Att förstå NJURCANCER. den vanligaste formen av malign tumör i njurvävnaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att förstå NJURCANCER. den vanligaste formen av malign tumör i njurvävnaden"

Transkript

1 Att förstå NJURCANCER renal cell cancer den vanligaste formen av malign tumör i njurvävnaden

2 DEN HÄR GUIDEN Är skriven till dig som fått diagnosen spridd och är tänkt som ett komplement till den information som du kommer att få av din vårdgivare. INNEHÅLL Vad är?... 4 Vem löper ökad risk att drabbas av? Hur börjar? Hur sprider sig?... 4 Vilka undersökningar används för att upptäcka?... 6 Vilka stadier har?... 8 Vilka behandlingar finns det för vid metastaserad sjukdom? Vilka frågor om sjukdomen ska jag ställa till mina läkare och sjuksköterskor? 13 Vad händer sedan? 14 Hjälpmedel inför mötet med din läkare 18 2 RCC Njurcancer

3 VAD ÄR NJURCANCER? Njurcancer är en cancerform som uppkommer i njurvävnaden. Det är den vanligaste formen av malign tumör i njurvävnaden men utgör endast ca 2% av all cancer hos vuxna i Sverige. Under 2006 fick ca 1000 människor i Sverige diagnosen. VEM LÖPER ÖKAD RISK ATT DRABBAS AV NJURCANCER? Om man: Röker. är kraftigt överviktig. har högt blodtryck och/eller medicinerar mot högt blodtryck. har diabetes mellitus. har förvärvad njurcystsjukdom. har vissa genetiska sjukdomar, t. ex. von Hippel-Lindaus sjukdom (VHL). HUR BÖRJAR NJURCANCER? Njurcancer börjar som en enstaka cancercell i njuren. Cellen växer, delar sig och förökar sig på ett onormalt sätt. När det finns tillräckligt många cancerceller bildas en tumör. Njurcancer delas in i olika stadier beroende på tumörens egenskaper och kring.faktorer. HUR SPRIDER SIG NJURCANCER? När tumören blir större kan några cancerceller komma in i blodet och via blodet sprida sig till andra delar av kroppen, s. k. metastasering. Bilden: tvärsnitt av njuren. Njurcancer växer ofta som en enda tumör i en njure. Ibland växer det fler tumörer i samma njure. I mer sällsynta fall växer det tumörer i båda njurarna samtidigt, s. k. bilateral (dubbelsidig). Nya tumörer kan sedan utvecklas i andra organ. Dessa nya tumörer kallas metastaser eller dottertumörer. Detta tillstånd kallas metastaserad (mrcc, metastasized renal cell carcinoma). Cancer från njurarna kan till exempel sprida sig till lungorna. Om detta händer, kallas sjukdomen fortfarande. Den kallas inte lungcancer. Det beror på att cancern började i njuren, inte i lungorna. Spridd behandlas med samma läkemedel som används för primärtumören, den ursprungliga tumören. Termer att känna till: Njure Von Hippel-Lindaus Det finns två njurar i kroppen sjukdom (VHL) som renar blodet från avfallsprodukter. Under renings- hämma tumörväxt. Om genen VHL-genen bidrar till att processen bildas urin, som inte fungerar som den ska, forslar bort avfallsämnen kan utvecklas. från kroppen. Den ena njuren sitter på vänster sida i buken och den andra på höger sida. Metastaser Eller dotter-tumörer, är tumörer som bildas på grund av spridning från primärtumören, eller modertumören. 4 RCC Njurcancer RCC Njurcancer 5

