Minnesanteckningar IFO-chefsnätverket/GR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar IFO-chefsnätverket/GR"

Transkript

1 IFO-chefsnätverket Minnesanteckningar Peter Lindgren/EB Minnesanteckningar IFO-chefsnätverket/GR GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg Närvarande: Irene Jansson, Mölndal Barbro Carlhamre, Öckerö Karin Alvermalm, Alingsås Juan Navas, Tjörn Maria Enbuske, Lerum Ewa Roslund, Härryda Cristina Dahlberg, GR Elisabeth Beijer, GR Yvonne Witzöe, GR (från punkt 3) Nicholas Singleton, GR Anna Melke, GR (punkt 2) Linda Macke, GR (punkt 3) Peter Lindgren, GR Helena Johansson, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet (punkt 2) Monica Nordenfors, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet (punkt 2) 1. Presentationsrunda En kort presentationsrunda runt bordet görs. 2. Samarbete med Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet Helena Johansson och Monica Nordenfors närvarar och följande punkter diskuteras: Kompletterande utbildning till personal som saknar socionomutbildning Helena och Ylva förklarar situationen: Universitetet är en statlig myndighet som har rätt att ge ut sju examina och som styrs av högskoleförordningen. Det finns olika sätt för personal att komplettera sin utbildning: Söka in på socionomprogrammet (med tillgodoräknande av kurser). 1

2 Söka vidareutbildning på masternivå (antingen hela programmet eller någon av ett 20-tal enskilda kurser). Det sistnämnda alternativet förutsätter en fil.kand. På mötet uttrycks en önskan om kvotering till socionomutbildningen så att fler äldre/erfarna studenter antas. Detta kan lämpligtvis framföras till den nationella samordnaren Cecilia Grefve som besöker GR vid konferensen om kompetens och stabilitet i den sociala barn- och ungdomsvården den 9 november. Uppdragsutbildningarna på 7,5 hp GU vill gärna ha uppdragsutbildningarna på avancerad nivå, men vill inte administrera dem plats för plats då detta medför mycket jobb. Istället vill man ha en tydligare beställning på antalet önskade platser så att man vet hur utbildningarna ska planeras. Utbildningarna genomförs på kvartsfart under en termin, förutom utbildningen till familjehem som ges på tre terminer. GU poängterar att utbildningarna inte får vara för långa eftersom detta leder till fler avhopp. Cristina och Elisabeth pratar vidare med GU om detta. Kompletterande utbildning för nyanlända Institutionen för socialt arbete har fått ett regeringsuppdrag att ta emot nyanlända socionomer (10 personer per termin). Kommunerna vill gärna vara med på denna satsning exempelvis vad gäller auskultering/praktik. GU skickar en inbjudan till fortsatta samtal om detta. Bilden av socialtjänsten Vilken bild förmedlas av institutionen för socialt arbete av att arbeta i socialtjänsten? De flesta utbildade socionomer arbetar i just socialtjänsten. På mötet diskuteras exempelvis att fler från professionen, som brinner för yrket, borde bjudas in för att ge föreläsningar på universitetet. Hur kan blivande socionomer rustas för att vara mer förberedda inför yrkeslivet? GU jobbar med att fältanknyta tidigare i utbildningen och samarbetar i ett pilotprojekt med Göteborgs Stad för att studenterna ska ut redan på termin 2. Kranskommunerna uttrycker att man också vill samarbeta i denna fråga. Vidare vill GU träffa avtal med adjungerade lärare och vill i detta ha hjälp från kommunerna genom GR. Det handlar om att ta in kliniker från verksamheterna som ska undervisa i vissa moment. En inbjudan kommer att skickas till GR som förmedlar den vidare till kommunerna. Sammantaget tycker IFO-chefsnätverket att detta är angelägna frågor att föra en dialog kring och ser gärna att institutionen bjuds in kontinuerligt. Samverkansorganet för VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) är också en arena där samtalet kan föras. 2

3 3. Information om GR:s uppdrag när det gäller hälso- och sjukvårdsområdet samt om hälso- och sjukvårdsavtalet GR har fått ett förtydligat uppdrag i välfärdsområdet som rör hälso- och sjukvårdsfrågor. Linda Macke, GR, informerar om vad detta innebär: Skillnaden blir att GR i HoS-frågor kan: - Företräda och förankra - Ta emot frågor från kommunerna - Facilitera och skapa arbetsgrupper - Använda styrgruppen och nätverken för att prata oss samman - Se till att vi inte skapar parallella spår - Aktivera utredningar och förändringsarbete - Vara en länk mellan vårdsamverkan och GR:s chefsnätverk - Vara en länk mellan socialhandläggare och vårdsamverkan Rent praktiskt innebär det förtydligade uppdraget för GR: - Delta i respektive ledningsgrupp i vårdsamverkan - Träffa kanslierna i vårdsamverkan regelbundet - Använda befintliga MAS-nätverk för avstämning - Kommunalförbunden och Göteborgs Stad deltar i socialhandläggargruppen som utgör beredningsgrupp till VästKom - Information i punktform från socialhandläggarmötet till socialchefsnätverket - HoS frågor ska landas in i socialchefsnätverket (informationen ska spridas till de andra chefsnätverken och till sociala styrgruppen) - Uppföljning på första socialchefsnätverket under vårterminen - Framöver: Sociala styrgruppen utveckla funktionen som beredningsgrupp Mötet diskuterar IFO:s roll i förhållande till MAS och hur IFO kan dra nytta av detta nya uppdrag. Avslutningsvis presenterar Linda några pågående och kommande HoSfrågor. IFO-chefsnätverket vill att hälso- och sjukvårdsavtalet presenteras i nätverket när det är antaget. Man önskar också att SIP förs in i SAMSA under 2017, vilket Linda tar med. 4. Uppföljning av plan för EU-medborgare i utsatthet Peter Lindgren presentar i korthet arbetet med uppföljningen av planen för EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer. Han 3

4 informerar om att han önskar boka möten för intervjuer med IFO-chefer som han ännu inte pratat med. 5. Mötesplats IFO Nicholas Singleton frågar efter två personer från IFO-chefsnätverket som hälsar välkomna under Mötesplats IFO den 29 november. Ewa Roslund anmäler sig och Maria Enbuske ska fråga en enhetschef om han kan ta sig an uppgiften. 6. Tider för nästa år Tiderna kommer att skickas ut till deltagarnas kalendrar som uppdateras med inbjudningar ca två veckor före varje möte. Följande tider för 2017 fastslås av nätverket (förmiddagar om inget annat anges): 27 januari - heldag inkl. presentation av GAP-analysen utifrån missbruksriktlinjerna, på GR 31 mars 19 maj 15 sep 10 okt - på eftermiddagen, i samband med Mötesplats FH 15 december 7. PYC Yvonne Witzöe presenterar PYC som är ett föräldrautbildningsprogram för professionella som möter föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar. För att blir PYC-handledare erbjuds en tredagars grundutbildning med kompletterande fortsättningsutbildning. Nästa utbildningstillfälle kommer att äga rum den 7-9 mars. På mötet diskuteras att kommunerna skulle kunna samarbeta inom ramen för PYC-utbildningen eftersom det kan finnas ett för litet personalunderlag i kommunerna. IFO-cheferna önskar också en uppföljning av en satsning i Fyrbodal där PYC integrerats i boendestödet. Läs mer: 8. Orosanmälningar Karin Alvermalm förklarar att man i Alingsås har noterat en fördubbling av antalet orosanmälningar i förhållande till förra året och vill veta om detta är unikt för kommunen. Övriga deltagande kommuner Mölndal, Öckerö, Tjörn, Lerum och Härryda har också sett en ökning av antalet orosanmälningar. 4

5 Frågan om att föra statistik för att göra jämförelser och för att använda gentemot politikerna, förs fram. Samtidigt sker det ett utvecklingsarbete nationellt genom utveckling av BBIC. Tills vidare ska Karin få statistik över antalet orosanmälningar skickade till sig från övriga kommuner i nätverket. Karin formulerar en fråga som GR skickar ut i nätverket. Vikten av att kommunicera med politiker om situationen i den sociala barn- och ungdomsvården på ett tydligt sätt diskuteras. 9. Psykisk hälsa Yvonne Witzöe presenterar en bakgrund till och en lägesrapport av satsningen. Varje kommun ska senast den 31/10 rapportera till SKL. I rapporteringen ska kommunerna: - själva skicka in uppgifter från det länsgemensamma materialet som skickas ut till kommunerna - redovisa användningen av medel för satsningen Beslut om nya medel för väntas i december och på länsnivå kommer inom kort ett underlag med förslag om fortsatt länsgemensamt arbete. Inom ramen för satsningen fick länet (VGR och VGK) också 21,7 miljoner kr för att förstärka ungdomsmottagningarna. Kommunerna ska inte redovisa dessa medel, utan det görs av VGR. FoU i Väst/GR är tillfrågad om att följa upp satsningen. Även för denna satsning finns intentioner från staten om nya medel för med beslut i december. Vid frågor: Kontakta Charlotta Wilhelmsson, projektledare i Västra Götaland för arbetet med analys och handlingsplan: tel: e-post: 10. Återkoppling från de särskilda temagrupperna Någon måste ersätta Barbro Carlhamre i beredningsgruppen för kompetens och stabilitet. Frågan går ut i nätverket och intresserade anmäler sig till Elisabeth. 5

Äldreomsorgs/hälso- och sjukvårdschefsnätverk

Äldreomsorgs/hälso- och sjukvårdschefsnätverk Äldreomsorgs/hälso- och sjukvårdschefsnätverk 16 september 2016 Inledning två nya medlemmar: Maria Uhlmann och Christina Wadell Personal och kompetensförsörjning Ledarutbildning, tre förslag. Beslut om

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsuppdraget

Hälso- och sjukvårdsuppdraget Hälso- och sjukvårdsuppdraget Hur ska GR arbeta rent praktiskt? FH-chefsnätverket 25 november 2016 Linda Macke Viktigt från utredningen* GR:s medlemskommuner saknar en aktör med det uttalade uppdraget

Läs mer

Handlingsplan för stärkt samverkan

Handlingsplan för stärkt samverkan Handlingsplan för stärkt samverkan Kommunerna i Göteborgsregionen och Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet Utkast 2017-09-28 Förslaget GR har fått i uppdrag att sätta samman ett förslag

Läs mer

Minnesanteckningar IFO-chefsnätverket/GR

Minnesanteckningar IFO-chefsnätverket/GR IFO-chefsnätverket Minnesanteckningar 2016-08-26 Yvonne Witzöe Minnesanteckningar IFO-chefsnätverket/GR 2016-08-26 i Lilla Edet Närvarande: Monica Fundin, Kungälv, Anita Mattisson, Partille. Irene Jansson,

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund

Göteborgsregionens kommunalförbund IFO chefsnätverket Anteckningar 2017 09 15 Helena Mäki/Elisabeth Beijer Anteckningar från möte i IFO chefsnätverket Närvarande från nätverket: Ragnhild Ekelund, Social resursförvaltning, Göteborg, Monica

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund

Göteborgsregionens kommunalförbund Anteckningar 9 sep 2016 Anteckningar FH chefsnätverket, GR 9 september 2016 Närvarande: Marie Bake, Lerum Tanja Mattsson, Alingsås Göran Hjertstrand, Mölndal Ewa Roslund, Härryda Agneta Lindell, Stenungsund

Läs mer

IFO-chefsnätverket/GR. Plan 2018

IFO-chefsnätverket/GR. Plan 2018 IFO-chefsnätverket/GR Plan 2018 Varför? (syfte) Arena för strategiska frågor inom IFO-området Omvärldsbevakning Erfarenhetsutbyte Inspiration till utveckling Samverkan om utvecklingsinsatser Påverkan i

Läs mer

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen från sammanträde med sociala styrgruppen Dag och tid: Fredag den 13 november 2015 kl 9-12 Sammanträdet följs av ett möte med socialchefsnätverket på temat ehälsa och Välfärdsteknologi kl 13-16. Plats:

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för social välfärd

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för social välfärd från sammanträde med styrgruppen för social välfärd Dag och tid: Torsdag den 16 augusti 2018 kl 9 12 15 Plats: GR, Anders Personsgatan 8 Ledamöter Närvarande: Henrik Ripa (M), ordförande, Lerum Eva Borg

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN SOCIALHANDLÄGGARMÖTE

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN SOCIALHANDLÄGGARMÖTE 2016-08- 31 Deltagare: Lis Palm Elisabeth Jonsson Gunilla Bothén Elisabeth Beijer Linda Macke Ida- lena Svensson Anneli Assmundson Bjerde, Fyrbodals Kommunalförbund, sekreterare Boråsregionen Sjuhärads

Läs mer

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen från sammanträde med sociala styrgruppen Dag och tid: Torsdag den 2 mars 2017 kl 9 12 Plats: Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Södra Ågatan 4 b, Mölndal Ledamöter Närvarande: Henrik

Läs mer

FH chefsnätverket på GR /2020

FH chefsnätverket på GR /2020 FH chefsnätverket på GR 2018 2019/2020 Återblick och framåt Yvonne Witzöe 2019-03-15 Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag,

Läs mer

Psykisk hälsa. Aktuellt. Arbetsmodell för samordnade insatser. Socialchefsnätverket, GR Yvonne Witzöe Margareta Antonsson.

Psykisk hälsa. Aktuellt. Arbetsmodell för samordnade insatser. Socialchefsnätverket, GR Yvonne Witzöe Margareta Antonsson. Aktuellt Psykisk hälsa Arbetsmodell för samordnade insatser Socialchefsnätverket, GR 2018-03-02 Yvonne Witzöe Margareta Antonsson Kommuner och landsting rekvirerar nu årets medel för Överenskommelsen psykisk

Läs mer

Anteckningar från IFO-chefernas nätverksmöte på GR

Anteckningar från IFO-chefernas nätverksmöte på GR IFO-chefsnätverket Anteckningar 2017-12-15 Elisabeth Beijer Anteckningar från IFO-chefernas nätverksmöte på GR Tid: Fredag 2017-12-15 Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg Närvarande Nätverket: Helena

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för social välfärd

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för social välfärd från sammanträde med styrgruppen för social välfärd Dag och tid: Fredag den 23 februari 2018 kl 9-12 Plats: GR, Anders Personsgatan 8 Ledamöter Närvarande: Henrik Ripa (M), ordförande, Lerum Sebastian

Läs mer

Anteckningar från nätverket för äldreomsorgschefer samt hälso- och sjukvårdschefer i GR-kommunerna

Anteckningar från nätverket för äldreomsorgschefer samt hälso- och sjukvårdschefer i GR-kommunerna Anteckningar från nätverket för äldreomsorgschefer samt hälso- och sjukvårdschefer i GR-kommunerna 2016-09-16 Nätverket ska driva strategiska regionala utvecklingsfrågor som bidrar till bättre förutsättningar

Läs mer

Samverkan mellan GR-kommunerna och Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet

Samverkan mellan GR-kommunerna och Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet 2018-02-26 RAPPORT Elisabeth Beijer Samverkan mellan GR-kommunerna och Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet Bakgrund Kommunerna i Göteborgsregionen (GR), FoU i Väst/GR och Institutionen

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund

Göteborgsregionens kommunalförbund IFO-chefsnätverket Anteckningar 2018-02-09 Närvarande: Therese Sammels, Social resursförvaltning, Göteborg Monica Fundin, Kungälv Ewa Roslund, Härryda Iréne Jansson, Mölndal Karen Alvstad, Alingsås Pernilla

Läs mer

Anteckningar från samverkansorganet för verksamhetsförlagd utbildning

Anteckningar från samverkansorganet för verksamhetsförlagd utbildning Samverkansorgan VFU Anteckningar 2016-04-11 Helena Håkansson Anteckningar från samverkansorganet för verksamhetsförlagd utbildning Tid: Måndag den 11 april 2016 Plats: GR-huset, Anders Personsgatan 8 Närvarande

Läs mer

Möte i samverkansorganet VFU Socionomer

Möte i samverkansorganet VFU Socionomer Möte i samverkansorganet VFU Socionomer 2014-02- 05 Närvarande: Marie- Louise Andersson, Tjörn Marie Blomqvist, Härryda Annica Emanuel, Kungälv Ann- Kristin Forslund, Ale Margareta Häggström, Göteborg

Läs mer

Institutionen för socialt arbete & IFO-chefsnätverket Välkommen! GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Institutionen för socialt arbete & IFO-chefsnätverket Välkommen!   GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Institutionen för socialt arbete & IFO-chefsnätverket 2017-12-15 Välkommen! www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Idag kl 8 30-10 30 1 Välkommen och sammanhang Monica Fundin 2 Varför Yrkesresan?

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för social välfärd

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för social välfärd från sammanträde med styrgruppen för social välfärd Dag och tid: Torsdag den 2 november 2017 kl 11 12 Plats: GR, Anders Personsgatan 8 Ledamöter Närvarande: Henrik Ripa (M), ordförande, Lerum Eva Borg

Läs mer

Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området

Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området - Uppdraget som försvann Utredningens syfte och frågeställningar Syfte Rapportens ska fungera som ett diskussions- och beslutsunderlag

Läs mer

Anteckningar 2 februari FH chefsnätverket, GR Tid: fredag den 2 februari kl Närvarande: Dagordning

Anteckningar 2 februari FH chefsnätverket, GR Tid: fredag den 2 februari kl Närvarande: Dagordning Anteckningar 2 februari 2018 FH chefsnätverket, GR Tid: fredag den 2 februari kl. 8.30 12.00 Närvarande: Andreas Witt, Ale Helen Persson, Lilla Edet Ulla Hedström, Öckerö Rickard Olsson, Mölndal Johnny

Läs mer

Nätverk IFO-chefer. Anteckningar

Nätverk IFO-chefer. Anteckningar Anteckningar NÄRVARANDE Therese Sammels, Social resursförvaltning, Göteborg Susanne Grabe, Härryda Juan Navas, Tjörn Jessica Svanström, Partille Iréne Jansson, Mölndal Iréne Blomqvist, Ale Anne Forssell,

Läs mer

Anteckningar. Socialchefsnätverket /GR NÄRVARANDE

Anteckningar. Socialchefsnätverket /GR NÄRVARANDE Anteckningar NÄRVARANDE Ebba Gierow, Ale Catharina Johansson, Alingsås Louise Odengard, Göteborg Anette Johannesson, Göteborg Arne Wiik, SDF Angered Göteborg Lena Lager, Härryda Lena Arnfelt, Kungälv Monica

Läs mer

MINNESANTECKNING BEREDNINGSGRUPP VGK

MINNESANTECKNING BEREDNINGSGRUPP VGK MINNESANTECKNING BEREDNINGSGRUPP VGK Tid: 20 december kl 9.00-13.00 Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg Närvarande: Hanna Linde Linda Macke Elisabeth Beijer Kristina Nyckelgård Lotta Wilhelmsson

Läs mer

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen från sammanträde med sociala styrgruppen Tid: Torsdag den 10 september 2015, kl. 14.00-16.00 Plats: At Work, Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg Ledamöter Närvarande: Henrik Ripa (M), ordförande, Lerum Eva

Läs mer

Minnesanteckningar. Samordningsgruppen möte. Ärende. Datum Plats. Grand Hotell Alingsås

Minnesanteckningar. Samordningsgruppen möte. Ärende. Datum Plats. Grand Hotell Alingsås Minnesanteckningar Ärende Samordningsgruppen möte Datum 2018-12-07 Plats Grand Hotell Alingsås Närvarande () Catharina Johansson, ordförande Cecilia Knutsson Christina Alvelin Lerums kommun Elisabeth Westin

Läs mer

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen från sammanträde med sociala styrgruppen Dag och tid: Torsdag den 17 mars 2016 kl 9 11 30 Plats: GR-huset, Anders Personsgatan 8, Göteborg Ledamöter Närvarande: Henrik Ripa (M), ordförande, Lerum Eva Borg

Läs mer

Välfärdsberedningen Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Charlotta Wilhelmsson

Välfärdsberedningen Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Charlotta Wilhelmsson Välfärdsberedningen Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Charlotta Wilhelmsson 2015-09-11 Tid: Fredagen den 11 september, 2015, kl. 9.00 15.00 Plats: Kommunhuset, Tanumshede Närvarande: Erica Parkås

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Överenskommelse psykisk hälsa 2018

Överenskommelse psykisk hälsa 2018 Överenskommelse psykisk hälsa 2018 2018-04-06 Yvonne Witzöe, GR Identifierade utvecklingsområden: Primärvård och första linjen Specialistpsykiatrin och beroendevård Kommunal hälso-och sjukvård och socialtjänst

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR BEREDNINGSGRUPP VGK. Datum: Tid: ) Föregående mötesanteckningar Inget att invända

MINNESANTECKNINGAR BEREDNINGSGRUPP VGK. Datum: Tid: ) Föregående mötesanteckningar Inget att invända Deltagare: Jessica Ek Hanna Linde Linda Macke Elisabeth Beijer Kristina Nyckelgård Lotta Wilhelmsson Titti Andersson Ann-Katrin Schutz Anneli Assmundson Bjerde Skaraborgs kommunalförbund Skaraborgs kommunalförbund

Läs mer

Yrkesresan. en satsning på kompetens och stabilitet för personal i Göteborgsregionen. Nätverk FH-chefer Göteborg, Cristina Dahlberg, GR

Yrkesresan. en satsning på kompetens och stabilitet för personal i Göteborgsregionen. Nätverk FH-chefer Göteborg, Cristina Dahlberg, GR Yrkesresan en satsning på kompetens och stabilitet för personal i Göteborgsregionen Nätverk FH-chefer Göteborg, 2017-12-08 Cristina Dahlberg, GR Innehåll Bakgrund Resultat: Yrkesresan innehåll erfarenheter

Läs mer

Beskrivning av uppdrag och mandat

Beskrivning av uppdrag och mandat Beskrivning av uppdrag och mandat Antaget av Ledningsgruppen för samverkan 2014-03-27 Reviderad: 2014-12-19/2016-02-25/2017-05-17 Bakgrund Kommun och sjukvård, Samverkan i Göteborgsområdet är till för

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR SOCIALHANDLÄGGARMÖTE

MINNESANTECKNINGAR SOCIALHANDLÄGGARMÖTE Deltagare: Jessica Ek Kerstin Söderlund Elisabeth Jonsson Idalena Svensson Kristina Nyckelgård Lis Palm Skaraborgs kommunalförbund Skaraborgs kommunalförbund Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Göteborgsregionens

Läs mer

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen från sammanträde med sociala styrgruppen Tid: Torsdag den 11 juni 2015, kl. 13.00-16.00 Plats: GR-huset, Gårdavägen 2, Göteborg Ledamöter Närvarande: Henrik Ripa (M), ordförande, Lerum Eva Borg (S), vice

Läs mer

Kick-off för arbete med länsgemensam handlingsplan i Västra Götaland VÄLKOMNA!

Kick-off för arbete med länsgemensam handlingsplan i Västra Götaland VÄLKOMNA! Kick-off för arbete med länsgemensam handlingsplan i Västra Götaland VÄLKOMNA! Program för dagen 09.00 Inledning, bakgrund och förutsättningar för länsgemensamt arbete 10.15 Stöd till riktade insatser

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område bakgrund, nuläge och framtid

Evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område bakgrund, nuläge och framtid Evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område bakgrund, nuläge och framtid Sociala styrgruppen 2013-02-07 Bakgrund Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Läs mer

Aktuellt. Psykisk hälsa. (Spel)missbruk/beroende

Aktuellt. Psykisk hälsa. (Spel)missbruk/beroende Aktuellt Psykisk hälsa (Spel)missbruk/beroende IFO chefsnätverket, GR 2017-02-09 Yvonne Witzöe Några dokument som påverkar Nationella Riktlinjer schizofreni Nationella Riktlinjer missbruk och beroende

Läs mer

AVTAL OM SAMVERKAN INOM DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN, TJÄNSTER OCH FORSKNING

AVTAL OM SAMVERKAN INOM DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN, TJÄNSTER OCH FORSKNING 2017-12-20 INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE AVTAL OM SAMVERKAN INOM DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN, TJÄNSTER OCH FORSKNING Mellan Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (nedan kallad

Läs mer

Länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa

Länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa Länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa Västra Götaland Presentation för Styrgrupp närvård 2017-03-03 Malin Camper, Charlotta Wilhelmsson Bakgrund Staten och SKL har under de senaste åren slutit överenskommelser

Läs mer

Länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa. Västra Götaland

Länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa. Västra Götaland Länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa Västra Götaland Bakgrund Staten och SKL har under de senaste åren slutit överenskommelser inom området psykisk ohälsa för att utveckla vården för personer med psykisk

Läs mer

Minnesanteckningar socialhandläggare VGK

Minnesanteckningar socialhandläggare VGK 1 Minnesanteckningar socialhandläggare VGK Tid: 22 juni 2016, kl. 09.30 15.00 Plats: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgsvägen 1 A, 506 30 Borås Närvarande: Lasse Lindén, Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Tid: 17 februari kl Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg. Deltagare: 1. Föregående mötesanteckningar Godkänns

MINNESANTECKNINGAR. Tid: 17 februari kl Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg. Deltagare: 1. Föregående mötesanteckningar Godkänns MINNESANTECKNINGAR Tid: 17 februari kl 9.30-15.30 Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg Deltagare: Jessica Ek Linda Macke Elisabeth Beijer Kristina Nyckelgård Lotta Wilhelmsson Gunilla Bothén Inbjudna:

Läs mer

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen från sammanträde med sociala styrgruppen Dag och tid: Fredag den 3 juni 2016 kl 11 12 30 (dessförinnan studiebesök på enheten för samhällsorientering kl 9 11) Plats: Enheten för samhällsorientering, Integrationscentrum,

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR BEREDNINGSGRUPP VGK. Datum: Plats: GR. 1) Föregående mötesanteckningar Lägges till handlingarna.

MINNESANTECKNINGAR BEREDNINGSGRUPP VGK. Datum: Plats: GR. 1) Föregående mötesanteckningar Lägges till handlingarna. MINNESANTECKNINGAR BEREDNINGSGRUPP VGK Datum: 2018-03-19 Plats: GR Närvarande: Jessica Ek Hanna Linde Elisabeth Beijer Titti Andersson Gunilla Bothén Ann-Katrin Schutz Anneli Assmundson Bjerde Lotta Wilhelmsson

Läs mer

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen från sammanträde med sociala styrgruppen Dag och tid: Torsdag den 8 december kl. 9 12 Plats: Kungsbacka kommun, Stadshuset Ledamöter Närvarande: Henrik Ripa (M), Lerum (ordf.) Marina Johansson (S), Göteborg

Läs mer

VästKom frågor. IFO chefsnätverk

VästKom frågor. IFO chefsnätverk VästKom frågor IFO chefsnätverk 2019-03-22 Socialtjänst och Hälso- och sjukvårdsfrågor Inom området socialtjänst och hälso- och sjukvård sker det mesta av arbetet i samverkan med Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Samverkan i Göteborgsområdet LGS Temagrupper NOSAM

Samverkan i Göteborgsområdet LGS Temagrupper NOSAM Samverkan i Göteborgsområdet LGS Temagrupper NOSAM 2018-2019 www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet Samverkan mellan kommun och sjukvård för den enskildes bästa Samverkan En skyldighet Krav på samverkan

Läs mer

Anteckningar socialchefsnätverket/gr

Anteckningar socialchefsnätverket/gr Socialchefsnätverket Anteckningar 2016-12-02 Anteckningar socialchefsnätverket/gr 2016-12-02 Närvarande Lena Lager, Härryda Mio Saba, Mölndal Lena Arnfelt, Kungälv Lisbeth Nilsson, Göteborg Jonas Arngården,

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN SOCIALHANDLÄGGARMÖTE

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN SOCIALHANDLÄGGARMÖTE MÖTESANTECKNINGAR FRÅN SOCIALHANDLÄGGARMÖTE Deltagare: Västkom, mötesordförande Lis Palm Fyrbodals Kommunalförbund (från punkt 5) Jessica Ek Skaraborgs Kommunalförbund, sekreterare Kerstin Söderlund Skaraborgs

Läs mer

ANDT området - vad gör GR?

ANDT området - vad gör GR? ANDT området - vad gör GR? IFO chefsnätverket, GR 2017-01-27 Yvonne Witzöe ANDT strategi Nationell ANDT-strategi "En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020. Länsstyrelsen

Läs mer

Go teborgsregionens kommunalförbund

Go teborgsregionens kommunalförbund Deltagare: Jessica Ek Hanna Linde Elisabeth Beijer Maria Ljung Titti Andersson Ann-Katrin Schutz Anneli Assmundson Bjerde Lotta Wilhelmsson Skaraborgs kommunalförbund Skaraborgs kommunalförbund Go teborgsregionens

Läs mer

Anteckningar från nätverket för äldreomsorgschefer samt hälso- och sjukvårdschefer i GR-kommunerna

Anteckningar från nätverket för äldreomsorgschefer samt hälso- och sjukvårdschefer i GR-kommunerna Anteckningar från nätverket för äldreomsorgschefer samt hälso- och sjukvårdschefer i GR-kommunerna 2016-02-04 Anteckningar Leena Odebo Karin Westberg Nätverk: äldreomsorgschefer samt hälso- och sjukvårdschefer

Läs mer

Västbus hur funkar det?

Västbus hur funkar det? Västbus hur funkar det? Anna Melke FoU i Väst/GR Psynk/SKL Vad är Västbus? Överenskommelse VGR + 49 kommuner 2005, 2012 Riktlinjer om samverkan kring vissa barn och unga Värderingar om barnfokus Gäller

Läs mer

Yrkesresan. en satsning på kompetens och stabilitet för personal i Göteborgsregionen. Mötesplats IFO Göteborg,

Yrkesresan. en satsning på kompetens och stabilitet för personal i Göteborgsregionen. Mötesplats IFO Göteborg, Yrkesresan en satsning på kompetens och stabilitet för personal i Göteborgsregionen Mötesplats IFO Göteborg, 2017 11 16 Cristina Dahlberg, GR Lena Freij, Göteborg Cecilia Wester, Lerum Innehåll Bakgrund

Läs mer

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Uppdrag Den delregionala ledningsgruppens uppdrag är att kontinuerligt och enligt Västbus

Läs mer

Anteckningar från nätverket för äldreomsorgschefer samt hälso- och sjukvårdschefer i GR-kommunerna

Anteckningar från nätverket för äldreomsorgschefer samt hälso- och sjukvårdschefer i GR-kommunerna Anteckningar från nätverket för äldreomsorgschefer samt hälso- och sjukvårdschefer i GR-kommunerna 2017-12-08 Nätverket ska driva strategiska regionala utvecklingsfrågor som bidrar till bättre förutsättningar

Läs mer

Minnesanteckningar Ledning i samverkan VGR/VGK - LiSA- gruppen

Minnesanteckningar Ledning i samverkan VGR/VGK - LiSA- gruppen Minnesanteckningar Ledning i samverkan VGR/VGK LiSAgruppen För VGK För VGR PO Hermansson Ann Söderström Shujaat Noormohamed RoseMarie Nyborg Sven Höper Joakim Svärdström (ersätter Lena Brännmar) Thomas

Läs mer

Rapport Workshop Avvikelser vid brister i samverkan

Rapport Workshop Avvikelser vid brister i samverkan 2017-08-31 Rapport Workshop Avvikelser vid brister i samverkan Utvecklingsgrupp SAMSA Maj 2017 Lena Arvidsson, processledare Temagrupp Mitt i livet Lena Rudholm, processledare temagrupp Äldre Bakgrund

Läs mer

Styrgruppen för Social Välfärd. och arbetet inom GR Välfärd

Styrgruppen för Social Välfärd. och arbetet inom GR Välfärd Styrgruppen för Social Välfärd och arbetet inom GR Välfärd Cecilia Bokenstrand Avdelningschef GR Välfärd Organisation Styrgruppen för social välfärd Henrik Ripa (M) ordf. Eva Borg (S) v. ordf. Lerum Kungsbacka

Läs mer

STÖD TILL EN EVIDESBASERAD PRAKTIK FÖR GOD KVALITET INOM SOCIALTJÄNSTEN. GR-kommunernas handlingsplan för funktionshinderområdet

STÖD TILL EN EVIDESBASERAD PRAKTIK FÖR GOD KVALITET INOM SOCIALTJÄNSTEN. GR-kommunernas handlingsplan för funktionshinderområdet 131119 STÖD TILL EN EVIDESBASERAD PRAKTIK FÖR GOD KVALITET INOM SOCIALTJÄNSTEN GR-kommunernas handlingsplan för funktionshinderområdet INLEDNING Nytt för 2013 är att den årliga överenskommelsen mellan

Läs mer

Trepartskonferens Vårdsamverkan Skaraborg

Trepartskonferens Vårdsamverkan Skaraborg Trepartskonferens Vårdsamverkan Skaraborg Malin Camper Kunskapscentrum för psykisk hälsa i VGR 2016-11-25 Överblick kring vad som sker på länsnivå Samverkan i Västra Götaland: från LiSA-gruppen till Vårdsamverkan

Läs mer

Protokoll Styrgruppen för arbetsmarknad Eva Carlsson, ordförande, hälsar ledamöterna välkomna och öppnar sammanträdet.

Protokoll Styrgruppen för arbetsmarknad Eva Carlsson, ordförande, hälsar ledamöterna välkomna och öppnar sammanträdet. , Tid: Torsdag 12 april 2018 kl. 09.00 12.00 Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg Ledamöter Eva Carlsson (ordf.) (S) Partille Ingrid Inhammar (S) Ale Per Gordon Tranberg (M) Alingsås Inga-Lena Persson

Läs mer

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Göteborgsregionens kommunalförbund. 2. Information om arbetet med handlingsplanen för psykisk hälsa

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Göteborgsregionens kommunalförbund. 2. Information om arbetet med handlingsplanen för psykisk hälsa SOCIALHANDLÄGGARMÖTE Tid: 10 november 2016, kl. 09.30 15.30 Plats: VästKom, Anders Personsgatan 8 Deltagare Jessica Ek Jeanette Andersson Elisabeth Jonsson Gunilla Bothén Linda Macke Elisabeth Beijer Idalena

Läs mer

Utvecklingsråd barn och unga i utsatt situation Minnesanteckningar

Utvecklingsråd barn och unga i utsatt situation Minnesanteckningar Utvecklingsråd barn och unga i utsatt situation Minnesanteckningar Tid: Plats: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Omfattning: 36 46/2013 Närvarande: Ordinarie deltagare Malin Camper Boråsregionen/Sjuhärads

Läs mer

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal 2012-04-26 Projektplan Barn och Unga Fyrbodal Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 2011-01-27 undertecknat en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik inom den

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen

Överenskommelse mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen Överenskommelse mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Datum: 2018-10-26 Jeanette Andersson, processledare Västkom Lena Arvidsson,

Läs mer

Mötesanteckningar samverkansorganet VFU

Mötesanteckningar samverkansorganet VFU Mötesanteckningar samverkansorganet VFU 140916 Närvarande: Ale, Ann- Kristin Forlslund Alingsås, Ann Cajvert Göteborg, Margaretha Hägglund Härryda, Marie Blomqvist Lerum, Maria Larsson Mölndal, Catarina

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för social välfärd

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för social välfärd från sammanträde med styrgruppen för social välfärd Dag och tid: Torsdag den 21 september 2017 kl 9 12 Plats: Kommunhuset Partille Ledamöter Närvarande: Henrik Ripa (M), Lerum Sebastian Aronsson (S), Alingsås

Läs mer

psykisk/psykiatrisk och social problematik

psykisk/psykiatrisk och social problematik Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik Antagna av Västkoms styrelse 17 mars

Läs mer

Idag. Temagrupp barn och unga, frågor att diskutera. Kommun och sjukvård, Samverkan i Göteborgsområdet organisering, struktur och uppdrag

Idag. Temagrupp barn och unga, frågor att diskutera. Kommun och sjukvård, Samverkan i Göteborgsområdet organisering, struktur och uppdrag Idag Kommun och sjukvård, Samverkan i Göteborgsområdet organisering, struktur och uppdrag Temagrupp barn och unga, frågor att diskutera www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet LGS Temagrupper NOSAM Samverkan

Läs mer

Stöd för verksamhetsutvecklare/ utvecklingsledare i GR

Stöd för verksamhetsutvecklare/ utvecklingsledare i GR Stöd för verksamhetsutvecklare/ utvecklingsledare i GR Dokumentation från möte genomfört 2018-06-21 Bakgrund Uppdrag Ta fram förslag på nätverk, utbildning eller liknande, för utvecklingsledare/verksamhetsutvecklare

Läs mer

Sekreterare Elisabeth Beijer, beredningsansvarig, Göteborgsregionen Sara Nordenhielm, tillträdande beredningsansvarig, Göteborgsregionen

Sekreterare Elisabeth Beijer, beredningsansvarig, Göteborgsregionen Sara Nordenhielm, tillträdande beredningsansvarig, Göteborgsregionen Protokoll NÄRVARANDE Ledamöter Kent Lagrell (M), Öckerö, ordförande Patrik Linde (S), Härryda, vice ordförande Marita Henriksson (SD), Ale Kristina Bergman Alme (L), Göteborg Nina Miskovsky (M), Göteborg

Läs mer

Hur ska den framtida politiska plattformen i samverkan se ut? Dialogmöte

Hur ska den framtida politiska plattformen i samverkan se ut? Dialogmöte Hur ska den framtida politiska plattformen i samverkan se ut? Dialogmöte 2016-01-20 www.samverkanstorget.se Program 13.35-13.45 Välkommen! Presentationsrunda Maria Lejerstedt och Nicklas Attefjord 13.45-14.00

Läs mer

Nätverksrapport för Förskolenätverket

Nätverksrapport för Förskolenätverket Nätverksrapport för Förskolenätverket Nätverkets syfte och uppdrag Nätverkets representanter har strategiska ledaruppdrag. Ledamotskapet är personligt och nätverkets syften är att; - Initiera regiongemensamma

Läs mer

Sociala styrgruppen. Gäteborgsregionens kommunalförbund. Protokoll Gunnel Rydberg. Tid: 19 september 2012, kl.

Sociala styrgruppen. Gäteborgsregionens kommunalförbund. Protokoll Gunnel Rydberg. Tid: 19 september 2012, kl. Tid: 19 september 2012, kl. 13:00-16:00 Sociala styrgruppen Protokoll Gunnel Rydberg 2012-09-19 1 Hampus Magnusson (M) utses att tillsammans med ordffiranden justera protokollet. 1. Val av justerare Övriga

Läs mer

Ledningsgrupp Närvårdsområde Borås

Ledningsgrupp Närvårdsområde Borås Närvårdsområde Borås Ledningsgrupp Närvårdsområde Borås Datum/Tid Torsdagen den 26 mars kl 13.30 16.30 Plats Sammanträdesrummet Liden, Sdf Väster Omfattning 14-23 Närvarande Monica Svensson Joakim Cannerfors

Läs mer

Samverkan barn och unga verksamhetsberättelse 2013

Samverkan barn och unga verksamhetsberättelse 2013 Västbus Skaraborg Samverkan barn och unga verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Vårdsamverkan Skaraborg är en samverkansgrupp mellan Skaraborgs Sjukhus, Primärvården Skaraborg och kommunerna i Skaraborg.

Läs mer

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johan Karlsson Administrativa enheten +46155245000 2016-05-19 NSV16-0024-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst

Läs mer

Regional överenskommelse. kommunerna i VG Charlotta Wilhelmsson, VästKom Malin Camper, Enhet Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR

Regional överenskommelse. kommunerna i VG Charlotta Wilhelmsson, VästKom Malin Camper, Enhet Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR Regional överenskommelse och aktuellt inom VGR och kommunerna i VG 2018 02 01 Charlotta Wilhelmsson, VästKom Malin Camper, Enhet Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR Områden för samverkan Hälso och sjukvårdsavtal

Läs mer

Styrgruppenfdr det sociala området

Styrgruppenfdr det sociala området hd: 8mars2011 Styrgruppenfdr det sociala området Ida Holmgren Ledamöterna presenterar sig för varandra 2. Presentationsrunda Magnusson Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Hampus

Läs mer

Minnesanteckning möte med Socialhandläggare VGK Riverside, Uddevalla, kl. 09.30-15.00

Minnesanteckning möte med Socialhandläggare VGK Riverside, Uddevalla, kl. 09.30-15.00 Minnesanteckning möte med Socialhandläggare VGK Riverside, Uddevalla, kl. 09.30-15.00 Närvarande: Charlotta Wilhelmsson Gunilla Bothén Elisabeth Beijer Idalena Svensson Förhindrade: Ellinor Seth Shujaat

Läs mer

Gemensam samverkansorganisation för Västra Götalands 49 kommuner.

Gemensam samverkansorganisation för Västra Götalands 49 kommuner. Gemensam samverkansorganisation för Västra Götalands 49 kommuner. Agenda Samverkansorganisation Pågående projekt och arbeten Nätverk Kommunerna samlas via kommunalförbundens nätverk Kommunchefer Socialchefer

Läs mer

21/16 Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård

21/16 Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-27 NSV16-0024-3 21/16 Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård Diarienummer: NSV16-0024

Läs mer

Kunskap för barn & ungas bästa

Kunskap för barn & ungas bästa VÄLKOMMEN TILL Kunskap för barn & ungas bästa START 13 OKTOBER 2015 HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA Du är varmt välkommen! Jessica Eriksson, Kommunförbundet Västernorrland Tillsammans utvecklar vi socialtjänsten

Läs mer

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa Psykisk hälsa 2017-2018 Charlotta Wilhelmsson, VästKom 2016-12-06 Bakgrund Våren 2016 gjorts en överenskommelse mellan regeringen och SKL Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 som

Läs mer

Informationsmöte om SIP (Samordnad individuell plan) - Inspiration, implementering och Röster om

Informationsmöte om SIP (Samordnad individuell plan) - Inspiration, implementering och Röster om Informationsmöte om SIP (Samordnad individuell plan) - Inspiration, implementering och Röster om Kommunfullmäktigehuset Borås, 30 september 2015 SIP spar tid! Anna-Karin Johansson, vårdenhetschef på Vuxenpsykiatrisk

Läs mer

1. Val av justerare Hampus Magnusson (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

1. Val av justerare Hampus Magnusson (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokoll 2012-12-12 Gunnel Rydberg Sociala styrgruppen Tid: 12 december 2012, kl. 13:00-16:00 Plats: Närvarande: Ej närvarande: GR-huset, Gårdavägen 2, Göteborg Bo Pettersson (S), ordf. Hampus Magnusson

Läs mer

GR FH-nätverket. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR FH-nätverket.  GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Förslag till överenskommelse och riktlinje mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård GR 2017-09-08 FH-nätverket Överenskommelsen....ska

Läs mer

Minnesanteckningar socialchefsnätverket/gr

Minnesanteckningar socialchefsnätverket/gr Socialchefsnätverket Minnesanteckningar 2017-10-06 Linda Macke/EB Minnesanteckningar socialchefsnätverket/gr 2017-10-06 Närvarande: Nätverket Ebba Gierow, Ale Monica Holmgren, Mölndal Margareta Antonsson,

Läs mer

Temagrupperna rapporterar. Detta är på gång kring Barn och unga, Mitt i livet, Psykiatri och Äldre

Temagrupperna rapporterar. Detta är på gång kring Barn och unga, Mitt i livet, Psykiatri och Äldre Temagrupperna rapporterar Detta är på gång kring Barn och unga, Mitt i livet, Psykiatri och Äldre Temagrupp Barn och unga Västbus Barn och unga ska lyckas i skolan! Temagrupp Barn och unga Samverkan och

Läs mer

Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg.

Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg. /ad Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2015-08-28. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg. Närvarande: Lena Johansson (ordf.), Nina Roos, Maj Lätto, Bo Lundgren, Charlotta Wilhelmsson,

Läs mer

Anteckningar. FH-chefsnätverket

Anteckningar. FH-chefsnätverket Anteckningar NÄRVARANDE AnnBrith Davidsson, Göteborg Andreas Witt, Ale Björn Lind, Göteborg Anna Bergsten, Kungsbacka Göran Hjertstrand, Mölndal Johnny Telkkonen, Mölndal Veronica Strömsten, Partille Yvonne

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 10 FEBRUARI 2011 SIDAN 1 AV 5 GÖTEBORG MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, IT-samordnare

Läs mer

REGIONAL HANDLINGSPLAN FÖR DEN SOCIALA BARN- OCH UNGDOMSVÅRDEN

REGIONAL HANDLINGSPLAN FÖR DEN SOCIALA BARN- OCH UNGDOMSVÅRDEN REGIONAL HANDLINGSPLAN FÖR DEN SOCIALA BARN- OCH UNGDOMSVÅRDEN KOMMUNERNA I GÄVLEBORGS LÄN REGIONAL HANDLINGSPLAN FÖR DEN SOCIALA BARN- OCH UNGDOMSVÅRDEN I GÄVLEBORGS LÄN I juni 2015 antog Sveriges Landsting

Läs mer

Temagrupp: Årsrapport 2014 Antagen:

Temagrupp: Årsrapport 2014 Antagen: Temagrupp: Årsrapport 2014 Antagen: 2014-12-04 Sammanfattning Temagrupp Barn och Unga har under 2014 träffats sex halvdagar och en heldag. Deltagare i temagruppen under året; Ordförande Lars Gelander Angereds

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer