Industrirör Montageteknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Industrirör Montageteknik"

Transkript

1 , 08:24 Industrirör Montageteknik

2 Montageteknik, ISBN 13: VVS-Branschens Yrkesnämnd Utgivare: VVS-Branschens Yrkesnämnd Författare: Jan Jönsson och Bengt Westin, Lernia Formgivning och montering: Anders Isaksson, Lernia samt Maria Larzenius, Jemacon Bildkällor: Clipartbilder enligt tillstånd från Corel Corporation Foto och illustrationer: Jan Jönsson, Bengt Westin, Lernia, Osmo Kurki, Kosmo Konsult, Louise Thornell Upphängningssymboler, SSG standard Foto från Calor Vanadis Foto från Maskinverken Foto från SKYDDA, Peltor Symbolbilder återgivna med tillstånd av Microsoft Corporation Upplaga 5 Tryck: Wikströms tryckeri, Kopieringsförbud: Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och kopiering är förbjuden. Undantag gäller Lernia AB enligt avtal. Läromedlet beställes genom VVS-Branschens Yrkesnämnd Box SOLNA Tel: Fax:

3 Montageteknik Innehåll 1 Förord 3 2 Montageteknik historik 4 3 Montage 10 4 Praktiskt rörarbete förarbete 13 5 Förband Hanteringsteknik 18 6 Häftsvetsning planera svetsningen 21 7 Rörförgreningar lucksvetsning 30 8 Stutsförband 32 9 Hanteringsteknik för rör Prefabricering av rördelar Rörstöd upphängning Montering av ventiler, pumpar m m Riktning och värmebehandling av rör Kontroll och provtryckning Demontering av rörinstallation Branschspecifika anläggningar Utrustning och arbetsmiljö Tabeller och hjälpmedel 70 Övningsuppgift 72 Kunskapstest 73 Repetitionsfrågor 75

4

5 Montageteknik Industrirör 1. Förord 1. Förord Ökat och breddat kunnande i VVS-branschen, en ny gymnasieskola och krav på yrkesexamen i yrkesutbildningen, ställer behovet av ändamålsenliga läromedel i fokus. VVS-Branschens Yrkesnämnd är ett samarbetsorgan mellan VVS-Installatörerna och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Yrkesnämnden har tagit initiativ till utveckling av en serie läromedel inom VVS, isolering, kyla och industrirör. Läromedlen kan användas inom gymnasieskolan och andra utbildningsgivare, för utbildning av företagslärlingar och för fort- och vidareutbildning av yrkesverksamma montörer. De är ett led i den kompetensutveckling som nu pågår inom en växande installationssektor. VVS-Branschens Yrkesnämnd 3

6 2. Montageteknik och historik Montageteknik Industrirör 2. Montageteknik historik För att kunna tillgodogöra sig innehållet i detta läromedel, krävs en del förkunskaper. Man bör ha kunskaper i ritningsläsning både plan- och isometriska ritningar, rörsvetsutbildning och kunskaper i gasskärning. Syftet med läromedlet är att ge kunskaper i montageteknik inom industrirörmontage och skapa förståelse för vikten av att montage utförs på rätt sätt. Vad som är rätt kan variera beroende på montage, t ex är det ganska stor skillnad mellan fjärrvärmemontage, montage inom cellulosaindustrin eller arbete på ett kärnkraftverk. Men tekniken att sammanfoga rör är ganska lika i alla sorters rörmontage. Läromedlet är inte styrt mot någon speciell svetsmetod. Kort historik I ett historiskt perspektiv kan man nog påstå att de första installationer som gjordes för att föra t ex vatten från en plats till annan, gjordes av romarna. Det finns fortfarande akvedukter som fungerar i exempelvis Italien, Spanien och på Malta. Akvedukten var stamledningen och från akvedukterna ut till konsumenterna används rör av bly. Närmare vår tid användes rör av trä och gjutjärn och så småningom kom rör av den typ vi använder idag. I Sverige var det bysmeden som också var rörmokare. Med ässjan och andra specialverktyg gjorde han installationerna. Med industrialismens genombrott blev rörinstallatören en fackman och i dag är en skicklig rörmontör/rörsvetsare en viktig kugge på en svensk industri. En stor del av rörmontagen görs för att frakta det viktigaste vi har, nämligen vatten. Industrin och samhället i övrigt använder stora mängder vatten, som kok-, skölj-, kyl- och processvatten, vatten för uppvärmning och vatten i gasform (ånga). Rörledningar används också för andra media såsom petroleumprodukter, tryckluft m m, eller i rörpostsystem, inom läkemedelsindustrin och på många andra ställen. Rör används även som konstruktionsmaterial till kranar, huskroppar, takstolar, broar m m. En akvedukt i genomskärning. 4

7 Montageteknik Industrirör 2. Montageteknik och historik Arbetsbeskrivning program Den som skall utföra ett arbete måste veta hur arbetet skall utföras. Den praktiska delen förutsätts yrkesmannen kunna, men han/hon kan omöjligen veta hur ett speciellt projekt skall se ut om det inte finns ritningar, instruktioner och arbetsbeskrivningar. Till varje nyinstallation finns speciella arbetsbeskrivningar. Dessa skall innehålla: administrativa föreskrifter tekniska beskrivningar bilagor ritningar Administrativa föreskrifter Sådana föreskrifter förkortas AF och ger en allmän orientering om projektet och redogör för de allmänna bestämmelser som gäller för entreprenaden. Som hjälpmedel används AF AMA 98, Administrativa Föreskrifter - Allmän Material- och Arbetsbeskrivning från Dessa är avsedda att tjäna som underlag vid upprättande av föreskrifter för byggnadsanläggnings och installationsentreprenader. AMA är gemensam för alla fack och syftar till att förenkla arbetet med att formulera beställarens krav. Teknisk beskrivning för rörinstallation Teknisk beskrivning är ett detaljerat dokument framställt av t ex ett konsultföretag, enligt beställarens förfrågan om en rörprojektsentreprenad. Konstruktören använder VVS AMA 98 som underlag när han upprättar beskrivningar. Beskrivningen syftar sedan till att förenkla arbetet med formuleringen av beställarkravet, gällande den färdiga produkten och dess olika delar. VVS AMA 98 ger besked om vilka krav som kan komma att ställas vid olika montagedelar. RA 98 VVS är Råd och Anvisningar till VVS AMA 98. Där anges vad som skall finnas med i en teknisk beskrivning För att lättare förstå innebörden av detta finns ett utdrag från VVS AMA 98 med råden i RA 98 VVS nedan och på följande sidor. Utdrag ur RA 98 VVS PN-.2 Ledningar av stålrör Ange krav på förläggnings- eller monteringssätt för ledningar av stålrör genom att i beskrivning komplettera BSAB-koden med bokstav enligt tabell RA PN/1 för aktuellt förläggnings- eller monteringssätt. Fogning Ange under aktuell kod och rubrik: om svetsfog skall utföras med s k licenssvetsning. om svetsfog skall utföras att motsvara högre krav än betyget 3 GRÖN enligt Rörledningsnormer, RN 78. styrkefaktorer om skyddsgas skall användas vid svetsarbete och i så fall typ av gas samt arbetsmetod för skyddsgasspolning. Ange om skyddsgas skall användas både på insida och utsida av svetsfog på rörledning. under YTC.15 om entreprenören skall utföra provning av svetsfogar, t ex genom radiografering. vem som påkallar provning om SS-EN 288-serien skall tillämpas för svetsdokumentation och svetsprocedur. om svetsning skall utföras under tillsyn av svetskunnig enligt SS-EN 719. Beakta att svetsprövning enligt SS-EN bör utföras under övervakning av ett ackrediterat organ för svetsarprövning. Vid höga krav på svetsutförandet bör svetssakkunnig rådfrågas. Institutet för verkstadsteknisk forskning, IVF, ger fortlöpande ut information om standarder för svetsproduktion. 5

8 2. Montageteknik och historik Montageteknik Industrirör Fog med koppling Ange under aktuell kod och rubrik om kompletterande kvalitetskrav på tätningselement skall gälla. Flänsfog Ange: typ av fläns, material och packning med hänvisning till standard krav på skruvars hållfasthet samt ytbehandling särskilda krav på packningar samt packningsmaterial Ytbehandling Ange för industriellt utförd rostskyddsmålning rengöringsgrad (förbehandlingsgrad) enligt SS färgtyp och skikttjocklek för rostskyddsgrundfärg Den del av rostskyddsmålning som skall utföras på byggarbetsplatsen, t ex rostskyddsmålning av svetsfogar, anges under LCV.11. Utdrag ur VVS AMA 98 PN-.2 Ledning av stålrör Fogning Gängfog Gängning skall utföras till full gänglängd. Som tillsatsmaterial för tätning skall användas lin eller band av ren PTFE. Lin skall användas tillsammans med smörj- eller tätningsmedel avsett för tätning av gängfog. Lin får användas vid en rörledningstemperatur av högst C och band av PTFE vid högst C. Om gängfog med gängtejp lossas skall ny tejp anbringas före åtdragning. Överflödigt tätningsmaterial skall avlägsnas. Kemiska gängtätningsmedel får används som tillsatsmaterial vid gängfog om fogningen utförs enligt rörtillverkarens dokumenterade anvisningar. Svetsfog, konventionell svetsning Svets skall utföras enligt SS Svetsfog, s k licenssvetsning Svetsarbete skall utföras av svetsare som har giltigt intyg över svetsprövning enligt SS-EN utfärdat av ackrediterat organ för svetsprövning. Giltigt intyg över svetsarprövning enligt SS-EN skall efter anfordran visas upp för beställaren före svetsarbetets början. Intyget skall gälla för material, metod och svetsläge för det aktuella svetsarbetet. Varje svets skall märkas så att svetsaren kan identifieras. Utförandet skall i övrigt ske i tillämpliga delar enligt Rörledningsnormer (RN 78), avsnitt Efter avslutat svetsarbete skall svets rengöras utvändigt från slagg och föroreningar. Där svetsfogs rotsida är lätt åtkomlig skall även denna rengöras. 6

9 Montageteknik Industrirör 2. Montageteknik och historik Svetsfog för tryckkärl av stål Svetsningen av tryckkärl samt svetsning mot tryckbärande material skall utföras enligt föreskrifter i AFS 1994:39*. Svetsare skall ha avlagt svetsarprövning enligt SS Giltigt intyg över avlagd svetsarprövning enligt skall efter anfordran visas upp för beställaren före svetsarbetets början. Intyg skall gälla för material, metod och svetsläge för det aktuella svetsarbetet. Om tryckkärlet tillhör objektgrupp 1 4 skall företaget där svetsaren är anställd ha svetslicens eller licenser som täcker aktuella svetsarbeten. Fog med koppling Fog med koppling skall utföras enligt rörtillverkarens dokumenterade anvisningar. Flänsfog Före fogning skall tätningsyta och tätspår rengöras från föroreningar, rost o d. Packningar skall monteras torra. Packningsmaterial skall vara beständigt mot medium för vilket rörledningen är avsedd. Före hopdragningen av flänsförband skall rören centreras och riktas in. Skruvar skall dras korsvis med rätt moment. Fogning skall i övrigt utföras enligt rör- och packningstillverkarens dokumenterade anvisningar. Flänsförband skall korrosionsskyddas så att förbandet får minst samma korrosionsresistens som övrig del av rörledning. Skruv och mutter för flänsförband i kallvatten- och köldbärarledningar skall vara förzinkade eller utförda i rostfritt stål. Ytbehandlig Ytbehandling av svetsfog på rörledning får inte utföras innan föreskriven provning av svetsfog har utförts. * Fr o m 2002 gäller PED (pressure Equipment Direktiv) Att tänka på VVS AMA och RA bestämmer inte allt inom rörbranschen. Det finns flera undantag när andra regler gäller. Till exempel har Kriminalvården, Postverket, Statens Järnvägar, vissa kommuner etc, egna regelverk som kan ersätta dessa. En sådan beskrivning talar i korta ordalag om vad som gäller just nu, och vilka krav som ställs. Ett exempel på en sådan Material- och arbetsbeskrivning beskrivs på följande sidor. OBS! Om det uppstår t ex konflikter eller tolkningstvister mellan olika parter angående en rörinstallation används VVS AMA och RA som ett styrdokument. För montören Som montör kan det bli ganska komplicerat och jobbigt att utföra arbetet med ledning av den ovan beskrivna Tekniska beskrivningen. Därför förekommer det eller borde förekomma en förenklad Material- och arbetsbeskrivning som är anpassad till det aktuella rörmontaget. 7

10 2. Montageteknik och historik Montageteknik Industrirör Industribyggen HB Storstad MONTAGE Materialförteckning och arbetsbeskrivning över Värmecentral Beställningsnummer: xx1144 Montageadress:Industrigatan, Storstad Fastighetsägare: Industribyggen AB Box 1000, STORSTAD Karl K Karlsson Tel xx xx xxx MATERIALFÖRTECKNING OCH ARBETSBESKRIVNING ÖVER VÄRMECENTRAL Härtill hör ritningar; Nrx11, x12, x13 ORIENTERING Genom Industribyggen HB:s försorg, har genom apparatrummets vägg framdragits ledningar försedda med avstängningsventiler. Entreprenaden skall omfatta material och montage av primärsidan från ovannämda ventiler i enlighet med nedanstående och bilagda ritningar. Isoleringsarbete ingår ej. Rörledningssystemet skall utföras för NT 16 och en driftstemperatur av max C. Det i systemet cirkulerande vattnet kommer att hållas alkaliskt med ett ph-värde av 8,5 9,5. Svetsningen får endast utföras av svetsare/montör som har genomgått kurs i rörsvets och montageteknik samt avlagt godkänd svetsarprövning enl.ss-en samt Lödarprövning enl. svensk standard SS För montage skall gälla bestämmelserna i VVS-AMA 98 med angivna ändringar och tillägg. 8

