbt åldras de ska ut direkt på Insidan som är som gjord för snabb information. Det materialet flyttar ut från Brandscoopet och in på Insidan. Tidningen ska istället vara för de mer långsamma, djuplodande artiklarna som står sig över tid. Vi får på så sätt en snabb kanal och en djupare kanal för internkommunikationen. en annan sak som vi hoppas ska märkas av i såväl Brandscoopet som på Insidan och gärna på andra sätt också är att det finns utrymme för debatt och diskussion. Gärna inriktat på ett tema i taget. Vi gör inte om Brandscoopet för att det ska bli en kanal för ledningspropaganda. Ifall någon nu trodde det. Det är istället precis tvärtom. Och om merparten av er vid slutet av 2012 tycker att den här förändringen av Brandscoopet var det dummaste de där kommunikationsmänniskorna har gjort så får ni säga det. Vi kommer lyssna och begrunda. Och kanske får ni då tillbaka det gamla Brandscoopet. Eller något helt annat. Visst är det spännande? Mia Dahlström Kommunikationschef Tillfälligt uppehåll i utskicken från Olycksutredning & Analys Under snart fem års tid har vi på Olycksutredning & Analys gjort sammanställningar av respektive teams räddningsinsatser och dokumenterat eventuella efterföljande åtgärder. Dessa veckorapporter har, tillsammans med annan aktuell information från processen, skickats ut som ett nyhetsbrev via mail varje vecka. Nu är det dags att göra en avstämning! Det känns viktigt att det arbete vi gör med sammanställningarna kommer organisationen till nytta på bästa sätt. För att få utrymme och tid att utvärdera och utveckla formerna för hur vi i framtiden ska arbeta med information och kommunikation, kommer vi att göra ett uppehåll i utskicken av veckorapporter och Nyhetsbrev. Avstämningen görs i samarbete med Kommunikationsstaben och under 2012 återkommer vi under nya och uppdaterade former! Vårt arbete med att läsa, analysera och följa upp alla insatsrapporter kommer givetvis att fortsätta, liksom återkoppling och dialog med teamen, UVA etc. Självklart kan ni även fortsättningsvis kontakta oss angående statistik, analyser, önskemål, synpunkter och frågor!

4 NYA HPHÄR! I Handlingsprogrammet ska de övergripande målen för vår verksamhet finnas. Kravet är också att HP ska beskriva vår förmåga att bedriva förebyggande åtgärder mot brand och räddningstjänst. Det blir då också en utmärkt information om vår verksamhet. I år har vi lagt ner mycket arbete på att göra HP attraktiv och lättläst. Hallå där Håkan Alexandersson, stf räddningschef Varför har vi ett HandlingsProgram? Det enkla svaret är att varje kommun måste ha ett handlingsprogram, enligt LSO (tredje kapitlet, tredje och åttonde parafgrafen). Sedan har våra ägarkommuner i sin tur lagt över uppdraget till oss genom förbundsordningen. I Handlingsprogrammet ska de övergripande målen för vår verksamhet finnas. Kravet är också att HP ska beskriva vår förmåga att bedriva förebyggande åtgärder mot brand och räddningstjänst. Det blir då också en utmärkt information om vår verksamhet. I år har vi lagt ner mycket arbete på att göra HP attraktiv och lättläst. HP utgör ett mycket bra underlag inför kommande uppföljningsarbete. Vi får också många frågor om innehållet från bland annat SMO- och BI-studenter som använder HP i sina arbeten. Vem är det som bestämmer det som står i vårt hp? Formellt är det vår Förbundsfullmäktige som fastställer och ansvarar för innehållet. I praktiken är det många som deltagit med underlag från sina respektive verksamhetsområden. Vi har också genomfört ett seminarie med vår styrelse för att diskutera framför allt målen för RSG. Mycket av innehållet är en uppdatering av tidigare HP. Den stora nyheten denna gång är att Rickard Örtegren som var projektanställd hos oss under förra vintern har gjort ett stort jobb med språket och layouten. Vi har redan fått mycket positiv respons på det nya handlingsprogrammet. Hur följer vi upp att det som står i hp utförs? Målen i HP är nedbrutna ända ned till stationsnivå. Uppföljning gör vi löpande varje månad ur olika perspektiv och sedan sammanställer vi två gånger per år till lite större avstämningar med Nils. När året är slut gör vi en summering och presenterar i vår årsredovisning. Min upplevelse är att HP fyller en stor funktion för oss inom RSG, den är inte bara en hyllvärmare. Det är många som känner till den och hänvisar till den. Anna Dyne

5 Rådigt ingripande räddade liv Jag tycker det är bra att det finns en sån här utmärkelse som uppmuntrar människor att reagera och hjälpa en medmänniska. Pontus Kåmark Insändaren Vad är det som gäller? Är jag mindre värd för att jag inte har varit på utryckningen eller vad är det som gäller? om man Jobbar på utryckningen är det känt att man nästan alltid hälsar i hand om man träffar någon annan från utryckningen. Om jag som arbetar med administration står med några brandmän i ett kök (jag är kvinna och är klädd enligt klädreglementet) och det kommer in en person som också är brandman, då tar han i hand och hälsar på dem som är brandmän men inte på mig som står bredvid. I sitt arbete som fotbollsexpert är Pontus Kåmark van att stå vid sidan och kommentera vad som sker. Som privatperson ingriper han dock snabbt i händelserna vilket en äldre man på Lillatorpsgatan kan tacka sitt liv för. på kvällen den 27 oktober fick Räddningstjänsten Storgöteborg larm om brand i en lägenhet. Pontus Kåmark bor i huset och när han svängde in på gatan med sin bil förstod han att det var något som hänt. De boende i huset stod på utsidan och Pontus fick veta att det var en man kvar i huset. Han sprang upp till lägenheten där mannen bodde och såg att det brann kraftigt runt spisen. Pontus drog ut den äldre förvirrade mannen och kunde sedan släcka med hjälp av en brandsläckare. När räddningstjänsten kom fram ventilerades trapphuset och lägenheten. Pontus snabba agerande räddade helt klart livet på mannen, säger styrkeledare Martin Jävert. Några veckor senare delade Nils Andréasson, direktör på Räddningstjänsten Storgöteborg, ut blommor och diplom till Pontus på Gårda brandstation. Pontus har gjort ett rådigt och osjälviskt ingripande som visar prov på mod och civilkurage. Detta är något som vi vill uppmärksamma, säger Nils. Med på ceremonin fanns styrkan som varit inblandad i branden på Lillatorpsgatan. Jag tycker inte min insats var speciellt märkvärdig, jag tycker det är bra att det finns en sån här utmärkelse som uppmuntrar människor att reagera och hjälpa en medmänniska, säger Pontus. Anna Dyne Då undrar jag, är jag mindre värd för att jag inte har varit på utryckningen eller vad är det som gäller? Detta har hänt flera gånger så det är inte någon engångsföreteelse. Hur hälsar vi på varandra? En som undrar

6 Bland kastruller och tillstånd: Krögarmässa på Ullevi Ungefär 130 restuaranger och pubar fanns representerade vid årets krögarmässsa, tillsammans med personal från olika myndigheter som på ett eller annat sätt är engagerade i krogverksamheten. I oktober hölls årets Krögarmässa på Ullevi i Göteborg. Där gavs tillfälle att nå ut till pubar och restauranger men även att knyta kontakter med andra myndigheter som är inblandade vid tillståndsgivning och tillsyn. representanter från rsg var Morgan Grunden, Peter Johansson och Martin Berndtsson. Mässan vände sig till personer med ansvarig ställning i restaurangbranschen. Syftet med RSG:s deltagande var att informera och svara på frågor. Det var ungefär 130 restauranger och pubar representerade på årets mässa. Förutom Räddningstjänsten var bland annat Länsstyrelsen, Polisen, Skatteverket, Stadsbyggnadskontoret och Tillståndsenheten representerade. Dessa myndigheter är några av dem som är inblandade vid ansökan om serveringstillstånd och tillsyn. Vi representerade RSG utifrån våra ledord, trygghet, säkerhet och omtanke. Med detta som utgångspunkt beskrev vi vårt arbete med tillsynsverksamhet, tillstånd, remisser och rådgivning, säger Morgan Grundén. INtresset runt vår monter var stort, fortsätter Morgan. Vi fick många frågor som i sin tur har lett till en hel del platsbesök. Mässan besöktes av närmare 200 personer så det är verkligen ett bra tillfälle att nå ut med vårt budskap och vår kunskap. Det är viktigt att ha en dialog med andra myndigheter som i sin tur kan leda till närmare samarbete. Anna Dyne

7 Skadeplats 2011 Skadeplats 2011 är en konferens arrangerad av Brandskyddsföreningen tillsammans med Svenska brandbefälsföreningen och Västra Sörmlands räddningstjänst. I år hölls konferensen i Katrineholm. I år skulle problematiken med tak- och vindsbränder diskuteras. Detta passade oss ypperligt då vi är med i en metodutvecklingsgrupp för just tak- och höjdarbete under räddningsinsats. I gruppen ingår: Mikael Ehn, Ulf Magnusson, Johannes Hofdell och Håkan Lövgren. Konferensen började med att beskriva problemområden under räddningsinsats i samband med tak- och vindsbränder. Föreläsare från bl a Storstockholms brandförsvar och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund deltog för att ge sin syn på hur vi kan minimera problemen och nå framgång under insats. Helsingborgs brandförsvar var på plats och föreläste om hur de, med hjälp av Räddningstjänsten Syd, tagit fram ett koncept att jobba efter, vid håltagning på tak. Skärsläckare, sprängramar och en hemsida Dag 2 fick vi ta del av förevisningar där bl.a. Helsingborg förevisade sin metod för håltagning. Även skärsläckare, sprängram, IR-kamera och inbrytningsverktyg m.m. förevisades. I slutet på dagen handlade det om hur vi kan lära oss av varandra. Lars Ågerstrand, brandman från Värnamo driver firegear.se en hemsida som ska hjälpa räddningstjänsterna runt om i landet att utveckla samarbetet. Ett sätt att dela med sig av erfarenheter är att filma både övningar och insatser, detta hjälper sedan Lars till med att lägga ut på hemsidan, I det stora hela är vi mycket nöjda med konferensen och är övertygade om att detta kan hjälpa oss i vårt fortsatta arbete där vi bl.a. ska beskriva höjdenheternas förmåga och ta fram arbetsmetoder för kylning och ventilering av brandgaser och effektiv håltagning. För er som är mer intresserade av konferensen, gå in på Där kommer bilder etc. att läggas ut. Stora delar av konferensen är även filmad och går att se om du följer länken Q:\Frölunda\Videofilmer utbildning\video skadeplats Johannes Hofdell, F-stn lag1 Håkan Lövgren, Mdl-stn lag

8 LärMät -11 Kortedalas indikeringsenhet fick i oktober chansen att skicka två personer till Revinge för att delta i övningen LärMät-11. Övningen var en lärande fältövning i strålskydd och mätteknik för nukleära (N) och radiologiska (R) nödsituationer inom CBRN-området. Övningen genomfördes av Lunds universitet i samverkan med Försvarsmakten/P7 i Revingehed på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). övningen var avsedd för personal från SSM:s beredskapslaboratorier och för CBRN-ansvariga instruktörer, lärare och handläggare från räddningstjänsten, polisen och sjukvården. All övning skedde i grupp och totalt deltog 45 personer från olika myndigheter. Övningen var uppdelad i tre olika delar. 1. Undersökning av ett hus där radioaktiva ämnen kan ha använts olagligt. Polisen har begärt strålskyddskunnig hjälp för att undersöka en byggnad i vilken man misstänker att radioaktiva ämnen hanterats olagligt, möjligen i avsikt att orsaka skada i samhället. 2. Transportolycka med radioaktiva ämnen (farligt gods klass 7). Inga personskador har inträffat. Uppgiften är att hantera situationen så att de radioaktiva ämnena från transporten kan tas om hand på ett kontrollerat sätt och att fordonet kan friklassas. 3. Mätning av färskt radioaktivt nedfall (radioaktivt ämne med kort halveringstid). Kartläggning av ojämnheter i nedfallet. Provtagning av gräs och mätning av gräsprover. Provtagning av mark och mätning av markprover. Undersökning av nedträngning av deponerat radioaktivt ämne i marken. lärmät-11 var mycket uppskattat och lärorikt för oss på Indikeringsenheten som nu fick möjligheten att använda våra RN instrument mot skarpa strålkällor. Positivt var även att vi blev gruppindelade med strålskyddsexperter från Göteborgs universitet. Detta var väldigt nyttigt då vi fick samarbeta och bygga nätverk med samma personer som vi eventuellt skulle ta hjälp av vid en skarp händelse i Göteborgsregionen. vi ser fram emot nästa års upplaga av LärMät och får nu dela med oss av erfarenheterna till övrig personal på Kortedala. Magnus Högberg Johan Eriksson Bilder från scenario 1, där vi fick undersöka huset och mäta mot flertalet skarpa strålkällor

9 Det övergripande målet för Styrkeledarträffarna i Kungsbacka var den här gången att belysa vilka förväntningar man kan ställa på både styrkeledare och förmågan på stationerna när det gäller Farliga ämnen nivå 1-4. Styrkeledarträff i Kungsbacka Som vanligt var det Mats Karlsson som organiserade träffarna med stöd av Dan Johansson, Thomas Norberg, Håkan Strömberg och Håkan Johansson. Förmiddagen inleddes av Charlotte Hagstrand och Daniel Gillesén som gjorde en processbeskrivning av Insats & Beredskap följt av Janne Bergström från Olycksutredning & Analys som fängslande beskrev sin process där han bland annat klargjorde vikten av att insatsrapporterna blir korrekt ifyllda. Förmiddagen gick vidare med Peter Carnebratt, stationschef för Kungsbacka som kort redogjorde för dels hur CBRNE-organisatinen fungerar nationellt och dels hur den kommer att se ut inom förbundet fram till Innan lunch hann vi även med att fördjupa oss i förväntningar på styrkeledarna och styrkor vad det gäller Farliga ämnen Nivå 1 4 och Klassificering och märkning av farliga ämnen samt beslutstöd i olika former Tankbil med salpetersyra i sladdolycka Efter lunch visade styrkorna på Kungsbackastationen hur man kan täta, begränsa och valla in ett farligt ämne som läcker från en tank. Vid arbete användes endast materialet på en Räddningsenhet, dvs nivå 1 och 2. Nu var det dags för scenariot, där man spelade med att en tankbil med salpetersyra fått sladd, släpet slog i en sten, sprang läck och hotade en personbil i diket med föraren kvar i bilen. I spelet delades deltagarna in i tre grupper: nivå 1, nivå 2-3 och ledning. Vidare redovisades gruppvis och stegvis hur insatsen hanterades. Grupp nivå 1 redogjorde för: Åtgärder under framkomst, Vindruterapport, Skyddsnivå, Riskavstånd, Sanering och Lägesrapport Grupp nivå 2 3 redogjorde för: Metodval, Skyddsnivå, Organisation på skadeplats, Kritiska Skadeplatsfunktioner och Formulera överlämning till IL och IC. Gruppledning fokuserade på följande moment: Skadeplatsfaktorer, Riskbedömning, Zon indelning, Hjälpbehov, Organisation på skadeplats, Samverkan, Expertstöd och Resurser. Kemdräkt eller larmställ Diskussionerna under redogörelserna var mycket givande och frågeställningen om nivå 2-styrka ska klä sig i kemdräkt eller larmställ var väl den som diskuterades flitigast. Jag tror att alla deltagare var överens om att vi gick i hamn med det övergrpande målet för dagen. Håkan Johansson Styrkeledare Kungsbacka

10 Anlagd brand konferens 2011 Den 18 november arrangerade Räddningstjänsten Storgöteborg en heldagskonferens kring temat Trygghet och säkerhet i skolan, fokus på anlagd brand under skoltid. bakgrunden till konferensen är att Anlagd brand-gruppen som består av Ulf Magnusson, Per-Anders Lindfeldt, Ingemar Waldenby och Pernilla Alsterlind hade som mål att skapa en dag som skulle stimulera och stärka samverkan i det förebyggande arbetet mot anlagd brand. För att realisera detta mål involverade gruppen Mats Wahl i sina förberedande diskussioner. Mats Wahl är författare och dramatiker som engagerat sig i samhällsdebatten kring anlagda skolbränder. Han har bland annat föreläst på Brandskyddsföreningens årliga konferenser Skolan Brinner och skapare av begreppet Larmspiralen. Våra tankar och önskningar kring syfte och mål kring konferensen var samstämmiga. Tillsammans ville vi skapa ett kreativt rum för hur vi arbetar och tänker kring anlagd brand i skola. Stort nätverk Anlagd brand-gruppen har genom åren skapat ett nätverk bestående av skolpersonal, ungdomspolis, socialarbetare, fritidspersonal och ungdomar. Dessa bjöds in tillsammans med representanter från försäkringsbolag, BOA (föreningen Brandoffrens Ahöriga), bostadsbolag samt kommunala säkerhetschefer. Med var också forskare och politiker. Från RSG var 40 personer inbjudna och merparten av dem arbetar förebyggande mot anlagd brand i skola. Förhoppningen och syftet var att alla dessa aktörer skulle inspireras till fortsatta initiativ för en tryggare och säkrare skola. Att de får nya perspektiv, åsikter och erfarenheter så att var och en ska kunna arbeta aktivt med att förebygga och motverka bränder i skolmiljö. Genom denna dag med över hundra inbjudna personer, finns det oändligt många möjligheter och lösningar på problemet kring att det brinner i skolan. Alla tar ett stort samhällsansvar i dag men det kan säkert bli mycket mer effektivt när man får göra det ihop med andra aktörer, säger Kristina Lindfeldt. Romanen Ormfågel Alla konferensdeltagarna hade förberett sig inför dagen genom att läsa romanen Ormfågel samt den anslutande diskussionshandledningen När en skola havererar. Böckerna är skrivna av Mats Wahl och publicerade Böckerna tillsammans med den egna erfarenheten skapade en plattform för det gemensamma arbetet under konferensen. Erfarenhet, kreativitet, engagemang och mod Det huvudsakliga arbetet under konferensen skedde i smågrupper, i större grupper och i konferensgruppen som helhet. Konferensens fyra främsta tillgångar är deltagarnas erfarenhet, kreativitet, engagemang och mod. Femte hypotesen kallas en samtalsmodell för kreativt arbete med en avgränsad fråga. Under konferensens första del presenterades fyra hypoteser. Konferensdeltagarna erbjöds möjlighet att undersöka och pröva hypoteserna mot egen erfarenhet. Open space och Cafémodellen Eftermiddagens arbete skedde enligt modellen Open Space. Deltagarna fick möjlighet att formulera och pröva egna hypoteser. Konferensens sista del skedde enligt Cafémodellen. Där erbjöds deltagarna möjlighet att meddela erfarenheter i konferensgruppen som helhet och lyssna till andras erfarenheter och tankar kring ett ämne som i stunden röstades fram. Anders Ternevi Pernilla Alsterlind Samordnare förebyggande åtgärder mot anlagd brand

11 Genom denna dag med över hundra inbjudna personer, finns det oändligt många möjligheter och lösningar på problemet kring att det brinner i skolan. Kristina Lindfeldt Processägare Förebyggande insatser even magnusson Brottsförebyggande Kommissarie Rosmarie jonasson Projektledare för Verksamheten MBU, Människan Bakom Uniformen Tommy Lagberg vad tycker du om upplägget? Jag gillar upplägget där allas åsikter och inlägg kommer fram, där allas ord är lika värda. Det blir också väldigt mycket kreativitet som flödar när alla hela tiden tvingas medverka i arbetet under hela dagen. Bra också med hemläxan att läsa böckerna då alla har en bra plattform att stå på inför dagen. tror du att konferensen kommer att påverka ditt fortsatta arbete? Det kommer utan tvekan att påverka mitt fortsatta arbete. Den förståelse och kunskap som en sådan här dag ger gör givetvis att vi från vår myndighet till vissa delar kommer att agera annorlunda. Men den stora vinsten är ändå att förstå att problemet med skolbränder är mångas. Det kräver alltså samverkan för att komma tillrätta med det som händer. Samverkan är väldigt svårt om man inte har samsyn. Tycker att denna dagen gav en hel del samsyn och nya infallsvinklar som jag och min myndighet kommer att ha med oss i det fortsatta gemensamma arbetet. vad tycker du om upplägget? Mycket bra, fanns utrymme att prata och skapa bra kontakter. Härligt med Open space då alla får komma till tals. tror du att konferensen kommer att påverka ditt fortsatta arbete? HELT KLART! Känner ännu mera nu hur viktigt det är med samverkan och att vi delger varandra tips och ideer på hur vi ska arbeta vidare med de möten som vi alla har med de unga. Jag blev väldigt nyfiken på hur Räddningstjänsten arbetar med de s.k. konsekvenslektionerna som man har på skolorna

12 Klockslaget 11:20, 3 november 2011 Färjenäs. Foto Lars Noldal. Vahid Karamzadeh Kurator - Sandeklevsskolan Vad tycker du om upplägget? Det var välplanerad och strukturerad, vilket gjorde att man snabbt kunde förstå vad och/eller hur konferensledaren Mats Wahl menar efter första femgrupperna. Att sitta bara och lyssna på en föreläsare i många timmar kan upplevas lite tråkigt men att sitta i grupper som vi gjorde var ett sätt att dela erfarenheter mellan olika professioner som jag tyckte var lyckat. Tror du att konferensen kommer att påverka ditt fortsatta arbete? Med tanke på att jag som person lägger mycket vikt på dessa frågor så blir svaret ja. Konferensen har redan påverkat mig att ta initiativ för att påbörja klassföreläsningar om brandsäkerheten i skolan och diskussioner kring anlagda bränder. Konferensen har också påmint mig om hur viktigt det är att alla vuxna som jobbar med barn och ungdomar på något vis bör samarbeta kring säkerheten och eftersträva gemensamma mål. Det räcker inte med att bara lita på dem som är t.ex. brandansvariga för en skola och att man själv inte ska ta ansvar, utan alla som jobbar på en skola bär gemensamt ansvar och bör ta del av varandras erfarenheter gällande ämnet

13 Lotten föll på de yngre för helikopterdemonstrationen

14 Lerum nystartar Då lerum station fått ett antal nya medarbetare var det dags för en nystart. Stationschef Mikael Jacobsson berättar om lagens resa till hotell Hehrne i oktober, samt om deltidsstyrkans Kick-off på Färjenäs målet med resan var att genomföra en heldag tillsammans där vi skulle lära känna varandra och att jobba med några framtidsfrågor tillsammans. Dessutom skulle vi ha tävlingar med fina priser och många flabb. Sagt och gjort, vi styrde vår färd mot Vänersborg. I baksätena var det febril aktivitet med att lösa klurigheten kring Vem äger Zebran. Väl framme ägnade vi förmiddagen åt samarbete och kloka tankar under grupparbeten kring den närmaste framtidens handlingsplan för Lerum. Därefter hade vi en brainstorming kring frågan gällande hur vi ska marknadsföra Lerum inom RSG. Vi tycker att Lerum är en mycket bra arbetsplats och vill gärna dela med oss av den kunskapen, frågan är hur vi gör detta på bästa sätt! Vi lär nog återkomma i den frågan eftermiddagen blev en giganterna s k a mp. Vi delades in i tre lag av en tävlingsledare som lotsade oss igenom tävlingen 24 karat. Med 100 poäng per lag fick vi möjlighet att strategiskt satsa våra poäng, för eller emot att våra motspelares lag skulle lyckas eller misslyckas med sina tilldelade tävlingsmoment. Samtliga lag fick genomföra två laguppgifter. Uppgifterna bestod i att bygga en väg med drickbackar, pussla med ett kvadratmeterstort pussel, skjuta med blåsrör, golfputtning med mera. Denna teambuilding skapade många tillrop och flabb under tävlingsmomenten. Utöver den oförglömliga äran att vinna, utdelades även fina priser i godisformat! Tanken med dagen var att lära känna varandra och planera för framtiden. vid mörkrets INbrott var vi åter på vår brandstation och med flera gemensamma roliga minnen. Mikael Jakobsson Stationschef Lerum Tävlingar med fina priser och många flabb

15 deltidarnas Kick-off gick av stapeln på Färjenäs i slutet av oktober, utöver planering fanns tid för en egen version av mästarnas mästare. Lerum dagen startade med att våra vänner från deltidskåren i Härryda med 1+4, kom till Lerums brandstation och hjälpte oss att svara för Lerums deltidsverksamhet, från förmiddag till eftermiddag. Kaffe och frallor stod dukat vid ankomsten när samtliga lag anlände till konferenssalen på Färjenäs. Efter fikat genomförde vi en presentation av oss själva där även vår Teamchef Ann- Helene presenterade sig. Undertecknad presenterade resultatet i medarbetarenkäten, vilket mynnade ut i en gemensam handlingsplan efter resultaten från de grupparbeten som respektive lag utarbetat. därefter tog tävlingen mästarnas mästare över intresset för samtliga! Ander Helmborn och Peter Svensson hade planerat tre övningar/ tävlingsmoment (delvis hämtade från enhetsövningarna). Lagen delades in i tre grupper och anslöt till respektive tävlingsmoment. Bedömare och tidtagare av momenten var Anders, Peter och undertecknad. Hinderbana, rökdykning och trafikolycka/vattenlivräddning ingick i de tre tävlingsmomenten. Efter kritisk resultaträkning framkom att laget bestående av Robert Magnusson, Olle Lundberg, Dennis Andersson, Erik Helmborn och Ola Eklöf var bäst. Grattis till samtliga värdiga Mästarnas Mästare! efter prisutdelning och en rejäl smörgåstårta återvände samtliga mot Lerum, förutom de som avslutade kvällen med en kamratafton i centrala Göteborg... ett stort tack till personalen i Härryda samt alla glada grabbar från Lerums deltidskår.ett extra TACK till Anders Helmborn och Peter Svensson för all planering och förberedelser. Mikael Jakobsson Stationschef Lerum Mästarnas mästare? Lerums deltid

16 SWIFT ÖVNING 2011 Foto Leif Andrén Styrka Bravo 3 får sitt uppdrag som om det vore ett skarpt läge när de rullar in i katastrofområdet tidigt på morgonen. Terrängen är svårframkomlig och regnet öser ner ingen vet med säkerhet vad som väntar, men alla är fokuserade och beredda att snabbt agera för att rädda liv. Väl framme så möts de av en person som på knagglig och bruten engelska berättar om situationen: ett område motsvarande ett kvarter har drabbats av en jordbävning med flera kollapsade byggnader och fastklämda människor. Styrkan tvingas göra prioriteringar, metodval, säkerhetsbedömningar och planera insatsen över tid. RSGs Swiftstyrka har genomfört årets övningsvecka med att stegra övningsgenomförandet enligt trappstegsmetoden dvs. öka svårighetsgraden för varje år. I år började vi med metodövningar på Flabäck, följt av metodövningar inne på Papyrus gamla fabriksområde. Detta följdes av en heldags insatsövning på Södra Älvsborgs Räddningstjänsts övningsanläggning Guttasjön. Eller mer korrekt Bockabyn, en f.d. försvarsanläggning för strid i ort. Övningsveckan blev mycket lyckad, och att kunna öva på Bockabyn i en så realisitisk miljö som möjligt, var ett riktigt lyft för styrkan som nu efter tre år börjar bli ordentligt sammansvetsade. Till denna övning ställde Erik Helmborn, Christian Tennby och Anders Helmborn från Lerums deltid upp som markörer. Stort tack till dem. Medverkade gjorde även två räddningshundsekipage och tre personer från MSB, ett tack även till dem. Ett stort tack till Thomas Gustavsson för all hjälp med transporter och logistik. Hela veckan från början till slut genomfördes med gott engagemang från samtliga medverkande, insatsövningen i hällande regn utan några sura miner. MSB kan vara trygga med att ha en väl övad och tränad SWIFT-styrka i RSG. Leif Andrén Glenn Grimhage

17 2030 Räddningstjänsten i tiden 2030 Räddningstjänsten i tiden är ett samverkansprojekt mellan räddningstjänsterna Storgöteborg, Storstockholm och Syd som syftar till att identifiera och beskriva trender i omvärlden som kan komma att påverka arbetet i ett längre tidsperspektiv. projektet 2030-räddNINgstJäNst I tiden är ett samverkansprojekt mellan Räddningstjänsten Storgöteborg, Räddningstjänsten Syd och Storstockholms Brandförsvar. Projektorganisationen består av totalt 25 personer med olika yrkeskategorier och funktioner från de tre räddningstjänstförbunden. Resultatet ska redovisas under hösten Projektets syfte är att identifiera och beskriva trender och faktorer i omvärlden som påverkar eller kan komma att påverka de tre räddningstjänstförbundens arbete i ett längre tidsperspektiv. Målet är att utveckla en modell för att redovisa en systematik kring omvärldsbevakning. Resultatet ska kunna användas som ett övergripande beslutsunderlag för kommande handlingsprogram och övrigt strategiskt arbete i organisationerna. genom att kontinuerligt och systematiskt omvärldsbevaka och genomföra omvärldsanalyser kan organisationerna eventuellt skapa sig en förberedelse för vilka framtida krav och utmaningar som kan tänkas uppstå. Projektet avser inte att ta fram förutsägelser utan istället att ställa relevanta frågor som kan utgöra bättre beslutsunderlag. En fråga som inte är någons angelägenhet i dag kan vara allas angelägenhet i morgon! För att samla in områdesspecifik information har projektdeltagarna gjort besök och kontaktat utvalda aktörer såsom andra myndigheter, privata företag och forskare. Fenomenen till varför en trend uppstår ska beskrivas för att skapa förståelse. Därefter ska en prognos göras på sannolik händelseutveckling. Trender kommer också att presenteras med hjälp av olika scenarion. Delprojektgrupperna ska slutligen försöka göra en bedömning av vad som kan bli räddningstjänstens utmaningar i framtiden. Inriktningen i detta projekt är inte att hitta lösningar på eventuella problem utan att identifiera och kartlägga trender. de IdeNtIfIerade trenderna kommer att pre- senteras under hösten 2012 i delrapporter och seminarier. fr ån r äddningstjänsten storgöteborg deltar följande personer I projektet: Nils Andréasson projektägare Håkan Alexandersson styrgrupp Lennart Liljeroth delprojektledare Josefin Hybring projektdeltagare Erik Grunnesjö projektdeltagare Patric Gillgren projektdeltagare Tony Engdahl projektdeltagare Lars Jacobsson projektdeltagare En fråga som inte är någons angelägenhet i dag kan vara allas angelägenhet i morgon!

18 HEM & VILLA För fjärde året i rad medverkade Räddningstjänsten på den stora Hem & Villa-mässan. Syftet med vårt deltagande var att ge information till besökare om brandsäkerhet i hemmet. För att få folk att förstå hur snabbt det kan gå om olycka är framme hade vi vår förevisningscontainer på plats utanför entrén till mässan. Brand i olja i kastrull och hur man släcker fångade besökarnas uppmärksamhet. I år hade vi också ett informationstält på utsidan ihop med visningscontainern. Totalt besöktes mässan av personer. RSG:s personal gjorde ett utmärkt arbete och testades i alla väderleksförhållanden. Tack för er medverkan! Projektgruppen genom Jonas Lundqvist

19 JUL Kampanj Ljusbränderna i december månad har minskat i Storgöteborgs område. Förra året hade vi endast sju bränder orsakade av levande ljus. Vår kampanj där personalen från alla våra brandstationer är ute och pratar och informerar julhandlande människor är säkert en bidragande orsak till minskningen. Även i år var brandpersonalen ute vid två tillfällen. De svarade på frågor, pratade om brandskyddet i hemmet och delade ut julkort med uppmaningen att komma ihåg och släcka levande ljus! I vår julkampanj ingår också: Annonser och media Annonsering i GP, pressmeddelande, bioreklam under december månad. Medverkan i olika lokaltidningar. Vårt Göteborg bevakar ljusbränderna under december. Fastighetsförvaltare Information mailas ut till fastighetsförvaltare/föreningar med information om risker med glömda ljus, tänka på hur gammalt julpapper förvaras samt råd och tips om säkrare fyrverkeri samt information om brandvarnare. Medlemskommuner Tips till informatörerna i våra medlemskommuner om att länka till vår hemsida där det finns information om brandsäkerhet. Lundby Lindome Frölunda På vår publika hemsida ger vi tips och råd till allmänheten, samt där finns anslag att skriva ut som sedan kan sättas upp i bostaden och trapphus. Anna Dyne

20 RIM 2011 Årets guldtävling arrangerades i Göteborg under två dagar i november. Det bjöds på imponerande prestationer och poängrekord, så trots fyra återbud kort innan tävlingen blev den mycket lyckad. De tävlande startade första dagen med en gemensam frukost på Café Fenix för att ladda batterierna inför simningen. Där lyckades samtliga tävlande få bra tider och nervositeten släppte markant i gänget Efter en maffig lunchbuffé på restaurang Kanonen var det dags för styrkegrenarna på Kortedala station. Inledande momentet var knäböj. Där är det lite taktik inblandat eftersom du kan välja mellan att lyfta 150 kg en gång, eller 125 kg åtta gånger. Båda varianterna ger guld, men det sliter nog mer på krafterna att göra åtta lyft med tanke på konditionsgrenarna dag två. Christian Hedman som är EM-tvåa i bänkpress var hjälpdomare under styrkegrenarna. Kungsbackas kraftpaket såg lyftarsugen ut, så förhoppningsvis anmäler han sig till nästa RIM-tävling. Andra dagen på tävlingen inleddes med inomhusrodd. Även här finns en möjlighet till lite taktik då man får ställa motståndet på maskinen hur man vill. Som kuriosa brukar världsrekordhållaren Rob Wadell ha motståndet på ungefär fem när han ror 2000 m. Erik från Söderhamn fick bästa tiden i år på 6.33 och tjänade in fina extrapoäng. Även i löpningen gick det fortast för Erik som dock fick draghjälp av jakthunden Sahlmén de två första kilometrarna. De flesta tävlande räknade ut att de hade ungefär en halvminut sämre tid på löpningen än om de varit utvilade och sprungit samma distans. När totalpoängen räknats ihop efter löpningen visade det sig att Erik slagit nytt rekord. Han har en imponerande jämnhet i sin fysik, heja Norrland! Fredagskvällen spenderades sedan i samkväm med kamratmåltid och utgång. Det blev mycket skratt och många problem kom att lösas under kvällen. Ett varmt tack går till idrottsföreningen som sponsrade tävlingen ekonomiskt. Mikael Wennerbäck och våra frivilliga funktionärer förtjänar också ett omnämnande för sina insatser. Läs mer om tävlingen och se filmer på hemsidan: Erik Skåpdal och André Vinasco Arrangörerna En av guldisarna Namn: Martin Ödlan Sahlmén Vikt: 77 kg Kuriosa: Har sprungit till jobbet alla arbetspass sedan förra året. Blev pappa till Felix i september. Sprang 15 mil på 24 timmar under en löpartävling i Trollhättan för tio år sedan. Vilken gren var svårast? Knäböj, det är svårt att få till tekniken rätt. Känns medaljen relevant för jobbet? Ja det tycker jag absolut. Den avslöjar om du är allroundtränad. nästa träningsmål? Göteborgsvarvet! Har du suttit i fyllecell? Nej, aldrig! Martin Sahlmén var en av de tävlande som tog guldet

k c bä r a m m a a H Len

k c bä r a m m a a H Len Lena Hammarbäck Med det här programmet kan du välja aktivitet på övningsfältet. Branschutställarna och Storstockholms brandförsvar finns på plats hela dagen. Kontaktuppgifter Tid och plats Konferensen

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Brand på hotell Swania i Trollhättan

Brand på hotell Swania i Trollhättan Brand på hotell Swania i Trollhättan Bakgrund (LSO 3 kap, 10 ) Syftet (att lära) Uppdrag Ledningsperspektiv (beslutsfattande, samverkan) Taktik Kommunikation Risk Strategisk och normativ ledning Hotell

Läs mer

Onsdagen den 18 februari 2015, kl 15.30 18.08, Gårda brandstation, Göteborg.

Onsdagen den 18 februari 2015, kl 15.30 18.08, Gårda brandstation, Göteborg. 1 (11) Tid och plats Beslutande Onsdagen den 18 februari 2015, kl 15.30 18.08, Gårda brandstation, Göteborg. Ingrid Andreae (S), ordförande Henrik Munck (MP) Theres Börjesson (M) Gustaf Josefsson (M) 1-

Läs mer

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet Rapport om framtagandet av övningskort till Mittuniversitetet Av: Peter Flobecker och Magnus Rudberg Handledare: Martin Neldén, Räddningsverket 0612-822 35 Innehållsförteckning: 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2011 - En Brandstation för alla Linda Granqvist Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Bakgrund Räddningstjänsten i Sverige står inför många utmaningar. Ett säkrare och tryggare samhälle,

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar!

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar! VI KRÄVER FORTSATT DYGNET-RUNT-BEMANNING PÅ BRANDSTATIONEN I ÖSTHAMMAR! Bemanningen ska inte understiga den som finns nu: 1 styrkeledare + 1 brandman dygnet runt Bakgrund och motivering till kravet: Uppsala

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Förbundsfullmäktige 2014-11-25

Förbundsfullmäktige 2014-11-25 Tid och plats Tisdagen den 25 november 2014 kl 18.00 18.18, Gårda Brandstation ande Ledamöter Göteborg Mats Arnsmar (S) Christer Holmgren (M) Mölndal Bengt Möndell (M), ordförande Sven-Ove Johansson (S)

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Inledning VP Verksamhetsplanen för Gästrike Räddningstjänst, bygger på övergripande strategier och mål som är framtagna av ledningsgruppen i syfte att uppnå vad som beskrivs i vårt

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Utvärdering av grannsamverkansbilen

Utvärdering av grannsamverkansbilen Utvärdering av grannsamverkansbilen 2015 Grannsamverkansbilen i Danderyd 5 augusti 2014 startade verksamheten med grannsamverkansbil i Danderyds kommun. Det är ett projekt som drivs i samarbete mellan

Läs mer

Hur används insatsstatistiken?

Hur används insatsstatistiken? Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Årlig statistik till politiker, årsredovisning och uppföljning handlingsprogram Brister t.ex utrustning, förseningar tas upp vid ledningsgruppsmöten

Läs mer

Samverkansövning enligt 3ns 2011-10-19

Samverkansövning enligt 3ns 2011-10-19 Samverkansövning enligt 3ns 2011-10-19 Redovisning: Nedan följer en redovisning av en av de samverkansövningar som har genomförts enligt 3ns. Tanken med denna redovisning är att inte bara att de övande

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Ansvarig för allt innehåll, rättighetsinnehavare och producent av denna bok är Johan Tikkanen Denna bok är skapad med webbtjänsten

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd.

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd. Presentation Jag heter Alexandra Johansson och jag arbetar på MSBs avdelning för risk och sårbarhetsreducerande arbete. Där jag är kommunikatör och ansvarig för kampanjen Aktiv mot brand. Jag var delvis

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(5) 2009-04-16 LA/GH Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 16 april 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Ullevi konferens, Paradentrén, Göteborg Närvarande: Bengt Gustafsson

Läs mer

MEDLEMSBLADET BRF MÖRBYSKOGEN3 WWW.MORBYSKOGEN.COM REDAKTÖR: PONTUS WIKLANDER. Juni 2 0 0 6

MEDLEMSBLADET BRF MÖRBYSKOGEN3 WWW.MORBYSKOGEN.COM REDAKTÖR: PONTUS WIKLANDER. Juni 2 0 0 6 MEDLEMSBLADET BRF MÖRBYSKOGEN3 WWW.MORBYSKOGEN.COM REDAKTÖR: PONTUS WIKLANDER Juni 2 0 0 6 Hej på Er kära medlemmar! Trots lite ostadig väder till att börja med så verkar det nu som att vi ska få en varm

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014 Nyhetsbrev nr 4 Den 28 oktober 2014 I det här nyhetsbrevet kan du läsa om satsningen i Program för samverkan Stockholmsregionen där flera samhällsaktörer tillsammans stärker förmågan att samverka vid olika

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

Tusen tusen tack! Tusen tack till MinStoraDag s Maria Bah Schilling som alltid varit lika trevlig och hjälpsam, och varit med på alla event!

Tusen tusen tack! Tusen tack till MinStoraDag s Maria Bah Schilling som alltid varit lika trevlig och hjälpsam, och varit med på alla event! Tusen tusen tack! Det är med gråten i halsen, fortfarande, jag skriver detta tackbrev till Er alla inblandade i att göra lördagens Jonsters Charity event så fantastiskt! Efter sex månaders hårt arbete

Läs mer

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 Beslutande Olle Ytterberg (S), Arboga ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Köping vice ordförande Per Strengbom (S), Kungsör vice ordförande

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j Borlänge 26 28 maj Välkommen till Quality Hotel Galaxen i Borlänge Äntligen! Nya möjligheter i en ny tid. Nu är fönstret vidöppet för den som vill utveckla kommunens säkerhetsarbete, med skydd mot olyckor

Läs mer

Program. Spana, lyssna, tala. Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015. Barkarby Gård, Stockholm

Program. Spana, lyssna, tala. Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015. Barkarby Gård, Stockholm Program Spana, lyssna, tala Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015 Barkarby Gård, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 17 mars 11.00 Buss Från Cityterminalen 11.00 12.00 Registreringen öppnar Lunch 13.00 Välkommen

Läs mer

Täby kommuns åtgärder och handlingsplan med anledning av olycka med spritkök

Täby kommuns åtgärder och handlingsplan med anledning av olycka med spritkök 1(6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kerstin Carlqvist Susanna Nytell Täby kommuns åtgärder och handlingsplan med anledning av olycka med spritkök Bakgrund Fredagen den 23 augusti 2013 skedde en olycka under en

Läs mer

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Framgångsrikt employer branding-arbete Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Vem är vi natalia.panassiouk@helsingborg.se kommunikatör, HR-avdelningen

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 9, februari 2015 * * * * *************************************************** 9 tips för att lyckas

Läs mer

En handbok för företaget

En handbok för företaget En handbok för företaget Inledning Den här handboken vänder sig till er på företaget som är inblandade i PRAO-verksamheten. Det kommer nästan dagligen rapporter om den brist på arbetskraft som näringslivet

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

UBit arbetsmöte. 4 mars 2015. HiQ Göteborg, rum Turkos. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. Page 1

UBit arbetsmöte. 4 mars 2015. HiQ Göteborg, rum Turkos. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. Page 1 UBit arbetsmöte 4 mars 2015 HiQ Göteborg, rum Turkos UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Page 1 Närvarande Tore Johnsson, VGR Eric Åkerlund, VGR Per Augustsson, Skaraborg Per Persson, GR

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Mitt tips är att bjuda in er själva och varandra till studiebesök runtom i landet. Det är samverkan i sin bästa form.

Mitt tips är att bjuda in er själva och varandra till studiebesök runtom i landet. Det är samverkan i sin bästa form. Nyhetsbrev mars 2014 Tack för ett superbra studiebesök, Eskilstuna! Häromveckan var jag och mina kollegor från de er som samverkar kring sociala insatsgrupper, på ett studiebesök i Eskilstuna. Våra värdar

Läs mer

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj:

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: Så var det åter dags igen för 40 förväntansfulla gentlemän (en del med på resan för första gången) att kliva på bussen för den årliga

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Delrapport Internationell marknadsföring

Delrapport Internationell marknadsföring Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wåger 2013-04-10 Delrapport Internationell marknadsföring Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering 1.2 Projektets

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Inbjudan till RSK Operativ 2014

Inbjudan till RSK Operativ 2014 2014-05-27 Inbjudan till RSK Operativ 2014 Regional samverkanskurs (RSK) Operativ i Halland 24-26 september 2014 Plats: Tylebäck, Kungsvägen 1, Halmstad. Anmälan senast: 2014-08-01 Länsstyrelsen genomför

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg Möt en köpstark och intresserad målgrupp Barnvagnstestbana succén fortsätter Barnens Vän vi belönar hjältar med ett nytt pris 92% av besökarna skulle rekommendera andra att besöka Baby & Barn Källa: Detector

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Olycksundersökning Fallolycka efter räddningsinsats vid mopedbrand Amiralitetsgatan, Göteborg den 1 oktober 2011. Ref insatsrapport 2011006648

Olycksundersökning Fallolycka efter räddningsinsats vid mopedbrand Amiralitetsgatan, Göteborg den 1 oktober 2011. Ref insatsrapport 2011006648 Olycksundersökning Fallolycka efter räddningsinsats vid mopedbrand Amiralitetsgatan, Göteborg den 1 oktober 2011 Ref insatsrapport 2011006648 Diarienummer 0270/12 Göteborg 2012-09-04 Postadress Besöksadress

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser?

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser? Hur används insatsstatistiken? Analyser till politiker Trender i samhället, fungerar för stora organisationer Sporadiska analyser av trender för att få åtgärder vidtagna Verksamhetsberättelse Lokal analys

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Utvärderingsfrågor. 1. Vad är din bedömning av föreläsarna? (gradera från 1-4, där 4 är mest uppskattad) Utvärderingsfrågor 12.02.2015 14:07 100% 90%

Utvärderingsfrågor. 1. Vad är din bedömning av föreläsarna? (gradera från 1-4, där 4 är mest uppskattad) Utvärderingsfrågor 12.02.2015 14:07 100% 90% Utvärderingsfrågor 1. Vad är din bedömning av föreläsarna? (gradera från 1-4, där 4 är mest uppskattad) 10 9 8 7 6 3 1 72. 64. 64. 44. 32. 28. 28. 24. 20. 12. 4. 4. 4. 0. 0. 0. 1 2 3 4 Series Name 1 Mai-Lis

Läs mer

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande Sida 1 (1) Möte Styrelsemöte 5/2014 (548) Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Leif Carlsson Urban Frej Lars

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Rembo Skidor Presenterar

Rembo Skidor Presenterar Rembo Skidor Presenterar HUGO JACOBSSON Ålder: 16 år Skidgymnasiets ort: Mora kommun Gren: Längdskidor Vilket år går du på skidgymnasiet: Första året Program: Naturvetenskapliga programmet Hugos tips:

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Förbundsfullmäktige 2015-01-07

Förbundsfullmäktige 2015-01-07 1 (11) Tid och plats Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18.00 18.25, Gårda Brandstation ande Ledamöter Göteborg Ingrid Andreae (S) Tord Karlsson (S) Henrik Munck (MP) Kristina Bergman Alme (FP) Ann Karlsson

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

Passalbladet November 2013

Passalbladet November 2013 Passalbladet November 2013 Månadens recept Hej på er alla Passalare! Pumpasoppa Nu har jag, Lena, fått äran att skriva här i Passalbladet. Jag vill uppmärksamma er alla på att Passal har fått en ny hemsida.

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Mörkpoker Strategi. 2003 Christian Eriksson och Mikael Knutsson Uppdaterad 2004-01-26

Mörkpoker Strategi. 2003 Christian Eriksson och Mikael Knutsson Uppdaterad 2004-01-26 Mörkpoker Strategi 2003 Christian Eriksson och Mikael Knutsson Uppdaterad 2004-01-26 Innehåll 1 GRUNDLÄGGANDE VISDOM...2 1.1 SATSNINGSRUNDOR...3 1.2 TÄNK IGENOM SITUATIONEN!...4 1.3 DISCIPLIN...5 1.4 BLUFFANDE/VARIERAT

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

INFORMATION. Ny insatsrapport

INFORMATION. Ny insatsrapport INFORMATION 2014-0 4-01 Ny insatsrapport Den arbetsgrupp som arbetat med att utveckla insatsrapporten har nu kommit med ett förslag till ny insatsrapport. För att rapporten ska bli riktigt bra behövs nu

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Firmatecknare för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund... 7 15 Vitesföreläggande asylboende

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

SAMÖ 2016. Informationsmöte den 27 januari 2015. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240

SAMÖ 2016. Informationsmöte den 27 januari 2015. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240 Informationsmöte den 27 januari 2015 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240 Länsstyrelsen Västra Götalands län Postadress: 403 40 Göteborg, telefon:

Läs mer

Föreningen Sveriges Brandbefäl

Föreningen Sveriges Brandbefäl Föreningen Sveriges Brandbefäl Jörgen Hallberg 1:e V. ordförande Brandman i Helsingborg Brandingenjör i Helsingborg 15 år på SRV Räddningschef i Värnamo Räddningschef i Helsingborg www.brandbefal.se facebook.com/sbbsverige

Läs mer

Arrangörsmanual för turneringar

Arrangörsmanual för turneringar Arrangörsmanual för turneringar Vi vill med dessa sidor ge Er lite hjälp när Ni ska arrangera en turnering i Er förening. Det mesta i denna manual är bara exempel på hur man kan göra, ni kanske har mycket

Läs mer

Nu är Aikidons deltagande i festivalen We Are Sthlm (fd Ung08), Europas största ungdomsfestival, över för denna gång

Nu är Aikidons deltagande i festivalen We Are Sthlm (fd Ung08), Europas största ungdomsfestival, över för denna gång Hej Aikidoförbundet! Nu är Aikidons deltagande i festivalen We Are Sthlm (fd Ung08), Europas största ungdomsfestival, över för denna gång Sammanfattningsvis kan vi säga att Aikido har blivit synligt för

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer