Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009"

Transkript

1 Biblioteken 2009 Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009 Har du ett bibliotek saknar du ingenting Marcus Tullius Cicero

2 Uppvidinge biblioteks verksamhetsberättelse 2009 Ekonomi: Bibliotekets andel av den kommunala budgeten utgjorde 0.97 % under Budget 2010 Procentandel Medieanslag Lokaler Personal Övrigt (It- mm, material, lokalvård, vaktmästeri Nyttjandegrad: Antal aktiva låntagare var dvs aktiva låntagare/inv. vilket är lika med rikssnittet för Antal barn : (6-18 år) Antal vuxna: 1 461, varav 95 är över 75 år. Andel kvinnor: 49 % G-län Kommungrupp Riket Lån/inv Aktiva låntagare/inv Uppgift saknas 0.29 Bibliotek/1000 inv Uppgift saknas 0.14 Driftkostnad/inv Biblioteksanställda/1000 inv */ Endast 2008 års siffror tillgängliga ( ). Biblioteksstatistiken för 2009 för hela landet publiceras under 3.e kvartalet Uppvidinge kommun har fler bibliotek per anställd än länet och riket. Registreras alla lån? medier lånades ut till institutioner där låneregistrering inte sker, dvs. förskolor, skolklasser, serviceboende, apotek, vårdcentraler, Hälsans hus m.fl. Varje bok används mer än en gång men det är svårt att beräkna hur många gånger. Fjärrlån Lånat in från andra bibliotek utanför kommunen: Lånat ut till andra bibliotek: 158

3 Topplistan Mest lånade barnbok: Kyrkomysteriet av Martin Widmark. Mest lånade fackbok: Svensk-somaliskt lexikon Mest lånade skönlitteratur: Nattfåk av Johan Theorin Mediebestånd: Barnböcker: (skönlitteratur 31217, facklitteratur 7605) Vuxenböcker: (skönlitteratur 19283, facklitteratur 23689) AV-medier: 4945 Medier för läshandikappade: 3079 Tidningsprenumerationer: 12 Tidskriftprenumerationer: 152 Databaser: 18 varav 10 kan nås med remote access dvs. hemifrån med lånekortsnummer + kod. Beskrivning av verksamheten: Uppvidinge bibliotek är ETT bibliotek med 7 ingångar. Huvudbiblioteket i Åseda med gymnasiebiblioteket. Filialerna i Alstermo, Lenhovda, Nottebäck och Älghult. Biblioteket på webben. Alla kommuninvånare har likvärdig tillgång till bibliotekets resurser, oavsett var man bor. Mediebeståndet är gemensamt och reservationskön är en! 24-timmarsbibliotek - Vår webbplats Webbplatsen är bibliotekets skyltfönster utåt men den ska också bidra till att öka tillgängligheten till våra elektroniska resurser, allt från den egna e-katalogen till databaser och övriga internetresurser. Oberoende av det fysiska bibliotekets öppettider ska man kunna använda sig av dess olika tjänster dygnet runt vilket ökar tillgängligheten för alla kommuninvånare var man än bor. Vår ambition är att webbplatsen ska vara levande och alltid uppdaterad.

4 För barn- och ungdom finns dessutom en särskild webbplats, där man förutom att hitta lästips och länkar, även kan skriva egna lästips. Webbplatsen innehåller verktyg för vårt dagliga arbete och ska också fungera som en plattform för undervisning i informationssökning. Under 2009 har bibliotekets välkomstsida/första sida på webben gjorts om, våra viktigaste e- tjänster har samlats på ett ställe för att synas bättre. Syftet är att göra det enklare att hitta självbetjäningstjänster och därmed öka användningen av dessa. En ny sida har skapats där vi presenterar nyinkomna böcker med klickbara omslagsbilder. När man klickar på bilden kommer man direkt in i katalogen och kan omedelbart reservera den bok man är intresserad av. Webbsök Antal besök var till bibliotekets första sida, surfade vidare in på bibliotekets andra sidor. Antal omlån via webben var under Vi har möjlighet att följa antal besök och utförda tjänster på ett bättre sätt med kommunens nya webbplats. Vår katalog på webben heter Opac! Uppvidinge bibliotek registrerar sitt material i en gemensam katalog. Katalogen är datoriserad och har lagts ut på nätet så att den är sökbar för alla. I denna katalog kan man själv söka böcker i bibliotekens bestånd. Man kan se om boken man vill ha finns inne, och i så fall på vilka bibliotek, om den är utlånad och när den beräknas komma in. Man kan även låna om och reservera. Under 2009 har vi gjort vår katalog mer interaktiv. Vi uppmuntrar våra låntagare att tycka till och fråga oss på biblioteket. Det finns ett formulär där man enkelt kan kontakta biblioteket på elektronisk väg. I samma veva har vi också lagt till möjligheten att själv recensera de böcker som man läst. Syftet är att våra kunder förhoppningsvis tycker att det blir mycket roligare att återkomma och använda vår katalog. Nättjänster Information från hela världen i din dator Biblioteket prenumererar på ett antal databaser inom flera olika ämnesområden. För låntagaren är det gratis att använda dessa nättjänster, flera av dem kan dessutom användas hemifrån. Databaserna (en databas är en samling information som organiserats så att innehållet är sökbart elektroniskt) används främst som komplement till uppslagsverk och för att hitta aktuell information i form av tidskriftsartiklar. Biblioteken i Blekinge och Kronobergs län har gemensamma abonnemang på vissa tjänster på nätet genom Länsbiblioteket Sydost. Nättjänstpaketet är subventionerat och innehöll 2009 följande databaser: Zeteo lagboken på nätet, Ebsco engelskspråkig tidskriftsdatabas + NoveList databas om skönlitteratur på engelska, Global Grant databas om stipendier, bidrag och anslag. Utöver dessa länsgemensamma nättjänster abonnerar varje kommunbibliotek på egna

5 databaser. Under 2009 har Uppvidinge bibliotek erbjudit åtkomst till engelskspråkiga faktadatabaser: Biography resource center, Literature resource center och Science resource center. Inloggning sker med hjälp av lånekort och databaserna kan användas hemifrån. Några tjänster är endast åtkomliga från bibliotekets datorer. Släktforskarna kan använda databasen Genline Sveriges kyrkböcker på nätet och Arkiv digital. Databaserna Retriever Mediearkivet och Presstext som båda två innehåller artiklar ur svenska tidningar/tidskrifter får bara användas på huvudbiblioteket enligt avtal. På alla bibliotek kan NE online användas (dvs. nationalencyklopedin på nätet), dessutom kan man som låntagare låna hem NE online i två månader. Alla bibliotek har därutöver tillgång till Alex om skönlitterära författare från hela världen och Landguiden om alla världens länder och de viktigaste internationella organisationerna, dessa tjänster kan också nås från skolans datorer. Under 2009 har antalet databaser med fjärråtkomst via lånekort utökats. Numera kommer alla Uppvidingebor åt även GlobalGrant, Alex och Zeteo hemifrån. Några tjänster används endast av personalen: Artikelsök (referensdatabas som indexerar artiklar i en stor mängd svenska dagstidningar och tidskrifter), Burksök (bibliografiska poster från svenska folkbibliotek), MediaDirekt (Btj:s internetbokhandel) och Bibliotekens guide i sökteknik. Personalen Personalen har förutom yttre tjänst då biblioteket är öppet för skola och allmänhet, även ansvar för olika verksamheter medieförsörjning, barn- och skolbiblioteksansvar, ansvar för tillgänglighet, systemansvar, personalansvar osv. Uppvidinge bibliotek är en del i ett gemensamt nätverk av bibliotek därför krävs en specialisering inom uppgifterna för att motsvara de krav som ställs på ett modernt bibliotek. Bibliotekarierna har akademisk utbildning på minst fyra år och biblioteksassistenterna har en gymnasieutbildning/assistentutbildning på bibliotekshögskola eller annan högskoleutbildning. Samtliga anställda har lång yrkeserfarenhet. Verksamhet för äldre och funktionshindrade. Bibliotekslokalerna är samtliga tillgängliga för äldre och funktionshindrade. Lokalerna är inventerade i ett länsomfattande projekt där en inredningsarkitekt har gått igenom samtliga och föreslagit ändringar. Elektriska dörröppnare, ramper, hiss (Alstermo) och skyltning är exempel på åtgärder som vidtagits. Ansvarig bibliotekspersonal medverkar i möten med handikapprådet, personal inom omsorgen, pensionärsföreningar, Väntjänsterna, läsombud m fl. för att informera om de speciellt anpassade medier som finns i form av talböcker, böcker med storstil och lättläst.

6 Biblioteket erbjuder även service till studiecirklar med litteratur, informationssökningar och medverkar vid träffar efter förfrågan. Bokdepositioner finns på samtliga särskilda boenden i kommunen. Biblioteken i Sverige har näst högst förtroende hos allmänheten jämfört med all annan offentlig service enligt SOM-insitutet.*/ */ SOM-institutet är centrum för den undersöknings- och seminarieverksamhet som drivs gemensamt av Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG), Statsvetenskapliga institutionen samt Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) vid Göteborgs universitet. En av de engagerade forskarna är Sören Holmberg. När Uppvidinge kommun gjort medborgarenkäter har det visat sig att biblioteken i kommunen får högt betyg vi ser fram emot nästa mätning! Cirka invånare använder Uppvidinge bibliotek vårt mål är att de ska bli fler!

7 Integrerade bibliotek vad betyder det? Uppvidinge kommun har sedan 1981 infört gemensamma bibliotek för allmänhet och skola, s.k. integrerade folk- och skolbibliotek. För biblioteksverksamheten innebär det två uppdrag som inte alltid går att förena om det inte finns tillräckliga personal- och lokalresurser. Skolbibliotekets roll är att vara en pedagogisk resurs öppet för lärare och elever med stor tillgänglighet och stöd från fackutbildad personal vad gäller litteraturvägledning och informationskompetens. Biblioteket ska vara tillgängligt för klasser och grupper så fritt och obundet som möjligt. Allmänhetens bibliotek har också stora krav på tillgänglighet för enskilda kommuninvånares behov av studier, bildning och kultur. Enskild vägledning vad gäller litteratur och information. Många distansstuderande använder hemortens bibliotek för lån av kurslitteratur, information samt studier. Våra bibliotek Åseda: Är kommunens huvudbibliotek och har ett särskilt ansvar och ger stöd för hela biblioteksverksamheten förutom att biblioteket i sig är störst vad gäller verksamhetens omfattning (45 % av omsättningen). Gymnasiebiblioteket är ett annex till huvudbiblioteket eftersom verksamheten inte ryms i lokalerna samt att avståndet mellan gymnasiet och huvudbiblioteket gör det svårt för elever och lärare att använda bibliotekets resurser. Åseda bibliotek är mycket nyttjat av allmänhet, skola, barnomsorg, SFI-grupper och andra grupper av studerande eller föreningar. Framtidsfrågor Biblioteket är underdimensionerat för sina uppgifter och behöver byggas ut, vilket påpekades i en extern utredning redan Förslaget finns också i den biblioteksplan som antogs av kommunfullmäktige i februari Huvudbiblioteket ska kunna ta emot flera grupper samtidigt. Utbyggnad utreds i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen som också önskar bygga till skolan. Alstermo: Biblioteket är inrymt i Mötesplats Alstermo på andra våningen i den tidigare idrottshallen. Lokalens placering samt att hissen är av enklare slag gör det svårt för äldre personer att besöka biblioteket utan ledsagare. Verksamheten påverkas starkt av övrig verksamhet i närheten av lokalen. Integrerat i en F-5 skola. Framtidsfrågor Biblioteket samplaneras med Älghults bibliotek eftersom det finns två bibliotek i södra kommundelen. Lenhovda: Biblioteket är integrerat F-6 bibliotek samt har ett rum anvisat för Minilärcenter. Här finns gemensamt magasin för äldre litteratur.

8 Framtidfrågor Lokalen för lärcenter ska återgå till bibliotekets barnverksamhet i det fall lärcenterprojektet läggs ned. Lokalen ska i första hand användas för barnbiblioteksändamål. Nottebäck: Biblioteket är integrerat F-6 bibliotek. Nära till servicecentrum i mellanområdet mellan Norrhult och Klavreström. Framtidsfrågor Verksamheten för skola/barnomsorg anpassas till samma nivå av service som övriga bibliotek i kommunen erbjuder. Älghult Biblioteket är integrerat i en 6-9 skola. Friskolan nyttjar biblioteket på samma villkor som övriga skolor i kommunen men biblioteket är inte integrerat med något skolbibliotek för F-5. Framtidsfrågor Biblioteket samplaneras med Alstermo bibliotek eftersom det finns två bibliotek i södra kommundelen. Verksamhet för barn och unga Biblioteksråd / rapport om beslutade insatser inom skola och barnomsorg. Biblioteksråden har tillkommit på inrådan av den externa konsult som anlitades De ökar förståelsen för olika skol- och barnomsorgsgruppers behov, uppnår likvärdig service i hela kommunen samt underlättar resursplaneringen för biblioteksverksamheten. Biblioteksråd finns för varje integrerat bibliotek för samråd och samordning av bibliotekets insatser i den pedagogiska verksamheten inom skolan och barnomsorgen. För gymnasiebiblioteket sker samordningen med olika ämnesansvariga i den dagliga verksamheten. I biblioteksråden ingår lärare och barnomsorgspersonal samt bibliotekspersonal. Råden sammanträder 3-4 gånger per läsår. Skolans representanter har ofta önskemål om fler insatser i form av bokprat och fler/tätare klassbesök än vad som ryms inom bibliotekens resurser då lokalerna och tillgänglig personal inte medger besök av flera klasser/grupper och allmänheten samtidigt. Bibliotekets tid delas därför in i bemannad tid samt förtroendetid utan bibliotekspersonal. Ett enkelt självbetjäningssystem finns på samtliga bibliotek för att lärare och barnomsorgspersonal ska kunna låna böcker även när biblioteket är obemannat.

9 På mötena tar man t. ex. upp vad som kommer att hända på biblioteket och i skolan, önskemål från skolan etc. och alla möten protokollförs. Aktiviteter som erbjuds barnomsorg och skola: Låg- och mellanstadieklasserna besöker biblioteket varannan vecka. Önskemål finns om besök varje vecka. Boktips från personalen. Lektioner i bibliotekskunskap i mindre grupper för åk 4, 5 och 7. Bokjuryn för barn och unga upp till 19 år. Eleverna röstar fram bästa bok i en aktivitet som är gemensam i hela landet. Sagostunder för 6-åringarna då de får sin 6-årsbok var det Egon och rävungen av Catarina Kruusval. Sagostunder för barn 3-6 år. Information till lärare och skolpersonal En särskild biblioteksgrupp ska startas för högstadieeleverna - inbjudan via elevrådet. Litteratur i olika teman sammanställs i lådor som klasserna har i sitt klassrum Bokprat i mån av tid. Utställningar av elevarbeten Sommarboken eleverna läser 10 böcker och recenserar dem och för det får eleven ett bokpris. I mån av tid kan bibliotekspersonalen ibland engageras för olika läsfrämjande projekt alternativt i informationssökning. Barnens första bok Alla 1-åringar i kommunen får Barnens första bok, ofta i samband med att föräldragrupper från BVC besöker biblioteket. Bokkassar Även barnomsorgen lånar böcker på biblioteket Barnomsorgen i Åseda och Lenhovda har även möjlighet att få låna bokkassar. Dessa kan sedan lånas hem av föräldrarna. Kassarna innehåller sju böcker och förnyas kontinuerligt. Bibliotekskunskap Under 2009 inleddes undervisning i bibliotekskunskap i ny modell för eleverna i årskurs 4 och 5. I undervisningen används ett arbetshäfte framställt av bibliotekspersonalen. Häftet byggs på med exempel och arbetsuppgifter för varje årskurs. Barnen får lära sig hur

10 biblioteket är organiserat och hur man hittar det man söker, t ex genom att använda bibliotekets katalog på webben. Högstadiet Högstadieeleverna i Åseda får bibliotekskunskap i årskurs 7. I Älghult har man Källkuno, där eleverna lär sig källkritik. Temalådor/Temapåsar Bibliotekspersonalen plockar ihop temalådor till klasserna efter önskemål. Lådorna kan innehålla både fack- och skönlitteratur. Bokprat Bibliotekets personal bokpratar för utvalda årskurser några gånger per läsår. En plan som många bibliotek har är att lära lärare och andra att prata böcker för barn vi vill också stimulera till detta. Sommarboken Under sommarlovet läser de barn som vill tio böcker och recenserar tre av dem. Alla som är med får en bok och är dessutom med i en utlottning deltog 142 barn i Sommarboken. På biblioteken i Åseda och Lenhovda avslutades Sommarboken 2009 med prisutdelning och fika. Bokjuryn Alla barn i årskurs 1-6 får en Barnbokskatalog som ges ut av Kulturrådet, där ett urval av årets utgivning av nya barn- och ungdomsböcker presenteras. Barnen får sedan rösta på vilken eller vilka nya böcker som de tycker är bäst. Detta är en nationell omröstning, och den pågår från oktober till april deltog 109 elever i Uppvidinge i Bokjuryn, och tillsammans gav de 313 röster på 149 titlar. Elevutställningar Flera utställningar med elevers alster visades under året på de olika biblioteken. Trollutställning på biblioteket i Alstermo Föräldrainformation Personalen på Åseda bibliotek har varit på föräldramöte i årskurs 1. Föräldrarna informerades om biblioteket, boklån osv.

11 Gymnasiebibliotek en del av huvudbiblioteket. Gymnasiebiblioteket är ett viktigt kunskaps- och informationscentrum och ska utgöra en resurs för hela skolan, stödja lärarna i deras pedagogiska arbete och stärka elevers kunskap i informationshantering. Bibliotekskunskap I början av höstterminen får eleverna i åk1 undervisning i biblioteksanvändning. Eleverna lär sig hur man söker litteratur och hur man hittar på bibliotekshyllorna. Dessutom informeras de om att de själva kan logga in på sitt bibliotekskonto med lånekortsnummer och PIN-kod för att låna om sina lån och reservera böcker. Klassifikationssystemet, referensavdelningen m.m. gås igenom. Informationssökning 1:orna får vid ett senare tillfälle en introduktion och övningar i informationssökning som en del av datagrundkursen. Genomgång av kvalitetskontrollerade databaser och länkar med utgångspunkt i gymnasiebibliotekets webbsida om informationssökning. Samma sida kan sedan användas som lathund när eleverna själva leta efter information. Elever har dessutom möjlighet att beställa tid för enskild handledning i informationssökning i anslutning till projektarbetet eller andra större arbetsuppgifter. Bokdepositioner/Temalådor Lärare kan låna böcker till klassen för t.ex. gruppläsning eller temaläsning, både skön- och facklitteratur. I leveransen ingår för det mesta en aktuell lista med tips på relevanta Internetresurser. Läsfrämjande åtgärder Biblioteket försöker främja elevers läslust genom att skylta med nya böcker samt uppmärksamma aktuella frågor och teman på biblioteket. Individuella boktips ges när eleverna besöker biblioteket. Eleverna har möjlighet att delta i Sommarboken. Mer än böcker: Biblioteket är både en demokratisk mötesplats och en kulturinstitutioner. Här kan alla kommuninvånare mötas i enlighet med bibliotekslagens intentioner. (Se bibliotekslagen 1996 : ) Under 2009 hade Uppvidinge bibliotek 406 kulturprogram och andra aktiviteter varav 371 riktade sig till barn/ungdomar. Exempel är bokprat, hur man söker information på nätet, källkritik, föreläsningar, berättaraftnar, informationsmöten med äldre- och handikappföreningar mm.

12 Visans vänner sjunger Sista visan som avslutning på en innehållsrik visstund på biblioteket i Alstermo. Bibliotekens kärnverksamhet vad är det? Kommunernas kvalitet i korthet mäter endast huvudbibliotekets antal öppettimmar efter kl vardagar här är Uppvidinge kommun sämst bland de jämförda kommunerna med 2 tim/vecka. Huvudbiblioteket omsätter 45 % av verksamheten ska vi öka öppettiderna? Kulturrådet mäter bibliotekens resultat och kostnader årligen. Resultaten publiceras i en rapport som ges ut varje år. Här visar det sig att Uppvidinge tillhör de kommuner som har flest antal bibliotek/1000 invånare trots att personaltätheten inte är högre än riksgenomsnittet. Sveriges biblioteksförening (SAB där alla bibliotek är medlemmar) gör också sammanställningar för respektive kommunkategori i vårt fall varuproducerande kommuner - för hur verksamheten ligger till i förhållande till andra kommuners biblioteksverksamhet. Även här visar sig Uppvidinge bibliotek vara högpresterande vad gäller antal aktiva låntagare, lån per invånare och har flest antal bibliotek per 1000 invånare och per anställd. Kungliga bibliotekets nya uppdrag. Med den nya kulturpropositionen 2009/10:3, följde ett uppdrag till Kungliga biblioteket att samordna en ny nationell bibliotekspolitik som skall gälla från och med KB ska fördela statens bidrag till biblioteksverksamhet. De kommer inte att ingå i den regionala kulturportfölj som är beslutad för kulturverksamhet. Bibliotekslagen ses över det talas om att den ska bli mer tvingande. Vad angår allt detta oss? Jo inget bibliotek är en ö alla offentligfinansierade bibliotek i Sverige hör samman och ingår dessutom i ett vidare internationellt sammanhang. Alla bibliotek är skyldiga att samverka (Bibliotekslagen 1996: a).

13 Vad utmärker bibliotekens service? Vad är bibliotekens varumärke? Sammanfattning av bibliotekens varumärke i sydostlänen mångfacetterad bild av en likaså mångfacetterad verksamhet en verksamhet som ska vara till för alla invånare. Illustrationen är ett sätt att återge en sammanfattning av varumärkesarbetet som alla biblioteksanställda i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län har arbetat med. Varumärkesarbetet ingår i det stora utvecklingsarbete som Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar genomför som ett stort gemensamt kompetensutvecklingsarbete tillsammans med kommunbiblioteken. Vilka mål ska gälla för biblioteksverksamheten? Biblioteket har utretts och jämförts utifrån verkligheten i vår kommun och med gedigen kunskap om omvärlden har vi i personalen velat lyfta fram följande mål: Vi vill att fler kommuninvånare ska bli aktiva låntagare och besökare. I dag har vi aktiva biblioteksnyttjare som lånar böcker vi har även besökare som inte lånar men som läser tidningar och tidskrifter och som söker på Internet. Hur ska vi nå målet? Vi vill i enlighet med våra kunders önskemål erbjuda föreläsningar, utställningar, författarbesök m.m. Vi vill samverka med fler föreningar och studieförbund som arrangörer av program. Vi vill få unga att vara delaktiga i biblioteksverksamheten genom praktikplatser, skriva boktips på webben, ställa ut arbeten m.m. Vi vill att kunderna ska vara nöjda med vårt arbete.

14 Vi kommer att mäta antalet besökare på våra bibliotek och på webben för att följa upp det vi gör samt nyttja enkäter m.m. för att få veta vad våra invånare anser om oss. Vi vill få fler att läsa mer Vi har idag nått riksgenomsnittet för lån/invånare. Men vi vill stödja fler att läsa mer. Hur ska vi nå målet? Samverka med förmedlare: lärare, barnomsorgspersonal, föräldrar, föreningar, läsombud i omsorgen, väntjänst och uppsökande föreningar inom äldrevården, boktips på webben, föredrag och boktips samt inte minst genom vårt sätt att arbeta visa alla att: Biblioteket är en demokratisk och kulturell mötesplats utan trösklar. Uppvidinge bibliotek i april 2010 Ann-Charlotte Thour Carina Ahlström Cecilia Ryman Bibliotekarie Bibliotekarie Biblioteksassistent Eva Åkesson Irina Moilanen Kristina Frank-Martin Biblioteksassistent Bibliotekarie Bibliotekarie Sabine Helmerding Ulla Langeström Annika Persson Bibliotekarie Biblioteksassistent Kultur- och fritidschef

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Skolbibliotekets två främsta funktioner är att inspirera eleverna att känna läslust samt att hjälpa eleverna att förbättra sin förmåga att söka

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017. 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål

1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017. 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2015-2017 Innehåll 1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017... 3 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål... 3 2.1 Vision... 3 2.2 Inriktningsmål...

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I UPPVIDINGE KOMMUN

PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I UPPVIDINGE KOMMUN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I UPPVIDINGE KOMMUN Ann-Charlotte Thour Carina Ahlström Eva Johansson Eva Åkesson Kristina Frank-Martin Sabine Helmerding Ulla Langeström Annika Persson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Antagen av kommunfullmäktige, x 2010-xx 1 Innehållsförteckning Biblioteksplan för Säffle kommun 3 Inledning 3 Styrdokument 3 Bibliotekets övergripande roll i samhället

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012.

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012. Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen. Inledning För att kunna utvärdera och utveckla verksamheten på skolbiblioteken i kommunen har vi genomfört en

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund VAXHOLMS STAD BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte 2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag 3. Biblioteksbehov i framtiden 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte

Läs mer

Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun

Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun OVANÅKERS KOMMUN Edsbyns bibliotek Box 17 828 21 EDSBYN Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun Samarbete mellan BVC/MVC/familjecentraler och folkbibliotek - Gratisböcker De små barnens bok. BVC,

Läs mer

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov.

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov. HANDLINGSPLAN 2009-2010 1. Biblioteket ska vara skolans informationscentrum Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans

Läs mer

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Innehållsförteckning Biblioteksplan för Lilla Edets kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Inledning... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 4 Biblioteket som

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KT 30 a 1 (7) BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2008-03-31, 34 (vision och mål) Inledning och uppdrag Enligt Bibliotekslagen (SFS 1996:1597

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg

Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg Länsbibliotek Sydost Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg Information för dig som vill veta mer Weine Sundell 2013 Innehåll Översikt - så här fungerade det innan Arena... 2 Så här är det

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Läsfrämjandeplan 2014-2015 för Ovanåkers kommun

Läsfrämjandeplan 2014-2015 för Ovanåkers kommun OVANÅKERS KOMMUN Edsbyns bibliotek Box 17 828 21 EDSBYN Läsfrämjandeplan 2014-2015 för Ovanåkers kommun Samarbete mellan BVC/MVC/familjecentraler och folkbibliotek - Gratisböcker De små barnens bok. BVC,

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Fakta om bibliotek 2012

Fakta om bibliotek 2012 Fakta om bibliotek 212 1 2 Kapitelrubrik Satsningar lönar sig Svensk Biblioteksförening genomför kontinuerligt undersökningar och sammanställer fakta från andra aktörer i syfte att ge argument för och

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 1 (13) Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 Inledning I Malå kommun finns ett integrerat folk- och skolbibliotek. Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Västra Götalands län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN Biblioteksplan Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA Innehåll 1. Kvalitetsgarantier för biblioteks- verksamheterna i Vallentuna...

Läs mer

Folkbiblioteken i. Dalarnas län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Dalarnas län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Dalarnas län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera mänsklig

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Stagneliusskolans bibliotek

Verksamhetsberättelse. Stagneliusskolans bibliotek Verksamhetsberättelse för Stagneliusskolans bibliotek läsåret 2011/2012 Emelie Uggla Waldenström och Richard Ohlsson Bibliotekarier Stagneliusskolan i Kalmar Förutsättningar för biblioteksverksamheten

Läs mer

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i s län 2005 regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur I takt med en ökande internationell konkurrens inom fler och fler

Läs mer

KULDA-kontoret. Elisabeth Erikson Örebro 2010-03-03

KULDA-kontoret. Elisabeth Erikson Örebro 2010-03-03 KULDA-kontoret Elisabeth Erikson Örebro 2010-03-03 Vad är KULDA? Startade som ett treårigt projekt 2001 Nu löpande verksamhet inom Kultur i Väst Mål 2001: Att upphandla licensbelagda databaser för kommunala

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

Vad kan jag göra på biblioteket?

Vad kan jag göra på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag göra på biblioteket? Vad kan jag göra på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker och annat med dig hem. Du kan också sitta på biblioteket och läsa, studera eller arbeta.

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Biblioteksplan 2010-2014

Biblioteksplan 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) 2009-09-15 BUN/2009:120 600 Biblioteksplan 2010-2014 Dokumenttyp: Planer Förvaltning: KSF, FO samhällsutveckling Ämnesområde: Bibliotek Dnr: BUN/2009:120 600 Ägare/ansvarig:

Läs mer

Biblioteksplan. för. skol- och folkbiblioteken. i Ljusnarsbergs kommun 2008-2010

Biblioteksplan. för. skol- och folkbiblioteken. i Ljusnarsbergs kommun 2008-2010 Biblioteksplan för skol- och folkbiblioteken i Ljusnarsbergs kommun 2008-2010 Antagen av kommunfullmäktige den 2008-10-09 1 INNEHÅLL sid 1. Vad är en biblioteksplan? Bakgrund 3 Uppdrag 3 Styrinstrument

Läs mer

Biblioteksplan för Strängnäs kommun

Biblioteksplan för Strängnäs kommun Biblioteksplan för Strängnäs kommun Antagen i Kommunfullmäktige 2008-01-28, 9. Beslutad i Kulturnämnden 2007-12-12, 162. Diarienummer KN/2007:34-012 Biblioteks- och museienheten 2007-11-19 Biblioteksplan

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur Folkbiblioteken har ett brett uppdrag där huvuduppgifterna är att garantera

Läs mer

Biblioteksplan för Töreboda kommun 1(9)

Biblioteksplan för Töreboda kommun 1(9) Biblioteksplan för Töreboda kommun 1(9) 1.Utgångspunkt Bibliotekslagen föreskriver att kommuner och landsting ska anta planer för biblioteksverksamheten (lag 2004:1261). En biblioteksplan måste hela tiden

Läs mer

Folkbibliotekens digitala service och e-tjänster - en kartläggning av bibliotekens hemsidor i Sydost

Folkbibliotekens digitala service och e-tjänster - en kartläggning av bibliotekens hemsidor i Sydost 1 Folkbibliotekens digitala service och e-tjänster - en kartläggning av bibliotekens hemsidor i Sydost Birgitta Hellman Magnusson, april 5 Slutversion 551 Innehåll: Inledning, sid. Förslag till basnivå

Läs mer

Celsiusskolans biblioteks verksamhetsberättelse

Celsiusskolans biblioteks verksamhetsberättelse Celsiusskolans biblioteks verksamhetsberättelse Läsåret 2012/2013 Mikael Vikman, Åsa Mattsson Celsiusskolan är Sveriges största idrottsgymnasium med cirka 900 elever. Förutom idrottsklasser (Samhälls-

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Svedala kommun, 2009-2011 -från förskoleklass till gymnasium

Skolbiblioteksplan för Svedala kommun, 2009-2011 -från förskoleklass till gymnasium 1 Skolbiblioteksplan för Svedala kommun, 2009-2011 -från förskoleklass till gymnasium 1. Syfte Syftet med följande handlingsplan är att formulera vision och övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben!

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben! Sök effektivt 1. Uppslagsböcker - i biblioteket eller på webben 2. Sök böcker direkt på hyllan eller använd ämnesdatabaser - eventuellt också tidningsartiklar 3. Länkbibliotek - kvalitetskontrollerade

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017 Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Kulturförvaltningennyckeltal

Kulturförvaltningennyckeltal Kulturförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 4 35 3 25 2 263 Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1 inv. 273 348 314 36 262 251 271 276 Värnamo ligger under rikssnittet

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 1 CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 FÖRORD Medieförsörjningsplanen syftar till att få till stånd tydliga riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan Internationella bibliotekets

Läs mer

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ Markaryds kommun 7DOERNVSODQ för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ 6W\UGRNXPHQWI U0DUNDU\GVWDOERNVSODQ Enligt den regionala talboksplanen ska lokala talboksplaner upprättas, och enligt Markaryds kommuns Kultur-

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 BURLÖVS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 Biblioteksplan 2013-2014 Burlövs kommun Innehåll Inledning Verksamhetsbeskrivning Burlövs kommuns styrdokument Utvecklingsområden Nationella

Läs mer

Kommunens författningssamling Biblioteksplan 2012-2015 ÖFS 2012:16

Kommunens författningssamling Biblioteksplan 2012-2015 ÖFS 2012:16 Kommunens författningssamling Biblioteksplan 2012-2015 ÖFS 2012:16 Antagen av Kommunfullmäktige 2012-10-01, 155 Dnr KS 2012/310-880 1 Biblioteksplan för Österåker 2012-2015 2 Inledning I december 2004

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Forskningsbibliotek.

www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Forskningsbibliotek. Välkommen till 2009 års forskningsbiblioteksstatistik! Tack för att du loggat in i frågeformuläret om 2009 års forskningsbiblioteksstatistik!!! sbiblioteksstatistik!!! Titta hur mycket klockan är, du behöver

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Ny teknik och webb inför framtiden

Ny teknik och webb inför framtiden Länsbibliotek Jönköping Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet Mia Olausson 2014-04-01

Läs mer

Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013

Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013 Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013 Skolbiblioteket som pedagogiskt centrum (7,5 hp) Högskolan i Kristianstad 20100326 Emma Persson Handledare: Mary Ingemansson Innehållsförteckning Handlingsplan

Läs mer

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Innehållsförteckning

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Bibliotek för alla! Bibliotekets särskilda tjänster till äldre och funktionshindrade. Alvesta Bibliotek 2004-05-24 Kristina Kallenskog Margareta Nyd

Bibliotek för alla! Bibliotekets särskilda tjänster till äldre och funktionshindrade. Alvesta Bibliotek 2004-05-24 Kristina Kallenskog Margareta Nyd Bibliotek för alla! Bibliotekets särskilda tjänster till äldre och funktionshindrade Alvesta Bibliotek 2004-05-24 Kristina Kallenskog Margareta Nyd 1 %LEOLRWHNHWVVlUVNLOGDWMlQVWHU Bibliotekschef Lars-Göran

Läs mer

Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08. Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08

Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08. Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 1 Ge exempel på användarundervisning: Har haft några informationstillfällen men ej nått

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer