Den moderna tidens historia ulf jansson antonio serra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den moderna tidens historia ulf jansson antonio serra"

Transkript

1 Den moderna tidens historia ulf jansson antonio serra liber

2 Innehåll AVDELNING I Inledningar Inledningar Sverige och världen då och nu Att läsa historia Detta har hänt AVDELNING II Revolutioner och imperier Den amerikanska revolutionen 2. Den franska revolutionen 3. Den industriella revolutionen 4. Nationalism och kolonialism 5. Från fattighus till industristat Sverige under 1800-talet. AVDELNING III Krig, katastrofer och demokrati Första världskriget Europas katastrof 7. Mellankrigstidens kriser 8. Andra världskriget 9. Sverige: demokrati, kriser och krig AVDELNING IV Kallt krig och välstånd Det kalla kriget 11. Koloniernas frigörelse 12. USA världens rikaste land 13. Välfärdsstater i väst Sverige ett exempel 14. Ett land två folk 15. Kina under Mao experiment med en femtedel av mänskligheten AVDELNING V Globalisering och nya stormakter Kapitalismen krisar och förnyar sig 17. Revolutioner i Östeuropa 18. Sovjetunionen bryter samman, Jugoslavien går i krig 19. Sverige blir en del av Europa 20. Har världen blivit bättre? 21. Den moderna världen växer. Register

3 4 Till läsaren Efter några tusen timmars arbete av författare, redaktör, formgivare och tryckare är den här läroboken färdig för dig. Varför ska du bry dig om det? För att du här kan lära dig mycket som du har nytta av i framtiden, på ena eller andra sättet. Och: den hjälper dig att klara kursen. Men det är du som ska göra jobbet. Det är du som ska anstränga dig att tänka efter. Det är du som ska fråga om sådant du inte förstår. Det är du som måste bestämma dig för att stänga av tv:n eller datorn och läsa och läsa en gång till. Om du nu gör det vad har du att vinna på det? 1 Att läsa en lärobok är en form av tanketräning. Du lär dig att följa längre, sammanhängande resonemang. På så sätt tränar du upp ett aktivt, uthålligt tänkande som du inte gör när du surfar på nätet. 2 Läsande är språkarbete. Du bygger meningar och sammanfogar dem till meningsfulla mönster. Du möter nya ord och uttryckssätt, upptäcker formuleringar som du inte visste fanns - i den här boken flera hundra. Allt detta utvecklar ditt eget språk. Och att utveckla sitt språk är att utveckla sina tankar, sin tankeförmåga och sig själv. 3 Läsande är en form av samtal. Du ser snart vad vi som skrivit den här boken har för grundsyn på människan, samhället och historien. Du håller med ibland och ibland inte. Du börjar fundera över vad du läser och då blir läsningen ditt eget tysta samtal med dig själv. Sedan kan samtalet fortsätta med lärare, föräldrar och kamrater. 4 Vi berättar här det moderna västerländska samhällets historia. Varför så lite om resten av världen? Vi hävdar att det är bäst att börja gräva där man står. Först när man lärt sig om sitt eget samhälle är det dags att vidga horisonten och se ut mot andra världar som Kina, Indien, Afrika och så vidare. Bara när man har en fast punkt i sitt eget samhälle kan man överhuvudtaget förstå andra människors villkor. 5 Du som läser det här lever i västerlandet, i Europa och Sverige, oavsett var du är född. Du har kanske inte valt att leva här, men du är här nu. Runt oss finns ett kulturellt sammanhang, ett sätt att se på människan och samhället som format generationer. Vi ingår alla i en kulturtradition. Därför måste vi veta något om hur den kommit till vare sig vi är nöjda med den eller vill påverka den i annan riktning.

4 5 Det är för att berätta om detta för dig som vi skrivit den här boken. Det är bara att ta den till dig, om du vill. Men du måste anstränga dig du måste läsa. Nu är det upp till dig. Har du bestämt dig? Börja då med att läsa bruksanvisningen här nedan. Den underlättar ditt arbete. Bruksansvisning Texten är utformad i två nivåer dels en grundtext som löper genom hela boken, dels fördjupningar som är inramade/markerade med färg. Man kan alltså nöja sig med grundtexten och hoppa över fördjupningarna eller välja några, eller läsa alla. Boken innehåller fem huvudavdelningar. Avdelning I består av inledningar. Avdelningarna II V är uppdelade på 21 kapitel som skildrar det moderna samhällets utveckling från 1700-talet fram till Med lämpliga mellanrum finns i varje kapitel instuderingsfrågor. Dessa är av tre slag: 1 Återge Här ska du bara kort återge delar av innehållet i grundtexten. 2 Förklara Frågor på grundtext och fördjupningar. Ofta varför -frågor. 3 Sammanfatta och resonera Övergripande frågor där du ska resonera om orsaker och sammanhang i det texten behandlat. Frågorna är till för att hjälpa dig att hitta det viktigaste i texten. Här är ytterligare några studieråd: Bekanta dig först med boken. Se i innehållsförteckningen hur den är indelad och bläddra sedan lite fram och tillbaka och läs där du blir nyfiken. När du arbetar med ett kapitel är det bra att först bara snabbläsa det. Då får du ett hum om hela berättelsen. Sedan läser du sakta och noggrant. Undrar du över något så antecknar du och frågar senare lärare eller kamrater. Först därefter ger du dig på instuderingsfrågorna, en i taget. Skriv ned ett svar ur minnet, gå sedan tillbaka till texten och se om du kan förbättra svaret. Spara alla dina nedskrivna svar. De hjälper dig när du ska förbereda dig för muntliga förhör och skriftliga prov. Men läs alltid om bokens text också!

5 Efter varje kapitel finns Se historia! där vi kort presenterar filmer som berör det kapitlet handlar om. Våra omdömen är naturligtvis personliga men vi menar att de filmer vi nämner kan komplettera historiekursen på ett meningsfullt sätt. Alla titlar finns tillgängliga i Sverige som hyr- eller köpfilm. Under rubriken Spela historia! tipsar vi om datorspel som berör den period vi skildrat. Spelen är hittills inte så många eftersom våra kunskaper är begränsade. Vi tar med förtjusning emot tips på fler spel från dig och alla andra elever och lärare! Stockholm, 28 november 2011 Ulf Jansson, Antonio Serra

6 8 depression: period av ekonomisk nedgång För 100 år sedan växte städerna till sig. De flesta levde i trånga, fuktiga och osunda bostäder ofta sex, sju, personer i ett rum och kök. Arbetet var slitsamt och farligt och lönerna låga. Tuberkulos och andra folksjukdomar härjade. Även om svält var ovanligt kan man säga att den gamla svenska fattigdomen bara flyttat in till staden. Idag är Sverige ett rikt land. Nöden är borta. Gemene man har en levnadsstandard som är bland de högsta i världen. Bostäderna har alla moderna bekvämligheter. Samhällets service är omfattande, sjukvård och omsorg är väl utbyggd. Utbildning är gratis och öppen för alla, från grundskola till universitet. Sverige är ett välfärdssamhälle. Vi väljer själva fritt vilka som ska representera oss och styra landet. Hur gick detta egentligen till hur lyckades vi ta oss från knapphet till överflöd på 100 år? Omvärlden har ju samtidigt skakats av två förödande världskrig, en djup depression, nazism och kommunism, kallt krig och kärnvapenkapprustning. I Sverige har vi med tur och skicklighet haft en betydligt mildare resa. I den här boken ska vi berätta hur det gick till, och försöka förklara vad som gjort det möjligt. Världen då och nu För 200 år sedan kontrollerade Västeuropas stormakter stora delar av världen och hela världshandeln. Britterna byggde det största imperium världen skådat. Samtidigt visade den industriella revolutionen på och 1900-talen vägen in i den moderna världen. Det är en värld av industrier, storstäder, vetenskapliga framsteg och växande befolkningar. Denna moderna värld växte fram i Västeuropa och USA, och bara där. I Asien, Afrika och Latinamerika levde en gammaldags, förmodern värld kvar. De flesta livnärde sig på små jordbruk, med enkla redskap och utan resurser till att förbättra jorden eller köpa maskiner. Denna värld exporterade råvaror, inte industrivaror här härskade fattigdom och nöd, inte välfärd. Idag ändras detta inför våra ögon. De senaste årtiondena har den moderna världen kommit till Asien och Latinamerika. Kina, Indien och Brasilien är ekonomiska jättar. Turkiet, Indonesien, Malaysia och Mexiko följer efter. På bara 30 år har 100-tals miljoner människor rest sig ur fattigdom och börja bygga sig anständiga liv. Den industriella revolutionen gjorde västvärlden rik och välmående. Nu sker samma sak i Asien och Latinamerika. Den moderna världen växer.

7 40

8 41 Revolutioner och imperier År 1776 är ett bra år att starta berättelsen om hur det moderna samhället blev till. Under detta år är tre händelsekedjor i gång som alla tre leder till revolutioner som förändrar världen. Den första revolutionen sker 1776 i de brittiska kolonierna i Nordamerika. De slår sig fria och upprättar en republik. Det nya USA öppnar sedan sina gränser för Europas fattiga och tiotals miljoner utvandrar dit. En ung befolkning, stora naturresurser och en väldig industri gör USA till en världsmakt. Den franska revolutionen inspireras av den amerikanska. Folket tar makten och republik utropas. Men revolutionen urartar i Napoleons kejsardöme, som försöker lägga hela Europa under sig. Det misslyckas. Men de amerikanska och franska revolutionernas krav på en medborgarstat och allas likhet inför lagen sprids över världen. Det är samma krav som hörs under den arabiska våren 2011 Den industriella revolutionen är en av de stora omvälvningarna i mänsklighetens historia. Den börjar i England i slutet av 1700-talet. Råvaror lyfts ur jordens inre, enorma mängder varor produceras, kanaler, ångfartyg och järnvägar snabbar på transporterna. På mindre än två århundraden lyfts hela västvärlden ur nöd och fattigdom. Idag har samma revolution spritt sig till Asien och Latinamerika.

9 42 1 Den amerikanska revolutionen De brittiska kolonierna i Nordamerika gör uppror i slutet på 1700-talet och förklarar sig självständiga. Något sådant har aldrig skett förr. Det som sedan sker är också helt unikt de bygger en ny stat från grunden, Amerikas förenta stater. Där ska alla vara lika inför lagen och själva styra sitt land. Men slaveriet finns kvar och avskaffas först efter ett inbördeskrig på 1860-talet. Därefter utvecklas landet snabbt och blir på 1900-talet den ledande världsmakten. Hur ser världen ut år 1770? enväldig: har all makt, utan begränsningar livegen: av lagen tvungen att bo och arbeta på en viss plats I Kina och Japan är kejsarnas makt över undersåtarna total och den som säger emot kan avrättas direkt. Över Indiens alla småriken håller brittiska imperiet på att skaffa sig kontroll, men invånarna styrs med järnhand av sina lokala furstar. I Ryssland är tsaren enväldig härskare och folket på landsbygden är livegna bönder som ägs av sina godsherrar. I Västeuropa styrs stormakter som Frankrike, Österrike och Preussen av enväldiga kungar och deras adel de har all makt över bönder, arbetare, hantverkare och till och med rika köpmän och bankirer. plantage: jordegendom där man odlar grödor för export, ofta kaffe eller bomull Undantaget England Det stora undantaget är England. Där delar kungen makten med ett parlament som leds av självmedvetna adelsmän och rika köpmän ett parlament dit delar av befolkningen har rösträtt och sänder sina representanter. Kungen måste be om lov i parlamentet om han vill införa en ny skatt eller utrusta en armé. Kungens makt begränsas också av att invånarna har vissa individuella rättigheter som ingen får trampa på. Sådana finns inskrivna i olika lagar ända sedan medeltiden. England har en befolkning på åtta miljoner, och är världens ledande stormakt med kolonier över hela klotet. Enbart i Nordamerika finns 13 stycken. Där lever tre miljoner farmare, hantverkare och plantageägare och de känner sig som engelsmän vi är en tredjedel av Englands befolkning, säger de. Men de har inte samma rättigheter som

10 43 sina landsmän: de betalar skatter men får inte välja representanter till parlamentet. I varje amerikansk koloni växer medborgarförsamlingar och hemliga politiska sällskap upp. De protesterar, bojkottar, engelska varor och kräver rättvisa vissa talar redan om självständighet. För att visa vem som bestämmer tar parlamentet i London ut en ny skatt av amerikanarna, på importen av te. Det skulle det inte ha gjort bojkott: köpvägran t En hyllning av the Boston Tea Party 1773, men gjord 73 år senare. Var nu källkritisk: vad i bilden stämmer inte med hur tépartyt faktiskt gick till? Skatteuppror i dagens USA. Tea Party-aktivist i New Hampshire e The Boston Tea Party Året är Över hela det brittiska imperiet är te sällskapsdrycken på modet, också bland kolonisterna i Amerika. Men just de vägrar att betala den nya teskatten. Så de fartyg som kommit med te under hösten har inte lossats, varken i Charleston, New York eller Boston. Aktivister från de olika kolonierna utmed kusten har samordnat motståndet. I Bostons hamn ligger tre skepp med te. Just Boston har länge varit ledande i motståndet och stadens invånare blir argare för varje dag. Krisen har varat i månader och unga hetsporrar har krävt att få ta saken i egna händer. Många är medlemmar i Sons of Liberty (Frihetens söner), en orädd grupp patrioter med starkt stöd i Boston. Men de mer erfarna har hållit dem tillbaka: om vi tar till våld kommer kungen att sätta in sina yrkessoldater och krossa oss! Det är torsdag den 16:e december. Ett tusental Bostonbor samlas till stormöte och kräver att fartygen med te ska bort från hamnen. Några sändebud beger sig till tullmyndigheten med kravet, men avspisas. När stormötet hör det vrålar alla av besvikelse och vrede. Upprörda lämnar folk mötet och beger sig ut i staden. Under dagen bildas klungor av hetsporre: hetsig person patriot: person som älskar sitt land och är beredd att slåss för det

11 44 människor som diskuterar läget. Ska vi engelsmän i kolonierna låta oss hunsas av ett parlament där vi inte får vara med?! Nu har hetsporrarna fått nog. I skymningen samlas några hundra av dem. De svärtar sina ansikten, klär sig som indianer och med tomahawker i händerna tar de sig ner mot kajen. Där ligger tébåtarna sida vid sida med beväpnade engelska skepp. I tre grupper, en för varje fartyg, smyger de ut på kajen. Det måste slå till precis samtidigt, så att inte de angripna kan varna varandra. Allt går väl, de möter inget motstånd: tysta lämnar den ene efter den andre av kaptenerna över nycklarna till lastrummen. Tébalarna huggs sönder vräks i sjön. I tre timmar håller de på innan den sista balen är i vattnet. Sedan låser de lastrummen, lämnar tillbaka nycklarna till kaptenerna och ger sig av. Efter den natten är inget sig likt längre. Inte i Boston, inte i England, inte i Amerika. Upproret deklaration: ett offentligt uttalande om viktiga principer Med tépartyt visar patrioterna att de menar allvar och reaktionen i London blir häftig. Bostons hamn stängs. De flesta kolonister vill inte bryta med England, men beslutar att all handel med England skall upphöra tills de, amerikanerna, fått sina rättigheter. Samtidigt intar engelska trupper Boston och stora förråd av militär utrustning skeppas in. Kriget står för dörren. Ombud för kolonisterna samlas till en kongress i Philadelphia. Anhängarna av självständighet blir allt fler. Alla inser, att om engelsmännen går till militär attack är saken avgjord och på våren 1775 gör de just det. Kongressen ger Thomas Jefferson i uppdrag att skriva en deklaration om full självständighet. Den 4:e juli 1776 läses deklarationen högtidligen upp i kongressen. Den antas. Självständighetsförklaringen Förklaringen inleds med tre meningar, som inte bara lägger grunden för en ny nation, utan för en ny epok demokratins tidsålder: obestridlig något som inte kan förnekas befogenhet: rätt att enligt lagen göra vissa åtgärder Vi ser dessa sanningar som självklara: att alla människor är skapade jämlika, att de av sin Skapare har utrustats med vissa obestridliga Rättigheter, bland dessa rätten till Liv, Frihet och strävan efter Lycka. För att säkra dessa rättigheter har Människor inrättat Regeringar, som erhåller sina befogenheter genom de styrdas samtycke. Närhelst någon Styrelseform hotar dessa rättigheter har folket Rätt att ändra eller upphäva den.

12 45 Här formuleras högtidliga löften om vilka rättigheter människor har av födseln. Och att folket, om regeringen inte värnar dessa rättigheter, har rätt att störta den. Det är filosofen John Lockes ord som här slås fast som själva grundvalen för en hel stat, en medborgarstat. Samma principer kommer att inspirera reformer och revolutioner de kommande 200 åren. Först den franska revolutionen tretton år senare, sedan och 1900-talens alla demokratirörelser från den engelska rösträttsrörelsen, över de nordiska folkrörelsernas kamp för demokrati, till de kinesiska studenternas demonstrationer på Himmelska fridens torg Befrielsekriget Kolonierna är nu i fullt uppror. England sänder skepp efter skepp med kanoner och soldater över Atlanten. De är överlägsna i det mesta: i antal, i stridsvana, i kunnigt ledarskap. Men amerikanernas kampvilja, lokalkännedom och vapenskicklighet räddar dem. De har också prickskyttar utan dess like i världen nybyggare för vilka förmågan att träffa en vit hare på ett snötäckt fält 100 meter bort länge varit skillnaden mellan svält och överlevnad. Dessutom använder de ofta gerillataktik små, snabba enheter som plötsligt dyker upp, skjuter och försvinner. Det är inte engelsk trupp van vid den har sedan århundraden bara slagits på öppna fält, i väl inövad ordning. Amerikanarna får också hjälp, av Englands traditionella fiender Frankrike och Spanien, enligt den gamla sanningen: fiendens fiende är min vän. Så trots att de engelska styrkorna vinner fler slag är deras läge hopplöst. Varje gevär, kanon och soldat måste fraktas 480 mil över havet innan de kan göra nytta amerikanerna kan på bråkdelen av samma tid skaffa nya resurser. Så den kontinentala armén under general George Washington tvingar världens största militärmakt på knä sluts freden. Lärdomarna från detta krig ringer över århundradena: hundratals mil hemifrån kan varje stormakt besegras, hur mäktig den än är om befolkningen sluter upp. Denna läxa lär sig senare alla koloniers befrielserörelser under 1900-talet. I Indien, Algeriet, Angola och Vietnam Konstitutionen Så de tretton kolonierna i Amerika gör sig fria. Men hur skall de styras? Varje koloni skall sköta sina lokala angelägenheter, det är alla överens om. Men några kolonier är rädda för maktkoncentration och vill ha ett så svagt gemensamt ledarskap som möjligt, andra vill ha

13 46 en regering som kan stå stark mot inblandning från Europas gamla stormakter. Efter flera års förhandlingar enas man om världens första skrivna konstitution, en författning som i detalj reglerar hur makten i landet ska utövas. Konstitutionen gäller än, och är världens äldsta. Grunden var redan lagd i självständighetsförklaringen: all makt utgår från folket, alla medborgare är jämlikar och har rösträtt, religions-, åsikts- och yttrandefrihet. Konstitutionen slår fast allt detta. Nu bildas Amerikas Förenta Stater en union av fria delstater. Varje delstat sköter sig i stor utsträckning själv. För gemensamma behov utrikespolitik, försvar och valuta upprättas en centralmakt. Men den är fiffigt nog uppdelad på tre maktcentra, som ömsesidigt ska kontrollera varandra: en demokratiskt vald folkförsamling, kongressen, som stiftar lagar, en självständig högsta domstol som kontrollerar att lagarna inte strider mot konstitutionens principer, en verkställande högste ansvarig, presidenten, som väljs vart fjärde år. Han utser själv sin regering och sina ministrar, men kongressen kan åtala och avsätta både dem och presidenten. Presidenten leder utrikespolitiken och är överbefälhavare, men får inte själv starta krig. Den amerikanska konstitutionen träder i kraft 1787 upplysningens frihetsidéer har kommit till makten. Hur omvälvande USA:s födelse ska bli för världen har ingen då en aning om. Här läggs för första gången grunden till en demokrati, där den styrande makten kontrolleras av medborgarna genom fria val för första gången en stat utan adel och kungahus, utan statskyrka eller annat religiöst tvång. USA ska vara en stat där alla makthavare väljs, där lagen är oberoende och lika för alla. Konstitutionens betydelse Blev det så i verkligheten? Inte riktigt. Slaveriet avskaffades i de norra delstaterna, men försvarades envist i de södra. Det krävdes ett inbördeskrig innan slaveri förbjöds över hela USA. Och det dröjde länge innan urbefolkningen, indianerna, blev medborgare som alla andra. Men under århundradena har varje folkgrupp i USA, som hindrats från att utöva sina medfödda rättigheter, sökt stöd i konstitutionens löften om jämlikhet och frihet när de höjt sina krav på rättvisa. Det gäller kvinnor, svarta, indianer och homosexuella. Och till slut har de, med stöd av konstitutionens formuleringar, kunnat tvinga sina motståndare att ge vika.

14 47 Rösträtt Rätten att rösta var från början, både i USA och i andra länder, kopplad till två skyldigheter. Först: man bidrog till statens ekonomi genom att betala skatt och bara de som hade en viss egendom betalade skatt. Sedan: alla vuxna män var skyldiga att ställa upp för krigstjänst om staten var i fara. Båda kraven gällde bara män. Rösträtten var ett kvitto på att man fullgjort sina skyldigheter. Därför dröjde det 80 år innan alla män fick full rösträtt och 130 år innan kvinnorna erövrat den. I sydstaterna skapades lokala regler som gjorde det extra krångligt för svarta att rösta. Först 1965 förbjuds varje inskränkning i den allmänna rösträtten. Återge 1. Hur styrdes världens stater på 1700-talet och på vilket sätt var det annorlunda i England? 2. De amerikanska kolonisterna vägrade att acceptera moderlandets alla beslut. Vilka beslut var det de vände sig emot? 3. Självständighetsförklaringen slog fast att folket har den politiska makten. Hur yttrycktes detta? 9 Omslag till senare äventyrsbok om nybyggarnas hårda liv, när myten om vilda västern odlas. I själva verket var det ont om kvinnor i västern. 4. Konstitutionen inför tre olika maktcentra i USA. Vilka? Erövringen av västern Som ny nation består USA av 13 små delstater mellan Atlantkusten och den massiva bergkedjan Appalacherna. Väster om bergen ligger Ohios slätter och den väldiga prärien. Dit söker sig först äventyrare, pälsjägare och spekulanter, senare allt större grupper av jordhungriga bönder. Indianstammarna är inbördes splittrade och kan inte stå emot när våg efter våg av nybyggare väller in över deras urgamla jaktmarker. Gratis jord delas ut till alla nybyggare, ofta fattiga immigranter från England, Tyskland, Irland och Sverige. I hundratusental kommer de på hästdragna vagnar för att ta de stora vidderna i besittning. Ofta har de bara med sig en bössa, en yxa och en säck majs. Gränslandet mot det okända, the frontier, flyttas allt längre västerut i takt med att miljoner immigranter strömmar till. Mängder av småbönder öppnar vidderna för jordbruk. Efter dem följer jordspekulanter, boskapsuppfödare och amerikanska armén som driver undan indianstammarna till isolerade reservat. Detta är den mytiska tid när västern erövras, slätterna odlas upp och boskapsranchernas cowboys breder ut sig över prärien. reservat: område där etnisk minoritet stängs inne

15 48 USA växer sig stort qvästerns nya territorier blir snart delstater i unionen, liksom de områden USA köper av Frankrike (Louisiana), Spanien (Florida) och Ryssland (Alaska). Genom krig mot Mexiko erövras även Texas och Kalifornien. Så här ser utbredningen ut på en karta: De tretton första staterna 1776 Erhållet vid freden i Versailles 1783 Köpt från Frankrike 1803 Avträtt av Storbritannien 1818 Köpt från Spanien 1819 Införlivat 1845 Avträtt av Storbritannien 1846 Avträtt av Mexico 1848 Köpt från Mexico 1853 Köpt från Ryssland 1867 Slaveriet s28_usa_delstater.eps I detta jätteland försörjer sig människor på olika sätt i olika delar man kan tala om tre olika ekonomiska zoner. I nordöst blomstrar växande städer som Boston och New York genom handel, hantverk och småindustrier. Västerut plöjer farmare upp de bördiga jordarna, får rikliga skördar av majs och vete, satsar på maskiner och storproduktion för export. Och på andra sidan av den mäktiga Mississippifloden ligger de stora prärievidderna med rancher och väldiga boskapshjordar. Men i sydstaterna Virginia, South Carolina, Georgia och andra odlas mest tobak, ris och bomull. På små och stora plantager arbetar slavar som förts in från Afrika. När textilindustrin i England mångdubblas behöver den oerhörda mängder råbomull. I sydstaterna expanderar de stora jordägarna produktionen genom att köpa in allt fler slavar år 1850 finns sammanlagt slavar. I Nordstaterna är slaveriet avskaffat och avskyn mot det stark och utbredd. När unionen växer och nya delstater ansluter blir konflikten akut: plantageägarna vill breda ut sina lönsamma bomullsodlingar särskilt Texas lockar dem. Slaveriets motståndare vägrar blankt och varken ranchägare eller småbönder vill ha plantager i västern vinner deras kandidat Abraham Lincoln presidentvalet. Innan han ens tillträtt sin post bryter sig elva sydstater ur unionen, bildar Amerikas konfedererade stater och utser en egen president. Ett krig om unionens framtid är oundvikligt.

16 49 Inbördeskriget Sydstaterna är underlägsna i resurser, men de har de bästa officerarna och bättre utbildade soldater. I början vinner de också flera större slag under ledning av general Robert E. Lee. Men Nordstaternas flotta blockerar söderns kuster, intar New Orleans och stoppar all handel. Samtidigt upphäver president Lincoln slaveriet över hela södern och svarta frivilliga ansluter sig till nordsidan. Söderns ekonomi vacklar och Lee satsar allt på en marsch mot unionens huvudstad Washington. Han stoppas i det stora slaget vid Gettysburg Där slåss soldater man mot man i tre dagar var tredje av dem, , dör Året därpå samlar sig nordsidan under general Sherman till en kraftfull attack söderut. Trupperna river upp järnvägsspår, bränner skördar, boningshus och städer. Georgias huvudstad Atlanta brinner ned till grunden. Sherman kallar detta totalt krig. Inför denna fullständiga övermakt kapitulerar södern våren Unionen är räddad. Men sex dagar senare mördas Lincoln av en fanatisk sydstatsanhängare. Inbördeskriget kräver över döda. Fler amerikaner stupar där än i alla andra krig landet deltagit i inklusive de båda världskrigen. Förödelsen i södern är stor, liksom bitterheten. 3,2 miljoner slavar befrias, men förblir fattiga och diskriminerade under lång tid framåt. fanatisk: person som orubbligt övertygad om det rätta i den egna åsikten t Unga män anmälde sig ofta som frivilliga i inbördeskriget. Här en oidentifierad yngling, med cigarr i munnen och kniv och revolver i bältet. Visste han vad han gav sig in på?

17 50 En världsmakt blir till Det är Nordstaternas överlägsna resurser som avgör kriget. Industrier i nordöst lägger om till krigsproduktion, järnvägar fraktar utvilade soldater, förnödenheter och vapen till fronten. Ett omfattande telegrafnät ger sekundsnabbt utbyte av information och order mellan fronten och högkvarteret ungefär som sms idag. Under årtiondena efter inbördeskriget fortsätter expansionen i de norra och västra delstaterna. Utdelning av jord till stora och små farmare öppnar västerns vidder och produktionen inom jordbruket mångdubblas. Flera upp till 500 mil långa järnvägar byggs och knyter samman öst- och västkust, norr och söder snart har USA mer järnväg än resten av världen sammantagen. Också befolkningen växer så det knakar under hela 1800-talet från ungefär 5 miljoner till 93 miljoner. Förklaringen är att amerikanerna, jämfört med tidens européer, lever hälsosammare. De äter bättre, blir i snitt ett par centimeter längre och föder fler barn. Dessutom anländer miljontals invandrare arbetsföra män och kvinnor i sina bästa år som också föder många barn. Trots det råder en ständig brist på arbetskraft. Därför jagar industrin hela tiden nya tekniska lösningar. De företag som utvecklar snabbare maskiner och effektivare arbetsorganisation växer till jättar, de andra går under. Produktionen ökar i rasande takt, också för att råvaror finns i överflöd i det egna landet. Vid sekelskiftet 1900 har USA:s industriproduktion vuxit förbi alla andra staters. New York och Chicago blir miljonstäder där kostnaden för mark nu är så stor att man börjar bygga på höjden. Billigt och hållfast stål finns att tillgå, liksom pålitliga och snabba hissar. Höghus och skyskrapor växer upp som svampar ur jorden och stadslandskapet förvandlas. Amerikanska skylines blir symboler för den stat som ska komma att dominera 1900-talets världshistoria. t New York, kallat världens huvudstad under 1900-talet. I förgrunden Brooklyn Bridge, bakom syns Woolworth Building som med sina 60 våningar länge var världens högsta byggnad.

18 51 Återge 5. Vad lockade nybyggare till områdena västerut? 6. Vad var tepartyt i Boston och vad var viktigt med det? 7. I texten talas om tre ekonomiska zoner i det fria USA. Beskriv dem. 8. Var i unionen fanns slavar? Hur många? Varför ökade antalet i början på 1800-talet? 9. Att USA:s befolkning växte så snabbt under 1800-talet hade flera skäl. Vilka då? 10. Vad tvingar amerikansk industri att jaga ny teknik och en effektivare organisation av arbetet? Förklara 11. Den politiska makten i USA är fördelad på tre skilda maktcentra. Vilka är de? Förklara vad de som skrev konstitutionen ville vinna med det. 12. Förklara vad var så omvälvande nytt med den amerikanska konstitutionen? På vilket sätt har diskriminerade medborgare senare haft nytta av konstitutionen? 13. Under inbördeskriget blockerade nordstaterna söderns kuster. Varför? Sammanfatta och resonera 14. Vilka resurser hade USA som gjorde att landet utvecklades så snabbt under 1800-talet? Sammanfatta och resonera. 15. I USA är det en fråga som ständigt diskuterats: vad ska den federala staten i Washington bestämma om och vad ska delstaterna få sköta själva? Frågan är hett omdebatterad än idag. Resonera om problem i denna maktbalans. Se historia! John Adams (miniserie, 2008). Om hur den amerikanska revolutionen blir till och hur den nya statens grundprinciper mejslas ut. I centrum står John Adams advokat och frihetskämpe, senare USA:s andre president. Spännande, upplysande och välgjort en njutbar åtta timmars historielektion. Dansar med vargar (Dances with Wolfes, Costner 1990). John Dunbar är löjtnant i nordstatsarmén under inbördeskriget. Mitt under ett slag får blodbadet honom att tappa fattningen han stormar ensam fram mot fiendens linjer för att få dö. Truppen tror att det är hjältemod, följer efter och slaget vinns. Dunbar väljer nu en postering så långt bort från civilisationen han kan komma. Ensam vid sin utpost lär han känna både vargar och indianer och omprövar sitt liv. Gangs of New York (Scorsese, 2002). En våldsam historia som återskapar slummiljön i New Yorks invandrarkvarter under 1860-talet. Ung man återvänder efter några års frånvaro för att hämnas sin far, som mördats av en gängledare. Rå, men kraftfull. Spela historia! Empire: Total War (2009. Här kämpar man under talet som en av tolv spelbara nationer de flesta från Europa. Det gäller att skaffa sig fördelar och växa som nation. Historiska karaktärer som t.ex. Karl XII uppenbarar sig och alla talar sitt eget språk. Spelaren har även chans att ändra historien. Om t.ex. engelsmännen struntar i teskatten mot amerikanerna kanske USA inte uppstår? Om franske kungen genomför reformer kanske det inte blir någon revolution? Det är du som väljer hur du för maktspelet. Ata Extracts from the American Civil War (1998), Line of Muskets (2003). Du är general under amerikanska inbördeskriget. När kriget var över hade mer än en miljon amerikaner dött eller sårats i det första moderna kriget. Med dina trupper försöker du erövra fiendens delstater och få tillgång till mer resurser och kanske i slutändan vinna kriget.

19 62 3 Den industriella revolutionen Den industriella revolutionen förändrar under talet Västeuropa, USA och Sverige. Från landsbygden strömmar miljoner till städernas fabriker. Hela västvärlden lyfts ur nöd och fattigdom. Idag pågår samma industriella revolution i Asien och Latinamerika. Men allt börjar i England, i slutet av 1700-talet. Hur gör du dina egna kläder? Gör en tidsresa 250 år tillbaka. Du och din familj lever på landet och gör allting själva er mat, huset ni bor i, era kläder. Så har människor levt i årtusenden, det kallas självhushåll. Hur livet blir beror på väderleken och det egna arbetet. Goda år har fåren bete, kon mjölkar bra och åkern är frodig. Men nu är det höst och det börjar bli kyligt du behöver något varmt att sätta på dig. Du fångar in några får, klipper dem och står där med en säck ull. Sedan ska du karda ullen, rena och tvinna den och sätta dig vid spinnrocken. Efter några dagars arbete har du garn nog för att väva ett stycke tyg. Sedan ska tyget mätas, klippas och sys ihop till den varma tröja du har längtat efter. I ett självhushåll krävs allt detta arbete bara för att klä sig. Men om människor istället börjar specialisera sig på olika arbeten blir allt betydligt enklare och bättre. Specialisering i det här fallet innebär att du klipper får, mjölkar kor och ystar smör, medan någon annan tillverkar varma tröjor. Sedan byter ni. Textilindustrin växer kommersiell produktion i syfte att sälja och tjäna pengar Den som specialiserar sig på att spinna och väva blir bättre på det än en amatör som bara gör det en gång om året. Specialisten arbetar snabbare och gör ett bättre tyg. Så uppstår kommersiell produktion av textilier. Fabriksägare samlar arbetare i stora lokaler där de gör samma sak hela tiden: några kardar ull, andra spinner, väver, syr. Enkla maskiner drivs med händer eller fötter, och det går undan. Kläderna fabriken gör blir allt billigare. Fler får råd att köpa mer och bättre kläder. Resurserna i samhället växer, det blir mer att dela på. Det är detta som är ekonomisk tillväxt.

20 63 I mitten av 1700-talet växer befolkningen och därmed efterfrågan på billiga tyger. Fabrikerna kan sälja hur mycket som helst nu behövs maskiner! Först kommer Spinning Jenny, en handvevad spinnmaskin som spinner åtta trådar samtidigt en arbetare producerar med hjälp av en maskin lika mycket som det krävdes åtta till förut. Maskinen utvecklas: den spinner 20 trådar, och när man kopplar den till ett vattenhjul spinner den 80 trådar. Tyget blir billigare, försäljningen ökar, produktionen byggs ut. Snart kommer mekaniska vävstolar, som flätar trådarna till ett tätt tyg. Maskinerna mångdubblar det mänskliga arbetet. Den industriella revolutionen är i full gång. Varför just i England? På den tiden vet ingen att det är en revolution, eller vad allt ska leda till. Först i efterhand kan historiker förklara vad som skedde och varför det skedde i England. Så här brukar de resonera: Skottland och England tar bort alla tullar och gör Storbritannien till en enda, tullfri hemmamarknad. Dit hör också landets kolonier runtom i världen, inte minst Indien. Den engelska massproduktionen av textil och verktyg säljer stort även i resten av Europa. Ju större marknad, desto högre tillväxt. tull: allmän avgift som betalas när varor ska passera en gräns t Flicka som fåraherde, före den industriella revolutionen. Vill hon sticka sig en värmande tröja måste hon göra allt arbete själv.

21 64 investering satsning som förväntas ge framtida ekonomisk vinst paroll: slagkraftig, kortfattad formulering av krav eller handlingslinje Under åren hade andra kolonialmakter som Spanien, Frankrike och Holland tjänat oerhörda pengar på handel med kryddor, guld och slavar. Men bara i England (och Holland) används vinsterna till investeringar i jordbruk och fabriker. För sådant är långsiktiga satsningar som inte ger någon vinst på ett års sikt, kanske inte ens på fem men på tio år kanske gigantiska vinster. Tio år de som satsar så, måste vara säkra på att landet är stabilt och på att de kan påverka politiken. Makten i England delas mellan kungen och ett parlament som styrs av adel, godsägare och rika köpmän (se s. XXX). Båda sidor tolererar varandra och satsar gemensamt pengar i lönsamma handelsföretag. Alla regeringar stöder därför handel, storjordbruk och industrier underparollen : make profits! Men de breda folklagren får politiskt inflytande först mot slutet av 1800-talet. hägna in omge ett område med staket eller mur Jordbrukets utveckling När textilfabrikerna bygger ut behöver de mer råvaror. Ull kan produceras inom landet och fabrikerna betalar bra, så rika handelsmän köper upp stora jordarealer. Där startar de fårskötsel och producerar livsmedel i stor skala åt de växande städerna. Nya maskiner gör arbetet effektivt och många lantarbetare avskedas. Mindre lantbruk har svårt att hålla lika låga priser och köps upp av de större. Godsägarna ser att fårskötsel är lönsammare än att arrendera ut (hyra ut) mark till småbönder. De vräker sina arrendebönder. Allmänningarna fria marker där många fattiga bor och låter sina djur beta köps upp, hägnas in och blir fårfarmar. Engelskt jordbruk koncentreras till storgods på 50 år halveras arbetskraften i jordbruket. De jordlösa flyttar in till städernas industrier, eller utvandrar till Nordamerika och Australien. Arbetskraft, uppfinningar På bara 70 år växer befolkningen i Storbritannien från åtta miljoner till fjorton. Med så gott om arbetskraft kan industrin expandera ännu mer. Kol och järnmalm finns nära varandra och när puddelprocessen uppfinns kan man producera järn av hög kvalitet. Gruvor för järnmalm och stenkol öppnas i massor. Utvecklingen av valsverket ger också nya möjligheter nu kan järnet valsas till tunn plåt. Det blir särskilt viktigt när nästa tekniska uppfinning ser dagens ljus, James Watts förbättring av ångmaskinen. Att ånga är en kraftkälla är känt sedan länge. I gruvorna används ångdrivna pumpar för att få upp vatten från gruvgångarna. James Watt förändrar ångmaskinen och gör den åtta gånger effektivare än

22 65 tidigare versioner. Den blir nu en maskin som även kan driva andra maskiner. Vattenhjulet är annars den vanliga kraftkällan men då kan en fabrik bara byggas där det finns rinnande vatten. Ångmaskinen kan placeras var som helst. Ångmaskinen sprids först långsamt den drivs med kol som ofta måste fraktas långa vägar. Men kol behövs också i järntillverkningen och där det inte finns farbara floder bygger man nu ett nät av kanaler. Det gör att ångmaskinen blir ännu attraktivare. Snart är den en viktig del i både järn- och textilindustrin. Industristäder som Manchester växer upp där läget är gynnsamt, inte bara där det finns vatten. Så kommer far och son Stephenson på hur man kan sätta hjul på ångmaskinen och få ett lokomotiv att tuffa fram på räls. Det blir början till ett febrilt järnvägsbyggande över hela England. Amerikanen Fulton anpassar en ångmaskin så den kan driva fram fartyg och ångfartyget är här. Snart får vi också oceangående ångare. Järnvägar och ångfartyg förändrar transporterna och världen för gott. Återge 1. Vad innebar det att folk på landet förr levde i små självhushåll? 2. Vilka fördelar kommer med specialisering och fabriksproduktion? 3. Watts ångmaskin leder till viktiga förändringar på många områden. Berätta! febrilt intensiv och brådskande 9 Järnvägen mellan Manchester och Liverpool invigs Infälld syns en av lokomotivets pionjärer, George Stephenson, liksom två av hans konkurrenters maskiner. Den översta av dem är svensken John Ericssons Novelty (se sid. xx).

23 66 Levnadsförhållanden Storbritannien kallas i mitten av 1800-talet världens fabrik här tillverkas mer industrivaror än i resten av världen tillsammans. Alla får tillgång till fler och billigare varor också arbetarna, och i den meningen lever de bättre. De stora vinsterna kammas dock hem av fabriksägare, handelsmän, redare och bankirer. Många av dem skaffar sig ofantliga förmögenheter. Välståndet skapar även en växande medelklass. Jurister behövs för affärskontrakt, för arvsskiften och tvister. Också läkare, bokhållare och småföretagare av alla slag blir fler och får det gradvis bättre. 9 Barn hade alltid arbetat i jordbruket. Nu används de också i industrin. Men arbetet där är både hårdare och farligare. cynisk: likgiltig för medmänniskors lidanden Hur lever industriarbetarna? De arbetare som tidigare varit småhantverkare avskyr fabriksarbetet. De tjänar bättre, men de kan inte påverka någonting utan måste hålla maskinernas arbetstakt och den styrs av fabriksägaren. De måste arbeta i längre pass än de gjort på landsbygden 14 timmar är det vanliga. Risken för olyckor är stor avhuggna fingrar och stympade lemmar är en vanlig syn i fabrikerna. Arbetsmiljön bland maskinerna är dammig och smutsig. Värst är det i kolgruvorna. Där arbetar män med själva brytningen, medan kvinnor och barn används för att släpa kolet i trånga gångar upp mot ytan. I textilfabrikerna föredrar ägarna unga kvinnor som arbetskraft, eftersom de har lägre löner än männen. Barn används överallt. De mest cyniska fabriksägarna hämtar till och med föräldralösa barn från fattigvården som arbetare när de upptäcker att det kan ge ännu högre vinster. När arbetsförhållanden som dessa beskrivs i tidningar och romaner reagerar parlamentet. Den tillsätter kommittéer som rapporterar om hårresande missförhållanden och föreslår lagstiftning. Men motståndet är hårt och det dröjer innan precisa lagar och oberoende inspektioner införs. rovdrift: hänsynslöst utnyttjande Så småningom inser ansvariga politiker att en helt fri arbetsmarknad är skadlig för samhället. På och 40-talen kommer effektiva fabrikslagar som begränsar barns och kvinnors arbete, kortar allas arbetstider och reglerar nattarbetet. Härmed är det slut på fabriksägarnas rovdrift på arbetare. Samtidigt börjar industrins arbetare att ta sina öden i egna händer. Fackföreningar bildas, och när rösträtten utvidgas, också arbetarpartier. De tvingar fram att arbetarna får en stigande andel av den industriella revolutionens vinster.

24 67 Ut över Europa Alla länder i Västeuropa vill ta efter succén i England och under 1800-talets första årtionden tar det fart. Råvaror, arbetskraft, kapital och goda transporter krävs. Först ut är Belgien som har allt detta och även fördelen av nyare teknik. I de tyska småstaterna går det långsammare, men efter enandet i en enda stat 1871 expanderar industrin i rasande takt. På 30 år går man om England som industrimakt. Samtidigt börjar tillväxten också i Sverige. Ny teknik, ny arbetsorganisation Ångmaskinen förbättras och är i slutet av 1800-talet den mest använda energikällan. Men nya uppfinningar kommer som snart förändrar både industri, samhälle och vardagsliv. Gas används för gatubelysning i städerna, som nu lever upp på kvällarna. Thomas Edison uppfinner den elektriska glödlampan plötsligt kan hemmen lysas upp och dagen förlängas. Elektriska motorer utvecklas och kommer gradvis att ersätta ångdriften i fabrikerna. Ett hållbarare stål börjar massproduceras och kombineras med betong (som klarar hårt tryck) till armerad betong och man bygga ännu större och längre broar, höghus och skyskrapor. Och precis vid sekelskiftet 1900 utvecklar tyskarna Gottleib Daimler, Carl Benz och Adam Opel automobiler som drivs av en bensinmotor. Samtidigt är man i USA i färd med att utveckla teknik att borra efter råolja, framställa fotogen och bensin. I Detroit börjar snart Henry Ford t Arbete vid det löpande bandet hos Ford Motors i Detroit. Det nya sättet att organisera arbetet i mindre moment gav också jobb för kvinnliga arbetare.

25 68 massproducera bilar. Arbetet organiseras så att varje arbetare bara sköter ett enda arbetsmoment arbetsorganisationen kallas för det löpande bandet. Tillsammans kommer dessa nya tekniker och metoder att leda till en fantastisk ökning av mängden varor och inkomster i västvärlden under 1900-talet. Industrialiseringens segertåg Den industriella revolutionen börjar i England och når under 1800-talet Västeuropa, USA och Sverige. Råvaror lyfts ur jordens inre, enorma mängder varor produceras, kanaler, ångfartyg och järnvägar snabbar på transporterna. Från landsbygden strömmar miljoner till städernas fabriker. På 150 år lyfts hela västvärlden ur nöd och fattigdom. Idag pågår precis samma revolution i Asien och Latinamerika. Den industriella revolutionen började i England i slutet av 1700-talet och sprids sedan vidare. Mindre än två århundraden senare har västvärlden lämnat fattigdom och nöd bakom sig en av de största omvälvningarna i mänsklighetens historia. För 100 år sedan skedde samma sak i Japan, för 80 år sedan i Sovjetunionen, för 50 år sedan i Sydkorea, Taiwan och Singapore. Idag pågår samma industriella revolution i Kina och Indien, Brasilien och Chile, Thailand och Malaysia, Indonesien och Turkiet. Återge 4. Vilka blir rika på industrialiseringen? Och vad vinner medelklassen på utvecklingen? 5. Hur sprider sig den industriella revolutionen vidare från Storbritannien på 1800-talet? Förklara 6. Förklara hur ekonomisk tillväxt går till. Använd exemplet med den tidiga engelska textilindustrin. 7. När textilfabrikerna växer i England förlorar många arrendatorer sin jord. Förklara varför det ena leder till det andra. 8. Hur var industriarbetarnas arbetsvillkor? Vad tvingade fram förbättringar? 9. Ny teknik och ny arbetsorganisation kommer i början av 1900-talet. Förklara vilka förändringar detta leder till. Sammanfatta och resonera 10. Förklara varför den industriella revolutionen kommer just i Storbritannien. Varför inte i till exempel Spanien?

26 69 Se historia! Det förlovade landet (1975). En av få spelfilmer om industrialiseringen på 1800-talet. Polacken Wajda skildrar hemstaden Lodz under några våldsamma år när en stor textilindustri växer upp. Här finns investerare, som gör sagolika vinster och spekulerar vilt på börsen. Här finns också alla arbetare som sliter hårt i högkonjunkturen och sedan sparkas när tiderna blir sämre. Riktigt levande historisk film. Den stora gruvstrejken (1993). Kraftfullt om franska gruvarbetares liv och villkor under sent 1800-tal. De vidriga arbetsförhållandena blir outhärdliga när de redan låga lönerna sänks. Arbetarna strejkar och drivs till svält. När ägarna kallar in militär saboterar arbetarna gruvan och en serie tragiska händelser följer. There will be blood (2007). Rafflande om den amerikanska oljeboomen runt sekelskiftet Oljeletare köper mark av enkla bönder och sprider löften omkring sig. Råkapitalism inpå bara skinnet: skitiga händer, orädd framåtanda, hänsynslös girighet som skapar rikedom hos några få och sliter ut andra. Spela historia! Victoria An Empire Under the Sun (2003) I industrialismens början får du möjlighet att leda ett land i ungefär hundra år. Du kan välja att satsa på att bygga järnvägar, skapa bra lagar och skatteregler för företag osv. Du kan också välja andra vägar: gå i krig med dina grannar eller försöka skapa ett globalt imperium. Det är du som regerar

Amerikanska revolutionen

Amerikanska revolutionen Amerikanska revolutionen 1776 1783 Amerikanska revolutionen Eller amerikanska frihetskriget - Storbritannien hade kolonialiserat USA på 1600- talet - Sammanlagt 13 kolonier på Östkusten - Britter som flytt

Läs mer

Upplysningstidens karta

Upplysningstidens karta Upplysningstidens karta (interaktiv via länken nedan läs och lär dig om händelser) http://www.worldology.com/europe/enlightenment_lg.htm Handelsmönster år 1770 http://qed.princeton.edu/getfile.php?f=european_empires_and_trade_c._1770.jp

Läs mer

INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN

INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN ca1780-1890 Utkik Historia Gleerups 2016 red: Mikael C. Svensson Bellevueskolan Malmö INDUSTRIALISERINGEN Efter det här blir världen aldrig sig lik! Så har människor säkert sagt

Läs mer

AMERIKANSKA REVOLUTIONEN

AMERIKANSKA REVOLUTIONEN AMERIKANSKA REVOLUTIONEN W ashington Montana North Dakota Minnesota New Hampshire Vermont Maine Massa- Oregon W isconsin chusetts Idaho W yoming South Dakota Michigan New York Rhode Island Connecticut

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. I den här essän kommer jag att undersöka och jämföra skillnader och likheter i orsakerna till den amerikanska

Läs mer

Revolution. Giljotin. Monarki. Republik. Yttrandefrihet. Liberalism. Konservatism. Skräckvälde. Privilegier. Napoleon. Det tredje ståndet

Revolution. Giljotin. Monarki. Republik. Yttrandefrihet. Liberalism. Konservatism. Skräckvälde. Privilegier. Napoleon. Det tredje ståndet Revolution Giljotin Monarki Republik Liberalism Yttrandefrihet Konservatism Skräckvälde Napoleon Privilegier Det tredje ståndet Ståndssamhälle Nationalförsamlingen Klassamhälle Envälde Självständighet

Läs mer

Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande

Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande USA:s historia Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande Krigiska listiga och dödade oskyldiga vita

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen?

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? FRANSKA REVOLUTIONEN Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Situationen i Frankrike 1789 Frankrike hade krigat med Storbritannien

Läs mer

KOLONIALISMEN & DEN AMERIKANSKA

KOLONIALISMEN & DEN AMERIKANSKA KOLONIALISMEN & DEN AMERIKANSKA REVOLUTIONEN 1775-1783 Mikael C. Svensson BAKGRUND TILL KOLONIERNA Jag påstår att vi är den bästa rasen i världen och att ju större del av världen som vi har under oss,

Läs mer

Stormaktstiden- Frihetstiden

Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden- Frihetstiden Lpp Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden del 2 => Förklara hur Karl XI och Karl XII försökte göra Sverige till ett Östersjörike (reduktionen, ny krigsmakt, envälde)

Läs mer

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Västeuropa De första åren efter andra världskriget var nödår i stora delar av Europa, med svält och bostadsbrist. Marshallplanens pengar

Läs mer

Första världskriget

Första världskriget Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 s.194 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om

Läs mer

SIDAN 1 TOMAS DÖMSTEDT. Fakta om USA. Lärarmaterial. Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet.

SIDAN 1 TOMAS DÖMSTEDT. Fakta om USA. Lärarmaterial. Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken gör en sammanfattning av Amerikas historia och bildandet av USA. Den berättar om viktiga personer och händelser,

Läs mer

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor Industri och imperier HT 2016 Instuderingsfrågor Det allra bäst är egentligen om ni som studenter skapar era egna frågor och problem vid inläsningen av kurslitteraturen, men det är inte alltid så enkelt.

Läs mer

DEMOKRATI. - Folkstyre

DEMOKRATI. - Folkstyre DEMOKRATI - Folkstyre FRÅGOR KRING DEMOKRATI 1. Allas åsikter är lika mycket värda? 2. För att bli svensk medborgare och få rösta måste man klara av ett språktest? 3. Är det ett brott mot demokratin att

Läs mer

Den industriella revolutionen. Den moderna samhällsekonomins utveckling och funktion

Den industriella revolutionen. Den moderna samhällsekonomins utveckling och funktion Den industriella revolutionen Den moderna samhällsekonomins utveckling och funktion Mänsklighetens historia utifrån en samhällsekonomisk uppdelning i olika tidsepoker. Industrisamhället Jordbrukssamhället

Läs mer

Industriella revolutionen. började i Storbritannien under 1700-talet

Industriella revolutionen. började i Storbritannien under 1700-talet Industriella revolutionen började i Storbritannien under 1700-talet Det agrara samhället Före industrialiseringen så arbetade så gott som alla inom jordbruket Var och en ägde en liten bit av varje jordsort,

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Renässansen Antiken återupptäcks

Renässansen Antiken återupptäcks Renässansen Antiken återupptäcks Norditalienska stadsstater Städer i norra Italien var självstyrande, t.ex. Venedig och Florens. Handel med Kina och Indien gjorde dem rika. Köpmän n och hantverkare blir

Läs mer

Första världskriget 1914-1918

Första världskriget 1914-1918 Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om kolonierna.

Läs mer

Filmhandledning av Petronella Ekström - Örebro Den stora amerikaresan: USA:s historia

Filmhandledning av Petronella Ekström - Örebro Den stora amerikaresan: USA:s historia Filmhandledning av Petronella Ekström - Örebro Den stora amerikaresan: USA:s historia Målgrupp: 7-9 Tema: USA, historia, slaveri, västerländsk historieskrivning Sökord: USA, historia, slaveri, västerländsk

Läs mer

Amerika Orsak: Den amerikanska revolutionen Händelse: Amerika blir ett land, Konsekvens: Migration 30miljoner flyttar till Amerika

Amerika Orsak: Den amerikanska revolutionen Händelse: Amerika blir ett land, Konsekvens: Migration 30miljoner flyttar till Amerika Amerika Orsak: Den amerikanska revolutionen - Varför ville amerikanerna upphöra att tillhöra det brittiska riket? - Varför hade England höjt skatterna för de amerikanska bosättarna? Händelse: Amerika blir

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 Efter 1945 Fred och välfärd Europa var en världsdel i spillror. Politikerna som styrde hade varit med om krisen på 1920- och 1930 talen, världskrig, nazism, kommunism

Läs mer

Revolutionernas tidevarv

Revolutionernas tidevarv Revolutionernas tidevarv Bakgrund/förutsättningar Vetenskapliga framsteg på 1600-talet; grundade på erfarenheter (empirismen) o förnuftstro (rationalismen), ledde till en inriktning på det för människan

Läs mer

Revolution. Giljotin. Monarki. Republik. Yttrandefrihet. Liberalism. Konservatism. Skräckvälde. Privilegier. Napoleon. Det tredje ståndet

Revolution. Giljotin. Monarki. Republik. Yttrandefrihet. Liberalism. Konservatism. Skräckvälde. Privilegier. Napoleon. Det tredje ståndet Revolution Giljotin Monarki Republik Liberalism Yttrandefrihet Konservatism Skräckvälde Napoleon Privilegier Det tredje ståndet Ståndssamhälle Nationalförsamlingen Klassamhälle Envälde Självständighet

Läs mer

Franska revolutionen. en sammanfattning

Franska revolutionen. en sammanfattning Franska revolutionen en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt. Kungen (Ludvig XVI) hade all makt. Han kunde kalla in ståndsriksdagen, men hade inte gjort det på 175

Läs mer

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget FACIT Instuderingsfrågor första världskriget 1. Vad innebar imperialismen? Imperialism = politiskt och militärt ta makten över främmande områden I slutet av 1800-talet tävlade stormakterna i Europa om

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Nationalekonomi på högskolan består av: Mikroekonomi producenter och konsumenter Makroekonomi hela landet Internationell ekonomi handel mellan länder Varför

Läs mer

Amerikanska revolutionen

Amerikanska revolutionen VÄGAR TILL NUET OCH FRAMTIDEN? REVOLUTIONSHÄNDELSER I AMERIKA OCH FRANKRIKE Amerikanska revolutionen 1764 1765 1773 1775 1776 Det brittiska parlamentet antar en lag om högre tull för kolonisterna. Motivering:

Läs mer

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv.

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv. Kalla kriget Kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som utspelade sig från år 1945 till år 1989. USA och Sovjetunionen var två supermakter som bildades efter det Andra världskriget då

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

FACIT MINIKURS. Europa tar form 7:1. Världskartan ritas 7:1. Tre stormakter 7:1. Franska revolutionen 7:2. Den industriella revolutionen 7:3

FACIT MINIKURS. Europa tar form 7:1. Världskartan ritas 7:1. Tre stormakter 7:1. Franska revolutionen 7:2. Den industriella revolutionen 7:3 Flik 7 Innehåll Europa tar form 7:1 Världskartan ritas 7:1 Tre stormakter 7:1 Den amerikanska revolutionen 7:2 Franska revolutionen 7:2 Den industriella revolutionen 7:3 Drömmen om ett Europa i fred 7:3

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Första världskriget The Great War

Första världskriget The Great War Första världskriget The Great War Europa 1800-talet Nationalismen: en ny tanke samma språk, religion och kultur skulle bli ett land Italien enas Tyskland (tidigare 38 stater) enades 1871 under Bismark

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI Frihet, jämlikhet, broderskap

FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI Frihet, jämlikhet, broderskap FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI 1789 Frihet, jämlikhet, broderskap Vad är historia? Vad är historia? Frågan är svår att definiera då svaren är många. Det som man säkert kan säga är att historia handlar om

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Orsakerna till den industriella revolutionen

Orsakerna till den industriella revolutionen Modelltexter Orsakerna till den industriella revolutionen Industriella revolutionen startade i Storbritannien under 1700-talet. Det var framför allt fyra orsaker som gjorde att industriella revolutionen

Läs mer

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte speciellt många kolonier jämfört med andra länder i

Läs mer

För varje epok kommer här att ställas upp de viktigaste sakerna vad gäller ekonomiska, sociala, kulturella och politiska förhållanden.

För varje epok kommer här att ställas upp de viktigaste sakerna vad gäller ekonomiska, sociala, kulturella och politiska förhållanden. Följande text är tagen ifrån http://stiglundberg.org/historiska-epoker/, texten är ursprungligen skriven av Gymnasieläraren Sofia Ahlgren. Texten är editerad och korrekturläst av mig. Att beskriva en epok

Läs mer

Före 1789: Adeln 300 personer = 1 röst Präster 300 personer = 1 röst Tredje ståndet 600 personer = 1 röst

Före 1789: Adeln 300 personer = 1 röst Präster 300 personer = 1 röst Tredje ståndet 600 personer = 1 röst Historia. Staten hade dålig ekonomi. (Bland annat p g a 7åriga kriget med Storbritannien) Dåliga skördar ledde till att brödpriserna steg. Ludvig XVI var inte intresserad av politik, ville hellre jaga

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Sverige då och nu. Sveriges historia

Sverige då och nu. Sveriges historia Sverige då och nu Sveriges historia Sveriges historia Från fattigt bondesamhälle till modernt samhälle 1800-tal 2000-tal Istiden, ungefär 14000 år sedan De första människorna kommer till Sverige när isen

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

Stormaktstiden fakta

Stormaktstiden fakta Stormaktstiden fakta 1611-1718 Stormaktstiden varade i ca 100 år. Sverige var stort och hade en miljon invånare. Som levde i ett stånd samhälle. Under denna tid skaffade Sverige sig mycket makt och erövrade

Läs mer

Fakta om USA. Amerika upptäcks LÄSFÖRSTÅELSE SIDAN 1. Elevmaterial. Namn: Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.

Fakta om USA. Amerika upptäcks LÄSFÖRSTÅELSE SIDAN 1. Elevmaterial. Namn: Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten. SIDAN 1 Elevmaterial Namn: Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. Klicka HÄR för att skicka ditt färdiga arbetsmaterial till din pedagog. LÄSFÖRSTÅELSE Amerika upptäcks 1. Var ligger USA? 2. Vem

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Billig masstillverkning i fabriker istället för hantverk och självhushållning Industrialismen förändrade världen

Billig masstillverkning i fabriker istället för hantverk och självhushållning Industrialismen förändrade världen Läxa till fredag 27 mars Här är mycket text, men allt behövs till era SO- arbeten. Allra sist kommer några frågor som kan komma på läxförhöret. Det gör det nog lite lättare att plugga på texterna. 1800-

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Drömsamhället svenska som andraspråk

Drömsamhället svenska som andraspråk Av-nummer: 10024 tv1sas Ideologiernas historia (svenska som andraspråk) 1 Programmanus Smärre avvikelser från texten kan förekomma i programmet. Emil Nikkah: I två program ska ni få en kortversion av de

Läs mer

Bilder av 1920-talet. Hur var 1920-talet? Vad tänker vi på och associerar till? Kris och elände eller glädje och sedeslöshet?

Bilder av 1920-talet. Hur var 1920-talet? Vad tänker vi på och associerar till? Kris och elände eller glädje och sedeslöshet? Bilder av 1920-talet Hur var 1920-talet? Vad tänker vi på och associerar till? Kris och elände eller glädje och sedeslöshet? George Grosz Kapitalismens största kris: depressionen Börskrasch 29 oktober

Läs mer

Instuderingsfrågor i historia åk 7

Instuderingsfrågor i historia åk 7 Instuderingsfrågor i historia åk 7 Läroboken s. 32-37 1. Vad innebär nationalismen? 2. Vem enade det tyska riket år 1871? 3. Vad kallades denna man? 4. Varför hade han fått detta smeknamn? 5. Mot vilka

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

1800-talets Stockholm

1800-talets Stockholm Stockholm 1800-2200 1800-talets Stockholm Befolkning Omkring år 1850 hade Stockholm ca 93 000 invånare vilket är väldigt lite om man jämför med med de ca 900 000 människor som idag räknas tillhöra Stockholms

Läs mer

Hur formas ett land, en stad och dess invånare?

Hur formas ett land, en stad och dess invånare? Hur formas ett land, en stad och dess invånare? I Sverige har vi världens äldsta befolkningsstatistik. Redan år 1749 började Tabellverket göra sammanställningar av befolkningen i hela landet och föra statistik

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Den industriella revolutionen. En resa tillbaka till framtiden

Den industriella revolutionen. En resa tillbaka till framtiden Den industriella revolutionen En resa tillbaka till framtiden Crash course om industriella revolutionen Till filmen Från mekanisk garntillverkning till iphone och självkörande bilar Den industriella revolutionen

Läs mer

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att Sida 1 av 5 Åk. 7 Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna känna till hur människor under jägarstenåldern försörjde sig kunna redogöra för hur livsvillkoren förändrades vid övergången

Läs mer

New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt.

New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt. New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt. Vad vet du om New York? Säkert en hel del, för New York är en stad som många

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender!

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender! Kalla kriget, första skedet 1946-1947. Vänner blir fiender! Det kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som effektivt delade upp världen i två läger, väst och öst. Det kalla kriget började

Läs mer

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar).

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar). HT 2010 LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN och reformation med mera I korthet Idéernas utveckling RENÄSSANSKONST Diverse skulpturer I detta kompendium återfinner du anteckningar från våra lektioner. Du behöver

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas)

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) Bilar 1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) T- Ford 1908-1927 av Henry Ford, Ford Motor Company Michigan USA 1950-60-70 amerikanska V8 motorer Vad är orsaken till att människan utvecklar

Läs mer

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN DEN TYSK / RYSKA PAKTEN o Flera var rädda för kommunismen som härskade i Sovjetunionen. o Kanske kunde den stora tyska armén vara ett bra försvar mot Sovjetunionen? o Ett avtal eller snarare en pakt mellan

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

LPP 8P2 Historia, samhällskunskap och geografi Centralt innehåll

LPP 8P2 Historia, samhällskunskap och geografi Centralt innehåll LPP 8P2 Historia, samhällskunskap och geografi Centralt innehåll Samhällsresurser och fördelning Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Ting och tanke annars ingen teknik

Ting och tanke annars ingen teknik Ting och tanke annars ingen teknik Med teknik menar man att föremål används för ett bestämt syfte. Det är det som kapitlets namn syftar på. Ting och tanke betyder ungefär samma sak som föremål och syfte.

Läs mer

Ryssland. Broderfolk till serberna på Balkan. Ville ha tillgång till hamnar i Medelhavet.

Ryssland. Broderfolk till serberna på Balkan. Ville ha tillgång till hamnar i Medelhavet. Första världskriget Europa år 1900 Optimism och framtidstro. Mer eller mindre lång sammanhängande fred. Industriexplosion. Tekniken tog stora steg framåt. Titanic lysande exempel på hur det inte alltid

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Befolkning. Geografi.

Befolkning. Geografi. Befolkning Geografi. Den ojämna fördelningen av befolkningen.. Uppdelning på världsdelar. Man bor där man kan försörja sig. Tillgång på vatten och jord att odla på. När industrierna kom - bo nära naturresurserna.

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Det blodiga slutet Den tjugoförsta maj 1989 landade Torbjörn Andersson och jag i Peking för att skildra demonstrationerna på Himmelska fridens torg. De var en del av en frihetsvåg som det året sköljde

Läs mer

Konstbevattning. Tidslinjetexter åk 7

Konstbevattning. Tidslinjetexter åk 7 Tidslinjetexter åk 7 Konstbevattning 2000 år f. Kr så började vi med konstbevattning för att det fanns ett problem. Problemet var att det inte regnade regelbundet utan det regnade ofta för lite vilket

Läs mer

Basfrågor: En delad värld

Basfrågor: En delad värld Basfrågor: En delad värld supermakter stormakter ockupationszon järnridån västmakterna kapprustning maktblock permanent mandattid lydstater frihandelsområde förstatliga elit partisankrigare militärdiktatur

Läs mer

KÖPTIPS. Lennarts TRÖST

KÖPTIPS. Lennarts TRÖST Det betyder att fler vill köpa aktien, vilket i sin tur antagligen leder till att uppgången blir större. Låt inte aktierna ligga i ett bankfack, utan följ med i vad som händer och placera om enligt din

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Lurad var dag. Noveller och dikter om det oväntat uppenbara. Erik Thiel

Lurad var dag. Noveller och dikter om det oväntat uppenbara. Erik Thiel Lurad var dag Noveller och dikter om det oväntat uppenbara Erik Thiel En förändring krävs Ta en titt omkring er, det är allt ni behöver göra för att se att vi måste ändra vårt sätt att leva, att vi måste

Läs mer

Patrioten, Ledaren, Mannen

Patrioten, Ledaren, Mannen Patrioten, Ledaren, Mannen Sofie Ahlgren, SAMgymnasiet HT-07 Vi ska gå mot frihetens sol eller mot döden; och om vi dör, så kommer vår sak ändå att leva vidare. Andra kommer att följa oss. (Sandino, Augusto

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Demokrati Folket styr

Demokrati Folket styr Demokrati Folket styr Demokrati finns överallt i vårt samhälle, i skolan m m. Vad betyder demokrati? Och hur såg det ut om vi går tillbaka i historien? Ordet demokrati betyder folkstyre och kommer från

Läs mer