Organisationer och förändring. Henrik Ifflander VT2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisationer och förändring. Henrik Ifflander VT2014"

Transkript

1 Organisationer och förändring Henrik Ifflander VT2014

2 Huvudfrågor i organisationsteori organisation människa rationalitet icke-rationalitet stabilitet förändring

3 Makt... Direkt makt - handlingsmakt, Weber Indirekt makt - Foucault, disciplinerande, experter, tankarna, kunskapen, normer, det kognitiva

4 ...och med ett organisationsteoretiskt perspektiv går det att förklara enheter vilka är aktörerna relationer hur ser (makt)relationerna ut mekanismer hur förklara förändring

5 Nyinstitutionalism handlar om Att förstå organisationers strukturer och förändring utifrån deras kontext med dess regler och historia med betoning på kontextens: kultur, kognitiva scheman, normer, idéer, praktiker

6 Vilka frågor ställer NI? organisationer verkar likna varandra inom ett organisationsfällt vissa praktiker och idéer verkar vara starka och förgivettagna och reproducerar sig själva

7 Vad är institutioner?

8 Vad är en institution? ett etablerat sätt att göra och förstå saker på, mönster för kollektiv handling mer än en vana eller rutin mellan tex kompisar mer än det omedelbart personliga och lokala

9 Vad är en institution? alltså kollektiv och långvarig förändras ofta långsamt

10 Vad är en institution? en institution växer fram genom interaktion institutioner är ej direkt medvetet skapade

11 Vad är en institution? Zucker rule-like social facts

12 Vad är en institution? Berger & Luckmann vad som bör göras på vilket sätt + roller - vem bör göra vad

13 Vad är en institution? Richard W. Scott reglerande - regler, övervakning, tvingande normativ - värden, normer, moral, förväntningar kulturell/kognitiv - delad förståelse, socialt konstruerade ramar av mening

14 Om ni glömmer allt: den enklaste sammanfattningen av institution: förgivettagna regler som alla känner till

15 Organisation Institution en konkret enhet en regel nationalstaten Sverige statssystemet IKEA kapitalism hemtjänstenheten könsmaktsordningen spelarna spelreglerna

16 Varför Nyinstitutionell teori?

17 Varför nyinstitutionalism? Organisationers miljö Organisationer konkurrerar Anpassar sig för att bli effektiva och legitima

18 Varför nyinstitutionalism? Teknisk omgivning råvaror leverantörer teknik efterfrågan Organisationsförändringar är rationella lösningar i relation till omgivningen för att öka effektiviteten

19 Varför nyinstitutionalism? Institutionell omgivning - org. spelregler regler rutiner normer kultur Organisationer söker legitimitet från omgivningen

20 Varför nyinstitutionalism? så Förändring Handling Makt kan inte förstås inifrån organisationen bara

21 Nyckelbegrepp i Nyinstitutionell teori

22 Legitimitet Meyer & Rowan (1977) organisationer måste leva upp till olika normer och värderingar för att anses legitima för att passa in i sammanhanget och den institutionella ordningen (Berger & Luckmann) ingen teknisk resurs

23 Rationaliserade myter Meyer & Rowan (1977) för att få legitimitet, anpassar organisationer sig till rationaliserade myter = organisationsrecept

24 Rationaliserade myter - exemplet New Public Management nyliberalism i sociala/humanistiska rel. konkurrens mellan tjänsteproducenterna kontrakt beställare-utförare valfrihet - kvasimarknad utvärderingssamhället Idéen om NPM sprider sig mellan kommuner

25 Organisationsfält organisationer som gör ungefär samma saker utgör ett fält varför blir organisationer inom ett fält så lika varandra? stabilitet

26 Organisationsfält inte bara de organisationer som har direkt koppling påverkar andra inom fältet organisationer som skapar värden och resurser av olika typer påverkar, tex inte bara kapitalistiska företag som konkurrerar

27 Organisationsfält - exempel vertikalt: en mindre ort med ett dominerande företag - gruva-underleverantörer-fack-kommun -byggbolag horisontellt: en bransch

28 Imitation, adoptera, isomorphism DiMaggio och Powell homogenitetsteori tvingande normativ mimetisk

29 Särkoppling, lös koppling att skydda den dagliga aktiviteten eller kärnverksamheten från anpassning till olika rationaliserade myter kan finnas konflikt mellan olika institutionella krafter som inte samtidigt går att implemetera

30 Spridning och överföring av idéer imitationen (mimetisk) verkar skapa stabilitet - förändring? också idéerna verkar färdiga - hur sker då förändring? var och hur sker produktionen av idéerna?

31 Homogenisering och konvergens...en minskad variation av organisationsstrukturer, modeller och ideologi

32 Filosofiska grunder i NI socialkonstruktivism idealism aktörer och intressen skapas av den institutionella ordningen

33 ...och med ett organisationsteoretiskt perspektiv går det att förklara enheter vilka är aktörerna Fokus på hur reglerna möjliggör vissa beteenden och stabilitet. Institutionerna ses nästan som skapande enheter relationer hur ser (makt)relationerna ut Var finns makten i det nytinstitutionella perspektivet? Vem producerar nya idéer? Organisationerna påverkas av institutionell ordning och kontext. mekanismer hur förklara förändring Institutionerna/idéerna driver på. Se nyckelbegreppen i NIteorin

34 Huvudfrågor i organisationsteori och Nyinstitutionell teori? organisation människa rationalitet icke-rationalitet stabilitet förändring

35 Sammanfattning av teoretiker Göran Ahrne sociologiskt perspektiv Fredrick Taylor Henri Fayol de rationella ingenjörerna Meyer & Rowan kontexten DiMaggio & Powell den kulturella och förändring

36 Sociologisk Sammanfattning enheter - organisationer som sociala kollektiva enheter som länkar ihop människor och tillhandahåller mallarna för interaktion relationer - direkt och indirekt makt, tvingande/beslutad och kulturell/kognitiv förändring - organisationer påverkar varandra och anpassar sig efter idéer och normer inte bara teknisk konkurrens

Organisationer och Makt. Henrik Ifflander VT2014

Organisationer och Makt. Henrik Ifflander VT2014 Organisationer och Makt Henrik Ifflander VT2014 sammanfattning av föregående föreläsning för att få något gjort krävs samarbete i organiserad form organisationer är de länkar som binder samman människor

Läs mer

Organisationsteori. Distanskurs samhällsentreprenörskap 16/11-09

Organisationsteori. Distanskurs samhällsentreprenörskap 16/11-09 Organisationsteori Distanskurs samhällsentreprenörskap 16/11-09 Varför relevant med organisationsteoretiska perspektiv? Alternativa perspektiv möjliggöra utveckling Kritisk analys Förståelse av egen praktik

Läs mer

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget Socionomen i sitt skilda förutsättningar och varierande Förstå och känna igen förutsättningar, underbyggande idéer och dess påverkan på yrkesutövandet. Att förstå förutsättningarna, möjliggör att arbeta

Läs mer

Det svenska politiska systemet. Politik och förvaltning

Det svenska politiska systemet. Politik och förvaltning Det svenska politiska systemet Politik och förvaltning Uppläggning Centrala begrepp: byråkrati och offentlig förvaltning Teorier om förvaltningens roll Legitimitet och offentlig förvaltning Byråkrati ett

Läs mer

Organisationer och det omgivande samhället

Organisationer och det omgivande samhället Organisationer och det omgivande samhället Litteratur: Castells, Informationsnätet samhället ryggrad, Ord & Bild nr 6, 2000 Jacobsen & Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, Studentlitteratur,

Läs mer

Intressant också att kolla brytningar mellan ett kritiskt perspektiv och ett mainstreamperspektiv

Intressant också att kolla brytningar mellan ett kritiskt perspektiv och ett mainstreamperspektiv Föreläsning 25 januari, Jonas Temat idag är halvgamla teoribildningar inom organisationsteori och näraliggande områden. När man gör ett utdrag så här, så kan det vara lite svårt med den röda tråden. Men

Läs mer

Introduktion till policyanalys. Introduktion till policyanalys. Idéer och offentlig politik

Introduktion till policyanalys. Introduktion till policyanalys. Idéer och offentlig politik Introduktion till policyanalys Introduktion till policyanalys Idéer och offentlig politik Uppläggning Olika perspektiv på idéers roll för utvecklingen av policy Analys av innovationspolitik Begrepp och

Läs mer

Organisation, bildning och profession, OPUS. 7,5 högskolepoäng. Provmoment: Salstentamen 1 Ladokkod: 11OU10 Tentamen ges för: OPUS Kull ht 14

Organisation, bildning och profession, OPUS. 7,5 högskolepoäng. Provmoment: Salstentamen 1 Ladokkod: 11OU10 Tentamen ges för: OPUS Kull ht 14 Organisation, bildning och profession, OPUS 7,5 högskolepoäng Provmoment: Salstentamen 1 Ladokkod: 11OU10 Tentamen ges för: OPUS Kull ht 14 TentamensKod: Tentamensdatum: 3 oktober 2014 Tid: 09.00-10.30

Läs mer

Organisation Civilekonomprogrammet år 1

Organisation Civilekonomprogrammet år 1 Organisation Civilekonomprogrammet år 1 Organisationsutveckling Förändring och lärande i organisationer Birgitta Sköld HT-2011 IEI/Företagsekonomi Linköpings Universitet Syftet med dagens föreläsning Presentera

Läs mer

Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. Chris von Borgstede Psykologiska institutionen, EPU Göteborgs universitet Betydelsen av attityder, normer och vanors. 1 2 Vem är jag? Chris von Borgstede

Läs mer

Provmoment: Salstentamen 1 Ladokkod: 11OU11 Tentamen ges för: OPUS Kull ht 16. TentamensKod: Tentamensdatum: 30 september 2016 Tid:

Provmoment: Salstentamen 1 Ladokkod: 11OU11 Tentamen ges för: OPUS Kull ht 16. TentamensKod: Tentamensdatum: 30 september 2016 Tid: Organisation och profession, OPUS 7,5 högskolepoäng Provmoment: Salstentamen 1 Ladokkod: 11OU11 Tentamen ges för: OPUS Kull ht 16 TentamensKod: Tentamensdatum: 30 september 2016 Tid: 09.00-10.30 Totalt

Läs mer

Chris von Borgstede

Chris von Borgstede 2010-11-02 Chris von Borgstede Psykologiska institutionen Göteborgs universitet Vänligen stäng av mobilen 1 Läsanvisning: Eagly & Kulesa: Attitudes, attitude structure, and resistance to change Biel, Larsson

Läs mer

KAPITEL 6 OMVÄRLD KONTEXTEN SOM KRINGGÄRDAR VERKSAMHETEN

KAPITEL 6 OMVÄRLD KONTEXTEN SOM KRINGGÄRDAR VERKSAMHETEN KAPITEL 6 OMVÄRLD KONTEXTEN SOM KRINGGÄRDAR VERKSAMHETEN 1 För att kunna gå vidare måste vi veta var vi befinner oss just nu Är vi framgångsrika eller bara bra eller.. 2 VARFÖR BRY SIG OM OMVÄRLDEN? BEROENDE

Läs mer

Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv.

Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. 2008-12-02 Chris von Borgstede Psykologiska institutionen, EPU Göteborgs universitet 1 Dagens

Läs mer

Provmoment: Salstentamen 1 Ladokkod: 11OU11 Tentamen ges för: OPUS Kull ht 15. TentamensKod: Tentamensdatum: 2 oktober 2015 Tid:

Provmoment: Salstentamen 1 Ladokkod: 11OU11 Tentamen ges för: OPUS Kull ht 15. TentamensKod: Tentamensdatum: 2 oktober 2015 Tid: Organisation och profession, OPUS 7,5 högskolepoäng Provmoment: Salstentamen 1 Ladokkod: 11OU11 Tentamen ges för: OPUS Kull ht 15 TentamensKod: Tentamensdatum: 2 oktober 2015 Tid: 09.00-10.30 Totalt antal

Läs mer

Kvalitetsstämpeln. Arbetsmiljöarbete som legitimitetsskapare. Martin Arleskär & Frida Broman

Kvalitetsstämpeln. Arbetsmiljöarbete som legitimitetsskapare. Martin Arleskär & Frida Broman Sociologiska institutionen Sociologi C: arbetsliv, organisation & personal Kandidatuppsats HT 2012 Kvalitetsstämpeln Arbetsmiljöarbete som legitimitetsskapare Martin Arleskär & Frida Broman HANDLEDARE

Läs mer

Metod. Narrativ analys och diskursanalys

Metod. Narrativ analys och diskursanalys Metod Narrativ analys och diskursanalys Narrativ analys Berättande Som en metafor för människans liv Som en grundläggande form för tänkande och meningsskapande Handlingar som del av berättelser Berättande

Läs mer

Organisationskommunikation3

Organisationskommunikation3 Organisationskommunikation3 MKGB20 HT10 Organisationsteorier Tvärvetenskap (psykologi, sociologi, statskunskap, ekonomi, naturvetenskap Flera nivåer (individ-, organisations- och interorganisatorisk nivå)

Läs mer

EXAMENSARBETE. Anställdas upplevelse av förändringsarbete. En fallstudie om byte av affärssystem i kommunal sektor

EXAMENSARBETE. Anställdas upplevelse av förändringsarbete. En fallstudie om byte av affärssystem i kommunal sektor EXAMENSARBETE Anställdas upplevelse av förändringsarbete En fallstudie om byte av affärssystem i kommunal sektor Sandra Karlström Anna Pakisjärvi-Forsberg 2013 Civilekonomexamen Civilekonom Luleå tekniska

Läs mer

Internationell politik 1

Internationell politik 1 Internationell politik 1 Föreläsning 3. Teoretiska perspektiv: Konstruktivism och alternativa inriktningar Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Konstruktivism Konstruktivismens centrala påståenden: 1. Värden

Läs mer

Abrahamsson B & Andersen J.A.: Organisation. Att beskriva och förstå organisationer. Upplaga 4, förnyad och utökat. 2005. Liber AB.

Abrahamsson B & Andersen J.A.: Organisation. Att beskriva och förstå organisationer. Upplaga 4, förnyad och utökat. 2005. Liber AB. Statvetenskapliga fakulteten Urvalsprov i allmän statslära Linjen för forskning i administration och organisation Bedömningsgrunderna Sommar 2010 Litteraturprov Abrahamsson B & Andersen J.A.: Organisation.

Läs mer

ORGANISATIONSHÄLSA. - vad är det och hur kan man arbeta med det? Vi frågar oss hur organisationen fungerar och mår?

ORGANISATIONSHÄLSA. - vad är det och hur kan man arbeta med det? Vi frågar oss hur organisationen fungerar och mår? ORGANISATIONSHÄLSA - vad är det och hur kan man arbeta med det? Folkhälsa Individhälsa Organisationshälsa Vad är det? Vi frågar oss hur organisationen fungerar och mår? - Vad säger statistiken? - Vad säger

Läs mer

Fö5 Processer och organisation

Fö5 Processer och organisation Disposition Fö5 Processer och organisation Processer och IT SVP1 Ulf Melin Informatik, IEI, LiU ulf.melin@liu.se Processer och organisation Ett organisationsteoretiskt sammanhang Ta vid från introduktion

Läs mer

Ännu ett mode? Övergången till aktivitetsbaserat arbetssätt

Ännu ett mode? Övergången till aktivitetsbaserat arbetssätt Examensarbete Ännu ett mode? Övergången till aktivitetsbaserat arbetssätt Författare: Malin Gustafsson, Ann Kugelberg, Fredrika Larsson Handledare: Kjell Arvidsson Examinator: Mikael Lundgren Termin: VT

Läs mer

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su. Litteracitet på flera språk Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.se Brian Street 1984, 1993 New Literacy Studies (tidigt 80 tal) New

Läs mer

Räntefritt sparande. Examensarbete. Våren 2014. Sektionen för Hälsa och Samhälle Företagsekonomi Bank och Finans/Revisor och Controller

Räntefritt sparande. Examensarbete. Våren 2014. Sektionen för Hälsa och Samhälle Företagsekonomi Bank och Finans/Revisor och Controller Examensarbete Våren 2014 Sektionen för Hälsa och Samhälle Företagsekonomi Bank och Finans/Revisor och Controller Räntefritt sparande En kvalitativ studie som berör svenska bankers förhållningssätt till

Läs mer

Socialpolitik och välfärd

Socialpolitik och välfärd Socialpolitik och välfärd Socialpolitiska klassiker 2014-01-23 Zhanna Kravchenko Socialpolitiska teorier bygger på olika perspektiv: Ekonomiska argument om produktiva & finansiella grunder och Vs effektivitet

Läs mer

Organisationskultur. Organisationskulturer och kommunikation. Kultur (Schein 1985) företagskultur. Teori Z (Ouchi 1981)

Organisationskultur. Organisationskulturer och kommunikation. Kultur (Schein 1985) företagskultur. Teori Z (Ouchi 1981) Organisationskultur Organisationskulturer och kommunikation Jacobsen och Thorsvik kap. 4 & 8 Wahl kap 6 Medel för att förbättra resultat Förebild: Japanska företag Betonar Samarbete Medverkan Kommunikation

Läs mer

Förvaltningspolitik - sammanfattning

Förvaltningspolitik - sammanfattning Förvaltningspolitik - sammanfattning Förvaltningspolitik 12.12.2011 Svenska social- och kommunalhögskolan Traditionella förvaltningsmyndigheter Ministerstyre, en av de mera hierarkiska organisationerna

Läs mer

Samverkan på gott och ont ledarskapets betydelse Susanna Johansson

Samverkan på gott och ont ledarskapets betydelse Susanna Johansson Samverkan på gott och ont ledarskapets betydelse Susanna Johansson Intra-organisatorisk (inom org.) Inter-organisatorisk (mellan org.) Intra-sektoriell (offentlig, privat eller ideell sektor) - Offentlig

Läs mer

Organisationsteori (7,5hp) Föreläsare Sociologiska institutionen, Uppsala universitet Box 624, Uppsala. Kursens upplägg.

Organisationsteori (7,5hp) Föreläsare Sociologiska institutionen, Uppsala universitet Box 624, Uppsala. Kursens upplägg. Organisationsteori (7,5hp) Introduktion Föreläsare Sociologiska institutionen, Uppsala universitet Box 624, 751 26 Uppsala Michael Allvin (kursansvarig) e-post. michael.allvin@soc.uu.se tel. 018-471 51

Läs mer

Flextid En kvalitativ studie om hur flextid påverkar organisationers legitimitet

Flextid En kvalitativ studie om hur flextid påverkar organisationers legitimitet Kandidatuppsats Flextid En kvalitativ studie om hur flextid påverkar organisationers legitimitet Författare: Anna Gottfridsson 920226 Adam Skoog 900615 Handledare: Annika Schilling Examinator: Anna Stafsudd

Läs mer

AVREGLERINGEN AV APOTEKSMONOPOLET

AVREGLERINGEN AV APOTEKSMONOPOLET Examensarbete Juni - 2011 Ekonomie kandidatuppsats, 15 hp Management Studenter: Cecilia Drott Matilda Zettergren Handledare: Kajsa Lindberg AVREGLERINGEN AV APOTEKSMONOPOLET En studie av de enskilda aktörernas

Läs mer

C-UPPSATS. Utformning av mål i kommunala förvaltningars balanserade styrkort

C-UPPSATS. Utformning av mål i kommunala förvaltningars balanserade styrkort C-UPPSATS 2008:255 Utformning av mål i kommunala förvaltningars balanserade styrkort - en fallstudie i Luleå kommun. Elin Holma Jessica Mella Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Idéburet Offentligt Partnerskap

Idéburet Offentligt Partnerskap Masteruppsats i offentlig förvaltning [HT14] Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Författare: Azadeh Pezeshk Handledare: Patrik Zapata Examinator: Vicky Johansson Idéburet Offentligt Partnerskap

Läs mer

Operatörer och användargränssnitt vid processtyrning

Operatörer och användargränssnitt vid processtyrning Operatörer och användargränssnitt vid processtyrning Normativa och beskrivande analyser Uppsala universitet @ 2003 Anders Jansson Sammanfattning kap. 1 Sociotekniska system Många olika grupper av användare

Läs mer

Företag och marknad. Marknad och marknadsföring (10 och 17 april)

Företag och marknad. Marknad och marknadsföring (10 och 17 april) Företag och marknad Marknad och marknadsföring (10 och 17 april) Beskrivning av ditt företag Hur har ni beskrivit ert valda företag? Vilka begrepp har använts? Lämna in Begrepp Vad är företagsekonomi?

Läs mer

Yttre påverkan inre anpassning En kvalitativ fallstudie av Biblioteket.se vid Stockholms stadsbibliotek

Yttre påverkan inre anpassning En kvalitativ fallstudie av Biblioteket.se vid Stockholms stadsbibliotek MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2010:28 ISSN 1654-0247 Yttre påverkan inre anpassning En kvalitativ fallstudie

Läs mer

New Public Management - en utmaning för hemvården?

New Public Management - en utmaning för hemvården? Sociologiska institutionen Sociologi med inriktning arbetsliv, organisation och personal C Kandidatuppsats VT-14 New Public Management - en utmaning för hemvården? En studie om hur en kommunal hemvårdsorganisation

Läs mer

Styrningsproblemet och de nya styrformerna

Styrningsproblemet och de nya styrformerna Styrningsproblemet och de nya styrformerna Förvaltningspolitik 7.11.2011 Svenska social- och kommunalhögskolan De förändrade styrsystemen, vad innebär förnyelsen? Styrningstänkandets förändring 1960-70:

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVM21 HT13 Handledare: Håkan Magnusson Samordningsförbundet Välfärd i Nacka - En arena mittemellan En illustrativ fallstudie baserad på begrepp från

Läs mer

Flickors sätt att orientera sig i vardagen

Flickors sätt att orientera sig i vardagen Flickors sätt att orientera sig i vardagen av Emily Broström Flickor och pojkar konstruerar sina identiteter både med och mot varandra. Man försöker förstå sig själv i förhållande till andra, men under

Läs mer

OFFENTLIG FÖRVALTNING

OFFENTLIG FÖRVALTNING OFFENTLIG FÖRVALTNING Arbeta i demokratins tjänst -styra samhällsutvecklingen -förändra eller bevara medborgarnas levnadsvillkor (ideologiskt, praktiskt) Den organisation av myndigheter som ska bereda

Läs mer

Kommunikationsmoden. En kvalitativ studie om kommunikationskonsulter i Sverige JULIA PETERSSON & EMMA RAGNARSSON

Kommunikationsmoden. En kvalitativ studie om kommunikationskonsulter i Sverige JULIA PETERSSON & EMMA RAGNARSSON Kurskod: SKOK01 Termin: Vårterminen 2015 Handledare: Cecilia Cassinger Examinator: Sara von Platen Kommunikationsmoden En kvalitativ studie om kommunikationskonsulter i Sverige JULIA PETERSSON & EMMA RAGNARSSON

Läs mer

Svenska apotekskedjors implementering av svensk Good Pharmacy Practice bara prat eller realitet?

Svenska apotekskedjors implementering av svensk Good Pharmacy Practice bara prat eller realitet? Magisteruppsats, VT-12 Handledare: Kajsa Lindberg David Antonsson Svenska apotekskedjors implementering av svensk Good Pharmacy Practice bara prat eller realitet? En fallstudie om organisationers sätt

Läs mer

Förförande idéer. kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården

Förförande idéer. kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården Förförande idéer kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården Företagsekonomiska institutionen Box 7080 220 07 Lund ISBN 91-628-3777-X Guðbjörg Erlingsdóttir Tryckt av KFS AB Lund 1999 I minningu langömmu

Läs mer

Individuell prestationsbaserad lön inom det offentliga: Teori och Praktik. 24 april 2014. Teresia Stråberg IPF AB

Individuell prestationsbaserad lön inom det offentliga: Teori och Praktik. 24 april 2014. Teresia Stråberg IPF AB Individuell prestationsbaserad lön inom det offentliga: Teori och Praktik 24 april 2014 Teresia Stråberg IPF AB Hur kom det sig att vi började lönesätta individuellt? 1980-talet 1:a vågen av kritik & lösningar

Läs mer

Managementbyråkrati. Ett kritiskt perspektiv på kvalitetsstyrning

Managementbyråkrati. Ett kritiskt perspektiv på kvalitetsstyrning Managementbyråkrati Ett kritiskt perspektiv på kvalitetsstyrning Vad är managementbyråkrati? En ny typ av byråkrati som använder sig av näringslivsinspirerade modeller ( management ) för att utföra sekundära

Läs mer

Högskolan i Gävle 2002-01-10 Institutionen för ekonomi Organisation B 5 p. Förändringen

Högskolan i Gävle 2002-01-10 Institutionen för ekonomi Organisation B 5 p. Förändringen Högskolan i Gävle 2002-01-10 Institutionen för ekonomi Organisation B 5 p Förändringen När förändringens vindar blåser, bygger somliga vindskydd och andra vindkraftverk. Maria Skoglund 660907 maria.skoglund@nordea.se

Läs mer

Läroplanen som diskussionsunderlag

Läroplanen som diskussionsunderlag Läroplanen som diskussionsunderlag FD Helena Rajakaltio helena.rajakaltio@uta.fi Tammerfors universitet 25.5.15 Utbildningspolitiska förändringar fr.o.m 1990-talet Från välfärdssamhälle till konkurrenssamhälle

Läs mer

Delkursplan för specialkurs Organisation, samhälle och förändring, 6 hp, GN (Organisation, Society and Change, FC, 6 ECTS)

Delkursplan för specialkurs Organisation, samhälle och förändring, 6 hp, GN (Organisation, Society and Change, FC, 6 ECTS) Stockholms Universitet, Sociologiska institutionen VT 09 Senast uppdaterat: 2008-12-15. Delkursplan för specialkurs Organisation, samhälle och förändring, 6 hp, GN (Organisation, Society and Change, FC,

Läs mer

Implementering. Urban Markström Institutionen för socialt arbete Umeå universitet

Implementering. Urban Markström Institutionen för socialt arbete Umeå universitet Implementering Urban Markström Institutionen för socialt arbete Umeå universitet Lärdom från 50 års implementationsforskning: Det blir aldrig som man tänkt sig!! 2011-09-12 Institutionen för socialt arbete

Läs mer

Kognition i aktivitet

Kognition i aktivitet Kognition i aktivitet Ann Björkdahl Leg Arbetsterapeut, Docent 1 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Arbetsterapi och Fysioterapi, Rehabiliteringsmedicin 2 Ersta Sköndal Högskola, Campus Bräcke 3 Sahlgrenska

Läs mer

Ekonomistyrning. IKEA: Vår vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna...

Ekonomistyrning. IKEA: Vår vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna... Ekonomistyrning Kapitel 16 och 26 ingår inte I kursen! Inledande begrepp Företag affärsdrivande verksamhet i bolagsform Vad är det övergripande målet med att driva ett företag? Ekonomi hushållning med

Läs mer

Servicemanagement -Vad

Servicemanagement -Vad Servicemanagement -Vad innebär det? Utveckling av tankar kring konceptet Service Management. Med utgångspunkt i Richard Normanns bok med samma namn! MvS 2006 1 Vad är Servicemanagement? Ledning och administration

Läs mer

Foucaults blick på. makt och aktörskap Magnus Hörnqvist

Foucaults blick på. makt och aktörskap Magnus Hörnqvist Foucaults blick på makt och aktörskap Magnus Hörnqvist FOUCAULTPERSPEKTIVET Foucault själv: 1960-tal: diskurs 1970-tal: makt 1980-tal: subjekt Receptionen: 1980-tal: oerhört kontroversiell 1990-tal: central

Läs mer

Perspektiv och teorier i internationell politik

Perspektiv och teorier i internationell politik Risk och räddningsprogrammet Internationella relationer Perspektiv och teorier i internationell politik Varför måste vi läsa om teorier? Teorier är vägkartorna som tillåter oss att få ett begrepp om den

Läs mer

HfR- konferens 7-8 maj Högskolans omvärld

HfR- konferens 7-8 maj Högskolans omvärld HfR- konferens 7-8 maj 2015 Högskolans omvärld Egenskaper hos framgångsrika organisationer Ett institutionellt perspektiv: Utveckling och tillstånd förklaras av normer och värderingar som styr och påverkar

Läs mer

Teori, 9 hp, Sociologi II och Utredningssociologi II

Teori, 9 hp, Sociologi II och Utredningssociologi II 1 (6) Sociologiska institutionen Teori, 9 hp, Sociologi II och Utredningssociologi II Kursbeskrivning VT 2012 Denna delkurs ger en fördjupad presentation av de teoretiska perspektiv som behandlas i Sociologi

Läs mer

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Läroplanen för gymnasieskolan lyfter fram vikten av att eleverna ska kunna välja studie- och yrkesinriktning

Läs mer

Det behövs ju röster starka röster - en kvalitativ studie av nya förväntningar på kvinnojourerna

Det behövs ju röster starka röster - en kvalitativ studie av nya förväntningar på kvinnojourerna Det behövs ju röster starka röster - en kvalitativ studie av nya förväntningar på kvinnojourerna Av Nora Germundsson LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Kandidatuppsats (SOPA63) HT14 Handledare: Anna Angelin

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov B Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Medicinskt- och utvecklingspsykologiskt perspektiv

Medicinskt- och utvecklingspsykologiskt perspektiv Utvecklingsstörning Medicinskt perspektiv, utvecklingsstörning kan förstås som effekt av sjukdomar och skador Socialt perspektiv, utvecklingsstörning kan förstås som resultat av samhälleliga hinder och

Läs mer

INNEHÅLL Kapitel 1 Kvalitetssäkringsidén Kapitel 2 Studiens teoretiska referensram Kapitel 3 Studiens genomförande

INNEHÅLL Kapitel 1 Kvalitetssäkringsidén Kapitel 2 Studiens teoretiska referensram Kapitel 3 Studiens genomförande INNEHÅLL Kapitel 1 Kvalitetssäkringsidén 1 Kvalitetssäkringsidén 2 Hälso och sjukvården 1980-3 Kvalitetssäkringsidén och New Public Management 7 Avhandlingens uppläggning 10 Kapitel 2 Studiens teoretiska

Läs mer

Frivilligheten med frivilliga regler

Frivilligheten med frivilliga regler Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidat 15 hp Sociologi Höstterminen 2012 www.face Frivilligheten med frivilliga regler En kvalitativ studie av CSR Av: Elin Henschen & Alexandra

Läs mer

Oreglerad=Fri? En studie om Läkarkliniken. Abstract

Oreglerad=Fri? En studie om Läkarkliniken. Abstract Handelshögskolan i Stockholm BSc Kandidatuppsats inom Management VT 2011, 15 ECTS Oreglerad=Fri? En studie om Läkarkliniken Abstract The discrepancy in the rights for healthcare between undocumented migrants

Läs mer

Öresund: olycksfallsskador i betongelementfabrikerna Sverige

Öresund: olycksfallsskador i betongelementfabrikerna Sverige Skador/10 000 arbetsår 2013-09-03 Tar man risker - eller får man dem? Om individ, organisationsklimat och säkerhet Marianne Törner Forskningsledare Säkerhet, organisation och ledarskap, Arbets- och miljömedicin,

Läs mer

Professionalism i välfärden - Förutsättningar och tumregler ROBERT WENGLÉN

Professionalism i välfärden - Förutsättningar och tumregler ROBERT WENGLÉN Professionalism i välfärden - Förutsättningar och tumregler ROBERT WENGLÉN Agenda Varför är temat intressant och relevant? Reda ut några centrala begrepp Professioner, professionalisering och professionalism»

Läs mer

Det svenska politiska systemet. Reformprocesser i offentlig förvaltning

Det svenska politiska systemet. Reformprocesser i offentlig förvaltning Det svenska politiska systemet Reformprocesser i offentlig förvaltning Uppläggning Reformer och omprövning: idéer och trender Reform av den offentliga sektorns organisation: privatisering, om (eller av-)

Läs mer

HR-perspektivets kärna/grundfråga:

HR-perspektivets kärna/grundfråga: HUMAN RELATIONS s kärna/grundfråga: Vi vill kunna matcha företagets behov med mänskliga behov! Frågan vi ställer oss är alltså: -Vilka behov har människor och vilka behov har organisationer? Hur ska vi

Läs mer

Human Resources Business Partner

Human Resources Business Partner Human Resources Business Partner Diskrepansen mellan rollens krav och den organisatoriska verkligheten Jill Möllerström Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Pao), 15 h.p. Vt 2010 Handledare:

Läs mer

Utvärdering i teori och praktik. Göran Bostedt

Utvärdering i teori och praktik. Göran Bostedt Utvärdering i teori och praktik Göran Bostedt Samhället Politik Marknad Civilsamhälle Demokratins tre dimensioner Form (beslutfattandet) Innehåll (politik) Genomförande (förvaltning) Snabb samhällsförändring

Läs mer

PROGRAM. Hon Hen Han. en utställning om kön, genus och jämställdhet. Måndag torsdag 7.30 20.00 Fredag 7.30 19.00 Lördag 9.00 16.00

PROGRAM. Hon Hen Han. en utställning om kön, genus och jämställdhet. Måndag torsdag 7.30 20.00 Fredag 7.30 19.00 Lördag 9.00 16.00 PROGRAM Hon Hen Han en utställning om kön, genus och jämställdhet Måndag torsdag 7.30 20.00 Fredag 7.30 19.00 Lördag 9.00 16.00 PROGRAMÖVERSIKT Alla föredrag äger rum på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10.

Läs mer

Välkommen till Regeringen! - IT-konsulters översättning av en styrteknik

Välkommen till Regeringen! - IT-konsulters översättning av en styrteknik Välkommen till Regeringen! - IT-konsulters översättning av en styrteknik Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp, Anna Johansson Beatrice Elf Cikes Handledare: Gun-Britt Wärvik Maj,

Läs mer

Operatörer och användargränssnitt vid processtyrning

Operatörer och användargränssnitt vid processtyrning Operatörer och användargränssnitt vid processtyrning Effektivitet hos sociotekniska system Uppsala universitet @ 2003 Anders Jansson Målgrupper Användare av IT-system Industri- och kärnkraftsoperatörer

Läs mer

Krisberedskap och den enskildes ansvar hur går det ihop?

Krisberedskap och den enskildes ansvar hur går det ihop? MÖTESPLATS SO 2010 Krisberedskap och den enskildes ansvar hur går det ihop? Vilket ansvar har den enskilda människan för sin egen säkerhet och vilket ansvar kan vi förvänta oss att samhället tar? Det handlar

Läs mer

Hållbarhet bortom CSR. Magnus Frostenson Sustainability Circle Meeting 21 jan 2015

Hållbarhet bortom CSR. Magnus Frostenson Sustainability Circle Meeting 21 jan 2015 Hållbarhet bortom CSR Magnus Frostenson Sustainability Circle Meeting 21 jan 2015 1 Hållbarhetsutmaningen En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter

Läs mer

Legitimitet genom jämställdhet

Legitimitet genom jämställdhet Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Sociologi höstterminen 2013 Legitimitet genom jämställdhet En fallstudie om den institutionaliserade jämställdheten som legitimitetsskapande

Läs mer

Äldrestrategi 2013-16

Äldrestrategi 2013-16 Äldrestrategi 2013-16 Socialnämndens vägval för att skapa förutsättningar för ett värdigt liv i välbefinnande 1 2 Innehåll Självbestämmande! 4 Ett rikt socialt liv och ett aktivt åldrande 5 Förebyggande

Läs mer

Organisationskommunikation2 7,5hp, Organisationer är dynamiska. Organisationsteorin förändras MKGB20 HT10. strukturen. aktör

Organisationskommunikation2 7,5hp, Organisationer är dynamiska. Organisationsteorin förändras MKGB20 HT10. strukturen. aktör Organisationskommunikation2 7,5hp, MKGB20 HT10 Organisationer är dynamiska struktur aktör Aktörernas handlingsutrymmet är ofta större i nya organisationer än i gamla Organisationsteorin förändras struktur

Läs mer

Malin Bolin, fil.dr i sociologi. Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Piteå, 24 september 2014

Malin Bolin, fil.dr i sociologi. Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Piteå, 24 september 2014 , fil.dr i sociologi Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Piteå, 24 september 2014 Från sjukpreven-on -ll hälsofrämjande Helhetsperspektiv: Risk och - friskfaktorer för att minska sjukdom och främja hälsa Ökat

Läs mer

HR-transformation och värdeskapande

HR-transformation och värdeskapande HR-transformation och värdeskapande Sjukvårdens HR-dag Freddy Hällsten 9 dec. 2014 Nyhet: Centrum för Global HRM 1 Centre for Global Human Resource Management a meeting point Stakeholders Researchers The

Läs mer

Ekonomisk politik, hur mycket är önskvärt?

Ekonomisk politik, hur mycket är önskvärt? Ekonomisk politik, hur mycket är önskvärt? Övergripande målsättningar Effektivitet Rättvisa Stabilitet Effektivitet (effektiv resursfördelning/allokering) o Att använda givna resurser på ett effektivt

Läs mer

Malin Bolin, fil.dr sociologi. Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Umeå Folkets Hus, 11 februari 2015

Malin Bolin, fil.dr sociologi. Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Umeå Folkets Hus, 11 februari 2015 Malin Bolin, fil.dr sociologi Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Umeå Folkets Hus, 11 februari 2015 Från sjukprevention till hälsofrämjande Helhetsperspektiv: Risk och - friskfaktorer för att minska sjukdom

Läs mer

Ungdomstjänst. En kvalitativ studie av en kommuns utformning av ungdomstjänst

Ungdomstjänst. En kvalitativ studie av en kommuns utformning av ungdomstjänst En kvalitativ studie av en kommuns utformning av ungdomstjänst Författare: David Toresson & Michael Foisack Handledare: Mairon Johansson Termin: HT13 Abstract Author: Michael Foisack and David Toresson

Läs mer

EXAMENSARBETE. Valet att behålla revisorn eller att byta till redovisningskonsult i små tillväxt- och levebrödsföretag

EXAMENSARBETE. Valet att behålla revisorn eller att byta till redovisningskonsult i små tillväxt- och levebrödsföretag EXAMENSARBETE Valet att behålla revisorn eller att byta till redovisningskonsult i små tillväxt- och levebrödsföretag Rebecka Marklund Malin Willberg 2015 Civilekonomexamen Civilekonom Luleå tekniska universitet

Läs mer

Det sociala landskapet. Magnus Nilsson

Det sociala landskapet. Magnus Nilsson Det sociala landskapet Magnus Nilsson Det sociala landskapet vad är det? Består av interagerande delar Helheten framträder bara på avstånd De olika delarna har olika påverkan på varandra Hur lanskapet

Läs mer

Ha en röst som räknas? Förutsättningar för inflytande och självbestämmande. Presentation vid HSO lunchföreläsning 2016 Veronica Lövgren

Ha en röst som räknas? Förutsättningar för inflytande och självbestämmande. Presentation vid HSO lunchföreläsning 2016 Veronica Lövgren Ha en röst som räknas? Förutsättningar för inflytande och självbestämmande Presentation vid HSO lunchföreläsning 2016 Veronica Lövgren 1 Dagens meny Sammanhang Rätten till röst Tillgång till denna röst?

Läs mer

Tillväxt - teori. Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad

Tillväxt - teori. Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad Tillväxt - teori Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad Tillväxt Ekonomisk Ekologisk/hållbar Social/välstånd - tillväxt avser inte värdet utan ökningen av värdet Tillväxtens förutsättningar Tillväxt Mer

Läs mer

Human resource. Människan och organisationer

Human resource. Människan och organisationer Human resource Människan och organisationer Grundpelare i HR Organisationer är till för att ta hand om mänskliga behov Organisationer och människor behöver varandra När anpassning mellan organisation och

Läs mer

Interkulturellt förhållningssätt

Interkulturellt förhållningssätt Interkulturellt förhållningssätt Professor Pirjo Lahdenperä Eskilstuna 1 Två sanningar Närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. (Tomas

Läs mer

Prövning i sociologi

Prövning i sociologi Prövning i sociologi Prövningsansvarig lärare :Elisabeth Bramevik Email: elisabeth.m.bramevik@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets hemsida,

Läs mer

Preferenser i arbetet hos unga dataspecialister

Preferenser i arbetet hos unga dataspecialister Preferenser i arbetet hos unga dataspecialister En kvalitativ studie om hur unga personer inom IT-branschen resonerar kring val av arbetsgivare. Julia Bergqvist och Ida Öhlander Sociologiska Institutionen

Läs mer

Men även om vi inte kan presentera ett enkelt svar, kan vi diskutera några viktiga dimensioner i diskussionen kring makt.

Men även om vi inte kan presentera ett enkelt svar, kan vi diskutera några viktiga dimensioner i diskussionen kring makt. Föreläsning om makt Jonas 1. Vad är makt? 2. Makt över a. Auktoritet b. Politik 1. Vad är makt? Problematiskt att svara på, eftersom makt brukar ses som essentially contested concept. Alltså ett begrepp

Läs mer

Empirisk positivism/behaviorism ----------------------------------------postmoderna teorier. metod. Lärande/kunskap. Människosyn

Empirisk positivism/behaviorism ----------------------------------------postmoderna teorier. metod. Lärande/kunskap. Människosyn Lärandeteorier och specialpedagogisk verksamhet Föreläsningen finns på kursportalen. Ann-Charlotte Lindgren Vad är en teori? En provisorisk, obekräftad förklaring Tankemässig förklaring, i motsats till

Läs mer

Vad gör socionomerna för skillnad i den psykiatriska vården? Artikel i Socialvetenskaplig Tidskrift 2014:2. FoUU-dagen Gunilla Framme

Vad gör socionomerna för skillnad i den psykiatriska vården? Artikel i Socialvetenskaplig Tidskrift 2014:2. FoUU-dagen Gunilla Framme Vad gör socionomerna för skillnad i den psykiatriska vården? Artikel i Socialvetenskaplig Tidskrift 2014:2 FoUU-dagen 2016-03-17 Gunilla Framme En föränderlig yrkesroll Förlorade uppgifter: Vår roll har

Läs mer

Folkhögskolorna som fält i förändring (preliminär titel)

Folkhögskolorna som fält i förändring (preliminär titel) Inför slutseminarium Caroline Runesdotter Folkhögskolorna som fält i förändring (preliminär titel) Sammanfattning inför slutseminarium 2010-04-08 Folkhögskolorna var den första skolform i Sverige som bedrev

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET I TEORI

JÄMSTÄLLDHET I TEORI GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET I TEORI OCH PRAKTIK Line Holth line.holth@kau.se 070-6457691 JÄMSTÄLLDHETSARBETE Kvantitativt numerär könsfördelning (40-60 % eller jämnare) eller jämn könsfördelning av resurser

Läs mer

Interkulturellt ledarskap

Interkulturellt ledarskap Interkulturellt ledarskap Professor Pirjo Lahdenperä Örebro 2012-05-25 1 Två sanningar Närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. (Tomas

Läs mer