Carl Jan Granqvist bjuder upp till fest. Kärlek och sex ger livskvalitet Rullande veteran vackert hantverk Anders Carlberg: Ställ upp för unga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Carl Jan Granqvist bjuder upp till fest. Kärlek och sex ger livskvalitet Rullande veteran vackert hantverk Anders Carlberg: Ställ upp för unga"

Transkript

1 Carl Jan Granqvist bjuder upp till fest Kärlek och sex ger livskvalitet Rullande veteran vackert hantverk Anders Carlberg: Ställ upp för unga 1/2009

2 Innehåll Pensionen påverkas av krisen 3 Äldre vandrar för ungdomar 4 Anders Carlberg mot klyftor 6 Högre krav i äldreomsorg 8 Mat som konstverk 9 Tryggt boende för äldre 11 Kärlek inte bara för unga 12 Film om äldres passion 14 En veteranbil blir till 16 Längre liv med motion 18 Debatt 20 Korsord 24 Kåseri 26 Äldre i frivilligt arbete 27 Kongress SPRF tidningen nr 1/2009 Presslagd Nr 2 utkommer vecka 15 Tidningen utkommer med 7 nr/år Upplaga Årgång 70 ISSN Ansvarig utgivare och chefredaktör: Benny Hellis e-post: Redaktionssekreterare: Ullacarin Sundin e-post: tel redaktionen: (vx) Layout: Ullacarin Sundin Tryck: VTT Grafiska AB Annonser: Svenska Media AB tel: , fax: e-post: Redaktionen ansvarar inte för icke beställt material och förbehåller sig rätten att redigera inkommet material. För framförda åsikter och synpunkter i signerade artiklar svarar författaren. Publicerat material visas också på SPRFs hemsida. Där inget annat anges har redaktionen skrivit text och fotat. Omslag: Maria Lindberg och Carl Jan Granqvist i Let's dance. Foto: Mikael Schulz/Agent Bauer/TV4 Hej Finanskrisen har skakat om oss alla. Vändningen från hög- till lågkonjunktur under några sena bistra höstmånader 2008 överraskade många och nu ser vi effekterna, som drabbar de flesta, inte minst pensionärer. De som har sina tjänstepensioner i SPP får försämrad köpkraft redan i år och alltfler experter vittnar om att 2010 blir än värre, då det kanske inte blir någon uppräkning av den allmänna pensionen. Läs mer om hur pensionerna påverkas av finanskrisen på nästa sida. I tidningen träffar ni också Let's Dance aktuelle Carl Jan Granqvist som förutom sina danskunskaper också har varit matexpert i en nyligen presenterad utredning. Carl Jan som nu är 62 har arbetat med mat sedan han var 14 år och tycker fortfarande måltiden är kryddan i tillvaron. Maten ska ge näring, smaka gott och vara en fröjd för ögat, menar han. Pensionären Lasse Alm, 70, får oftast nöja sig med en korv med bröd på sina nattvandringar. Hans helger alltsedan 1980-talet har bestått i att nattvandra tillsammans med andra vuxna. Lasse försöker hålla ordning på och hjälpa ungdomar som hamnat snett i Stockholmsnatten: Jag trivs tillsammans med ungdomar, säger han, och berättar att inspirationskällan är Fryshusets grundare Anders Carlberg, som ni också möter i tidningen. Helena Cewers, en av landets 25 auktoriserade sexologer, ger tips och råd om hur man bibehåller en lycklig kärleksrelation. Oavsett ålder är det viktigt att ha tillgång till sin sexualitet. Använd gärna sexhjälpmedel som glidmedel, östrogentillskott och Viagra. Det är inte märkvärdigare än att använda läsglasögon när synen försvagas, menar hon. I maj öppnar SPRFs 23:e ordinarie kongress. Medlemmarna har sänt in 49 motioner med synpunkter på hur SPRF ska agera i framtiden. De ekonomiska förslagen spänner över ett stort fält, från bättre pensioner till sänkt tv-avgift. Många oroas över sjunkande medlemstal och föreslår aktiviteter som passar yngre pensionärer för att vända trenden. Några föreslår samverkan eller samgående med andra pensionärsorganisationer. I detta och kommande nummer presenteras förslagen som kongressen kommer att ta ställning till och som avgör vår färdriktning under åren Förbundsstyrelsen: Lisbeth Eklund, förbundsordförande Bertil Enemo, vice förbundsordförande Ledamöter: Maj Lundström Göran Gagner Gunvor Petersson Tore Aronsson Bert Selström samtliga nås via SPRFs växel Förbundskansli: Margareta Olin, kanslichef Eva Braun, förbundssekreterare Agneta Ohlson, förbundskassör Sonia Stellan, administration Sören Teglund, administration Jöran Rubensson, utredare Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF, är en tipolitiskt obunden organisation som tillvaratar pensionärens intressen Besöksadress: Bjurholmsgatan Stockholm Tel vx Fax e-post: Expeditionstid: måndag-fredag 9-14 lunchstängt Pg Benny Hellis Chefredaktör Erik Åsbrink har fått regeringens uppdrag att lägga nytt pensionsförslag. 2 3 Aktuellt Text & bild: Ullacarin Sundin Finanskrisen ger lägre pension Finanskrisen påverkar inte bara våra besingar och jobben, utan också våra pensioner. Enligt alla beräkningar kommer pensionssystemets skulder i år att överstiga dess tillgångar. Därmed slår den så kallad bromsen till 2010 med sänkta pensioner som följd. Försäkringskassan har nu fått regeringens uppdrag att ta fram ett nytt beräkningssätt för pensionerna, så att kraftiga börssvängningar kan fördelas på en längre tidsperiod. Minskningen av pensionerna blir lika stor, men sprids ut och slår inte lika hårt ett enskilt år, säger Erik Åsbrink, styrelseordförande i Försäkringskassan. I mitten av mars fastställer Försäkringskassan pensionssystemets balanstal, som är måttet på hur pensionssystemet mår finansiellt. Då avgörs också huruvida bromsen i systemet kommer att slå till Överstiger systemets skulder tillgångarna slår bromsen till. Konstruktionen är till för att säkra pensionerna så att de inte ska kunna urholkas, oavsett statens finanser, och skapa stabilitet i systemet. I december trodde Erik Åsbrink att pensionerna skulle sänkas med ett tiondels procent. Men enligt Försäkringskassans senaste rapport kommer pensionerna att sänkas med närmare 4 procent nästa år. För den som har en pension på kronor i månaden innebär det en minskning med 450 kronor i månaden, skriver tidningen Riksdag & Detement, som bevakar regering och riksdag. Sänkningen kan bli större Men vi har ännu inte sett den slutliga siffran. Den kan bli en förändring, säger Erik Åsbrink. Erik Åsbrink hade vid denna tidnings pressläggning ännu inte sett regeringens direktiv, men påpekade att pensionärerna är beroende av en långsiktig lösning och att det inte är aktuellt att gå in och ändra i pensionssystemet med ett pennstreck. Det som sagts från de fem tierna är att man står fast vid pensionsöverenskommelsen och inte vill riva upp den. Och då är det dessa ramar som gäller. Underförstått pensionerna kommer att sänkas frågan är bara med hur mycket och under hur lång tid. Premiepensionssystemet, PPM Varje år avsätts 18,5 procent av lönen till den allmänna pensionen. Av beloppet går en stor del, 16 procent, till inkomstpensionen, där värdet av pensionerna följer med inkomstutvecklingen. Resterande mindre del, 2,5 procent, går till premiepensionen. Tre av fyra pensionssare i PPM har haft en negativ årlig värdeutveckling på sitt fondsande sedan starten Totalt finns det 4,3 miljoner PPM-sare och bara har lyckats öka kapitalet med minst 8 procent om året. Värdeförändringen ,3 procent ,3 procent ,4 procent ,6 procent ,2 procent procent ,6 procent ,5 procent Källa: PPM Hela systemet påverkas Men pensionärer som har sin tjänstepension i SPP får känna på finanskrisen redan i år. På grund av de bistra tiderna meddelar SPP att de inte har råd att räkna upp pensionen för dem som har så kallade förmånsbestämda pensioner. Dessa får nu samma summa 2009 som de fick under 2008 och går miste om en uppräkning på 4,37 procent. Under februari genomför också AMF pension ett återtag och skriver ner värdet på sarnas pensionskapital med 8 procent. De som berörs är sare med premiebestämd pension placerad i traditionell försäkring. Sare med fondförsäkring berörs inte. För en genomsnittlig SAF-LO pensionär hos AMF motsvara sänkningen kronor i månaden. Också de fyra AP-fonderna, med tillgångar som motsvara 12 procent av pensionssystemet, påverkas av finanskrisen. Tillgångarna i dessa fonder har gått ner med mellan 150 och 200 miljarder kronor, cirka 20 procent av kapitalet, enligt SvD. Försämrad PPM Premiepensionssystemet, PPM, där människor själva väljer de fonder där pengarna placeras, påverkas också direkt av oron på finansmarknaden. Fondinnehavet i PPM har sjunkit med 34,5 procent under 2008 För den som får ut sin premiepension betyder värdeförsämringen att den genomsnittliga premiepensionen minskar från 150 kronor i månaden till 115 kronor. År 2008 var det värsta börsåret på 100 år. Ingen har varit opåverkad av detta. Stockholmsbörsen gick ner med över 40 procent och alla typer av aktiefonder har berörts av fallet, säger PPMs generaldirektör Johan Hellman på premiepensionssystemets hemsida. Pengar till AP-fonderna I november gick Erik Åsbrink ut i DN Debatt med förslaget att föra över 200 miljarder från statsbudgeten till AP-fonderna. Det skulle innebära några miljarder högre utgift för pensionerna, men det skulle hindra bromsen från att slå till. Detta hade pensionärerna applåderat. Det förstår jag. Det är skillnad på pensionärer och dem som ännu är aktiva. Pensionärer har svårare att påverka sin situation och den inkomst man har. Visst kan vissa arbeta och på så sätt öka sin inkomst, men det kommer en tid när det inte längre är möjligt. Den nya beräkningsmodellen ska vara klar i april och i maj hoppas regeringen kunna lägga fram en proposition. Kan beslut fattas under hösten hinner förändringarna träda i kraft till Innan börsraset 2008 får full effekt på pensionerna.

3 Reportage Text & bild: Benny Hellis Lasse Alm har nattvandrat i 20 år och har fått flera nya vänner under nattvandringarna. Nattvandrande pensionär håller koll När ungdomar och pensionärer nämns i samma artikel handlar det oftast om våld och generationsmotsättningar. Det är långt ifrån Lasse Alms värld. På helgerna under de senaste 20 åren har Lasse, som fyllt 70, nattvandrat i Stockholm. Jag gillar ungdomar, säger han, när vi följer honom under en nattvandring. Denna mörka kalla decemberkväll samlas nattvandrarna i sin lokal i Sollentuna centrum. Tillsammans med fältassistenterna fikar de och går igenom vad som händer i området under kvällen. En kabaré på en gymnasieskola, ett ungdomsdiskotek i Edsberg och en Hip-hopfest i Norrviken kommer de att hålla extra koll på. De är fem nattvandrare i tjänst, som delar upp sig i två grupper. Vi har ett stort område och åker mestadels bil för att hinna med. Två, tre personer brukar vara lagom. Aldrig ensam, och inte för många vilket kan provocera. Vi försöker också blandade grupper, säger Lasse Alm. 4 På 1980-talet svarade Lasse Alm på ett upprop från Fryshusets eldsjäl Anders Carlberg. Han sökte vuxna förebilder som kunde hålla ett öga på ungdomarna under helgnätterna. Detta blev embryot till Nattvandrarna, som i dag är en riksomfattande folkrörelse där tusentals vuxna, iklädda sina gula jackor, vandrar på gator och torg i Sveriges städer. Fylleri ett problem Lasse Alm säger att 11- och 12-åringar är ute rätt sent om nätterna nu för tiden och när det gäller de yngre så är det framför allt fylleri som är problemet. De vet ju inte hur deras krop reagerar på sprit och alltför många gångar får vi ta hand om ungdomar som inte kan ta hand om sig själva Slocknar de på fel ställe fryser de ihjäl på vintern. Men den stökigaste tiden är kring Valborg och veckorna innan skolorna börjar efter sommarlovet. Ekonomisk är nattvandringen ingen lysande affär för Lasse Alm. Han får inget betalt, men han kan få ersättning för bensinen. Tjaa, under mina 20 år har jag hittills inte lämnat in någon reseräkning, säger han och rycker på axlarna. Vill jobba med ungdom Lasse Alm har två vuxna barn, men inget av dem var tonåring när han började nattvandra. Jag svarade på Anders Carlbergs upprop för att jag gillar att jobba med ungdomar. Vid den tiden var jag väldigt aktiv i simklubben, men när träningsgruppen som jag hade haft under flera år gick vidare mot eliten, kände jag att det var dags för något nytt i stället för börja med en ny träningsgrupp. Nu håller jag inte ens reda på hur många gånger jag nattvandrat och jag har inga planer på att sluta. Under mina 20 år har jag aldrig känt mig hotad eller rädd för det verkar finnas en ömsesidig respekt mellan ungdomarna och oss när vi tar på oss våra gula jackor. Visserligen har jag ett svart bälte i karate men de kunskaperna har jag aldrig behövt använda, säger han och berättar att det till och med händer att ungdomar som ska ha privata fester ringer till nattvandrarna och ber dom titta förbi. Detta säger de inte till kompisarna, men innerst inne är de oroliga för att festen ska spåra ur. Någon blir för full och det blir bråk, eller att objudna gäster dyker upp och vill vara med på tyt. De ser hellre att det är vi, än polisen som dyker upp. Ska kontakt Dom flesta nattvandrare är själva föräldrar till tonårsbarn. Lasse säger att de som ser problemen på nära håll oroas mer och inser att det krävs insatser utöver föräldrarollen om det ska gå bra för de egna och andras ungdomar. Men många fortsätter också efter att barnen växt upp och mognat. Verksamheten är inte bara viktig, utan den är trevligt också. Man får kontakt med jättemånga trevliga människor som bor i det egna området. Oftast händer det ju inget dramatiskt och då kan man småprata om både det ena och andra och knyta vänskapsband. Den här fredagskvällen blir just en sådan odramatisk kväll. På diskoteket har ungdomarna roligt och på gymnasieskolan håller de på att packa ihop rekvisitan när vi kommer. Hip-hopfesten var en succé med många ditresande ungdomar, varav de flesta färgade. De fick gå hem eftersom bussen aldrig stannade för att ta upp 30 färgade nyktra ungdomar. Bussen körde förbi hållplatsen. Det finns så många fördomar bland oss vuxna så jag tror att busschauffören inte vågade stanna och ta med ungdomarna, säger Lasse Alm. Ett urval ur vårt program! Blomsterresa Holland 15/4, 24/4, 6 dgr helpension kr Toscana m inslag av mat 15/5, 10 dgr halvpension kr Guldriket o Höga Kusten 29/6, 6 dgr helpension kr Vandring & natur i Dolomiterna 27/6, 9 dgr halvpension kr Skottland med Military Tattoo 21/8, 9 dgr halvpension kr Nordkap m. Hurtigruten, buss/tåg, 22/6, 8 dgr halvpension kr Lofoten, tåg/buss 29/6, 7 dgr halvpension kr Norska pärlor m. Hurtigruten 5/7, 5 dgr halvpension kr HAGELQVIST resor Företaget med mer än 85 år i branschen. Ring eller gå in på vår hemsida för att boka Er resa eller för att beställa vårt program! FYRKLÖVERNS STUGBY 80 stugor i underbar natur med utsikt över Siljan. Stugor 3-6 bäddar. 2 km från Siljan och Rättviks centrum. Nära Rättviks slalombackar och skidspår. Restaurang 500 m. Lågsäsong även weekend- & dygnsuthyrning med specialpriser för 2 pers. i större stugor. Ex. 2 pers. i 5-bädds med öppen spis, 970 kr/weekend eller kr/vecka. Kiosk, bastu, solarium. Trådlöst internet. PERSBORGS STUGBY - 12 stugor 100 m fr. Siljan, 3 km fr. Rättvik. 6 bäddar, 80 m 2 med högre standard. Öppet året om. FÖR INFORMATION OCH BOKNING fax LATITUDE TRAVEL Reportage SPRF-läsarrabatt 200:- * VILL DU SE MER PÅ DIN RESA? Välarrangerade resor till unika platser PORTVIN, KUTLUR & NATUR I PORTUGAL Weekend Lissabon Rundresor till Lissabon, Porto och Dourodalen MÅNGKULTUR & MYSTIK I TURKIET Weekend Istanbul Rundresor till det antika Turkiet och Kappadokien UNIK RESA TILL VITRYSSLAND Rundresa till Chagalls och vikingarnas okända Vitryssland SPA PÅ ANRIK KURORT I LETTLAND Femstjärniga Baltic Beach Hotel i Jurmala RYSSLAND - EXTRA STORT PROGRAM 2009 Weekend i S:t Petersburg med bl.a Eremitaget/Katarinapalastet Weekend Moskva och Stalins bunker Flodkryssningar Moskva - S:t Petersburg Gyllene Ringen, de äldsta städerna runt Moskva Transsibiriska Järnvägen, i första klass ml. Moskva - Beijing BESTÄLL KATALOGERNA IDAG! SKÖNA KRYSSNINGAR FRÅN GÖTEBORG MÖT VÅREN I AMSTERDAM Hollands blomsterprakt och 3 dagar i huvudstaden. 5/5, 7 dagar. Pris fr 5 305:- SKOTTLAND & ORKNEYÖARNA Bl.a Edinburgh. Säregen natur & dramatisk historia 11/5, 8 dagar. Pris fr 6 900:- NORGES VACKRASTE FJORDAR Storslagna Geiranger och Sognefjorden. 18/5, 7 dagar. Pris fr 6 355:- SAGOÖARNA I NORDATLANTEN Island, Färöarna, Orkney och Hemön. 24/5, 12 dagar Pris fr :- NY BROSCHYR Beställ den redan idag! *Erbjudandet gäller utvalda resor. Bokning tom 28/2. Kontakta oss för mer info & villkor. Härliga naturupplevelser och underbara dagar till havs ombord på populära M/S Funchal! VÄRLDENS VACKRASTE KRYSSNING Nordkap, Lofoten och de vackra norska fjordarna. 4/6, 11 dagar. Pris fr :- Classic International Cruises Bokning, information och katalogbeställning: Tel:

4 Porträtt Annonser Text & bild: Ullacarin Sundin Äldre oerhört viktiga för unga Alla mor- och farföräldrar borde inse hur viktiga de är för sina barnbarn. Egentligen skulle varenda pensionär ställa upp minst tre timmar i veckan på dagis eller lågstadiet just för barnens bästa, menar Fryshusets vd Anders Carlberg, 65. Själv försöker han umgås med sina egna barnbarn, 6,5, 3 och 1 år så mycket han hinner. Just möten mellan generationerna är något som upptar en stor del av Anders Carlbergs tankar. Och har så gjort sedan Fryshuset startade När Fryshuset i Stockholm öppnade dörrarna för första gången var det som en slags fritidsgård, framför allt för idrotts- och musikintresserade ungdomar. I dag står Fryshusandan, för en övergripande rörelse som alltmer handlar om jämställdhet, rättvisa och demokrati. Grundfilosofin är att alla barn är allas barn och att alla vuxna har ett särskilt ansvar när det gäller att leda våra barn och ungdomar in i vuxenvärlden. Och Fryshuset drar sitt strå till stacken genom att erbjuda ett trettiotal verksamheter inom utbildning, sociala projekt och passionerade intressen. I dag är också Anders Carlberg, den före detta kårhusockupanten med vänsteråsikter, etablerad visionär, populär föreläsare med djupa filosofiska tankar och idéer hur man ska överbrygga generationsklyftan mellan ung och gammal. Fler toner i personligheten Med åren har jag lärt mig använda andra sidor av mig själv. När man blir äldre använder man också fler toner i personligheten, säger Anders Carlberg. Han menar att man i årsåldern kommer till en brytningspunkt, antingen blir man klokare och visare eller så blir man fundamentalistiskt bitter. Hans egen väg går från barndomens naiva gudstro över ungdomens häftiga Marxistiska övertygelse till en personlig religiositet som också innefattar tron på Gud. Alla som är passionerat intresserade av rättvisa, jämställdhet och demokrati har en religiös ådra, hävdar Anders Carlberg. 6 Anders Carlberg framför Fryshuset i Stockholm, skapat för ungdomar. Han är också fast övertygad att om vi inte gör något åt generationsklyftan hotas demokratin. Vi som vuxna har ett enormt ansvar att leda och vara förebilder för dagens barn och ungdomar. Överbrygga klyftor En tid trodde vi att samhället skulle stå till tjänst med allt vad vi samhällsmedborgare behöver, men i dag måste vi inse att vi själva måste göra mycket av arbetet. Han ger exempel på verksamheter som Fryshuset har och som han menar har som mål att hjälpa, överbrygga klyftor och stötta socialt utsatta grupper: som ensamma mammor, nätvandrare och 4-generationsmöten. I den första gruppen ingår ensamma mammor som får hjälp och stöd i vardagen. I den andra finns personer som besöker de communities som ungdomar besöker på internet. Deras uppgift är att vara goda förebilder och agera bollplank för särskilt utsatta ungdomar. Hjälp att bli vuxen I den tredje gruppen möts människor över generationsgränserna, pratar och diskuterar för att skapa gemenskap och perspektiv på tillvaron. Alla bidrar med sin livserfarenhet, sina åsikter, tankar och funderingar. I den gamla familjen var det traditionellt morfar eller farfar som ledde pojkarna och hjälpte dem att bli vuxna. Så är det inte i dag. Ett samhälle som inte har möten och samtal mellan generationerna lever farligt. Ungdomar behöver hjälp att ta sig ut i världen och den hjälpen kan vi äldre ge dem. Det är Anders Carlberg övertygad om och skulle vilja att äldre engagerade sig betydligt mer i ungdomarnas liv. Varför inte bli klassmorfar eller klassmormor, nattvandra eller gå med i någon idrotts- eller musikförening och hjälpa till i föreningsverksamheten. Eller gå in som volontär i någon verksamhet, föreslår han. Läs sagor Läs sagor för barnbarnen. Ta berättelser och ramsor ur Min skattkammare, som både är spännande och pedagogiskt upplagd med sedelärande berättelser. Ta med barnen på museer, titta på gamla filmer, som Diktatorn av Charlie Chaplin. För mig och många i min generation hade till exempelvis berättelsen Sotarpojken en avgörande betydelse. I två år till tänker Anders Carlberg vara operativt ansvarig för Fryshuset därefter tänker han arbeta med utbildning och hålla föreläsningar. När tänker du bli pensionär? Sådant här håller man väl på med hela livet, eller vad tror du? Läs mer om Anders Carlbergs idéer: Generationsklyftan hotar demokratin, WS Bokwell AB. ULL i SÄNGEN Värk i kroppen? Stel i muskler/leder? Ull i sängen kan bli din räddning. När du sover gott kommer din kropp och själ till ro och du vaknar utvilad, mjuk i kroppen och full av energi. PENSIONÄRSRABATTER HÖGSTA KVALITET Oslagbart låga priser Våra priser tål att jämföras Kontrollera pris hos oss innan du betalar onödigt mycket på t. ex. buss/charterresan. Upplevelse och njutning på samma g MÅ VÄL PRODUKTER Import av ullprodukter i finaste kashmir och merinolamm, även magnet och örtprodukter från Tyskland. mma gång! Ring för information och broschyr GT_SPRF_1-09_90x265.indd

5 Aktuellt Text: Benny Hellis, Bild: Maria Annas Nya yrkeskrav på äldrepersonal Tre av tio anställda inom äldreomsorgen saknar lämplig utbildning. Det innebär att cirka personer i Sveriges största yrkeskår med närmare anställda inte har kunskap om till exempel åldrandets sjukdomar. Detta vill regeringen ändra på. En ny utredning lägger nu fram krav på utbildning för all personal, möjlighet till kompetensökning och en ny yrkestitel äldreassistenter. Expertgruppen och äldreminister Maria Larsson (KD) anser att utbildningssituationen för personal inom äldreomsorgen visserligen har förbättrats men att den är långt ifrån tillfredsställande. Utredningen vill öka personalens kompetens genom att kräva särskild behörighet. Förslaget innebär att den som vill jobba inom äldreomsorgen måste ha gått en treårig gymnasieutbildning med inriktning på äldre. Dessutom föreslår man vidareutbildning för dem som redan jobbar i äldreomsorgen. Den nya yrkestiteln blir äldreassistent och personal som inte uppfyller kompetenskraven ska efter 2015 inte längre få arbeta självständigt, utan får tjänstgöra som praktikant. 8 Telefon Flex Ergo Ylva Thörn anser att kompetenskrav höjer statusen för äldrepersonal. Förslaget har mottagits väl av de fackliga organisationerna och Ylva Thörn, förbundsordförande i Kommunal, säger att nationella kompetenskrav bidrar till att höja statusen i yrket och kvaliteten i välfärden. Nationella kompetenskrav inom äldrevården ser vi som en självklarhet och är något som Kommunal har arbetat för länge. De elva yrkeskraven som finns i utredningen stämmer överens med vad Kommunal formulerade redan för tio år sedan, säger Ylva Thörn. Har du hört? Användarvänlig storknapps telefon. Volymkontroll för att höja ljudet i luren. Kortnummer och direknummer. Högtalarfunktion. Pris 495kr Invito Ocean -trådlös dörrklocka Trådlös dörrklocka som är enkel att installera. Tre valbara signaler och blinkande lampa. Stor räckvidd. Batteridrift 2xAAA + 3x LR14. Pris 280kr inkl batterier Telefon CL 1400 Pris 1100kr HRF Hörteknik AB är ett helägt dotterbolag till Hörselskadades Riksförbund (HRF), Sveriges största intresseorganisation för hörselskadade med ca medlemmar. telefon: fax: Telefon med teleslinga, volym och tonkontroll. Tillgång till nummerpresentatör. Högtalarfunktion. Äntligen sätter man ner foten och säger att jobb inom äldrevården är kvalificerat arbete, men samtidigt är det viktigt att det nu tillförs ekonomiska resurser till utbildning, säger Ylva Thörn. I december presenterade utredningen som letts av Gösta Jedberger sitt förslag (SOU 2008:126). Fakta: Elva nationella yrkeskrav ska formulera en lägsta nivå på kompetens för personal som arbetar inom omsorg och vård för äldre. 1. Värdegrund, förhållningssätt och värderingsförmåga. 2. Kommunikation. 3. Lagar och regler. 4. Det friska (normala) åldrandet. 5. Åldrandets sjukdomar. 6. Funktionsbevarande omsorg. 7. Emotionell och social omsorg. 8. Kroppsnära omsorg. 9. Måltid, kost och näring. 10. Omsorg och vård i livets slut. 11. Sjukvård. Ja tack, jag vill beställa en gratis produktkatalog! Skicka in svarskupongen. Du kan också ringa eller beställa via . namn adress postnr ort Ny katalog Porto betalt HRF Hörteknik AB Svarspost nr Stockholm Aktuellt Text & bild: Ullacarin Sundin Måltiden ska vara ett konstverk Visst är det viktigt att känna till hur betydelsefull måltid, kost och näring är för äldres hälsa och välbefinnande. Men den kände krögaren och vinkännaren Carl Jan Granqvist, 62, vill också belysa vikten av måltidens estetiska gestaltning. Maten ska både ge näring, smaka gott och vara en fröjd för ögat, menar han. Carl Jan Granqvist är en av experterna bakom regeringens förslag att öka yrkeskraven på den personal som sköter omsorgen av äldre. Målet är att förbättra personalens kunskap men också att höja statusen på yrket. Utredningen har tagit fasta på elva yrkeskrav och Carl Jan Granqvist har bidragit med sin kunskap inom kompetensområdet måltidens betydelse, kost och näring. Han vill sätta fokus inte bara på maten som näringskälla, utan på måltiden som ett helt koncept som tilltalar alla sinnen. Maten ska inte bara se god ut, dofta gott och kännas trevlig i munnen, den ska även kunna njutas med hörsel och smak. Och han pratar sig gärna varm om måltidens estetiska gestaltning. Mat är konst Måltiden ska vara som ett konstverk. Det är det enda konstverk som du kan manifestera i din egen kropp, säger han glatt och innefattar med denna formulering hur han ser på konceptet måltid. Carl Jan Granqvist har arbetat med mat i hela sitt liv. Redan som 14-åring drev han under sommarlovet ett pensionat i ett hus som hans mamma ägde i byn Hidinge, mellan Örebro och Karlskoga. Han lagade maten och var värd, samt sålde smuggelsprit som han fått med sig hem efter en resa till Berlin. Och när familjen var på semester passade han en sommar på att hyra ut alla rummen till unga golfspelare eftersom det pågick junior-sm i närheten. Tore Wretman inspiratör Han utbildade sig vid flera restaurangskolor, bland annat Tore Wretmans skola på Operakällaren, tog över Grythyttans gästgivaregård som 26-åring och gjorde konferens- och hotellanläggningen vida känd. Det är tio år sedan han sålde Grythyttan, men förknippas fortfarande med namnet bland annat för att restau- ranghögskolan har sitt högsäte där med Carl Jan Granqvist som en av lärarna. Han föreläser om måltidsfantasterier, sprunget ur ett ämne som fanns under barocken. Det handlar självklart om måltidens estetiska gestaltning, läran om måltidens skönhet och måltidsupplevelsen. Inte bara hemlagat Halva upplevelsen beror på sinnenas förmåga att se och uppleva måltiden och det jag gör är att beskriva detta vetenskapligt. Upplevelsen styrs av dina minnen och vanor, men är också kulturellt betingad var du kommer ifrån sätter sin prägel på hur du upplever måltiden. Samtidigt har kunskap om mat och vin stor betydelse för vilka matval du gör. Kan du specificera dina kunskaper äter du mer utvalt och näringsmässigt riktigt, anser Carl Jan Granqvist. I samband med regeringens utredning har Carl Jan Granqvist tittat närmare på maten i äldreomsorgen. Maten är en väsentlig del i de äldres vardag och därför bör den personal som har hand om omsorgen ha goda kunskaper inom detta område, menar han. Men det innebär inte att alla måltider måste vara hemlagade. I stället anser Carl Jan Granqvist att just industrilagad mat kan ge tid över till social samvaro, till exempel en dag med hemlagad mat som ett tillfälle för fest, med fint dukat bord, ljus, servetter och musik. Min utgångspunkt är att industrilagad mat inte behöver vara sämre än hemlagad. Och jag är trött på dem som Carl Jan Granqvist anser att Sverige har blivit ett stort matland: Sverige vinner ju stora kocktävlingar varje år. hävdar att all mat måste vara hemlagad. Utan industrilagad mat skulle livet för mig bli väldigt besvärligt. Vill inte moralisera Som pappa till sonen Carl-Johan, nu 17 år, har aldrig hamburgare på McDonalds eller hämtpizza varit förbjudet om sonen så önskat. Däremot har han försökt att stå emot inköp av cocacola och pommes frites. Och ville han laga sockerkaka så gjorde vi det. På sin 5-årsdag önskade han blodsprängd duva och då fick han det, skrattar Carl Jan Granqvist. Man behöver inte moralisera över allting. Recept: Carl Jan Granqvist Kräftsoppa 6-8 personer Ingredienser: 0,8-1kg Kräftor, 5 dl fiskbuljong, 2 dl vitt torrt vin, 3 msk cognac, 1 gul lök, 1 bit rotselleri, 1 morot, 1/2 purjolök, 3 msk tomatpuré, 3 msk olja, 10 hela vitpepkorn, 2 lagerblad, 1 kvist timjan, 4 dl grädde, 3 msk smör, cayennepep. Tillredning: Putsa och skär grönsakerna i tärningar. Häll olja i en tjockbottnad kastrull, lägg i kräftskalen. Tillsätt grönsakerna och tomatpurén och låt alltsammans fräsa ordentligt. Häll på en skvätt cognac och tänd med en tändsticka, häll därefter på vitvinet och fiskbuljongen samt ev. lite vatten så att det täcker. Tillsätt kryddorna och låt koka upp, skumma noga hela tiden. Låt koka i minuter och sila sedan genom en fin sil. Koka ihop till ca. 6 dl återstår, tillsätt grädden. Smaka av med salt, pep och en knivsudd cayennepep. Ev. smör samt några drop cognac. Servering: Servera gärna med kräftstjärtar Vitt vin: Carl Jan Vit Bordeaux, Perromat, Graves, Bordeaux, Frankrike. Rött vin: 2001 Ch. Fournas Bernadotte, Ch. Pichon Longueville Comtesse de Lalande, Bordeaux, Frankrike 9

6 Annons SPECIALRESA FÖR SPRF 22 april 2 maj 2009 Elvadagarsresa till Kinas huvudstad Beijing och Xi an med terrakottaarmén. Specialpris för SPRF kr. Du är välkommen att boka en medresenär till samma pris. Äldre ska ha rätt till ett tryggt boende, det vill äldredelegationen fastslå i en ny lag. Därmed blir kommunerna skyldiga att ge äldre med särskilda behov så kallade trygghetsbostäder. Där ska det finnas gemensamhetslokal, trygghetslarm och personal som ska erbjuda fritidsaktiviteter för alla hyresgäster och det ska finnas möjlighet att äta tillsammans. Från och med 2020 kommer andelen äldre i befolkningen att öka kraftigt. Särskilt ökar andelen äldre över 85 år. Det är mot det framtidsscenariot som äldreboendedelegationens lagt sitt förslag. För att stimulera byggandet av trygghetsbostäder vill delegationen att det investeringsstöd som finns för särskilda boendeformer även ska gälla trygghetsbostäder. Den vill också ge ett statligt bidrag på 650 miljoner kronor under som ska gå till den personal som ska arbeta med gemensamma aktiviteter för dem som bor i dessa trygghetsbostäder. Aktuellt Text: Benny Hellis Öka äldres rätt till tryggt boende Man vill också införa ett statligt bidrag för att öka tillgängligheten i de befintliga flerbostadshus där äldre bor bland annat genom att installera hissar. Delegationens ordförande Barbro Westerholm anser att finanskrisen bidragit till att göra den här satsningen möjlig. Det är nu vi ska satsa, det är mycket bättre att ha byggnadsarbetare som ska trygghetsboenden och vård- och omsorgsboenden, än att ha dem på a-kassa, säger hon i en kommentar till förslaget. För att göra det lättare för äldre människor att få bostäder med god tillgänglighet och gemensam service, anser delegationen att bostadstillägget för pensionärer och särskilt bostadstillägg för pensionärer bör höjas. De vill också att möjligheten att ha djur inom vård och omsorg utreds lokalt och inte regleras i lag. Olika äldreboenden Delegationen förelår följande definitioner på äldreboenden. Ordinära bostäder: Alla bostäder som inte omfattas av särlagstiftning. Seniorbostäder: Samlingsbegrepp för alla bostäder som inte omfattas av särlagstiftning och som är avsedda för personer över en viss ålder. Trygghetsbostäder: För äldre som känner sig oroliga, otrygga och/eller socialt isolerade. Vård- och omsorgsboende: En boendeform för äldre som omfattas av rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen. I boendet erbjuds service, personlig omvårdnad och hemsjukvård dygnet runt. Äldredelegationens slutbetänkande Bo bra hela livet (SOU 2008:113) Välkommen med på en specialresa till Beijing och Xi an där dagsprogrammet genomförs i behagligt tempo. Vi får uppleva Beijings många sevärdheter och den enastående terrakottaarmén i Xi an tillsammans och tid ges också för egna reflektioner och strövtåg. På denna elvadagarsresa får du besöka flera av de stora platserna du läst om eller sett på TV; Himmelska fridens torg, Förbjudna staden, Kinesiska muren och terrakottaarmén. Du får också en inblick i kinesiskt vardagsliv med besök på en förskola och ett ålderdomshem, en introduktion i det kinesiska skriftspråket, besök i ett tehus och upplevelsen av en teceremoni. Det blir också tid till att upptäcka Beijing och Xi an på egen hand. I de privata basarerna och varuhusen kan man göra mycket förmånliga köp av sidentyger, kläder och elektronikvaror. Du kan också köpa nya glasögon och beställa kläder hos en skräddare till rimliga priser. Berikade av nya upplevelser och kunskaper återvänder vi till Sverige med ny energi! I priset ingår: Flyg med SAS från Stockholm/Göteborg/Köpenhamn till Beijing t/r. Aktuella flygskatter och bränsletillägg. Nio nätter i delat dubbelrum inkluderat frukostbuffé. Transfer och bagagehantering. Visum till Kina. Utflykter inkluderat entréer. Helpension undantaget den lediga dagen. Svensktalande guide. Willmaguideboken Kina (en per ) För fullständigt program och bokning kontakta: PHOENIX TRAVEL Polhemsplatsen 5, Göteborg Tel: måndag fredag 09:00 17:00 E-post: Hemsida: Turlista 12/1 30/ & 31/ / Från Grisslehamn dagligen 10.00, Tors sön även Från Eckerö dagligen 13.30, Fre mån även /5 30/ Från Grisslehamn dagligen 10.00, och Från Eckerö dagligen 08.30, och Med reservation för ändringar. Buss + båt från 60:- /person Kryssa till Åland! Lämna vardagen en stund och åk på en dagskryssning till Åland. Den trivsamma båtresan med Eckerö Linjen tar två timmar per väg. Ombord kopplar du av med god mat och shopping till glada sjöpriser. I baren är det underhållning alla dagar, t.ex. bingo, tårtbuffé, allsång, dans till levande musik och mycket mer. Vi har bekväma anslutningsbussar till båten från flera orter i Sverige, bland annat dagligen från Stockholm, Norrtälje och Uppsala med retur efter kryssningen. Vi trafikerar även Öregrund, Sandviken/Gävle, Avesta, Västerås/Enköping och Fagersta. Läs mer på Tips! Stanna ett tag på Åland. På hittar du många prisvärda resepaket, t.ex. Lillsemester i Mariehamn inkl. buss, båt, hotell och middag från 695 kr/person Tel ,

7 Medicin Text & bild: Ullacarin Sundin Lust till kärlek och sex kvar hela livet Sex föder sex. Håller man igång sexualiteten blir det bra, snabbisar eller långa samlag. Det ska vara kul, säger sexologen Helena Cewers. Förmågan kan svikta, men lust till kärlek och sex finns kvar hela livet. Men man måste ha lust till att ha lust, menar Helena Cewers, 62, barnmorska och klinisk sexolog vid universitetssjukhuset i Malmö. Utan lust hjälper inga sextips eller potensmedel. Hennes råd är att gympa lustcentrat i hypotalamus genom närhet, smek och kyssar. I vissa perioder ligger lusten nere. Minskad lust är en realitet för alla människor, kanske på grund av nedstämdhet, arbetslöshet eller för att man är deprimerad. Men man kan få nya lustattacker även som 85-åring och det är väl härligt, säger hon. Helena Cewers är en av landets cirka 25 auktoriserade sexologer. Hon har arbetat som sexolog i 30 år och föreläser i olika sammanhang, ger råd och tips hur man kan uppnå eller bibehålla en lyckad kärleksrelation. Ofta är publiken äldre. Vid en föreläsning var en av åhörarna Anna, 95. Hon kom fram till mig med sin rollator: Jag ser och hör dåligt, men ibland åker jag till H&M och köper silkesunderkläder och en stay-up-bh. Då känner jag mig jättesensuell. Hon berättar också om den 84-årige mannen som bokat tid hos henne och frågar om man kan dö av viagra. Det kom in en lite gubbe till mig. Han ville veta om det fungerar. Han ville känna sitt stånd igen. Sexualitet 12 är en stor del av vår identitet och hur vi definierar oss själva. Det är klart att jag rekommenderar potensmedel när inga medicinska hinder finns. Nästa gång kom det en karl: Det var väldigt bra tabletter doktorn gav mig, sa han. Ger livskvalitet Helena Cewers anser att det handlar om livskvalitet. Och i det fallet är det viktigt att inte glömma äldres önskemål och att det oavsett ålder är viktigt att ha tillgång till sin sexualitet. I den här ålderskategorin går det fem damer på varje man. När det kommer in en man i sällskapet är det klart att damerna blir intresserade. Med tiden blir mannen och kvinnan mer jämställd i sin kärleksrelation, anser Helena Cewers. Männens lust avtar medan kvinnans ökar. Barnen är utflugna och man har mer tid för varandra. Penetration, själva inträngandet vid samlaget, är inte längre så viktig. Däremot är den sexuella lusten viktig. Finns hjälp att få Men om kvinnan och mannen har lust att genomföra ett samlag och förmågan sviktar så finns det möjlighet att få hjälp, säger hon bestämt. Helena Cewers tillhör 40-talistgenerationen och är den första generationen kvinnor som har nyckeln till fruktsamheten i sina händer, hävdar hon och hänvisar till p-pillren som kom 1964 och den fria aborten som lagstadgades Därefter har en revolution skett för sexhjälpmedel och potensmedel som glidmedel, östrogentillskott och medel mot impotens. Vi är det första generationen kvinnor som kan ligga med våra gubbar tills vi dör, säger hon och skrattar. Men min stora käpphäst är: har jag inte lust att ha lust hjälper inga sextips, glid- eller potensmedel i världen. Potensproblem vanliga För mannen är problem med potensen vanligast och där anser Helena Cewers att de tre preat som finns i dag mot impotens är en form av handikapphjälpmedel och det bästa som hänt. Många män var helt förtvivlade när erektionen försvann. Men när man söker läkare för att få hjälp är det viktigt att ha med sin tner. Det är sällan lyckat att smussla, hävdar hon. Kvinnor har efter klimakteriet ofta problem med sköra slemhinnor som gör ont och svider vid samlag och när man kissar. Orsaken är oftast östrogenbrist. Här rekommenderar Helena Cewers främst lokal östrogenbehandling, som både finns receptfritt på apoteket och receptbelagt. Vill man ha penetration så ska det gå. Jag tycker inte att det är någon skillnad att skaffa sig hjälpmedel för att kunna genomföra ett samlag, om man vill det, än att skaffa läsglasögon för att kunna läsa. Här kan du få hjälp Kräv information av din läkare om du har erektionsproblem. Det kan symptom på en bakomliggande sjukdom, som diabetes eller hjärtkärlproblem. Men det kan också höra till det normala åldrandet. Till kvinnor med sköra slemhinnor rekommenderar Helena Cewers det östrogenmedel som är receptbelagt eftersom det kladdar mindre. Tips och tricks Gympa lustcentrat. Kyss varandra, rör vid och tala med varandra. Ge varandra komplimanger. Ta er tid för varandra. Ge varandra gåvor. Se på varandra ur en positiv synvinkel. Var intresserad av din tners värld. Stöd varandras drömmar. Ny hemsida ger råd om klimakteriet Över hälften av kvinnorna i olika vetenskapliga studier uppgav att torra slemhinnor är ett problem under klimakteriet. Lika många ansåg att den sexuella lusten minskade. Klimakteriet börjar från cirka 45 års ålder och pågå under cirka tio år. Torra slemhinnor i underlivet är ett vanligt problem och kan påverka både livsglädjen och kärleksrelationen. Sex på äldre dagar är fortfarande ett område det talas ganska tyst om. Men det finns bra hjälp att få och läkaren eller sköterskan som rådfrågas har säkert fått frågan många gånger förut. Nu har det skapats en webbplats som kan ge råd kring problem som kan uppstå i samband med klimakteriet Den nya webbplatsen är ett välkommet inslag för att öka kunskapen om klimakteriebesvär och visar på möjligheterna att uppnå välbefinnande för mogna kvinnor, säger Malena Ivarsson, auktoriserad klinisk sexolog. Webbplatsen innehåller bland annat information om olika behandlingsalternativ, historier från kvinnor som själva berättar om sina erfarenheter och en fråga-doktorn-funktion. Det går även att fylla i en checklista och ta med vid ett läkarbesök. Gnälliga gubbar kan ha hormonbrist Om gubben är gnällig och har erektionsproblem så bör han testa sina testosteronvärden. Vid 60 års ålder har cirka 20 procent av männen testosteronnivåer som ligger under det normala. Men det går att rätta till, enligt överläkare Stefan Arver. Numera kan man tillföra testosteron, som är ett naturligt hormonämne, enklast genom så kallat Testogel, som smörjs på huden en gång per dag under en period. Symtom för testosteronbrist är brösttillväxt, bukfetma, nedstämdhet, kraftlöshet, impotens och minskad muskelmassa. Har du ett eller flera symtom bör du absolut testa dina testosteronvärden, vilket görs genom ett vanligt blodprov, säger Stefan Arver vid Karolinska universitetssjukhuset. Närmare 10 procent av männen som söker för impotens har testosteronbrist. Och mörkertalet är högt eftersom långt ifrån alla med erektionsproblem söker läkare. Fysiska sjukdomar kan bidra till att kroppens förmåga att bilda testosteron minskar och då hamnar dessa män i en ond cirkel. Tillförsel av testosteron ger få biverkningar, men PSA-prov rekommenderas innan behandling. Lilla boken om champagne och ost Tio pristagare har dragits som vinnar till boken om champagne: Bojan Alvarsson, Östersund, Erik Berg, Hallstavik, Inger Hagin, Lindome, Nisse Johansson, Karlstad, Margit Kristiansson, Vittsjö, Gitt Lindberg, Enköping, Ingrid Nordling, Nyköping, Henry Spovin, Vallentuna, Janis Thorén, Höllviken, Guje Åkerström, Jönköping. Pristagarna får boken hemsänd med post. Besväras du av... Medicin Text: Benny Hellis MUNHÄLSA!...torrhetskänsla i munnen? Originalprodukten Membrasin är ett kosttillskott tillverkat av olja från havtornsbär. Innehåller fettsyrorna Omega-3, 6 och 9 men framförallt Omega-7 som främjar funktionen i kroppens slemhinnor i bl a munnen. Membrasin kan därför bidra till en väsentligt ökad livskvalitet. Nyhet! Nu även i flytande!...plack och tandsten? PlaqueOff är ett kosttillskott innehållande ett unikt algextrakt som enligt kliniska studier* bevisligen reducerar plack och tandsten och därmed bidrar till ett friskt tandkött och en fräsch andedräkt. * The systemic effect of food additive on dental plaque and calculus. Sune Wikner, SweDen Care AB, Umeå, Christina Timander, private practice, Stockholm, Jan Bergström, Institute of Odontology, Karolinska Institutet, Huddinge. Removing dental calculus using a pill. Bert Mattsson, Sune Wikner. FINNS I HÄLSOFACKHANDELN Hela Pharma

8 Kultur Text & bild: Ullacarin Sundin Filmregissör gör film om äldres passion Andreas Dresen räknas till de nya lovande tyska regissörerna och har flera prisbelönta filmer bakom sig. Ser kärlek, passion, lidelse och sexualitet annorlunda ut när vi blir äldre? Nej, menar den tyske regissören Andreas Dresen, som i sin film Sjunde himlen skildrar en kärlekshistoria mellan ett äldre. Vi möter i filmen 60-åriga Inge som möter 76-årige Karl. Förälskelsen tvingar Inge att fatta svåra och livsavgörande beslut. Sällan ser man stora känslor, kärlek och passion skildras mellan äldre människor på teater eller film. Äldre skådespelare förpassas oftast till roller som mor- och farföräldrar med ljummare känslor för sin livstner och definitivt visas ingen sexualitet Redan i årsåldern förväntas man gå in i en ny ålder. Då är det att ta hand om barnbarn, åka båt och sitta och dricka kaffe som man förknip den äldre generationen med, säger Andreas Dresen vid ett besök i Stockholm. Men förälskelsen mellan Inge och Karl är allt annat än ljum. Och det är detta som är Andreas Dresens bud- 14 Räntefria lån skap: Det kan hända mycket känslomässigt även när man blir äldre. Samma behov Livet blir inte annorlunda för att man blir äldre. De starka känslorna och behoven att älska och bli älskad finns kvar. Men kärleken kan naturligtvis se annorlunda ut i olika skeden av livet. Och att bli lämnad vid 70 efter ett 30-årigt äktenskap är naturligtvis annorlunda än att seera när man är yngre. Det fanns en viss oro för att filmprojektet skulle stupa redan i inledningen. Skulle man hitta skådespelare som var intresserade och var villiga att göra nakna och intima kärleksscener? Modiga skådespelare Men det visade sig att det var jag som hade de största hämningarna. Alla tre skådespelarna tände på idén och ville gärna spela med. De var mycket modigare än regissören, säger Andreas Dresen och skrattar. Filmen har gått väldigt bra i Tyskland och har hittills setts av personer. Den har varit hett debatterad i media och många äldre har velat komma fram efter olika filmvisningar för att prata. Ett äldre, han omkring 80 år och hon något yngre, kom fram efter en filmvisning i Münster. De hävdade att jag gjort en film som handlade om dem, säger Andreas Dresen och ler. Sjunde himlen (Wolke 9) belönades vid filmfestivalen i Cannes 2008 med Coup de Coeur du Jury. Filmen visas i Sverige fram till sommaren. Andreas Dresen, född 1963, började som amatörfilmare 1979, var ljustekniker på teatern innan han studerade film i Potsdam, där han nu bor. Filmer: Silent County (Stilles Land), 1992 Tyska filmkritikerpriset. Night Shapes (Nachtgestalten), 1998 Silverbjörnen i Berlin för bästa skådespelare. The Policewomen/Die Polizistin, 2000 Grill Point/Halbe Treppe, 2001 Silverbjörnen i Berlin för bästa regi. Vote for Henryk/Herr Wichmann von der CDU, Willenbrock, Summer in Berlin/ Sommer vom Balkon, Glasa in din balkong! Skjut- och viksystem för balkonger. Tidsboka gärna ett besök med oss. Stockholm Göteborg Malmö/Lund LÄSBORD Stabilt, lättrullande läsbord, steglöst justerbart i höjd mellan 65 och 105 cm. Vinkelbar skiva - 35x55cm - i ljus björk. Pris: kr inkl moms och frakt tel: Firma: OCH Ulleråkersvägen Uppsala KRYSSA TILL MARIEHAMN MED M/S BIRGER JARL - ÖSTERSJÖNS PÄRLA! Priset gäller med avresa söndag - torsdag t.o.m. 31/ * del i B2-hytt * smörgåsbord * skärgårdslunch Vi har bussanslutningar från ett flertal orter - endast 50:-/pers Anmäl dig kostnadsfritt till seniorklubben nu! Bokningstfn: Ja, jag vill bli medlem i seniorklubben! Namn:... Adress:... Postadress:... Tfn: Födelsedatum: :-/pers TAXFREE Frankeras ej. Ånedin-Linjen betalar portot. Ånedin-Linjen Svarspost Kundnr STOCKHOLM Annonser RESOR FÖR SJÄLEN ISTANBUL MELLAN TVÅ VÄRLDAR Ett möte med en modern och magnifik storstad med orientalisk charm. 6 dagar 20/3, 10/4, 24/4 (fullbokad!), 18/9, 2/10 OPERAHELG I PRAG Vi utforskar stadens sevärdheter i musikens tecken tillsammans med Carl Rüster. En konsert med verk av Joseph Haydn samt Verdis Nabucco och Mozarts Don Giovanni. 4 dagar 9/4 (fåtal platser!) GRANADAS SLUTTNINGAR MED LARS KRANTZ Skönhet och doft under en vecka i moriska Sydspanien. Ciceron är Lars Krantz, skae av Wij Trädgårdar i Ockelbo. I samarbete med Riksförbundet Svensk Trädgård. 7 dagar 15/4 LJUVA PROVENCE Magnifik arkitektur, matmarknader och vingårdar med Peter Hagwall. 7 dagar 20/4, 12/10 VANDRING I SIERRA NEVADA Behagliga vandringar i ett skönt klimat längs Las Alpujarras terassodlingar. 8 dagar 21/4 (fåtal platser!), 13/10 WARSZAVA KRAKÓW Kultur, slott och Chopin i Polen, ett land i förvandling och med rika kulturskatter. 6 dagar 23/4, 10/9 VALBORG PÅ GOTLAND Stämningsfullt valborgsfirande och det bästa av öns rika kultur och historia. 3 dagar 29/4 VÄSTRA TURKIET FRÅN ANTIKEN TILL NUTID Rundresa som tar oss till historiska platser, såsom Troja, antikens Pergamon och Izmir. Vi besöker också Efesos, Afrodisias med Afrodites tempel och bassängerna i Pamukkale med flera. 9 dagar 1/5, 11/9 BERLIN Möt Berlins säregna historia, från enkelt fiskeläger, via världspolitisk dramatik till dagens moderna huvudstad men också utbudet av konst, teater, musik och arkitektur. 5 dagar 8/5, 11/9 ROSENRESA TILL TRAKTEN RUNT ROM En bukett av de mest intressanta rosenträdgårdarna runt Rom. Vår ciceron är Lars-Åke Gustavsson, känd för sin rosenbibel Rosor för nordiska trädgårdar. 6 dagar 10/5 BESTÄLL FAVORITRESORS KATALOG 2009! Tel

9 Annons 16 Kryssa med Cinderella till två spännande städer med en fascinerande blandning av gammalt och nytt. Tallinn är litet och charmigt. Här kan du strosa i de medeltida miljöerna i Gamla stan eller utforska det nya Tallinn med moderna shoppingcentrum. Riga är en dynamisk storstad med spännande blandning av medeltid, slösaktigt 1800-tal och nutid. Kryssningen med Cinderella ger dig den bästa underhållning och i resan ingår goda måltider två middagar (à la carte och/eller buffet med drycker) samt frukost och brunch. Du kan också fynda i taxfree, unna dig en spabehandling eller bara njuta av solen från första kett. Kryssning inklusive måltider med dryck Riga Avresa: 19/6, 30/6, 7/7, 14/7, 21/7, 28/7, 4/8, 11/8 samt 30/ Från 1185 kr/person Tallinn Avresa: 11/ Från 1150 kr/person För mer information och bokning besök vikingline.se eller ring Det skra när växeln läggs i och röken ligger tung på gårdsplanen hemma hos Lars Klein innan han ger sig ut på en tur. För hundra år sedan var det bra att ha lite startbensin att spetsa motorn med. Den omtänksamme veterandoktorn har lagt ner många timmar på sin bil. Gregoire + Lars = 186 år När Lars Klein 1967 hade ett ärende till Arvika fick han syn på något i ett dike. Det visade sig vara ramen och hjulen till en Gregoire, en bil som tillverkades i Frankrike mellan 1903 och Han tog hem sitt fynd och påbörjade ett renoveringsarbete som övergick i en passion. Någon kaross eller motor hittade han aldrig där i Värmlandsskogarna. Bara ett plankor som låg över chassiet. Det visade sig att en bonde hade använt underredet till att köra hem hö efter traktorn. Man får vara glad att det inte var mera nedgånget, säger Lars Klein. I dag, mer än 40 år senare, smyger Lars runt bilen i sin kombination av garage och verkstad hemma i Uppsala. Han framstår som en omtänksam doktor i sin vita overall med Automobilhistoriska klubbens märke på bröstfickan och Gregoires logotyp på ryggen. Motorglasögonen glimmar som ett stetoskop i pannan. Han har koll på varje detalj. Fattas bara. Byggt delar själv Chassiet, med fjädring och hjul, har jag renoverat och karossen med skärmarna har jag och några kompisar byggt själva, förklarar Lars Klein överraskande. Man tittar först förvånat, känner på karossens finish och undrar om det är möjligt. Sedan tittar man in i Lars Kleins klarblå blick och förstår att det är det. Själv har jag varit rörmokare med egen firma och mina kompisar var båtbyggare, plåtslagare och sadelmakare. Ett socialt intresse Gregoire var, till skillnad från T forden som började byggas på sitt löpande band vid samma tid, ett rent hantverk. Och vilket hantverk. Så kanske krävdes hantverkare också för att återskapa denna bil. Vi tog mått och fotograferade och byggde efter gamla ritningar och bilder, säger Lars Klein. Resultatet blev kanske inte exakt som originalet in i minsta detalj, men mycket tidstroget och inte sämre än att bilen vid sidan av en rad andra internationella priser tilldelats Concours de Charme, som anses vara den finaste utmärkelse en veteranbil kan få. Bilen lackerades av ett proffs, men de gula ränderna målade jag på själv för jag tyckte det var snyggt. Och på kylvattenröret har jag lött på en givare till en temperaturmätare på instrumentbrädan, visar Lars Klein. Varit i Australien Det är sådant som får bilpuritaner att gnissla tänder. Renoveringen blev klar i slutet av 1960 talet och sedan dess har Lars kört runt i hela Europa på veteranbilsträffar och rallyn. Bilintresset har en inte minst viktig social sida som ger kontakter även globalt. Jag har bland många andra lärt känna Gregoireägaren John Hancock som bor i Australien. Jag har varit och Kuriosa Text & bild: Olle Anderstam Två pigga veteraner på tur Lars Klein har byggt karossen själv efter gamla ritningar och foton och med benägen hjälp av båtbyggare, plåtslagare och sadelmakare. hälsat på honom och han har bott en vecka här hos mig. Ägarna till de kvarvarande bilarna är också en lätträknad skara. Det vill till att hålla ihop och hjälpas åt i lösningar av tekniska problem och i letandet efter reservdelar. Ingen dussinbil Det finns en bil till av det här märket i Sverige, den är från Totalt i världen finns 20 stycken kvar, inklusive de på museerna, så det är ingen dussinbil, konstaterar Lars Klein. Av Värmlandsbonden som ägt chassiet fick Lars reda på var motorn tagit vägen, nämligen till Kumla skrot. Han åkte dit och hör och häpna motorn fanns kvar! Det var tur det, för nu ska vi ut och åka, ler Lars Klein. Framtiden är tryggad för denna skönhet. Lars har just bestämt sig för att lämna över bilen till sin son Peter, så den hamnar återigen i goda händer. Det var skojigt att det blev av i alla fall, säger Lars Klein och vänder den blå blicken in i garaget. Man kan redan ana ett stänk av saknad i ögonen _90x265.indd

10 Hälsa Text & bild: Ullacarin Sundin Elexir BlueEyeKjell SPRF 185x285 EO.qxd:Layout Sida 1 Annonser Fysiskt aktiva lever längre Vi mår inte bara bättre av att röra på oss varje dag, fysisk aktivitet minskar också risken för en rad allvarliga sjukdomar som Alzheimer, diabetes, depression, hjärtinfarkt och cancer. Den dagliga promenaden förlänger livslängden med mellan sex och nio år och håller oss unga längre. Ju mer man rör sig desto lägre är risken för det metabola syndromet oavsett vikt, säger överläkaren Maj- Lis Hellenius, professor på Livsstilsmottagningen, Karolinska institutet i Solna. Så det är bättre att vara rund och Maj-Lis Hellenius rörlig än smal och stillasittande, tillägger hon. Metabola syndromet är ett komplex av sjukdomar högt blodtryck, höga blodfetter, hjärt- och kärlsjukdomar, depression och typ 2-diabetes som påverkas negativt av en allt mer stillasittande livsstil. Alla är också förknippade med för tidig död. Och Maj-Lis Hellenius har tagit till sin uppgift att bekämpa våra livs- stilssjukdomar genom att påverka det svenska folkets mat- och motionsvanor bland annat genom att rekommendera motion på recept. Viktigt hålla igång Många blir fysiskt inaktiva när de blir pensionärer. I stället är det ännu viktigare vid fyllda 65+ att hålla igång. Och det är aldrig för sent att börja. Även vid 83 år kan man börja träna, få bättre kondition, styrka och livskvalitet, anser Maj-Lis Hellenius. Hon rekommenderar alla att vara fysiskt aktiva minst 30 minuter fem dagar i veckan med måttlig intensitet, eller under 20 minuter tre dagar i veckan med hög intensitet. Vill man korta ner träningspassen går det bra med flera tiominuterspass i stället. Men det räcker inte med konditionsträning det är också viktigt att träna musklerna. Efter fyllda 50 år borde vi alla börja styrketräna. Ju äldre vi blir desto viktigare är det. Kombinera gärna konditionsträning som dans, cykel, löpning och simning med styrketräning, säger Maj-Lis Hellenius. Fysisk aktivitet är hälsofrämjande. BATTERIER TILL DIN HÖRAPPARAT DIREKT I BREVLÅDAN! När vi rör på oss stimulerar det till att bilda nya hjärnceller. Två och en halv timmes rask promenad i veckan minskar risken för diabetes med 30 procent, visar undersökningar. Daglig fysisk aktivitet tränar också hjärta och muskler, minskar risk för hjärt- och kärlsjukdomar och förebygger fall. Motion på recept En undersökning från Tyskland visar även att man kan stoppa upp bildandet av plack i blodet genom olika livsstilsförändringar som att övergå till vegetarisk kost, motionera mer och stressa mindre. I dag kan det hända att du blir ordinerad fysisk aktivitet när du besöker din doktor. Även om du har en underliggande sjukdom som kärlkramp. Då är det viktigt att du först rådgör med din doktor och gör arbetsprov för att se hur mycket du vågar ta i, påpekar Maj-Lis Hellenius. Och motionera gärna på dagtid. Solen är inte bara viktigt för välbefinnandet, ljuset aktiverar också hormoner som påverkar ämnesomsättningen i muskler och fettvävnad. Batterierna är datummärkta och kan förvaras i cirka 2 år innan de används. Varje förpackning innehåller 6 batterier Pris 43 kronor/förpackning inkl. moms och frakt. Vi levererar inom 48 timmar Du betalar inom 30 dagar med inbetalningskort som bifogas leveransen. Jag önskar beställa antal förpackningar batterier av följande storlek: 10 (gul) antal förp (orange) antal förp (brun) antal förp (blå) antal förp Storlek 10 (gul) Storlek 312 (brun) Storlek 13 (orange) Storlek 675 (blå) Namn Tel Adress Postnummer Ort Du kan beställa genom att skicka in denna portofria svarstalong. Har du frågor kan du ringa tel Fax E-post: eller via vår hemsida: SPRF 1/09 SWEDEN AB SVARSPOST STOCKHOLM Frankeras ej mottagaren betalar portot Att se bättre ger mig högre livskvalitet Med åldern har jag fått sämre syn. Det berättar Kjell Lundberg, 78 år, som bor i Luleå och är före detta rektor. Under flera år har han varken kunnat läsa tidningen eller lösa korsord mer än någon minut i taget. Och bilratten har hans hustru fått överta. BLUE EYE är bra för mina ögon. Nu kan jag köra bil igen och jag löser flera korsord varje kväll. Efter pensioneringen har Kjell varit aktiv på många sätt. Han har rest mycket, skött om sin trädgård och varit verksam i olika föreningar och organisationer för handikappade ungdomar. Han är också guide på Gammelstad kyrka och kyrkstad, som finns med på Unescos världsarvslista. Jag hade läst om att luteinet i BLUE EYE är gynnsamt för synen. När man blir äldre kan synen förändras, så jag tyckte det var värt att prova. Han fortsätter: Jag förväntade mig inga underverk, men var glad att man bara behövde ta en tablett om dagen, lätt att komma ihåg och inte så jobbigt att svälja. Att åter kunna göra det jag en gång kunde, ger livet en annan dimension. Bättre syn ger mig större frihet. Vad är BLUE EYE? BLUE EYE är ett kosttillskott framtaget av den norske läkaren Geir Lund. En tablett motsvarar en hel kopp svenska blåbär * Nutrition Journal 2003, 2:20 Mozaffarieh et al ClinicalTrials.gov ID: NCT Har du frågor om BLUE EYE, kontakta: Elexir Nordiska AB Tel med hög halt av antocyaner som kan motverka oxidativ stress i ögonen. BLUE EYE innehåller också lutein utvunnet ur ringblomma. Lutein är bra för din syn Lutein är en stark antioxidant som tillhör gruppen bioflavonoider, som finns naturligt i gula fläcken i ögats näthinna. Ett extra tillskott av lutein gynnar ögats hälsa och funktioner. Med kosten får vi i oss cirka 2,2 mg lutein per dag. Forskning* visar att ett extra tillskott av lutein på minst 6-14 mg är bra mot åldersförändringar i ögat. I BLUE EYE ingår även andra antioxidanter som quercetin, rutin, salvia, zink, selen och E-vitamin. Fakta om BLUE EYE Gynnar ögats hälsa och funktioner genom en bra sammansättning av antioxidanter. Framtagen av den norske läkaren Geir Lund. Du behöver bara ta en tablett om dagen. Sa pengar. Innehåller hela 25 mg lutein per tablett, tål att jämföras med andra. BLUE EYE innehåller en mycket hög halt (37,5 mg) antocyaner, färgämnet i blåbär. Finns i hälsobutiker och kan beställas fraktfritt på eller på telefon Meloart Music & Design 18 19

11 Debatt När läkaren blev patient När läkaren blev patient och hamnade på sjukhuset och såg skiten där blev det ett oherrans liv. Om en vanlig patient reagerat på samma sätt hade inget hänt. Nu städas det som aldrig förr på sjukhusen, vare sig städarna är privat- eller landstingsanställda. Och det är välkommet. Men risken finns att det blir en kortvarig insats och sen blir det som förr igen. SPRF bör ta upp tråden och stämma in i kritiken och kräva att ansvariga får respass. Om ett privat bolag fuskat är i alla fall sjukhusledningen ansvarig för kontrollen på samma sätt som om fusket skett i den egna organisationen. Det är inte bara Danderyds sjukhus som är skitigt. Städfusket finns överallt. På ett litet sjukhus norrut städades nyligen ett sjukrum Förakt mot äldre i samhället Att nu få uppleva att vi pensionärer ska betala jobbavdragen med högre skatter än löneanställda, visar ett äldreförakt, som om vi vore mindre värda på grund av vår ålderdom. Vi är en stor grupp på cirka 1,6 miljoner personer som i bästa fall har en pension på kronor per månad där skillnaden är att vi betalar cirka 750 kronor mer på vår pension än en löneanställd och kronor per år. Är det en rimlig utveckling? Samtidigt Arbete skall löna sig, säger statsministern i riksdagen. Ja det är viktigt. Pension är ackumulerad lön för arbete. Att det ska löna sig att arbeta behöver inte innebära att vi som har tjänat in vår pension nu ska betala en straffskatt. Jag har nu i ett och ett halvt år betalat kronor i månaden mer i skatt än mina arbetande vänner med samma lön. Statsmakterna har alltså konfiskerat kronor enbart för mig! Och nu vill regeringen ytterligare öka klyftan. Detta är djupt orättvist. Det diskriminerar pensionärer, sjuka, arbetslösa och funktionshindrade, alltså oss som oftast på grund av sjuk- 20 endast en gång under en tvåveckorsperiod. Städningen bestod i att man snabbt svepte runt på öppna ytor med moppen. Efteråt fanns dammråttorna kvar under sängar och längs väggar och mitt på golvet fanns två handflatestora fläckar av något intrampat. Toaletten luktade kiss och bajs och golvet var kletigt hela tiden. I akutmottagningen finns stolar för patienterna. Men beklädnaden av stolarna är så sliten att väven under plastytan är i dagen. På en del stolar sticker stoppningen fram. Ändå säger patienter, som skickas till det stora länssjukhuset och till det akademiska sjukhuset för specialistvård, att det trots allt är bättre på det lilla sjukhuset än på de stora. George Carlsson varslas att den så kallade bromsen kan slå till nästa år och ge 400 kronor mindre i månaden mer i pension. Vi pensionärer har ju samma utgifter som löntagarna med tillägget, att med åldern ökar också våra krämpor och därmed utgifter för hemtjänst och sjukvård. Hur tänker våra företrädare i våra pensionärsorganisationer tackla dessa problem nu och i en framtid? Gunnar Wiström Avskaffa straffskatten på pensionerna dom inte kan arbeta. Samtidigt sänker regeringen arbetsgivaravgifter, företagsskatt och kapitalskatt och fastighetsskatt. Varför ska vi pensionärer som varje månad under arbetslivet via arbetsgivaren betalat vår pension bära kostnaderna för de arbetandes skattesänkningar? Vice statsministern lägger en tjock dimridå över debatten. Hon säger att de arbetande måste få lägre skatt för att arbeta in våra pensioner. Den statliga konfiskationen är än värre för dem som sat i en pensionsförsäkring. Även den pensionen straffbeskattas. På den punkten har Pensionären en maktfaktor Före valet var vi alla spända inför ett eventuellt maktskifte. Fastighetsskatten var kanske den fråga som intresserade oss mest. Att helt slopa skatten och i stället införa en avgift som skulle vara lika för alla verkade tilltalande. Att avgiften dessutom skulle tillfalla kommunerna verkade också bra. Fint tänkte många och röstade på Alliansen. Sedan var det frågan om att stimulera fler till att arbeta. En mycket god tanke som tilltalade många. Ytterligare ett plus för Alliansen. Jag tror att de flesta pensionärer som passerat 65 aldrig hade en tanke på att dessa personer skulle likställas med arbetslösa. Är man 70 år och har lämnat arbetslivet bakom sig verkar det absurt att söka sig ut på arbetsmarknaden igen. Jag tycker att vi har anledning att känna oss grundlurade. Ett upprop för att det ti får våra röster, som lovar att justera indexuppräkningen till åtminstone inflationsnivå samt att pensionärer ska betala samma skatt som de som har arbetsinkomst. Vi kan inte strejka, men om vi hjälps åt utgör vi en maktfaktor som man inte kan bortse ifrån. Samtliga pensionärsorganisationer bör kämpa mot ett gemensamt mål. Gärna bilda en allians. Egil Bergström ni gravt ändrat förutsättningarna. För cirka 30 år sedan hävdade dåvarande makthavare att vi borde teckna pensionsförsäkringar. Pengarna sattes in på en fond som består av aktier. Hade man då vetat att en framtida borgerlig regering skulle straffbeskatta den utfallande pensionen och dessutom belasta pensionsfonden med avkastningsskatt skulle jag naturligtvis ha satt in pengarna i egna aktier, som beskattas väsentligt lägre än pensionen. Jag vädjar: Återställ rättvisan för de svaga grupperna. Per-Ola Larsson Bürstner Sveriges mest köpta husbil 2008! PRISVÄRT Erbjudande till alla pensionärer Komplett Allemansbädden har allt som en bra motorsäng bör ha: Elektriskt steglöst inställbar i fot- och huvudände. Glidstopp på både kort och långsida. Mycket bra bolster med anti-glid egenskaper. Vändbar pocketspringmadrass hela 17 cm tjock. Välj mjuk, medium eller fast. Lyxbäddmadrass och stadiga benmedar. Elmotor med batteri back-up 80 eller 90 x 200 cm 8.990:- 105 x 200 cm :- 120 x 200 cm :- Ring& beställ nu! Öppet Alvägen 11, Bromsten Spånga tel fax mån-fre lör sön stängt Välkommen till närmaste återförsäljare, så förstår du varför... Auktoriserade återförsäljare: Mälar Camp Arlandastad Eljas Motor Borlänge FJ:s Husvagnscenter Falkenberg Tagene Fritidscenter Göteborg Granec Maskin Luleå Östgöta Camping Mantorp MotorCentrum Sundsvall Skåne Camp Svedala BW Husvagnar Umeå Bilcompaniet Visby Nerikes Camp Örebro kr Annonser ++++ Enligt test i Aftonbladet 15 års garanti Fritt levererad i hela landet! 21

12 Annonser Elexir SaloljaGun SPRF 185x285.qxd:Layout 1 Detta och mycket mer hittar du på vår hemsida Axvallagatan 10 Box Skara Kundtjänst 0511/ Fax 0511/ Stödstrumpa nylon När du vill klä dig elegant och samtidigt vårda dina ben! Kompressionstryck: mmhg, 140 den. 1 99:2 189: :- 4 och uppåt 82:-/ Lös resår-socka Stödstrumpa bomull Motverkar blodprop, förhindrar svullnader. Kompressionstryck: mmhg. 61% bomull, 32% polyamid, 7% elastan. 1 79:2 149:- Klämmer inte åt runt vaden, men sitter ändå uppe! Bra för dig med hjärt- kärlsjukdomar, 1 59:diabetes, reumatism 2 109:eller ömma, svullna 3 139:vader. 80% bomull, 17% polyamid, 3% elastan. 5 och uppåt 38:-/ 4 159: :- Portot Betalt! Svarspost Siljansnäs Gun Nordin är 75 år och bor i Vagnhärad. Med åren har hon fått allt stelare leder och det till slut kändes det olustigt med de dagliga promenaderna. Stöd nylon Svart Grå Marin Brun Beige Vit Lös resår Svart Stöd bomull Svart Grå Marin Natur Grå Marin Natur Vit Vit Namn: Adress: Mjuk och rörlig igen När Gun för ett år sedan fick diabetes typ 2, blev motionen en ännu viktigare del i vardagen. En noggrant balanserad kost och regelbunden motion är ju A och O för att man skall slippa betydande besvär av diabetes. Det där med motionen blev ju inte så lätt att åstadkomma med mina leder. När jag för ett år sedan läste annonsen om sälolja och att det var bra för lederna, blev jag därför rejält nyfiken. Vår lokala hälsokostbutik tog hem produkten och jag rekommenderades att börja med tre kapslar morgon och kväll. Redan efter tio dagar märkte jag en enorm skillnad. Jag blev snabbt mycket mjukare och jag fick lättare att röra mig. Det var som om kroppen verkligen behövde oljan, tilllägger hon. Gun berättar också att säloljan gjort att hennes ögon inte är lika torra och jag har slutat småäta. Livet känns lättare och jag har nog också blivit lättare om livet, skrattar hon. Maken var skeptisk Tord Nordin har sneglat på hustruns fettsyrekapslar och varit skeptisk till att några drop olja om dagen skulle ha någon betydelse för välmåendet. När jag såg hur Gun fick allt lättare att röra sig tänkte jag att jag ändå kunde prova jag med. Knäna har ju stelnat till med åren. Mina axlar tvingade mig att till sist lägga boulekloten på hyllan. Jag började med två kapslar morgon och kväll. Efter bara ett veckor med säloljan kände jag stor skillnad. Det är lättare att gå och jag skall snart börja att spela boule igen. Dessutom sover jag bättre om nätterna. Det har blivit lättare att finna en bra och skön liggställning. Säloljan har definitivt gjort nytta! Vad är sälolja? Det är idag ett välkänt faktum att omega-3-fettsyror från marina källor är bra för våra leder samt för hjärta och kärl. Säloljan innehåller rikligt av de naturliga och välkända omega-3fettsyrorna EPA och DHA som även finns i fisk. Men jämfört med fiskolja innehåller säloljan dessutom en betydligt högre halt av den viktiga omega-3-fettsyran DPA. Omega-3 bra fett Forskarna har upptäckt att omega-3-fetterna från marina däggdjur lätt tas upp i människokroppen. Detta beror sannolikt på att fettmolekylerna i säloljan liknar våra egna. Fakta om SEAL Elexirs sälolja SEAL 180 kapslar är hälsofackhandelns mest prisvärda sälolja och innehåller 30% mer av den unika omega-3-fettsyran DPA per kapsel. SEAL är framtagen av den norske läkaren Geir Lund. SEAL innehåller det patenterade rosmarinextraktet Oxy'Less. SEAL finns som 100 och 180 kapslar samt flytande, med smak av honung och citron. Finns i hälsobutiker och kan beställas fraktfritt på eller på telefon och uppåt 65:-/ Inga expeditionsavg. Inga postförskottsavg. Endast varans pris + frakt och ev. svarsporto. Ordertel/fax: , epost: hemsida: 22 Annons Gun och Tord Nordin har alltid gått långa promenader för att hålla sig i form. Med åren har dock Gun fått allt stelare och styvare leder och till sist var det motigt att röra sig alls. För ett år sedan började hon regelbundet att äta omega-3-rik sälolja från Elexir. Redan efter ett veckor kände jag mig bättre. Säloljan har haft stor betydelse för att vi fortfarande kan ta våra dagliga rundor, konstaterar hon glatt. med handböcker, nya färgglada tyger och verktyg för quiltning! SKÖN NYHET! Sida 1 Meloart Music & Design Vårkatalog katalog Gun kan gå långt igen tack vare sälolja! Allt roligt på ett ställe Vår och sommar Tel: Vid frågor angående SEAL Sälolja, kontakta: Elexir Nordiska AB Tel

13 Korsord Gunilla Hultström Rätt lösning krysset nr 7 Korsordslösning Gör som din läkare! Använd en blodtrycksmätare från Omron. Här kommer kryss nummer 1. Lösningen till detta ska vara insänt senast den 13 mars 2009 under adress: SPRF, Bjurholmsgatan 16, Stockholm. Märk kuvertet med Krysset nr 1. Fem pristagare vinner varsin Sverigelott. Namn. Adress Fem vinnare i Krysset nr 7 får varsin Sverigelott Ander Johansson, ÅRSTA Stig Nahlbom, ENKÖPING Eivor Lindberg, VÄSTERÅS Lars Svensson, MALMÖ Sigbritt Brännberg, MÖLNDAL Minnesord fd förbundsordförande Gösta af Sandeberg Fd detementsrådet Gösta af Sandeberg, Lidingö, har avlidit i en ålder av 93 år. Han efterlämnar sönerna Richard, Robert och Rutger med familjer. Hustrun Viveka gick bort 2005, då hade et varit gifta i 61 år. Gösta af Sandeberg läste juridik i Uppsala och kom tidigt in i detementsvärlden. Han tjänstgjorde fram till pensioneringen på finansdetementet med ansvar för de statliga pensionerna. Som bland annat internationell expert på pensionssystemen belönades han med Nordstjärneordern. Hans kunskaper togs om hand i rollen som förbundsordförande i Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF, och han bidrog till att skapa stor respekt och förståelse för förbundets frågor. Under mångar år var han ordförande inom SPRF i Stockholms läns distrikt och han hade även kraft att engagera sig inom avd 13 i Stockholm. Han ingick i styrelsen många år under 1990-talet och blev hedersledamot i organisation. Gösta efterlämnar ett stort tomrum och saknaden är stor bland många vänner inom SPRF. En kunnig och kär röst har för alltid tystnat. Owe Landgren ordförande avd 13 OMRON M6 Comfort En blodtrycksmätare som sköter sig själv som klarar normal till stor arm från världens största tillverkare. Så bra att vi ger dig 3 års garanti! Finns bl.a. på Apoteket. ADAPTER PÅ KÖPET! Värde 125:- Mer information om högt blodtryck hittar du på: tel: Postadress 24 25

14 Kungstensgatan 38, 1 tr STOCKHOLM Kåseri 26 ÄVENTYR FÖR ALLA Island Island - flyg + 4 dagar i Reykjavik från kr Passa på nu när den isländska kronan är billig! I priset ingår flyg t/r med Icelandair, 3 övernattningar på turistklasshotell med frukost samt flygskatter. Island guidad rundresa 5 dagar från kr Populära rundresan Land och Saga. Reseperioder: 1-5/3, 29/3-2/4, 26-30/4, 17-21/5, 7-11/6, 5-9/7, 26-30/7, 9-13/8, 30/8-3/9 och 20-24/9. Tel Kungstensgatan 38, 1 tr STOCKHOLM ÄVENTYR FÖR ALLA Ilha Grande Brasilien med Ilha Grande 15 dgr från kr Djungel, fantastiska stränder och spännande legender. Tre nätter i Rio ingår. Svensk guide. Reseperioder: 28/2-14/3, 17/4-1/5, 28/8-11/9 och 16-30/10. Tel Kungstensgatan 38, 1 tr STOCKHOLM ÄVENTYR FÖR ALLA Atlantöar Strövtåg, äventyr och expeditioner 2009 Boka direkt på vår hemsida Nya katalogerna ute! Ring och beställ på eller Bild: Martino Franchi (Creative Commons) Hur bär ni er åt, ni nyblivna pensionärer som till fullo njuter av livet och samtidigt har en fullbokad agenda? Hade ni planerat allt ni skulle göra långt innan ni gick i pension? Hur gick det till när ni ena dagen satt fast i en fyrtiotimmarsvecka och den andra inte har en endaste minut inbokad? Mängder med frågor. Svaren är säkerligen lika många som alla pensionsmässiga eller nyss i pensionärstillståndet instigna fyrtiotalister. För mig är frågorna relevanta, för jag har nyss gått i pension. De senaste tjugo åren har jag frilansat som skribent, haft påhugg lite här och lite där. Det har varit oerhört roligt, givande och spännande. Nya uppdrag, nya människor, nya inblickar i företag och organisationer. Och för det mesta hade jag frihet att lägga upp jobben som jag själv önskade. Jag hade för allt i världen inte bytt ut dessa många frilansår mot ett fast jobb, där jag känt mig kringskuren och uppbunden. Men, och det är ett stort MEN: friheten kräver sin tribut. Att ragga uppdrag år ut och år in tar tid och panschisliv men jag slipper ragga kraft. Oron för den oregelbundna ekonomin tär. Den trista redovisningen i timmar och dagar likaså. Och i och med att de korta eller längre upp dragen skulle kunna dyka upp när som helst kunde jag inte alltid på samma sätt som de fastanställda planera för mitt privatliv. Med dessa erfarenheter i bagaget har jag nu gått i pension men har kvar lite uppdrag. Det är bra. Men jag har ännu inte hittat en daglig struktur, en målsättning med resten av mitt liv. Några trevliga möten i veckan med vänner lyfter humöret och ger inspiration. Promenaderna med maken likaså. Filmerna, teatern, operan och litteraturen kan få hur mycket tid som helst, nästan. Men strukturen? Ska jag låta jympan 2 3 gånger i veckan styra strukturen?! Att efter ett omväxlande liv med en vardag fylld av nya utmaningar, nya uppgifter, börja ruta in dagarna: måndag skriva, tisdag tvätta och stryka, onsdag föreningen, torsdag jympa, fredag städa hela lägenheten känns inte det minsta lockande. Tvärtom urtråkigt, sånt har jag ju undvikit i 20 år! Jag tror faktiskt att jag fortsätter som förut. Jag skriver varje dag, mest på morgnar och förmiddagar. Det finns hur mycket som helst att skriva om. Det är det roligaste, för mig själv viktigaste. Det är ju faktiskt också en struktur. Och så slipper jag tack och lov ragga jobb! Gunilla Koch Många äldre engagerade i frivilligt arbete Lisa Keisu Lennerlöf, 71, har varit ordförande i Röda korsets Östermalmskrets i Stockholm i sex år. Hon ansvarar också för hjälporganisationens telefonjour en dag i veckan och leder en utbildning i kris- och medmänskligt stöd. Ett 30-tal personer, från 30 till 80 år, svarar nu återkommande i stödtelefonen. Den som fått mycket känner ofta att den vill ge något tillbaka. Så känner jag det, svarar Lisa Keisu Lennerlöf på frågan varför hon fortsätter att engagerar sig i socialt arbete. Många som ringer till Röda korsets telefonjour är äldre och ensamhet är ett stort problem. Även relationsproblem och psykiska problem är vanliga samtalsämnen. Vi finns för att lyssna, ge hopp och lite humor. Behövs det professionell hjälp hänvisar vi människor vidare, säger Lisa Keisu Lennerlöf. Fick läsa vidare Hon är flickan från Vittangi vid Torne älv som skolläraren ansåg hade gott läshuvud och som rekommenderade föräldrarna att satsa på hennes vidare studier. Och så blev hon en av tre, förutom apotekarens son och folkskollärarens dotter, som fick chansen att utbilda sig. Bara hon från så enkla förhållanden. Det blev realskola och gymnasium i Malmberget och sedan universitet i Uppsala, studier i pedagogik, sociologi och psykologi och utbildning till legitimerad psykolog och psykoterapeut. Så visst var det en klassresa, men jag jobbade allellt under hela min En överenskommelse har fattats mellan ideella organisationer, Sveriges kommuner och landsting, SKL, och regeringen. Överenskommelsen ska ge organisationerna större inflytande samt underlätta för dem att erbjuda och utföra samhällstjänster. Det främsta syftet med överenskommelsen är att stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som opinionsbildare, samt att stödja framväxten av en större mångfald inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Regeringen vill ta tillvara de kun- Lisa Keisu Lennerlöf delar sin tid mellan SPRF och Röda korset. studietid. Först som affärsbiträde, där jag lärde mig ett trevligt bemötande och att kunna ta människor. Sedan också på mentalsjukhus och fängelser. Hon berättar skrattande om sin yrkesmässigt största fadäs när hon i ungdomlig godtrohet gick och badade med några interner som påstod att de hade frigång. Ingen återvände efter simturen och Lisa Keisu Lennerlöf blev avskedad. Aktuellt Släppte fångar Jag tyckte så synd om dem och trodde fullt och fast att de skulle återvända till fängelset med mig. Men fängelsedirektören gav mig i alla fall en gratifikation för det arbete som jag hade utfört så jag klarade ännu ett års studier. Under sitt yrkesliv har hon arbetat som skolchef, personalchef och verkstadschef, under många år med SJ som arbetsgivare, men hon har också jobbat inom KF och haft utlandstjänstgöring för FN och Sida. Vid sidan av har hon alltid haft en praktik och arbetat som psykoterapeut och psykologkonsult. Och hon har fortfarande uppdrag inom sitt specialområde personalrekrytering och ledarutveckling. Men frivilligarbetet sträcker sig också utanför Röda korset. Hon är suppleant i SPRFs förbundsstyrelse och ordförande för avd 3 Trafikseniorföreningen som har 334 medlemmar i hela landet. Och jag sitter med i rekryteringsgruppen i SPRF, som har ett så viktigt arbete. Hur får du tiden att räcka till? Ja, men det är ju så kul och man får så mycket tillbaka. Många människor är så ensamma och det vi gör i telefonjouren är att ge vikarierande hopp och glädje. Vi är alla en säkerhetsventil, men vi måste inse att vi inte kan frälsa mänskligheten. Ideella organisationer får större samhällsansvar skaper och det engagemang som finns inom de idéburna organisationerna. Man anser att organisationerna är viktiga i sitt arbete att ge människor möjlighet att påverka både samhället och sin egen vardag. Lika villkor Nu ska den ideella sektorns möjligheter att konkurrera på lika villkor förbättras när det gäller samhällstjänster inom det sociala området. Och regeringen ska lyssna på den ideella sektorns synpunkter inför viktiga beslut. Men även om regeringen vill att Text & bild: Ullacarin Sundin Fakta Röda korset Röda korsets telefonjour 14-22, tel: Samtalet är anonymt och de som svarar har tysthetslöfte. Andra stödlinjer Jourhavande präst varje natt mellan 22-06, tel: 112. Svenska kyrkans telefonjour dygnet runt tel: Nationella hjälplinjen har telefontider, mån-tors 13-22, fre-sön 13-24, tel: fler ideella organisationer ska bli aktiva inom den sociala sektorn ska inte ansvaret för social omsorg och service flyttas över till ideella krafter för att sa pengar. Inte lämpa över Absolut inte. Det är fortfarande så att det är kommunernas ansvar, säger Niclas Thorselius, pressekreterare hos äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (KD). Överenskommelsen handlar om att öka samarbetet med organisationerna, men absolut inte om att lämpa över ansvaret på dem. 27

15 Kongress 09 Text & bild: Benny Hellis 49 motioner på kongressen i maj SPRFs 23:e ordinarie kongress äger rum den maj på båten Mariella. Totalt har avdelningar och distrikt skrivit 49 motioner där SPRFs medlemmar ställer olika krav på samhället, samt föreslår förändringar som de vill se inom förbundet under de närmaste åren. De organisatoriska frågorna är dominerande. 28 Lisbeth Eklund lämnar över ordförandeklubban och vid kongressen ska ledamöterna välja en ny ordförande och förbundsstyrelse. Valberedningen tar gärna emot förslag på kandidater. De 137 ombud från SPRFs olika avdelningar kommer tillsammans med förbundsstyrelsen att fatta en mängd beslut under kongressen och det visar sig att de organisatoriska frågorna inom SPRF är klart dominerande. Men bland motionerna finns det också förslag med krav på samhälle och politiker, som att förbättra pensionärernas ekonomi. Fjorton av förbundets 28 avdelningar och fyra av 17 distrikt har sänt in motioner. Avdelning 13 i Stockholm ligger i topp med 14 motioner, följt av Eskilstuna med sex, och Göteborg, Nyköping, Botkyrka och Skövde med tre motioner vardera. Av distrikten är det endast Kronoberg, som med sina två motioner, sänt in fler än en motion. Samverkan och samgående Förbundets minskade medlemssiffror oroar många motionärer och inför kongressen föreslås en rad förändringar för att vända den nedgående trenden. Igor Siloo från Botkyrka föreslår att förbundsstyrelsen ska stödja verksamheter inom SPRF som attraherar yngre pensionärer. Avdelningen i Göteborg menar att förbundet omgående måste ta fram bättre informationsmaterial. Botkyrka är inne på samma linje och menar att förbundet måste skärpa insatserna så att förbundet passar yngre pensionärer. Nytillkomna medlemmar upptäcker ofta, kanske vid det första besöket av ett föreningsmöte, att innehållet i aktiviteten skulle uppskattats av deras föräldrar, men som de själva känner sig främmande inför, skriver de i en motion. Andra menar att SPRF är moget för ett djue samarbete eller samgående med andra pensionärsförbund. Utred möjligheten med sikte på ett samgående vid nästa kongress, föreslår Luleåavdelningen, som får stöd av Göteborgs-, Stockholms- Kristianstads-, Helsingborgs- och Bodenavdelningen genom liknande motioner. En ond cirkel Skövdeavdelningen föreslår att kongressperioderna förlängs till fyra år, i stället för som nu tre år. Ekonomiska och rationella skäl talar för detta, menar avdelningen. Första året går nu åt till att sätta sig in i arbetet och tredje året till att förberedda nästa kongress, däremellan ryms faktiskt bara ett ordentligt arbetsår, skriver de i motionen. På kongressen ska det väljas en ny förbundsstyrelse och Kronobergsdistriktet föreslår att ledamöter som blir valda måste ha varit medlemmar i SPRF under minst ett år. Eskilstuna vill att kongressen, i stället för förbundsstyrelsen, utser vice ordföranden. Thure Sandström från Ljungby föreslår att man måste ha varit medlem i SPRF i minst ett år för att kunna bli invald i förbundsstyrelsen. Avdelning 13 i Stockholm vill förändra rutinerna vid nyanställning på kansliet genom att utse en rådgivande anställningskommitté bestående av en förbundsstyrelsemedlem och två representanter från avdelningarna. Stockholmsavdelningen vill också ha bättre informationen om förbundets ekonomi och att detta publiceras i SPRF-tidningen samt i SPRF-info. Botkyrka menar att förbundsstyrelse och förbundskansli är överbe- Roland Palmqvist relativt ny medlem i avd 83 Borås. 1. Ja, det är värdefullt och angeläget. Som enskild kan man inte bevaka allt som sker i samhället. Pensionärsorganisationerna betyder också enormt mycket för folkhälsoarbetet! 2. Ja, det känner jag till. Det är en av de mest angelägna uppgifterna. Kanske skulle man önska mer information kring de frågor man driver och få veta mer om vilka resultat man når. 3. Jag deltar i en gammaldanskurs. Eftersom jag är mycket engagerad i Rotary och i Röda korset har jag inte möjlighet att delta i andra aktiviteter. 4. Det är viktigt att det finns en stor bredd på de aktiviteter som erbjuds; historia, litteratur, språk, olika former av dans och annan friskvård är angeläget. lastade och vill därför utse en arbetsgrupp som ser över möjligheten att delegera fler uppgifter till distrikt och avdelningar. Alingsås föreslår att det anställs en studieledare med ansvar för förbundets material och utbildning. Höjda pensioner Trafikseniorföreningen och Stockholmsavdelningen föreslår att SPRF ska verka för att pensionsreformen ska ses över nu när det finns risk för att bromsen slår till 2010, vilket kan innebära sänkta pensioner. Stockholmsavdelningen kräver också att SPRF verkar för att garantipensionen omgående höjs med kronor i månaden samt att efterlevnadsförmånerna i pensionssystemet förbättras. Nässjöavdelningen vill att SPRF ska verka för rättvisa skatter och menar att nuvarande system, med jobbavdrag är en ren och skär diskriminering av pensionärskollektivet. Vilket värde har ett medlemsskap i SPRF. Tre medlemmar ger sina synpnkter. 1. Anser du det vara värdefullt att vara med i en pensionärsorganisation? 2. Vet du om att SPRF har representanter i regeringens pensionärskommitté? 3. Deltar du i några aktiviteter som förbundet anordnar? 4. Har du förslag på nya? 5. Hur ser du på medlemsavgiften? 6. Vilka frågor anser du att förbundet fortsättningsvis bör driva? 5. Jag tycker SPRFs medlemsavgift är förvånansvärt låg inte ens 50 öre om dagen eller 15 kronor i månaden. 6. Man ska fortsätta med samhällsbevakningen och med att värna om vår pension och rättvisa skatter. Man ska noga bevaka kommunernas äldreomsorg och fortsätta att arbeta med friskvård och folkhälsa. Knut Jönsson är sekreterare i avd 27 Ljugen Hässleholm. 1. Ja 2. Ja 3. Ja, som sekreterare i avd 27 deltar jag aktivt i flertalet av de olika aktiviteter som avd anordnar. 4. Nej 5. Jag tycker att den är på en rimlig nivå. 6. Jobbskatteavdraget ska gälla även pensionärerna. Kongress 09 Agneta Öhlander från Eskilstuna vill att tandvård ska kosta lika mycket i alla landsting. Eskilstunaavdelningen föreslår att SPRF ska verka för att förbättra tandvårdsreformen genom att sänka egenavgiften och att det införs ett liknande högkostnadsskydd som finns i sjukvården. Detta får stöd av Stockholmsavdelningen som vill att detta också ska gälla för syn- och hörselhjälpmedel samt fotvård. Stockholmsavdelningen vill också att det införs 50 procents pensionärsrabatt på tv-avgiften: 170 kronor i månaden är för mycket för pensionärer som har inkomster som är hälften av de yrkesverksammas, skriver de i motionen. Tre medlemmar i förbundet tycker till: Hjördis Lindgren, medlem sedan 2003 avd 20 Boden. 1. Jag gick med för att få träffa likasinnade, men även för att stödja arbetet med pensionärsfrågor både lokalt genom KPR och centralt genom förbundsstyrelsen. 2. Jag anser mig vara väl insatt i frågor som drivs i KPR eftersom vi har ledamöter där, samt i centrala frågor genom att vår ordförande är ledamot i förbundsstyrelsen. 3. Förutom möten så är jag med i sångkören. Vi underhåller på olika ställen, men mest på äldreboende. Under 2008 gjorde vi 51 besök. 4. Vi hade cirka 70 cirklar, så urvalet är stort. 5. Medlemsavgiften som tas ut är väldigt låg i förhållande till andra pensionärsorganisationer. 6. De frågor som förbundsstyrelsen bör driva är främst att vi får en värdig äldreomsorg samt en bra pension. I nästa nummer presenterar vi förbundsstyrelsens förslag till kongressen. 29

16 Hänt i SPRF 30 Full fart i SPRF Ansvarig: Anna Hellgren Telefon: , fax: E-post: Postadress: SPRF Bjurholmsgatan 16, Stockholm Avd 31 i Luleå Vid månadsmötet i Kyrkans hus, hälsade ordförande Gösta Johnsson 92 medlemmar, Thomas Nyström från Räddningstjänsten samt Damlaget med folkdansare välkomna. Thomas Nyström berättade om hur viktigt det är att använda brandvarnare. Han rekommenderade att fotografera sin lägenhet för försäkringen och påminde också om risken för fallskador. Folkdanslaget, med Berit Näsholm som ledare, avslutade med lagets signaturdans, Fredsdansen. Vid den traditionella jullunchen lussade förskolebarn. Avd 18 i Kungsbacka hade julfest med ett 30-tal medlemmar på ABF. Goa gubbar spelade julmusik, julbord och glögg serverades. Flera nya medlemmar deltog och ordförande Hans Johnsson hälsade speciellt välkommen till hedersledamot Janne Setterbom med fru Lillian. Anita fick mycket tack för det välsmakande julbordet och julstämningen infann sig när ordförande läste Viktor Rydbergs Tomten. Avd 25 i Kristinehamn har haft tipspromenad vid Kvarndammen. Brasträffen är ett populärt återkommande arrangemang och denna gång var det SPRF som stod som arrangör. Tolv frågor var utplacerade, svåra frågor men några kunde glädja sig åt några rätt. Avd 37, Böljelek, Karlshamn hade vid ett månadsmöte 56 medlemmar närvarande. Britt Enström rapporterade från senaste KPR-mötet. Sånggruppen 3 G avslutade mötet. Avd har haft en café-kväll i julens tecken på Folkets hus där Milan Krejci sjöng julsånger från olika delar av världen. Julbordet avnjöts på Björnabacken med underhållning av Jens U Nilsson och Co, som sjöng julsånger och andra visor. Avd 95 i Arvidsjaur har haft besök av hjärt-och lungräddningen i Arvidsjaur där Oscar Karlsson och Rolf Lundmark med hjälp av videofilm och testdockor lärde ut upplivningsförsök med hjärtmassage och konstgjord andning. Det årliga julbordet åts på Medborgarhuset. Flera nya medlemmar, både gamla och nyinflyttade Arvidsjaurbor, kunde ordförande Göthe Lundberg hälsa välkomna. Linda Platt spelade skön julmusik under kvällen. Avd 13 i Stockholm har haft första månadsmötet i januari. Många medlemmar fick lyssna på tvjournalisten Tommy Engstrand som berättade om möten med våra kända sportprofiler, bland andra Björn Borg och Ingemar Stenmark. Han berättade även om möten med människor inom nöjesbranschen. Avd 12 Söderhamn/Hudiksvall avslutade årets Väntjänstunderhållning med ett besök i Enrisets servicehus med ett 80-tal intresserade åhörare. Lennart Stjernberg underhöll med många välkända melodier. Vid årets sista möte informerades om förslagen till förenklad ansökan om bostadsbidrag. Klubb 01 Hudik hade tillsammans med SKTF julfest med ortens Lucia. Både Sture Tolan Pettersson och Greta Sjöberg gratulerades på sina födelsedagar. Avslutning med risgrynsgröt och skinksmörgås. Avd 90 Orren i Sollefteå hade sin sedvanliga julfest på Hullsta gård. Ordförande Eva Engblom hälsade 150 medlemmar välkomna och Publicerat material är ett axplock från allt som händer inom SPRF. Senast den 13 mars 2009 måste vi ha materialet för att det ska komma in i nästa nummer. Redaktören förbehåller sig rätten att redigera insänt material. sedan bjöds på glögg och ett välsmakande julbord. Till sist blev det dans med Bo-Christers orkester. Avd 23 Blåklinten i Mjölby har nybildat sångkören Blåklintskören som vid senaste medlemsmötet framförde ett eget komponerat program. De mest kända och älskade av dessa finns numera även i den svensk psalmboken. Bengt Tägström berättade om frikyrkorörelsens tillkomst. Avd 17 i Halmstad genomförde en programserie under hösten Trygghet för äldre med bidrag från Brottsoffermyndigheten: Fyra temamöten, två storcirkelträffar och två planerade studiebesök. Det har varit stor anslutning. Programserien Livskvalitet efter 65 år i samråd med Region Halland gav mersmak. Avd 52 i Växjö har gjort ett besök vid tunnelbygget Hallandsåsen. Och ett besök på en strutsfarm där lunchen bestod av en gryta på strutskött och där denna strutsbild togs. Björnekullas fabriksbod vid Åstorp fick också ett besök och gav tillfälle till inköp av olika inläggningar. Rättelse årsmöte: Jönköping avd 29 har årsmöte den 25 februari kl 13:30 i Immanuelskyrkans allrum, Jönköping. Värna välfärd och trygghetssystem Vår välfärd är uppbyggd sedan många årtionden. Genom alla år har medborgarna valt att sätta välfärden högt på dagordningen väl medvetna om att det behövs backup under hela livet när sådant händer som man inte själv kan klara av. Vi är stolta över vårt välfärdssamhälle, vi vill bevara det och vara rädda om det. Politikerna vill rationalisera och effektivisera men allt kan gå till överdrift. Jag tänker nu på debatten om Försäkringskassan. Vem har ansvaret? I midsommarveckan 2008 blev jag intervjuad av tidningen Expressen angående de stora eftersläpningarna med utbetalningarna av pensioner och därefter problem med beslut och utbetalning av bostadstillägget till pensionärerna. Många av de äldre hade svårt att klara sig och fick försöka låna pengar av sina barn och goda vänner för att slippa betalningsanmärkningar. Men hur gick det egentligen? Midsommarhelgen stod för dörren och några pengar kunde det inte bli tal om. Självklart var jag kritisk i min kommentar. Försäkringskassan har därefter gett oss rapporter varje månad hur målsättningen ser ut hur man lyckats med att komma ikapp, med mera. Pensionärsförbunden kräver fler äldre i riksdagen I ett brev till riksdagstierna uppmanar pensionärsorganisationerna samtliga att försöka öka antalet äldre på sina nomineringslistor inför valet i september Vi vill påminna er om att cirka 28 procent av väljarkåren är över 65 år. Utan att överdriva vill vi påstå att representationen i riksdag, landsting och kommuner på inget sätt motsvarar de äldres andel. Vi anser att det behövs en skärpning och att det är nödvändigt att se till att äldre blir representerade i de beslutsfattande församlingarna i förhållande till sitt antal. Samtliga fem pensionärsorganisationer PRO, SPF, SPRF, SKPF och RPG står bakom uppmaningen. Hittills har två tier svarat. Folktiet svarar att man helt delar or- ganisationernas uppfattning och att tiet strävar efter mångfald bland sina förtroendevalda i olika politiska församlingar. Folktiet välkomnar äldre som vill engagera sig politiskt i tiet och kommer att erbjuda utbildning inför valet. Folktiet har också ett nätverk som arbetar aktivt med äldrefrågor; Nätverket liberala seniorer som finns på tiets hemsida. Centertiet svara att det är viktigt att olika grupper i samhället känner att de finns representerade i de beslutande församlingarna och att detta inte minst gäller äldre. Inför valet kommer centertiet att uppmana sina företrädare att aktivt arbeta för en ökad mångfald på listorna vad gäller ålder, kön och bakgrund. SPRF avvaktar med värdesäkringsmålet Ledare Nu verkar Försäkringskassan stå inför gigantiska problem. Regeringen har under flera år i rad beslutat om ekonomiska neddragningar. Samtidigt har ännu flera arbetsuppgifter lagts på myndigheten. Anslagen har minskat liksom antalet anställda. För 2009 saknas minst 900 miljoner, kanske ännu mer, för att budgeten ska gå ihop. Stadskontoret skriver i sin utvärdering följande: Det är inte sannolikt att så stora besingar kan uppnås utan att det får konsekvenser för de försäkrade. Dags för regeringen att summera. Varningssignalerna har varit tydliga. Svenska folket värnar om välfärden och vill behålla trygghetssystemen som vi tillsammans har byggt upp genom årtionden. JO har också framfört kritik mot Försäkringskassan. Det måste bli slut på att, alldeles oavsett hur många arbetsuppgifter man redan har, tilldelas nya och samtidigt tvingas försöka hålla en mycket knapp tilldelning av resurser. Det är dömt att misslyckas och Cristina Husmark Phersson måste kliva fram och ta ansvaret för misslyckandet! Det duger inte längre att skylla på Försäkringskassans personal ansvaret ligger hos ministern och regeringen. Det är politiska beslut som ligger bakom försämringarna. Varslen har duggat tätt och kommer med all säkerhet att drabba kommun- och landstingssektorn också. Regeringen tiger, minister Mats Odell sa nyligen i riksdagsdebatten: Det kommer fler debatter och fler diskussioner runt detta och jag ser fram emot det." Tolv miljarder är det som fattas! Så, Mats Odell, det är läge för att kavla upp skjortärmarna! Än så länge får vi köpa krokus, pärlhyacinter och anemoner på kruka. Men vi vet att dagarna blir ljusare och längre och skatorna har börjat förbättrat sina bon. Håll ut gläds åt de fantastiska tulpanerna och snart nog kommer taltrasten! Taltrastar och andra fåglar hurrar också för välfärdssamhället Lisbeth Eklund Förbundsordförande I mitten av november kom Arbetsdomstolens utslag i värdesäkringsmålet. SPRF beviljades inte prövningstillstånd. Men alla vägar är ännu inte uttömda, anser SPRFs förbundsstyrelse. Advokat Ulrika Runelöv har undersökt möjligheten att överklaga till Högsta domstolen, HD. Men den möjligheten föreligger inte eftersom det inte begåtts något rättegångsfel. Däremot kan det finnas möjlighet att besvära sig hos Justitiekanslern, JK Göran Lambertz. Det kan finnas ett allmänt intresse att yttra sig i frågan, tror Ulrika Runelöv. SPRFs pensionsexpert Karl-Olov Hedler sammanställer en redovisning av ärendet som ska göra det överskådligt och lättfattligt. 31

17 Posttidning B Adressuppdatering Vid definitiv avflyttning eller felaktig adress sänds försändelsen till nya adressen. Rapportkort med nya adressen sänds till Postkontoret Stockholm RODEOPARK En kärleksfull viskning, missa den inte. Bättre hörsel. Utan vårdköer. Sämre hörsel betyder sämre livskvalitet. Men det behöver inte vara så. Hos oss får du hjälp av hörselläkare och audionom utan långa vårdköer. Låt dem göra ett hörseltest och, om så behövs, prova ut en diskret hörapat exakt efter dina behov. Du kommer att blir överraskad över upplevelsen att kunna höra bra igen! Vi säger inte att vi är bäst med det är vårt mål. Så kontakta oss för en undersökning. Det kan bli ditt nästa steg mot ett ljusare, lättare och bättre liv. Dr Mikael Sandström Hörselläkare Olivecronas väg 5, Sabbatsbergs sjukhus Tel

Vi är: Mats, Christer och Peter på PETERS BUSS AB

Vi är: Mats, Christer och Peter på PETERS BUSS AB Tack alla vänner som åkte med oss i år Vi önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År Vi är: Mats, Christer och Peter på PETERS BUSS AB Jag hoppas att ni har trivts riktigt bra på våra resor, fått lite avkoppling,

Läs mer

PROGRAM 2015. Tallinnkryssningar. Sparesor till Pärnu. Hotellövernattningar i Tallinn. Temaresor till Estland

PROGRAM 2015. Tallinnkryssningar. Sparesor till Pärnu. Hotellövernattningar i Tallinn. Temaresor till Estland PROGRAM 2015 Tallinnkryssningar Sparesor till Pärnu Hotellövernattningar i Tallinn Temaresor till Estland Välkomna med på resan vi hoppas att ni hittar någon resa som passar just er Vi som jobbar på Peters

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Peters Buss AB Kryssning och Hotellövernattningar

Peters Buss AB Kryssning och Hotellövernattningar Peters Buss AB Kryssning och Hotellövernattningar Tallinnkryssningar Vi tar er till Estland sen 1997 M/S Victoria & Baltic Queen Kryssningar 3 dagar 2 nätter på fartyget 1 dag i Tallinn Vi startar från

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson

Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson 24-29 oktober 2015 Längtar du efter nya intryck, tid för eftertanke och gemenskap med likasinnade? Följ med oss till Marocko i höst! Den här gången är vårt fokus

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Burmas gömda skatter - 2015

Burmas gömda skatter - 2015 Burmas gömda skatter - 2015 NYHET! 14 DAGAR YANGON-INLE LAKE-MANDALAY -BAGAN-NGAPALI BEACH 14 dagar Följ med på vår omfattande rundresa till ett av Asiens mest spännande länder. Vi får uppleva fantastiska

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Äldre tänder behöver mer omsorg

Äldre tänder behöver mer omsorg Äldre tänder behöver mer omsorg Förbättra bevara fördröja lindra Att hjälpa människor, i olika livsskeden, till god munhälsa ligger Folktandvården varmt om hjärtat. Därför kan också den som nått en mer

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion

Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion Ett problem med många lösningar. Att mannen får problem med erektionen är inget ovanligt.

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Klinefelters syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

Passalbladet November 2013

Passalbladet November 2013 Passalbladet November 2013 Månadens recept Hej på er alla Passalare! Pumpasoppa Nu har jag, Lena, fått äran att skriva här i Passalbladet. Jag vill uppmärksamma er alla på att Passal har fått en ny hemsida.

Läs mer

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Deltagare: Stockholmare: Göteborgare Gunnar Landborg Jan Lemos Håkan Karlsson Jukka Hämäläinen Klas Eliasson Bo Hörnquist Birger Vilhjalmsson Magnus Juthage Ingemar

Läs mer

Österrike, Alpendorf Avresa 1: 27 feb - 8 mars 2015 Avresa 2: 13-22 mars 2015

Österrike, Alpendorf Avresa 1: 27 feb - 8 mars 2015 Avresa 2: 13-22 mars 2015 Österrike, Alpendorf Avresa 1: 27 feb - 8 mars 2015 Avresa 2: 13-22 mars 2015 Upplev underbar skidåkning i Alperna 10 dagar Följ med på årets skidresa till fantastiska Alpendorf- St. Johann i Österrike.

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja redan i april med en Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga,

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

SPF 010 alltid på väg!

SPF 010 alltid på väg! 24/5-2/6 Det gemytliga och gästvänliga Tyrolen i Österrike Upplev den romantiska Tyrolen där de vackra dalgångarna slingrar sig fram mellan snöklädda alptoppar. Här njuter vi av Salzkammerguts bedårande

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 165 Pensioner Pension är pengar du får när du

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

PACKAT OCH KLART FÖR EN UPPLEVELSE I FÖRSTA KLASS!

PACKAT OCH KLART FÖR EN UPPLEVELSE I FÖRSTA KLASS! Boendepaket Våren 2014 PACKAT OCH KLART FÖR EN UPPLEVELSE I FÖRSTA KLASS! Vissa av våra gäster gör så lite de kan under hotellvistelsen hos oss hela miljön inbjuder ju till just lugn och ro. Andra vill

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Om äldre människors rättigheter

Om äldre människors rättigheter Om äldre människors rättigheter Äldre människor är som alla andra människor Olika varandra med olika behov, erfarenheter, traditioner, intressen och smak. Men äldre kan vara mer sårbara än yngre. Sjukdom

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Traditionell medicin och odontologi

Traditionell medicin och odontologi Traditionell medicin och odontologi Kursresa till Mongoliet 20-29 augusti 2012 Privat tilläggsresa: Vandring med kameler i Gobi 17-22 augusti 2012 Resplan Resan kan kombineras med FDI-kongressen i Hongkong

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides Antonis & Pia Dimitrios Solarides Antonis & Pia Copyright 2012, Dimitrios Solarides Ansvarig utgivare: Dimitrios Solarides Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1143-5 Till min bror Akilles 4 Ett femtiotal

Läs mer

CITY HOTELL ESKILSTUNA

CITY HOTELL ESKILSTUNA CITY HOTELL ESKILSTUNA 562-3548_City Hotell_folder_125x250.indd 1 2013-11-13 16:32 562-3548_City Hotell_folder_125x250.indd 2 2013-11-13 16:32 CITY HOTELL ESKILSTUNA Övernatta hos oss när du är i Eskilstuna!

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

PALACE PROVNINGAR VIN- & CHAMPAGNEPROVNINGAR

PALACE PROVNINGAR VIN- & CHAMPAGNEPROVNINGAR PALACE PROVNINGAR Tel. 031-807551 provningar@palace.se VIN- & CHAMPAGNEPROVNINGAR GRUNDLÄGGANDE VINPROVNING Vi går igenom provningsteknik, avslöjar vinprovarnas "fikonspråk" och grunderna för att förstå

Läs mer

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa Ltd georgien Fantastiska Georgien 12 dagars rundresa Dag 1: avresa: Från Stockholm eller Köpenhamn. Dag 2: Tbilisi Tidigt på morgonen anländer vi till Georgien och huvudstaden Tbilisi. Vi möts på flygplatsen

Läs mer

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin.

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin. Facit Extra! 1 s. 5 penna 3. papper 4. lexikon 5. dator 6. stol 7. elev 8. suddgummi 9. block 10. klocka 11. bord 1 bok s. 6 en penna 3. ett suddgummi 4. ett papper 5. en dator 6. en stol 7. ett block

Läs mer

Resor 15-19 SEPTEMBER. ISLAND Vulkanernas och Sagornas Ö. Pris 8 995:-

Resor 15-19 SEPTEMBER. ISLAND Vulkanernas och Sagornas Ö. Pris 8 995:- 15-19 SEPTEMBER Resor ISLAND Vulkanernas och Sagornas Ö Vi badar i Blå Lagunens 40 vatten! Vi åker till Gyllene Cirkeln och tittar på Islands mest berömda sevärdheter Geysir, Gullfoss och Tingvalla. På

Läs mer

RESA TANZANIA & ZANZIBAR

RESA TANZANIA & ZANZIBAR RESA TANZANIA & ZANZIBAR SAFARI PÅ RIKTIGT I TANZANIA Tanzania är ett land som lockar allt fler äventyrslystna turister. För många är det en livslång dröm att få se och uppleva den afrikanska naturen och

Läs mer

Programförslag. Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca

Programförslag. Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca Programförslag Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca 2013 En vacker och sofistikerad pärla Palma De Mallorca Vackra Palma de Mallorca har under årtionden varit ett mycket populärt resmål. Som

Läs mer

The travel game en español

The travel game en español The travel game en español Nombre: Grupo: Utgångspunkten är att 3-5 personer representerar en grupp svenska ungdomar som ska besöka ett spansktalande land för att turista, lära sig mer om landet och framför

Läs mer

Östersjön runt Baltikum och Polen

Östersjön runt Baltikum och Polen Östersjön runt Baltikum och Polen Följ med och upptäck; Estland-Lettland-Litauen-Polen den 9 17 maj 2014 Rundresa från Öland/Kalmar via Stockholm Tallinn - Riga - Vilnius - Warmia/Mazurien- Gdansk/Gdynia

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva Tubberödshus Så länge du är i livet ska du leva Så länge du är i livet ska du leva I genuin bohuslänsk natur med berg, grönska och närhet till havet ligger Tubberödshus äldreboende i Skärhamn på Tjörn.

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

& Sång i Nerja 9-16 April 2015

& Sång i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja med en vårvecka Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2015 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013 Semesterprogram Sommaren 2013 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2013. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Baltikum Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - B a l t i k u m Baltikum - Guidad Rundresa Upplev det kulturella och historiska arvet i Lettland och Estland på vår

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Lenas mamma får en depression

Lenas mamma får en depression Lenas mamma får en depression Text och illustrationer: Elisabet Alphonce Lena bor med sin mamma och lillebror Johan på Tallstigen. Lena går i första klass och Johan går på förskolan om dagarna. Lena och

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Frågor och svar om. sängvätning. Broschyren är utgiven av Svenska Enureskademien

Frågor och svar om. sängvätning. Broschyren är utgiven av Svenska Enureskademien Frågor och svar om sängvätning Broschyren är utgiven av Svenska Enureskademien Hur vanligt är det med sängvätning? De flesta barn blir torra i 2 3 årsåldern, i regel tidigare på dagen än på natten. När

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

PACKAT OCH KLART FÖR EN UPPLEVELSE I FÖRSTA KLASS!

PACKAT OCH KLART FÖR EN UPPLEVELSE I FÖRSTA KLASS! Vår och sommar 2015 PACKAT OCH KLART FÖR EN UPPLEVELSE I FÖRSTA KLASS! Vissa av våra gäster gör så lite de kan under hotellvistelsen hos oss hela miljön inbjuder ju till just lugn och ro. Andra vill ha

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Smaka! Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse!

Smaka! Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse! Smaka! I din hand håller du presentkortet Smaka på Norrköping. Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse! Med presentkortet,

Läs mer

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Vårlöken Solvägen 35 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Vårlöken Vårlöken ligger i Eslöv i närheten av Trollsjöparken, Solhällans vårdoch omsorgsboende och Tåbelunds vårdcentral. Busshållsplats

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

PROVNINGSKALENDER -ÖPPNA PROVNINGAR

PROVNINGSKALENDER -ÖPPNA PROVNINGAR PROVNINGSKALENDER -ÖPPNA PROVNINGAR Tel. 031-807551 provningar@palace.se VIN- & CHAMPAGNEPROVNINGAR GRUNDLÄGGANDE VIN Vi går igenom provningsteknik, avslöjar vinprovarnas "fikonspråk" och grunderna för

Läs mer

Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol,

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet.

Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet. Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet. Juni 2010 / Rapport 2010:22 Vi skulle på läger med simning. Alla kunde åka förutom jag. Sommarlovet

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

UFC 120 London UFC 120

UFC 120 London UFC 120 London UFC 120 London Åk till London för UFC 120 med Ciceron och FIghtplay och upplev MMA-världens största organisation live i en av världens mest dynamiska storstäder! London är staden som har allt, mat,

Läs mer

Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12

Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12 Ladda batterierna inför julen med en Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12 Har glädjen att kunna erbjuda en yogaresa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien. Den 28/11-5/12

Läs mer