11 Montageteknik Industrirör 2. Montageteknik och historik MATERIALFÖRTECKNING Nedanstående material, som skall monteras på primärsidan, kommer att finnas på montageplatsen. Komplettering med rörböjar, konor och muffar skall göras av montören. Pos Antal Ansl.nr DyxT 1 Ståltub SMS SS Ø 139,7 x 4,0 2 Ståltub SMS 1787 SS Ø 139,7 x 8, Ståltub SMS 1787 SS Ø 76,1 x 3, Ståltub SMS 1787 SS Ø 76,1 x 5, Ståltub SMS 1787 SS Ø 48,3 x 2,6 6 Rostfria rör SS 2333 Ø 54,0 x 2,0 7 Kopparör SS Ø 22,0 x 1,5 8 Svetsfläns SMS 2033 Ø 48,3 x 2,6 9 Svetsfläns SMS 2033 Ø 76,1 x 2, Packningar PN Packningar PN Skruv med mutter B6S M16 x Avtappningsventil TA typ SAV Avluftningsventil TA tup SAV Tryckluftsmätare 0-25 bar Värmeväxlare Typ AMUS Returkylare Typ AMUS Trevägsventil 40 x 40 x 40 Typ AMUS Trevägsventil 65 x 40 x 65 Typ amus Avstängningsventil Typ AMUS Termometer Graderad 150 c INSTALLATION Allt rörmontage skall utföras svetsat, med metoderna gassvetsning i stålrör < 5 mm, MMA-svetsning i stålrör > 5 mm och TIG-svetsning i rostfria rör. Alla föreningar av armatur och apparater skall utföras medelst flänsförband. Dykrör, manometerkranar, avluftningsoch avtappningsventiler må dock förenas medelst gängning. Där avluftning och avtappning är nödvändigt skall ledning bestående av sömlösa rör enligt SMS 327, ansl.nr. 10, neddragas till 300 mm:s höjd över golvet och avslutas med ventil och propp. Kontrollmanometer förses med vattensäcksrör bestående av sömlösa rör enlig SMS 327, ansl.nr. 10 SS Alla apparater och all armatur skall placeras så att utbyte lätt kan göras. Även redan befintliga detaljer i apparatrummet skall lätt kunna bytas sedan arbetet är klart. PROVNING AV SVETSFOGAR MED RADIOGRAFERING Kontrollen skall omfatta högst 10 % av den sammanlagda svetslängden. PROVTRYCKNING Innan rören isoleras skall de provtryckas i närvaro av beställares kontrollant. Provtryckning skall ske med 21,0 bars vattentryck under 30 min eller lägst 1,3 x drifttrycket. ÖVRIGT Arbeten utom målningsarbeten skall ingå i entreprenaden. Det åligger montörer att väl vårda sådana materiel som tillhandahållits av Industribyggen HB samt ansvara för att materielen ej förstörs. Storstad 2000-xx-xx Industribyggen HB 9

12 3. Montage Montageteknik Industrirör 3. Montage Ett rörmontage kan utföras på flera olika sätt, och det är inte alltid det bästa eller enklaste sättet som är det möjliga. Därför krävs alltid planering, och ett slags planering är att t ex använda förtillverkade rördelar. Exempel på delar som kan vara förtillverkade är rör, ventiler, böjar, flänsar, konor m m, som sammanfogas till större eller mindre sektionsdelar. På byggplatsen monteras sedan sektionsdelarna samman till ett komplett rörsystem. Samarbete är alltid en viktig del av arbetet, så att alla vet vem som skall göra vad, i synnerhet som ett rörmontage kan utföras som ensamarbete eller av en större grupp montörer. När fler är inblandade måste en arbetsfördelning göras, så att alla känner att arbetsuppgifterna motsvarar kompetensen. Det är också viktigt att alla inblandade tar del av ritningar och underlag, vilket underlättar när någon måste överta en annans arbetsuppgifter. Förarbete - Svetsning vid montageplats 10

13 Montageteknik Industrirör 3. Montage Montageplanering Innan montagearbetet påbörjas bör en arbetsplan upprättas. Olika entreprenörer går tillväga på skilda sätt vid planeringen av arbetet, och det är därför ofta nödvändigt att göra en egen planering. En sådan kan omfatta följande hållpunkter : Börja med att studera arbetsbeskrivningar. Kontrollera vilka krav som gäller för tryckklasser, temperaturer, media (vad som skall transporteras i rörsystemet), isolering, målning, material, svetskompetens, svetsmetoder, svetsanvisningar, vilka prefabricerade rördelar/system som ingår, ventiler, pumpar samt andra typer av armaturer. Kontrollera också omfattning av besiktning, dokumentation och provtryckning. Rörmontage på en ångpanna, där flera personer arbetar på en begränsad yta. Studera ritningar och montageanvisningar. Försök skapa en inre bild av det färdiga montaget, dvs hur skall det se ut när allt är klart. Det kan vara svårt om det på ritningen ingår andra montage, eller om det är ett tilläggsmontage i en befintlig anläggning. Ett tips är att färglägga aktuella rör och rördelar i ditt montage med en överstrykningspenna. Gör en undersökning om förhållandena på montageplatsen. Går det att arbeta säkert med avseende på brandfaror, fallrisker, andra montörer och dylikt. Krävs svetstillstånd? Finns utrustning för brandbekämpning? Är utrymningsplaner och utrymningsvägar utmärkta och kända? Kontrollera om arbetsplatsen är lämplig för arbete med t ex förtillverkning. I vissa fall kan det vara bättre att göra förtillverkningen på annan plats, t ex under ett provisoriskt tält. Ta också reda på tillgången till truckar, lyftkranar m m, som är utmärkta och ibland nödvändiga hjälpmedel vid montage. Kom ihåg att det finns säkterhetsregler och förordningar kopplade till sådana maskiner, som t ex krav på truckkort. Studera ritningar! Ge akt på strömnings/flödesriktningar. 11

14 3. Montage Montageteknik Industrirör Montagearbete varierar ofta från arbetsplats till arbetsplats. Men det finns generella regler för hur ett montage skall utföras t.ex: - att rör placeras lodrätt, vågrätt eller vinkelrätt. (Undantaget när fallriktning är angiven. Rör för ånga/kondens monteras med fall). - att rördragningen inte får blockera el-, luft- eller gasuttag samt vattenposter. Befintlig armatur gör att rördragningen kan behöva ändras. - att pumpar, ventiler och liknande monteras med hänsyn till strömningsriktningar. Att sådan armatur lätt kan bytas ut. - att förtillverkade montagedelar har sådana avgränsningar så att platsskarven (montagesvetsen) kan svetsas i så gynnsamt läge som möjligt. Utnyttja möjligheten om det finns ett flänsförband. - att rören placeras så att eventuellt isoleringsarbete kan utföras utan besvär. - att rör och rördelar som är tunga och har stora dimensioner monteras först. - att färdiga montage är estetiskt tilltalande. Rörmontage i en ångpanna som kräver en avancerad placering. 12

15 Montageteknik Industrirör 4. Praktiskt rörarbete förarbete 4. Praktiskt rörarbete förarbete För att kunna genomföra ett proffsigt rörmontage krävs praktiska kunskaper i kapning, fogberedning, tillpassning och montering av flänsar, böjar och konor, håltagning för påstick och stutsar, tillverkning av T-stycken samt beräkning av bygglängder m m. Tillkapning Tillkapning av rör kan ske genom sågning, skärning eller kapning med vinkelslipmaskiner och kapskivor. För att få raka och vinkelräta snitt används ett böjligt band av något slag (en bit slipband går bra). Bandet lindas runt röret och tillpassas. Själva märkningen går utmärkt med t ex täljstenskrita. (Tuschpenna vid rostfritt material). Märkning med band. Att märka rör före kapning kan vara besvärligt om det rör sig om andra vinklar än 90. Då är en Contour Marker ett utmärkt hjälpmedel. Termisk skärning Termisk skärning kan indelas i följande kategorier: Brännskärning; här ingår gasskärning och pulverskärning. Smältskärning; här ingår luftbågmejsling, plasmaskärning och laserskärning. Vid brännskärning måste metallen kunna förbrännas i oxygen. Gasskärning är en förbränningsprocess, där stålet förbränns i oxygen under hög värmeutveckling, när det har upphettats till antändningstemperatur. Processen startar genom att en punkt värms till antändningstemperatur (ljusröd färg). Därefter riktas en oxygenstråle mot startpunkten och förbränningen startar. Oxygenstrålen kan därefter styras i en tänkt snittlinje. Vid smältskärning smälts materialet av en ljusbåge eller någon annan värmekälla. Borttransporten av det smälta materialet sker med hjälp av gas eller en luftstråle. Märkning med Contour Marker. Skärning med rörskärmaskin här monterad på ett fast stativ. 13

16 4. Praktiskt rörarbete förarbete Montageteknik Industrirör Maskinsågning För kapning av material finns maskiner som band-, kalloch cirkelsågar av olika modeller samt speciella rörkapningsmaskiner. Vilken som är bäst beror på användningsbehovet, exempelvis är bandsåg bäst att använda till tunnväggiga rör. Viktigt är dock att man alltid följer maskinleverantörens anvisningar vad gäller matningstryck, hastighet och val av sågtandning. Fördelar med maskinsågning är bl a vinkelräta snittytor som kräver ringa efterbehandling. Lämpliga materialformer för sågning är rör, plattstänger, profilrör, balk- och vinkelstänger.vissa maskiner kan även förses med automatisk frammatning av material. Att tänka på vid maskinsågning: Kapa aldrig i varmt material. Kapa aldrig utan kylvätska (gäller inte rörkapningsmaskin). Såga inte stål, rostfritt stål eller aluminium med samma sågband eller klinga. Det skall finnas ett sågband för varje metall. Matningstryck, sågbladets tandning och kapningshastighet skall anpassas till respektive material. Följ alltid maskinleverantörens anvisningar. Rörkapningsmaskiner Kapning av rör kan vara besvärligt, i synnerhet kapning av tunnväggiga, rostfria rör, där röret lätt kläms samman och deformeras. Rörkapningsmaskinen på bilden t h fungerar så, att maskinen vrids runt röret och inte tvärtom. Resultatet blir en absolut gradfri och vinkelrät kapning där efterarbetet blir minimalt. Bandsåg. Rörkapningsmaskin. Kapning med vinkelslipmaskin Vanligt förekommande vid rörmontage är kapning med vinkelslipmaskin och kapskiva. Metoden har både föroch nackdelar. Fördelen är att det går snabbt att kapa tunnväggiga rör i klena dimensioner (olegerat- och låglegerat stål) samt i rostfria rör. Nackdelen är att det blir sk slipskägg som måste filas bort. Grövre dimensioner av olegerade eller låglegerade stålrör, sk svarta rör, kapas enklast med skärbrännare. Vid all kapning ska du se till att arbeta säkert med lämplig arbetsställning. Enklast är att kapa där man kommer åt bäst, dvs vrid röret till bästa läge. Kapning med vinkelslipmaskin. 14

17 Montageteknik Industrirör 4. Praktiskt rörarbete förarbete Använd lämplig skyddsutrustning och var aktsam så att sprut och gnistor inte förorsakar kroppsskador eller brand. Fasning Rör kan fasas i en svarv eller i speciella rörfasmaskiner som finns för varierande rördimensioner. Rörskärmaskiner för gasskärning är lämpliga hjälpmedel för olegerat och låglegerat stål. Fördelen med denna typ av maskin är att den både kapar och fasar i ett moment. Den kräver dock utrymme och sprider skärsprut. Skärning med handhållen brännare är också en användbar metod vid fasning samt vid håltagning för påstick och upptagning av luckor vid lucksvetsning. Handskärning är också lämpligt vid tillkapning av rör och rörböjar. Fasning med skärbrännare tvärs över röret. Röret är stående i bilden. Om fasning sker med handhållen skärbrännare kan det vara lämpligt att skära så nära rits eller markering som det går och därefter finputsa med slipmaskin. Rör med relativt tunna väggar (< 6-8 mm) kan fasas med slipmaskin utan skärning. Om fasen gasskäres kan skärningen utföras på två sätt, dels tvärs över röret, dels längs med röret. Fasning med skärbrännare längs med röret. Röret är liggande i bilden. 15

18 4. Praktiskt rörarbete förarbete Montageteknik Industrirör Bygglängder Alla detaljer som används inom branschen har en viss bygglängd, BL. Därmed menas hur stor plats detaljen/röret behöver, hur stor plats det bygger. De flesta mått på en rörkonstruktion mäts inte som vid konstruktionsritning utvändigt/invändigt utan centrumcentrum (c/c). Rördetaljers bygglängd kan erhållas ur tabeller, men de kan också mätas fram. Till höger några exempel på mätning av bygglängd. Sålunda kan nedanstående figur mätas enligt principen (c/c) om måtten hos böjarna är känd. OBS! hänsyn måste tas till spaltöppningar. BL BL Bygglängder (BL) hos fläns (överst) och rörböj. BL c / c 16

19 Montageteknik Industrirör 4. Praktiskt rörarbete förarbete Fixering För att rörändar skall passa mot varandra utan kantförskjutning, krävs noggrann fixering. Rör av lägre kvalitet kan ha sämre passform, och då fördelas lämpligen kantförskjutningen jämnt över fogen. Kantförskjutning kan kontrollmätas med speciella mätverktyg. Fixering med clips är en metod som används framför allt vid arbete med rör av grövre dimension. Användandet av clips kräver dock en del för- och efterarbete. Rören placeras i en profil, t ex en U-balk, varefter clipsen svetsas på det ena röret. Vid mindre justeringar kan kilar eller brytspett användas, men vid större skillnader sker tillpassningen med skruvar. Fördela eventuell kantförskjutning så jämnt det går. Det är i detta sammanhang viktigt att påpeka, att vid användandet av påsvetsade clips får dessa inte lämna några märken efter sig i rörväggen. Vid borttagning av clips skall först en anvisning göras i svetsen. Det sker lämpligast med hjälp av en huggmejsel eller med en slipmaskin. Efter anvisningen slås clipset försiktigt bort och den kvarblivna svetsen slipas jämn. Eventuella sår i materialet svetsas igen och slipas plana. Rörsvetsfixturer Vid rörarbete används ett flertal olika typer av svetsfixturer. (Se även avsnitt Häftning av böj och fläns till rör ). En enkel fixtur för häftning av rör kan svetsaren själv tillverka av två tvingar och en bit ej alltför klen vinkelstång (ca 50 x 50 x 5 mm). Men det finns idag ett antal speciella rörfixturer som är mycket effektiva, lätta att använda och som ger god passform. Rörfixturen fästes på det ena röret, ställskruvarna justeras för exakt centrering, varefter det andra röret fästes på samma sätt. För rostfria rör finns speciella spännklackar av rostfritt stål. Även för fixering av böjar, konor och flänsar finns ett antal fixeringsverktyg. De faktorer som avgör valet av verktyg är t ex rördimension, svetsmetod, vikt samt kravet på den färdiga produkten. Att placera rören i en balk eller vinkelprofil vid tillpassning och upphäftning brukar garantera fogar utan kantförskjutning. Fixeringsverktyget Hajo Super Bridge. 17

20 5. Förband mellan fläns och rör - hanteringsteknik Montageteknik Industrirör 5. Förband mellan fläns och rör hanteringsteknik I de flesta rörkonstruktioner sammanbinds rören med flänsförband. Flänsförband kan vara av olika typer beroende på material och användningsområde. Nedan följer en presentation av några olika flänsar. Svetsfläns utan krage Detta förband består av en lös fläns utan uppkragning som svetsas direkt på röret, in- och utvändigt eller i enkla fall bara utvändigt. Lös fläns, svetsad till ett rör utan krage. Svetsfläns med krage På flänsar med krage kan kragen ha olika utformning. Den kan vara jämntjock eller konisk. Det finns också flänsar som är utförda i ett stycke med manteln. De sistnämnda räknas inte till de svetsade flänsarna. Lösa flänsar Lösa flänsar med färdiga stutsar är vanliga vid rörförband i rostfritt stål. Stutsen svetsas till röret med flänsen påträdd. Efter svetsning skruvas flänsarna samman med en packning mellan. Tänk på att det är lätt att dra lösa flänsar snett! Fläns med jämntjock krage t.v. och med konisk krage t.h. Rörförgreningar Vid rörmontage förekommer även rörförgreningar. Vanligast är att tillverka förgreningar av rörböjar, för att få mjuka övergångar. Genom att dela två rörböjar på lämpligt sätt åstadskommer man ett byxrör. En annan typ av förgrening är avstick från ett stamrör. Här är i regel avsticket av mindre dimension än stamröret. Lösa flänsar Packning Stutsar Olika slag av rörförgreningar. 18

21 Montageteknik Industrirör 5. Förband mellan fläns och rör - hanteringsteknik Rörböjar Idag används till stor del fabrikstillverkade böjar vid rörmontage. Dessa används tex vid fjärrvärme, processindustrier, kemisk industri osv. Böjarna kallbockas i en rörbockmaskin som ger rörböjar med nästan ingen ovalitet. Det finns företag som har egen tillverkning av böjar. Ett exempel är pannbyggare som gör böjar som passar in i produktionen. På så sätt sparas både material och antal svetsskarvar. Hydrauliska bockmaskiner är vanligast vid kallbockning. En annan bockningsmetod är induktionbockning. Induktionsbockningsmetoden ger rörböjar som uppfyller de toleranser för ovalitet och godsförtunning som föreskrivs av kontrollinstanser för bl a kärnkraftsindustri och värmekraftverk. Bockningsradien kan variera steglöst upp till oändlighet. Det går att induktionsbocka rör med ytterdiameter från 50 mm till och med 750 mm. Balk, fyrkantsprofiler, homogent stångmaterial etc går utmärkt att induktionsbocka. Endast två krav ställs på material som skall induktionsbockas: de måste vara elektriskt ledande, och de får inte ha benägenhet att spricka eller gå sönder vid bearbetningstemperaturen, dvs rödsköra. Induktionsbockning av Super Duplex-rör. Induktionsbockningsmetoden utvecklades ursprungligen för engelska försvarsdepartementet. Den är inte bara revolutionerande i teorin utan även provad och beprövad i praktiken. Den har även senare visat sig tillföra hela den industriella världen betydande fördelar. Bockningsmetoden utnyttjar materialuppvärmning genom virvelströmmar som induceras av ett varierande elektromagnetiskt fält. Processen är högmekaniserad och ger exakta resultat. 19

Rör-i-Rör-system för tappvatten

Rör-i-Rör-system för tappvatten Rör-i-Rör-system för tappvatten Sortimentsbroschyr och montageanvisning Varför Rör i Rör system 15 mm Inga synliga rördragningar på vägg. Skarvfritt Rör i Rör system. Utbytbart innerrör utan att skada

Läs mer

SSG 7149. Rostfria rör, max 200 C. Olegerade stålrör max 200 C. Bmin = 2/3 H = 18 ± 0,25

SSG 7149. Rostfria rör, max 200 C. Olegerade stålrör max 200 C. Bmin = 2/3 H = 18 ± 0,25 RÖRUPPHÄNGNINGAR 1 å följande sidor presenterar vi vår tillverkning av rörupphängningar, enligt SSG standard, som omfattar ett komplett sortiment av upphängningar, styrningar, stöd och fixar för rörledningar.

Läs mer

Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och

Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och företaget 2 Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och byggprojekt runt om i världen. Södra Afrika och

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

MONTAGE...2! INNAN!MONTAGE...2!

MONTAGE...2! INNAN!MONTAGE...2! MONTAGEANVISNING EVA bumper bryggfendrar SPAR TID LÄS DENNA MONTAGEANVISNING INNAN DU MONTERAR! Gäller produkt EVA bumper B60, B60 Hörn, B70, B80, B90 och B100 Datum 120210 Ref TA/www.d-fender.se MONTAGE...

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Flamco T-plus. 186 Produktkatalog fr.o.m. 2015-01-01 Vi reserverar oss för fel eller framtida ändringar.

Flamco T-plus. 186 Produktkatalog fr.o.m. 2015-01-01 Vi reserverar oss för fel eller framtida ändringar. 9. Flamco T-plus T-plus är en perfekt produkt för utbyggnad, konvertering eller renovering av ett existerande system. Nu behöver du inte isolera, dränera, sänka trycket eller frysa ett rör när en extra

Läs mer

Anvisningar för installation av CEmärkta

Anvisningar för installation av CEmärkta Anvisningar för installation av CEmärkta gasapparater med effekt högst 100 kw 2003-03-06 Svenska Gasföreningen Box 49134 (S:t Eriksgatan 44) 100 29 Stockholm Tel: 08-692 18 40 Fax: 08-654 46 15 info@gasforeningen.se

Läs mer

Teddington metallslang

Teddington metallslang Teddington metallslang Rev 1.0 Metallslangar Anslutningar Slanglyror Flexibla rör Värmeväxlarslangar Teddington AB Tel:+46 (0)8-505 207 60 info@teddington.se Speditionsvägen 17 Fax:+46 (0)8-505 207 69

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Platåkonsol 2420, 2425, 2426

Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Platåkonsol 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innehåll Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Innehåll ALLMÄNT...3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan användning...4

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

KLA-RW6464. Spjällbackventil KLA-RW6464. Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300

KLA-RW6464. Spjällbackventil KLA-RW6464. Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300 _spjallbackventil_130722 Sida 1(7) Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300 Beskrivning Universellt användbar spjällbackventil för inspänning mellan flänsar. Enkelt montage

Läs mer

PP inomhus avloppssystem

PP inomhus avloppssystem Installationsanvisning PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning

Läs mer

Installation, svetsning och underhåll

Installation, svetsning och underhåll Installation, svetsning och underhåll Givetvis måste noggrann slaggborttagning utföras där detta förekommer. Förvärm om möjligt till 200 C, men ej över 20 C, innan svetsningen påbörjas, och håll temperaturen

Läs mer

Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt:

Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt: Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt: Sid Skyddsrör för gas 2 3 Eftertryck eller kopiering av våra kataloger endast efter överenskoelse 1 Skyddsrör för gas Skyddsrör för gas Skyddsrör Släta

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla 98-12-18 38-016600b Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista,,,,,,, Beskrivning Dragöglorna finns i fyra olika dimensioner: 40 mm enligt DIN 74054 50 mm enligt ISO 1102 57 mm VBG standard 76

Läs mer

Krympbart muffsystem för preisolerade rörsystem. system

Krympbart muffsystem för preisolerade rörsystem. system Krympbart muffsystem för preisolerade rörsystem system system för sammankoppling av preisolerade rör Ett enda muffsystem för alla skarvar Den unika molekylstrukturen med tvärbunden polyetylen (PEX) håller

Läs mer

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops SKARVAR 6:101 Översikt Svetsmuff Ett svetsförband av mantelrören hos fjärrvärmerör innebär att PEH-materialen i rör och muff svetsas samman i beröringsytorna. Materialbehov Svetsmuff, Mittel Svetsmuff,

Läs mer

SMARTLINE ett snyggare och smartare avloppssystem

SMARTLINE ett snyggare och smartare avloppssystem SMARTLINE ett snyggare och smartare avloppssystem 2 Rätt och slätt Smartline har tre stora fördelar: 1 Enkelt att installera Smartline är precis lika smart som det låter. Vi har ersatt det gamla sättet

Läs mer

Bearbetning Varia Dekorpaneler

Bearbetning Varia Dekorpaneler Bearbetning Varia Dekorpaneler Generellt Variapanelerna som är tillverkade av Ecoresin kan bearbetas med de flesta verktyg avsedda för plast-, trä-, och metallbearbetning. Det är viktigt att hastigheten

Läs mer

FÖR KOPPAR- OCH STÅLRÖR

FÖR KOPPAR- OCH STÅLRÖR FÖR KOPPAR- OCH STÅLRÖR KLÄMRINGSKOPPLING FÖR METALLISKA RÖR Flexibel klämringskoppling för metalliska rör, mjuka och hårda kopparrör och mjuka stålrör i värme- kyl- och tappvattenanläggningar. Samma nippel

Läs mer

Kompletta pressrörssystem

Kompletta pressrörssystem Kompletta pressrörssystem för kylvattensystem, värme- och klimatanläggningar Elförzinkat stål, Dim 12-108 mm Innehållsförteckning...Sida Fördelarna med Tubmans pressrörssystem... 4 Generell information

Läs mer

Universalrörskål med tejp. Montageanvisning för Universalrörskål med tejp

Universalrörskål med tejp. Montageanvisning för Universalrörskål med tejp Universalrörskål med tejp 2009-09-04 Tillhör typgodkännandebevis 0509/02 Montageanvisning för Universalrörskål med tejp Rörskålens storlek beror på rördimensioner och erforderlig isoleringstjocklek. Montage

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion DI-BA55D000-0407-S Drift- och skötselinstruktion ERHARD - backventil Med hävarm och motvikt Sida 1 av 11 Innehållsförteckning Denna driftinstruktion gäller tillsammans med DI-BA01D001 1 Produkt- och funktionsbeskrivning

Läs mer

trätrappor Monteringsanvisning Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

trätrappor Monteringsanvisning Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1.

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1. Antal blad 7 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP, GÖTEBORG 031-272572 M WSP, GÖTEBORG 031-272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-183550

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER

Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER IA 2025 tredelad kulventil i syrafast stål med gängändar IA 2026 tredelad kulventil i syrafast stål med svetsändar IA 2030 tredelad

Läs mer

Af%\V(i)\ \E, STALROR. Tekniska bestämmelser för stålrör i fjärrvärmesystem. Augusti 1994 FJÄRRVÄRME

Af%\V(i)\ \E, STALROR. Tekniska bestämmelser för stålrör i fjärrvärmesystem. Augusti 1994 FJÄRRVÄRME \E, VÄRMEVERKS FÖRENINGEN Af%\V(i)\ Upphandlingsserien STALROR Tekniska bestämmelser för stålrör i fjärrvärmesystem Augusti 1994 FJÄRRVÄRME FÖRORD Kvalitets- och funktionskrav på fjärrvärmeanläggningar

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras.

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten SE VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Dimensioner 2 Montering Kanalkylare är avsedd för kallvatten som köldbärare. Den har kylbatteri med rör

Läs mer

KVALITET OCH INNOVATION SEDAN 1947

KVALITET OCH INNOVATION SEDAN 1947 KVALITET OCH INNOVATION SEDAN 1947 Vi vet att professionella användare ställer höga krav på sin utrustning och våra verktyg är konstruerade för att tillmötesgå VVS-installatörers behov, både med avseende

Läs mer

Mapress monteringsanvisning.

Mapress monteringsanvisning. Mapress monteringsanvisning. nvisning gäller för Mapress koppar, elförzinkat stål och rostfritt stål. Mapress monteringsanvisning 1 Monteringsanvisning 3 1.1 Utföra Mapress skarv 3 1.2 Placering av korrosionsskydd

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

INDUSTRIRÖR SVETS VVS

INDUSTRIRÖR SVETS VVS INDUSTRIRÖR SVETS VVS Ämnet industrirör svets VVS behandlar sammanfogning med olika svetsmetoder och är till sin karaktär både praktiskt och teoretiskt. I ämnet läggs grunderna för hantverkskunnande, yrkesidentitet

Läs mer

Fördelare och rör för markvärme

Fördelare och rör för markvärme Fördelare och rör för markvärme LK Markfördelare LK Markfördelare tillverkas av PEH rör PN10 med påsvetsade avstick DN 25 för LK Markvärmerör 25 x 2,3. Markfördelaren specialbyggs utifrån det specifika

Läs mer

DUSCHVÄGG RUND ART MONTERINGSANVISNING

DUSCHVÄGG RUND ART MONTERINGSANVISNING DUSCHVÄGG RUND ART. 52111 MONTERINGSANVISNING 873 X 873 MM HÖJD: 1850 MM MED JUSTERBAR SKRUV FÖR CENTRERING AV DÖRRAR - SNABBT & ENKELT Produktens utseende kan vara ändrad sedan instruktionen trycktes

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare IM_RotaryHE_SE-0 Innehåll Innan installation, läs noggrant igenom anvisningen och förvissa dig om att du förstår innehållet. Vid frågor, var vänlig kontakta

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

DUBO skruvsäkringar. DUBO skruvsäkringar för insexskruvar. DUBO tandade stålbrickor. KORREX mutterskydd. KORREX runda mutterskydd. KORREX snäpphättor

DUBO skruvsäkringar. DUBO skruvsäkringar för insexskruvar. DUBO tandade stålbrickor. KORREX mutterskydd. KORREX runda mutterskydd. KORREX snäpphättor DUBO skruvsäkringar 10 10 DUBO skruvsäkringar för insexskruvar 11 DUBO tandade stålbrickor 15 KORREX mutterskydd 22 DUBO WORLDWIDE KORREX runda mutterskydd KORREX snäpphättor 24 17 KORREX skyddsknappar

Läs mer

1.3 Bra att veta. 16 Ballofix kulventiler 17. Avgradning av rör. Kapning av rör. Kalibrering. Märkning av insticksdjup

1.3 Bra att veta. 16 Ballofix kulventiler 17. Avgradning av rör. Kapning av rör. Kalibrering. Märkning av insticksdjup 16 Ballofix kulventiler 17 1.3 Bra att veta Monteringsanvisning Press Kapning av rör Efter mätning kapas röret ner med hjälp av en röravskärare, en fintandad handsåg eller en elektrisk såg beroende på

Läs mer

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD ANVÄNDARMANUAL FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD INSTRUKTION ENLIGT EN 13374 www.safetyrespect.se info@safetyrespect.se Tel 063-130400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Säkerhetsföreskrifter 4. Infästningar 5. Bultfot 6.

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING MONTAGE OCH REPARATION Birsta SafeEnd P2

ARBETSBESKRIVNING MONTAGE OCH REPARATION Birsta SafeEnd P2 ARBETSBESKRIVNING MONTAGE OCH REPARATION Birsta SafeEnd P2 Datum: 2015-10-04 Rev: 0 Inledning / data Birsta SafeEnd är en patenterad energiupptagande vägräckesände som även fungerar som förankring till

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Kontrollplan för tilläggskontroll -Stål

Kontrollplan för tilläggskontroll -Stål Bro över Bondökanalen Piteå Kommun, Norrbottens Län Kontrollplan för tilläggskontroll -Stål FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dokumentnummer :14-915 Uppdragsnummer 61871249768 2014-03-07 Tore Lundmark 15-1745-1 nr

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

Monteringsanvisning VSH - Super Klämringskoppling

Monteringsanvisning VSH - Super Klämringskoppling Användningsområde: Tappvatteninstallationer, värmeinstallationer, luft. Arbetstryck: Max10 bar Arbetstemperatur: 95 c Kvalitetssäkring: Godkänds för tappvatten av SP SITAC enl. Typgodkännandebevis nr.

Läs mer

Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv

Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv Viktigt före installation! Se över produkterna före installation. Detta gäller både ytliga skador på karm och båge

Läs mer

FVF D:204 KOMPENSATORER

FVF D:204 KOMPENSATORER FVF D:204 KOMPENSATORER Tekniska bestämmelser för kompensatorer ingående i fjärrvärmesystem Mars 2000 KOMPENSATORER Tekniska bestämmelser för kompensatorer ingående i fjärrvärmesystem ISSN 1401-9264 2000

Läs mer

Basplatta Styrplatta Borrhållare Inställningsmall Lupp Instruktion

Basplatta Styrplatta Borrhållare Inställningsmall Lupp Instruktion Ingående delar Basplatta Styrplatta Borrhållare Inställningsmall Lupp Instruktion Jigg för borrslipning Med Tormeks patenterade slipjigg för borrar, DBS-22 slipar du dina borrar med högsta precision. Den

Läs mer

VERKTYG för RÖRSVETSNING. Klämmor. WInnehåll. Telefon: 4619 4647 Fax: 4619 4642 Hjortevænget 6

VERKTYG för RÖRSVETSNING. Klämmor. WInnehåll. Telefon: 4619 4647 Fax: 4619 4642 Hjortevænget 6 05/2008 E L D Klämmor T-klämma T-stålklämma Enkel kedjespännare Innehåll Dubbel kedjespännare Hydraulisk kedjespännare Invändig manuel klämma Invändig manuell flänsklämma Dubbel manuell klämma ELD-TECH

Läs mer

Service- och skötselanvisning IN127 Mi-205SE Vridspjällventiler typ MTV Utgåva: 2000-08

Service- och skötselanvisning IN127 Mi-205SE Vridspjällventiler typ MTV Utgåva: 2000-08 Service- och skötselanvisning IN127 Mi-205SE Vridspjällventiler typ MTV Utgåva: 2000-08 Säkerhetsinformation Se till att ingen kan skada sig vid provmanövrering av en ventil utanför rörsystemet. Om ventilen

Läs mer

Länk till PM fjärrvärme: /media/files/ao%20värme/pdf%20värme/installation/pm%20för%20fjärrvärmecentral.

Länk till PM fjärrvärme:  /media/files/ao%20värme/pdf%20värme/installation/pm%20för%20fjärrvärmecentral. 2016-01-01 Umeå Energis lokala bestämmelser för installation av nya fjärrvärme- och fjärrkylcentraler Vid installation skall senaste upplagan av Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser F:101 Fjärrvärmecentralen

Läs mer

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR Anvisningar Följande anvisningar är uppdelade i två avsnitt. Spilltransportören kan levereras antingen helt omonterad i lösa delar eller i förmonterade sektioner färdiga för installation på plats. Första

Läs mer

Dimension: DN Enkel och snabb installation. Hållbart material. Tryckklass: PN 10. Demonterbar

Dimension: DN Enkel och snabb installation. Hållbart material. Tryckklass: PN 10. Demonterbar Enkel och snabb installation Dimension: DN 12-28 Hållbart material Temperatur: 5-90 grader Demonterbar Tryckklass: PN 10 Beskrivning Användningsområde Evofit-används till vätskeburna system, för anslutning

Läs mer

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Presskopplingar Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Altech Presskopplingar Altech presskopplingar består av ett brett sortiment i tre olika material: Koppar/rödgods: För tappvatten och värme samt

Läs mer

INSTALLATIONS & ANVÄNDARHANDBOK

INSTALLATIONS & ANVÄNDARHANDBOK f o r SOLVÄRMESYSTEM FÖR POOLER A För ovanjords pooler Produktnummer: 2950100 INSTALLATIONS & ANVÄNDARHANDBOK Hur soluppvärmning av poolen fungerar Poolpumpen pumpar automatiskt vattnet genom solfångarna.

Läs mer

VVS INSTALLATION. Ämnets syfte

VVS INSTALLATION. Ämnets syfte VVS INSTALLATION Ämnet VVS installation behandlar uppbyggnad och funktion av värme- och sanitetstekniska installationer i byggnader och är till sin karaktär både praktiskt och teoretiskt. I ämnet läggs

Läs mer

Montering av ytterdörr

Montering av ytterdörr Montering av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera t ex frigolit under

Läs mer

ACO Pipe Rostfria rör

ACO Pipe Rostfria rör Installation 2008.10.15 ACO Pipe Rostfria rör För invändig bortledning av flytande vätskor är en lösning i rostfritt stål oftast att föredra. Rostfria produkter klarar höga hygienkrav, är stabila och har

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Klamring och fixering Avloppssystem måste vara ordentligt upphängt och stadgat för förhindra rörskarvens muff och slätända att glida isär vid de olika driftsbelastningarna. Riktlinjer

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR SPIRALTRAPPA MODELL EUROSTAIR

MONTERINGSANVISNING FÖR SPIRALTRAPPA MODELL EUROSTAIR Plan GD 25x2 / 33x50 Planräcke Mått enligt ritning Centrumrör En eller i flera sektioner Planstolpe Industri / Barnsäker Trappstolpe Industri / Barnsäker Anslutningsstolpe för plan Steg Bredd: 600-1300

Läs mer

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit GRUNDFOS PRODUKTbroschyr Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Avskiljning av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Med Grundfos Cleanvent og Magvent löser man detta. Luftavskiljning

Läs mer

Monteringsanvisning Probads badrumsmoduler

Monteringsanvisning Probads badrumsmoduler Monteringsanvisning Probads badrumsmoduler - Installation ska utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation - Versionsdatum: 2017-05-15 Innehållsförteckning Ämne Sidor Utsparing i bjälklaget 1

Läs mer

ALLECO. Golvvärme för (k)alla golv. Installationsanvisning värmefolie 230V G O L V V Ä R M E

ALLECO. Golvvärme för (k)alla golv. Installationsanvisning värmefolie 230V G O L V V Ä R M E Golvvärme för (k)alla golv Installationsanvisning värmefolie 230V ALLECO G O L V V Ä R M E tfn: 0522-124 00 fax: 0522-124 50 info@alleco.se www.alleco.se Version 1.0 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer ! Att tänka på Följ alltid gällande byggnormer, se till att monteringen är säker och var försiktig under installationen. Det är viktigt att installationsytan

Läs mer

Skogsindustridagarna 2014 Utmattningsskador hos batchkokare? 2014-03-19

Skogsindustridagarna 2014 Utmattningsskador hos batchkokare? 2014-03-19 Skogsindustridagarna 2014 Utmattningsskador hos batchkokare? 1 Först lite information om hur en batchkokare fungerar Vid satsvis kokning (batchkokning) fylls kokaren med flis, vitlut och svartlut. Kokvätskan

Läs mer

Anvisningar för installation av CE-märkta gasapparater med effekt högst 100 kw

Anvisningar för installation av CE-märkta gasapparater med effekt högst 100 kw Anvisningar för installation av CE-märkta gasapparater med effekt högst 100 kw Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. Anvisningar för installation

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

Jigg för raka eggar SE-76

Jigg för raka eggar SE-76 Jigg för raka eggar SE-76 HYVELJÄRN Max bredd 76 mm STÄMJÄRN Placering av maskinen Slipriktning: Mot eggen. Bryningsriktning: Med eggen. Konstruktion Se illustration på nästa sida. Jiggen består av en

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra

Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra 2011-02-15 ULTRA Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra Skjutbara fönsterpartier 2 och 3-delade 2+2 spv och 3+3 spv Skjutbara dörrpartier 2 och 3-delade 2+2 spv och 3+3 spv Fasta fönster 1, 2, och 3-delade

Läs mer

Monteringsanvisning VSH - Super Klämringskoppling

Monteringsanvisning VSH - Super Klämringskoppling Användningsområde: Tappvatteninstallationer, värmeinstallationer, luft. Arbetstryck: Max10 bar Arbetstemperatur: 120 c Kvalitetssäkring: Godkänds för tappvatten av SITAC enl. Typgodkännandebevis nr. 5465/91

Läs mer

Montage. Montage av vridfönster.

Montage. Montage av vridfönster. Montage Montage av vridfönster. Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Mottagningskontroll. Kontrollera karmar och bågar efter hack eller repor. Kontrollera glasytor efter sprickor eller repor.

Mottagningskontroll. Kontrollera karmar och bågar efter hack eller repor. Kontrollera glasytor efter sprickor eller repor. Mottagningskontroll Det är kundens ansvar att se till att behörig person finns hemma vid leverans. Detta för att kunna kvittera godset samt att kontrollera det. Vid leverans skall godset besiktigas utvändigt

Läs mer

BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR HANTERING AV SKIVA MED UNDERLIMMAD DISKHO FÖRVARING

BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR HANTERING AV SKIVA MED UNDERLIMMAD DISKHO FÖRVARING 1 (6) DATUM 2014-10-21 UTGÅVA 6 ART NR 39270 BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR Dessa anvisningar är till hjälp vid montering av bänkskivor med laminatyta. Felaktig hantering kan avsevärt förkorta

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Utfärdandedatum: 2010-10-06 Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på TV skjutspjällsventil. Instruktionen

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

Ekonomi och miljö i fokus. system

Ekonomi och miljö i fokus. system Ekonomi och miljö i fokus system - systemet med energieffektivitet i fokus Små värmeförluster Låga anläggnings- och driftskostnader Snabb och enkel projektering samt installation Finns med diffusionsspärr

Läs mer

Montering av pooltrappa 300 för Classic

Montering av pooltrappa 300 för Classic Montering av pooltrappa 300 för Classic tr300_classic_se_v2013-1 Introduktion i Innan installation, läs noggrant igenom samtliga anvisningar och förvissa dig om att du förstår innehållet. OBS! Invägning

Läs mer

I denna broschyr beskrivs metoderna för skarv och montage av huvudvattenledningsrör av stål.

I denna broschyr beskrivs metoderna för skarv och montage av huvudvattenledningsrör av stål. Ledningsrör Huvudvattenledningsrör Metoder för skarv och montage I denna broschyr beskrivs metoderna för skarv och montage av huvudvattenledningsrör av stål. Applikationer huvudvattenledningar Ruukki är

Läs mer

Sortiment - ver. 1.16.2. Reparationsmuffar & Tryckvattenkopplingar

Sortiment - ver. 1.16.2. Reparationsmuffar & Tryckvattenkopplingar Sortiment - ver. 1.16.2 Reparationsmuffar & Tryckvattenkopplingar Innehållsförteckning IBECO RepaFlex reparationsmuffar/kopplingar... 4 IBECO Rengöringsband... 9 IBECO Minimuffar...10 IBECO Rostfria reparationsmuffar...11

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

PLATÅKONSOL /-002 BRUKSANVISNING

PLATÅKONSOL /-002 BRUKSANVISNING PLATÅKONSOL 9-741-02001/-002 BRUKSANVISNING Safety Solutions Jonsereds AB IG-Joist Hanger-1634 Innehåll Platåkonsol Innehållsförteckning Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Kontroll av produkter före

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

Gyptone BIG system Monteringsanvisning

Gyptone BIG system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning/användning Gyptone BIG är ett akustikundertak av gips som har stora designmässiga fördelar eftersom det inte förekommer några synliga skarvar. Gyptone

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Grundutbildning för VVS-montörer. Innehåll: VVS-teori och VVS-material 2. VVS-svets och lödning 3. Arbetsmiljö och säkerhet 3

MÅLBESKRIVNING. Grundutbildning för VVS-montörer. Innehåll: VVS-teori och VVS-material 2. VVS-svets och lödning 3. Arbetsmiljö och säkerhet 3 MÅLBESKRIVNING Grundutbildning för VVS-montörer Innehåll: VVS-teori och VVS-material 2 VVS-svets och lödning 3 Arbetsmiljö och säkerhet 3 Arbetsredskap 4 Ellära och elkompetens 4 Energi 5 Entreprenadkunskap

Läs mer

Monteringsanvisning, basturum 190x200 Karungi

Monteringsanvisning, basturum 190x200 Karungi Monteringsanvisning, basturum 190x200 Karungi Gratulerar till ditt köp. Innan du påbörjar montaget av basturummet så ber vi dig läsa instruktionen noggrant. Montera din bastu på rätt sätt och med omsorg

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar (Version Allmän) TRIDENT INDUSTRI AB (2013) Monterings- och skötselanvisning för Helaform skjutportsbeslag & portstommar TRIDENT INDUSTRI AB, Metallgatan 27, 262 72 Ängelholm Tfn 0431-44 95 00, fax 0431-839

Läs mer

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Sida 1/19 Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Till modell 712, 714 och 716 monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen.

Läs mer

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Beskrivning Roth QuickBox väggdosa till skivvägg och för inmurning, kan levereras för 12, 15 och 18mm MultiPex-rör-i-rör

Läs mer

INNEHÅLL SPJ KST TNG 20 21 24 25

INNEHÅLL SPJ KST TNG 20 21 24 25 INNEHÅLL Värt att veta 2 B Böj rektangulär 4 K Kanal rektangulär 6 S S-böj rektangulär 7 D Rektangulär dimensionsförändring 8 Ö Övergång från rektangulärt till cirkulärt 9 A Avstick rektangulärt 10 AC

Läs mer

NORDIC. Installationsanvisning. PP inomhus avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC INSTALLATIONSANVISNING

NORDIC. Installationsanvisning. PP inomhus avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC INSTALLATIONSANVISNING PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC INSTALLATIONSANVISNING NORDIC PP inomhus avloppssystem Installationsanvisning Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar

Läs mer