Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen"

Transkript

1 Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

2 131 Bilagor Bilaga 1 Enkät till allmänheten Bilaga 2 från allmänheten Bilaga 3 Enkät till kommunerna Bilaga 4 Skuldsatta, tid och väntetid Bilaga 5 Köper eller säljer budget- och skuldrådgivning Bilaga 6 Enkät till budget- och skuldrådgivare Bilaga 7 från budget- och skuldrådgivarna Bilaga 8 Intervjuguide budget- och skuldrådgivare Bilaga 9 Intervjuguide rådsökande

3 Bilaga 1: Enkät till allmänheten 1 (7) Konsumentverket Kartläggning Budget- och skuldrådgivning 2015 Allmänheten Överskuldsättningen ökar och många privatpersoner har återkommande problem med att betala sina räkningar. Konsumentverket har därför fått regeringens uppdrag att undersöka behov av och tillgång till hjälp i vardagsekonomiska frågor. Denna undersökning är en del i det arbetet och vi hoppas att du har möjlighet att delta genom att svara på några frågor. Du svarar helt anonymt, och inga svar kan kopplas till dig som person. Tack för hjälpen! B1. I vilken kategori passar du in i? a) Under 18 år b) Man år c) Kvinna år d) Man år e) Kvinna år f) Man år g) Kvinna år h) 76 år eller äldre B2. Vilket län bor du i? a) Stockholms län b) Uppsala län c) Södermanlands län d) Östergötlands län e) Jönköpings län f) Kronobergs län g Kalmar län h Gotlands län i) Blekinge län j) Skåne län k) Hallands län l) Västra Götalands län m) Värmlands län n) Örebro län o) Västmanlands län p) Dalarnas län q) Gävleborgs län r) Västernorrlands län

4 Bilaga 1: Enkät till allmänheten 2 (7) s) Jämtlands län t) Västerbottens län u) Norrbottens län 1. Ta ställning till följande påståenden: (Skala 1-5 där 1 motsvarar instämmer inte alls och 5 instämmer helt + vet ej) a) Jag har det stöd jag behöver i vardagsekonomiska frågor b) Jag tycker det är lätt att hantera min vardagsekonomi c) Jag har tillräcklig kunskap i vardagsekonomiska frågor för att ha kontroll över min ekonomi. d) Jag har vid något tillfälle under det senaste året behövt låna för att klara min ekonomi (Till exempel hjälp för att klara betalning av ett lån, ett inköp, betala hyra) 2. Oavsett hur din ekonomi ser ut i dag: Tänk dig att du befinner dig i nedanstående situationer. Vart skulle du vända dig för att få hjälp? (Flera alternativ är möjliga) a) Du behöver bättre kontroll över din ekonomi, för att se vart pengarna tar vägen och få tips för att få pengarna att räcka längre. 1. Bank/låneföretag 2. Budget- och skuldrådgivningen i kommunen 3. Konsumentverket 4. Kronofogden 5. Frivilliga organisationer 6. Konsumentbyråer 7. Annan/Annat, nämligen 8. Tar inte hjälp av någon 9. Vet ej/vill inte svara b) Du har skulder som du inte kan betala och behöver hjälp för att få veta vad du kan göra. 1. Bank/låneföretag 2. Budget- och skuldrådgivningen i kommunen 3. Konsumentverket 4. Kronofogden 5. Frivilliga organisationer 6. Konsumentbyråer 7. Annan/Annat, nämligen 8. Tar inte hjälp av någon 9. Vet ej/vill inte svara

5 Bilaga 1: Enkät till allmänheten 3 (7) c) Du har mycket stora skulder som du inte kan betala och behöver hjälp med skuldsanering. 1. Bank/låneföretag 2. Budget- och skuldrådgivningen i kommunen 3. Konsumentverket 4. Kronofogden 5. Frivilliga organisationer 6. Konsumentbyråer 7. Annan/Annat, nämligen 8. Tar inte hjälp av någon 9. Vet ej/vill inte svara 3. Budget- och skuldrådgivning är en kommunal verksamhet som ger vägledning och stöd i ekonomiska frågor till medborgarna. Finns det budget- och skuldrådgivning i kommunen där du bor? a. Ja, och jag har varit i kontakt med dem b. Ja, men jag har inte varit i kontakt med dem c. Jag känner inte till om det finns eller inte d. Nej, det finns inte 4. (Ställs till dem som svarat a på fråga 3) Bedöm din upplevelse av budget- och skuldrådgivningen. (Skala 1-5 där 1 motsvarar instämmer inte alls och 5 instämmer helt + vet ej) a. Det var lätt att komma i kontakt b. Personalen var kunnig c. Jag fick ett trevligt bemötande d. Jag fick bra hjälp e. Jag fick hjälp inom rimlig tid 5. (Ställs till dem som svarat a på fråga 3) Var budget- och skuldrådgivningen till någon nytta för dig? a. Ja b. Nej c. Vet ej 6. Kommentera gärna! Öppet svar.

6 Bilaga 1: Enkät till allmänheten 4 (7) 7. (Ställs till dem som svarat a på fråga 3) Skulle du rekommendera andra att använda sig av kommunens budget- och skuldrådgivning? a. Ja b. Nej c. Vet ej 8. Ta ställning till följande påståenden: (Skala 1-5 där 1 motsvarar instämmer inte alls och 5 instämmer helt + vet ej) a. Jag tycker det är viktigt att samhället erbjuder budget- och skuldrådgivning till skuldsatta invånare b Jag tycker det är viktigt att samhället informerar och utbildar invånarna för att de ska kunna undvika ekonomiska problem c. Om jag har eller får ekonomiska bekymmer skulle jag vilja kontakta en nationell vägledningstjänst där jag anonymt kan få råd och stöd 9. Kommunernas budget- och skuldrådgivning finns till för alla kommuninvånare som har behov av stöd i budget- och skuldrådgivningsfrågor. Tänk dig att du behöver hjälp med din ekonomi: Hur viktigt är följande för dig? (Skala 1-5 där 1 motsvarar instämmer inte alls och 5 instämmer helt + vet ej) a. Att budget- och skuldrådgivningen har öppen mottagning, dvs att det går att besöka verksamheten utan att först ha bokat tid b. Att det går att boka tid i förväg c. Att jag kan vara anonym vid kontakt med verksamheten d. Att personalen har tystnadsplikt e. Att verksamheten är lokaliserad i egna lokaler, dvs. skild från annan verksamhet såsom t ex socialtjänst 10. Vad tror du skulle få fler människor att söka hjälp när de hamnar i ekonomiska svårigheter? Öppet svar. Kunskapsfrågor: 11. Känner du till vad som gäller om du får en faktura: När måste du senast betala den? a. Inom 10 dagar b. Inom 15 dagar c. Inom 30 dagar d. Senast det datum som anges på fakturan e. Vet ej

7 Bilaga 1: Enkät till allmänheten 5 (7) 12. Vad är en amortering? a. En typ av ränta b. En delbetalning c. En typ av avgift d. En typ av skatt e. Vet ej 13. Vid vilket av nedanstående tillfällen får du en betalningsanmärkning? a. När jag fått ett inkassobrev från ett inkassoföretag b. När den obetalda fakturan skickas till Kronofogden c. När jag fått ett beslut, ett så kallat utslag, från Kronofogden d. När ett företag skickar en andra påminnelse med inkassovarning e. Vet ej Bakgrundsfrågor: 14. Kön a. Man b. Kvinna 15. Ålder a år b år c år d år e. 65 år eller äldre f. Vill ej svara 16. Vilken är din högsta avslutade utbildning? a. Grundskola eller motsvarande b. Gymnasiet eller motsvarande c. Universitets- eller högskoleutbildning kortare än 3 år d. Universitets- eller högskoleutbildning 3 år eller längre e. Ingen avslutad utbildning 17. Hur stor är din sammanlagda månadsinkomst före skatt? Om din månadsinkomst varierar över året, utgå från en genomsnittlig månadsinkomst. Med inkomst avses lön, arbetslöshetsersättning, ersättning från försäkringskassa, rörelseinkomster, pensioner mm samt olika bidrag som t ex barn-, studie- och underhållsbidrag. a. Mindre än kr/mån

8 Bilaga 1: Enkät till allmänheten 6 (7) b kr/mån c kr/mån d kr/mån e kr/mån eller mer f. Vet ej/vill ej uppge 18. Om du tänker på den ekonomiska situation du har just nu, upplever du att din inkomst räcker till under en vanlig månad? a. Alltid b. Oftast c. Ibland d. Sällan e. Aldrig f. Vet ej/vill ej svara 19. Har du obetalda räkningar hos inkassobolag? a. Ja b. Nej c. Nej, men jag har haft tidigare d. Vet ej/vill ej svara 20. Har du skulder hos Kronofogden? a. Ja b. Nej c. Nej, men jag har haft tidigare d. Vet ej/vill ej svara 21a. Postnummer 21b. Kommun 22. Har du någon typ av funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller andra långvariga hälsoproblem? a. Ja b. Nej c. Osäker/Vet ej

9 Bilaga 1: Enkät till allmänheten 7 (7) 23. (Ställs till dem som svarat a på fråga 22) I vilken utsträckning hindras du av detta i dina vardagliga sysselsättningar? Är det? a. I hög grad b. I viss mån c. Inte alls d. Osäker/vet ej 24. Vilket av följande stämmer: a. Jag är född utanför Sverige b Jag är född i Sverige med två utrikesfödda föräldrar c. Jag är född i Sverige med en utrikes- och en inrikesfödd förälder d Jag är född i Sverige med två inrikesfödda föräldrar e. Vill inte svara Avslutning Tack för din medverkan! För att spara dina svar klicka på Nästa.

10 Bilaga 2: från allmänheten 1 ( 27) Öppna svar BUS Allmänheten 2015 Innehåll Tänk dig att du befinner dig i nedanstående situationer. Vart skulle du vända dig för att få hjälp - Du behöver bättre kontroll över din ekonomi, för att se vart pengarna tar vägen och få tips för att få pengarna att räcka längre Tänk dig att du befinner dig i nedanstående situationer. Vart skulle du vända dig för att få hjälp - Du har skulder som du inte kan betala och behöver hjälp för att få veta vad du kan göra Tänk dig att du befinner dig i nedanstående situationer. Vart skulle du vända dig för att få hjälp - Du har mycket stora skulder som du inte kan betala och behöver hjälp med skuldsanering Var budget- och skuldrådgivningen till någon nytta för dig?... 7 Vad tror du skulle få fler människor att söka hjälp när de hamnar i ekonomiska svårigheter?... 27

11 Bilaga 2: från allmänheten 2 ( 27) Tänk dig att du befinner dig i nedanstående situationer. Vart skulle du vända dig för att få hjälp - Du behöver bättre kontroll över din ekonomi, för att se vart pengarna tar vägen och få tips för att få pengarna att räcka längre. Förälder, (18st) Familj, (16st) Vänner, (10st) Familj, vänner, (9st) Internet, (7st) Anhöriga, (5st) Familjemedlem, (5st) Pappa, (4st) Släkt och vänner, (4st) Min man, (2st) Fråga ekonomisk kompis, (2st) Släkt, (2st) Sonen, (2st) Familj Mor Far Bröder. Familj/Släkt. Familj-Mamma. Forum. Fråga mamma. Frågar en släkting eller vän. Följer upp själv i Excell. Genom en app, eller skriva ner allt själv. God vän med rätt kunskap. God vän som är ekonom. Googlar och kollar budgetprogram osv. Google. Har full kontroll. Inte aktuellt. Internet forum osv. Internet, forum, ekonomi-app? Kunniga vänner. Lendo. Letar själv på Google, ta hjälp av "Min budget" eller liknande... Mig själv- mer fokuserat tänkande. Min bank där jag har mina pengar. Min samtalskontakt inom psykiatrin.

12 Bilaga 2: från allmänheten 3 ( 27) Någon i mitt privata nätverk. Närstående. Närstående, vän, bekant. Pensioner. Personlig bankman. Privat. Programvara, app. Råd på internet, typ konsumentverket. Rådgöra med vän/bekant med kunskap. Sakkunnig vän. Sambo. Skriva budget. Skulle börja föra kassabok för att se vart pengarna tar vägen. Sen göra budget. Skulle börja föra kassadagbok över mina uppgifter och lösa det på eget sätt. Socialtjänsten. Söka hjälp på nätet. Söker tips via internet.

13 Bilaga 2: från allmänheten 4 ( 27) Tänk dig att du befinner dig i nedanstående situationer. Vart skulle du vända dig för att få hjälp - Du har skulder som du inte kan betala och behöver hjälp för att få veta vad du kan göra. Familj, (23st) Föräldrar, (16st) Familj och vänner, (8st) Familjen, (8st) Vänner, (7st) Internet, (4st) Pappa, (4st) Släkt, (4st) Anhöriga, (3st) Familjemedlem, (2st) Närstående, (2st) Vänner och familj, (2st) Behöver ingen hjälp. CSN. Den som äger skulden. Familj/Släkt. Familj/vuxna barn/särbo. Forum. Fråga familjen om ett lån. Fråga mamma. Frågar en vän. Företagen som ska ha pengarna. Företaget i fråga. Företaget jag är skyldig pengar. Företaget som skall betalas. Först kontaktar jag dem jag har skulder till för att höra vad som kan göras. Har inga skulder jag inte kan betala. Har inga sådana skulder. Inte aktuellt. Internet, forum... Kollar om jag kan låna av familj. Kommer aldrig ha skulder. Kunniga vänner.

14 Bilaga 2: från allmänheten 5 ( 27) Låna av vänner. Långivaren. Min samtalskontakt inom psykiatrin. NEJ! Någon i mitt privata nätverk. Personlig bankman. Ringer företagen för att diskutera betalningsplan. Rådgöra med familj/vän/bekant. Sambo. Socialtjänsten.

15 Bilaga 2: från allmänheten 6 ( 27) Tänk dig att du befinner dig i nedanstående situationer. Vart skulle du vända dig för att få hjälp - Du har mycket stora skulder som du inte kan betala och behöver hjälp med skuldsanering. Familj, (12st) Föräldrar, (5st) Pappa, (3st) Vänner, (2st) Barnen/SÄRBO. Behöver ingen hjälp. Det händer inte. Flashback.org. Forum. Företagen som skall betalas. Företaget jag har skuld till. Har inga skulder. Har inga sådana skulder. Inte aktuellt. Internet. Jag själv. Min samtalskontakt inom psykiatrin. NEJ! Ringer företagen för att diskutera betalningsplan. Sambo. Släkt. Släkt och vänner. Vän familj.

16 Bilaga 2: från allmänheten 7 ( 27) Var budget- och skuldrådgivningen till någon nytta för dig? Det var inte till mig personligen utan till en nära anhörig som jag hjälpte med kontakten dit. Det var till hjälp. Men jag valde att inte gå vidare med min skuldsaneringsansökan just då. Var inte tillräckligt redo. Det är några år sedan som jag fick rådgivning/ hjälp. Dom har aldrig tid. Långa köer. Känns som dom besvärade när man söker dom. Han var kunnig och det märktes att han visste vad han gjorde. Fick ett bra upplägg och ett bra tillvägagångssätt. Hon tyckte jag skulle sluta betala på lånen jag hade för att jag redan hade skulder på kronofogden, inte de bästa av råd. Ja, fick hjälp med sanering, men tog tid få det andra mötet då det först var lång kö dit, pga. Av att det bara var en personal och många på kö. Men jag blev häktad och kunde därför inte genomföra det. Svårt att veta. Är på G just nu...

17 Bilaga 2: från allmänheten 8 ( 27) Vad tror du skulle få fler människor att söka hjälp när de hamnar i ekonomiska svårigheter? Information, (11st) Anonymitet, (7st) Mer information, (3st) Tillgänglighet, (2st) Upplysning, (2st) Få bort "misslyckad" stämpeln på att ha ekonomiska problem. - Lättåtkomligt, enkelt att få kontakt samt att besöka - Inget är för litet för att behandla så att man gör det i tid. - Ha en proaktiv approach så att du kan å dit utan att "ha ett problem", man kanske inte ens är medveten om/ vill inse hur stort problemet faktiskt är. 1) Förbjud microlån, Payday lån, SMS lån och konsumentlån (köp på avbetalning etc.) Under 8-10 tusen kronor. Då tvingas man söka hjälp innan man är svårt skuldsatt eller oåterkalleligt skuldsatt. 2) Skärpt ockerlag där avgifter ingår i räntan på skulder, lån och fodringar samt där den maximala räntan man får ta ut regleras. Detta skulle öka känslan att det går att göra något åt ett växande skuldberg utan att avgifter, räntor och liknande saker växer lavinartat och inger en känsla av hopplöshet. 3) Möjliggör att kronofogden kan tvinga fordringsägare att gå med på avbetalningsplaner om en privatperson självmant begär ekonomisk sanering innan skulden gått till kronofogden. D.v.s. En privatperson ska kunna sanera sin ekonomi genom att ansöka hos kronofogden om avbetalningsplan av fodringar (som måste accepteras av fordringsägaren om det godkänns) som inte ännu förfallit. På detta sätt ökar incitamentet att söka ekonomisk rådgivning samt så minskar tiden individen är i ekonomiskt trångmål om man aktivt självmant söker hjälp. 4) Nationalisera försörjningsstödets administration till försäkringskassan. Att en myndighet utreder behovet av försörjningsstöd gör det lättare att be om hjälp, att det är samma myndighet som man får pension, sjukförsäkring eller annan ersättning från ökar känslan av normalitet och igenkänning. 5) Samla ansökan om, utbetalningen från samt beslutet av rätt till ersättning från a-kassorna, studiebidraget, sjukförsäkringen, pension och försörjningsstöd etc. I samma myndighet så det är naturligt att vända sig till detta ställe när man är i ekonomiskt trångmål. Alla banker. Allmän generell information. Kraftig begränsning av olika mer eller mindre oseriösa långivares reklamkampanjer. Allmän information om vart man kan vända sig och att det informeras om att de som jobbar med detta har tystnadsplikt, Det är stor skam känsla som ligger hos personer med dessa problem. Det skulle behövas telefon hjälp från början tror jag. Anonym kontakt. Anonymitet i första hand, att det finns någon som inte dömer dem.

18 Bilaga 2: från allmänheten 9 ( 27) Anonymitet, eller åtkomligheten. Anonymitet. Telefonhjälp mm. Anonymt och lättillgängligt, över nätet kanske. Antar att det finns en viss skam i det för vissa så anonymitet är A och O - dvs att det ska ligga någon annanstans än i det inavlade kommunhuset där allt läcker ut som är fallet i min lilla kommun. Sedan så anser jag att det är individens ansvar i grunden och att det är fordringsägare som ska kontaktas i första hand. Arbeta bort skämmighetsstämpeln på verksamheten. Artiklar i media. Någon som är talesperson för gruppen. Att det känns enkelt och självkärt, att de finns i sociala medier. Att man kan göra det anonymt först. Att de får hjälp tidigare, innan inkassobolag, och kronofogden är inkopplad. Att de får hjälp utan att bli dömda. Att de får vara anonyma och att de inte skuldbeläggs. Att de kan få hjälp så att de inte hamnar i samma situation igen. Att de får vara så anonym som möjligt och att det inte är kopplat med socialtjänsten. Att de göra mera "reklam" för sina tjänster. Att de hittar information tydligt om att det finns ett ställe där de faktiskt kan få hjälp och tips. Här t.ex. Så vet man inte så mycket om man inte noggrant söker efter den hjälpen. Folk borde vara medvetna om att hjälp finns innan man kommer så långt att man stoppar huvudet i sanden. Att de inser att de inte är ensamma om att ha ekonomiska problem utan att det (tyvärr) är ett vanligt samhällsproblem och att det anonym hjälp finns att få. Privatpersoner behöver få utförlig information uppstucket under näsan på en privat plats där ingen ser att man faktiskt läser om det. Att nå ut i tidigt skede medan man som privatperson ignorerar problemen och tänker att "det löser sig senare". Skulle även gissa på att var man behöver mer info om vart de kan vända sig, många vet nog inte hur mycket hjälp det faktiskt finns att få, och att allting förblir anonymt. Att de inte behöver blanda in socialkontoret eller kronofogden eller att de myndigheterna inte ligger i samma fastighet som rådgivningsenheten. Att de inte får låna till små saker utan spara ihop pengarna först. Inte så lätt att låna mer Att de inte känner att de skuldbeläggs mer och ifrågasätts om anledningen till varför de hamnat i den situation som uppstått när de väl söker hjälp. Men att de får stöd och vägledning tidigt i hur de ska ta sig ur sin situation och att det finns ett stöd, en personlig kontakt som man kan vända sig till om/när man t ex söker skuldsanering och att det finns ett exempelvis kompendium som man kan läsa där det står exakt hur man ska gå tillväga från dag ett till slutdagen och slutfasen i en skuldsanering. Ett steg-för-steg upplägg där man kan se hur varje dag och år kan eller ser ut. Att de inte ska behöva skämmas.

19 Bilaga 2: från allmänheten 10 ( 27) Att de känner att de kan ha förtroende för enheten som skall hjälpa dem. Att de kan få hjälp på sikt med att slippa bli bostadslösa och kan hantera skulder på sikt till alla parter bästa. Att de som man söker upp har tystnadsplikt. Att de vet om att det finns hjälp att få, utan att behöva gå till socialen och behöva släppa på ALL personlig integritet. Att de vet om att hjälp finns att få där man i början kan vara anonym. Att de vet om vilken hjälp som finns att få. Jag tror många inte vet detta. Även bra bemötande och bra tillgänglighet på denna service. Att de vet vart man kan vända sig! Att de visste att det fanns och inte kostade ännu mer. Att den som hjälper har tystnadsplikt och inte dömer personen som söker hjälpen. Att det blir mindre skämmigt. Att det blir så lättillgängligt som möjligt med hjälp o rådgivning. Att det finns lätta sätt att få hjälp. Även viktigt att informera om att det finns hjälp att få. Att det funkar anonymt och att det är enkelt att komma i kontakt med rätt folk. Att det i allmänhet är lättare att prata om ekonomiska problem. Att man inte ska känna att man skäms. Att det informeras om de tjänsterna i alla dess former, för att informationen ska nå fram och passa alla. På internet, på kommunen hemsida, på alla kommunens enheter i pappersform, kort bildspel/film. Att det inte var så skuldbelagt - det kan hända "vem som helst". Att det inte är så "skämmigt " att behöva hjälp! Mer öppenhet med att det är många som är i samma situation. Att det inte är så tabubelagt med skulder. Att det skulle kännas ok att berätta, dvs. Att man inte skäms. Att det talas mer om det i allmänna forum och inte anses vara något som bara de som inte sköter sig kan hamna i? (Om det är så - jag vet inte riktigt). Att det var lättillgängligt med bra information om att möjligheten finns! Att det vet vart man kan vända sig. Att det vore enklare och mer känt vart man ska vända sig. Idag tror de flesta att det kostar (för) mycket att få råd och hjälp. Att det är enkelt att få hjälp. Att det är enkelt att ta reda på var man skall vända sig samt att det är öppet och inte har en lång väntetid. Egen åsikt efter att ha sett åtskilliga avsnitt av Lyxfällan på tv. Tycker att det är sorgligt att så många människor inte har en aning om hur lån räntor mm fungerar. Varför finns inte ämnet vardagsekonomi med i skolan på t.ex. Högstadiet? Att det är just anonymt och att man kan få hjälp och information!

20 Bilaga 2: från allmänheten 11 ( 27) Att det är kostnadsfritt, mera upplysning att det finns hjälp att få, lättillgängligt. Att det är mer känt på orten man bor att möjligheten finns. Att det inte är något att skämmas för! Att de vet att hjälpen kommer göra att de kommer över de ekonomiska svårigheterna utan att behöva visa att de behövt hjälp inför vänner, bekanta osv. Att få bort känslan av att det är "pinsamt" att ha ekonomiska problem. Att få en bra kontakt som inte skuldbelägger, att ha ekonomiska problem är inte "snyggt". Att verkligen får hjälp snabbt, plus fortsatt stöd ett tag framöver. Att få info. Innan problemet blivit ett faktum. Att få information om att hjälp finns INNAN det är försent, tror att många väntar och försöker tills det inte går längre. Hade man fått hjälp i tid så kanske det inte problemet vuxet sig så stort. Att förmedla kunskap om att man kan få och hur man får hjälp mycket tidigare, så som högstadiet och gymnasiet. Att gå ut och informera på fler platser inte bara på kommunens hemsida där jag har sett det. Att ha en dålig ekonomi är ofta fylld med skam. Jag tror att det finns många som har problem pga. Över konsumtion. Men det är svårt att få dem att söka hjälp för problemet. När man har dålig ekonomi känner man sig liten och misslyckad och man vill inte prata med någon. Att hjälp som finns att få på ett tidigt stadium gör mer reklam för sej så man kan hänga på ett enkelt och odramatisk t sätt. Att hjälpen är villkorslös och frivillig. Att man kan vara anonym och veta att ett första samtal inte behöver leda vidare till något mer och att det som sägs stannar "mellan fyra ögon". Att hjälpen är: Lättåtkomlig /Gratis Anonym om man så önskar. Inbjudande och inte skuldbeläggande. Terapeutisk. Problemlösande. Att information om att det används kommer ut publikt. Typ artikel el liknande då någon som fått hjälp berättar. Att information vart man kan vända sig finns lättillgängligt. Att informationen om att det finns hjälp och att det inte ska vara en skam att erkänna att man har ekonomiska svårigheter. Att vem som helst kan hamna där och att du inte är ensam i det och att känna att kontakt personen/personalen/myndigheten inte dömer dig för vad du har gjort/ dina misstag. Försöka ta bort tabun i att tala om pengar Att ingen annan får veta att man har ekonomiska problem, känsla att man verkligen får hjälp. Att inte bli dömd och kunna förstå språket/vara lättbegripligt. Att inte bli hånad eller felaktigt bemött. Professionellt och seriöst bemötande är a och o.

21 Bilaga 2: från allmänheten 12 ( 27) Att inte klara sig själv är stigmatiserat och något som jag tror att de flesta inte vill erkänna eller ens kan se själva. Privatekonomi måste ingå i uppfostran och byggas på i skolan. Det är i skolan som samhället har möjlighet att upptäcka och förebygga problem genom att fylla i de kunskapsluckor som olika barn har. Alla har olika förutsättningar utifrån miljön de växer upp i, men alla måste få chansen att klara sig själva som vuxna. Men det kräver grundläggande förståelse i hur man skall lägga upp sin privatekonomi. Genom att prata och belysa ämnet kan man på sikt ändra attityder och på så sätt få fler att söka hjälp då de behöver. Att inte känna sig förnedrade. Få den skuldbelägga att känna sig mer värd. Att ha ekonomiska problem går ut över hela tillvaron vilket man behöver stöd också. Att kommunen erbjuder stöd och att de har tystnadsplikt och inget journalförs. Ungefär som familjerådgivning i kommuner. Att kommunen har någon form av rådgivning/stöd som är lätt att hitta på ex. Hemsida. Att konsumentrådgivarna blir mer synliga så att människor vet om att de finns. Att känna förtroende för den myndigheten, man utlämnar sej och hamnar per automatik i ett utsatt läge!! Att man känner till att det finns möjlighet att få hjälp. Att man blir informerad om att hjälp finns. Att man får veta att hjälp finns. Att man får veta var man kan hänvisa sig vid behov. Upplysning är av största vikt. Att man gör ämnet mindre tabu, att man får människor att inse att det är okej att söka hjälp. Att man haft kontakt med dem innan man fick problem. T.ex. Redan i skolan, när man flyttar hemifrån, startar företag... Vet man hur de jobbar, vad de kan erbjuda, känner förtroende för är det kanske lättare att söka när man har problem. Att man inte ska behöva känna skam över att hamna i ekonomiska svårigheter. Skulden och skamkänslan tror jag hindrar många från att våga ta kontakt med någon hjälp. Att man kan göra det anonymt i ett första skede. Sen om man får förtroende för handläggaren så kan man gå vidare mer formellt. Att man kan vara anonym, att det är kostnadsfritt och att de har tystnadsplikt. Att man känner till vart du ska vända dig. Att man pratar mer om det så att det inte blir så stigmatiserande. Lätt att hitta råd och tips på internet. Telefontjänst eller korta väntetider till budget och skuldrådgivning. Att man pratar mer öppet om ekonomin. Att man snabbt får kontakt inte vänta halvårsvis, förstående personal. Att man vet att det finns ett ställe att vända sig till och att det ska vara lätt att komma i kontakt med dem och att de har tystnadsplikt. Att man vet att det går att få hjälp. Att man vet om att det finns. Att det finns ett gott rykte kring hjälpen.

22 Bilaga 2: från allmänheten 13 ( 27) Att man vet om att det finns ställe där man kan få stöd t ex reklam/annons i medier. Att man vet var man ska vända sig. Att ungdomar lär sig redan i skolan lär sig var och hur, så att det blir en naturlig sak om man behöver. Att man vet vart man ska vända sig. Att man visste att de verkligen skulle ta det på allvar och ha tystnadsplikt. Att minska det sociala stigmat och göra skuldsanering etc. Mer tillgängligt. Att minska skammen. Att problemet ventileras i media och att människor kan se att man kan reda ut ekonomiska knipor. Att skämsfaktorn försvinner. Att sluta behandla folk som idioter för att de hamnat där de har hamnat... Som att de alltid har sig själv att skylla. Det är inte alltid sant. Att stigmatiseringen kring fattigdom minskar och att prylhetsen försvinner. Att det inte skulle vara så lätt att låna pengar och försätta sig i en ogenomtänkt situation som en kanske skäms för sen och undviker att ta ansvar för. Att söka hjälp på så tidigt stadium som möjligt när det fortfarande går att åtgärda utan alltför stora uppoffringar, att privatekonomi tas upp som ett viktigt ämne i skolan. Att tidigare signaler ges från t.ex. Banker, liknande företag som har någon slags insyn i vederbörandes ekonomi. Att det blir köpfest på lönehelger tyder ju på något sjukt. Tvångssparande? Men många tjänar ju på människors ekonomiska felsteg och misslyckanden... Att tydligt visa att det finns hjälp att tillgå. Att veta att allt de gör är anonymt och att de inte behöver ange namn eller liknande eftersom att det kan vara svårt för vissa att erkänna att de har problem. Tydligare riktlinjer för när man hamnar i svårare ekonomiska svårigheter eftersom att det är lätt att tro att man löser det snart och att det går över. Man tror ofta inte att det kommer fortsätta neråt. Man behöver då en bra vägledning för att fort komma på fötter igen. Att veta att den typen av hjälp finns. Jag hade ingen aning. Att veta att det är helt anonymt. Att veta att det är lättare att inte ha några skulder. Att veta var man kan vända sig. Att veta vart man ska vända sig. Jag visste t.ex. Inte att kommunen har rådgivning. Att veta vilka tjänster som finns att tillgå, information. Att vi vågar prata mera om skulder och andra ekonomiska svårigheter. Att övertala dem att man inte behöver skämmas. Bra och förstående personal på kommunen. Bra och förstående personal på Kronofogdemyndigheten. Bättre allmän information att och var hjälpen finns. Bättre annonsering på t ex websidor och i media.

23 Bilaga 2: från allmänheten 14 ( 27) Bättre anonymitetsskydd. Bättre info innan de hamnar i ekonomiska svårigheter, om de inte klarar av amorteringar och dylikt. Bättre info. Och regelbundet. Bl.a. Tar man inte till sig sådan info när man inte behöver den. Bättre information om att det finns hjälp att få. Bättre information om att just denna tjänst existerar i kommunen, till exempel via Vårt XXX. Bättre information om de möjligheter som finns. Bättre information om var man kan få opartisk information för det första. Och att det blev mindre tabu att prata ekonomi i allmänhet. Bättre information om vart man kan vända sig. Bättre information om vart man kan vända sig. Information om ekonomi i skolan. Bättre information om vilken hjälp som finns att få. Bättre information vilken och var hjälpen finns att få. Bättre information, jag visste inte ens att det fanns. Bättre kunskap om vilken hjälp som finns att få, att det faktiskt finns hjälp att få och att det därför är ide att söka hjälp i tid. En attitydförändring i samhället där det blir mindre skuldbelagt. Bättre marknadsföring. Bättre och synligare information om vad kommunerna erbjuder. Bättre service av bankerna. Rådgivning och hjälp med budget mm. Möjlighet att vara anonym skulle säkert få fler att söka hjälp. De flesta vill göra rätt för sig. De måste veta att det är vanligt och inte skamligt att hamna i en dålig situation, så att de kan få hjälp tidigt. De skäms. De som har kunskap hamnar sällan i samma fälla, kunskap är nyckeln tror jag. Den ekonomiska svårigheten är ett mycket personligt nederlag. Tillhör man en generation där man skall klara sig själv är åtgärder som t.ex. XXX kommun erlade sina innevånare med en höjning av vattenavgiften till nästan det dubbla. Det kan göra att man hamnar i en tillfällig svårighet som man inte rår över. Många pensionärer har en mycket tight budget. Man måste ta bort den förnedring som man känner att inte klara sin budget. Det borde inte vara möjligt att låna pengar så lätt. Det har att göra med personlig uppfattning och att man upplever skam/rädsla/nederlag inför andra. För att det ska ändras måste man ändra synen på att hamna i ekonomiska svårigheter. Och vill vi verkligen det? Det måste gå att söka hjälp obemärkt då det är en sådan pinsam situation att ha skulder och inte kunna betala dem.

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

Låna inte mer än du behöver!

Låna inte mer än du behöver! Lån upp till 150 000 utan säkerhet Få din låneansökan beviljad inom ett par minuter! Extrapengar! Låna upp till 25 000:- Låna inte mer än du behöver! Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Unga som har sex mot ersättning

Unga som har sex mot ersättning Unga som har sex mot ersättning En kunskapsöversikt till stöd och hjälp Linda Jonsson och Caroline Engvall Socialsekreterare, fältassistenter och kuratorer på ungdomsmottagningar och många fler möter

Läs mer

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi Välkommen till Svea Ekonomis skola för privatekonomi 1. Del 1. Ungdomsdel 4 Första inkomsten 8 Hemförsäkring 10 Ibland måste man låna 18 Skaffa en sparbuffert Del 2. Föräldradel. Sidan 25 2 välkommen Här

Läs mer

6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser

6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser 6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser Anders Nilsson & Janne Flyghed Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet 1 6.1 Inledning Att vräkas från

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

JAG VILL LEVA, MEN INTE SÅHÄR. Första året med Självmordsupplysningen

JAG VILL LEVA, MEN INTE SÅHÄR. Första året med Självmordsupplysningen JAG VILL LEVA, MEN INTE SÅHÄR Första året med Självmordsupplysningen INNEHÅLL 1. Inledning... 3 2. Självmordsupplysningens utformning... 4 Vid hot om självmord... 6 3. Vad säger man i chattarna?... 7 Om

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 Unga föräldrar studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 2 Förord För att öka kunskaperna om den särskilda situation som unga föräldrar som varken arbetar eller studerar befinner sig i, har

Läs mer

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun Utges av Kungsbacka kommun och Region Halland Juli 2013 Författare: Fabian Ausmark, Erik Nylander, Jesper Lesseur

Läs mer