Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen"

Transkript

1 Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

2 131 Bilagor Bilaga 1 Enkät till allmänheten Bilaga 2 från allmänheten Bilaga 3 Enkät till kommunerna Bilaga 4 Skuldsatta, tid och väntetid Bilaga 5 Köper eller säljer budget- och skuldrådgivning Bilaga 6 Enkät till budget- och skuldrådgivare Bilaga 7 från budget- och skuldrådgivarna Bilaga 8 Intervjuguide budget- och skuldrådgivare Bilaga 9 Intervjuguide rådsökande

3 Bilaga 1: Enkät till allmänheten 1 (7) Konsumentverket Kartläggning Budget- och skuldrådgivning 2015 Allmänheten Överskuldsättningen ökar och många privatpersoner har återkommande problem med att betala sina räkningar. Konsumentverket har därför fått regeringens uppdrag att undersöka behov av och tillgång till hjälp i vardagsekonomiska frågor. Denna undersökning är en del i det arbetet och vi hoppas att du har möjlighet att delta genom att svara på några frågor. Du svarar helt anonymt, och inga svar kan kopplas till dig som person. Tack för hjälpen! B1. I vilken kategori passar du in i? a) Under 18 år b) Man år c) Kvinna år d) Man år e) Kvinna år f) Man år g) Kvinna år h) 76 år eller äldre B2. Vilket län bor du i? a) Stockholms län b) Uppsala län c) Södermanlands län d) Östergötlands län e) Jönköpings län f) Kronobergs län g Kalmar län h Gotlands län i) Blekinge län j) Skåne län k) Hallands län l) Västra Götalands län m) Värmlands län n) Örebro län o) Västmanlands län p) Dalarnas län q) Gävleborgs län r) Västernorrlands län

4 Bilaga 1: Enkät till allmänheten 2 (7) s) Jämtlands län t) Västerbottens län u) Norrbottens län 1. Ta ställning till följande påståenden: (Skala 1-5 där 1 motsvarar instämmer inte alls och 5 instämmer helt + vet ej) a) Jag har det stöd jag behöver i vardagsekonomiska frågor b) Jag tycker det är lätt att hantera min vardagsekonomi c) Jag har tillräcklig kunskap i vardagsekonomiska frågor för att ha kontroll över min ekonomi. d) Jag har vid något tillfälle under det senaste året behövt låna för att klara min ekonomi (Till exempel hjälp för att klara betalning av ett lån, ett inköp, betala hyra) 2. Oavsett hur din ekonomi ser ut i dag: Tänk dig att du befinner dig i nedanstående situationer. Vart skulle du vända dig för att få hjälp? (Flera alternativ är möjliga) a) Du behöver bättre kontroll över din ekonomi, för att se vart pengarna tar vägen och få tips för att få pengarna att räcka längre. 1. Bank/låneföretag 2. Budget- och skuldrådgivningen i kommunen 3. Konsumentverket 4. Kronofogden 5. Frivilliga organisationer 6. Konsumentbyråer 7. Annan/Annat, nämligen 8. Tar inte hjälp av någon 9. Vet ej/vill inte svara b) Du har skulder som du inte kan betala och behöver hjälp för att få veta vad du kan göra. 1. Bank/låneföretag 2. Budget- och skuldrådgivningen i kommunen 3. Konsumentverket 4. Kronofogden 5. Frivilliga organisationer 6. Konsumentbyråer 7. Annan/Annat, nämligen 8. Tar inte hjälp av någon 9. Vet ej/vill inte svara

5 Bilaga 1: Enkät till allmänheten 3 (7) c) Du har mycket stora skulder som du inte kan betala och behöver hjälp med skuldsanering. 1. Bank/låneföretag 2. Budget- och skuldrådgivningen i kommunen 3. Konsumentverket 4. Kronofogden 5. Frivilliga organisationer 6. Konsumentbyråer 7. Annan/Annat, nämligen 8. Tar inte hjälp av någon 9. Vet ej/vill inte svara 3. Budget- och skuldrådgivning är en kommunal verksamhet som ger vägledning och stöd i ekonomiska frågor till medborgarna. Finns det budget- och skuldrådgivning i kommunen där du bor? a. Ja, och jag har varit i kontakt med dem b. Ja, men jag har inte varit i kontakt med dem c. Jag känner inte till om det finns eller inte d. Nej, det finns inte 4. (Ställs till dem som svarat a på fråga 3) Bedöm din upplevelse av budget- och skuldrådgivningen. (Skala 1-5 där 1 motsvarar instämmer inte alls och 5 instämmer helt + vet ej) a. Det var lätt att komma i kontakt b. Personalen var kunnig c. Jag fick ett trevligt bemötande d. Jag fick bra hjälp e. Jag fick hjälp inom rimlig tid 5. (Ställs till dem som svarat a på fråga 3) Var budget- och skuldrådgivningen till någon nytta för dig? a. Ja b. Nej c. Vet ej 6. Kommentera gärna! Öppet svar.

6 Bilaga 1: Enkät till allmänheten 4 (7) 7. (Ställs till dem som svarat a på fråga 3) Skulle du rekommendera andra att använda sig av kommunens budget- och skuldrådgivning? a. Ja b. Nej c. Vet ej 8. Ta ställning till följande påståenden: (Skala 1-5 där 1 motsvarar instämmer inte alls och 5 instämmer helt + vet ej) a. Jag tycker det är viktigt att samhället erbjuder budget- och skuldrådgivning till skuldsatta invånare b Jag tycker det är viktigt att samhället informerar och utbildar invånarna för att de ska kunna undvika ekonomiska problem c. Om jag har eller får ekonomiska bekymmer skulle jag vilja kontakta en nationell vägledningstjänst där jag anonymt kan få råd och stöd 9. Kommunernas budget- och skuldrådgivning finns till för alla kommuninvånare som har behov av stöd i budget- och skuldrådgivningsfrågor. Tänk dig att du behöver hjälp med din ekonomi: Hur viktigt är följande för dig? (Skala 1-5 där 1 motsvarar instämmer inte alls och 5 instämmer helt + vet ej) a. Att budget- och skuldrådgivningen har öppen mottagning, dvs att det går att besöka verksamheten utan att först ha bokat tid b. Att det går att boka tid i förväg c. Att jag kan vara anonym vid kontakt med verksamheten d. Att personalen har tystnadsplikt e. Att verksamheten är lokaliserad i egna lokaler, dvs. skild från annan verksamhet såsom t ex socialtjänst 10. Vad tror du skulle få fler människor att söka hjälp när de hamnar i ekonomiska svårigheter? Öppet svar. Kunskapsfrågor: 11. Känner du till vad som gäller om du får en faktura: När måste du senast betala den? a. Inom 10 dagar b. Inom 15 dagar c. Inom 30 dagar d. Senast det datum som anges på fakturan e. Vet ej

7 Bilaga 1: Enkät till allmänheten 5 (7) 12. Vad är en amortering? a. En typ av ränta b. En delbetalning c. En typ av avgift d. En typ av skatt e. Vet ej 13. Vid vilket av nedanstående tillfällen får du en betalningsanmärkning? a. När jag fått ett inkassobrev från ett inkassoföretag b. När den obetalda fakturan skickas till Kronofogden c. När jag fått ett beslut, ett så kallat utslag, från Kronofogden d. När ett företag skickar en andra påminnelse med inkassovarning e. Vet ej Bakgrundsfrågor: 14. Kön a. Man b. Kvinna 15. Ålder a år b år c år d år e. 65 år eller äldre f. Vill ej svara 16. Vilken är din högsta avslutade utbildning? a. Grundskola eller motsvarande b. Gymnasiet eller motsvarande c. Universitets- eller högskoleutbildning kortare än 3 år d. Universitets- eller högskoleutbildning 3 år eller längre e. Ingen avslutad utbildning 17. Hur stor är din sammanlagda månadsinkomst före skatt? Om din månadsinkomst varierar över året, utgå från en genomsnittlig månadsinkomst. Med inkomst avses lön, arbetslöshetsersättning, ersättning från försäkringskassa, rörelseinkomster, pensioner mm samt olika bidrag som t ex barn-, studie- och underhållsbidrag. a. Mindre än kr/mån

8 Bilaga 1: Enkät till allmänheten 6 (7) b kr/mån c kr/mån d kr/mån e kr/mån eller mer f. Vet ej/vill ej uppge 18. Om du tänker på den ekonomiska situation du har just nu, upplever du att din inkomst räcker till under en vanlig månad? a. Alltid b. Oftast c. Ibland d. Sällan e. Aldrig f. Vet ej/vill ej svara 19. Har du obetalda räkningar hos inkassobolag? a. Ja b. Nej c. Nej, men jag har haft tidigare d. Vet ej/vill ej svara 20. Har du skulder hos Kronofogden? a. Ja b. Nej c. Nej, men jag har haft tidigare d. Vet ej/vill ej svara 21a. Postnummer 21b. Kommun 22. Har du någon typ av funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller andra långvariga hälsoproblem? a. Ja b. Nej c. Osäker/Vet ej

9 Bilaga 1: Enkät till allmänheten 7 (7) 23. (Ställs till dem som svarat a på fråga 22) I vilken utsträckning hindras du av detta i dina vardagliga sysselsättningar? Är det? a. I hög grad b. I viss mån c. Inte alls d. Osäker/vet ej 24. Vilket av följande stämmer: a. Jag är född utanför Sverige b Jag är född i Sverige med två utrikesfödda föräldrar c. Jag är född i Sverige med en utrikes- och en inrikesfödd förälder d Jag är född i Sverige med två inrikesfödda föräldrar e. Vill inte svara Avslutning Tack för din medverkan! För att spara dina svar klicka på Nästa.

10 Bilaga 2: från allmänheten 1 ( 27) Öppna svar BUS Allmänheten 2015 Innehåll Tänk dig att du befinner dig i nedanstående situationer. Vart skulle du vända dig för att få hjälp - Du behöver bättre kontroll över din ekonomi, för att se vart pengarna tar vägen och få tips för att få pengarna att räcka längre Tänk dig att du befinner dig i nedanstående situationer. Vart skulle du vända dig för att få hjälp - Du har skulder som du inte kan betala och behöver hjälp för att få veta vad du kan göra Tänk dig att du befinner dig i nedanstående situationer. Vart skulle du vända dig för att få hjälp - Du har mycket stora skulder som du inte kan betala och behöver hjälp med skuldsanering Var budget- och skuldrådgivningen till någon nytta för dig?... 7 Vad tror du skulle få fler människor att söka hjälp när de hamnar i ekonomiska svårigheter?... 27

11 Bilaga 2: från allmänheten 2 ( 27) Tänk dig att du befinner dig i nedanstående situationer. Vart skulle du vända dig för att få hjälp - Du behöver bättre kontroll över din ekonomi, för att se vart pengarna tar vägen och få tips för att få pengarna att räcka längre. Förälder, (18st) Familj, (16st) Vänner, (10st) Familj, vänner, (9st) Internet, (7st) Anhöriga, (5st) Familjemedlem, (5st) Pappa, (4st) Släkt och vänner, (4st) Min man, (2st) Fråga ekonomisk kompis, (2st) Släkt, (2st) Sonen, (2st) Familj Mor Far Bröder. Familj/Släkt. Familj-Mamma. Forum. Fråga mamma. Frågar en släkting eller vän. Följer upp själv i Excell. Genom en app, eller skriva ner allt själv. God vän med rätt kunskap. God vän som är ekonom. Googlar och kollar budgetprogram osv. Google. Har full kontroll. Inte aktuellt. Internet forum osv. Internet, forum, ekonomi-app? Kunniga vänner. Lendo. Letar själv på Google, ta hjälp av "Min budget" eller liknande... Mig själv- mer fokuserat tänkande. Min bank där jag har mina pengar. Min samtalskontakt inom psykiatrin.

12 Bilaga 2: från allmänheten 3 ( 27) Någon i mitt privata nätverk. Närstående. Närstående, vän, bekant. Pensioner. Personlig bankman. Privat. Programvara, app. Råd på internet, typ konsumentverket. Rådgöra med vän/bekant med kunskap. Sakkunnig vän. Sambo. Skriva budget. Skulle börja föra kassabok för att se vart pengarna tar vägen. Sen göra budget. Skulle börja föra kassadagbok över mina uppgifter och lösa det på eget sätt. Socialtjänsten. Söka hjälp på nätet. Söker tips via internet.

13 Bilaga 2: från allmänheten 4 ( 27) Tänk dig att du befinner dig i nedanstående situationer. Vart skulle du vända dig för att få hjälp - Du har skulder som du inte kan betala och behöver hjälp för att få veta vad du kan göra. Familj, (23st) Föräldrar, (16st) Familj och vänner, (8st) Familjen, (8st) Vänner, (7st) Internet, (4st) Pappa, (4st) Släkt, (4st) Anhöriga, (3st) Familjemedlem, (2st) Närstående, (2st) Vänner och familj, (2st) Behöver ingen hjälp. CSN. Den som äger skulden. Familj/Släkt. Familj/vuxna barn/särbo. Forum. Fråga familjen om ett lån. Fråga mamma. Frågar en vän. Företagen som ska ha pengarna. Företaget i fråga. Företaget jag är skyldig pengar. Företaget som skall betalas. Först kontaktar jag dem jag har skulder till för att höra vad som kan göras. Har inga skulder jag inte kan betala. Har inga sådana skulder. Inte aktuellt. Internet, forum... Kollar om jag kan låna av familj. Kommer aldrig ha skulder. Kunniga vänner.

14 Bilaga 2: från allmänheten 5 ( 27) Låna av vänner. Långivaren. Min samtalskontakt inom psykiatrin. NEJ! Någon i mitt privata nätverk. Personlig bankman. Ringer företagen för att diskutera betalningsplan. Rådgöra med familj/vän/bekant. Sambo. Socialtjänsten.

15 Bilaga 2: från allmänheten 6 ( 27) Tänk dig att du befinner dig i nedanstående situationer. Vart skulle du vända dig för att få hjälp - Du har mycket stora skulder som du inte kan betala och behöver hjälp med skuldsanering. Familj, (12st) Föräldrar, (5st) Pappa, (3st) Vänner, (2st) Barnen/SÄRBO. Behöver ingen hjälp. Det händer inte. Flashback.org. Forum. Företagen som skall betalas. Företaget jag har skuld till. Har inga skulder. Har inga sådana skulder. Inte aktuellt. Internet. Jag själv. Min samtalskontakt inom psykiatrin. NEJ! Ringer företagen för att diskutera betalningsplan. Sambo. Släkt. Släkt och vänner. Vän familj.

16 Bilaga 2: från allmänheten 7 ( 27) Var budget- och skuldrådgivningen till någon nytta för dig? Det var inte till mig personligen utan till en nära anhörig som jag hjälpte med kontakten dit. Det var till hjälp. Men jag valde att inte gå vidare med min skuldsaneringsansökan just då. Var inte tillräckligt redo. Det är några år sedan som jag fick rådgivning/ hjälp. Dom har aldrig tid. Långa köer. Känns som dom besvärade när man söker dom. Han var kunnig och det märktes att han visste vad han gjorde. Fick ett bra upplägg och ett bra tillvägagångssätt. Hon tyckte jag skulle sluta betala på lånen jag hade för att jag redan hade skulder på kronofogden, inte de bästa av råd. Ja, fick hjälp med sanering, men tog tid få det andra mötet då det först var lång kö dit, pga. Av att det bara var en personal och många på kö. Men jag blev häktad och kunde därför inte genomföra det. Svårt att veta. Är på G just nu...

17 Bilaga 2: från allmänheten 8 ( 27) Vad tror du skulle få fler människor att söka hjälp när de hamnar i ekonomiska svårigheter? Information, (11st) Anonymitet, (7st) Mer information, (3st) Tillgänglighet, (2st) Upplysning, (2st) Få bort "misslyckad" stämpeln på att ha ekonomiska problem. - Lättåtkomligt, enkelt att få kontakt samt att besöka - Inget är för litet för att behandla så att man gör det i tid. - Ha en proaktiv approach så att du kan å dit utan att "ha ett problem", man kanske inte ens är medveten om/ vill inse hur stort problemet faktiskt är. 1) Förbjud microlån, Payday lån, SMS lån och konsumentlån (köp på avbetalning etc.) Under 8-10 tusen kronor. Då tvingas man söka hjälp innan man är svårt skuldsatt eller oåterkalleligt skuldsatt. 2) Skärpt ockerlag där avgifter ingår i räntan på skulder, lån och fodringar samt där den maximala räntan man får ta ut regleras. Detta skulle öka känslan att det går att göra något åt ett växande skuldberg utan att avgifter, räntor och liknande saker växer lavinartat och inger en känsla av hopplöshet. 3) Möjliggör att kronofogden kan tvinga fordringsägare att gå med på avbetalningsplaner om en privatperson självmant begär ekonomisk sanering innan skulden gått till kronofogden. D.v.s. En privatperson ska kunna sanera sin ekonomi genom att ansöka hos kronofogden om avbetalningsplan av fodringar (som måste accepteras av fordringsägaren om det godkänns) som inte ännu förfallit. På detta sätt ökar incitamentet att söka ekonomisk rådgivning samt så minskar tiden individen är i ekonomiskt trångmål om man aktivt självmant söker hjälp. 4) Nationalisera försörjningsstödets administration till försäkringskassan. Att en myndighet utreder behovet av försörjningsstöd gör det lättare att be om hjälp, att det är samma myndighet som man får pension, sjukförsäkring eller annan ersättning från ökar känslan av normalitet och igenkänning. 5) Samla ansökan om, utbetalningen från samt beslutet av rätt till ersättning från a-kassorna, studiebidraget, sjukförsäkringen, pension och försörjningsstöd etc. I samma myndighet så det är naturligt att vända sig till detta ställe när man är i ekonomiskt trångmål. Alla banker. Allmän generell information. Kraftig begränsning av olika mer eller mindre oseriösa långivares reklamkampanjer. Allmän information om vart man kan vända sig och att det informeras om att de som jobbar med detta har tystnadsplikt, Det är stor skam känsla som ligger hos personer med dessa problem. Det skulle behövas telefon hjälp från början tror jag. Anonym kontakt. Anonymitet i första hand, att det finns någon som inte dömer dem.

18 Bilaga 2: från allmänheten 9 ( 27) Anonymitet, eller åtkomligheten. Anonymitet. Telefonhjälp mm. Anonymt och lättillgängligt, över nätet kanske. Antar att det finns en viss skam i det för vissa så anonymitet är A och O - dvs att det ska ligga någon annanstans än i det inavlade kommunhuset där allt läcker ut som är fallet i min lilla kommun. Sedan så anser jag att det är individens ansvar i grunden och att det är fordringsägare som ska kontaktas i första hand. Arbeta bort skämmighetsstämpeln på verksamheten. Artiklar i media. Någon som är talesperson för gruppen. Att det känns enkelt och självkärt, att de finns i sociala medier. Att man kan göra det anonymt först. Att de får hjälp tidigare, innan inkassobolag, och kronofogden är inkopplad. Att de får hjälp utan att bli dömda. Att de får vara anonyma och att de inte skuldbeläggs. Att de kan få hjälp så att de inte hamnar i samma situation igen. Att de får vara så anonym som möjligt och att det inte är kopplat med socialtjänsten. Att de göra mera "reklam" för sina tjänster. Att de hittar information tydligt om att det finns ett ställe där de faktiskt kan få hjälp och tips. Här t.ex. Så vet man inte så mycket om man inte noggrant söker efter den hjälpen. Folk borde vara medvetna om att hjälp finns innan man kommer så långt att man stoppar huvudet i sanden. Att de inser att de inte är ensamma om att ha ekonomiska problem utan att det (tyvärr) är ett vanligt samhällsproblem och att det anonym hjälp finns att få. Privatpersoner behöver få utförlig information uppstucket under näsan på en privat plats där ingen ser att man faktiskt läser om det. Att nå ut i tidigt skede medan man som privatperson ignorerar problemen och tänker att "det löser sig senare". Skulle även gissa på att var man behöver mer info om vart de kan vända sig, många vet nog inte hur mycket hjälp det faktiskt finns att få, och att allting förblir anonymt. Att de inte behöver blanda in socialkontoret eller kronofogden eller att de myndigheterna inte ligger i samma fastighet som rådgivningsenheten. Att de inte får låna till små saker utan spara ihop pengarna först. Inte så lätt att låna mer Att de inte känner att de skuldbeläggs mer och ifrågasätts om anledningen till varför de hamnat i den situation som uppstått när de väl söker hjälp. Men att de får stöd och vägledning tidigt i hur de ska ta sig ur sin situation och att det finns ett stöd, en personlig kontakt som man kan vända sig till om/när man t ex söker skuldsanering och att det finns ett exempelvis kompendium som man kan läsa där det står exakt hur man ska gå tillväga från dag ett till slutdagen och slutfasen i en skuldsanering. Ett steg-för-steg upplägg där man kan se hur varje dag och år kan eller ser ut. Att de inte ska behöva skämmas.

19 Bilaga 2: från allmänheten 10 ( 27) Att de känner att de kan ha förtroende för enheten som skall hjälpa dem. Att de kan få hjälp på sikt med att slippa bli bostadslösa och kan hantera skulder på sikt till alla parter bästa. Att de som man söker upp har tystnadsplikt. Att de vet om att det finns hjälp att få, utan att behöva gå till socialen och behöva släppa på ALL personlig integritet. Att de vet om att hjälp finns att få där man i början kan vara anonym. Att de vet om vilken hjälp som finns att få. Jag tror många inte vet detta. Även bra bemötande och bra tillgänglighet på denna service. Att de vet vart man kan vända sig! Att de visste att det fanns och inte kostade ännu mer. Att den som hjälper har tystnadsplikt och inte dömer personen som söker hjälpen. Att det blir mindre skämmigt. Att det blir så lättillgängligt som möjligt med hjälp o rådgivning. Att det finns lätta sätt att få hjälp. Även viktigt att informera om att det finns hjälp att få. Att det funkar anonymt och att det är enkelt att komma i kontakt med rätt folk. Att det i allmänhet är lättare att prata om ekonomiska problem. Att man inte ska känna att man skäms. Att det informeras om de tjänsterna i alla dess former, för att informationen ska nå fram och passa alla. På internet, på kommunen hemsida, på alla kommunens enheter i pappersform, kort bildspel/film. Att det inte var så skuldbelagt - det kan hända "vem som helst". Att det inte är så "skämmigt " att behöva hjälp! Mer öppenhet med att det är många som är i samma situation. Att det inte är så tabubelagt med skulder. Att det skulle kännas ok att berätta, dvs. Att man inte skäms. Att det talas mer om det i allmänna forum och inte anses vara något som bara de som inte sköter sig kan hamna i? (Om det är så - jag vet inte riktigt). Att det var lättillgängligt med bra information om att möjligheten finns! Att det vet vart man kan vända sig. Att det vore enklare och mer känt vart man ska vända sig. Idag tror de flesta att det kostar (för) mycket att få råd och hjälp. Att det är enkelt att få hjälp. Att det är enkelt att ta reda på var man skall vända sig samt att det är öppet och inte har en lång väntetid. Egen åsikt efter att ha sett åtskilliga avsnitt av Lyxfällan på tv. Tycker att det är sorgligt att så många människor inte har en aning om hur lån räntor mm fungerar. Varför finns inte ämnet vardagsekonomi med i skolan på t.ex. Högstadiet? Att det är just anonymt och att man kan få hjälp och information!

20 Bilaga 2: från allmänheten 11 ( 27) Att det är kostnadsfritt, mera upplysning att det finns hjälp att få, lättillgängligt. Att det är mer känt på orten man bor att möjligheten finns. Att det inte är något att skämmas för! Att de vet att hjälpen kommer göra att de kommer över de ekonomiska svårigheterna utan att behöva visa att de behövt hjälp inför vänner, bekanta osv. Att få bort känslan av att det är "pinsamt" att ha ekonomiska problem. Att få en bra kontakt som inte skuldbelägger, att ha ekonomiska problem är inte "snyggt". Att verkligen får hjälp snabbt, plus fortsatt stöd ett tag framöver. Att få info. Innan problemet blivit ett faktum. Att få information om att hjälp finns INNAN det är försent, tror att många väntar och försöker tills det inte går längre. Hade man fått hjälp i tid så kanske det inte problemet vuxet sig så stort. Att förmedla kunskap om att man kan få och hur man får hjälp mycket tidigare, så som högstadiet och gymnasiet. Att gå ut och informera på fler platser inte bara på kommunens hemsida där jag har sett det. Att ha en dålig ekonomi är ofta fylld med skam. Jag tror att det finns många som har problem pga. Över konsumtion. Men det är svårt att få dem att söka hjälp för problemet. När man har dålig ekonomi känner man sig liten och misslyckad och man vill inte prata med någon. Att hjälp som finns att få på ett tidigt stadium gör mer reklam för sej så man kan hänga på ett enkelt och odramatisk t sätt. Att hjälpen är villkorslös och frivillig. Att man kan vara anonym och veta att ett första samtal inte behöver leda vidare till något mer och att det som sägs stannar "mellan fyra ögon". Att hjälpen är: Lättåtkomlig /Gratis Anonym om man så önskar. Inbjudande och inte skuldbeläggande. Terapeutisk. Problemlösande. Att information om att det används kommer ut publikt. Typ artikel el liknande då någon som fått hjälp berättar. Att information vart man kan vända sig finns lättillgängligt. Att informationen om att det finns hjälp och att det inte ska vara en skam att erkänna att man har ekonomiska svårigheter. Att vem som helst kan hamna där och att du inte är ensam i det och att känna att kontakt personen/personalen/myndigheten inte dömer dig för vad du har gjort/ dina misstag. Försöka ta bort tabun i att tala om pengar Att ingen annan får veta att man har ekonomiska problem, känsla att man verkligen får hjälp. Att inte bli dömd och kunna förstå språket/vara lättbegripligt. Att inte bli hånad eller felaktigt bemött. Professionellt och seriöst bemötande är a och o.

21 Bilaga 2: från allmänheten 12 ( 27) Att inte klara sig själv är stigmatiserat och något som jag tror att de flesta inte vill erkänna eller ens kan se själva. Privatekonomi måste ingå i uppfostran och byggas på i skolan. Det är i skolan som samhället har möjlighet att upptäcka och förebygga problem genom att fylla i de kunskapsluckor som olika barn har. Alla har olika förutsättningar utifrån miljön de växer upp i, men alla måste få chansen att klara sig själva som vuxna. Men det kräver grundläggande förståelse i hur man skall lägga upp sin privatekonomi. Genom att prata och belysa ämnet kan man på sikt ändra attityder och på så sätt få fler att söka hjälp då de behöver. Att inte känna sig förnedrade. Få den skuldbelägga att känna sig mer värd. Att ha ekonomiska problem går ut över hela tillvaron vilket man behöver stöd också. Att kommunen erbjuder stöd och att de har tystnadsplikt och inget journalförs. Ungefär som familjerådgivning i kommuner. Att kommunen har någon form av rådgivning/stöd som är lätt att hitta på ex. Hemsida. Att konsumentrådgivarna blir mer synliga så att människor vet om att de finns. Att känna förtroende för den myndigheten, man utlämnar sej och hamnar per automatik i ett utsatt läge!! Att man känner till att det finns möjlighet att få hjälp. Att man blir informerad om att hjälp finns. Att man får veta att hjälp finns. Att man får veta var man kan hänvisa sig vid behov. Upplysning är av största vikt. Att man gör ämnet mindre tabu, att man får människor att inse att det är okej att söka hjälp. Att man haft kontakt med dem innan man fick problem. T.ex. Redan i skolan, när man flyttar hemifrån, startar företag... Vet man hur de jobbar, vad de kan erbjuda, känner förtroende för är det kanske lättare att söka när man har problem. Att man inte ska behöva känna skam över att hamna i ekonomiska svårigheter. Skulden och skamkänslan tror jag hindrar många från att våga ta kontakt med någon hjälp. Att man kan göra det anonymt i ett första skede. Sen om man får förtroende för handläggaren så kan man gå vidare mer formellt. Att man kan vara anonym, att det är kostnadsfritt och att de har tystnadsplikt. Att man känner till vart du ska vända dig. Att man pratar mer om det så att det inte blir så stigmatiserande. Lätt att hitta råd och tips på internet. Telefontjänst eller korta väntetider till budget och skuldrådgivning. Att man pratar mer öppet om ekonomin. Att man snabbt får kontakt inte vänta halvårsvis, förstående personal. Att man vet att det finns ett ställe att vända sig till och att det ska vara lätt att komma i kontakt med dem och att de har tystnadsplikt. Att man vet att det går att få hjälp. Att man vet om att det finns. Att det finns ett gott rykte kring hjälpen.

22 Bilaga 2: från allmänheten 13 ( 27) Att man vet om att det finns ställe där man kan få stöd t ex reklam/annons i medier. Att man vet var man ska vända sig. Att ungdomar lär sig redan i skolan lär sig var och hur, så att det blir en naturlig sak om man behöver. Att man vet vart man ska vända sig. Att man visste att de verkligen skulle ta det på allvar och ha tystnadsplikt. Att minska det sociala stigmat och göra skuldsanering etc. Mer tillgängligt. Att minska skammen. Att problemet ventileras i media och att människor kan se att man kan reda ut ekonomiska knipor. Att skämsfaktorn försvinner. Att sluta behandla folk som idioter för att de hamnat där de har hamnat... Som att de alltid har sig själv att skylla. Det är inte alltid sant. Att stigmatiseringen kring fattigdom minskar och att prylhetsen försvinner. Att det inte skulle vara så lätt att låna pengar och försätta sig i en ogenomtänkt situation som en kanske skäms för sen och undviker att ta ansvar för. Att söka hjälp på så tidigt stadium som möjligt när det fortfarande går att åtgärda utan alltför stora uppoffringar, att privatekonomi tas upp som ett viktigt ämne i skolan. Att tidigare signaler ges från t.ex. Banker, liknande företag som har någon slags insyn i vederbörandes ekonomi. Att det blir köpfest på lönehelger tyder ju på något sjukt. Tvångssparande? Men många tjänar ju på människors ekonomiska felsteg och misslyckanden... Att tydligt visa att det finns hjälp att tillgå. Att veta att allt de gör är anonymt och att de inte behöver ange namn eller liknande eftersom att det kan vara svårt för vissa att erkänna att de har problem. Tydligare riktlinjer för när man hamnar i svårare ekonomiska svårigheter eftersom att det är lätt att tro att man löser det snart och att det går över. Man tror ofta inte att det kommer fortsätta neråt. Man behöver då en bra vägledning för att fort komma på fötter igen. Att veta att den typen av hjälp finns. Jag hade ingen aning. Att veta att det är helt anonymt. Att veta att det är lättare att inte ha några skulder. Att veta var man kan vända sig. Att veta vart man ska vända sig. Jag visste t.ex. Inte att kommunen har rådgivning. Att veta vilka tjänster som finns att tillgå, information. Att vi vågar prata mera om skulder och andra ekonomiska svårigheter. Att övertala dem att man inte behöver skämmas. Bra och förstående personal på kommunen. Bra och förstående personal på Kronofogdemyndigheten. Bättre allmän information att och var hjälpen finns. Bättre annonsering på t ex websidor och i media.

23 Bilaga 2: från allmänheten 14 ( 27) Bättre anonymitetsskydd. Bättre info innan de hamnar i ekonomiska svårigheter, om de inte klarar av amorteringar och dylikt. Bättre info. Och regelbundet. Bl.a. Tar man inte till sig sådan info när man inte behöver den. Bättre information om att det finns hjälp att få. Bättre information om att just denna tjänst existerar i kommunen, till exempel via Vårt XXX. Bättre information om de möjligheter som finns. Bättre information om var man kan få opartisk information för det första. Och att det blev mindre tabu att prata ekonomi i allmänhet. Bättre information om vart man kan vända sig. Bättre information om vart man kan vända sig. Information om ekonomi i skolan. Bättre information om vilken hjälp som finns att få. Bättre information vilken och var hjälpen finns att få. Bättre information, jag visste inte ens att det fanns. Bättre kunskap om vilken hjälp som finns att få, att det faktiskt finns hjälp att få och att det därför är ide att söka hjälp i tid. En attitydförändring i samhället där det blir mindre skuldbelagt. Bättre marknadsföring. Bättre och synligare information om vad kommunerna erbjuder. Bättre service av bankerna. Rådgivning och hjälp med budget mm. Möjlighet att vara anonym skulle säkert få fler att söka hjälp. De flesta vill göra rätt för sig. De måste veta att det är vanligt och inte skamligt att hamna i en dålig situation, så att de kan få hjälp tidigt. De skäms. De som har kunskap hamnar sällan i samma fälla, kunskap är nyckeln tror jag. Den ekonomiska svårigheten är ett mycket personligt nederlag. Tillhör man en generation där man skall klara sig själv är åtgärder som t.ex. XXX kommun erlade sina innevånare med en höjning av vattenavgiften till nästan det dubbla. Det kan göra att man hamnar i en tillfällig svårighet som man inte rår över. Många pensionärer har en mycket tight budget. Man måste ta bort den förnedring som man känner att inte klara sin budget. Det borde inte vara möjligt att låna pengar så lätt. Det har att göra med personlig uppfattning och att man upplever skam/rädsla/nederlag inför andra. För att det ska ändras måste man ändra synen på att hamna i ekonomiska svårigheter. Och vill vi verkligen det? Det måste gå att söka hjälp obemärkt då det är en sådan pinsam situation att ha skulder och inte kunna betala dem.

Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll

Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll Inledning Den här presentationen är framtagen inom Attentions projekt Ekonomikoll. Vi startade Ekonomikoll för att vi vet att många av Attentions medlemmar

Läs mer

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning när du behöver få ordning på din ekonomi 1 kostnadsfri budget- och skuldrådgivning i sveriges kommuner Visste du att det finns budget- och skuldrådgivning

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Vem som helst kan få ekonomiska bekymmer. I den här broschyren får du inblick i vilka konsekvenser en skuld sättning får både för enskilda människor och för

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte

Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte har några skulder hos Kronofogden men som är oroliga

Läs mer

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010 Sveriges villaägare om privatekonomin 2011 Rapport december 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Koll på vardagsekonomin

Koll på vardagsekonomin Koll på vardagsekonomin 2 Inkomster och utgifter är en del av livet. En vardagsekonomi i balans ger dig trygghet inför framtiden, oavsett vad som händer. Med den här broschyren vill vi ge dig råd och tips

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Finansiella kunskapsluckor

Finansiella kunskapsluckor Finansiella kunskapsluckor Konsumentverket och Finansinspektionen Enkätsammanställning Under våren 2011 utförde Finansinspektionen och Konsumentverket en undersökning med syftet att kartlägga hur den finansiella

Läs mer

Pejl på pengarna. Bra att veta för dig som blivit myndig. Tips om privatekonomi & konsumentfrågor

Pejl på pengarna. Bra att veta för dig som blivit myndig. Tips om privatekonomi & konsumentfrågor Pejl på pengarna Bra att veta för dig som blivit myndig Tips om privatekonomi & konsumentfrågor Budget- & skuldrådgivningen och konsumentvägledningen i Botkyrka kommun MÅNGA BÄCKAR SMÅ Många små kostnader

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Tips och trix för din vardagsekonomi

Tips och trix för din vardagsekonomi Tips och trix för din vardagsekonomi Budget- och hyresrådgivningen i Malmö Inkomster Se till att du har rätt inkomster och bidrag. Saknar du inkomst eller har väldigt låg inkomst? Då kanske du har rätt

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning.

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning. Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning. 1 Vilken hjälp kan du få? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd, utifrån

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag Lättläst Försörjningsstöd Socialbidrag Vad är försörjningsstöd? Försörjningsstöd är pengar som kommunen kan ge till människor som inte själva kan betala sina räkningar eller köpa mat och kläder och annat

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010 Sveriges villaägare om grannrelationer Rapport september 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Välkommen till Lyxfällan ett arbete om hushållsekonomi

Välkommen till Lyxfällan ett arbete om hushållsekonomi Välkommen till Lyxfällan ett arbete om hushållsekonomi De följande 3-4 veckorna kommer ni att arbeta med uppgifter kopplade till hushållsekonomi. Arbetet sker i mindre grupper där ni resonerar och diskuterar

Läs mer

Hur kan man planera framtiden för sitt kroniskt sjuka barn?

Hur kan man planera framtiden för sitt kroniskt sjuka barn? Hur kan man planera framtiden för sitt kroniskt sjuka barn? Karin Sparring Björkstén Karin.Sparring-Bjorksten@sll.se Med Dr Överläkare, Specialist i psykiatri och geriatrik Skäms inte! Schizofreni är ingens

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har under december 2001 och januari

Läs mer

Befolkningens attityder till organdonationer 2014

Befolkningens attityder till organdonationer 2014 Befolkningens attityder till organdonationer 2014 Transplantation av organ, såsom hjärta, lungor, lever och njure är numera etablerade och säkra behandlingsmetoder i sjukvården. En transplantation gör

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Du kan även hitta kontaktuppgifter på Konsumentverkets hemsida

Du kan även hitta kontaktuppgifter på Konsumentverkets hemsida 1 Kommunens budget- och skuldrådgivare hjälper dig att se över din ekonomi och skuldsituation. Budget- och skuldrådgivaren hjälper dig att lägga upp en fungerande budget. Du kan få möjligheter att öka

Läs mer

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar 2014 Är du man eller kvinna? 13% 11% Man Kvinna 76% Ålder? 11% 6% 11% 26% 20-30 31-45 40-60 Över 61 46% Hur hittade ni AHA (Anhöriga Hjälper Anhöriga)? 11% 3% 8% 22%

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Attentions Ekonomikoll. www.attention-riks.se 1

Attentions Ekonomikoll. www.attention-riks.se 1 Attentions Ekonomikoll www.attention-riks.se 1 www.attention-riks.se 2 Vad är Ekonomikoll? Ett projekt som riktar sig till unga personer med ADHD och närliggande diagnoser Ska bidra till ökad medvetenhet

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Procent Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat

Procent Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat 1. Kön 10 9 8 7 6 52,3 % 47,7 % 1 Aktuell 474 Kvinna Man 2. Ålder 10 9 1-40 år 2 41-50 år 3 51-60 år 4 61-70 år 5 71 år - 8 7 6 39,0 % 24,9 % 16,2

Läs mer

Strategi mot överskuldsättning

Strategi mot överskuldsättning Promemoria 2015-09-16 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Strategi mot överskuldsättning En växande kreditmarknad har ökat människors tillgång till krediter, och därmed också ökat

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Revisionsrapport Konsument Halmstad Halmstads kommun

Revisionsrapport Konsument Halmstad Halmstads kommun Revisionsrapport Konsument Halmstad Halmstads kommun Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Syfte, revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning och metod... 1 2.1.

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Privatekonomi. Livet och pengarna Avsnitt 1

Privatekonomi. Livet och pengarna Avsnitt 1 Privatekonomi Livet och pengarna Avsnitt 1 5 Sant eller falskt Ringa in S eller F 1. Ränta är en kostnad för att låna pengar. 2. Man kan bli vräkt om man inte betalar hyran i tid. 3. Faktura är samma sak

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Var med och tävla som ekonomicoach!

Var med och tävla som ekonomicoach! För elever Var med och tävla som ekonomicoach! En tävling i privatekonomi. 1:a pris är 20 000 kronor till klasskassan! 2013-2014 Var med och tävla som ekonomicoach! Så här går tävlingen till Börja med

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Konsument Göteborg Budget- och skuldrådgivningen

Konsument Göteborg Budget- och skuldrådgivningen Konsument Göteborg Budget- och skuldrådgivningen Per Christian Stene Konsument Göteborg Telefon 031-3680800 Budget- och skuldrådgivning: telefontid mån tors kl 9-12. E-post budget@kom.goteborg.se Konsumentrådgivning:

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44)

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst Justitiedepartementet Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) BUS - i

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

TÖI ROLLSPEL A - 003 Sidan 1 av 6 Socialtolkning

TÖI ROLLSPEL A - 003 Sidan 1 av 6 Socialtolkning TÖI ROLLPEL - 003 idan 1 av 6 ocialtolkning Ordlista familjerådgivning skilsmässa äktenskapsskillnad underhåll tingsrätt advokat äktenskapsförord giftorätt i boet separera allmän rättshjälp bodelning jämkning

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer