Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3"

Transkript

1 Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd

2 Svenska Kommunalarbetareförbundets 27e ordinarie kongress den 7 11 juni 2010

3 Produktion: Bilda Idé Omslag: Hemma Annonsbyrå AB Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås ex

4 Innehåll Sidan 1. Kongressens öppnande 1 2. Upprop av kongressombud och övriga deltagare Rapport över granskning av ombudens fullmakter Beslut om kongressens offentlighet Fastställande av dagordning Fastställande av arbetsordning Val av kongressens funktionärer 35 7:1 Tre ordförande 35 7:2 Tre sekreterare 35 7:3 En referent 35 7:4 Sex rösträknare/röstkontrollanter 36 7:5 Sju ledamöter till beredningsutskottet 36 7:6 Fem ledamöter till dechargeutskottet 36 7:7 Två protokollsjusterare Verksamhetsberättelse och årsredovisning för år Revisionsberättelse för år Beslut om ansvarsfrihet Budgetprognos för åren med förbundsstyrelsens 61, 418 förslag till verksamhets- inriktning och beslut om avgifter fr o m den 1 januari Förbundsstyrelsens utlåtande och förslag till förändringar i 76, 136 förbundets stadgar samt förbundsstyrelsens utlåtande över stadge- och avgiftskommitténs rapport och i samband därmed behandling av utlåtande över motioner 12:1 Förbundets namn 81 12:2 Studerandemedlemskap för gymnasieelever 82 12:3 Studerandemedlemskap för elever vid eftergymnasial utbildning 86 12:4 Medlemskap vid praktikarbete 91 12:5 Studerandemedlems rätt till medlemskap efter avslutade studier 92 12:6 Rätt till medlemskap vid vuxenstudier 95 12:7 Medlemsavgiften 97 III

5 12:8 Sänkt medlemsavgift :9 Sänkt medlemsavgift för vissa medlemmar :10 Förtroendevaldas valfrihet att tillhöra a-kassa :11 Tidpunkt för kongress och förbundsmöte :12 Förbundsmötet :13 Stadgarna 21 mom 2 Kongressens/förbundsmötets sammanträden :14 Stadgarna 22 Branschråd :15 Branschrådens uppdrag ska kvalitetssäkras :16 Stadgarna 24 mom 1 Verksamhetsområde :17 Kommunal i förändring och stadgeändring angående sammanslagning 119 av avdelningar 12:18 Mandatperiod för förtroendevalda :19 Val av ordförande och kassör :20 Regionalt fackligt ombud :21 Förändring av röstsätt vid sektionens årsmöte :22 Sektions- och klubbtillhörighet :23 Stadgarna 28 Hedersmedlemskap :24 Inträde i förbundet Avtals- och förhandlingsfrågor :1 Individuella löner, solidarisk lönepolitik, nytt lönesystem 138 och branschavtal 13:2 Visstidsanställningar :3 Rätt till fria arbetskläder :4 Möjlighet att arbeta utan rast :5 Förstärkning av lagen om anställningsskydd Arbetstidsfrågor :1 Rätt till heltid :2 Arbetstidsförkortning :3 Arbetstid och delade turer :4 Arbete var tredje helg :5 Arbetstidslagen :6 Ambulansförares arbetstid Pensionsfrågor 195 IV

6 15:1 Sänkt pensionsålder :2 Nedtrappning av arbetstid inför pension :3 Sänkning av pensionsåldern Arbetsmiljöfrågor :1 Miljömässig utveckling :2 Hälsoarbete :3 Rätt till en arbetsplats :4 Hälsoundersökning :5 Lagstadgad hälsoundersökning :6 Friskvård i förebyggande syfte :7 Hälsovård :8 Arbetsmiljöansvaret på arbetsplatsen Studie- och informationsfrågor :1 Medlemsutbildning på lika villkor :2 Regler för utbildningsarvode vid fackliga studier :3 Medlemsutbildningar med ersättning Yrkesutbildningsfrågor :1 Yrkesstatusen inom vården :2 En yrkesgrupp i förskolan :3 Höj barnskötarnas yrkesroll :4 Undersköterske- och skötareutbildning :5 Nationell legitimation Försäkringsfrågor :1 Rehabiliteringsförsäkring vid sjukdom :2 Begravningshjälpen återinförs i Medlemsolycksfallsförsäkringen :3 Sjuk- och efterlevandeförsäkring :4 Försäkringsskyddet efter fyllda 65 å :5 Avtalsförsäkring för förtroendevalda :6 Hemförsäkringen :7 Allriskförsäkringen :8 Tandvårdsförsäkring :9 Inkomstförsäkringen 256 V

