ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Södertälje ANNONS. Stockholm SÖNDAG. Det händer i Stockholm. Från regionens viktigaste aktörer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Södertälje ANNONS. Stockholm SÖNDAG. Det händer i Stockholm. Från regionens viktigaste aktörer."

Transkript

1 Vågar du bli ingenjör? Sök nu! 7 Stockholm SÖNDAG Det händer i Stockholm. Från regionens viktigaste aktörer. Nr. 1/07 Perspektiv Utbildningens Mecka för tillverknings - industrin Satsningen på Campus Telge i Södertälje är en tydlig signal hur vi tror på framtiden. Allt tyder på att efterfrågan på tekniker och högskoleingenjörer bara kommer att öka. Med Campus Telge vill vi stärka kontakterna med industrin och få en bättre samordning av utbildningarna. Vi tror att den närhet som skapas mellan anpassade utbildningar och produktionsindustrin kommer att underlätta både för dem som ska rekrytera och för de unga som söker jobb. Mälardalen har utan tvekan Sveriges tyngsta industriproduktion. Inom en radie av några få mil finns industrier som AstraZeneca, Scania, Bio Vitrum, Volvo, Alfa Laval och Atlas Copco. Dessa behöver en bra rekryteringsbas. Det finns mycket att tjäna på att tyd ligare profilera Stockholm som en produktionsintensiv region. Under ITboomen såg vi en tendens där man lättvindigt räknade ut de stora tunga industrierna, de som medverkat till att bygga upp Sveriges välfärd. Men här finns spännande produktutveckling och forskning kvar att utföra. Även i framtiden kommer dessa företag att ha stor betydelse för Sverige och Mälar dalen har Sveriges tyngsta indu striproduktion. de kommer att behöva högskoleingenjörer med verklighetsförankring, vilket borde öka söktrycket till utbildningarna. Med andra ord pratar vi inte om något bäst-före-datum för produktionsindustrin i Stockholm eller för högskoleingenjörer tvärtom. Det kommer att vara viktigare än någonsin att vi är duktiga på att bygga nätverk mellan företag, myndigheter och utbildningar. Vi behöver fler mötesplatser, skapa mässor och sammanhang där vi möts. Vi behöver dynamiska campus mitt i verkligheten. Anders Flodström, rektor för KTH. Foton: T. Busch-Christensen Foto: Johan Alp Camilla Anslin är nytillträdd kårordförande på Campus Telge. Hon läser maskinteknik med inriktning innovation och design, och trivs med studietillvaron. KTH satsar i Södertälje Nysatsning på högskoleingenjörer. Kårordförande Camilla Anslin gillar kombinationen mellan KTH:s stora nätverk och det mindre, personligare Campus Telge. Läs mer på sidorna 4 5, 8 11 Meningsfullt uppdrag Staffan Ternby är informationschefen som brinner för sitt uppdrag, alltid beredd att svara på journalisternas frågor. Han är övertygad om att öppenhet vinner i längden. Att AstraZenecas uppdrag är att förbättra livskvaliteten för miljontals människor, gör det inte mindre meningsfullt, säger han. 12 Foto: Olof Näslund 4 Södertäljes Anders Lago om den nya studentstaden. Foto: Lennart Ström Scania öppnar upp för stadens högskoleingenjörer. Foto: Johan Alp Jobbnära utbildning attraherar fler till ny högskola. Distribueras med Svenska Dagbladet

2 Intro Historiska Södertälje Det forntida Telge förknippas för första gången med ett årtal i en krönika (skriven 1070) om aposteln Ansgars besök på Birka. Alltså var Södertälje en stad 300 år före Stockholm. Stadens namn har med tälja att göra, något som är inskuret, i det här fallet en lång vik. En av de största kommunerna Södertälje kommun ökade under 2006 sin befolkning med 659 personer, eller 0,82 procent. Totalt bor personer i Södertälje kommun, vilket ger en 20:e plats i landet. Södertäljes stolta ambassadörer Björn Borg 1996 Peter Haber 1996 Linda Olofsson 1996 Torbjörn Ek 1996 Anders Eldebrink 1997 Magnus Mankan Nilsson 1997 Hasse Tellemar 1997 Annika Åhnberg 1997 Malin Ewerlöf Krepp 1998 Richard Fagerlund 1998 Kennedy Bakircioglu 1999 Björn Lindius 1999 Claes Malmberg 2000 Lars-Erik Forsgårdh 2001 Ninne Olsson 2001 Anne Cheng Ehrnfelt 2002 Jonte Karlsson 2002 Per From 2003 Anders Kumlander 2003 Inger Frimansson 2003 Nina Baresso 2004 Leif Östling 2004 Peter Asplund 2005 Anki Johansson 2006 Vadå kringla? Södertäljes kringelhistoria är lång, mer än 300 år. Och kringlans historia är tätt förknippad med kringelgummorna, de framfusiga försäljare som utrustade med sina kringelkorgar närmast kastade sig över folk på resa genom staden. Foto: Håkan Flank Foto: Jacob Forsell Foto: Södertälje kommun Det nya utbildningsutbudet i Södertälje kommer att locka studenter. Att Södertäljes stadskärna nu genomgår en kraftig förnyelse med attraktivare vattennära profil för nöje, handel och i framtiden för tänkt studentkårshus, stärker stadens kort ytterligare. Ny termin för hela Södertälje KTH:s satsning möts upp av näringsliv och stad * Södertälje expanderar på alla fronter. Stadskärnan förnyas och får en mer vattennära profil. Centrala Södertälje får nya bostäder inom de närmaste åren. Svenska Volkswagen placerade sitt huvudkontor i Södertälje samtidigt som Scania koncentrerar sin produktion alltmer, nu senast genom att produktionsenheterna i Falun och Sibbhult flyttas till Södertälje. Mitt i stadens expansiva skede kom i oktober förra året KTH:s beslut om att samla sina treåriga högskoleingenjörsutbildningar i Södertälje. Det är ett av de viktigaste besluten som tagits i nutid för Södertäljes del. Det kommer påverka staden minst lika mycket som Astras försäljningsexplosion på 1980-talet. Att KTH satsar i Södertälje är ett tecken på att de verkligen tror på staden, menar Ulla-Marie Hellenberg, kommundirektör i Södertälje. Tio procent studenter i staden Efter devisen en riktig stad har en egen högskola satsar nu Södertälje kommun och näringslivet stort på att bygga studentstaden Södertälje runt nya Södertälje Tekniska Universitet. Vi menar att i en riktig studentstad är tio procent av befolkningen studenter. Som stad siktar vi på att gå från dagens invånare till Men det är det långa perspektivet, vi går framåt successivt. KTH:s egen målsätt ning är att ha studenter i Söder tälje 2008, säger Kjell Hasslert, koncern direktör för det kommunala bolaget Telge AB. Vid sidan om högskoleingenjörsutbildningen förläggs även de tvååriga yrkesinriktade utbildningarna till Södertälje. Dessutom har industrin i regionen flaggat för att behovet av uppdragsutbildningar är stort; dessa kommer då att kunna ges på Södertälje Tekniska Universitet. Arbetsnära utbildningar Den främsta förklaringen till varför KTH valde att satsa på Södertälje ligger i potentialen i ett mycket nära samarbete med industrin i Södertälje, på Södertörn och i Sörmland. Under de senaste åren har söktrycket minskat med cirka tio procent, vilket Södertälje nu ska vända till en uppgång. Ekvationen med allt större behov av arbetskraft inom tillverkningsindustrin rimmar dåligt. Lösningen är arbetsnära utbildningar. Låt dem som ska välja utbildning se att det finns jobb när de är klara Ulla-Marie Hellenberg, kommundirektör i Södertälje, och Kjell Hasslert, koncerndirektör, Södertälje kommun, tror på studenter i Södertälje. Foto: Björn Fröberg med studierna. Närheten till industrin i Sö dertälje var den helt avgörande faktorn till varför högskoleingenjörerna kommer hit. Vi tror att vi redan i år kommer se en tio-procentig uppgång i antal ansökningar till teknikutbildningarna, förutser Kjell Hasslert. Responsen från näringslivet i regionen, med Scania och AstraZeneca i spetsen, var snabb och mycket positiv. Industrins uppbackning bakom stadens erbjudande till KTH är en av hörnstenarna i byggandet av den nya studentstaden. Som studentstad kommer Södertälje att ännu mer fungera som den viktiga porten mellan den stora marknaden i Stockholm och industrin i Södertälje och Sörmland. Fler utbildningsanordnare Studenter vill vara med andra studenter och Ulla-Marie Hellenberg betonar att man kommer att arbeta för att locka fler utbildningsanordnare bredvid KTH till Södertälje. De behöver inte ha teknisk koppling, utan kan likaväl vara exempelvis managementutbildningar. I detta sammanhang är Jönköping ett bra exempel på en ort som gått från nästan ingenting till att bygga upp en levande studentstad. Vi tror på studenter i Södertälje på sikt. Det kommer att prägla staden mycket. Studentliv har en förmåga att prägla städer positivt, säger Ulla-Marie Hellenberg. TEXT: DAN-MARCUS PETHRUS En annonsbilaga från Södertälje kommun Intelligent kommunikation sedan Ann-Charlotte Gjöthlén svarar på frågor om innehållet, (vx), InPress, grundat av Conny Unéus, är ett tidningsföretag som producerar bilagor i riks press. Projektledare: John Lidman Texter: Dan-Marcus Pethrus Grafisk form: Joakim Forsberg/Karin Söderström Repro: InPress Tryck: V Tab För information om InPress-bilagor, kontakta John Lidman, Södertälje

3 Föraren i centrum för all utveckling Under 2006 satte Scania nya rekord i tillväxt, resultat och kassaflöde. Vår strategi fungerar. Koncentration på fordon för tunga transporter. Modulariserat produktsystem. Fokus på tillväxtmarknader med potential för uthållig lönsamhet. Hög kompetens hos våra medarbetare. Hög grad av kundanpassning för krävande kunder. Utveckling av produkter och tjänster som stöder förarna i deras viktiga arbete. Världsledande motorteknik. Nu fortsätter vi stärka vår position som ledande inom fordonsutveckling. I täten i för att möta kommande miljökrav med robust teknik. Investerar årligen mer än två och en halv miljard kronor i forskning och utveckling. Koncentrerade forsknings- och utvecklingsresurserna till Södertälje. All produktveckling i nära samarbete med produktion så att produkter och produktionsteknik utvecklas parallellt tekniker arbetar med att utveckla framtidens fordon utifrån kundernas behov. Södertälje 3

4 Fostrar vinnare Södertälje har en stark vinnartradition och har fostrat stora idrottsprofiler som tennisspelarna Björn Borg och Joachim Pim-Pim Johansson, ishockeyspelaren Anders Eldebrink och fotbollsspelaren Kennedy Bakircioglu. KTH har sitt ursprung i den undervisning som år 1826 började bedrivas vid Teknologiska institutet i Stockholm, dåtidens centrum för yrkesinriktade teknikstudier. Foto: KTH grundskolor finns det i Södertälje, varav 9 friskolor. Det finns också 16 gymna- 26sieskolor i staden. Studentstaden När KTH förra året signalerade att man ville samla sina högskoleingenjörsutbildningar till ett campus var Södertälje, både stad och näringsliv, snabba att ta vara på möjligheterna som öppnade sig. Foton: Johan Alp Camilla Anslin är kårordförande i Södertälje och läser maskinteknik med inriktning innovation och design på Campus Telge. Så blir Södertälje stu * Som utbildningsort levde Södertälje på mar ginalen med sina 800 studenter. Söder törns högskolas flytt för tre år sedan från Södertäljes campusområde, Campus Telge, till Flemingsberg var ett hårt slag. Övergången till högre studier var låg i södra Storstockholm. Arbetslösheten var hög och segregationsproblemen ökande. Södertälje be hövde alternativ till skolsalarna i centrala Stockholm. Jag ville vara en del av KTH:s nätverk, men gå på en mindre skola. Högskoleingenjörerna samlas KTH:s beslut i oktober förra året innebär att från och med höstterminen i år kommer merparten av KTH:s högskoleingenjörer att utbildas i Södertälje. Det omfattar treåriga utbildningar inom elek tronik, robotik och mekatronik, maskinteknik med design och innovation, industriell ekonomi och produktion samt me dicinsk teknik tillsammans med Karolinska Institutet. Till det kommer magisterprogram inom logistik, project management. På sikt, med start 2008, kommer många nya ut bild ningar och program i Södertälje, dessa har tagits fram i samarbete mellan KTH och näringslivet. Södertälje är Stockholmsregio nens största och mest betydelsefulla indus tri ort. Här finns den livsviktiga kopp lingen till industrin, både under utbildningen och efter, då man söker jobb. Söder tälje är även sin egen stad; jag tror det är viktigt när man ska bygga upp en levande studentmiljö, att det finns ett starkt utbud inom kultur och idrott, säger Anders Lago (s), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje. Industrinära utbildning viktigt Inge Jovik, dekan för KTH Skolan för Teknik och Hälsa och ansvarig för KTH:s campus i Södertälje, instämmer i vikten av industrinära utbildningar: Den nya etableringen nära företagen kommer att utveckla KTH:s verksamhet genom större jobbmöjligheter, praktikplatser, gästföreläsare och andra utbyten mellan skolan och industrin. Triple-helix är svårt i praktiken. Högskolan får inga pengar för att bygga upp samhällskontakten på samma sätt som grundutbildning och forskning. Men i Södertälje finns många goda förutsättningar. Och att Sverige kommer behöva fler högskoleingenjörer på sikt, det är både statistik och verkligheten på industrigolvet eniga om. Scania anställer redan i dag mellan en tredjedel och hälften av de studenter som examineras från högskoleingenjörsutbildningen på Campus Telge. Detta är ovanligt i Sverige och visar att studenterna är attraktiva på arbetsmarknaden. Foto: Olof Näslund Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Gjöthlén, näringslivschef på Södertälje kommun, och Inge Jovik, dekan för KTH Skolan för Teknik och Hälsa. Det ger inte bara KTH ett kvitto på att utbildningen är bra, utan visar också på att utbildningen har rätt placering, menar Ann-Charlotte Gjöthlén som är näringslivschef på Södertälje kommun. Forskningen behålls på KTH på Valhalla vägen, men planer finns på att bygga upp industrinära forskning och skapa fler doktorand tjänster i Södertälje. Industri design är ett sådant utvecklingsområde som kan göra Södertälje till en språngbräda mot forskningsvärlden. Vi vill även locka fler studenter med nya tvååriga yrkesutbildningar. Till hösten 2008 startar dessa KY-liknande utbildningar inom maskinproduktion och logistik i Södertälje. Vi tror det attraherar ungdomar som är teknikintresserade, men som inte vill ha samma dos av matte och fysik som ingenjörsutbildningarna innehåller, fortsätter Inge Jovik. Foto: Mikael Jeppe Foto: Johan Alp Från KTH:s sida hoppas man i första skedet på studenter i Södertälje. I Södertälje är planerna på byggandet av den nya studentstaden i full gång. Södertälje kommun kommer under de kommande tre, fyra åren att satsa omkring tio miljoner kronor på den befintliga studiemiljön i Campus Telge med kapacitet för studenter. Kommunen har också ett förslag på ett nytt kvadratmeter stort campus norr om centrum, granne med AstraZeneca och science centrat Tom Tits Experiment, berättar Ann-Charlotte Gjöthlén. Södertälje toppar i länet I tidningen Studentlivs senaste rankning över hur studentvänliga landets kommuner är på områden som studentbostäder och rabatter, placerar sig Södertälje 4 Södertälje

5 AstraZeneca största arbetsgivaren De fyra största arbetsgivarna i Södertälje: AstraZeneca (7 800), Scania (7 660), Södertälje kommun (5 640) och Södertälje sjukhus (1 250). Foton: Södertälje kommun Stapla bilar Södertälje Hamns verksamhet växer. Det kan bli aktuellt att förlänga en av kajerna och att börja stapla på höjden en del av de nya bilar som hanteras varje år. fakta... SÖDERTÄLJEPAKETET SOM TOG KTH TILL SÖDERTÄLJE REKRYTERING Kommunen, Telge, AstraZeneca och Scania ska hålla informationsmöten kring jobbmöjligheter för avgångs studenter minst två gånger per år. MENTORER OCH STIPENDIER Kommunen, Telge, AstraZeneca och Scania ställer upp med uppemot 200 mentorer för att coacha studenter under deras studenttid. Parterna ställer även upp med ett stort antal stipen dier. INTERNATIONELL VIDAREUTBILDNING Scania och AstraZeneca är i olika former beredda att medverka till att studerande vid KTH får möjlighet till studier och arbete utomlands, på de orter och länder där företagen är representerade. EXAMENSJOBB OCH SOMMARJOBB Kommunen, Telge, AstraZeneca och Scania garanterar årligen upp till 120 studenter per år examensjobb och sommar jobb för ytterligare 120 studenter per år. TEKNIKPARK OCH RISKKAPITALBOLAG Kommunen och Telge kommer att starta och finansiera en helt ny teknikpark, Entreprenaut, för att ta tillvara spin-offidéer från Södertälje Tekniska Universitet. Telge och näringslivet kommer att tillsammans skapa ett riskkapitalbolag som ska exploatera innovationer från teknikparken. BOSTADSGARANTI OCH STUDENTPAKET Södertälje kan som enda kommun i Stockholms län garantera studenterna bostad. Kommunens inventering visar att cirka nya studentlägenheter kan byggas i centrala Söder tälje. Dessutom kommer ett studentpaket med bland annat rabatterad bredbandsaccess, elitidrottssevenemang och kulturevenemang i staden att presenteras. UTBILDNINGSANORDNARE Södertälje kommun ska aktivt arbeta för att locka flera utbildningsanordnare och studenter. Filizhan Ünlütürkler (tv), Birger Ek och Camilla Anslin i Campus Telges bibliotek i centrala Södertälje. UPPDRAGSUTBILDNING Ett stort antal uppdragsutbildningar förläggs till KTH i Södertälje. dentstad i topp i Stockholms län. Camilla Anslin, Filizhan Ünlütürkler och Birger Ek är tre studenter som valde Södertälje. Jag bor i Tumba, så det var nära till hands. Jag ville vara en del av KTH och nätverken där, men ville gå på en mindre skola. Det blir mer personligt då, säger Camilla Anslin som läser maskinteknik med inriktning innovation och design. Nyligen tillträdde hon som kårordförande i Södertälje, en post som Birger Ek tidigare hade. Birger läser samma program, men med inriktning mot industriell ekonomi och produktion. Jag kollade upp väldigt noga vad jag ville läsa. Utbildningen skulle kretsa kring mina intressen inom kvalitetssäkring av logistik och produktion. Då fick jag upp ögonen för Campus Södertälje, berättar Birger Ek som varvar boende i Nacka och Södertälje. För Filizhan Ünlütürkler var det självklart att läsa Teknik och hälsa, även om det innebär att hon får pendla från Kista varje dag: Jag vill utveckla nya elektroniska hjälpmedel för handikappomsorgen, så utbildningen kändes helrätt. 40-talisterna går i pension snart och det kommer behövas många ingenjörer. Hur ser de på de kommande åren då Södertälje ska bredda sig från industristad till att även bli en studentstad? Jag skulle vilja se ett nytt konserthus, så vi får hit mer evenemang. Det skulle få fler studenter att stanna kvar efter studierna, menar Birger Ek. På Filizhans önskelista står ett student gym och fler studentbostäder, och Camilla efterlyser fler mataffärer med öppettider som passar långa pluggdagar i skolan. Men de är eniga om att det är utbildningarna i sig och inte studieorten som lockar studenter. Större utbildningsutbud kommer dra fler studenter till Södertälje. TEXT: DAN-MARCUS PETHRUS Nytt högskolecampus planeras Planerna på nya Södertälje Tekniska Universitet inbegriper även en vision om ett kvadratmeter stort campus bredvid AstraZeneca och Tom Tits i norra delen av Södertälje centrum. JAG HAR NÅGOT ATT BERÄTTA......Poolia Södertälje hjälper dig att rekrytera eller hyra kompetenta medarbetare inom våra fokusområden ekonomi, administration och IT. Vår framgång bygger på att vi ständigt strävar efter högsta kvalitet och att vi har specialiserat oss på det vi kan bäst. Vi arbetar effektivt och engagerat, med det stora företagets resurser och det lilla företagets närhet till både kunder och kandidater. Vill du veta mer? Ring eller skicka ett mail till Rekrytering och uthyrning av kvalificerad personal. Poolia är ett auktoriserat bemanningsföretag. Södertälje 5

6 Tro t om du vill, du får en fika * i april! Klipp till en luftsnurra enligt instruktionen med hjälp av papper, sax och gem. Använd gärna ett lite kraftigare papper och färglägg som ni vill. Släpp snurran från något högt. Klipp Vik Klipp Vik Vik Klipp *Ta med luftsnurran till Tom Tits Experiment så bjuder vi på fika (1 st kaffe, te eller saft och kaka) från 1/4 till 30/ Program varje dag Öppet vardagar 10-16, Lör-sön Påsklov 6-15 april. Vard Lör-sön & helgd Entré: Vuxna 115:- barn 85:- Storgatan 33 Mitt i Södertälje Tel Experiment för hela familjen utställning i 4 plan 6 Södertälje

7 Ung och internationell stad Södertälje har invånare. Det bor i stort sett lika många kvinnor som män i staden och var fjärde invånare är född utomlands. Foto: KTH KTH:s ingenjörer KTH hade förra året examinerade arkitekter och civilingenjörer, varav 30 procent kvinnor, och 345 examinerade högskoleingenjörer, varav 25 procent kvinnor. Plugga i höst Sök till höstens utbildningar i Södertälje Sista dag för anmälan till höstterminen 2007 är 15 april. I Södertälje samlas från och med hösten KTH:s högskoleingenjörsutbildningar. * Kungliga Tekniska högskolan grundades 1827 och är Sveriges största tekniska högskola. KTH är sedan januari 2005 uppdelat i nio skolor som är placerade i olika delar av Stockholm. Campus Telge är Södertäljes högskolecampus och erbjuder en spännande blandning av nya ITlösningar och K-märkt miljö. Foton: KTH fakta... På Campus Telge finns följande högskoleingenjörsutbildningar: Maskinteknik med inriktning innovation och design Maskinteknik med inriktning industriell ekonomi och produktion Elektroteknik med inriktning elektronik, robotik och mekatronik Teknik och hälsa Teknik och ekonomi Medicinsk teknik Tekniskt basår/teknisk bastermin INFO-CENTER Utbildningsinformation och allmän information om KTH. Tel , mån tors och 13 15, fre och E-post: CENTRALA STUDIEVÄGLEDNINGEN , mån fre E-post: ÅRETS BYGGNAD! Att bo modernt mitt i en hundra år gammal park med bokträd och fruktträd, dessutom vid Mälarens strand, kan blir verklighet när JM:s nya bostadsrätter i Karlberga Park står klara till sommaren. I takt med att Södertälje förändras och expanderar behövs nyproducerade bostäder. Kraven på funktion och arkitektur ökar, även närhet till natur och vatten efterfrågas allt oftare. Bostadsköparen vill ha livskvalitet. JM:s nya bostadshus i Karlberga Park, sammanlagt 50 lägenheter, lever på alla sätt upp till dessa krav. Husen är belägna i en underbar park precis intill Mälaren. I parken möts gammalt och nytt. De nya husen anpassas till platsens hundraåriga tradition, men pekar samtidigt framåt genom sin spännande arkitektur med till exempel takkupor och inredda vindar, säger Magdalena Odemark, projektledare på JM. Med sin nytänkande arkitektur och naturliga funktionalitet skulle projektet kunna bli årets byggnad i Södertälje, precis som JM:s första bostadshus i Karlberga Park blev Intressant historia Karlberga har en intressant historia. De äldre byggnaderna har i perioder fungerat som sjukhus, internatskola för flickor och konvalescenthem. I början av talet odlades köksväxter och fruktträd i parken, något som fortfarande märks. På promenadavstånd finns friluftsvänlig skog, flera badplatser, tennisbanor, bowlingbanor samt Söder täljes två 18-håls golfbanor, som båda är av högsta klass och vackert belägna vid kanalen. Kalberga Park ligger på gångavstånd till Södertälje centrum. FAKTA: Det byggs totalt 50 lägenheter. Samtliga lägenheter har balkong eller uteplats med utsikt mot parken. Lägenheternas storlek varierar från två till fem rum och kök, med ytor på mellan 59 och 127 kvadratmeter. Bostäderna är välutrustade, ljusa och luftiga med högt i tak (2,5 4 meter) och präglas av smakfulla materialval. JM:s första bostadsprojekt i Karlberga Park blev utnämnt till Årets byggnad 2002, ett pris som utdelas av Södertälje kommun och Södertälje byggmästarförening. Juryns motivering var: För en djärv och modern bebyggelse med stark egen karaktär, som på ett utmärkt sätt tar vara på Södertäljes karaktäristiska landskapsvärden. Den öppna punkthusbebyggelsen är väl inplacerad i terrängen och erbjuder en hög boendekvalitet med utblickar och terrasser vända mot Mälarens vattenspegel. JM byggde de första bostäderna under Därefter har en blandad bebyggelse med radhus och bostäder i den anrika Heijkenskjöldska gården tillkommit. Tel: Södertälje 7

8 Nätverk E20 Outokumpu stainless Torshälla Eskilstuna Industri och akademi möts ASSA Volvo Construction Segerström och Svensson Lantmännen AXA Saab Bofors Fuji Södertäljes starka ställning inom tillverkningsindustrin var huvudorsaken till KTH:s nysatsning på tekniska utbildningar och på sikt ett nytt Södertälje Tekniska Universitet. Arbetsnära utbildningar ska lösa den negativa ekvationen, där allt färre söker tekniska högskole utbildningar och behovet av ingenjörer i industrin samtidigt blir större. * Södertälje har en stark och växande arbetsmarknad. Med över arbetsplatser är kommunen näst efter Stockholm och Solna den största arbetsnoden i Stockholms län. I näringslivet i Mälardalsregionen arbetar cirka personer i tillverkningsindustrin. Tillverkningsindustrin är den bransch som anställer flest ingenjörer. Dessutom skiljer sig regionens tillverkningsindustri från branschen i övriga Sverige. Kvalifikationskraven i industriyrken är högre. Detta gör att ingenjörsyrken totalt sett är överrepresenterade i regionen, framför allt ingenjörs yrken med höga utbildningskrav. Totalt arbetar cirka personer som tekniker/ingenjörer eller som civilingenjörer/arkitekter i Stockholm/Mälarda len. Därmed finns 36 procent av Sveriges ingenjörer i regionens näringsliv. Tack vare den starka tillverkningsindustrin i Mälardalen får teknisk högskoleutbildning i Södertälje en mycket stark koppling till näringslivet. En nyligen genomförd studie visar också att utbildningsområdet teknik är det som företagen i Södertälje kommun efterfrågar mest under de kommande två till tre samt fyra till tio åren. TEXT: DAN-MARCUS PETHRUS Södertälje dominerar tillverkningsindustrin Sörmlands län, Södertälje, Nykvarn, Salem och Botkyrka utgör Södertäljeområdet. Andel sysselsatta i tillverkningsindustrin ,3 0,2 0,1 0 (procent) Södertäljeområdet Övriga Stockholms län* * Stockholms län exklusive kommunerna Södertälje, Nykvarn, Salem och Botkyrka Sverige Ericsson SKF Sörmlands Grafiska Kronfågel Katrineholm Unilever Volvo De La Rue Flen Stort behov av arbetskraft Rapporter från både Statistiska Centralbyrån och Högskoleverket visar att Sverige kommer behöva fler högskoleingenjörer på sikt. Följande företag i regionen uppger att de har eller kommer att ha rekryteringsbehov av olika högskoleingenjörer (civilingenjörer, bergsingenjörer, civilekonomer m fl): ASSA, Eskilstuna. Bosch, Vagnhärad. Outokumpu Stainless, Torshälla. PEAB AB, Södertälje. SSAB, Oxelösund. Skanska, Strängnäs. Ericsson, Katrineholm. Volvo, Hällby. S Be Vi ska veta varför en maskin går, och inte varför den står. Produktions- och fastighetsunderhåll DynaMate sköter Scanias och ett stort antal andra kunders industri- och kontorsfastigheter i Sverige med både fastighets- och produktionsunderhåll. Genom detta har vi fått en bred kompetens och en personal som blivit specialister med behörighet och ackreditering inom de flesta teknikområdena. Tillståndskontroller & maskinrenoveringar Fokus ligger på planerat förebyggande produktionsunderhåll tillsammans med tillståndskontroller och maskinrenoveringar. Vi utför också avhjälpande underhåll, både elektriskt och mekaniskt. Tillsammans med kunden tar vi ansvar för och förbättrar underhållet så att det stödjer produktivitetsutvecklingen inom företaget. Energioptimering Nyckeln till konkurrenskraftig industri ligger i att öka effektiviteten och nyttjandegraden i produktionsprocessen och att på ett strategiskt vis se över och minska energiförbrukningen. Vi erbjuder incitamentsavtal som innebär att vi delar såväl risk som eventuell vinst med kunden. Industriprojekt DynaMate kan leverera helhetslösningar inom fastighets-projekt och industriella projekt, från förstudie till besiktigad och godkänd anläggning. Företaget kan ta totalansvar för hela projekt - projekteringar, tekniska lösningar, upphandlingar, myndighetskontakter, logistiklösningar, kvalitet och miljö till genomförande och besiktning. Kundservice Våra kunder Vi arbetar inom: fastighets-, fordons-, stål-, mekanisk-, pappers-, samt sågverksindustrin. Våra tjänster bidrar i hög grad till att öka lönsamheten inom industrin. Överlag så har svensk industri gjort stora investeringar de senaste åren, men utnyttjar det inte optimalt. DynaMate erbjuder ett brett utbud av tekniska tjänster inom produktionsunderhåll och fastighetsunderhåll. Företaget har specialkompetens inom bland annat el, styr och regler, VVS, energi, mekanik, bygg, projekt och logistik. Dessutom finns kapacitet för att konstruera och tillverka specialverktyg/maskiner och utföra maskinrenoveringar. DynaMate är sedan 2001 ett helägt dotterbolag till Scania. Förutom Scania vänder vi oss till ett stort antal andra kunder i Sverige. DynaMate är ett av de största underhållsföretagen i landet med 1200 anställda och med en omsättning på cirka miljoner kronor. I DynaMate-koncernen ingår dotterbolagen; Svenska Mektek AB, Industriassistans AB samt DynaMate IntraLog AB. 8 Södertälje

9 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Södertälje ANNONS Södertälje det industriella navet Pfizer Skanska Åkers Sweden Strängnäs I Södertäljeområdet lämnar varje år cirka ungdomar regionens gymnasieskolor. Närmare av dem har gått naturvetenskapligt och tekniskt program. Fler utredningar och studier har visat att steget in på en högskoleutbildning är väsentligt kortare om utbildningen finns nära. N STOCKHOLM Scania AstraZeneca General Motors PEAB AB Astra Zeneca SÖ Tumba E20 Södertälje Södertälje ligger som nav i en region med invånare. Befolkningen förväntas fortsätta att öka relativt kraftigt under de kommande åren. Den dagliga inpendlingen till Södertälje från Eskilstuna, Nyköping, Västerås, Norrköping och Linköping har tredubblats på ett par decennier. Tom Tits Campus Telge (KTH) DE RT ÄL JE Alfa Laval DeLaval E2 Järna 0 E4 Lantmännen AXA Sörmland r nd n d Mot S toc kholm Scania E4 Bosch Camfil ettna Trosa Hamn Industriellt nätverk Skavsta I Södertälje finns ett brett register av olika kompetenser, bland annat konsulter, informationsteknik, finansiering, byggteknik, styr- och reglerteknik, energi, verkstäder, medicinsk utrustning och bioteknik m fl. Nyköping ABB Saab Oxelösund SSAB Studsvik Thorsman & CO Södertälje Hamn 1 miljon ton gods hanteras årligen bilar rullar av fartyg varje år. 576 fartyg anlöper årligen. Består av Sydhamnen, Uthamnen, Oljehamnen och Igelstahamnen. Södertälje Tekniska Universitet Medicinteknik, teknikcollege, Tom Tits experiment, primärvårdsforskning och motortekniska program är några exempel på nätverket kring ett framtida Södertälje Tekniska Universitet. 10 km Nordea Bank AB (publ) GRAFIK: SVENSKA GRAFIKBYRÅN Vi erbjuder vackra, genomtänkta och funktionella hem till ett attraktivt pris. Ett attraktivt läge och en stad som sjuder av liv. Vi har byggt i Södertälje tidigare och nu finns fler projekt på gång. Läs mer om oss och våra projekt på Veidekke.se Studentpaketet. Lönsamt för dig som studerar. Du når oss när och var du vill via Internet eller telefon, använder bankkortet för att betala och kollar saldot via SMS. Du kan också ansöka om vårt förmånliga studentlån. Du som studerar vid universitet/högskola och får studiemedel från CSN kan ansluta dig till Studentpaketet*. Ring oss på , kom in på närmaste Nordeakontor eller gå in på så får du veta mer. * Priset för SMS är 2 kr/meddelande. Internet & Telefon, Bankkort och Personkonto helt kostnadsfritt! Ordinarie pris 528 kr/år. Gör det möjligt Storgatan 2 Södertälje nordea.se Södertälje 9

10 Foto: Södertälje kommun Krog- och kafétätast Södertälje är en riktig stad med både stadskärna och torghandel, och är en av landets mest krogoch kafétäta städer. S:ta Ragnhild Södertälje har använt bilden av helgonet S:ta Ragnhild som var kung Inge den yngres drottning och som sägs ha blivit begravd i Södertälje sedan Stadens vapen fastställdes Korset och pilgrimsstaven är S:ta Ragnhilds helgonattribut, medan hon bär krona i sin egenskap av drottning. Industribesök Examensarbete i pillerfabriken gav Jobb på AstraZeneca i Södertälje direkt efter att studierna på KTH var avklarade. Karin Lövquist ser till så att AstraZenecas framgångsrika astmamedicin fungerar som den ska. * Karin Lövquist är en K98. Det betyder att hon klev innanför trösklarna på KTH:s civilingenjörsutbildning i kemiteknik I dag är hon med i teamet bakom utvecklingen av AstraZenecas astmamediciner. Jag gillade att räkna, lösa problem och labba på kemilektionerna i grundskolan, så det var inte så svårt att välja utbildning, säger Karin Lövquist. I stort fortsätter annars intresset för att studera naturvetenskapliga utbildningar på högskolan att minska. Knappt en fjärdedel av de gymnasister som tog examen läsåret 2005/2006 planerade att läsa teknik och naturvetenskap. Det visar statistik från SCB. Tidigare visste man mer säkert att en ingenjörsutbildning gav jobb. Det är nog lite hårdare nu. Kanske det spelar in. Men att läsa kemiteknik ger så många valmöjligheter. Man kan jobba inom energi, miljö, materialteknik eller läkemedelsbranschen och man kan vara allt från tekniker till projektledare. Pröva både forskning och produktion Karins inriktning mot kemiteknik innehöll stora delar processteknik där arbetet går ut på att beräkna hur kemiska processer kan optimeras, något som är viktigt i läkemedelsindustrins storskaliga tillverkning av läkemedel. I slutet av utbildningen gjorde Karin sitt examensarbete på AstraZenecas forskningsavdelning i Södertälje, där hon inriktade sig på nanofiltrering, det vill säga hur man bäst filtrerar ämnen i en lösning. Bara någon månad efter examen fick hon ett vikariat på samma avdelning. Snart övergick vikariatet i en fast anställning som processingenjör på produktionssidan på AstraZeneca. I dag tycker hon det går bra att pendla mellan hemmet i Solna och jobbet i Södertälje. Du har en stor fördel i jobbkarriären om du har erfarenhet från både forskningssidan och produktionen. Det är alltid bra att ha ett stort kontaktnät för att till exempel snabbt kunna diskutera med ett labb kring ett analysresultat, berättar Karin Lövquist. Nytänkande krävs Turbuhaler är den inhalator som används för Astra- Zenecas olika astmamediciner. Under 1980-talet utvecklade AstraZeneca sina inhalatorer som gjorde astmatikers medicinering mycket smidigare. Som processingenjör är det Karins uppgift att vara teknisk support på maskinerna i den fabriksdel som fyller och packar Turbuhaler. Det är mycket som måste klaffa. Vid fyllningen kontrollerar man att varje inhalator fylls med rätt mängd substans. Om maskinerna inte fyller på med exakt rätt mängd, slängs inhalatorn direkt. Inne i inhalatorn finns en dosskiva med ett antal små hål. Det är volymen på hålen som reglerar hur mycket pulver som finns i en dos. När man andas in genom en Turbuhaler följer en dos med upp genom spiralkanalen i munstycket. Substansen slås sön - der och de små partiklarna kan följa med luftströmmen ned till lungorna. Arbetsuppgifterna här gör att vi får fortsätta att lära oss saker hela tiden. Det finns ständigt krav på ökad kapacitet och lägre fabrikspriser, vilket kräver nytänkande och innovativa lösningar, säger Karin Lövquist. TEXT: DAN-MARCUS PETHRUS Att läsa kemiteknik ger så många valmöjligheter. Foton: Johan Alp Karin Lövquist menar att erfarenhet från både forskningssidan och produktionen inom läkemedelsindustrin ger fördelar i jobbkarriären. fakta... AstraZeneca inriktar sin verksamhet på att upptäcka och ta fram receptbelagda läkemedel inom områden där det finns angelägna medicinska behov. Företaget har en världsledande ställning inom flera områden, till exempel cancersjukdomar och mag/tarmsjukdomar. Andningsvägarnas sjukdomar och hjärt/kärlsjukdomar är andra stora forskningsområden. AstraZenecas produkter säljs i ett 100- tal länder. Forskningsenheter finns i ett tiotal länder. Försäljningen under 2006 uppgick till 182 miljarder kronor. Antalet anställda var I Sverige har AstraZeneca cirka anställda, varav i Södertälje. De gröna arbetsstrumporna syns väl. Karin ger teknisk support på linan. Varje maskin och robot måste fungera perfekt. Hög renlighet med fin huvudbonad och rock. 10 Södertälje

11 Bild: Södertälje kommun Ny stadskärna Södertäljes stadskärna håller på att förnyas. Det handlar om upprustning av gallerior och offentliga miljöer, nya butiker och ökad service, fler parkeringsplatser, flera hundra nya bostäder och inte minst ökad vattenkontakt. På så sätt räknar man med att stadskärnan ska bli det självklara valet för bland annat shopping, service, upplevelser och rekreation. JOBB 45 Stockholms procent av landets huvudkontor med fler än 200 anställda finns i län. Foto: Johan Alp Turbuhaler är den inhalator som används för Astra Zenecas olika astmamediciner. Här kontrollerar Karin Lövquist en inhalator noggrant. Södertälje 11

12 Foto: Jonas Holmberg Oktoberteatern är ensam i Sverige om att ställa svensk mångkultur på scen. Dagens Nyheters Ingegerd Waaranperä om Södertäljeteatern, som sedan 1978 är Södertäljes teatergrupp med 55 produktioner, varav 22 har varit mångkulturella. 7,13 sekunder. Så lyder rekordet i äventyrsbadet Sydpoolens 65 meter långa vattenrutschbana. Slå det om du kan. Sydpoolen finns i stadskärnan. Profilen Googlar man på Staffan Ternby är hans namn oskiljaktigt från AstraZeneca. Efter 37 år är han mer eller mindre ett med företaget, i vått och torrt. Han verkar höra till kategorin människor som brinner. Jag har lyckan att ha Sveriges absolut roligaste informationschefsjobb, säger Staffan Ternby utan omsvep. Foton: T. Busch-Christensen Sedan 1970 har Astra- Zenecas informationschef Staffan Ternby bott i Södertälje. Jag njuter fortfarande lika mycket av att en fredag kväll gå ut med hunden i lilla Pershagen och titta på de guppande båtarna i hamnen efter en hektisk dag i London. Vilken idyll och kontrast att ladda batterierna i! säger Staffan Ternby på sitt anmärkningsvärda lugna och trygga sätt. Mannen bakom budskapen * I Han har ett gott rykte bland ekonomijournalisterna. Mobilen är alltid påslagen, till och med när han är på operan. Han är lugn, rak och uppriktig i sina svar även om denna intervju inte är i Uppdrag Granskning-genren. Jag vill gärna skapa ett så öppet förhållande till media att de känner oss och vet hur vi tänker. Då klarar vi också av relationen under tuffare tider, säger Staffan Ternby. Företaget han är budbärare för har som uppdrag att tjäna pengar på att förbättra livet och bota människors plågor tack vare banbrytande läkemedel. Det gör arbetet extra meningsfullt, menar Staffan. Nu har han ju i för sig inte jobbat i någon annan bransch. Efter sin civilekonomexamen vid Umeå universitet 1970, såg han en annons från Astra. Och på den vägen är det. De första åren arbetade han som ekonom och redovisningschef, och från 1988 som informationschef. korthet Ålder: 60. Familj: hustru, hund och två utflugna barn, son och dotter. Ett barnbarn. Intressen: Opera, fritidshuset på en ö, fiske (är en hejare på att filea abborre). Läser: Mycket. Just nu Svinalängorna av Susanna Alakoski. Förebild: Astras fd vd Håkan Mogren. Håkan Mogren, vår dåvarande vd, tyckte att Astra behövde en annan typ av informationsavdelning där min bakgrund som ekonom kom väl till pass eftersom det blivit ökad fokus på aktiemarknaden. Jag fick helt byta bana. Vilket Staffan Ternby inte verkar ångra. Han hade strax innan utnämningen varit projektledare för Astras framgångsrika börsintroduktion i London. Det var otroliga tider. Vi lanserade tre blivande världsprodukter under ett och samma år som baserades på stora medicinska genombrott. Det var en fantastisk resa. Vi ökade 30 procent om året under flera år. Bolagsstämmorna var som väckelsemöten med halleluja-stämning. Andra halvan av 90-talet blev det ju lite mer lågmält kom så fusionen med brittiska Zeneca, som även det blev en spännande resa och inte minst utmanande för en informationschef. Det var ett tufft uppdrag att säkra aktieägarnas stöd och samtidigt hantera kulturomställningen till att bli ett globalt företag. Vi var tvungna att som försynta svenskar lära oss att använda armbågarna mer. Enligt Staffan Ternby förlorar ofta duktiga och kompetenta svenskar på att de inte har lärt sig att konkurrera och ta för sig, när globala positioner i företaget ska tillsättas, fastän vi egentligen har en gedigen talangpool i Sverige. Läkemedelsbranschen som sådan kräver en tuffare inställning än någonsin. De stora jättarna utmanas av kopieföretagen. Den senaste tidens aviserade personalminskningar inom tillverkningen är ett resultat av att jätten måste agera i tid för att möta framtiden. Det kan låta konstigt att vi drar ner på personal på produktionssidan när vi samtidigt gör bra resultat. Men vi måste agera i god tid när vi vet att försäljningen kommer att sjunka i och med att patenten går ut. Vilken roll AstraZeneca kommer att ha i Södertälje i framtiden beror helt på företagets framgångar. Men enheten för alzheimerforskningen i Södertälje är prioriterad med sina 300 forskare. Nu har man kartlagt alzheimer så väl att förutsättningarna för ett nytt effektivt läkemedel är väldigt goda. Staffan går så långt att han menar att om tio till tolv år kommer vi att kunna dra ned på avdelningar för demensvård tack vare nya läkemedel. Han drar paralleller med vad Losec gjorde för magkirurgin; den försvann i princip. AstraZeneca i Södertälje ska vara en spjutspetsenhet både på forskningssidan och på tillverkningssidan. Jag är själv väldigt inspirerad av att jobba så nära den medicinska forskningen. Bara här i Sverige är av forskare disputerade. Vi är som ett stort universitet. TEXT: ULRICA SEGERSTEN 12 Södertälje

13 Foto: Privat Jag tror att KTH:s satsning kan ge en bättre balans mellan utbildning, utveckling, skapandet av mänskliga värden och Södertäljes karak täristiska industri- och arbetarstadsstämning. Anders Kumlander, antroposofernas generalsekreterare företag Det finns cirka företag i Södertälje har 0 4 anställda. 654 företag har 5 19 anställda. Södertälje RÖSTER 1. Vad kommer KTH:s satsning på Södertälje betyda för staden? 2. Vad gillar du mest med Södertälje? 3. Vad vill du helst se i Södertälje under de närmaste åren? Maj-Len Sundin, verksamhetschef Vidarkliniken, tidigare sjukhusdirektör på Karolinska sjukhuset 1. Svar: Det blir helt klart en stimulans för staden, inte minst en kreativ kraft för crossoverforskningen som kan skapa det nya på tvärs. På Vidarkliniken har vi behov av att koppla med den nya medicinska forskningen och jag tror att vi kan vara en inspiratör för sjukvården i hur man möter hela människan till kropp, själ och ande. 2. Svar: Jag gillar det multikulturella klimatet i staden. Framtiden ligger i att människor från olika kulturer möts och lär av varandra. Södertälje är lite som ett FN i miniatyr. Sedan tycker jag att Södertälje är den stora staden med den lilla stadens kvaliteter; man har alltid nära till saker och platser. 3. Svar: Jag skulle vilja se mer satsning på kulturen, till exempel musikskolor och workshops för målning, både för unga och gamla. Skapande är det som djupast gör oss friska och det osynliga som händer mellan skapande människor ger livskvalitet. Foto: Thomas Schneider Foto: Johan Alp Torbjörn Ek, pensionär, tidigare styrelseproffs och företagscoach 1. Svar: Till Södertälje strömmar många klyftiga ungdomar med moderna kunskaper som ska tillämpas bland annat i examensarbeten. En del av dessa blir projekt som kan utvecklas vidare ihop med lokala entreprenörer. Själv är jag mentor och affärsängel för Trionic, en bekväm rollator som lanseras Svar: Det strategiska trafikläget, underbar natur, nära hav och flera insjöar, bland annat Mälaren, expansionen i storföretagen AstraZeneca och Scania, tillgång till Sydpoolen, Tom Tits och Torekäll berget, den fina utvecklingen för frigymnasiet S:ta Ragnhild, antroposofernas utmärkta insatser, duktiga invandrares bidrag inom handel, tjänster, hantverk och arbetsmarknad, SSK:s nuvarande tabellläge. 3. Svar: Fler sjönära bostadsområden modell Pershagen, Tältet och Hansta strand. Fortsatt utveckling av kommunala skolor. Med KTH-satsningen bör vi sträva efter att bli en progressiv skolstad! Skolor måste vara bra för att en stad ska vara bra att leva i. ALLT BYGGER PÅ FÖRTROENDE. HILANDERS FOTO: BRUNO EHRS Välkommen till Swedbank När du behöver banken ska det vara enkelt. Du ska känna att du får personlig och snabb hjälp, oavsett det gäller boende, vardagsekonomi, sparande, pensioner, försäkringar eller företagsaffären. Vi finns för dig som redan idag är kund men även för dig som vill bli kund hos oss! Välkommen till Swedbank i Södertälje Vi har öppet alla vardagar Vi på Peab är stolta över vår Förtroendeentreprenad, metodiken vi utvecklat för effektivt byggande. Den omfattar i korthet tidig planering, gemensamma mål och beslut samt total öppenhet och transparens under arbetets gång. Läs mer om ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag på peab.se. Södertälje 13

14 Visste du att... KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå? Foto: Stig-Göran Nilsson Scania skulle inte existera utan mångfald. Cirka 50 procent av våra anställda i Södertälje har en icke-svensk bakgrund. Den enfald som finns på andra håll vållar bekymmer och leder inte framåt. De hittar inte formeln för utveckling. Leif Östling, vd Scania, om Södertäljes roll för det globala Scania Mångkultur Svenska Volkswagen i Södertälje är landets största bilimportör. Henrik Svensson, 33, trivs med det internationella arbetsklimatet som PR-ansvarig för Skoda. Internationella jobb lockar * Nu bygger Svenska Volkswagen sitt nya huvudkontor i Hovsjö i Södertälje. Henrik Svensson, 33, svarar i telefon på hotellrummet i Prag i Tjeckien. Om en halvtimme är det möte med Skoda om den nya internationella sponsringsplattformen för bilmärket. Som PR-ansvarig för bilmärket Skoda blir det frekventa kontakter med fabriken i Tjeckien. Tidigare satt Henrik Svensson på en liknande position för systermärket Seat. Då var det i stället resor till huvud kontoret i Barcelona som gällde. Huvudkontoren för mär kena behöver hela tiden vara upp daterade om vad som händ er på den svenska marknaden, hur konkurrenter agerar och hur våra egna kampanjer fungerar. Det blir dagliga kontakter mellan oss i Södertälje och fabrikerna, berättar Henrik Svensson. Just nu bygger Svenska Volkswagen sitt nya huvudkontor i Hovsjö i Södertälje. En stor del av jobbet innebär att hålla i kontakten mot biljournalister, arrangera provkörningar i Europa och att arbeta mot de stora bilsalongerna i Genève, Frankfurt och Paris. Bilbranschen lockar Det går att arbeta på Svenska Volkswagen utan att vara bilintresserad, i alla fall till en början. En tid i företaget tenderar att färga av sig. När Henrik Svensson, efter ekonomistudierna i Lund och projektledarjobb på både sponsrings- och reklambyråer, kom till bolaget för tre år sedan, var bilen för honom ett färdmedel som användes för att ta sig mellan A och B. I dag kör han en Seat Leon Turbo FSI Rickard Rydell Edition med 185 hästkrafter. Man blir fascinerad och får ett större intresse när man ser kvaliteten och detaljerna i produkterna. Bilbranschen är lockande. Det händer väldigt mycket hela tiden, lanseringar och smarta marknadsföringsmetoder. Det gäller att ligga i eftersom konkurrensen är stenhård. Titta bara på antalet olika bilannonser i tidningen på lördagarna, menar Henrik Svensson. Det internationella klimatet på Svenska Volkswagen i Södertälje passar honom bra: Kontakterna med våra utländska kollegor ger ett annat perspektiv på arbetet och en större bild av företaget. Man utvecklas av att få möta andra företagskulturer, att till exempel lära sig att i Spanien anses man stressa om man tar kortare lunch än två timmar. Unga vill jobba internationellt Det internationella inslaget i fritid och arbetsliv är viktigt för dagens unga, det visar bland annat den senaste undersökningen från Ungdomsbarome tern. Marcus Thomasfolk, informations chef på Svenska Volkswagen, berättar att många av de nya, yngre medarbetarna som bolaget rekryterar har erfarenheter från andra länder via studier, praktiker eller jobb. Det hjälper till att förstå affärsperspektivet, att vi har samma intresse i hela koncernen, men löser problem och ut maningar på olika sätt beroende på var 14 Södertälje

15 Foto: Bilarna Så många personbilar tar Svenska Volkswagen, landets största bilimportör, varje år in till Sverige. Totalt säljs personbilar i Sverige årligen. kommer in till landet via Södertälje och Halmstad. Mer än vart tredje nytt företag i landet startas i Stockholms län. unga i världen vi arbetar. En typisk karriär hos oss går i sidled till något av de andra märkena och kanske till någon annan typ av tjänst. På sikt tror jag att det kommer bli allt vanligare inom koncernen att svenska medarbetare headhuntas till internationella arbetsuppgifter. TEXT: DAN-MARCUS PETHRUS fakta... Volkswagen AG:s huvudkontor ligger i Volvsburg, Tyskland. Svenska Volkswagens huvudkontor har legat i Södertälje sedan starten Nu byggs det nya huvudkontoret i västra Södertälje, i Hovsjö där Volkswagen Finans och bolagets utbildningscenter sedan tidigare ligger. Foto: T. Busch-Christensen Henrik Svensson. Svenska Volkswagen är generalagent för Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Lamborghini, Porsche, Bentley och Volkswagen Transportbilar. Svenska Volkswagen har 400 anställda i Södertälje (inklusive nya reservdelslagret i Nykvarn). NYTT KRAFTVÄRMEVERK I SÖDERTÄLJE GER STORA MILJÖVINSTER Genom att producera fjärrvärme av den energi som blir över av elproduktion, kan man göra mycket stora miljömässiga vinster. Söderenergi planerar bygga Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk. Jan-Erik Haglund, miljöchef, och Madeleine Engfeldt-Julin, informationschef, vid statyn Lägg på ett kol som tillkom vid invigningen av det då koleldade Igelstaverket, som i dag eldas med biooch returbränslen. Leif Bodinson, vd, ser med tillförsikt fram emot det nya kraftvärmeverket som planeras intill det nuvarande Igelstaverket. Utsläppen av koldioxid vid Söderenergis värmeverk har minskat med 70 procent sedan början av 90-talet. Det är i sig 12 procent av det nationella klimatmålet för minskade växthusgaser och ett resultat av övergången från fossilt bränsle till bio- och returbränslen. Även ny tekniskt avancerad reningsutrustning har inneburit minskade utsläpp. Med ett nytt kraftvärmeverk skulle det gå att producera el och samtidigt minska de kvarvarande utsläppen av koldioxid med ytterligare 40 procent, säger Jan-Erik Haglund, miljöchef vid Söder energi. Väntas stå klart 2010 Kraftvärme innebär produktion av el och värme samtidigt. Bränsle matas in i en panna och eldas i cirka 850 grader. I pannans väggar cirkulerar vatten som värms upp till ånga. Ångan leds in i en turbin som driver en generator, vilken producerar elektricitet. Elen matas sedan ut på elnätet. Den överskottsvärme som inte tagits till vara för produktion av el, cirka två tredjedelar av energ in, och som i många fall spills bort, kan via fjärrvärmenätet i stället användas för uppvärmning av bostäder och lokaler, säger Madeleine Engfeldt-Julin, informationschef vid Söder energi. Kostnaderna för kraftvärmeverket beräknas bli 2,4 miljarder FAKTA: kronor med en återbetalningstid på tio år, beroende på kalkylränta. Tillstånd finns, och om de tre involverade kommunerna säger ja under våren ska kraftvärmeverket stå klart att användas Detta är en stor investering för såväl fjärrvärmeverksamheten som kommunerna, säger Leif Bodinson, vd. Den kommer inte bara generera en miljövinst, utan ska också kunna sänka utvecklingen av framtida produktionskostnader för fjärrvärme. Söderenergi förser via distributörerna Telge Nät och Södertörns Fjärrvärme mer än hushåll, kontor och industrier i södra Storstockholm med fjärrvärme. Under 1990-talet ställde företaget om från att elda kol och olja till bio- och returbränslen. Det har minskat miljöutsläppen med 70 procent. De större anläggningarna är Igelstaverket i Södertälje och Fittjaverket i Botkyrka. Söderenergi ägs av Södertälje, Botkyrka och Huddinge kommuner. Det nya kraftvärmeverket till höger beräknas stå klart Vad är kraftvärme: Kraftvärme innebär produktion av el och värme samtidigt. Den överskottsvärme som inte har tagits till vara för produktion av el, används via fjärrvärmenätet för uppvärmning av bostäder och lokaler. Fjärrvärme för ett hållbart samhälle. Tel: Fotomontage: Scheiwiller Svensson arkitektkontor AB Södertälje 15

16 Företagslots Södertälje kommun arbetar ständigt med att förbättra servicen till företagen. Det har exempelvis blivit mycket enklare för företagare att hitta rätt i den kommunala verksamheten. Det har bland andra kommunens företagslots Michael Johansson sett till. Han kan nås på Foto: InPress 26 studenter procent var kvinnor av KTH:s nya civil/högskoleingenjörer, arkitekter och på teknisk basutbildning ifjol. *Intervjun De avvisade MAN:s bud, men välkomnar KTH med öppna armar till Södertälje. Scania driver redan ett industrigymnasium och har ett nära samarbete med KTH. I dagsläget anställer Scania uppemot hälften av alla högskoleingenjörer som examineras från Campus Telge. Ett samtal om nyckelfaktorerna till Scanias framgångar. Foto: T. Busch-Christensen Ingenjör: Välkommen Tack, men nej tack, svarade Söder täljebaserade Scania när tyska lastbilstillverkaren MAN ville köpa företaget förra året. Scania har en stark rörelse med branschens bästa lönsamhet och utmärkta tillväxtutsikter på egen hand, som man uttryckte det i ett pressmeddelande. Envis produktutveckling Hur kommer det sig att Scania är så starkt? Företaget har redovisat positiva resultat sedan mellankrigstiden. Förra året var vinsten 8,6 miljarder kronor, 27 procent bättre än året innan. Ändå sjönk Scanias aktiekurs något efter beskedet, eftersom marknaden hade förväntat sig mer. Scania har inte ens problem med sjukskrivningar; frånvarosiffrorna matchar snarare banker och försäkringsbolag än övrig industri. Scanialedningen ser flera anledningar till framgångarna. Först det vanliga: duktiga medarbetare och förmågan att placera rätt folk på rätt plats. Men sen nämner Scanias forsknings- Foto: Göran Wink I korthet Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter, samt industri- och marinmotorer. Scania finns i ett hundratal länder och har anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. och utvecklingschef Hasse Johansson något som sticker ut: Scania fokuserar på en produkt som vi envist utvecklar i små steg. Det gör att kunder och medarbetare känner igen sig. Alla på Scania vet hur produkten fungerar, så oavsett om vi jobbar med utveckling eller produktion kan vi snacka skruvar och muttrar med varandra. Dessutom utvecklar vi själva de centrala komponenterna. Då behåller vi kompetensen i huset och blir inte beroende av leverantörer. Av görande är också att vi har produktionen och produktutvecklingen på samma plats. Chefen bestämmer inte Per Hallberg, ansvarig för produktion och inköp på Scania, belyser en annan aspekt. För drygt tio år sedan införde Scania SPS, Scania Production System, en utvecklingsmodell influerad av Toyota. Idén var att företaget skulle utvecklas efter ett antal värderingar och principer som alla medarbetare känner till, och att alla skulle vara involverade i utvecklingsarbetet. Det tog ett par år innan SPS gav effekt, men nu kan man se hur medarbetare brinner för att skapa förbättringar. Vi har lyckats få en stämning på Scania där man delar med sig av tankar och förslag. Chefen bestämmer inte hur saker ska göras, utan leder arbetet så att medarbetarna jobbar med utvecklingen, säger Per Hallberg. Engagemanget lönar sig. I år får Scanias anställda kronor i bonus som ett resultat av framgångsrik effektivisering. Det är en atmosfär som inte skapas genom några dundermedel. Vi pratar mycket om våra problem med varandra, säger Hasse Johansson. Och den där atmosfären är mycket möjligt en av anledningarna till att Scania så bestämt avvisade MANs bud. Vi är övertygade om att större inte alltid är bättre. Blir man för stor är det svårt att skapa engagemang. Är man spridd över världen blir det ännu svårare. Vi har produktion och all utveckling i Södertälje, och en del anläggningar nära kunderna i Europa och KTH:s satsning med att samla högskoleingenjörsutbildningen till Södertälje, blir också en viktig bas för vår rekrytering av kvalificerade tekniker till produktionen, som exempelvis produktionstekniker, säger Per Hallberg (tv), ansvarig för produktion och inköp på Scania. Bakom ratten sitter Scanias forskningsoch utvecklingschef Hasse Johansson. Sydamerika. De proportionerna tror vi är helt riktiga. Vår lönsamhet ger oss möjlighet att utveckla produktportföljen själva, säger Hasse Johansson. Examensjobb och praktik Nu samlar Scania fler delar av sin verksamhet till Södertälje för att fortsätta växa för egen maskin. Men Södertälje har redan rekordlåg arbetslöshet bland industriarbetare, enligt SIF. Rekrytering är inget problem för närvarande, men på sikt kommer det att märkas att allt färre väljer tekniska yrken, säger Hasse Johansson. Scania har ett nära samarbete med KTH, och vi är jätteglada över att KTH samlar sina högskoleingenjörsutbildningar i Södertälje. Samtidigt som vi kan ge studenterna examensarbetsplatser, praktikplatser och sommarjobb, hoppas vi att de ska lära känna oss och söka jobb på Scania i framtiden. Personligen önskar jag att fler invandrare i Södertälje ska läsa till exempelvis högskoleingenjör, så att vi kan öka mångfalden på Scania, säger Per Hallberg. TEXT: MARIE-LOUISE OLSEN 16 Södertälje

17 Gillar du att renovera har vi ingenting för dig. Välkommen till peab.se/bostad 1500 nybyggda bostäder i Stockholm-Mälardalen. Nya bostadsrätter i Gnesta Centralt boende med attraktivt sjöläge Bryggeriholmen har ett attraktivt läge vid stadens sjöfront Frösjön nära tågstation och centrum. Förebild för bostadshusen står den nordiska småstaden, som karaktäriseras av låga hus, närhet och mänskliga proportioner. På Bryggeriholmen kommer det att finnas utrymme för en blandad bebyggelse med olika boendeformer och varierade planlösningar i små och stora lägenheter. Här bygger Peab 28 bostadsrätter, 2-5 rok på kvm. Prisexempel Insats Mån avg 2 rok, 56 kvm kr kr 3 rok, 74 kvm kr kr 4 rok, 92 kvm kr kr 5 rok, 121 kvm kr kr Inflyttning hösten Lägenheterna förmedlas av Svensk Fastighetsförmedling i Gnesta tfn e-post Hemsida peab.se/bostad Södertälje 17

18 Telgebostäder har en stor spridning på boenden med allt från ettor med kokvrå och sjurumslägenheter, till centrala äldre fastigheter och 700 radhus. Telgebostäder är den största hyresvärden i Södertälje. Men bolaget vilar inte på sina lagrar, utan renoverar och utbildar både fastighetsförvaltare och hyresgäster för att trivseln ska fortsätta bli så bra som möjligt. Under våren tillträder Eva Nygren som ny vd och hon betonar att dialog är A och O för att få nöjda kunder. NYTÄNKANDE TELGEBOSTÄDER RUSTAR FÖR FRAMTIDEN Om du ska flytta till, eller redan bor, i en hyreslägenhet i Södertälje är sannolikheten stor att du är en av Telgebostäders hyresgäster. Av stadens innevånare bor nämligen en fjärdedel i någon av bolagets lägenheter. Vi är den största och dominerande värden för hyresrätter, säger tillförordnad vd Veijo Stenbäck, och förklarar att cirka hälften utav de lägenheterna ingår i miljonprogrammet, då en miljon lägenheter byggdes i Sverige mellan 1965 och Nöjda kunder Telgebostäder har en stor spridning på boenden med allt från ettor med kokvrå och sjurumslägenheter, till centrala äldre fastigheter och 800 radhus. 160 personer krävs för att administrera bolaget och alla jobbar efter ledstjärnan prisvärda bostäder för Södertäljes innevånare. Det är ägardirektivet som har funnits med sedan grundandet Förutom prisvärdheten handlar ett boende om trivsel, något som Telgebostäder har tagit till sig. Varje år genomför de en så kallad Nöjd kund -undersökning. Det är ett viktigt instrument för oss att veta vad kunderna tycker, vad vi är bra på och vad vi kan göra bättre. Förra året hade vi 75 procent nöjda kunder, säger Veijo Stenbäck. Han berättar att de just nu arbetar mycket med trygghet och säkerhet. Belysning, lås- och inpasseringssystem samt till exempel gallring bland träd och buskar för bättre sikt vid parkeringar Foto: Magnus Bergström Förra året hade vi 75 procent nöjda kunder, berättar tf vd Veijo Stenbäck. Under våren lämnar han över vd-posten till Eva Nygren, som inleder med en stor upprustning. Hyresgästerna ska känna att de bor hos Telgebostäder, att de hyr en lägenhet, men att det är deras hem. och gångstigar, är sådant som har efterfrågats i kundenkäten. Vi har tagit fasta på det och har som första bostadsföretag i landet infört begreppet trygghetscertifierade hus. Det består av två delar; fysiska åtgärder i själva husen kombinerat med ett engagemang hos våra hyresgäster i samverkan med Telgebostäder, säger Veijo Stenbäck och berättar att bolaget dessutom är miljö- och arbetsmiljöcertifierat. Nya tider År 2007 innebär på många sätt nya tider och nya tag för Telgebostäder. Dels börjar Eva Nygren som vd i april, dels inleds arbetet med en upprustning av husen byggda på 1950-talet, som följs av Foto:????????? upprustning av de hus som byggdes under miljonprogrammet, en investering på 1,5 miljard kronor under de kommande tio åren. Här är det väldigt viktigt att vi har god kunskap om fastigheternas skick och vad som händer i dem. Men det är också viktigt att vi har en dialog med kunden: nu ska vi renovera, om ni fick önska vad skulle ni vilja ha då, vad är bra, vad är dåligt?, säger Eva Nygren och förklarar att hyresgästerna är experter på hur det är att bo i fastigheterna. Ökad trivsel Telgebostäder skiljer sig på många sätt från liknande bolag inom allmännyttan. De har en intern entre prenadavdelning med målare, elektriker, rörmokare och vitvarureparatörer, vilka ju också blir experter på just deras fastigheter. Telgebostäder har även ett unikt sam arbete med Teknikgymnasiet i Sö dertälje, som utbildar fastighetsskötare, för att säkerställa framtidens kompetens inom yrket. För att öka trivseln finns även planer på en bo-skola som nya hyresgäster ska få gå. Där skall de få lära sig vad det innebär att vara hyresgäst hos Telge bostäder, vad de får för hyrespengarna, vad de kan förvänta sig och vad de kan göra själva i lägenheten. De två grundläggande principerna är att husen ska vårdas, underhållas och skötas så att kunderna vill bo hos oss, sen ska kunderna vilja bo hos oss därför att vi behandlar dem som myndiga personer och har en dialog med dem. De ska känna att de bor hos Telgebostäder, att de hyr en lägenhet, men att det är deras hem, betonar Eva Nygren. Tel: Södertälje

19 Ingenjörssatsning KTH har beslutat att samla sina högskole ingenjörsprogram, som i dag är utspritt på flera orter, till Södertälje. De 800 studenter som i dag studerar i Södertälje kan på sikt bli flera tusen i det planerade Södertälje Tekniska Universitet. Foto: T. Busch-Christensen Otroligt positivt för företagsklimatet och våra framtida rekryteringsmöjligheter. Staffan Ternby, informationschef hos AstraZeneca, om KTH:s satsning i Södertälje. Made in Södertälje Södertäljeföretaget Countermine Technologies har utvecklat ett minröjningssystem som skär sönder minorna innan de hinner explodera. Oracle-system hör till världens effektivaste minförstörare. Minornas värsta fiende * Jag tror att mindre industriföretag har mycket att ge till studenterna. FN uppskattar att det i dag finns cirka 110 miljoner nergrävda minor i mer än 80 länder. I huvudsak återfinns de i tidigare krigsområden och i tredje världen. Omkring personer om året mister livet när de trampar på en mina; många fler skadas, enligt Landmine Monitor Report När Lars Nylin arbetade som officer inom armén såg han hur minor skapade lång siktiga problem, även efter krigen, när civilt liv och ekonomisk utveckling häm mades för befolkningen. Problemet är när stora områden med naturtillgångar eller odlingsbar mark är minerade. Då behövs en större effektivitet i röjningsarbetet, säger Lars Nylin som är vd för Countermine Technologies, som både utvecklar minröjningssystem Oracle och bedriver operativ minröjnig över hela världen hästkrafter stark Ända sedan slutet av andra världskriget har man använt mekanik för att slå på minor så att de exploderar under kontrollerade former. I början av talet tog Countermine fram en första prototyp på minröjningssystemet Oracle, som var det första i världen att med oerhörd kraft krossa minans hölje och tändanordning innan minan hinner explodera. Foto: Björn Friberg Det är en fräsande vals med 1500 hästkrafter som skär sönder marken och minorna. Valsen sitter på en hållare som automatiskt fjädrar tillbaka om en mina ändå briserar. Det är stora krafter man har att göra med. Som jämförelse kan man säga att ett JASplan klarar 9 G i en sväng medan en fordonsmina som exploderar ger G i en kort stöt som kan välta ett fordon som väger 40 ton, förklarar Lars Nylin. Oracle-systemet har visat upp en röjningseffektivitet i särklass; jämfört med manuell sanering med till exempel minsökare, är Oracle 200 gånger snabbare. I nästa generation Oraclemaskiner arbetar man vidare med driftsäkerheten. Det är stora hydrauliksystem som ska klara av tuffa arbetspass i ofta varmt klimat. Södertäljes industriella nätverk Countermine Technologies är ett av de många teknikföretag som ingår i Södertäljes stora industriella nätverk. Scanias och AstraZenecas verksamheter har dragit många underleverantörer och konsulter till orten; i dag finns här kompetens inom allt från komplicerad processutrustning eller smide. KTH:s satsning i Södertälje kommer att ge mycket positivt till industrin. Vi har redan haft ett 20-tal civiloch högskoleingenjörer som gjort examens jobb hos oss. Jag tror att mindre indus triföretag har mycket att ge till studenterna. Arbetet blir mer projektorienterat när det är nära mellan konstruktion och produktion, menar Lars Nylin. TEXT: DAN-MARCUS PETHRUS En dag på kontoret för Oracle-systemet. Mindre industriföretag har mycket att ge till studenterna, menar Lars Nylin på Countermine Technologies. Foto: Trionic Prisbelönad och terränggående rollator Prisbelönade och Södertäljeutvecklade rollatorn Trionic Walker fungerar lika bra på skogspromenaden och golfbanan som på trottoaren. Trionic Walker är en rullator för den pigge pensionärens behov. Johan Kuikka och Stefan Kindberg var två KTH-studenter som läste ingenjörsprogrammet Innovation och Design i Södertälje. För tre år sedan startade de ett högskoleprojekt i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet och som i dag har resulterat i den prisbelönta rollatorn Trionic Walker. Vi ville skapa en rollator som yngre kunde ta till sig och som hjälper den rörelsehindrade att lättare ta sig ut i olika miljöer, säger Johan Kuikka på Trionic, aktiebolaget som med riskkapital från styrelseproffset Torbjörn Ek kommer att producera och lansera Trionic Walker i maj. I dag har företaget sina kontor i Starthuset på Campus Telges område i Söder tälje. Vann Aluminium Design Våren 2004 placerade sig Johan Kuikka och Stefan Kindberg på fjärdeplats i riksfinalen av Venture Cup. Dessförinnan hade rollatorn tagit hem Svenskt Aluminiums pris Aluminium Design. Vår rollator är ensam på marknaden med att kunna ta sig över höga trottoarkanter. Och för lägre hinder, till exempel en nedsänkt trottoarkant vid ett övergånsställe, krävs åtta gånger mindre kraft för att forcera hindret tack vare det nyutvecklade klätterhjulet. Hjulet har också en fjädrande funktion för rötter och andra hinder på skogspromenaden. Rollatorns form ger ett sportigt utseende. Samtidigt är den moduluppbyggd; användaren kan välja sina egna korgar, sittplatser, färger och hjul, till exempel hjul med snygga ekrar och dubbar om man ska använda rollatorn för motion vintertid, berättar Johan Kuikka. I Sverige har rollatorförsäljningen under de senaste tio åren fördubblats, från till per år. Trionic Walker ska möta den pigge pensionärens behov. Priset ute i handeln för rollatorn kommer att ligga runt kronor exklusive moms. TEXT: DAN-MARCUS PETHRUS Södertälje 19

20 Ta två tärningar och se på vilket jobb du hamnar. Vill du fuska kan du ringa till Telge direkt på eller gå in på och registrera ditt CV. Telge AB Telgebostäder Telge Fastigheter GÅ Samlar Södertäljes kommunala bolag i 10 dotterbolag och ett moderbolag. I Telgekoncernen arbetar ca 900 personer och årligen omsätter koncernen miljoner kr. Telge är det fjärde största bolaget bland Södertäljes ca 6000 företag. Förvaltar och förädlar ca lägenheter i Södertälje kommun och inhyser ca av dess invånare. Telgebostäder var först i Sverige med att trygghetscertifiera bostäder. Är Södertälje kommuns största fastighetsägare med fokus på uthyrning och förvaltning av fastigheter för kommersiella och kommunala verksamheter. Företaget utvecklar och förädlar sitt fastighetsinnehav genom köp, försäljning och omställning av fastigheter. Södertälje Hamn Telge Energi Bedriver hamn- och stuveriverksamhet med tonvikt på container- och bilhantering, lastning och lossning av fartyg samt omlastning till bil och järnväg. Södertälje Hamn erbjuder dessutom kajplatser, magasin och markupplåtelse. Är ett oberoende elbolag som erbjuder elavtal och näraliggande tjänster till hushåll och företag i Sverige. Företaget har ca elkunder och är ett av Sveriges snabbast växande energibolag. Förutom el säljer Telge Energi också pellets samt förmedlar bolån. Tom Tits Experiment Är ett science center som årligen besöks av personer. Företaget har som mål att sprida intresset för naturvetenskap och teknik. Tom Tits Experiment, som är en mötesplats för alla åldrar, företag och organisationer, driver också en konferens- och eventanläggning samt en restaurang. CHANS Under den kommande femårsperioden kommer Telgekoncernen att behöva marknadsförare, byggprojektledare, tekniskt kunniga säljare, fastighetsreparatörer och fastighetsvärdar, elmontörer, kraftmarknadsanalytiker och portföljförvaltare och mycket mer. Tag chansen och skicka ditt CV till oss! Telge Återvinning Driver återvinningshanteringen i Södertälje, Nykvarn, Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta kommuner samt samlar in och behandlar hushålls- och industriavfall. Telge Återvinning har utvecklat TvetaMetoden som är en miljövänlig metod för sluttäckning av deponier. Telge Kraft Upphandlar el som prissäkras på den nordiska elmarknaden på uppdrag av företagskunder. Telge Kraft erbjuder administration av elportföljer, marknadsanalyser och konsulttjänster som sänker och kontrollerar kundernas kostnader för elinköp. Telge Rent Är ansvarig för städning av skolor, förskolor, kontor, flerfamiljshus samt andra lokaler i Södertälje kommun. Den totala städytan som Telge Rent hanterar uppgår till kvm eller 35 fotbollsplaner. FRIKORT Just nu har vi akut brist på erfarna elmontörer. Ring oss snarast, det går bra även om det är collect call! Telge Nät Äger och ansvarar för drift och underhåll av Södertäljes stadsnät samt nät för distribution av el, fjärrvärme, fjärrkyla, vatten och avlopp. Företaget planerar och projekterar också utbyggnad av nät samt tillhandahåller tjänster inom el, fjärrvärme, fjärrkyla och VA. Telge Hovsjö Förvaltar och förädlar bostäder, lokaler och grönområden samt skapar unika samarbeten med skola, föreningsliv, myndigheter m fl för att utveckla området Hovsjö. Telge Hovsjö tillvaratar Hovsjös goda sidor och verkar för minskad segregation, utanförskap och arbetslöshet. 20 Södertälje l

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

90 stycken genskjutsintervjuer

90 stycken genskjutsintervjuer 90 stycken genskjutsintervjuer Studenter och personal på KTH Valhallavägen och KTH Södertälje. Gymnasieelever från: S:ta Ragnhildgymnasiet Täljegymnasiet i Södertälje samt Östra gymnasiet i Skogås och

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Ingenjörer med innovationer på schemat

Ingenjörer med innovationer på schemat Sten Fåhré-stipendiater Ingenjörer med innovationer på schemat Publicerad: 2012-04-23 10:51 Det krävs tre års högskolestudier för att kunna arbeta som utvecklingsingenjör. Tre år där stor del av studierna

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

Södertälje i världen Världen i Södertälje www.sodertalje.se

Södertälje i världen Världen i Södertälje www.sodertalje.se Södertälje i världen Världen i Södertälje Stockholms storasyster Mötesplatsen Staden som sjuder av liv Knutpunkten Här möts Europavägarna 44 min till Stockholm C Snabbtåg till Göteborg, Malmö, Karlstad

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009 Samarbetsrådet för Campus Telge Programförklaring Campus Telge 2009 Södertälje kommun, /Programförklaring Samarbetsrådet Campus Telge 2009/ 1. Samarbetsrådets programförklaring för Campus Telge 2009 Södertälje

Läs mer

Välkommen att växa med oss!

Välkommen att växa med oss! Välkommen att växa med oss! Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

Nykvarnspartiets VALLISTA 2014

Nykvarnspartiets VALLISTA 2014 Nykvarnspartiets VALLISTA 2014 En presentation av våra kandidater inför valet till Nykvarns kommunfullmäktige En politik för Nykvarn i tiden, för framtiden! Vår utgångspunkt är att kommunalpolitik till

Läs mer

Företagens behov av teknikkompetens. Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag

Företagens behov av teknikkompetens. Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag Företagens behov av teknikkompetens Rekryteringsläge 2000-talet 100.000 De stora barnkullarna från mitten av 40-talet matchas inte av de unga som kommer ut i arbetslivet 52-65 åringar som går i pension

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström Framtida arbetsmarknad Västra Götaland 26/11 2013 Joakim Boström Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Stärka förutsättningar för kompetensförsörjning Öka kunskaperna om

Läs mer

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA.

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. Framtidskontrakt för Södertälje FRAMTIDSPARTIET I SÖDERTÄLJE FRAMTIDSKONTRAKT FÖR SÖDERTÄLJE Ingen ska lämna årskurs tre utan att kunna skriva, räkna och läsa. 20 miljoner om

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

SVERIGE 2016. Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på

SVERIGE 2016. Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på SVERIGE 2016 Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på gymnasiets fordons- och transportprogram. En rapport framtagen av Motorbranschens yrkesnämnder,

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Företagens behov av teknikkompetens. Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag

Företagens behov av teknikkompetens. Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag Företagens behov av teknikkompetens Rekryteringsläge 2000-talet 100.000 De stora barnkullarna från mitten av 40-talet matchas inte av de unga som kommer ut i arbetslivet 52-65 åringar som går i pension

Läs mer

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje.

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. kunskap till salu Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. Behöver du hyra eller rekrytera lärare? En fotbollstrupp utan ledare eller avbytare på bänken är lika otänkbart som en

Läs mer

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Folkpartiet det självklara valet Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

program söndag 23 mars måndag 24 mars

program söndag 23 mars måndag 24 mars program söndag 23 mars måndag 24 mars Välkommen till Öppet hus 2014 Idag kommer du träffa studenter, lärare, studievägledare och ingenjörer som alla finnas här för att du ska få all information och inspiration

Läs mer

Söderenergi - värme och el för ett hållbart samhälle. Karin Medin, VD

Söderenergi - värme och el för ett hållbart samhälle. Karin Medin, VD Söderenergi - värme och el för ett hållbart samhälle Karin Medin, VD Fjärrvärmeaffären i vår familj Botkyrka k:n Huddinge k:n Södertälje k:n 50% 50% 100% Södertörns Energi AB Telge AB 50% inflytande, 58

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

NOTIS Inlämningsuppgift till Mentorskap inom Samverkan

NOTIS Inlämningsuppgift till Mentorskap inom Samverkan NOTIS Inlämningsuppgift till Mentorskap inom Samverkan adept: Nihad Subasic subasic@kth.se KTH, ITM, TMT Campus Södertälje mentor: Joakim Gimholt joakim.gimholt@scania.com Scania Tekniskt Center Södertälje

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. Markanvisningar 2017 FRAMTID SÖDERTÄLJE

Samhällsbyggnadskontoret. Markanvisningar 2017 FRAMTID SÖDERTÄLJE Samhällsbyggnadskontoret Markanvisningar 2017 FRAMTID SÖDERTÄLJE Södertälje växer! VILL DU VARA MED OCH BYGGA OCH UTVECKLA SÖDERTÄLJE? Marknaden skriker efter nya bostäder i hela Stockholmsregionen, detta

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Vision och utvecklingsprogram för hållbar utveckling till 2020

Vision och utvecklingsprogram för hållbar utveckling till 2020 Här finns alltid något att göra, alltid en förening att gå med i, alltid någon idrott att delta i, alltid något kulturellt att gå till. Boshra Rizkallah, Hovsjö, säljare på konditori Vision och utvecklingsprogram

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 1. Hur uppfattar du arbetsmarknaden? Tävling!! 2. Befolkning, arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet. 3.

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa K A L M A R huvudstaden i en framtidsregion Det är i Kalmar det händer just nu. Vi är mitt i den starkaste expansionsfasen på 20 år - befintliga företag expanderar,

Läs mer

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17 Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling VÄSTRA GÖTALAND 1,6 milj invånare. 49 kommuner Lång tradition inom industri och

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Greenhouse Labs. Connecting Science and Industry

Greenhouse Labs. Connecting Science and Industry Greenhouse Labs Connecting Science and Industry Något motsvarande Greenhouse Labs har inte funnits tidigare i Stockholmsområdet, det blir en stor tillgång för nystartade bolag med inriktning på kemi. jessica

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS

SÖDERTÄLJE KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS SÖDERTÄLJE KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2009-2014 November 2015 Södertälje har en hög befolkningstillväxt 8% mot Sverigemedel på 4,4% Flera kommuner runt om Södertälje har också hög befolkningstillväxt 2 Andelen

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Sammanfattning workshops

Sammanfattning workshops Sammanfattning workshops Bakgrund Under april, maj och juni månad 2013 har sex workshops genomförts med olika grupper som representerar Eskilstuna på olika sätt. Följande frågor ställdes till samtliga

Läs mer

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete AttraktivtArbete En kompetensmiljö för attraktivt arbete 2010 #1 Anställda vill göra ett bra arbete Det är viktigt att känna att man gör ett bra arbete och att det man gör är viktigt. Dessa två saker är

Läs mer

Vill du vässa din karriär?

Vill du vässa din karriär? Vill du vässa din karriär? Vad kan er skola göra för att delta? Visa denna presentation i klassrummen Informera eleverna om Tekniksprånget och fördelarna med tidig arbetslivserfarenhet Tekniksprånget kommer

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande.

Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47=

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47= kista SCIENCE CITY Statistik 2012 På väg mot vision 2020 87+13 128 195 24 000 775 10+13= 17 300 000 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 30+47= 50+40+10+ 12+11+5+1,7% INNEHÅLL

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör-

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall Omar Barsom på sitt kontor Vad är en talang, hur definierar du det? En utvecklare med nya idéer och inspiration. En inspiratör! Hur utvecklas

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Röster från er ambassadörer detta vill ni berätta om Växjö

Röster från er ambassadörer detta vill ni berätta om Växjö Röster från er ambassadörer detta vill ni berätta om Växjö En stad där livspusslet går ihop. Närhet till stadsliv, naturliv och kulturliv. /Sebastian Villabos på Remium Aktiv Förvaltning, Klas Qvarnström

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Kista Science City VISION OCH STRATEGI 2010-2020

Kista Science City VISION OCH STRATEGI 2010-2020 Bilaga 3 Kista Science City VISION OCH STRATEGI 2010-2020 Handlingsplaner för visionens utvecklingsområden Dynamiskt näringsliv god tillväxt i en expansiv miljö Aktiviteter kopplade till strategierna för

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020.

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Tillsammans. Ju fler som drar åt samma håll, desto större är chansen att lyckas. Så enkel är den grundläggande idén bakom

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Vill du lära känna cheferna på Microsoft, IBM och Ericsson redan innan du har tagit examen?

Vill du lära känna cheferna på Microsoft, IBM och Ericsson redan innan du har tagit examen? Vill du lära känna cheferna på Microsoft, IBM och Ericsson redan innan du har tagit examen? VÄLKOMMEN TILL KTH I KISTA NORDENS SILICON VALLEY Plugga vägg i vägg med världens ledande IT-företag Kista Science

Läs mer

Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan?

Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan? Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan? 1 Välkommen till Nya Silon i Vadstena, vår del av klosterstaden

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Vill skaffa mer erfarenhet på mitt CV Tar examen om ett år Vill vara där

Läs mer

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen mm4 2016-11-24 Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen 2018-2029 Länsstyrelsen i Stockholms län har i en skrivelse till länets kommuner önskat

Läs mer