Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3"

Transkript

1 Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd

2 Svenska Kommunalarbetareförbundets 27e ordinarie kongress den 7 11 juni 2010

3 Produktion: Bilda Idé Omslag: Hemma Annonsbyrå AB Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås ex

4 Innehåll Sidan 1. Kongressens öppnande 1 2. Upprop av kongressombud och övriga deltagare Rapport över granskning av ombudens fullmakter Beslut om kongressens offentlighet Fastställande av dagordning Fastställande av arbetsordning Val av kongressens funktionärer 35 7:1 Tre ordförande 35 7:2 Tre sekreterare 35 7:3 En referent 35 7:4 Sex rösträknare/röstkontrollanter 36 7:5 Sju ledamöter till beredningsutskottet 36 7:6 Fem ledamöter till dechargeutskottet 36 7:7 Två protokollsjusterare Verksamhetsberättelse och årsredovisning för år Revisionsberättelse för år Beslut om ansvarsfrihet Budgetprognos för åren med förbundsstyrelsens 61, 418 förslag till verksamhets- inriktning och beslut om avgifter fr o m den 1 januari Förbundsstyrelsens utlåtande och förslag till förändringar i 76, 136 förbundets stadgar samt förbundsstyrelsens utlåtande över stadge- och avgiftskommitténs rapport och i samband därmed behandling av utlåtande över motioner 12:1 Förbundets namn 81 12:2 Studerandemedlemskap för gymnasieelever 82 12:3 Studerandemedlemskap för elever vid eftergymnasial utbildning 86 12:4 Medlemskap vid praktikarbete 91 12:5 Studerandemedlems rätt till medlemskap efter avslutade studier 92 12:6 Rätt till medlemskap vid vuxenstudier 95 12:7 Medlemsavgiften 97 III

5 12:8 Sänkt medlemsavgift :9 Sänkt medlemsavgift för vissa medlemmar :10 Förtroendevaldas valfrihet att tillhöra a-kassa :11 Tidpunkt för kongress och förbundsmöte :12 Förbundsmötet :13 Stadgarna 21 mom 2 Kongressens/förbundsmötets sammanträden :14 Stadgarna 22 Branschråd :15 Branschrådens uppdrag ska kvalitetssäkras :16 Stadgarna 24 mom 1 Verksamhetsområde :17 Kommunal i förändring och stadgeändring angående sammanslagning 119 av avdelningar 12:18 Mandatperiod för förtroendevalda :19 Val av ordförande och kassör :20 Regionalt fackligt ombud :21 Förändring av röstsätt vid sektionens årsmöte :22 Sektions- och klubbtillhörighet :23 Stadgarna 28 Hedersmedlemskap :24 Inträde i förbundet Avtals- och förhandlingsfrågor :1 Individuella löner, solidarisk lönepolitik, nytt lönesystem 138 och branschavtal 13:2 Visstidsanställningar :3 Rätt till fria arbetskläder :4 Möjlighet att arbeta utan rast :5 Förstärkning av lagen om anställningsskydd Arbetstidsfrågor :1 Rätt till heltid :2 Arbetstidsförkortning :3 Arbetstid och delade turer :4 Arbete var tredje helg :5 Arbetstidslagen :6 Ambulansförares arbetstid Pensionsfrågor 195 IV

6 15:1 Sänkt pensionsålder :2 Nedtrappning av arbetstid inför pension :3 Sänkning av pensionsåldern Arbetsmiljöfrågor :1 Miljömässig utveckling :2 Hälsoarbete :3 Rätt till en arbetsplats :4 Hälsoundersökning :5 Lagstadgad hälsoundersökning :6 Friskvård i förebyggande syfte :7 Hälsovård :8 Arbetsmiljöansvaret på arbetsplatsen Studie- och informationsfrågor :1 Medlemsutbildning på lika villkor :2 Regler för utbildningsarvode vid fackliga studier :3 Medlemsutbildningar med ersättning Yrkesutbildningsfrågor :1 Yrkesstatusen inom vården :2 En yrkesgrupp i förskolan :3 Höj barnskötarnas yrkesroll :4 Undersköterske- och skötareutbildning :5 Nationell legitimation Försäkringsfrågor :1 Rehabiliteringsförsäkring vid sjukdom :2 Begravningshjälpen återinförs i Medlemsolycksfallsförsäkringen :3 Sjuk- och efterlevandeförsäkring :4 Försäkringsskyddet efter fyllda 65 å :5 Avtalsförsäkring för förtroendevalda :6 Hemförsäkringen :7 Allriskförsäkringen :8 Tandvårdsförsäkring :9 Inkomstförsäkringen 256 V

7 19:10 Preskriptionstid ska inte omfatta medlemsförsäkringarna :11 Försäkring vid olycka :12 Bättre arbetsskadeförsäkring :13 Förbättra arbetsskadeförsäkringen :14 ILOs förteckning över sjukdomar Arbetslöshetsförsäkringsfrågor :1 A-kassan till fackföreningen och en enhetlig a-kassa :2 Avgiften till a-kassan :3 Arbetsgivarintyg till a-kassan :4 75-dagarsregeln för deltidsarbetslösa :5 Krav på att fackliga och politiska uppdrag ska vara a kassegrundande :6 Ersättning till förtroendevalda som blir arbetslösa Förbundsstyrelsens förslag till välfärdspolitiska 172, 287 prioriteringar och i samband därmed behandling av 326, 352 utlåtande över motioner 21:1 80 procent i a-kassa :2 A-kasseersättningen :3 Karensdagen :4 Ersättningsnivån för sjukpenningen :5 Karensdag vid smitta :6 Ersättning vid smitta på arbetet :7 Karensdag vid arbetsskada :8 Sjukanmälan av arbetsgivare till Försäkringskassan :9 Förbättra sjukförsäkringssystemet :10 Vaccin till anställda :11 Tandvårdsförsäkring :12 Gratis sjukvård och hälsoundersökning :13 Försvara välfärden :14 Skattefinansiering 326, :15 Upphandling av kollektivtrafik :16 Svart arbetsmarknad :17 Barngrupperna i förskola och fritids :18 Förändring av barn- och studiebidragen 337 VI

8 21:19 Friår :20 Förlängning av livsmedelsstödet :21 Det rödgröna alternativet Rapporten I alla människors vardag 175, Jämställdhets- och diskrimineringsfrågor :1 Information om hjälpmedel till dyslektiker :2 HBTQ-kompetens inom Kommunal och arbetsplatser :3 Integration Miljöfrågor :1 Kommunals yttre miljöarbete Organisationsfrågor :1 Studieorganisatör :2 Ledighet vid fackligt arbete :3 Fackligt arbete på heltid :4 Bussförarnas sektionstillhörighet :5 Stöd till lokalt politiskt arbete :6 Information till medlemmar via sms :7 Kvalitetssäkring i det fackliga arbetet :8 Fler medlemsförmåner :9 Arvode till förtroendevalda :10 Branschråd för fritidsgårdspersonal :11 Motionera på nätet :12 Plan för att hantera yrkesfrågor på ett mer flexibelt sätt Förbundsadministration och verksamhet :1 Kommunal-Nytt i tryckt form :2 Almanackor till kommunalpensionärer :3 Informationsteknologi för skyddsombud :4 Skrivregler :5 Kommunal känner inga gränser :6 Förbundsordförandes lön :7 Representation med alkohol :8 Arbetet med Kommunal i förändring 393 VII

9 26:9 Information vid inträde i Kommunal :10 Snabb service för medlemmarna :11 Utbildning för nyvalda sektionsföreträdare :12 Manuell medlemsavgift :13 Det ska inte kosta att ha fackligt uppdrag :14 SGI för förtroendevalda :15 Sänk priserna på fackens stugor Övriga frågor :1 Avskaffa monarkin :2 Bankavgifter :3 Arvoden i bolagsstyrelser :4 Försäkring och diskriminering av medelålders kvinnor :5 Kollektivtrafik och miljö :6 Gemensamt studerandemedlemskap inom LO :7 Inskrivning i a-kassan via nätet Jordbruksrapporten Vattna, gödsla, gallra! Utdelning av Kommunals kulturpriser Val av 30:1 Val av förbundsordförande 47, :2 Val av förste vice ordförande 51, :3 Val av andre vice ordförande 53, :4 Val av tredje vice ordförande 54, :5 Val av förbundsstyrelseledamöter 56, :6 Val av tre personliga suppleanter för varje förbundsstyrelseledamot 58, :7 Val av tre revisorer 60, :8 Val av tre revisorssuppleanter 60, :9 Val av auktoriserad revisor för ett år :10 Val av en auktoriserad revisorssuppleant Beslut om arvoden :1 Förbundsstyrelsen :2 Förbundets revisorer Kongressens avslutning 418 VIII

10 Tal Tal av Mona Sahlin, partiordförande SAP 39 Tal av Peter Walldrof, generalsekreterare för ISKA 72 Tal av Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande 161 Gästernas tal 344 Övrigt Uttalande mot kränkningar av fackliga fri- och rättigheter 151 Uttalande mot delade turer 349 Uttalande om privatiseringar och vinster i välfärden 351 Uttalande om den nya kollektivtrafiklagen 416 IX

11

12 MÅNDAGEN DEN 7 JUNI 2010 Eftermiddagens förhandlingar Dagordningens punkt 1 Kongressens öppnande Kommunals 27e ordinarie kongress inleddes klockan 13:00 med underhållning av Brolle med gästartist Pablo Sipeda. Förbundsordförande Ylva Thörn: På Svenska Kommunalarbetareförbundets vägnar vill jag hälsa er välkomna till denna kongress. Under de 100 år vi funnits har vi haft 26 kongresser, den här blir den 27e i ordningen. I dag har vi kongress i Stockholm men vi har också varit i Kalmar, Norrköping och Umeå för att bara nämna några orter. Det står för att förbundet finns i varje kommun i Sverige. Vårt kongresstema är 100 år av trygghet, omsorg och service, och så lägger vi till 24:7 som står för dygnet runt veckans alla dagar 24:7 Trygghet, omsorg och service. Det och mycket mer ger Kommunals medlemmar i sina 200 olika yrken i alla människors vardag. En vardag med välfärd. Med begreppet välfärd menar vi inte bara vård och omsorg utan välskötta parker, idrottsanläggningar och kyrkogårdar, bra kollektivtrafik, trygg räddningstjänst och den välfärd som hela vår sektor för djur och natur ger. Huvudpersonerna på en kongress är ombuden och ni är särskilt välkomna. Ni 188 ombud som fått medlemmars förtroende att representera dem och staka ut vårt förbunds välfärd och framtid. Det gäller inte bara politiken utan i hög grad organisation och stadgar som så otroligt många är intresserade av. Det visar stor omtanke och omsorg om vår organisation. Ni har väl lagt märke till att det står 24:7 på era kort och inser vad det innebär? Ni kommer att få arbeta hårt. Men ni kommer också få belöning! Ni får med er mycket erfarenhet hem som ni och medlemmarna har nytta av i det dagliga fackliga arbetet. Kongresser behövs men det är nära medlemmarna vi har vår viktigaste uppgift. Jag vill särskilt välkomna Kommunals tidigare förbundsledningar med Sigvard och Lillemor i spetsen. Varmt välkommen säger jag till LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin och många representanter för svensk fackföreningsrörelse. Tillsammans har vi ett grundläggande uppdrag att teckna och fullfölja starka kollektivavtal där kvinnors och mäns villkor på arbetsmarknaden blir mer jämställda. LO är den ena grenen på arbetarrörelsens träd. Den andra grenen representeras av socialdemokratiska riksdagsledamöter och senare i dag också av vår partiledare Mona Sahlin. Vi är inte överens om alla detaljer i politiken. Däremot har vi samma grundsyn, om alla människors lika värde och vår strävan mot ett rättvist och jämlikt samhälle. Det finns ingenting som är viktigare för att nå jämställdhet än rätten till heltid. Vi ser fram emot Monas anförande och ett besked om att heltider blir norm om höstens val går vår väg. 1

13 Fackföreningsrörelsen är en global rörelse. Hela världen är vår arena. Kommunals internationella engagemang började redan 1907 när Grov- och fabriksarbetareförbundet sände en delegat till ett möte i Tyskland för att bilda en organisation för världens alla offentliganställda. Det blev ISKA. Grov- och fabriks, som organiserade dåtidens egentliga kommunalarbetare i gatuarbeten och renhållningsverk, blev Kommunal år Motivet för mötet i Tyskland och för övriga globala fackliga federationer är i dag tydligt vi löntagare måste samarbeta över nationsgränserna eftersom kapitalet är globalt. Det är en glädje för mig att få välkomna så många gäster från fackförbund världen över. Som gäster har vi också representanter från ISKA och IUL, som är det globala facket för lantarbetare och anställda i cateringbranschen m m. Vi får en hälsning från ITF, det globala facket för trafiken. Alltså de tre globala fackliga federationerna där Kommunal är en aktiv medlem. Våra olika samarbetspartners i Sverige finns representerade här i dag. Dit räknar jag medlemmarnas arbetsgivare. För oss är det viktigt att möta er vid sidan av förhandlingsbordet och bygga goda relationer med medlemmarnas och de anställdas bästa för ögonen för att skapa ökad kvalitet i välfärden. Jag hälsar åhörare och representanter för media välkomna! Jag vill också ta tillfället i akt att tacka alla er som uppvaktade Kommunal på 100-årsdagen genom att sätta in pengar på fonder och verksamheter som ligger oss varmt om hjärtat. Generösa gåvor har kommit till Kooperation utan gränser, Läkare utan gränser, Anna Lindhs minnesfond, Mäns våld mot kvinnor samt ISKAs stödfond. Enbart ISKAs stödfond har fått över euro. Stort tack för gåvorna! De behövs i ett solidaritetsarbete som aldrig tar slut. Eftersom det här är en 100-årskongress kan jag väl få påminna om att det Socialdemokratiska partiet i början av 1900-talet hade som mål i sitt kommunala handlingsprogram att kommunerna skulle vara mönsterarbetsgivare. Mönsterarbetsplatser fanns också med i de internationella diskussionerna under 1900-talets första årtionden. Visserligen säger vi ofta att den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Men det gäller inte i det här fallet. Vi har väntat alltför länge! Det är dags nu att arbetsgivare och politiker ger förutsättningar för att Mönsterarbetsplatserna förverkligas. Kongressdeltagare! Min mamma är städerska på sjukhus. När jag var liten tänkte jag ofta på att hon tydligen inte syntes. Att det inte fanns ens ett litet hej. Jag vet inte varför det ska vara så svårt att hälsa på en städerska. Det är skådespelaren och författaren Mia Skäringer en av årets kulturpristagare som säger så i en intervju i LO-tidningen. Mia berättar om hur det var när hon var liten. Men tyvärr är det inte mycket bättre i dag. Har ni tänkt på att det finns en sak som utmärker de osynliga jobben? Det är att de är oumbärliga. Att omgivningen ofta inte inser det förrän arbetsuppgifterna inte utförs och när de inte får skötas på ett bra och professionellt sätt. Det finns naturligtvis ett mått av klasstänkande i det här men också okunnighet och omedvetenhet. Det är inte klokt att det ska behövas drastiska åtgärder för att jobben ska bli synliga. 2

14 Vi minns väl alla läkaren som var inlagd på Danderyds sjukhus för en operation. Från sjukhussängen såg han hur smutsigt hans rum var. Han vände sig till media och TV-kameran zoomade in smutsen som fastnade på hans finger när han drog det över en draperistång. Jag tror att läkarens larm bidragit till att fler förstår att sjukhus inte städar sig själva och inser hur viktig det är att lokalerna är rena. Sjukhusmaten är en annan oerhört viktig länk i vårdkedjan. Låt kokerskorna och kockarna i sjukhusköken få förutsättningar att laga god och näringsrik mat! Låt städarna få förutsättningar att göra ett bra jobb! Det här är ju lönsamt! Dålig mat och dålig hygien rent ut sagt snuskiga rum och toaletter kan förstöra en framgångsrik avancerad operation. Jag kan på stående fot skriva ut ett recept som kan bidra till ännu mer utveckling i vård och välfärd. Ta tillvara de anställdas egen yrkesstolthet! Ta tillvara deras uppfinningsrikedom, kunskap och initiativförmåga! Använd den tysta kunskapen! Den finns i alla branscher och på alla arbetsplatser i badhusen, på vattenverken, inom kollektivtrafiken, inom djur och natur, barnomsorg och räddningstjänst. Rätta till det som inte fungerar bra men se också allt som fungerar 24:7! Kommunal ger aldrig upp kampen för att alla yrken ska bli synliga, respekterade och erkända som avgörande för att vårt land ska vara ett välfärdssamhälle. Parentation Kommunal ingår i en stor gemenskap. Vi har systerförbund över hela världen. Med sorg och ilska tvingas vi alltför ofta ta emot besked att fackliga kamrater dödats på grund av sitt engagemang. De stoppas mitt i livet i sitt arbete för mänskliga rättigheter. Första maj-firandet i Swazilands största industristad avbröts av polisen, som arresterade flera deltagare. Bland dem som fördes till fängelset fanns Sipho Jele, medlem i Förbundet för lant- och plantagearbetare. Två dagar senare meddelade polisen att han begått självmord i fängelset. Hans familj, hans fackliga organisation och det globala facket ITUC/IFS är helt övertygade om att polisen dödat honom. Sipho Jele är den tolfte representanten för sin organisation som mördats sedan Vi hedrar minnet av mördade kamrater världen över genom att aldrig ge upp kampen för fackliga fri- och rättigheter. En kamp som ofta avbryts alltför tidigt. I vårt land kan vi hedra minnet av kamrater som fått ett långt och rikt liv i fackliga gemenskapen. Den 14 maj nås jag av beskedet att Bengt Norman, tidigare förbundsstyrelseledamot och ordförande i avdelning Z-Jämtlands län, avlidit. Bengt var byggnadsarbetare och ordförande i Byggnads avdelning i Backe. När Bengt varit med och byggt ett sjukhus i Backe behövdes en reparatör och rörmokare. På det viset blev Bengt kommunalare och en mycket aktiv kommunalare. Den röda tråden för Bengt var medlemsnyttan. Bengt satt i förbundsstyrelsen i 19 år och nästan lika länge i LOs representantskap. Bengt blev 77 år gammal. 3

15 Den 28 januari avled förra ombudsmannen Ann-Marie Ask, 84 år gammal. Ann-Marie var undersköterska på Uddevalla lasarett redan på 50-talet. Därmed representerade hon ett av förbundets nya yrken. Före vår storavdelningsreform var lasarettet egen avdelning som Ann-Marie ledde fram till Hon blev då ombudsman i avdelning 46 i Uddevalla och senare i avdelning 7. Ann-Marie levde för facket och hennes starka sida var att förhandla. Klas Eriksson, Rune Strömkvist, Thor Carlsson och Lennarth Nilsson fyra ombudsmän som förenade yrkeskunskaper med ett mycket stort personligt engagemang och en konstnärlig ådra. Ett engagemang i vår organisation är ofta ett livslångt engagemang. Så var det för Klas Eriksson. Klas var nästan årsbarn med förbundet. Han föddes 1914 i Arbogatrakten och utbildade sig till stensättare. Han representerade ett av förbundets ursprungliga yrken. Han gick med i Kommunal 1938, blev avdelningsordförande 1954 och ombudsman Yrkeskunskapen bar Klas med sig hela livet ut. Någon gång på 80-talet ringde Klas till avdelningen och påpekade ett fel i ett reportage i Kommunalarbetaren om stensättare: Det är ju felräknat! För att stensätta den yta som beskrivs går det åt 145 fler stenar än vad som står i texten. Klas blev 96 år och därmed vår äldste ombudsman. Jag vill nu att vi under en stunds stillhet samlar våra tankar och riktar vår tacksamhet inte bara till dem jag nämnt utan många, många fler som var och en på sitt sätt bidragit till att andra människor ska få ett bättre liv och som aldrig gav upp sin dröm om ett samhälle präglat av rättvisa. Tack för allt ni givit! Kongressdeltagare! Vi i arbetarrörelsen står för en grundsyn om jämlikhet, rättvisa och alla människors lika värde. Med den ideologin som ledstjärna har vi varit med och byggt vårt välfärdssamhälle. Det gäller inte bara Sverige utan i Norden och i andra länder där arbetarrörelsen har stort inflytande. Vi hör ofta människor säga att de ser Sverige som ett föredöme för andra länder. Det framkom i en TV-intervju med den amerikanske filmaren Michael Moore där han jämförde Sverige och USA. Han sa bl a att man i USA organiserar samhället runt jag i stället för runt vi. Att göra saker tillsammans är en av förklaringarna till att Sverige blivit ett av världens mest jämlika länder, sade Moore. Det här bekräftas i en bok som nyligen kom ut i Storbritannien. På svenska har den fått titeln Jämlikhetsanden. Där jämförs ett 20-tal rika länder med varandra och visar att det finns tydliga samband mellan jämlikhet och hälsa, utbildning, missbruk, kriminalitet, social rörlighet och många fler faktorer. Tabeller och diagram visar att jämlikhet är bra för alla och att ojämlikhet skapar problem för alla också för de rika. I boken redovisas en undersökning om tillit kan man lita på folk? I de jämlika länderna svarar procent ja, man kan lita på människor man möter. I Sverige svarar så många som 70 procent ja. I de ojämlika länderna svarar så litet som 15 procent ja. Jag tänkte på det här när jag såg Stockholm-moderaternas reklam i tunnelbanan. Vi fortsätter att öka din trygghet. Ja, Moderaterna tänker säkert på 4

16 att det behövs flera vakter i t-banan. Till Moderaterna kan man väl bara säga: Läs Jämlikhetsanden så ser ni vad som behövs för att öka tryggheten! Och det handlar inte om fler vakter det handlar om ökad jämlikhet. Det är väl gott och väl med tillit och hälsa! Det lever man väl inte på? Hur är det med tillväxt och uppfinningar? Blir det någon tillväxt utan piska och stora inkomstskillnader som drivkraft? Jo, de jämlika länderna har ett modernare näringsliv, mer innovationer och fler patent på uppfinningar. Slutsatsen är tydlig: Jämlikhet är bra för utvecklingen. I ojämlika länder slösas det bort mycket talang, hävdar författarna. Ett förslag som ni ombud ska ta ställning till under kongressen är om Kommunal ska ta fram ett näringspolitiskt program för den offentliga sektorn. Boken Jämlikhetsanden kan säkert ge idéer i det arbetet men också råg i ryggen! Jag instämmer helt i författarnas förhoppning om att boken i dag ska få lika stor betydelse för politikerna som upptäckten av bakteriernas roll för smittspridning hade en gång för sjukvården. Man insåg att det inte går att bota tbc och andra sjukdomar genom att dra patienten fram och tillbaka i grenklykan. På samma sätt måste dagens beslutsfattare inse att ökade klyftor inte botar den sjuka världsekonomin eller leder till tillväxt. I Kommunal fortsätter vi vår Kamp för rättvisa, som vi startade efter valet 2006 med möten på torsdagar i Stockholm och en gång i månaden på många orter i landet. Nu har vi genomfört ungefär 600 möten och aktiviteter. Och det är inte bara en kamp för kommunalarnas rättvisa. Det är lika mycket en kamp för vårt välfärdssamhälle. Det är en kamp för allas rättvisa och välfärd. Ska vi ta i hand på att vi genomför vår sista Kamp för rättvisa torsdagen den 16 september? Ska vi ta i hand på att vi gör vad vi kan för att Sverige den 19 september får en regering som kämpar för rättvisa och står på löntagarnas sida? Kongressdeltagare! Svensk industri är väl utvecklad. Vi ligger långt fram när det gäller teknik och arbetsmetoder. Fackliga organisationer i vårt land har aldrig varit rädda för teknikutveckling och att olönsamma företag med gammal teknik och låga löner läggs ner. Vi vågar se förändring som en trygghet. Men vi ser också att det hänger ihop med att arbetarrörelsen skapade ett samhälle som erbjöd en andra chans när det gamla jobbet försvunnit. Det låter som om vi lever i en idyll där vi är överens om allt, men så är det ju inte. Självklart har arbete och kapital olika intressen men i Sverige har vi haft en hygglig balans, bl a med hjälp av skatter och lagstiftning. Den balansen vill vi behålla. Vi vill också behålla balansen mellan parterna. Starka parter som förhandlar utan inblandning av politikerna. Kollektivavtal som både ger arbetsfred och skyddar mot lönedumpning, så att ingen behöver sälja sitt arbete under vad avtalet reglerar är ett speciellt år för svenska löntagare det är avtalstecknandets år. Arbetsgivaren brukar ju klaga på samordningen inom LO. En iakttagelse jag gjort är att vi sällan har mött arbetsgivare som samordnat sig så starkt som i år. Både på den offentliga och på den privata sidan. De avtal vi hittills har uppnått förtjänar att få mer än godkänt i betyg. Så det är med stolt- 5

17 het och glädje jag konstaterar att vi kan lägga ytterligare två år till de tidigare åren med ökning av medlemmarnas reallöner. De två senaste avtalsperioderna har vi dessutom genom vår samordning lyckats få med kvinno- och jämställdhetspotterna. Det innebär att vi har tagit klara steg framåt för att stärka kvinnodominerade yrken som finns på hela arbetsmarknaden. Det finns mycket kvar att göra, men jag är övertygad om att vi genom fortsatt samarbete mellan LO-förbunden kommer att få mer jämställda löner och arbetsvillkor på svensk arbetsmarknad. Får jag påminna om utgångsläget inför årets förhandlingar? Man kan lugnt säga att vi stod långt ifrån varandra. En arbetsgivare som enbart pratar om lokala förhandlingar, nollbud, bort med lägstlönerna. Och vad blev det för resultat? centrala avtal, reallöneökning, lägstlönerna kvar. När det gäller SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, vill jag särskilt lyfta fram att vi tecknat ett avtal för att stärka dem som behöver stöd att komma in i nytt arbete eller nytt yrke. Äntligen har vi fått ett omställningsavtal. Jag är också mycket nöjd med att vi tillsammans med SKL kommer att inrätta ett jämställdhetsråd. Parterna har visat vilken styrka det finns i den svenska modellen. Vi har visat att vi tar ansvar. Vi har visat att vi hittat lösningar som passar olika branscher, och det har skett genom förhandling och samverkan mellan oss och arbetsgivarna. Inom parentes vill jag säga att jag inte tror att någon arbetsgivare uppskattar eller förstår budskapet i den märkliga kampanj som ett borgerligt ungdomsförbund har startat och som går ut på att människor ska vända ryggen åt facket, för alltid dessutom. Fuck facket for ever säger det svengelsktalande CUF. Det är att underskatta både intelligens och kunskap hos dagens unga. Jobb skapas inte genom att riva ner fungerande system och bra relationer mellan fack och arbetsgivare. Jobb skapas inte genom otrygghet. Glöm inte att ensam är inte stark bara ensam! Läs på! Grow up, säger jag till CUF! Nej, dagens oacceptabla arbetslöshet måste mötas med seriös politik och åtgärder av kvalitet. Då duger varken CUF eller den borgerliga alliansens ytliga politik. Då duger det inte att tillverka snygga jobbansökningar och att sälja sig själv eller att öka otryggheten. Vi behöver en politik som ger människor mer än en chans i livet, som gör det möjligt att klara omställningar. Det krävs utbildning och kompetensutveckling som rustar individen för att möta kraven från ett arbetsliv som ständigt förändras. Det behövs insatser med hög kvalitet som sätts in från första arbetslöshets- 6

18 dagen. Det är den bästa investeringen för samhället och för individen. Låt mig få ge en sista kommentar om avtalsrörelsen så här långt, och den kommentaren riktar jag främst till den borgerliga regeringen. Ni hade planerat att en sämre a-kassa och dyrare a-kassa skulle pressa ner löneökningarna. Ni sa till oss löntagare att löneökningarna har en prislapp högre arbetslöshet och sämre och dyrare ersättning från a-kassan. Er plan misslyckades den här gången. Ni hade planerat att jobbskatteavdraget skulle pressa ner löneökningarna. Hur många gånger har vi inte hört Borg och Reinfeldt säga att undersköterskan har fått kronor mer i plånboken? Däremot har vi inte lika ofta eller nästan aldrig hört att undersköterskan i slutändan ska betala tusenlappen själv genom att inte kräva så höga lönehöjningar. Er plan att jobbskatteavdraget ska betalas med lägre lönelyft framgår tydligt i de moderata riksdagsmotionerna som finns. I dag kan jag konstatera att även den planen misslyckades. Fackföreningsrörelsen är och förblir en av två fristående parter som förhandlar. Regeringen kan vare sig skrämma oss eller muta oss till lägre lönekrav. De avtal som hittills har tecknats ger ett klart besked till den borgerliga regeringen: Er plan att den sämre och dyrare a-kassan skulle pressa ner löneökningarna lyckades inte den här gången, och er plan att jobbskatteavdraget skulle pressa ner lönerna lyckades inte heller. Kongressdeltagare! Tack vare nära kontakter med fackliga organisationer i andra länder får vi en djupare och bredare kunskap också om det som händer i vårt eget land och i vårt närområde. Vi har kunnat ta till oss kunskaper och erfarenheter för att använda dem i vårt fackliga och politiska arbete här hemma. Vi har lärt oss att vi kan jobba globalt hemma genom att göra medvetna och genomtänka inköp både i förbundet och i våra yrkesroller. Vi som förbund har sedan många år etiska regler för upphandling och placeringar. Vi påverkas alla av det som händer i vår omvärld. Förändringarna går oerhört snabbt och kan kännas hotande ibland. Men jag tror inte på modellen att vi ska stoppa förändringar. Vi ska sätta in vår energi på att styra och påverka dem. Det krävs en stark politisk beslutskraft och facklig-politisk samverkan för att nå framgångar i den globala konkurrensen. I den fackliga solidaritetens anda ska vi bekämpa globaliseringens negativa effekter för världens fattigaste och mest utsatta människor. I det ingår att det inte ska finnas några fackföreningsfria zoner i världen. Det är en del av det traditionella solidaritetsarbetet. Vi ska också fortsätta med solidaritetsarbetet i form av att vi tar vårt ansvar i det globala miljö- och klimatarbetet. Vi som lever i de rika länderna måste tydligt visa jordens fattigare länder de länder som drabbas hårdast av klimatförändringarna att vi menar allvar med våra åtaganden för att stoppa klimatförändringarna. Det räcker inte med att prata vi måste agera. Efter fiaskot i Köpenhamn i december har konkreta positiva exempel på miljö- och klimatarbete blivit ännu viktigare. Så sa generalsekreteraren i Svenska Naturskyddsföreningen när föreningen nyligen presenterade en utvärdering av hur Sveriges kommuner klarar av att ställa om för att klara målen om mindre utsläpp. 7

19 Det är ett långsiktigt arbete. Och i det arbetet är medlemmarna i Kommunal viktiga. Det handlar om sophantering, deponiarbete, om att använda lågenergilampor i kommunens alla fastigheter, miljöfordon och mycket annat. Det handlar förstås om all mathantering. Närodlad mat och de flera miljoner portioner mat som lagas varje dag på dagis, i skolor, på äldreboenden och sjukhus. Miljöarbetet här hemma är också ett globalt arbete. Det vi gör påverkar tillvaron för människor i andra länder. Det är också exempel på ett område som kommer att växa och bli allt viktigare för oss och för resten av världen, en annan värld är möjlig. Vi vill och vi ska medverka till att förverkliga den. Förbundskamrater! Vi vet alla att om vi ska fortsätta att vara framgångsrika måste vi vara många och vi måste ha medlemmarna med oss. Därför är och förblir medlemsvärvningen prio 1. Avtal och organisation är A och O. De hänger så nära ihop, de är och förblir våra kärnområden. Vi har under flera år haft särskilt fokus på medlemsvärvning. Vi vet att många arbetskamrater går i pension framöver. Nya medarbetare kommer att anställas inom våra organisationsområden. Och med de avtal vi tecknat i år kommer fler att vilja vara medlemmar. Vi har mycket som vi kan använda i medlemsvärvningen och vi kan visa att vi är framgångsrika. Men förbundskamrater vi måste finnas på arbetsplatserna! Vi måste stärka oss längst ut i organisationen. Därför har vi KLOK-satsningen på Kommunals lokala organisation som också medför att vi ändrar andra delar av vår organisation. Alla förändringar är jobbiga. Det vet vi för det är inte första gången Kommunal organiserar om sig. 1968, exempelvis, beslutade vi om stora förändringar av vår organisation. Förbundets dåvarande 600 avdelningar blev 56. Organisationen närmast medlemmarna stärktes och vi fick 700 sektioner. Nästa stora omorganisation kom 20 år senare när vi inledde försöksverksamhet med länsavdelningar. Då förde vi också ihop landsting och kommuner i samma avdelning. Erfarenheterna av försöksverksamheten var positiv och vi fick 23 länsavdelningar. Våra omorganisationer är naturligtvis till stor del en spegel av att omvärlden förändrar sig. För att Svenska Kommunalarbetareförbundet ska vara en organisation att räkna med krävs att vi går i takt med samhället runt omkring oss och de förutsättningar vi har. Helst ska vi faktiskt vara steget före. Vi måste ha en organisation som erbjuder ett likvärdigt medlemskap till alla medlemmar oavsett var du jobbar, oavsett var du bor och oavsett vem som är din arbetsgivare. Du ska känna som medlem att du har samma stöd oaktat var du än finns! Kongressdeltagare, förbundskamrater! Det ska finnas balans i vårt fackliga arbete. För att genomföra bra förhandlingar, bevaka att medlemmarna får rätt lön och har en bra arbetsmiljö, måste det också få finnas tid och kraft och vilja att ha roligt tillsammans. Det hade vi den 22 maj då vi firade vårt 100-årsjubileum med familjefester runt om i landet. Över medlemmar och deras familjer kom till Brunnsparken i Örebro, Eringsboda brunn, Pite havsbad och Rättviksparken för att bara nämna några platser. Vi det vill säga ni har fått så mycket beröm och credit för den här 8

20 dagen. Jag vill tacka alla er som var med och ordnade den här familjefesten. Det var helt fantastiskt. Jag vet hur mycket arbete det är både synligt och osynligt som ligger bakom en sådan lyckad dag. Kamrater! Att få vara med på Kommunals 100-årskongress är mycket stort. Det tror jag nog att vi känner allesammans. För mig är det lite särskilt speciellt eftersom jag står här och nu och vet att inom 40 timmar ska jag lämna ordförandeklubban till en ny förbundsordförande. Vi kan konstatera att stafetten går vidare, arbetet går vidare, vårt viktiga fackliga uppdrag tar aldrig slut. Härmed förklarar jag Kommunals 27e kongress för öppnad. 9

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 DAG- OCH ARBETSORDNING.

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 DAG- OCH ARBETSORDNING. Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 DAG- OCH ARBETSORDNING. Dagordning Förslag till dag- och arbetsordning på Svenska Kommunalarbetareförbundets 27e ordinarie kongress den 7 11 juni

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 1 Stämmans öppnande Erik Georgii, ordförande i arbetslöshetskassan, öppnade stämman.

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Arbetar du för kommunen?

Arbetar du för kommunen? Datum/Date Dnr/Ref.no. 2014-12-1 161-KB 979-2014 Minnesanteckningar Kvalitetsdialog 21 november 2014 1. Dagen inleddes av Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, som hälsade välkommen och uttryckte sin glädje

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Deltagarförteckning Kommunals förbundsmöte i Stockholm den 26 27 maj 2008

Deltagarförteckning Kommunals förbundsmöte i Stockholm den 26 27 maj 2008 Deltagarförteckning Kommunals förbundsmöte i Stockholm den 26 27 maj 2008 Blekinge Ylva Eriksson 4 Karlshamn Handikapp och Äldreomsorg C2-70 Gunnar Ferm 6 Ronneby C2-71 Magnus Petersson 6 Ronneby C2-73

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Posterutställare Växjö

Posterutställare Växjö 1 Posterutställare Växjö 2. Maria Ahlberg Barnhabiliteringen, Blekingesjukhuset 7. Sara Bergman 9. Annemarie Bexelius, MSc Habiliteringscenter Norrtull för barn, Stockholm 14. Margret Buchholz Ingrid Mattsson

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin Deltagare Fullmäktige 6/4 2014 Bilaga 1 Röstberättigade Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Yvonne Lundqvist Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Hans Lövgren Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Kaisa Lövgren

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

IF Metalls kompetensbank

IF Metalls kompetensbank IF Metalls kompetensbank Bakgrund, syfte och funktion Anders Fredriksson 2013-10-15 2 BAKGRUND Kongressbeslut 2011 om att arbeta för halverad långtidsarbetslöshet Hög arbetslöshet inom förbundets verksamhetsområden

Läs mer

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x ven SLÄPVAGNAR Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 Falun www.villaagarna.se/falun Ej tillgänglig Gagnef www.villaagarna.se/leksandgagnef Bil o

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 2008-04-15 1 (6) KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 Sammanträdesdata Tid 2008-04-06 kl 09.30-12.00 Plats Täby Park Hotel, Täby Närvarande Sture Fredell, ordförande

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60 Anton Bingebo Göthberg Holmlund Yxhage Arne Bakke Bengt Lindström Bert-Ove Adolfsson Björn Mogren Bo Chronier Bo Börge Borgström Christer Moreau Dag Berglund Daniel Sammelin Eeero Laakso Emil Barrelöv

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer