LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 2 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä Släktförenings förlag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 2 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä Släktförenings förlag."

Transkript

1 LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 2 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä Släktförenings förlag. Förord Denna del av»levälä-släkten» berör egentligen inte mycket Levälä. Den omfattar de släktlinjer som börjar med Anna och Maria Davidsdöttrar Levälä. I sina äktenskap kommer de som värdinnor till två andra hemman i Ytterjeppo, Högväg och Löv. Annas efterkommande, F-linjen, lämnar Högväg hemman och Nykarleby socken redan efter 60 år och återfinns i vår tid främst i Ylivieska. Marias efterkommande, G-linjen, lämnade Löv hemman efter 120 år, frånsett en sentida ättling som återvänt dit, men talrika ättlingar finns kvar i nuvarande Nykarleby-området. G-linjen är med 1268 tabeller släktens största. Detta beror inte enbart på att linjen är stor, utan även på att dem jag inte lyckats följa upp är relativt få. De flesta ouppklarade fallen gäller emigranter, främst till Amerika. Ser vi efter var de redovisade familjerna finns är naturligtvis de flesta i Finland 71,5 %, i U.S.A. och Kanada finns 13,7 %, i Sverige 12,5 % och i övriga delar av världen 2,3 %. Detta är dock inte en helt riktig bild, för ser vi på uppgifterna från U.S.A. finner vi många gifta barn som inte fått egen tabell då närmare uppgifter om deras familjer saknas. Dessutom var ju större delen av de ouppklarade fallen i Amerika. Av dem kan flere dött barnlösa, men jag tror ändå att vi kommer sanningen närmare om vi antar att 25 % av linjen borde finnas på andra sidan Atlanten. I Finland skulle vi då få drygt 62 % och i Sverige 11 %. Då vi ser hur spridd släkten är förstår envar att utredningen möjliggjorts endast genom det stora tillmötesgående och starka intresse jag mött när jag skrivit runt och begärt in uppgifter. Jag vill därför rikta ett varmt tack till alla som bistått mig med uppgifter och som med sitt intresse stött och uppmuntrat mig i mitt arbete. Ett särskilt tack vill jag rikta till Viktor Ikola i Jeppo, som alltid beredvilligt ställt sina ovärderliga kunskaper om Jeppo och jeppoborna till mitt för fogande. Utan hans hjälp hade särskilt inte Blomgrenen av G-linjen blivit så fullständig som nu är fallet. Sollentuna i augusti Pär-Erik Levlin

2 Kapitel 8 Anna Davidsdotters släktlinje Storhögväg hemman. Vi börjar med att se på Storhögväg hemmans förhistoria, dit Anna Davidsdotter kom som värdinna. Vi har redan på 1500-talet på västra sidan av Nykarleby älv något söder om Levälä en gårdsgrupp Höyvis omfattande de två Högväg gårdarna, belägna söder om Höyvisbäcken, Bro gården genast på norra sidan om bäcken där denna korsades av den gamla byvägen, Back gården ännu något söderut på västra sidan av vägen, Ryss gården på östra sidan av vägen och litet längre norrut slutligen Knuts gården. Vid Knuts slutade byvägen och förbands med färja till huvudvägen på östra sidan av ån. Namnet på Högväg hemman skrevs ännu på 1600-talet Höövägen och torde ha uppkommit genom att man först skrev t.ex. Henrik Jönsson vid Höövägen, varvid Höövägen antagligen var benämningen på den ägoväg som härifrån ledde upp mot Jeppo träsk. Där fanns säkert rika våtmarker som försåg bönderna med mycket hö. Storhögväg hemman gick till en tid efter stora ofreden i samma släkts ägo. Som ägare känner vi: 1. Henrik Jönsson, Per Hindersson, Mickel Jönsson, Där på kommer tydligen tre söner till nr Bertil Persson, Matts Persson, Henrik Persson, Per Hindersson, Så kommer igen tre bröder, söner till föregående. 8. Bertil Persson, , hustru 1/ Margareta Mårtensdotter, hustru 2/ Susanna Mattsdotter. Bertil Persson omkom med hela sitt båtlag i en storm under säljakt i april 1691 (N.T ). 9. Simon Persson , hustru Karin Knutsdotter. 10. Henrik Persson, , hustru Karin Eriksdotter. Susanna Mattsdotter hade gift om sig efter Bertils död med Anders Jakobsson och de finns på hemmanet Susannas son från första äktenskapet Matts Bertilsson övertar när han vuxit upp faderns del av hemmanet, medan Anders Jakobsson 1697 köpte Simon Perssons del. Henriks del ägdes efter stora ofreden av hans dotter Elisabet gift med skomakaren Erik Boström i Nykarleby stad och av Elisabets bror Andersson bortförts av ryssarna och sedan aldrig återvände. Matts Bertilsson gift med Valborg Henriksdotter Storbärs tog 1721 även upp Bro hemman som var öde, men 1734 säljer de sina hemman och flyttar till Näs i Monå i Munsala. Bro hemmanet köptes av Gustav Mattsson (se Till antavlan i nr 5 av Medlemsbladet). Matts Bertilssons, Erik Boström och Anders Jakobsson säljer tillsammans Högväg hemmanet hälften åt Matts Eriksson från Naarasluoma och hälften åt en Matts Jonasson från Kyrkby. Den senare säljer sin del 1751 åt Matts Staffansson från Saarijärvi gift med Anna Davidsdotter Levälä. Tab. F 1. VIII Anna Davidsdotter Levälä, f. i Kauhava c:a 1726, d. på Storhögväg i Ytterjeppo , dotter till David Eriksson Levälä och hustru Sofia Mårtensdotter (Tab. A 1). Vigd med Matts Staffansson, f. i Saarijärvi , d. på Storhögväg Som ovan nämnts köpte han halva Storhögväg Hemmanet var inte delat utan han levde på det i bolag med ägaren till andra halvan Henrik Eriksson. År 1770 blev det tillåtet att dela hemmanen, vilket även sker med Högväg. Efter detta har Matts halva hemmanet eller 7/16 mantal. IX Barn födda på Storhögväg: Erik, f Tab. F 2. Margareta, f Tab. F 3. Maria, f Tab. F 4. Henrik, f , d Christina, f , d

3 Sofia, f , d Anders, f , d Thomas, f , d David, f , d Daniel, f , d Tab. F 2. IX Erik Mattsson Storhögväg, f. på Storhögväg , d. där , son till Matts Staffansson Storhögväg och hustru Anna Davidsdotter Levälä (Tab. F 1). Vigd med Maria Mattsdotter Back, f. på Back , d. på Storhögväg , dotter till bonden Matts Mattsson Back och hustru Sofia Mattsdotter. Erik var bonde på faderns hemman till sammans med sin svåger Anders Jakobsson (Tab. F 4). År 1812 säljer man dock hemmanet varvid Erik och Maria blir kvar i gården och får sytning. X Barn födda på Storhögväg: Anna, f , d Matias, f , d Maria, f , d Anna Lena, f , d Margareta, f , d Jakob, f , d Gustav, f , d. Som barn. Tab. F 3. IX Margareta Mattsdotter Storhögväg, , d. i Pensala by ca 1810, dotter till Matts Staffansson Storhögvag och hustru Anna Davidsdotter Levälä (Tab. F 1). Vigd i Nykarleby förs med änkligen Johan Mattsson Vidlund, f. i Härmä Makarna återfinns samma år som landbönder på Söderlund hemman i Pensala by. Efter 1803 bor de inhyses i Pensala by. X Barn födda i Munsala: Anna, f , d Tab. F 4. IX Maria Mattsdotter Storhögväg, f. på Storhögväg , d. där , dotter till Matts Staffansson Storhögväg och hustru Anna Davidsdotter Levälä (Tab. F 1). Vigd i Nykarleby förs med Anders Jakobsson, f. i Nurmo , d. på Storhögväg Anders var bonde på Storhögväg tillsammans med sin svåger Erik tills man sålde hemmanet Han var sedan kvar där med sytning. X Barn födda på Storhögväg: Jakob, f Tab. F 5. Kajsa, f , d Erik, f Tab. F 92. Anna, f , d Susanna, f , d Gustav, f , d Anders, f , d Johan, f , d Anders, f , d Tab. F 5.

4 X Jakob Andersson Storhögväg, f. på Storhögväg , d. i Oravais , son till Anders Jakobsson Storhögväg och hustru Maria Mattsdotter Storhögväg (Tab. F 4). Vigd 1:o i Nykarleby förs med Kajsa Mattsdotter Knuts, f. 1784, d. på Storhögväg Vigd 2:o i Nykarleby förs med Lena Karisdotter, f. i Munsala , d. i Oravais Vigd 3:o i Munsala med Maria Johansdotter Juthberg, f. i Munsala , d. i Oravais , dotter till soldaten Johan Juthberg och hustru Anna Bertilsdotter. Vigd 4:o i Nykarleby l.k med Greta Mattsdotter Draka, f. i Yt terjeppo , d. i Oravais , dotter till Matts Johansson Draka och hustru Anna Andersdotter. Jakob bodde med föräldrarna på Högväg, men sedan hemmanet sålts flyttade han till Oravais där han blev torpare åt svärföräldrarna. Efter andra hustruns död flyttade han till Munsala, men återvände till Oravais fem år senare och bodde nu som backstugusittare på Ropars i Oravais by. År 1817 började han använda namnet Blomqvist. XI Barn, de tre första födda i Ytterjeppo, tre följande i Oravais, två följande i Munsala och återstående igen i Oravais: 1 Anders, f , d Matts, f , d Susanna Lisa, f , d Anders, f , d Brita Lisa, f , d Jakob, f , d Matts, f Flyttade till Nykarleby 1835 med betyg, men ej återfunnen. 3 Maria, f Tab. F 6. 4 Johan Erik, f Tab. F Anna Greta, f , d Tab. F 6. XI Maria Jakobsdotter Blomqvist, f. i Munsala , d. i Ylivieska , dotter till Jakob Blomqvist och hustru Maria Juthberg (Tab. F 5). Vigd i :o i Ylivieska 1844 med Michael Eriksson Kopakkala, f. i Ylivieska , d. där genom drunkning , son till Erik Mickels son Kopakkala och hustru Brita Thomaedotter. Vigd 2:o i Ylivieska med Bertil Josefsson Haapakoski, f. i Ylivieska , d. där Maria kom som piga till Ylivieska Sedan hon gift sig bodde hon och Michael på hans hemgård tillsammans med hans syster och svåger. Gården hette Myllylä och var en del av nr 17 Kopakkala i Ojankylä. Den har senare fått nr 1. Efter mannens död bodde Maria kvar på hans del av Myllylä och dit flyttade hennes andra man och han kallades sedan Myllylä. Gården är kvar i deras släkt. XII Barn födda i Ylivieska: 1 Johan, f , d Johanna Emeli, f Tab. F 7. 2 Anna Maria, f Tab. F Vilhelmina, f , d Tab. F 7. XII Johanna Emeli Myllylä, f. i Ylivieska , d. där , dotter till Bertil Haapakoski eller Myllylä och hustru Maria Blomqvist (Tab. F 6). Vigd i Ylivieska med Herman Erikson Kontio, f. i Ylivieska , d. där Familjen bodde på Myllylä och fick sedan överta hemmanet efter hennes föräldrar. XIII Barn födda i Ylivieska: Ida Maria, f Tab. F 8. Gustaf Herman, f Tab. F 12.

5 Klaase Johan, f , d Olga Emilia, f Tab. F 20. Selma Filiina, f Tab. F 39. Klaase, f Tab. F 51. Frans Jaakoppi, f , d Tab. F 8. XIII Ida Maria Kontio eller Myllylä, f. i Ylivieska , d. där , dotter till Herman Kontio och hustru Johanna Emeli Myllylä (Tab. F 7). Vigd i Ylivieska med Herman Jaakkonpoika Olmala, f. i Ylivieska , d. där Äktenskapet var hans andra. Herman var bonde på Olmala i Ylivieska. XIV Barn födda i Ylivieska: Elvi Lahja Maria, f Tab. F 9. Tab. F 9. XIV Elvi Lahja Maria Olmala, f. i Ylivieska , d. där , dotter till Herman Olmala och hustru Ida Maria MylIylä (Tab. F 8). Vigd i Ylivieska med Väinö Visuri, f. i Ylivies ka Väinö har arbetat vid Statens järnvägar men bor nu som pensionär i Ylivieska. XV Barn födda första i Ylivieska, övriga Uleåborg: Toini Marjatta, f Ogift. Banktjänsteman i Ylivies ka. Anni Tellervo, f Tab. F 10. Mina Kaarina, f Tab. F 11. Tab. F 10. XV Anni Tellervo Visuri, f. i Uleåborg , dotter till Väinö Visuri och hustru Elvi Lahja Maria Olmala (Tab. F 9). Vigd i Ylivieska med Lauri Johannes Sorvoja, f. i Ylivieska Anni är sjukgymnast och Lauri polis. Familjen bor i Ylivieska. XVI Barn födda första i Kemi, övriga i Ylivieska: Mika Johannes, f Timo Tapani, f Jouni Sakari, f Tab. F 11. XV Mirja Kaarina Visuri, f. i Uleåborg , dotter till Väinö Visuri och hustru Elvi Lahja Maria Olmala (Tab. F 9). Vigd i Ylivieska med Jaakko Eerikki Perttunen, f. i Uleåborg , Mirja är röntgensköterska och Jaakko byggmästare. Familjen bor i Uleåborg. XVI Barn födda i Uleåborg: Satu, f Tab. F 12. XIII Gustav Herman Myllylä, f. i Ylivieska , d. i USA om kring 1915, dödförklarad , son till Herman Kontio och hustru Johanna Emeli Myllylä (Tab. F 7). Vigd med Fredrika Maria Standinger, f. i Kalajoki , d. i Ylivieska Familjen bodde på Myllylä. Gustav reste till Amerika och arbetade mest som skogshuggare på västkusten. Han skrev och sände hem pengar och gåvor till hustrun och barnet som bodde kvar på Myllylä. Det brev som blev hans sista kom c:a 1915 och där berättar han att han råkat ut för en svårare olycka i redwoodskogen. När svärmodern dog avskiljdes åt Fredrika litet jord från Myllylä och hon köpte en stuga i närheten.

6 XIV Barn födda i Ylivieska: Aune Maria, f Tab. F 13. Tab. F 13. XIV Aune Maria Myllylä, f. i Ylivieska , dotter till Gustav Herman Myllylä och hustru Fredrika Maria Standinger (Tab. F 12). Vigd i Ylivieska med Tuomas Nestori Karhula, f. i Lochteå , d. där Nestori var bonde på ett hemman som han köpte i sin hemsocken Lochteå. XV Barn födda i Lochteå: Toivo Jaakko, f , d Stupade vid Syväri. Jouko Nestori, f , d genom drunkning. Lahja Tellervo Ilona, f Tab. F 14. Tab. F 14. XV Lahja Tellervo Ilona Karhula, f. i Lochteå , dotter till Tuomas Nestori Karhula och hustru Aune Maria Myllylä (Tab. F 13). Vigd i Lochteå med Aadolf Aarne Kippo, f. i Lochteå , d. där Aarne var jordbrukare och murare men 1950 emigrerade familjen till Australien. Där bosatte de sig i Mount Isa, Queensland där Aarne blev förman vid gruvan för brytningen och en tid även för timmermännen. Efter c:a 12 år återvände de till hemlandet och övertog hennes föräldrars hemman i Lochteå. XVI Barn födda de två första i Lochteå, de fyra följande i Mount Isa och det yngsta i Ylivieska: Jouko Aatos, f , d Hilpi Iris Tellervo, f Tab. F 15. Kauko Ensio, f Tab. F 16. Anne-Marie, f Tab. F 17. Helen Margaret, f Tab. F 18. Paul Eric, f Ogift. Riitta Irmeli, f Tab. F 19. Tab. F 15. XVI Hilpi Iris Tellervo Kippo, f. i Lochteå , dotter till Aadolf Aarne Kippo och hustru Lahja Tellervo Ilona Karhula (Tab. F 14). Vigd i Lochteå med Esko Matti Antero Murtoniemi, f. i Kannus Hilpi har egen damfrisering i Karleby och Esko är portvakt vid Outokumpu Oy. Familjen bor i Karle by. XVII Barn födda i Karleby: Tapani Antero, f Tab. F 16. XVI Kauko Ensio Kippo, f. i Mount Isa, Queensland , son till Aadolf Aarne Kippo och hustru Lahja Tellervo Ilona Karhula (Tab. F 14). Vigd i Lochteå med Sirkka Aulikki Lukkarila, f. i Lochteå Kauko är plåtslagare och svetsare. Sirkka är biträde på soldathemmet och familjen bor i Lochteå. XVII Barn födda i Lochteå: Miia Mirva Marjaana, f Jonna Maarit, f Tab F 17. XVI Anne Marie Kippo, f. i Mount Isa, Queensland , dotter till Aadolf Aarne Kippo och hustru Lahja Tellervo Ilona Karhula (Tab. 14). Vigd i Lochteå med

7 Hannu Johannes Virsiheimo, f. i Euraåminne Aune-Marie sköter kreaturen på hemgården och Hannu är bilelektriker. Familjen bor i Lochteå. Tab. F 18. XVI Helen Margaret Kippo, f. i Mount Isa, Queensland , dotter till Aadolf Aarne Kippo och hustru Lahja Tellervo Ilona Karhula (Tab. F 14). Vigd i Lochteå med Markku Johannes Jukkola, f. i Lochteå Helen är hjälpsköterska och Markku bonde. Familjen bor i Lochteå. Tab. F 19. XVI Riitta Irmeli Kippo, f. i Ylivieska , dotter till Aadolf Aarne Kippo och hustru Lahja Tellervo Ilona Karhula (Tab. F 14). Vigd i Lochteå med Ilkka Samuli Harmaala, f. i Lochteå Riitta är studentmerkonom och Samuli bonde. Familjen bor i Lochteå. Tab. F 20. XIII Olga Emilia Myllylä, f. i Ylivieska , d. där , dotter till Herman Kontio och hustru Johanna Emeli Myllylä (Tab. F 7). Vigd i Ylivieska med Mikko Oivo, f. i Ylivieska , d. där Familjen blev bönder på en del av Olgas hemgård Myllylä i Ojankylä. XIV Barn födda i Ylivieska: Aino Emilia, f Tab. F 21. Toivo Mikael, f Ogift. Småbrukare i Ylivieska. Tab. F 21. XIV Aino Emilia Oivo, f. i Ylivieska , dotter till Mikko Oivo och hustru Olga Emilia Myllylä (Tab. F 20). Vigd i Ylivieska med Toivo Armas Koivisto, f. i Alavieska Familjen var jordbrukare på Myllylä men Toivo hade samtidigt arbete vid järnvägen. XV Barn födda i Ylivieska: Milja Onerva, f Tab. F 22. Oili Anelma, f Tab. F 23. Laila Inkeri, f: Tab. F 24. Touko Armas, f Ogift. Bor i Ylivieska. Helvi Hillevi, f Tab. F 25. Ulla Irmeli, f Tab. F 26. Terho Uolevi, f Tab. F 27. Tapio Juhani, f Tab. F 28. Eila Kyllikki, f Ogift. Bor i Helsingfors. Tab. F 22. XV Milja Onerva Koivisto, f. i Ylivieska , dotter till Toivo Armas Koivisto och hustru Aino Emilia Oivo (Tab. F 21). Vigd i Tammerfors med Eino Erkki Missonen, f. i Suistamo , son till Pekka Missonen och hustru Maria Botja. Milja är affärsbiträde och Eino kontrollör. Familjen bor i Tammerfors. XVI Barn födda i Tammerfors: Jan Pekka, f Tab. F 23.

8 XV Oili Anelma Koivisto, f. i Ylivieska , dotter till Toivo Armas Koivisto och hustru Ai no Emilia Oivo (Tab. F 21). Vigd i Tammerfors med Taisto Untamo Kauppinen, f. i Jäskis , son till Toivo Aleksander Kauppinen och hustru Hilma Alma Kilpiö. Oili är forskningsassistent och Taisto ingenjör. Makarna är barnlösa och bor i Tammerfors. Tab. F 24. XV Laila Inkeri Koivisto, f. i Ylivieska , dotter till Toivo Armas Koivisto och hustru Aino Emilia Oivo (Tab. F 21). Vigd i Helsingfors med Arvi Sakari Arvisto, f. i Helsingfors , son till Arvi Arvisto och hustru Alli Lohto. Sakari är avdelningschef och familjen bor i Helsingfors. XVI Barn födda i Helsingfors: Petri Juhani, f Tiina Susanna, f Tab. F 25. XV Helvi Hillevi Koivisto, f. i Ylivieska , dotter till Toivo Armas Koivisto och hustru Aino Emilia Oivo (Tab. F 21). Vigd i Ylivieska med Martti Vilhelmi Pinola, f. i Ylivieska , son till Jaakko Arturi Pinola och hustru Saimi Leppälä. Martti är handlande i Raudaskylä, Ylivieska och Helvi är kassörska i butiken. XVI Barn födda första och sista i Ylivieska, övriga i Nivala: Merja Tuulikki, f Reijo Tapio, f Kari Antero, f Riitta Aulikki, f , d Tab. F 26. XV Ulla Irmeli Koivisto, f. i Ylivieska , dotter till Toivo Armas Koivisto och hustru Aino Emilia Oivo (Tab. F 21). Vigd i Tammerfors med Raimo Kaasalainen, f. i Pyhäjärvi , son till Bernhard Johannes Kaasalainen och hustru Maria Haakana. Ulla är hjälpsköterska och Raimo arbetsledare. Familjen bor i Tammerfors. XVI Barn födda, första i Kuru, andra i Tammerfors: Arja Annikki, f Risto Johannes, f Tab. F 27. XV Terho Uolevi Koivisto, f. i Ylivieska , son till Toivo Armas Koivisto och hustru Aino Emilia Oivo (Tab. F 21). Vigd i Ylivieska med Raija Helena Ihalainen, f. i Ylivieska , dotter till Toimi Ihalainen och hustru Irja. Terho är geolog och Raija farmaceut. Familjen bor i Rovaniemi. XVI Barn födda, första i Helsingfors, andra i Rovaniemi: Mirva Pauliina, f Juho Ilari, f Tab. F 28. XV Tapio Juhani Koivisto, f. i Ylivieska , son till Toivo Armas Koivisto och hustru Aino Emilia Oivo (Tab. F 21). Vigd med Pirkko Inkeri Siltala, f , dotter till Väinö Siltala och hustru Mirja. Tapio är ingenjör och arbetsledare vid Volvo verken i Olofsström, där familjen är bosatt. XVI Barn: Tero Tapio, f

9 Mia Marianne, f Tab. F 29. Tab F 29. XIII Selma Filiina Myllylä, f. i Ylivieska , d. där , dotter till Herman Kontio och hustru Johanna Emeli Myllylä (Tab. F 7). Vigd i Lochteå med Klaase Matinpoika Kopakkala, f. i Ylivieska , d. där Klaase och Selma övertog Myllylä i Ojankylä efter hennes föräldrar XIV Barn födda i Ylivieska: Urho Arnold, f Tab. F 30. Uuno Armas, f Tab. F 36. Suoma Emilia, f Tab. F 43. Ossi Herman, f Tab. F 48. Olavi Kalervo, f Tab. F 49. llmari Matias, f Tab. F 50. Tab. F 30. XIV Urho Arnold Kopakkala, f. i Ylivieska , d. där , son till Klaase Kopakkala och hustru Selma Filiina Myllylä (Tab. F 29). Vigd 1:o i Ylivieska med Ella Kustaava Niemi, f. i Ylivieska , d. där Vigd 2:o i Ylivieska med Sylvi Mehtälä, f i Ylivieska. Urho var småbrukare på Aittola i Ojankylä. XV Barn födda i Ylivieska i första äktenskapet: Esko Ensio, f Tab. F 31. Seppo Leander, f Tab. F 32. Vesa Urho Hermanni, f Tab. F 33. Timo Veli Tapani, f Tab. F 34. Sisko Salme Sinikka, f Tab. F 35. Tab. F 31. XV Esko Ensio Kopakkala, f. i Ylivieska , son till Urho Arnold Kopakkala och hustru Ella Kustaava Niemi (Tab. F 30). Vigd i :o i Ylivieska med Raili Onerva Vihtari, f. i Ylivieska. Frånskilda Vigd 2:o i Orimattila med Marja Leena Backman, f. i Orimattila , dotter till Veikko Väinö Backman och hustru Hilkka Sanelma Harju. Esko är överladdare och Marja-Leena packerska. Familjen bor i Lahtis. XVI Barn födda i Ylivieska i första äktenskapet: Esa Ensio, f Tab. F 32. XV Seppo Leander Kopakkala, f. i Ylivieska , son till Urho Arnold Kopakkala och hustru Ella Kustaava Niemi (Tab. F 30). Vigd i Otnäs med Eeva Marjatta Väisänen, f. i Lapinlax , dotter till Hannes Väisänen och hustru Ada Sneck. Seppo är arbetsledare och Eeva kokerska. Familjen bor i Esbo. XVI Barn födda i Esbo: Virpi Riitta, f Janne Tapani, f Tab. F 33. XV Vesa Urho Hermanni Kopakkala, f. i Ylivieska , son till Urho Arnold Kopakkala och hustru Ella Kustaava Niemi (Tab. F 30). Vigd i Helsingfors med

10 UlIa Anneli Piilokivi, f. i Forssa , dotter till Kosti Piilokivi och hustru Eeva Härmä. Vesa och Ulla är fastighetsskötare och makarna som är barnlösa bor i Helsingfors. Tab. F 34. XV Timo Veli Tapani Kopakkala, f. i Ylivieska , son till Urho Arnold Kopakkala och hustru Ella Kustaava Niemi (Tab. F 30). Vigd i Uleåborg med Vuokko Selrna Ojanperä, f. i Ylivieska , dotter till Tauno Mikael Ojanperä och hustru Eeva Marjatta Möttönen. Timo är sättare och familjen bor i Uleå borg. XVI Barn födda i Uleåborg: Marko Tapani, f Annemari Päivikki, f Tab. F 35. XV Sisko Salme Sinikka Kopakkala, f. i Ylivieska , dotter till Urho Arnold Kopakkala och hustru Ella Kustaava Niemi (Tab. F 30). Vigd i Villmanstrand med Reijo Aulis Purhonen, f. i Sulkava , son till Emil Purhonen och hustru Anna Härkönen. Reijo är elmontör och familjen bor i Kotka. XVI Barn födda i Kotka: Juha Aulis, f Ella Susanna, f Soile Sinikka, f Tab. F 36. XIV Uuno Armas Kopakkala, f. i Ylivieska , d. där , son till Klaase Kopakkala och hustru Selm Filiina Myllylä (Tab. F 29). Vigd i Ylivieska med Laimi Aliina Pääkkö, f. i Nivala Uuno övertog hemgården på Myllylä efter sina föräldrar. XV Barn födda i Ylivieska: Klaus Mattias, f Tab. F 37. Laura Vilina, f Tab. F 38. Kaino Orvokki, f Tab. F 39. Kajsa Kyllikki, f Tab. F 40. Vieno Tellervo, f Tab. F 41. Toivo Ilmari, f Tab. F 42 Tab. F 37. XV Klaus Mattias Kopakkala, f. i Ylivieska , son till Uuno Armas Kopakkala och hustru Laimi Aliina Pääkkö (Tab. F 36). Vigd i Ylivieska med Aune Anneli Haapakoski, f. i Ylivieska Klaus är chaufför men sköter nu även gårdsbruket på Myllylä. XVI Barn födda i Ylivieska: Päivi Hannele, f Jari Juhani, f Tab. F 38. XV Laura Vilina Kopakkala, f. i Ylivieska, , dotter till Uuno Armas Kopakkala och hustru Laimi Aline Pääkkö (Tab. F 36). Vigd med Erkki Ilmari Herranen, f. i Övertorneå Laura är fabriksarbeterska och Erkki arbetsledare. Familjen bor i Klaukkala. XVI Barn:

11 Jaakko Mika, f Tab. F 39. Tab F 39. XV Kaino Orvokki Kopakkala, f. i Ylivieska , dotter till Uuno Armas Kopakkala och hustru Laimi Aline Pääkkö (Tab. F 36). Vigd med Pertti Isto Juhani Aittola, f. i Lahtis Kaino är butikskassörska och Pertti byggmästare. Familjen bor i Vanda. XVI Barn födda i Vanda: Jari Juhani, f Jaakko Kalevi, f Riitta Hannele, f Veli-Matti, f Tab. F 40. XV Kajsa Kyllikki Kopakkala, f. i Ylivieska , dotter till Uuno Armas Kopakkala och hustru Laimi Aline Pääkkö (Tab. F 36). Vigd med Martti Kullervo Kuumola, f. i Hausjärvi Kaisa är affärsföreståndare och Martti datamaskinsmekaniker. Familjen bor i Borgå. XVI Barn: Rolf Eerik, f Tab. F 41. XV Vieno Tellervo Kopakkala, f. i Ylivieska , dotter till Uuno Armas Kopakkala och hustru Laimi Aline Pääkkö (Tab. F 36). Vigd med Pertti Osmo Olavi Moilanen, f. i Pyhäselkä Vieno är arbetsledare och Pertti chaufför. XVI Barn: Maarit Pirjo Outi, f Marjut Anne Marika, f Tab. F 42. XV Toivo Ilmari Kopakkala, f. i Ylivieska , son till Uuno Armas Kopakkala och hustru Laimi Aline Pääkkö (Tab. F 36). Vigd med Liisa Päivikki Säde, f. i Pyhäjärvi, Nyl.län Toivo är lagerchef och Liisa restaurangvärdinna. Familjen bor i Klaukkala. XVI Barn: Ville Veikko Hermanni, f Pirkko-Liisa Emilia, f Tab. F 43. XIV Suoma Emilia Kopakkala, f. i Ylivieska , dotter till Klaase Kopakkala och hustru Selma Filiina Kontio (Tab. F 29). Vigd i Ylivieska med Eino Yrjö Elsilä, f. i Merijärvi , d. i Ylivieska Eino var timmerman men även småbrukare på en liten del av Myllylä i Ylivieska. XV Barn födda i Ylivieska: Eeva Maija, f Tab. F 44. Eero Antero, f Tab. F 45. Enne Liisa, f Tab. F 46. Else Kyllikki, f Tab. F 47. Tab. F 44.

12 XV Eeva Maija Elsilä, f. i Ylivieska , dotter till Eino Yrjö Elsilä och hustru Suoma Emilia Kopakkala (Tab. F 43). Vigd 1:o i Järvenpää med Kauko Rantala. Frånskilda. Vigd 2:o i Tyskland med Hans Johan Hölzer, f. i Tyskland Hans är posttjänsteman och makarna bor i Darmstadt, Väst Tyskland. XVI Barn i första äktenskapet: Erja Hannele, f Saila Pauliina, f Tab. F 45. XV Eero Antero Elsilä, f. i Yli viesk , son till Eino Yrjö Elsilå och hustru Suoma Emilia Kopakkala (Tab. F 43). Vigd i Kerava med Lea Ansa Irmeli Ryhänen, f Eero förestår en bovlinghall och Lea är merkonom med tjänst som kanslist. Familjen bor i Nokia. XVI Barn: Mika Antero, f Miia Kaarina, f Tab. F 46. XV Enne Liisa Elsilä, f. i Ylivieska , dotter till Eino Yrjö Elsilä och hustru Suoma Emilia Kopakkala (Tab. F 43). Vigd i Borlänge 1978 med Per-Olav Myléus, f. i Karesuando, Norrbotten Enne Liisa är merkonom och kanslist i Kommunens tjänst. Per-Olav är arbetsförmedlare och familjen bor i Umeå. XVI Barn födda i Borlänge: Anna Karoliina, f Tab. F 47. XV Else Kyllikki Elsilä, f. i Ylivieska , dotter till Eino Yrjö Elsilä och hustru Suoma Emilia Kopakkala (Tab. F 43). Vigd i Ylivieska med Esa Kajaus, f. i Uleåborg Else är ledare i en motionshall och Esa är ingenjör, försäljningschef. Familjen bor i Ylivieska: XVI Barn födda, första i Karleby andra i Himango. Tomi Kristian, f Arsi Michale, f Tab. F 48. XIV Ossi Hermanni Kopakkala, f. i Ylivieska , son till Klaase Kopakkala och hustru Selma Filiina Kontio (Tab. F 29). Vigd i Tammerfors med Martta Nyman, f Frånskilda. Ossi är rörmontör och bor i Esbo. XV Barn födda i Helsingfors: Ulla Maritta, f Tab. F 49. XIV Olavi Kalervo Kopakkala, f. i Ylivieska , son till Klaase Kopakkala och hustru Selma Filiina Kontio (Tab. F 29). Vigd i Ylivieska 1:o med Selma Maria Tuoko, f. i Ylivieska Frånskilda. Vigd 2:o i Esbo med Helmi Aliina Niemi, f Olavi har varit bovlinghallföreståndare men är nu pensionerad. Familjen bor i Esbo. XV Barn födda första i Ylivies ka: 1 Saile Marusia, f Aku Kalervo, f

13 Tab. F 50. XIV Ilmari Matias Kopakkala, f. i Ylivieska , son till Klaase Kopakkala och hustru Selma Filiina Konntio (Tab. F 29). Vigd i Ylivieska med Mirja Elisabet Sorvari, f. i Rautio Ilmari är bonde på en del av Myllylä i Ylivieska och makarna är barnlösa. Tab. F 51. XIII Klaase Myllylä f. i Ylivieska , d. i Kalajoki , son till Herman Kontio och hustru Johanna Emeli Myllylä (Tab. F 7). Vigd l:o i Ylivieska med Ellen Alexandra Ketara, f. i Messuby , d. i Kalajoki Vigd 2:o i Pielavesi med Inka Miina Saksman, f. i Piela vesi Hon var tidigare gift Valta och efter andra mannens död flyttade hon till barn från sitt första äktenskap som bodde i Sverige. Klaase var bonde i Kalajoki. XIV Barn födda i första äktenskapet i Ylivieska, utom det sista i Kalajoki: Aino Ilona, f Tab. F 52. Aate Ilmari, f , d Ogift. Stupade i fort sättningskriget vid Nuijamaa. Anna Alexandra, f Tab. F 58. Arvo Kalevi, f Ahti Väinämö, Tab. F 59. Tab. F 52. XIV Aino Ilona Myllylä, f. i Ylivieska , dotter till Klaase Myllylä och hustru Ellen Alexandra Ketara (Tab. F 51). Vigd i Kalajoki med Eino Johannes Laurila, f. i Kalajoki , son till Juho Henrik Laurila och hustru Jenny Johanna Ransila. Makarna har varit bönder i Kalajoki men är nu pensionärer. XV Barn födda i Kalajoki: Heikki Kalervo, f Tab. F 53. Helena Sisko, f Tab. F 55. Hilkka Inkeri, f Tab. F 56. Helvi Marjatta, f Tab. F 57. Tab. F 53. XV Heikki Kalervo Laurila, f. i Kalajoki , son till Eino Johannes Laurila och hustru Aino Ilona Myllylä (Tab. F 52). Vigd i Kalajoki med Pirkko Maria Niemi, f. i Kannus , dotter till Uuno Valfrid Niemi och hustra Taimi Maria Tokola, Heikki är bonde på Mantila i Pitkäsenkylä, Kalajoki. XVI Barn födda i Kalajoki: Kaisa Marja, f Tab. F 54. Hannu Heikki, f , d Maija Ilona, f Juha Kalervo, f Tab. F 54. XVI Kaisa Marja Laurila, f. i Kalajoki , dotter till Heikki Kalervo Laurila och hustru Pirkko Maria Niemi (Tab. F 53). Vigd i Kalajoki med Juha Tapio Kantola, f Familjen bor i Uleåborg. XVII Barn födda i Uleåborg: Satu Maria, f Sanna Ilona, f

14 Tab. F 55. XV Helena Sisko Laurila, f. i Kalajoki , dotter till Ei no Johannes Laurila och hustru Aino Ilona MyIlylä (Tab. F 52). Vigd i Kalajoki med Mauri Martti Olavi Rönni, f. i Alavieska , son till Juho August Rönn och hustru Aune Siviä Tikkala. Helena är lokalvårdare och Mauri chaufför. Familjen bor i Kalajoki. XVI Barn födda i Kalajoki: Pirjo Mervi Helena, f Päivi Sisko Hannele, f Terhi Irmeli, f Pertti Martti Juhani, f Tab. F 56. XV Hilkka Inkeri Laurila, f. i Kalajoki , dotter till Eino Johannes Laurila och hustru Aino Ilona Myllylä (Tab. F 52). Vigd i Brahestad med Ossi Ensio Muhonen, f. i Uleåborg , son till Toivo Oskari Muhonen och hustru Katri Laakkonen. Hilkka är tjänsteman inom socialvården och Ossi planeringstekniker. Familjen bor i Brahestad. Tab. F 57. XV Helvi Marjatta Laurila, f. i Kalajoki , dotter till Eino Johannes Laurila och hustru Aino Ilona Myllylä (Tab. F 52). Vigd i Kalajoki med Markku Antero Pärkkä, f. i Kalajoki , son till Juho Pärkkä och hustru Vieno Erika Marttila. Marjatta sysslar med trädgårdsskötsel och Markku är serviceman. Familjen bor i Kalajoki. XVI Barn födda i Kalajoki: Kan Antero, f Jarkko Juhani, f Tab. F 58. XIV Anna Aleksandra Myllylä, f. i Ylivieska , dotter till Klaase Myllylä och hustru Ellen Aleksandra Ketara (Tab. F 51). Vigd i Kalajoki med Valter Alarik Vilhelm Fabritius, f. i Vichtis , d. i Kalajoki Äktenskapet var hans andra. Valter var distriktsläkare i Kalajoki. Tab. F 59. XIV Ahti Väinämö Myllylä, f. i Kalajoki, , son till Klaase Myllylä och hustru Ellen Aleksandra Ketara (Tab. F 51). Vigd i Kalajoki med Kerttu Orvokki Silander, f. i Kalajoki , dotter till Jaakko Silander och hustru Anni Talonen. Ahti har varit gruvarbetare och arbetar nu som tunnelborrare. Familjen bor i Bålsta. De flyttade till Sverige XV Barn födda i Kalajoki utom de två yngsta i Garpenberg. De fyra yngre barnen bytte 1981 namnet Myllylä till Silander. Marja Leena, f Tab. F 60. Reijo Antero, f Tab. F 61. Staffan Jukka Tapani, f Anne Marie, f Susann Marit, f Tab. F 60. XV Marja Leena Myllylä, f. i Kalajoki , dotter till Ahti Väinämö Myllylä och hustru Kerttu Orvokki Silander (Tab. F 59). Vigd med Claes Martin Wolgast, f. i Göteborg

15 Claes är byrådirektör inom det militära området, Maja Leena arbetar inom försäkringskassan och familjen bor i Våxtorp. XVI Barn: Martin Sebastian, f Lisa Magdalena, f Per Christoffer, f Tab. F 61. XV Reijo Antero Silander, f. i Kalajoki , son till Ahti Väinämö Myllylä och hustru Kerttu Orvokki Silander (Tab. F 59). Bildat familj med Karina Elisabet Söder, f. i Enköping Rei jo är lastbilschaufför och Karina sjuksköterska på Jakobbergs långvårdssjukhus. Familjen bor i Bålsta. XVI Barn födda i Bålsta: Niklas John Fredrik, f Tab. F 62. XII Anna Maria Myllylä, f. i Ylivieska , d. i Sievi , dotter till Bertil Haapakoski och hustru Maria Blomqvist (Tab. F 6). Vigd i Sievi med Antti Eeronpoika Ojanperä f , d. i Amerika Sedan första hustrun dött gifte han om sig med Johanna Nissilä, f. i Pyhäjoki , d. i Amerika. Antti flyttade till Sievi med sin familj 1883 och därifrån till Amerika XIII Barn födda första i Ylivieska övriga i Sievi i första äktenskapet: Klaase Juho, f , d i Sievi. Följde med familjen till Amerika men återvände på sin morbror Hermans bekostnad och vistades en tid på Myllylä. Maria Viliina, f Amanda, f , d Frans Jaakko, f Alfred, f Jenny Lydia, f , d Jenny Elviira, f Tab. F 63. XI Johan Erik Blomqvist, f. i Oravais , d. i Ylivieska , son till Jakob Andersson Blomqvist och hustru Greta Mattsdotter (Tab. F 5). Vigd i Ylivieska 1848 med Anna Persdotter, f. i Ylivieska , d. där , dotter till Per Mattsson Someroja och hustru Greta Johansdotter. Johan kom som måg till Someroja i Ojankylä. Svärfadern flyttade 1854 till ett 1/6 mantals nybygge Laitala och när han följande år avled blev Johan husbonde. Efter hans död gifte änkan om sig med Jaakko Hinnala, f. i Ylivieska , d. där Johan fick sedan efter hemmanet namnet Laitala. XII Barn födda i Ylivieska: Johan Jakob, f , d Greta Lena, f Tab. F 64. Maria, f Tab. F 68. Bertha, f , d Abel, f , d Leander, f , d Anna Charlotta, f , d Matilda, f , d Oskar Juho, f Tab. F 91.

16 Tab. F 64. XII Greta Lena Laitala, f. i Ylivieska , d. i Alavieska , dotter till Johan Erik Laitala och hustru Anna Persdotter (Tab. F 63). Vigd i Ylivieska med Stefanias Jaakonpoika Koivisto, f. i Alavieska , d. där Familjen bodde i Alavieska. XIII Barn födda i Alavieska: Johannes (Juho), f Tab. F 65. Jakob Svante, f , d Matts, f , d Albert, f Tab. F 67. Anna Gustava, f , d Henna Filina, f , d Rosa Emilia, f , d Tab. F 65. XIII Johannes (Juho) Koivisto, f. i Alavieska , d. där , son till Sefanias Koivisto och hustru Greta Lena Laitala (Tab. F 64). Vigd i Ylivieska med Kajsa Ljjsa Juhontylär Eilola, f. i Merijärvi , d. i Alavieska Familjen bodde i Alavieska. XIV Barn födda i Alavieska: Edit Sofia, f Till Kemi l.f Matti Artturi, f , d Reino Johannes, f , d Eino Arvi, f , d Elma Eliisa, f , d Lyydi Emilia, f , d , drunknade i Kalajoki. Ogift. Niilo Armas, f Till Viiala Olga Helena, f Till Kalajoki XV Hade sonen Reino Juhani, f i Kalajoki. Lilja Eliisabet, f Tab. F 66. Veera Orvokki, f Till Elimäki Pentti Angervo, f Till Pyhäranta Urho Mikael, f Till Övertorneå Tab. F 66. XIV Lilja Elilsabet Koivisto, f. i Alavieska , dotter till Juho Koivisto och hustru Kajsa Liisa Eilola (Tab. F 65). Vigd i Kalajoki med VjlhoArvjd Korpi, f. i Kalajoki , försvunnen under fortsättningskriget i Hyrylä vid stranden av Suojoki , dödförklarad Familjen bodde i Kalajoki men som änka flyttade Lilja med barnen 1949 till Helsinge. XV Barn födda i Kalajoki: Kalevi Arvid, f Veikko Johannes, f , d Teuvo Kalervo, f Raila Margit, f Tab. F 67. XIII Albert Koivisto, f. i Alavieska , d. i Amerika , son till Stefanias Koivisto och hustru Greta Lena Laitala (Tab. F 64). Vigd i Alavieska med Agaata

17 Johanna Pekantytär Koutonen, f. i Alavieska , d. där Familjen bodde i Alavieska men Albert emigrerade till Amerika. XIV Barn födda i Alavieska: Eetu Albert, f , d Eliel Jalmar, f , d Emeli, f (Hustruns) Tab. F 68. XII Maria Laitala, f. i Ylivieska , d. där , dotter till Johan Erik Laitala och hustru Anna Persdotter (Tab. F 63). Maria bodde hemma på Laitala i Ylivieska. XIII Barn födda i Ylivieska: Mikael, f , d Ogift. Dövstum. Selma Kajsa, f Tab. F 69. Herman, f Tab. F 88. Kustu, f Tab. F 90. Johan Feliks, f Försvunnen. Dödförklarad med dödsdat Nestor Leonard, f , d Frans Jaakko, f , d Tab. F 69. XIII Selma Kajsa Laitala, f. i Ylivieska , d. i Hietaniemi, Norrbotten, Sverige , dotter till Maria Laitala (Tab. F 68). Vigd i Ylivieska med Johan Alfred Björkén, f. i Karl Gustav, Norrbotten , d. i Hietaniemi Johan Alfred var gränsridare, således anställd vid tullens gränsbevakning och familjen bodde i Karl Gustav till 1911, sedan i Hietaniemi. Han hade tidigare haft nmnet Kitti men bytt till Björkén. XIV Barn födda första i Ylivieska, de sju följande i Karl Gustav, övriga i Hietaniemi: Erik Gustav, f Överstruken i kyrkboken i Karl Gustav utan vidare anteckningar. Johan Alfred, f Tab. F 70. Yngve Valfrid, f , d Naemi Sylvia, f , d Märta Ingeborg, f Tab. F 74. Yngve Valfrid, f , d Sandra Sofia Eufemia, f Tab. F 75. Emanuel Artur, f Tab. F 78. Hans Hjalmar Fritjof, f Tab. F 79. Milda Maximiliana, f , d Viola Vilhelmina, f Tab. F 84. Margit Gunborg, f , d Tab. F 70. XIV Johan Alfred Björkén, f. i Karl Gustav , d. i Hietaniemi , son till Johan Alfred Björkén och hustru Selma Kajsa Laitala (Tab. F 69). Vigd med Aino Karvo, f. i Rovaniemi , d. i Hietaniemi Johan Alfred var vägarbetare och familjen bodde i Hedenäset. XV Barn födda i Hietaniemi: Elsa, f Tab. F 71. Elna Ingrid, f , d Eva Lisa, f , d. c:a Ogift.

18 Tab. F 71. XV Elsa Björkén, f. i Hietaniemi , dotter till Johan Alfred Björkén och hustru Aino Karvo (Tab. F 70). Vigd 1:o med John Gustavsson från Grängesberg. Frånskilda. Vigd 2:o med Viktor Edvin Larsson, f. i Luppio Frånskilda. Edvin var jordbrukare i Alkullen. Elsa bor i Luleå. XVI Barn födda i andra äktenskapet första i Luppio, andra i Alkullen: Rolf, f Tab. F 72. Per-Olof, f Tab. F73. Tab. F 72. XVI Rolf Larsson, f. i Luppio , son till Viktor Edvin Larsson och hustru Elsa Björkén (Tab. F 71). Bildat familj med Annika Nyberg, f. i Luleå Rolf är plåtslagare och Annika kontorist. Familjen bor i Luleå. XVII Barn födda i Luleå: Sara Mari f Tab. F 73. XVI Per-Olof Larsson, f. i Alkullen , son till Viktor Edvin Larsson och hustru Elsa Björkén (Tab. F 71). Bildat familj med Iris Ros-Mari Lindberg, f. i Luleå Per-Olof är byggnadsingenjör och Iris hotellbiträde. Familjen bor i Luleå. XVII Barn födda i Luleå: Elsa Ann-Sofia, f Tab. F 74. XIV Märta Ingeborg Björkén, f. i Karl Gustav , d. i Hietaniemi , dotter till Johan Alfred Björkén och hustru Selma Kajsa Laitala (Tab. F 69). Vigd i Hietaniemi med Oscar Fredrik Westin, f. i Hietaniemi , d. där Oscar var vägarbetare och familjen bodde i Hietaniemi. XV Barn födda i Hietaniemi: Rut Ingeborg, f , d Sören Fredrik, f , d Egon Fredrik, f Ogift. Bosatt i Sandviken. Tab. F 75. XIV Sandra Sofia Eufemia (Mia) Björkén, f. i Karl Gustav , d. i Övertorneå , dotter till Johan Alfred Björkén och hustru Selma Kajsa Laitala (Tab. F 69). Vigd i Övertorneå med Gunnar Erland Funck, f. i Övertorneå , d. där Gunnar var egen företagare med bensinstation och bilverkstad i Övertorneå. XV Barn födda i Övertorneå: Anita Viktoria, f Tab. F 76. Alf Gunnar, f Tab. F 77. Alec Erland, f , d i trafikolycka. Tab. F 76. XV Anita Viktoria Funck, f. i Övertorneå , dotter till Gunnar Erland Funck och hustru Sandra Eufemia Björkén (Tab. F 75). Vigd i Övertorneå med Torsten Allan Lång, f. i Överkalix , son till Teodor Lång och hustru Emma Eufrusina Johansson. Anita är posttjänsteman och Torsten brandchef i Övetorneå. XVI Barn födda i Övertorneå: Klas Torsten, f

19 Anita Karolina, f Allan Robert, f Tab. F 77. XV Alf Gunnar Funck, f. i Övertorneå , son till Gunnar Erland Funck och hustru Sandra Sofia Eufemia Björkén (Tab. F 75). Vigd i Övertorneå med Maj Barbro Ingeborg Rännare, f. i Övertorneå , dotter till Erik Wilmar Rännare och hustru Hilda Teresia Wallström. Alf är föreståndare och familjen bor i Övertorneå. XVI Barn födda i Övertorneå: Barbro Maj-Britt, f Nanna Birgitta Deciré, f Anna-Maria Teresia, f Margareta Viveka, f Tab. F 78. XIV Artur Emanuel Björkén, f. i Karl Gustav , d. i Värmland , son till Johan Alfred Björkén och hustru Selma Kajsa Laitala (Tab. F 69). Vigd med Anna Paulina Uhlin, f Artur var gränsöveruppsy ningsman. Makarna var barnlösa och Anna bor som pensionär i Ullånger. Tab. F 79. XIV Hans Hjalmar Fritjof Björkén, f. i Hietaniemi , son till Johan Alfred Björkén och hustru Selma Kajsa Laitala (Tab. F 69). Vigd i Hietaniemi med Eila Rakel Kuusijärvi, f. i Pello, Finland , d. i Hedenäset Hjalmar har varit hyvelförare men bor nu som pensionär i Hedenäset. XV Barn födda i Hedenäset: Rakel Maj-Lise, f Tab. F 80. Hans Rutger, f Tab. F 83. Tab. F 80. XV Rakel Maj-Lise Björkén, f. i Hedenäset , dotter till Hans Hjalmar Björkén och hustru Eila Rakel Kuusijärvi (Tab. F 79). Vigd i Hedenäset med Jonas Torsten Martinsson, f. i Ytterberg, Sveg, Härjedalen Rakel är undersköterska och Torsten SJ-tjänsteman. Familjen bor i Falun. XVI Barn födda, första i Östersund, övriga i Falun: Christer Torsten, f Tab. F 81. Rakel Agneta, f Tab. F 82. Urban Hans-Olof, f Fastighetsskötare. Tab. F 81. XVI Christer Torsten Martinsson, f. i Östersund , son till Jonas Torsten Martinsson och hustru Rakel Maj-Lise Björkén (Tab. F 80). Bildat familj med Katarina Sigrid Jonasson, f Christer är sotare och Katarina hemvårdarinna. Familjen bor i Sveg. XVII Barn födda i Östersund: Håkan Per Christer, f Tab. F 82. XVI Rakel Agneta Martinsson, f. i Falun , dotter till Jonas Torsten Martinsson och hustru Rakel Maj-Lise Björkén (Tab. F 80). Bildat familj med Hans Lennart Asp, f. i

20 Sundborn Agneta är dataoperatör vid länsstyrelsen och Hans reparatör vid Falu kommuns vattenverk. Familjen bor i Sundborn. Tab. F 83. XV Hans Rutger Björkén, f. i Hedenäset , son till Hans Hjalmar Björkén och hustru Eila Rakel Kuusijärvi (Tab. F 80). Vigd i Kalix med Solveig Anna Sofia Johansson, f. i Boträsk Hans är fanjunkare och Solveig ekonomiföreståndare. Familjen bor i Norrtälje. XVI Barn: Anna Maria, f Erik Hans, f Karin Jenny Sofia, f Tab. F 84. XIV Viola Vilhelmina Björkén, f. i Hietaniemi , d. i Danderyd , dotter till Johan Alfred Björkén och hustru Selma Kajsa Laitala (Tab. F 69). Vigd med Sven Artur Svärd, f. i Vika, Mora , d. i Danderyd , son till Anders Svärd och hustru Maria. Sven var bilmontör och familjen bodde i Danderyd. XV Barn födda, de två första i Södertälje, tredje i Danderyd: Sven-Olof, f Tab. F 85. Jan-Erik, f Tab. F 86. Lars Anders, f Tab. F 87. Tab. F 85. XV Sven Olof Svärd, f. i Söder tälje , son till Sven Artur Svärd och hustru Viola Vilhelmina Björkén (Tab. F 84). Vigd i Stockholm med Kerstin Marie-Loise Wallander, f. i Stockholm , dotter till Knut Oskar Wallander och hustru Kerstin Vanda Henrietta. Sven-Olof är ingenjör och Kerstin sekreterare. Familjen bor i Järfälla. XVI Barn födda i Sollentuna: Olof Mikael, f Kennet William, f Tab. F 86. XV Jan Erik Svärd, f. i Södertälje , son till Sven Artur Svärd och hustru Viola Vilhelmina Björkén (Tab. F 84). Vigd i Danderyd med Viola Monika Karlsson, f. i Danderyd , dotter till Ture Albin Karlsson och hustru Viola Selma. Jan-Erik är instruktör och Viola kontorist. Familjen bor i Sollentuna. XVI Barn födda i Danderyd: Monica Carina, f Lena Katarina, f Tab. F 87. XV Lars Anders Svärd, f. i Danderyd , son till Sven år tur Svärd och hustru Viola Vilhelmina Björkén (Tab. F 84). Vigd i Blidö med Eva Elisabet Norstedt, f. i Norrtälje , dotter till Lars Erik Otto Norstedt och hustru Ingrid Elisabet. Lars är posttjänsteman och Eva barnskötare. Familjen bor i Sollentuna. XVI Barn födda i Danderyd: Hans Erik, f Anne-Marie, f

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

Josefina Skomars anor

Josefina Skomars anor 1 Proband Skomars, Anna Josefina. Född 7/8 1879 i Norrnäs (Närpes Kb 1897-1906 p2/190). Död 12/10 1949 i Övermark. (Far I:1, Mor I:2) med Anderson, Anders Severin. Snickare. Född 17/3 1876 i Övermark.

Läs mer

Mina föräldrar och mormor och farmor

Mina föräldrar och mormor och farmor 1 Mina föräldrar och mormor och farmor Här länk till familjeträd i Ancestry Mormor Amanda Gustafva Linna Kankaanranta b.13/3 1862 d. 1945 Från vänster till höger:. Mormor Amanda,farmor Wilhelmina Anttila,

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

OLLI-GRENEN AV SLÄKTEN POIKA I TURTOLA

OLLI-GRENEN AV SLÄKTEN POIKA I TURTOLA OLLI-GRENEN AV SLÄKTEN POIKA I TURTOLA av Erik Johansson Kuoksu (Något inkomplett. Uppdaterad 9 april 2002) Släkten Poika fanns i Turtola redan vid 1500-talets början. Henrik Nilsson var antagligen född

Läs mer

FÄ=Fryksände, GM=Gräsmark, GS=Gunnarskog, MS=Mangskog, RS=Ransäter, ÖF=Östra Fågelvik, ÖM=Östmark, ÖÄ=Östra Ämtervik.

FÄ=Fryksände, GM=Gräsmark, GS=Gunnarskog, MS=Mangskog, RS=Ransäter, ÖF=Östra Fågelvik, ÖM=Östmark, ÖÄ=Östra Ämtervik. II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 Personförteckning i Olov Bergqvist släktforskning per tisdag 30 oktober 2012 s. 1 (5) 1585 Henrik Henriksson Laaininen Far t III-2 1570 Anders Olsson Far t III-3 1570 Simon

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA Familj 1 Henrik Mickelsson, Nybyggare i Mikonheikki, Jukkasjärvi sn., nämnd 1684-1717 [dombok, mtl]. Henrik Mickelssons ursprung är obekant, men enligt domboken för Jukkasjärvi

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet.

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. Nilsbygget??????? Horveryds Västragård Sida 201 År Boende Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. 1892 Grenadjär Klaes Emil Gustavsson Gräns. Flyttade hit från

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp Torpvandring Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00 Utsikt från Backstugan Ånstorp Lerbäcks hembygdsförening Torpinventeringskommittén Bertil Engdahl

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 Källor 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897,

Läs mer

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör.

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA J A Lundins farfars släkt i Holmestad Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. 82 Brännebrona... 1 Anor till Nils* Magnusson Lundin... 2

Läs mer

J A Lundins morfars släkt

J A Lundins morfars släkt 84 RALLATORP J A Lundins morfars släkt Skylten utanför Rallatorps gård i Forshem 84 RALLATORP... 1 Anor till Stina Johansdotter... 2 Olof Göransson... 3 Johannes Olofsson... 3 Lars Olofsson... 4 Rallatorp

Läs mer

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Gabriel Pierrou. Mästersmed på Tolvfors. Född beräknat 1777. Död drunknad 1809-08-20 i Valbo (X). Gift 1799-10-20 i Tolvfors

Läs mer

Hebenius, Bror, Ryr. Skålleruds socken, 2001

Hebenius, Bror, Ryr. Skålleruds socken, 2001 Hebenius, Bror, Ryr. Skålleruds socken, 2001 Obs: Alla son namn är inte med. Namn med gammalstavning har oftast normaliserats. Barn får sökas under sina föräldrar eftersom bara föräldrarna är registrerade.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Familjer i Bruntbo, Silvberg ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1899-1935

Läs mer

2. Omkr 1705 Erik Matsson Anders 1705 Född i Båtstorp. 3. Omkr 1706 Erik Larsson Erik 1706 Född i Båtstorp

2. Omkr 1705 Erik Matsson Anders 1705 Född i Båtstorp. 3. Omkr 1706 Erik Larsson Erik 1706 Född i Båtstorp BÅTSTORP Första gången Båtstorp nämns i skrift är på 1520-talet då det ingår i arvet efter Birgitta Tordsdotter (Bonde) i Smedby. Från början har det varit ett torp (=nyodling) och det mantalssattes ganska

Läs mer

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts Släktforskning Anna Lisas föräldrar, syskon och deras ättlingar Fadern Göras Anders Gustaf Andersson Födelsebok 1833 Grangärde Anders Gustaf f: 18/12 döpt: 19/12 Föräldrar: Faddrar: Anders Olsson och hustru

Läs mer

Tabell 1. Barn: Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Barn: Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2)

Tabell 1. Barn: Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Barn: Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) 1 31/12 2012 Tabell 1 Ahl, Jakob Jakobsson. Torpare. Född 1745 i Kvevlax. Gift med, Beatra Eriksdotter. Ahl, Anna Jakobsdotter. Född 1/1 1777 i Kvevlax. Se tabell 2. Ahl, Anna Jakobsdotter. Född 1/1 1777

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

Anfäder Karl Hjalmar Fahlgren

Anfäder Karl Hjalmar Fahlgren Anfäder Karl Hjalmar Fahlgren Karl Hjalmar Fahlgren. Teol Dr, präst, lektor, rektor, redaktör och författare. Född 1900-12-21 Varuträsk 3, Skellefteå lfs, Skellefteå sn 1). Levde 1910 Varuträsk 3, Norrgården,

Läs mer

Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter

Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter Generation 1 1. Maja Lisa Nilsdotter. Maja Lisa föddes 1803-03-27 i Gissebo, Hjorted (H). Hon dog 1882-10-20 i Ekedalen, Hjorted (H), 79 år gammal. Hon begravdes 1882-10-27.

Läs mer

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse.

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. 1 STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. NIKOLAI SOCKEN. 1734 1911. En gård från 1734-1833 GÅRD 1 och GÅRD 2 Från 1833 1940. ½ mantal vardera. 2 S:t Solö. 1734 1753. 1734 Pehr???-son h. Maria s. Pähr Pehrsson h

Läs mer

Lovisa Höijers anor. Generation I

Lovisa Höijers anor. Generation I Lovisa Höijers anor Proband Lovisa Eriksdotter Höijer. Född 1883-01-10 i Rökiö, Vörå (Långs). Död 1934-04-14 i Korsnäs. (Far I:1, s 1, Mor I:2, s 1) Gift 1903-11-14 i USA med Karl Theodor Karlsson. Född

Läs mer

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken Bouppteckningar? - A i Närpes Socken (? = utan efternamn) Namn Yrke / Titel By?, Christina Isacsdotter skräddare dotter? Död: 00.00.1793 Bouppt.datum: 06.03.1795 Källa: Syd-Österb. doms. E9a7:7 mor Anna

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Theodor Karlssons anor

Theodor Karlssons anor Theodor Karlssons anor Proband Karl Theodor Karlsson. Född 1877-11-09 i Söderhamn, Sverige. Död 1942-03-10 i Korsnäs. Tidigare även Åbb efter hemmanets namn. (Far I:1, s 1, Mor I:2, s 2) Gift 1903-11-14

Läs mer

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt.

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. kontakt: forskargruppen@telia.com www.håtuna-håbo-tibble.se TORPET KURN, FICK SENARE NAMNET KARLSLUND Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. Inger Löfstedt

Läs mer

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad.

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Hemmansägare Nils Pehrsson Öhlen (Född 15/8, 1826 i Östanå. Död 21/12, 1887) Brita Christina Andersdotter (Född 3/11, 1833 i Överkovland. Död 1/12, 1912)

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Linköping 2010-12-12 1 Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Det var mitt efternamn som gjorde att jag påbörjade min släktforskning år 1994. Från flera håll hade jag hört att namnet Fagerstedt

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3 Tabell 1 Ander Gustaf Malmström. Född 11.7.1819 Sibbo, Pigby, Petas. Bonde. Död 25.8.1890 Sibbo, Box, Storbengts. Bonde på Petas, och från 1852 på Storbengts, som tydligen inköpts för hans räkning. Anders

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

SLÄKTEN KOBERG FRÅN TORNEÅ STAD

SLÄKTEN KOBERG FRÅN TORNEÅ STAD SLÄKTEN KOBERG FRÅN TORNEÅ STAD Tabell 1 I. Hans Koberg. Skomakare och borgare i Torneå stad 1636-74. Gift med Sara 1. Johan tabell 2 Tabell 2 II. Johan Koberg (från tabell 1). Borgare i Torneå stad 1678-85.

Läs mer

Anfäder Hildur Maria Jonsson

Anfäder Hildur Maria Jonsson Anfäder Hildur Maria Jonsson Hildur Maria Jonsson. Född 1895-03-04 Nordmaling (AC) 1). Död 1967-10-26 Vadstena (E) 1). Far: I:1 Lars Daniel Jonsson. Mor: I:2 Augusta Eriksdotter. Äktenskap med Oskar Herman

Läs mer

18/ Sida 1. Generation I. Generation II

18/ Sida 1. Generation I. Generation II 18/11 2012 Sida 1 0:1 Renström, Olga Cecilia (307:345). Sömmerska. Född 22/10 1908 i Knappa, Ölserud (S). Död 11/12 1953 i Knappa, Ölserud (S). (Far 1:2, Mor 1:3) Generation I 1:2 Far Renström, Olof Peter

Läs mer

Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2)

Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) Gift 1935-07-03 med

Läs mer

Anfäder Lars Bernhard Hast

Anfäder Lars Bernhard Hast Anfäder Lars Bernhard Hast Lars Bernhard Hast. Vägarbetare. Född 1889-08-15 Kilbo, Färila (X) 1). Bosatt Stocksbo 7:10, Färila (X) 2). Döpt 1889-08-17. Död 1964-03-01 Stocksbo, Färila (X) 3). Begravd 1964-03-08

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Signe Sellgren. Född 1894-01-20 i Resele (Y). Död 1959-12-01 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) Generation I I:1 f Petrus (Per)

Läs mer

The Hahlin Family fron Dorotea Sweden. Tommy Ekdahl

The Hahlin Family fron Dorotea Sweden. Tommy Ekdahl The Family fron Dorotea Sweden by Tommy Table of Contents Register Report of Michael Aron Håkansson...2 Hourglass Tree of Enar...5 Hourglass Tree of Yvonne Berith...6 Introduction...7 Index...8 1 The Family

Läs mer

Andersdotter Catharina. Isaksdotter Lena. Jansdotter Stina. Nilsson Magnus. Larsson Petter. Jansson Petter

Andersdotter Catharina. Isaksdotter Lena. Jansdotter Stina. Nilsson Magnus. Larsson Petter. Jansson Petter 202--23 Antavla Solveig Ester Viola Karlsson Sida Andersson Nils Nilsson Andreas 784-839 Andersson Karl 833-874 Gunnarsdotter Maria Fagerman Elias 2 3 Andersdotter Stina Eliasdotter Maria 79-4 Elias Andersdotter

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Anfäder Gustaf Henrik Petersson

Anfäder Gustaf Henrik Petersson Anfäder Gustaf Henrik Petersson Gustaf Henrik Petersson Snickare Född 1886-05-22 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G) 1) Bosatt 1890 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G) 2) Bosatt 1900 Öjaby Postgård Fridhem,

Läs mer

Anfäder Hildur Maria Jonsson

Anfäder Hildur Maria Jonsson Anfäder Hildur Maria Jonsson Hildur Maria Jonsson. 1. Född 1895-03-04 Nordmaling (AC) 1). Död 1967-10-26 Vadstena (E). Far: I:1 Lars Daniel Jonsson. Mor: I:2 Augusta Eriksdotter. Äktenskap med Oskar Herman

Läs mer

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga.

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. Ängstugan nr 512 Rotegårdar var Bro, Långudden, Oppeby och Jursta i Ludgo 1678-1705 Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. 1700 Mantalslängden uppger soldat

Läs mer

Proband. I:1 f. I:2 m. II:3 mf. Generation I

Proband. I:1 f. I:2 m. II:3 mf. Generation I Proband Margit Irene Nordfjell Bygdén. Född 1917-05-11 i Jonstorp, Lycksele (AC) (Lycksele AII:1c 1900-20 s.476 b.1/6). (Far I:1, s ) Generation I I:1 f Axel Ludvig Bygdén. Född 1885-05-04 i Kyrkbyn, Lycksele

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 0:1 Birgitta Linnea Karberg (1). Född 1949-04-18 i Björklinge (C). (Far 1:2, s 1, Mor 1:3, s 1) Generation I 1:2 f Edvard Emanuel Eriksson (4). Född 1902-05-18 i Tjäderbo, Björklinge (C). Död 1965-07-18

Läs mer

SLÄKTTABELLER till ÄTTARTAL Josefin & Johan Bägerfeldts förfäder

SLÄKTTABELLER till ÄTTARTAL Josefin & Johan Bägerfeldts förfäder SLÄKTTABELLER till ÄTTARTAL Josefin & Johan Bägerfeldts förfäder 2 SLÄKTTABELLER till ÄTTARTAL Josefin & Johan Bägerfeldts förfäder Lars Bägerfeldt 3 SLÄKTTABELLER TILL ÄTTARTAL. JOSEFIN OCH JOHAN BÄGERFELDTS

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet)

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Djursholm 2008-03-14 GRÖNA STUBBEN släktutredning Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Farfars farfars farfars far HÅKAN ANDERSSON Född 1744 i Torps socken i Dalsland, enligt uppgift från 1793.

Läs mer

Sven Peter Petersson 1799-02-07 Dammen, Mellby (F) 1877-08-02 Stora Röslida, Skede (F) Bonde

Sven Peter Petersson 1799-02-07 Dammen, Mellby (F) 1877-08-02 Stora Röslida, Skede (F) Bonde Nils Johan Yngve Petersson Johan Peter Pettersson 1841-11-16 Skede Klockargård, Skede (F) 1910-04-22 Hörda Storegård, Berga (G) Hemmansägare, Handlare Johan Albert Pettersson 1893-03-29 Hörda Storegård,

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

Torpet Djupvik, Lindhov, Hågelby Västra Rote

Torpet Djupvik, Lindhov, Hågelby Västra Rote Sida 1 Torpet Djupvik, Lindhov, Hågelby Västra Rote Bild från husförhörslängd 1718-24 sid.30 (ArkivDigital) Källa: Lantmäteriet, karta från 1869, torpet Djupviken HFL AI:1 (1718-24) sid. 30, 78 Anders

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

ANDERS GÖRAN JOHANNESSON

ANDERS GÖRAN JOHANNESSON En Släktforskningrapport För ANDERS GÖRAN JOHANNESSON Skapad den 28 februari 2010 "The Complete Genealogy Reporter" 2006-2009 Nigel Bufton Software under license to MyHeritage Family Tree Builder INNEHÅLL

Läs mer

KILINGE 1:3. Kilinge efter nybyggnaden

KILINGE 1:3. Kilinge efter nybyggnaden KILINGE 1:3 Kilinge efter nybyggnaden 1908-1910. Hit kom Anders Olsson, född 1795 i Boberg och hustrun Johanna Nilsdotter, född 1799 i Restad, från Boberg 1824. De fick 2 barn Maja Lena född 1822 och Olof

Läs mer

Wiktor Hoffmar f Gävle (X)

Wiktor Hoffmar f Gävle (X) 1:1 Utskrivet med Holger8 2016-02-04 Karl Mikael f. 1964-04-12 (Familj 14) = Barn utan känd moder Karl Tomas Hoffmar f. 1965-05-02 (Familj 15) = Barn utan känd moder Ingrid Margareta f. 1968-07-21 (Familj

Läs mer

Anders Eriksson Vigda 22/ Annika Andersdotter Brita 1732

Anders Eriksson Vigda 22/ Annika Andersdotter Brita 1732 STORHAGEN Nr Torpartid Torparfamilj Födelseår Anm Från 1744, kanske tidigare, har det varit två torp. 1 1732 Anders Eriksson Vigda 22/4 1732 Annika Andersdotter Brita 1732 2 1733-ca 1740 Erik Henriksson

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 329 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 330 Sommarro Nr Källa AIIa:2 Sid 524

Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 329 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 330 Sommarro Nr Källa AIIa:2 Sid 524 Sommarro Nr 1 1896-1899 Källa AIIa:1 Sid 329 Silfverbrand, Gustaf Albrecht, Bokhållare f 1871 2/11 Nyman, Hilda Vilhelmina Elisabet, Hustru f 1871 25/11 Greta Elisabet, Dotter f 1899 28/4 Bäcker, Josef

Läs mer

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm Kapitel VIII Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm 091019 Släktöversikt Av bevarade noteringar i kyrkböcker från 1700-talet går det att utläsa att skepparsläkten Norman från Torekov

Läs mer

Högbolstad nr 1, Norrgård

Högbolstad nr 1, Norrgård Högbolstad nr 1, Norrgård Gården har ärvts inom samma släkt sedan omkring 1654. Då flyttade Josef Olofsson (nämnd 1654 67) hit med sin familj, och nu brukas den av hans ättling i tolfte led, Ernst- Olof

Läs mer

Historik. Kulturmiljön idag

Historik. Kulturmiljön idag Pauki (Bávgi) I byn Pauki Paukijärvi har några av mina anfäder levt och verkat. Bland annat min mormors mor Brita Lena Olofsdotter, vilken sedan gifte sig och flyttade till Liikavaara, och min mormors

Läs mer

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Svea Linnéa Kraft 1909 1953 Johanna Charlotta Lundell 1876 1931 Johanna Nylin 1839-1920 Johan Frans Lundell 1840-1924 Anna Stina Hollsten 1807 1843 Anders Jansson

Läs mer

Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg

Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg Antavla Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg F2 Johannes Olofsson f.1/7 1814 F1Anders Grisared Johansson Bergum f.27/5 1850 St.Lundby - Stannum

Läs mer

Heikinpietigården. Bild med stöd av Google maps års lantmäterikarta

Heikinpietigården. Bild med stöd av Google maps års lantmäterikarta Heikinpietigården Bild med stöd av Google maps 2011 1648 års lantmäterikarta 1788 års avvittring 1571 Tiondelslängd Olof Andersson Birkarl, 2 hästar, 19 nötkreatur, 6 får och 1 svin Se Hypoteser och rön

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning FASTIGHETSBETECKNING ÄGARE SVAPPAVAARA 5:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 9:13 Luossavaara-Kiirunavaara AB SVAPPAVAARA 14:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 27:1 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA

Läs mer

1717 års katekismilängd i Listerby socken, Blekinge län Avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening

1717 års katekismilängd i Listerby socken, Blekinge län Avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening 1717 års katekismilängd i Listerby socken, Blekinge län Avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening Prästgården Tjänstedrängen Per Larsson Td Måns Persson Tjänstepigan Bengta

Läs mer

Stamtavla Anders Svensson

Stamtavla Anders Svensson http://familjenbostrom.se/genealogi/bostrom/bys/-0_666.htm Page of 0 0-06-6 Stamtavla Anders Svensson 78-860 Anders Svensson. Född 78--0 i Östanbäck, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [] Död 860-0-9

Läs mer

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Källmaterial... 3 ff ff ff ff f - Johan Johansson... 4 ff ff ff ff Olof Johansson... 5 ff ff ff

Läs mer

PERSONAL NYA RAKETSKOLANS REKTORSOMRÅDE 2014/15. Rektor åk 4-5 Conny Persson 703 34 Delfinen, adm. särskolan. Rektor Annika Andersson 702 33 åk 6-9

PERSONAL NYA RAKETSKOLANS REKTORSOMRÅDE 2014/15. Rektor åk 4-5 Conny Persson 703 34 Delfinen, adm. särskolan. Rektor Annika Andersson 702 33 åk 6-9 PERSONAL NYA RAKETSKOLANS REKTORSOMRÅDE 2014/15 Rektor åk 4-5 Conny Persson 703 34 Delfinen, adm. särskolan Rektor Annika Andersson 702 33 åk 6-9 Rektor Riitta Kotavuopio Olsson 70 332 F-åk 3 Fritids Förskolechef

Läs mer

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum Palm, Olga Linnéa (f. Larsson) f. 1901-05-14, Ukna d. 1980-05-02, Västervik Pettersson, Alva Maria f. 1910-11-17, Gärdserum d. 1999-01-10, Åtvid Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f. 1902-04-10, Bälinge

Läs mer

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal Platser Gävleborgs län, Ljusdal Sten Elis Abraham Olsson 1896-01-01 Husförhör, Anna Viktoria Lindgren 1) Anna Elisabet Olsson 1902-05-07 Födelse 2) Står i kyrkboken som oäkta eftersom föräldrarna gifte

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

Kerstinbo "Hällarna"

Kerstinbo Hällarna Kerstinbo "Hällarna" 1. Torpgrund, kallades "Klaras" på senare år, tidigare kallat "Hällarna". Här bodde i slutet på 1700:talet dagkarlen Lars Olsson f 1760. Han var gift två gånger, först med Karin f

Läs mer

Sven Kinnander. Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2, s 1)

Sven Kinnander. Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2, s 1) Sven Kinnander Tabell 1 Sven Andersson Kinnander. Bonde i Bäckgården, Fullösa. Född 4 sep 1767 i Forshem, (R). Död 1821 i Fullösa (R) (IvarNyberg/disbyt). Gift 1798 (IvarNyberg/disbyt) med Elin Larsdotter.

Läs mer

I= Barn, 2=barnbarn, 3= barnbarnsbarn, 4= barnbarns barnbarn 5= barnbarns barnbarns barn

I= Barn, 2=barnbarn, 3= barnbarnsbarn, 4= barnbarns barnbarn 5= barnbarns barnbarns barn SJÖREDS SLÄKTEN Johan Severin Bengtsson född i Hölseböke, Asige 19/5 186-193 gift 1893 med Lydia Maria f Svensdotter i Kjettebo 6/5 1871 1968..Flyttade från Pugabol till Sjöred 1911. Johans föräldrar hette

Läs mer

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 1700 talet låg torpet vid West-Tibble 1833 Löfhagen sista var i Kevan det finns kvar 2012 Gun Björkman Ur Håtuna Husförhörslängder

Läs mer

Kyle Stamtabell för sedermera adliga ätten nr 5

Kyle Stamtabell för sedermera adliga ätten nr 5 Kyle Stamtabell för sedermera adliga ätten nr 5 Tabell 1 Herman Kyle (Glotzow) (7:2730). Död mellan 1405 och 1407. Nämnd 1394 som markägare i östra Småland Johan Kyle (7:2722). Död tidigast 1490. Se tabell

Läs mer

Norrbo kom landbonden Erik Isaksson f 1848 och Maria Olsdotter f 1851, hade fyra döttrar, familjen flyttade 1902 till Bro.

Norrbo kom landbonden Erik Isaksson f 1848 och Maria Olsdotter f 1851, hade fyra döttrar, familjen flyttade 1902 till Bro. Norrbo 1. En gård på gränsen mot Hedesunda socken. I början på 1800:talet, brukades gården av landbonden Nils Olsson f 1784 och Stina Olsdotter f 1782, hade tre söner och två döttrar, flyttade till Sälja

Läs mer

En del av GUNNAR FRISÈNS ANOR

En del av GUNNAR FRISÈNS ANOR 1 Ola Lönnqvist En del av GUNNAR FRISÈNS ANOR Information erhållen 21/8 2011 av Gunnar Frisén: Bror Frisén, far till Gunnar Frisén, född 6 feb 1914. Axel Frisén, släkting i Skövde. Forskning den 21-22/8

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 David Rickard Arne Sjöstedt 1916 2006 Eugenia Josefina Liljeberg 1876 1938 Ulrika Josefina Söderström 1850-1889 Per Johan Liljeberg 1844-1921 Margreta Carlsdotter

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Anfäder Astrid Viktoria Laura Leffler

Anfäder Astrid Viktoria Laura Leffler Anfäder Astrid Viktoria Laura Leffler Astrid Viktoria Laura Leffler. Född 1899-09-16 Finnby, Rimbo församling (Uppland) 1). Död 1962-10-23 Rävsta, Angarns församling (Uppland) 2). Far: I:1 Robert Jansson

Läs mer

Kallmossen 1. Efter kom Nordströms hit ifrån Gäddsjö.

Kallmossen 1. Efter kom Nordströms hit ifrån Gäddsjö. Kallmossen 1 1. 1869 kom bysmeden Anders Hällström f 1840, hit ifrån Österfärnebo, med hustru Johanna Öbrink f 1842, fick sonen Axel och dotter Katarina. 1872 kom smeddrängen Per Lundberg hit ifrån Torsåker.

Läs mer

Källdalen ligger på skogen mellan Usträngsbo och Ulvsbomuren SV sjön Granramen.

Källdalen ligger på skogen mellan Usträngsbo och Ulvsbomuren SV sjön Granramen. Källdalen C7:1, ek G 82 KG 82 SO Torpkomitténs noteringar från 90-talet Torp under Ramnäs bruk, SV sjön Granramen. Här skall finnas en riktig källa, därav namnet på torpet. Gustav Andersson, Mur-Gustav,

Läs mer