Designskolan i UMEÅ presenterar del2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Designskolan i UMEÅ presenterar del2"

Transkript

1 brandmännens riksförbunds branschtidning Information till dig i räddningstjänsten som ser mer än sambandet mellan kvalitet och säkerhet N3 10 Proud member of the European and the International Firefighters Union Alliance ex direkt till Brandmän, Brandbefäl, Brandchefer & alla brandstationer INTERNATIONELLT Två brandmän dog i Southampton Teknikdagarna SRTC har hittat det fokus som saknats Neddragningarna i Attunda Varför reagerar inte medborgare och politiker på minskade brandstyrkor? Inför Brand 2010 Kvotering eller prestation Designskolan i UMEÅ presenterar del2

2 annons

3 Omslagsfoto Datavisualisering Malin Grummas Innehåll BRAND 2010 Hårda vita män, Vägverket vs Räddningsverket VILKA BLEV STADENS HJÄLTAR INTERNATIONELLT från Aquila TVÅ RÄDDNINGSCENTRALER I STHLM En räddningscentral för mycket? TEKNIKDAGARNA Premiär för Teknikdagarna i Skövde DESIGNSKOLAN Med data visualiseringar har eleverna gjort sina resultat verkliga LEDARE ORDET FRITT PROFILEN Anders Cederberg UR BRANDMANNAMINNET Kenneth Carlsson lämnar ordförandeposten Kongressen 2011 Lång väg till brand i gruva Niscayah branddagarna 2010 Oacceptabelt att splittra en rökdykargrupp Nedskärningar i Attunda Lastbilschaufför fastklämd i 2 timmar Sett ur mitt perspektiv Larmade själv om branden INTERNATIONELLT Två brandmän omkom INTERNATIONELLT Undviker all provokation BRF tar ställning mot hot och våld Smidigare slangutläggning Brandvärn i utkanten av huvudstaden, rimligt brandskydd? SPORTPROFILEN Tomas Sandström SPORTIGT Multisport i Skåne BRANDFACKET SERIE och KRYSS KONTAKTINFORMATION swedish firefighters Ansvarig utgivare Anders Cederberg redaktionschef Henrik Persson MI LJÖMÄRKT T R Y C K S A K Swedish Firefighters Redaktion Brandmännens Riksförbund Kryddgränd 6 SE Farsta Tel Fax Internet: Skribenter Anders Cederberg, Kaare Brandsjö, Stefan Senneberg, Petra Martinsson, Mikael Svanberg, Ulf Hägglund, Owe Fröjd, Peter Bergh, Kristina Wallin, Sven Thomsen, Inger Wiklund, Jan Tomtin, Elsa Maréchal, Magnus Swane, Ulf Wahlström, Lotta Deden, Anneli Dahlgren, Henrik Persson, Christer Svanberg Tryck Lenanders grafiska AB Box Kalmar Tel AnnonserING Irmér Media AB Tel Fax Produktion & layout Irmér Media AB Antennvägen 10, Tyresö Tel

4 LEDARE Det är fel att säga att jag är glad att ta över när Kenneth har slutat men det är med glädje och stolthet som jag tar vid efter Kenneth. Stolthet att få fortsätta det som är påbörjat och har förvaltats med den äran av Kenneth och med traditioner sedan Att få se den snabba utvecklingen av ett branschförbund för den svenska räddningstjänsten är att få förverkliga drömmarna som fanns hos de brandmän jag träffade min första dag 1982 som ny brandman på Vällingby brandstation i Stockholm. Drömmarna att samla alla anställda inom räddningstjänsten som har en unik samhörighet i ett gemensamt branschförbund. Jag kan tyvärr inte säga att vi är banbrytande för internationellt är detta den vanligaste formen, men vi är inte långt efter, och det på bara några år. Vi har också redan tagit stegen ut i Europa via EFFUA och till det globala samfundet, IFFUA. Det känns tryggt, att om det kniper, ha brandmän i ryggen. Viktiga frågor för BRF att driva i framtiden är rekryteringen till framtidens brandman och den miljö han eller hon skall vistas i. Jag anser att den kompetens och effektivitet som finns ute på brandstationerna idag är skapat av de brandmän som tidigare anställdes med sina yrkesutbildningar som snickare, rörmokare eller ambulanssjukvårdare som har skapat den yrkesskicklighet Svenska brandmän har idag. Många av dessa brandmän har börjat som deltidsbrandman och därefter tagit steget vidare till heltiden. Jag anser att vi har en enorm yrkesskicklighet hos deltiden som måste tas tillvara vid rekrytering som heltidsbrandman. Denna yrkesskicklighet saknas i många fall och för operativ räddningstjänst sitter mycket i den praktiska förmågan när det väl gäller. Kalla det gärna vad ni vill, men en blandning mellan SMO och deltid skulle vara en framgångsväg för Svensk räddningstjänst. Alla ska ha möjlighet, det är vi eniga om, men vi har nästan stängt en viktig rekryteringsväg som jag saknar. Debatten om mångfald och jämställdhet har tyvärr slagit över till att bli en debatt som i många fall är en debatt som blir lite som att skylla på hammaren för att huset byggdes snett. Det är uppenbart att många blivit bortsållade från olika livsmöjligheter just på grund av sitt kön, etnicitet eller annat och att andra har blivit tilldelade poster, inte för kapacitet eller meriter, utan för att man tillhört rätt grupp, och det är lika fel inom räddningstjänsten som någon annanstans. Tyvärr är det så svårt att prata om detta att minsta felsägning misstolkas och vänds istället för att angripa problemen. Att göra det med hjälp av anpassade kravprofiler eller förtäckt diskriminering/kvotering är fel väg att gå och liknar omvänt det vi vill gå ifrån. Fel för den som antas genom detta, de som blir förfördelade i urvalsprocessen, för arbetskamraterna och inte minst ger det en björntjänst till räddningstjänstens mångfald och jämställdhetsarbete. Vi bör utveckla yrket, arbetssätten och anpassa stationer och utrustning så det finns ärliga möjligheter istället för dribbla med intagningsprocedurer och leka prinsar/prinsessor på ärten. Det är bra med blandade arbetsplatser och det är viktigt att alla har chansen att bli brandmän. Men gör det på rätt sätt utan att påpeka att den ene är bättre än den andre. Med andra ord spelar det ingen roll vad som finns innanför larmstället utan det viktiga är att uppgifterna löses. Jo jag är lite enkel och kanske för rakt på men det är så jag är och åter; tack Kenneth för din inskolning och det ska bli riktigt kul att vara lagledare i detta lag. Det vinnande laget. Anders Ankan Cederberg Förbundsordförande 4 Swedish Firefighters

5 Dags att tycka till Reglerna för Ordet fritt är följande: Texterna, skrivna i ett worddokument, får omfatta högst tecken. Swedish firefighter förbehåller sig rätten att korta ner texten om vi ändå finner en lång text intressant. Det får inte förekomma personangrepp eller på andra sätt kränkning av person. Tyck till om Svensk räddningstjänst, välkommen med ditt inlägg. eller Henrik Persson, Redaktör ORDET FRITT Försäkringsskydd för brandmän Ofta är det väldigt dålig kunskap om vilket försäkringsskydd som finns för brandpersonal. Kunskapsnivån är ett bekymmer eftersom den enskilde då blir utan ersättning som denna egentligen har rätt till. Ofta finns ingen hjälp att få hos arbetsgivaren och därför är det viktigt att detta tydliggörs. I arbetsgivarnytt från förhandlingssektionen nr 27/97 från Svenska Kommunförbundet meddelar kommunförbundet vad som gäller angående försäkringsskyddet för brandpersonal. Denna överenskommelse gäller fortfarande. Där går det bland annat att läsa följande Brandpersonal som åsamkats personskada i samband med insats vid brand eller annat nödläge får ersättning för faktiskt förlorad inkomst samt ersättning för sjukvårdskostnad och andra utgifter. Vad som nu sagts gäller under förutsättning att arbetstagaren ingått i insatsstyrka och aktivt deltagit i räddningsarbetet. Vidare är parterna överens om att behandla skadefall enligt ovan såsom synnerliga skäl enligt 5 i förhandlingsprotokoll till försäkringsvillkoren TFA-KL Detta är enats att gälla fr. o m enligt samma arbetsgivarnytt. Allmänt Innan överenskommelsen fick den som skadats i arbetet inte utan vidare full kompensation för inkomstförluster och kostnader. Det var bara vid s.k. vållandefall, vid våld/misshandel och synnerliga skäl som full ersättning i princip kunde lämnas. I vållandefallen skulle den anställde bevisa att arbetsgivaren eller någon anställd hos denne varit vållande till skadan. Dessutom krävdes att arbetsoförmågan skulle vara mer än 14 dagar för att ärendet skulle prövas som vållandefall i en särskild nämnd. Vidare står att läsa att bestämmelsen tar sikte på de speciella arbetsförhållande som finns inom kommun- och landstingsområdet. Omfattning Innebörden av den överenskommelse som finns är att all brandpersonal hel som deltid omfattas, även befäl som ingår i räddningsstyrkan. Det är alltså inte någon begränsning beroende på den fackliga tillhörigheten (arbetsgivarnytt Nr 27/97). Begränsning I samma A-nytt står Det är endast skador som inträffar på brandplatsen eller motsvarande under insats som omfattas av uppgörelsen. Det betyder att skadefall som inträffar från tidpunkten då larmet går till ankomsten till brandplatsen behandlas på sedvanligt sätt. Arbetsgivarorganisationen och handläggare Håkan Palling som Swedish Firefighter tidigare haft ett reportage kring påtalar att det är viktigt att denna information förmedlas till räddningstjänsten. På denna punkt har man uppenbarligen misslyckats eftersom kunskapen kring denna fråga är väldigt låg. Speciellt i de egna leden. Därför är det ännu viktigare att ha kännedom om sitt eget försäkringsskydd. // Stefan Senneberg Brandman Station Centrum, Malmö Swedish Firefighters

6 PROFILEN Anders Ankan Cederberg är BRF:s nye ordförande. Vi är ett vinnarlag! Som ung hade Anders Ankan Cederberg svårt att bestämma sig vilket yrke han skulle satsa på, efter ekonomilinjen blev han snickarlärling, men bytte snart till ambulanssjukvårdare. Han har alltid gillat idrott och träning. Inte helt oväntat gjorde han lumpen som fjälljägare i Arvidsjaur. Sedan han år 1982 antogs vid Stockholms brandförsvar, har han varit brannkårn trogen. Hur började ditt engagemang i BRF, som ju tidigare var ett förbund för deltidsbrandmän? - Redan under min första dag på Vällingby brandstation så snackade gubbarna om att vi brandisar skulle ha ett eget fack. Sen den dagen har tanken alltid funnits där. Känslan har vuxit för varje dag att brandmännen inte hör hemma i Kommunal, vilket till slut gjorde att jag frågade BRF om även heltidare kunde få vara med här. Det var år Sju år senare valdes jag till vice ordförande. Att jag nu valts som ordförande är förstås både hedrande och roligt. Vad tycker du om att styrkorna minskas alltmer i kommunerna? - Det handlar om en nedmontering av räddningstjänsten, vilket jag naturligtvis ser allvarligt på. Det förväntas av oss att vi ska göra samma jobb, men risken är att tredje man drabbas när färre brandmän ska rädda människor ur brinnande hus och krockade bilar. Frågan är om kommunalpolitikerna är beredda att sänka ambitionsgraden och därmed riskera ett stigande antal dödsfall i olycksstatistiken. Du har fått stämpeln att du motsätter dig kvinnor i brandmannayrket. Hur kan det komma sig? - När TV4 intervjuade mig förra året hänvisade jag till forskningsrapporten Brandman Både män och kvinnor testades bland annat i en varm rökdykningsövning, och männen gjorde den snabbare än kvinnorna. Allt annat som jag sa var bortklippt i inslaget som visades, så det blev helt missvisande. Jag har lärt mig en hel del sen den dagen hur medier fungerar, och att denna fråga är känslig. Så stämpeln saknar grund? - Ja, det är en myt och ett led i att vissa människor fabricerar skrönor. Jag välkomnar alla oavsett kön och religion. För det handlar inte om vilket kön personen har som står i larmstället, utan det är ett arbete som måste utföras. Vilket ställer specifika krav på utföraren och det gynnar heller inte jämställdheten att ta in personer i brandförsvaret som inte klarar jobbet. Tråkigt nog är det många politiker, chefer och tjänstemän som inte har den insikten. Jämställdhetsdebatten saknar helt nyanser. Det förekommer också omvänd diskriminering, som detta att kvinnor skulle vara bättre på att ta hand om skadade människor. Det är ju att direkt undervärdera alla män som arbetar exempelvis som sjuksköterskor. Hur ser din vision ut vad gäller BRF? - Jag vill utveckla förbundet såväl nationellt som internationellt. Vi ska se till att vår yrkesroll stärks utåt. Vi har redan ett högt förtroendekapital i samhället och det ska vi dra nytta av. Lika viktigt är det att stärka banden mellan oss brandmän, att ena alla. Det spelar ingen roll om man jobbar som befäl, hel- eller deltid, på en flygplats eller inom industrin alla gör ett livsviktigt jobb, och därför borde alla också få känna sig viktiga. Vi ska öppna ögonen på berörda politiker vad gäller nedskärningarna av styrkorna. Internationellt sett är vi underbetalda i Sverige, och vi ska se till att lönerna höjs till en nivå som svarar mot den unika kompetens som dagens brandman besitter. Vi ska också driva våra andra frågor på ett bättre sätt. Hur ska ni komma dit då? - Vi ska synas i debatten, berätta för allmänheten om brandmannens vardag, och på så sätt skapa förståelse för vår situation. Det är också viktigt att alla medlemmar anstränger sig och försöker påverka så mycket de kan själva. Slutligen, vad har BRF åstadkommit om fem år? - Då finns ett branschavtal som reglerar villkoren för Sveriges alla brandmän och befäl. Alla kan vara eniga och cirkeln är sluten. Vi är ett vinnande lag och vi kommer att lyckas med detta! TEXT&bild: Inger Wiklund 6 Swedish Firefighters

7 1. UR BRANDMANNAMINNET 3. Kaare Brandsjö Lägenhetsbranden i Västerås. 2. Ett av de två schakt som gjorde för att skilja den brinnande delen från övriga delen av kolhuset. 3. Hål i taket efter sprängningen, som medförde att kolhusets nedre del blev rökfritt. 4. Den avbrända mittdelen av kolhuset. Under krigsåret 1943 var jag t.f. vice brandchef i Västerås, medan ordinarie chef och vicechef, växelvis var inkallade till sina regementen. Det starkaste minnet jag har från denna tid är från en dramatisk livräddning, från ett brinnande vindsrum. Vid ett nattlarm kom jag med första brandbilen fram till en tvåvåningsvilla, där stora lågor slog upp från taket. I ett fönster på ett gavelrum till vinden, såg jag en kvinna gällt skrika på hjälp. Huset låg inne i en trädgård, vilket innebar att det var omöjligt att köra in maskinstegen. När jag hoppade ur bilen ropade jag till brandmästaren och övriga i första styrkan, att ta med utskjutsstegen och lägga ut slang, för insats mot vindsrummet. Medan jag såg till att ingen var kvar i byggnaden restes stegen upp mot fönstret. Toppen av stegen räckte precis upp till underkanten av fönstret. När jag nu såg upp mot vindsfönstret, syntes lågor i taket. Kvinnan var inte längre synlig. En brandman äntrade upp för stegen och såg att kvinnan låg medvetslös innanför fönstret. Han ropade på slang för att först kunna släcka i taket. Nästa brandman gick upp med slang och lyckades släcka lågorna i rummets tak. Den förste av de två brandmännen lyckades under tiden dra upp kvinnan från golvet och få henne hängande med huvudet utanför mot stegen. Båda hjälptes sedan åt att få ned henne till marken. Hon fördes med ambulans till sjukhus. Därifrån fick vi sedan veta att hon var 76 år. Hon hade räddats utan andra skador än rökförgiftning och lätta brännskador. Många andra duktiga brandmän har jag sett rädda liv. Men dessa två i Västerås gjorde det utan andningsapparater. Rökskyddet var ännu bristfälligt på den tiden. Nästa anställning hade jag som förste brandmästare i Örebro, hösten Den brand som jag minns bäst från denna tid, var en storbrand som pågick i fyra dygn i ett kolhus i Guldsmedshyttan. En söndag när jag var ledig, blev jag uppringd av Karl-Magnus Grönlund, som var brandchef i Örebro. Han meddelade mig att han och jag av länsstyrelsen blivit utsedda att ta över ledningen, för att släcka en brand i en jättestor byggnad för lagring av stenkol och träkol. Den var belägen ca sex mil norr om Örebro. Branden hade redan pågått under ett dygn, med insats av sju brandkårer, och ett flertal brandmän hade blivit rökförgiftade. Det blev en snabb utryckning för oss båda. När vi kom fram till Guldsmedshyttan rådde närmast kaos på platsen. Trots intensiva försök att släcka den stora glödbranden i mitten av den helt rökfyllda, 130 m långa byggnaden, hotade lågorna att antända trätaket. Åtta brandkårer med 60 man var i arbete och dessutom 270 man militärer samt hemvärn och brukspersonal, för utforsling av kol från byggnaden. Karl-Magnus utsåg mig till släckningsledare på brandplatsen och bestämde sig för att själv sitta i en stab på huvudkontoret, tillsammans med bruksledningen, polischef och miltär chef. Jag insåg tidigt att det gällde att få hål på taket, för att personal skulle kunna släcka inne i byggnaden och inte bara spruta från hål i väggarna. Jag begärde hos staben att en spränggrupp skulle kallas för ett spränga hål högst upp i taket. Att sända upp brandmän för att hugga upp taket var alltför riskfyllt. En militär grupp kom och utförde sprängningen, medan all personal drogs tillbaka. Effekten blev som ett vulkanutbrott med rök och brandgaser som steg rätt upp. Efter några minuter kunde man se in i kolhuset. Släckning och utlämpning kunde sedan ske inne i byggnaden, med mindre risk för rökförgiftningar. Nästa åtgärd blev att skilja den brinnande delen av kollagret i mitten, från de delar som ännu inte antänts. Det innebar att mittdelen måste skäras av, med schakt på ömse sidor, under samtidig släckning och utforsling. För att inte kol skulle rasa ned, måste väggar av plank byggas mot de delar som inte var antända. Brandchefen kom ned under ett tillfälle när detta pågick, och sa att han inte trodde att det skulle lyckas. Men det gjorde det, som framgår av bilden. Många fler lärdomar från denna brand skulle kunna nämnas, men utrymmet räcker inte till mera. Vill dock nämna att erfarenheterna från sprängningen av kolhustaket, ledde mig till att utveckla rökluckor för industri- och lagerbyggnader, som sedan blev standard. I en brandteknisk handbok Brandventilation från 1965 har jag beskrivit hela problematiken med rökluckor i tak och i utrymningsvägar. Swedish Firefighters

8 Kenneth Carlsson lämnar förbundsordförandeposten Kenneth Carlsson har varit förbundsordförande i Brandmännens riksförbund sedan kongressen 2007 och beslutade lämna uppdraget den sista mars. Vice förbundsordförande Anders Cederberg tar nu över ansvaret. Jag har lagt i vågskålen den tid uppdraget tar och det jag fått försaka mot den tid jag måste lägga ner på Ovako. Det kändes som inte jag räckte till längre, säger Kenneth Carlsson. Kenneth Carlsson började sin bana inom räddningstjänsten och BRF redan 1980, då som deltidsbrandman i Smedjebacken och valdes omgående in i brandmannaklubben. - Jag var aktiv inom Metall och det var närmast en självklarhet att jag skulle jobba i brandmannaklubben. Redan 1983 blev han invald i förbundsstyrelsen som ersättare och i samma veva blev han distriktsordförande för BRF i Dalarna. Vid Brandmännens riksförbunds kongress 1987 valdes Kenneth in som ordinarie ledamot och blev dessutom förbundsstudieledare. - Det innebär att jag har funnits i BRF:s högsta ledning under 23 år, konstaterar Carlsson. Vid kongressen 2007 blev han vald till förbundsordförande och det har varit tre mycket intensiva år för en organisation i stor förändring. - Den stora förändringen skedde redan 2005 när vi beslutade att arbeta mot att bli ett branschförbund som skulle organisera alla brandmän, detta oavsett om det handlande om deltidare eller de som jobbar som brandmän på heltid, minns Kenneth Carlsson. På kongressen 2007 beslutades att BRF skulle bli ett branschförbund och det innebar också en dramatisk ökning av arbetsuppgifter. Att jobba som förbundsordförande i en facklig organisation som BRF är innebär mycket arbete och är i stort sett ett heltidsuppdrag. Alla veckans dagar behöver nyttjas. - Det finns ingen som i längden klarar att ha två heltidsjobb och att sluta mitt jobb som säkerhetschef på Ovako i Smedjebacken fanns inte och dessutom får jag pension därifrån om två år. De frågor som Kenneth jobbat hårdast med genom åren är att få förbundet att växa och därmed bli starkare, skapa nätverk mellan brandmän och branschorganisationer i andra länder. - Kontakterna behövs för att kunna driva gemensamma frågor tillsammans och självklart har arbetsmiljöfrågorna Men en sak är klar, jag kommer att köpa mig en motorcykel igen och åka ut och åka med mina vänner, säger Kenneth Carlsson. stått högt upp på min agenda, bland annat när det gäller cancerriskerna för brandmän. Han vill poängtera att han, hade inte blivit kvar med de fackliga uppdragen om han inte haft ett mycket starkt stöd i sitt arbete från sin familj och främst hustrun Kristina. Vad det blir på fritiden har han inga spikade planer för. Han har lite idéer, men inget är färdigutvecklat eller klart. text: SVEN THOMSEN BILD: henrik persson 8 Swedish Firefighters

9 TRE AV FYRA BARN ÖVERLEVER CANCER Stöd Barncancerfonden PG Tel Rätt skydd genom kunskap Procurator Fire & Rescue erbjuder helhetslösningar för arbetssituationer som kräver teknisk skyddsutrustning. Genom Procurators varumärke Brage Protective har vi lång erfarenhet av anpassade arbetskläder för brandoch ambulanspersonal. Vi är marknadsledare av larmkläder. Välkommen att kontakta oss för ytterligare information. Kundservice Swedish Firefighters

10 Kongressen 2011 För varje nummer av Swedish Firefighter så närmar vi oss Kongressen med stormsteg. Inför kongressen 2011 tittar vi närmre på den sittande styrelsen och dess arbete samt vart man vill komma med Brandmännens Riksförbund i nästa mandatperiod. Valberedningen är i full gång med att hitta kandidater för perioden Har du ett namn på en kollega som du tror kan förändra och påverka så tar vi tacksamt emot det. I vår serie kring den sittande förbundsstyrelsen har turen nu kommit två ledamöter och en ersättare. Det är Joakim Rönnbäck, Torbjörn Larzon och Carl-Arne Ljungmark. Joakim Rönnbäck Torbjörn Larzon Carl-Arne Ljungmark Vad är ditt huvuduppdrag i Förbundsstyrelsen? Joakim Jag är ledamot och ska kunna agera i, hantera, bearbeta, analysera och utvärdera svåra situationer som våra medlemmar hamnar i samt stötta blivande medlemmar som vill framåt i förbundet. Torbjörn Jag är ersättare/suppleant och går in som ordinarie om det saknas ledamöter. Är med på FS möten. Att framföra medlemmarnas åsikter och att ta beslut som gynnar och stärker medlemmar och förbund. Carl-Arne Mitt huvuduppdrag som ledamot i FS är organisation, medlemsförmåner och rekrytering, där fokus ligger på att forma BRF för alla våra medlemmar, där jag ser mycket till individen, och att verka för lokala frågor. Samtidigt handlar det om att vara påläst i alla frågor objektivt, och vad medlemmar känner, vilket är viktigt då det är aktieägarnas röster som räknas, och inte vad jag som person tycker, parallellt med vad lagen föreskriver. Vad ser du som den viktigaste frågan för perioden ? Joakim Jämställdhet,mångfald och rekrytering!! Jämställdhets- och mångfaldsfrågor är viktiga arbetsmiljöfrågor för BRFs medlemmar. BRF s förmåga att bedriva ett målinriktat arbete, för att aktivt främja jämställdhet i vardagen. Rätt man eller kvinna på rätt plats. Ingen kvotering!!! Torbjörn Branschavtal för alla inom räddningstjänst från värn till chef Carl-Arne Viktigast för kongressperioden är tydligare närvaron, för att i tidigt skede hjälpa till innan något går fel. Samt ekonomin i att arbetsgivare och medlemmar jobbar med varandra, och inte mot varandra. Då alla tjänar på kvalitetssäkring av yrket, vilket höjer löner och ersättningar för medlemmen. Är lika med Branschavtal. Vilken fråga brinner du mest för? Joakim Hur BRF skall jobba för att vara det ledande branschförbund för alla Brandmän i Sverige. Torbjörn Avtalsfrågor och där är det viktigaste för nu kollektivavtal. Utbildningsfrågor, åker ut till avdelningar och utbildar styrelser om arbete, förhandling e.t.c. Carl-Arne Tveklöst brinner jag mest för att kunna hjälpa medlemmen, när han eller hon behöver hjälp från sin organisation, och även här är det viktigt att alltid finnas tillgänglig för medlemmarna, oavsett var medlemmarna finns. Det handlar om förtroende, vilket man alltid måsta arbeta för. Vilken fråga har fått mest uppmärksamhet men har minst betydelse för en effektiv räddningstjänst? Joakim Jämställdhet & Mångfald, tyvärr!!! Torbjörn Mångfalden, alla ska vara välkomna men det får inte ske på bekostnad av att tredje man får sämre hjälp. Carl-Arne Inget konkret så, men jag har en känsla av att det på olika håll kan finnas tankar i våra led om att det är skillnad på hel- och deltidsanställda brandmän, vilket är något vi i så fall måste jobba bort, då alla brandmän är lika viktiga och har samma status oavsett anställningsform, och oavsett var i landet man finns. En för alla och alla för en, och ingenting kan slå det laget! TEXT&BILD: Henrik Persson 10 Swedish Firefighters

11 Lång väg till brand i gruva Den 24 mars utbröt en brand i LKAB: gruva i Kiruna som blev lite extra problemfylld innan den kunde släckas. Enligt larmet brann det i ett däckförråd på 720 metersnivån, men det visade sig senare handla om brand i en lastbil, men för att släcka branden fick räddningstjänsten gå ner på 1020 meternivån och sedan ta sig upp till brandplatsen. KIRUNA Den 24 mars klockan var det Hans Stenmark som var ansvarig räddningsledare vid stationen i Kiruna och när de första uppgifterna om att det brann i ett däcksförråd beslutade han att förutom den gruvbrandbil som finns, så skulle även en tankbil med ett släp med skumsläckningsutrustning gå med. - Tanken var att vi skulle gå ner väg 16 i gruvan och när vi stannar för att möta guiden upptäcker vi ett stort rökmoln runt släpet efter tankbilen, berättar Hans Stenmmark. Det visade sig att påskjutsbromsarna på släpet hade fastnat och trummorna var alldeles röd. - Vi kunde inte göra annat än besluta att lämna tankbilen på marknivån och köra ner med gruvbrandbilen och vi körde ner till 775 metersnivån. På den nivån finns all service, matsalar, stab och verkstad och där var det mycket folk kvar och från en av orterna vällde det fram rök. - Vi uppskattade att det var rök i meter fram till brandplatsen och satte upp fläktar för att pressa tillbaka röken, men efter en stund insåg vi att det inte skulle gå, eller i varje fall ta oerhört lång tid, berättar Stenmark. Beslutet blev att gå ner ännu djupare i gruvan och försöka komma runt brandplatsen, de körde ner till nivån på 1020 meter och kunde sedan ta sig upp i gruvan från andra hållet. Väl uppe på rätt nivå kunde brandmännen komma så nära som meter från brandplatsen och då visade det sig att det var en lastbil som brunnit och inget däcksförråd. - Den stod i det som vi kallar en parkeringsort och var totalt utbränd, säger Hans Stenmark. Vad som kan ha orsakat branden är oklart och Stenmark tror med tanke på hur utbränd lastbilen var, kommer att bli svårt att fastställa någon brandorsak. Under hela brandförloppet var det över 300 personer kvar i gruvan och det första räddningstjänsten gjorde var att stoppa trafiken in i gruvan och de som fanns i gruvan kunde lämna den om de kände sig osäkra. Hela operationen från larm och tills räddningstjänsten lämnade gruvan tog cirka tre timmar. Noterbart i sammanhanget är att de guider som finns vid gruvan är en förutsättning för att räddningstjänsten ska kunna hitta och arbeta i gruvan. text: SVEN THOMSEN Besök oss gärna i monter J20 Flygt Rental En heltäckande uthyrningstjänst för dig som vill flytta vatten snabbt. När du behöver extra pumpkapacitet med kort framförhållning är Flygt Rental alternativet för sunda siffror och lugna magar. Kontakta oss på eller via Swedish Firefighters

12 BRAND ur en styrkeledares perspektiv: Hur bryter vi det negativa händelseförloppet vid livräddande insatser? Det har på senare år dykt upp avarter inom svensk räddningstjänst, ibland av ekonomiska skäl men ibland bara för att det är på modet. Att ha sk. flexibla eller framskjutna enheter som ett komplement till övriga styrkor i städer eller kommuner där det just fungerar som ett komplement är säkert jättebra. Men att som enda förstastyrka i en kommun där man tvingas vänta i 5, 10 ja upp till 15 minuter innan livräddande insats kan påbörjas är helt oacceptabelt. Att arbetsgivare helt kallt låter ansvariga arbetsledare ute på fältet avgöra om man ska göra insats och strunta i arbetsmiljön, som de delegerats att ta ansvar för, eller inte genomföra insats för att arbetsmiljön i situationen är livsfarlig, är snudd på kriminellt. Att samma arbetsgivare samtidigt fört ansvariga politiker bakom ljuset genom att med nya termer som att bryta det negativa händelseförloppet och formera på skadeplats försöka förklara att det inte är någon som helst skillnad att komma ut med 1+4 jämfört med 1+2 är även det högst anmärkningsvärt. Att sen politiker går på bluffen är om än ännu mer anmärkningsvärt! Samma politiker måste ju fråga sig varför i hela friden man har varit 5 istället för 3 om det inte är någon som helst skillnad? Eller är svensk räddningstjänst på väg att bli ett spel för galleriet, en fasad, och vad vet den enskilde om det när hon misslyckats med sitt ansvar och ringer 112! På morgonen dagen innan nyårsafton i fjol går det larm om brand i byggnad, villa i ett av våra distrikt som betjänas av 1+2 med 1+2 som förstärkning med 15 minuters fördröjning. Anspänningstid och körtid hit för första enhet är ca 10 minuter. På väg mot adressen står det klart att det handlar om utvecklad brand och man håller på att utrymma. Väl framme konstaterar vi de uppgifter vi fått av inre ledning. Vi möter en familj i nattkläder som utrymt och får klart att alla är ute, bara familjens fågel är kvar. Kvar i en 1½-plansvilla där vi kan se att branden gått in i en ventilationskontrollerad fas, vilket innebär att branden saknar syre pga stängda dörrar och fönster. Vi kan lägga ut ett slangsystem och satsar allt på ett kort att vi kan ta några fönsterrutor och ta branden utifrån. Vi har tur med mycket, vi når initialbranden från angreppsvägen, vinden ligger på från andra hållet och alla är ute, vi bröt det negativa händelseförloppet! Jag ber er som läser detta att fundera på vad man gör här om mamman i det här läget sagt att deras 19-åriga son ligger kvar i sin säng på andra våningen? Kom ihåg vi har ventilationskontrollerad brand, behov av livräddning, 15 minuter till förstärkning. Den som har svaret på hur vi, samhällets skyddsnät hanterar detta på det sätt som de drabbade förväntar sig, berätta det gärna. Jag har 22 år i operativ tjänst och ingen aning alls, men har arbetsmiljöansvaret och jag kommer från den professionella, kommunala räddningstjänsten! Vi kan ta ett annat scenario där vi har trafikolycka med fastklämd kritisk person eller rentav brand i fordon med person kvar i. Hur löser vi avspärrning med buffertfordon och räddningsarbete samtidigt? Går inte, inte om det skall göras professionellt och på ett arbetsmiljömässigt korrekt sätt. Alla ni som läser detta känner till riskerna med att arbeta på väg och hur system utvecklas hela tiden för att göra det så säkert om möjligt. Senast i raden tror jag Jönköping är med ett sådant arbete, allt i syfte att räddningspersonal under säkra former, snabbt skall kunna hjälpa de enskilde som nu sitter fastklämd i sin krockade bil. Med en 1+2 styrka går det inte att säkra arbetsmiljön och samtidigt bryta det negativa händelseförloppet för denna traumapatient vars livsavgörande minuter rinner iväg i väntan på nästa 1+2 styrka för att vi ska kunna formera oss på skadeplats och börja jobba. Text: Ulf Wahlström Styrkeledare Malmö Ledamot BRF Syd 12 Swedish Firefighters

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19 Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergripande i LSO 2004 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Minskad detaljreglering

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Skarpt läge Talarmanus till OH-bildserie Bild 1 Skarpt läge 1 Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Bild 3 Därför skriften Skarpt läge 3 Bild 4 Lita på den egna kunskapen 4 Bild 5 Skyddsombudet

Läs mer

Dnr 2010-0346-39. Södertörns Brandförsvarsförbund BRANDUTREDNING. Tidpunkt: Larm inkom till räddningstjänsten 2010-02-02 20:46

Dnr 2010-0346-39. Södertörns Brandförsvarsförbund BRANDUTREDNING. Tidpunkt: Larm inkom till räddningstjänsten 2010-02-02 20:46 - 1 - BRANDUTREDNING Tidpunkt: Larm inkom till räddningstjänsten 2010-02-02 20:46 Objektsadress:, Nacka Objektstyp: Villa Startutrymme: Tvättstuga Startföremål: Värmepump Brandorsak: Troligtvis överhettning

Läs mer

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 2 Innehållsförteckning: 1. Fakta...sid.3 2. Bakgrund

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Räddningstjänsten i samarbete med Fritidsförvaltningen Morgan Michel Instruktör 0706-29 70 92 Det som inte får hända, kan hända er! Drabbad skola står

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2011 - En Brandstation för alla Linda Granqvist Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Bakgrund Räddningstjänsten i Sverige står inför många utmaningar. Ett säkrare och tryggare samhälle,

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Händelse/Diarienr: 511.2014.01017 Sida 1(8) 2014-10-08 OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Brand i byggnad Utredare Magnus Östlund Medutredare --------------------------- Olycksdatum 2014-09-04 Utredningsdatum 2014-09-04

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand

Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand 2015-09-04 Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand Brandskyddspolicy Njudungsgymnasiet skall aktivt arbeta med sitt brandskydd i enlighet med Räddningsverkets rekommendation om

Läs mer

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst 1 (7) PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst Avser Utrymning med hjälp av räddningstjänst Gäller fr.o.m. 2014-11-27 1. Inledning Detta PM syftar till att tydliggöra frågor som är kopplade till utrymning

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Program Lagstiftning kring systematiskt brandskyddsarbete Förstå vikten med Systematiskt BrandskyddsArbete Kort introduktion i SBA Vad förväntar sig räddningstjänsten vid

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Hur används insatsstatistiken?

Hur används insatsstatistiken? Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Årlig statistik till politiker, årsredovisning och uppföljning handlingsprogram Brister t.ex utrustning, förseningar tas upp vid ledningsgruppsmöten

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka Att drabbas av en olycka Vi som arbetar på räddningstjänsten möter ofta människor som varit med om olyckor. Därför vet vi att när man just har

Läs mer

Utredning beträffande totalbrand i villa,

Utredning beträffande totalbrand i villa, Sida 1 Datum 2011-10-25 Vår beteckning 500-2011-00826-1 Utredning beträffande totalbrand i villa,, Örebro. Upplysningar om händelsen Larmtid: 2011-07-26 kl. 02:00 Tisdag Adress: Objektstyp: Villa Startutrymme:

Läs mer

Gärna jämställdhet men hur och varför?

Gärna jämställdhet men hur och varför? Gärna jämställdhet men hur och varför? U L R I K A J A N S S O N, F I L. D R. L E N A G R I P, F I L. D R. K A R L S T A D S U N I V E R S I T E T ( G E R D ) E R I K F L I N K M A R C U S S J Ö H O L

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2015 2017 Mål 2015 2016 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka DU HAR TRÄFFAT: JAG HAR TELEFONNUMMER: 018-727 30 70 Att drabbas av en olycka När du har varit med om en olycka kan det vara svårt att veta

Läs mer

Brand på hotell Swania i Trollhättan

Brand på hotell Swania i Trollhättan Brand på hotell Swania i Trollhättan Bakgrund (LSO 3 kap, 10 ) Syftet (att lära) Uppdrag Ledningsperspektiv (beslutsfattande, samverkan) Taktik Kommunikation Risk Strategisk och normativ ledning Hotell

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA När en olycka har inträffat, är det svårt att veta vad som kommer att hända. Hur man som enskild människa skall bete sig, vad som kommer att hända, vilka

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Miljöpolicy Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi ska därför Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

Insatssammanställning

Insatssammanställning RÄDDNINGSTJÄNSTEN Smedjebackens kommun Insatssammanställning Datum: 2014-07-04 Diarienr: 2014.33 Utredare: Lars Andersson Eget larmnummer:201400102 SOS larmnummer:52749681 Orsaken till undersökningen:

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet Rapport om framtagandet av övningskort till Mittuniversitetet Av: Peter Flobecker och Magnus Rudberg Handledare: Martin Neldén, Räddningsverket 0612-822 35 Innehållsförteckning: 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING LSO-MÅLSTYRD LAGSTIFTNING skapat nya behov i tillsynen - Stort mått av uppföljning och utvärdering ÅRSUPPFÖLJNING LSO KOMMUNER OCH LST Kontroll av preciserade

Läs mer

Malmö Juniorbrandkår. De sista åren med Malmö Brandkår. 2009 Lars-Owe Göthe

Malmö Juniorbrandkår. De sista åren med Malmö Brandkår. 2009 Lars-Owe Göthe Malmö Juniorbrandkår De sista åren med Malmö Brandkår 2009 Lars-Owe Göthe Brandstation årets höjdpunkt! Den 18-19 juni 2005 hölls den sista Brandstationen under Malmö Brandkår. Ute på övningsplatsen Barbara,

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Vi lär oss om eld och brand

Vi lär oss om eld och brand Vi lär oss om eld och brand Innehåll: 1. Eld och brand...3 2. Hur brand startar och sprider sig...5 3. Hur upptäcker du att det brinner?...8 4. Vad ska du göra om det brinner?... 10 5. Olika utrymningsvägar...12

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

2014-10-02. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun. Vilka tre saker krävs för en brand?

2014-10-02. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun. Vilka tre saker krävs för en brand? Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Bollebygd, Borås, Mark Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun Utbildningen handlar om att förhindra att brand

Läs mer

Nya bilar har blivit så välbyggda och säkra

Nya bilar har blivit så välbyggda och säkra DOKUMENT KAMPEN MO DET TAR ALLT LÄNGRE TID ATT FÅ LOSS SVÅRT SKADADE MÄNN Nya bilar blir säkrare och säkrare. Det räddar liv. Men det finns en baksida. Som kostar liv. TEXT: MIKAEL BERGLING OCH FREDRIK

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-02-09 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5 1 Räddningstjänsten Väst Räddningstjänstens operativa förmåga Upprättad:2013-07-26 Jens Christiansson Reviderad: 2014-12-17 Jens Christiansson Internt nr: 30-20 Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

PP- bild 1 Du behövs!

PP- bild 1 Du behövs! PP- bild 1 Du behövs! PP- bild 2 -- Vilka i i klassen kan tänka sig att att arbeta som brandmän i i framtiden? -- Var ligger närmaste brandstation? Har du du varit där någon gång? -- Vad tror du du man

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

OLYCKSUTREDNING - 2 Datum

OLYCKSUTREDNING - 2 Datum OLYCKSUTREDNING - 2 Datum 2013-10-01 Olycksutredare Melissa Millbourn Diarienummer 20130748 Brand i källare i flerbostadshus,, Olofström Upplysningar om branden Larmtid: Onsdag 2013-09-11, kl. 10:26 Adress:,

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

VERKSAMHETSBESÖK - RÄDDNINGSTJÄNSTEN / BRANDKÅREN BESÖKET ÄGDE RUM 2012-12 - 04. Detta gäller bara medlemmar i Moderaterna i Eda VERKSAMHETSBESÖK

VERKSAMHETSBESÖK - RÄDDNINGSTJÄNSTEN / BRANDKÅREN BESÖKET ÄGDE RUM 2012-12 - 04. Detta gäller bara medlemmar i Moderaterna i Eda VERKSAMHETSBESÖK MODERATERNA I EDA Besök vår hemsida http://www.moderatnet.se/eda/ MODERATERNA I VÄRMLAND Besök vår hemsida http://www.varmland@moderat.se VERKSAMHETSBESÖK - RÄDDNINGSTJÄNSTEN / BRANDKÅREN BESÖKET ÄGDE

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 Sid 1 (7) Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 1 Stämmans öppnande Lennart Hellberg öppnade stämman som i år hölls i styrelserummet i föreningens fastighet och

Läs mer

Människor som hjälper människor

Människor som hjälper människor Människor som hjälper människor Falck Ambulans människor som hjälper människor Falck Ambulans är det ledande ambulansföretaget i Sverige. Det gemensamma hos alla som arbetar hos oss är viljan att hjälpa

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Alkohol är ett stort folkhälsoproblemen i Sverige. En miljon svenskar har riskbeteenden eller alkoholproblem och 25-45 procent av all korttidsfrånvaro på arbetsplatserna orsakas

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Regeringsgatan 38 NK 100. 111 77 Stockholm. Tel: 08/762 90 00 www.hufvudstaden.se Förebyggande brandskydd En brand är bland det värsta som kan inträffa i en

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Strategi för informationsinsatser för Räddningstjänsten i Hässleholm

Strategi för informationsinsatser för Räddningstjänsten i Hässleholm Strategi för informationsinsatser för Räddningstjänsten i Hässleholm - 2014 2014-01-21 Bilaga C2, Handlingsprogram för räddning och säkerhet 2012-2014 Inledning Informationsplaneringen visar hur Räddningstjänsten

Läs mer

Agenda. Storstockholms brandförsvar, SSBF. Olika rumsfunktioner

Agenda. Storstockholms brandförsvar, SSBF. Olika rumsfunktioner Brandstationer Agenda Storstockholms brandförsvar, SSBF Olika rumsfunktioner Den nya brandstationen Öppen brandstation Förbättrad inomhusmiljö minska sjukdomsbild Mångfald och jämställdhet Flexibilitet

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Boverket Kävlinge 2013-09-26 Att: Anders Johansson

Boverket Kävlinge 2013-09-26 Att: Anders Johansson Boverket Kävlinge 2013-09-26 Att: Anders Johansson Underlag till konsekvensutredning för Vk3B gemensamhetsboende Wuz risk consultancy AB har på uppdrag av Boverket tagit fram en konsekvensutredning för

Läs mer

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se Till dig som har varit med om en svår händelse ljusdal.se När man har varit med om en svår händelse kan man reagera på olika sätt. Det kan vara bra att känna till vilka reaktioner man kan förvänta sig

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö

Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö Bakgrund DIK-medlemmarna förenas av att de har hög kompetens inom digitala medier och att de arbetar i en digital arbetsmiljö. DIK-medlemmarnas kompetens

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Förundersökning Brand på Tolvåkersskolan i Löddeköpinge 2012-01-12

Förundersökning Brand på Tolvåkersskolan i Löddeköpinge 2012-01-12 Förundersökning Brand på Tolvåkersskolan i Löddeköpinge 2012-01-12 Tommy Skeppland DOKUMENTINFORMATION Ärende: Förundersökning Handläggare: Tommy Skeppland Beställare: BLN Diarienummer: 1900.2012.00310

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer