LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 2 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä Släktförenings förlag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 2 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä Släktförenings förlag."

Transkript

1 LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 2 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä Släktförenings förlag. Förord Denna del av»levälä-släkten» berör egentligen inte mycket Levälä. Den omfattar de släktlinjer som börjar med Anna och Maria Davidsdöttrar Levälä. I sina äktenskap kommer de som värdinnor till två andra hemman i Ytterjeppo, Högväg och Löv. Annas efterkommande, F-linjen, lämnar Högväg hemman och Nykarleby socken redan efter 60 år och återfinns i vår tid främst i Ylivieska. Marias efterkommande, G-linjen, lämnade Löv hemman efter 120 år, frånsett en sentida ättling som återvänt dit, men talrika ättlingar finns kvar i nuvarande Nykarleby-området. G-linjen är med 1268 tabeller släktens största. Detta beror inte enbart på att linjen är stor, utan även på att dem jag inte lyckats följa upp är relativt få. De flesta ouppklarade fallen gäller emigranter, främst till Amerika. Ser vi efter var de redovisade familjerna finns är naturligtvis de flesta i Finland 71,5 %, i U.S.A. och Kanada finns 13,7 %, i Sverige 12,5 % och i övriga delar av världen 2,3 %. Detta är dock inte en helt riktig bild, för ser vi på uppgifterna från U.S.A. finner vi många gifta barn som inte fått egen tabell då närmare uppgifter om deras familjer saknas. Dessutom var ju större delen av de ouppklarade fallen i Amerika. Av dem kan flere dött barnlösa, men jag tror ändå att vi kommer sanningen närmare om vi antar att 25 % av linjen borde finnas på andra sidan Atlanten. I Finland skulle vi då få drygt 62 % och i Sverige 11 %. Då vi ser hur spridd släkten är förstår envar att utredningen möjliggjorts endast genom det stora tillmötesgående och starka intresse jag mött när jag skrivit runt och begärt in uppgifter. Jag vill därför rikta ett varmt tack till alla som bistått mig med uppgifter och som med sitt intresse stött och uppmuntrat mig i mitt arbete. Ett särskilt tack vill jag rikta till Viktor Ikola i Jeppo, som alltid beredvilligt ställt sina ovärderliga kunskaper om Jeppo och jeppoborna till mitt för fogande. Utan hans hjälp hade särskilt inte Blomgrenen av G-linjen blivit så fullständig som nu är fallet. Sollentuna i augusti Pär-Erik Levlin

2 Kapitel 8 Anna Davidsdotters släktlinje Storhögväg hemman. Vi börjar med att se på Storhögväg hemmans förhistoria, dit Anna Davidsdotter kom som värdinna. Vi har redan på 1500-talet på västra sidan av Nykarleby älv något söder om Levälä en gårdsgrupp Höyvis omfattande de två Högväg gårdarna, belägna söder om Höyvisbäcken, Bro gården genast på norra sidan om bäcken där denna korsades av den gamla byvägen, Back gården ännu något söderut på västra sidan av vägen, Ryss gården på östra sidan av vägen och litet längre norrut slutligen Knuts gården. Vid Knuts slutade byvägen och förbands med färja till huvudvägen på östra sidan av ån. Namnet på Högväg hemman skrevs ännu på 1600-talet Höövägen och torde ha uppkommit genom att man först skrev t.ex. Henrik Jönsson vid Höövägen, varvid Höövägen antagligen var benämningen på den ägoväg som härifrån ledde upp mot Jeppo träsk. Där fanns säkert rika våtmarker som försåg bönderna med mycket hö. Storhögväg hemman gick till en tid efter stora ofreden i samma släkts ägo. Som ägare känner vi: 1. Henrik Jönsson, Per Hindersson, Mickel Jönsson, Där på kommer tydligen tre söner till nr Bertil Persson, Matts Persson, Henrik Persson, Per Hindersson, Så kommer igen tre bröder, söner till föregående. 8. Bertil Persson, , hustru 1/ Margareta Mårtensdotter, hustru 2/ Susanna Mattsdotter. Bertil Persson omkom med hela sitt båtlag i en storm under säljakt i april 1691 (N.T ). 9. Simon Persson , hustru Karin Knutsdotter. 10. Henrik Persson, , hustru Karin Eriksdotter. Susanna Mattsdotter hade gift om sig efter Bertils död med Anders Jakobsson och de finns på hemmanet Susannas son från första äktenskapet Matts Bertilsson övertar när han vuxit upp faderns del av hemmanet, medan Anders Jakobsson 1697 köpte Simon Perssons del. Henriks del ägdes efter stora ofreden av hans dotter Elisabet gift med skomakaren Erik Boström i Nykarleby stad och av Elisabets bror Andersson bortförts av ryssarna och sedan aldrig återvände. Matts Bertilsson gift med Valborg Henriksdotter Storbärs tog 1721 även upp Bro hemman som var öde, men 1734 säljer de sina hemman och flyttar till Näs i Monå i Munsala. Bro hemmanet köptes av Gustav Mattsson (se Till antavlan i nr 5 av Medlemsbladet). Matts Bertilssons, Erik Boström och Anders Jakobsson säljer tillsammans Högväg hemmanet hälften åt Matts Eriksson från Naarasluoma och hälften åt en Matts Jonasson från Kyrkby. Den senare säljer sin del 1751 åt Matts Staffansson från Saarijärvi gift med Anna Davidsdotter Levälä. Tab. F 1. VIII Anna Davidsdotter Levälä, f. i Kauhava c:a 1726, d. på Storhögväg i Ytterjeppo , dotter till David Eriksson Levälä och hustru Sofia Mårtensdotter (Tab. A 1). Vigd med Matts Staffansson, f. i Saarijärvi , d. på Storhögväg Som ovan nämnts köpte han halva Storhögväg Hemmanet var inte delat utan han levde på det i bolag med ägaren till andra halvan Henrik Eriksson. År 1770 blev det tillåtet att dela hemmanen, vilket även sker med Högväg. Efter detta har Matts halva hemmanet eller 7/16 mantal. IX Barn födda på Storhögväg: Erik, f Tab. F 2. Margareta, f Tab. F 3. Maria, f Tab. F 4. Henrik, f , d Christina, f , d

3 Sofia, f , d Anders, f , d Thomas, f , d David, f , d Daniel, f , d Tab. F 2. IX Erik Mattsson Storhögväg, f. på Storhögväg , d. där , son till Matts Staffansson Storhögväg och hustru Anna Davidsdotter Levälä (Tab. F 1). Vigd med Maria Mattsdotter Back, f. på Back , d. på Storhögväg , dotter till bonden Matts Mattsson Back och hustru Sofia Mattsdotter. Erik var bonde på faderns hemman till sammans med sin svåger Anders Jakobsson (Tab. F 4). År 1812 säljer man dock hemmanet varvid Erik och Maria blir kvar i gården och får sytning. X Barn födda på Storhögväg: Anna, f , d Matias, f , d Maria, f , d Anna Lena, f , d Margareta, f , d Jakob, f , d Gustav, f , d. Som barn. Tab. F 3. IX Margareta Mattsdotter Storhögväg, , d. i Pensala by ca 1810, dotter till Matts Staffansson Storhögvag och hustru Anna Davidsdotter Levälä (Tab. F 1). Vigd i Nykarleby förs med änkligen Johan Mattsson Vidlund, f. i Härmä Makarna återfinns samma år som landbönder på Söderlund hemman i Pensala by. Efter 1803 bor de inhyses i Pensala by. X Barn födda i Munsala: Anna, f , d Tab. F 4. IX Maria Mattsdotter Storhögväg, f. på Storhögväg , d. där , dotter till Matts Staffansson Storhögväg och hustru Anna Davidsdotter Levälä (Tab. F 1). Vigd i Nykarleby förs med Anders Jakobsson, f. i Nurmo , d. på Storhögväg Anders var bonde på Storhögväg tillsammans med sin svåger Erik tills man sålde hemmanet Han var sedan kvar där med sytning. X Barn födda på Storhögväg: Jakob, f Tab. F 5. Kajsa, f , d Erik, f Tab. F 92. Anna, f , d Susanna, f , d Gustav, f , d Anders, f , d Johan, f , d Anders, f , d Tab. F 5.

4 X Jakob Andersson Storhögväg, f. på Storhögväg , d. i Oravais , son till Anders Jakobsson Storhögväg och hustru Maria Mattsdotter Storhögväg (Tab. F 4). Vigd 1:o i Nykarleby förs med Kajsa Mattsdotter Knuts, f. 1784, d. på Storhögväg Vigd 2:o i Nykarleby förs med Lena Karisdotter, f. i Munsala , d. i Oravais Vigd 3:o i Munsala med Maria Johansdotter Juthberg, f. i Munsala , d. i Oravais , dotter till soldaten Johan Juthberg och hustru Anna Bertilsdotter. Vigd 4:o i Nykarleby l.k med Greta Mattsdotter Draka, f. i Yt terjeppo , d. i Oravais , dotter till Matts Johansson Draka och hustru Anna Andersdotter. Jakob bodde med föräldrarna på Högväg, men sedan hemmanet sålts flyttade han till Oravais där han blev torpare åt svärföräldrarna. Efter andra hustruns död flyttade han till Munsala, men återvände till Oravais fem år senare och bodde nu som backstugusittare på Ropars i Oravais by. År 1817 började han använda namnet Blomqvist. XI Barn, de tre första födda i Ytterjeppo, tre följande i Oravais, två följande i Munsala och återstående igen i Oravais: 1 Anders, f , d Matts, f , d Susanna Lisa, f , d Anders, f , d Brita Lisa, f , d Jakob, f , d Matts, f Flyttade till Nykarleby 1835 med betyg, men ej återfunnen. 3 Maria, f Tab. F 6. 4 Johan Erik, f Tab. F Anna Greta, f , d Tab. F 6. XI Maria Jakobsdotter Blomqvist, f. i Munsala , d. i Ylivieska , dotter till Jakob Blomqvist och hustru Maria Juthberg (Tab. F 5). Vigd i :o i Ylivieska 1844 med Michael Eriksson Kopakkala, f. i Ylivieska , d. där genom drunkning , son till Erik Mickels son Kopakkala och hustru Brita Thomaedotter. Vigd 2:o i Ylivieska med Bertil Josefsson Haapakoski, f. i Ylivieska , d. där Maria kom som piga till Ylivieska Sedan hon gift sig bodde hon och Michael på hans hemgård tillsammans med hans syster och svåger. Gården hette Myllylä och var en del av nr 17 Kopakkala i Ojankylä. Den har senare fått nr 1. Efter mannens död bodde Maria kvar på hans del av Myllylä och dit flyttade hennes andra man och han kallades sedan Myllylä. Gården är kvar i deras släkt. XII Barn födda i Ylivieska: 1 Johan, f , d Johanna Emeli, f Tab. F 7. 2 Anna Maria, f Tab. F Vilhelmina, f , d Tab. F 7. XII Johanna Emeli Myllylä, f. i Ylivieska , d. där , dotter till Bertil Haapakoski eller Myllylä och hustru Maria Blomqvist (Tab. F 6). Vigd i Ylivieska med Herman Erikson Kontio, f. i Ylivieska , d. där Familjen bodde på Myllylä och fick sedan överta hemmanet efter hennes föräldrar. XIII Barn födda i Ylivieska: Ida Maria, f Tab. F 8. Gustaf Herman, f Tab. F 12.

5 Klaase Johan, f , d Olga Emilia, f Tab. F 20. Selma Filiina, f Tab. F 39. Klaase, f Tab. F 51. Frans Jaakoppi, f , d Tab. F 8. XIII Ida Maria Kontio eller Myllylä, f. i Ylivieska , d. där , dotter till Herman Kontio och hustru Johanna Emeli Myllylä (Tab. F 7). Vigd i Ylivieska med Herman Jaakkonpoika Olmala, f. i Ylivieska , d. där Äktenskapet var hans andra. Herman var bonde på Olmala i Ylivieska. XIV Barn födda i Ylivieska: Elvi Lahja Maria, f Tab. F 9. Tab. F 9. XIV Elvi Lahja Maria Olmala, f. i Ylivieska , d. där , dotter till Herman Olmala och hustru Ida Maria MylIylä (Tab. F 8). Vigd i Ylivieska med Väinö Visuri, f. i Ylivies ka Väinö har arbetat vid Statens järnvägar men bor nu som pensionär i Ylivieska. XV Barn födda första i Ylivieska, övriga Uleåborg: Toini Marjatta, f Ogift. Banktjänsteman i Ylivies ka. Anni Tellervo, f Tab. F 10. Mina Kaarina, f Tab. F 11. Tab. F 10. XV Anni Tellervo Visuri, f. i Uleåborg , dotter till Väinö Visuri och hustru Elvi Lahja Maria Olmala (Tab. F 9). Vigd i Ylivieska med Lauri Johannes Sorvoja, f. i Ylivieska Anni är sjukgymnast och Lauri polis. Familjen bor i Ylivieska. XVI Barn födda första i Kemi, övriga i Ylivieska: Mika Johannes, f Timo Tapani, f Jouni Sakari, f Tab. F 11. XV Mirja Kaarina Visuri, f. i Uleåborg , dotter till Väinö Visuri och hustru Elvi Lahja Maria Olmala (Tab. F 9). Vigd i Ylivieska med Jaakko Eerikki Perttunen, f. i Uleåborg , Mirja är röntgensköterska och Jaakko byggmästare. Familjen bor i Uleåborg. XVI Barn födda i Uleåborg: Satu, f Tab. F 12. XIII Gustav Herman Myllylä, f. i Ylivieska , d. i USA om kring 1915, dödförklarad , son till Herman Kontio och hustru Johanna Emeli Myllylä (Tab. F 7). Vigd med Fredrika Maria Standinger, f. i Kalajoki , d. i Ylivieska Familjen bodde på Myllylä. Gustav reste till Amerika och arbetade mest som skogshuggare på västkusten. Han skrev och sände hem pengar och gåvor till hustrun och barnet som bodde kvar på Myllylä. Det brev som blev hans sista kom c:a 1915 och där berättar han att han råkat ut för en svårare olycka i redwoodskogen. När svärmodern dog avskiljdes åt Fredrika litet jord från Myllylä och hon köpte en stuga i närheten.

6 XIV Barn födda i Ylivieska: Aune Maria, f Tab. F 13. Tab. F 13. XIV Aune Maria Myllylä, f. i Ylivieska , dotter till Gustav Herman Myllylä och hustru Fredrika Maria Standinger (Tab. F 12). Vigd i Ylivieska med Tuomas Nestori Karhula, f. i Lochteå , d. där Nestori var bonde på ett hemman som han köpte i sin hemsocken Lochteå. XV Barn födda i Lochteå: Toivo Jaakko, f , d Stupade vid Syväri. Jouko Nestori, f , d genom drunkning. Lahja Tellervo Ilona, f Tab. F 14. Tab. F 14. XV Lahja Tellervo Ilona Karhula, f. i Lochteå , dotter till Tuomas Nestori Karhula och hustru Aune Maria Myllylä (Tab. F 13). Vigd i Lochteå med Aadolf Aarne Kippo, f. i Lochteå , d. där Aarne var jordbrukare och murare men 1950 emigrerade familjen till Australien. Där bosatte de sig i Mount Isa, Queensland där Aarne blev förman vid gruvan för brytningen och en tid även för timmermännen. Efter c:a 12 år återvände de till hemlandet och övertog hennes föräldrars hemman i Lochteå. XVI Barn födda de två första i Lochteå, de fyra följande i Mount Isa och det yngsta i Ylivieska: Jouko Aatos, f , d Hilpi Iris Tellervo, f Tab. F 15. Kauko Ensio, f Tab. F 16. Anne-Marie, f Tab. F 17. Helen Margaret, f Tab. F 18. Paul Eric, f Ogift. Riitta Irmeli, f Tab. F 19. Tab. F 15. XVI Hilpi Iris Tellervo Kippo, f. i Lochteå , dotter till Aadolf Aarne Kippo och hustru Lahja Tellervo Ilona Karhula (Tab. F 14). Vigd i Lochteå med Esko Matti Antero Murtoniemi, f. i Kannus Hilpi har egen damfrisering i Karleby och Esko är portvakt vid Outokumpu Oy. Familjen bor i Karle by. XVII Barn födda i Karleby: Tapani Antero, f Tab. F 16. XVI Kauko Ensio Kippo, f. i Mount Isa, Queensland , son till Aadolf Aarne Kippo och hustru Lahja Tellervo Ilona Karhula (Tab. F 14). Vigd i Lochteå med Sirkka Aulikki Lukkarila, f. i Lochteå Kauko är plåtslagare och svetsare. Sirkka är biträde på soldathemmet och familjen bor i Lochteå. XVII Barn födda i Lochteå: Miia Mirva Marjaana, f Jonna Maarit, f Tab F 17. XVI Anne Marie Kippo, f. i Mount Isa, Queensland , dotter till Aadolf Aarne Kippo och hustru Lahja Tellervo Ilona Karhula (Tab. 14). Vigd i Lochteå med

7 Hannu Johannes Virsiheimo, f. i Euraåminne Aune-Marie sköter kreaturen på hemgården och Hannu är bilelektriker. Familjen bor i Lochteå. Tab. F 18. XVI Helen Margaret Kippo, f. i Mount Isa, Queensland , dotter till Aadolf Aarne Kippo och hustru Lahja Tellervo Ilona Karhula (Tab. F 14). Vigd i Lochteå med Markku Johannes Jukkola, f. i Lochteå Helen är hjälpsköterska och Markku bonde. Familjen bor i Lochteå. Tab. F 19. XVI Riitta Irmeli Kippo, f. i Ylivieska , dotter till Aadolf Aarne Kippo och hustru Lahja Tellervo Ilona Karhula (Tab. F 14). Vigd i Lochteå med Ilkka Samuli Harmaala, f. i Lochteå Riitta är studentmerkonom och Samuli bonde. Familjen bor i Lochteå. Tab. F 20. XIII Olga Emilia Myllylä, f. i Ylivieska , d. där , dotter till Herman Kontio och hustru Johanna Emeli Myllylä (Tab. F 7). Vigd i Ylivieska med Mikko Oivo, f. i Ylivieska , d. där Familjen blev bönder på en del av Olgas hemgård Myllylä i Ojankylä. XIV Barn födda i Ylivieska: Aino Emilia, f Tab. F 21. Toivo Mikael, f Ogift. Småbrukare i Ylivieska. Tab. F 21. XIV Aino Emilia Oivo, f. i Ylivieska , dotter till Mikko Oivo och hustru Olga Emilia Myllylä (Tab. F 20). Vigd i Ylivieska med Toivo Armas Koivisto, f. i Alavieska Familjen var jordbrukare på Myllylä men Toivo hade samtidigt arbete vid järnvägen. XV Barn födda i Ylivieska: Milja Onerva, f Tab. F 22. Oili Anelma, f Tab. F 23. Laila Inkeri, f: Tab. F 24. Touko Armas, f Ogift. Bor i Ylivieska. Helvi Hillevi, f Tab. F 25. Ulla Irmeli, f Tab. F 26. Terho Uolevi, f Tab. F 27. Tapio Juhani, f Tab. F 28. Eila Kyllikki, f Ogift. Bor i Helsingfors. Tab. F 22. XV Milja Onerva Koivisto, f. i Ylivieska , dotter till Toivo Armas Koivisto och hustru Aino Emilia Oivo (Tab. F 21). Vigd i Tammerfors med Eino Erkki Missonen, f. i Suistamo , son till Pekka Missonen och hustru Maria Botja. Milja är affärsbiträde och Eino kontrollör. Familjen bor i Tammerfors. XVI Barn födda i Tammerfors: Jan Pekka, f Tab. F 23.

8 XV Oili Anelma Koivisto, f. i Ylivieska , dotter till Toivo Armas Koivisto och hustru Ai no Emilia Oivo (Tab. F 21). Vigd i Tammerfors med Taisto Untamo Kauppinen, f. i Jäskis , son till Toivo Aleksander Kauppinen och hustru Hilma Alma Kilpiö. Oili är forskningsassistent och Taisto ingenjör. Makarna är barnlösa och bor i Tammerfors. Tab. F 24. XV Laila Inkeri Koivisto, f. i Ylivieska , dotter till Toivo Armas Koivisto och hustru Aino Emilia Oivo (Tab. F 21). Vigd i Helsingfors med Arvi Sakari Arvisto, f. i Helsingfors , son till Arvi Arvisto och hustru Alli Lohto. Sakari är avdelningschef och familjen bor i Helsingfors. XVI Barn födda i Helsingfors: Petri Juhani, f Tiina Susanna, f Tab. F 25. XV Helvi Hillevi Koivisto, f. i Ylivieska , dotter till Toivo Armas Koivisto och hustru Aino Emilia Oivo (Tab. F 21). Vigd i Ylivieska med Martti Vilhelmi Pinola, f. i Ylivieska , son till Jaakko Arturi Pinola och hustru Saimi Leppälä. Martti är handlande i Raudaskylä, Ylivieska och Helvi är kassörska i butiken. XVI Barn födda första och sista i Ylivieska, övriga i Nivala: Merja Tuulikki, f Reijo Tapio, f Kari Antero, f Riitta Aulikki, f , d Tab. F 26. XV Ulla Irmeli Koivisto, f. i Ylivieska , dotter till Toivo Armas Koivisto och hustru Aino Emilia Oivo (Tab. F 21). Vigd i Tammerfors med Raimo Kaasalainen, f. i Pyhäjärvi , son till Bernhard Johannes Kaasalainen och hustru Maria Haakana. Ulla är hjälpsköterska och Raimo arbetsledare. Familjen bor i Tammerfors. XVI Barn födda, första i Kuru, andra i Tammerfors: Arja Annikki, f Risto Johannes, f Tab. F 27. XV Terho Uolevi Koivisto, f. i Ylivieska , son till Toivo Armas Koivisto och hustru Aino Emilia Oivo (Tab. F 21). Vigd i Ylivieska med Raija Helena Ihalainen, f. i Ylivieska , dotter till Toimi Ihalainen och hustru Irja. Terho är geolog och Raija farmaceut. Familjen bor i Rovaniemi. XVI Barn födda, första i Helsingfors, andra i Rovaniemi: Mirva Pauliina, f Juho Ilari, f Tab. F 28. XV Tapio Juhani Koivisto, f. i Ylivieska , son till Toivo Armas Koivisto och hustru Aino Emilia Oivo (Tab. F 21). Vigd med Pirkko Inkeri Siltala, f , dotter till Väinö Siltala och hustru Mirja. Tapio är ingenjör och arbetsledare vid Volvo verken i Olofsström, där familjen är bosatt. XVI Barn: Tero Tapio, f

9 Mia Marianne, f Tab. F 29. Tab F 29. XIII Selma Filiina Myllylä, f. i Ylivieska , d. där , dotter till Herman Kontio och hustru Johanna Emeli Myllylä (Tab. F 7). Vigd i Lochteå med Klaase Matinpoika Kopakkala, f. i Ylivieska , d. där Klaase och Selma övertog Myllylä i Ojankylä efter hennes föräldrar XIV Barn födda i Ylivieska: Urho Arnold, f Tab. F 30. Uuno Armas, f Tab. F 36. Suoma Emilia, f Tab. F 43. Ossi Herman, f Tab. F 48. Olavi Kalervo, f Tab. F 49. llmari Matias, f Tab. F 50. Tab. F 30. XIV Urho Arnold Kopakkala, f. i Ylivieska , d. där , son till Klaase Kopakkala och hustru Selma Filiina Myllylä (Tab. F 29). Vigd 1:o i Ylivieska med Ella Kustaava Niemi, f. i Ylivieska , d. där Vigd 2:o i Ylivieska med Sylvi Mehtälä, f i Ylivieska. Urho var småbrukare på Aittola i Ojankylä. XV Barn födda i Ylivieska i första äktenskapet: Esko Ensio, f Tab. F 31. Seppo Leander, f Tab. F 32. Vesa Urho Hermanni, f Tab. F 33. Timo Veli Tapani, f Tab. F 34. Sisko Salme Sinikka, f Tab. F 35. Tab. F 31. XV Esko Ensio Kopakkala, f. i Ylivieska , son till Urho Arnold Kopakkala och hustru Ella Kustaava Niemi (Tab. F 30). Vigd i :o i Ylivieska med Raili Onerva Vihtari, f. i Ylivieska. Frånskilda Vigd 2:o i Orimattila med Marja Leena Backman, f. i Orimattila , dotter till Veikko Väinö Backman och hustru Hilkka Sanelma Harju. Esko är överladdare och Marja-Leena packerska. Familjen bor i Lahtis. XVI Barn födda i Ylivieska i första äktenskapet: Esa Ensio, f Tab. F 32. XV Seppo Leander Kopakkala, f. i Ylivieska , son till Urho Arnold Kopakkala och hustru Ella Kustaava Niemi (Tab. F 30). Vigd i Otnäs med Eeva Marjatta Väisänen, f. i Lapinlax , dotter till Hannes Väisänen och hustru Ada Sneck. Seppo är arbetsledare och Eeva kokerska. Familjen bor i Esbo. XVI Barn födda i Esbo: Virpi Riitta, f Janne Tapani, f Tab. F 33. XV Vesa Urho Hermanni Kopakkala, f. i Ylivieska , son till Urho Arnold Kopakkala och hustru Ella Kustaava Niemi (Tab. F 30). Vigd i Helsingfors med

10 UlIa Anneli Piilokivi, f. i Forssa , dotter till Kosti Piilokivi och hustru Eeva Härmä. Vesa och Ulla är fastighetsskötare och makarna som är barnlösa bor i Helsingfors. Tab. F 34. XV Timo Veli Tapani Kopakkala, f. i Ylivieska , son till Urho Arnold Kopakkala och hustru Ella Kustaava Niemi (Tab. F 30). Vigd i Uleåborg med Vuokko Selrna Ojanperä, f. i Ylivieska , dotter till Tauno Mikael Ojanperä och hustru Eeva Marjatta Möttönen. Timo är sättare och familjen bor i Uleå borg. XVI Barn födda i Uleåborg: Marko Tapani, f Annemari Päivikki, f Tab. F 35. XV Sisko Salme Sinikka Kopakkala, f. i Ylivieska , dotter till Urho Arnold Kopakkala och hustru Ella Kustaava Niemi (Tab. F 30). Vigd i Villmanstrand med Reijo Aulis Purhonen, f. i Sulkava , son till Emil Purhonen och hustru Anna Härkönen. Reijo är elmontör och familjen bor i Kotka. XVI Barn födda i Kotka: Juha Aulis, f Ella Susanna, f Soile Sinikka, f Tab. F 36. XIV Uuno Armas Kopakkala, f. i Ylivieska , d. där , son till Klaase Kopakkala och hustru Selm Filiina Myllylä (Tab. F 29). Vigd i Ylivieska med Laimi Aliina Pääkkö, f. i Nivala Uuno övertog hemgården på Myllylä efter sina föräldrar. XV Barn födda i Ylivieska: Klaus Mattias, f Tab. F 37. Laura Vilina, f Tab. F 38. Kaino Orvokki, f Tab. F 39. Kajsa Kyllikki, f Tab. F 40. Vieno Tellervo, f Tab. F 41. Toivo Ilmari, f Tab. F 42 Tab. F 37. XV Klaus Mattias Kopakkala, f. i Ylivieska , son till Uuno Armas Kopakkala och hustru Laimi Aliina Pääkkö (Tab. F 36). Vigd i Ylivieska med Aune Anneli Haapakoski, f. i Ylivieska Klaus är chaufför men sköter nu även gårdsbruket på Myllylä. XVI Barn födda i Ylivieska: Päivi Hannele, f Jari Juhani, f Tab. F 38. XV Laura Vilina Kopakkala, f. i Ylivieska, , dotter till Uuno Armas Kopakkala och hustru Laimi Aline Pääkkö (Tab. F 36). Vigd med Erkki Ilmari Herranen, f. i Övertorneå Laura är fabriksarbeterska och Erkki arbetsledare. Familjen bor i Klaukkala. XVI Barn:

11 Jaakko Mika, f Tab. F 39. Tab F 39. XV Kaino Orvokki Kopakkala, f. i Ylivieska , dotter till Uuno Armas Kopakkala och hustru Laimi Aline Pääkkö (Tab. F 36). Vigd med Pertti Isto Juhani Aittola, f. i Lahtis Kaino är butikskassörska och Pertti byggmästare. Familjen bor i Vanda. XVI Barn födda i Vanda: Jari Juhani, f Jaakko Kalevi, f Riitta Hannele, f Veli-Matti, f Tab. F 40. XV Kajsa Kyllikki Kopakkala, f. i Ylivieska , dotter till Uuno Armas Kopakkala och hustru Laimi Aline Pääkkö (Tab. F 36). Vigd med Martti Kullervo Kuumola, f. i Hausjärvi Kaisa är affärsföreståndare och Martti datamaskinsmekaniker. Familjen bor i Borgå. XVI Barn: Rolf Eerik, f Tab. F 41. XV Vieno Tellervo Kopakkala, f. i Ylivieska , dotter till Uuno Armas Kopakkala och hustru Laimi Aline Pääkkö (Tab. F 36). Vigd med Pertti Osmo Olavi Moilanen, f. i Pyhäselkä Vieno är arbetsledare och Pertti chaufför. XVI Barn: Maarit Pirjo Outi, f Marjut Anne Marika, f Tab. F 42. XV Toivo Ilmari Kopakkala, f. i Ylivieska , son till Uuno Armas Kopakkala och hustru Laimi Aline Pääkkö (Tab. F 36). Vigd med Liisa Päivikki Säde, f. i Pyhäjärvi, Nyl.län Toivo är lagerchef och Liisa restaurangvärdinna. Familjen bor i Klaukkala. XVI Barn: Ville Veikko Hermanni, f Pirkko-Liisa Emilia, f Tab. F 43. XIV Suoma Emilia Kopakkala, f. i Ylivieska , dotter till Klaase Kopakkala och hustru Selma Filiina Kontio (Tab. F 29). Vigd i Ylivieska med Eino Yrjö Elsilä, f. i Merijärvi , d. i Ylivieska Eino var timmerman men även småbrukare på en liten del av Myllylä i Ylivieska. XV Barn födda i Ylivieska: Eeva Maija, f Tab. F 44. Eero Antero, f Tab. F 45. Enne Liisa, f Tab. F 46. Else Kyllikki, f Tab. F 47. Tab. F 44.

12 XV Eeva Maija Elsilä, f. i Ylivieska , dotter till Eino Yrjö Elsilä och hustru Suoma Emilia Kopakkala (Tab. F 43). Vigd 1:o i Järvenpää med Kauko Rantala. Frånskilda. Vigd 2:o i Tyskland med Hans Johan Hölzer, f. i Tyskland Hans är posttjänsteman och makarna bor i Darmstadt, Väst Tyskland. XVI Barn i första äktenskapet: Erja Hannele, f Saila Pauliina, f Tab. F 45. XV Eero Antero Elsilä, f. i Yli viesk , son till Eino Yrjö Elsilå och hustru Suoma Emilia Kopakkala (Tab. F 43). Vigd i Kerava med Lea Ansa Irmeli Ryhänen, f Eero förestår en bovlinghall och Lea är merkonom med tjänst som kanslist. Familjen bor i Nokia. XVI Barn: Mika Antero, f Miia Kaarina, f Tab. F 46. XV Enne Liisa Elsilä, f. i Ylivieska , dotter till Eino Yrjö Elsilä och hustru Suoma Emilia Kopakkala (Tab. F 43). Vigd i Borlänge 1978 med Per-Olav Myléus, f. i Karesuando, Norrbotten Enne Liisa är merkonom och kanslist i Kommunens tjänst. Per-Olav är arbetsförmedlare och familjen bor i Umeå. XVI Barn födda i Borlänge: Anna Karoliina, f Tab. F 47. XV Else Kyllikki Elsilä, f. i Ylivieska , dotter till Eino Yrjö Elsilä och hustru Suoma Emilia Kopakkala (Tab. F 43). Vigd i Ylivieska med Esa Kajaus, f. i Uleåborg Else är ledare i en motionshall och Esa är ingenjör, försäljningschef. Familjen bor i Ylivieska: XVI Barn födda, första i Karleby andra i Himango. Tomi Kristian, f Arsi Michale, f Tab. F 48. XIV Ossi Hermanni Kopakkala, f. i Ylivieska , son till Klaase Kopakkala och hustru Selma Filiina Kontio (Tab. F 29). Vigd i Tammerfors med Martta Nyman, f Frånskilda. Ossi är rörmontör och bor i Esbo. XV Barn födda i Helsingfors: Ulla Maritta, f Tab. F 49. XIV Olavi Kalervo Kopakkala, f. i Ylivieska , son till Klaase Kopakkala och hustru Selma Filiina Kontio (Tab. F 29). Vigd i Ylivieska 1:o med Selma Maria Tuoko, f. i Ylivieska Frånskilda. Vigd 2:o i Esbo med Helmi Aliina Niemi, f Olavi har varit bovlinghallföreståndare men är nu pensionerad. Familjen bor i Esbo. XV Barn födda första i Ylivies ka: 1 Saile Marusia, f Aku Kalervo, f

