roslagsvatten årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "roslagsvatten årsredovisning"

Transkript

1 2007 r o sl ag s vat t e n å r sr ed ov i sning

2 Nina Johansson är 28 år. Hon är en av de nya unga VAprojektörerna på Roslagsvatten. Jag vill öka förståelsen för vattnets betydelse, säger Nina och blickar ut mot kanalen i Åkersberga. Vatten är en förutsättning för liv. Vi måste kunna fortsätta bada i sjöar och hav och njuta av rent och gott dricksvatten. Dessutom vill jag öka intresset för det här spännande jobbet. Vi behöver bli fler VA-projektörer! Tidigare jobbade Nina på Stockholm Vatten, ett företag som är mycket större. Ja, där var mina arbetsuppgifter endast en liten del i det stora. Det var svårt att se helheten. Här på Roslagsvatten är jag med i hela processen från idé och planering till implementering på ett helt annat sätt, säger Nina med ett skratt. Jag räknar, ritar, pratar med fastighetsägare och svarar på remisser. Jag har nära kontakt med driftavdelningen, kundtjänst och kommunen. Jobbet är omväxlande och stimulerande. Det handlar om att se till helhetens bästa och samtidigt slipa på detaljerna i varje enskilt projekt. Produktion: Clinton Agency AB Intervjuer: Göran Crafoord Fotograf: Johanna Hanno Tryck: åtta45 2

3 Borde inte ett VA-bolag hålla sig till vatten och avlopp? Från kommunal vattenleverantör till expertkonsult i VA-frågor. Så kan man sammanfatta Roslagsvattens resa från starten 1989 och fram till idag. Vid en snabb analys av verksamheten lägger man märke till att den består till en allt större del av tjänster. Tjänster som i många fall inte ens innehåller vatten. Och kunderna, vilka är de? Kommuner naturligtvis. I första hand ägarna men på senare år har även andra kommuner anslutit sig till köparna. Och det stannar inte vid det. Idag anlitar fler och fler privata företag Roslagsvatten för olika former av konsult- och entreprenadarbeten. En spännande och en smula ovanlig utveckling, kan man tycka. Men det kanske inte är så konstigt. För det har hänt mycket på den kommunala arenan. Konkurrensen har gjort sitt intåg, gamla barriärer har gett vika och kostnadseffektivitet har blivit ett ledord. Men hur agerar ett kommunalt bolag i denna omvälvande värld? Egentligen handlar det mest om framsynthet, lyhördhet och duktiga medarbetare. Med blicken i backspegeln är det lätt att konstatera att Roslagsvatten hela tiden legat steget före. För när den nya VA-lagen skapar möjligheter för samarbete över kommungränserna är det snarare som om världen börjar komma i kapp Roslagsvatten i stället för tvärtom. Intressant, eller hur? Välkomna till Roslagsvatten! Innehåll Inledning Mikael Medelberg, vd...4 Pär Skåntorp, styrelseordförande...7 Jeannette Beiming, chef kundtjänst...10 Carl Bachman, Upplands Väsby kommun Ingela Gardner-Sundström, Österåkers kommun Hasse Abrahamsson, teknikchef Miljöbokslut Förvaltningsberättelse...25 Årets höjdare...28 Årets lärdomar...29 Koncernresultaträkning Koncernbalansräkning Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning Kassaflödesanalys Noter...38 Revisionsberättelse...46 Granskningsrapport...47 Styrelsens ledamöter Ledningsgruppen Roslagsvattens ägarkommuner...50

4 roslagsvatten årsredovisning 2007 Roslagsvatten genomgår en metamorfos Mikael Medelberg, vd Året 2007 är till ända. Ett år fyllt av spännande händelser, nya erfarenheter och många framgångar. I takt med att bolaget expanderat och utvecklat kompetens och tjänsteutbud har också fler kategorier kunder sökt våra tjänster. I den här årsredovisningen möter du flera av våra engagerade medarbetare, alla med en stark framtidstro och med målet att uppfylla våra kunders högt ställda förväntningar. Här träffar du också kunder och ägare som ger sin syn på Roslagsvatten. Vi säljer rent samvete Roslagsvattens huvudsakliga fokus ligger på tre saker: Att förse våra konsumenter med friskt dricksvatten, att rena deras avloppsvatten (så att de kan sova gott med ett rent samvete) samt att bygga ut VA-system i våra ägarkommuner. Det är krävande uppgifter eftersom arbetet ska utföras med hög teknisk kvalitet och krävande kostnadskontroll samtidigt som just dessa kommuner tillhör de mest snabbväxande i Sverige. För här händer saker snabbt och här frodas en härlig framtidstro, inte minst i Knivsta landets yngsta kommun, såväl juridiskt som innevånarmässigt. Nya kunder Med åren har även andra kundkategorier hittat vägen till Roslagsvatten. Många privata bolag inom el, tele och bygg vänder sig ofta till oss med uppdrag inom samförlagd infrastruktur eller renodlade uppdrag för VA-utbyggnad. Och flera av våra grannkommuner efterfrågar kompetens för olika delar av sin VA-verksamhet. Från 2008 välkomnar vi Upplands Väsby som anlitar oss för kundtjänst och fakturering. Ett uppdrag som vi vann i konkurrens med ett flertal mycket duktiga leverantörer. Men det räcker inte med det. Numera sträcker sig vår verksamhet även utanför Stockholm s regionen. På konsultbasis har vi bistått andra kommungrupper med experthjälp kommuner som planerar att bilda kommunövergripande VA-bolag, exempelvis Malmö-Lund, Falkenberg-Varberg, Helsingfors-Esbo och Gästrikevatten. Hela denna utveckling ser vi som ett erkännande för vårt arbete och vår affärsidé. Roslagsvattenmodellen är nu ett etablerat begrepp i Sverige och våra nordiska grannländer. Förutom erkännande innebär de externa uppdragen också ett ekonomiskt tillskott och en utökad expertkompetens som kommer våra abonnenter och ägarkommuner tillgodo varje dag. Det attraktiva va-företaget Jag är övertygad om att ökad industrikompetens och affärskultur från privata företag behövs som komplement till den kommunala kompetensen i alla svenska VA-or 4

5 ganisationer. Därför måste vi i vår tur vara tillräckligt attraktiva i kampen om kompetensen. Det är givet att en sådan miljö inte låter sig skapas av en eller två VAingenjörer som sitter i ett hörn av en teknisk diverseförvaltning. Det krävs större sammanhållna organisationer samt en grundsyn att utveckling är nödvändigt och en naturlig del av arbetet. Vårt mål är att bli Sveriges attraktivaste VA-företag. För att nå dit måste vi rekrytera rätt medarbetare med rätt kompetens. Därför har vi på Roslagsvatten också anställt medarbetare från privata företag och industrin. Vi har också varit noga med att våra anställda som går i pension får en överlappningsperiod så att de kan överföra sina viktiga erfarenheter till kommande generationers VA-specialister. Erfarenheter som inte låter sig fångas digitalt. Roslagsvatten har sedan 2002 rekryterat 44 nya medarbetare. Det innebär sjuttio procent ny personal på fem år. Vi undersöker kontinuerligt våra ägares och kunders uppfattning om verksamheten. Resultaten visar att vi lyckats rekrytera rätt kompetens, det vill säga medarbetare som levererar rätt saker och därmed skapar nöjda kunder och ägare. Roslagsvatten söker en partner År 2008 är startåret för flera av våra kommuners framtidsprojekt. Roslagsvatten har under ett par år förberett sig för utbyggnad av ny VA-anläggning till Svinninge, en investering beräknad till 150 Mkr, Rosenkälla beräknad till 100 Mkr, området Östanå-Vira beräknad till 50 Mkr, Vallentunasjön-Uthamra beräknad till 50 Mkr, Skarpö till 45 Mkr och Sågenområdet i Knivsta 10 Mkr. Sammanlagt beräknas dessa stora VA-projekt landa på cirka 500 Mkr för de närmaste 5 6 åren. På Roslagsvatten löser vi uppgiften projektanpassat. För Svinningeprojektet, som är ett stort omvandlingsområde mellan Österåker och Vaxholm, pågår en partneringupphandling där etableringen mellan Roslagsvatten och vår partner även ska utföra vägutbyggnad samt övrig infrastruktur som el, tele och bredband. Det är sannolikt den största produktions partnering inom VA som genomförts i Sverige. Valet att göra partneringupphandling var styrt av områdets karak tär, nästan omöjligt att definiera som ett sammanhållet enskilt projekt. I stället har vi valt att utföra uppdraget som ett pågående arbete med väl definierade spelregler i partnerskapet. Min förhoppning är att arbetsmodellen ska bilda skola för hur man tar sig an stora 5

6 omvandlings områden med komplexa ägarförhållanden och många olika intressenter, samtidigt som massor av erfarenhet och kompetens fångas upp av Roslagsvattens organisation. Övriga stora projekt handlas upp som utförandeentreprenader enligt LOU-krav. På längre sikt Oavsett tidshorisont är det självklart nyttan för våra ägare och abonnenter som står i fokus. Just nu pågår två mycket viktiga projekt som ska trygga våra ägarkommuners framtida vattenförsörjning och avloppsrening. Tillsammans med Norrvatten undersöker vi möjligheten till rundmatning eller reservoar för att säkra dricksvattenleveransen till Österåker, Vaxholm och Knivsta. Idag försörjs dessa kommuner med enkelledningar vilket vid ett ledningsbrott kan innebära att en hel kommun blir utan vatten i ledningsnätet. På avloppssidan utreder vi tillsammans med Käppalaförbundet förutsättningarna för Österåker och Vaxholm att ansluta sig till deras reningsverk när kapaciteten i våra egna verk, Margretelund och Blynäs, slår i taket. Något som beräknas att ske cirka Knivstas reningsverk beräknas klara kapaciteten ytterligare fem år. Parallellt med dessa stora framtidsplaner ser vi också möjligheten till utökat samarbete inom Roslagsvatten. Vi siktar på att få in en eller två nya ägarkommuner inom Roslagsvattenmodellen samt fler kundtjänstuppdrag. Det effektiviserar verksamheten och ger möjlighet till utökad kompetens för att möta ständigt nya förväntningar från kunder, ägare och myndigheter. Årets resultat Verksamheten 2007 visade ett resultat som utföll bättre än budget. Roslagsvatten redovisade ett negativt resultat om -1,1 Mkr vilket är 4,4 Mkr bättre än budget. År 2001 infördes en redovisningsmetod som innebär att intäkter från anslutningsavgifter periodiseras över 30 år, vilket motsvarar avskrivningstiden för anläggningsinvesteringarna. Med den tidigare använda redovisningsmetoden hade överskottet varit 8,7 Mkr. Sist men inte minst Jag vill med stor värme tacka avgående styrelseordföranden Pär Skåntorp för det mycket goda samarbetet och all ny kunskap och inspiration jag fått under våra sju gemensamma år på Roslagsvatten. 6

7 roslagsvatten årsredovisning 2007 Nya Pärspektiv Intervju med Pär Skåntorp, styrelseordförande Det börjar närma sig pension för Pär Skåntorp. Vid 75 års ålder har han bestämt sig för att lämna ett av sina stora livsverk bakom sig, det multikommunala bolaget Roslagsvatten. Pär har alltid arbetat med vatten på ett eller annat sätt. När Pär verkade inom det som idag är Svenskt Näringsliv drog han bland annat i gång den svenska båtbranschens stora intresseorganisation Sweboat och blev dess första VD. Det var tydligt att branschen behövde ett gemensamt forum där alla medlemmar kunde samverka oavsett om de arbetade med segelproduktion eller utveckling av motorer, konstaterar Pär. utvecklade den moderna flytvästen När det sedan var dags att byta kurs följde Pär den inre riktningsvisaren och gick från Sweboat till flytvästtillverkaren Compass. Under åren där utvecklade Compass den moderna flytvästen. Den som gör att oavsett hur man faller i vattnet ser västen till att ansiktet vänds upp och bort från ytan. Flytvästarna som fanns innan dess var rena ryska rouletten. Hade man otur och hamnade med fötterna upp och huvudet ner drunknade man. De gick inte att vända, berättar Pär och fortsätter: Vid utprovningen av den nya konstruktionen fick vi hjälp av Skövde brandkår. Brandkåren fick testa att teorierna och modellerna verkligen fungerade i praktiken. Pärs historia är rik. Fylld av erfarenheter, kunskaper och nytänkande. Möjligtvis är det därför som framtiden ligger honom så varmt om hjärtat. Hur blir det i morgon? Hur kommer vattenbranschen att utvecklas? Pär rynkar lite på pannan innan han svarar. Vi är duktiga på vatten i Sverige. Men det är så många fina svenska företag som har sålts till utlandet. Och mycket kompetens inom teknik, kemi och drift som därmed har försvunnit från Sverige. Jag tycker att det är en tråkig utveckling. Sverige har så mycket att erbjuda i internationella sammanhang. Och hur köper man egentligen in ett reningsverk och får det att fungera? Av en leverantör? Knappast. Ingen kan allt. I stället handlar det om att köpa väl paketerade och optimerade lösningar. Här skulle Sverige kunna ta en tätposition genom att skapa kraftfulla allianser mellan olika företag med olika kompetenser. För Roslagsvatten skulle det passa utmärkt att vara den som går i spetsen för konstellationer av det slaget. Varför? säger Pär retoriskt och utvecklar svaret: Därför att vårt sätt att tänka utanför kommungränserna är en bra förutsättning för samarbeten. Och vår kompetens förstås, vi har en stor erfarenhet av att driva anläggningar. Vi vet vad som fungerar och vi vet vad som inte gör det. Vi skulle kunna vara till stor glädje för de andra länderna runt Östersjön. Inte minst för vår förmåga att driva vattenverksamheter i samarbete med andra kommuner. Vi borde ha fler forum där vi som arbetar med vatten kan komma samman och diskutera problem och lösningar, säger Pär. Vi är kollegor, inte konkurrenter. Hur kan man på bästa sätt hantera en översvämning? Det är ett exempel 7

8 roslagsvatten årsredovisning 2007 på problem som i takt med klimatförändringarna kommer att öka i framtiden. De som varit med förr måste dela med sig av sina erfarenheter, bli specialister och rådgivare. Det höjer statusen på de anställda i det aktuella bolaget. Och högre status gör det lättare att rekrytera rätt personal med rätt kompetens. Dessutom laddas bolagets varumärke med ännu mer kraft. effektivitet är ett nyckelord Det finns svenska regelverk och så finns det EU-regelverk. Idag omfattar EU 27 länder, varav Sverige är ett. Roslagsvatten följer naturligtvis det svenska Livsmedelsverkets stadgar för vatten. Men nu har det kommit nya EU-direktiv. Och det får konsekvenser. Enligt svensk lagstiftning ansvarar vi bara för vattnet fram till tomtgränsen, berättar Pär. Vad som händer därifrån till kranen kan vi bara kontrollera, inte påverka. Men enligt EU-direktiven ska vi även ansvara för vattnet som kommer ur konsumentens kran. Så här finns en inbyggd konfliktyta. Effektivitet på alla nivåer och i alla avseenden. Den ambitionen delar alla på Roslagsvatten. Kan hanteringen av vattnet bli ännu effektivare? Javisst, säger Pär och förtydligar: Man kan alltid förbättra en verksamhet. Ett exempel där vi varit framgångsrika är själva transporten. Snittet på svinn i ledningarna ligger i Sverige på 30 procent. I Roslagsvattens fall har vi lyckats pressa ner siffran till nio procent, men det är fortfarande för mycket. Man ska vara varsam med resurserna. I världen finns över 6 miljarder människor. Sammantaget blir det många glas som fylls och töms dagligen. Alla behöver vatten. Kom ihåg att jordens befolkning fördubblats sedan Men vi har inte fått mer vattenreserver, säger Pär. Därför gäller det att hushålla med de ändliga resurserna och ständigt arbeta för bättre och effektivare lösningar. Historien kan vi inte påverka. Men framtiden, detta oskrivna blad, kan vi börja skriva och söka forma redan nu. Hur kan Roslagsvatten tänkas se ut om tio år? Pär tittar ut genom ett fönster och, som det verkar, ser svaret vid horisontlinjen. alla måste dela på resurserna Jag tror att vi kommer att få se helt nya arbetsformer, bland annat beroende på de EU-direktiv som jag nämnde tidigare. Det kommer att innebära att alla inom EU måste dela resurser och skyldigheter på ett annat och mer ansvarsfullt sätt. Det kommer också att betyda att nya tjänster dyker upp som är kopplade till produkten vatten. Inte minst i managementfrågor. Vi kommer även att se en förskjutning mot mer kunskapskrävande uppgifter. Och från att ha varit en renodlad ingenjörsbransch kommer de administrativa och ekonomiska funktionerna att bli allt viktigare. Detta märker vi redan idag när vi säljer konsulttjänster inom ekonomi och teknik till marknadsmässiga priser. Och det gäller allt från kundtjänst till att sköta driften av ett helt reningsverk. Det här sättet att arbeta, som numera kallas Roslagsvattenmodellen, har nu spridit sig till MittSverige vatten, Malmö-Lund, Gästrike vatten samt många andra kommunsamarbeten inom VA i Skandinavien. ansvar för östersjön Pär har alltid varit engagerad i många frågor. Gärna flera åt gången. Men det är en fråga som alltid engagerat och gjort det kanske mer än andra. Och det är frågorna kring Östersjön. Varför? Pär sträcker sig efter ett glas vatten, tar en klunk och berättar: Östersjön är mottagare av vattnet som lämnar våra reningsverk. Och här måste vi ta ansvar. Men det är inte alltid lätt att veta vad som är bäst för naturen. Ta till exempel kväve- och fosfordebatten. Vi följer myndigheternas direktiv och lägger årligen flera miljoner på kväverening. Men fungerar det? Mycket tyder på att reningen har stört balansen och snarare bidragit till en ökad algblom ning i stället för en minskning. Det visar på vikten av ödmjukhet, att ambitionen måste vara att se till helheten och inte stirra sig blind på de enskilda delarna. För trots intensiv 8

9 forskning vet vi fortfarande ganska lite om alla faktorer som påverkar våra vatten. Därför är det viktigt att stimulera fortsatt nyfikenhet och kreativitet. Både inom och utanför Roslagsvatten. nya pärspektiv Att leda verksamheter handlar mycket om att inspirera, uppmuntra och sporra. Oavsett om det handlar om skollaget i fotboll eller multikommunala bolag. Resultaten brukar komma när man anlägger nya perspektiv, bryter de invanda mönstren och går utanför de traditionella ramarna. Mot den bakgrunden har det inrättats ett stipendium i Pärs namn. Passande nog döpt till Nya Pärspektiv. Vad betyder det? Pär ser både stolt och glad ut när han säger: Det är ett sätt att uppmuntra medarbetarna på Roslagsvatten till att fortsätta utvecklas och på sikt skapa bättre förutsättningar för kommande generationer. Pär har ett långt och spännande liv bakom sig. Framför sig har han säkert något minst lika intressant. Gissningsvis handlar det nu inte om att stanna upp. Bara byta kurs. En gång aktiv, alltid aktiv. Nu är Pär på språng. Tiden för samtalet är snart ute. Innan vi skiljs åt passar han på att höja ett varningens finger för ett växande problem: Läkemedel. Reningsprocessen är komplicerad och konsekvenserna av läkemedelsläckaget ser ruggiga ut. Resistenta bakterier utvecklas och ju mer aggressiva sjukdomar desto mer kemikalier och desto större problem. I samma takt som läkemedlens prestanda ökar, i samma takt måste vi lära oss att desarmera dessa ämnen. Som aktiv pensionär kanske det arbetet blir Pärs nästa stora livsverk. Ett recept som stoppar läkemedelsläckaget och kontinuerligt ger hälsosamt vatten. Kalla det gärna Nya Pärspektiv. 9

10 Konsten att tala om VA så att alla förstår Intervju med Jeannette Beiming, chef kundtjänst På kundtjänst är det snabba beslut som gäller. Telefonerna ringer, datorerna surrar, kunderna frågar. Jeannette och hennes medarbetare, tillsammans sju stycken, svarar vänligt och pedagogiskt. Om vattenförbrukning, mätare, pris och fakturor. Det är uppenbart att ödmjukhet och professionalism är ledorden för kundtjänsten här på Roslagsvatten. Men vad gör Jeannette och hennes kollegor när de inte servar kunderna via mejl och telefon? Att ta hand om våra kunder på bästa sätt har alltid högsta prio ritet. Och när vi inte är upptagna i telefon arbetar vi med fakturering, ekonomi och inte minst med att hela tiden utveckla vår kompetens. Till exempel var det vi på kundtjänst som ansvarade för Upplands Väsby-upp handlingen, från start till mål. vi är närmast kunden Det är kommunerna som köper in era tjänster men det är abonnenten som i slutändan dricker vattnet och betalar fakturorna. Är det du och dina kollegor som är så att säga närmast slutkunden? På sitt sätt. Våra frågor handlar mycket om fakturor och förbrukning. Och det beror på att kundernas vattenförbrukning preliminärdebiteras, baserad på tidigare förbrukning. Men de som jobbar med driften, byter mätare och sånt, är ju också nära slutkunden. Fast på ett mer handgripligt sätt. Roslagsvattens teknik och miljöarbete är känt för sin höga kvalitet och här drivs arbetet konsekvent framåt. Men hur är det inom andra verksamhetsområden, till exempel kundtjänst? I vår grupp på kundtjänst driver vi kvalitetsfrågor bland annat genom en verksamhetspolicy som vi skrivit gemensamt. I denna policy finns mål som vi försöker nå kvartalsvis respektive årsvis. Ett mål är att varje år effektivisera mätarbyten och avläsningar genom samordning i våra kommuner. 10

11 vi fångar upp abonnenternas signaler Roslagsvatten. Smaka på ordet. Låt det vila i munnen en stund. Visst känns det bra. Nästan läskande. Men i vissa kommuner säljer Roslagsvatten inget vatten, bara kundtjänst. Känns inte det konstigt? Jeannette tvekar inte med svaret: Nej, inte alls. Det fungerar jättebra. Så här jobbar vi för Täby, Danderyd och numera även åt Upplands Väsby. Kundtjänsts VA-kunskap är viktig för våra uppdragskommuner. De ska känna sig trygga med att vi tar hand om deras kunder och svarar på frågor av allmän VA-karaktär. Vi har också en bra dialog med våra kontaktpersoner i respektive kommun där vi får insikt i aktuella projekt. Men ändå, borde inte ett VA-bolag hålla sig till VA? Men det gör vi ju, skrattar Jeannette, för kundtjänst handlar om vattenfrågor även om det inte alltid är Roslagsvatten som själva står för det som rinner ur kranen. Läkare, advokater, journalister, rörmokare och snickare. Alla gör det. Alla uttrycker sig med hjälp av facktermer bara experter kan förstå. Hur talar man VA med kunderna på ett begripligt sätt? Man måste vara försiktig med branschuttryck. Med åren har vi lärt oss vad som är svårt att förstå och hur man förklarar komplicerade saker på ett enkelt sätt. Vårt arbete handlar om service och att försöka lösa det aktuella problemet. Det gäller att få kontakt med kunden. Det är det som är drivkraften och när man lyckas får man energi. Så sent som häromdagen fick jag mejl från en kund som tackade för den goda kontakten! Att det är högt i tak och behaglig stämning på kundtjänsten kan både besökare och kunder konstatera. Vad var det roligaste under 2007? Det var Upplands Väsby-upphandlingen som vi vann. Det var roligt att Upplands Väsby värderade vår kompetens inom VA som nyckelfaktor jämfört mot de konkurrerande anbuden. Under 2008 får ni nya lokaler, vad innebär det för kunderna? Eftersom vi kommer att sitta i ett öppet landskap underlättas den interna informationen. Vi får en ökad dynamik, effektivare kunskapsöverföring och kan snabbare svara på alla frågor. Kundtjänst var ordet. Välkommen till Roslagsvatten. 11

12 roslagsvatten årsredovisning 2007 Upplands Väsby köper bara kundtjänst Intervju med Carl Bachman, Upplands Väsby kommun Ett fyra kvadratmeter stort flygfoto täcker väggen. Det föreställer Upplands Väsby, en av de kunder till Roslagsvatten som köper kundtjänst. Vi befinner oss på Smedbyvägen 4, strax intill järnvägen, på kommunens tekniska kontor. Här arbetar Carl Bachman, chef för Teknisk planering & Miljöledning. Under hans vingars beskydd verkar åtta ingenjörer en driftchef VA och fyra rörläggare som tillsammans ansvarar för alla tekniska frågor inom bland annat VA. Att Roslagsvatten med sin kommunöverskridande modell har gett genklang i VA-branschen är uppenbart. Det nya sättet att tänka och agera ledde till att intresserade blickar tidigt vändes åt deras håll och öppnade dörrar för framtida samarbeten. roslagsvatten det bästa alternativet Jag har haft koll på dem sedan de bildades i slutet av åttiotalet och följt deras utveckling under ledning av Mikael Medelberg, säger Carl och fortsätter: När vårt gamla kundserviceavtal gick ut och det blev dags för ny upphandling frågade jag Mikael om inte de var intresserade av att lägga ett anbud. EU-upphandlingar är offentliga. Det innebär att de är transparenta och hårt reglerade för att inga parter ska kunna hävda att felaktigheter har begåtts. Roslagsvatten presenterade det bästa upplägget och vann affären, men på vilka meriter? Roslagsvatten var det klart bästa alternativet. Vår förra leverantör kunde bara svara på fakturafrågor, alla andra problem hänvisade de till oss på kommunen vilket ökade vår belastning. Med Roslagsvatten är det helt annorlunda. Utöver de rent administrativa kunskaperna kan de tack vare sin långa erfarenhet av VA-hantering även svara på frågor av rent teknisk karaktär. Dessutom erbjöd de det bästa priset, säger Carl med eftertryck. Ekonomin är ofta vägledande vid beslut och investeringar. Alla ska känna att de får valuta för pengarna. I Upp lands Väsby gäller detta såväl det tekniska kontoret som alla slutkunder. En väl fungerande kundtjänst är otroligt viktig. Det är vårt känselspröt gentemot abonnenterna. Fakturorna ska vara korrekta och kunderna ska inte behöva vänta i telefonkö utan snabbt få svar på sina frågor, stora som små. 12

13 roslagsvatten årsredovisning

14 roslagsvatten årsredovisning 2007 Med abonnenter och 45 mil ledningar som likt ett gigantiskt spindelnät sträcker sig ut över kommunen måste det väl ändå uppstå problem lite då och då? Vad kan kundtjänst göra om en abonnent helt plötsligt saknar vatten? Carl sätter samman fingertopparna och låter hakan vila mot dem ett kort ögonblick innan han svarar: Det är det som är så bra. Roslagsvattens kundtjänst har så mycket erfarenhet att de kan ställa de rätta frågorna och avgöra om det är ett fel som går att avhjälpa på telefon eller om det kräver andra insatser. I det senare fallet tar de kontakt med någon av våra fyra VA-ingenjörer som tar över problemet. personalen bitvis lyrisk Sedan årsskiftet har kundtjänst varit i gång. Smekmånaden är över. Vardagen är här. Med ett öga i backspegeln, hur har det gått tycker du? Det har fungerat mycket bra och min personal har bitvis varit lyrisk. Sedan är det klart att det uppstår en del barnsjukdomar. Initialt hade vi lite strul eftersom vissa abonnenter som hade två mätare blev feldebiterade. Men det är utrett nu, och ärligt talat var felet kanske inte ens Roslagsvattens. Vem vet, kanske kommer bredden på Roslagsvattens tjänster att växa i framtiden, anpassade efter de möjligheter som ryms inom svensk lagstiftning och EU-direktiv. Hur ser Carl på det? Finns det ytterliggare tjänster som Upp lands Väsby skulle var intresserade av? Svaret kommer snabbt: Samarbetet fungerar mycket bra. På sikt är jag öppen för en utökning. Jag tror att VA-juridik och VA-projektering skulle ligga nära till hands liksom utredningar av olika slag, till exempel inom dagvatten. Och varför inte in kludera anläggningstjänster? Service av ledningar och pumpstationer och allt därtill. För mig är Roslagsvatten som vilket annat konsultföretag som helst. Alla människor har drömmar. Tankar och idéer om vad som skulle kunna underlätta arbetet och göra det bättre för medmänniskorna. Det känns som om svaret kommer från hjärtat när Carl stiger fram till flygfotot och låter pekfingret svepa längs ett bostadsområde. Mer samarbete över kommungränserna. I och med 2007 års lag har det äntligen skapats möjligheter för detta. Vi i kommunledningarna har så många gemensamma problem och möjligheter. Ett typiskt exempel på en frågeställning är hur man agerar när det är dags att ansluta ett område som ligger på båda sidor av en kommungräns. I många fall skulle det vara mycket smartare att ansluta abonnenterna till grannkommunens ledningsnät i stället för det egna. Att samarbetsfrågor känns angelägna i rent tekniska frågor är uppenbart. Här ställs kommungränsernas vara eller inte vara på sin spets. Men hur är det när det gäller mer ekonomiska och administrativa uppgifter? Ser Carl liknande fördelar även där? det finns massor att tjäna Absolut. Och det finns massor med tid och pengar att tjäna. Ett exempel är skrivelsen av ABVA (Allmänna Bestämmelser VA) som ska finnas i varje kommun. Förr skrev varje kommun sin egen version. I år har vi ambitionen att alla kommuner som får sitt vatten från Norrvatten skall ha en gemensam sådan, säger Carl och fortsätter: På sikt borde vi även se om vi kan få till en homogenisering och harmonisering av VA-taxorna. Det verkar som det händer mycket i kommunerna och Carl tillhör dem som vågar tänka nytt, inte helt olikt Roslagsvatten. På vägen ut slänger jag en sista blick på flygfotot. Där syns inga kommungränser. Och ändå de finns inpräntade där någonstans, i alla fall på kartor, i lagböcker och i vissa hjärnor. Men för varje dag känns det som de suddas ut lite mer. Och vem vet, om några år kanske de är helt osynliga, i alla fall i VA-frågor. 14

15 Med samhällsnyttan i fokus Intervju med Ingela Gardner Sundström, Österåkers kommun I ljusa och fräscha lokaler, som är lika moderna som ändamålsenliga, hälsar Ingela Gardner Sundström välkommen. Vi befinner oss i Alceahuset, i toppen på den kommunala beslutshierarkin i Österåkers kommun. Och allra högst upp sitter Ingela. Hon är kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsen är ungefär som Österåkers regering. Här jobbar vi politiskt blocköverskridande och pragmatiskt mot gemensamma tydliga mål. Jag var en av dem som såg till att Roslagsvatten bildades 1989, förlöste bolaget om du så vill. Vi delade upp kommunens tekniska förvaltning i tre separata aktiebolag. Ett bostadsbolag, ett driftbolag och slutligen Roslagsvatten. Varje verksamhet skulle bära sina egna kostnader. Genom den här uppdelningen kunde vi säkerställa att ingen verksamhet var underfinansierad, vilket vid närmare granskning visade sig vara fallet med Roslagsvatten. van att lyssna och ställa krav Som politiker är du van att lyssna, ställa krav och att gå från ord till handling. Vilka egenskaper uppskattar du mest hos Roslagsvatten? De är professionella, utvecklingsinriktade och omvärldsorienterade. De tänker i flera dimensioner: på människan, samhället och miljön. Vår tids mantra är ständig utveckling och kontinuerlig förbättring. Från både oss själva och andra kommer öka 15

16 roslagsvatten årsredovisning 2007 de krav på kunskap och spetskompetens. En fråga som dyker upp är hur kommunens kunskaper i VA-frågor på bästa sätt kan förenas med Roslagsvattens? Det är oerhört viktigt att kommunen har en stabil stomme av duktiga medarbetare som borgar för kontinuitet och kvalitet inom samhällsbyggnad och projektledning. Samarbetet med Roslagsvatten blir därför så givande. Deras driftsbaserade och unika spetskompetens gör att projekten vi driver tillsammans får den perfekta mixen av framåtriktad vision och jordnära verklighet. Det finns företag som bara drivs av vinstintresse. Roslagsvatten har ett större mål än så. Här står samhällsnyttan i fokus. Och det är viktigt att samhällsnyttiga företag samverkar, säger Ingela. Från kommunens sida är det planenheten som ansvarar för samordningen vid till exempel en exploatering. Men för att det hela ska fungera handlar det självklart också om informella kontakter företagen emellan, säger Ingela och fortsätter: Vatten och avlopp är grunden i all samhällsplanering och här är Roslagsvatten själva navet. Ju tidigare bolaget kommer in i projektet desto större blir precisionen i arbetet med infrastrukturen. I mångt och mycket är det faktiskt Roslagsvatten som kan säkerställa att arbetet sker i samklang med såväl ekonomiska och miljöintressen som med samhällets intressen i stort. vill öka va-samarbetet Roslagsvatten har många strängar på sin lyra. Den djupa kunskapen om vatten och avlopp står alltid i fokus. Men alla kunder köper inte hela erbjudandet. Somliga kommuner väljer till exempel att exklusivt köpa kundtjänsten men inte vatten. Hur rimmar det med kommunens höga ambitionsnivå? Säkert har hon hört frågan tidigare. Jag tycker det är helt okej. Det viktigaste är att utvecklingen kommer helheten till godo. På sikt tycker jag att det vore bra om de andra kommunerna även går med i VA-samarbetet. Om framtiden kan alla sia. Och alla kan säga sig ha rätt, eftersom ingen vet exakt hur den kommer att gestalta sig. Men en sak är säker, förutsättningarna för framtiden skapas nu. För oss i kommunen gör Roslagsvatten bäst nytta genom att ligga i framkant affärsmässigt och teknologiskt. Och sedan omsätta kunskaperna i praktiken, berättar Ingela. Österåker är en av landets mest snabbväxande kommuner. Idag är vi invånare och om 30 år kommer vi att vara Strukturen är gles, det finns väldigt många sommarstugor och ett stort antal öar, vilket är charmigt. Men samtidigt skapar detta specifika behov och särskilda krav på lösningar. östersjön kräver genomtänkt va-strategi I Österåkers kommun sjösatte vi vårt miljöarbete tidigt. Vi vet att kommunala VA-lösningar minskar belastningen på Östersjön dramatiskt jämfört med små privata anläggningar. Och med tanke på Östersjöns kvalitet idag och i morgon är det helt avgörande med en väl genomtänkt VA-strategi. Framsynta politiker tittar över gränserna, ser runt hörnet och har visioner. Vem vet, kanske kommer Roslag s vatten med sin kommunöverskridande ägarbild och nydanande affärsmodell bli både en inspirationskälla och förebild i VA-frågor inte minst internationellt. Det tror Ingela och hon ser en stor uppgift för Roslagsvatten. Förorenat vatten dödar många människor och kanske framför allt små barn. Om Roslagsvatten, tillsammans med sina goda kontakter i leverantörsleden, kunde bidra till att utveckla enkla och billiga reningstekniker skulle det kunna minska dödligheten och öka välståndet i världen. 16

17 17

18 Med ansvar för en halv miljard Intervju med Hasse Abrahamsson, teknikchef Kliv på, säger han och visar med handen på besöksstolen. Han påminner lite om en stor nallebjörn, Hasse Abrahamsson, övergripande teknikansvarig på Roslagsvatten. Lång, trygg och erfaren. Rummet är fullt av ritningar och till vänster innanför dörren hänger det drivor med nummerlappar från olika tävlingar. Maratonlopp, Vätternrundor och många andra. Jag ska ta ner de där, säger Hasse, och ser ut som om han tycker att det är lite pinsamt att de hänger där. Men det är det inte. Inte för den som bara joggar någon gång i månaden. Precis som en väl genomförd tävling handlar Roslagsvattens arbete om planering, på såväl detalj- som helhetsnivå. Rent dricksvatten ska till kunderna. Och använt smutsigt vatten tas via reningsverk till Östersjön. Det måste kräva planering. Är det sådant som du ansvarar för? 18

19 roslagsvatten årsredovisning 2007 Ja, jag har en övergripande roll inom allt vårt projekteringsarbete. Har man jobbat så länge som jag får man ett ganska bra helikopterperspektiv och kan fungera som rådgivare till kollegorna, inte minst inom kundtjänst och drift. Utöver detta driver jag själv också några av våra största projekt. Investeringar för en halv miljard Att bygga infrastruktur kostar pengar. Mycket pengar. Men hur mycket handlar investeringarna om för Roslagsvattens del, i kronor räknat? Utbyggnaden till Rosenkälla kommer att landa på över 100 miljoner kronor, exploateringen av Svinninge går på cirka 150 miljoner och området Östanå-Vira på 50 miljoner kronor. Så visst är det stora affärer och då vill det till att allting klaffar. När det handlar om så stora belopp är naturligtvis kraven från ägarna höga. Men vem är det som bestämmer vad som ska göras? Och i vilken omfattning? Kommunerna är våra ägare och vi utför deras beställningar. Ibland är det Roslagsvatten som fungerar som entreprenör. Det vill säga att vi gör handlingar, ritar och granskar. Sedan handlar vi upp till exempel grävarbete, nedläggning av ledningarna och så vidare. Vid andra fall av exploatering är det andra som ritar och bygger, medan vi granskar handlingar, kontrollräknar, gör en slutkontroll och till sist tar över själva anläggningen. Att arbetet kräver en tät dialog med de ansvariga på kommunen är självklart. Det är många frågor som måste diskuteras, speciellt vid exploatering och förtätning av områden. Själva exploateringen styrs av detaljplanen. Just detaljplanen skapar alltid en livlig diskussion mellan kommunen och de boende, säger Hasse och ler. Många gånger finns det ett visst motstånd mot anslutning till kommunalt vatten och det kan ta tid att vända opinionen. På Resarö tog det till exempel 15 år innan det var dags att skrida till verket. Det brukas sägas att ni har ett samhällsansvar. Vad innebär det? Hur tänker man? Var ligger drivkraften? Hasse ser ut att blicka i fjärran. Begrundar frågan. Det är vår uppgift att tänka stort och långsiktigt. Vatten är grunden för allt liv. Utan rent vatten klara vi oss inte. Vi behöver kunna dricka, tvätta oss och laga mat utan att oroa oss för sjukdomar eller vattenbrist. Dessutom ser vi det som vår uppgift att samordna VA-utbyggnad med andra samhällsviktiga funktioner som el, tele och fjärrvärme. Det är viktigt, inte minst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det man arbetar med ska kännas betydelsefullt. Och vad kan vara mer rätt än att värna om sina medmänniskor och samhället? Bra projektering är med andra ord A och O. Men hur vet man vilka investeringar som blir bra respektive inte? Och vilken tidshorisont ska man arbeta med? Vi på projektering jobbar nära driften. Det gör att vi förstår vad som fungerar och vad som inte gör det. Och av den anledningen blir just driftfrågan alltid ledstjärna när vi själva bygger eller om vi granskar andras planer och arbeten. Investeringar måste ses i ett långt perspektiv. I slutändan är det vi på Roslagsvatten som kommer att ansvara för driften. Därför måste vi alltid se till att det blir kloka lösningar som kommer att fungera såväl idag som i morgon, säger Hasse och fortsätter: Om vi till exempel löser VA-frågorna inom ett exploateringsområde, hur påverkas då angränsande områden? Kommer pumpstationer och ledningar klara det ökade antalet abonnenter? Och en sådan enkel sak som ledningar, de måste alltid kunna bytas. Men vad händer om en exploatör bygger hus, lyktstolpar eller planterar träd ovanpå ledningar? Det kan bli en katastrof. samhällsnyttiga företag i samverkan Vatten och avlopp är alltid grunden i er verksamhet men ni tar även ansvar för andra samhällsfunktioner än vatten? Varför det? Vi samhällsnyttiga företag måste samsas och jobba åt samma håll. Vid exploatering av ett område kontaktar vi varandra. I till exempel Svinninge har vi nära samarbete med el-, tele-, bredbands- och fjärrvärmeleverantörer, bland annat Telia och Eon. De är bra företag att samarbeta med eftersom de har stora organisationer med hög 19

20 roslagsvatten årsredovisning 2007 servicenivå. Det är så mycket av infrastrukturen som ska läggas ned i marken, framför allt under vägar, och det gäller att koordinera dessa aktiviteter så att vi gemensamt kan spara pengar åt samhället. Och skulle vi få en läcka är det skönt för oss att veta att det inte är någon som har dragit teleledningar ovanför våra vattenledningar när det är dags att börja gräva. För närvarande är trenden att samhällsnyttiga företag konkurrensutsätts och även säljs ut. Hur ser du på det? Hasses blick fastnar en kort stund på AIK-flaggan ovanför skrivbordet. Sedan svarar han. Konkurrens är nog bra såvida inte lönsamhetstänkandet tvingar oss till alltför korta tidshorisonter och dåliga säkerhetsmarginaler. När det gäller utförsäljningarna tycker jag att det är lite tokigt och kortsiktigt tänkt. Det är otroligt värdefullt att samhällsnyttiga funktioner och grundläggande kompetens behålls inom kommunen. Eller som i vårt fall, i ett kommunägt bolag. klimatförändringar påverkar kalkylerna Hasse kommer hela tiden tillbaka till behovet av att tänka framåt. Att som företag se bortom hörnet och att förstå konsekvenserna av våra handlingar idag. Inte minst i miljöfrågorna. Vi försöker att tänka i flera dimensioner och alltid se till hela den långsiktiga samhällsnyttan. Kortsiktiga vinster till exempel, som kan vara lockande för privata företag och skapa framtida miljöproblem, är aldrig aktuella för oss. Och idag måste vi även ta med klimatförändringarna i våra kalkyler och försöka dimensionera nät och anlägg ningar därefter. Men alla gamla ledningar ligger där de ligger, säger Hasse tankfullt. Skulle vi med nuvarande omsättning försöka att byta ut alla delar i takt med kraven, skulle vi vara klara om 150 år. Tempot i samhället stegras hela tiden, alla ska lyckas göra mer på kortare tid. Att detta också gäller Roslagsvatten märks när man rör sig i korridorerna. Det händer saker hela tiden och det sjuder av aktivitet. Men hinner man med? Ibland kan det vara tufft. Verksamheten är dynamisk och våra ägarkommuner är väldigt framåt och expansiva så visst kan det vara svårt att hinna med allt man vill. Just nu till exempel skulle vi behöva vara ytterligare några medarbetare så att vi tillsammans med kommunerna kunde ägna ännu mer tid till de stora avgörande infrastrukturfrågorna. När intervjun är slut finns det en inspirerande känsla kvar i rummet. För Hasse, precis som för många andra här på Roslagsvatten, verkar arbetet inte vara ett jobb. Snarare ett kall eller kanske en tävling. Fast utan nummerlapp. 20

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

Förslag till höjning av VA-taxan 2017

Förslag till höjning av VA-taxan 2017 SIDAN: 1 (9) Förslag till höjning av VA-taxan 2017 FÖRSLAG TILL BESLUT att att att Österåkersvatten föreslår till kommunfullmäktige att besluta om höjning av anläggningstaxan med 10 % från och med 1 januari

Läs mer

Roslagsvatten. Priset på vatten. Mikael Medelberg, VD

Roslagsvatten. Priset på vatten. Mikael Medelberg, VD Roslagsvatten Priset på vatten Mikael Medelberg, VD Hotell Roslagsvatten Kommunikation VA-Ekonomi Upphandling Projektering Projekthantering Krishantering och beredskap Labb Kundservice Drift Sju kloka

Läs mer

Gästrike Vatten kulturen och samverkan med kommunerna. Lena Blad, Gästrike Vatten

Gästrike Vatten kulturen och samverkan med kommunerna. Lena Blad, Gästrike Vatten Gästrike Vatten kulturen och samverkan med kommunerna Lena Blad, Gästrike Vatten Chef Teknik & Utveckling Bildades 1 maj 2008 VA samverkan över kommungränserna Erfarenhet och kompetens för fyra kommuner

Läs mer

Sverige ett land av vatten

Sverige ett land av vatten Sverige ett land av vatten 1 En presentation om 2 Svenskt Vatten den främsta organisationen att slå vakt om vattnets kvalitet företräder de kommunala huvudmännen och de bolag och kommunalförbund som bildats

Läs mer

Rent vatten. Ett jobb för livet.

Rent vatten. Ett jobb för livet. Ett jobb för livet. Mitt liv. NSVA är en av nordvästra Skånes viktigaste stöttepelare. Rent vatten är både en nödvändighet och drivkraft i det moderna Sverige och det är vårt ansvar se till att det förblir

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun.

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Del 1. Grundläggande fakta om va- verksamheten. Upprättad februari 2011 Älvsbyns Energi AB Innehåll

Läs mer

Roslagsvatten AB söker Projektledare

Roslagsvatten AB söker Projektledare SIDAN: 1 (6) Roslagsvatten AB är ett kommunägt VA- och avfallsbolag som genom kunskap, problemlösning och nytänkande arbetar för att möjliggöra en hållbar samhällsutveckling. Roslagsvatten äger och driver

Läs mer

Budgetförslag 2011 BILAGA 1

Budgetförslag 2011 BILAGA 1 Budgetförslag 2011 BILAGA 1 l Brukningstaxan höjs 5% l Avfall l Vatteninköpen höjs 9,3% till 2,95 kr l Invest. 19,2 mkr varav 15,4 finansierade l Nya lån 9,0 mkr l Rörlig ränta 3,0% l 5 mkr bundna, 59,4

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Organisationsformer inom VA-branschen 2013-02-12. Exempel 4. Solna Vatten AB. André Meyer

Organisationsformer inom VA-branschen 2013-02-12. Exempel 4. Solna Vatten AB. André Meyer Organisationsformer inom VA-branschen 2013-02-12 Exempel 4 Solna Vatten AB André Meyer Solna stad 70 000 invånare (Sveriges 29:e största kommun) 63 000 arbetsplatser, ca 55 000 personer pendlar in till

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Kommunalt VA-bolag Bildades 2009 Sex ägarkommuner 230 000 invånare 160 medarbetare Därför bildades NSVA Säkrar VA-kompetens i regionen Optimal utveckling av

Läs mer

90 år med det godaste från Mälaren

90 år med det godaste från Mälaren 90 år med det godaste från Mälaren 1 2 Görvälnverket i maj 2016. Historien om hur dåligt vatten ledde till nyskapande samarbete Utan tvekan började vattnet bli saltare och hårdare. Tvålen löddrade sämre

Läs mer

Bolaget ägs till 99 % av Roslagsvatten AB (org nr 556142-2394) och till 1 % av Vallentuna kommun. Bolaget har sitt säte i Vallentuna kommun.

Bolaget ägs till 99 % av Roslagsvatten AB (org nr 556142-2394) och till 1 % av Vallentuna kommun. Bolaget har sitt säte i Vallentuna kommun. VALLENTUNAVATTEN AB ORG NR 556655-9836 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Vallentunavatten AB startade sin verksamhet 2004. Bolagets uppgift är att tillhandahålla vatten-

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-05-14 1 Agenda Varför lägga

Läs mer

Kostar gratis? Mikael Medelberg, VD

Kostar gratis? Mikael Medelberg, VD Kostar gratis? Mikael Medelberg, VD tta(?) kloka kommuner VAhuvudman Uppdrag Ekerö Stockholm Kick Off 2013-08-21 Ekonomi Kundservice Kommunikation Upphandling Va- Rådgivning Projekthantering Krishantering

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Skellefteå Resultat inventering av enskilda avlopp och vattenbrunnar samt inbjudan till informationsmöte

Skellefteå Resultat inventering av enskilda avlopp och vattenbrunnar samt inbjudan till informationsmöte Informationsbrev Vatten- och avfallsavdelningen Skellefteå 2016-07-05 Resultat inventering av enskilda avlopp och vattenbrunnar samt inbjudan till informationsmöte Om det är något begrepp du inte förstår,

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

SVINNINGE PARTNERING

SVINNINGE PARTNERING SVINNINGE PARTNERING Vi bygger vägar, vatten och avlopp Informationsmöte för fastighetsägare Skåvsjöholm 2012-11-12 Kvällens program Allmänt Svinningeprojektet VA-projektering och anslutning Vad sker under

Läs mer

Information för dig som hanterar eller producerar dricksvatten

Information för dig som hanterar eller producerar dricksvatten Information för dig som hanterar eller producerar dricksvatten Miljökontoret Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 83 10 miljo@horby.se www.horby.se Livsmedelverkets föreskrifter

Läs mer

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA VA 2050 År 2009 Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge Energi. Planen utgår från de företagsövergripande målen. Kontaktperson:

Läs mer

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016.

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-08 Kommunstyrelsen Hans Tjulin VA-Ingenjör Telefon 08 555 014 75 hans.tjulin@nykvarn.se samt utökning av verksamhetsområde VA KS/2015:279 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Regler för dricksvatten och vattenverk

Regler för dricksvatten och vattenverk Reviderad november 2009 Regler för dricksvatten och vattenverk Information för den som hanterar eller producerar dricksvatten Miljö och hälsoskyddskontoret Kort om föreskrifterna för dricksvatten Från

Läs mer

Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta

Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta Välkomna Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta 2013 07 04 Agenda Välkomna Presentation Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Borgholm Energi informerar Frågestund Kaffe och bulle / Mingel

Läs mer

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: VATTEN OCH AVLOPP

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på:  VATTEN OCH AVLOPP KS 2015/0385 Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: www.kalmar.se/vaplan VATTEN OCH AVLOPP Tematiskt tillägg till översiktsplanen Antagen

Läs mer

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband Vatten Marie Svensson VA-projektör Anna Holmstén Utredningschef Kjell Ekman Distributionschef Sandviken Energi Vatten AB Välkomna! Bakgrund Kort presentation av projektet Tidplan Verksamhetsområde eller

Läs mer

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013 Information om vatten & avlopp i Åmot 19 december 2013 Tillbakablick bildandet av Gästrike Vatten och Ockelbo Vatten samt uppdrag Utredning av förutsättningar för utbyggnad av kommunalt avloppsnät och

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun orebro.se 1 Varje invånare i vår kommun använder ca 100 liter vatten varje dag. Det är dels dricksvatten,

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Ockelbo Välkommen! Lena Blad, tf VD Magnus Jonsson, ordförande Ockelbo Vatten AB

Ockelbo Välkommen! Lena Blad, tf VD Magnus Jonsson, ordförande Ockelbo Vatten AB Ockelbo 2016-12-08 Välkommen! Lena Blad, tf VD Magnus Jonsson, ordförande Ockelbo Vatten AB Informationsmöte 8 december 2016 Kort presentation av Gästrike Vatten Varför föreslås en höjning av brukningstaxan?

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

Världens viktigaste jobb.

Världens viktigaste jobb. Världens viktigaste jobb. Det här med rent vatten. (Ja, försök att komma på något viktigare själv då.) Det sägs att våra kroppar består till Fint, då kan du ju redan nästan För drygt tio år sedan sa en

Läs mer

VA 2050 År Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge. från de företagsövergripande

VA 2050 År Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge. från de företagsövergripande Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA VA 2050 År 2010 Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge Energi. Planen utgår från de företagsövergripande målen. Kontaktperson:

Läs mer

Kostnadsfri rådgivning för dig med enskilt avlopp

Kostnadsfri rådgivning för dig med enskilt avlopp Kostnadsfri rådgivning för dig med enskilt avlopp r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Upplands-Väsby Österåker Täby Danderyd Vaxholm Roslagsvatten AB är ett VA-bolag

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala.

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala. VA-redovisning 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2010-12-31 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras till abonnenterna och för rening av det förbrukade avloppsvattnet

Läs mer

Mitt vatten & avlopp Steg, checklistor och tips

Mitt vatten & avlopp Steg, checklistor och tips Mitt vatten & avlopp Steg, checklistor och tips Nu är det dags att sätta sig in arbetet runt anslutningen av din fastighet mot den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Sörfjärden. Med det här materialet

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING & KRAVPROFIL

VERKSAMHETSBESKRIVNING & KRAVPROFIL VERKSAMHETSBESKRIVNING & KRAVPROFIL ORGANISATION: Värmdö kommun UPPDRAG: Projektledare VA SOURCE Upplandsgatan 14, Tel: 08 410 441 00 info@source-executive.se 111 23 STOCKHOLM www.source-executive.se VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Agenda Presentation av projektmedlemmar Kort om Roslagsvatten Bakgrund Vad är gjort hittills? Vad händer? Hur påverkas du? Frågestund Projekt

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.5.1 Antagen av kf 90/11 och av bolagsstämman 2011-05-04 Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag fördelade per vattendistrikt Producent Producer Förfrågningar Inquiries

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy

Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy 2016-03-08 1 (5) Stadsmiljö- och tekniska nämnden Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy den 29:e april 2016. Stadsmiljö- och

Läs mer

Tillståndet för kommunala vatten- och avloppstjänster i Sverige. Vattenstämman i Sundsvall 20 maj 2015 Svenskt Vatten

Tillståndet för kommunala vatten- och avloppstjänster i Sverige. Vattenstämman i Sundsvall 20 maj 2015 Svenskt Vatten Tillståndet för kommunala vatten- och avloppstjänster i Sverige Vattenstämman i Sundsvall 20 maj 2015 Svenskt Vatten Vi tittar på Kan vi leverera hälsomässigt säkert vatten idag och i framtiden? Status,

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313)

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313) 60 Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att ärendet behöver ytterligare beredas

Läs mer

Från Mälaren via Norrvatten

Från Mälaren via Norrvatten Från Mälaren via Norrvatten Från Mälaren via Norrvatten Dricksvatten ditt viktigaste livsmedel Bor du i en kommun som ligger strax norr om Stockholm och har kommunalt vatten? Då är du förmodligen en av

Läs mer

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden.

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. Kustnära avlopp Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. I Mönsterås kommun finns ca 1000 enskilda avloppsanläggningar.

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Benchmarking VA-verksamhet 2007

Benchmarking VA-verksamhet 2007 Benchmarking VA-verksamhet 7 Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum 8-- Inledning Riksdagen har antagit en ny lag om allmänna vattentjänster som gäller från januari 7. Lagstiftningen ställer bland annat

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Varför bygger vi ut VA-nätet? Trosa kommun växer med 100-200 invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer

Läs mer

Svenskt vattens organisationsseminarium Stockholm 2013-02-21 Sammanställning av diskussion

Svenskt vattens organisationsseminarium Stockholm 2013-02-21 Sammanställning av diskussion Svenskt vattens organisationsseminarium Stockholm 2013-02-21 Sammanställning av diskussion Svenskt Vatten anordnade ett seminarium i Stockholm på temat organisationsformer inom va-sektorn. Syftet med seminariet

Läs mer

KONSTEN ATT RENA VATTEN ELLEN LINDMAN, 12TEC

KONSTEN ATT RENA VATTEN ELLEN LINDMAN, 12TEC FÖRSÄTTSBLAD KONSTEN ATT RENA VATTEN 17/10-12 ELLEN LINDMAN, 12TEC Innehållsförteckning KONSTEN ATT RENA VATTEN MÅL/SYFTE HUR DET GÅR TILL HISTORIA & FRAMTID VATTENRENING & MILJÖ METOD GENOMFÖRANDE REFERENSER

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden PMS 286 Den här lilla skriften handlar om hur vi alla tillsammans ska vara med och göra SVEAB till det

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning

Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Begreppsförklaringar För fullständiga definitioner hänvisas till tekniska nomenklaturcentralens handbok Plan- och byggtermer 1994

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Varför gör inte kommunen jobbet att kontrollera våra avlopp? Om ni påstår att det är gjort, en källförteckning och när den är gjord,tack.

Varför gör inte kommunen jobbet att kontrollera våra avlopp? Om ni påstår att det är gjort, en källförteckning och när den är gjord,tack. Om avloppet/vattnet inte är en delfinansierings fråga utan en miljöfråga så hur stor är miljöpåverkan från vårt område Noor jämfört med annat område exempelvis den djurhållningen som finns runt sjön valloxen.

Läs mer

Att ansluta till kommunalt VA. Skövde VA, sektor service

Att ansluta till kommunalt VA. Skövde VA, sektor service Att ansluta till kommunalt VA Skövde VA, sektor service Kommunalt vatten och avlopp Funderar du på vad kommunalt vatten och avlopp är? Varför du måste ansluta din fastighet när du bygger ett nytt hus innanför

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:7 Dnr. KS 2014/0255-34 Verksamhetsområde för dricksvatten Vira Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD VAXHOLMS STAD UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad 2014-01-15 Förslag till Detaljplan för Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m.fl. Vaxholms stad, Stockholms län, Dp 403 Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Bolaget ägs till 99,9 % av Roslagsvatten AB (org nr 556142-2394) och till 0,1 % av Knivsta kommun. Bolaget har sitt säte i Knivsta kommun.

Bolaget ägs till 99,9 % av Roslagsvatten AB (org nr 556142-2394) och till 0,1 % av Knivsta kommun. Bolaget har sitt säte i Knivsta kommun. KNIVSTAVATTEN AB ORG NR 556633-6227 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Knivstavatten AB startade sin verksamhet 2003 sedan Knivsta bildat egen kommun efter att ha tillhört

Läs mer

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde Gäller från och med 2015-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Avgifter och allmänna principer för anslutning av fastigheter

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Remissförslag. Borås Stads. Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning

Remissförslag. Borås Stads. Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning Remissförslag Borås Stads Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning 0 Borås Stads Styrdokument»Aktiverande Strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås Program verksamheter och metoder

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

VA-chefsträff 2015-04-28 Bjärsjölagård

VA-chefsträff 2015-04-28 Bjärsjölagård VA-chefsträff 2015-04-28 Bjärsjölagård =? Höör: 15 500 Hörby: 14 900 Hörby Höör Sysselsatt personal 11,3 11,9 Kostnad personal och administration 6 545 000 kr 6 902 000 kr Reningsverk 6 4 Vattenverk 6

Läs mer

Överföringsledning till Käppala från Vaxholm och Österåker

Överföringsledning till Käppala från Vaxholm och Österåker Överföringsledning till Käppala från Vaxholm och Österåker Margretelund Svinninge Blynäs Käppala Tomas Adolphson, Roslagsvatten AB Behovet av ökad avloppsreningskapacitet i Österåker och Vaxholm Margretelund

Läs mer

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Allmänna platser Enskilt huvudmannaskap föreslås för allmänna platser inom planområdet. Skarpö Vägar Samfällighetsförening föreslås som huvudman för väg, lika befintligt.

Läs mer

September 2016 VA i Sörfjärden. Rent vatten idag och i framtiden

September 2016 VA i Sörfjärden. Rent vatten idag och i framtiden September 2016 VA i Sörfjärden MittSverige Vatten AB Bildades 1 juni 2004 Timrå, 2007 Nordanstig VA-samverkan över kommungränserna Erfarenhet och kompetens för tre kommuner Ansvarar för drift och utveckling

Läs mer

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 1 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen ska

Läs mer

VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar

VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT VAD Vår KAN strategi JAG GÖRA FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar VÅR ÄNDAMÅLSPARAGRAF Stiftelsen skall i samverkan med Svenska kyrkans församlingar och andra, i

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer