Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3"

Transkript

1 Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd

2 Svenska Kommunalarbetareförbundets 27e ordinarie kongress den 7 11 juni 2010

3 Produktion: Bilda Idé Omslag: Hemma Annonsbyrå AB Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås ex

4 Innehåll Sidan 1. Kongressens öppnande 1 2. Upprop av kongressombud och övriga deltagare Rapport över granskning av ombudens fullmakter Beslut om kongressens offentlighet Fastställande av dagordning Fastställande av arbetsordning Val av kongressens funktionärer 35 7:1 Tre ordförande 35 7:2 Tre sekreterare 35 7:3 En referent 35 7:4 Sex rösträknare/röstkontrollanter 36 7:5 Sju ledamöter till beredningsutskottet 36 7:6 Fem ledamöter till dechargeutskottet 36 7:7 Två protokollsjusterare Verksamhetsberättelse och årsredovisning för år Revisionsberättelse för år Beslut om ansvarsfrihet Budgetprognos för åren med förbundsstyrelsens 61, 418 förslag till verksamhets- inriktning och beslut om avgifter fr o m den 1 januari Förbundsstyrelsens utlåtande och förslag till förändringar i 76, 136 förbundets stadgar samt förbundsstyrelsens utlåtande över stadge- och avgiftskommitténs rapport och i samband därmed behandling av utlåtande över motioner 12:1 Förbundets namn 81 12:2 Studerandemedlemskap för gymnasieelever 82 12:3 Studerandemedlemskap för elever vid eftergymnasial utbildning 86 12:4 Medlemskap vid praktikarbete 91 12:5 Studerandemedlems rätt till medlemskap efter avslutade studier 92 12:6 Rätt till medlemskap vid vuxenstudier 95 12:7 Medlemsavgiften 97 III

5 12:8 Sänkt medlemsavgift :9 Sänkt medlemsavgift för vissa medlemmar :10 Förtroendevaldas valfrihet att tillhöra a-kassa :11 Tidpunkt för kongress och förbundsmöte :12 Förbundsmötet :13 Stadgarna 21 mom 2 Kongressens/förbundsmötets sammanträden :14 Stadgarna 22 Branschråd :15 Branschrådens uppdrag ska kvalitetssäkras :16 Stadgarna 24 mom 1 Verksamhetsområde :17 Kommunal i förändring och stadgeändring angående sammanslagning 119 av avdelningar 12:18 Mandatperiod för förtroendevalda :19 Val av ordförande och kassör :20 Regionalt fackligt ombud :21 Förändring av röstsätt vid sektionens årsmöte :22 Sektions- och klubbtillhörighet :23 Stadgarna 28 Hedersmedlemskap :24 Inträde i förbundet Avtals- och förhandlingsfrågor :1 Individuella löner, solidarisk lönepolitik, nytt lönesystem 138 och branschavtal 13:2 Visstidsanställningar :3 Rätt till fria arbetskläder :4 Möjlighet att arbeta utan rast :5 Förstärkning av lagen om anställningsskydd Arbetstidsfrågor :1 Rätt till heltid :2 Arbetstidsförkortning :3 Arbetstid och delade turer :4 Arbete var tredje helg :5 Arbetstidslagen :6 Ambulansförares arbetstid Pensionsfrågor 195 IV

6 15:1 Sänkt pensionsålder :2 Nedtrappning av arbetstid inför pension :3 Sänkning av pensionsåldern Arbetsmiljöfrågor :1 Miljömässig utveckling :2 Hälsoarbete :3 Rätt till en arbetsplats :4 Hälsoundersökning :5 Lagstadgad hälsoundersökning :6 Friskvård i förebyggande syfte :7 Hälsovård :8 Arbetsmiljöansvaret på arbetsplatsen Studie- och informationsfrågor :1 Medlemsutbildning på lika villkor :2 Regler för utbildningsarvode vid fackliga studier :3 Medlemsutbildningar med ersättning Yrkesutbildningsfrågor :1 Yrkesstatusen inom vården :2 En yrkesgrupp i förskolan :3 Höj barnskötarnas yrkesroll :4 Undersköterske- och skötareutbildning :5 Nationell legitimation Försäkringsfrågor :1 Rehabiliteringsförsäkring vid sjukdom :2 Begravningshjälpen återinförs i Medlemsolycksfallsförsäkringen :3 Sjuk- och efterlevandeförsäkring :4 Försäkringsskyddet efter fyllda 65 å :5 Avtalsförsäkring för förtroendevalda :6 Hemförsäkringen :7 Allriskförsäkringen :8 Tandvårdsförsäkring :9 Inkomstförsäkringen 256 V

7 19:10 Preskriptionstid ska inte omfatta medlemsförsäkringarna :11 Försäkring vid olycka :12 Bättre arbetsskadeförsäkring :13 Förbättra arbetsskadeförsäkringen :14 ILOs förteckning över sjukdomar Arbetslöshetsförsäkringsfrågor :1 A-kassan till fackföreningen och en enhetlig a-kassa :2 Avgiften till a-kassan :3 Arbetsgivarintyg till a-kassan :4 75-dagarsregeln för deltidsarbetslösa :5 Krav på att fackliga och politiska uppdrag ska vara a kassegrundande :6 Ersättning till förtroendevalda som blir arbetslösa Förbundsstyrelsens förslag till välfärdspolitiska 172, 287 prioriteringar och i samband därmed behandling av 326, 352 utlåtande över motioner 21:1 80 procent i a-kassa :2 A-kasseersättningen :3 Karensdagen :4 Ersättningsnivån för sjukpenningen :5 Karensdag vid smitta :6 Ersättning vid smitta på arbetet :7 Karensdag vid arbetsskada :8 Sjukanmälan av arbetsgivare till Försäkringskassan :9 Förbättra sjukförsäkringssystemet :10 Vaccin till anställda :11 Tandvårdsförsäkring :12 Gratis sjukvård och hälsoundersökning :13 Försvara välfärden :14 Skattefinansiering 326, :15 Upphandling av kollektivtrafik :16 Svart arbetsmarknad :17 Barngrupperna i förskola och fritids :18 Förändring av barn- och studiebidragen 337 VI

8 21:19 Friår :20 Förlängning av livsmedelsstödet :21 Det rödgröna alternativet Rapporten I alla människors vardag 175, Jämställdhets- och diskrimineringsfrågor :1 Information om hjälpmedel till dyslektiker :2 HBTQ-kompetens inom Kommunal och arbetsplatser :3 Integration Miljöfrågor :1 Kommunals yttre miljöarbete Organisationsfrågor :1 Studieorganisatör :2 Ledighet vid fackligt arbete :3 Fackligt arbete på heltid :4 Bussförarnas sektionstillhörighet :5 Stöd till lokalt politiskt arbete :6 Information till medlemmar via sms :7 Kvalitetssäkring i det fackliga arbetet :8 Fler medlemsförmåner :9 Arvode till förtroendevalda :10 Branschråd för fritidsgårdspersonal :11 Motionera på nätet :12 Plan för att hantera yrkesfrågor på ett mer flexibelt sätt Förbundsadministration och verksamhet :1 Kommunal-Nytt i tryckt form :2 Almanackor till kommunalpensionärer :3 Informationsteknologi för skyddsombud :4 Skrivregler :5 Kommunal känner inga gränser :6 Förbundsordförandes lön :7 Representation med alkohol :8 Arbetet med Kommunal i förändring 393 VII

9 26:9 Information vid inträde i Kommunal :10 Snabb service för medlemmarna :11 Utbildning för nyvalda sektionsföreträdare :12 Manuell medlemsavgift :13 Det ska inte kosta att ha fackligt uppdrag :14 SGI för förtroendevalda :15 Sänk priserna på fackens stugor Övriga frågor :1 Avskaffa monarkin :2 Bankavgifter :3 Arvoden i bolagsstyrelser :4 Försäkring och diskriminering av medelålders kvinnor :5 Kollektivtrafik och miljö :6 Gemensamt studerandemedlemskap inom LO :7 Inskrivning i a-kassan via nätet Jordbruksrapporten Vattna, gödsla, gallra! Utdelning av Kommunals kulturpriser Val av 30:1 Val av förbundsordförande 47, :2 Val av förste vice ordförande 51, :3 Val av andre vice ordförande 53, :4 Val av tredje vice ordförande 54, :5 Val av förbundsstyrelseledamöter 56, :6 Val av tre personliga suppleanter för varje förbundsstyrelseledamot 58, :7 Val av tre revisorer 60, :8 Val av tre revisorssuppleanter 60, :9 Val av auktoriserad revisor för ett år :10 Val av en auktoriserad revisorssuppleant Beslut om arvoden :1 Förbundsstyrelsen :2 Förbundets revisorer Kongressens avslutning 418 VIII

10 Tal Tal av Mona Sahlin, partiordförande SAP 39 Tal av Peter Walldrof, generalsekreterare för ISKA 72 Tal av Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande 161 Gästernas tal 344 Övrigt Uttalande mot kränkningar av fackliga fri- och rättigheter 151 Uttalande mot delade turer 349 Uttalande om privatiseringar och vinster i välfärden 351 Uttalande om den nya kollektivtrafiklagen 416 IX

11

12 MÅNDAGEN DEN 7 JUNI 2010 Eftermiddagens förhandlingar Dagordningens punkt 1 Kongressens öppnande Kommunals 27e ordinarie kongress inleddes klockan 13:00 med underhållning av Brolle med gästartist Pablo Sipeda. Förbundsordförande Ylva Thörn: På Svenska Kommunalarbetareförbundets vägnar vill jag hälsa er välkomna till denna kongress. Under de 100 år vi funnits har vi haft 26 kongresser, den här blir den 27e i ordningen. I dag har vi kongress i Stockholm men vi har också varit i Kalmar, Norrköping och Umeå för att bara nämna några orter. Det står för att förbundet finns i varje kommun i Sverige. Vårt kongresstema är 100 år av trygghet, omsorg och service, och så lägger vi till 24:7 som står för dygnet runt veckans alla dagar 24:7 Trygghet, omsorg och service. Det och mycket mer ger Kommunals medlemmar i sina 200 olika yrken i alla människors vardag. En vardag med välfärd. Med begreppet välfärd menar vi inte bara vård och omsorg utan välskötta parker, idrottsanläggningar och kyrkogårdar, bra kollektivtrafik, trygg räddningstjänst och den välfärd som hela vår sektor för djur och natur ger. Huvudpersonerna på en kongress är ombuden och ni är särskilt välkomna. Ni 188 ombud som fått medlemmars förtroende att representera dem och staka ut vårt förbunds välfärd och framtid. Det gäller inte bara politiken utan i hög grad organisation och stadgar som så otroligt många är intresserade av. Det visar stor omtanke och omsorg om vår organisation. Ni har väl lagt märke till att det står 24:7 på era kort och inser vad det innebär? Ni kommer att få arbeta hårt. Men ni kommer också få belöning! Ni får med er mycket erfarenhet hem som ni och medlemmarna har nytta av i det dagliga fackliga arbetet. Kongresser behövs men det är nära medlemmarna vi har vår viktigaste uppgift. Jag vill särskilt välkomna Kommunals tidigare förbundsledningar med Sigvard och Lillemor i spetsen. Varmt välkommen säger jag till LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin och många representanter för svensk fackföreningsrörelse. Tillsammans har vi ett grundläggande uppdrag att teckna och fullfölja starka kollektivavtal där kvinnors och mäns villkor på arbetsmarknaden blir mer jämställda. LO är den ena grenen på arbetarrörelsens träd. Den andra grenen representeras av socialdemokratiska riksdagsledamöter och senare i dag också av vår partiledare Mona Sahlin. Vi är inte överens om alla detaljer i politiken. Däremot har vi samma grundsyn, om alla människors lika värde och vår strävan mot ett rättvist och jämlikt samhälle. Det finns ingenting som är viktigare för att nå jämställdhet än rätten till heltid. Vi ser fram emot Monas anförande och ett besked om att heltider blir norm om höstens val går vår väg. 1

13 Fackföreningsrörelsen är en global rörelse. Hela världen är vår arena. Kommunals internationella engagemang började redan 1907 när Grov- och fabriksarbetareförbundet sände en delegat till ett möte i Tyskland för att bilda en organisation för världens alla offentliganställda. Det blev ISKA. Grov- och fabriks, som organiserade dåtidens egentliga kommunalarbetare i gatuarbeten och renhållningsverk, blev Kommunal år Motivet för mötet i Tyskland och för övriga globala fackliga federationer är i dag tydligt vi löntagare måste samarbeta över nationsgränserna eftersom kapitalet är globalt. Det är en glädje för mig att få välkomna så många gäster från fackförbund världen över. Som gäster har vi också representanter från ISKA och IUL, som är det globala facket för lantarbetare och anställda i cateringbranschen m m. Vi får en hälsning från ITF, det globala facket för trafiken. Alltså de tre globala fackliga federationerna där Kommunal är en aktiv medlem. Våra olika samarbetspartners i Sverige finns representerade här i dag. Dit räknar jag medlemmarnas arbetsgivare. För oss är det viktigt att möta er vid sidan av förhandlingsbordet och bygga goda relationer med medlemmarnas och de anställdas bästa för ögonen för att skapa ökad kvalitet i välfärden. Jag hälsar åhörare och representanter för media välkomna! Jag vill också ta tillfället i akt att tacka alla er som uppvaktade Kommunal på 100-årsdagen genom att sätta in pengar på fonder och verksamheter som ligger oss varmt om hjärtat. Generösa gåvor har kommit till Kooperation utan gränser, Läkare utan gränser, Anna Lindhs minnesfond, Mäns våld mot kvinnor samt ISKAs stödfond. Enbart ISKAs stödfond har fått över euro. Stort tack för gåvorna! De behövs i ett solidaritetsarbete som aldrig tar slut. Eftersom det här är en 100-årskongress kan jag väl få påminna om att det Socialdemokratiska partiet i början av 1900-talet hade som mål i sitt kommunala handlingsprogram att kommunerna skulle vara mönsterarbetsgivare. Mönsterarbetsplatser fanns också med i de internationella diskussionerna under 1900-talets första årtionden. Visserligen säger vi ofta att den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Men det gäller inte i det här fallet. Vi har väntat alltför länge! Det är dags nu att arbetsgivare och politiker ger förutsättningar för att Mönsterarbetsplatserna förverkligas. Kongressdeltagare! Min mamma är städerska på sjukhus. När jag var liten tänkte jag ofta på att hon tydligen inte syntes. Att det inte fanns ens ett litet hej. Jag vet inte varför det ska vara så svårt att hälsa på en städerska. Det är skådespelaren och författaren Mia Skäringer en av årets kulturpristagare som säger så i en intervju i LO-tidningen. Mia berättar om hur det var när hon var liten. Men tyvärr är det inte mycket bättre i dag. Har ni tänkt på att det finns en sak som utmärker de osynliga jobben? Det är att de är oumbärliga. Att omgivningen ofta inte inser det förrän arbetsuppgifterna inte utförs och när de inte får skötas på ett bra och professionellt sätt. Det finns naturligtvis ett mått av klasstänkande i det här men också okunnighet och omedvetenhet. Det är inte klokt att det ska behövas drastiska åtgärder för att jobben ska bli synliga. 2

14 Vi minns väl alla läkaren som var inlagd på Danderyds sjukhus för en operation. Från sjukhussängen såg han hur smutsigt hans rum var. Han vände sig till media och TV-kameran zoomade in smutsen som fastnade på hans finger när han drog det över en draperistång. Jag tror att läkarens larm bidragit till att fler förstår att sjukhus inte städar sig själva och inser hur viktig det är att lokalerna är rena. Sjukhusmaten är en annan oerhört viktig länk i vårdkedjan. Låt kokerskorna och kockarna i sjukhusköken få förutsättningar att laga god och näringsrik mat! Låt städarna få förutsättningar att göra ett bra jobb! Det här är ju lönsamt! Dålig mat och dålig hygien rent ut sagt snuskiga rum och toaletter kan förstöra en framgångsrik avancerad operation. Jag kan på stående fot skriva ut ett recept som kan bidra till ännu mer utveckling i vård och välfärd. Ta tillvara de anställdas egen yrkesstolthet! Ta tillvara deras uppfinningsrikedom, kunskap och initiativförmåga! Använd den tysta kunskapen! Den finns i alla branscher och på alla arbetsplatser i badhusen, på vattenverken, inom kollektivtrafiken, inom djur och natur, barnomsorg och räddningstjänst. Rätta till det som inte fungerar bra men se också allt som fungerar 24:7! Kommunal ger aldrig upp kampen för att alla yrken ska bli synliga, respekterade och erkända som avgörande för att vårt land ska vara ett välfärdssamhälle. Parentation Kommunal ingår i en stor gemenskap. Vi har systerförbund över hela världen. Med sorg och ilska tvingas vi alltför ofta ta emot besked att fackliga kamrater dödats på grund av sitt engagemang. De stoppas mitt i livet i sitt arbete för mänskliga rättigheter. Första maj-firandet i Swazilands största industristad avbröts av polisen, som arresterade flera deltagare. Bland dem som fördes till fängelset fanns Sipho Jele, medlem i Förbundet för lant- och plantagearbetare. Två dagar senare meddelade polisen att han begått självmord i fängelset. Hans familj, hans fackliga organisation och det globala facket ITUC/IFS är helt övertygade om att polisen dödat honom. Sipho Jele är den tolfte representanten för sin organisation som mördats sedan Vi hedrar minnet av mördade kamrater världen över genom att aldrig ge upp kampen för fackliga fri- och rättigheter. En kamp som ofta avbryts alltför tidigt. I vårt land kan vi hedra minnet av kamrater som fått ett långt och rikt liv i fackliga gemenskapen. Den 14 maj nås jag av beskedet att Bengt Norman, tidigare förbundsstyrelseledamot och ordförande i avdelning Z-Jämtlands län, avlidit. Bengt var byggnadsarbetare och ordförande i Byggnads avdelning i Backe. När Bengt varit med och byggt ett sjukhus i Backe behövdes en reparatör och rörmokare. På det viset blev Bengt kommunalare och en mycket aktiv kommunalare. Den röda tråden för Bengt var medlemsnyttan. Bengt satt i förbundsstyrelsen i 19 år och nästan lika länge i LOs representantskap. Bengt blev 77 år gammal. 3

15 Den 28 januari avled förra ombudsmannen Ann-Marie Ask, 84 år gammal. Ann-Marie var undersköterska på Uddevalla lasarett redan på 50-talet. Därmed representerade hon ett av förbundets nya yrken. Före vår storavdelningsreform var lasarettet egen avdelning som Ann-Marie ledde fram till Hon blev då ombudsman i avdelning 46 i Uddevalla och senare i avdelning 7. Ann-Marie levde för facket och hennes starka sida var att förhandla. Klas Eriksson, Rune Strömkvist, Thor Carlsson och Lennarth Nilsson fyra ombudsmän som förenade yrkeskunskaper med ett mycket stort personligt engagemang och en konstnärlig ådra. Ett engagemang i vår organisation är ofta ett livslångt engagemang. Så var det för Klas Eriksson. Klas var nästan årsbarn med förbundet. Han föddes 1914 i Arbogatrakten och utbildade sig till stensättare. Han representerade ett av förbundets ursprungliga yrken. Han gick med i Kommunal 1938, blev avdelningsordförande 1954 och ombudsman Yrkeskunskapen bar Klas med sig hela livet ut. Någon gång på 80-talet ringde Klas till avdelningen och påpekade ett fel i ett reportage i Kommunalarbetaren om stensättare: Det är ju felräknat! För att stensätta den yta som beskrivs går det åt 145 fler stenar än vad som står i texten. Klas blev 96 år och därmed vår äldste ombudsman. Jag vill nu att vi under en stunds stillhet samlar våra tankar och riktar vår tacksamhet inte bara till dem jag nämnt utan många, många fler som var och en på sitt sätt bidragit till att andra människor ska få ett bättre liv och som aldrig gav upp sin dröm om ett samhälle präglat av rättvisa. Tack för allt ni givit! Kongressdeltagare! Vi i arbetarrörelsen står för en grundsyn om jämlikhet, rättvisa och alla människors lika värde. Med den ideologin som ledstjärna har vi varit med och byggt vårt välfärdssamhälle. Det gäller inte bara Sverige utan i Norden och i andra länder där arbetarrörelsen har stort inflytande. Vi hör ofta människor säga att de ser Sverige som ett föredöme för andra länder. Det framkom i en TV-intervju med den amerikanske filmaren Michael Moore där han jämförde Sverige och USA. Han sa bl a att man i USA organiserar samhället runt jag i stället för runt vi. Att göra saker tillsammans är en av förklaringarna till att Sverige blivit ett av världens mest jämlika länder, sade Moore. Det här bekräftas i en bok som nyligen kom ut i Storbritannien. På svenska har den fått titeln Jämlikhetsanden. Där jämförs ett 20-tal rika länder med varandra och visar att det finns tydliga samband mellan jämlikhet och hälsa, utbildning, missbruk, kriminalitet, social rörlighet och många fler faktorer. Tabeller och diagram visar att jämlikhet är bra för alla och att ojämlikhet skapar problem för alla också för de rika. I boken redovisas en undersökning om tillit kan man lita på folk? I de jämlika länderna svarar procent ja, man kan lita på människor man möter. I Sverige svarar så många som 70 procent ja. I de ojämlika länderna svarar så litet som 15 procent ja. Jag tänkte på det här när jag såg Stockholm-moderaternas reklam i tunnelbanan. Vi fortsätter att öka din trygghet. Ja, Moderaterna tänker säkert på 4

16 att det behövs flera vakter i t-banan. Till Moderaterna kan man väl bara säga: Läs Jämlikhetsanden så ser ni vad som behövs för att öka tryggheten! Och det handlar inte om fler vakter det handlar om ökad jämlikhet. Det är väl gott och väl med tillit och hälsa! Det lever man väl inte på? Hur är det med tillväxt och uppfinningar? Blir det någon tillväxt utan piska och stora inkomstskillnader som drivkraft? Jo, de jämlika länderna har ett modernare näringsliv, mer innovationer och fler patent på uppfinningar. Slutsatsen är tydlig: Jämlikhet är bra för utvecklingen. I ojämlika länder slösas det bort mycket talang, hävdar författarna. Ett förslag som ni ombud ska ta ställning till under kongressen är om Kommunal ska ta fram ett näringspolitiskt program för den offentliga sektorn. Boken Jämlikhetsanden kan säkert ge idéer i det arbetet men också råg i ryggen! Jag instämmer helt i författarnas förhoppning om att boken i dag ska få lika stor betydelse för politikerna som upptäckten av bakteriernas roll för smittspridning hade en gång för sjukvården. Man insåg att det inte går att bota tbc och andra sjukdomar genom att dra patienten fram och tillbaka i grenklykan. På samma sätt måste dagens beslutsfattare inse att ökade klyftor inte botar den sjuka världsekonomin eller leder till tillväxt. I Kommunal fortsätter vi vår Kamp för rättvisa, som vi startade efter valet 2006 med möten på torsdagar i Stockholm och en gång i månaden på många orter i landet. Nu har vi genomfört ungefär 600 möten och aktiviteter. Och det är inte bara en kamp för kommunalarnas rättvisa. Det är lika mycket en kamp för vårt välfärdssamhälle. Det är en kamp för allas rättvisa och välfärd. Ska vi ta i hand på att vi genomför vår sista Kamp för rättvisa torsdagen den 16 september? Ska vi ta i hand på att vi gör vad vi kan för att Sverige den 19 september får en regering som kämpar för rättvisa och står på löntagarnas sida? Kongressdeltagare! Svensk industri är väl utvecklad. Vi ligger långt fram när det gäller teknik och arbetsmetoder. Fackliga organisationer i vårt land har aldrig varit rädda för teknikutveckling och att olönsamma företag med gammal teknik och låga löner läggs ner. Vi vågar se förändring som en trygghet. Men vi ser också att det hänger ihop med att arbetarrörelsen skapade ett samhälle som erbjöd en andra chans när det gamla jobbet försvunnit. Det låter som om vi lever i en idyll där vi är överens om allt, men så är det ju inte. Självklart har arbete och kapital olika intressen men i Sverige har vi haft en hygglig balans, bl a med hjälp av skatter och lagstiftning. Den balansen vill vi behålla. Vi vill också behålla balansen mellan parterna. Starka parter som förhandlar utan inblandning av politikerna. Kollektivavtal som både ger arbetsfred och skyddar mot lönedumpning, så att ingen behöver sälja sitt arbete under vad avtalet reglerar är ett speciellt år för svenska löntagare det är avtalstecknandets år. Arbetsgivaren brukar ju klaga på samordningen inom LO. En iakttagelse jag gjort är att vi sällan har mött arbetsgivare som samordnat sig så starkt som i år. Både på den offentliga och på den privata sidan. De avtal vi hittills har uppnått förtjänar att få mer än godkänt i betyg. Så det är med stolt- 5

17 het och glädje jag konstaterar att vi kan lägga ytterligare två år till de tidigare åren med ökning av medlemmarnas reallöner. De två senaste avtalsperioderna har vi dessutom genom vår samordning lyckats få med kvinno- och jämställdhetspotterna. Det innebär att vi har tagit klara steg framåt för att stärka kvinnodominerade yrken som finns på hela arbetsmarknaden. Det finns mycket kvar att göra, men jag är övertygad om att vi genom fortsatt samarbete mellan LO-förbunden kommer att få mer jämställda löner och arbetsvillkor på svensk arbetsmarknad. Får jag påminna om utgångsläget inför årets förhandlingar? Man kan lugnt säga att vi stod långt ifrån varandra. En arbetsgivare som enbart pratar om lokala förhandlingar, nollbud, bort med lägstlönerna. Och vad blev det för resultat? centrala avtal, reallöneökning, lägstlönerna kvar. När det gäller SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, vill jag särskilt lyfta fram att vi tecknat ett avtal för att stärka dem som behöver stöd att komma in i nytt arbete eller nytt yrke. Äntligen har vi fått ett omställningsavtal. Jag är också mycket nöjd med att vi tillsammans med SKL kommer att inrätta ett jämställdhetsråd. Parterna har visat vilken styrka det finns i den svenska modellen. Vi har visat att vi tar ansvar. Vi har visat att vi hittat lösningar som passar olika branscher, och det har skett genom förhandling och samverkan mellan oss och arbetsgivarna. Inom parentes vill jag säga att jag inte tror att någon arbetsgivare uppskattar eller förstår budskapet i den märkliga kampanj som ett borgerligt ungdomsförbund har startat och som går ut på att människor ska vända ryggen åt facket, för alltid dessutom. Fuck facket for ever säger det svengelsktalande CUF. Det är att underskatta både intelligens och kunskap hos dagens unga. Jobb skapas inte genom att riva ner fungerande system och bra relationer mellan fack och arbetsgivare. Jobb skapas inte genom otrygghet. Glöm inte att ensam är inte stark bara ensam! Läs på! Grow up, säger jag till CUF! Nej, dagens oacceptabla arbetslöshet måste mötas med seriös politik och åtgärder av kvalitet. Då duger varken CUF eller den borgerliga alliansens ytliga politik. Då duger det inte att tillverka snygga jobbansökningar och att sälja sig själv eller att öka otryggheten. Vi behöver en politik som ger människor mer än en chans i livet, som gör det möjligt att klara omställningar. Det krävs utbildning och kompetensutveckling som rustar individen för att möta kraven från ett arbetsliv som ständigt förändras. Det behövs insatser med hög kvalitet som sätts in från första arbetslöshets- 6

18 dagen. Det är den bästa investeringen för samhället och för individen. Låt mig få ge en sista kommentar om avtalsrörelsen så här långt, och den kommentaren riktar jag främst till den borgerliga regeringen. Ni hade planerat att en sämre a-kassa och dyrare a-kassa skulle pressa ner löneökningarna. Ni sa till oss löntagare att löneökningarna har en prislapp högre arbetslöshet och sämre och dyrare ersättning från a-kassan. Er plan misslyckades den här gången. Ni hade planerat att jobbskatteavdraget skulle pressa ner löneökningarna. Hur många gånger har vi inte hört Borg och Reinfeldt säga att undersköterskan har fått kronor mer i plånboken? Däremot har vi inte lika ofta eller nästan aldrig hört att undersköterskan i slutändan ska betala tusenlappen själv genom att inte kräva så höga lönehöjningar. Er plan att jobbskatteavdraget ska betalas med lägre lönelyft framgår tydligt i de moderata riksdagsmotionerna som finns. I dag kan jag konstatera att även den planen misslyckades. Fackföreningsrörelsen är och förblir en av två fristående parter som förhandlar. Regeringen kan vare sig skrämma oss eller muta oss till lägre lönekrav. De avtal som hittills har tecknats ger ett klart besked till den borgerliga regeringen: Er plan att den sämre och dyrare a-kassan skulle pressa ner löneökningarna lyckades inte den här gången, och er plan att jobbskatteavdraget skulle pressa ner lönerna lyckades inte heller. Kongressdeltagare! Tack vare nära kontakter med fackliga organisationer i andra länder får vi en djupare och bredare kunskap också om det som händer i vårt eget land och i vårt närområde. Vi har kunnat ta till oss kunskaper och erfarenheter för att använda dem i vårt fackliga och politiska arbete här hemma. Vi har lärt oss att vi kan jobba globalt hemma genom att göra medvetna och genomtänka inköp både i förbundet och i våra yrkesroller. Vi som förbund har sedan många år etiska regler för upphandling och placeringar. Vi påverkas alla av det som händer i vår omvärld. Förändringarna går oerhört snabbt och kan kännas hotande ibland. Men jag tror inte på modellen att vi ska stoppa förändringar. Vi ska sätta in vår energi på att styra och påverka dem. Det krävs en stark politisk beslutskraft och facklig-politisk samverkan för att nå framgångar i den globala konkurrensen. I den fackliga solidaritetens anda ska vi bekämpa globaliseringens negativa effekter för världens fattigaste och mest utsatta människor. I det ingår att det inte ska finnas några fackföreningsfria zoner i världen. Det är en del av det traditionella solidaritetsarbetet. Vi ska också fortsätta med solidaritetsarbetet i form av att vi tar vårt ansvar i det globala miljö- och klimatarbetet. Vi som lever i de rika länderna måste tydligt visa jordens fattigare länder de länder som drabbas hårdast av klimatförändringarna att vi menar allvar med våra åtaganden för att stoppa klimatförändringarna. Det räcker inte med att prata vi måste agera. Efter fiaskot i Köpenhamn i december har konkreta positiva exempel på miljö- och klimatarbete blivit ännu viktigare. Så sa generalsekreteraren i Svenska Naturskyddsföreningen när föreningen nyligen presenterade en utvärdering av hur Sveriges kommuner klarar av att ställa om för att klara målen om mindre utsläpp. 7

19 Det är ett långsiktigt arbete. Och i det arbetet är medlemmarna i Kommunal viktiga. Det handlar om sophantering, deponiarbete, om att använda lågenergilampor i kommunens alla fastigheter, miljöfordon och mycket annat. Det handlar förstås om all mathantering. Närodlad mat och de flera miljoner portioner mat som lagas varje dag på dagis, i skolor, på äldreboenden och sjukhus. Miljöarbetet här hemma är också ett globalt arbete. Det vi gör påverkar tillvaron för människor i andra länder. Det är också exempel på ett område som kommer att växa och bli allt viktigare för oss och för resten av världen, en annan värld är möjlig. Vi vill och vi ska medverka till att förverkliga den. Förbundskamrater! Vi vet alla att om vi ska fortsätta att vara framgångsrika måste vi vara många och vi måste ha medlemmarna med oss. Därför är och förblir medlemsvärvningen prio 1. Avtal och organisation är A och O. De hänger så nära ihop, de är och förblir våra kärnområden. Vi har under flera år haft särskilt fokus på medlemsvärvning. Vi vet att många arbetskamrater går i pension framöver. Nya medarbetare kommer att anställas inom våra organisationsområden. Och med de avtal vi tecknat i år kommer fler att vilja vara medlemmar. Vi har mycket som vi kan använda i medlemsvärvningen och vi kan visa att vi är framgångsrika. Men förbundskamrater vi måste finnas på arbetsplatserna! Vi måste stärka oss längst ut i organisationen. Därför har vi KLOK-satsningen på Kommunals lokala organisation som också medför att vi ändrar andra delar av vår organisation. Alla förändringar är jobbiga. Det vet vi för det är inte första gången Kommunal organiserar om sig. 1968, exempelvis, beslutade vi om stora förändringar av vår organisation. Förbundets dåvarande 600 avdelningar blev 56. Organisationen närmast medlemmarna stärktes och vi fick 700 sektioner. Nästa stora omorganisation kom 20 år senare när vi inledde försöksverksamhet med länsavdelningar. Då förde vi också ihop landsting och kommuner i samma avdelning. Erfarenheterna av försöksverksamheten var positiv och vi fick 23 länsavdelningar. Våra omorganisationer är naturligtvis till stor del en spegel av att omvärlden förändrar sig. För att Svenska Kommunalarbetareförbundet ska vara en organisation att räkna med krävs att vi går i takt med samhället runt omkring oss och de förutsättningar vi har. Helst ska vi faktiskt vara steget före. Vi måste ha en organisation som erbjuder ett likvärdigt medlemskap till alla medlemmar oavsett var du jobbar, oavsett var du bor och oavsett vem som är din arbetsgivare. Du ska känna som medlem att du har samma stöd oaktat var du än finns! Kongressdeltagare, förbundskamrater! Det ska finnas balans i vårt fackliga arbete. För att genomföra bra förhandlingar, bevaka att medlemmarna får rätt lön och har en bra arbetsmiljö, måste det också få finnas tid och kraft och vilja att ha roligt tillsammans. Det hade vi den 22 maj då vi firade vårt 100-årsjubileum med familjefester runt om i landet. Över medlemmar och deras familjer kom till Brunnsparken i Örebro, Eringsboda brunn, Pite havsbad och Rättviksparken för att bara nämna några platser. Vi det vill säga ni har fått så mycket beröm och credit för den här 8

20 dagen. Jag vill tacka alla er som var med och ordnade den här familjefesten. Det var helt fantastiskt. Jag vet hur mycket arbete det är både synligt och osynligt som ligger bakom en sådan lyckad dag. Kamrater! Att få vara med på Kommunals 100-årskongress är mycket stort. Det tror jag nog att vi känner allesammans. För mig är det lite särskilt speciellt eftersom jag står här och nu och vet att inom 40 timmar ska jag lämna ordförandeklubban till en ny förbundsordförande. Vi kan konstatera att stafetten går vidare, arbetet går vidare, vårt viktiga fackliga uppdrag tar aldrig slut. Härmed förklarar jag Kommunals 27e kongress för öppnad. 9

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 DAG- OCH ARBETSORDNING.

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 DAG- OCH ARBETSORDNING. Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 DAG- OCH ARBETSORDNING. Dagordning Förslag till dag- och arbetsordning på Svenska Kommunalarbetareförbundets 27e ordinarie kongress den 7 11 juni

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Ale: Alingsås: Askersund: Avesta: Borlänge: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Annika Friberg Annika.friberg@ale.se Tel: 073-773 11 86 Diplomerad

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Alvesta kommun 212000-0639 Kommun Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Kontaktpersoner PIF-Föreningar

Kontaktpersoner PIF-Föreningar Union Scipt http://www.unionscipt.com PIF Alingsås PIF Alvesta PIF Arvika Maskingatan 4 Lillsjögatan 5 Strandvägen 2 441 00 Alingsås 342 00 Alvesta 671 01 Arvika Per-Erik Rohrmuller Urban Johansson Patrik

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2011

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2011 Blekinge Karlskrona 300 Född -94: 72,50 kr inkl sem ers Äldre: 81,50 kr Landstinget 115 70 kr inkl sem ers Sölvesborg Ca 100 60 kr Dalarna Avesta 150 16-18 år: 64 kr 18 och äldre: 74 kr Borlänge Ca 200,

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2013

Biografstatistik per län och kommun 2013 Blekinge Karlshamn 31 272 34 985 3 019 484 875 1,1 Blekinge Karlskrona 63 912 103 549 9 937 396 5 322 1,6 Blekinge Olofström 12 902 7 318 568 592 538 0,6 Blekinge Ronneby 27 871 31 951 2 762 789 895 1,1

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Barn berörda av avhysning

Barn berörda av avhysning Sida 1 av 14 Barn berörda av avhysning Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2013 till 504 stycken. Det är en minskning med ca 11 procent jämfört med 2012 då antalet uppgick till 569

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Preliminär fördelning av platser för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 2016

Preliminär fördelning av platser för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 2016 Till samtliga kommuner Preliminärt besked 2015-11-23 1 (5) Preliminär fördelning av platser för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 2016 Detta är ett preliminärt besked om tilldelning av platser för

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890

Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890 b Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890 2. Katarina Andersson Aneby Miljö & Vatten AB katarina.andersson@aneby.se

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2009

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2009 Blekinge Dalarna Gävleborg Halland veckor/ Karlshamn 145 4 v 54 kr inkl sem ers Avtalsförsäkringar gäller Landstinget Blekinge 130 4 v 60 kr inkl sem ers Avtalsförsäkringar gäller Olofström 107 4 v 57

Läs mer

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator Från: tekniska.namnden@alingsas.se Till: tn.platinamail@alingsas.se Ärende: Vb: Remiss - Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning

Läs mer

Bilaga. Avropsberättigade. IT-utbildning

Bilaga. Avropsberättigade. IT-utbildning Sid 1 (7) 2015-04-21 Dnr 96-119-2014 Bilaga Avropsberättigade IT-utbildning Sid 2 (7) Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. Deltagare i den

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer