A Sammanfattning. A.1 Ansökans omfattning. A.2 Om sökanden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A Sammanfattning. A.1 Ansökans omfattning. A.2 Om sökanden"

Transkript

1 UMTS / IMT-2000 Ansökan Sektion A Sammanställning

2 Band 1 A: Sammanfattning B: Information om sökanden C: Finansiell kapacitet Band 2 D: Teknisk genomförbarhet Band 3 E: Affärsmässig genomförbarhet Band 4 F: Sakkunskap och erfarenhet G: Nätutbyggnad H: Andra faktorer Innehållsförteckning A Sammanfattning...A - 1 A.1 Ansökans omfattning...a - 1 A.2 Om sökanden...a - 1 A.3 Utformning av marknadsledande affärsverksamhet inom mobil multimedia...a - 2 A.4 Finansiell kapacitet...a - 4 A.5 Teknisk genomförbarhet...a - 4 A.6 Affärsmässig genomförbarhet...a - 5 A.7 Sakkunskap och erfarenhet...a - 6 A.8 Varför Mobility4Sweden?...A - 7

3 A Sammanfattning A.1 Ansökans omfattning Mobility4Sweden ansöker härmed om tillstånd för både rikstäckande UMTS tillstånd och GSM tillstånd i enlighet med Inbjudan till ansökan om tillstånd att tillhandahålla nätkapacitet för mobila teletjänster enligt UMTS/IMT 2000 standard samt GSM standard i Sverige som utfärdats av Post och Telestyrelsen (PTS). Om PTS kommer fram till att bättre täckning skulle uppnås genom regionala tillstånd istället för ett eller flera rikstäckande tillstånd önskar Mobility4Sweden komma i fråga för regionala tillstånd i Sverige. I sådant fall vill Mobility4Sweden diskutera detaljerna kring sådana regionala tillstånd med PTS. Om den engelska och den svenska versionen av denna ansökan på någon punkt inte överensstämmer, skall den engelska versionen gälla. Denna sammanfattning finns även på en bifogad CD-ROM (volym 1). Hela ansökan finns på en andra bifogad CD-ROM där all information skall behandlas som konfidentiell. A.2 Om sökanden Mobility4Sweden är ett joint venture mellan T-Mobile International AG (T-Mobile International), Utfors AB (publ) (Utfors) och ABB Energy Ventures B.V. (ABBEV). T-Mobile International är ett helägt dotterbolag till Deutsche Telekom AG (Deutsche Telekom) och ansvarar för all mobilverksamhet inom Deutsche Telekomkoncernen. Deutsche Telekom är världens tredje största företag inom telekommunikation och T-Mobile International är ett av de ledande företagen i Europa inom mobil telekommunikation. T-Mobile International deltar för närvarande i driftsättningen av tre UMTS-nät, One2One i Storbritannien, 3G Blue i Nederländerna och T-Mobil i Tyskland. T-Mobile International bygger, genom sitt dotterbolag T-Motion, även upp en internationell mobilportal och lanserar i år, genom dotterbolaget T-Mobil, ett av världens första General Packet Radio System (GPRS)-nät. Förutom en bred erfarenhet av teletjänster tillför Deutsche Telekom/T-Mobile International också en avsevärd finansiell styrka till Mobility4Sweden. Utfors är ett av de ledande företagen i Sverige både som Internetleverantör (Internet Service Provider, ISP) och inom fast telekommunikation. Utfors var det första företaget i Sverige som erbjöd sina kunder fri Internet-access. För närvarande betjänar Utfors över kunder med sitt fiberoptiska bredbandsnät av högsta kvalitet och siffran beräknas öka till år Utfors har skapat konkurrens inom den svenska bredbandsmarknaden genom att bygga ut sitt nät så att det täcker de 75 största städerna i Norden. Utfors dynamiska angreppssätt, omfattande kunnande inom IP-teknologi, multimediaplattformar och avtal med Mobility4Sweden UMTS/IMT-2000-ansökan A - 1

4 innehållsleverantörer (content providers) säkerställer att Mobility4Sweden kommer att vara bland de främsta när det gäller utveckling av mobilt Internet. ABBEV är ett dotterbolag till ABB Asea Brown Boveri Ltd och del av ABB-koncernen. ABB är ett av Sveriges största företag och tillför också betydande finansiell styrka till Mobility4Sweden. Inom ABB-koncernen har ABBEV ett världsomspännande ansvar för utveckling, finansiering och ägande av infrastrukturprojekt. Man utökar nu sin expertis till att omfatta telekommunikation och Internetmarknaden. ABBEV har deltagit i utvecklingen av 31 större privata infrastrukturprojekt i världen. A.3 Utformning av marknadsledande affärsverksamhet inom mobil multimedia Mobility4Sweden kommer att leda revolutionen från GSM till UMTS genom att erbjuda följande: Nya tjänster och konkurrenskraftiga priser Mobility4Sweden kommer att omdefiniera innebörden av mobil telekommunikation i Sverige, från dagens taltrafiktjänst till framtidens multimediatjänster. Mobility4Sweden tror på Sverige Tack vare en kombination av stark marknadspenetrering för både mobilt och fast Internet och stark ekonomisk tillväxt har landet en ypperlig potential för mobila data- och Internettjänster. De viktigaste punkterna i Mobility4Swedens förslag är: ❶ Tillgång till ett brett utbud av innovativa och högkvalitativa mobila tal-, data- och Internettjänster. ❶ Paket med en kombination av tjänster, bland annat användarvänliga portaler, som är skräddarsydda för olika kundsegments specifika intressen. ❶ Konkurrenskraftig och tydlig prissättning som sänker kostnaden för mobila tjänster så att de närmar sig kostnaden för fast Internettillgång. Kundfokuserad organisation Mobility4Sweden kommer att överträffa kundvårdsnivåerna hos de etablerade operatörerna och överstiga kundförväntningarna genom att utnyttja toppmoderna kontaktcentraler med välutbildad och motiverad personal. Kundtjänstpersonalen kommer att finnas till hands dygnet runt, året om. Kunderna kan välja att kontakta kundtjänsten på konventionellt sätt eller via Mobility4Swedens Internetportal. Kunderna kommer även att kunna kontrollera och administrera sin tjänsteportfölj helt genom självbetjäning. Högkvalitativa tjänster För att verkligen uppnå förstklassig servicekvalitet (Quality of Service, QoS) kommer Mobility4Sweden att dra nytta av T-Mobile Internationals och Utfors erfarenhet av drift av mobilnät och IP-nät. Servicekvaliteten kommer att övervakas kontinuerligt så att den motsvarar högt ställda mål. Eventuella avvikelser kommer att avhjälpas med hjälp av speciella åtgärdsprogram. Mobility4Sweden UMTS/IMT-2000-ansökan A - 2

5 Mycket tidig lansering Mobility4Sweden kommer att lansera sitt UMTS-nät i Sverige den 1 januari Detta föregås av lanseringen av ett GSM-nät den 1 april Mobility4Swedens fasta åtaganden vad avser lanseringsdatum, förutsätter att man beviljas tillstånd den 30 november Mobility4Sweden har skrivit ett avtal med Ericsson för byggandet av Mobility4Swedens GSM- och UMTS-nät på totalentrepenad. Ericsson har förbundit sig att år 2002, leverera både all nödvändig nätutrustning, enligt Mobility4Swedens nätutbyggnadsplan, och UMTS-terminaler. För att kunna uppnå maximal GSM-täckning före lanseringen av UMTS-nätet planerar Mobility4Sweden att ingå ett nationellt roamingavtal med en eller flera av de befintliga GSM-operatörerna. Detta avtal kommer att upphöra när Mobility4Sweden har uppnått tillräcklig täckning med sitt UMTS-nät. Omfattande täckning och extremt snabb utbyggnad Mobility4Sweden har utarbetat en så aggressiv utbyggnad man anser vara möjlig. Man har därvid beaktat behovet att uppnå förstklassig kvalitetsstandard, omfattande geografisk och befolkningsmässig täckning samt ett mycket tidigt lanseringsdatum. När utbyggnaden är slutförd kommer Mobility4Swedens nät att täcka mycket nära 100 % av befolkningen. Öppen access Mobility4Sweden kommer aktivt att uppmuntra öppen access till nätet. Företaget kommer att få en betydande del av sina kunder genom tjänsteleverantörer (Mobile Virtual Network Operators, MVNO) som kommer att bredda marknadsområdet. Mobility4Sweden kommer dessutom att ge sina kunder öppen access till andra portaler. Framtidssäkrat nät Mobility4Sweden kommer att bygga upp ett UMTS-nät baserat på de allra senaste nätprodukter som finns tillgängliga hos dess utvalda leverantör vilket ger företaget möjlighet att skapa ett nät som är optimerat för levererans av IP-baserade paketdatatjänster. Mobility4Sweden kommer dessutom att som stamnät utnyttja Utfors bredbandsnät, som är i världsklass. Miljövård Mobility4Sweden kommer att upprätthålla högsta miljöhänsyn och planerar att efterlikna T-Mobil, som för närvarande är den enda mobilnätsoperatören i Europa som helt uppfyller villkoren i miljöstandard ISO och Europeiska gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS). Mobility4Sweden förbinder sig vidare att deltaga i, och aktivt förespråka, arrangemang för samutnyttjande av basstationer. Mobility4Sweden UMTS/IMT-2000-ansökan A - 3

6 Regionala arbetstillfällen Mobility4Sweden planerar att anställa över personer redan i början av sin verksamhet och kommer att försöka skapa arbetstillfällen i områden med relativt hög arbetslöshet. Ytterligare ett stort antal personer kommer att kunna få arbete inom distribution och kundtjänst via tjänsteleverantörer (MVNO) och säljorganisationer knutna till Mobility4Sweden. Förutom de arbetstillfällen som uppstår hos Ericsson, kommer många arbetstillfällen att skapas hos lokala företag genom den planerade outsourcingen av uppdrag, t ex installation, underhåll, IT-tjänster och marknadsföringstjänster. Mobility4Sweden kommer att investera i sådana relationer t ex genom att tillhandahålla kunnande och utbildning rörande UMTS. A.4 Finansiell kapacitet Mobility4Swedens aktieägare har slutit finansieringsavtal med Chase Manhattan Bank (Chase). Chase har bekräftat att man har full tilltro till Mobility4Swedens affärsplan och att man helt och hållet accepterar det ekonomiska ansvar som affärsplanen innebär. Mobility4Sweden har vidtagit åtgärder för full finansiering av investeringen genom en kombination av eget kapital, lån från aktieägarna, lån mot säkerhet och obligationsemission. Mobility4Swedens ägare har helt och hållet förbundit sig till och garanterat det egna kapitalet och lånen från aktieägarna. Lånet och obligationsemissionen har Chase helt och hållet förbundit sig till och skrivit under. Mobility4Swedens totala tillgängliga kapital är större än de prognosticerade finansieringskraven, vilket utgör en buffert mot eventuella underskott i det prognosticerade kassaflödet från rörelsen eller kostnadsöverdrag. A.5 Teknisk genomförbarhet Mobility4Sweden kommer att utveckla ett mobilt telekommunikationsnät i Sverige baserat på UMTS som är den globala standard specificerad av ETSI och 3GPP för IMT Detta garanterar transnationell roaming, i full överensstämmelse med EU-beslut nr 128/1999/EC om UMTS i samhället. De viktigaste egenskaperna hos Mobility4Swedens UMTS-nät är ❶ Höghastighetsanlutning vid lansering avancerade höghastighetsdatatjänster kommer att vara tillgängliga vid lansering, inklusive video-påbegäran med hastigheter på 144 Kbit/s, samt Internetaccess och IP-tjänster med mervärde (value added IP services) med hastigheter på upp till 384 Kbit/s eller 2 Mbit/s på vissa ställen när detta blir möjligt. ❶ Nät i den absoluta toppklassen UMTS-nätet kommer att baseras på de allra senaste produkterna från Ericsson, och en redundansstrategi som säkerställer högsta möjliga driftkvalitet. Mobility4Sweden UMTS/IMT-2000-ansökan A - 4

7 ❶ Hög driftsäkerhet Nätutvecklingsplanen föreskriver nivåer för driftsäkerhet, tillgänglighet och tal- och datakvalitet som når upp till de högsta nivåerna hos något av T-Mobile Internationals nät. ❶ Virtuell hemmiljö Produkter och tjänster kommer att baseras på en öppen systemarkitektur och stödjer helt virtuell hemmiljö tekniken (Virtual Home Environment) som möjliggör individuellt anpassad överflyttning av tjänster över nätgränser och terminaler. ❶ Internationell roaming Mobility4Sweden kommer att dra nytta av erfarenheten hos T-Mobile International vad gäller utarbetande av internationella roamingavtal och därvid utnyttja företagets befintliga bas med över 170 internationella roaming-partners. A.6 Affärsmässig genomförbarhet Mobility4Swedens kommersiella strategi är fokuserad på att förvärva kunder och att tillgodose deras nuvarande och framtida behov inom mobiltelekommunikation genom att kombinera de olika områdena telekommunikation, information och multimedia. Tyngdpunkterna i affärsplanen är: ❶ Tjänstepaket - En kombination av taltrafik-, data- och multimediatjänster kommer att paketeras för att tillgodose de olika kundsegmentens vitt skilda behov. ❶ Ny prisstruktur - Prisstrukturen kommer att täcka tjänster från taltrafik med liten bandbredd till direktsända videotjänster med stor bandbredd. ❶ Större marknadstillgång - Mobility4Sweden kommer att aktivt stödja tjänsteleverantörer (MVNO) som kommer att tillföra ytterligare kunder till nätet. ❶ Utveckling av Maskin-till-Maskin-marknad Mobility4Sweden kommer att utveckla en ny marknad för maskin-till-maskin-kommunikation (M2M) som kommer att resultera i att ett avsevärt antal M2M-enheter utnyttjar nätet. ❶ Nya distributionskanaler - Mobility4Sweden kommer att gå utanför dagens delvis exklusiva distributionsavtal genom att öppna nya kanaler. ❶ Kommunikationskampanjer med stor genomslagskraft - Kampanjerna kommer att få potentiella kunder att vilja veta allt om den nya typen av mobilt nät, nya tjänster och en ny slags operatör. ❶ Enastående kundtjänst - Mobility4Swedens kundtjänstorganisation kommer att hålla högsta standard och vara beredd att besvara det nya slags frågor som UMTS-tjänsterna ger upphov till. Baserat på sin marknadsstrategi är Mobility4Sweden säker på sin efterfrågeprognos på nästan 2 miljoner kunder och nära 1,5 miljoner M2M-enheter på nätet vid slutet av Mobility4Sweden har utvecklat en affärsplan som speglar aktieägarnas sakkunskap och erfarenheter. Planen kommer att ge en godtagbar vinst till aktieägarna, säkerställa att kunder och anställda är nöjda, uppfylla PTS krav och hålla världsklassnivå på tjänster och teknologi. Mobility4Sweden UMTS/IMT-2000-ansökan A - 5

8 A.7 Sakkunskap och erfarenhet Tillsammans för T-Mobile International, Utfors och ABB med sig ett kunnande på högsta nivå och en bred erfarenhet inom kundtjänst, planering, utveckling och drift av såväl mobila som fasta telekommunikationsnät. ❶ Introduktion av nya tjänster - Utfors introduktion av Sveriges första fria Internetaccess och T-Mobile Internationals lansering av ett av de första GPRSnäten visar på engagemang för satsning på nya tjänster. ❶ Grundlig UMTS-erfarehet - T-Mobile International har utfört omfattande fälttest inom UMTS och utvecklat spjutspetstjänster inom multimedia i samarbete med NTT DoCoMo, och arbetar nu på implementeringen av tre UMTS-nät i Europa. ❶ Erfarenheter i världsklass inom planering och utbyggnad av nät Deutsche Telekom/T-Mobile International har lanserat nät i Indonesien, Italien, Polen, Ryssland, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Vid varje tillfälle uppfyllde eller överträffade lanseringen de av myndigheterna uppsatta målen som var specificerade i tillstånden. ❶ Lokalt och internationellt grundat kunnande inom drift och underhåll Alla T-Mobile Internationals dotterbolag driver och underhåller själva sina nät så att de håller högsta internationella standard. Utfors kunnande vad gäller att underhålla sitt eget fasta nät kommer att vara ovärderligt för Mobility4Sweden. ❶ Tillgångar och sakkunskap inom nordisk bredbandstransmission Utfors bredbandsnät för hela Norden har byggts med den senaste IPtransmissionstekniken med Terabit routers, IP-on-glass och Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM). ❶ Relationer med flera leverantörer T-Mobile International har en unik databas för inköpssyften som kommer att bli tillgänglig för Mobility4Sweden. Denna databas täcker både kvalitetskontroll och pris- och leveransspecifikationer. ❶ Utbildningskapacitet - T-Mobile International har en avdelning för utbildning i Nürnberg som tillhandahåller kurser för personal med nyckelpositioner i Mobility4Sweden. ❶ Ledande forskning och utveckling - Mobility4Sweden kommer att dra nytta av och deltaga i Deutsche Telekoms och ABB:s omfattande FoU-aktiviteter. T-Mobile International har över 200 FoU-ingenjörer och ABB utvecklar, bland andra projekt, applikationer för Bluetooth, den nya standarden för kommunikation över korta avstånd som kommer att ingå i nästan alla fasta och mobila enheter. ❶ Sakkunskap inom projektfinansiering - ABBEV har över tio års erfarenhet av strukturerad finansiering. Mobility4Sweden UMTS/IMT-2000-ansökan A - 6

9 A.8 Varför Mobility4Sweden? Mobility4Sweden avser att förändra den mobila telekommunikationsmarknaden, så som Utfors har förändrat den fasta telefonin och Internetmarknaden. Mobility4Sweden är övertygat om att kunna uppnå detta tack vare sin sakkunskap inom telekommunikation, sina ägares finansiella styrka samt ❶ Utfors och ABB:s lokala närvaro ❶ en marknadsstrategi som riktar sig mot utmaningarna inom UMTS ❶ en mycket aggressiv utbyggnadsstrategi under medverkan av Ericsson ❶ tillgång till Utfors över kunder vid lansering och deras redan befintliga fibernät ❶ T-Mobile Internationals ställning som en av de ledande inom UMTS-forskning ❶ en total satsning på framgång. Mobility4Sweden svarar gärna på de frågor som PTS kan ha i samband med denna ansökan. Mobility4Sweden UMTS/IMT-2000-ansökan A - 7

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL MILSTOLPAR 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 1 VERKSAMHETSÖVERSIKT 25 AKTIEINFORMATION 30 TVÅÅRSÖVERSIKT DE STÖRSTA KONTRAKTEN I VÅR 129-ÅRIGA HISTORIA Ericsson skriver flerårsavtal

Läs mer

välkommen till det uppkopplade samhället

välkommen till det uppkopplade samhället välkommen till det uppkopplade samhället Ericsson Årsredovisning 2014 innehåll Verksamheten Ericsson i korthet... 1 2014: en överblick... 2 Brev från VD... 4 Detta är Ericsson... 8 Strategisk inriktning...

Läs mer

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013 LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Tryckt på UPM Sol Matt och Munken Lynx klorfritt papper som uppfyller internationella miljökrav SV/LZT 138 1292 R1A ISSN 1100-8954 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2014

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Årsredovisning 2011 När allt blir uppkopplat förändras hela världen. 11 126 7 44 157 Det började med telefonsamtal, som knöt samman platser över hela världen. Människor

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät Rapportnummer PTS-ER-2014:11 Datum 2014-03-03 Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät N2013/2538/ITP Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången

Läs mer

Datum 2015-03-03. Rapportnummer. Förstudie 1800 MHz. Delband 1775-1780/1870-1875 MHz

Datum 2015-03-03. Rapportnummer. Förstudie 1800 MHz. Delband 1775-1780/1870-1875 MHz Rapportnummer Datum 2015-03-03 Förstudie 1800 MHz Delband 1775-1780/1870-1875 MHz Delband 1870-1875 MHz Rapportnummer Diarienummer ISSN 1650-9862 Författare Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm

Läs mer

Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel. - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III

Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel. - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III Juni 2011 www.a-focus.se Nyttan med Bredband, - Goda Exempel, 2011 A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2013 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2 Årsredovisning TeliaSonera Årsredovisning Introduktion 2 Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år!

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år! Årsredovisning 2012 Ett händelserikt år! Verksamheten 1 Innehållsförteckning Verksamheten Cybercom i korthet 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Vår strategi 8 Vision, affärsidé och mål 10 Tjänsteerbjudande 11

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

ÅRs- REDOVISNING 2013

ÅRs- REDOVISNING 2013 ÅRs- REDOVISNING 2013 Kalender 2014 Maj 12 Årsstämma 2014 Stockholm Finansiella rapporter Feb 7 Bokslutskommuniké januari december 2013 Mar 31 Apr 25 Årsredovisning 2013 Delårsrapport Interim Report January

Läs mer

Bredband där du är, bor och verkar

Bredband där du är, bor och verkar Bredband där du är, bor och verkar vårt gemensamma ansvar Bredbandsforums arbetsgrupp Mobilt bredband i hela landet Januari 2014 Bredbandsforum, PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm. Telefon: 08-678 55 00 Webbplats:

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden Rapport från Post- och telestyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2 1 INLEDNING... 4 2 NATIONELLA NUMMERPLANER I EUROPA...

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden

Bredband för Sverige in i framtiden Bredband för Sverige in i framtiden Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Stockholm 2014 SOU 2014:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på telekommarknaden rir 2013:5

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på telekommarknaden rir 2013:5 riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på telekommarknaden rir 2013:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag

Läs mer