Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009"

Transkript

1 Biblioteken 2009 Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009 Har du ett bibliotek saknar du ingenting Marcus Tullius Cicero

2 Uppvidinge biblioteks verksamhetsberättelse 2009 Ekonomi: Bibliotekets andel av den kommunala budgeten utgjorde 0.97 % under Budget 2010 Procentandel Medieanslag Lokaler Personal Övrigt (It- mm, material, lokalvård, vaktmästeri Nyttjandegrad: Antal aktiva låntagare var dvs aktiva låntagare/inv. vilket är lika med rikssnittet för Antal barn : (6-18 år) Antal vuxna: 1 461, varav 95 är över 75 år. Andel kvinnor: 49 % G-län Kommungrupp Riket Lån/inv Aktiva låntagare/inv Uppgift saknas 0.29 Bibliotek/1000 inv Uppgift saknas 0.14 Driftkostnad/inv Biblioteksanställda/1000 inv */ Endast 2008 års siffror tillgängliga ( ). Biblioteksstatistiken för 2009 för hela landet publiceras under 3.e kvartalet Uppvidinge kommun har fler bibliotek per anställd än länet och riket. Registreras alla lån? medier lånades ut till institutioner där låneregistrering inte sker, dvs. förskolor, skolklasser, serviceboende, apotek, vårdcentraler, Hälsans hus m.fl. Varje bok används mer än en gång men det är svårt att beräkna hur många gånger. Fjärrlån Lånat in från andra bibliotek utanför kommunen: Lånat ut till andra bibliotek: 158

3 Topplistan Mest lånade barnbok: Kyrkomysteriet av Martin Widmark. Mest lånade fackbok: Svensk-somaliskt lexikon Mest lånade skönlitteratur: Nattfåk av Johan Theorin Mediebestånd: Barnböcker: (skönlitteratur 31217, facklitteratur 7605) Vuxenböcker: (skönlitteratur 19283, facklitteratur 23689) AV-medier: 4945 Medier för läshandikappade: 3079 Tidningsprenumerationer: 12 Tidskriftprenumerationer: 152 Databaser: 18 varav 10 kan nås med remote access dvs. hemifrån med lånekortsnummer + kod. Beskrivning av verksamheten: Uppvidinge bibliotek är ETT bibliotek med 7 ingångar. Huvudbiblioteket i Åseda med gymnasiebiblioteket. Filialerna i Alstermo, Lenhovda, Nottebäck och Älghult. Biblioteket på webben. Alla kommuninvånare har likvärdig tillgång till bibliotekets resurser, oavsett var man bor. Mediebeståndet är gemensamt och reservationskön är en! 24-timmarsbibliotek - Vår webbplats Webbplatsen är bibliotekets skyltfönster utåt men den ska också bidra till att öka tillgängligheten till våra elektroniska resurser, allt från den egna e-katalogen till databaser och övriga internetresurser. Oberoende av det fysiska bibliotekets öppettider ska man kunna använda sig av dess olika tjänster dygnet runt vilket ökar tillgängligheten för alla kommuninvånare var man än bor. Vår ambition är att webbplatsen ska vara levande och alltid uppdaterad.

4 För barn- och ungdom finns dessutom en särskild webbplats, där man förutom att hitta lästips och länkar, även kan skriva egna lästips. Webbplatsen innehåller verktyg för vårt dagliga arbete och ska också fungera som en plattform för undervisning i informationssökning. Under 2009 har bibliotekets välkomstsida/första sida på webben gjorts om, våra viktigaste e- tjänster har samlats på ett ställe för att synas bättre. Syftet är att göra det enklare att hitta självbetjäningstjänster och därmed öka användningen av dessa. En ny sida har skapats där vi presenterar nyinkomna böcker med klickbara omslagsbilder. När man klickar på bilden kommer man direkt in i katalogen och kan omedelbart reservera den bok man är intresserad av. Webbsök Antal besök var till bibliotekets första sida, surfade vidare in på bibliotekets andra sidor. Antal omlån via webben var under Vi har möjlighet att följa antal besök och utförda tjänster på ett bättre sätt med kommunens nya webbplats. Vår katalog på webben heter Opac! Uppvidinge bibliotek registrerar sitt material i en gemensam katalog. Katalogen är datoriserad och har lagts ut på nätet så att den är sökbar för alla. I denna katalog kan man själv söka böcker i bibliotekens bestånd. Man kan se om boken man vill ha finns inne, och i så fall på vilka bibliotek, om den är utlånad och när den beräknas komma in. Man kan även låna om och reservera. Under 2009 har vi gjort vår katalog mer interaktiv. Vi uppmuntrar våra låntagare att tycka till och fråga oss på biblioteket. Det finns ett formulär där man enkelt kan kontakta biblioteket på elektronisk väg. I samma veva har vi också lagt till möjligheten att själv recensera de böcker som man läst. Syftet är att våra kunder förhoppningsvis tycker att det blir mycket roligare att återkomma och använda vår katalog. Nättjänster Information från hela världen i din dator Biblioteket prenumererar på ett antal databaser inom flera olika ämnesområden. För låntagaren är det gratis att använda dessa nättjänster, flera av dem kan dessutom användas hemifrån. Databaserna (en databas är en samling information som organiserats så att innehållet är sökbart elektroniskt) används främst som komplement till uppslagsverk och för att hitta aktuell information i form av tidskriftsartiklar. Biblioteken i Blekinge och Kronobergs län har gemensamma abonnemang på vissa tjänster på nätet genom Länsbiblioteket Sydost. Nättjänstpaketet är subventionerat och innehöll 2009 följande databaser: Zeteo lagboken på nätet, Ebsco engelskspråkig tidskriftsdatabas + NoveList databas om skönlitteratur på engelska, Global Grant databas om stipendier, bidrag och anslag. Utöver dessa länsgemensamma nättjänster abonnerar varje kommunbibliotek på egna

5 databaser. Under 2009 har Uppvidinge bibliotek erbjudit åtkomst till engelskspråkiga faktadatabaser: Biography resource center, Literature resource center och Science resource center. Inloggning sker med hjälp av lånekort och databaserna kan användas hemifrån. Några tjänster är endast åtkomliga från bibliotekets datorer. Släktforskarna kan använda databasen Genline Sveriges kyrkböcker på nätet och Arkiv digital. Databaserna Retriever Mediearkivet och Presstext som båda två innehåller artiklar ur svenska tidningar/tidskrifter får bara användas på huvudbiblioteket enligt avtal. På alla bibliotek kan NE online användas (dvs. nationalencyklopedin på nätet), dessutom kan man som låntagare låna hem NE online i två månader. Alla bibliotek har därutöver tillgång till Alex om skönlitterära författare från hela världen och Landguiden om alla världens länder och de viktigaste internationella organisationerna, dessa tjänster kan också nås från skolans datorer. Under 2009 har antalet databaser med fjärråtkomst via lånekort utökats. Numera kommer alla Uppvidingebor åt även GlobalGrant, Alex och Zeteo hemifrån. Några tjänster används endast av personalen: Artikelsök (referensdatabas som indexerar artiklar i en stor mängd svenska dagstidningar och tidskrifter), Burksök (bibliografiska poster från svenska folkbibliotek), MediaDirekt (Btj:s internetbokhandel) och Bibliotekens guide i sökteknik. Personalen Personalen har förutom yttre tjänst då biblioteket är öppet för skola och allmänhet, även ansvar för olika verksamheter medieförsörjning, barn- och skolbiblioteksansvar, ansvar för tillgänglighet, systemansvar, personalansvar osv. Uppvidinge bibliotek är en del i ett gemensamt nätverk av bibliotek därför krävs en specialisering inom uppgifterna för att motsvara de krav som ställs på ett modernt bibliotek. Bibliotekarierna har akademisk utbildning på minst fyra år och biblioteksassistenterna har en gymnasieutbildning/assistentutbildning på bibliotekshögskola eller annan högskoleutbildning. Samtliga anställda har lång yrkeserfarenhet. Verksamhet för äldre och funktionshindrade. Bibliotekslokalerna är samtliga tillgängliga för äldre och funktionshindrade. Lokalerna är inventerade i ett länsomfattande projekt där en inredningsarkitekt har gått igenom samtliga och föreslagit ändringar. Elektriska dörröppnare, ramper, hiss (Alstermo) och skyltning är exempel på åtgärder som vidtagits. Ansvarig bibliotekspersonal medverkar i möten med handikapprådet, personal inom omsorgen, pensionärsföreningar, Väntjänsterna, läsombud m fl. för att informera om de speciellt anpassade medier som finns i form av talböcker, böcker med storstil och lättläst.

6 Biblioteket erbjuder även service till studiecirklar med litteratur, informationssökningar och medverkar vid träffar efter förfrågan. Bokdepositioner finns på samtliga särskilda boenden i kommunen. Biblioteken i Sverige har näst högst förtroende hos allmänheten jämfört med all annan offentlig service enligt SOM-insitutet.*/ */ SOM-institutet är centrum för den undersöknings- och seminarieverksamhet som drivs gemensamt av Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG), Statsvetenskapliga institutionen samt Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) vid Göteborgs universitet. En av de engagerade forskarna är Sören Holmberg. När Uppvidinge kommun gjort medborgarenkäter har det visat sig att biblioteken i kommunen får högt betyg vi ser fram emot nästa mätning! Cirka invånare använder Uppvidinge bibliotek vårt mål är att de ska bli fler!

7 Integrerade bibliotek vad betyder det? Uppvidinge kommun har sedan 1981 infört gemensamma bibliotek för allmänhet och skola, s.k. integrerade folk- och skolbibliotek. För biblioteksverksamheten innebär det två uppdrag som inte alltid går att förena om det inte finns tillräckliga personal- och lokalresurser. Skolbibliotekets roll är att vara en pedagogisk resurs öppet för lärare och elever med stor tillgänglighet och stöd från fackutbildad personal vad gäller litteraturvägledning och informationskompetens. Biblioteket ska vara tillgängligt för klasser och grupper så fritt och obundet som möjligt. Allmänhetens bibliotek har också stora krav på tillgänglighet för enskilda kommuninvånares behov av studier, bildning och kultur. Enskild vägledning vad gäller litteratur och information. Många distansstuderande använder hemortens bibliotek för lån av kurslitteratur, information samt studier. Våra bibliotek Åseda: Är kommunens huvudbibliotek och har ett särskilt ansvar och ger stöd för hela biblioteksverksamheten förutom att biblioteket i sig är störst vad gäller verksamhetens omfattning (45 % av omsättningen). Gymnasiebiblioteket är ett annex till huvudbiblioteket eftersom verksamheten inte ryms i lokalerna samt att avståndet mellan gymnasiet och huvudbiblioteket gör det svårt för elever och lärare att använda bibliotekets resurser. Åseda bibliotek är mycket nyttjat av allmänhet, skola, barnomsorg, SFI-grupper och andra grupper av studerande eller föreningar. Framtidsfrågor Biblioteket är underdimensionerat för sina uppgifter och behöver byggas ut, vilket påpekades i en extern utredning redan Förslaget finns också i den biblioteksplan som antogs av kommunfullmäktige i februari Huvudbiblioteket ska kunna ta emot flera grupper samtidigt. Utbyggnad utreds i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen som också önskar bygga till skolan. Alstermo: Biblioteket är inrymt i Mötesplats Alstermo på andra våningen i den tidigare idrottshallen. Lokalens placering samt att hissen är av enklare slag gör det svårt för äldre personer att besöka biblioteket utan ledsagare. Verksamheten påverkas starkt av övrig verksamhet i närheten av lokalen. Integrerat i en F-5 skola. Framtidsfrågor Biblioteket samplaneras med Älghults bibliotek eftersom det finns två bibliotek i södra kommundelen. Lenhovda: Biblioteket är integrerat F-6 bibliotek samt har ett rum anvisat för Minilärcenter. Här finns gemensamt magasin för äldre litteratur.

8 Framtidfrågor Lokalen för lärcenter ska återgå till bibliotekets barnverksamhet i det fall lärcenterprojektet läggs ned. Lokalen ska i första hand användas för barnbiblioteksändamål. Nottebäck: Biblioteket är integrerat F-6 bibliotek. Nära till servicecentrum i mellanområdet mellan Norrhult och Klavreström. Framtidsfrågor Verksamheten för skola/barnomsorg anpassas till samma nivå av service som övriga bibliotek i kommunen erbjuder. Älghult Biblioteket är integrerat i en 6-9 skola. Friskolan nyttjar biblioteket på samma villkor som övriga skolor i kommunen men biblioteket är inte integrerat med något skolbibliotek för F-5. Framtidsfrågor Biblioteket samplaneras med Alstermo bibliotek eftersom det finns två bibliotek i södra kommundelen. Verksamhet för barn och unga Biblioteksråd / rapport om beslutade insatser inom skola och barnomsorg. Biblioteksråden har tillkommit på inrådan av den externa konsult som anlitades De ökar förståelsen för olika skol- och barnomsorgsgruppers behov, uppnår likvärdig service i hela kommunen samt underlättar resursplaneringen för biblioteksverksamheten. Biblioteksråd finns för varje integrerat bibliotek för samråd och samordning av bibliotekets insatser i den pedagogiska verksamheten inom skolan och barnomsorgen. För gymnasiebiblioteket sker samordningen med olika ämnesansvariga i den dagliga verksamheten. I biblioteksråden ingår lärare och barnomsorgspersonal samt bibliotekspersonal. Råden sammanträder 3-4 gånger per läsår. Skolans representanter har ofta önskemål om fler insatser i form av bokprat och fler/tätare klassbesök än vad som ryms inom bibliotekens resurser då lokalerna och tillgänglig personal inte medger besök av flera klasser/grupper och allmänheten samtidigt. Bibliotekets tid delas därför in i bemannad tid samt förtroendetid utan bibliotekspersonal. Ett enkelt självbetjäningssystem finns på samtliga bibliotek för att lärare och barnomsorgspersonal ska kunna låna böcker även när biblioteket är obemannat.

9 På mötena tar man t. ex. upp vad som kommer att hända på biblioteket och i skolan, önskemål från skolan etc. och alla möten protokollförs. Aktiviteter som erbjuds barnomsorg och skola: Låg- och mellanstadieklasserna besöker biblioteket varannan vecka. Önskemål finns om besök varje vecka. Boktips från personalen. Lektioner i bibliotekskunskap i mindre grupper för åk 4, 5 och 7. Bokjuryn för barn och unga upp till 19 år. Eleverna röstar fram bästa bok i en aktivitet som är gemensam i hela landet. Sagostunder för 6-åringarna då de får sin 6-årsbok var det Egon och rävungen av Catarina Kruusval. Sagostunder för barn 3-6 år. Information till lärare och skolpersonal En särskild biblioteksgrupp ska startas för högstadieeleverna - inbjudan via elevrådet. Litteratur i olika teman sammanställs i lådor som klasserna har i sitt klassrum Bokprat i mån av tid. Utställningar av elevarbeten Sommarboken eleverna läser 10 böcker och recenserar dem och för det får eleven ett bokpris. I mån av tid kan bibliotekspersonalen ibland engageras för olika läsfrämjande projekt alternativt i informationssökning. Barnens första bok Alla 1-åringar i kommunen får Barnens första bok, ofta i samband med att föräldragrupper från BVC besöker biblioteket. Bokkassar Även barnomsorgen lånar böcker på biblioteket Barnomsorgen i Åseda och Lenhovda har även möjlighet att få låna bokkassar. Dessa kan sedan lånas hem av föräldrarna. Kassarna innehåller sju böcker och förnyas kontinuerligt. Bibliotekskunskap Under 2009 inleddes undervisning i bibliotekskunskap i ny modell för eleverna i årskurs 4 och 5. I undervisningen används ett arbetshäfte framställt av bibliotekspersonalen. Häftet byggs på med exempel och arbetsuppgifter för varje årskurs. Barnen får lära sig hur

10 biblioteket är organiserat och hur man hittar det man söker, t ex genom att använda bibliotekets katalog på webben. Högstadiet Högstadieeleverna i Åseda får bibliotekskunskap i årskurs 7. I Älghult har man Källkuno, där eleverna lär sig källkritik. Temalådor/Temapåsar Bibliotekspersonalen plockar ihop temalådor till klasserna efter önskemål. Lådorna kan innehålla både fack- och skönlitteratur. Bokprat Bibliotekets personal bokpratar för utvalda årskurser några gånger per läsår. En plan som många bibliotek har är att lära lärare och andra att prata böcker för barn vi vill också stimulera till detta. Sommarboken Under sommarlovet läser de barn som vill tio böcker och recenserar tre av dem. Alla som är med får en bok och är dessutom med i en utlottning deltog 142 barn i Sommarboken. På biblioteken i Åseda och Lenhovda avslutades Sommarboken 2009 med prisutdelning och fika. Bokjuryn Alla barn i årskurs 1-6 får en Barnbokskatalog som ges ut av Kulturrådet, där ett urval av årets utgivning av nya barn- och ungdomsböcker presenteras. Barnen får sedan rösta på vilken eller vilka nya böcker som de tycker är bäst. Detta är en nationell omröstning, och den pågår från oktober till april deltog 109 elever i Uppvidinge i Bokjuryn, och tillsammans gav de 313 röster på 149 titlar. Elevutställningar Flera utställningar med elevers alster visades under året på de olika biblioteken. Trollutställning på biblioteket i Alstermo Föräldrainformation Personalen på Åseda bibliotek har varit på föräldramöte i årskurs 1. Föräldrarna informerades om biblioteket, boklån osv.

11 Gymnasiebibliotek en del av huvudbiblioteket. Gymnasiebiblioteket är ett viktigt kunskaps- och informationscentrum och ska utgöra en resurs för hela skolan, stödja lärarna i deras pedagogiska arbete och stärka elevers kunskap i informationshantering. Bibliotekskunskap I början av höstterminen får eleverna i åk1 undervisning i biblioteksanvändning. Eleverna lär sig hur man söker litteratur och hur man hittar på bibliotekshyllorna. Dessutom informeras de om att de själva kan logga in på sitt bibliotekskonto med lånekortsnummer och PIN-kod för att låna om sina lån och reservera böcker. Klassifikationssystemet, referensavdelningen m.m. gås igenom. Informationssökning 1:orna får vid ett senare tillfälle en introduktion och övningar i informationssökning som en del av datagrundkursen. Genomgång av kvalitetskontrollerade databaser och länkar med utgångspunkt i gymnasiebibliotekets webbsida om informationssökning. Samma sida kan sedan användas som lathund när eleverna själva leta efter information. Elever har dessutom möjlighet att beställa tid för enskild handledning i informationssökning i anslutning till projektarbetet eller andra större arbetsuppgifter. Bokdepositioner/Temalådor Lärare kan låna böcker till klassen för t.ex. gruppläsning eller temaläsning, både skön- och facklitteratur. I leveransen ingår för det mesta en aktuell lista med tips på relevanta Internetresurser. Läsfrämjande åtgärder Biblioteket försöker främja elevers läslust genom att skylta med nya böcker samt uppmärksamma aktuella frågor och teman på biblioteket. Individuella boktips ges när eleverna besöker biblioteket. Eleverna har möjlighet att delta i Sommarboken. Mer än böcker: Biblioteket är både en demokratisk mötesplats och en kulturinstitutioner. Här kan alla kommuninvånare mötas i enlighet med bibliotekslagens intentioner. (Se bibliotekslagen 1996 : ) Under 2009 hade Uppvidinge bibliotek 406 kulturprogram och andra aktiviteter varav 371 riktade sig till barn/ungdomar. Exempel är bokprat, hur man söker information på nätet, källkritik, föreläsningar, berättaraftnar, informationsmöten med äldre- och handikappföreningar mm.

12 Visans vänner sjunger Sista visan som avslutning på en innehållsrik visstund på biblioteket i Alstermo. Bibliotekens kärnverksamhet vad är det? Kommunernas kvalitet i korthet mäter endast huvudbibliotekets antal öppettimmar efter kl vardagar här är Uppvidinge kommun sämst bland de jämförda kommunerna med 2 tim/vecka. Huvudbiblioteket omsätter 45 % av verksamheten ska vi öka öppettiderna? Kulturrådet mäter bibliotekens resultat och kostnader årligen. Resultaten publiceras i en rapport som ges ut varje år. Här visar det sig att Uppvidinge tillhör de kommuner som har flest antal bibliotek/1000 invånare trots att personaltätheten inte är högre än riksgenomsnittet. Sveriges biblioteksförening (SAB där alla bibliotek är medlemmar) gör också sammanställningar för respektive kommunkategori i vårt fall varuproducerande kommuner - för hur verksamheten ligger till i förhållande till andra kommuners biblioteksverksamhet. Även här visar sig Uppvidinge bibliotek vara högpresterande vad gäller antal aktiva låntagare, lån per invånare och har flest antal bibliotek per 1000 invånare och per anställd. Kungliga bibliotekets nya uppdrag. Med den nya kulturpropositionen 2009/10:3, följde ett uppdrag till Kungliga biblioteket att samordna en ny nationell bibliotekspolitik som skall gälla från och med KB ska fördela statens bidrag till biblioteksverksamhet. De kommer inte att ingå i den regionala kulturportfölj som är beslutad för kulturverksamhet. Bibliotekslagen ses över det talas om att den ska bli mer tvingande. Vad angår allt detta oss? Jo inget bibliotek är en ö alla offentligfinansierade bibliotek i Sverige hör samman och ingår dessutom i ett vidare internationellt sammanhang. Alla bibliotek är skyldiga att samverka (Bibliotekslagen 1996: a).

13 Vad utmärker bibliotekens service? Vad är bibliotekens varumärke? Sammanfattning av bibliotekens varumärke i sydostlänen mångfacetterad bild av en likaså mångfacetterad verksamhet en verksamhet som ska vara till för alla invånare. Illustrationen är ett sätt att återge en sammanfattning av varumärkesarbetet som alla biblioteksanställda i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län har arbetat med. Varumärkesarbetet ingår i det stora utvecklingsarbete som Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar genomför som ett stort gemensamt kompetensutvecklingsarbete tillsammans med kommunbiblioteken. Vilka mål ska gälla för biblioteksverksamheten? Biblioteket har utretts och jämförts utifrån verkligheten i vår kommun och med gedigen kunskap om omvärlden har vi i personalen velat lyfta fram följande mål: Vi vill att fler kommuninvånare ska bli aktiva låntagare och besökare. I dag har vi aktiva biblioteksnyttjare som lånar böcker vi har även besökare som inte lånar men som läser tidningar och tidskrifter och som söker på Internet. Hur ska vi nå målet? Vi vill i enlighet med våra kunders önskemål erbjuda föreläsningar, utställningar, författarbesök m.m. Vi vill samverka med fler föreningar och studieförbund som arrangörer av program. Vi vill få unga att vara delaktiga i biblioteksverksamheten genom praktikplatser, skriva boktips på webben, ställa ut arbeten m.m. Vi vill att kunderna ska vara nöjda med vårt arbete.

14 Vi kommer att mäta antalet besökare på våra bibliotek och på webben för att följa upp det vi gör samt nyttja enkäter m.m. för att få veta vad våra invånare anser om oss. Vi vill få fler att läsa mer Vi har idag nått riksgenomsnittet för lån/invånare. Men vi vill stödja fler att läsa mer. Hur ska vi nå målet? Samverka med förmedlare: lärare, barnomsorgspersonal, föräldrar, föreningar, läsombud i omsorgen, väntjänst och uppsökande föreningar inom äldrevården, boktips på webben, föredrag och boktips samt inte minst genom vårt sätt att arbeta visa alla att: Biblioteket är en demokratisk och kulturell mötesplats utan trösklar. Uppvidinge bibliotek i april 2010 Ann-Charlotte Thour Carina Ahlström Cecilia Ryman Bibliotekarie Bibliotekarie Biblioteksassistent Eva Åkesson Irina Moilanen Kristina Frank-Martin Biblioteksassistent Bibliotekarie Bibliotekarie Sabine Helmerding Ulla Langeström Annika Persson Bibliotekarie Biblioteksassistent Kultur- och fritidschef

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Fokusbibliotekens mål Fokusbibliotek är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att: vara en integrerad del av

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Innehållsförteckning Beskrivning av skolan och biblioteket Sid. 3 Syftet med handlingsplanen Sid. 3 Styrdokument för fokusbiblioteket Sid. 3 Skollagen Sid.

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2018 har tagits fram i samverkan med representanter för kommunens övriga förvaltningar. Fokusgrupper med brukare har genomförts.

Biblioteksplan 2015-2018 har tagits fram i samverkan med representanter för kommunens övriga förvaltningar. Fokusgrupper med brukare har genomförts. Förslag 2015-06-16 Biblioteksplan Mönsterås kommun 2015-2018 Bakgrund Enligt Bibliotekslagen SFS 2013:801 ska kommuner och landsting ha en politiskt antagen biblioteksplan. Biblioteken ska ägna särskild

Läs mer

Biblioteksplan 2011-2014

Biblioteksplan 2011-2014 Biblioteksplan 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-21, 53, dnr 2010.0111 Inledning Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik!

Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in och ändra e-postadressen om du inte är rätt kontaktperson. Där ser du också

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun foto: Franz Feldmanis BAKGRUND Tillgång till böcker, kunskap och information är en demokratisk rättighet och biblioteken är en garanti för att alla medborgare har tillgång

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

1. INLEDNING. Denna biblioteksplan ersätter biblioteksplanen från Den innehåller även Bibliotek Familjen Helsingborgs vision.

1. INLEDNING. Denna biblioteksplan ersätter biblioteksplanen från Den innehåller även Bibliotek Familjen Helsingborgs vision. 1. INLEDNING Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner anta en biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet. I denna plan ska folkbiblioteksverksamheten som styrs av bibliotekslagen och skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek

Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek INNEHÅLL: ATT BÖRJA SÖKA:... 2 DATABASER MM:... 2-5 NE BIBLIOTEKSKATALOGEN LIBRA.SE ARTIKELSÖK MEDIEARKIVET/RETRIVER ALEX

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 1 Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 Bakgrund Riksdagen har beslutat att bibliotekslagen utökas med tillägget att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka

Läs mer

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek 16/17

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek 16/17 Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek 16/17 Innehållsförteckning Beskrivning av skolan och biblioteket Sid. 3 Syftet med handlingsplanen Sid. 3 Styrdokument för fokusbiblioteket Sid. 3 Skollagen

Läs mer

Biblioteksplan Kumla kommun

Biblioteksplan Kumla kommun Biblioteksplan Kumla kommun 2016 2019 Biblioteksplan Kumla bibliotek Inledning Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för kommunens samlade biblioteksverksamhet och

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 Antagen av barn och bildningsnämnden 0900202 1 Biblioteksplan för Surahammars bibliotek 2009-2012 Syftet med biblioteksplanen En biblioteksplan är, enligt

Läs mer

Statistik för Vimmerby bibliotek 2011

Statistik för Vimmerby bibliotek 2011 Statistik för Vimmerby bibliotek 211 Sammanställt av: Jakob Nylin Nilsson, IT- och Studiebibliotekarie Innehåll Utlån... 1 Något om vad som lånas... 3 Målgrupper och litterära kategorier... 4 Fjärrlån...

Läs mer

1 (12) Biblioteksplan Vetlanda här växer människor och företag

1 (12) Biblioteksplan Vetlanda här växer människor och företag 1 (12) Biblioteksplan 2015-2019 Vetlanda här växer människor och företag 2 Biblioteksplan 2015-2019 Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 204) Gäller för: Kultur- och fritidsnämnden,

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Överkalix bibliotek. Biblioteksplan 2009 2015. Överkalix kommun

Överkalix bibliotek. Biblioteksplan 2009 2015. Överkalix kommun Överkalix bibliotek Biblioteksplan 2009 2015 Överkalix kommun Vision Biblioteket som mötesplats kunskapscentrum kulturcentrum Överkalix bibliotek är viktig som mötesplats för kommuninnevånare i alla åldrar.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Skolbibliotekets två främsta funktioner är att inspirera eleverna att känna läslust samt att hjälpa eleverna att förbättra sin förmåga att söka

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som skall ge en överblick över bibliotekens verksamheter och ansvarsfördelningar i

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Lessebo kommun

BIBLIOTEKSPLAN Lessebo kommun BIBLIOTEKSPLAN 2007 2011 Lessebo kommun I bibliotekslagens 7 står: Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN (6)

LUDVIKA KOMMUN (6) LUDVIKA KOMMUN 150610 1 (6) Biblioteksplan Syftet med planen är att få en samlad bild av biblioteksverksamheten i Ludvika kommun samt befästa bibliotekets roll. Planen skall ange mål och riktning. Planen

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Dokumentansvarig Jon-Isac Svanefjord, skolbibliotekarie Ålidhem och Tomtebo Godkänd av Carina Axroth, biträdande för- och grundskolechef Skolområde Öst Version 1 Dokumentdatum

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Enligt Skolverket ska skolbiblioteket vara en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

NÄR DU SÖKER FAKTA OM

NÄR DU SÖKER FAKTA OM Hersby gymnasium Biblioteket NÄR DU SÖKER FAKTA OM EN HJÄLP VID INFORMATIONSSÖKNING 1 Det första Du söker information i är förmodligen ett allmänt uppslagsverk, bara för att få en uppfattning om ämnet

Läs mer

Lathund i informationssökning

Lathund i informationssökning Lathund i informationssökning Att söka efter material, bearbeta det samt därefter skriva en rapport eller uppsats är en process i olika faser. Den här lathunden är tänkt att vara en hjälp för dig som behöver

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Bakgrund Sedan augusti 2012 är Ljungsbroskolans bibliotek ett så kallat fokusbibliotek. Detta innebär att under två år får skolan centrala pengar för inventarier,

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Valsätraskolan 2013-2014

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Valsätraskolan 2013-2014 Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Valsätraskolan 2013-2014 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Valsätraskolan och på så sätt vara

Läs mer

Medieplan 2015-2017. Älmhults Bibliotek

Medieplan 2015-2017. Älmhults Bibliotek Medieplan 2015-2017 Älmhults Bibliotek Medieplan för Älmhults bibliotek Medieplanen gäller för Älmhults huvudbibliotek. Medieplanen ses över vart 3:e år. Cirkulationstal för facklitteratur och skönlitteratur

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek...

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek... Biblioteksplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 2016 14, 2015KS/0405 Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper...

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Formulärsresultat - Enkät

Formulärsresultat - Enkät Formulärsresultat - Enkät Bibliotek Antal svar 13 Karlskrona stadsbibliotek Lessebo bibliotek Sölvesborg Älmhult Markaryd Olofströms bibliotek Ljungby Tingsryd Ronneby Alvesta bibliotek Växjö bibliotek

Läs mer

1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017. 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål

1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017. 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2015-2017 Innehåll 1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017... 3 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål... 3 2.1 Vision... 3 2.2 Inriktningsmål...

Läs mer

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07.

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Bibliotekslagen (1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.

Läs mer

Samverkansplan mellan folkbibliotek och skolbibliotek på grundskolan

Samverkansplan mellan folkbibliotek och skolbibliotek på grundskolan Samverkansplan mellan folkbibliotek och skolbibliotek på grundskolan 2011-06-21 Innehållsförteckning INLEDNING...2 1 STYRANDE DOKUMENT...3-4 1.1 Folkbibliotekets verksamhet...3-4 1.2 Skolbibliotekets verksamhet...3-4

Läs mer

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Bergs kommun 2014-2018 1 Innehåll 1. Bibliotekets lagrum 2. Vision för biblioteksverksamheten 3. Verksamhetsbeskrivning 4. Bibliotekets uppdrag 4.1 Tillgång till medier 4.2 Kulturupplevelser

Läs mer

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015 Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN Läsåret 2014/2015 Skolbibliotekets funktion Skolbibliotek ska utgöra pedagogiska informations- och kunskapscentra där mediebeståndet kompletterar skolans läromedel och där

Läs mer

Sammanfattning 1. Vår verksamhet och organisation idag Folkbiblioteken Grundskolebiblioteken samt gymnasiebiblioteket på Kul agymnasiet

Sammanfattning 1. Vår verksamhet och organisation idag Folkbiblioteken Grundskolebiblioteken samt gymnasiebiblioteket på Kul agymnasiet Sammanfattning I bibliotekslagen anges att kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheten. Lagen anger också att bibliotekslån ska vara avgiftsfria, att det ska finnas lämpligt fördelade skolbibliotek

Läs mer

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Kulturriket i Bergslagen 2009-03-12 Rev. 2013-03-25 Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Innehåll: Bakgrund Mål Handlingsplan Bilagor Bakgrund Skinnskattebergs biblioteks

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I UPPVIDINGE KOMMUN

PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I UPPVIDINGE KOMMUN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I UPPVIDINGE KOMMUN Ann-Charlotte Thour Carina Ahlström Eva Johansson Eva Åkesson Kristina Frank-Martin Sabine Helmerding Ulla Langeström Annika Persson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen.

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen. Hej! Tack för att du lämnar 2011 års uppgifter om ert bibliotek! Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten. Vi är tacksamma

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Dnr 301/2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-10-17, 78. Uppdateras före 2019-10-31. 1/8 Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmänna biblioteksväsendet... 3 Folkbiblioteket... 4 Barn och unga... 5

Läs mer

Värmdö. sammanställning biblioteksundersökning 2013

Värmdö. sammanställning biblioteksundersökning 2013 Värmdö sammanställning biblioteksundersökning 2013 1 Innehåll Biblioteket uppfyller de krav som jag tycker att det är rimligt att ställa Biblioteket har bra öppettider Det är lätt att hitta det jag söker

Läs mer

Sammanfattning av kommunbibliotekens önskemål och åsikter i frågan om E-tjänster

Sammanfattning av kommunbibliotekens önskemål och åsikter i frågan om E-tjänster Sammanfattning av kommunbibliotekens önskemål och åsikter i frågan om E-tjänster E-tjänstgruppen: Eva Lund, Dagny Nordmark, Thomas Drugg När det gäller frågan om omfördelning av de regionala medlen verkar

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.25 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-02-15 att gälla fr.o.m. 2010-04-01 Biblioteksplan 2010-2014, flik 6 25 1 Inledning... 2

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Biblioteksplan för Sollentuna kommun 2009-2010 Antagen av fullmäktige 2008-12-17, 118 1 Inledning 1.1 Bibliotekslagen I 7a bibliotekslagen anges att kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Bibliotekets roll. Vision och värdeord för Hultsfreds kommun. Biblioteksenheten nuläge 2015

Bibliotekets roll. Vision och värdeord för Hultsfreds kommun. Biblioteksenheten nuläge 2015 Biblioteksplan Bibliotekets roll Biblioteket spelar en viktig roll i ett demokratiskt samhälle. Det är fritt för alla att besöka och en mötesplats utan krav. Biblioteket verkar för att ge alla lika möjligheter

Läs mer

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Ank. 2015-11- 0 5 Diarienr J015.' ~ Df- 88 Bl BLIOTEKSPLAN 2015-2018 GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Innehållsförteckning S e 2 Biblioteksplanen i ett kommunperspektiv 2 Hur kommunbiblioteket är organiserat 3

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR LOMMA KOMMUN 2015-2018. INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek

BIBLIOTEKSPLAN FÖR LOMMA KOMMUN 2015-2018. INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek Efter redovisning av styrdokument följer beskrivning av verksamheten, diskussion kring faktorer som påverkar en

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

folk- och skolbibliotek

folk- och skolbibliotek folk- och skolbibliotek 2016-2018 LAGAR OCH RIKTLINJER Det gröna Ockelbo: I det natursköna Ockelbo värnar vi om det gröna och har en nära relation till det spirande växtriket. Folkbiblioteket ser miljön

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Biblioteksplan för Säters kommun

Biblioteksplan för Säters kommun Antagen av kommunfullmäktige 20110929 Biblioteksplan för Säters kommun 2011 2015 SÄTERS KOMMUN Kulturnämnden Innehållsförteckning Inledning...1 Syfte...1 Fakta om kommunen...1 Äldreboenden...1 Förskolor

Läs mer

Handlingsplan Blästadsskolans fokusbibliotek Läsår 2016/2017

Handlingsplan Blästadsskolans fokusbibliotek Läsår 2016/2017 Handlingsplan Blästadsskolans fokusbibliotek Läsår 2016/2017 Av Ida Ross i samråd med pedagoger och ledning på Blästadsskolan Innehållsförteckning Fokusbibliotek- Linköpings utvecklingsmodell Bakgrund

Läs mer

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012.

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012. Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen. Inledning För att kunna utvärdera och utveckla verksamheten på skolbiblioteken i kommunen har vi genomfört en

Läs mer

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-19 86 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Kommunens struktur... 2 3. Verksamhetsområden... 3 Allmänt... 3... 3... 3 Folkbibliotekets

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPDRAG... 1 BIBLIOTEKEN I FILIPSTAD... 2 Verksamheten idag... 3 BIBLIOTEK VÄRMLAND... 5 PRIORITERADE OMRÅDEN... 6 Barn och

Läs mer