Konferens om anlagd brand sid 10 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferens om anlagd brand sid 10 12"

Transkript

1 Räddningstjänsten storgöteborgs personaltidning nummer 6/2011 Konferens om anlagd brand sid Jag tycker det är bra med en utmärkelse som uppmuntrar människor att reagera och hjälpa en medmänniska. Pontus Kåmark sid 5 En fråga som inte är någons angelägenhet i dag kan vara allas angelägenhet i morgon! 2030 Räddningstjänsten i tiden sid 17 I detta nummer: LärMät 11 SWIFT-övning 2011 Lerum nystartar

2 Inledaren Att få två brandmän på stegen i Kungsbacka liksom i övriga förbundet är en efterlängtad organisationsjustering. Pengar pengar pengar... Ja pengar är en stor INgredIeNs I min vardag: Att prioritera och fördela, men även att hitta nya möjligheter till resurser, för att kunna tillgodose alla de önskemål som finns för organisationsoch teknikutveckling. Arbetet med att prioritera och fördela är inte lätt eftersom vi alla har olika intresseområden att bevaka eller frågor som ligger oss särskilt varmt om hjärtat. Men jobbet ska göras, och vi är nu mitt uppe i budgetarbetet för När du läser detta har vi sannolikt redan beslutat om budgeten för nästa år. Några Nya satsningar kan vi göra under nästa år utan att vi fått någon konkret förstärkning av kommunbidragen. Vi kommer att utöka bemanningen på stegbilen i Kungsbacka med en brandman per lag. Sammanlagt kommer vi därför att nyanställa fem personer. Att få två brandmän på stegen i Kungsbacka liksom i övriga förbundet är en efterlängtad organisationsjustering. vi har un d er de sen aste åren förstärkt investering sbudgeten i syfte att få en bättre standard på våra fordon. Genom en mer komplicerad och omfattande elektronik i bilarna tenderar den tekniska livslängden att minska. Vi kommer under 2012 och framåt ytterligare öka budgeten med ca 10%. Detta gör att vi kan fullfölja vår investeringsplan. Genom den kortare livslängden på bilarna börjar vi nu ifrågasätta vår modell med att renovera 10-åriga släckbilar som sedan kan användas vidare på deltidsstationerna. Fler fel på bilarna och förhöjda reparationskostnader gör nu att vi på deltidskårerna och i Olofstorp kommer att köpa nya anpassade släckbilar. Detta projekt startar under 2012, sedan får vi se när bilarna kan stå färdiga på stationerna. vi kommer även att förstärka driftbudgeten avseende fastighetsunderhåll. Under de senaste åren har underhållet, beroende på ändrade redovisningsprinciper, kostnadsökningar mm, fått stå tillbaka. Detta kan självfallet inte fortsätta utan att vi i framtiden surt får äta upp det. Några ytterligare åtgärder kommer vi att vidta i budgeten, men diskussioner pågår just nu i ledningsgruppen om vilka prioriteringar vi bör göra för att få det bästa verksamhetsresultatet under nästa år. som Jag NämNde kan förändringarna göras utan konkret förstärkning av de ekonomiska resurserna. Genom att vi på alla håll i förbundet hanterar våra pengar på ett omsorgsfullt och klokt sätt kan vi själva skapa utrymme för att vidta förstärkningar inom områden som känns angelägna. Men som sagt, behoven och önskemålen är stora. eftersom detta Nummer av scoopet blir det sista för i år vill jag passa på att tacka för allt det arbete som läggs ner på denna tidning. Att tidningen har stor betydelse både inom och utom Räddningstjänsten Storgöteborg vet jag och den uppskattas mycket. Jag vill NaturlIgtvIs även ta tillfället i akt att tacka er alla för ett nytt framgångsrikt år. Jag är övertygad om att kommuninnevånarna och näringsidkarna i våra medlemskommuner är nöjda med kvalitén i vår verksamhet. GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! Nils Andréasson, Direktör Göteborg 25 november 2011 Box 5204, Göteborg. Besöksadress: Åvägen 2. Brandscoopet är Räddningstjänsten Storgöteborgs personaltidning. webb e-post Nästa manusstopp 20 februari ansvarig utgivare Nils Andréasson redaktör Anna Dyne redaktion Disa Halldörsdottir, Leif Andrén, Thomas U Andersson, Ann-Sofie Jergill, Sven-Erik Pedersen, Camilla Ronstad, Sven-Erik Andersson, Jörgen Uhrbom, Hans-Olof Allgulin, Erik Skåpdal. tryck Trydells Tryckeri AB foto framsidan Julkampanj. Foto Gunnar Lindahl. tipsa oss! Vi tar tacksamt emot tips till tidningen. Kontakta redaktör Anna Dyne eller någon i redaktionen. Du får skriva under signatur när du skickar material till tidningen, men du måste uppge ditt namn. Den som lämnar uppgifter till en tidning har laglig rätt att vara anonym. Redaktionen förbehåller sig rätten att avgöra om publicering ska ske och har möjlighet att korta insänt material

3 Ner med personaltidningen? Leve personaltidningen! Lite omodernt är det nog med en personaltidning i papper. Trots detta så tänker vi göra tvärtom mot alla andra. Vi nysatsar istället på vårt älskade gamla Brandscoopet! Notiser Ny upphandling av larmkläder Tanken är att de nya larmställen ska vara av standardtyp (lagervara för att nå kortare leveranstider). Larmställen kommer inte ersätta samtliga nuvarande ställ utan kommer att fasas in allt eftersom de gamla slits ut, vid nyanställningar mm. Ihop med kontaktpersonerna på teamen (brandmän) kommer styrkorna att vara bollplank vad gäller kravställandet. Larmställen kommer inte ersätta samtliga nuvarande ställ utan kommer att fasas in allt eftersom de gamla slits ut, vid nyanställningar mm. Om arbetet löper på är målet att ett nytt avtal ska finnas färdigt sommaren Efter varje möte kommer fortlöpande information på Insidan. Daniel Axman F-stn Thomas Tell Katarina Appelqvist I dessa tider väljer många organisationer att lägga ner sina personaltidningar. Man kanske har dåligt med pengar och måste spara. Eller man har satsat stora resurser på ett intranät och tycker att det räcker. Eller så tycker man helt enkelt bara att det är lite omodernt med en personaltidning i papper. Vi har inte mycket pengar. Vi har satsat på ett nytt intranät. Och ja... lite omodernt är det nog med en personaltidning i papper. Trots detta så tänker vi göra tvärtom mot alla andra. Vi nysatsar istället på vårt älskade gamla Brandscoopet! hur tänker vi då undrar NI kanske? Personalen gillar den. Behövs det fler argument? OK. Eftersom alla hos oss inte sitter vid en dator hela dagarna så behövs komplement till intranätet. En personaltidning ger möjlighet att fördjupa frågor på ett annat sätt än vad som är möjligt i ett intranät. Vi vill jobba med en mix av informationskanaler under nästa år för att förbättra internkommunikationen. För den behöver bli bättre. Mycket bättre. Kommer ni känna igen er? Både ja och nej. Namnet blir detsamma. Anna Dyne fortsätter som vår engagerade redaktör, men redaktionen blir skräddarsydd för varje nummer. Brandscoopet kommer att komma ut fyra gånger om året istället för sex. Och det är inte av kostnadsskäl om någon nu skulle tro det. Tanken är istället att de nyheter som behöver nå ut snabbt i organisationen eller som snabbt åldras de ska ut direkt på Insidan som är som gjord för snabb information. Det materialet flyttar ut från Brandscoopet och in på Insidan. Tidningen ska istället vara för de mer långsamma, djuplodande artiklarna som står sig över tid. Vi får på så sätt en snabb kanal och en djupare kanal för internkommunikationen. en annan sak som vi hoppas ska märkas av i såväl Brandscoopet som på Insidan och gärna på andra sätt också är att det finns utrymme för debatt och diskussion. Gärna inriktat på ett tema i taget. Vi gör inte om Brandscoopet för att det ska bli en kanal för ledningspropaganda. Ifall någon nu trodde det. Det är istället precis tvärtom. Och om merparten av er vid slutet av 2012 tycker att den här förändringen av Brandscoopet var det dummaste de där kommunikationsmänniskorna har gjort så får ni säga det. Vi kommer lyssna och begrunda. Och kanske får ni då tillbaka det gamla Brandscoopet. Eller något helt annat. Visst är det spännande? Mia Dahlström Kommunikationschef Tillfälligt uppehåll i utskicken från Olycksutredning & Analys Under snart fem års tid har vi på Olycksutredning & Analys gjort sammanställningar av respektive teams räddningsinsatser och dokumenterat eventuella efterföljande åtgärder. Dessa veckorapporter har, tillsammans med annan aktuell information från processen, skickats ut som ett nyhetsbrev via mail varje vecka. Nu är det dags att göra en avstämning! Det känns viktigt att det arbete vi gör med sammanställningarna kommer organisationen till nytta på bästa sätt. För att få utrymme och tid att utvärdera och utveckla formerna för hur vi i framtiden ska arbeta med information och kommunikation, kommer vi att göra ett uppehåll i utskicken av veckorapporter och Nyhetsbrev. Avstämningen görs i samarbete med Kommunikationsstaben och under 2012 återkommer vi under nya och uppdaterade former! Vårt arbete med att läsa, analysera och följa upp alla insatsrapporter kommer givetvis att fortsätta, liksom återkoppling och dialog med teamen, UVA etc. Självklart kan ni även fortsättningsvis kontakta oss angående statistik, analyser, önskemål, synpunkter och frågor!

4 NYA HPHÄR! I Handlingsprogrammet ska de övergripande målen för vår verksamhet finnas. Kravet är också att HP ska beskriva vår förmåga att bedriva förebyggande åtgärder mot brand och räddningstjänst. Det blir då också en utmärkt information om vår verksamhet. I år har vi lagt ner mycket arbete på att göra HP attraktiv och lättläst. Hallå där Håkan Alexandersson, stf räddningschef Varför har vi ett HandlingsProgram? Det enkla svaret är att varje kommun måste ha ett handlingsprogram, enligt LSO (tredje kapitlet, tredje och åttonde parafgrafen). Sedan har våra ägarkommuner i sin tur lagt över uppdraget till oss genom förbundsordningen. I Handlingsprogrammet ska de övergripande målen för vår verksamhet finnas. Kravet är också att HP ska beskriva vår förmåga att bedriva förebyggande åtgärder mot brand och räddningstjänst. Det blir då också en utmärkt information om vår verksamhet. I år har vi lagt ner mycket arbete på att göra HP attraktiv och lättläst. HP utgör ett mycket bra underlag inför kommande uppföljningsarbete. Vi får också många frågor om innehållet från bland annat SMO- och BI-studenter som använder HP i sina arbeten. Vem är det som bestämmer det som står i vårt hp? Formellt är det vår Förbundsfullmäktige som fastställer och ansvarar för innehållet. I praktiken är det många som deltagit med underlag från sina respektive verksamhetsområden. Vi har också genomfört ett seminarie med vår styrelse för att diskutera framför allt målen för RSG. Mycket av innehållet är en uppdatering av tidigare HP. Den stora nyheten denna gång är att Rickard Örtegren som var projektanställd hos oss under förra vintern har gjort ett stort jobb med språket och layouten. Vi har redan fått mycket positiv respons på det nya handlingsprogrammet. Hur följer vi upp att det som står i hp utförs? Målen i HP är nedbrutna ända ned till stationsnivå. Uppföljning gör vi löpande varje månad ur olika perspektiv och sedan sammanställer vi två gånger per år till lite större avstämningar med Nils. När året är slut gör vi en summering och presenterar i vår årsredovisning. Min upplevelse är att HP fyller en stor funktion för oss inom RSG, den är inte bara en hyllvärmare. Det är många som känner till den och hänvisar till den. Anna Dyne

5 Rådigt ingripande räddade liv Jag tycker det är bra att det finns en sån här utmärkelse som uppmuntrar människor att reagera och hjälpa en medmänniska. Pontus Kåmark Insändaren Vad är det som gäller? Är jag mindre värd för att jag inte har varit på utryckningen eller vad är det som gäller? om man Jobbar på utryckningen är det känt att man nästan alltid hälsar i hand om man träffar någon annan från utryckningen. Om jag som arbetar med administration står med några brandmän i ett kök (jag är kvinna och är klädd enligt klädreglementet) och det kommer in en person som också är brandman, då tar han i hand och hälsar på dem som är brandmän men inte på mig som står bredvid. I sitt arbete som fotbollsexpert är Pontus Kåmark van att stå vid sidan och kommentera vad som sker. Som privatperson ingriper han dock snabbt i händelserna vilket en äldre man på Lillatorpsgatan kan tacka sitt liv för. på kvällen den 27 oktober fick Räddningstjänsten Storgöteborg larm om brand i en lägenhet. Pontus Kåmark bor i huset och när han svängde in på gatan med sin bil förstod han att det var något som hänt. De boende i huset stod på utsidan och Pontus fick veta att det var en man kvar i huset. Han sprang upp till lägenheten där mannen bodde och såg att det brann kraftigt runt spisen. Pontus drog ut den äldre förvirrade mannen och kunde sedan släcka med hjälp av en brandsläckare. När räddningstjänsten kom fram ventilerades trapphuset och lägenheten. Pontus snabba agerande räddade helt klart livet på mannen, säger styrkeledare Martin Jävert. Några veckor senare delade Nils Andréasson, direktör på Räddningstjänsten Storgöteborg, ut blommor och diplom till Pontus på Gårda brandstation. Pontus har gjort ett rådigt och osjälviskt ingripande som visar prov på mod och civilkurage. Detta är något som vi vill uppmärksamma, säger Nils. Med på ceremonin fanns styrkan som varit inblandad i branden på Lillatorpsgatan. Jag tycker inte min insats var speciellt märkvärdig, jag tycker det är bra att det finns en sån här utmärkelse som uppmuntrar människor att reagera och hjälpa en medmänniska, säger Pontus. Anna Dyne Då undrar jag, är jag mindre värd för att jag inte har varit på utryckningen eller vad är det som gäller? Detta har hänt flera gånger så det är inte någon engångsföreteelse. Hur hälsar vi på varandra? En som undrar

6 Bland kastruller och tillstånd: Krögarmässa på Ullevi Ungefär 130 restuaranger och pubar fanns representerade vid årets krögarmässsa, tillsammans med personal från olika myndigheter som på ett eller annat sätt är engagerade i krogverksamheten. I oktober hölls årets Krögarmässa på Ullevi i Göteborg. Där gavs tillfälle att nå ut till pubar och restauranger men även att knyta kontakter med andra myndigheter som är inblandade vid tillståndsgivning och tillsyn. representanter från rsg var Morgan Grunden, Peter Johansson och Martin Berndtsson. Mässan vände sig till personer med ansvarig ställning i restaurangbranschen. Syftet med RSG:s deltagande var att informera och svara på frågor. Det var ungefär 130 restauranger och pubar representerade på årets mässa. Förutom Räddningstjänsten var bland annat Länsstyrelsen, Polisen, Skatteverket, Stadsbyggnadskontoret och Tillståndsenheten representerade. Dessa myndigheter är några av dem som är inblandade vid ansökan om serveringstillstånd och tillsyn. Vi representerade RSG utifrån våra ledord, trygghet, säkerhet och omtanke. Med detta som utgångspunkt beskrev vi vårt arbete med tillsynsverksamhet, tillstånd, remisser och rådgivning, säger Morgan Grundén. INtresset runt vår monter var stort, fortsätter Morgan. Vi fick många frågor som i sin tur har lett till en hel del platsbesök. Mässan besöktes av närmare 200 personer så det är verkligen ett bra tillfälle att nå ut med vårt budskap och vår kunskap. Det är viktigt att ha en dialog med andra myndigheter som i sin tur kan leda till närmare samarbete. Anna Dyne

7 Skadeplats 2011 Skadeplats 2011 är en konferens arrangerad av Brandskyddsföreningen tillsammans med Svenska brandbefälsföreningen och Västra Sörmlands räddningstjänst. I år hölls konferensen i Katrineholm. I år skulle problematiken med tak- och vindsbränder diskuteras. Detta passade oss ypperligt då vi är med i en metodutvecklingsgrupp för just tak- och höjdarbete under räddningsinsats. I gruppen ingår: Mikael Ehn, Ulf Magnusson, Johannes Hofdell och Håkan Lövgren. Konferensen började med att beskriva problemområden under räddningsinsats i samband med tak- och vindsbränder. Föreläsare från bl a Storstockholms brandförsvar och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund deltog för att ge sin syn på hur vi kan minimera problemen och nå framgång under insats. Helsingborgs brandförsvar var på plats och föreläste om hur de, med hjälp av Räddningstjänsten Syd, tagit fram ett koncept att jobba efter, vid håltagning på tak. Skärsläckare, sprängramar och en hemsida Dag 2 fick vi ta del av förevisningar där bl.a. Helsingborg förevisade sin metod för håltagning. Även skärsläckare, sprängram, IR-kamera och inbrytningsverktyg m.m. förevisades. I slutet på dagen handlade det om hur vi kan lära oss av varandra. Lars Ågerstrand, brandman från Värnamo driver firegear.se en hemsida som ska hjälpa räddningstjänsterna runt om i landet att utveckla samarbetet. Ett sätt att dela med sig av erfarenheter är att filma både övningar och insatser, detta hjälper sedan Lars till med att lägga ut på hemsidan, I det stora hela är vi mycket nöjda med konferensen och är övertygade om att detta kan hjälpa oss i vårt fortsatta arbete där vi bl.a. ska beskriva höjdenheternas förmåga och ta fram arbetsmetoder för kylning och ventilering av brandgaser och effektiv håltagning. För er som är mer intresserade av konferensen, gå in på Där kommer bilder etc. att läggas ut. Stora delar av konferensen är även filmad och går att se om du följer länken Q:\Frölunda\Videofilmer utbildning\video skadeplats Johannes Hofdell, F-stn lag1 Håkan Lövgren, Mdl-stn lag

8 LärMät -11 Kortedalas indikeringsenhet fick i oktober chansen att skicka två personer till Revinge för att delta i övningen LärMät-11. Övningen var en lärande fältövning i strålskydd och mätteknik för nukleära (N) och radiologiska (R) nödsituationer inom CBRN-området. Övningen genomfördes av Lunds universitet i samverkan med Försvarsmakten/P7 i Revingehed på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). övningen var avsedd för personal från SSM:s beredskapslaboratorier och för CBRN-ansvariga instruktörer, lärare och handläggare från räddningstjänsten, polisen och sjukvården. All övning skedde i grupp och totalt deltog 45 personer från olika myndigheter. Övningen var uppdelad i tre olika delar. 1. Undersökning av ett hus där radioaktiva ämnen kan ha använts olagligt. Polisen har begärt strålskyddskunnig hjälp för att undersöka en byggnad i vilken man misstänker att radioaktiva ämnen hanterats olagligt, möjligen i avsikt att orsaka skada i samhället. 2. Transportolycka med radioaktiva ämnen (farligt gods klass 7). Inga personskador har inträffat. Uppgiften är att hantera situationen så att de radioaktiva ämnena från transporten kan tas om hand på ett kontrollerat sätt och att fordonet kan friklassas. 3. Mätning av färskt radioaktivt nedfall (radioaktivt ämne med kort halveringstid). Kartläggning av ojämnheter i nedfallet. Provtagning av gräs och mätning av gräsprover. Provtagning av mark och mätning av markprover. Undersökning av nedträngning av deponerat radioaktivt ämne i marken. lärmät-11 var mycket uppskattat och lärorikt för oss på Indikeringsenheten som nu fick möjligheten att använda våra RN instrument mot skarpa strålkällor. Positivt var även att vi blev gruppindelade med strålskyddsexperter från Göteborgs universitet. Detta var väldigt nyttigt då vi fick samarbeta och bygga nätverk med samma personer som vi eventuellt skulle ta hjälp av vid en skarp händelse i Göteborgsregionen. vi ser fram emot nästa års upplaga av LärMät och får nu dela med oss av erfarenheterna till övrig personal på Kortedala. Magnus Högberg Johan Eriksson Bilder från scenario 1, där vi fick undersöka huset och mäta mot flertalet skarpa strålkällor

9 Det övergripande målet för Styrkeledarträffarna i Kungsbacka var den här gången att belysa vilka förväntningar man kan ställa på både styrkeledare och förmågan på stationerna när det gäller Farliga ämnen nivå 1-4. Styrkeledarträff i Kungsbacka Som vanligt var det Mats Karlsson som organiserade träffarna med stöd av Dan Johansson, Thomas Norberg, Håkan Strömberg och Håkan Johansson. Förmiddagen inleddes av Charlotte Hagstrand och Daniel Gillesén som gjorde en processbeskrivning av Insats & Beredskap följt av Janne Bergström från Olycksutredning & Analys som fängslande beskrev sin process där han bland annat klargjorde vikten av att insatsrapporterna blir korrekt ifyllda. Förmiddagen gick vidare med Peter Carnebratt, stationschef för Kungsbacka som kort redogjorde för dels hur CBRNE-organisatinen fungerar nationellt och dels hur den kommer att se ut inom förbundet fram till Innan lunch hann vi även med att fördjupa oss i förväntningar på styrkeledarna och styrkor vad det gäller Farliga ämnen Nivå 1 4 och Klassificering och märkning av farliga ämnen samt beslutstöd i olika former Tankbil med salpetersyra i sladdolycka Efter lunch visade styrkorna på Kungsbackastationen hur man kan täta, begränsa och valla in ett farligt ämne som läcker från en tank. Vid arbete användes endast materialet på en Räddningsenhet, dvs nivå 1 och 2. Nu var det dags för scenariot, där man spelade med att en tankbil med salpetersyra fått sladd, släpet slog i en sten, sprang läck och hotade en personbil i diket med föraren kvar i bilen. I spelet delades deltagarna in i tre grupper: nivå 1, nivå 2-3 och ledning. Vidare redovisades gruppvis och stegvis hur insatsen hanterades. Grupp nivå 1 redogjorde för: Åtgärder under framkomst, Vindruterapport, Skyddsnivå, Riskavstånd, Sanering och Lägesrapport Grupp nivå 2 3 redogjorde för: Metodval, Skyddsnivå, Organisation på skadeplats, Kritiska Skadeplatsfunktioner och Formulera överlämning till IL och IC. Gruppledning fokuserade på följande moment: Skadeplatsfaktorer, Riskbedömning, Zon indelning, Hjälpbehov, Organisation på skadeplats, Samverkan, Expertstöd och Resurser. Kemdräkt eller larmställ Diskussionerna under redogörelserna var mycket givande och frågeställningen om nivå 2-styrka ska klä sig i kemdräkt eller larmställ var väl den som diskuterades flitigast. Jag tror att alla deltagare var överens om att vi gick i hamn med det övergrpande målet för dagen. Håkan Johansson Styrkeledare Kungsbacka

10 Anlagd brand konferens 2011 Den 18 november arrangerade Räddningstjänsten Storgöteborg en heldagskonferens kring temat Trygghet och säkerhet i skolan, fokus på anlagd brand under skoltid. bakgrunden till konferensen är att Anlagd brand-gruppen som består av Ulf Magnusson, Per-Anders Lindfeldt, Ingemar Waldenby och Pernilla Alsterlind hade som mål att skapa en dag som skulle stimulera och stärka samverkan i det förebyggande arbetet mot anlagd brand. För att realisera detta mål involverade gruppen Mats Wahl i sina förberedande diskussioner. Mats Wahl är författare och dramatiker som engagerat sig i samhällsdebatten kring anlagda skolbränder. Han har bland annat föreläst på Brandskyddsföreningens årliga konferenser Skolan Brinner och skapare av begreppet Larmspiralen. Våra tankar och önskningar kring syfte och mål kring konferensen var samstämmiga. Tillsammans ville vi skapa ett kreativt rum för hur vi arbetar och tänker kring anlagd brand i skola. Stort nätverk Anlagd brand-gruppen har genom åren skapat ett nätverk bestående av skolpersonal, ungdomspolis, socialarbetare, fritidspersonal och ungdomar. Dessa bjöds in tillsammans med representanter från försäkringsbolag, BOA (föreningen Brandoffrens Ahöriga), bostadsbolag samt kommunala säkerhetschefer. Med var också forskare och politiker. Från RSG var 40 personer inbjudna och merparten av dem arbetar förebyggande mot anlagd brand i skola. Förhoppningen och syftet var att alla dessa aktörer skulle inspireras till fortsatta initiativ för en tryggare och säkrare skola. Att de får nya perspektiv, åsikter och erfarenheter så att var och en ska kunna arbeta aktivt med att förebygga och motverka bränder i skolmiljö. Genom denna dag med över hundra inbjudna personer, finns det oändligt många möjligheter och lösningar på problemet kring att det brinner i skolan. Alla tar ett stort samhällsansvar i dag men det kan säkert bli mycket mer effektivt när man får göra det ihop med andra aktörer, säger Kristina Lindfeldt. Romanen Ormfågel Alla konferensdeltagarna hade förberett sig inför dagen genom att läsa romanen Ormfågel samt den anslutande diskussionshandledningen När en skola havererar. Böckerna är skrivna av Mats Wahl och publicerade Böckerna tillsammans med den egna erfarenheten skapade en plattform för det gemensamma arbetet under konferensen. Erfarenhet, kreativitet, engagemang och mod Det huvudsakliga arbetet under konferensen skedde i smågrupper, i större grupper och i konferensgruppen som helhet. Konferensens fyra främsta tillgångar är deltagarnas erfarenhet, kreativitet, engagemang och mod. Femte hypotesen kallas en samtalsmodell för kreativt arbete med en avgränsad fråga. Under konferensens första del presenterades fyra hypoteser. Konferensdeltagarna erbjöds möjlighet att undersöka och pröva hypoteserna mot egen erfarenhet. Open space och Cafémodellen Eftermiddagens arbete skedde enligt modellen Open Space. Deltagarna fick möjlighet att formulera och pröva egna hypoteser. Konferensens sista del skedde enligt Cafémodellen. Där erbjöds deltagarna möjlighet att meddela erfarenheter i konferensgruppen som helhet och lyssna till andras erfarenheter och tankar kring ett ämne som i stunden röstades fram. Anders Ternevi Pernilla Alsterlind Samordnare förebyggande åtgärder mot anlagd brand

11 Genom denna dag med över hundra inbjudna personer, finns det oändligt många möjligheter och lösningar på problemet kring att det brinner i skolan. Kristina Lindfeldt Processägare Förebyggande insatser even magnusson Brottsförebyggande Kommissarie Rosmarie jonasson Projektledare för Verksamheten MBU, Människan Bakom Uniformen Tommy Lagberg vad tycker du om upplägget? Jag gillar upplägget där allas åsikter och inlägg kommer fram, där allas ord är lika värda. Det blir också väldigt mycket kreativitet som flödar när alla hela tiden tvingas medverka i arbetet under hela dagen. Bra också med hemläxan att läsa böckerna då alla har en bra plattform att stå på inför dagen. tror du att konferensen kommer att påverka ditt fortsatta arbete? Det kommer utan tvekan att påverka mitt fortsatta arbete. Den förståelse och kunskap som en sådan här dag ger gör givetvis att vi från vår myndighet till vissa delar kommer att agera annorlunda. Men den stora vinsten är ändå att förstå att problemet med skolbränder är mångas. Det kräver alltså samverkan för att komma tillrätta med det som händer. Samverkan är väldigt svårt om man inte har samsyn. Tycker att denna dagen gav en hel del samsyn och nya infallsvinklar som jag och min myndighet kommer att ha med oss i det fortsatta gemensamma arbetet. vad tycker du om upplägget? Mycket bra, fanns utrymme att prata och skapa bra kontakter. Härligt med Open space då alla får komma till tals. tror du att konferensen kommer att påverka ditt fortsatta arbete? HELT KLART! Känner ännu mera nu hur viktigt det är med samverkan och att vi delger varandra tips och ideer på hur vi ska arbeta vidare med de möten som vi alla har med de unga. Jag blev väldigt nyfiken på hur Räddningstjänsten arbetar med de s.k. konsekvenslektionerna som man har på skolorna

12 Klockslaget 11:20, 3 november 2011 Färjenäs. Foto Lars Noldal. Vahid Karamzadeh Kurator - Sandeklevsskolan Vad tycker du om upplägget? Det var välplanerad och strukturerad, vilket gjorde att man snabbt kunde förstå vad och/eller hur konferensledaren Mats Wahl menar efter första femgrupperna. Att sitta bara och lyssna på en föreläsare i många timmar kan upplevas lite tråkigt men att sitta i grupper som vi gjorde var ett sätt att dela erfarenheter mellan olika professioner som jag tyckte var lyckat. Tror du att konferensen kommer att påverka ditt fortsatta arbete? Med tanke på att jag som person lägger mycket vikt på dessa frågor så blir svaret ja. Konferensen har redan påverkat mig att ta initiativ för att påbörja klassföreläsningar om brandsäkerheten i skolan och diskussioner kring anlagda bränder. Konferensen har också påmint mig om hur viktigt det är att alla vuxna som jobbar med barn och ungdomar på något vis bör samarbeta kring säkerheten och eftersträva gemensamma mål. Det räcker inte med att bara lita på dem som är t.ex. brandansvariga för en skola och att man själv inte ska ta ansvar, utan alla som jobbar på en skola bär gemensamt ansvar och bör ta del av varandras erfarenheter gällande ämnet

13 Lotten föll på de yngre för helikopterdemonstrationen

14 Lerum nystartar Då lerum station fått ett antal nya medarbetare var det dags för en nystart. Stationschef Mikael Jacobsson berättar om lagens resa till hotell Hehrne i oktober, samt om deltidsstyrkans Kick-off på Färjenäs målet med resan var att genomföra en heldag tillsammans där vi skulle lära känna varandra och att jobba med några framtidsfrågor tillsammans. Dessutom skulle vi ha tävlingar med fina priser och många flabb. Sagt och gjort, vi styrde vår färd mot Vänersborg. I baksätena var det febril aktivitet med att lösa klurigheten kring Vem äger Zebran. Väl framme ägnade vi förmiddagen åt samarbete och kloka tankar under grupparbeten kring den närmaste framtidens handlingsplan för Lerum. Därefter hade vi en brainstorming kring frågan gällande hur vi ska marknadsföra Lerum inom RSG. Vi tycker att Lerum är en mycket bra arbetsplats och vill gärna dela med oss av den kunskapen, frågan är hur vi gör detta på bästa sätt! Vi lär nog återkomma i den frågan eftermiddagen blev en giganterna s k a mp. Vi delades in i tre lag av en tävlingsledare som lotsade oss igenom tävlingen 24 karat. Med 100 poäng per lag fick vi möjlighet att strategiskt satsa våra poäng, för eller emot att våra motspelares lag skulle lyckas eller misslyckas med sina tilldelade tävlingsmoment. Samtliga lag fick genomföra två laguppgifter. Uppgifterna bestod i att bygga en väg med drickbackar, pussla med ett kvadratmeterstort pussel, skjuta med blåsrör, golfputtning med mera. Denna teambuilding skapade många tillrop och flabb under tävlingsmomenten. Utöver den oförglömliga äran att vinna, utdelades även fina priser i godisformat! Tanken med dagen var att lära känna varandra och planera för framtiden. vid mörkrets INbrott var vi åter på vår brandstation och med flera gemensamma roliga minnen. Mikael Jakobsson Stationschef Lerum Tävlingar med fina priser och många flabb

15 deltidarnas Kick-off gick av stapeln på Färjenäs i slutet av oktober, utöver planering fanns tid för en egen version av mästarnas mästare. Lerum dagen startade med att våra vänner från deltidskåren i Härryda med 1+4, kom till Lerums brandstation och hjälpte oss att svara för Lerums deltidsverksamhet, från förmiddag till eftermiddag. Kaffe och frallor stod dukat vid ankomsten när samtliga lag anlände till konferenssalen på Färjenäs. Efter fikat genomförde vi en presentation av oss själva där även vår Teamchef Ann- Helene presenterade sig. Undertecknad presenterade resultatet i medarbetarenkäten, vilket mynnade ut i en gemensam handlingsplan efter resultaten från de grupparbeten som respektive lag utarbetat. därefter tog tävlingen mästarnas mästare över intresset för samtliga! Ander Helmborn och Peter Svensson hade planerat tre övningar/ tävlingsmoment (delvis hämtade från enhetsövningarna). Lagen delades in i tre grupper och anslöt till respektive tävlingsmoment. Bedömare och tidtagare av momenten var Anders, Peter och undertecknad. Hinderbana, rökdykning och trafikolycka/vattenlivräddning ingick i de tre tävlingsmomenten. Efter kritisk resultaträkning framkom att laget bestående av Robert Magnusson, Olle Lundberg, Dennis Andersson, Erik Helmborn och Ola Eklöf var bäst. Grattis till samtliga värdiga Mästarnas Mästare! efter prisutdelning och en rejäl smörgåstårta återvände samtliga mot Lerum, förutom de som avslutade kvällen med en kamratafton i centrala Göteborg... ett stort tack till personalen i Härryda samt alla glada grabbar från Lerums deltidskår.ett extra TACK till Anders Helmborn och Peter Svensson för all planering och förberedelser. Mikael Jakobsson Stationschef Lerum Mästarnas mästare? Lerums deltid

16 SWIFT ÖVNING 2011 Foto Leif Andrén Styrka Bravo 3 får sitt uppdrag som om det vore ett skarpt läge när de rullar in i katastrofområdet tidigt på morgonen. Terrängen är svårframkomlig och regnet öser ner ingen vet med säkerhet vad som väntar, men alla är fokuserade och beredda att snabbt agera för att rädda liv. Väl framme så möts de av en person som på knagglig och bruten engelska berättar om situationen: ett område motsvarande ett kvarter har drabbats av en jordbävning med flera kollapsade byggnader och fastklämda människor. Styrkan tvingas göra prioriteringar, metodval, säkerhetsbedömningar och planera insatsen över tid. RSGs Swiftstyrka har genomfört årets övningsvecka med att stegra övningsgenomförandet enligt trappstegsmetoden dvs. öka svårighetsgraden för varje år. I år började vi med metodövningar på Flabäck, följt av metodövningar inne på Papyrus gamla fabriksområde. Detta följdes av en heldags insatsövning på Södra Älvsborgs Räddningstjänsts övningsanläggning Guttasjön. Eller mer korrekt Bockabyn, en f.d. försvarsanläggning för strid i ort. Övningsveckan blev mycket lyckad, och att kunna öva på Bockabyn i en så realisitisk miljö som möjligt, var ett riktigt lyft för styrkan som nu efter tre år börjar bli ordentligt sammansvetsade. Till denna övning ställde Erik Helmborn, Christian Tennby och Anders Helmborn från Lerums deltid upp som markörer. Stort tack till dem. Medverkade gjorde även två räddningshundsekipage och tre personer från MSB, ett tack även till dem. Ett stort tack till Thomas Gustavsson för all hjälp med transporter och logistik. Hela veckan från början till slut genomfördes med gott engagemang från samtliga medverkande, insatsövningen i hällande regn utan några sura miner. MSB kan vara trygga med att ha en väl övad och tränad SWIFT-styrka i RSG. Leif Andrén Glenn Grimhage

17 2030 Räddningstjänsten i tiden 2030 Räddningstjänsten i tiden är ett samverkansprojekt mellan räddningstjänsterna Storgöteborg, Storstockholm och Syd som syftar till att identifiera och beskriva trender i omvärlden som kan komma att påverka arbetet i ett längre tidsperspektiv. projektet 2030-räddNINgstJäNst I tiden är ett samverkansprojekt mellan Räddningstjänsten Storgöteborg, Räddningstjänsten Syd och Storstockholms Brandförsvar. Projektorganisationen består av totalt 25 personer med olika yrkeskategorier och funktioner från de tre räddningstjänstförbunden. Resultatet ska redovisas under hösten Projektets syfte är att identifiera och beskriva trender och faktorer i omvärlden som påverkar eller kan komma att påverka de tre räddningstjänstförbundens arbete i ett längre tidsperspektiv. Målet är att utveckla en modell för att redovisa en systematik kring omvärldsbevakning. Resultatet ska kunna användas som ett övergripande beslutsunderlag för kommande handlingsprogram och övrigt strategiskt arbete i organisationerna. genom att kontinuerligt och systematiskt omvärldsbevaka och genomföra omvärldsanalyser kan organisationerna eventuellt skapa sig en förberedelse för vilka framtida krav och utmaningar som kan tänkas uppstå. Projektet avser inte att ta fram förutsägelser utan istället att ställa relevanta frågor som kan utgöra bättre beslutsunderlag. En fråga som inte är någons angelägenhet i dag kan vara allas angelägenhet i morgon! För att samla in områdesspecifik information har projektdeltagarna gjort besök och kontaktat utvalda aktörer såsom andra myndigheter, privata företag och forskare. Fenomenen till varför en trend uppstår ska beskrivas för att skapa förståelse. Därefter ska en prognos göras på sannolik händelseutveckling. Trender kommer också att presenteras med hjälp av olika scenarion. Delprojektgrupperna ska slutligen försöka göra en bedömning av vad som kan bli räddningstjänstens utmaningar i framtiden. Inriktningen i detta projekt är inte att hitta lösningar på eventuella problem utan att identifiera och kartlägga trender. de IdeNtIfIerade trenderna kommer att pre- senteras under hösten 2012 i delrapporter och seminarier. fr ån r äddningstjänsten storgöteborg deltar följande personer I projektet: Nils Andréasson projektägare Håkan Alexandersson styrgrupp Lennart Liljeroth delprojektledare Josefin Hybring projektdeltagare Erik Grunnesjö projektdeltagare Patric Gillgren projektdeltagare Tony Engdahl projektdeltagare Lars Jacobsson projektdeltagare En fråga som inte är någons angelägenhet i dag kan vara allas angelägenhet i morgon!

18 HEM & VILLA För fjärde året i rad medverkade Räddningstjänsten på den stora Hem & Villa-mässan. Syftet med vårt deltagande var att ge information till besökare om brandsäkerhet i hemmet. För att få folk att förstå hur snabbt det kan gå om olycka är framme hade vi vår förevisningscontainer på plats utanför entrén till mässan. Brand i olja i kastrull och hur man släcker fångade besökarnas uppmärksamhet. I år hade vi också ett informationstält på utsidan ihop med visningscontainern. Totalt besöktes mässan av personer. RSG:s personal gjorde ett utmärkt arbete och testades i alla väderleksförhållanden. Tack för er medverkan! Projektgruppen genom Jonas Lundqvist

19 JUL Kampanj Ljusbränderna i december månad har minskat i Storgöteborgs område. Förra året hade vi endast sju bränder orsakade av levande ljus. Vår kampanj där personalen från alla våra brandstationer är ute och pratar och informerar julhandlande människor är säkert en bidragande orsak till minskningen. Även i år var brandpersonalen ute vid två tillfällen. De svarade på frågor, pratade om brandskyddet i hemmet och delade ut julkort med uppmaningen att komma ihåg och släcka levande ljus! I vår julkampanj ingår också: Annonser och media Annonsering i GP, pressmeddelande, bioreklam under december månad. Medverkan i olika lokaltidningar. Vårt Göteborg bevakar ljusbränderna under december. Fastighetsförvaltare Information mailas ut till fastighetsförvaltare/föreningar med information om risker med glömda ljus, tänka på hur gammalt julpapper förvaras samt råd och tips om säkrare fyrverkeri samt information om brandvarnare. Medlemskommuner Tips till informatörerna i våra medlemskommuner om att länka till vår hemsida där det finns information om brandsäkerhet. Lundby Lindome Frölunda På vår publika hemsida ger vi tips och råd till allmänheten, samt där finns anslag att skriva ut som sedan kan sättas upp i bostaden och trapphus. Anna Dyne

20 RIM 2011 Årets guldtävling arrangerades i Göteborg under två dagar i november. Det bjöds på imponerande prestationer och poängrekord, så trots fyra återbud kort innan tävlingen blev den mycket lyckad. De tävlande startade första dagen med en gemensam frukost på Café Fenix för att ladda batterierna inför simningen. Där lyckades samtliga tävlande få bra tider och nervositeten släppte markant i gänget Efter en maffig lunchbuffé på restaurang Kanonen var det dags för styrkegrenarna på Kortedala station. Inledande momentet var knäböj. Där är det lite taktik inblandat eftersom du kan välja mellan att lyfta 150 kg en gång, eller 125 kg åtta gånger. Båda varianterna ger guld, men det sliter nog mer på krafterna att göra åtta lyft med tanke på konditionsgrenarna dag två. Christian Hedman som är EM-tvåa i bänkpress var hjälpdomare under styrkegrenarna. Kungsbackas kraftpaket såg lyftarsugen ut, så förhoppningsvis anmäler han sig till nästa RIM-tävling. Andra dagen på tävlingen inleddes med inomhusrodd. Även här finns en möjlighet till lite taktik då man får ställa motståndet på maskinen hur man vill. Som kuriosa brukar världsrekordhållaren Rob Wadell ha motståndet på ungefär fem när han ror 2000 m. Erik från Söderhamn fick bästa tiden i år på 6.33 och tjänade in fina extrapoäng. Även i löpningen gick det fortast för Erik som dock fick draghjälp av jakthunden Sahlmén de två första kilometrarna. De flesta tävlande räknade ut att de hade ungefär en halvminut sämre tid på löpningen än om de varit utvilade och sprungit samma distans. När totalpoängen räknats ihop efter löpningen visade det sig att Erik slagit nytt rekord. Han har en imponerande jämnhet i sin fysik, heja Norrland! Fredagskvällen spenderades sedan i samkväm med kamratmåltid och utgång. Det blev mycket skratt och många problem kom att lösas under kvällen. Ett varmt tack går till idrottsföreningen som sponsrade tävlingen ekonomiskt. Mikael Wennerbäck och våra frivilliga funktionärer förtjänar också ett omnämnande för sina insatser. Läs mer om tävlingen och se filmer på hemsidan: Erik Skåpdal och André Vinasco Arrangörerna En av guldisarna Namn: Martin Ödlan Sahlmén Vikt: 77 kg Kuriosa: Har sprungit till jobbet alla arbetspass sedan förra året. Blev pappa till Felix i september. Sprang 15 mil på 24 timmar under en löpartävling i Trollhättan för tio år sedan. Vilken gren var svårast? Knäböj, det är svårt att få till tekniken rätt. Känns medaljen relevant för jobbet? Ja det tycker jag absolut. Den avslöjar om du är allroundtränad. nästa träningsmål? Göteborgsvarvet! Har du suttit i fyllecell? Nej, aldrig! Martin Sahlmén var en av de tävlande som tog guldet

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 1. Joakim Nordh, Trelleborg 2. Ulf Magnusson, Göteborg 3. Thomas Fernemar, Trelleborg Mikael Ekdal, Trelleborg Johan Jönsson, Trelleborg Jimmy

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

k c bä r a m m a a H Len

k c bä r a m m a a H Len Lena Hammarbäck Med det här programmet kan du välja aktivitet på övningsfältet. Branschutställarna och Storstockholms brandförsvar finns på plats hela dagen. Kontaktuppgifter Tid och plats Konferensen

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Olycksundersökning Dödsbrand

Olycksundersökning Dödsbrand Olycksundersökning Dödsbrand Lindome 28 december 2012 Ref insatsrapport: 2012008212 Göteborg 2013-02-14 Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr: 222000-0752 Box 5204 Åvägen 2 031-335 26 00 Hemsida:

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2015:58 Infördes i författningssamlingen den 22 december 2015 Handlingsplan för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige beslutade 15

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Tisdagen den 3 september 2013, kl 15.30 17.00 Gårda brandstation, Göteborg.

Tisdagen den 3 september 2013, kl 15.30 17.00 Gårda brandstation, Göteborg. 1 (13) Tid och plats Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tisdagen den 3 september 2013, kl 15.30 17.00 Gårda brandstation, Göteborg. Ingrid Andreae (S), ordförande Christer Holmgren (M)

Läs mer

Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige Tid och plats Tisdagen den 16 juni 2015 kl 19.20 19.50, Ullevi Restaurang & Konferens Beslutande Ledamöter Göteborg Ingrid Andreae (S) Jonas Ransgård (M) Tord Karlsson (S), ordförande Elisabet Rothenberg

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VÅREN 2016 Vilken vår vi haft. Rättare sagt hela säsongen har varit helt fantastisk. Vi stod som segrare i båda våra serier. Vi har nått alla våra mål. Vi

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Brand på hotell Swania i Trollhättan

Brand på hotell Swania i Trollhättan Brand på hotell Swania i Trollhättan Bakgrund (LSO 3 kap, 10 ) Syftet (att lära) Uppdrag Ledningsperspektiv (beslutsfattande, samverkan) Taktik Kommunikation Risk Strategisk och normativ ledning Hotell

Läs mer

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet Rapport om framtagandet av övningskort till Mittuniversitetet Av: Peter Flobecker och Magnus Rudberg Handledare: Martin Neldén, Räddningsverket 0612-822 35 Innehållsförteckning: 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Hur används insatsstatistiken

Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Till riskanalyser Till arbetsgivare Vid utbildningar vid andra förvaltningar inom kommunen Info till egna anställda Till förebyggande verksamhet Kommunikation med andra myndigheter

Läs mer

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018?

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Villa Vik, Växjö, Kronoberg Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Workshop, Open Space, den 8 Mars 2014 Arrangör: Hela Sverige ska leva Kronoberg och Länsstyrelsen Kronoberg Processledning och dokumentation:

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Olycksundersökning nivå 2b Brand i förråd Östra Fridhemsgatan 4a-b 2011-01-20

Olycksundersökning nivå 2b Brand i förråd Östra Fridhemsgatan 4a-b 2011-01-20 HELSINGBORG Olycksundersökning nivå 2b Brand i förråd Östra Fridhemsgatan 4a-b 2011-01-20 Anledning till utredningen: Brand i förråd med omfattande rökutveckling i trapphus på Östra Fridhemsgatan 4a-b,

Läs mer

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Kapitel 1 Inledning Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första paragraf att denna lag syftar till att i

Läs mer

Tusen tusen tack! Tusen tack till MinStoraDag s Maria Bah Schilling som alltid varit lika trevlig och hjälpsam, och varit med på alla event!

Tusen tusen tack! Tusen tack till MinStoraDag s Maria Bah Schilling som alltid varit lika trevlig och hjälpsam, och varit med på alla event! Tusen tusen tack! Det är med gråten i halsen, fortfarande, jag skriver detta tackbrev till Er alla inblandade i att göra lördagens Jonsters Charity event så fantastiskt! Efter sex månaders hårt arbete

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Detta var bra 333 Varierat program teori/övningar. Positiva och inspirerande ledare. Bra grupp: åldersblandat o könsfördelat. Öppenhet i gruppen.

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Sammanfattning Damgolf 2015

Sammanfattning Damgolf 2015 Sammanfattning Damgolf 2015 Damernas säsongsavslutning 2015-09-26 Vilken härlig avslutningskväll Säsongen 2015 avslutades med golftävling, mingel, puttningstävling, prisutdelning, lotteri och en god middag

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

Utvärdering av grannsamverkansbilen

Utvärdering av grannsamverkansbilen Utvärdering av grannsamverkansbilen 2015 Grannsamverkansbilen i Danderyd 5 augusti 2014 startade verksamheten med grannsamverkansbil i Danderyds kommun. Det är ett projekt som drivs i samarbete mellan

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR KARLSTAD KARLSTAD CCC FREDAG 12 MAJ

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR KARLSTAD KARLSTAD CCC FREDAG 12 MAJ KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR Du är inbjuden till... 2017 KARLSTAD KARLSTAD CCC FREDAG 12 MAJ NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 12 maj är det dags för HR-Dagen på Karlstad CCC i Karlstad.

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

Olycksutredning

Olycksutredning www.rsgbg.se Olycksutredning Dödsbrand Gåsagången, Hisingen Göteborg 29 mars 2014 Olycksutredning Dödsbrand Gåsagången, Hisingen Göteborg 29 mars 2014 Referens insatsrapport: 2014001713 Uppdragsgivare:

Läs mer

Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem

Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem Det som har varit positivt för mig med Hämta Hem att det har varit en väldigt positiv ton i projektet och att man har träffat nya människor, som ger

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Vi vill finnas med på festivaler, marknader, torg. och i nattlivet! www.bussmissionen.se

Vi vill finnas med på festivaler, marknader, torg. och i nattlivet! www.bussmissionen.se Vi vill finnas med på festivaler, marknader, torg och i nattlivet! www.bussmissionen.se Bakom Cafébussens arbete finns Bussmissionen, som är en kristen ideell förening som startade 2003, med representanter

Läs mer

Förbundsfullmäktige 2015-11-24

Förbundsfullmäktige 2015-11-24 1 (15) Tid och plats Tisdagen den 24 november 2015 kl 18.00 18.32, Gårda brandstation. ande Ledamöter Göteborg Tord Karlsson (S), ordförande Hampus Magnusson (M) Mats Arnsmar (S) Maria Rydén (M) Mölndal

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Nu kommer våren! Sandgren Linda

Nu kommer våren! Sandgren Linda Sandgren Linda Från: SOK [svenskaolympier@sok.se] Skickat: den 24 september 2015 10:42 Till: Sandgren Linda Ämne: Nytt från Svenska Olympier april 2015 Om du inte kan läsa detta mail, klicka här. Nu kommer

Läs mer

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag.

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag. Nätverka med hjärtat och gör bättre affärer Helene Engström Innehåll Om nätverk...7 Nätverka med vem?...10 Nätverka lagom...12 Var hittar jag nätverk?... 15 Professionella affärsnätverk...16 Nätverka internationellt...22

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014 Nyhetsbrev nr 4 Den 28 oktober 2014 I det här nyhetsbrevet kan du läsa om satsningen i Program för samverkan Stockholmsregionen där flera samhällsaktörer tillsammans stärker förmågan att samverka vid olika

Läs mer

Olycksundersökning Brand i byggnad, Lindome Mölndals kommun den 26 April Årssekvensnummer Göteborg

Olycksundersökning Brand i byggnad, Lindome Mölndals kommun den 26 April Årssekvensnummer Göteborg Olycksundersökning Brand i byggnad, Lindome Mölndals kommun den 26 April 2012 Årssekvensnummer 2012002483 Göteborg 2012-09-21 Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr: 222000-0752 Box 5204 Åvägen 2 031-335

Läs mer

Du behövs! HÄFA i 5:an Händelsebaserat förebyggande arbete. Lärarhandledning för skolan

Du behövs! HÄFA i 5:an Händelsebaserat förebyggande arbete. Lärarhandledning för skolan 120516 Du behövs! HÄFA i 5:an Händelsebaserat förebyggande arbete Räddningstjänsten Storgöteborg 2009 Lärarhandledning för skolan 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Mål/syfte med materialet 4 1. Hur du

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Olycksutredning. Metod En olycksutredningsprocess genomförs i tre faser: Datainsamling Analys Åtgärdsförslag

Olycksutredning. Metod En olycksutredningsprocess genomförs i tre faser: Datainsamling Analys Åtgärdsförslag Olycksutredning Typ av olycka: Brand i källarförråd i flerbostadshus Objekt och orsak: A1b4 Diarie nr: 2010000777 Förlopp: A6B6C2 Insatsrapport nr: 201000681 Datum och tid: 2010-12-01, kl:15:03 Utredare:

Läs mer

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi!

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Under november månad har vi fortsatt med demokratiutbildning för ledningsgrupperna i förvaltningarna. Detta var årets sista tillfälle för demokratiutbildning!

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Uppföljning Inspirationsträff den 24 september 14, kl 9. 15. Medborgarhuset, Lycksele Målgrupp: civila samhället med representanter för pensionärsföreningar,

Läs mer

Bilbrand i en gasdriven personbil på

Bilbrand i en gasdriven personbil på Bilbrand i en gasdriven personbil på Lysekil 2013-01-22 Söndagen den 30 december kl. 07:50:55 Får SOS in ett larm om brand i personbil på adressen. Räddningstjänsten i Skaftö larmas till branden 07:51:33.

Läs mer

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör STARTSIDA ARTIKLAR BRANSCHNYTT REDAKTIONEN ANNONSERA PRENUMERERA EVENEMANGSKALENDERN SENASTE NUMRET SSQ AWARD BRANSCHNYTT

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

E bra skydd mot brand skapar trygghet för dig och dina grannar. Med hjälp av vår broschyr och Eidars webbsida finner du svaren.

E bra skydd mot brand skapar trygghet för dig och dina grannar. Med hjälp av vår broschyr och Eidars webbsida finner du svaren. Viktig information om brandskyddet och säkerheten i din bostad E bra skydd mot brand skapar trygghet för dig och dina grannar. Med hjälp av vår broschyr och Eidars webbsida finner du svaren. E bra skydd

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

Populärt på internet. 56 Kampanjguide

Populärt på internet. 56 Kampanjguide Populärt på internet Omsättningen på vad som är inne på nätet är ganska stor. Nedan finns ett par populära webbplatser och så kallade communities (nätmötesplatser) där det finns möjlighet att bedriva kampanj

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna Lärgruppsplan Allt kommunicerar Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Allt kommunicerar.

Läs mer

Samlat GRepp. Samlat GRepp på. Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! 4 april 2007 på Storan

Samlat GRepp. Samlat GRepp på. Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! 4 april 2007 på Storan Samlat GRepp Samlat GRepp på 4 april 2007 på Storan Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! Vi vill tacka alla som deltog under konferensen den 4 april på Stora teatern det blev en kanondag! Dagen började

Läs mer

TRAVEL&TASTE. Conventum Arena, Örebro 13 februari 2016. En mässa med resor och världens kök

TRAVEL&TASTE. Conventum Arena, Örebro 13 februari 2016. En mässa med resor och världens kök TRAVEL&TASTE Conventum Arena, Örebro 13 februari 2016 En mässa med resor och världens kök SMAKA PÅ VÄRLDEN! Ready for take off? Travel & Taste är mässan där du som utställare serverar dina besökare smaker

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

Ta din företagsgolf till en ny nivå!

Ta din företagsgolf till en ny nivå! Ta din företagsgolf till en ny nivå! På Vasatorps Golfklubb erbjuder vi professionella företagsarrangemang där vi tar hand om alla förberedelser och hela er dag så att ni kan fokusera på det viktigaste

Läs mer