Totalt ± 3 5 ± 2 8 ± 2 21 ± 3 47 ± 4 1 ± 1 Huvudman Kommunal Fristående. Procent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Totalt ± 3 5 ± 2 8 ± 2 21 ± 3 47 ± 4 1 ± 1 Huvudman Kommunal Fristående. Procent"

Transkript

1 F5a: Hur stor andel av klassrummen i er skola är utrustade med Digital skrivtavla/interaktiva whiteboard Antal Alla eller nästan alla Ungefär tre fjärdedelar Ungefär hälften Ungefär en fjärdedel Ingen eller nästan ingen Uppgift saknas Totalt ± 3 5 ± 2 8 ± 2 21 ± 3 47 ± 4 1 ± 1

2 F5b: Hur stor andel av klassrummen i er skola är utrustade med Fast installerad dataprojektor Antal Alla eller nästan alla Ungefär tre fjärdedelar Ungefär hälften Ungefär en fjärdedel Ingen eller nästan ingen Uppgift saknas Totalt ± 4 11 ± 3 5 ± 2 5 ± 2 8 ± 2 1 ± 1

3 F6: Finns det datorsal på er skola? Antal Ja Nej Uppgift saknas Totalt ± 4 30 ± 4 1 ± 1

4 F7a: Finns följande typer av program/appar tillgängliga i skolan? Program/Appar särskilt avsedda för...matematik Antal Ja Nej Vet ej Uppgift saknas Totalt ± 4 28 ± 4 5 ± 2 5 ± 2

5 F7b: Finns följande typer av program/appar tillgängliga i skolan? Program/Appar särskilt avsedda för...teknik Antal Ja Nej Vet ej Uppgift saknas Totalt ± 3 57 ± 4 14 ± 3 8 ± 2

6 F7c: Finns följande typer av program/appar tillgängliga i skolan? Program/Appar särskilt avsedda för...språk Antal Ja Nej Vet ej Uppgift saknas Totalt ± 3 12 ± 3 3 ± 1 2 ± 1

7 F7d: Finns följande typer av program/appar tillgängliga i skolan? Program/Appar särskilt avsedda för...geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap Antal Ja Nej Vet ej Uppgift saknas Totalt ± 4 45 ± 4 16 ± 3 7 ± 2

8 F7e: Finns följande typer av program/appar tillgängliga i skolan? Program/Appar särskilt avsedda för...biologi, fysik eller kemi Antal Ja Nej Vet ej Uppgift saknas Totalt ± 3 51 ± 4 19 ± 3 9 ± 2

9 F7f: Finns följande typer av program/appar tillgängliga i skolan? Program/Appar särskilt avsedda för...yrkesämnen Antal Ja Nej Vet ej Uppgift saknas Totalt ± 4 41 ± 4 13 ± 3 8 ± 2

10 F8: Har ni tillgång till teknisk it-support på er skola? Antal Omgående Samma dag Längre tid än en dag Har ej tillgång Uppgift saknas Totalt ± 4 38 ± 4 26 ± 4 1 ± 1 0 ± 1

11 F9: Har ni tillgång till pedagogiskt it-stöd på er skola? Antal Ja Nej Uppgift saknas Totalt ± 4 35 ± 4 0 ± 1

12 F10: I vilken utsträckning får lärarna på er skola den kompetensutveckling inom IT som de behöver i sin roll som lärare? Antal Mycket hög utsträckning Ganska hög utsträckning Ganska låg utsträckning Inte alls Uppgift saknas Totalt ± 2 47 ± 4 41 ± 4 1 ± 1 1 ± 1

13 F11a: I vilken utsträckning har...elever med funktionsnedsättning tillgång till kompensatoriska och/eller alternativa IT-verktyg? Antal Mycket hög utsträckning Ganska hög utsträckning Ganska låg utsträckning Inte alls Uppgift saknas Totalt ± 4 45 ± 4 22 ± 3 4 ± 2 0 ± 1

14 F11b: I vilken utsträckning har...elever i behov av extra anpassningar tillgång till ändamålsenliga IT-verktyg? Antal Mycket hög utsträckning Ganska hög utsträckning Ganska låg utsträckning Inte alls Uppgift saknas Totalt ± 3 45 ± 4 29 ± 4 5 ± 2 1 ± 1

15 F11c: I vilken utsträckning har...elever i behov av särskilt stöd tillgång till ändamålsenliga IT-verktyg? Antal Mycket hög utsträckning Ganska hög utsträckning Ganska låg utsträckning Inte alls Uppgift saknas Totalt ± 3 49 ± 4 23 ± 3 5 ± 2 4 ± 2

16 F11d: I vilken utsträckning har...lärare kompetens att använda och anpassa program/alternativa IT-verktyg för elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd? Antal Mycket hög utsträckning Ganska hög utsträckning Ganska låg utsträckning Inte alls Uppgift saknas Totalt ± 2 44 ± 4 43 ± 4 3 ± 1 1 ± 1

17 F11e: I vilken utsträckning har...lärare tillgång till skoldatatek som stöd vid val och/eller användning av alternativa IT-verktyg? Antal Mycket hög utsträckning Ganska hög utsträckning Ganska låg utsträckning Inte alls Uppgift saknas Totalt ± 2 31 ± 4 31 ± 4 31 ± 4 2 ± 1

18 F12a: Får eleverna ta med privat inköpt bärbar dator/surfplatta/smartphone till skolan och använda i undervisningen? Bärbar dator Antal Ja, alla elever Ja, vissa klasser/grupper Nej Uppgift saknas Totalt ± 3 11 ± 2 4 ± 2 1 ± 1

19 F12b: Får eleverna ta med privat inköpt bärbar dator/surfplatta/smartphone till skolan och använda i undervisningen? Surfplatta Antal Ja, alla elever Ja, vissa klasser/grupper Nej Uppgift saknas Totalt ± 3 9 ± 2 5 ± 2 2 ± 1

20 F12c: Får eleverna ta med privat inköpt bärbar dator/surfplatta/smartphone till skolan och använda i undervisningen? Smartphone Antal Ja, alla elever Ja, vissa klasser/grupper Nej Uppgift saknas Totalt ± 3 10 ± 2 2 ± 1 1 ± 1

21 F13: Får elever med privat inköpt bärbar dator/surfplatta/smartphone använda skolans internetuppkoppling? Antal Ja, alla elever Ja, vissa klasser/grupper Nej Uppgift saknas Totalt ± 3 4 ± 2 10 ± 2 0 ± 1

22 F14: Hur många av skolans datorer (ej surfplattor) är nyare än 3 år? Antal Alla eller nästan alla Ungefär tre fjärdedelar Ungefär hälften Ungefär en fjärdedel Ingen eller nästan ingen Uppgift saknas Totalt ± 4 14 ± 3 24 ± 3 16 ± 3 7 ± 2 0 ± 1

23 F15: Hur stort anser du att behovet av investeringar i IT-utrustning och IT-verktyg är i er skola? Antal Mycket stort Ganska stort Ganska litet Mycket litet/inget alls Uppgift saknas Totalt ± 3 50 ± 4 36 ± 4 3 ± 1 0 ± 0

24 F16: Har ni en IT-plan/IT-strategi som gäller för er skola? Antal Ja Nej Uppgift saknas Totalt ± 4 49 ± 4 0 ± 0

25 F17: Ungefär hur ofta följs IT-planen/IT-strategin upp? Antal Varje år Vart annat år Mer sällan Vet ej Har ingen IT-plan/ITstrategi Uppgift saknas Totalt ± 4 4 ± 2 4 ± 2 3 ± 1 49 ± 4 1 ± 1

26 F18a: Beskriver IT-planen/IT-strategin...tekniska frågor som infrastruktur, installation och drift/underhåll, etc? Antal Ja Nej Vet ej Har ingen IT-plan/IT-strategi Uppgift saknas Totalt ± 4 6 ± 2 3 ± 1 49 ± 4 3 ± 1

27 F18b: Beskriver IT-planen/IT-strategin...hur lärarna ska ges den kompetensutveckling inom IT som de behöver för sin roll som lärare? Antal Ja Nej Vet ej Har ingen IT-plan/IT-strategi Uppgift saknas Totalt ± 4 12 ± 3 3 ± 1 49 ± 4 3 ± 1

28 F18c: Beskriver IT-planen/IT-strategin...hur IT ska integreras i undervisningen och utgöra ett pedagogiskt verktyg? Antal Ja Nej Vet ej Har ingen IT-plan/IT-strategi Uppgift saknas Totalt ± 4 9 ± 2 3 ± 1 49 ± 4 4 ± 2

29 F18d: Beskriver IT-planen/IT-strategin...hur skolan ska utveckla elevernas grundläggande IT-kompetens? Antal Ja Nej Vet ej Har ingen IT-plan/IT-strategi Uppgift saknas Totalt ± 4 14 ± 3 4 ± 2 49 ± 4 3 ± 1

30 F18e: Beskriver IT-planen/IT-strategin...hur skolan ska utveckla elevernas förmåga att söka och kritiskt använda information på Internet? Antal Ja Nej Vet ej Har ingen IT-plan/IT-strategi Uppgift saknas Totalt ± 4 12 ± 3 4 ± 2 49 ± 4 4 ± 2

31 F18f: Beskriver IT-planen/IT-strategin...hur skolan ska arbeta för att främja etik på Internet och förebygga olika former av kränkningar? Antal Ja Nej Vet ej Har ingen IT-plan/IT-strategi Uppgift saknas Totalt ± 4 13 ± 3 4 ± 2 49 ± 4 4 ± 2

32 F18g: Beskriver IT-planen/IT-strategin...hur skolan ska beakta och hantera elevers integritet i olika IT-verktyg och plattformar? Antal Ja Nej Vet ej Har ingen IT-plan/IT-strategi Uppgift saknas Totalt ± 4 14 ± 3 6 ± 2 49 ± 4 4 ± 2

33 F19: Använder ni någon form av självvärderingsinstrument, t.ex. LIKA, för uppföljningen av verksamhetens digitalisering? Antal Ja Nej Uppgift saknas Totalt ± 3 81 ± 3 3 ± 1

34 F20: Anser du att er skolas internetuppkoppling har tillräcklig kapacitet? Antal Ja Nej Uppgift saknas Totalt ± 4 24 ± 3 2 ± 1

35 F21: Finns trådlöst nätverk installerat i er skola? Antal Ja, i hela eller nästan hela skolan Ja, i vissa delar av skolan Nej Uppgift saknas Totalt ± 2 2 ± 1 1 ± 1 0 ± 1

36 F22: Anser du att er skolas trådlösa nätverk har tillräcklig kapacitet? Antal Ja Nej Har inget trådlöst nätverk Uppgift saknas Totalt ± 4 28 ± 4 1 ± 1 3 ± 1

37 F23a: Hur många har tillgång till mobilt internet, t.ex. 4G, tillhandahållet av skolan när det gäller lärarna? Antal Alla eller nästan alla Vissa grupper eller klasser Ingen Uppgift saknas Totalt ± 4 20 ± 3 40 ± 4 2 ± 1

38 F23b: Hur många har tillgång till mobilt internet, t.ex. 4G, tillhandahållet av skolan när det gäller eleverna? Antal Alla eller nästan alla Vissa grupper eller klasser Ingen Uppgift saknas Totalt ± 4 6 ± 2 63 ± 4 3 ± 1

39 F24: Blockerar skolan tillgången till visst material, t.ex. våld och pornografi, på Internet? Antal Ja, för både personalen och eleverna Ja, för personalen men inte för eleverna Ja, för eleverna men inte för personalen Nej Uppgift saknas Totalt ± 4 1 ± 1 8 ± 2 45 ± 4 3 ± 1

40 F25: Blockerar skolan tillgången till vissa tjänster på Internet, t.ex. Facebook, Spotify, Youtube? Antal Ja, för både personalen och eleverna Ja, för personalen men inte för eleverna Ja, för eleverna men inte för personalen Nej Uppgift saknas Totalt ± ± 1 93 ± 2 1 ± 1

41 F26: Används någon molntjänst på er skola, t.ex. Google apps, Office 365, icloud? Antal Ja Nej Uppgift saknas Totalt ± 4 33 ± 4 1 ± 1

42 F27a: Har er skola följande? Webbplats Antal Ja Nej Uppgift saknas Totalt ± 1 3 ± 1 0 ± 1

43 F27b: Har er skola följande? Plattform för samarbete mellan lärare elev Antal Ja Nej Uppgift saknas Totalt ± 3 12 ± 3 2 ± 1

44 F27c: Har er skola följande? Plattform för samarbete mellan vårdnadshavare skola Antal Ja Nej Uppgift saknas Totalt ± 4 65 ± 4 9 ± 2

45 F28a: Finns följande information tillgänglig för vårdnadshavare eller elever på skolans webbplats eller på särskild plattform? Kontaktuppgifter till lärarna Antal Ja Nej Uppgift saknas Totalt ± 3 13 ± 3 1 ± 1

46 F28b: Finns följande information tillgänglig för vårdnadshavare eller elever på skolans webbplats eller på särskild plattform? Vecko- eller månadsbrev Antal Ja Nej Uppgift saknas Totalt ± 3 77 ± 3 3 ± 1

47 F28c: Finns följande information tillgänglig för vårdnadshavare eller elever på skolans webbplats eller på särskild plattform? Schema Antal Ja Nej Uppgift saknas Totalt ± 4 27 ± 4 0 ± 1

48 F28d: Finns följande information tillgänglig för vårdnadshavare eller elever på skolans webbplats eller på särskild plattform? Läxor/hemarbeten Antal Ja Nej Uppgift saknas Totalt ± 4 27 ± 4 3 ± 1

49 F28e: Finns följande information tillgänglig för vårdnadshavare eller elever på skolans webbplats eller på särskild plattform? Pågående skolarbeten Antal Ja Nej Uppgift saknas Totalt ± 4 26 ± 4 2 ± 1

50 F28f: Finns följande information tillgänglig för vårdnadshavare eller elever på skolans webbplats eller på särskild plattform? Formativ bedömning av pågående skolarbeten Antal Ja Nej Uppgift saknas Totalt ± 4 43 ± 4 2 ± 1

51 F28g: Finns följande information tillgänglig för vårdnadshavare eller elever på skolans webbplats eller på särskild plattform? Elevens resultat Antal Ja Nej Uppgift saknas Totalt ± 4 43 ± 4 2 ± 1

52 F29a: Kan vårdnadshavare eller elever göra följande via skolans webbplats eller på särskild plattform? Frånvaroanmälan Antal Ja Nej Uppgift saknas Totalt ± 4 54 ± 4 4 ± 2

53 F29b: Kan vårdnadshavare eller elever göra följande via skolans webbplats eller på särskild plattform? Lämna annan information Antal Ja Nej Uppgift saknas Totalt ± 4 37 ± 4 2 ± 1

54 F30: Använder er skola en specifik teknik eller tjänst för att upptäcka otillåten kopiering från Internet, t.ex. att eleverna kopierar färdiga elevarbeten/uppsatser? Antal Ja Nej Uppgift saknas Totalt ± 4 30 ± 4 2 ± 1

55 F31a: I vilken utsträckning använder ni IT som stöd för...olika former av lärarsamarbeten? Antal I hög utsträckning I viss utsträckning Inte alls Uppgift saknas Totalt ± 3 67 ± 4 8 ± 2 1 ± 1

56 F31b: I vilken utsträckning använder ni IT som stöd för...kompetensutveckling av skolans personal, t.ex. kurser på internet? Antal I hög utsträckning I viss utsträckning Inte alls Uppgift saknas Totalt ± 3 71 ± 4 10 ± 2 2 ± 1

57 F31c: I vilken utsträckning använder ni IT som stöd för...kommunikation med vårdnadshavarna? Antal I hög utsträckning I viss utsträckning Inte alls Uppgift saknas Totalt ± 2 15 ± 3 67 ± 4 8 ± 2

58 F32a: Hur bra eller dåligt stämmer följande påståenden in på dig som rektor? Jag har tillräcklig IT-kompetens för att kunna...leda skolans IT-strategiska arbete. Antal Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt Uppgift saknas Totalt ± 3 51 ± 4 30 ± 4 1 ± 1 1 ± 1

59 F32b: Hur bra eller dåligt stämmer följande påståenden in på dig som rektor? Jag har tillräcklig IT-kompetens för att kunna...hantera frågor om skolans infrastruktur och IT-utrustning. Antal Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt Uppgift saknas Totalt ± 3 48 ± 4 39 ± ± 1

60 F32c: Hur bra eller dåligt stämmer följande påståenden in på dig som rektor? Jag har tillräcklig IT-kompetens för att kunna...utveckla användandet av IT i undervisningen. Antal Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt Uppgift saknas Totalt ± 3 53 ± 4 29 ± 4 2 ± 1 1 ± 1

61 F32d: Hur bra eller dåligt stämmer följande påståenden in på dig som rektor? Jag har tillräcklig IT-kompetens för att kunna...hantera frågor om upphovsrätt. Antal Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt Uppgift saknas Totalt ± 3 45 ± 4 40 ± 4 2 ± 1 2 ± 1

62 F32e: Hur bra eller dåligt stämmer följande påståenden in på dig som rektor? Jag har tillräcklig IT-kompetens för att kunna...hantera frågor om elevuppgifter (PUL). Antal Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt Uppgift saknas Totalt ± 3 59 ± 4 22 ± ± 1

63 F32f: Hur bra eller dåligt stämmer följande påståenden in på dig som rektor? Jag har tillräcklig IT-kompetens för att kunna...förebygga och hantera kränkande behandling på nätet. Antal Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt Uppgift saknas Totalt ± 3 50 ± 4 32 ± 4 4 ± 2 2 ± 1

64 F33a: I vilken utsträckning använder du sociala medier (t.ex. FB, Twitter, Bloggar) i din roll som rektor för...att söka information? Antal Mycket hög utsträckning Ganska hög utsträckning Ganska låg utsträckning Inte alls Uppgift saknas Totalt ± 4 25 ± 3 29 ± 4 18 ± 3 2 ± 1

65 F33b: I vilken utsträckning använder du sociala medier (t.ex. FB, Twitter, Bloggar) i din roll som rektor för...att omvärldsbevaka? Antal Mycket hög utsträckning Ganska hög utsträckning Ganska låg utsträckning Inte alls Uppgift saknas Totalt ± 3 34 ± 4 23 ± 3 17 ± 3 2 ± 1

66 F33c: I vilken utsträckning använder du sociala medier (t.ex. FB, Twitter, Bloggar) i din roll som rektor för...kollegialt utbyte? Antal Mycket hög utsträckning Ganska hög utsträckning Ganska låg utsträckning Inte alls Uppgift saknas Totalt ± 3 28 ± 4 40 ± 4 17 ± 3 2 ± 1

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

1. Vilket år är du född? Skriv årtalet med fyra siffror ex. 1998 eller 2001 2. Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte

Läs mer

Tänk på den skolenhet där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skolenhet efterfrågas

Tänk på den skolenhet där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skolenhet efterfrågas 1. Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Gymnasieskolan: Högskoleförberedande program Yrkesprogram Introduktionsprogram Annan utbildning, skriv

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

INFORMATION TILL SKOLPERSONAL. Molntjänster. och digitala verktyg i förskola och skola

INFORMATION TILL SKOLPERSONAL. Molntjänster. och digitala verktyg i förskola och skola INFORMATION TILL SKOLPERSONAL Molntjänster och digitala verktyg i förskola och skola Molntjänster för effektivare kommunikation Användningen av molntjänster ger dig som personal i förskola och skola möjligheter

Läs mer

INFORMATION TILL VÅRDNADSHAVARE OCH ELEVER. molnet. Skolarbete i. Google Apps for Education i Uddevallas skolor

INFORMATION TILL VÅRDNADSHAVARE OCH ELEVER. molnet. Skolarbete i. Google Apps for Education i Uddevallas skolor INFORMATION TILL VÅRDNADSHAVARE OCH ELEVER molnet Skolarbete i Google Apps for Education i Uddevallas skolor Oändlig potential i de digitala verktygen Uddevalla kommun arbetar aktivt för att säkerställa

Läs mer

IT-användning och IT-kompetens i skolan

IT-användning och IT-kompetens i skolan IT-användning och IT-kompetens i skolan Förslag till nationell strategi för skolans digitalisering för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan Den digitala våren 2 februari: Nationellt

Läs mer

Skolarbete i molnet. Så här använder vi G Suite i Lidingös skolor. Information till dig som är vårdnadshavare eller elev

Skolarbete i molnet. Så här använder vi G Suite i Lidingös skolor. Information till dig som är vårdnadshavare eller elev Skolarbete i molnet Så här använder vi G Suite i Lidingös skolor Information till dig som är vårdnadshavare eller elev 1 Oändlig potential i de digitala verktygen Lidingö stad arbetar aktivt för att säkerställa

Läs mer

Lokal IT-strategi. för skola och förskola. Kultur- och utbildningsförvaltningen. Antagen av KUN Reviderad

Lokal IT-strategi. för skola och förskola. Kultur- och utbildningsförvaltningen. Antagen av KUN Reviderad Lokal IT-strategi för skola och förskola Kultur- och utbildningsförvaltningen Antagen av KUN 2016 10 26 Reviderad 2016 12 09 Innehållsförteckning Inledning och syfte... 3 Implementering och innehåll...

Läs mer

Följande frågor handlar om digitala medier och digital utrustning så som stationära och bärbara datorer, smarttelefoner, surfplattor, mobiltelefoner

Följande frågor handlar om digitala medier och digital utrustning så som stationära och bärbara datorer, smarttelefoner, surfplattor, mobiltelefoner Följande frågor handlar om digitala medier och digital utrustning så som stationära och bärbara datorer, smarttelefoner, surfplattor, mobiltelefoner utan internetuppkoppling, spelkonsoler och smart-tv.

Läs mer

Digitala verktyg och molntjänster

Digitala verktyg och molntjänster Digitala verktyg och molntjänster U tvecklingen inom IT-området går fort. Internets kapacitet ökar hela tiden och nya tjänster erbjuds som kan vara till nytta för arbetet med utbildning och lärande. Utvecklingen

Läs mer

Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan

Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan -kompletterande studie inför konferensen framtidens lärande är här och nu! Maj 2009 Utredare Torbjörn Skarin Torbjorn.skarin@metamatrix.se Tel: 073-944

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL

Barn- och utbildningsförvaltningen. Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL Barn- och utbildningsförvaltningen Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL DATORNI SKOLAN "EN-TILL-EN" OCHGAFE Simrishamns kommun erbjuder alla elever från årskurs

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

DIGITALA VERKTYG I SKOLAN

DIGITALA VERKTYG I SKOLAN DIGITALA VERKTYG I SKOLAN INFORMATION TILL PERSONAL DATORN I SKOLAN "EN-TILL-EN"OCH OFFICE 365 Örebro kommun erbjuder alla elever att låna en dator eller surfplatta för skolarbetet, en så kallad en-till-en-lösning.

Läs mer

IT-strategi. Sida 1 (6)

IT-strategi. Sida 1 (6) Sida 1 (6) 2013-05-03 IT-strategi I en förskola och skola i världsklass är modern infrastruktur, hög tillgänglighet och hög digital kompetens självklarheter. Genom att it-verktygen används för lärande,

Läs mer

Storvretaskolans IT-plan 2013/14

Storvretaskolans IT-plan 2013/14 s IT-plan 2013/14 I det moderna samhället blir informationsteknik och datorer allt vanligare. Vi vill skapa förutsättningar för våra elever att lyckas i dagens samhälle och använder oss därför av IT i

Läs mer

Google kalender I kalendern har eleven sitt personliga schema och även händelser som exempelvis prov, uppgifter, etc.

Google kalender I kalendern har eleven sitt personliga schema och även händelser som exempelvis prov, uppgifter, etc. Barn och utbildning Molntjänster är färdigpaketerade tjänster där lagring, datorkapacitet eller programvaror levereras över Internet. Användningen av molntjänster skapar möjligheter till nya arbetssätt,

Läs mer

Riktlinje för användning av lånedator i skolan Västerås stad Skolverksamheter

Riktlinje för användning av lånedator i skolan Västerås stad Skolverksamheter Riktlinje för användning av lånedator i skolan Västerås stad Skolverksamheter IT-riktlinje för användning av lånedator* i skolan Skolarbete och lärande med stöd av modern teknik Skolans uppdrag är att

Läs mer

GOOGLE APPS FOR EDUCATION

GOOGLE APPS FOR EDUCATION GOOGLE APPS FOR EDUCATION #isjöbo INFORMATION TILL PERSONAL 20150819 Familjeförvaltningen DIGITALISERING #isjöbo Skolans styrdokument, vår läroplan och kursplaner ställer krav på digitalisering och vi

Läs mer

Nationell strategi för digitaliseringen av skolväsendet

Nationell strategi för digitaliseringen av skolväsendet Nationell strategi för digitaliseringen av skolväsendet Vision 2022 Alla barn och elever utvecklar en adekvat digital kompetens. Skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så

Läs mer

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT-Handlingsplan för grundskolan Jag använder internet till att chatta med vänner kolla instagram, youtube och ibland kanske jag gör läxor på datorn, ipad,mobil

Läs mer

+1 (6) Krusboda skola. Lokal IT plan HT2013 VT2014

+1 (6) Krusboda skola. Lokal IT plan HT2013 VT2014 +1 (6) Krusboda skola Lokal IT plan HT2013 VT2014 +2 (6) En likvärdig skola IT planen ska garantera alla elever i Tyresö kommun en likvärdig digital kompetens. Elever i behov av särskilt stöd ska garanteras

Läs mer

Nationell strategi för digitaliseringen av skolväsendet

Nationell strategi för digitaliseringen av skolväsendet Nationell strategi för digitaliseringen av skolväsendet Uppdraget Ökad måluppfyllelse Likvärdighet Utnyttja IT:s strategiska potential Tydlig nationell ambitionsnivå och målsättning Vision 222 Alla barn

Läs mer

Kontrakt för elevdator

Kontrakt för elevdator Kontrakt för elevdator 2 (5) Inledning Alla elever från årskurs 7 i Hudiksvalls kommun får under sin studiegång tillgång till en egen dator. Vid utlämnandet av dator och tillhörande utrustning ska detta

Läs mer

Strategi för IT i förskola och skola i Vingåkers kommun

Strategi för IT i förskola och skola i Vingåkers kommun Strategi för IT i förskola och skola i Vingåkers kommun Barns och elevers IT kompetens är viktig både för att stödja det egna lärandet, och som en förberedelse för framtida yrkesstudier och yrkesliv. Nationella

Läs mer

Nätsäkert. Om datorer och internet för elever i Karlshamns kommun

Nätsäkert. Om datorer och internet för elever i Karlshamns kommun Nätsäkert Om datorer och internet för elever i Karlshamns kommun Nätsäkert innehåller information om datoranvändning i skolan, för elever och vårdnadshavare, från Karlshamns kommun, september 2016. Karlshamns

Läs mer

IT-planen ska garantera alla elever i Tyresö kommun en likvärdig digital kompetens.

IT-planen ska garantera alla elever i Tyresö kommun en likvärdig digital kompetens. Datum 2009-03-09 1 (6) Krusboda skola Lokal IT-plan HT2009-VT2010 2 (6) En likvärdig skola IT-planen ska garantera alla elever i Tyresö kommun en likvärdig digital kompetens. Elever i behov av särskilt

Läs mer

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Ämnet information och kommunikation behandlar olika verksamheters externa och interna information och kommunikation. Ämnet handlar om utvecklingen av informationssamhället

Läs mer

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 2015 Monica Andersson, IT-pedagog 2016-02-29 Vi försöker lära eleverna att arbeta med GAFE men det är ju mycket svårt då det ej finns datorer/ipads till

Läs mer

IT-Handlingsplan Skönsmons skola 2015-2017

IT-Handlingsplan Skönsmons skola 2015-2017 Skönsmons skola Östra radiogatan 6 854 61 Sundsvall skonsmonsskola.se IT-Handlingsplan Skönsmons skola 2015-2017 The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, nd) IT-handlingsplan

Läs mer

Prenumerera på bloggen DOMSTEN.NU

Prenumerera på bloggen DOMSTEN.NU Prenumerera på bloggen DOMSTEN.NU Facebook, VoD IT Café #4 Ludmila.Ohlsson@gmail.com tel: 0730435789 Förkunskaper/Utrustning Mail konto (skriva brev, läsa mail) (id och lösenord) SIM kort och SIM kod App

Läs mer

Riktlinjer vid användning av digitala verktyg

Riktlinjer vid användning av digitala verktyg Riktlinjer vid användning av digitala verktyg Barn- och utbildningsförvaltningen Senast reviderad 2015-05-20 Bakgrund Barn- och utbildningsförvaltningen (BOUF) har fått i uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

IKT - handlingsplan för skolområde Tuna

IKT - handlingsplan för skolområde Tuna Barn- och skolförvaltningen Lunds stad Tuna skolområde IKT - handlingsplan för skolområde Tuna I Lunds skolor möts kunskap, idéer och utveckling i praktisk handling. Varje elev är huvudperson. Skolplanen

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun

Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun 1. Bakgrund Åtvidabergs kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ)

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) Vanliga frågor och svar (FAQ) Har du frågor om om? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! Om du inte gör det - kontakta ditt barns lärare eller någon av kontaktpersonerna. Du hittar kontaktuppgifter

Läs mer

IT-plan Bo SKOLA 2010-2011

IT-plan Bo SKOLA 2010-2011 IT-plan Bo SKOLA 2010-2011 2010-10-07 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Inventering av IT struktur... 3 4. IT infrastruktur... 3 3.1 Datorer... 3 3.2 Pool PC/Elev PC... 4

Läs mer

IKT PLAN. Information kommunikation teknik. Barn och Familj

IKT PLAN. Information kommunikation teknik. Barn och Familj IKT PLAN Information kommunikation teknik Barn och Familj 2012 Inriktning IKT ska vara en naturlig del i förskolan och skolans pedagogiska utveckling. Modern IKT-utrustning ska vara verktyg för att nå

Läs mer

IKT-plan för lärande. Förskola, grundskola och grundsärskola. Härryda kommun 2011-2013

IKT-plan för lärande. Förskola, grundskola och grundsärskola. Härryda kommun 2011-2013 IKT-plan för lärande Förskola, grundskola och grundsärskola Härryda kommun 2011-2013 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Digital teknik och infrastruktur... 5 Lärande... 6 Kommunikation

Läs mer

IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2015-2016

IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2015-2016 IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2015-2016 BAKGRUND OCH NULÄGE Vartoftaenheten arbetar för att integrera och naturalisera användningen av IKT i skolan och att hitta sätt att fortsätta arbeta framåt med

Läs mer

Digitalisering. inom Academedias teoretiska gymnasieskolor

Digitalisering. inom Academedias teoretiska gymnasieskolor Digitalisering inom Academedias teoretiska gymnasieskolor SKL:s Gymnasiekonferenser 16, 21, 24, 30 november 2017 Utvecklingsstrateg, @OscarSemb oscar.semb@academedia.se Korta uppgifter och fakta: Antal

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun

Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun 2014-08-19 Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun Kinda kommun ska präglas av framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Genom god tillgång på digitala verktyg kan

Läs mer

Så här kommer du igång med din Chromebook elevdatorn i Årskurs 4

Så här kommer du igång med din Chromebook elevdatorn i Årskurs 4 Så här kommer du igång med din Chromebook elevdatorn i Årskurs 4 Om din utrustning Har du inte lämnat ditt avtal påskrivet till din lärare/mentor så gör det nu. Datorn är en Acer Chromebook med Touchfunktion.

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2012

Det svenska sökbeteendet 2012 Det svenska sökbeteendet 2012 Webbenkät i 11 år Ca 4 300 respondenter Ca 50 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

Skola och lärande i en digital värld

Skola och lärande i en digital värld Skola och lärande i en digital värld Nationellt Nationella strategier för skolväsendets digitalisering: - tillgång till digitala enheter och lärresurser - It-strategisk kompetens och digital kompetens

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig Samsung/Dell Chromebook

Kontrakt för lån av personlig Samsung/Dell Chromebook Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-06 1 (5) Kontrakt för lån av personlig Samsung/Dell Chromebook 1 Bakgrund Boxholms kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik

Läs mer

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT IT

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT IT LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) 2015-12-31 DELRAPPORT IT LULEÅ KOMMUN 2 (7) Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 4 IT... 4 Sammanfattning... 7 LULEÅ KOMMUN 3 (7) Bakgrund Elever ska ha tillgång till

Läs mer

IT-strategi Björklinge & Skuttunge skola

IT-strategi Björklinge & Skuttunge skola 2014-2015 IT-strategi Björklinge & Skuttunge skola Björklinge skola Skuttunge skola 2014 2015 IT-strategi för Björklinge skola & Skuttunge skola IT i skolan, brukar ofta kallas IKT (Information, Kommunikation

Läs mer

En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier.

En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier. En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier. 08-51 90 90 00 www.vklass.com Inloggningar på kvällar och helger - bästa betyget vi kan få! Tänk dig en lärplattform

Läs mer

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Atea Skola Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Inom Atea ser vi tre områden som måste fungera för att det ska bli riktigt bra när man satsar på IKT i skola och förskola, tre områden

Läs mer

Skolans digitala infrastruktur

Skolans digitala infrastruktur Skolans digitala infrastruktur Skolans digitalisering är inte ett it-projekt utan ett förändringsprojekt. Skolverkets regleringsbrev 2017 9. Statens skolverk ska arbeta med att främja digitaliseringen

Läs mer

Vi vill veta vad du tycker om skolan

Vi vill veta vad du tycker om skolan Vi vill veta vad du tycker om skolan 1 Hjälp oss att läsa dina svar med vår maskin Dina svar kommer att läsas med hjälp av en maskin. För att det ska fungera ber vi dig att tänka på följande när du svarar:

Läs mer

Myrsjöskolans IT-plan 2013-2014

Myrsjöskolans IT-plan 2013-2014 Myrsjöskolans IT-plan 2013-2014 Vision och målsättning Målet med Myrjöskolans IT-satsning är att förbereda eleverna inför framtida studier och arbetsliv där IT tillsammans med den senaste teknologin är

Läs mer

Attityder till vuxenutbildningen

Attityder till vuxenutbildningen Oktober 2012 Attityder till vuxenutbildningen Skolverket genomför under hösten 2012 för första gången en attitydundersökning bland lärare och elever. Resultatet från undersökningen kommer att bli ett viktigt

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig elevdator från Ödeshög kommun

Kontrakt för lån av personlig elevdator från Ödeshög kommun Skolan i Ödeshögs Kommun ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. I ett ständigt föränderligt samhälle är det viktigt att ge våra elever de kunskaper som är nödvändiga för varje individ och

Läs mer

Skolans digitalisering

Skolans digitalisering Skolans digitalisering Hur långt har vi kommit? En rapport baserad på rektorers värderingar i självskattningsverktyget LIKA, it-tempen för skolan Skolans digitalisering 1 Förord Den digitala utvecklingen

Läs mer

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal Har du frågor om om ipad i skolan? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Frågor om problem Vad händer

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

Strategi för nästa generations lärande

Strategi för nästa generations lärande Strategi för nästa generations lärande Med lärande i fokus från förskola till gymnasium. Varför: När vi besöker våra förskolor och skolor ska vi se barn, elever och lärare som kommunicerar effektivt, mot

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Regelverk 1-1. Överenskommelse för lån av ipad. Avtal om lån av studie-ipad med möjlighet att använda den för privat bruk utanför skolans lokaler.

Regelverk 1-1. Överenskommelse för lån av ipad. Avtal om lån av studie-ipad med möjlighet att använda den för privat bruk utanför skolans lokaler. Regelverk 1-1 Överenskommelse för lån av ipad Avtal om lån av studie-ipad med möjlighet att använda den för privat bruk utanför skolans lokaler. Under studietiden kommer du som elev att få tillgång till

Läs mer

IKT-strategi. för Åtvidabergs kommuns grundskolor och förskolor

IKT-strategi. för Åtvidabergs kommuns grundskolor och förskolor IKT-strategi för s grundskolor och förskolor Innehållsförteckning Inledning Tidsperspektiv Oberoende av device, tid och rum Kvantitet kontra kvalitet Ledarskap Kompetensutveckling Entreprenöriellt lärande

Läs mer

IKT-strategi

IKT-strategi 2010-03-31 IKT-strategi 2010-2013 Vision Alla elever och all personal har digital kompetens och tillhör landets mest kompetenta att använda IT i sin vardag IKT-strategi 2010-2013 I arbetet mot vår vision

Läs mer

OH-mallen. Veta vad som är rätt. presentation av Kolla källan http://www.skolverket.se/kollakallan

OH-mallen. Veta vad som är rätt. presentation av Kolla källan http://www.skolverket.se/kollakallan OH-mallen Veta vad som är rätt presentation av Kolla källan http://www.skolverket.se/kollakallan Anette Holmqvist, Skolverket anette.holmqvist@skolverket.se Medioteket Stockholm 2 december 2011 Innehåll

Läs mer

Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun

Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun 2015-08-19 Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun Kinda kommun ska präglas av framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Genom god tillgång på digitala verktyg vill vi skapa en

Läs mer

Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun

Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun LERUM4000, v 2.0, 2011-10-04 1 (5) Lärande Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun 1. Bakgrund Lerums kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning

Läs mer

IT-plan 2011 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter

IT-plan 2011 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter Innehåll IT-plan 2011 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter 1. Om IT-planen... 2 Inledning... 2 Syfte... 2 Vision... 2 2. Verksamhet och arbetsformer... 2 Pedagogik... 2... 2 Elevernas IT-kompetens

Läs mer

IKT-Plan. NKC-Nättrabyskolan- Möjligheternas skola

IKT-Plan. NKC-Nättrabyskolan- Möjligheternas skola IKT-Plan NKC-Nättrabyskolan- Möjligheternas skola IKT-plan NKC Innehållsförteckning: Vad är IKT?...sid 2 Våra mål...sid 2 Nationella mål.....sid 2 Kommunens mål...sid 2 NKCs lokala mål...sid 2 Digital

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

En-till-en. Fäladsgården. En-till-en dator

En-till-en. Fäladsgården. En-till-en dator En-till-en Alla elever i årskurs 7 på grundskolan (i Lund) Alla elever i årskurs 1 på gymnasiet (i Lund) Tre-årsplan: alla elever i år 7-9 (gr), 1-3 (gy) Beslut i kommunfullmäktige våren 2010 Projektet

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren

Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren SID 1 (7) Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren 2016-2018 Innehåll Vision... 2 Solna stads vision... 2 Barn och utbildningsförvaltningens vision... 2 Barn och utbildningsförvaltningens

Läs mer

IKT-plan. Bosgårdsskolan 2015-2016. Upprättad 2012. Senast reviderad 2015-08-11.

IKT-plan. Bosgårdsskolan 2015-2016. Upprättad 2012. Senast reviderad 2015-08-11. IKT-plan Bosgårdsskolan 2015-2016 Upprättad 2012. Senast reviderad 2015-08-11. Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Vision... 2 Syfte... 2 Mål... 3 Information... 3 Dokumentation... 3 Kommunikation... 3

Läs mer

PTS. Större Mellan. \Söde

PTS. Större Mellan. \Söde Sida 1 Antal intervjuer --------- 1000 527 473 71 112 182 177 451 161 401 177 70 50 84 49 69 454 54 373 17 9 24 204 367 426 Vägt bastal -------------- 1000 499 501 231 165 173 155 269 210 362 156 58 53

Läs mer

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Bakgrund I januari 2010 antog Lunds Kommun styrdokumetet IKT-strategi för Lunds skolor från förskola till vuxenutbildning. Skriften

Läs mer

IT-användning och IT-kompetens i skolan

IT-användning och IT-kompetens i skolan IT-användning och IT-kompetens i skolan Utvärderingsavdelningen Rapport 0 (115) IT-användning och IT-kompetens i skolan Skolverkets IT-uppföljning 2015 Diarienummer: 2015:00067 Rapport 2 (115) Skolverket

Läs mer

och gru För- Reviderad skola Handlingsplan Skellefteå 1 (8)

och gru För- Reviderad skola Handlingsplan Skellefteå 1 (8) Handlingsplan för digitalisering i för- och gru und- skola i Skellefteå grundskolenämnden Fastställd/Upprättad/ /Reviderad Nämndsbeslut 2016-12-14, 267 Dokumentansvarig IT-strateg, skol- och kulturkontoret

Läs mer

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 2010-10-20 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Inventering av IT struktur... 3 4. Datorer...3 5. Personal PC... 4 6. Interaktiva skrivtavlor,

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3

Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3 Piratpartiet Linköping Kommunprogram version 1.1.3 Uppdaterad 2012-11-20 Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3 1. Ideologisk utgångspunkt och övergripande strategi 1.1 Syfte 1.2 Utgångspunkt

Läs mer

IT - STRATEGI. Hagfors skolområde Antagen av Ledningsgruppen

IT - STRATEGI. Hagfors skolområde Antagen av Ledningsgruppen IT - STRATEGI Hagfors skolområde 2017-2020 Antagen av Ledningsgruppen 2017-06-02 Innehållsförteckning IT-strategi i det Digitala samhället... 2 1 Inledning... 2 1.1 Tolkning begrepp... 2 2 Syfte och mål...

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Partiprogram för Piratpartiet i Kils kommun inför Kommunvalet 2010

Partiprogram för Piratpartiet i Kils kommun inför Kommunvalet 2010 Partiprogram för Piratpartiet i Kils kommun inför Kommunvalet 2010 Innehåll 1. Ideologisk utgångspunkt och övergripande strategi 1.1 Syfte 1.2 Utgångspunkt 1.3 Strategi 2. En skola som både lär och lär

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden DIARIENUMMER UN 2016.040 VALLENTUNA GYMNASIUM IT-plan 2017-2020 Antagen av utbildningsnämnden 2016-12-08 87 IT-plan 2017-2020 Innehåll IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020... 1 1 Inledande ord... 1 2

Läs mer

Riktlinjer för publicering av personbilder

Riktlinjer för publicering av personbilder Riktlinjer för publicering av personbilder Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Bilder på barn eller unga under 16 år 4 3. Bilder på vuxna inom boenden eller daglig verksamhet 6 4. När krävs inte samtycke

Läs mer

Framtida datoranvändning i skolan Sammanställning KommITS deltagarenkät

Framtida datoranvändning i skolan Sammanställning KommITS deltagarenkät Framtida datoranvändning i skolan Sammanställning KommITS deltagarenkät Sammanställd av Sara Ekman, Apple AB Inledning Detta dokument är en sammanställning över svar på KommITS deltagarenkät som delades

Läs mer

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal IT-plan för Risebergaskolan rev. 2014-06-16 Malmö stad Risebergaskolan IT-plan för Risebergaskolan Vision och målsättning Vårt mål är att ge alla våra elever grunden i den digitala kompetens som de kommer

Läs mer

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet Användning av IT-resurser Fastställda av: Rektor Datum: 2016-10-25 Inledning Örebro universitet är en statlig myndighet som bedriver utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Universitetet

Läs mer

I Linköpings inriktningsdokument för IKT-utveckling i grundskola anges följande mål för pedagogerna: 3

I Linköpings inriktningsdokument för IKT-utveckling i grundskola anges följande mål för pedagogerna: 3 IKT-plan för Rosendalsskolan, läsåret 2015-2016 1. Styrdokument och andra riktlinjer Digital kompetens är ett av de övergripande mål som nämns i LGR11: 1 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången

Läs mer

IT-riktlinje för elever

IT-riktlinje för elever Diarienr 2013/2394-BaUN 2013/813-UAN nternati IT-riktlinje för elever inom Västerås stad Skolverksamheter Beslutad av Barn- och ungdomsnämnden 131001 Beslutad av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

3. Låneperiod. 4. Förvaring

3. Låneperiod. 4. Förvaring LERUM4000, v 2.0, 2011-10-04 1 (5) Lärande Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator eller ipad) från Lerums kommun 1. Bakgrund Lerums kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern

Läs mer

Digital tentamen WISEflow Studentguide

Digital tentamen WISEflow Studentguide 2016-09-16 iktsupport@oru.se Digital tentamen WISEflow Studentguide FLOWlock... 1 Minimikraven för FLOWlock webbläsare... 2 Installera FLOWlock... 2 Starta FLOWlock... 3 Hur går en digital examination

Läs mer

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner?

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner? Hagaskolans IT-plan På Hagaskolan är IT ett naturligt inslag i den pedagogiska verksamheten. Eleverna i årskurserna F-5 använder både datorer och ipads för att lära sig läsa och skriva, för att stimulera

Läs mer