Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com"

Transkript

1 Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet.

2 Årsmöte i Folkets Hus torsdagen den 23 april 2009! Fullersta Fastighetsägareförening inbjuder nya och gamla medlemmar till föreningens årsmöte i Folkets Hus i Huddinge centrum, torsdagen den 23 april mellan klockan till ca Förslag till dagordning hittar du här intill. Efter sedvanliga mötesförhandlingar och en välbehövlig kaffepaus kommer Richard Vestin berätta om en historisk resa genom Huddinges framträdande ur inlandsisen, genom en värmeperiod till kommunens formande av människans hand till dagens naturreservat. Du har också chans att vinna fina saker på närvarolotteriet. Årsavgiften för 2009 är 90 kronor som du betalar via plusgiro. (Se sid 15) (Medlemskort med inbetalningstalong är utsänt till medlemmarna). Hjärtligt välkommen!!! Styrelsen Förslag till dagordning 1 Mötets öppnande. 2 Årsmötets behöriga utlysande. 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4 Fastställande av dagordning. 5 Val av två justeringsmän. 6 Godkännande av protokoll från föregående årsmöte. 7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning. 8 Revisorernas berättelse. 9 Ansvarsfrihet för styrelsen. 10 Rapporter. Valberedningens förslag 2009 Ordförende på ett år Sture Moberg omval Tre ledamöter på två år Siv Pettersson, omval Inger Falk, omval Katja Epple-Pålsson, omval Tre suppleanter på ett år Olle Lundström, omval Yngve Pettersson, omval Guy Sundqvist, omval 2 11 Beslut om årsavgift. 12 Arvode till styrelse, revisorer, inköps- och festkommitté. 13 Val av styrelse 14 Ordet är fritt. 15 Kaffepaus. 16 Richard Vestin, berättar om en historisk resa genom Huddinges framträ - dande ur inlandsisen, genom en värmeperiod till kommu - nens formande av människans hand till dagens naturreservat. 17 Dragning i närvarolotteriet. 18 Avslutning. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2008 Två revisorer på ett år Olav Wäppling, omval Lennart Pettersson, omval Två revisorssuppleanter på ett år Ulf Lund, omval Roger Johansson, omval 3 ombud till Folkets hus på ett år Sten Jansson, omval Markus Malm, omval Yngve Pettersson, omval Medlemmar 83 nya medlemmar har begärt inträde i föreningen under året. 110 medlemmar har utträtt ur föreningen under det gångna året. Det totala antalet medlemmar är nu FFF-forum. I detta nummer av vår tidning uppmärksammar vi 90-årsjubiléet av Föreningen med en resumé över de gågna 90 åren. Ett stycke kulturhistoria. Föreningen startades den 27 april Klädbytardagen, 2 ggr/år Det är nu sjunde gången föreningen genomfört klädbytardagen i Källbrinksskolans aula. Många besökare var där även detta år och borden bokades väldigt snabbt. Julen dansades traditionsenligt ut i Källbrinksskolan. Julfesten genomförs tillsammans med Snättringeföreningen sedan 37 år tillbaka. Totalt deltog ca 500 personer vilket är normalt för julfesten och visar att den är uppskattad av våra medlemmar. Styrelsen har sammanträtt 8 gånger under året. Under hösten har en del förslag från medlemmar inkommit som bearbetats. Grannsamverkan har startats på flera platser vilket statistiskt minskar inbrotten inom områden där grannsamverkan finns. En nyhet är att medlemskortet med inbetalningstalong har sänts ut per post till våra medlemmar i år. Det byggs fortfarande mycket inom vårt område som påkallar uppmärksamhet från FFF. Det handlar för vår del bl a om tomtägare som kan bli betalningsskyldiga när gator anläggs samt nya genomfarter. Vi har fortlöpande kontakter med våra Följande ledamöter kvarstår på ett år Sten Jansson, Markus Malm, Johan Ohlsén Valberedning Bosse Nordberg, omval grannföreningar för att vi tillsammans ska kunna agera vid behov. Vi har haft besök, på några av våra möten, av beslutsfattare inom Huddinge kommun. Vi har då haft möjlighet att diskutera olika frågor som berör vårt område. Styrelsen kommer under 2009 aktivt arbeta med frågor som berör och engagerar men också bevaka medlemmarnas intresse i plan och byggfrågor samt hålla de boende i Fullersta informerade vad som händer i området. Styrelsen vill tacka alla medarbetare och engagerade medlemmar som bidragit under det gångna året. Fullersta Styrelsen för Fullersta Fastighetsägareförening

3 Ordföranden har ordet Den 23 april är det årsmöte i FFF och tänk er att det har varit 89 årsmöten före detta. Man riktigt känner historiens vingslag. När man läser resumén över Fullersta fasighetsägares många problem som har varit genom åren så förstår man hur viktig vår förening har varit. Det konstiga är att det fortfarande finns stora problem. Det är väldigt svårt att få gehör för oss boende i Fullersta gentemot myndigheternas många idéer. Politikerna som vi valt ska väl vara våra ombud, såvitt jag förstår, och då kan man väl begära att dom i alla fall lyssnar på oss och gärna samarbetar. Kallas visst demokrati... Vi har ett problem framför oss som gäller sophanteringen och som verkar föråldrad och helt ogenomtänkt. Den kommer inte att fungera och det handlar bara om komersiellt tänkande, av en komersiell styrelse i FTI, istället för miljötänkande. Miljön som vi alla ska leva i och som vi är beroende av. Man måste få människorna med sig i så viktiga beslut som den om vår miljö för att det ska fungera. Alla måste sträva mot samma mål! Kanske något att tänka på för våra politiker. Vi kommer att tillsammans med andra föreningar återkomma om detta. I detta nummer har vi tyvärr inte fått plats med barnsidan på grund av att mycket text ska med för vårt årsmöte och jubileum. Men skicka gärna in teckningar eller annat kul för till hösten kommer barnsidan tillbaka. En annan viktig uppgift i vårt område är att starta upp Grannsamverkan, som vi upprepar i nästan varje nummer. Det är klart bevisat genom statistik att där Grannsamverkan finns har inbrotten minskat med ca 70%. Varför inte ta kontakt med våra representanter i FFF så hjälper dom dig och dina grannar igång, innan inbrottet har skett. Observera att det kostar ingenting. Vi ses i Folkets hus i Huddinge centrum där vi har årsmötet denna gång och så önskar jag alla en skön vår så att vi snart kan ta fram grillen i vårsolen. Eldning av vedartat trädgårdsavfall vecka 16 STYRELSE- FÖRTECKNING 2008 Ordförande Sture Moberg Backvägen Vice ordförande Katja Epple-Pålsson Ringvägen Sekreterare Johan Ohlsén Fågelsångsvägen Kassör Sten Jansson Vistavägen Klubbmästare Markus Malm Ekvägen Ledamöter Siv Pettersson Anders Klockares väg Inger Falk Majgårdsvägen Suppleanter Olle Lundström Kolonivägen Yngve Pettersson Anders Klockares väg Guy Sundqvist Solhemsvägen Revisorer Olav Wäppling Stenmovägen Lennart Pettersson Anders Klockares väg Redaktionskommitté Sture Moberg Backvägen Bo Nordberg Katja Epple-Pålsson Yngve Pettersson Inger Falk FULLERSTA FASTIGHETS FORUM Ansvarig utgivare: Johan Ohlsén Utgivningsbevis nr Organ för Fullersta Fastighetsägareförening Utgivningsplan: Fyra ordinarie nr per år - april, juni, okt, dec. Upplaga: cirka ex Redaktion/Produktion: Sture Moberg Backvägen 7, HUDDINGE Redaktionen svarar ej för insänt ej beställt material. Insändare Redaktionen förbehåller sig rätten att inte publicera insändare, samt rätten att korta ner/redigera insänt material. Annonser Annonsera i FFF! För närmare information - kontakta redaktionen. Helsida sv/vit 1 500:- Baksidan sv/vit 2 000:- Halvsida sv/vit 800:- 1/4 sida sv/vit 500:- 1/12 sv/vit 400:- Färg dubbla priset. FULLERSTA FASTIGHETS- ÄGAREFÖRENING Etablerad 1919 Vistavägen HUDDINGE Plusgiro Cirka medlemshushåll. E-post: Årsavgift 90 kronor Medlemsavgiften betalas på postgiro eller kontant direkt på årsmötet, där du också får ditt medlemskort. Ange avsändare tydligt. Festkommité: Markus Malm (sammankallande) Inköpskommitté Sven Ljungberg (sammankallande) Stadsplanekommitté Olle Lundström (sammankallande) Kommitté för information och historik Katja Epple-Pålsson Yngve Pettersson Bo Nordberg Grannsamverkan Inger Falk Guy Sundqvist Natur- och trädgårdskommittén Inger Falk FFFs hemsida Yngve Pettersson e-post: Valberedning Bo Nordberg Utgivningsplan och manusstopp Nr 1 mars/april Manusstopp 15 februari Nr 2 juni Manusstopp 30 april Nr 3 oktober Manusstopp 1 september Nr 4 december Manusstopp 15 november 3

4 4

5 Stora förändringar i vårt frilufts - och kulturlandskap Visste du att det skall byggas en motorväg (väg 259) i Glömstadalen från Flemingsberg till Masmo??. Här har Vägverket valt att trafiken skall ledas på en motorväg ovan jord istället för i tunnel. Andra vägprojekt i regionen har Vägverket (staten) beslutat att vägarna skall ledas i tunnel. (Jmfr., Förbifart Stockholm, Norra Länken och den färdiga Söderledstunneln). Vägen genom Glömstadalen från Flemingsberg föreslås få fyra körfält mellan Huddingevägen (väg 226) och E4/E20. Befintliga vandringsleder och strövstigar som berörs byggs om och kompletteras. För delen mellan Masmo och E4/ E20, den så kallade Masmolänken, föreslås en tunnel under Masmoberget med en ny trafikplats vid E4/E20. Den planerade motorvägen i Glömstaområdet (se området mellan de svarta kryssen) medför en påtaglig skada för det nuvarande friluftslivet och kulturlandskapet för många av FFFs medlemmar framförallt för boende i närområdet av den planerade motorvägen. Förslaget innebär att skogsmark tas i anspråk. Även en hel del jordbruksmark kommer att tas i anspråk, framför allt i Glömstadalen. I anspråktagandet och uppsplittringen av den odlade marken samt den ökade barriäreffekten riskerar att påverka förutsättningarna för brukandet av marken negativt. Påverkan på landskapsbilden kommer att Källa: Vägverket, Huddinge Kommun bli stor. Värdefulla kulturlandskap kommer att påverkas negativt. Vägen innebär en starkt ökad barriär framför allt för djur och växter. Som medlem i FFF och särskilt du som bor nära den planerade 4-filiga motorvägen (på sträckan mellan det vita pilarna) uppmanas att ta del av information från Vägverket och Huddinge kommun. Du som vill att den planerade motorvägen förläggs i tunnel hela sträckan istället för ovan jord, kontakta eller skriv till beslutsfattarna på Vägverket och Samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge Kommun för en ändring av planerna. Var med och påverka!!!! Vägverkets hemsida: page aspx Kommunens hemsida: page aspx 5

6 Protokoll från årsmöte 2008 Fullersta Fastighetsägareförenings årsmöte i Källbrinksskolans matsal, den 9 april Mötets öppnande Föreningens ordförande, Sture Moberg, förklarade mötet öppna och hälsade de omkring 40 närvarande medlemmarna välkomna. 2 Årsmötets behöriga utlysande Konstaterades att samtliga hushåll i Fullersta fått föreningens tidning där kallelse till årsmötet publicerats. Mötet förklarades behörigen utlyst. 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet Nominerades Ellert Ström till ordförande för mötet samt Charlotte Livbom till sekreterare. Mötet beslöt välja Ellert Ström och Charlotte Livbom enligt ovan. 4 Fastställande av dagordning Förslag till dagordning för mötet fanns publicerat i föreningens tidning. Mötet beslöt fastställa föreslagen dagordning. 5 Val av justeringsmän Nominerades Bo Nordberg och Gunnel Twengström att justera årsmötesprotokollet. Mötet beslöt välja Bo Nordberg och Gunnel Twengström enligt ovan. 6 Föregående årsmötesprotokoll Föregående årsmötesprotokoll fanns publicerat i föreningens tidning. Mötet beslöt godkänna föregående årsmötesprotokoll. 7 Styrelsens verksamhetsberättelse Sture Moberg föredrog kort styrelsens verksamhetsberättelse, vilken också publicerats i föreningens tidning. Redogörelse lämnades rörande medlemsstatistik, aktiviteter, styrelsens sammanträden, grannsamverkan, etc. Mötet beslöt godkänna verksamhetsberättelsen. 8 Revisorernas berättelse Mötets ordförande Ellert Ström föredrog i korta drag föreningens resultat- och balansräkning. Föreningsrevisorn Lennart Pettersson redogjorde för revisorernas arbete och förklarade att ingenting fanns att anmärka på. Lennart Petterson konstaterade att föreningen har god ekonomi, men ifrågasatte nyttan med att ha så pass mycket kapital på banken. Mötet beslöt godkänna revisorernas berättelse. 9 Ansvarsfrihet för styrelsen Revisorerna hemställde om att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Mötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 10 Rapporter Sture Moberg informerade om styrelsens avsikt att sponsra Huddinge AIS med kronor. Mötet beslöt godkänna rapporten och bevilja bidraget. 11 Beslut om årsavgift Sture Moberg presenterade styrelsens förslag på höjning av medlemsavgiften till 90 kronor. Höjningen motiverades med att man har för avsikt att inför föreningens 90-årsjubileum ha diverse aktiviteter och ge ut ett tjockare nummer av föreningens tidning, att man önskar medel att utöka samarbetet med andra föreningar, att man önskar få möjlighet att köpa artiklar och bilder till tidningen samt ha en ekonomisk buffert för juridiskt hjälp och liknande vid behov, att man önskar höja styrelsearvodena samt att man kommer att behöva trycka större upplagor av tidningen då Vistaberg bebyggs och antalet hushåll 6 ökar. Han förklarade att omgivande föreningar har 90 kronor i medlemsavgift som lägst. Mötet beslöt godkänna en höjning av medlemsavgiften till 90 kronor. 12 Arvode till styrelse, revisorer, inköps- och festkommitté Sture Moberg presenterade styrelsens förslag att få sätta av kronor till styrelsen att fördela på arvoden, tryck av tröjor samt diverse trivselhöjande åtgärder och aktiviteter. En medlem ställde frågan hur många personer som ingår i styrelsen och fick svaret att det är tolv personer. Mötet beslöt godkänna att kronor av föreningens medel årligen avsätts till styrelsen att fördela. 13 Val av styrelse Ordförande Sture Moberg (omval) Styrelseledamöter Sten Jansson (omval) Markus Malm (omval) Johan Olsén (nyval) Styrelsesuppleanter Olle Lundström (omval) Yngve Pettersson (omval) Guy Sundqvist (omval) Revisorer Olav Wäppling (omval) Lennart Pettersson (omval) Revisorssuppleanter Ulf Lund (omval) Roger Johansson (omval) Ombud till folkets hus Sten Jansson Markus Malm Yngve Pettersson (Ledamöterna Siv Pettersson, Inger Falk och Katja Epple-Pålsson har ytterligare ett år kvar av sin mandatperiod). Valberedning Bosse Nordberg (omval) Mötet beslöt godkänna valberedningens förslag enligt ovan.

7 14 Ordet är fritt Sture Moberg avtackade Östen Andersson, som flyttat från Fullersta, för hans arbete i styrelsen. Olav Wäppling informerade om kommunens dåliga klottersanering i Fullersta. Sanering sker inte inom utlovad tid i området. Gunnel Twengström pekade på problemet med det ökade trycket på kollektivtrafiken när Vistaberg byggs ut. Påpekades att även Tullinge flygfält kommer att medföra fler resande. Bo Nordberg informerade om att Paradisgaraget i Huddinge C byggs ut liksom parkeringarna vid Stockholm Sys/Flemingsberg och uppmanade alla, inte bara föreningen, att ställa krav på planering för att klara av ökningen. En medlem undrade vad det innebär att föreningen är remissinstans för kommunen. Bo Nordberg förklarade att föreningen får planer från kommunen att yttra sig över. En diskussion uppstod om problemen med att man inte alltid får handlingarna. En medlem undrade var ansvaret för vildväxta häckar och skymda korsningar ligger och fick svaret att det ligger hos fastighetsägaren. Ellert Ström informerade allmänt om möjligheten att lämna in medborgarförslag till kommunen och i aktuella fall även till landstinget. Han informerade också att kommunen inte längre automatiskt skickar alla planer, utan bara de som bedöms viktiga varför man mer aktivt måste söka information själv. Sture Moberg uttryckte också oro över att kanske missa information och möjlighet att påverka. En medlem tipsade om kommunens demokratiforum som är öppet för alla. Bo Nordberg aktualiserade frågan om lösspringande hundar i kommunen vilket ställer till problem för djurlivet. 15 Kaffepaus 16 Information från gatuchef Annika Feychting Annika Feychting ( AF ) informerade i korthet om uttag av gatukostnader. Hon redogjorde också för kommande åtgärder bl a på Åvägen- Källbrinksvägen, Norrängsvägen- Kyrkängsvägen och Norrängsvägen vid Almvägen. Hon informerade också om Södertörnsleden. En diskussion rörande Rosenhillsvägen uppstod då boende där fått nya problem då vägen öppnats för trafik, bl a föreslogs en trafikmätning. AF lovade att ta med sig frågan tillbaka till kommunen och titta på den igen. Diskussioner fördes om trafiken på Vistavägen (vilken kommunen just nu ser över), trafiksituationen på Åvägen och om bullerplank längs järnvägen (frågan konstaterades ägs av Vägverket). Konstaterades att snöröjningen i år inte fungerat tillfredsställande. Vad gäller problemet med remisser till föreningen föreslog AF att kommunen har möten med föreningarna rörande planförslag. 17 Dragning i närvarolotteriet Fågelholkar skänkta av Ingvar Hallström lottades ut bland närvarande mötesdeltagare. 18 Avslutning Ordförande Ellert Ström tackade de närvarande för deras medverkan och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet: Charlotte Livbom Justeras: Ellert Ström Bo Nordberg Gunnel Twengström Styrelsen 2008 Överst från vänster Guy Sundqvist Siv Pettersson Sture Moberg Inger Falk Katja Epple-Pålsson Yngve Pettersson Foto: Yngve Pettersson Nederst från vänster: Markus Malm Olle Lundström Johan Ohlsén Sten Jansson 7

8 Second Hand...i mer än 30 år! Välkommen till Annorlunda Ting! 1975 öppnade vi vår affär och har under åren som gått mött åtskilliga barnföräldrar som uttryckt stor tacksamhet för vårt breda utbud av prisvärda andrahandskläder och skor, stövlar, pjäxor, skridskor, hockeyprylar, hjälmar, babyartiklar, leksaker, spel etc....kom in och fynda, och håll utgifterna nere!! Annorlunda Ting, Lönnvägen 14, Tel Öppettider Onsdagar Torsdagar Fredagar en butik, som också är en idé! Etabl Det är vi som är Bygg Järn Färg Huddinge Djupåsv. 8 TEL Öppettider: Vard 7-19 lör Sön stängt 8

9 Vill du ha ditt namn på äpplet? Visst vore det roligt att ha sitt namn i skalet på ett egenodlat äpple. Kanske att ge bort som present eller varför inte bara att skryta med. Prova nu i vår! Först måste du ta bort karten så att ditt äpple växer ljust och helt fritt. Fäst därefter en papperspåse runt karten.inget blad får finnas med i påsen. Använd inte en påse av plast. Äpplet skall sedan växa till full storlek i ca 4-6 veckor.titta på dom andra frukterna på ditt träd så att du vet när ditt äpple i påsen är fullväxt. För att ditt äpple i påsen skall återanpassas till ljuset så måste detta ske i etapper. Detta tar fem dagar.först öppnar du påsen nertill och ett FFF Foto: Yngve Pettersson par dagar senare river du påsen i breda remsor upp mot stjälken på äpplet. sedan viks remsorna utåt så att dom strålar som en sol runt ditt äpple. Efter ca fem dagar avlägsnas påsen och schablonen med ditt namn klistras på äpplet med hjälp av gelantin. Observera att äpplet nu måste ha full storlek annars blir bilden oskarp.då gelantinet är fingervarmt penslar man det på frukten.schablonen klistras på omedelbart.stryk en omgång gelantin ovanpå schablonen för att forma den kring äpplets rundning. Sug bort överflödigt gelantin och tryck bilden på plats. Tag hjälp av en lätt fuktad svamp. Låt torka. När äpplet är rött och moget skördas det och vår schablon tvättas försiktigt bort under rinnande cirka fyrtiofemgradigt vatten.kvar på vårt äpple blir ditt namn som framträder mot äpplets röda skal. Lycka till! Inger Falk FFF-INSÄNDAREN Skriv till FFForum, Backvägen 7, Huddinge eller skicka via e-post till du skriva under signatur så går det bra, men daktionen måste ha ditt namn för att kunna ta in din insändare. Redaktionen förbehåller sig rätten att vägra införande eller redigera insänt material. Jag fick en otrevlig julklapp i brevlådan från SRV återvinning AB under julhelgen. Ett brev där man talade om, att från och med nu fick jag inte slänga mina tomma konservburkar i tunnan för obrännbart, utan där fick bara kastas porslin, keramik och metall!. Va...innehåller inte mina plåtburkar metall? Konservburkarna ska enligt brevet, tillsammans med mjukplast av mig köras till återvinningsstation och där slängas i en gemensam behållare! Vad är detta för sopsortering? Vad ska jag nu ha obrännbartunnan till? Jag slår praktiskt taget aldrig sönder varken porslin eller keramik. Man kan ju tycka att denna försämrade service borde ge sänkt taxa. Ingalunda! I stället höjs taxan med ca 3% och hämtningstillfällena minskas! SRV:s renhållningsstrategi börjar likna rena löjan. Hur vettigt kan det vara ur klimat- och miljösynpunkt att alla ska åka bil till miljöstationerna istället för en gas- eller rapsoljedriven lastbil åker runt och samlar upp vid tomtgränsen? Miljö...förresten? Alla som sett miljön runt de överfulla och dåligt tömda återvinningsstationerna har nog svårt att uppleva detta som miljövänligt. Ett till exempel på inkonsekvens: För ca 10 år sedan fick hushållen möjlighet att samla komposterbart hushållsavfall i särskilda påsar och behållare i sin soptunna. Avfallet användes senare till användbar biogas på soptippen. Detta fungerade alldeles utmärkt och alla var glada. Sopmängden minskade och de som deltog upplevde att man gjorde en värdefull insats för klimat och miljö. Plötsligt togs detta bort och allt återgick till det gamla. Nu... (sent ska syndaren vakna)...har man kommit fram till att biogas är framtiden och att projektet skall startas på nytt. Bristen på framsynthet är beklämmande hos SRV. Jag anmodar FFF att tillsammans med övriga villaföreningar i Huddinge försöka påverka de ansvariga för denna soppa att ordna renhållningen med sunt förnuft och på ett servicemässigt och miljövänligt sätt, annars är väl risken att vi alla i framtiden ska ta våra hushållssopor på bussen till Flemingsbergsanläggningen för att slänga dem där. Fast med bibehållen renhållningstaxa! Bengt O. Vi ska tillsammans med de andra föreningarna i Huddinge ta reda på vilka politiker som är med och beslutar om denna miljöåtgärd och återkomma med besked till våra medlemmar. Kan vara bra att veta. 9

10 Hur känner du igen en stroke? Under en grillfest snubblade en deltagare och föll mjukt till marken. Hon försäkrade att hon mådde bra (de andra var redan färdiga att kalla på ambulans) och att hon bara snubblat på en stenplatta för att hon hade nya skor. Vännerna hjälpte upp henne och gav henne en ny tallrik mat - hon verkade något yr, men bestämde sig för att fortsätta som om inget hänt. Senare ringde hennes man till vännerna och berättade att hon förts till sjukhus - kl em avled hon. Hon hade drabbats av en hjärnblödning under grillfesten. Om hennes man och vännerna hade vetat hur man diagnosticerar en hjärnblödning, hade hon kanske ännu varit i livet. Att bota en hjärnblödning eller stroke En neurolog bekräftar att om man ringer honom inom de första tre timmarna så kan man bota helt effekten av en hjärnblödning eller propp, s k stroke. Han säger att konsten är att känna igen symtomerna och göra en enkel diagnos inom dessa tre timmar. Hur känner man igen en stroke Ofta är det svårt att känna igen symtomen av en hjärnblödning eller propp i hjärnan. Tyvärr kan bristen på kunskap visa sig fatal. Offret kan komma att lida av hjärnskador om vännerna inte lyckas känna igen symtomerna av en stroke Läkarna har upptäckt att en grupp lekmän kan identifiera symtom som svaghet i ansiktsmusklerna, svaghet i armar och talsvårigheter, vädjar till allmänheten att lära sig dessa tre steg. En vidare användning av dessa steg kan möjliggöra en snabb diagnos och behandling av stroke och undvika hjärnskador Läkarna har enats om en metod att känna igen en stroke genom tre enkla frågor: 1 Be patienten att le. 2 Be patienten att lyfta upp båda armarna. 3 Be patienten att säga en enkel mening, sammanhängande, till exempel Idag skiner solen Om hon/han har svårigheter med någon av de tre uppgifterna, tillkalla genast läkare och ambulans, ring 112 och beskriv symtomerna. Artikel publicerad i Journal of General Hospital Rochester Allt inom trädgård. Skötsel och anläggning Medlemmar i Fullersta Fastighetsägareförening erbjuds 10% rabatt på beskärning under Dränering av husgrunder och tomtmark. Alltid gratis besiktning och offert. Påminnelse! Fr o m 2009 finns i många fall möjlighet till skattereduktion, antingen genom skattereduktion för hushållsnära tjänster eller med det nya ROT-avdraget. Ring eller e-posta Din Doktor Heikki Thrane Salovaara har öppnat sin läkarmottagning i Huddinge, Fullersta. Spec. Allmänmedicin, företagshälsovård. Ansluten till försäkringskassan, frikort gäller. Besök enligt överenskommelse. Telefon Enskild firma. Innehar F-skatt. Etablerad i söderort sedan

11 Hur känner du igen en hjärtattack? Ponera att klockan är och du kör hem, ensam naturligtvis, efter en osedvanligt arbetsam dag på jobbet. Du är riktigt trött och frustrerad och plötsligt känner du en stark smärta i bröstet. Smärtan börjar stråla ut i din arm och upp i din käke. Du är mindre än en mil från det sjukhus som ligger närmast där du bor. Tyvärr vet du inte om du kommer att kunna klara av att åka så långt. Du har gått livräddningskursen, men ingen lärde dig hur du kan livrädda dig själv. Vad gör man? Har man någon chans att överleva en hjärtattack när man är ensam? Eftersom många är ensamma när de får en hjärtattack och är utan hjälp så har många personer, vars hjärta slår felaktigt och börjar känna sig yr, endast ca 10 sekunder på sig innan man förlorar medvetandet. Djupa andetag för ner syre i lungorna och hoströrelser kramar hjärtat och håller blodet i cirkulation. Det kramande trycket på hjärtat hjälper hjärtat att återfå normal rytm. På detta sätt kan hjärtattackoffer ta sig till ett sjukhus Enligt Gunilla Forssell på Karolinska universitetssjukhuset är det tämligen svårt i praktiken: - Men är man i det läget att man får en hjärtattack ensam så är det ju inte fel att försöka följa det. Men mer än ett par kraftiga hostningar lyckas man nog inte prestera om man samtidigt har en svår smärta eller mår dåligt i övrigt - det låter nästan utopiskt, säger hon. Men har man tur så räcker det. Men ofta känns inte en hjärtattack så tydligt med smärta, särskilt inte hos kvinnor. Där kan det snarare handla om att man känner sig allmänt dålig, yr eller illamående, berättar hon. Men får man en hjärtklappningsattack kan det vara ett tecken, och vid godartade sådana finns en gammal beprövad metod där man drar in luft och krystar. Enligt Gunilla Forssell kan de nya råden vara något motsvarande. Hennes slutsats är att det inte är fel att följa råden, men det är liten chans att de hjälper. Du får en stark smärta i bröstet, smärtan börjar stråla ut i din arm och upp i din käke Få inte panik men börja hosta upprepade gånger och mycket kraftigt. Ett djupt andetag skall tas före varje hostning. Hostningen måste vara djup och så lång som möjligt, på samma sätt som när man försöker få upp slem från lungorna. Ett andetag och hostning måste upprepas hela tiden, ungefär varannan sekund utan uppehåll till dess att hjälp anländer eller till dess att hjärtat känns som om det slår normalt igen. Artikel publicerad i Journal of General Hospital Rochester nr 240 Specialitet: Grundisoleringar/Dräneringar mot fukt i husgrunder, samt stenspräckning Problem med berg och sten? Vi spräcker berg, sten och betong! Thomas Glaad AB är ett trädgårds- och markanläggningsföretag med specialisering på villor och villaträdgårdar. Vi utför följande: Fuktisoleringar/dräneringar mot fukt i husgrunder, alla typer av gräv- och schaktarbeten samt grundläggningar. Byte av vatten och avlopp Tomtplaneringar, trädgårdsanläggningar, trädfällning, färdiga gräsmattor, nyanläggningar, plattsättning, stödmurar, stenläggning m.m. Mark-, trädgårds-, hus- och gräsunderhåll Snöröjning - maskinellt samt handskottning, sandsopning, sandning m.m. Spräcker sten, berg och betong In- och utvändig målning Ring för gratis kostnadsförslag: Medlemmar i Fullersta fastighetsägareförening erhåller 5 % rabatt på utförda arbeten Solhemsvägen 25 A Tel/Fax Huddinge Innehar F-skatt och Mobil Hemsida: Ansvarsförsäkring 11

12 Hundbajsproblem! Tänk om vi hundägare, tillsammans, skulle försöka skärpa oss och ta upp bajset efter våra hundar. Alla hundägare och icke hundägare kan bidra till ett bajsfritt Fullersta genom att t.ex. upplåta sina soptunnor! Jag är ute varje dag och går med min hund. Hundarna gör sina behov där det passar dom, och sen är det upp till oss ägare att plocka upp vilket tyvärr alla inte gör. Jag förstår folk som klagar. Kommunen försöker hjälpa till genom att sätta upp speciella stolpar med papperskorg i parkerna. Stolparna är markerade med ett H, och det finns bajspåsar att hämta i en hållare på stolpen ifall någon glömt att ta med. Ja! Du får slänga hundbajset här. Tyvärr så såg jag denna lilla bajshög bara 25 meter från just en sådan stolpe, helt oacceptabelt! Man får hoppas att matte eller husse inte såg när det skedde annars är det rent ut sagt, för djävligt och riktigt svinaktigt! Barnen leker i parken varje dag och trevligare miljö tycker jag våra barn är värda. På gatorna är det väldigt långt mellan papperskorgarna och det är inte så trevligt att gå omkring med en bajspåse i handen tills man kommer hem. FFF har en idé om att alla som tycker att det är okey för hundägarna att slänga sina påsar där, sätter en JA-lapp på sin soptunna. Tyvärr har FFF inte råd med att trycka upp klisterdekaler och bifoga med tidningen. Vi gör ett försök att trycka en i tidningen och Foto: Sture Moberg be er klippa ut den och tejpa fast den på ert sopkärl. Tänk om vi Fullerstabor kunde hjälpa till med att få vår kommundel fri från hundbajs. Det är kanske så enkelt som att vi tillåter hundägare att kasta den lilla påsen i närmaste soptunna. Vad skönt det skulle vara att slippa all hundbajs när snön börjar smälta och våren är i antågande. Hjälp oss med detta så kanske vi alla kan njuta av en fräschare miljö i vårt Fullersta. Tack för hjälpen! FFFs second-hand Foto: Katja Epple-Pålsson Kom och fynda! Den 28 mars organiserade FFF för 8:e gången sin mycket populära klädbytardag. Den har blivit en kär tradition med många trogna besökare som kommer för att fynda bland alla de olika barnprylarna som finns och det har varit en lång kö till bordsuthyrningen. Hur fungerar FFF s klädbytardag? Du hyr ett bord och sköter själv din försäljning som på loppmarknaden. Men observera att försäljning är bara tillåten för privatpersoner och prylarna du säljer behöver ha barn- eller ungdomsanknytning. Har du blivit nyfiken? Då är du mycket välkommen att titta in i höst och se hur vi har det. Inbjudan till höstens klädbytardag kommer, som vanligt, delas ut i din brevlåda. Har du interesse att hyra ett försäljningsbord? Kontakta oss på Foto: Katja Epple-Pålsson 12

13 Skall ni sälja eller köpa inom Huddinge? Vi ger er en trygg och professionell mäklartjänst. Huddingekontoret: Lars Dawrin, Marketta Thureson, Frida Nygren, Markus Helin, Björn Nygren, Monica Ryberg, Krister Florin, Marina Jaldefors och Maria Stenermark Kontakta oss i vår bobutik Häradsvägen E-post: 13

14 Radonproblem? Lagen om energideklaration gäller din villa och att det ska upprättats en energideklaration av en oberoende expert som besiktigat din byggnad. Deklarationen ska finnas vid försäljning och nyproduktion och i denna anges bl a radonhalten i fastigheten. Detta började gälla från 1 januari Samhällsbyggnadsnämnden utövar tillsynen i Huddinge kommun över att berörda ägare till byggnader fullgör sina skyldigheter. Vad är då radon? Kan radonet vara ett problem? Vad är radon? Radon är en radioaktiv gas som näst efter tobaksrökning är den vanligaste orsaken till lungcancer. Radon och andra grundämnen som bildas i radioaktiva sönderfallsserier avger joniserande strålning som kan orsaka cancer hos människan. Radon varken luktar eller syns. Det enda sättet att upptäcka det är genom mätning. Radon i bostaden svarar för i snitt cirka hälften av den totala stråldosen som är drygt 4,5 millisievert per person och år (källa: Statens Strålskyddsinstitut). Radon i mark, vatten och byggnadsmaterial Radon i inomhusluft kan komma från mark, vatten eller från byggnadsmaterial. Några faktorer som påverkar radonhalten är: mängden markluft som läcker in i sprickor och andra otätheter i grund, golv, väggar eller vid röroch ledningsgenomföringar. Mängden blå lättbetong i byggnaden och var i bostaden den förekommer Halten radon som ev avges från vatten till inomhusluften Effektivitetsgraden på byggnadens ventilation Radongasen som stiger uppåt fångas in mellan grundmurar samt bottenplatta och tränger in i bostaden via porer och sprickor Nästan all mark innehåller radon som utgör en risk för förhöjda radonhalter inomhus. Hälsorisker Alla typer av strålning från radioaktiva ämnen medför risk för skador på människor och andra levande organismer, även vid låga doser. Något tröskelvärde, det vill säga en stråldos som är så låg att den inte orsakar skador, har inte kunnat identifierats. Lungcancer tillhör de sjukdomar som har sämst prognos. Gränsvärden Fastighetsägaren har enligt miljöbalken ansvaret att undanröja risker för olägenhet för människors hälsa i inomhusmiljön. Den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskydd (miljönämnden) har ansvaret för den operativa tillsynen av hälsoskyddsfrågor. Radon inomhus är ett exempel på en hälsoskyddsfråga som kan innebära en olägenhet för människors hälsa. Socialstyrelsen har därför fastställt ett riktvärde för radon i inomhusmiljön. Riktvärdet som gäller i bostäder och allmänna lokaler har sänkts från 400 Bq/m³ till 200Bq/m³ från och med 9 juli Hur mäter man radon? Radonhalten inomhus mäts med hjälp av spårfilmsdosor. Under mätningen kommer radon in i dosorna via en luftspalt. De alfapartiklar som bildas när radonet sönderfaller i dosan orsakar små skador, spår, på spårfilmen. Antalet spår är ett mått på radonhalten i det utrymme där dosan varit placerad. Radon mäts under eldningssäsongen För bestämning av årsmedelvärde krävs enligt Statens Strålskyddsinstitut en mättid om minst två månader och mätningen skall utföras inom eldningssäsongen (1 oktober 31 april). Detta ger ett resultat som kan jämföras med rikt eller gränsvärden. Mätning i ouppvärmda bostäder kan inte ligga till grund för uppskattning av årsmedelvärde. 14

15 Nr 0000 Fullersta Fastighetsägare Förening Har du blivit- eller är fastighetsägare är du välkommen som medlem i FFF. Avgiften är bara 90 kronor per år! Namn År 2009 Välkommen till ett nytt FFF-år Tillsammans blir vi starkare och kan påverka myndigheter och beslutsfattare. Vi fortsätter att kämpa för att vår boendemiljö ska bli så bra som möjligt och att vi ska kunna trivas i vårt Fullersta/Vistaberg. Att vara medlem i Fullersta Fastighetsägare Förening är inte bara en kostnad utan en trygghet för våra medlemmar. FFF är en opolitisk intresseorganisation för boende i Fullersta/Vistaberg. Vi följer med vad som händer i vår kommundel och tycker till och agerar i medlemmarnas intresse. Vi är remissinstans i ärenden som berör vårt område och har täta kontakter med ansvariga politiker och tjänstemän i kommunen. FFF hjälper till att föra fram dina åsikter till rätt instans och vi kan med hela vår föreningstyngd ställa oss bakom enskilda medlemmars skrivelser i olika frågor. Vi har vår tidning FFForum där vi informerar, påverkar och håller kontakten med våra medlemmar. Tidningen trycks i en upplaga av 2700 exemplar och beräknas läsas av ca 8000 personer. Upplagan går även till myndigheter och beslutsfattare så insändare är också ett sätt att tala om vad vi tycker. Du som är medlem och är med och påverkar, kan hjälpa oss att bli ännu starkare om vi blir fler, så prata med din granne och tala om att vi finns till för våra medlemmar. Tveka inte, gör som ca 1400 andra Fullerstabor, gå med i vår förening, det kostar bara 90 kronor per år! Med vänlig hälsning Styrelsen Så här gör du enklast för att bli medlem! Sätt in 90 kronor på plusgiro och ange ditt namn och adress så sänder vi över ditt medlemskort. 15

16 J u b i l e u m Nittio år med FFF Fullersta Fastighetsägareförening firar i år sitt 90-årsjubileum. De flesta av styrelseprotokollen finns kvar och det är en intressant upplevelse att gå igenom nio decenniers verksamhet. Vi ska med hjälp av Rolf Hjerters tillbakablick vid 75-årsjubiléet och med Bengt Olof Larssons tillbakablickar för de senaste femton åren göra en resummé över de gångna nittio åren. Tack Huddinge Hembygdsförening för hjälp med bilder. Sammanställt av Sture Moberg. En gammal anteckningsbok med svarta pärmar kom plötsligt fram ur någons gömmor. Jag fick låna boken och började att läsa den en kväll. Det blev sent, för jag kunde inte sluta förrän jag läst den från pärm till pärm. Boken är skriven med bläck och man kan se hur stålpennan skvätt iväg några oavsiktliga stänk här och där. Ett stycke kulturhistoria Anteckningsboken som jag fått tag på var ingen mindre än en återfunnen protokollbok över styrelsesammanträden för Fullersta Fastighetsägareförening för åren 1919 till Den innehåller ett stycke kulturhistoria från Fullerstas mest intensiva nybyggarperiod. Här får man kontakt med problem som t ex väghållning, postföring, sotning och renhållning. Man får läsa om den kooperativa starten, egnahems- och Folkets Husrörelsen mm. Man kan också läsa mellan raderna hur konjunkturerna växlat från optimism under åren efter det första världskriget fram till de dåliga tiderna som började under den senare hälften av 20-talet. Fullersta exploateras Bakgrunden till att föreningen bildades sammanhänger med den kraftiga exploateringen av Fullerstas gamla jordbruksmark, som skedde i början av 1900-talet. Lantbruket som dominerat under århundraden, upphörde strax efter sekelskiftet. Det föll på den siste patronen Carl Lindells lott, att avveckla det jordbruk, som patronen Pehr 16

17 Fullerta gårds ladugård vid Fullersta Park under 1800-talet så effektivt hade byggt upp. Redan 1902 ville han börja sälja ut tomter kring järnvägen och stationen. Andra tog över exploateringen År 1911 försäljs allt som då var kvar av Fullerstas ägor. När protokollboken börjar, år 1919, ägs marken av Fullersta AB och i mitten på 1920-talet sker ägarbyte till AB Upplandshem. Man anlägger vägar, styckar upp och säljer tomter. De flesta villorna byggs under åren 1917 till Man kan kanske säga att det är den första gröna vågen som kommer. Många är från Stockholm. Dålig kommunal service Centralt ordnat vatten och avlopp finns inte. Kommunen står inte heller rustad för att ta tag i problemen. Ett Municipalsamhälle bildas först 1923 för att administrera samhällsservicen. Det är därför både praktiskt, för att inte säga nödvändigt, att villaägarna bildar en fastighetsägareförening för att hantera angelägna gemensamma ärenden. Så skedde ju också bl a i Stuvsta och Snättringe där man hade likartade förhållanden. Av protokollboken att döma ver- Första kända protokollet Protokoll fördt vid Styrelsesammanträdet den 27 april 1919 hos Herr A. Lantz i Huddinge. 1 Mötet öppnades av ordföranden Herr A. Lundgren. Styrelsen konstituerade sig på följande sätt: Ordf A. Lundgren, vice Ordf Andersson, Sekreterare J. Johansson, vice Sekr Pettersson, Kassör A. Lantz. 2 Herr Lundgren meddelade att han sänt en skrivelse till Kongl Majestätet att beakta vid den nya egnahemslagens utarbetande och beslutade styrelsen att även sända en liknande skrivelse till Soc. dem. riksdagsgruppen. kar det ha varit handlingskraftiga män som satt i styrelsen. En av dem var redaktör Alexander Lundgren. Han blev rikskänd genom sina insatser för svensk biodling. Gamla Fullerstabor vet säkert att han, Bikung- 3 Undertecknad föreslog att ingå till AB Fullersta med en begäran att bolaget utfärdar ett gåvobrev på vägarna till fastighetsägareföreningen, samt om upplåtning av en tomt för föreningens ändamål. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. 4 Vidare föreslog undertecknad att styrelsen upptar frågan angående anskaffande av gödsel samt kalk, grus och cement till dem av föreningens medlemmar som så önskar. Frågan bordlades. Som intet vidare förelag till behandling avslöts mötet. Vid protokollet Julius Johansson Justeradt d./ A Lundgren 17

18 en bodda på tomtägan Björksta, Fullerstavägen 6, där brädgården låg tills för några år sedan då väg 226 fick ändrad sträckning. FFF äldre än 90 år? En intressant iakttagelse man kan dra av protokollet är att mötet inte verkar vara det första. Ordföranden var ju redan etablerad när mötet började och man diskuterade inga stadgar. Visserligen konstituerade sig styrelsen, men det gjorde man också i fortsättningen efter varje årsmöte. Det är tänkbart, för att inte säga troligt, att FFF bildades redan något år före Något belägg för detta har inte gått att finna. Det saknas även protokoll för åren mellan 1929 och Vi vet dock att föreningsaktiviteterna upphörde under några år i början av 30-talet (varför?), för att ånyo sätta fart Ny start 1935 Den 13 oktober 1935 samlades några entusiaster i Godtemplarlokalen uppe på Dammvägsbacken för att på nytt dra igång föreningsverksamheten. Kassören Erik Hellberg berättar 15 år senare i ett kåseri hur det gick till. Oskar Andersson slog näven i bordet - han hade ingen klubba - och förklarade att nu dj-r skulle det bli ordning på torpet. Det bildades en interimstyrelse. Oskar blev ordförande, Andreas Nilzon sekreterare och jag kassör. Den kvällen gick jag hem med föreningens hela kassa i byxfickan - 2 kronor, som vi hade skrapat ihop genom insamling. Det var ett friskt och härdande yrke att vara kassör. Jag var varje kväll ute och sprang terräng för att värva proselyter. Oskar snickrade anslagstavlor för brinnande livet och Andreas Nilzon skrev för samma liv. På årsmötet i februari 1936 omvaldes interimsstyrelsen och utökades med ytterligare 2 man. Medlemsantalet var nu 26 st och styrelsen fick den kvällen sina första arbetsuppgifter. Den skulle skriva till Knut Almqvist och Hed Larsson om ordnandet av infartsvägarna från Stenmovägen och den skulle skriva till fullmäktige om vägskyltar för hela Fullersta. För att markera nystarten kallade man föreningen Fullersta Municipalsamhälles Villaägarförening upa. I samband med att Fullersta municipalsamhälle upplöstes 1947 återgick man till det ursprungliga namnet Fullersta Fastighetsägareförening. Ändamålet med FFF Föreningens huvuduppgift är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen som fastighetsägare i Fullersta. Genom föreningen kan villaägarna samverka på ett ordnat sätt och därigenom bättre hävda sig mot kommunen och andra myndigheter. På föreningens initiativ har också många förbättringar åstadkommits. Det är inte möjligt att här berätta om allt som FFF arbetat med, men några områden och ärenden ska nämnas. Vägar Vägar, vatten och avlopp är något av en följetong i protokollen. När det gäller vägförhållanden i Huddinge under föreningens första decennier Vy över Fullersta gård. Kyrkan till vänster, Järnvägen bygdes mellan gården och kyrkan. 18

19 Familjen Ekroths villa på Vinkelvägen 11 i Fullersta. Bilden från kan ett talessätt vara belysande. I korthet går det ut på hur man kunde se om en person var från Huddinge eller Älvsjö? Jo Älvsjöbon var lerig upp till anklarna medan Huddingebon var lerig upp till knäna. Förre föreningsordföranden Helmut Jakobsén berättar i Fullerstaminnen i ett tidigare nummer av denna tidning hur det kunde vara: Då var vägarna så leriga, att de måste byta skor innan de åkte in till stan, och de gamla skorna stod kvar där de ställt dem, när de kom hem igen. Föreningen har genom åren gjort en stor insats genom att bevaka och driva frågor som vägunderhåll, snöröjning och inte minst vägbelysning gentemot municpet och därefter kommunen. På senare tid har också insatser gjorts för att få till stånd hastighetsbegränsningar och förbud för genomfart på sträckor där medlemmarna så kräft. Vägnamn och husnummer Ett fint komplement till den för några år sedan utgivna boken Huddinge vägnamn av Alf Nordström, ges i protokollet av den 3 oktober På uppdrag av Fullerstabolaget beslöts sätta namn på vägarna inom samhället, vilket verställdes genom att styrelsen företog en vandring utefter vägarna, och å de i vägkorsen av bolaget och på dess bekostnad uppsatta stolparna anbringa vägarnas namn. Bolaget hade även lovat uppsätta emaljerade skyltar. Så rationell får man väl inte vara idag? En emaljskylt från den tiden sitter ännu kvar på gårdshuset till Fullersta Gård nämns att nya vägskyltar anskaffats till de vägar som förut saknat sådana. Av protokollet från 1940 framgår att FFF medverkat till en annan praktisk närliggande åtgärd. Numreringen av samhällets fastigheter har under åren blivit beslutat av municipalfullmäktige i enlighet med det av föreningen uppgjorda förslaget. Sålunda kommer denna sak att vara genomförd inom de närmaste månaderna. Vatten och avlopp På likartat sätt, som beträffande vägarna, har föreningen genom åren drivit många viktiga ärenden om vatten och avlopp. Med tanke på den resursknapphet som rådde i Fullersta-municipet är det förståeligt att det tog lång tid av avhjälpa bristerna. Det var väl också oförmågan, att åtgärda dessa elementära behov, som drev fram bildandet av stormunicipet och så småningom storkommunen Huddinge. Så sent som 1969 kvarstod många sanitära problem. I många vägdiken flöt avloppsvatten och stanken var olidlig enligt ett protokoll. FFF bjöd in ordföranden i hälsovårdsnämnden till årsmötet den 17 mars. Följande står att läsa i protokollet: Ordf, Oskar Karlsson, talade sedan om sanitära olägenheter i Fullersta. Han erkände att förhållanderna som påtalats vid Movägen var så svåra att det är omöjligt att tolerera detta och vidare: ytterligare dröjsmål kan ej tolereras. Vad som kommer att göras är ännu inte beslutat, men att något kommer att ske är klart - och det kommer snart. Påpekades att det är länsstyrelsen som är bas över hälsovårdsnämnden. Dit ska man vända sig om rättelse inte kommer. Det blev en lång och hård debatt, 19

20 Fullersta Municipalsamhälle upplöstes Karta från tiden när villabebyggelsen tog fart. 20

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson.

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson. Hulta Samfällighetsförening Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2011-06-15 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen justerades med punkt 12a val av ordförande

Läs mer

fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar

fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar PROTOKOLL fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Plats: Sturebyskolans aula Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar Föredragningslista

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Huvöns Tomtägareförening lördagen den 20 september 2008

Protokoll fört vid årsmöte med Huvöns Tomtägareförening lördagen den 20 september 2008 Protokoll fört vid årsmöte med Huvöns Tomtägareförening lördagen den 20 september 2008 Närvarande fastighetsägare och funktionärer Närvarande: 1:3, 1:11, 1:12 Britt-Inger Andersson, Lars Drake, Anette

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6)

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) 1 Stämmans öppnande Ordförande Lennart Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande var 30 fastigheter. Se

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

STADGAR FÖR STORA SAND FASTIGHETSÄGAREFÖRENING

STADGAR FÖR STORA SAND FASTIGHETSÄGAREFÖRENING STADGAR FÖR STORA SAND FASTIGHETSÄGAREFÖRENING Antagna vid ordinarie föreningsmöte den 16 mars 1970. Ändrade vid ordinarie föreningsmöte den 9 december 1999. Nuvarande lydelse beslutad för andra gången

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Wästantorps samfällighetsförening

Wästantorps samfällighetsförening Tid: 22 maj 2016, kl. 10.00 Plats: Husaren, Södra Rörum Protokoll Årsstämma 2016 1. Mötets öppnande - Ordförande Bertil Carlie hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Upprop, fullmaktsgranskning

Läs mer

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal.

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. Protokoll Årsstämma 2009 Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. 1. MÖTETS ÖPPNANDE Björn Ericsson öppnade stämman och

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2013-05-14 Utskriven: 2013-05-15 Närvarande medlemmar: 54

Läs mer

Forum 2. Allt inom måleri In- och utvändigt Medlem i SMS, innehar F-skattsedel. Tony Gustafssons Måleri AB Åkervägen 4 141 44 Huddinge

Forum 2. Allt inom måleri In- och utvändigt Medlem i SMS, innehar F-skattsedel. Tony Gustafssons Måleri AB Åkervägen 4 141 44 Huddinge Forum 2 Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta FastighetsägareFörening Juni 2008 Innehåller bl a: Hur man ska klippa häcken Två insändare Sommar, sol och inbrott Å G EF K J ORS B Y G G

Läs mer

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna.

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna. Skifuddens Villaförening 1 (3) Protokoll upprättat vid Skifudden Villaförenings Årsmöte den 11 mars 2012, kl. 15.00. Plats: Folkets Hus, stora lokalen, Forshaga. 1. Mötet öppnades av föreningens ordf,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet RADONGUIDEN Det vore så mycket lättare, om radon var grönt... Radon märks inte. Men det kan vara skadligt för din hälsa. I den

Läs mer

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb 1. Föreningens namn Norbergs Rid- och Travklubb. 2. Föreningens syfte Norbergs Rid- och Travklubb är en ideell förening vars syfte är att medlemmarna tillsammans

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Kvällen inleddes med att Anders Rönndal från Öresundskraft och Ulf Liljefors från Höganäs Energi informerade

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 Stadgar för: Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 1 Föreningens namn Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening. 2 Föreningens säte Grästorps kommun,

Läs mer

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 BRÄNNÖ VÄGFÖRENING PROTOKOLL 430 85 Brännö 2015-03-14 Org.nr. 855100-0428 ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 Tid: lördag den 14 mars 2014 kl. 12.00 Plats: Brännögården, Brännö Närvarande: 15

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

HÖLLVIKENS VÄGFÖRENING NR 4 1(5)

HÖLLVIKENS VÄGFÖRENING NR 4 1(5) HÖLLVIKENS VÄGFÖRENING NR 4 1(5) PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HÖLLVIKENS VÄGFÖRENING NR4, ONSDAGEN DEN 22 JUNI 2016 KL. 18.00 I HÖRSALEN, F.D. HÖLLVIKENS BIBLIOTEK I HÖLLVIKEN 1 Ordföranden Lennart

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Falsterbo Vägförening den 8 juli 2013 på Flommens GK, Falsterbo. Närvarande: se bifogad närvaroförteckning. Vägföreningens ordföranden Bo Ejlertsson hälsade

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring Förslag till ändring av stadgar för Bergshamra Bygdegårdsförening Att behandlas vid årsmötet 2012. Styrelsens förslag till ändring av nuvarande stadgar föranleds främst av det faktum att Bygdegården numera

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID MIDSOMMARGÅRDENS FOTOKLUBBS ÅRSMÖTE 2011-03-09

PROTOKOLL FÖRT VID MIDSOMMARGÅRDENS FOTOKLUBBS ÅRSMÖTE 2011-03-09 2011-03-16 1 (5) PROTOKOLL FÖRT VID MIDSOMMARGÅRDENS FOTOKLUBBS ÅRSMÖTE 2011-03-09 1 Årsmötets öppnande Klubbens ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Fråga om mötets

Läs mer

LAMBARÖ FASTIGHETSÄGARFÖRENING LAMBARÖ BÅTSÄLLSKAP

LAMBARÖ FASTIGHETSÄGARFÖRENING LAMBARÖ BÅTSÄLLSKAP LAMBARÖ FASTIGHETSÄGARFÖRENING LAMBARÖ BÅTSÄLLSKAP PROTOKOLL fört vid Lambarö Fastighetsägarförening och Lambarö Båtsällskaps årsmöte den 27 juni 1999 på Lambarö ångbåtsbrygga. 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Ordförande

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Protokoll från årsmötet, Stranden den 19 maj 2013

Protokoll från årsmötet, Stranden den 19 maj 2013 Protokoll från årsmötet, Stranden den 19 maj 2013 1. Mötet öppnades av ordförande Kicki. 2. Mötet ansågs vara behörigt utlyst. 3. Val av mötesordförande: Kicki 4. Val av mötessekreterare: Petra 5. Val

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Sidan 1 av 5 Onsdagen den 30 mars 2016 kl 1830. Plats museiisbrytaren S:t Erik, Djurgården. 1 mötets öppnande Vice ordförande Jan Nordvall

Läs mer

Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30

Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30 Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30 1 Plats: Svenska kyrkan i Los Cristianos. Närvarande: 56 medlemmar, varav 4 med lämnade fullmakter, av 246 medlemmar.

Läs mer

Antagna efter revidering av tidigare stadgar å årsmöte den 30 juni 1990 och extra sammanträde den 13 okt 1990 gällande fr. o m 1 jan 1991.

Antagna efter revidering av tidigare stadgar å årsmöte den 30 juni 1990 och extra sammanträde den 13 okt 1990 gällande fr. o m 1 jan 1991. Stadgar För Rådmanby tomtförening u p a Rådmanby tomtförening Antagna efter revidering av tidigare stadgar å årsmöte den 30 juni 1990 och extra sammanträde den 13 okt 1990 gällande fr. o m 1 jan 1991.

Läs mer

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Årgång 1 utgåva 2 I detta nummer Protokoll från årsmötet Kallelse till kamratträff i Skansen Källforskning med Arne Berg Och mycket mera Sjöänd Skans

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN Stadgarna antagna vid årsmötet den 19 april 2013 1 ÄNDAMÅL Svenska Kyltekniska Föreningen, nedan benämnd Föreningen, har till ändamål att befordra utvecklingen

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

PROTOKOLL ÖVER ÅRSMÖTE i Ramsö Fastighetsägareförening Söndag den 1 juni 2008 kl på Kustbohemmet

PROTOKOLL ÖVER ÅRSMÖTE i Ramsö Fastighetsägareförening Söndag den 1 juni 2008 kl på Kustbohemmet PROTOKOLL ÖVER ÅRSMÖTE i Ramsö Fastighetsägareförening Söndag den 1 juni 2008 kl.10.30 på Kustbohemmet 1. Mötet öppnas. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av Monica Åkerlund-Baumgarten. 2. Val av

Läs mer

Bärby Hage egnahemsförening

Bärby Hage egnahemsförening Bärby Hage egnahemsförening Årsmötesprotokoll 2009-03-31 1 Årsmötet öppnas Ordförande Anders Lindblad hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2 Årsmötets behöriga utlysande Det konstateras, att

Läs mer

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Närvarande: Rolf Andersson, Maria Andersson, Agneta Börjesson, Klemens Karlsson, Ann- Marie Stendahl, Ulla-Britt Simm, Anne-Marie Bäckman, Gun-Britt

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Djurens partis stadgar

Djurens partis stadgar Djurens partis stadgar 1. Namn och syfte Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat

Läs mer

STADGAR. Föreningens namn är Klippbergens koloniträdgårdsförening

STADGAR. Föreningens namn är Klippbergens koloniträdgårdsförening STADGAR 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Klippbergens koloniträdgårdsförening 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Klippbergens koloniträdgårdsförening är en ideell förening som har till ändamål: ansvara

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2011-05-16 Utskriven: 2011-05-17 Närvarande medlemmar: 44

Läs mer

3 Val av ordförande för stämman Beslut att välja Hans-Erik Lindeblad till ordförande för stämman.

3 Val av ordförande för stämman Beslut att välja Hans-Erik Lindeblad till ordförande för stämman. Protokoll fört vid föreningsstämman med Ankarsmeden/Låssmedens Samfällighetsförening söndagen den 24 mars 2013 klockan 18.00 i Högalids Folkhögskolans matsal. 1 Mötets öppnande och upprop Ordförande Hans-Erik

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

Höja hyran för aktiveter som t ex Carina och Studiofrämjandet ( betalar idag 500: /gång)

Höja hyran för aktiveter som t ex Carina och Studiofrämjandet ( betalar idag 500: /gång) Byalaget extra möte den 26 november 2009 11 26 Förslag, mina funderingar Vi jobbar för att behåller ovanvåningen! Har haft samtal idag med Stefan, att få ner hyran till 5.000: /månad dom dom 6 förste månaderna

Läs mer

ÅBY-JURSLA VÄGFÖRENING Holms väg 10 616 30 ÅBY Postgiro 44 23 04-2

ÅBY-JURSLA VÄGFÖRENING Holms väg 10 616 30 ÅBY Postgiro 44 23 04-2 Ordinarie föreningsmöte 2015-04-23 Dagordning 1. Mötet öppnas och dagordningen godkänns 2. Mötet behörigt utlyst 3. Val av ordförande för mötet 4. Val av sekreterare för mötet 5. Val av två justeringsmän

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Årsmötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat. Röstlängd/närvaroförteckning 46 hushåll var representerade. Stämmans behöriga utlysande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet

Protokoll fört vid årsmötet Protokoll fört vid årsmötet 2016-05-14 1 Ordförande Leif Fröberg förklarade årsmötet öppnat. 2 Parentation Minnet av Hvens Hembygdsförenings första ordförande, Elsa Bengtsson, hedrades genom tal av Arne

Läs mer

PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med:

PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med: PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med: tisdagen den 11 mars 2014 i Pensionärernas Hus Katrineholm. Till årets årsmöte hade det kommit in 97 anmälningar(!), den högsta siffran vi haft under alla år föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2010-05-24/GM Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2010-05-24 2010-05-25 Närvarande medlemmar:

Läs mer

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2013 21 mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall Närvarande: 80-talet röstberättigade medlemmar. 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Sture Henningsohn hälsade alla välkomna. Sture

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 1 Nuvarande lydelse Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening fastställda vid föreningens sammanträde den 4 december 1967, den 29 maj 1968, den 10

Läs mer