4 VILKA UNDERSÖKNINGAR ANVÄNDS FÖR ATT UPPTÄCKA NJURCANCER? Tumörer i njurarna är svåra att upptäcka då de sällan ger symptom förrän tumören blivit relativt stor eller då tumören spridit sig till andra delar i kroppen. Det finns tre symptom som kan orsakas av en. Det första symptomet är blod i urinen det andra buk- eller flanksmärtor och det tredje är att man kan känna en tumör i sidan (palpabel tumör). Dessa tre symtom kallas ibland för den klassiska triaden, men är i praktiken idag inte särskilt vanliga samtidigt. Genom mer modern och sofistikerad diagnosteknologi (ultraljud, CT och MRT) upptäcks idag allt fler små tumörer. Andra mer ospecifika symptom som kan förekomma är blodbrist, förhöjd sänkningsreaktion, feber, förhöjt blodtryck, förhöjd kalknivå i blodet, för hög halt av röda blodkroppar, viktminskning och leverfunktionsrubbning. Desto tidigare en tumör kan upptäckas desto större möjlighet till behandling finns. Läkaren kan använda en eller flera av nedanstående undersökningar. Undersökning Kroppsundersökning Definition En undersökning av kroppen för att hitta tecken på cancer, t. ex. knölar eller andra avvikelser. Sjukdomshistoria (anamnes) Patienten får svara på frågor om eventuella ovanliga symtom eller om tidigare sjukdomar för att ta reda på om det finns risk för cancer. Blodprover Mäter mängden av vissa ämnen i kroppen som frisätts till blodet från organ och vävnader. Leverfunktionstest Mäter mängden av enzymer som levern frisätter till blodet, för att kontrollera att cancern inte har spridits till levern. Termer att känna till: Urinprov Ultraljudsundersökning Datortomografi (DT eller CT) Magnetresonanstomografi (MR eller MRT) Biopsi Undersöker urinens färg och innehåll. Ger en ultraljudsbild av invärtes vävnader eller organ. En serie detaljerade bilder av områden i kroppen tagna från olika vinklar. Använder en magnet, radiovågor och en dator för att skapa en serie detaljerade bilder av områden i kroppen. Ett vävnadsprov som tas och studeras av en patolog för att upptäcka tecken på cancer. Enzymer Proteiner som styr hastigheten hos en specifik kemisk reaktion. Magnetisk resonsanstomografi (MRT) Magnetkamera som används vid tillfällen där DT, CT har begränsningar. Tekniken bygger på magnetfält och radiovågor. Patolog En läkare som identifierar sjukdomar genom att studera celler och vävnader i mikroskop. Datortomografi (CT, DT) Skiktröntgen som avbildar området som undersöks i tre dimensioner. UItraljud En undersökning som använder sig av reflektioner av ultraljud enligt samma princip som ekolod. Informationen kan presenteras visuellt som en bild. 6 RCC Njurcancer RCC Njurcancer 7

5 VILKA STADIER HAR NJURCANCER? Det finns 4 stadier av : stadium Stadium 1 Definition Tumören finns bara i njuren. Tumören är inte större än 7 centimeter. Stadium 2 Tumören finns bara i njuren. Tumören är större än 7 centimeter. Stadium 3 Tumörer kan finnas i: njuren en intilliggande lymfkörtel en binjure vävnaden runt njuren njurens huvudblodkärl Stadium 4 och recidiverande Cancern har spridit sig utanför skiktet av fettvävnad runt njuren och kan finnas i: intilliggande lymfkörtlar andra organ, som tarmar, bukspottkörtel eller lungor Recidiverande är cancer som återkommer efter behandling. Cancern kan komma tillbaka i njuren eller i andra kroppsdelar...många år efter den första behandlingen. TUMÖRENS STORLEK ÄR EN VIKTIG FAKTOR VID BESTÄMNINGEN AV STADIET AV NJURCANCER Läkare bestämmer tumörens storlek genom att mäta den största diametern, exempelvis en golfbolls storlek (5 cm) och en tennisbolls storlek (7 cm). Jämför med skalan nedan. 5 cm 7 cm Termer att känna till: Lymfkörtel Binjure Finns i hela kroppen och En liten körtel som sitter filtrerar lymfa. I lymfkörtlarna ovanpå vardera njuren. Binjurarna producerar hormo- finns det en särskild typ av celler som kan fånga in cancerceller eller bakterier som hjärtfrekvensen, blodtrycket, ner som bidrar till att reglera har transporterats i kroppen det sätt på vilket kroppen via lymfan. använder näringsämnen samt andra vitala funktioner. Bukspottkörteln Ett 15 cm långt organ i bukens bakre del. Bukspottkörteln producerar bukspott som bidrar till att smälta maten i tunntarmen. Bukspottkörteln producerar också insulin som reglerar sockerhalten i blodet. 8 RCC Njurcancer RCC Njurcancer 9

6 VILKA BEHANDLINGAR FINNS DET FÖR NJURCANCER VID METASTASERAD (SPRIDD) SJUKDOM? Någon av följande behandlingar kan användas: Operation Tumören och/eller njuren kan avlägsnas vid en operation som kallas nefrektomi. Operationen kan vara partiell (del av njuren tas bort) eller radikal (borttagning av hela njuren). Blodkärl i njuren och några lymfkörtlar kan också tas bort. Ibland används operation som palliativ behandling för att lindra symptom. Målinriktade läkemedel På senare tid har det utvecklats läkemedel som fungerar på cellulär nivå och vars huvudsyfte är att hämma signalvägar relaterade till okontrollerad celldelning av cancercellen och blodkärlsnybildning. Dessa nya läkemedel finns både som intravenös behandling (ges som infusion/dropp på sjukhus) och som per oral behandling (kapsel eller tablett). Målen för dessa moderna läkemedel varierar och vissa läkemedel har mer specifik hämning (smalt spektrum), framförallt av effekter på blodkärlsnybildning (VEGF-hämning) men också av tillväxtsignaler som aktiveras av andra tillväxtfaktorer som exempelvis PDGF. Läkemedel som är designade för att hämma flera tillväxtsignaler (som styrs via s. k. protein kinaser) samtidigt kallas multikinashämmare. De hämmar både blodkärlsnybildning, okontrollerad celldelning och andra för tumörcellen viktiga mekanismer, (beroende på läkemedlets mål). Immunomodulerande behandling (cytokinbehandling) Rekommenderas endast till de som har bra allmäntillstånd i kombination med enstaka metastaser i lungorna. Cytokiner är proteiner som bl. a. är inblandade i inflammatoriska reaktioner. De samspelar med olika receptorer på cellytan och orsakar därigenom intracellulära signaler, som bl. a. är relaterade till celltillväxt och cellöverlevnad. En av cytokinernas huvudeffekter är sannolikt att aktivera immunförsvarets celler mot tumören. Hormonell behandling Vissa enstaka tumörer är känsliga för hormoner och kan behandlas med läkemedel som utövar hormonella effekter. Kortikosteorider (Kortison) och gestagener (hormoner) kan ha positiv effekt på aptit och minskad viktnedgång och rekommenderas också i palliativt syfte. Strålbehandling Strålbehandling går ut på att med hjälp av lokalt riktad joniserande strålning förstöra cellen. Vid strålbehandling kan även andra friska celler påverkas men dessa reparerar sig själva effektivare än cancerceller. Strålbehandling ges vid vanligtvis i palliativt (stödjande) syfte vid symptomgivande metastaser, bl. a. i skelettet. Termer att känna till: Enkel nefrektomi Intravenösa läkemedel (i.v.) Operation vid vilken njuren Läkemedel som ges direkt i tas bort. en ven genom infusion eller dropp på sjukhuset. Partiell nefrektomi Operation vid vilken tumören Perorala läkemedel (p.o.) tas bort från njuren medan Läkemedel som tas i form av resten av organet bevaras. tablett eller kapsel. Läkemedlet tas i regel i hemmet. Radikal nefrektomi Operation vid vilken njuren, VEGF (Vascular endothelial binjuren, lymfkörtlar och growth factor) omgivande vävnad tas bort. Är en tillväxtfaktor som är involverad i signalering som PDGF (Platelet derived stimulerar blodkärlsnybildning growth factor) och tumörtillväxt. Genom mer Är en tillväxtfaktor som är blodkärl kan tumören få ökad involverad i celldelning och näring och växa. reglering av celltillväxt. Palliativ behandling Behandling som syftar till att kontrollera eller lindra symptom som cancern framkallar. Palliativ behandling kan pågå under längre tid och behöver inte endast vara kortvarig. Multikinashämmare Ett läkemedel som är designat att hämma flera proteinkinaser (mål) samtidigt i syfte att hindra celltillväxt och spridning av tumören. 10 RCC Njurcancer RCC Njurcancer 11

7 VILKA FRÅGOR OM SJUKDOMEN SKA JAG STÄLLA TILL LÄKARNA ELLER SJUKSKÖTERSKORNA? Under behandlingen Ha en rak kommunikation med din läkare och sjuksköterska. De besvarar gärna alla dina frågor, oavsett hur bagatellartade de kan verka. Att få svar bidrar till att minska din oro. Några enkla råd inför ditt läkarbesök Förbered dig inför läkarbesöket genom att skriva ner dina frågor på ett papper. Ta med någon närstående eller vän till läkarbesöket. Vad noga med att ta upp alla besvär du upplever som t. ex. sömnbrist, smärta, illamående, nedstämdhet, dålig aptit eller problem med sex. Tala om för läkaren vilka andra läkemedel du tar, även naturläkemedel. Be att läkaren sammanfattar informationen i slutet av samtalet och anteckna. Några enkla frågor Vilken typ av cancer har jag? Tror du att cancern har spridit sig utanför njuren? Vilket stadium av cancer har jag? Och vad innebär det i mitt fall? Vilka behandlingsalternativ har jag? Vad rekommenderar du och varför? Vilka risker och biverkningar finns det med de behandlingar du föreslår? Vad kan jag förvänta mig för resultat av min behandling? Hur stor är risken att cancern återkommer efter dessa behandlingar? Se också till att du skriver ner svaren på dina frågor Exempelvis kanske du vill veta mer om vad du kan göra för att hantera behandlingen bättre, t. ex. för att stödja eller lindra eventuella biverkningar. 12 RCC Njurcancer

8 VAD HÄNDER SEDAN? Uppföljande undersökningar Läkaren kommer att bestämma vilka undersökningar du ska genomgå och hur ofta de ska genomföras med utgångspunkt från vilket stadium din cancer befann sig i när den diagnostiserades och hur du svarar på behandlingen. Röntgen, datortomografi av buk och bröstkorg och andra avbildningstekniker kan användas för att undersöka om cancern återkommer. Läkaren kommer att undersöka dig med tanke på metastaser eller en ny tumör. Du kan också behöva lämna blodprover för kontroll av njur- och leverfunktion. Ha behandlingen under kontroll Din kropp är unik. Läkare kan ta reda på vissa fakta om tumörer och läkemedel. De kan använda olika typer av behandling för att bekämpa cancern. Men ingen kan med säkerhet säga hur din kropp kommer att svara på cancern eller behandlingen. Diskutera ditt svar på behandlingen vid varje besök hos läkaren. Anteckna eventuella biverkningar som uppträder. Berätta för läkaren om alla läkemedel, behandlingar eller naturläkemedel som du använder för att undvika att ett annat läkemedel du får samverkar negativt med den behandling som du kommer att få för din. 14 RCC Njurcancer

9 VAD HÄNDER SEDAN? Livsstil Vissa livsstilsförändringar kan bidra till återhämtningen. Följande råd kan vara till hjälp: Sluta röka Om du röker, kommer ett rökstopp att förbättra ditt allmäntillstånd. När luktsinnet förbättras efter rökstoppet kan det också hjälpa dig att njuta av en näringsriktig kost under återhämtningen. Drick mindre alkohol Drick måttligt. Ät en välbalanserad kost och håll en hälsosam vikt Ät mer frukt, grönsaker, fullkorn och fiberrik kost. Ät mindre fett/kött. Diskutera kosten med din vårdgivare. Motionera regelbundet efter förmåga Rådgör regelbundet med din läkare eller sjuksköterska om eventuella begränsningar av din förmåga att motionera. Motion kan motverka trötthet. Ge kroppen den vila den behöver för att återhämta sig från behandlingen Cancerbehandling kan förvärra den trötthet som sjukdomen i sig orsakar. Samtala med dina närstående Berätta hur du mår. Berätta om dina känslor. Det hjälper människor omkring dig att förstå vad du går igenom och ger dem en möjlighet att hjälpa dig, Prata om behandlingsalternativ. Engagera andra i behandlingsbesluten, om du har möjlighet till det. Ta om möjligt med dig närstående till läkarbesöken, så att ni får samma information. Om du har barn, överväg att berätta för dem om din sjukdom Ta deras känslor på allvar. Barn reagerar på många olika sätt när de får veta att någon är sjuk. Tala om för dem att det är okej att ha en massa olika känslor och att du också har det. Försök att ge en balanserad bild. Det är oftast bäst att ge en realistisk men hoppfull sammanfattning av situationen. Försök att fokusera på vad som görs för att du ska bli frisk. Förbered barnen på effekterna av behandlingen. Cancer och cancerbehandling förändrar ofta utseendet. Det är bäst att förbereda barnen på det så att de vet vad som händer. Fundera över att gå på ett möte med en lokal stödgrupp om sådan finns. Cancerfonden har bra diskussionsforum där du kan komma i kontakt med andra i din situation. En cancerdiagnos och cancerbehandling är svåra utmaningar för både patienter och deras närstående. Stödgrupper kan minska den oro som isolering kan ge upphov till. Att tänka positivt ger kraft. Hjälpmedel inför mötet med din läkare Skriv ner alla frågor innan besöket med din läkare och sjuksköterska. Ta med en närstående eller vän till läkarbesöket. Tala om för läkaren om du använder dig av alternativa behandlingar (även naturläkemedel) då dessa kan påverka effekten av den behandling som du får rekommenderad. Be din läkare markera vart i njuren/kroppen din cancer är belägen och eventuella metastaser. (Hjälpmedel finns på sid 18). Mer information tel: vårdprogram och riktlinjer. 16 RCC Njurcancer RCC Njurcancer 17

10 Illustration: David Wadsworth Be din läkare markera eller visa var din sitter. ANTECKNINGAR Datum för nästa besök:... Behandlande läkares namn:... Kontakt sjuksköterska:... Telefonnummer:... RCC Njurcancer 19

11 Pfizer AB Sollentuna Tel Pfizer

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus.

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. SUT20140120PSE02 Njurcancer Bakgrund

Läs mer

TORISEL (temsirolimus) patientinformation

TORISEL (temsirolimus) patientinformation TORISEL (temsirolimus) patientinformation Frågor och svar om din behandling med Torisel mot njurcancer 2 Inledning Den här broschyren innehåller viktig information om din behandling med Torisel. Vi ber

Läs mer

TORISEL. (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER. Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL

TORISEL. (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER. Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL TORISEL (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL Inledning Denna broschyr innehåller viktig information om den vård du kommer att få under

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Att få. är inte en. Vad sa de? Cancer? Vad händer nu?

Att få. är inte en. Vad sa de? Cancer? Vad händer nu? Det krävs ett test Att få diagnosen bröstcancer Bröstcancer är inte en sjukdom Vad sa de? Cancer? Vad händer nu? Det går nog inte att vara förberedd på hur man kommer att reagera när man får beskedet att

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept)

Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept) Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept) 2 Om ZALTRAP I denna broschyr kan du läsa om vad behandling med ZALTRAP innebär, så du vet vad du kan förvänta dig av behandlingen. ZALTRAP

Läs mer

Din behandling med Nexavar (sorafenib)

Din behandling med Nexavar (sorafenib) Din behandling med Nexavar (sorafenib) (sorafenib) tabletter Introduktion Cancer är oftast en svårbehandlad sjukdom och det finns ett stort behov av nya behandlingsformer. Därför är Nexavar ett viktigt

Läs mer

Din behandling med XALKORI (crizotinib)

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Version 1/2015-11 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12

FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12 FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12 FÖR EXTERN ANVÄNDNING (F&S om ZYTIGA är endast avsedd för media) Vad är prostatacancer? Prostatacancer uppstår när det bildas cancerceller i prostatans

Läs mer

Frågor och svar om prostatacancer och Zytiga (abiraterone)

Frågor och svar om prostatacancer och Zytiga (abiraterone) Frågor och svar om prostatacancer och Zytiga (abiraterone) Vad är prostatacancer? Prostatacancer uppstår när det bildas cancerceller i prostatans vävnader. Prostatacancer är ofta en långsamt växande cancer

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede - Fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Mars 2010. Detta är en uppdatera version av den som utkom 2007. Uppdateringen

Läs mer

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT SÅ FUNGERAR DIN BEHANDLING MED VELCADE VELCADE används för behandling av benmärgscancer (multipelt myelom) hos patienter som fått minst två tidigare behandlingar

Läs mer

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Neuroendokrina tumörer Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Indelning av neuroendokrina Carcinoider Lunga Tunntarm

Läs mer

Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras

Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras Så fungerar SUTENT Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras alternativt behandlas. 2 3 SUTENT

Läs mer

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Denna broschyr vänder sig till patienter som har ordinerats XALKORI av sin läkare

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Denna broschyr vänder sig till patienter som har ordinerats XALKORI av sin läkare Din behandling med XALKORI (crizotinib) Denna broschyr vänder sig till patienter som har ordinerats XALKORI av sin läkare 2 2 Innehåll Inledning Om: Cancer Vad är cancer? Vad är lungcancer? Vad är ALK-positiv

Läs mer

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) i kombination med YERVOY TM (ipilimumab) REGIMEN

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) i kombination med YERVOY TM (ipilimumab) REGIMEN Patientinformation Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) i kombination med YERVOY TM (ipilimumab) WWW.BMS.SE REGIMEN Inledning Före behandling med OPDIVO i kombination med YERVOY TM Det här är

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Behandling av prostatacancer

Behandling av prostatacancer Behandling av prostatacancer Sammanfattning Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Norden. Hög ålder, ärftlighet, viss geografisk och etnisk tillhörighet är riskfaktorer för att drabbas

Läs mer

Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras

Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras Så fungerar SUTENT 2 Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras alternativt behandlas. 3 4 SUTENT

Läs mer

Fakta om GIST (gastrointestinala stromacellstumörer) sjukdom och behandling

Fakta om GIST (gastrointestinala stromacellstumörer) sjukdom och behandling Fakta om GIST (gastrointestinala stromacellstumörer) sjukdom och behandling GIST en ovanlig magtumör GIST (gastrointestinala stromacellstumörer) är en ovanlig form av cancer i mag-tarmkanalen. I Sverige

Läs mer

Om PSA-prov. för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Om PSA-prov för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen: April 2010. Detta är en uppdaterad version av den broschyr som utkom 2007.

Läs mer

Till dig som fått pankreascancer

Till dig som fått pankreascancer Till dig som fått pankreascancer 3 Att få beskedet Du har cancer är skrämmande, inte bara för den som själv drabbas utan även för närstående och vänner. Det är naturligt att känna sig chockad och rädd

Läs mer

Till dig som vill veta mer om pankreascancer

Till dig som vill veta mer om pankreascancer Till dig som vill veta mer om pankreascancer i TILL DIG SOM VILL VETA MER OM PANKREASCANCER I denna broschyr hittar du en del information om pankreascancer, vad diagnosen innebär och vart du kan vända

Läs mer

2002 Gick jag till läkaren och gjorde en läkarundersökning och tog prover som vanligt, och då upptäckte man att mitt PSA. prov visade 30>, blev

2002 Gick jag till läkaren och gjorde en läkarundersökning och tog prover som vanligt, och då upptäckte man att mitt PSA. prov visade 30>, blev 2002 Gick jag till läkaren och gjorde en läkarundersökning och tog prover som vanligt, och då upptäckte man att mitt PSA. prov visade 30>, blev remitterad till Lundby sjukhus där jag fick genomgå ultraljud

Läs mer

Vad är NET? Att leva med en neuroendokrin tumör patientguide

Vad är NET? Att leva med en neuroendokrin tumör patientguide Vad är NET? Att leva med en neuroendokrin tumör patientguide Denna broschyr har tagits fram i samarbete mellan NNTG (Nordic Neuroendochrine Tumor Group), CARPA och Carcinor med stöd av Novartis. Håll dig

Läs mer

Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri!

Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri! Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri! Hej, det här är Chris från Chris Beat Cancer. I dag har jag ett väldigt speciellt videoklipp till er. Jag blir ofta kontaktad

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Njurcancer (hypernefrom)

Njurcancer (hypernefrom) Njurcancer (hypernefrom) Incidens Man 12,7/100 000 Kvinnor 8, 6 /100 000 Utgör ca 1000 av nya cancerfall i Sverige Ovanlig före 40 års ålder, medilanålder vid insjuknande 65-70 ar Etiologi Tobaksrökning,

Läs mer

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos Ögonmelanom 1 Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos barn. I Sverige drabbas sjuttio till åttio

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning Hypertyreos Hög ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab)

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) Patientinformation Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) www.bms.se Inledning Före behandling med OPDIVO Det här är en broschyr avsedd som vägledning för dig som behandlas med OPDIVO. Här får du

Läs mer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Information från Socialstyrelsen i samarbete med: Sveriges Kommuner och Landsting Sjukvårdsrådgivningen Svensk Urologisk Förening Svensk Onkologisk Förening

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Lungcancer. stöd för dig som har lungcancer och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Lungcancer. stöd för dig som har lungcancer och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Lungcancer stöd för dig som har lungcancer och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Tarmcancer en okänd sjukdom

Tarmcancer en okänd sjukdom Tarmcancer en okänd sjukdom Okänd sjukdom Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige (efter prostatacancer och bröstcancer). Det lever ungefär 40 000 personer i Sverige med tarmcancer.

Läs mer

Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel)

Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Om JEVTANA JEVTANA är ett läkemedel som används för behandling av prostatacancer som har fortskridit efter att du har behandlats med annan

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

Innehåll. Sjukdom med många ansikten 5. Lymfsystemet 7. Sjukdomstecken 8. Vad är cancer? 9. Undersökningsmetoder 11. Indelning i stadier 16

Innehåll. Sjukdom med många ansikten 5. Lymfsystemet 7. Sjukdomstecken 8. Vad är cancer? 9. Undersökningsmetoder 11. Indelning i stadier 16 Innehåll Sjukdom med många ansikten 5 Lymfsystemet 7 Sjukdomstecken 8 Vad är cancer? 9 Undersökningsmetoder 11 Indelning i stadier 16 Behandling 16 Chansen att bli botad 21 Orsaker till malignt lymfom

Läs mer

Vad är lungcancer? Vikten av att ta reda på vilken sorts lungcancer det gäller

Vad är lungcancer? Vikten av att ta reda på vilken sorts lungcancer det gäller Vad är lungcancer? Vikten av att ta reda på vilken sorts lungcancer det gäller Vad är lungcancer? Vad är lungcancer? Det finns två huvudtyper av lungcancer: småcellig lungcancer (SCLC) som står för 10

Läs mer

Janssen-Cilag AB. Måste jag vara trött? PATIENTINFORMATION OM ANEMI VID CANCER

Janssen-Cilag AB. Måste jag vara trött? PATIENTINFORMATION OM ANEMI VID CANCER Janssen-Cilag AB Måste jag vara trött? PATIENTINFORMATION OM ANEMI VID CANCER I samband med cancerbehandling kan blodbrist orsaka svår trötthet Trötthet är ett vanligt problem i samband med tumörsjukdom.

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Kontakta din läkare. sanofi-aventis Box 14142, 167 14 BROMMA. Tel 08-634 50 00, infoavd@sanofi-aventis.com, www.sanofi-aventis.se

Kontakta din läkare. sanofi-aventis Box 14142, 167 14 BROMMA. Tel 08-634 50 00, infoavd@sanofi-aventis.com, www.sanofi-aventis.se Kontakta din läkare Kontakta genast din läkare om du drabbas av något av nedanstående symtom medan du behandlas med JEVTANA. feber, dvs en kroppstemperatur på 38 C eller högre diarré (t.ex. om du har lös

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin)

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Denna broschyr har du fått av din läkare eller sjuksköterska INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Patientinformation för dig som behandlas med JARDIANCE mot typ 2-diabetes Ett steg i

Läs mer

Onkologisektionens utbildningsdagar i Malmö 2013-03-15. Lindquist Sjukgymnast och uroterapeut Urologiska kliniken SUS Malmö

Onkologisektionens utbildningsdagar i Malmö 2013-03-15. Lindquist Sjukgymnast och uroterapeut Urologiska kliniken SUS Malmö Onkologisektionens utbildningsdagar i Malmö 2013-03-15 Lindquist Sjukgymnast och uroterapeut Urologiska kliniken SUS Malmö Urologiska kliniken SUS Malmö - Vad är en Bulge? Agenda Njurarnas anatomi och

Läs mer

Få ut det mesta av din behandling

Få ut det mesta av din behandling Version 1/2015-06 tabletter Få ut det mesta av din behandling Information om Inlyta (axitinib) Du har fått denna informationsbroschyr eftersom läkaren har skrivit ut Inlyta till dig. Läs också Bipacksedel:

Läs mer

INFORMATION FÖR PATIENTER SOM FÅR XALKORI -BEHANDLING. Information om ALK-positiv lungcancer och läkemedelsbehandling med XALKORI

INFORMATION FÖR PATIENTER SOM FÅR XALKORI -BEHANDLING. Information om ALK-positiv lungcancer och läkemedelsbehandling med XALKORI INFORMATION FÖR PATIENTER SOM FÅR XALKORI -BEHANDLING Information om ALK-positiv lungcancer och läkemedelsbehandling med XALKORI 61890_Pfizer_Xalkori_potilaan_opas_A5_swe.indd 1 13.5.2016 13.00 FÖRORD

Läs mer

PATIENTINFORMATION OM EPREX OCH CANCERANEMI

PATIENTINFORMATION OM EPREX OCH CANCERANEMI kraft att leva PATIENTINFORMATION OM EPREX OCH CANCERANEMI Till patienten Din doktor har ordinerat Eprex (epoetin alfa) för behandling av din anemi (blodbrist). Denna information förklarar vad anemi är

Läs mer

Prostatacancer - mannens vanligaste cancerform

Prostatacancer - mannens vanligaste cancerform Prostatacancer - mannens vanligaste cancerform Varje år drabbas mer än en halv miljon män i världen av prostatacancer. Bara i Sverige räknar man med att 7-9 000 män i år kommer att insjukna. Det gör prostatacancer

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY VAD ÄR SYNJARDY? Din läkare har ordinerat SYNJARDY för att sänka ditt blodsocker.

Läs mer

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion.

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Pegasys_patientbrosch_105x148_071 1 07-08-28 15.10.27 Pegasys_patientbrosch_105x148_072 2 07-08-28 15.10.29

Läs mer

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept)

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) Innehållsförteckning Om ORENCIA 3 Din behandling 7 Användbara delar

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Frågor kring Cytostatikabehandling

Frågor kring Cytostatikabehandling Frågor kring Cytostatikabehandling En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Broschyren kan beställas inläst på cd, i punktskrift eller på lättläst svenska. Kontakta informationsavdelningen via

Läs mer

Vad Pamifos är och vad det används för Vad du behöver veta innan du får Pamifos

Vad Pamifos är och vad det används för Vad du behöver veta innan du får Pamifos amifos Pamidronsyra Vad Pamifos är och vad det används för Pamifos är ett läkemedel som påverkar uppbyggnad och nedbrytning av ben. Läkemedlet tillhandahålls i form av en lösning som kan ges som långsam

Läs mer

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund VANLIGA FRÅGOR INFÖR STRÅLBEHANDLINGEN Detta häfte är till för dig som får eller ska få strålbehandling mot en hjärntumör. Hur och

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se Tips och råd om överaktiv blåsa Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se VES-100973-1 02.2011 Relevans.net Man räknar med att cirka 200 miljoner människor i världen har problem med blåsan.

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Din vägledning för. Information till patienter

Din vägledning för. Information till patienter Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Fakta om tuberkulos Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Vad är tuberkulos? Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Den ger oftast lunginflammation

Läs mer

Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation

Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent Kort om lunginflammation Du har fått den här broschyren av din läkare eller

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

Patientinformation njurcancer

Patientinformation njurcancer Patientinformation njurcancer Om njurcancer Njurcancer är en av många cancersjukdomar. Cancersjuk domar är olika varandra men har gemensamt att celler växer utan kontroll och till slut bildar en tumör.

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

Vi bygger för cancervården

Vi bygger för cancervården Vi bygger för cancervården Enligt nationella beräkningar kommer antalet personer som lever med cancer fördubblas fram till år 2030, vilket leder till att behovet av strålbehandling ökar. De patienter som

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Välkommen till din Eylea-guide Häftet innehåller: Din läkare har skrivit ut Eylea eftersom du har

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide Din läkare

Läs mer

Riskhanteringsplan för kladribin (MAVENCLAD), version 1.0 Godkänt av Fimea PATIENTGUIDE

Riskhanteringsplan för kladribin (MAVENCLAD), version 1.0 Godkänt av Fimea PATIENTGUIDE MAVENCLAD PATIENTGUIDE RISKHANTERINGS SKOLNINGSMATERIAL - FI/CLA/1117/0052 Viktig information för patienter som påbörjar behandling med MAVENCLAD Innehåll Introduktion till MAVENCLAD Hur ges behandling

Läs mer

Patientinformation. En vägledning för Dig som ordinerats sekvensbehandling med Aromasin. Onkologi

Patientinformation. En vägledning för Dig som ordinerats sekvensbehandling med Aromasin. Onkologi Patientinformation En vägledning för Dig som ordinerats sekvensbehandling med Aromasin Onkologi Berit 56+, 2,5 år med tamoxifen Varför har Du ordinerats Aromasin i stället för tamoxifen? Denna folder vänder

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Tarmcancerdagen 25 mars 2014, Folkets Hus, Gävle

Tarmcancerdagen 25 mars 2014, Folkets Hus, Gävle Tarmcancerdagen 25 mars 2014, Folkets Hus, Gävle Dr Åke Berglund, Onkologen Akademiska Sjukhuset i Uppsala, talar om Onkologisk behandling samt livsstilsfaktorer. Dr Torbjörn Sakari och Stomisköterska

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Du hittar en knöl vad händer sen?

Du hittar en knöl vad händer sen? Du hittar en knöl vad händer sen? Följ med på en resa från provtagning till provsvar. Vi har besökt punktionsmottagningen och patologiska/cytologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund. 1 På

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Augusti 2014. Detta är en uppdaterad version av de broschyrer som utkom 2007

Läs mer

Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF)

Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF) Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF) Första upplaga: 2013 2013 by Pocketdoktor GmbH Författare: Dr. Erica Herzog, dr. Felix Knauf, dr. Philipp Kirchhoff. Grafisk design: Patrick Lane Tryckt i Sverige

Läs mer

Biologiprov den 18 dec

Biologiprov den 18 dec Biologiprov den 18 dec Cellerna Kroppen är uppbyggd av en mängd små delar som kallas celler. Varje cell är en egen levande enhet som kan föröka sig, ta emot olika typer av information. Även om cellerna

Läs mer

Rätt rustad för vägen framåt

Rätt rustad för vägen framåt Patientinformation Rätt rustad för vägen framåt Behandling med TRAJENTA vid typ 2-diabetes Behandling vid typ 2-diabetes Typ 2-diabetes är, som du säkert redan vet, en sjukdom som innebär att man har

Läs mer

HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID FORSKNINGSPROJEKTET SAMS. Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och kontrollerna av den.

HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID FORSKNINGSPROJEKTET SAMS. Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och kontrollerna av den. ENKÄT A (UPPFÖLJNING) EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID SJUKDOM I PROSTATA FÖR MÄN SOM DELTAR I FORSKNINGSPROJEKTET SAMS Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och

Läs mer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Introduktionskurs om cancer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Introduktionskurs om cancer KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING KURS: Introduktionskurs om cancer Publicerad i november 2003 Kursinformation Välkommen till en introduktionskurs för patienter om cancer. Denna kurs presenteras av AstraZeneca.

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck Den dolda folksjukdomen Har du högt blodtryck? Den frågan kan långt ifrån alla besvara. Högt blodtryck, hypertoni, är något av en dold folksjukdom trots

Läs mer

Fatigue trötthet vid cancer och dess behandling

Fatigue trötthet vid cancer och dess behandling Fatigue trötthet vid cancer och dess behandling Varför är jag så trött? Att vara trött är ofta en normal reaktion på något du gjort som krävt mycket energi. Trötthet i samband med cancersjukdom och dess

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

GRAVIDITET OCH DIABETES

GRAVIDITET OCH DIABETES GRAVIDITET OCH DIABETES Vad är diabetes? Diabetes påverkar kroppens sätt att omvandla mat till energi. När du äter spjälkas maten till bl a glukos som är ett slags socker. Det är "bränslet" som din kropp

Läs mer

Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling?

Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling? Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling? Det finns ett utbrett samarbete inom barncancerområdet i både inom Norden och Europa och övriga världen. Alla barn som insjuknar i exempelvis leukemi

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Colorektal cancer. Nya fall

Colorektal cancer. Nya fall Colorektal cancer Nya fall Colorektal cancer (tjocktarmen = colon eller ändtarmen = rektum) är efter bröstcancer hos kvinnor och prostatacancer hos män den vanligaste cancerformen. Varje år diagnosticeras

Läs mer

Patientinformation 1(5)

Patientinformation 1(5) 1(5) Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie med läkemedlen Avastin (bevacizumab) Tarceva (erlotinib) och Xeloda (capecitabine) för patienter med spridd tjock- /ändtarmscancer.

Läs mer

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Verksamhetsområde Urologi Om blodprovet PSA för att upptäcka tidig prostatacancer Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Ska friska män låta kontrollera sin prostatakörtel?

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13 Onkologi -introduktion Outline: Vad är cancer? Incidens i Sverige och världen Riskfaktorer/prevention Behandling Nationell cancerstrategi Cancer is a threat to the individual and a challenge for the society

Läs mer

Din behandling med XALKORI (crizotinib)

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt

Läs mer