13 Tab. F 50. XIV Ilmari Matias Kopakkala, f. i Ylivieska , son till Klaase Kopakkala och hustru Selma Filiina Konntio (Tab. F 29). Vigd i Ylivieska med Mirja Elisabet Sorvari, f. i Rautio Ilmari är bonde på en del av Myllylä i Ylivieska och makarna är barnlösa. Tab. F 51. XIII Klaase Myllylä f. i Ylivieska , d. i Kalajoki , son till Herman Kontio och hustru Johanna Emeli Myllylä (Tab. F 7). Vigd l:o i Ylivieska med Ellen Alexandra Ketara, f. i Messuby , d. i Kalajoki Vigd 2:o i Pielavesi med Inka Miina Saksman, f. i Piela vesi Hon var tidigare gift Valta och efter andra mannens död flyttade hon till barn från sitt första äktenskap som bodde i Sverige. Klaase var bonde i Kalajoki. XIV Barn födda i första äktenskapet i Ylivieska, utom det sista i Kalajoki: Aino Ilona, f Tab. F 52. Aate Ilmari, f , d Ogift. Stupade i fort sättningskriget vid Nuijamaa. Anna Alexandra, f Tab. F 58. Arvo Kalevi, f Ahti Väinämö, Tab. F 59. Tab. F 52. XIV Aino Ilona Myllylä, f. i Ylivieska , dotter till Klaase Myllylä och hustru Ellen Alexandra Ketara (Tab. F 51). Vigd i Kalajoki med Eino Johannes Laurila, f. i Kalajoki , son till Juho Henrik Laurila och hustru Jenny Johanna Ransila. Makarna har varit bönder i Kalajoki men är nu pensionärer. XV Barn födda i Kalajoki: Heikki Kalervo, f Tab. F 53. Helena Sisko, f Tab. F 55. Hilkka Inkeri, f Tab. F 56. Helvi Marjatta, f Tab. F 57. Tab. F 53. XV Heikki Kalervo Laurila, f. i Kalajoki , son till Eino Johannes Laurila och hustru Aino Ilona Myllylä (Tab. F 52). Vigd i Kalajoki med Pirkko Maria Niemi, f. i Kannus , dotter till Uuno Valfrid Niemi och hustra Taimi Maria Tokola, Heikki är bonde på Mantila i Pitkäsenkylä, Kalajoki. XVI Barn födda i Kalajoki: Kaisa Marja, f Tab. F 54. Hannu Heikki, f , d Maija Ilona, f Juha Kalervo, f Tab. F 54. XVI Kaisa Marja Laurila, f. i Kalajoki , dotter till Heikki Kalervo Laurila och hustru Pirkko Maria Niemi (Tab. F 53). Vigd i Kalajoki med Juha Tapio Kantola, f Familjen bor i Uleåborg. XVII Barn födda i Uleåborg: Satu Maria, f Sanna Ilona, f

14 Tab. F 55. XV Helena Sisko Laurila, f. i Kalajoki , dotter till Ei no Johannes Laurila och hustru Aino Ilona MyIlylä (Tab. F 52). Vigd i Kalajoki med Mauri Martti Olavi Rönni, f. i Alavieska , son till Juho August Rönn och hustru Aune Siviä Tikkala. Helena är lokalvårdare och Mauri chaufför. Familjen bor i Kalajoki. XVI Barn födda i Kalajoki: Pirjo Mervi Helena, f Päivi Sisko Hannele, f Terhi Irmeli, f Pertti Martti Juhani, f Tab. F 56. XV Hilkka Inkeri Laurila, f. i Kalajoki , dotter till Eino Johannes Laurila och hustru Aino Ilona Myllylä (Tab. F 52). Vigd i Brahestad med Ossi Ensio Muhonen, f. i Uleåborg , son till Toivo Oskari Muhonen och hustru Katri Laakkonen. Hilkka är tjänsteman inom socialvården och Ossi planeringstekniker. Familjen bor i Brahestad. Tab. F 57. XV Helvi Marjatta Laurila, f. i Kalajoki , dotter till Eino Johannes Laurila och hustru Aino Ilona Myllylä (Tab. F 52). Vigd i Kalajoki med Markku Antero Pärkkä, f. i Kalajoki , son till Juho Pärkkä och hustru Vieno Erika Marttila. Marjatta sysslar med trädgårdsskötsel och Markku är serviceman. Familjen bor i Kalajoki. XVI Barn födda i Kalajoki: Kan Antero, f Jarkko Juhani, f Tab. F 58. XIV Anna Aleksandra Myllylä, f. i Ylivieska , dotter till Klaase Myllylä och hustru Ellen Aleksandra Ketara (Tab. F 51). Vigd i Kalajoki med Valter Alarik Vilhelm Fabritius, f. i Vichtis , d. i Kalajoki Äktenskapet var hans andra. Valter var distriktsläkare i Kalajoki. Tab. F 59. XIV Ahti Väinämö Myllylä, f. i Kalajoki, , son till Klaase Myllylä och hustru Ellen Aleksandra Ketara (Tab. F 51). Vigd i Kalajoki med Kerttu Orvokki Silander, f. i Kalajoki , dotter till Jaakko Silander och hustru Anni Talonen. Ahti har varit gruvarbetare och arbetar nu som tunnelborrare. Familjen bor i Bålsta. De flyttade till Sverige XV Barn födda i Kalajoki utom de två yngsta i Garpenberg. De fyra yngre barnen bytte 1981 namnet Myllylä till Silander. Marja Leena, f Tab. F 60. Reijo Antero, f Tab. F 61. Staffan Jukka Tapani, f Anne Marie, f Susann Marit, f Tab. F 60. XV Marja Leena Myllylä, f. i Kalajoki , dotter till Ahti Väinämö Myllylä och hustru Kerttu Orvokki Silander (Tab. F 59). Vigd med Claes Martin Wolgast, f. i Göteborg

15 Claes är byrådirektör inom det militära området, Maja Leena arbetar inom försäkringskassan och familjen bor i Våxtorp. XVI Barn: Martin Sebastian, f Lisa Magdalena, f Per Christoffer, f Tab. F 61. XV Reijo Antero Silander, f. i Kalajoki , son till Ahti Väinämö Myllylä och hustru Kerttu Orvokki Silander (Tab. F 59). Bildat familj med Karina Elisabet Söder, f. i Enköping Rei jo är lastbilschaufför och Karina sjuksköterska på Jakobbergs långvårdssjukhus. Familjen bor i Bålsta. XVI Barn födda i Bålsta: Niklas John Fredrik, f Tab. F 62. XII Anna Maria Myllylä, f. i Ylivieska , d. i Sievi , dotter till Bertil Haapakoski och hustru Maria Blomqvist (Tab. F 6). Vigd i Sievi med Antti Eeronpoika Ojanperä f , d. i Amerika Sedan första hustrun dött gifte han om sig med Johanna Nissilä, f. i Pyhäjoki , d. i Amerika. Antti flyttade till Sievi med sin familj 1883 och därifrån till Amerika XIII Barn födda första i Ylivieska övriga i Sievi i första äktenskapet: Klaase Juho, f , d i Sievi. Följde med familjen till Amerika men återvände på sin morbror Hermans bekostnad och vistades en tid på Myllylä. Maria Viliina, f Amanda, f , d Frans Jaakko, f Alfred, f Jenny Lydia, f , d Jenny Elviira, f Tab. F 63. XI Johan Erik Blomqvist, f. i Oravais , d. i Ylivieska , son till Jakob Andersson Blomqvist och hustru Greta Mattsdotter (Tab. F 5). Vigd i Ylivieska 1848 med Anna Persdotter, f. i Ylivieska , d. där , dotter till Per Mattsson Someroja och hustru Greta Johansdotter. Johan kom som måg till Someroja i Ojankylä. Svärfadern flyttade 1854 till ett 1/6 mantals nybygge Laitala och när han följande år avled blev Johan husbonde. Efter hans död gifte änkan om sig med Jaakko Hinnala, f. i Ylivieska , d. där Johan fick sedan efter hemmanet namnet Laitala. XII Barn födda i Ylivieska: Johan Jakob, f , d Greta Lena, f Tab. F 64. Maria, f Tab. F 68. Bertha, f , d Abel, f , d Leander, f , d Anna Charlotta, f , d Matilda, f , d Oskar Juho, f Tab. F 91.

16 Tab. F 64. XII Greta Lena Laitala, f. i Ylivieska , d. i Alavieska , dotter till Johan Erik Laitala och hustru Anna Persdotter (Tab. F 63). Vigd i Ylivieska med Stefanias Jaakonpoika Koivisto, f. i Alavieska , d. där Familjen bodde i Alavieska. XIII Barn födda i Alavieska: Johannes (Juho), f Tab. F 65. Jakob Svante, f , d Matts, f , d Albert, f Tab. F 67. Anna Gustava, f , d Henna Filina, f , d Rosa Emilia, f , d Tab. F 65. XIII Johannes (Juho) Koivisto, f. i Alavieska , d. där , son till Sefanias Koivisto och hustru Greta Lena Laitala (Tab. F 64). Vigd i Ylivieska med Kajsa Ljjsa Juhontylär Eilola, f. i Merijärvi , d. i Alavieska Familjen bodde i Alavieska. XIV Barn födda i Alavieska: Edit Sofia, f Till Kemi l.f Matti Artturi, f , d Reino Johannes, f , d Eino Arvi, f , d Elma Eliisa, f , d Lyydi Emilia, f , d , drunknade i Kalajoki. Ogift. Niilo Armas, f Till Viiala Olga Helena, f Till Kalajoki XV Hade sonen Reino Juhani, f i Kalajoki. Lilja Eliisabet, f Tab. F 66. Veera Orvokki, f Till Elimäki Pentti Angervo, f Till Pyhäranta Urho Mikael, f Till Övertorneå Tab. F 66. XIV Lilja Elilsabet Koivisto, f. i Alavieska , dotter till Juho Koivisto och hustru Kajsa Liisa Eilola (Tab. F 65). Vigd i Kalajoki med VjlhoArvjd Korpi, f. i Kalajoki , försvunnen under fortsättningskriget i Hyrylä vid stranden av Suojoki , dödförklarad Familjen bodde i Kalajoki men som änka flyttade Lilja med barnen 1949 till Helsinge. XV Barn födda i Kalajoki: Kalevi Arvid, f Veikko Johannes, f , d Teuvo Kalervo, f Raila Margit, f Tab. F 67. XIII Albert Koivisto, f. i Alavieska , d. i Amerika , son till Stefanias Koivisto och hustru Greta Lena Laitala (Tab. F 64). Vigd i Alavieska med Agaata

17 Johanna Pekantytär Koutonen, f. i Alavieska , d. där Familjen bodde i Alavieska men Albert emigrerade till Amerika. XIV Barn födda i Alavieska: Eetu Albert, f , d Eliel Jalmar, f , d Emeli, f (Hustruns) Tab. F 68. XII Maria Laitala, f. i Ylivieska , d. där , dotter till Johan Erik Laitala och hustru Anna Persdotter (Tab. F 63). Maria bodde hemma på Laitala i Ylivieska. XIII Barn födda i Ylivieska: Mikael, f , d Ogift. Dövstum. Selma Kajsa, f Tab. F 69. Herman, f Tab. F 88. Kustu, f Tab. F 90. Johan Feliks, f Försvunnen. Dödförklarad med dödsdat Nestor Leonard, f , d Frans Jaakko, f , d Tab. F 69. XIII Selma Kajsa Laitala, f. i Ylivieska , d. i Hietaniemi, Norrbotten, Sverige , dotter till Maria Laitala (Tab. F 68). Vigd i Ylivieska med Johan Alfred Björkén, f. i Karl Gustav, Norrbotten , d. i Hietaniemi Johan Alfred var gränsridare, således anställd vid tullens gränsbevakning och familjen bodde i Karl Gustav till 1911, sedan i Hietaniemi. Han hade tidigare haft nmnet Kitti men bytt till Björkén. XIV Barn födda första i Ylivieska, de sju följande i Karl Gustav, övriga i Hietaniemi: Erik Gustav, f Överstruken i kyrkboken i Karl Gustav utan vidare anteckningar. Johan Alfred, f Tab. F 70. Yngve Valfrid, f , d Naemi Sylvia, f , d Märta Ingeborg, f Tab. F 74. Yngve Valfrid, f , d Sandra Sofia Eufemia, f Tab. F 75. Emanuel Artur, f Tab. F 78. Hans Hjalmar Fritjof, f Tab. F 79. Milda Maximiliana, f , d Viola Vilhelmina, f Tab. F 84. Margit Gunborg, f , d Tab. F 70. XIV Johan Alfred Björkén, f. i Karl Gustav , d. i Hietaniemi , son till Johan Alfred Björkén och hustru Selma Kajsa Laitala (Tab. F 69). Vigd med Aino Karvo, f. i Rovaniemi , d. i Hietaniemi Johan Alfred var vägarbetare och familjen bodde i Hedenäset. XV Barn födda i Hietaniemi: Elsa, f Tab. F 71. Elna Ingrid, f , d Eva Lisa, f , d. c:a Ogift.

18 Tab. F 71. XV Elsa Björkén, f. i Hietaniemi , dotter till Johan Alfred Björkén och hustru Aino Karvo (Tab. F 70). Vigd 1:o med John Gustavsson från Grängesberg. Frånskilda. Vigd 2:o med Viktor Edvin Larsson, f. i Luppio Frånskilda. Edvin var jordbrukare i Alkullen. Elsa bor i Luleå. XVI Barn födda i andra äktenskapet första i Luppio, andra i Alkullen: Rolf, f Tab. F 72. Per-Olof, f Tab. F73. Tab. F 72. XVI Rolf Larsson, f. i Luppio , son till Viktor Edvin Larsson och hustru Elsa Björkén (Tab. F 71). Bildat familj med Annika Nyberg, f. i Luleå Rolf är plåtslagare och Annika kontorist. Familjen bor i Luleå. XVII Barn födda i Luleå: Sara Mari f Tab. F 73. XVI Per-Olof Larsson, f. i Alkullen , son till Viktor Edvin Larsson och hustru Elsa Björkén (Tab. F 71). Bildat familj med Iris Ros-Mari Lindberg, f. i Luleå Per-Olof är byggnadsingenjör och Iris hotellbiträde. Familjen bor i Luleå. XVII Barn födda i Luleå: Elsa Ann-Sofia, f Tab. F 74. XIV Märta Ingeborg Björkén, f. i Karl Gustav , d. i Hietaniemi , dotter till Johan Alfred Björkén och hustru Selma Kajsa Laitala (Tab. F 69). Vigd i Hietaniemi med Oscar Fredrik Westin, f. i Hietaniemi , d. där Oscar var vägarbetare och familjen bodde i Hietaniemi. XV Barn födda i Hietaniemi: Rut Ingeborg, f , d Sören Fredrik, f , d Egon Fredrik, f Ogift. Bosatt i Sandviken. Tab. F 75. XIV Sandra Sofia Eufemia (Mia) Björkén, f. i Karl Gustav , d. i Övertorneå , dotter till Johan Alfred Björkén och hustru Selma Kajsa Laitala (Tab. F 69). Vigd i Övertorneå med Gunnar Erland Funck, f. i Övertorneå , d. där Gunnar var egen företagare med bensinstation och bilverkstad i Övertorneå. XV Barn födda i Övertorneå: Anita Viktoria, f Tab. F 76. Alf Gunnar, f Tab. F 77. Alec Erland, f , d i trafikolycka. Tab. F 76. XV Anita Viktoria Funck, f. i Övertorneå , dotter till Gunnar Erland Funck och hustru Sandra Eufemia Björkén (Tab. F 75). Vigd i Övertorneå med Torsten Allan Lång, f. i Överkalix , son till Teodor Lång och hustru Emma Eufrusina Johansson. Anita är posttjänsteman och Torsten brandchef i Övetorneå. XVI Barn födda i Övertorneå: Klas Torsten, f

19 Anita Karolina, f Allan Robert, f Tab. F 77. XV Alf Gunnar Funck, f. i Övertorneå , son till Gunnar Erland Funck och hustru Sandra Sofia Eufemia Björkén (Tab. F 75). Vigd i Övertorneå med Maj Barbro Ingeborg Rännare, f. i Övertorneå , dotter till Erik Wilmar Rännare och hustru Hilda Teresia Wallström. Alf är föreståndare och familjen bor i Övertorneå. XVI Barn födda i Övertorneå: Barbro Maj-Britt, f Nanna Birgitta Deciré, f Anna-Maria Teresia, f Margareta Viveka, f Tab. F 78. XIV Artur Emanuel Björkén, f. i Karl Gustav , d. i Värmland , son till Johan Alfred Björkén och hustru Selma Kajsa Laitala (Tab. F 69). Vigd med Anna Paulina Uhlin, f Artur var gränsöveruppsy ningsman. Makarna var barnlösa och Anna bor som pensionär i Ullånger. Tab. F 79. XIV Hans Hjalmar Fritjof Björkén, f. i Hietaniemi , son till Johan Alfred Björkén och hustru Selma Kajsa Laitala (Tab. F 69). Vigd i Hietaniemi med Eila Rakel Kuusijärvi, f. i Pello, Finland , d. i Hedenäset Hjalmar har varit hyvelförare men bor nu som pensionär i Hedenäset. XV Barn födda i Hedenäset: Rakel Maj-Lise, f Tab. F 80. Hans Rutger, f Tab. F 83. Tab. F 80. XV Rakel Maj-Lise Björkén, f. i Hedenäset , dotter till Hans Hjalmar Björkén och hustru Eila Rakel Kuusijärvi (Tab. F 79). Vigd i Hedenäset med Jonas Torsten Martinsson, f. i Ytterberg, Sveg, Härjedalen Rakel är undersköterska och Torsten SJ-tjänsteman. Familjen bor i Falun. XVI Barn födda, första i Östersund, övriga i Falun: Christer Torsten, f Tab. F 81. Rakel Agneta, f Tab. F 82. Urban Hans-Olof, f Fastighetsskötare. Tab. F 81. XVI Christer Torsten Martinsson, f. i Östersund , son till Jonas Torsten Martinsson och hustru Rakel Maj-Lise Björkén (Tab. F 80). Bildat familj med Katarina Sigrid Jonasson, f Christer är sotare och Katarina hemvårdarinna. Familjen bor i Sveg. XVII Barn födda i Östersund: Håkan Per Christer, f Tab. F 82. XVI Rakel Agneta Martinsson, f. i Falun , dotter till Jonas Torsten Martinsson och hustru Rakel Maj-Lise Björkén (Tab. F 80). Bildat familj med Hans Lennart Asp, f. i

20 Sundborn Agneta är dataoperatör vid länsstyrelsen och Hans reparatör vid Falu kommuns vattenverk. Familjen bor i Sundborn. Tab. F 83. XV Hans Rutger Björkén, f. i Hedenäset , son till Hans Hjalmar Björkén och hustru Eila Rakel Kuusijärvi (Tab. F 80). Vigd i Kalix med Solveig Anna Sofia Johansson, f. i Boträsk Hans är fanjunkare och Solveig ekonomiföreståndare. Familjen bor i Norrtälje. XVI Barn: Anna Maria, f Erik Hans, f Karin Jenny Sofia, f Tab. F 84. XIV Viola Vilhelmina Björkén, f. i Hietaniemi , d. i Danderyd , dotter till Johan Alfred Björkén och hustru Selma Kajsa Laitala (Tab. F 69). Vigd med Sven Artur Svärd, f. i Vika, Mora , d. i Danderyd , son till Anders Svärd och hustru Maria. Sven var bilmontör och familjen bodde i Danderyd. XV Barn födda, de två första i Södertälje, tredje i Danderyd: Sven-Olof, f Tab. F 85. Jan-Erik, f Tab. F 86. Lars Anders, f Tab. F 87. Tab. F 85. XV Sven Olof Svärd, f. i Söder tälje , son till Sven Artur Svärd och hustru Viola Vilhelmina Björkén (Tab. F 84). Vigd i Stockholm med Kerstin Marie-Loise Wallander, f. i Stockholm , dotter till Knut Oskar Wallander och hustru Kerstin Vanda Henrietta. Sven-Olof är ingenjör och Kerstin sekreterare. Familjen bor i Järfälla. XVI Barn födda i Sollentuna: Olof Mikael, f Kennet William, f Tab. F 86. XV Jan Erik Svärd, f. i Södertälje , son till Sven Artur Svärd och hustru Viola Vilhelmina Björkén (Tab. F 84). Vigd i Danderyd med Viola Monika Karlsson, f. i Danderyd , dotter till Ture Albin Karlsson och hustru Viola Selma. Jan-Erik är instruktör och Viola kontorist. Familjen bor i Sollentuna. XVI Barn födda i Danderyd: Monica Carina, f Lena Katarina, f Tab. F 87. XV Lars Anders Svärd, f. i Danderyd , son till Sven år tur Svärd och hustru Viola Vilhelmina Björkén (Tab. F 84). Vigd i Blidö med Eva Elisabet Norstedt, f. i Norrtälje , dotter till Lars Erik Otto Norstedt och hustru Ingrid Elisabet. Lars är posttjänsteman och Eva barnskötare. Familjen bor i Sollentuna. XVI Barn födda i Danderyd: Hans Erik, f Anne-Marie, f

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 SÅ GÖR ETT TRÄD NYTTA Löv från träden gödslar jorden och gör att den håller sig fuktig. Träd ger foder till djuren. Träd tar upp koldioxid från luften. Vissa träd har

Läs mer

ÖckeröÖarnas SLÄKTFORSKAR FÖRENING MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG. Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden. Kröckle Kyrka, Hönö Röd

ÖckeröÖarnas SLÄKTFORSKAR FÖRENING MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG. Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden. Kröckle Kyrka, Hönö Röd NR 2 2014 2011 ÅRGÅNG ÅRGÅNG 16 13 ÖckeröÖarnas MEDLEMSTIDNING SLÄKTFORSKAR FÖRENING Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden Kröckle Kyrka, Hönö Röd Ordföranden har ordet Höstmöte Vi har bokat in ett höstmöte den

Läs mer

STAMTAVLA Malmberg - Mårtensson - Castenfors Upprättad av Bror Bertil Malmberg

STAMTAVLA Malmberg - Mårtensson - Castenfors Upprättad av Bror Bertil Malmberg Första säkra uppgifterna om släkten Hansson-Christensson-Malmberg-Castenfors återfinns i Håslöfs församlings husförhörsböcker. År 1734 finner vi där husmannen Hans Jakobsson som ägare av gården nr 18 i

Läs mer

Minnesskrift. Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917

Minnesskrift. Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917 Minnesskrift 1902 1917 Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917 Tryckt å J. V. Martensons tryckeri, 216-18-20 Institute Place, Chicago, Illinois Till Svensk-Finska Nykterhetsförbundet

Läs mer

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN SKOGSFINNARNA I SÄFSEN Uppsats i tre delar Kurs vid Mälardalens Högskola hösten 2009 Skogsfinnarna i Skandinavien av Mariana Grahn Skogsfinnarnas bosättning i Säfsen Anna Ivars Skogsfinnarnas bosättningar

Läs mer

NÅGRA AXPLOCK FRÅN FLYDDA TIDER

NÅGRA AXPLOCK FRÅN FLYDDA TIDER 1 2 NÅGRA AXPLOCK FRÅN FLYDDA TIDER Släktforskning visar kanske bättre än något annat hur historien alltid är närvarande - präsens. Händelser och förhållanden under flydda tider har på ett avgörande sätt

Läs mer

Smedstorpssläktens medlemsblad 1990

Smedstorpssläktens medlemsblad 1990 Smedstorpssläktens medlemsblad 1990 Ordföranden har ordet Sommaren närmar sig med stormsteg och därmed också vårt nästa släktmöte. I december samlades styrelsen hos mig för planering av verksamheten under

Läs mer

Namn i Sverige. Förnamn

Namn i Sverige. Förnamn Ingela Martenius Namn i Sverige Förnamn 1 Fadersnamn 3 Modersnamn 3 Familjenamn 4 Adel 5 Präster 6 Borgare 7 Soldater 7 Kvinnor 8 Barn 9 Utvandrare 9 Invandrare 10 Gårdsnamn 10 Från allra första början

Läs mer

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

Börja släktforska med ArkivDigital

Börja släktforska med ArkivDigital Börja släktforska med ArkivDigital ArkivDigital fungerar ungefär som en resebyrå. Vi ordnar allt sådant som behövs för en bekväm resa. Men med oss reser du i tiden, inte i rummet. Färden går till din

Läs mer

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 Tebacken under sju generationer Av Siri Dahlberg Ordet te eller tä var den lokala benämningen på fägata. Det finns flera te

Läs mer

GILLETS STYRELSE. Jan Alvå 040/15 13 89 Karin Lennartsson 046/15 21 22. Nils Eksandh 046/12 75 42 Lars H Bruzelius 046/14 57 75 vice Stolsbroder

GILLETS STYRELSE. Jan Alvå 040/15 13 89 Karin Lennartsson 046/15 21 22. Nils Eksandh 046/12 75 42 Lars H Bruzelius 046/14 57 75 vice Stolsbroder Tre generationer Wadenbäck i Knutsgillet - Anna Carin - guldduva, Kjell - medlem sedan 1949, dottern Ulrika Rudnert - silverduva, barnbarnet Mårten - recipient, Niklas och barnbarnet Matilda Nr 1 2006

Läs mer

Västra Torsås SOCKENBLAD Nr 1 2015 Bild av Witold Kowol

Västra Torsås SOCKENBLAD Nr 1 2015 Bild av Witold Kowol Västra Torsås SOCKENBLAD Nr 1 2015 Bild av Witold Kowol Bild av Ingvar Andersson I detta nummer de lokala föreningarnas program för våren/ sommaren 2015. Fortsättning på följetången. Nu försäljning av

Läs mer

Unga par, som vill gifta sig, och familjer, som flyttar till annan ort, har ofta svårt att få bostad i våra dagar. Men så har det alltid varit.

Unga par, som vill gifta sig, och familjer, som flyttar till annan ort, har ofta svårt att få bostad i våra dagar. Men så har det alltid varit. Bostadsfrågan Av folkskollärare Erik Ohdelberg 1965. Från Föreningen egna hem Torpare och backstugesittare. Unga par, som vill gifta sig, och familjer, som flyttar till annan ort, har ofta svårt att få

Läs mer

Hur hittar jag mitt torp i arkiven?

Hur hittar jag mitt torp i arkiven? LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 2 Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning Gunilla Lundberg Ehnström Andra reviderade upplagan, nätversion, 2008 (första upplagan

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Nationen växer fram Vi firar autonomin. Tidsresor, bilder och möten

Nationen växer fram Vi firar autonomin. Tidsresor, bilder och möten p Europa år 1820. Den äldsta kända finska kartan över hela Europa. Publicerad som bilaga till Turun Wiikko-Sanomat 24.2.1821. Namnen är inte ännu etablerade. Bild: Nationalbiblioteket. Nationen växer fram

Läs mer

Västra Torsås. nr 2 2014. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta.

Västra Torsås. nr 2 2014. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta. Västra Torsås nr temalönashult Utdrag ur Lunds Universitets Folkminnesarkiv nedtecknat av Sven Blomén 1932. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta. Västra Torsås www.vastratorsas.se redaktionen@vastratorsas.se

Läs mer

NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939

NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939 NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939 Gullik Gulliksson (Lill-Gullik) på sin 80-årsdag hemma i Sillre 1974. Ivan Johnson 2010

Läs mer

Farliga och ofarliga tåg

Farliga och ofarliga tåg Farliga och ofarliga tåg S äkerheten sattes högt vid SJ och det dröjde ända till den 5 mars 1903 innan något allvarligt inträffade i osbytrakten. Då spårade ett tåg av rälsen vid Loshult, varvid 28-årige

Läs mer

Kvinnorna som bestämmer Går också till Ekenäs

Kvinnorna som bestämmer Går också till Ekenäs 2 2 0 1 2 K U N D T I D N I N G E N F R Å N D I T T E N E R G I V E R K Kvinnorna som bestämmer Går också till Ekenäs Energis kunder * Till kunderna hos Esse Elektro-Kraft, Herrfors, Jakobstads Energiverk,

Läs mer

e n bo k fö r ve m so m he l s t

e n bo k fö r ve m so m he l s t e n bo k fö r ve m so m he l s t 1 sara kerstin emma disa leon jon bertil inez lea siri maj lucas maria rabieh olof iseline william hugo mira 2 e n bo k fö r ve m so m he l s t toffer Ahmad blenda jill

Läs mer

Namnboken från Gravid.se

Namnboken från Gravid.se Namnboken från Gravid.se 1.000 namn med förklaringar, betydelser, ursprung, populäritet och namnsdagar En bok producerad av Gravid AB. Får endast skrivas ut och kopieras för personligt bruk. Välkommen

Läs mer

Kaupik gav sedermera upphov till slakterna Lehto, Vaara och Winsa. Mickelsson-Vettainen till slakterna Vettainen och Alatalo.

Kaupik gav sedermera upphov till slakterna Lehto, Vaara och Winsa. Mickelsson-Vettainen till slakterna Vettainen och Alatalo. HISTORIA "Fjarran bortom mossar och skogar uppat Narkausjoki kallfloden ligger det lilla Kompelusvaara. Daruppe, hogt pa vaaran med utsikt over allt annat, bodde pa sin tid tva gamla lappflickor i ett

Läs mer

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket2008:4 Årg 12 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post: esbjorn@hillberg.com Hemsida:

Läs mer

Alfabetiskt ortsregister.

Alfabetiskt ortsregister. 1 Abisko (Norrbottens län) Alfabetiskt ortsregister. Årtalen inom parentes (1899, 1911) anger att de finns med i Svenska Fotografers Förteckning av anno 1899 resp. 1911. Borg Mesch Filial, se Kiruna. (1911)

Läs mer

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 3 år 2003 Arkivet hos Lantmäteriet i Gävle En bild från vinkällaren hos Codorniu

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Spara och Slösa

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Spara och Slösa KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 8 Mars 2010 Pris 10:- Något i hästväg För 30 år sedan tog experterna till orda och klassade hästen som ett fornminne eftersom hästen ansågs ha

Läs mer

I serien Valstatistik publiceras statistik över kommunal-, lagtings-, riksdags-, president- och EU-val.

I serien Valstatistik publiceras statistik över kommunal-, lagtings-, riksdags-, president- och EU-val. Statistik 2011:7 Valstatistik I serien Valstatistik publiceras statistik över kommunal-, lagtings-, riksdags-, president- och EU-val. I denna publikation som behandlar lagtings- och kommunalvalet på Åland

Läs mer

Rapport. Diarienummer 436-4982-2014. Ge röst åt tysta kulturarv. En sammanställning av projekt som fått kulturmiljöbidrag under 2012 och 2013.

Rapport. Diarienummer 436-4982-2014. Ge röst åt tysta kulturarv. En sammanställning av projekt som fått kulturmiljöbidrag under 2012 och 2013. Rapport Diarienummer 436-4982-2014 Ge röst åt tysta kulturarv En sammanställning av projekt som fått kulturmiljöbidrag under 2012 och 2013. Omslagsbilder Samisk marknad, en konstvägg och från filmen Lgh

Läs mer