7 19:10 Preskriptionstid ska inte omfatta medlemsförsäkringarna :11 Försäkring vid olycka :12 Bättre arbetsskadeförsäkring :13 Förbättra arbetsskadeförsäkringen :14 ILOs förteckning över sjukdomar Arbetslöshetsförsäkringsfrågor :1 A-kassan till fackföreningen och en enhetlig a-kassa :2 Avgiften till a-kassan :3 Arbetsgivarintyg till a-kassan :4 75-dagarsregeln för deltidsarbetslösa :5 Krav på att fackliga och politiska uppdrag ska vara a kassegrundande :6 Ersättning till förtroendevalda som blir arbetslösa Förbundsstyrelsens förslag till välfärdspolitiska 172, 287 prioriteringar och i samband därmed behandling av 326, 352 utlåtande över motioner 21:1 80 procent i a-kassa :2 A-kasseersättningen :3 Karensdagen :4 Ersättningsnivån för sjukpenningen :5 Karensdag vid smitta :6 Ersättning vid smitta på arbetet :7 Karensdag vid arbetsskada :8 Sjukanmälan av arbetsgivare till Försäkringskassan :9 Förbättra sjukförsäkringssystemet :10 Vaccin till anställda :11 Tandvårdsförsäkring :12 Gratis sjukvård och hälsoundersökning :13 Försvara välfärden :14 Skattefinansiering 326, :15 Upphandling av kollektivtrafik :16 Svart arbetsmarknad :17 Barngrupperna i förskola och fritids :18 Förändring av barn- och studiebidragen 337 VI

8 21:19 Friår :20 Förlängning av livsmedelsstödet :21 Det rödgröna alternativet Rapporten I alla människors vardag 175, Jämställdhets- och diskrimineringsfrågor :1 Information om hjälpmedel till dyslektiker :2 HBTQ-kompetens inom Kommunal och arbetsplatser :3 Integration Miljöfrågor :1 Kommunals yttre miljöarbete Organisationsfrågor :1 Studieorganisatör :2 Ledighet vid fackligt arbete :3 Fackligt arbete på heltid :4 Bussförarnas sektionstillhörighet :5 Stöd till lokalt politiskt arbete :6 Information till medlemmar via sms :7 Kvalitetssäkring i det fackliga arbetet :8 Fler medlemsförmåner :9 Arvode till förtroendevalda :10 Branschråd för fritidsgårdspersonal :11 Motionera på nätet :12 Plan för att hantera yrkesfrågor på ett mer flexibelt sätt Förbundsadministration och verksamhet :1 Kommunal-Nytt i tryckt form :2 Almanackor till kommunalpensionärer :3 Informationsteknologi för skyddsombud :4 Skrivregler :5 Kommunal känner inga gränser :6 Förbundsordförandes lön :7 Representation med alkohol :8 Arbetet med Kommunal i förändring 393 VII

9 26:9 Information vid inträde i Kommunal :10 Snabb service för medlemmarna :11 Utbildning för nyvalda sektionsföreträdare :12 Manuell medlemsavgift :13 Det ska inte kosta att ha fackligt uppdrag :14 SGI för förtroendevalda :15 Sänk priserna på fackens stugor Övriga frågor :1 Avskaffa monarkin :2 Bankavgifter :3 Arvoden i bolagsstyrelser :4 Försäkring och diskriminering av medelålders kvinnor :5 Kollektivtrafik och miljö :6 Gemensamt studerandemedlemskap inom LO :7 Inskrivning i a-kassan via nätet Jordbruksrapporten Vattna, gödsla, gallra! Utdelning av Kommunals kulturpriser Val av 30:1 Val av förbundsordförande 47, :2 Val av förste vice ordförande 51, :3 Val av andre vice ordförande 53, :4 Val av tredje vice ordförande 54, :5 Val av förbundsstyrelseledamöter 56, :6 Val av tre personliga suppleanter för varje förbundsstyrelseledamot 58, :7 Val av tre revisorer 60, :8 Val av tre revisorssuppleanter 60, :9 Val av auktoriserad revisor för ett år :10 Val av en auktoriserad revisorssuppleant Beslut om arvoden :1 Förbundsstyrelsen :2 Förbundets revisorer Kongressens avslutning 418 VIII

10 Tal Tal av Mona Sahlin, partiordförande SAP 39 Tal av Peter Walldrof, generalsekreterare för ISKA 72 Tal av Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande 161 Gästernas tal 344 Övrigt Uttalande mot kränkningar av fackliga fri- och rättigheter 151 Uttalande mot delade turer 349 Uttalande om privatiseringar och vinster i välfärden 351 Uttalande om den nya kollektivtrafiklagen 416 IX

11

12 MÅNDAGEN DEN 7 JUNI 2010 Eftermiddagens förhandlingar Dagordningens punkt 1 Kongressens öppnande Kommunals 27e ordinarie kongress inleddes klockan 13:00 med underhållning av Brolle med gästartist Pablo Sipeda. Förbundsordförande Ylva Thörn: På Svenska Kommunalarbetareförbundets vägnar vill jag hälsa er välkomna till denna kongress. Under de 100 år vi funnits har vi haft 26 kongresser, den här blir den 27e i ordningen. I dag har vi kongress i Stockholm men vi har också varit i Kalmar, Norrköping och Umeå för att bara nämna några orter. Det står för att förbundet finns i varje kommun i Sverige. Vårt kongresstema är 100 år av trygghet, omsorg och service, och så lägger vi till 24:7 som står för dygnet runt veckans alla dagar 24:7 Trygghet, omsorg och service. Det och mycket mer ger Kommunals medlemmar i sina 200 olika yrken i alla människors vardag. En vardag med välfärd. Med begreppet välfärd menar vi inte bara vård och omsorg utan välskötta parker, idrottsanläggningar och kyrkogårdar, bra kollektivtrafik, trygg räddningstjänst och den välfärd som hela vår sektor för djur och natur ger. Huvudpersonerna på en kongress är ombuden och ni är särskilt välkomna. Ni 188 ombud som fått medlemmars förtroende att representera dem och staka ut vårt förbunds välfärd och framtid. Det gäller inte bara politiken utan i hög grad organisation och stadgar som så otroligt många är intresserade av. Det visar stor omtanke och omsorg om vår organisation. Ni har väl lagt märke till att det står 24:7 på era kort och inser vad det innebär? Ni kommer att få arbeta hårt. Men ni kommer också få belöning! Ni får med er mycket erfarenhet hem som ni och medlemmarna har nytta av i det dagliga fackliga arbetet. Kongresser behövs men det är nära medlemmarna vi har vår viktigaste uppgift. Jag vill särskilt välkomna Kommunals tidigare förbundsledningar med Sigvard och Lillemor i spetsen. Varmt välkommen säger jag till LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin och många representanter för svensk fackföreningsrörelse. Tillsammans har vi ett grundläggande uppdrag att teckna och fullfölja starka kollektivavtal där kvinnors och mäns villkor på arbetsmarknaden blir mer jämställda. LO är den ena grenen på arbetarrörelsens träd. Den andra grenen representeras av socialdemokratiska riksdagsledamöter och senare i dag också av vår partiledare Mona Sahlin. Vi är inte överens om alla detaljer i politiken. Däremot har vi samma grundsyn, om alla människors lika värde och vår strävan mot ett rättvist och jämlikt samhälle. Det finns ingenting som är viktigare för att nå jämställdhet än rätten till heltid. Vi ser fram emot Monas anförande och ett besked om att heltider blir norm om höstens val går vår väg. 1

13 Fackföreningsrörelsen är en global rörelse. Hela världen är vår arena. Kommunals internationella engagemang började redan 1907 när Grov- och fabriksarbetareförbundet sände en delegat till ett möte i Tyskland för att bilda en organisation för världens alla offentliganställda. Det blev ISKA. Grov- och fabriks, som organiserade dåtidens egentliga kommunalarbetare i gatuarbeten och renhållningsverk, blev Kommunal år Motivet för mötet i Tyskland och för övriga globala fackliga federationer är i dag tydligt vi löntagare måste samarbeta över nationsgränserna eftersom kapitalet är globalt. Det är en glädje för mig att få välkomna så många gäster från fackförbund världen över. Som gäster har vi också representanter från ISKA och IUL, som är det globala facket för lantarbetare och anställda i cateringbranschen m m. Vi får en hälsning från ITF, det globala facket för trafiken. Alltså de tre globala fackliga federationerna där Kommunal är en aktiv medlem. Våra olika samarbetspartners i Sverige finns representerade här i dag. Dit räknar jag medlemmarnas arbetsgivare. För oss är det viktigt att möta er vid sidan av förhandlingsbordet och bygga goda relationer med medlemmarnas och de anställdas bästa för ögonen för att skapa ökad kvalitet i välfärden. Jag hälsar åhörare och representanter för media välkomna! Jag vill också ta tillfället i akt att tacka alla er som uppvaktade Kommunal på 100-årsdagen genom att sätta in pengar på fonder och verksamheter som ligger oss varmt om hjärtat. Generösa gåvor har kommit till Kooperation utan gränser, Läkare utan gränser, Anna Lindhs minnesfond, Mäns våld mot kvinnor samt ISKAs stödfond. Enbart ISKAs stödfond har fått över euro. Stort tack för gåvorna! De behövs i ett solidaritetsarbete som aldrig tar slut. Eftersom det här är en 100-årskongress kan jag väl få påminna om att det Socialdemokratiska partiet i början av 1900-talet hade som mål i sitt kommunala handlingsprogram att kommunerna skulle vara mönsterarbetsgivare. Mönsterarbetsplatser fanns också med i de internationella diskussionerna under 1900-talets första årtionden. Visserligen säger vi ofta att den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Men det gäller inte i det här fallet. Vi har väntat alltför länge! Det är dags nu att arbetsgivare och politiker ger förutsättningar för att Mönsterarbetsplatserna förverkligas. Kongressdeltagare! Min mamma är städerska på sjukhus. När jag var liten tänkte jag ofta på att hon tydligen inte syntes. Att det inte fanns ens ett litet hej. Jag vet inte varför det ska vara så svårt att hälsa på en städerska. Det är skådespelaren och författaren Mia Skäringer en av årets kulturpristagare som säger så i en intervju i LO-tidningen. Mia berättar om hur det var när hon var liten. Men tyvärr är det inte mycket bättre i dag. Har ni tänkt på att det finns en sak som utmärker de osynliga jobben? Det är att de är oumbärliga. Att omgivningen ofta inte inser det förrän arbetsuppgifterna inte utförs och när de inte får skötas på ett bra och professionellt sätt. Det finns naturligtvis ett mått av klasstänkande i det här men också okunnighet och omedvetenhet. Det är inte klokt att det ska behövas drastiska åtgärder för att jobben ska bli synliga. 2

14 Vi minns väl alla läkaren som var inlagd på Danderyds sjukhus för en operation. Från sjukhussängen såg han hur smutsigt hans rum var. Han vände sig till media och TV-kameran zoomade in smutsen som fastnade på hans finger när han drog det över en draperistång. Jag tror att läkarens larm bidragit till att fler förstår att sjukhus inte städar sig själva och inser hur viktig det är att lokalerna är rena. Sjukhusmaten är en annan oerhört viktig länk i vårdkedjan. Låt kokerskorna och kockarna i sjukhusköken få förutsättningar att laga god och näringsrik mat! Låt städarna få förutsättningar att göra ett bra jobb! Det här är ju lönsamt! Dålig mat och dålig hygien rent ut sagt snuskiga rum och toaletter kan förstöra en framgångsrik avancerad operation. Jag kan på stående fot skriva ut ett recept som kan bidra till ännu mer utveckling i vård och välfärd. Ta tillvara de anställdas egen yrkesstolthet! Ta tillvara deras uppfinningsrikedom, kunskap och initiativförmåga! Använd den tysta kunskapen! Den finns i alla branscher och på alla arbetsplatser i badhusen, på vattenverken, inom kollektivtrafiken, inom djur och natur, barnomsorg och räddningstjänst. Rätta till det som inte fungerar bra men se också allt som fungerar 24:7! Kommunal ger aldrig upp kampen för att alla yrken ska bli synliga, respekterade och erkända som avgörande för att vårt land ska vara ett välfärdssamhälle. Parentation Kommunal ingår i en stor gemenskap. Vi har systerförbund över hela världen. Med sorg och ilska tvingas vi alltför ofta ta emot besked att fackliga kamrater dödats på grund av sitt engagemang. De stoppas mitt i livet i sitt arbete för mänskliga rättigheter. Första maj-firandet i Swazilands största industristad avbröts av polisen, som arresterade flera deltagare. Bland dem som fördes till fängelset fanns Sipho Jele, medlem i Förbundet för lant- och plantagearbetare. Två dagar senare meddelade polisen att han begått självmord i fängelset. Hans familj, hans fackliga organisation och det globala facket ITUC/IFS är helt övertygade om att polisen dödat honom. Sipho Jele är den tolfte representanten för sin organisation som mördats sedan Vi hedrar minnet av mördade kamrater världen över genom att aldrig ge upp kampen för fackliga fri- och rättigheter. En kamp som ofta avbryts alltför tidigt. I vårt land kan vi hedra minnet av kamrater som fått ett långt och rikt liv i fackliga gemenskapen. Den 14 maj nås jag av beskedet att Bengt Norman, tidigare förbundsstyrelseledamot och ordförande i avdelning Z-Jämtlands län, avlidit. Bengt var byggnadsarbetare och ordförande i Byggnads avdelning i Backe. När Bengt varit med och byggt ett sjukhus i Backe behövdes en reparatör och rörmokare. På det viset blev Bengt kommunalare och en mycket aktiv kommunalare. Den röda tråden för Bengt var medlemsnyttan. Bengt satt i förbundsstyrelsen i 19 år och nästan lika länge i LOs representantskap. Bengt blev 77 år gammal. 3

15 Den 28 januari avled förra ombudsmannen Ann-Marie Ask, 84 år gammal. Ann-Marie var undersköterska på Uddevalla lasarett redan på 50-talet. Därmed representerade hon ett av förbundets nya yrken. Före vår storavdelningsreform var lasarettet egen avdelning som Ann-Marie ledde fram till Hon blev då ombudsman i avdelning 46 i Uddevalla och senare i avdelning 7. Ann-Marie levde för facket och hennes starka sida var att förhandla. Klas Eriksson, Rune Strömkvist, Thor Carlsson och Lennarth Nilsson fyra ombudsmän som förenade yrkeskunskaper med ett mycket stort personligt engagemang och en konstnärlig ådra. Ett engagemang i vår organisation är ofta ett livslångt engagemang. Så var det för Klas Eriksson. Klas var nästan årsbarn med förbundet. Han föddes 1914 i Arbogatrakten och utbildade sig till stensättare. Han representerade ett av förbundets ursprungliga yrken. Han gick med i Kommunal 1938, blev avdelningsordförande 1954 och ombudsman Yrkeskunskapen bar Klas med sig hela livet ut. Någon gång på 80-talet ringde Klas till avdelningen och påpekade ett fel i ett reportage i Kommunalarbetaren om stensättare: Det är ju felräknat! För att stensätta den yta som beskrivs går det åt 145 fler stenar än vad som står i texten. Klas blev 96 år och därmed vår äldste ombudsman. Jag vill nu att vi under en stunds stillhet samlar våra tankar och riktar vår tacksamhet inte bara till dem jag nämnt utan många, många fler som var och en på sitt sätt bidragit till att andra människor ska få ett bättre liv och som aldrig gav upp sin dröm om ett samhälle präglat av rättvisa. Tack för allt ni givit! Kongressdeltagare! Vi i arbetarrörelsen står för en grundsyn om jämlikhet, rättvisa och alla människors lika värde. Med den ideologin som ledstjärna har vi varit med och byggt vårt välfärdssamhälle. Det gäller inte bara Sverige utan i Norden och i andra länder där arbetarrörelsen har stort inflytande. Vi hör ofta människor säga att de ser Sverige som ett föredöme för andra länder. Det framkom i en TV-intervju med den amerikanske filmaren Michael Moore där han jämförde Sverige och USA. Han sa bl a att man i USA organiserar samhället runt jag i stället för runt vi. Att göra saker tillsammans är en av förklaringarna till att Sverige blivit ett av världens mest jämlika länder, sade Moore. Det här bekräftas i en bok som nyligen kom ut i Storbritannien. På svenska har den fått titeln Jämlikhetsanden. Där jämförs ett 20-tal rika länder med varandra och visar att det finns tydliga samband mellan jämlikhet och hälsa, utbildning, missbruk, kriminalitet, social rörlighet och många fler faktorer. Tabeller och diagram visar att jämlikhet är bra för alla och att ojämlikhet skapar problem för alla också för de rika. I boken redovisas en undersökning om tillit kan man lita på folk? I de jämlika länderna svarar procent ja, man kan lita på människor man möter. I Sverige svarar så många som 70 procent ja. I de ojämlika länderna svarar så litet som 15 procent ja. Jag tänkte på det här när jag såg Stockholm-moderaternas reklam i tunnelbanan. Vi fortsätter att öka din trygghet. Ja, Moderaterna tänker säkert på 4

16 att det behövs flera vakter i t-banan. Till Moderaterna kan man väl bara säga: Läs Jämlikhetsanden så ser ni vad som behövs för att öka tryggheten! Och det handlar inte om fler vakter det handlar om ökad jämlikhet. Det är väl gott och väl med tillit och hälsa! Det lever man väl inte på? Hur är det med tillväxt och uppfinningar? Blir det någon tillväxt utan piska och stora inkomstskillnader som drivkraft? Jo, de jämlika länderna har ett modernare näringsliv, mer innovationer och fler patent på uppfinningar. Slutsatsen är tydlig: Jämlikhet är bra för utvecklingen. I ojämlika länder slösas det bort mycket talang, hävdar författarna. Ett förslag som ni ombud ska ta ställning till under kongressen är om Kommunal ska ta fram ett näringspolitiskt program för den offentliga sektorn. Boken Jämlikhetsanden kan säkert ge idéer i det arbetet men också råg i ryggen! Jag instämmer helt i författarnas förhoppning om att boken i dag ska få lika stor betydelse för politikerna som upptäckten av bakteriernas roll för smittspridning hade en gång för sjukvården. Man insåg att det inte går att bota tbc och andra sjukdomar genom att dra patienten fram och tillbaka i grenklykan. På samma sätt måste dagens beslutsfattare inse att ökade klyftor inte botar den sjuka världsekonomin eller leder till tillväxt. I Kommunal fortsätter vi vår Kamp för rättvisa, som vi startade efter valet 2006 med möten på torsdagar i Stockholm och en gång i månaden på många orter i landet. Nu har vi genomfört ungefär 600 möten och aktiviteter. Och det är inte bara en kamp för kommunalarnas rättvisa. Det är lika mycket en kamp för vårt välfärdssamhälle. Det är en kamp för allas rättvisa och välfärd. Ska vi ta i hand på att vi genomför vår sista Kamp för rättvisa torsdagen den 16 september? Ska vi ta i hand på att vi gör vad vi kan för att Sverige den 19 september får en regering som kämpar för rättvisa och står på löntagarnas sida? Kongressdeltagare! Svensk industri är väl utvecklad. Vi ligger långt fram när det gäller teknik och arbetsmetoder. Fackliga organisationer i vårt land har aldrig varit rädda för teknikutveckling och att olönsamma företag med gammal teknik och låga löner läggs ner. Vi vågar se förändring som en trygghet. Men vi ser också att det hänger ihop med att arbetarrörelsen skapade ett samhälle som erbjöd en andra chans när det gamla jobbet försvunnit. Det låter som om vi lever i en idyll där vi är överens om allt, men så är det ju inte. Självklart har arbete och kapital olika intressen men i Sverige har vi haft en hygglig balans, bl a med hjälp av skatter och lagstiftning. Den balansen vill vi behålla. Vi vill också behålla balansen mellan parterna. Starka parter som förhandlar utan inblandning av politikerna. Kollektivavtal som både ger arbetsfred och skyddar mot lönedumpning, så att ingen behöver sälja sitt arbete under vad avtalet reglerar är ett speciellt år för svenska löntagare det är avtalstecknandets år. Arbetsgivaren brukar ju klaga på samordningen inom LO. En iakttagelse jag gjort är att vi sällan har mött arbetsgivare som samordnat sig så starkt som i år. Både på den offentliga och på den privata sidan. De avtal vi hittills har uppnått förtjänar att få mer än godkänt i betyg. Så det är med stolt- 5

17 het och glädje jag konstaterar att vi kan lägga ytterligare två år till de tidigare åren med ökning av medlemmarnas reallöner. De två senaste avtalsperioderna har vi dessutom genom vår samordning lyckats få med kvinno- och jämställdhetspotterna. Det innebär att vi har tagit klara steg framåt för att stärka kvinnodominerade yrken som finns på hela arbetsmarknaden. Det finns mycket kvar att göra, men jag är övertygad om att vi genom fortsatt samarbete mellan LO-förbunden kommer att få mer jämställda löner och arbetsvillkor på svensk arbetsmarknad. Får jag påminna om utgångsläget inför årets förhandlingar? Man kan lugnt säga att vi stod långt ifrån varandra. En arbetsgivare som enbart pratar om lokala förhandlingar, nollbud, bort med lägstlönerna. Och vad blev det för resultat? centrala avtal, reallöneökning, lägstlönerna kvar. När det gäller SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, vill jag särskilt lyfta fram att vi tecknat ett avtal för att stärka dem som behöver stöd att komma in i nytt arbete eller nytt yrke. Äntligen har vi fått ett omställningsavtal. Jag är också mycket nöjd med att vi tillsammans med SKL kommer att inrätta ett jämställdhetsråd. Parterna har visat vilken styrka det finns i den svenska modellen. Vi har visat att vi tar ansvar. Vi har visat att vi hittat lösningar som passar olika branscher, och det har skett genom förhandling och samverkan mellan oss och arbetsgivarna. Inom parentes vill jag säga att jag inte tror att någon arbetsgivare uppskattar eller förstår budskapet i den märkliga kampanj som ett borgerligt ungdomsförbund har startat och som går ut på att människor ska vända ryggen åt facket, för alltid dessutom. Fuck facket for ever säger det svengelsktalande CUF. Det är att underskatta både intelligens och kunskap hos dagens unga. Jobb skapas inte genom att riva ner fungerande system och bra relationer mellan fack och arbetsgivare. Jobb skapas inte genom otrygghet. Glöm inte att ensam är inte stark bara ensam! Läs på! Grow up, säger jag till CUF! Nej, dagens oacceptabla arbetslöshet måste mötas med seriös politik och åtgärder av kvalitet. Då duger varken CUF eller den borgerliga alliansens ytliga politik. Då duger det inte att tillverka snygga jobbansökningar och att sälja sig själv eller att öka otryggheten. Vi behöver en politik som ger människor mer än en chans i livet, som gör det möjligt att klara omställningar. Det krävs utbildning och kompetensutveckling som rustar individen för att möta kraven från ett arbetsliv som ständigt förändras. Det behövs insatser med hög kvalitet som sätts in från första arbetslöshets- 6

18 dagen. Det är den bästa investeringen för samhället och för individen. Låt mig få ge en sista kommentar om avtalsrörelsen så här långt, och den kommentaren riktar jag främst till den borgerliga regeringen. Ni hade planerat att en sämre a-kassa och dyrare a-kassa skulle pressa ner löneökningarna. Ni sa till oss löntagare att löneökningarna har en prislapp högre arbetslöshet och sämre och dyrare ersättning från a-kassan. Er plan misslyckades den här gången. Ni hade planerat att jobbskatteavdraget skulle pressa ner löneökningarna. Hur många gånger har vi inte hört Borg och Reinfeldt säga att undersköterskan har fått kronor mer i plånboken? Däremot har vi inte lika ofta eller nästan aldrig hört att undersköterskan i slutändan ska betala tusenlappen själv genom att inte kräva så höga lönehöjningar. Er plan att jobbskatteavdraget ska betalas med lägre lönelyft framgår tydligt i de moderata riksdagsmotionerna som finns. I dag kan jag konstatera att även den planen misslyckades. Fackföreningsrörelsen är och förblir en av två fristående parter som förhandlar. Regeringen kan vare sig skrämma oss eller muta oss till lägre lönekrav. De avtal som hittills har tecknats ger ett klart besked till den borgerliga regeringen: Er plan att den sämre och dyrare a-kassan skulle pressa ner löneökningarna lyckades inte den här gången, och er plan att jobbskatteavdraget skulle pressa ner lönerna lyckades inte heller. Kongressdeltagare! Tack vare nära kontakter med fackliga organisationer i andra länder får vi en djupare och bredare kunskap också om det som händer i vårt eget land och i vårt närområde. Vi har kunnat ta till oss kunskaper och erfarenheter för att använda dem i vårt fackliga och politiska arbete här hemma. Vi har lärt oss att vi kan jobba globalt hemma genom att göra medvetna och genomtänka inköp både i förbundet och i våra yrkesroller. Vi som förbund har sedan många år etiska regler för upphandling och placeringar. Vi påverkas alla av det som händer i vår omvärld. Förändringarna går oerhört snabbt och kan kännas hotande ibland. Men jag tror inte på modellen att vi ska stoppa förändringar. Vi ska sätta in vår energi på att styra och påverka dem. Det krävs en stark politisk beslutskraft och facklig-politisk samverkan för att nå framgångar i den globala konkurrensen. I den fackliga solidaritetens anda ska vi bekämpa globaliseringens negativa effekter för världens fattigaste och mest utsatta människor. I det ingår att det inte ska finnas några fackföreningsfria zoner i världen. Det är en del av det traditionella solidaritetsarbetet. Vi ska också fortsätta med solidaritetsarbetet i form av att vi tar vårt ansvar i det globala miljö- och klimatarbetet. Vi som lever i de rika länderna måste tydligt visa jordens fattigare länder de länder som drabbas hårdast av klimatförändringarna att vi menar allvar med våra åtaganden för att stoppa klimatförändringarna. Det räcker inte med att prata vi måste agera. Efter fiaskot i Köpenhamn i december har konkreta positiva exempel på miljö- och klimatarbete blivit ännu viktigare. Så sa generalsekreteraren i Svenska Naturskyddsföreningen när föreningen nyligen presenterade en utvärdering av hur Sveriges kommuner klarar av att ställa om för att klara målen om mindre utsläpp. 7

19 Det är ett långsiktigt arbete. Och i det arbetet är medlemmarna i Kommunal viktiga. Det handlar om sophantering, deponiarbete, om att använda lågenergilampor i kommunens alla fastigheter, miljöfordon och mycket annat. Det handlar förstås om all mathantering. Närodlad mat och de flera miljoner portioner mat som lagas varje dag på dagis, i skolor, på äldreboenden och sjukhus. Miljöarbetet här hemma är också ett globalt arbete. Det vi gör påverkar tillvaron för människor i andra länder. Det är också exempel på ett område som kommer att växa och bli allt viktigare för oss och för resten av världen, en annan värld är möjlig. Vi vill och vi ska medverka till att förverkliga den. Förbundskamrater! Vi vet alla att om vi ska fortsätta att vara framgångsrika måste vi vara många och vi måste ha medlemmarna med oss. Därför är och förblir medlemsvärvningen prio 1. Avtal och organisation är A och O. De hänger så nära ihop, de är och förblir våra kärnområden. Vi har under flera år haft särskilt fokus på medlemsvärvning. Vi vet att många arbetskamrater går i pension framöver. Nya medarbetare kommer att anställas inom våra organisationsområden. Och med de avtal vi tecknat i år kommer fler att vilja vara medlemmar. Vi har mycket som vi kan använda i medlemsvärvningen och vi kan visa att vi är framgångsrika. Men förbundskamrater vi måste finnas på arbetsplatserna! Vi måste stärka oss längst ut i organisationen. Därför har vi KLOK-satsningen på Kommunals lokala organisation som också medför att vi ändrar andra delar av vår organisation. Alla förändringar är jobbiga. Det vet vi för det är inte första gången Kommunal organiserar om sig. 1968, exempelvis, beslutade vi om stora förändringar av vår organisation. Förbundets dåvarande 600 avdelningar blev 56. Organisationen närmast medlemmarna stärktes och vi fick 700 sektioner. Nästa stora omorganisation kom 20 år senare när vi inledde försöksverksamhet med länsavdelningar. Då förde vi också ihop landsting och kommuner i samma avdelning. Erfarenheterna av försöksverksamheten var positiv och vi fick 23 länsavdelningar. Våra omorganisationer är naturligtvis till stor del en spegel av att omvärlden förändrar sig. För att Svenska Kommunalarbetareförbundet ska vara en organisation att räkna med krävs att vi går i takt med samhället runt omkring oss och de förutsättningar vi har. Helst ska vi faktiskt vara steget före. Vi måste ha en organisation som erbjuder ett likvärdigt medlemskap till alla medlemmar oavsett var du jobbar, oavsett var du bor och oavsett vem som är din arbetsgivare. Du ska känna som medlem att du har samma stöd oaktat var du än finns! Kongressdeltagare, förbundskamrater! Det ska finnas balans i vårt fackliga arbete. För att genomföra bra förhandlingar, bevaka att medlemmarna får rätt lön och har en bra arbetsmiljö, måste det också få finnas tid och kraft och vilja att ha roligt tillsammans. Det hade vi den 22 maj då vi firade vårt 100-årsjubileum med familjefester runt om i landet. Över medlemmar och deras familjer kom till Brunnsparken i Örebro, Eringsboda brunn, Pite havsbad och Rättviksparken för att bara nämna några platser. Vi det vill säga ni har fått så mycket beröm och credit för den här 8

20 dagen. Jag vill tacka alla er som var med och ordnade den här familjefesten. Det var helt fantastiskt. Jag vet hur mycket arbete det är både synligt och osynligt som ligger bakom en sådan lyckad dag. Kamrater! Att få vara med på Kommunals 100-årskongress är mycket stort. Det tror jag nog att vi känner allesammans. För mig är det lite särskilt speciellt eftersom jag står här och nu och vet att inom 40 timmar ska jag lämna ordförandeklubban till en ny förbundsordförande. Vi kan konstatera att stafetten går vidare, arbetet går vidare, vårt viktiga fackliga uppdrag tar aldrig slut. Härmed förklarar jag Kommunals 27e kongress för öppnad. 9

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 4 / 2005 Fast i låglönefällan Eva Söderman verkar uppgiven och har insett att den löneökning som hon behöver för att kunna

Läs mer

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 POPULARITET, MEDBORGARKONTAKT & ENGAGEMANG

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 POPULARITET, MEDBORGARKONTAKT & ENGAGEMANG KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 POPULARITET, MEDBORGARKONTAKT & ENGAGEMANG 67% KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 Vilka kommuner gillasfler mest, FFler sidor, gillare och på Facebook? av Sveriges kommuner haroch vilka

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Anna Weberleins nya bok Jag vill inte bara leva jag vill ha kul också

Anna Weberleins nya bok Jag vill inte bara leva jag vill ha kul också Anna Weberleins nya bok Jag vill inte bara leva jag vill ha kul också Allt fler nattklubbar för äldre FOTO: HANNA KLARASSON ONSDAG 21 NOVEMBER 2018 SVERIGES STÖRSTA VÅRDTIDNING LÖSNUMMER MÅN-TOR 40 KR

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 3 2014 KyrkAs FÖRBUNDSfullmäktige ROLF, ELISABETH OCH ANGELINA: OM DET GODA medarbetarskapet KARIN KARLSTRÖM OM PSYKOLOGISKA ASPEKTER PÅ LÖNEN: Då

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Det här är Byggnads... 3 Så styrs Byggnads...4 Byggnads avdelningar och regioner... 5 Hans Tilly, förbundsordförande...6 Byggnads förbundskontor...9 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete FöRFATTARE mats erikson GRAFISK FoRM lena öierstedt PRojEKTLEdNING laila naraghi och keth thapper TRycK modintryckoffset,

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 Sprid & dela gärna! Det här är en sammanfattning av rapporten Kommunen på Facebook. Fullständig version finns på www.kreafonbutiken.se KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 FLER SIDOR, MER ENGAGEMANG OCH FLER GILLARE

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

Utan invandring avfolkas Sverige

Utan invandring avfolkas Sverige Utan invandring avfolkas Sverige En studie om kommunernas demografiska utmaning Stina Wassén och Andreas Bergström! Fores Policy Paper 2014 : 3 Förord Enligt SCB:s befolkningsstatistik hade 84 av Sveriges

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Byggvästen Medlemstidning för Bygg 6:an Väst, Bygg 12:an, Byggnads Borås och Byggnads avd 22 Halmstad, årgång 2, nr 3, augusti 2011

Byggvästen Medlemstidning för Bygg 6:an Väst, Bygg 12:an, Byggnads Borås och Byggnads avd 22 Halmstad, årgång 2, nr 3, augusti 2011 Byggvästen Medlemstidning för Bygg 6:an Väst, Bygg 12:an, Byggnads Borås och Byggnads avd 22 Halmstad, årgång 2, nr 3, augusti 2011 Aha, jag förstår! Välj en kurs du vill gå på sid 5 Listan ger lön för

Läs mer

Riksbyggens verksamhet 2006

Riksbyggens verksamhet 2006 Riksbyggen Verksamhet 2006 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Blå Skåne. Valupptakten 2006. MUF Skåne vill också byta statsminister! Idala gård - Här möts Skåne & Italien. Medlemstidningen för moderater i Skåne

Blå Skåne. Valupptakten 2006. MUF Skåne vill också byta statsminister! Idala gård - Här möts Skåne & Italien. Medlemstidningen för moderater i Skåne Blå Skåne Medlemstidningen för moderater i Skåne Valupptakten 2006 MUF Skåne vill också byta statsminister! Idala gård - Här möts Skåne & Italien Nr. 3 september 2006 Det är allvar nu! Nu går valrörelsen

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11 MOTION NR 1... 11 Ang. Ett hållbart arbetsliv... 11 MOTION NR 2... 11 Ang. Anställningsformer... 11 MOTION NR 3... 12 Ang. LAS företrädesrätten... 12 MOTION NR 4...

Läs mer

Hattresan en berättelse och 25 förslag

Hattresan en berättelse och 25 förslag Hattresan en berättelse och 25 förslag Hattresan - från Ramvi Så var det äntligen dags för Hattresan, att få ge mig ut i Centersverige, möta intresserade medlemmar och diskutera mina tankar om hur en varm,

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer