A Sammanfattning. A.1 Ansökans omfattning. A.2 Om sökanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A Sammanfattning. A.1 Ansökans omfattning. A.2 Om sökanden"

Transkript

1 UMTS / IMT-2000 Ansökan Sektion A Sammanställning

2 Band 1 A: Sammanfattning B: Information om sökanden C: Finansiell kapacitet Band 2 D: Teknisk genomförbarhet Band 3 E: Affärsmässig genomförbarhet Band 4 F: Sakkunskap och erfarenhet G: Nätutbyggnad H: Andra faktorer Innehållsförteckning A Sammanfattning...A - 1 A.1 Ansökans omfattning...a - 1 A.2 Om sökanden...a - 1 A.3 Utformning av marknadsledande affärsverksamhet inom mobil multimedia...a - 2 A.4 Finansiell kapacitet...a - 4 A.5 Teknisk genomförbarhet...a - 4 A.6 Affärsmässig genomförbarhet...a - 5 A.7 Sakkunskap och erfarenhet...a - 6 A.8 Varför Mobility4Sweden?...A - 7

3 A Sammanfattning A.1 Ansökans omfattning Mobility4Sweden ansöker härmed om tillstånd för både rikstäckande UMTS tillstånd och GSM tillstånd i enlighet med Inbjudan till ansökan om tillstånd att tillhandahålla nätkapacitet för mobila teletjänster enligt UMTS/IMT 2000 standard samt GSM standard i Sverige som utfärdats av Post och Telestyrelsen (PTS). Om PTS kommer fram till att bättre täckning skulle uppnås genom regionala tillstånd istället för ett eller flera rikstäckande tillstånd önskar Mobility4Sweden komma i fråga för regionala tillstånd i Sverige. I sådant fall vill Mobility4Sweden diskutera detaljerna kring sådana regionala tillstånd med PTS. Om den engelska och den svenska versionen av denna ansökan på någon punkt inte överensstämmer, skall den engelska versionen gälla. Denna sammanfattning finns även på en bifogad CD-ROM (volym 1). Hela ansökan finns på en andra bifogad CD-ROM där all information skall behandlas som konfidentiell. A.2 Om sökanden Mobility4Sweden är ett joint venture mellan T-Mobile International AG (T-Mobile International), Utfors AB (publ) (Utfors) och ABB Energy Ventures B.V. (ABBEV). T-Mobile International är ett helägt dotterbolag till Deutsche Telekom AG (Deutsche Telekom) och ansvarar för all mobilverksamhet inom Deutsche Telekomkoncernen. Deutsche Telekom är världens tredje största företag inom telekommunikation och T-Mobile International är ett av de ledande företagen i Europa inom mobil telekommunikation. T-Mobile International deltar för närvarande i driftsättningen av tre UMTS-nät, One2One i Storbritannien, 3G Blue i Nederländerna och T-Mobil i Tyskland. T-Mobile International bygger, genom sitt dotterbolag T-Motion, även upp en internationell mobilportal och lanserar i år, genom dotterbolaget T-Mobil, ett av världens första General Packet Radio System (GPRS)-nät. Förutom en bred erfarenhet av teletjänster tillför Deutsche Telekom/T-Mobile International också en avsevärd finansiell styrka till Mobility4Sweden. Utfors är ett av de ledande företagen i Sverige både som Internetleverantör (Internet Service Provider, ISP) och inom fast telekommunikation. Utfors var det första företaget i Sverige som erbjöd sina kunder fri Internet-access. För närvarande betjänar Utfors över kunder med sitt fiberoptiska bredbandsnät av högsta kvalitet och siffran beräknas öka till år Utfors har skapat konkurrens inom den svenska bredbandsmarknaden genom att bygga ut sitt nät så att det täcker de 75 största städerna i Norden. Utfors dynamiska angreppssätt, omfattande kunnande inom IP-teknologi, multimediaplattformar och avtal med Mobility4Sweden UMTS/IMT-2000-ansökan A - 1

4 innehållsleverantörer (content providers) säkerställer att Mobility4Sweden kommer att vara bland de främsta när det gäller utveckling av mobilt Internet. ABBEV är ett dotterbolag till ABB Asea Brown Boveri Ltd och del av ABB-koncernen. ABB är ett av Sveriges största företag och tillför också betydande finansiell styrka till Mobility4Sweden. Inom ABB-koncernen har ABBEV ett världsomspännande ansvar för utveckling, finansiering och ägande av infrastrukturprojekt. Man utökar nu sin expertis till att omfatta telekommunikation och Internetmarknaden. ABBEV har deltagit i utvecklingen av 31 större privata infrastrukturprojekt i världen. A.3 Utformning av marknadsledande affärsverksamhet inom mobil multimedia Mobility4Sweden kommer att leda revolutionen från GSM till UMTS genom att erbjuda följande: Nya tjänster och konkurrenskraftiga priser Mobility4Sweden kommer att omdefiniera innebörden av mobil telekommunikation i Sverige, från dagens taltrafiktjänst till framtidens multimediatjänster. Mobility4Sweden tror på Sverige Tack vare en kombination av stark marknadspenetrering för både mobilt och fast Internet och stark ekonomisk tillväxt har landet en ypperlig potential för mobila data- och Internettjänster. De viktigaste punkterna i Mobility4Swedens förslag är: ❶ Tillgång till ett brett utbud av innovativa och högkvalitativa mobila tal-, data- och Internettjänster. ❶ Paket med en kombination av tjänster, bland annat användarvänliga portaler, som är skräddarsydda för olika kundsegments specifika intressen. ❶ Konkurrenskraftig och tydlig prissättning som sänker kostnaden för mobila tjänster så att de närmar sig kostnaden för fast Internettillgång. Kundfokuserad organisation Mobility4Sweden kommer att överträffa kundvårdsnivåerna hos de etablerade operatörerna och överstiga kundförväntningarna genom att utnyttja toppmoderna kontaktcentraler med välutbildad och motiverad personal. Kundtjänstpersonalen kommer att finnas till hands dygnet runt, året om. Kunderna kan välja att kontakta kundtjänsten på konventionellt sätt eller via Mobility4Swedens Internetportal. Kunderna kommer även att kunna kontrollera och administrera sin tjänsteportfölj helt genom självbetjäning. Högkvalitativa tjänster För att verkligen uppnå förstklassig servicekvalitet (Quality of Service, QoS) kommer Mobility4Sweden att dra nytta av T-Mobile Internationals och Utfors erfarenhet av drift av mobilnät och IP-nät. Servicekvaliteten kommer att övervakas kontinuerligt så att den motsvarar högt ställda mål. Eventuella avvikelser kommer att avhjälpas med hjälp av speciella åtgärdsprogram. Mobility4Sweden UMTS/IMT-2000-ansökan A - 2

5 Mycket tidig lansering Mobility4Sweden kommer att lansera sitt UMTS-nät i Sverige den 1 januari Detta föregås av lanseringen av ett GSM-nät den 1 april Mobility4Swedens fasta åtaganden vad avser lanseringsdatum, förutsätter att man beviljas tillstånd den 30 november Mobility4Sweden har skrivit ett avtal med Ericsson för byggandet av Mobility4Swedens GSM- och UMTS-nät på totalentrepenad. Ericsson har förbundit sig att år 2002, leverera både all nödvändig nätutrustning, enligt Mobility4Swedens nätutbyggnadsplan, och UMTS-terminaler. För att kunna uppnå maximal GSM-täckning före lanseringen av UMTS-nätet planerar Mobility4Sweden att ingå ett nationellt roamingavtal med en eller flera av de befintliga GSM-operatörerna. Detta avtal kommer att upphöra när Mobility4Sweden har uppnått tillräcklig täckning med sitt UMTS-nät. Omfattande täckning och extremt snabb utbyggnad Mobility4Sweden har utarbetat en så aggressiv utbyggnad man anser vara möjlig. Man har därvid beaktat behovet att uppnå förstklassig kvalitetsstandard, omfattande geografisk och befolkningsmässig täckning samt ett mycket tidigt lanseringsdatum. När utbyggnaden är slutförd kommer Mobility4Swedens nät att täcka mycket nära 100 % av befolkningen. Öppen access Mobility4Sweden kommer aktivt att uppmuntra öppen access till nätet. Företaget kommer att få en betydande del av sina kunder genom tjänsteleverantörer (Mobile Virtual Network Operators, MVNO) som kommer att bredda marknadsområdet. Mobility4Sweden kommer dessutom att ge sina kunder öppen access till andra portaler. Framtidssäkrat nät Mobility4Sweden kommer att bygga upp ett UMTS-nät baserat på de allra senaste nätprodukter som finns tillgängliga hos dess utvalda leverantör vilket ger företaget möjlighet att skapa ett nät som är optimerat för levererans av IP-baserade paketdatatjänster. Mobility4Sweden kommer dessutom att som stamnät utnyttja Utfors bredbandsnät, som är i världsklass. Miljövård Mobility4Sweden kommer att upprätthålla högsta miljöhänsyn och planerar att efterlikna T-Mobil, som för närvarande är den enda mobilnätsoperatören i Europa som helt uppfyller villkoren i miljöstandard ISO och Europeiska gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS). Mobility4Sweden förbinder sig vidare att deltaga i, och aktivt förespråka, arrangemang för samutnyttjande av basstationer. Mobility4Sweden UMTS/IMT-2000-ansökan A - 3

6 Regionala arbetstillfällen Mobility4Sweden planerar att anställa över personer redan i början av sin verksamhet och kommer att försöka skapa arbetstillfällen i områden med relativt hög arbetslöshet. Ytterligare ett stort antal personer kommer att kunna få arbete inom distribution och kundtjänst via tjänsteleverantörer (MVNO) och säljorganisationer knutna till Mobility4Sweden. Förutom de arbetstillfällen som uppstår hos Ericsson, kommer många arbetstillfällen att skapas hos lokala företag genom den planerade outsourcingen av uppdrag, t ex installation, underhåll, IT-tjänster och marknadsföringstjänster. Mobility4Sweden kommer att investera i sådana relationer t ex genom att tillhandahålla kunnande och utbildning rörande UMTS. A.4 Finansiell kapacitet Mobility4Swedens aktieägare har slutit finansieringsavtal med Chase Manhattan Bank (Chase). Chase har bekräftat att man har full tilltro till Mobility4Swedens affärsplan och att man helt och hållet accepterar det ekonomiska ansvar som affärsplanen innebär. Mobility4Sweden har vidtagit åtgärder för full finansiering av investeringen genom en kombination av eget kapital, lån från aktieägarna, lån mot säkerhet och obligationsemission. Mobility4Swedens ägare har helt och hållet förbundit sig till och garanterat det egna kapitalet och lånen från aktieägarna. Lånet och obligationsemissionen har Chase helt och hållet förbundit sig till och skrivit under. Mobility4Swedens totala tillgängliga kapital är större än de prognosticerade finansieringskraven, vilket utgör en buffert mot eventuella underskott i det prognosticerade kassaflödet från rörelsen eller kostnadsöverdrag. A.5 Teknisk genomförbarhet Mobility4Sweden kommer att utveckla ett mobilt telekommunikationsnät i Sverige baserat på UMTS som är den globala standard specificerad av ETSI och 3GPP för IMT Detta garanterar transnationell roaming, i full överensstämmelse med EU-beslut nr 128/1999/EC om UMTS i samhället. De viktigaste egenskaperna hos Mobility4Swedens UMTS-nät är ❶ Höghastighetsanlutning vid lansering avancerade höghastighetsdatatjänster kommer att vara tillgängliga vid lansering, inklusive video-påbegäran med hastigheter på 144 Kbit/s, samt Internetaccess och IP-tjänster med mervärde (value added IP services) med hastigheter på upp till 384 Kbit/s eller 2 Mbit/s på vissa ställen när detta blir möjligt. ❶ Nät i den absoluta toppklassen UMTS-nätet kommer att baseras på de allra senaste produkterna från Ericsson, och en redundansstrategi som säkerställer högsta möjliga driftkvalitet. Mobility4Sweden UMTS/IMT-2000-ansökan A - 4

7 ❶ Hög driftsäkerhet Nätutvecklingsplanen föreskriver nivåer för driftsäkerhet, tillgänglighet och tal- och datakvalitet som når upp till de högsta nivåerna hos något av T-Mobile Internationals nät. ❶ Virtuell hemmiljö Produkter och tjänster kommer att baseras på en öppen systemarkitektur och stödjer helt virtuell hemmiljö tekniken (Virtual Home Environment) som möjliggör individuellt anpassad överflyttning av tjänster över nätgränser och terminaler. ❶ Internationell roaming Mobility4Sweden kommer att dra nytta av erfarenheten hos T-Mobile International vad gäller utarbetande av internationella roamingavtal och därvid utnyttja företagets befintliga bas med över 170 internationella roaming-partners. A.6 Affärsmässig genomförbarhet Mobility4Swedens kommersiella strategi är fokuserad på att förvärva kunder och att tillgodose deras nuvarande och framtida behov inom mobiltelekommunikation genom att kombinera de olika områdena telekommunikation, information och multimedia. Tyngdpunkterna i affärsplanen är: ❶ Tjänstepaket - En kombination av taltrafik-, data- och multimediatjänster kommer att paketeras för att tillgodose de olika kundsegmentens vitt skilda behov. ❶ Ny prisstruktur - Prisstrukturen kommer att täcka tjänster från taltrafik med liten bandbredd till direktsända videotjänster med stor bandbredd. ❶ Större marknadstillgång - Mobility4Sweden kommer att aktivt stödja tjänsteleverantörer (MVNO) som kommer att tillföra ytterligare kunder till nätet. ❶ Utveckling av Maskin-till-Maskin-marknad Mobility4Sweden kommer att utveckla en ny marknad för maskin-till-maskin-kommunikation (M2M) som kommer att resultera i att ett avsevärt antal M2M-enheter utnyttjar nätet. ❶ Nya distributionskanaler - Mobility4Sweden kommer att gå utanför dagens delvis exklusiva distributionsavtal genom att öppna nya kanaler. ❶ Kommunikationskampanjer med stor genomslagskraft - Kampanjerna kommer att få potentiella kunder att vilja veta allt om den nya typen av mobilt nät, nya tjänster och en ny slags operatör. ❶ Enastående kundtjänst - Mobility4Swedens kundtjänstorganisation kommer att hålla högsta standard och vara beredd att besvara det nya slags frågor som UMTS-tjänsterna ger upphov till. Baserat på sin marknadsstrategi är Mobility4Sweden säker på sin efterfrågeprognos på nästan 2 miljoner kunder och nära 1,5 miljoner M2M-enheter på nätet vid slutet av Mobility4Sweden har utvecklat en affärsplan som speglar aktieägarnas sakkunskap och erfarenheter. Planen kommer att ge en godtagbar vinst till aktieägarna, säkerställa att kunder och anställda är nöjda, uppfylla PTS krav och hålla världsklassnivå på tjänster och teknologi. Mobility4Sweden UMTS/IMT-2000-ansökan A - 5

8 A.7 Sakkunskap och erfarenhet Tillsammans för T-Mobile International, Utfors och ABB med sig ett kunnande på högsta nivå och en bred erfarenhet inom kundtjänst, planering, utveckling och drift av såväl mobila som fasta telekommunikationsnät. ❶ Introduktion av nya tjänster - Utfors introduktion av Sveriges första fria Internetaccess och T-Mobile Internationals lansering av ett av de första GPRSnäten visar på engagemang för satsning på nya tjänster. ❶ Grundlig UMTS-erfarehet - T-Mobile International har utfört omfattande fälttest inom UMTS och utvecklat spjutspetstjänster inom multimedia i samarbete med NTT DoCoMo, och arbetar nu på implementeringen av tre UMTS-nät i Europa. ❶ Erfarenheter i världsklass inom planering och utbyggnad av nät Deutsche Telekom/T-Mobile International har lanserat nät i Indonesien, Italien, Polen, Ryssland, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Vid varje tillfälle uppfyllde eller överträffade lanseringen de av myndigheterna uppsatta målen som var specificerade i tillstånden. ❶ Lokalt och internationellt grundat kunnande inom drift och underhåll Alla T-Mobile Internationals dotterbolag driver och underhåller själva sina nät så att de håller högsta internationella standard. Utfors kunnande vad gäller att underhålla sitt eget fasta nät kommer att vara ovärderligt för Mobility4Sweden. ❶ Tillgångar och sakkunskap inom nordisk bredbandstransmission Utfors bredbandsnät för hela Norden har byggts med den senaste IPtransmissionstekniken med Terabit routers, IP-on-glass och Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM). ❶ Relationer med flera leverantörer T-Mobile International har en unik databas för inköpssyften som kommer att bli tillgänglig för Mobility4Sweden. Denna databas täcker både kvalitetskontroll och pris- och leveransspecifikationer. ❶ Utbildningskapacitet - T-Mobile International har en avdelning för utbildning i Nürnberg som tillhandahåller kurser för personal med nyckelpositioner i Mobility4Sweden. ❶ Ledande forskning och utveckling - Mobility4Sweden kommer att dra nytta av och deltaga i Deutsche Telekoms och ABB:s omfattande FoU-aktiviteter. T-Mobile International har över 200 FoU-ingenjörer och ABB utvecklar, bland andra projekt, applikationer för Bluetooth, den nya standarden för kommunikation över korta avstånd som kommer att ingå i nästan alla fasta och mobila enheter. ❶ Sakkunskap inom projektfinansiering - ABBEV har över tio års erfarenhet av strukturerad finansiering. Mobility4Sweden UMTS/IMT-2000-ansökan A - 6

9 A.8 Varför Mobility4Sweden? Mobility4Sweden avser att förändra den mobila telekommunikationsmarknaden, så som Utfors har förändrat den fasta telefonin och Internetmarknaden. Mobility4Sweden är övertygat om att kunna uppnå detta tack vare sin sakkunskap inom telekommunikation, sina ägares finansiella styrka samt ❶ Utfors och ABB:s lokala närvaro ❶ en marknadsstrategi som riktar sig mot utmaningarna inom UMTS ❶ en mycket aggressiv utbyggnadsstrategi under medverkan av Ericsson ❶ tillgång till Utfors över kunder vid lansering och deras redan befintliga fibernät ❶ T-Mobile Internationals ställning som en av de ledande inom UMTS-forskning ❶ en total satsning på framgång. Mobility4Sweden svarar gärna på de frågor som PTS kan ha i samband med denna ansökan. Mobility4Sweden UMTS/IMT-2000-ansökan A - 7

Bilaga 1. Ansökningars struktur och innehåll

Bilaga 1. Ansökningars struktur och innehåll Bilaga 1. Ansökningars struktur och innehåll Ansökningarna skall ha den struktur som beskrivs nedan. Om den information som skall lämnas i olika avsnitt är alltför omfångsrik skall sökanden även tillhandahålla

Läs mer

Därför kommer Europolitan att bygga ett UMTS-nät med en mycket hög täckningsgrad och snabb utbyggnadstakt.

Därför kommer Europolitan att bygga ett UMTS-nät med en mycket hög täckningsgrad och snabb utbyggnadstakt. Ansökan om UMTS-tillstånd Sid 4 (122) Europolitans programförklaring 1. UMTS till alla En starkt bidragande orsak till Sveriges framgång inom IT och telekom är den breda användningen i samhället. Europolitan

Läs mer

A. Sammanfattning HI3G Access AB

A. Sammanfattning HI3G Access AB A. Sammanfattning HI3G Access AB HI3G Access AB ( HI3G ) ansöker härmed om tillstånd att tillhandahålla nätkapacitet för mobila teletjänster enligt UMTS/IMT 2000-standard. Det tillstånd som HI3G söker

Läs mer

SAMMANFATTNING. Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING. Innehållsförteckning SAMMANFATTNING Innehållsförteckning A.1 INTRODUKTION...2 A.2 DE VIKTIGASTE PUNKTERNA I VÅR UMTS-ANSÖKAN...2 A.3 SAMMANFATTNING AV ANSÖKAN...7 A.3.1 INFORMATION OM SÖKANDEN... 7 A.3.2 FINANSIELL KAPACITET...

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015 Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt Box 5398 102 49 Stockholm anders.ohnfeldt@pts.se 28 januari 2015 TDC Sveriges svar på enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (M4)

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

A.1 Telia ansöker om tillstånd att driva nationellt UMTS-nät i Sverige.

A.1 Telia ansöker om tillstånd att driva nationellt UMTS-nät i Sverige. A Sammanfattning A.1 Telia ansöker om tillstånd att driva nationellt UMTS-nät i Sverige. Denna ansökan är ingiven i enlighet med Post- och telestyrelsens inbjudan till ansökan om tillstånd att tillhandahålla

Läs mer

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Bästa aktieägare, Vi lever i en intressant tid. De tjänster TeliaSonera erbjuder utgör en allt viktigare del av våra liv. Orsaken till det är att vi tillgodoser

Läs mer

FÖRSLAG TILL INFORMATION FÖR SÖKANDE

FÖRSLAG TILL INFORMATION FÖR SÖKANDE 2001-02-21 Dnr 01-6718 Aktbil. 7 FÖRSLAG TILL INFORMATION FÖR SÖKANDE OBSERVERA ATT DETTA ÄNNU INTE ÄR EN INBJUDAN TILL ANSÖKAN! Ansökan Inlämnande av ansökan Ansökningar skall ges in till PTS senast den

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8)

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Bilaga 5 Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Konkurrensavdelningen Företagsuppgifter Jämför avsnitt 5.2 i Beslutsutkastet 10-1282 Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet 11 december, kl. 13.00-14.30 på PTS Post- och telestyrelsen Syftet och agenda Ge regionala aktörer och andra intressenter av ett

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks 2017-06-12 Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks Vi förstår att det finns en del osäkerhet kring om och varför man skulle vilja ha en fiberanslutning. Därför har vi försökt att

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Introduktion Broadwaves erbjudande till den svenska marknaden

Introduktion Broadwaves erbjudande till den svenska marknaden A. /Sammanfattning Broadwave konsortiet ansöker till Post- Och Telestyrelsen om en nationell UMTS/IMT-2000, UTRA FDD/TDD licens i Sverige, där konsortiet också önskar erbjuda GSM/GPRS tjänster. Sekundärt

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-11 Dnr: 09-2097/18 4 Spektrummarknadsavdelningen Per G. Andersson 08 678 57 73 per.g.andersson@pts.se Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo Lagrummet

Läs mer

Fakta om IPnett. Grundat 1999. Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn. Mer än 100 anställda i Norden

Fakta om IPnett. Grundat 1999. Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn. Mer än 100 anställda i Norden Fakta om IPnett Grundat 1999 Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn Mer än 100 anställda i Norden Nordiskt tekniskt team med ca 60 seniorkonsulter Systemintegratör infrastruktur,

Läs mer

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör:

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör: 1 Inledning Bilaga 7, Verksamhetsdirektiv, är kommunens direktiv till den enhet som har hand om bredbandsnät och samordning av bredbandsnät i kommunen. Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi

Läs mer

För perioden 1 januari 30 september, 1999 Net Insight AB (publ), org nr. 556533-4397

För perioden 1 januari 30 september, 1999 Net Insight AB (publ), org nr. 556533-4397 DELÅRSRAPPORT För perioden 1 januari 30 september, 1999 Net Insight AB (publ), org nr. 556533-4397 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET Net Insight har sålt stadsnätsväxlar till Vasa Läns Telefon.

Läs mer

Arbete med mobiltäckning var är vi idag?

Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Jonas Wessel Anna Wikström PTS Post- och telestyrelsen Rättigheter Nya täckningskartor Två år med täckningsfrågan 11-punktslistan & 800 MHz Rätt till telefoni?

Läs mer

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5)

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5) Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät Material Bengt Sahlin (2004) Föreläsning Ursula Holmström 01.11.2004 Bengt Sahlin 1 Mobila nätverk (1/5)

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

IT-infrastrukturplan

IT-infrastrukturplan IT-infrastrukturplan Version: 002 IT Strategiskt Centrum IT-infrastrukturplan för Lomma kommun Antagen av kommunstyrelsen 2007-10-03 IT-infrastrukturplan Peter Nisula 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3

Läs mer

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Ante Baric Försäljningsdirektör Tobias Blom Key Account Manager Stadsnät TeliaSonera Operator Next 1 Innehåll Svensk fibermarknad

Läs mer

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten Namn Namn Titel Så här ser affärsmodellen ut Slutkund Support Support Support Tjänsteleverantör 1 Tjänsteleverantör 2 Tjänsteleverantör

Läs mer

ISP på landsbygden. Information på Internetdagarna 2003-10 - 08. Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo

ISP på landsbygden. Information på Internetdagarna 2003-10 - 08. Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo ISP på landsbygden Information på Internetdagarna 2003-10 - 08 Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo Agenda Bakgrund Teleservice Bredbandstäckning Infrastruktur Tjänster Ekonomi Konkurrens

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Agenda 1. Varför fibernät? 2. Erbjudande fiberanslutning 3. Ekonomi 4. Tjänster 5. Lösning i fastighet Kortfakta om Zitius 250 000 fiberanslutna

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Kommunikations- lösningar för operatörer och företag

Kommunikations- lösningar för operatörer och företag Kommunikationslösningar för operatörer och företag Ett perfekt val för företag, operatörer och IT-bolag Skellefteå har Sveriges bästa fibernät. Det välutbyggda och tillförlitliga nätet ägs och drivs av

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Översikt och vanliga frågor Genesys förvärv av Interactive Intelligence

Översikt och vanliga frågor Genesys förvärv av Interactive Intelligence Översikt och vanliga frågor Genesys förvärv av Interactive Intelligence Den 31 augusti 2016 tillkännagav Genesys marknadsledande på omnikanallösningar för kundupplevelser och lösningar för kontaktcenter

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Kapitel 13: Telefoninäten. Spanning Tree. Jämförelse med OSI-modellen. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 13: Telefoninäten. Spanning Tree. Jämförelse med OSI-modellen. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 13: Telefoninäten Jens A Andersson (Maria Kihl) Spanning Tree Att bygga träd av grafer som kan se ut hur som helst Hindra paket att gå runt i oändliga loopar Bygga effektiva transportvägar Spanning

Läs mer

Ericssons yttrande ang. PTS konsultation med referens daterat 3 november 2005, avseende licensiering i frekvensutrymmet MHz.

Ericssons yttrande ang. PTS konsultation med referens daterat 3 november 2005, avseende licensiering i frekvensutrymmet MHz. 1 (5) Kopia: Sally Ibrahim, PTS Urban Landmark, PTS Lasse Wieveg, Director, LM Ericsson AB Anders Blomgren, Vice President, Ericsson Sverige AB Till: Post och Telestyrelsen Ericssons yttrande ang. PTS

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

2. Tillståndet gäller för Uppsala län.

2. Tillståndet gäller för Uppsala län. BESLUT DATUM DIARIENR 29 september 2005 05-11171 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jan Boström Spektrum / Fast radio och satellit tillstånd 08 678 58 86 jan.bostrom@pts.se Digiweb Ltd IDA

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB

AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB Pro fiber Kapacitet 10 resp. 100Mbit/s Kampanjen gäller till 31/10 2015 1 2015-02-02 AB2 Q2-kampanj 2015 SOHO Affärsregler och Rutiner Bredband Pro Fiber 10

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2014:03 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Bredbandsplan för Heby kommun Kommunfullmäktige beslutade 12 februari

Läs mer

Klart huset ska ha fiber

Klart huset ska ha fiber Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET TILL DIN FASTIGHET Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad kapacitet.

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Inbjudan till dialog 11 oktober 2012

Inbjudan till dialog 11 oktober 2012 Inbjudan till dialog 11 oktober 2012 Agenda Drift / Mobilt bredband Inledning Bakgrund Syfte Innehåll Säkerhet och SUA Svar Inledning Rakels vision och affärsidé är att leverera en kommunikationslösning

Läs mer

AIRFIBRE. Teracom Översiktlig beskrivning

AIRFIBRE. Teracom Översiktlig beskrivning AIRFIBRE Teracom 2016-09-08 Översiktlig beskrivning Innehåll Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Beskrivning AirFibre... 4 Principskiss och fakta... 4 Sammanfattning fördelar med AirFibre för

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Orange tror på en bättre framtid där människor kan kommunicera och få tillgång till vad de vill, när som helst, var som helst och hur som helst.

Orange tror på en bättre framtid där människor kan kommunicera och få tillgång till vad de vill, när som helst, var som helst och hur som helst. A Sammanfattning Orange tror på en bättre framtid där människor kan kommunicera och få tillgång till vad de vill, när som helst, var som helst och hur som helst. Vi erbjuder: konkurrens nationell täckning

Läs mer

Framtidssäker kommunikation - fiber till ditt hus

Framtidssäker kommunikation - fiber till ditt hus Framtidssäker kommunikation - fiber till ditt hus Kvällens möte ServaNet Varför fiber? Tjänster i vårt nät Hur går det till? Affärsmodellen Vad kostar det? Frågor ServaNet startade 1998 100 % kommunägt

Läs mer

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan?

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan? Datum Sida 2016-01-22 1(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet För att tillhandahålla kommunikationsnät och elektroniska tjänster i Sverige krävs i vissa fall att verksamheten anmäls

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Underliggande Nokia, aktie Ericsson B aktie Stora Enso R aktie Första emissionsdag 11.5.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 11 maj 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans

Läs mer

Telefoninäten. Jens A Andersson

Telefoninäten. Jens A Andersson Telefoninäten Jens A Andersson Referens-modeller OSI-modellen Applikation Presentation Session Transport Nät Länk Fysisk TCP/IP-modellen Applikation Transport Nät IP-bärande nät 2 Data communication After

Läs mer

Net at Once - Kommunikationsoperatör

Net at Once - Kommunikationsoperatör Net at Once - Kommunikationsoperatör Net at Once som kommunikationsoperatör med Öppen plattform och Öppen gruppanslutning innebär att de medlemmar i föreningen som vill välja fritt i ett öppet nät bland

Läs mer

Inbjudan till RFI - Request for information

Inbjudan till RFI - Request for information samhällsskydd och beredskap RFI 1 (9) Inbjudan till RFI - Request for information Avseende drift-och investeringskostnader samt uppskattning av tidplan för att nå skarp drift av säker och tillgänglig mobil

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport april - juni 2016 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten 08-504 635 38 08-504 544 06

Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten 08-504 635 38 08-504 544 06 Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten Thomas Berggren Regionansvarig säljare Thomas.j.berggren@teliasonera.com Linda Saltin Regionansvarig säljare Linda.Saltin@teliasonera.com

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Nokia Abp, aktie Första emissionsdag 18.07.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18 juli 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Kapitel 13: (Maria Kihl)

Kapitel 13: (Maria Kihl) Kapitel 13: Telefoninäten Jens A Andersson (Maria Kihl) Jämförelse med OSI-modellen OSI-modellen Applikation Presentation Session Transport Nät Länk Fysisk TCP/IP-modellen Applikation Transport Nät IP-bärande

Läs mer

Vad vet vi om nutiden?

Vad vet vi om nutiden? Vad vet vi om nutiden? Niklas Zandelin 4tune Fakta i målet IT-politiken Informationssamhälle för alla Statens bredbandssatsningar 250 milj i senaste regeringsförklaringen EU direktiv Kommunala infrastrukturplaner

Läs mer

Vad är PacketFront. Regional Samtrafik Behövs det? Hur skapar man det? Presentation. Svenskt företag, bildat 2001

Vad är PacketFront. Regional Samtrafik Behövs det? Hur skapar man det? Presentation. Svenskt företag, bildat 2001 Presentation Fredrik Nyman PacketFront Vad är PacketFront Svenskt företag, bildat 2001 Bakgrund: Bredbandsbolaget, Cisco, (Tele2/Netcom) Accessroutrar och hemma-switchar för bredbandsnät Prisbelönt provisionerings

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

Wexnet bygger ett täckande fibernät för framtiden

Wexnet bygger ett täckande fibernät för framtiden Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Vi på Wexnet tror att fri konkurrens leder till bättre kvalitet, bättre service och lägre priser. Vi sätter kunden i centrum! Wexnet bygger ett täckande

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDGIVANDE avseende användande av frekvensutrymme för repeaterändamål

ANSÖKAN OM MEDGIVANDE avseende användande av frekvensutrymme för repeaterändamål Public 1 (8) 2008-10-06 A ANSÖKAN OM MEDGIVANDE avseende användande av frekvensutrymme för repeaterändamål 1 Inledning 1.1 Allmänt Den som vill använda en repeater inom en mobiloperatörs frekvensband måste

Läs mer

Klart du ska välja. bredband via fiber

Klart du ska välja. bredband via fiber Klart du ska välja bredband via fiber Gör dig redo för framtiden När du väljer bredband via Skellefteå Krafts fibernät blir ditt liv bra mycket enklare och roligare. Koppla upp hur många skärmar och apparater

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband

10 frågor och svar om. bredband 10 frågor och svar om bredband Bredband var för några år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. I dag tävlar företagen om att erbjuda de snabbaste bredbandsuppkopplingarna till hushåll

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Ericsson AB, B-aktie Neste Oil Abp, aktie Nordea Bank AB, FDR Stora Enso Abp, R-aktie Tietoenator AB, aktie TeliaSonera AB, aktie UPM-Kymmene Abp, aktie Första emissionsdag

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Marie Johansson UppCom Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net

1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Bilaga 1. Definitioner Datum Vår referens Sida 2011-03-28 Dnr: 11-3053 1(5) 1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Bilaga 1. Definitioner Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress:

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB 1 (6) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fakturor... 4 3. Konsulter... 4 4. Webbportal... 4 5. Leveranstider... 4 6. Pris fasta operatörstjänster...

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

IT- i svensk offentlig sektor minst 40 års lärorika erfarenheter

IT- i svensk offentlig sektor minst 40 års lärorika erfarenheter !! IT- i svensk offentlig sektor minst 40 års lärorika erfarenheter 1960 1979 Samhällsdata digitaliseras och lagras i databaser Stordatorer 1980 1984 Lokala nätverk Stordatorer + terminaler 1985 1989 Lokala

Läs mer

Post- och telestyrelsen avvisar Vodafones begäran. Post- och telestyrelsen avvisar Hi3G:s begäran. Post- och telestyrelsen avslår Oranges ansökan.

Post- och telestyrelsen avvisar Vodafones begäran. Post- och telestyrelsen avvisar Hi3G:s begäran. Post- och telestyrelsen avslår Oranges ansökan. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Hans Brändström Telefrågor 08-678 55 97 hans.brandstrom@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2003-04-23 03-2918 Orange Sverige AB att. Pontus Nylander Stora Varvsgatan

Läs mer

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande.

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande. PRESSMEDDELANDE 2007-08-06 Eniro avyttrar WLW Eniro har överenskommit att avyttra sitt tyska dotterbolag Wer liefert was? (WLW) till den italienska koncernen Seat Pagine Gialle. Avyttringen sker genom

Läs mer

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster?

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur säkerställer stadsnätsägaren

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ I DAG SÅ KAN DU KOPPLA AV I MORGON Att vara uppkopplad innebär i dag så mycket mer än att slå på datorn och öppna en webbläsare. På tjugo år har internet utvecklats från

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer