personalhälsa MODERN Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 arbetsplatser? Vad krävs av framtidens 5 Goda Exempel:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "personalhälsa MODERN Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 arbetsplatser? Vad krävs av framtidens 5 Goda Exempel:"

Transkript

1 MODERN # personalhälsa Vad krävs av framtidens arbetsplatser? 5 Goda Exempel: Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 Artikelserie, Del 1 Hälsan som vinnande strategi sid 4 Störd sömn ökar risken för långtidsfrånvaro sid 11

2 LEDARE Vad krävs av framtidens I den hårdnande konkurransen om kompetent arbetskraft ställs allt högre krav på dagens arbetsgivare. Forskningsrapporter pekar på att ett allt stressigare arbetsklimat kraftigt sänker de anställdas prestationsförmåga, samt att brister i arbetsmiljön allt oftare föranleder ohälsa på dagens arbetsplatser. Ovanstående leder idag till att allt för många svenskar sjukskriver sig, vilket medför höga kostnader för både samhälle och företag. Detta i sin tur ställer allt högre krav på våra företagsledare och chefer att kunna erbjuda attraktiva arbetsplatser, samt att bedriva ett gott ledarskap inom sina organisationer. Tre starka kort i ett modernt hälsoarbete arbetsplatser? Då svenska företag idag bär ett stort ansvar vad gäller medfinansieringen av sjukskrivningarna ser vi nu ett växande intresse och en större vilja hos företagen att mer aktivt än tidigare arbeta med hälsofrämjande förebyggande insatser. Att hålla personalen frisk och välmående är helt enkelt en god investering. Modern Personalhälsa inleder i denna utgåva en artikelserie med temat Hälsan som Resurs, i vilken målsättningen är att utröna vad som krävs av framtidens arbetsplatser för att vara framgångsrika och kunna attrahera och stimulera de kompetenta medarbetare som är förutsättningen för att lyckas. Vi presenterar även fem Goda Exempel på attraktiva svenska arbetsgivare som idag KEEP SCANDINAVIA WALKING tar fasta på experternas råd om att aktivt arbeta för hälsosamma arbetsplatser och för friska, produktiva och motiverade medarbetare. Trevlig läsning! Adam Råsberg INNEHÅLL 2. Ledare 3. Kompetensmässan 4. Artikelserie: Hälsan som vinnande strategi 6. Svenska kyrkan satsar på god arbetsmiljö 7. Själavård en viktig del av Försvaret 8. Värdskapet viktigt för Luftfartsverket 9. Postens krafttag för hälsan 10. Stockholms stad och Rågens förskolor månar om personalen 11. Störd sömn ökar risken för långtidsfrånvaro MODERN 5 Goda Exempel: Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 Artikelserie, Del 1 Hälsan som vinnande strategi sid 4 Störd sömn ökar risken för långtidsfrånvaro sid 11 # personalhälsa Vad krävs av framtidens arbetsplatser? Modern Personalhälsa en titel från MediaValue Tidningsansvarig: Adam Råsberg Texter: Malin Anderson, Fredrik Larsson, Anders Gustafsson, Anneli Dufva Annonser: Daniel Härröd Art Director: Tryck: V-tab, Södertälje Källa: ki.se För information: Kontakta Adam Råsberg, Tel , Kompetensmässan är en av nordens viktigaste mässor och events om hur man utvecklar personal, organisationer och en hälsosam arbetsmiljö. Mässan arrangeras för 20:e året i World Trade Center i Stockholm den november och den 26 november blir det en uppföljningsdag i Göteborg. Av Anders Gustafsson Kompetensmässan Tidningen Modern Personalhälsa bjuder på entrén till Kompetensmässan och ger 20 % rabatt på seminarier! Ange Modern Personalhälsa vid beställning eller i entrédisk. Kompetensmässan arrangeras i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm den november och i Scandic Crown Hotell i Göteborg den 26 november. I Stockholm finns en utställning med ett 70- tal företag, och kostnadsfria programpunkter. årets mötesplats för personalutveckling och hälsa i arbetslivet Det här är ett tillfälle att få kunskap om de senaste trenderna och lyssna till de bästa föreläsarna i ett mycket omfattande seminarieprogram. Förutom seminarier finns en utställning med utvalda företag och många kostnadsfria programpunkter. Kompetensmässan samlar varje år nära 5000 besökare som vill uppdatera sig om hur man kan kompetensutveckla personal och utveckla organsiationer. Kompetensutveckling och förebyggande hälsoarbete är två områden som stödjer varandra. De flesta besökare har en personalledande befattning, som exempelvis personalchef, linjechef eller VD men även hela arbetsgrupper kommer till mässan för att plocka till sig kunskap och inspiration från ett mycket omfattande seminarieprogram med framstående föreläsare. Seminariedeltagarna kan själva komponera en egen seminariedag genom att välja det mest angelägna från många parallella seminarier. Det är ett smörgåsbord av kunskap och inspiration. Här finns olika seminarieteman, exempelvis hälsa i arbetslivet, CSR Corporate Social Responsibility, Hållbar utveckling, ledarskap, HR, personlig utveckling med flera teman. TV-aktuella Henrik Fexeus lär oss att läsa tankar, fotografen Mattias Klum visar bilder som gör oss mer angelägna om att rädda vår planet, Stefan Einhorn lär oss att vara medmänniskor och Pär Johansson talar om att bli sedd, behövd och tagen i anspråk. John Steinberg avslöjar när surpuppan log, Owe Wikström har svar på frågan När ska man hinna leva, Fredrik Svensson manar Bryt mönstret eller gå under och Jeanette Gardner hjälper oss att göra en total karriärmakeover. Seminarieutbudet är enastående, ytterligare seminarier är bland andra Per Naroskin som talar om Humor och handlingsutrymme, Klas Hallberg om att arbeta mindre och få mer gjort, Renata Chlumska avslöjar konsten att lyckas och PG Wettsjö vill lära ut bemötande i världsklass. Utställningen visar utvalda företag som arbetar med kompetensutveckling och hälsa i arbetslivet. I anslutning till utställningen pågår ett program med kostnadsfria aktiviteter som exempelvis koncept för utbildning, e-learning, workshops mm. Men även gästföreläsare som Bruce Carlson från USA som talar om värderingar, och professor Anders Törnvall som pratar om Kinas strategier. Utställningen har öppet Entré utan kostnad med hänvisning till tematidningen Modern Personalhälsa. Mer information telefon , eller www. kompetensmassan.se FRIBILJ TT VÄRD 150:- 2 MODERN PERSONALHÄLSA 2008 MODERN PERSONALHÄLSA

3 ARTIKELSERIE Hälsan som Resurs - del 1 GODA ARTIKELSERIE EXEMPEL Hälsan som Resurs - del 1 Hälsan som vinnande strategi Modern Personalhälsa startar i detta nummer en artikelserie med temat Hälsan som Resurs. Vi har tagit hjälp av företagshälsovården Betania och kommer i tre nummer lyfta fram goda exempel för att visa på hälsans betydelse för framgång. I kommande nummer kommer vi att fördjupa oss i ämnena Framtidens ledarskap och Sömnens betydelse för prestation på arbetsplatsen. 4 MODERN PERSONALHÄLSA 2008 Vad krävs det av framtidens arbetsplats för att bli framgångsrik? Läs vår nya artikelserie och bli inspirerad. Av Fredrik Larsson En fråga värd att ställa: Vad betyder hälsa för dig? För Betania är hälsosatsningar inte lika med friskvårdsbidrag och fruktkorgar. Som företags-hälso-vård verkar de aktivt för att främja hälsan på individnivå men även på grupp- och organisationsnivå. Hur får man då till en hälsosam organisation? Ett friskt företag jobbar med hälsan som en integrerad del i den övriga verksamheten och kör inte hälsoarbetet som något sidospår. Försök att se till helheten. Vad har vi för mål och hur säkerställer vi att vi har vad som krävs för att vi ska uppnå målen? Denna fråga bör ledningsgrupper ha en strategi för, säger Anna Ferneman, chef för HälsoManagement på Betania. För att få en hälsosam och mer effektiv arbetsplats finns det tre nivåer som kan utvecklas; organisationen, gruppen och individen, fortsätter Anna Ferneman. HÄLSOSTRATEGIER PÅ ORGANISATIONSNIVÅ Ett viktigt begrepp för en god hälsa är Kasam känsla av sammanhang. Begreppet myntades av Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, som efter andra världskriget forskade på hur judinnor hade kunnat överleva koncentrationslägren. Det han fann var tre hälsobringande faktorer vilka gjorde att dessa arma människor trots allt behöll livet; en känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Om man överför dessa tre begrepp på arbetsplatsen kan Kasam där innefatta: Begriplighet Vilka krav ställs det på mig på min arbetsplats? Företag bör ta fram tydliga visioner och mål med uppföljning, gärna mål nerbrutet på varje individ. Det är bra att se en röd tråd mellan sina egna mål och verksamhetens mål. Att sedan ha en kontinuerlig uppföljning av målen är otroligt viktigt. Att jobba med värderingar som styrmedel är också något som framgångsrika företag ser som en självklarhet att arbeta med. Det är roligt att se att fler företag jobbar med att identifiera en gemensam värdegrund för att må bra och känna engagemang i arbetet, säger Anna Ferneman. Informationsflödet har också en tydlig inverkan på hälsan. Medarbetare behöver få information om vad som sker inom organisationen, fortsätter Anna Ferneman. Hanterbarhet Vilka resurser har jag för att klara av kraven? Se över kompetensen; att kunna, välbefinnandet; att orka samt motivationen; att vilja. Om medarbetarna känner att de har kontroll över sin arbetssituation klarar de mycket bättre av perioder av intensivt arbete. Meningsfullhet Är det meningsfullt det jag gör på jobbet? Har mina arbetsuppgifter tydliga syften och är de kopplade till organisationens övergripande mål? Att medarbetarna får en möjlighet att styra och påverka sitt arbete gör dessutom att alla känner sig delaktiga i den process som för organisationens utveckling framåt. HÄLSOSTRATEGIER PÅ GRUPPNIVÅ Hälsostrategier på gruppnivå handlar mycket om teamwork. Bra kommunikation skapar delaktighet, men främjar också samarbete. Ett sätt att få sina medarbetare att utvecklas är att som chef ge dem effektiv feedback. Modern Personalhälsa kommer att fördjupa sig i temat Framtidens ledarskap i nästa nummer. HÄLSOSTRATEGIER PÅ INDIVIDNIVÅ Hälsa på individnivå kan till exempel innebära att ha bra matvanor och god kondition, att sova bra och ha balans mellan fritid / arbete samt utrymme för återhämtning. Utbildningar i att ge medarbetarna konkreta verktyg för att kunna ta eget hälsoansvar kan också vara lönsamma insatser. Där kan de få motivation samt insikt i värdet av att exempelvis ge sig tid för reflektion, ha en medveten närvaro; vara här och nu till 100 %, bli medveten om sina tankar; hur tänker jag, positiva eller negativa tankar, göra saker jag mår bra av, prioritera det som är viktigt för mig, byta ut jag måste till jag vill eller jag behöver, lära mig säga nej på ett mjukt sätt, ja t.o.m. andas rätt ger även det ett välbefinnande för både kropp och själ. Verktyg som stärker det friska Betania har utvecklat det som troligen är framtidens företagshälsovård. De arbetar hälsopromotivt, det betyder att de utgår från det friska i organisationen. De ser över vad som fungerar bra och vad som behöver stärkas ytterligare för att främja och bibehålla hälsan och arbetsglädjen hos sina kunder. Det skrivs en hel del i media om långa sjukskrivningar och nya lagen för rehabilitering. Det här är onekligen mycket intressanta frågeställningar, men jag kan inte låta bli att tänka på att diskussionen börjar i fel ände. Vore det inte bättre att prata om vad vi kan göra för att undvika sjukskrivningar? Betanias vision; att vara det självklara valet för organisationer som vill utveckla effektivitet, hälsa och arbetsglädje handlar just om det, säger Lena Tuvéne, VD på Betania. Mår jag bra och trivs på mitt jobb sprider jag också arbetsglädje omkring mig, avslutar Lena Tuvéne. Connecta ser hälsan som en del av affären Ett av Betanias kundföretag är Connecta där man arbetar mycket med hälsofrämjande insatser. Vi är ett management- och IT-konsultbolag som arbetar utifrån en tydlig idé om hur vi ska göra både våra medarbetare och kunder framgångsrika. I den bransch vi verkar förutsätter det ambitiösa leveranser, vilket ofta är svårt att kombinera med ett liv i balans. Vi arbetar värderingsstyrt och målmedvetet för att det ska bli möjligt. Just hälsa och balans är de värderingar vi ständigt tränar oss i att efterleva. Vi snålar inte på hälsa för vi vet att det lönar sig, säger Rebecka Johansson, HR-chef på Connecta. MODERN PERSONALHÄLSA

4 Svenska kyrkan består av ett stort antal arbetsgivare, alla med olika förutsättningar för ett gott arbetsmiljöarbete. För att skapa bättre förutsättningar för alla arbetsgivare startades 2006 ett nationellt arbetsmiljöprojekt. Det handlar bland annat om att ta fram användbara modeller för såväl den lilla som den stora arbetsgivaren i Svenska kyrkan. Arbetsgivarna inspirerar varandra genom att dela med sig av goda exempel på arbetsmiljöarbete. Av Anneli Dufva Själavård en viktig del av Försvaret god arbetsmiljö Svenska kyrkan består av 840 olika arbetsgivare med totalt anställda. Det finns många små arbetsgivare men också de som har upp till 900 anställda. Förutsättningarna för Svenska kyrkans arbetsgivare ser därför väldigt olika ut. Sedan 2006 drivs ett projekt av kyrkokansliet och Församlingsförbundet, den nationella nivån respektive arbetsgivarorganisationen i Svenska kyrkan, för att på olika sätt ge stöd i arbetsmiljöfrågor till Svenska kyrkans arbetsgivare. Eftersom det finns både små och stora arbetsgivare med skilda förutsättningar behöver vi kunna erbjuda konkreta redskap som fungerar för båda sammanhangen, berättar Anna von Malmborg, projektledare för projektet Arbetsmiljön i fokus - för en god arbetsmiljö i Svenska kyrkan. Hos de mindre arbetsgivarna ligger allt operativt ansvar på kyrkoherden, medan man i större enheter kan ha en eller flera personaladministratörer som kan fokusera på arbetsmiljöfrågor. Det är också viktigt att det stöd som erbjuds anpassas till de förutsättningar som finns i Svenska kyrkan. Bland annat har anställda och förtroendevalda olika roller. Vem som gör vad måste vara klarlagt. 6 MODERN PERSONALHÄLSA 2008 Svenska kyrkan satsar på Det finns också speciella situationer för kyrkan, som organisationsförändringar, då arbetsmiljöfrågorna blir extra viktiga. RIKSTÄCKANDE ARBETSMILJÖKONFERENSER I maj 2009 anordnas den tredje rikstäckande arbetsmiljökonferensen inom ramen för projektet. Konferenserna har bland annat till syfte att samla in och sprida erfarenheter från Svenska kyrkan och andra organisationer. Ett viktigt inslag har varit de arbetsgivare som kunnat presentera sitt arbetsmiljöarbete som ett gott exempel för andra att ta del av. På detta sätt kan ansvariga för arbetsmiljöfrågor inspireras av varandra. Kanske hittar man någon som har jobbat med frågorna utifrån liknande förutsättningar, eller att man får idéer som man kan ta hem och förädla så att det passar sitt eget sammanhang, berättar Anna von Malmborg. OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SMÅ OCH STORA ARBETSGIVARE I Tolfta församling i Uppland arbetar Kristin Elf som kyrkoherde. Församlingen har 14 anställda och allt operativt ansvar ligger på henne. Att det är ett litet arbetslag ser hon som något positivt. I det mindre arbetslaget finns goda möjligheter för engagemang också i arbetsmiljöarbetet. Gemensamma samtal och delaktighet är en viktig del i detta arbete, menar Kristin Elf. Arbetslaget har avsatt tid på personalsamlingar för att gemensamt se över sin arbetsmiljö. Såväl den fysiska, psykiska, sociala, existentiella och andliga arbetsmiljön har belysts på olika sätt. För Kristin handlar det om att se både människan och Svenska kyrkan som en helhet och då är alla dessa delar viktiga. Som komplement till det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer församlingen att bli hälsodiplomerad genom Korpen till 1:a advent i år. Fokus i arbetsmiljöarbetet har hela tiden legat på det positiva: hälsa, inte ohälsa. I Göteborgs kyrkliga samfällighet finns ungefär 900 anställda, uppdelade på ett 30-tal församlingar och en central förvaltning. Här ser förutsättningarna ut på ett annat sätt. Det finns en personalfunktion som handlägger gemensamma arbetsmiljöfrågor, men man har också resurser att hjälpa församlingarna med specifika insatser. Alla kyrkoherdar kommer att gå en arbetsmiljöutbildning som leder till en certifiering. Även arbetsledare, skyddsombud och förtroendevalda får utbildning på området. Man har också tagit fram en pärm om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) med material anpassat till de förutsättningar som finns för Svenska kyrkan i Göteborg. SAM-pärmen kan vara ett stöd för att skapa lokala rutiner och en hjälp att komma igång att prata om arbetsmiljöfrågor. Sedan gör vi fördjupningar inom vissa områden som vi ser behöver uppmärksammas ytterligare, eftersom den information som står i pärmen mest är grundläggande. Arbetsledare och skyddsombud behöver ofta en djupare kunskap än den övergripande som finns i pärmen för att kunna anpassa till lokala förutsättningar och individuella fall, berättar personalsekreterare Kristin Idskog. Arbetsmiljöprojektet avslutas i maj Men det innebär inte att arbetsmiljöfrågorna inte längre skulle vara viktiga. Det handlar snarare om ett startskott för ett fortsatt fokus på arbetsmiljöfrågor, som en del av verksamheten. Ett bra arbetsmiljöarbete ger också förutsättningar för en bra verksamhet. När projektet avslutas ska vi leverera verktyg som underlättar det fortsatta arbetsmiljöarbetet i Svenska kyrkan, säger Anna von Malmborg. Försvarsmakten är vårt lands yttersta säkerhetspolitiska instrument och är ständigt beredd att genomföra internationella insatser, hävda Sveriges nationella integritet och stödja samhället vid större kriser. Under nästan 500 år har präster och pastorer deltagit i den militära själavården och Svenska kyrkan har ställt sina resurser till Försvarsmaktens förfogande. Idag finns det präster vid samtliga utbildningsförband, inom hemvärnet och vid internationella fredsinsatser. Men det är viktigt att poängtera att vi inte är försvarets kyrka utan vår närvaro ska vara ett uttryck för kyrkan i Försvaret, säger Sten Elmberg, fältprost vid Försvarsmakten. Idag är den militära själavårdens tydligaste roll att lyssna och stödja människor som verkar eller kommer att verka i en extremt svår situation. Man medverkar även till att reflektera kring frågeställningar om etik och moral. Idag arbetar vi också mycket med att ta tillvara de ekumeniska relationerna. Själavårdsarbetet verkar över religionsgränserna och var och en ska ha möjlighet att utöva sin tro. Internationellt deltar vi ett nätverk med 55 nationer, bland kristna, judar och muslimer, för att stödja människor i själavårdsfrågor då fredsstyrkor verkar runt om i världen, säger Sten Elmberg. KRIG OCH FRED Sten Elmberg leder det militära själavårdsarbetet tillsammans med en stabspastor och ett nätverk av pastorer från de större förbanden. Totalt finns det 28 pastorer tillgängliga för de anställda, som kan vara allt från värnpliktiga till förbandschefer och kontorspersonal. Åtgärderna kan naturligtvis se väldigt olika ut beroende på person och situation. När det gäller krigssituationer har Försvarsmaktens arbete förändrats mycket de senaste 20 åren. Dagens hot, den säkerhetspolitiska situationen och det sätt krig bedrivs på har ändrat sig väldigt mycket. Idag har Sverige ett modernt insatsförsvar, vilket gör att prästernas uppgifter anpassas till rådande förhållanden, förklarar Sten Elmberg. År 1956 inledde Försvarsmakten sina internationella fredinsatser och genom åren har pastorer rekryterats till en rad krigsdrabbade områden runt om i världen, med mycket goda resultat. Det är viktigt att prästerna som åker dit genomgår samma utbildningsprogram som de andra som ska tjänstgöra där, säger Sten Elmberg. På hemmaplan innebär själavårdsarbetet mycket information i form av utbildningar och seminarier kring bland annat tros- och livsåskådningsfrågor samt värderingar. Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med nära anställda i Sverige och runt om i världen. Arbetet kan ofta vara psykiskt krävande och själavård finns därför med som en naturlig del av försvarets personalhälsoarbete. Vi arrangerar retreater, där personalen kan åka bort och varva ner, reflektera och samtala om sina erfarenheter och upplevelser. Vi anordnar även pilgrimsvandringar då den enskilde får reflektera över de existentiella frågorna. Att vi har tystnadsplikt gör det ofta lättare för personalen att vända sig till oss, säger Sten Elmberg. KRISSITUATIONER Vid stora krissituationer har själavården visat sig vara mycket värdefull och pålitlig. För att lättare kunna utse pastorer till olika uppdrag har man bildat en så kallad prästbank, där både pastorer som tidigare gjort insatser och pastorer som väntar på att få göra insatser finns med. Idag innehåller banken cirka 85 pastorer. Ett bra exempel på betydelsen av denna bank var under tsunamikatastrofen då vi inom loppet av fyra timmar hade fått svar från 18 pastorer som inom 24 timmar var beredda att åka ner och stödja arbetet i Thailand, säger Sten Elmberg. En annan kris, som drabbat Försvarsmaktens egen personal, är de stora neddragningar inom försvaret som skett de senaste åren. Under 2004 försvann flera klassiska militärorter från Försvarsmaktens verksamhet, bland annat Östersund med cirka 2000 anställda. Militärpastorerna kunde dock vara kvar i tjänst och medverka i regelbundna samtal med drabbad personal ända fram tills arbetsplatsen stängdes helt. Vår kanske allra viktigaste arbetsuppgift är att vara närvarande för personalen, att finnas där och lyssna för att stödja individen, säger Sten Elmberg. MODERN PERSONALHÄLSA

5 Arlanda och Bromma med fokus på värdskap Luftfartsverket, LFV, driver och utvecklar 16 flygplatser och ansvarar för all flygtrafikledning i Sverige. Omkring 1000 av de totalt 4000 anställda finns på Arlanda och Bromma flygplatser i Stockholm där det affärsdrivande verket de senaste åren genomfört en rad förändringar för att bli en så attraktiv arbetsgivare som möjligt. 8 MODERN PERSONALHÄLSA 2008 Jag skulle vilja beskriva vårt arbete de senaste åren som en fantastisk resa. Sedan början på 2000-talet har vi arbetat för att ändra hur omvärld, kunder och medarbetare ser på oss, att bli en organisation som är styrd av goda värderingar, berättar Marko Mäkelä, HR-chef på Arlanda och Bromma. Förändringarna handlar framförallt om värderingar men har skett på alla plan, genom kompetensutveckling, utveckling av ledarskap och medarbetarskap, utvecklingssamtal och en ny medarbetarpolicy. I medarbetarpolicyn förtydligar vi värderingarna och beskriver relationen mellan LFV och medarbetarna med koppling till affärsidé, vision och mål. Med medarbetarpolicyn visar vi vad som förväntas av medarbetaren och vad medarbetaren kan förvänta sig av LFV som arbetsgivare, förklarar Marko Mäkelä. LFV har också tagit mål- och utvecklingssamtalen ett steg längre, genom att till exempel införa så kallade målkontrakt där man som medarbetare tydligare ska förstå sin roll i organisationen och vad som förväntas. Det blir mer konkret och lättare att följa upp. SAMMA VÄRDERINGAR Personalhälsa handlar i hög grad om ett gott ledarskap och medarbetarskap, något som LFV kontinuerligt följer upp. Våra mätningar visar att den resa vi gjort gett goda resultat. Det bevisas också av att vi halverat sjukskrivningarna sedan vi började, säger Marko Mäkelä. Basen för LFV:s arbete är alltid flygsäkerhet och ett gott miljöarbete, men kommersiell utveckling och kundfokus är avgörande för lönsamheten. Med en komplex verksamhet och många olika yrkesgrupper är det extra viktigt att vi alla arbetar efter samma värderingar och att medarbetarna är delaktiga i utvecklingen av verksamheten., säger Marko Mäkelä. Flygbranschen förändras ständigt och ställer höga krav också på LFV:s förmåga att snabbt kunna anpassa sig till förändringar i omvärlden. Genom att vara en värderingsstyrd och mer flexibel organisation kan vi ta tillvara den kompetens vi har på bästa sätt, säger Marko Mäkelä. VÄRDSKAPET Ett nästa steg i resan och en utveckling av värderingsarbetet är arbetet med värdskap. Det handlar både om förhållningssättet till varandra som arbetskamrater och skapandet av en välkomnande atmosfär både på flygplatsen och den enskilda arbetsplatsen. - Den inre resan som började med medarbetarnas framtagande av våra värderingar, övergår nu till att bli mer utåtriktad och kundorienterad, där vi vill vara goda värdar för resenären, våra samarbetspartners och för varandra, självfallet kopplat till våra affärs- och kundmål, säger Marko Mäkelä. Posten satsar på hälsan Posten är ett av Sveriges största företag med en FASTIGHETSBOXAR omsättning på över 30 miljarder kronor. Här En annan viktig förbättring i den dagliga arbetsmiljön finns drygt medarbetare med många för brevbärare är införandet av fastighetsboxar i flerfamiljshus. Boxarna ersätter brevinkasten och placeras olika arbetsuppgifter, allt från det traditionella brevbärararbetet till logistikuppdrag med tunga inomhus i entréplanet eller utomhus i anslutning till palltransporter, försäljning och administration. De entrén. Postutdelaren slipper därmed att springa de i senaste åren har Posten genomfört en kraftfull satsning snitt 6000 trappsteg han eller hon skulle sprungit under på hälsa. För fyra år sedan var sjukfrånvaron 9,1 %, en arbetsdag. med över 1800 långtidssjukskrivna medarbetare. Idag Den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro hos oss är situationen helt annorlunda och som ett resultat av brevbärare är helt klart trapporna, säger Hasse Swarz, en medveten och långsiktig satsning på hälsoarbete kan brevbärare som arbetat på Posten i 45 år. man nu redovisa att fler än hälften av de långtidssjukskrivna är tillbaka i arbete och sjukfrånvaron är nere på dela ut brev men tack vare att han fick ett arbetsområde Efter en knäskada kunde han inte längre fortsätta 5,7 %. Det innebär en besparing för Posten på mer än med fastighetsboxar kunde han 2004 återigen börja 160 miljoner kronor. dela ut post. Jag hade fått sluta jobba annars. Nu hoppas jag att jag kan fortsätta mitt arbete ända tills jag är 67, säger Hasse Swarz. Intresset för fastighetsboxar har ökat och idag får över svenska hushåll posten utdelad i boxar. Posten är ett företag där många medarbetare utför monotona arbetsuppgifter och tunga lyft varje dag. Hälsofrågorna har en strategisk betydelse för både verksamheten och den enskilde medarbetaren. HÄLSOINSPIRATÖRER Utgångspunkten i vår satsning på ett långsiktigt hälsoarbete är att friska och motiverade medarbetare är lika viktigt som lönsamhet och nöjda kunder. Som ett resultat av det goda hälsoarbetet visar medarbetarenkäter att 83 % av medarbetarna upplever att det pågår ett aktivt hälsoarbete på deras enhet, säger Angelica Björkbom, hälsochef på Posten. Till sin hjälp i det dagliga hälsoarbetet har cheferna över 800 så kallade hälsoinspiratörer, medarbetare med särskilt uppdrag från ledningen att bidra till en ökad hälsokompetens hos sina arbetskamrater. Hälsoinspiratörerna kan två gånger om året delta i workshops där de får ta del av senaste forskningen, träffa specialister och chefer som delar med sig av sina erfarenheter och idéer. För att förebygga ohälsa gäller det också att fokuserar på att skapa en god arbetsmiljö och undvika, förhindra och skydda från ohälsa och olycksfall, säger Angelica Björkbom. Ett exempel på förebyggande arbetsmiljöarbete är utvecklingen av vakuumlyftar till paketterminalerna som gör att antalet tunga lyft har minskat kraftigt. REHABILITERING För att lyckas med rehabiliteringsarbetet är tidiga riktade insatser förutsättningen för att medarbetare ska återfå bästa möjliga funktionsförmåga både fysiskt och psykiskt och kunna återgå till arbetet så snabbt som möjligt. Medarbetaren är själv delaktig i sin rehabilitering och kan få hjälp med allt från medicinsk behandling till karriärrådgivning om man behöver byta arbetsuppgifter. En effektiv samverkan mellan Posten, Försäkringskassan och Företagshälsovården har givit väldigt goda resultat. För den medarbetare som i samband med rehabilitering behöver stöd för att hitta andra arbetsuppgifter utanför Posten finns även Omstart, ett internt omställningsprogram, berättar Angelica Björkbom. MODERN PERSONALHÄLSA

6 Rågens förskolor satsar på personalen Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare och har cirka anställda fördelade på olika verksamhetsområden. Visionen är en verksamhet i världsklass och förskolorna får redan idag goda betyg av föräldrar och barn. På Rågens förskolor i Rågsved har man lyckats mycket bra med sina satsningar. Mår inte personalen bra går det ut över verksamheten och därmed barnen. För att trivas på jobbet och ha en bra hälsa krävs inte bara fysisk aktivitet. Vi tror att det är viktigt att alla medarbetare känner sig delaktiga och har insyn i verksamheten. Man ska känna att man kan vara med och påverka sitt arbete, säger Annika Kindblom, förskolechef för Rågens förskolor. Inom förskolorna anordnas till exempel så kallade erfarenhetsdagar där man har intern fortbildning och tar till vara på den kompetens som finns bland personalen. Genom att utnyttja de kunskaper vi har, det kan vara allt från idrott till fotografering, stärker vi både självkänslan hos den enskilde personen samt höjer kvaliteten på hela personalstyrkan, förklarar Helen Svan, en av fyra hälsocoacher på Rågens förskolor. Förskolorna tar emot många studiebesök från andra förskolor och har bland annat blivit tilldelad Stockholm stads kvalitetspris för sitt arbete. HÄLSOCOACHER Tack vare hälsocoacherna, som är specialutbildade på området, har förskolorna omsatt många intressanta friskvårdsåtgärder i praktiken. Jag leder bland annat ett träningspass på lunchen en dag i veckan, och vi har infört en tävling med poäng efter hur mycket man rör sig under dagen. Vi har även friskvårdsveckor och en friskvårdsdag i månaden för all personal. Man märker ofta att de som tränat på lunchen eller tagit en promenad har mer energi att leka med barnen, säger Helen Svan. Det är viktigt att ha en kontinuitet i det vi gör och testa åtgärderna under en längre tid. Men vi är inte heller rädda för att pröva nya saker, säger Annika Kindblom. Stockholm stad har satt upp tydliga mål för att sänka sjuktalen. Till år 2010 ska vi minska sjukfrånvaron till under fem procent. Detta innebär 100-tals miljoner mer till verksamheten eller över tusen anställda. En ny överenskommelse med Försäkringskassan gör att vi tidigare kan identifiera, planera och 10 MODERN PERSONALHÄLSA 2008 genomföra åtgärder för att förhindra och förkorta sjukskrivningar, säger Eva Frunk Lind, personaldirektör i Stockholms stad. Vi försöker se till att berörd personal blir medveten om sin sjukfrånvaro och få dem att känna sig betydelsefulla. För att göra ett bra jobb ska man som personal ha sitt hjärta här, säger Annika Kindblom. Hokus Pokus? Nej, enligt Jan är förklaringen att så många inom de olika branschorganisationerna delar gruppförsäkring och därav erhåller lägre rabatterade premier i och med att de delar på riskerna. BOX Spara & Försäkra, som grundades av Jan Persson 1994, är specialister på Gruppförsäkring. De traditionella momenten som exempelvis Liv, Olycksfall, Sjuk samt Friskvård bakas in i paket som tilläggsförsäkringar och kompletterar personförsäkringar som Kompanjon-, Nyckelman- och Avbrottsförsäkringar, men också sakförsäkringar som Hem- och Bilförsäkring för företagsägare och anställda. Mellan 10 och 20 procent i rabatt på de olika momenten kan jag lova, säger Jan Persson, som då jämför med att teckna individuella försäkringar. Hur ska de försäkringarna säljas? Vi presenterar det här konceptet för de olika förbunden. Det blir färdiga skräddarsydda lösningar för varje individuellt förbund utifrån den verksamhet de Annons Kraftiga rabatter på bra försäkringsskydd Är du Rörmokare? Golvläggare? Elinstallatör, eller driver du kanske Trafikskola? Vi har försäkringar för alla som tillhör någon form av branschorganisation och det är bra, enkla lösningar till rabatterade priser, säger Jan Persson, VD BOX Spara & Försäkra. organiserar. Gruppförsäkringen länkas till förbundens hemsidor, där medlemmarna kan gå in och välja ur den meny som presenteras. Ett enkelt och smart sätt. Våra försäkringstagare får en egen personlig sida och kan lätt hålla uppsikt över sina åtaganden; premier in-ut, omfattning av olika moment, skadeanmälan och de kan även hålla koll på var eventuella skadeärenden ligger. Vi kommer också att sälja aktivt från vårt idag sex försäkringssäljare starka nyöppnade säljkontor i jämtländska Hammarstrand. Jan berättar att företaget nu expanderar kraftigt i och med att intresset för gruppförsäkringar ökar, vi frågar vad han tror är främsta anledningen till denna tillväxt? I en samtid där mycket blir dyrare och krångligare, är gruppförsäkringar ett enkelt, effektivt och prisvänligare alternativ. Klart intressant för den som vill ha bra försäkringsskydd, men ändå pengar kvar i plånboken, avslutar Jan Persson. Störd sömn ökar risken för långtidsfrånvaro Forskare från Karolinska Institutet och Institutet för psykosocial medicin har visat att ihållande störd sömn och trötthet fördubblar risken att bli långtidssjukskriven. Trötthet och dålig sömn är ett omfattande samhällsproblem och tillhör en av de två vanligaste anledningarna till att människor uppsöker läkare. Studierna är baserade på Statistiska Centralbyråns arbetsmiljöundersökning. Resultaten från en studie visar att av de personer som inte hade anmält någon sjukfrånvaro till försäkringskassan var risken för långtidssjukskrivning i ett senare skede 86 procent högre hos dem som hade störd sömn. Hos dem som upplevde trötthet var risken fördubblad. Kvinnor är särskilt utsatta och har en fördubblad risk att utveckla långtidsfrånvaro jämfört med männen. Hög ålder är också en riskfaktor, konstaterar professor Regelbundna sovtider oavsett arbete eller ledighet Stig upp tidigt och sov inte för mycket Mycket fysisk aktivitet och dagsljus Se till att sovrummet är mörkt, tyst och svalt Säg nej till åtaganden både privat och på jobbet som kräver ett allt för stort engagemang och fokus Varva ner två till tre timmar före sänggående varje kväll Sömnproblem, djup trötthet, koncentrations- och minnesproblem, täta infektioner, problem med magen, hjärtklappning, olust, ångest Sömnexperternas råd för bättre sömn Av Fredrik Larsson Torbjörn Åkerstedt, Karolinska Institutet och Institutet för psykosocial medicin (IPM). God sömn har betydelse för att bryta långtidsfrånvaro, och en parallell studie visar att de som var långtidssjuka när undersökningen började hade en dubblerad sannolikhet att vara tillbaka i arbete inom 1 år om de inte hade känt sig trötta eller haft sömnstörningar. I en tredje studie mätte forskarna sömnfysiologin hos trettiotvå långtidssjukskrivna utbrända. Resultaten visar att minskad trötthet, som är huvudsymptomet hos utbrända, är direkt kopplad till minskat antal mikrouppvaknanden (korta inslag av vakenhet). Forskarna kunde också se att låg trötthet är kopplat till återgång i arbete. Störd sömnfysiologi ser ut att vara en viktig komponent i utvecklingen av långtidsfrånvaro av viss typ, menar professor Torbjörn Åkerstedt. Studierna är gjorda av forskare vid Karolinska Institutet och IPM med stöd av tjänstepensionsförvaltaren Alecta och Forskningsrådet för Arbetsliv och samhälle (FAS). Forskarna som lett studierna är professor Torbjörn Åkerstedt och docent Aleksander Perski. Med rätt kunskap vill vi försöka hjälpa den enskilde tillbaka till yrkeslivet, men också minska kostnaderna för sjukskrivningar som det går att göra något åt. Vi hoppas att forskningen på det här området ska hjälpa oss med det, säger Paul Larsson, Hälsa och Välfärd, Alecta. eller nedstämdhet kan vara signaler att du befinner dig i allvarlig obalans, det vill säga stress. Ignorera dem inte. Försök att förändra situationen. Allvarliga lägen brukar inte lösa sig av sig själva. Skapa alternativ, det ger ofta bästa förhandlingsläge. Backa annars ur och skapa distans. Ta hjälp och stöd av andra. Det är klokt att inte vara ensam i utsatta lägen. Låt bli att vara överdrivet perfektionistisk. MODERN PERSONALHÄLSA

7

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som kollega handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Det bästa är naturligtvis att köra med öppna kort från början. Men då gäller det att känna både sig själv och sjukdomen. Och framförallt

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

ARBETE I UTVECKLING. - på kvinnors vis. Ann Boman

ARBETE I UTVECKLING. - på kvinnors vis. Ann Boman ARBETE I UTVECKLING - på kvinnors vis Ann Boman Slutrapport från Arbetslivsfondens ALFA Q program INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD ETT FRISKARE ARBETSLIV Arbetslivsfondens stöd för arbetsplatsutveckling ALFA

Läs mer

Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag. Utveckling av människor och företag

Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag. Utveckling av människor och företag Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag Utveckling av människor och företag Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag Utveckling av människor och företag Tillväxtverket Upplaga: 500 ex, därefter

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Hälsofrämjande som...pdf/ 01-03-21 11.18 Sida 1

Hälsofrämjande som...pdf/ 01-03-21 11.18 Sida 1 Prevent 2001 Produktion Folkhälsoinstitutet Prevent ARBETSMILJÖ I SAMVERKAN SAF, LO & PTK Sätt Sverige i rörelse Redaktör: Suzanne Rosendahl, Skribenten Layout: Camilla Laghammar Tryck: Tennbergs Grafiska

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 1/2013 Arbets- och miljömedicin Uppsala Hälsa och framtid i kommuner och landsting Magnus Svartengren 1, 2 Ulrich Stoetzer 1 Marianne Parmsund 1 Tomas Eriksson 2 Åsa Stöllman 2 Eva Vingård 2

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Leva med Underbara ADHD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Leva med Underbara ADHD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 2 NOVEMBER 2013 PSYKISK HÄLSA Missa inte DEPRESSION Hur kan man hitta vägen ut ur en depression? KOM IGEN! UNGDOMARS VÄG FRÅN DEPP

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

HUR MYCKET KAN DU JOBBA?

HUR MYCKET KAN DU JOBBA? HUR MYCKET KAN DU JOBBA? Utvärdering av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus Mats Andersson - Josefi n Aggestam Joakim Tranquist Malmö högskolas utvärderingsrapporter

Läs mer

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förenkla helt enkelt En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förord Ett bra näringslivsklimat med nya och växande företag är en förutsättning för att skapa sysselsättning

Läs mer

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår Svenska ESF-Rådet Svenska ESF-rådet SJU år tre fonder två europeiska temaår sju år, tre fonder och två temaår 3 Sju år, tre fonder och två temaår 4 Tre perspektiv på Europeiska socialfonden 6 Europeiska

Läs mer