LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 2 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä Släktförenings förlag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 2 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä Släktförenings förlag."

Transkript

1 LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 2 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä Släktförenings förlag. Förord Denna del av»levälä-släkten» berör egentligen inte mycket Levälä. Den omfattar de släktlinjer som börjar med Anna och Maria Davidsdöttrar Levälä. I sina äktenskap kommer de som värdinnor till två andra hemman i Ytterjeppo, Högväg och Löv. Annas efterkommande, F-linjen, lämnar Högväg hemman och Nykarleby socken redan efter 60 år och återfinns i vår tid främst i Ylivieska. Marias efterkommande, G-linjen, lämnade Löv hemman efter 120 år, frånsett en sentida ättling som återvänt dit, men talrika ättlingar finns kvar i nuvarande Nykarleby-området. G-linjen är med 1268 tabeller släktens största. Detta beror inte enbart på att linjen är stor, utan även på att dem jag inte lyckats följa upp är relativt få. De flesta ouppklarade fallen gäller emigranter, främst till Amerika. Ser vi efter var de redovisade familjerna finns är naturligtvis de flesta i Finland 71,5 %, i U.S.A. och Kanada finns 13,7 %, i Sverige 12,5 % och i övriga delar av världen 2,3 %. Detta är dock inte en helt riktig bild, för ser vi på uppgifterna från U.S.A. finner vi många gifta barn som inte fått egen tabell då närmare uppgifter om deras familjer saknas. Dessutom var ju större delen av de ouppklarade fallen i Amerika. Av dem kan flere dött barnlösa, men jag tror ändå att vi kommer sanningen närmare om vi antar att 25 % av linjen borde finnas på andra sidan Atlanten. I Finland skulle vi då få drygt 62 % och i Sverige 11 %. Då vi ser hur spridd släkten är förstår envar att utredningen möjliggjorts endast genom det stora tillmötesgående och starka intresse jag mött när jag skrivit runt och begärt in uppgifter. Jag vill därför rikta ett varmt tack till alla som bistått mig med uppgifter och som med sitt intresse stött och uppmuntrat mig i mitt arbete. Ett särskilt tack vill jag rikta till Viktor Ikola i Jeppo, som alltid beredvilligt ställt sina ovärderliga kunskaper om Jeppo och jeppoborna till mitt för fogande. Utan hans hjälp hade särskilt inte Blomgrenen av G-linjen blivit så fullständig som nu är fallet. Sollentuna i augusti Pär-Erik Levlin

2 Kapitel 8 Anna Davidsdotters släktlinje Storhögväg hemman. Vi börjar med att se på Storhögväg hemmans förhistoria, dit Anna Davidsdotter kom som värdinna. Vi har redan på 1500-talet på västra sidan av Nykarleby älv något söder om Levälä en gårdsgrupp Höyvis omfattande de två Högväg gårdarna, belägna söder om Höyvisbäcken, Bro gården genast på norra sidan om bäcken där denna korsades av den gamla byvägen, Back gården ännu något söderut på västra sidan av vägen, Ryss gården på östra sidan av vägen och litet längre norrut slutligen Knuts gården. Vid Knuts slutade byvägen och förbands med färja till huvudvägen på östra sidan av ån. Namnet på Högväg hemman skrevs ännu på 1600-talet Höövägen och torde ha uppkommit genom att man först skrev t.ex. Henrik Jönsson vid Höövägen, varvid Höövägen antagligen var benämningen på den ägoväg som härifrån ledde upp mot Jeppo träsk. Där fanns säkert rika våtmarker som försåg bönderna med mycket hö. Storhögväg hemman gick till en tid efter stora ofreden i samma släkts ägo. Som ägare känner vi: 1. Henrik Jönsson, Per Hindersson, Mickel Jönsson, Där på kommer tydligen tre söner till nr Bertil Persson, Matts Persson, Henrik Persson, Per Hindersson, Så kommer igen tre bröder, söner till föregående. 8. Bertil Persson, , hustru 1/ Margareta Mårtensdotter, hustru 2/ Susanna Mattsdotter. Bertil Persson omkom med hela sitt båtlag i en storm under säljakt i april 1691 (N.T ). 9. Simon Persson , hustru Karin Knutsdotter. 10. Henrik Persson, , hustru Karin Eriksdotter. Susanna Mattsdotter hade gift om sig efter Bertils död med Anders Jakobsson och de finns på hemmanet Susannas son från första äktenskapet Matts Bertilsson övertar när han vuxit upp faderns del av hemmanet, medan Anders Jakobsson 1697 köpte Simon Perssons del. Henriks del ägdes efter stora ofreden av hans dotter Elisabet gift med skomakaren Erik Boström i Nykarleby stad och av Elisabets bror Andersson bortförts av ryssarna och sedan aldrig återvände. Matts Bertilsson gift med Valborg Henriksdotter Storbärs tog 1721 även upp Bro hemman som var öde, men 1734 säljer de sina hemman och flyttar till Näs i Monå i Munsala. Bro hemmanet köptes av Gustav Mattsson (se Till antavlan i nr 5 av Medlemsbladet). Matts Bertilssons, Erik Boström och Anders Jakobsson säljer tillsammans Högväg hemmanet hälften åt Matts Eriksson från Naarasluoma och hälften åt en Matts Jonasson från Kyrkby. Den senare säljer sin del 1751 åt Matts Staffansson från Saarijärvi gift med Anna Davidsdotter Levälä. Tab. F 1. VIII Anna Davidsdotter Levälä, f. i Kauhava c:a 1726, d. på Storhögväg i Ytterjeppo , dotter till David Eriksson Levälä och hustru Sofia Mårtensdotter (Tab. A 1). Vigd med Matts Staffansson, f. i Saarijärvi , d. på Storhögväg Som ovan nämnts köpte han halva Storhögväg Hemmanet var inte delat utan han levde på det i bolag med ägaren till andra halvan Henrik Eriksson. År 1770 blev det tillåtet att dela hemmanen, vilket även sker med Högväg. Efter detta har Matts halva hemmanet eller 7/16 mantal. IX Barn födda på Storhögväg: Erik, f Tab. F 2. Margareta, f Tab. F 3. Maria, f Tab. F 4. Henrik, f , d Christina, f , d

3 Sofia, f , d Anders, f , d Thomas, f , d David, f , d Daniel, f , d Tab. F 2. IX Erik Mattsson Storhögväg, f. på Storhögväg , d. där , son till Matts Staffansson Storhögväg och hustru Anna Davidsdotter Levälä (Tab. F 1). Vigd med Maria Mattsdotter Back, f. på Back , d. på Storhögväg , dotter till bonden Matts Mattsson Back och hustru Sofia Mattsdotter. Erik var bonde på faderns hemman till sammans med sin svåger Anders Jakobsson (Tab. F 4). År 1812 säljer man dock hemmanet varvid Erik och Maria blir kvar i gården och får sytning. X Barn födda på Storhögväg: Anna, f , d Matias, f , d Maria, f , d Anna Lena, f , d Margareta, f , d Jakob, f , d Gustav, f , d. Som barn. Tab. F 3. IX Margareta Mattsdotter Storhögväg, , d. i Pensala by ca 1810, dotter till Matts Staffansson Storhögvag och hustru Anna Davidsdotter Levälä (Tab. F 1). Vigd i Nykarleby förs med änkligen Johan Mattsson Vidlund, f. i Härmä Makarna återfinns samma år som landbönder på Söderlund hemman i Pensala by. Efter 1803 bor de inhyses i Pensala by. X Barn födda i Munsala: Anna, f , d Tab. F 4. IX Maria Mattsdotter Storhögväg, f. på Storhögväg , d. där , dotter till Matts Staffansson Storhögväg och hustru Anna Davidsdotter Levälä (Tab. F 1). Vigd i Nykarleby förs med Anders Jakobsson, f. i Nurmo , d. på Storhögväg Anders var bonde på Storhögväg tillsammans med sin svåger Erik tills man sålde hemmanet Han var sedan kvar där med sytning. X Barn födda på Storhögväg: Jakob, f Tab. F 5. Kajsa, f , d Erik, f Tab. F 92. Anna, f , d Susanna, f , d Gustav, f , d Anders, f , d Johan, f , d Anders, f , d Tab. F 5.

4 X Jakob Andersson Storhögväg, f. på Storhögväg , d. i Oravais , son till Anders Jakobsson Storhögväg och hustru Maria Mattsdotter Storhögväg (Tab. F 4). Vigd 1:o i Nykarleby förs med Kajsa Mattsdotter Knuts, f. 1784, d. på Storhögväg Vigd 2:o i Nykarleby förs med Lena Karisdotter, f. i Munsala , d. i Oravais Vigd 3:o i Munsala med Maria Johansdotter Juthberg, f. i Munsala , d. i Oravais , dotter till soldaten Johan Juthberg och hustru Anna Bertilsdotter. Vigd 4:o i Nykarleby l.k med Greta Mattsdotter Draka, f. i Yt terjeppo , d. i Oravais , dotter till Matts Johansson Draka och hustru Anna Andersdotter. Jakob bodde med föräldrarna på Högväg, men sedan hemmanet sålts flyttade han till Oravais där han blev torpare åt svärföräldrarna. Efter andra hustruns död flyttade han till Munsala, men återvände till Oravais fem år senare och bodde nu som backstugusittare på Ropars i Oravais by. År 1817 började han använda namnet Blomqvist. XI Barn, de tre första födda i Ytterjeppo, tre följande i Oravais, två följande i Munsala och återstående igen i Oravais: 1 Anders, f , d Matts, f , d Susanna Lisa, f , d Anders, f , d Brita Lisa, f , d Jakob, f , d Matts, f Flyttade till Nykarleby 1835 med betyg, men ej återfunnen. 3 Maria, f Tab. F 6. 4 Johan Erik, f Tab. F Anna Greta, f , d Tab. F 6. XI Maria Jakobsdotter Blomqvist, f. i Munsala , d. i Ylivieska , dotter till Jakob Blomqvist och hustru Maria Juthberg (Tab. F 5). Vigd i :o i Ylivieska 1844 med Michael Eriksson Kopakkala, f. i Ylivieska , d. där genom drunkning , son till Erik Mickels son Kopakkala och hustru Brita Thomaedotter. Vigd 2:o i Ylivieska med Bertil Josefsson Haapakoski, f. i Ylivieska , d. där Maria kom som piga till Ylivieska Sedan hon gift sig bodde hon och Michael på hans hemgård tillsammans med hans syster och svåger. Gården hette Myllylä och var en del av nr 17 Kopakkala i Ojankylä. Den har senare fått nr 1. Efter mannens död bodde Maria kvar på hans del av Myllylä och dit flyttade hennes andra man och han kallades sedan Myllylä. Gården är kvar i deras släkt. XII Barn födda i Ylivieska: 1 Johan, f , d Johanna Emeli, f Tab. F 7. 2 Anna Maria, f Tab. F Vilhelmina, f , d Tab. F 7. XII Johanna Emeli Myllylä, f. i Ylivieska , d. där , dotter till Bertil Haapakoski eller Myllylä och hustru Maria Blomqvist (Tab. F 6). Vigd i Ylivieska med Herman Erikson Kontio, f. i Ylivieska , d. där Familjen bodde på Myllylä och fick sedan överta hemmanet efter hennes föräldrar. XIII Barn födda i Ylivieska: Ida Maria, f Tab. F 8. Gustaf Herman, f Tab. F 12.

5 Klaase Johan, f , d Olga Emilia, f Tab. F 20. Selma Filiina, f Tab. F 39. Klaase, f Tab. F 51. Frans Jaakoppi, f , d Tab. F 8. XIII Ida Maria Kontio eller Myllylä, f. i Ylivieska , d. där , dotter till Herman Kontio och hustru Johanna Emeli Myllylä (Tab. F 7). Vigd i Ylivieska med Herman Jaakkonpoika Olmala, f. i Ylivieska , d. där Äktenskapet var hans andra. Herman var bonde på Olmala i Ylivieska. XIV Barn födda i Ylivieska: Elvi Lahja Maria, f Tab. F 9. Tab. F 9. XIV Elvi Lahja Maria Olmala, f. i Ylivieska , d. där , dotter till Herman Olmala och hustru Ida Maria MylIylä (Tab. F 8). Vigd i Ylivieska med Väinö Visuri, f. i Ylivies ka Väinö har arbetat vid Statens järnvägar men bor nu som pensionär i Ylivieska. XV Barn födda första i Ylivieska, övriga Uleåborg: Toini Marjatta, f Ogift. Banktjänsteman i Ylivies ka. Anni Tellervo, f Tab. F 10. Mina Kaarina, f Tab. F 11. Tab. F 10. XV Anni Tellervo Visuri, f. i Uleåborg , dotter till Väinö Visuri och hustru Elvi Lahja Maria Olmala (Tab. F 9). Vigd i Ylivieska med Lauri Johannes Sorvoja, f. i Ylivieska Anni är sjukgymnast och Lauri polis. Familjen bor i Ylivieska. XVI Barn födda första i Kemi, övriga i Ylivieska: Mika Johannes, f Timo Tapani, f Jouni Sakari, f Tab. F 11. XV Mirja Kaarina Visuri, f. i Uleåborg , dotter till Väinö Visuri och hustru Elvi Lahja Maria Olmala (Tab. F 9). Vigd i Ylivieska med Jaakko Eerikki Perttunen, f. i Uleåborg , Mirja är röntgensköterska och Jaakko byggmästare. Familjen bor i Uleåborg. XVI Barn födda i Uleåborg: Satu, f Tab. F 12. XIII Gustav Herman Myllylä, f. i Ylivieska , d. i USA om kring 1915, dödförklarad , son till Herman Kontio och hustru Johanna Emeli Myllylä (Tab. F 7). Vigd med Fredrika Maria Standinger, f. i Kalajoki , d. i Ylivieska Familjen bodde på Myllylä. Gustav reste till Amerika och arbetade mest som skogshuggare på västkusten. Han skrev och sände hem pengar och gåvor till hustrun och barnet som bodde kvar på Myllylä. Det brev som blev hans sista kom c:a 1915 och där berättar han att han råkat ut för en svårare olycka i redwoodskogen. När svärmodern dog avskiljdes åt Fredrika litet jord från Myllylä och hon köpte en stuga i närheten.

6 XIV Barn födda i Ylivieska: Aune Maria, f Tab. F 13. Tab. F 13. XIV Aune Maria Myllylä, f. i Ylivieska , dotter till Gustav Herman Myllylä och hustru Fredrika Maria Standinger (Tab. F 12). Vigd i Ylivieska med Tuomas Nestori Karhula, f. i Lochteå , d. där Nestori var bonde på ett hemman som han köpte i sin hemsocken Lochteå. XV Barn födda i Lochteå: Toivo Jaakko, f , d Stupade vid Syväri. Jouko Nestori, f , d genom drunkning. Lahja Tellervo Ilona, f Tab. F 14. Tab. F 14. XV Lahja Tellervo Ilona Karhula, f. i Lochteå , dotter till Tuomas Nestori Karhula och hustru Aune Maria Myllylä (Tab. F 13). Vigd i Lochteå med Aadolf Aarne Kippo, f. i Lochteå , d. där Aarne var jordbrukare och murare men 1950 emigrerade familjen till Australien. Där bosatte de sig i Mount Isa, Queensland där Aarne blev förman vid gruvan för brytningen och en tid även för timmermännen. Efter c:a 12 år återvände de till hemlandet och övertog hennes föräldrars hemman i Lochteå. XVI Barn födda de två första i Lochteå, de fyra följande i Mount Isa och det yngsta i Ylivieska: Jouko Aatos, f , d Hilpi Iris Tellervo, f Tab. F 15. Kauko Ensio, f Tab. F 16. Anne-Marie, f Tab. F 17. Helen Margaret, f Tab. F 18. Paul Eric, f Ogift. Riitta Irmeli, f Tab. F 19. Tab. F 15. XVI Hilpi Iris Tellervo Kippo, f. i Lochteå , dotter till Aadolf Aarne Kippo och hustru Lahja Tellervo Ilona Karhula (Tab. F 14). Vigd i Lochteå med Esko Matti Antero Murtoniemi, f. i Kannus Hilpi har egen damfrisering i Karleby och Esko är portvakt vid Outokumpu Oy. Familjen bor i Karle by. XVII Barn födda i Karleby: Tapani Antero, f Tab. F 16. XVI Kauko Ensio Kippo, f. i Mount Isa, Queensland , son till Aadolf Aarne Kippo och hustru Lahja Tellervo Ilona Karhula (Tab. F 14). Vigd i Lochteå med Sirkka Aulikki Lukkarila, f. i Lochteå Kauko är plåtslagare och svetsare. Sirkka är biträde på soldathemmet och familjen bor i Lochteå. XVII Barn födda i Lochteå: Miia Mirva Marjaana, f Jonna Maarit, f Tab F 17. XVI Anne Marie Kippo, f. i Mount Isa, Queensland , dotter till Aadolf Aarne Kippo och hustru Lahja Tellervo Ilona Karhula (Tab. 14). Vigd i Lochteå med

7 Hannu Johannes Virsiheimo, f. i Euraåminne Aune-Marie sköter kreaturen på hemgården och Hannu är bilelektriker. Familjen bor i Lochteå. Tab. F 18. XVI Helen Margaret Kippo, f. i Mount Isa, Queensland , dotter till Aadolf Aarne Kippo och hustru Lahja Tellervo Ilona Karhula (Tab. F 14). Vigd i Lochteå med Markku Johannes Jukkola, f. i Lochteå Helen är hjälpsköterska och Markku bonde. Familjen bor i Lochteå. Tab. F 19. XVI Riitta Irmeli Kippo, f. i Ylivieska , dotter till Aadolf Aarne Kippo och hustru Lahja Tellervo Ilona Karhula (Tab. F 14). Vigd i Lochteå med Ilkka Samuli Harmaala, f. i Lochteå Riitta är studentmerkonom och Samuli bonde. Familjen bor i Lochteå. Tab. F 20. XIII Olga Emilia Myllylä, f. i Ylivieska , d. där , dotter till Herman Kontio och hustru Johanna Emeli Myllylä (Tab. F 7). Vigd i Ylivieska med Mikko Oivo, f. i Ylivieska , d. där Familjen blev bönder på en del av Olgas hemgård Myllylä i Ojankylä. XIV Barn födda i Ylivieska: Aino Emilia, f Tab. F 21. Toivo Mikael, f Ogift. Småbrukare i Ylivieska. Tab. F 21. XIV Aino Emilia Oivo, f. i Ylivieska , dotter till Mikko Oivo och hustru Olga Emilia Myllylä (Tab. F 20). Vigd i Ylivieska med Toivo Armas Koivisto, f. i Alavieska Familjen var jordbrukare på Myllylä men Toivo hade samtidigt arbete vid järnvägen. XV Barn födda i Ylivieska: Milja Onerva, f Tab. F 22. Oili Anelma, f Tab. F 23. Laila Inkeri, f: Tab. F 24. Touko Armas, f Ogift. Bor i Ylivieska. Helvi Hillevi, f Tab. F 25. Ulla Irmeli, f Tab. F 26. Terho Uolevi, f Tab. F 27. Tapio Juhani, f Tab. F 28. Eila Kyllikki, f Ogift. Bor i Helsingfors. Tab. F 22. XV Milja Onerva Koivisto, f. i Ylivieska , dotter till Toivo Armas Koivisto och hustru Aino Emilia Oivo (Tab. F 21). Vigd i Tammerfors med Eino Erkki Missonen, f. i Suistamo , son till Pekka Missonen och hustru Maria Botja. Milja är affärsbiträde och Eino kontrollör. Familjen bor i Tammerfors. XVI Barn födda i Tammerfors: Jan Pekka, f Tab. F 23.

8 XV Oili Anelma Koivisto, f. i Ylivieska , dotter till Toivo Armas Koivisto och hustru Ai no Emilia Oivo (Tab. F 21). Vigd i Tammerfors med Taisto Untamo Kauppinen, f. i Jäskis , son till Toivo Aleksander Kauppinen och hustru Hilma Alma Kilpiö. Oili är forskningsassistent och Taisto ingenjör. Makarna är barnlösa och bor i Tammerfors. Tab. F 24. XV Laila Inkeri Koivisto, f. i Ylivieska , dotter till Toivo Armas Koivisto och hustru Aino Emilia Oivo (Tab. F 21). Vigd i Helsingfors med Arvi Sakari Arvisto, f. i Helsingfors , son till Arvi Arvisto och hustru Alli Lohto. Sakari är avdelningschef och familjen bor i Helsingfors. XVI Barn födda i Helsingfors: Petri Juhani, f Tiina Susanna, f Tab. F 25. XV Helvi Hillevi Koivisto, f. i Ylivieska , dotter till Toivo Armas Koivisto och hustru Aino Emilia Oivo (Tab. F 21). Vigd i Ylivieska med Martti Vilhelmi Pinola, f. i Ylivieska , son till Jaakko Arturi Pinola och hustru Saimi Leppälä. Martti är handlande i Raudaskylä, Ylivieska och Helvi är kassörska i butiken. XVI Barn födda första och sista i Ylivieska, övriga i Nivala: Merja Tuulikki, f Reijo Tapio, f Kari Antero, f Riitta Aulikki, f , d Tab. F 26. XV Ulla Irmeli Koivisto, f. i Ylivieska , dotter till Toivo Armas Koivisto och hustru Aino Emilia Oivo (Tab. F 21). Vigd i Tammerfors med Raimo Kaasalainen, f. i Pyhäjärvi , son till Bernhard Johannes Kaasalainen och hustru Maria Haakana. Ulla är hjälpsköterska och Raimo arbetsledare. Familjen bor i Tammerfors. XVI Barn födda, första i Kuru, andra i Tammerfors: Arja Annikki, f Risto Johannes, f Tab. F 27. XV Terho Uolevi Koivisto, f. i Ylivieska , son till Toivo Armas Koivisto och hustru Aino Emilia Oivo (Tab. F 21). Vigd i Ylivieska med Raija Helena Ihalainen, f. i Ylivieska , dotter till Toimi Ihalainen och hustru Irja. Terho är geolog och Raija farmaceut. Familjen bor i Rovaniemi. XVI Barn födda, första i Helsingfors, andra i Rovaniemi: Mirva Pauliina, f Juho Ilari, f Tab. F 28. XV Tapio Juhani Koivisto, f. i Ylivieska , son till Toivo Armas Koivisto och hustru Aino Emilia Oivo (Tab. F 21). Vigd med Pirkko Inkeri Siltala, f , dotter till Väinö Siltala och hustru Mirja. Tapio är ingenjör och arbetsledare vid Volvo verken i Olofsström, där familjen är bosatt. XVI Barn: Tero Tapio, f

9 Mia Marianne, f Tab. F 29. Tab F 29. XIII Selma Filiina Myllylä, f. i Ylivieska , d. där , dotter till Herman Kontio och hustru Johanna Emeli Myllylä (Tab. F 7). Vigd i Lochteå med Klaase Matinpoika Kopakkala, f. i Ylivieska , d. där Klaase och Selma övertog Myllylä i Ojankylä efter hennes föräldrar XIV Barn födda i Ylivieska: Urho Arnold, f Tab. F 30. Uuno Armas, f Tab. F 36. Suoma Emilia, f Tab. F 43. Ossi Herman, f Tab. F 48. Olavi Kalervo, f Tab. F 49. llmari Matias, f Tab. F 50. Tab. F 30. XIV Urho Arnold Kopakkala, f. i Ylivieska , d. där , son till Klaase Kopakkala och hustru Selma Filiina Myllylä (Tab. F 29). Vigd 1:o i Ylivieska med Ella Kustaava Niemi, f. i Ylivieska , d. där Vigd 2:o i Ylivieska med Sylvi Mehtälä, f i Ylivieska. Urho var småbrukare på Aittola i Ojankylä. XV Barn födda i Ylivieska i första äktenskapet: Esko Ensio, f Tab. F 31. Seppo Leander, f Tab. F 32. Vesa Urho Hermanni, f Tab. F 33. Timo Veli Tapani, f Tab. F 34. Sisko Salme Sinikka, f Tab. F 35. Tab. F 31. XV Esko Ensio Kopakkala, f. i Ylivieska , son till Urho Arnold Kopakkala och hustru Ella Kustaava Niemi (Tab. F 30). Vigd i :o i Ylivieska med Raili Onerva Vihtari, f. i Ylivieska. Frånskilda Vigd 2:o i Orimattila med Marja Leena Backman, f. i Orimattila , dotter till Veikko Väinö Backman och hustru Hilkka Sanelma Harju. Esko är överladdare och Marja-Leena packerska. Familjen bor i Lahtis. XVI Barn födda i Ylivieska i första äktenskapet: Esa Ensio, f Tab. F 32. XV Seppo Leander Kopakkala, f. i Ylivieska , son till Urho Arnold Kopakkala och hustru Ella Kustaava Niemi (Tab. F 30). Vigd i Otnäs med Eeva Marjatta Väisänen, f. i Lapinlax , dotter till Hannes Väisänen och hustru Ada Sneck. Seppo är arbetsledare och Eeva kokerska. Familjen bor i Esbo. XVI Barn födda i Esbo: Virpi Riitta, f Janne Tapani, f Tab. F 33. XV Vesa Urho Hermanni Kopakkala, f. i Ylivieska , son till Urho Arnold Kopakkala och hustru Ella Kustaava Niemi (Tab. F 30). Vigd i Helsingfors med

10 UlIa Anneli Piilokivi, f. i Forssa , dotter till Kosti Piilokivi och hustru Eeva Härmä. Vesa och Ulla är fastighetsskötare och makarna som är barnlösa bor i Helsingfors. Tab. F 34. XV Timo Veli Tapani Kopakkala, f. i Ylivieska , son till Urho Arnold Kopakkala och hustru Ella Kustaava Niemi (Tab. F 30). Vigd i Uleåborg med Vuokko Selrna Ojanperä, f. i Ylivieska , dotter till Tauno Mikael Ojanperä och hustru Eeva Marjatta Möttönen. Timo är sättare och familjen bor i Uleå borg. XVI Barn födda i Uleåborg: Marko Tapani, f Annemari Päivikki, f Tab. F 35. XV Sisko Salme Sinikka Kopakkala, f. i Ylivieska , dotter till Urho Arnold Kopakkala och hustru Ella Kustaava Niemi (Tab. F 30). Vigd i Villmanstrand med Reijo Aulis Purhonen, f. i Sulkava , son till Emil Purhonen och hustru Anna Härkönen. Reijo är elmontör och familjen bor i Kotka. XVI Barn födda i Kotka: Juha Aulis, f Ella Susanna, f Soile Sinikka, f Tab. F 36. XIV Uuno Armas Kopakkala, f. i Ylivieska , d. där , son till Klaase Kopakkala och hustru Selm Filiina Myllylä (Tab. F 29). Vigd i Ylivieska med Laimi Aliina Pääkkö, f. i Nivala Uuno övertog hemgården på Myllylä efter sina föräldrar. XV Barn födda i Ylivieska: Klaus Mattias, f Tab. F 37. Laura Vilina, f Tab. F 38. Kaino Orvokki, f Tab. F 39. Kajsa Kyllikki, f Tab. F 40. Vieno Tellervo, f Tab. F 41. Toivo Ilmari, f Tab. F 42 Tab. F 37. XV Klaus Mattias Kopakkala, f. i Ylivieska , son till Uuno Armas Kopakkala och hustru Laimi Aliina Pääkkö (Tab. F 36). Vigd i Ylivieska med Aune Anneli Haapakoski, f. i Ylivieska Klaus är chaufför men sköter nu även gårdsbruket på Myllylä. XVI Barn födda i Ylivieska: Päivi Hannele, f Jari Juhani, f Tab. F 38. XV Laura Vilina Kopakkala, f. i Ylivieska, , dotter till Uuno Armas Kopakkala och hustru Laimi Aline Pääkkö (Tab. F 36). Vigd med Erkki Ilmari Herranen, f. i Övertorneå Laura är fabriksarbeterska och Erkki arbetsledare. Familjen bor i Klaukkala. XVI Barn:

11 Jaakko Mika, f Tab. F 39. Tab F 39. XV Kaino Orvokki Kopakkala, f. i Ylivieska , dotter till Uuno Armas Kopakkala och hustru Laimi Aline Pääkkö (Tab. F 36). Vigd med Pertti Isto Juhani Aittola, f. i Lahtis Kaino är butikskassörska och Pertti byggmästare. Familjen bor i Vanda. XVI Barn födda i Vanda: Jari Juhani, f Jaakko Kalevi, f Riitta Hannele, f Veli-Matti, f Tab. F 40. XV Kajsa Kyllikki Kopakkala, f. i Ylivieska , dotter till Uuno Armas Kopakkala och hustru Laimi Aline Pääkkö (Tab. F 36). Vigd med Martti Kullervo Kuumola, f. i Hausjärvi Kaisa är affärsföreståndare och Martti datamaskinsmekaniker. Familjen bor i Borgå. XVI Barn: Rolf Eerik, f Tab. F 41. XV Vieno Tellervo Kopakkala, f. i Ylivieska , dotter till Uuno Armas Kopakkala och hustru Laimi Aline Pääkkö (Tab. F 36). Vigd med Pertti Osmo Olavi Moilanen, f. i Pyhäselkä Vieno är arbetsledare och Pertti chaufför. XVI Barn: Maarit Pirjo Outi, f Marjut Anne Marika, f Tab. F 42. XV Toivo Ilmari Kopakkala, f. i Ylivieska , son till Uuno Armas Kopakkala och hustru Laimi Aline Pääkkö (Tab. F 36). Vigd med Liisa Päivikki Säde, f. i Pyhäjärvi, Nyl.län Toivo är lagerchef och Liisa restaurangvärdinna. Familjen bor i Klaukkala. XVI Barn: Ville Veikko Hermanni, f Pirkko-Liisa Emilia, f Tab. F 43. XIV Suoma Emilia Kopakkala, f. i Ylivieska , dotter till Klaase Kopakkala och hustru Selma Filiina Kontio (Tab. F 29). Vigd i Ylivieska med Eino Yrjö Elsilä, f. i Merijärvi , d. i Ylivieska Eino var timmerman men även småbrukare på en liten del av Myllylä i Ylivieska. XV Barn födda i Ylivieska: Eeva Maija, f Tab. F 44. Eero Antero, f Tab. F 45. Enne Liisa, f Tab. F 46. Else Kyllikki, f Tab. F 47. Tab. F 44.

12 XV Eeva Maija Elsilä, f. i Ylivieska , dotter till Eino Yrjö Elsilä och hustru Suoma Emilia Kopakkala (Tab. F 43). Vigd 1:o i Järvenpää med Kauko Rantala. Frånskilda. Vigd 2:o i Tyskland med Hans Johan Hölzer, f. i Tyskland Hans är posttjänsteman och makarna bor i Darmstadt, Väst Tyskland. XVI Barn i första äktenskapet: Erja Hannele, f Saila Pauliina, f Tab. F 45. XV Eero Antero Elsilä, f. i Yli viesk , son till Eino Yrjö Elsilå och hustru Suoma Emilia Kopakkala (Tab. F 43). Vigd i Kerava med Lea Ansa Irmeli Ryhänen, f Eero förestår en bovlinghall och Lea är merkonom med tjänst som kanslist. Familjen bor i Nokia. XVI Barn: Mika Antero, f Miia Kaarina, f Tab. F 46. XV Enne Liisa Elsilä, f. i Ylivieska , dotter till Eino Yrjö Elsilä och hustru Suoma Emilia Kopakkala (Tab. F 43). Vigd i Borlänge 1978 med Per-Olav Myléus, f. i Karesuando, Norrbotten Enne Liisa är merkonom och kanslist i Kommunens tjänst. Per-Olav är arbetsförmedlare och familjen bor i Umeå. XVI Barn födda i Borlänge: Anna Karoliina, f Tab. F 47. XV Else Kyllikki Elsilä, f. i Ylivieska , dotter till Eino Yrjö Elsilä och hustru Suoma Emilia Kopakkala (Tab. F 43). Vigd i Ylivieska med Esa Kajaus, f. i Uleåborg Else är ledare i en motionshall och Esa är ingenjör, försäljningschef. Familjen bor i Ylivieska: XVI Barn födda, första i Karleby andra i Himango. Tomi Kristian, f Arsi Michale, f Tab. F 48. XIV Ossi Hermanni Kopakkala, f. i Ylivieska , son till Klaase Kopakkala och hustru Selma Filiina Kontio (Tab. F 29). Vigd i Tammerfors med Martta Nyman, f Frånskilda. Ossi är rörmontör och bor i Esbo. XV Barn födda i Helsingfors: Ulla Maritta, f Tab. F 49. XIV Olavi Kalervo Kopakkala, f. i Ylivieska , son till Klaase Kopakkala och hustru Selma Filiina Kontio (Tab. F 29). Vigd i Ylivieska 1:o med Selma Maria Tuoko, f. i Ylivieska Frånskilda. Vigd 2:o i Esbo med Helmi Aliina Niemi, f Olavi har varit bovlinghallföreståndare men är nu pensionerad. Familjen bor i Esbo. XV Barn födda första i Ylivies ka: 1 Saile Marusia, f Aku Kalervo, f

13 Tab. F 50. XIV Ilmari Matias Kopakkala, f. i Ylivieska , son till Klaase Kopakkala och hustru Selma Filiina Konntio (Tab. F 29). Vigd i Ylivieska med Mirja Elisabet Sorvari, f. i Rautio Ilmari är bonde på en del av Myllylä i Ylivieska och makarna är barnlösa. Tab. F 51. XIII Klaase Myllylä f. i Ylivieska , d. i Kalajoki , son till Herman Kontio och hustru Johanna Emeli Myllylä (Tab. F 7). Vigd l:o i Ylivieska med Ellen Alexandra Ketara, f. i Messuby , d. i Kalajoki Vigd 2:o i Pielavesi med Inka Miina Saksman, f. i Piela vesi Hon var tidigare gift Valta och efter andra mannens död flyttade hon till barn från sitt första äktenskap som bodde i Sverige. Klaase var bonde i Kalajoki. XIV Barn födda i första äktenskapet i Ylivieska, utom det sista i Kalajoki: Aino Ilona, f Tab. F 52. Aate Ilmari, f , d Ogift. Stupade i fort sättningskriget vid Nuijamaa. Anna Alexandra, f Tab. F 58. Arvo Kalevi, f Ahti Väinämö, Tab. F 59. Tab. F 52. XIV Aino Ilona Myllylä, f. i Ylivieska , dotter till Klaase Myllylä och hustru Ellen Alexandra Ketara (Tab. F 51). Vigd i Kalajoki med Eino Johannes Laurila, f. i Kalajoki , son till Juho Henrik Laurila och hustru Jenny Johanna Ransila. Makarna har varit bönder i Kalajoki men är nu pensionärer. XV Barn födda i Kalajoki: Heikki Kalervo, f Tab. F 53. Helena Sisko, f Tab. F 55. Hilkka Inkeri, f Tab. F 56. Helvi Marjatta, f Tab. F 57. Tab. F 53. XV Heikki Kalervo Laurila, f. i Kalajoki , son till Eino Johannes Laurila och hustru Aino Ilona Myllylä (Tab. F 52). Vigd i Kalajoki med Pirkko Maria Niemi, f. i Kannus , dotter till Uuno Valfrid Niemi och hustra Taimi Maria Tokola, Heikki är bonde på Mantila i Pitkäsenkylä, Kalajoki. XVI Barn födda i Kalajoki: Kaisa Marja, f Tab. F 54. Hannu Heikki, f , d Maija Ilona, f Juha Kalervo, f Tab. F 54. XVI Kaisa Marja Laurila, f. i Kalajoki , dotter till Heikki Kalervo Laurila och hustru Pirkko Maria Niemi (Tab. F 53). Vigd i Kalajoki med Juha Tapio Kantola, f Familjen bor i Uleåborg. XVII Barn födda i Uleåborg: Satu Maria, f Sanna Ilona, f

14 Tab. F 55. XV Helena Sisko Laurila, f. i Kalajoki , dotter till Ei no Johannes Laurila och hustru Aino Ilona MyIlylä (Tab. F 52). Vigd i Kalajoki med Mauri Martti Olavi Rönni, f. i Alavieska , son till Juho August Rönn och hustru Aune Siviä Tikkala. Helena är lokalvårdare och Mauri chaufför. Familjen bor i Kalajoki. XVI Barn födda i Kalajoki: Pirjo Mervi Helena, f Päivi Sisko Hannele, f Terhi Irmeli, f Pertti Martti Juhani, f Tab. F 56. XV Hilkka Inkeri Laurila, f. i Kalajoki , dotter till Eino Johannes Laurila och hustru Aino Ilona Myllylä (Tab. F 52). Vigd i Brahestad med Ossi Ensio Muhonen, f. i Uleåborg , son till Toivo Oskari Muhonen och hustru Katri Laakkonen. Hilkka är tjänsteman inom socialvården och Ossi planeringstekniker. Familjen bor i Brahestad. Tab. F 57. XV Helvi Marjatta Laurila, f. i Kalajoki , dotter till Eino Johannes Laurila och hustru Aino Ilona Myllylä (Tab. F 52). Vigd i Kalajoki med Markku Antero Pärkkä, f. i Kalajoki , son till Juho Pärkkä och hustru Vieno Erika Marttila. Marjatta sysslar med trädgårdsskötsel och Markku är serviceman. Familjen bor i Kalajoki. XVI Barn födda i Kalajoki: Kan Antero, f Jarkko Juhani, f Tab. F 58. XIV Anna Aleksandra Myllylä, f. i Ylivieska , dotter till Klaase Myllylä och hustru Ellen Aleksandra Ketara (Tab. F 51). Vigd i Kalajoki med Valter Alarik Vilhelm Fabritius, f. i Vichtis , d. i Kalajoki Äktenskapet var hans andra. Valter var distriktsläkare i Kalajoki. Tab. F 59. XIV Ahti Väinämö Myllylä, f. i Kalajoki, , son till Klaase Myllylä och hustru Ellen Aleksandra Ketara (Tab. F 51). Vigd i Kalajoki med Kerttu Orvokki Silander, f. i Kalajoki , dotter till Jaakko Silander och hustru Anni Talonen. Ahti har varit gruvarbetare och arbetar nu som tunnelborrare. Familjen bor i Bålsta. De flyttade till Sverige XV Barn födda i Kalajoki utom de två yngsta i Garpenberg. De fyra yngre barnen bytte 1981 namnet Myllylä till Silander. Marja Leena, f Tab. F 60. Reijo Antero, f Tab. F 61. Staffan Jukka Tapani, f Anne Marie, f Susann Marit, f Tab. F 60. XV Marja Leena Myllylä, f. i Kalajoki , dotter till Ahti Väinämö Myllylä och hustru Kerttu Orvokki Silander (Tab. F 59). Vigd med Claes Martin Wolgast, f. i Göteborg

15 Claes är byrådirektör inom det militära området, Maja Leena arbetar inom försäkringskassan och familjen bor i Våxtorp. XVI Barn: Martin Sebastian, f Lisa Magdalena, f Per Christoffer, f Tab. F 61. XV Reijo Antero Silander, f. i Kalajoki , son till Ahti Väinämö Myllylä och hustru Kerttu Orvokki Silander (Tab. F 59). Bildat familj med Karina Elisabet Söder, f. i Enköping Rei jo är lastbilschaufför och Karina sjuksköterska på Jakobbergs långvårdssjukhus. Familjen bor i Bålsta. XVI Barn födda i Bålsta: Niklas John Fredrik, f Tab. F 62. XII Anna Maria Myllylä, f. i Ylivieska , d. i Sievi , dotter till Bertil Haapakoski och hustru Maria Blomqvist (Tab. F 6). Vigd i Sievi med Antti Eeronpoika Ojanperä f , d. i Amerika Sedan första hustrun dött gifte han om sig med Johanna Nissilä, f. i Pyhäjoki , d. i Amerika. Antti flyttade till Sievi med sin familj 1883 och därifrån till Amerika XIII Barn födda första i Ylivieska övriga i Sievi i första äktenskapet: Klaase Juho, f , d i Sievi. Följde med familjen till Amerika men återvände på sin morbror Hermans bekostnad och vistades en tid på Myllylä. Maria Viliina, f Amanda, f , d Frans Jaakko, f Alfred, f Jenny Lydia, f , d Jenny Elviira, f Tab. F 63. XI Johan Erik Blomqvist, f. i Oravais , d. i Ylivieska , son till Jakob Andersson Blomqvist och hustru Greta Mattsdotter (Tab. F 5). Vigd i Ylivieska 1848 med Anna Persdotter, f. i Ylivieska , d. där , dotter till Per Mattsson Someroja och hustru Greta Johansdotter. Johan kom som måg till Someroja i Ojankylä. Svärfadern flyttade 1854 till ett 1/6 mantals nybygge Laitala och när han följande år avled blev Johan husbonde. Efter hans död gifte änkan om sig med Jaakko Hinnala, f. i Ylivieska , d. där Johan fick sedan efter hemmanet namnet Laitala. XII Barn födda i Ylivieska: Johan Jakob, f , d Greta Lena, f Tab. F 64. Maria, f Tab. F 68. Bertha, f , d Abel, f , d Leander, f , d Anna Charlotta, f , d Matilda, f , d Oskar Juho, f Tab. F 91.

16 Tab. F 64. XII Greta Lena Laitala, f. i Ylivieska , d. i Alavieska , dotter till Johan Erik Laitala och hustru Anna Persdotter (Tab. F 63). Vigd i Ylivieska med Stefanias Jaakonpoika Koivisto, f. i Alavieska , d. där Familjen bodde i Alavieska. XIII Barn födda i Alavieska: Johannes (Juho), f Tab. F 65. Jakob Svante, f , d Matts, f , d Albert, f Tab. F 67. Anna Gustava, f , d Henna Filina, f , d Rosa Emilia, f , d Tab. F 65. XIII Johannes (Juho) Koivisto, f. i Alavieska , d. där , son till Sefanias Koivisto och hustru Greta Lena Laitala (Tab. F 64). Vigd i Ylivieska med Kajsa Ljjsa Juhontylär Eilola, f. i Merijärvi , d. i Alavieska Familjen bodde i Alavieska. XIV Barn födda i Alavieska: Edit Sofia, f Till Kemi l.f Matti Artturi, f , d Reino Johannes, f , d Eino Arvi, f , d Elma Eliisa, f , d Lyydi Emilia, f , d , drunknade i Kalajoki. Ogift. Niilo Armas, f Till Viiala Olga Helena, f Till Kalajoki XV Hade sonen Reino Juhani, f i Kalajoki. Lilja Eliisabet, f Tab. F 66. Veera Orvokki, f Till Elimäki Pentti Angervo, f Till Pyhäranta Urho Mikael, f Till Övertorneå Tab. F 66. XIV Lilja Elilsabet Koivisto, f. i Alavieska , dotter till Juho Koivisto och hustru Kajsa Liisa Eilola (Tab. F 65). Vigd i Kalajoki med VjlhoArvjd Korpi, f. i Kalajoki , försvunnen under fortsättningskriget i Hyrylä vid stranden av Suojoki , dödförklarad Familjen bodde i Kalajoki men som änka flyttade Lilja med barnen 1949 till Helsinge. XV Barn födda i Kalajoki: Kalevi Arvid, f Veikko Johannes, f , d Teuvo Kalervo, f Raila Margit, f Tab. F 67. XIII Albert Koivisto, f. i Alavieska , d. i Amerika , son till Stefanias Koivisto och hustru Greta Lena Laitala (Tab. F 64). Vigd i Alavieska med Agaata

17 Johanna Pekantytär Koutonen, f. i Alavieska , d. där Familjen bodde i Alavieska men Albert emigrerade till Amerika. XIV Barn födda i Alavieska: Eetu Albert, f , d Eliel Jalmar, f , d Emeli, f (Hustruns) Tab. F 68. XII Maria Laitala, f. i Ylivieska , d. där , dotter till Johan Erik Laitala och hustru Anna Persdotter (Tab. F 63). Maria bodde hemma på Laitala i Ylivieska. XIII Barn födda i Ylivieska: Mikael, f , d Ogift. Dövstum. Selma Kajsa, f Tab. F 69. Herman, f Tab. F 88. Kustu, f Tab. F 90. Johan Feliks, f Försvunnen. Dödförklarad med dödsdat Nestor Leonard, f , d Frans Jaakko, f , d Tab. F 69. XIII Selma Kajsa Laitala, f. i Ylivieska , d. i Hietaniemi, Norrbotten, Sverige , dotter till Maria Laitala (Tab. F 68). Vigd i Ylivieska med Johan Alfred Björkén, f. i Karl Gustav, Norrbotten , d. i Hietaniemi Johan Alfred var gränsridare, således anställd vid tullens gränsbevakning och familjen bodde i Karl Gustav till 1911, sedan i Hietaniemi. Han hade tidigare haft nmnet Kitti men bytt till Björkén. XIV Barn födda första i Ylivieska, de sju följande i Karl Gustav, övriga i Hietaniemi: Erik Gustav, f Överstruken i kyrkboken i Karl Gustav utan vidare anteckningar. Johan Alfred, f Tab. F 70. Yngve Valfrid, f , d Naemi Sylvia, f , d Märta Ingeborg, f Tab. F 74. Yngve Valfrid, f , d Sandra Sofia Eufemia, f Tab. F 75. Emanuel Artur, f Tab. F 78. Hans Hjalmar Fritjof, f Tab. F 79. Milda Maximiliana, f , d Viola Vilhelmina, f Tab. F 84. Margit Gunborg, f , d Tab. F 70. XIV Johan Alfred Björkén, f. i Karl Gustav , d. i Hietaniemi , son till Johan Alfred Björkén och hustru Selma Kajsa Laitala (Tab. F 69). Vigd med Aino Karvo, f. i Rovaniemi , d. i Hietaniemi Johan Alfred var vägarbetare och familjen bodde i Hedenäset. XV Barn födda i Hietaniemi: Elsa, f Tab. F 71. Elna Ingrid, f , d Eva Lisa, f , d. c:a Ogift.

18 Tab. F 71. XV Elsa Björkén, f. i Hietaniemi , dotter till Johan Alfred Björkén och hustru Aino Karvo (Tab. F 70). Vigd 1:o med John Gustavsson från Grängesberg. Frånskilda. Vigd 2:o med Viktor Edvin Larsson, f. i Luppio Frånskilda. Edvin var jordbrukare i Alkullen. Elsa bor i Luleå. XVI Barn födda i andra äktenskapet första i Luppio, andra i Alkullen: Rolf, f Tab. F 72. Per-Olof, f Tab. F73. Tab. F 72. XVI Rolf Larsson, f. i Luppio , son till Viktor Edvin Larsson och hustru Elsa Björkén (Tab. F 71). Bildat familj med Annika Nyberg, f. i Luleå Rolf är plåtslagare och Annika kontorist. Familjen bor i Luleå. XVII Barn födda i Luleå: Sara Mari f Tab. F 73. XVI Per-Olof Larsson, f. i Alkullen , son till Viktor Edvin Larsson och hustru Elsa Björkén (Tab. F 71). Bildat familj med Iris Ros-Mari Lindberg, f. i Luleå Per-Olof är byggnadsingenjör och Iris hotellbiträde. Familjen bor i Luleå. XVII Barn födda i Luleå: Elsa Ann-Sofia, f Tab. F 74. XIV Märta Ingeborg Björkén, f. i Karl Gustav , d. i Hietaniemi , dotter till Johan Alfred Björkén och hustru Selma Kajsa Laitala (Tab. F 69). Vigd i Hietaniemi med Oscar Fredrik Westin, f. i Hietaniemi , d. där Oscar var vägarbetare och familjen bodde i Hietaniemi. XV Barn födda i Hietaniemi: Rut Ingeborg, f , d Sören Fredrik, f , d Egon Fredrik, f Ogift. Bosatt i Sandviken. Tab. F 75. XIV Sandra Sofia Eufemia (Mia) Björkén, f. i Karl Gustav , d. i Övertorneå , dotter till Johan Alfred Björkén och hustru Selma Kajsa Laitala (Tab. F 69). Vigd i Övertorneå med Gunnar Erland Funck, f. i Övertorneå , d. där Gunnar var egen företagare med bensinstation och bilverkstad i Övertorneå. XV Barn födda i Övertorneå: Anita Viktoria, f Tab. F 76. Alf Gunnar, f Tab. F 77. Alec Erland, f , d i trafikolycka. Tab. F 76. XV Anita Viktoria Funck, f. i Övertorneå , dotter till Gunnar Erland Funck och hustru Sandra Eufemia Björkén (Tab. F 75). Vigd i Övertorneå med Torsten Allan Lång, f. i Överkalix , son till Teodor Lång och hustru Emma Eufrusina Johansson. Anita är posttjänsteman och Torsten brandchef i Övetorneå. XVI Barn födda i Övertorneå: Klas Torsten, f

19 Anita Karolina, f Allan Robert, f Tab. F 77. XV Alf Gunnar Funck, f. i Övertorneå , son till Gunnar Erland Funck och hustru Sandra Sofia Eufemia Björkén (Tab. F 75). Vigd i Övertorneå med Maj Barbro Ingeborg Rännare, f. i Övertorneå , dotter till Erik Wilmar Rännare och hustru Hilda Teresia Wallström. Alf är föreståndare och familjen bor i Övertorneå. XVI Barn födda i Övertorneå: Barbro Maj-Britt, f Nanna Birgitta Deciré, f Anna-Maria Teresia, f Margareta Viveka, f Tab. F 78. XIV Artur Emanuel Björkén, f. i Karl Gustav , d. i Värmland , son till Johan Alfred Björkén och hustru Selma Kajsa Laitala (Tab. F 69). Vigd med Anna Paulina Uhlin, f Artur var gränsöveruppsy ningsman. Makarna var barnlösa och Anna bor som pensionär i Ullånger. Tab. F 79. XIV Hans Hjalmar Fritjof Björkén, f. i Hietaniemi , son till Johan Alfred Björkén och hustru Selma Kajsa Laitala (Tab. F 69). Vigd i Hietaniemi med Eila Rakel Kuusijärvi, f. i Pello, Finland , d. i Hedenäset Hjalmar har varit hyvelförare men bor nu som pensionär i Hedenäset. XV Barn födda i Hedenäset: Rakel Maj-Lise, f Tab. F 80. Hans Rutger, f Tab. F 83. Tab. F 80. XV Rakel Maj-Lise Björkén, f. i Hedenäset , dotter till Hans Hjalmar Björkén och hustru Eila Rakel Kuusijärvi (Tab. F 79). Vigd i Hedenäset med Jonas Torsten Martinsson, f. i Ytterberg, Sveg, Härjedalen Rakel är undersköterska och Torsten SJ-tjänsteman. Familjen bor i Falun. XVI Barn födda, första i Östersund, övriga i Falun: Christer Torsten, f Tab. F 81. Rakel Agneta, f Tab. F 82. Urban Hans-Olof, f Fastighetsskötare. Tab. F 81. XVI Christer Torsten Martinsson, f. i Östersund , son till Jonas Torsten Martinsson och hustru Rakel Maj-Lise Björkén (Tab. F 80). Bildat familj med Katarina Sigrid Jonasson, f Christer är sotare och Katarina hemvårdarinna. Familjen bor i Sveg. XVII Barn födda i Östersund: Håkan Per Christer, f Tab. F 82. XVI Rakel Agneta Martinsson, f. i Falun , dotter till Jonas Torsten Martinsson och hustru Rakel Maj-Lise Björkén (Tab. F 80). Bildat familj med Hans Lennart Asp, f. i

20 Sundborn Agneta är dataoperatör vid länsstyrelsen och Hans reparatör vid Falu kommuns vattenverk. Familjen bor i Sundborn. Tab. F 83. XV Hans Rutger Björkén, f. i Hedenäset , son till Hans Hjalmar Björkén och hustru Eila Rakel Kuusijärvi (Tab. F 80). Vigd i Kalix med Solveig Anna Sofia Johansson, f. i Boträsk Hans är fanjunkare och Solveig ekonomiföreståndare. Familjen bor i Norrtälje. XVI Barn: Anna Maria, f Erik Hans, f Karin Jenny Sofia, f Tab. F 84. XIV Viola Vilhelmina Björkén, f. i Hietaniemi , d. i Danderyd , dotter till Johan Alfred Björkén och hustru Selma Kajsa Laitala (Tab. F 69). Vigd med Sven Artur Svärd, f. i Vika, Mora , d. i Danderyd , son till Anders Svärd och hustru Maria. Sven var bilmontör och familjen bodde i Danderyd. XV Barn födda, de två första i Södertälje, tredje i Danderyd: Sven-Olof, f Tab. F 85. Jan-Erik, f Tab. F 86. Lars Anders, f Tab. F 87. Tab. F 85. XV Sven Olof Svärd, f. i Söder tälje , son till Sven Artur Svärd och hustru Viola Vilhelmina Björkén (Tab. F 84). Vigd i Stockholm med Kerstin Marie-Loise Wallander, f. i Stockholm , dotter till Knut Oskar Wallander och hustru Kerstin Vanda Henrietta. Sven-Olof är ingenjör och Kerstin sekreterare. Familjen bor i Järfälla. XVI Barn födda i Sollentuna: Olof Mikael, f Kennet William, f Tab. F 86. XV Jan Erik Svärd, f. i Södertälje , son till Sven Artur Svärd och hustru Viola Vilhelmina Björkén (Tab. F 84). Vigd i Danderyd med Viola Monika Karlsson, f. i Danderyd , dotter till Ture Albin Karlsson och hustru Viola Selma. Jan-Erik är instruktör och Viola kontorist. Familjen bor i Sollentuna. XVI Barn födda i Danderyd: Monica Carina, f Lena Katarina, f Tab. F 87. XV Lars Anders Svärd, f. i Danderyd , son till Sven år tur Svärd och hustru Viola Vilhelmina Björkén (Tab. F 84). Vigd i Blidö med Eva Elisabet Norstedt, f. i Norrtälje , dotter till Lars Erik Otto Norstedt och hustru Ingrid Elisabet. Lars är posttjänsteman och Eva barnskötare. Familjen bor i Sollentuna. XVI Barn födda i Danderyd: Hans Erik, f Anne-Marie, f

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken Bouppteckningar? - A i Närpes Socken (? = utan efternamn) Namn Yrke / Titel By?, Christina Isacsdotter skräddare dotter? Död: 00.00.1793 Bouppt.datum: 06.03.1795 Källa: Syd-Österb. doms. E9a7:7 mor Anna

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844 1815 Östby Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 55 Olofsson, Mårten 1820 Ovansjö Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 180 Pålsdotter, Christina 1826 Torps tingslags häradsrätt FII:3 (1820-1831)

Läs mer

Polisens servicenätverk

Polisens servicenätverk Polisens servicenätverk SM 418/2013 11 huvudpolisstationer Helsingfors Esbo Vanda Åbo Lahtis Kouvola Vasa Tammerfors Kuopio Uleåborg Rovaniemi Huvudpolisstationer Polisstationer vars ersättande med övervägs

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Anfäder Anna Hildegard Wall

Anfäder Anna Hildegard Wall Anfäder Anna Hildegard Wall Anna Hildegard Wall. Född 1900-10-28 Bureå, Skellefteå landsförs (AC). Emigrerade 1923-07-04 Duluth, USA 1). Immigrerade 1931 Bureå, Skellefteå landsförs (AC). Emigrerade 1942

Läs mer

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK Herling Hilda Maria Persson Gunnar Bonde i Herrljunga Arvidsgården Svensdotter Helena Herrljunga Sigrid Maria Vilhelmina Eriksson Alfred Trädgårdsmästare i Herrlj. Nästegården Andersdotter Anna Sofia Stina

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Kap. 1. Den gamla släkten på Levälä

Kap. 1. Den gamla släkten på Levälä Förord till första upplagan. Denna utredning av släkter, som utgått från Levälä hemman i Ytterjeppo by i Nykarleby stad, är inte den första. Professor Woldemar Backman från Nykarleby publicerade i Österbottniska

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta..

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Abrahamstorp Trismålen Sida 1 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Sven Torsson (1792-08-06- ), Katrina Jönsdotter (1781-05-08- ). Änkan Märta

Läs mer

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Adolf Fritiof Bernhard Carlsson 1911-1997 Edeborg Adina Carla Margareta 1895-1976 Märta Adelia Florence Concordia 1891-1985 Etly Augusta Erika Kornelia 1899-1940

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer

Bärs-släkten, del 2 Levälä-släkten del 3.2

Bärs-släkten, del 2 Levälä-släkten del 3.2 Bärs-släkten, del 2 Levälä-släkten del 3.2 Christina Nordback Pär-Erik Levlin Utgiven av Levälä Släktförening Pärmbilden: Ett utdrag från en hemmanskarta från 1740 över Ytterjeppo dit Bärs hörde på den

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Förord Föreliggande del av Levälä-släkten omfattar Isak Davidsson Leväläs ättlingar. Han var det yngsta av David Erikssons barn, hela 39 år yngre än

Förord Föreliggande del av Levälä-släkten omfattar Isak Davidsson Leväläs ättlingar. Han var det yngsta av David Erikssons barn, hela 39 år yngre än Förord Föreliggande del av Levälä-släkten omfattar Isak Davidsson Leväläs ättlingar. Han var det yngsta av David Erikssons barn, hela 39 år yngre än det äldsta. Då han dessutom gifte sig rätt sent, först

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-11-04 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 44 Andreas Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län Dödsdatum:

Läs mer

Ättlingar till min farfars mormors morfar. Jakob Andersson i Hjuken, Degerfors fs

Ättlingar till min farfars mormors morfar. Jakob Andersson i Hjuken, Degerfors fs 1 (130) Ättlingar till min farfars mormors morfar Jakob Andersson i Hjuken, Degerfors fs Denna utredning är tänkt att innefatta samtliga ättlingar födda före 1937 till ovanstående person. Jag är själv

Läs mer

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691 Kyrkoherde- Herr Joen Salamontes 1623-24/6 1696 bostället Joens hustr.catharina Andersd. d.sara Johansd 1687-16 16-10 1691-7 1692-9 16 1691 1692 1691 1694-1 1695-6 1696-1 hem 1696-6 1697-6 h.sakn. 1695

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Markussönerna i Granberga

Markussönerna i Granberga Markussönerna i Granberga Granberga ligger ungefär 15 km norr om nuvarande Karlskoga tätort, I mitten av 1500-talet var detta fortfarande obruten bygd och det var glest mellan gårdarna. Jöns Nilsson 1

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rotenäs Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rotenäs, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Resande till eller från USA.

Läs mer

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård).

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård). SLÄKTEN KUNGBERG Släkten Kungberg härstammar från Kungberga by i Runtuna socken i Södermanlands län. Släktnamnet antogs den 14 juni 1776 av den minderåriga volontären Lars Ericsson, född den 4 juni 1763

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Nordiska Meteorologmöten NMM 1960 2010 50 år

Nordiska Meteorologmöten NMM 1960 2010 50 år Nordiska Meteorologmöten NMM 1960 2010 50 år Presentationen i NMM- 27 i Helsingfors i juni 2010 Arbetsgrupp: Anneli Nordlund, Raino Heino, Marja-Leena Komulainen Se oss alla NMM-vänner -show Vi tackar:

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Maja Persdotter 1776-1857 Johan Persson 1776-1843 Stina Jacobsdotter 1802-1873 Sven Jaensson 1800-1873 Maria Jonasdotter 1814-1855 Carl Johan 1833-1833 Johanna 1835-

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2.

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2. Avskrift. År 1942 den 7 februari förrättades arvskifte i boet efter änkomannen Anders Vilhelm Karlsson från Bredgård Egna-Hem nr 48 l Ekeby socken, vilken avlidet den 6 april 1939, och därvid så som dödsbodelägare

Läs mer

2015-05-29 Sida 1. Tabell 1

2015-05-29 Sida 1. Tabell 1 2015-05-29 Sida 1 Tabell 1 Johannes Gill (Andreasson) (85:290). Född 1825-04-27 i Vitakulla, Sjöarp, Möne. Levde i Vitakulla, Sjöarp, Möne (AI:2s25,AI:3s83). Levde från 1837 i Sörgården, Möne (AI:3s107).

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Cajsa Andersdotters familj i Gottland Om människorna på ett krononybygge i södra Burträsk socken 1831-1926 enligt kyrkböcker och bouppteckningar

Cajsa Andersdotters familj i Gottland Om människorna på ett krononybygge i södra Burträsk socken 1831-1926 enligt kyrkböcker och bouppteckningar Hans Larsson 1(10) Utg 2 Okt 2007 Cajsa Andersdotters familj i Gottland Om människorna på ett krononybygge i södra Burträsk socken 1831-1926 enligt kyrkböcker och bouppteckningar Innehåll Infällt foto:

Läs mer

Protokoll 94 1(8) Fullmäktige. Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo

Protokoll 94 1(8) Fullmäktige. Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo Protokoll 94 1(8) Metsäliitto Osuuskuntas ordinarie fullmäktigesammanträde Tid Torsdag 7.5.2015 klockan 15.00 Plats Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo Närvarande Aikkinen Ilmari Alatalo Matti Haukilahti

Läs mer

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 4/2013 Gemensamma kyrkofullmäktige 17.9.2013 1 (7)

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 4/2013 Gemensamma kyrkofullmäktige 17.9.2013 1 (7) KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 4/2013 Gemensamma kyrkofullmäktige 17.9.2013 1 (7) TID Tisdag 24.9.2013 kl 18.00 PLATS Karleby församlingshem, Öja-auditoriet, Kronobyvägen 3 MÖTESÄRENDEN

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

EN MYT I BRUKSSAMHÄLLET. En pittoresk samling gruvgubbar från Bersbo gruvor 1899. Enligt uppgift lär ingen vara över 40 år gammal.

EN MYT I BRUKSSAMHÄLLET. En pittoresk samling gruvgubbar från Bersbo gruvor 1899. Enligt uppgift lär ingen vara över 40 år gammal. EN MYT I BRUKSSAMHÄLLET 1944 kunde man i tidningen Röster i Radio läsa en artikel som hette 600 år i Åtvidaberg. Artikeln bygger till stor del på bilder som speglar Åtvidabergs utveckling från bruksort

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 1/2015 Gemensamma kyrkofullmäktige 12.1.2015 1 ( )

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 1/2015 Gemensamma kyrkofullmäktige 12.1.2015 1 ( ) KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 1/2015 Gemensamma kyrkofullmäktige 12.1.2015 1 ( ) TID Tisdag 20.1.2015 kl. 18.00 PLATS Karleby församlingshem, Öja-auditoriet, Kronobyvägen 3 MÖTESÄRENDEN

Läs mer

Resultat Lillhage Cup 2008 försök

Resultat Lillhage Cup 2008 försök mhtml:file://\\sskansli\ss (e)\ss\tävlingsgrupper\tävlingar\res... Page 1 of 6 Resultat Lillhage Cup 2008 försök Resultat Totalt - Officiell Tävling Lillhage Cup Utskriftsdatum 26 april 2008 Tävlingsort

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Personröster val till kommunfullmäktige 2014

Personröster val till kommunfullmäktige 2014 Personröster val till kommunfullmäktige 214 Arbetarepartiet Socialdemokraterna Antal personröster Svanstein Kuivakangas Övertorneå Hedenäset Valnämnd 1. Roland Kemppainen, Övertorneå 265 31 64 125 39 6

Läs mer

SLÄKTEN STJERNSTRÖM I JUKKASJÄRVI

SLÄKTEN STJERNSTRÖM I JUKKASJÄRVI SLÄKTEN STJERNSTRÖM I JUKKASJÄRVI Det har länge hävdats i Jukkasjärvi, att Hans Hansson Stjernström var född i "Linde" Lindesbergs socken i Västmanland, flyttade till Tornedalen och blev bruksskrivare

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 1 Eugen Axel Bjernekull(258). Ingeniör, Direktör Höganäs senast Stockholm. Född 1888-05-07 i Björnekulla(L). Död 1967-09-18 i Oscar (AB). Begravd i Enskede (AB). Beslut meddelat den 19 juni 1915:

Läs mer

Ättlingar Erik Jonsson

Ättlingar Erik Jonsson Ättlingar Erik Jonsson Erik Jonsson. Född 1705 Fageråsen. Död 1776-11-07 Nyed. Begravd 1776-11-10 Nyed. Äktenskap med Kirstin (Christina) Biörsdotter (Född 1703 Nyed. Död 1768-07-04 Fageråsen.). Vigsel

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

Nordic Inline Cup 2007 Varberg 19.- 20. mai 2007

Nordic Inline Cup 2007 Varberg 19.- 20. mai 2007 Nordic Inline Cup 2007 Varberg 19.- 20. mai 2007 Ungdom Dam 1 107 Evelin Idarand Helsinkin Työväenluistelijat 01:00,7 2 108 Linnea Eklund MAIF Skrinnarna Motala 3 100 Emma Ĺström Göteborg Skridsko 4 106

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2)

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Av Eva Dahlberg och Anders Larsson Flytta och koppla är den metod som används för att skapa en relation, dvs. länka samman personer

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-12 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Fader Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 19 Kristina Lovisa Persdotter Födelsedatum: Födelseplats: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge,

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

BÄRS -SLÄKTEN Del 1 LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 3.1

BÄRS -SLÄKTEN Del 1 LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 3.1 BÄRS -SLÄKTEN Del 1 LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 3.1 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä-Släktförenings förlag. Förord Denna utredning, där föreliggande bok endast utgör en första del, skulle egentligen

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 A 1 Brita Iffarsdotter * ca 1635, framräknat, i Skärkind Far: Iffar Börgesson (* ca 1587, + 11/1 1663, Backa, Skärkind, begr 18/1 1663) Ryttare,

Läs mer

Göteborg den 1 april 1990. Bäste Albert!

Göteborg den 1 april 1990. Bäste Albert! Göteborg den 1 april 1990 Bäste Albert! Hjärtligt tack för Ditt välskrivna och lättlästa brev. Nu får Du papper Dej tillsända som inte är så välskrivna. Men jag hoppas Du kan förstå dem åndå. Jag har så

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Flickor 13. Linnea Andersson. Thelma Carlsson. Ellinor Aurell. Thea Petersson. Tanya Rajkovic. Nellie Erlandsson. Nellie Malmros.

Flickor 13. Linnea Andersson. Thelma Carlsson. Ellinor Aurell. Thea Petersson. Tanya Rajkovic. Nellie Erlandsson. Nellie Malmros. Flickor 13 Thelma Carlsson 200m, 600m, längd Linnea Andersson Båstads GIF 60m, längd Thea Petersson 60m, längd Ellinor Aurell Ängelholms IF 600m, 1500m, 200mh Nellie Erlandsson 60mh, 200mh Tanya Rajkovic

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen 3a 14 Gunilla Andersson & Karl-Erik Olsson / Stala PRO

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

NJC / SCANDIC CUP STAFETT

NJC / SCANDIC CUP STAFETT Start : 09:45 Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition Assistant TD Nat. Jury Information EKBLOM Gudrun MARTINSSON Hans ÅBERG Gabriel CAN Name: Height Difference (HD): Maximum

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

STAMTAVLA Malmberg - Mårtensson - Castenfors Upprättad av Bror Bertil Malmberg

STAMTAVLA Malmberg - Mårtensson - Castenfors Upprättad av Bror Bertil Malmberg Första säkra uppgifterna om släkten Hansson-Christensson-Malmberg-Castenfors återfinns i Håslöfs församlings husförhörsböcker. År 1734 finner vi där husmannen Hans Jakobsson som ägare av gården nr 18 i

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer