kapitalkassan företagens Ekonomiska Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kapitalkassan företagens Ekonomiska Förening"

Transkript

1 kapitalkassan

2 kapitalkassan företagens Ekonomiska Förening 2

3 Innehåll Översikt...4 Affärsidé...5 Mål & Vision...6 Ledningsgrupp...7 Organisation...7 Produkter...8 Unika försäljningsargument...10 Banksystem

4 Översikt Vi är en grupp politiskt oberoende företagare och näringsidkare i Sverige som har undersökt hur vi kan skapa en säker och trygg bank vilken har som största mål att betjäna företagen ekonomiskt, likviditetsmässigt med krediter samt med andra utvecklingsmöjligheter. Banken drivs av en ekonomisk förening och ägs av de företag som är medlemmar i den ekonomiska föreningen. Föreningen har en förtroendegrupp som utser styrelsen för både föreningen och banken och som i sin tur tillsätter de ansvariga personer som behövs för att följa de regler som finns från finansinspektionen. Vår inspiration och bankmodell hämtar vi från den enda privata banken, Rabobank i Nederland, som Moody s, Standard and Poor s och DBRS alla har givit triple A (Aaa) 1. i kreditvärdighet som en av de säkraste privata bankerna sedan Rabobank bygger sin verksamhetsidé på att vara en lokal och privat medlemsägd bank. (1= ref: Detta sätt att driva bankrörelse är känt sedan länge och kallas för Credit Union, vilket betyder att man skapar en lokal bank som ägs och styrs av medlemmarna. På detta sätt blir banken och dess intressen inte utsatta för handel på aktiemarknaden och den spekulation som då ofta kan förekomma. I den ekonomiska föreningen kan juridiska personer och enskilda näringsidkare bli medlemmar, medlemmarna kan sedan köpa aktier i banken från den ekonomiska föreningen. Vi kallar föreningen för Företagarnas Ekonomiska Förening KapitalKassan. Denna förening ska bedriva bankverksamhet enligt stadgarna och därmed äga och sälja aktier i bankaktiebolaget till sina medlemmar. Banken kommer att betjäna sina ägare med flera olika tjänster så som affärssystem, internetbank, mobilbanklösningar och krediter. Banken kommer att följa regler som fastställts av finansinspektionen, men då hålla en betydligt större säkerhetsmarginal när det gäller kapitaltäckningskravet som banker har. Banken kommer att ge företagen och dess personal en totallösning vad beträffar krediter och lån med en väl tilltagen säkerhetsmarginal vad beträffar bankens kapitalbas för att undvika framtida kapitalbrist. 4

5 Affärsidé Det samhälle vi lever i är beroende av hälsosamma företag som producerar värdetillväxt och därmed skapar arbetstillfällen och mervärden. Banken vänder sig därmed till företag av alla storlekar som skapar mervärden för samhället. Banken ska förse sina medlemmar med "Produktiva Krediter" som skapar dessa mervärden och inte spekulation. Krediter till allmänheten för privat konsumtion eller spekulation skapar inget mervärde i samhället, därför vänder vi oss endast till företag som producerar värdetillväxt. Visionen med denna bank är att den ska finnas tillhands för sina medlemmar för alla deras affärer som t.ex. finansiera korta likviditetsproblem, investeringslån, nyföretagarlån, mm. Alla lån till medlemmarna ska säkras med olika typer av säkerheter, där vi inte tar hänsyn till konventionella metoder som om någon fått betalningsanmärkning, inte finns med i UC, eller har för många kreditfrågor. Alla som är medlemmar ska ha samma möjligheter att få finansiering för sina behov och idéer mot tillräckligt sunda säkerheter och återbetalningsförmåga. Bankens mål är att skapa en stabil banklösning med tillväxt för medlemmarna, att skapa arbetstillfällen och för nyföretagare att starta egna företag vilket banken stödjer med "Produktiva Krediter" med rimlig säkerhet. Banken ska byggas upp och ägas av medlemmarna med små och medelstora företag som målgrupp. De som är medlemmar har bestämmanderätt och kan rösta om hur banken ska skötas enligt demokratiska beslut. När det finns tillräckligt med medlemsunderlag i en region ska en ny lokal bank startas med målet att skapa ett nära förtroende mellan bank och medlemsföretag. 5

6 Mål & Vision All inlåning från medlemmarna till banken ska vara orörda, d.v.s. alla de pengar som deponeras av företag i banken ska banken inte spekulera med på finansmarknaden, utan de ska finnas kvar i banken och kunna användas av medlemmarna själva. Ägarna i banken kan genom röstning själva besluta om utlåningskvoter vilka ska vara begränsade med god säkerhetsmarginal jämfört med vad nuvarande regler förespråkar enligt Baseldirektiven. Detta betyder att en bank som idag ger krediter till ett företag med en riskvikt på 100% endast behöver ha 10% kapitalbas för sin utlåning. Vi bör i vår bank höja säkerheten till minst 20% kapitalbas för utlåning, för att därmed ha en högre riskvikt på krediter för att undvika framtida kapitalbrist. Banken tjänar pengar genom att; låna ut pengar till medlemmar mot ränta, transaktionsinkomster, likviditetsplanering samt valutahandel för de medlemmar som vill deltaga i bankens forexhandel. Kapitalbasen i banken ska vara intakt med en kapitaltäckningsgrad på rekommenderat 20%. Aktiekapitalet i de lokala bankerna ska vara mellan 50 till 125 miljoner kronor per bank. Alla juridiska personer och enskilda näringsidkare är välkomna att bli medlemmar i den ekonomiska föreningen och därmed köpa aktier i banken från föreningen, som äger bankaktierna från start. Alla som blir medlemmar i den ekonomiska föreningen erbjuds att köpa minst en aktie och maximalt tvåhundra aktier i banken om vardera 25,000 SEK per aktie. Företag som vill bli medlemmar i den ekonomiska bankföreningen och därmed köpa aktier i banken måste anmäla sig och betala medlemsinsatsen till föreningen samt teckna sig för hur många bankaktier man vill köpa. 6

7 Ledningsgrupp Initiativtagare och grundare av den ekonomiska föreningen och detta bankkoncept är ett antal affärsmän, ekonomer samt advokater i Sverige. De rådgivare som finns tillhands för grundarna till den ekonomiska föreningen samt banken är väletablerade affärsmän, ekonomer samt advokater från Sverige och Europa med lång erfarenhet av företags- och bankverksamhet. Organisation Bankens organisation består av styrelsen som är utsedd av förtroenderådet i den ekonomiska föreningen. Bankledningen består av verkställande direktör som är huvudansvarig, en ekonomidirektör samt en IT-avdelning som hanterar vidareutveckling av teknologi och kundsupport. Marknadsavdelningen leds av en marknadschef och ett försäljningsteam vars huvudsakliga uppgift är att rekrytera nya medlemmar till den ekonomiska föreningen genom internetreklam, IT-annonser samt lokal bearbetning av företagare. Målet för marknadsavdelningen är att utveckla marknadslösningar och därigenom hitta nya medlemmar till den ekonomiska föreningen och sälja aktier i bankaktiebolaget. Riskhantering sköts av ett team som utvärderar och bedömer riskerna för medlemmarnas låneansökningar samt sköter rapporteringen till Finansinspektionen. Riskvikten för medlemslån ska vara tillräcklig men inte överdriven där lämpliga säkerheter kan tas av banken. För att kunna erbjuda medlemmar korta och snabba krediter finns det ett team som hanterar korta likviditetslån. Styrelse Ledning VD IT - Kundsupport IT-chef Marknadstrategi Marknadschef Riskhantering Säkerhetschef Finansavdelning Ekonomichef Kreditchef 7

8 Produkter Produktinformationshantering (PIM, Product Information Management) har aldrig varit viktigare än i dagens mångkanaliga kommersiella miljö. För att ha tillgång till korrekt, detaljerad och konsekvent produktinformation måste banken systematiskt kontrollera flödet av produktinformation och synkroniserat publicera den genom olika kanaler. Banken utvecklar ständigt produktutbudet. De produkter som banken erbjuder sina medlemmar, förutom värdetillväxt i de aktieandelar man köpt, är: 1. Affärssystem, det enkla kontoret, där medlemmar kan hantera sina affärer. Fakturor och offerter Inköpsorder och leverantörsfakturor Brev, interna meddelanden, e-post samt SMS hantering Dokumenthantering Sänd nyhetsbrev till dina kunder Kalender för dina och personalens möten Web-shop för dina produkter Skapa din egen hemsida Personallogin och prioritetshantering Kundregister i olika kategorier och grupper 2. Internetbank, med företagskonton och lönekonton för de anställda. Kontoöversikt Skapa nya konton Senaste transaktionerna Betalnings- och transaktionsmallar till leverantörer och andra banker Framtida betalningar eller transaktioner Deponera pengar till ditt konto från kreditkort 8

9 Betala med kreditkort Sänd pengar till Western Union Hantera personalens löner Hantera mobilbanken Hantera betalfunktioner från mobil eller betalterminal 3. Mobilbank för att hantera utgående samt inkommande transaktioner via internet mobilweb eller Appar för Java, BlackBerry, Android eller iphone. Kontrollera ditt saldo. Skapa en överföring till befintlig eller ny mobilkund. Auktorisera en transaktion med SMS-kod. Ta ut pengar i bankomat. Sätt in pengar i bankautomat. Skapa transaktionsmallar för mobilkunder. Sänd bankutdrag till din e-post adress. Skapa en mobilbetalning till befintlig eller ny butikskund. Skapa en betalmall för butiksbetalning. 4. Finansiering med olika kreditlösningar för att få företagen att fungera. Kortsiktig kredit som överdragskredit för tillfällig likviditetsbrist. Kortfristiga krediter 6 till 12 månader. Långfristiga krediter 12 till 36 månader. Nyföretagarkredit för nystartade företag. Investeringskredit för köp av utrustning, fastigheter samt företagsförvärv. Utvecklingskredit för finansiering av nya utvecklingsprojekt. 5. Butikshandel med betalningsterminal eller mobiltelefon direkt ansluten via mobilt internet. Betalterminal för magnetkort, chipkort samt fingeravtryckskonto. Ta betalt från kunder med kredit- och kontokort, nätanslutna till Visa och MasterCard. Ta ut kontanter från ditt konto via betalterminalens affärskassa. Sätt in pengar till ditt konto via betalterminalens affärskassa. 6. Kredit och kontokort direkt anslutna till företagskontot eller lönekontot. Företagskort med eller utan kredit, anslutet till bankens konto och till Visa och MasterCard nätet. Personalkort utan kredit, anslutet till bankens konto och till Visa och MasterCard nätet. 7. Sparkonto där man låter pengar sitta en viss tid och erhåller bättre ränta än normalt med räntegaranti. Sparkonto för kort sparperiod 6 till 12 månader med räntegaranti. Sparkonto för längre sparperioder månader med räntegaranti. 8. Investeringsfond där medlemmar kan välja att deltaga i olika investeringsprojekt. Anmälan till att deltaga i andra medlemmars investeringsprojekt. Anmälan att deltaga i bankens investeringsprojekt. Deltagande i valutahandel genom godkända forexmäklare. Deltagande med investering i Stadsobligationer. 9

10 Unika försäljningsargument Banken är en medlemsägd bank som drivs och ägs av företagsintressen och därmed har fokus på hur man ska trygga den framtida ekonomin för företagen på ett bästa möjliga sätt utan att hamna i svåra situationer med för hög utlåning och dåliga marginaler när det gäller kapitaltäckningskraven. Banken ska ha som mål att vara en lokal bank med en ekonomisk sund strategi för produktiva företag och inte påverkas av aktiemarknaden och spekulation. Bankledningen ska känna igen de lokala företagen och vara insatt i företagens verksamhet och därmed kunna betjäna företagen med olika tjänster och produkter. De unika argumenten för att vara delägare i Banken är följande: Företagaren äger banken genom sina aktieandelar och kan därmed påverka hur banken ska drivas och bli bemött av bankpersonal som är insatt i företagens verksamhet. Bankens kapital ska ligga till grund för sund och säker utlåning till medlemmarnas olika behov som extra likviditet för kortare perioder, investeringslån, utvecklingslån, nyföretagarlån, projekteringslån samt mikrolån. Medlemmarnas deponerade pengar stannar kvar i banken orörda, de lånas inte ut till okända medlemmar med risk att gå förlorade genom kreditförluster. Dessutom erhålls ränta på deponerade pengar enligt centralbankens rekommendationer. Banken ska vara vinstorienterad och det ska därmed finns möjlighet för aktieägarna att få del av bankens vinster genom utdelning. 10

11 Bankens aktier ska inte introduceras på den publika aktiemarknaden för spekulativa ändamål, vilket skapar en stabil bank utan spekulation från en orolig aktiemarknad. Medlemmar kan när de själva vill köpa eller sälja aktieposter i banken via bankens interna aktiebörs, till nya eller befintliga medlemmar. Banken tar låga eller inga avgifter för medlemmar som använder banken i sin dagliga verksamhet. Avgifter tas ut då banken får externa kostnader för att genomföra en tjänst. Banksystem Banksystemet som används är utvecklat av IBSP (Internet Business Service Provider) där banken erbjuder sina medlemmar den senaste teknologin av molnrelaterade tjänster som ger låga driftkostnader, effektivare, snabbare och säkrare tillgång till IT-tjänster. Banken erbjuder därmed ITtjänster som kallas för "SaaS" Software as a Service, som hanterar; affärssystem, internetbank, mobiltelefonbank, betalning i butiker med mobiltelefon samt internet och mobiltelefonbaserade lönesystem. All lagring och hantering av kundinformation, betalningar och transaktioner sker med stark krypteringsteknologi på servrar i godkända datacentraler. Bankens drift ska ske med minimala resurser där all hantering av bankärenden sker över säker internetförbindelse, därmed minimeras kostnaden för driften av banken. Målet är att varje län eller ort i Sverige ska ha en lokal bank där det även kommer att finnas ett lokalt kontor. Banken kommer inte att hantera kontanter utan endast IT-baserade tjänster. Om medlemmarna vill ha kontanter kommer bankens system att vara anslutet till Visa och MasterCard bankomatnätverket genom egna debit och kreditkort. 11

12 kapitalkassan företagens Ekonomiska Förening 12

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA I DEN SOCIALA EKONOMIN Lån- och garanti instrument för den Sociala Ekonomin Idag finns många rapporter som visar på svårigheter att få tillgång

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Bankernas betydelse för Sverige

Bankernas betydelse för Sverige Bankernas betydelse för Sverige Bankerna är motorn i det finansiella systemet. De har en betydande roll för tillväxten i svensk ekonomi och för att öka människors välfärd. De svenska bankerna är en viktig

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2013 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Stiftelsen Finn. en skånsk Nobelstiftelse. Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter

Stiftelsen Finn. en skånsk Nobelstiftelse. Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter Stiftelsen Finn en skånsk Nobelstiftelse Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter www.stiftelsen-finn.org av Johan Schlasberg Lund copyright, Johan Schlasberg,

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

KortAccept. Raka vägen till företagets konto. ger en snabb och säker korthantering. fungerar för alla ledande kort på marknaden

KortAccept. Raka vägen till företagets konto. ger en snabb och säker korthantering. fungerar för alla ledande kort på marknaden KortAccept Raka vägen till företagets konto Med KortAccept erbjuder Nordea en lösning som: ger en snabb och säker korthantering fungerar för alla ledande kort på marknaden är enkel för dig och din personal

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi

Läs mer

Amortera mer. Men sen då?

Amortera mer. Men sen då? MARS 2014 1 Amortera mer. Men sen då? Strukturella problem löser vi inte på egen hand. Swedbanks vd Michael Wolf vill se en bred uppslutning kring bostadsmarknadens fortsatta utveckling och finansiering.

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

t.ex. strategiska och legala risker. 1 Det finns även en del exempel på risker som inte ryms under någon av ovanstående rubriker, såsom

t.ex. strategiska och legala risker. 1 Det finns även en del exempel på risker som inte ryms under någon av ovanstående rubriker, såsom Riskhanteringen i Nordals Härads Sparbank Nordals Härads Sparbank arbetar kontinuerligt med risker för att förebygga problem i banken. Det är bankens styrelse som har det yttersta ansvaret för denna hantering.

Läs mer

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag Några råd på vägen 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att

Läs mer

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration.

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Privatekonomi 83 Privatekonomi En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Det här kapitlet handlar om ditt och andra hus hålls ekonomi.

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer