Designskolan i UMEÅ presenterar del2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Designskolan i UMEÅ presenterar del2"

Transkript

1 brandmännens riksförbunds branschtidning Information till dig i räddningstjänsten som ser mer än sambandet mellan kvalitet och säkerhet N3 10 Proud member of the European and the International Firefighters Union Alliance ex direkt till Brandmän, Brandbefäl, Brandchefer & alla brandstationer INTERNATIONELLT Två brandmän dog i Southampton Teknikdagarna SRTC har hittat det fokus som saknats Neddragningarna i Attunda Varför reagerar inte medborgare och politiker på minskade brandstyrkor? Inför Brand 2010 Kvotering eller prestation Designskolan i UMEÅ presenterar del2

2 annons

3 Omslagsfoto Datavisualisering Malin Grummas Innehåll BRAND 2010 Hårda vita män, Vägverket vs Räddningsverket VILKA BLEV STADENS HJÄLTAR INTERNATIONELLT från Aquila TVÅ RÄDDNINGSCENTRALER I STHLM En räddningscentral för mycket? TEKNIKDAGARNA Premiär för Teknikdagarna i Skövde DESIGNSKOLAN Med data visualiseringar har eleverna gjort sina resultat verkliga LEDARE ORDET FRITT PROFILEN Anders Cederberg UR BRANDMANNAMINNET Kenneth Carlsson lämnar ordförandeposten Kongressen 2011 Lång väg till brand i gruva Niscayah branddagarna 2010 Oacceptabelt att splittra en rökdykargrupp Nedskärningar i Attunda Lastbilschaufför fastklämd i 2 timmar Sett ur mitt perspektiv Larmade själv om branden INTERNATIONELLT Två brandmän omkom INTERNATIONELLT Undviker all provokation BRF tar ställning mot hot och våld Smidigare slangutläggning Brandvärn i utkanten av huvudstaden, rimligt brandskydd? SPORTPROFILEN Tomas Sandström SPORTIGT Multisport i Skåne BRANDFACKET SERIE och KRYSS KONTAKTINFORMATION swedish firefighters Ansvarig utgivare Anders Cederberg redaktionschef Henrik Persson MI LJÖMÄRKT T R Y C K S A K Swedish Firefighters Redaktion Brandmännens Riksförbund Kryddgränd 6 SE Farsta Tel Fax Internet: Skribenter Anders Cederberg, Kaare Brandsjö, Stefan Senneberg, Petra Martinsson, Mikael Svanberg, Ulf Hägglund, Owe Fröjd, Peter Bergh, Kristina Wallin, Sven Thomsen, Inger Wiklund, Jan Tomtin, Elsa Maréchal, Magnus Swane, Ulf Wahlström, Lotta Deden, Anneli Dahlgren, Henrik Persson, Christer Svanberg Tryck Lenanders grafiska AB Box Kalmar Tel AnnonserING Irmér Media AB Tel Fax Produktion & layout Irmér Media AB Antennvägen 10, Tyresö Tel

4 LEDARE Det är fel att säga att jag är glad att ta över när Kenneth har slutat men det är med glädje och stolthet som jag tar vid efter Kenneth. Stolthet att få fortsätta det som är påbörjat och har förvaltats med den äran av Kenneth och med traditioner sedan Att få se den snabba utvecklingen av ett branschförbund för den svenska räddningstjänsten är att få förverkliga drömmarna som fanns hos de brandmän jag träffade min första dag 1982 som ny brandman på Vällingby brandstation i Stockholm. Drömmarna att samla alla anställda inom räddningstjänsten som har en unik samhörighet i ett gemensamt branschförbund. Jag kan tyvärr inte säga att vi är banbrytande för internationellt är detta den vanligaste formen, men vi är inte långt efter, och det på bara några år. Vi har också redan tagit stegen ut i Europa via EFFUA och till det globala samfundet, IFFUA. Det känns tryggt, att om det kniper, ha brandmän i ryggen. Viktiga frågor för BRF att driva i framtiden är rekryteringen till framtidens brandman och den miljö han eller hon skall vistas i. Jag anser att den kompetens och effektivitet som finns ute på brandstationerna idag är skapat av de brandmän som tidigare anställdes med sina yrkesutbildningar som snickare, rörmokare eller ambulanssjukvårdare som har skapat den yrkesskicklighet Svenska brandmän har idag. Många av dessa brandmän har börjat som deltidsbrandman och därefter tagit steget vidare till heltiden. Jag anser att vi har en enorm yrkesskicklighet hos deltiden som måste tas tillvara vid rekrytering som heltidsbrandman. Denna yrkesskicklighet saknas i många fall och för operativ räddningstjänst sitter mycket i den praktiska förmågan när det väl gäller. Kalla det gärna vad ni vill, men en blandning mellan SMO och deltid skulle vara en framgångsväg för Svensk räddningstjänst. Alla ska ha möjlighet, det är vi eniga om, men vi har nästan stängt en viktig rekryteringsväg som jag saknar. Debatten om mångfald och jämställdhet har tyvärr slagit över till att bli en debatt som i många fall är en debatt som blir lite som att skylla på hammaren för att huset byggdes snett. Det är uppenbart att många blivit bortsållade från olika livsmöjligheter just på grund av sitt kön, etnicitet eller annat och att andra har blivit tilldelade poster, inte för kapacitet eller meriter, utan för att man tillhört rätt grupp, och det är lika fel inom räddningstjänsten som någon annanstans. Tyvärr är det så svårt att prata om detta att minsta felsägning misstolkas och vänds istället för att angripa problemen. Att göra det med hjälp av anpassade kravprofiler eller förtäckt diskriminering/kvotering är fel väg att gå och liknar omvänt det vi vill gå ifrån. Fel för den som antas genom detta, de som blir förfördelade i urvalsprocessen, för arbetskamraterna och inte minst ger det en björntjänst till räddningstjänstens mångfald och jämställdhetsarbete. Vi bör utveckla yrket, arbetssätten och anpassa stationer och utrustning så det finns ärliga möjligheter istället för dribbla med intagningsprocedurer och leka prinsar/prinsessor på ärten. Det är bra med blandade arbetsplatser och det är viktigt att alla har chansen att bli brandmän. Men gör det på rätt sätt utan att påpeka att den ene är bättre än den andre. Med andra ord spelar det ingen roll vad som finns innanför larmstället utan det viktiga är att uppgifterna löses. Jo jag är lite enkel och kanske för rakt på men det är så jag är och åter; tack Kenneth för din inskolning och det ska bli riktigt kul att vara lagledare i detta lag. Det vinnande laget. Anders Ankan Cederberg Förbundsordförande 4 Swedish Firefighters

5 Dags att tycka till Reglerna för Ordet fritt är följande: Texterna, skrivna i ett worddokument, får omfatta högst tecken. Swedish firefighter förbehåller sig rätten att korta ner texten om vi ändå finner en lång text intressant. Det får inte förekomma personangrepp eller på andra sätt kränkning av person. Tyck till om Svensk räddningstjänst, välkommen med ditt inlägg. eller Henrik Persson, Redaktör ORDET FRITT Försäkringsskydd för brandmän Ofta är det väldigt dålig kunskap om vilket försäkringsskydd som finns för brandpersonal. Kunskapsnivån är ett bekymmer eftersom den enskilde då blir utan ersättning som denna egentligen har rätt till. Ofta finns ingen hjälp att få hos arbetsgivaren och därför är det viktigt att detta tydliggörs. I arbetsgivarnytt från förhandlingssektionen nr 27/97 från Svenska Kommunförbundet meddelar kommunförbundet vad som gäller angående försäkringsskyddet för brandpersonal. Denna överenskommelse gäller fortfarande. Där går det bland annat att läsa följande Brandpersonal som åsamkats personskada i samband med insats vid brand eller annat nödläge får ersättning för faktiskt förlorad inkomst samt ersättning för sjukvårdskostnad och andra utgifter. Vad som nu sagts gäller under förutsättning att arbetstagaren ingått i insatsstyrka och aktivt deltagit i räddningsarbetet. Vidare är parterna överens om att behandla skadefall enligt ovan såsom synnerliga skäl enligt 5 i förhandlingsprotokoll till försäkringsvillkoren TFA-KL Detta är enats att gälla fr. o m enligt samma arbetsgivarnytt. Allmänt Innan överenskommelsen fick den som skadats i arbetet inte utan vidare full kompensation för inkomstförluster och kostnader. Det var bara vid s.k. vållandefall, vid våld/misshandel och synnerliga skäl som full ersättning i princip kunde lämnas. I vållandefallen skulle den anställde bevisa att arbetsgivaren eller någon anställd hos denne varit vållande till skadan. Dessutom krävdes att arbetsoförmågan skulle vara mer än 14 dagar för att ärendet skulle prövas som vållandefall i en särskild nämnd. Vidare står att läsa att bestämmelsen tar sikte på de speciella arbetsförhållande som finns inom kommun- och landstingsområdet. Omfattning Innebörden av den överenskommelse som finns är att all brandpersonal hel som deltid omfattas, även befäl som ingår i räddningsstyrkan. Det är alltså inte någon begränsning beroende på den fackliga tillhörigheten (arbetsgivarnytt Nr 27/97). Begränsning I samma A-nytt står Det är endast skador som inträffar på brandplatsen eller motsvarande under insats som omfattas av uppgörelsen. Det betyder att skadefall som inträffar från tidpunkten då larmet går till ankomsten till brandplatsen behandlas på sedvanligt sätt. Arbetsgivarorganisationen och handläggare Håkan Palling som Swedish Firefighter tidigare haft ett reportage kring påtalar att det är viktigt att denna information förmedlas till räddningstjänsten. På denna punkt har man uppenbarligen misslyckats eftersom kunskapen kring denna fråga är väldigt låg. Speciellt i de egna leden. Därför är det ännu viktigare att ha kännedom om sitt eget försäkringsskydd. // Stefan Senneberg Brandman Station Centrum, Malmö Swedish Firefighters

6 PROFILEN Anders Ankan Cederberg är BRF:s nye ordförande. Vi är ett vinnarlag! Som ung hade Anders Ankan Cederberg svårt att bestämma sig vilket yrke han skulle satsa på, efter ekonomilinjen blev han snickarlärling, men bytte snart till ambulanssjukvårdare. Han har alltid gillat idrott och träning. Inte helt oväntat gjorde han lumpen som fjälljägare i Arvidsjaur. Sedan han år 1982 antogs vid Stockholms brandförsvar, har han varit brannkårn trogen. Hur började ditt engagemang i BRF, som ju tidigare var ett förbund för deltidsbrandmän? - Redan under min första dag på Vällingby brandstation så snackade gubbarna om att vi brandisar skulle ha ett eget fack. Sen den dagen har tanken alltid funnits där. Känslan har vuxit för varje dag att brandmännen inte hör hemma i Kommunal, vilket till slut gjorde att jag frågade BRF om även heltidare kunde få vara med här. Det var år Sju år senare valdes jag till vice ordförande. Att jag nu valts som ordförande är förstås både hedrande och roligt. Vad tycker du om att styrkorna minskas alltmer i kommunerna? - Det handlar om en nedmontering av räddningstjänsten, vilket jag naturligtvis ser allvarligt på. Det förväntas av oss att vi ska göra samma jobb, men risken är att tredje man drabbas när färre brandmän ska rädda människor ur brinnande hus och krockade bilar. Frågan är om kommunalpolitikerna är beredda att sänka ambitionsgraden och därmed riskera ett stigande antal dödsfall i olycksstatistiken. Du har fått stämpeln att du motsätter dig kvinnor i brandmannayrket. Hur kan det komma sig? - När TV4 intervjuade mig förra året hänvisade jag till forskningsrapporten Brandman Både män och kvinnor testades bland annat i en varm rökdykningsövning, och männen gjorde den snabbare än kvinnorna. Allt annat som jag sa var bortklippt i inslaget som visades, så det blev helt missvisande. Jag har lärt mig en hel del sen den dagen hur medier fungerar, och att denna fråga är känslig. Så stämpeln saknar grund? - Ja, det är en myt och ett led i att vissa människor fabricerar skrönor. Jag välkomnar alla oavsett kön och religion. För det handlar inte om vilket kön personen har som står i larmstället, utan det är ett arbete som måste utföras. Vilket ställer specifika krav på utföraren och det gynnar heller inte jämställdheten att ta in personer i brandförsvaret som inte klarar jobbet. Tråkigt nog är det många politiker, chefer och tjänstemän som inte har den insikten. Jämställdhetsdebatten saknar helt nyanser. Det förekommer också omvänd diskriminering, som detta att kvinnor skulle vara bättre på att ta hand om skadade människor. Det är ju att direkt undervärdera alla män som arbetar exempelvis som sjuksköterskor. Hur ser din vision ut vad gäller BRF? - Jag vill utveckla förbundet såväl nationellt som internationellt. Vi ska se till att vår yrkesroll stärks utåt. Vi har redan ett högt förtroendekapital i samhället och det ska vi dra nytta av. Lika viktigt är det att stärka banden mellan oss brandmän, att ena alla. Det spelar ingen roll om man jobbar som befäl, hel- eller deltid, på en flygplats eller inom industrin alla gör ett livsviktigt jobb, och därför borde alla också få känna sig viktiga. Vi ska öppna ögonen på berörda politiker vad gäller nedskärningarna av styrkorna. Internationellt sett är vi underbetalda i Sverige, och vi ska se till att lönerna höjs till en nivå som svarar mot den unika kompetens som dagens brandman besitter. Vi ska också driva våra andra frågor på ett bättre sätt. Hur ska ni komma dit då? - Vi ska synas i debatten, berätta för allmänheten om brandmannens vardag, och på så sätt skapa förståelse för vår situation. Det är också viktigt att alla medlemmar anstränger sig och försöker påverka så mycket de kan själva. Slutligen, vad har BRF åstadkommit om fem år? - Då finns ett branschavtal som reglerar villkoren för Sveriges alla brandmän och befäl. Alla kan vara eniga och cirkeln är sluten. Vi är ett vinnande lag och vi kommer att lyckas med detta! TEXT&bild: Inger Wiklund 6 Swedish Firefighters

7 1. UR BRANDMANNAMINNET 3. Kaare Brandsjö Lägenhetsbranden i Västerås. 2. Ett av de två schakt som gjorde för att skilja den brinnande delen från övriga delen av kolhuset. 3. Hål i taket efter sprängningen, som medförde att kolhusets nedre del blev rökfritt. 4. Den avbrända mittdelen av kolhuset. Under krigsåret 1943 var jag t.f. vice brandchef i Västerås, medan ordinarie chef och vicechef, växelvis var inkallade till sina regementen. Det starkaste minnet jag har från denna tid är från en dramatisk livräddning, från ett brinnande vindsrum. Vid ett nattlarm kom jag med första brandbilen fram till en tvåvåningsvilla, där stora lågor slog upp från taket. I ett fönster på ett gavelrum till vinden, såg jag en kvinna gällt skrika på hjälp. Huset låg inne i en trädgård, vilket innebar att det var omöjligt att köra in maskinstegen. När jag hoppade ur bilen ropade jag till brandmästaren och övriga i första styrkan, att ta med utskjutsstegen och lägga ut slang, för insats mot vindsrummet. Medan jag såg till att ingen var kvar i byggnaden restes stegen upp mot fönstret. Toppen av stegen räckte precis upp till underkanten av fönstret. När jag nu såg upp mot vindsfönstret, syntes lågor i taket. Kvinnan var inte längre synlig. En brandman äntrade upp för stegen och såg att kvinnan låg medvetslös innanför fönstret. Han ropade på slang för att först kunna släcka i taket. Nästa brandman gick upp med slang och lyckades släcka lågorna i rummets tak. Den förste av de två brandmännen lyckades under tiden dra upp kvinnan från golvet och få henne hängande med huvudet utanför mot stegen. Båda hjälptes sedan åt att få ned henne till marken. Hon fördes med ambulans till sjukhus. Därifrån fick vi sedan veta att hon var 76 år. Hon hade räddats utan andra skador än rökförgiftning och lätta brännskador. Många andra duktiga brandmän har jag sett rädda liv. Men dessa två i Västerås gjorde det utan andningsapparater. Rökskyddet var ännu bristfälligt på den tiden. Nästa anställning hade jag som förste brandmästare i Örebro, hösten Den brand som jag minns bäst från denna tid, var en storbrand som pågick i fyra dygn i ett kolhus i Guldsmedshyttan. En söndag när jag var ledig, blev jag uppringd av Karl-Magnus Grönlund, som var brandchef i Örebro. Han meddelade mig att han och jag av länsstyrelsen blivit utsedda att ta över ledningen, för att släcka en brand i en jättestor byggnad för lagring av stenkol och träkol. Den var belägen ca sex mil norr om Örebro. Branden hade redan pågått under ett dygn, med insats av sju brandkårer, och ett flertal brandmän hade blivit rökförgiftade. Det blev en snabb utryckning för oss båda. När vi kom fram till Guldsmedshyttan rådde närmast kaos på platsen. Trots intensiva försök att släcka den stora glödbranden i mitten av den helt rökfyllda, 130 m långa byggnaden, hotade lågorna att antända trätaket. Åtta brandkårer med 60 man var i arbete och dessutom 270 man militärer samt hemvärn och brukspersonal, för utforsling av kol från byggnaden. Karl-Magnus utsåg mig till släckningsledare på brandplatsen och bestämde sig för att själv sitta i en stab på huvudkontoret, tillsammans med bruksledningen, polischef och miltär chef. Jag insåg tidigt att det gällde att få hål på taket, för att personal skulle kunna släcka inne i byggnaden och inte bara spruta från hål i väggarna. Jag begärde hos staben att en spränggrupp skulle kallas för ett spränga hål högst upp i taket. Att sända upp brandmän för att hugga upp taket var alltför riskfyllt. En militär grupp kom och utförde sprängningen, medan all personal drogs tillbaka. Effekten blev som ett vulkanutbrott med rök och brandgaser som steg rätt upp. Efter några minuter kunde man se in i kolhuset. Släckning och utlämpning kunde sedan ske inne i byggnaden, med mindre risk för rökförgiftningar. Nästa åtgärd blev att skilja den brinnande delen av kollagret i mitten, från de delar som ännu inte antänts. Det innebar att mittdelen måste skäras av, med schakt på ömse sidor, under samtidig släckning och utforsling. För att inte kol skulle rasa ned, måste väggar av plank byggas mot de delar som inte var antända. Brandchefen kom ned under ett tillfälle när detta pågick, och sa att han inte trodde att det skulle lyckas. Men det gjorde det, som framgår av bilden. Många fler lärdomar från denna brand skulle kunna nämnas, men utrymmet räcker inte till mera. Vill dock nämna att erfarenheterna från sprängningen av kolhustaket, ledde mig till att utveckla rökluckor för industri- och lagerbyggnader, som sedan blev standard. I en brandteknisk handbok Brandventilation från 1965 har jag beskrivit hela problematiken med rökluckor i tak och i utrymningsvägar. Swedish Firefighters

8 Kenneth Carlsson lämnar förbundsordförandeposten Kenneth Carlsson har varit förbundsordförande i Brandmännens riksförbund sedan kongressen 2007 och beslutade lämna uppdraget den sista mars. Vice förbundsordförande Anders Cederberg tar nu över ansvaret. Jag har lagt i vågskålen den tid uppdraget tar och det jag fått försaka mot den tid jag måste lägga ner på Ovako. Det kändes som inte jag räckte till längre, säger Kenneth Carlsson. Kenneth Carlsson började sin bana inom räddningstjänsten och BRF redan 1980, då som deltidsbrandman i Smedjebacken och valdes omgående in i brandmannaklubben. - Jag var aktiv inom Metall och det var närmast en självklarhet att jag skulle jobba i brandmannaklubben. Redan 1983 blev han invald i förbundsstyrelsen som ersättare och i samma veva blev han distriktsordförande för BRF i Dalarna. Vid Brandmännens riksförbunds kongress 1987 valdes Kenneth in som ordinarie ledamot och blev dessutom förbundsstudieledare. - Det innebär att jag har funnits i BRF:s högsta ledning under 23 år, konstaterar Carlsson. Vid kongressen 2007 blev han vald till förbundsordförande och det har varit tre mycket intensiva år för en organisation i stor förändring. - Den stora förändringen skedde redan 2005 när vi beslutade att arbeta mot att bli ett branschförbund som skulle organisera alla brandmän, detta oavsett om det handlande om deltidare eller de som jobbar som brandmän på heltid, minns Kenneth Carlsson. På kongressen 2007 beslutades att BRF skulle bli ett branschförbund och det innebar också en dramatisk ökning av arbetsuppgifter. Att jobba som förbundsordförande i en facklig organisation som BRF är innebär mycket arbete och är i stort sett ett heltidsuppdrag. Alla veckans dagar behöver nyttjas. - Det finns ingen som i längden klarar att ha två heltidsjobb och att sluta mitt jobb som säkerhetschef på Ovako i Smedjebacken fanns inte och dessutom får jag pension därifrån om två år. De frågor som Kenneth jobbat hårdast med genom åren är att få förbundet att växa och därmed bli starkare, skapa nätverk mellan brandmän och branschorganisationer i andra länder. - Kontakterna behövs för att kunna driva gemensamma frågor tillsammans och självklart har arbetsmiljöfrågorna Men en sak är klar, jag kommer att köpa mig en motorcykel igen och åka ut och åka med mina vänner, säger Kenneth Carlsson. stått högt upp på min agenda, bland annat när det gäller cancerriskerna för brandmän. Han vill poängtera att han, hade inte blivit kvar med de fackliga uppdragen om han inte haft ett mycket starkt stöd i sitt arbete från sin familj och främst hustrun Kristina. Vad det blir på fritiden har han inga spikade planer för. Han har lite idéer, men inget är färdigutvecklat eller klart. text: SVEN THOMSEN BILD: henrik persson 8 Swedish Firefighters

9 TRE AV FYRA BARN ÖVERLEVER CANCER Stöd Barncancerfonden PG Tel Rätt skydd genom kunskap Procurator Fire & Rescue erbjuder helhetslösningar för arbetssituationer som kräver teknisk skyddsutrustning. Genom Procurators varumärke Brage Protective har vi lång erfarenhet av anpassade arbetskläder för brandoch ambulanspersonal. Vi är marknadsledare av larmkläder. Välkommen att kontakta oss för ytterligare information. Kundservice Swedish Firefighters

10 Kongressen 2011 För varje nummer av Swedish Firefighter så närmar vi oss Kongressen med stormsteg. Inför kongressen 2011 tittar vi närmre på den sittande styrelsen och dess arbete samt vart man vill komma med Brandmännens Riksförbund i nästa mandatperiod. Valberedningen är i full gång med att hitta kandidater för perioden Har du ett namn på en kollega som du tror kan förändra och påverka så tar vi tacksamt emot det. I vår serie kring den sittande förbundsstyrelsen har turen nu kommit två ledamöter och en ersättare. Det är Joakim Rönnbäck, Torbjörn Larzon och Carl-Arne Ljungmark. Joakim Rönnbäck Torbjörn Larzon Carl-Arne Ljungmark Vad är ditt huvuduppdrag i Förbundsstyrelsen? Joakim Jag är ledamot och ska kunna agera i, hantera, bearbeta, analysera och utvärdera svåra situationer som våra medlemmar hamnar i samt stötta blivande medlemmar som vill framåt i förbundet. Torbjörn Jag är ersättare/suppleant och går in som ordinarie om det saknas ledamöter. Är med på FS möten. Att framföra medlemmarnas åsikter och att ta beslut som gynnar och stärker medlemmar och förbund. Carl-Arne Mitt huvuduppdrag som ledamot i FS är organisation, medlemsförmåner och rekrytering, där fokus ligger på att forma BRF för alla våra medlemmar, där jag ser mycket till individen, och att verka för lokala frågor. Samtidigt handlar det om att vara påläst i alla frågor objektivt, och vad medlemmar känner, vilket är viktigt då det är aktieägarnas röster som räknas, och inte vad jag som person tycker, parallellt med vad lagen föreskriver. Vad ser du som den viktigaste frågan för perioden ? Joakim Jämställdhet,mångfald och rekrytering!! Jämställdhets- och mångfaldsfrågor är viktiga arbetsmiljöfrågor för BRFs medlemmar. BRF s förmåga att bedriva ett målinriktat arbete, för att aktivt främja jämställdhet i vardagen. Rätt man eller kvinna på rätt plats. Ingen kvotering!!! Torbjörn Branschavtal för alla inom räddningstjänst från värn till chef Carl-Arne Viktigast för kongressperioden är tydligare närvaron, för att i tidigt skede hjälpa till innan något går fel. Samt ekonomin i att arbetsgivare och medlemmar jobbar med varandra, och inte mot varandra. Då alla tjänar på kvalitetssäkring av yrket, vilket höjer löner och ersättningar för medlemmen. Är lika med Branschavtal. Vilken fråga brinner du mest för? Joakim Hur BRF skall jobba för att vara det ledande branschförbund för alla Brandmän i Sverige. Torbjörn Avtalsfrågor och där är det viktigaste för nu kollektivavtal. Utbildningsfrågor, åker ut till avdelningar och utbildar styrelser om arbete, förhandling e.t.c. Carl-Arne Tveklöst brinner jag mest för att kunna hjälpa medlemmen, när han eller hon behöver hjälp från sin organisation, och även här är det viktigt att alltid finnas tillgänglig för medlemmarna, oavsett var medlemmarna finns. Det handlar om förtroende, vilket man alltid måsta arbeta för. Vilken fråga har fått mest uppmärksamhet men har minst betydelse för en effektiv räddningstjänst? Joakim Jämställdhet & Mångfald, tyvärr!!! Torbjörn Mångfalden, alla ska vara välkomna men det får inte ske på bekostnad av att tredje man får sämre hjälp. Carl-Arne Inget konkret så, men jag har en känsla av att det på olika håll kan finnas tankar i våra led om att det är skillnad på hel- och deltidsanställda brandmän, vilket är något vi i så fall måste jobba bort, då alla brandmän är lika viktiga och har samma status oavsett anställningsform, och oavsett var i landet man finns. En för alla och alla för en, och ingenting kan slå det laget! TEXT&BILD: Henrik Persson 10 Swedish Firefighters

11 Lång väg till brand i gruva Den 24 mars utbröt en brand i LKAB: gruva i Kiruna som blev lite extra problemfylld innan den kunde släckas. Enligt larmet brann det i ett däckförråd på 720 metersnivån, men det visade sig senare handla om brand i en lastbil, men för att släcka branden fick räddningstjänsten gå ner på 1020 meternivån och sedan ta sig upp till brandplatsen. KIRUNA Den 24 mars klockan var det Hans Stenmark som var ansvarig räddningsledare vid stationen i Kiruna och när de första uppgifterna om att det brann i ett däcksförråd beslutade han att förutom den gruvbrandbil som finns, så skulle även en tankbil med ett släp med skumsläckningsutrustning gå med. - Tanken var att vi skulle gå ner väg 16 i gruvan och när vi stannar för att möta guiden upptäcker vi ett stort rökmoln runt släpet efter tankbilen, berättar Hans Stenmmark. Det visade sig att påskjutsbromsarna på släpet hade fastnat och trummorna var alldeles röd. - Vi kunde inte göra annat än besluta att lämna tankbilen på marknivån och köra ner med gruvbrandbilen och vi körde ner till 775 metersnivån. På den nivån finns all service, matsalar, stab och verkstad och där var det mycket folk kvar och från en av orterna vällde det fram rök. - Vi uppskattade att det var rök i meter fram till brandplatsen och satte upp fläktar för att pressa tillbaka röken, men efter en stund insåg vi att det inte skulle gå, eller i varje fall ta oerhört lång tid, berättar Stenmark. Beslutet blev att gå ner ännu djupare i gruvan och försöka komma runt brandplatsen, de körde ner till nivån på 1020 meter och kunde sedan ta sig upp i gruvan från andra hållet. Väl uppe på rätt nivå kunde brandmännen komma så nära som meter från brandplatsen och då visade det sig att det var en lastbil som brunnit och inget däcksförråd. - Den stod i det som vi kallar en parkeringsort och var totalt utbränd, säger Hans Stenmark. Vad som kan ha orsakat branden är oklart och Stenmark tror med tanke på hur utbränd lastbilen var, kommer att bli svårt att fastställa någon brandorsak. Under hela brandförloppet var det över 300 personer kvar i gruvan och det första räddningstjänsten gjorde var att stoppa trafiken in i gruvan och de som fanns i gruvan kunde lämna den om de kände sig osäkra. Hela operationen från larm och tills räddningstjänsten lämnade gruvan tog cirka tre timmar. Noterbart i sammanhanget är att de guider som finns vid gruvan är en förutsättning för att räddningstjänsten ska kunna hitta och arbeta i gruvan. text: SVEN THOMSEN Besök oss gärna i monter J20 Flygt Rental En heltäckande uthyrningstjänst för dig som vill flytta vatten snabbt. När du behöver extra pumpkapacitet med kort framförhållning är Flygt Rental alternativet för sunda siffror och lugna magar. Kontakta oss på eller via Swedish Firefighters

12 BRAND ur en styrkeledares perspektiv: Hur bryter vi det negativa händelseförloppet vid livräddande insatser? Det har på senare år dykt upp avarter inom svensk räddningstjänst, ibland av ekonomiska skäl men ibland bara för att det är på modet. Att ha sk. flexibla eller framskjutna enheter som ett komplement till övriga styrkor i städer eller kommuner där det just fungerar som ett komplement är säkert jättebra. Men att som enda förstastyrka i en kommun där man tvingas vänta i 5, 10 ja upp till 15 minuter innan livräddande insats kan påbörjas är helt oacceptabelt. Att arbetsgivare helt kallt låter ansvariga arbetsledare ute på fältet avgöra om man ska göra insats och strunta i arbetsmiljön, som de delegerats att ta ansvar för, eller inte genomföra insats för att arbetsmiljön i situationen är livsfarlig, är snudd på kriminellt. Att samma arbetsgivare samtidigt fört ansvariga politiker bakom ljuset genom att med nya termer som att bryta det negativa händelseförloppet och formera på skadeplats försöka förklara att det inte är någon som helst skillnad att komma ut med 1+4 jämfört med 1+2 är även det högst anmärkningsvärt. Att sen politiker går på bluffen är om än ännu mer anmärkningsvärt! Samma politiker måste ju fråga sig varför i hela friden man har varit 5 istället för 3 om det inte är någon som helst skillnad? Eller är svensk räddningstjänst på väg att bli ett spel för galleriet, en fasad, och vad vet den enskilde om det när hon misslyckats med sitt ansvar och ringer 112! På morgonen dagen innan nyårsafton i fjol går det larm om brand i byggnad, villa i ett av våra distrikt som betjänas av 1+2 med 1+2 som förstärkning med 15 minuters fördröjning. Anspänningstid och körtid hit för första enhet är ca 10 minuter. På väg mot adressen står det klart att det handlar om utvecklad brand och man håller på att utrymma. Väl framme konstaterar vi de uppgifter vi fått av inre ledning. Vi möter en familj i nattkläder som utrymt och får klart att alla är ute, bara familjens fågel är kvar. Kvar i en 1½-plansvilla där vi kan se att branden gått in i en ventilationskontrollerad fas, vilket innebär att branden saknar syre pga stängda dörrar och fönster. Vi kan lägga ut ett slangsystem och satsar allt på ett kort att vi kan ta några fönsterrutor och ta branden utifrån. Vi har tur med mycket, vi når initialbranden från angreppsvägen, vinden ligger på från andra hållet och alla är ute, vi bröt det negativa händelseförloppet! Jag ber er som läser detta att fundera på vad man gör här om mamman i det här läget sagt att deras 19-åriga son ligger kvar i sin säng på andra våningen? Kom ihåg vi har ventilationskontrollerad brand, behov av livräddning, 15 minuter till förstärkning. Den som har svaret på hur vi, samhällets skyddsnät hanterar detta på det sätt som de drabbade förväntar sig, berätta det gärna. Jag har 22 år i operativ tjänst och ingen aning alls, men har arbetsmiljöansvaret och jag kommer från den professionella, kommunala räddningstjänsten! Vi kan ta ett annat scenario där vi har trafikolycka med fastklämd kritisk person eller rentav brand i fordon med person kvar i. Hur löser vi avspärrning med buffertfordon och räddningsarbete samtidigt? Går inte, inte om det skall göras professionellt och på ett arbetsmiljömässigt korrekt sätt. Alla ni som läser detta känner till riskerna med att arbeta på väg och hur system utvecklas hela tiden för att göra det så säkert om möjligt. Senast i raden tror jag Jönköping är med ett sådant arbete, allt i syfte att räddningspersonal under säkra former, snabbt skall kunna hjälpa de enskilde som nu sitter fastklämd i sin krockade bil. Med en 1+2 styrka går det inte att säkra arbetsmiljön och samtidigt bryta det negativa händelseförloppet för denna traumapatient vars livsavgörande minuter rinner iväg i väntan på nästa 1+2 styrka för att vi ska kunna formera oss på skadeplats och börja jobba. Text: Ulf Wahlström Styrkeledare Malmö Ledamot BRF Syd 12 Swedish Firefighters

Det är faktiskt mitt liv det handlar om

Det är faktiskt mitt liv det handlar om Det är faktiskt mitt liv det handlar om Dokumentation från Vänsterpartiets hearing om vårdnad, boende och umgänge den 29 april 2005 i riksdagens förstakammarsal Innehållsförteckning 3 Förord av Tasso Stafilidis

Läs mer

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se Skandinaviens ledande tillverkare av brandklassade trä- och ståldörrar. Från traditionella branddörrar till arkivdörrar med brandklass EI 120 Tryggt eller hur? Kalmar konstmuseum. Säkra dörrar www.daloc.se

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Suicidpreventiva dagen 2011

Suicidpreventiva dagen 2011 Suicidpreventiva dagen 2011 Karolinska Institutet 2012 NASP - Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa. NASP är sedan 1993 Stockholms läns landstings och sedan 1995 statens expertorgan för suicidprevention.

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten?

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Hur ser jämställdhetsarbetet ut? Vilka är utsikterna för fortsatt förändring? Bära slang som en man? En bok för aktivt jämställdhetsarbete inom kommunal

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA S O S En tidning från SOS Alarm Nr 1 2013 PROFILEN, SIDAN 10 Jag kan egentligen bara beskriva trygghet negativt, fast det är en positiv känsla. Trygg het är avsaknad av olika typer av hot. Erik Wennerström,

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

domkretsen Två blir en Läs om Ann-Marie Sjöberg - ny rådman i Gävle - Vänersborg och Trollhättan

domkretsen Två blir en Läs om Ann-Marie Sjöberg - ny rådman i Gävle - Vänersborg och Trollhättan nr 2 2004 Domarbanans framtid Unga berättar Branden i Lycksele En trotsig tonåring domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET Två blir en - Vänersborg och Trollhättan Läs om Ann-Marie Sjöberg - ny rådman

Läs mer

Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder

Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Förändrade verksamheter eller verksamma förändringar? Tone Engen, Anette Klippe och Per Skoglund

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 3 2014 KyrkAs FÖRBUNDSfullmäktige ROLF, ELISABETH OCH ANGELINA: OM DET GODA medarbetarskapet KARIN KARLSTRÖM OM PSYKOLOGISKA ASPEKTER PÅ LÖNEN: Då

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Arbetsmiljön är viktig

Arbetsmiljön är viktig Arbetsmiljön är viktig Vi tillbringar en stor del av vårt liv på jobbet. Hur vi mår i skolan eller på jobbet är väldigt viktigt och påverkar oss i vårt dagliga liv. Arbetsmiljön påverkar också våra förutsättningar

Läs mer

Unga som har sex mot ersättning

Unga som har sex mot ersättning Unga som har sex mot ersättning En kunskapsöversikt till stöd och hjälp Linda Jonsson och Caroline Engvall Socialsekreterare, fältassistenter och kuratorer på ungdomsmottagningar och många fler möter

Läs mer

Hur styrs skyddet? Underlag för dialog kring kommuners styrning av skyddet mot oönskade händelser

Hur styrs skyddet? Underlag för dialog kring kommuners styrning av skyddet mot oönskade händelser Hur styrs skyddet? Underlag för dialog kring kommuners styrning av skyddet mot oönskade händelser Författare: Johan Hermelin, Strategihuset AB MSB:s kontaktpersoner: Karoline Sjölander, 010-240 56 77 Thomas

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN Etiska vägmärken 9 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD 1 Beställningsadress: Fritzes Kundtjänst, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90 E-post fritzes.order@sliber.se

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer