Nr Seeberger 25 maj. Primärdvård fokus på Världsnjurdagen. Nya i Styrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 2 2011. Seeberger 25 maj. Primärdvård fokus på Världsnjurdagen. Nya i Styrelsen"

Transkript

1 2 Nr ex d n i s d r å v r Nju? t e d r ä d va Seeberger 25 maj! m l o h k c lys i Sto a i d r e t s e Sem Nya i Styrelsen Primärdvård fokus på Världsnjurdagen 2

2 NjSGs Kansli bemannas av Christina Engström S:t Göransgatan 84 S Stockholm E-post webb: Ur innehållet 4 Solna Gate dialysen invigd STYRELSEN 2011 Erik Herland, ordförande Nya aktiviteter Världsnjurdagen återbesök på Södertäljedialysen Fler Gästdialyser i Stockholm Verksamhetsplan 2011 Leif Burken Björklund En Blod-drypande historia Njurvårdsindex på gång Bilder från Årsmötet Försäkringskassan informerade Kommande aktiviteter Presentation av nya i Styrelsen Utgivningsbevis Ägare: Njurföreningen Stockholm Gotland Mårten Landahl är redaktör Erik Herland är ansvarig utgivare Melcher Lagerfelt, vice ordf Britt Marie Alm, ledamot Maud Gyberg, ledamot Mårten Landahl, ledamot & redaktör Njursviktigt Björn Nilsson, ledamot Ann Margret Westman, ledamot Kerstin Harnesk, suppleant Christian Mendez Hernandez, suppleant VALBEREDNING Ingegärd Mellgard Britt Louise Allenius Helena Dahlin

3 Ordföranden har ordet: betalning för njurar hör inte hemma i ett humant och jämställt samhälle Genom Sveriges Radios programserie Organshopping har bristen på organ och särskilt då njurar fått stor uppmärksamhet. Det är bra även om jag är mycket negativ till några av de förlag till lösningar som lanserats, t.ex. att sjukvården i Sverige skulle betala kr eller ännu mer till levande njurdonator eller kr i begravningsersättning till den som efter sin död donerat ett organ. Betalning i samband med njurdonation är en fråga som har dykt upp med jämna mellanrum under åren och avfärdats av både medicinsk profession och patientföreträdare i stor enighet. Sverige tillhör de länder i världen som har den högsta andelen levande njurdonatorer. Viljan att donera en njure till någon närstående njursjuk är mycket hög. Det första som skulle hända om vi börjar betala är att många av de ca 170 njurar som idag kommer från levande donatorer försvinner; ett antal som ökat under hela 2000-talet och med en bättre information och rådgivning kan öka ytterligare. Vi vet också att njurtransplantationer från avlidna som 2010 uppgick till 202 näst intill kan fördubblas om vi får intensivvårdsavdelningar som arbetar effektivare och får stöd av en tydligare lagstiftning. I ett av debattprogrammen kring Sveriges Radios undersökning om viljan att sälja en njure medgav socialminister Göran Hägglund att vissa frågor kan behöva förtydligas i en utredning. Äntligen! Han sa också att Norge där man har som mål att öka transplantationerna med mint 50 % är en förebild.jag tycker inte att betalning till anonyma donatorer hör hemma i ett humant och jämställt samhälle. Även om donatorerna skulle få bra betalt och en korrekt eftervård så känns det fel att utnyttja personer som antagligen lägger sig på operationsbordet därför att de saknar pengar, inte för att hjälpa en närstående. Iran med sitt lagligt statligt administrerat köp och säljsystem är ett varnade exempel. Hela 80 % av dem som sålt en njure ångrar donationen. Ett livslångt frikort till sjukvården är ett mer rimligt sätt för samhället att visa sin uppskattning till den som donerar. Minst 30 svenskar har köpt njurar utomlands. Jag stod själv 5 år i kön för min andra njure och kan förstå att väntan kan kännas mycket lång och påfrestande. Men moraliskt har jag svårt att förstå. Förtjänsten gör kirurgerna, medan den fattige donatorn endast får en spottstyver för sin insats. Han eller hon är lika fattig som innan ingreppet och återvänder oftast till samma misär som tidigare. Härtill kommer att riskerna att drabbas av svåra komplikationer efter transplantationen är stora för den som köper sin njure. Också detta skulle få mig att avstå och försöka uthärda väntetiden. Det går faktiskt att leva ett bra liv med dialys. Erik Herland 3

4 Solna Gate dialysen invigd Njursviktigt 4/2010 skrev om Solna Gate-dialysen som då smygits igång och fått ta emot sina första dialyserande. Den 16 mars var det äntligen dags för of ciell invigning, vilket Tomas Winqvist, Sverigechef på Diaverum skrivit den här artikeln om. Njursjukvårdsföretaget Diaverums nya dialysklinik i Solna invigdes formellt 16 mars. Cirka 130 personer, patienter, anhöriga, politiker och vårdpersonal deltog i ceremonin som hölls i klinikens specialinredda lokaler. Christina Sterner, vice VD i Diaverum gav i sitt välkomstanförande en presentation av företagets ambitioner och betydelsen av att Diaverum ägnar sig uteslutande åt njursjukvård. Det är ett medvetet val. Det innebär att vi fokuserar på att bli bra på det vi gör och att vi är helt neutrala i vårt val av utrustning och produkter. Vårt syfte är att ge våra patienter en så god livskvalitet som möjligt genom att se till varje enskild individ och sätta hans eller hennes behov i centrum, sade hon. Lars-Joakim Lundquist, biträdande sjukvårdslandstingsråd i Stockholm underströk att Solnaklinikens tillkomst inte är resultatet av ett politiskt beslut, utan tjänsten har upphandlats av Karolinska sjukhuset, men att den rimmar väl med landstingets utvecklingsplan för dialysvården. Vi har lyssnat på patientföreningarnas önskemål och eftersträvar en så decentraliserad dialysvård som möjligt. Andra exempel på detta är de kliniker som öppnats i Södertälje och Norrtälje, sade han. Vi ägnar nu också mycket arbete åt hur vårdinnehållet hos Nya Karolinska ska se ut. Och där är en slutsats att denna typ av verksamhet inte behöver drivas i anslutning till ett stort akutsjukhus. I detta fick han medhåll av Melcher Lagerfelt, vice ordförande i Njurföreningen Stockholm/Gotland. Det här är just vad våra medlemmar efterfrågar, mindre enheter och lokalt utplacerade, sade han. Vi har också kvar som målsättning att dialyspatienter ska erbjudas behandling varannan dag, något som skulle underlättas med större närhet till kliniken. Melcher Lagerfelt efterlyste också förbättrade möjligheter att få gästdialys på andra orter och välkomnade Diaverums erbjudande om semesterdialys vid sina kliniker runt om i världen. Vi behöver också komma ut ibland, sade han. Mats Söderhäll, verksamhetschef vid njurmedicin, Karolinska sjukhuset, poängterade hur viktigt det är med en bra klinikmiljö ur ett patientperspektiv. Det förstår man när man tänker på att varje patient tillbringar fyra fem timmar åt gången tre dagar i veckan på sin klinik. Det motsvarar i tid fem veckor dygnet runt under ett år, sade han. Mats Söderhäll berömde också Diaverums arbetssätt. Företaget har ett oerhört väl utvecklat program och en genomtänkt metodik för att arbeta med kvalitet och vårdsäkerhet. Dessutom bedriver Diaverum en internationellt framstående klinisk forskning. För oss som företag är kvalitet i vården avgörande för hela vår existens och för att vi ska kunna leva upp till alla de regelverk och standarder som styr vår 4

5 Bild: Diaverum Från vänster: Bild: Diaverum Staffan Schön - Diaverum VP Quality Assurance & Regulatory Affairs + CMD Sweden, Mats Söderhäll - verksamhetschef på njurmedicinska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Kjell Söderberg Patient Diaverum Solna Gate, Anna Fleming Verksamhetschef Solna Gate, Lars Joakim Lundquist - biträdande Hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting, Melcher Lagerfelt - Vice ordförande Njurföreningen Stockholm/Gotland verksamhet runt om i världen, sade Staffan Schön, kvalitetsansvarig globalt för Diaverum och medicinskt ansvarig för verksamheten i Sverige. Inte minst viktigt är det för att våra patienter ska komma till oss och känna sig trygga och väl omhändertagna. Det inkluderar även den forskning vi bedriver, som helt och hållet syftar till att vi ska kunna erbjuda en allt bättre vård, utifrån våra patienters behov. Jag hoppas och tror att även patienterna här i Solna kommer att märka vår strävan att ge den bästa vårdkvalitet som går att få, sade han. Diaverums klinik i Solna är från starten helt anpassad till dialysvård. Lokalen är belägen i bottenplanet av en större kontorsfastighet, med stora fönster mot ett parkområde. Patienter som så önskar har också tillgång till gym och swimmingpool i anslutning till kliniken. Vid kliniken arbetar utöver verksamhetschefen i dagsläget fem njursjuksköterskor på heltid och fyra på deltid, samt en undersköterska på heltid och en nefrolog. Sammanlagt 38 patienter behandlas för närvarande vid kliniken. Diaverum är ett världsledande företag helt specialiserat på njursjukvård. I Sverige driver Diaverum sedan tidigare klinikerna Heleneholmsdialysen i Malmö och Mössebergsdialysen i Falköping tog Diaverum också över driften av hela njurenheten vid Visby lasarett och har sedan januari 2010 ett bemanningsuppdrag vid njurmottagningen i Sundsvall. Tomas Winqvist Diaverum Landschef Sverige 5

6 Digital Center AB En vision som har blivit verklighet Din totalleverantör Totalleverantör av produkter, tjänster och behandlingar inom njurmedicin och dialys. Nu med Svanenmärkta PD-produkter. Fresenius Medical Care Sverige AB. Djupdalsvägen 24, S Sollentuna. Tel +46 (0) Fax +46 (0) Epost Hemsida 6

7 Nya aktiviteter på Världsnjurdagen Föreläsarna på Världsnjurdagen, från väster Marie Evans, Olle Heimburger och Sara Lind af Hageby Njurföreningen har på de senaste fyra årens Världsnjurdagar ordnat öppna föreläsningar på Stockholms sjukhus för att uppmärksamma folk på risken för njursvikt och möjligheter till bromsande åtgärder. Vi har oftast haft många deltagare men kanske inte från de grupper vi haft som mål, medelålders som sällan kollar blodtryck, urin och blodstatus. De föreläsande läkarna och sjuksköterskorna har däremot känt igen många som redan är patienter på njurklinikerna. Föreläsningar för distriktsläkarna För 2011 års Världsnjurdag som inföll den 10 mars kom vi överens med Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns läkemedelskommitté och Medicinsk Kunskapscentrum att ordna en föreläsning om upptäckt och bromsande åtgärder mot njursvikt. Mötet hölls på eftermiddagen i Nanna Schwartz auditorium på Karolinska Solna och hade njurläkarna Olle Heimbürger, Marie Evans och Sara Lind af Hageby som föreläsare. Av alla frågor och flitigt antecknande var det uppenbart att presentationerna intresserade dom åhörare som tagit sig dit. För oss i Njurföreningen var Marie Evans beräkningar av hur många som bedöms ha njursvikt i olika stadier särskilt relevanta. Jag hoppas att hon skriver en artikel om detta i ett kommande nummer av NJURsVIKTIGT. Information om organdonation På förmiddagen samma dag delade medlemmar i Njurföreningen ut donationskort och annat material om donation och transplantation vid entréerna till sjukhusen i Danderyd, Solna och Huddinge. På de två senare deltog även sjukvårdspersonal. Njursjuksköterskan Pia Brushammar som var på Karolinska Solna tillsammans med Melcher Lagerfelt och Britta Pettersson från föreningen berättar om ett mycket bra gensvar. Vi delade ut minst 6 kartonger dialyskort och fick 29 anmälningar till Donationsregistret. Text: Erik Herland 7

8 - återbesök på Södertäljedialysen I november utfördes en patientenkät som mäter kundnöjdheten och Proximas dialys i Södertälje fick väldigt goda resultat. Verksamhetschefen Björn Bildsten och chefsjuk-sköterskan Silvia Petre är nöjda med resultatet men noterade att det finns punkter där de kan bli bättre. - Vi gör en ny undersökning i vår och då kan vi se om vi har lyckats, säger Björn Bildsten. Det är tydligt att det finns ett stort engagemang hos både ledningen och bland personalen på Proxima att ständigt förbättra verksamheten. De dialyserandes synpunkter på vården kan också beaktas genom det patientråd som bildats. Uppstartsproblem Att starta upp en helt ny verksamhet innebar en hel del oväntade svårigheter, berättar Björn och Silvia. Det har bland annat varit en del problem med hissarna i fastigheten och med de nya dialysmaskinerna. De tekniska problemen med dialysmaskinerna har nu blivit lösta med hjälp från Gambro Lundia AB som är leverantör. - Trots de tekniska problemen med maskinerna har inga dialyser blivit inställda på grund av det men ibland har de blivit något försenade. Det har kostat på men också svetsat samman gänget säger Björn Bildsten. Personal Målsättning från början var att rekrytera erfaren dialyspersonal vilket man lyckades med men redan under det första halvåret var det flera som valde att sluta. Vid uppföljningssamtal med personal som slutat, kunde de konstatera att det berodde på varierande orsaker som personliga skäl, att man varit oklar över vad som krävs vid uppstarten av en ny verksamhet och långa restider. - Det är inte ovanligt att en nystartad verksamhet får viss personalomsättning och tyvärr drabbade det oss också, säger Björn Bildsten. Nyrekrytering Proxima Dialys har fortsättningsvis rekryterat personal med lokalförankring. Erfarna sjuksköterskor utbildades till dialyssköterskor under en introduktionstid på 6-8 veckor innan de började arbeta självständigt. - Vi valde att ta action och har lyckats hitta intresserade och motiverade sköteskor som vill utvecklas. Det är även väldigt bra för verksamheten att det kommer in personal som ställer frågor, det får oss att tänka till, säger verksamhetschef Björn Bildsten. Sara Can är en av de nyanställda sköterskorna. Tidigare arbetade hon på akuten på Södertälje sjukhus. - Jag började den första november och trivs jättebra, har underbara kollegor och patienterna är trevliga. Schemat är också bra och Silva Petre, vår chefssjuksköterska, är väldigt flexibel när man har egna önskemål om tider. Ny läkare Ytterligare en rekrytering som man är väldigt nöjd med på Proxima är att nefrologen Bo Brink har valt att börja arbeta på kliniken. Han är sedan 2002 specialist i medicinska njursjukdomar och sedan 2003 i hjärtmedicin. Han har arbetat med människor med njursjukdom sedan 1995 men har haft enstaka uppehåll då han arbetat med annat. - Jag valde att börja på Proxima då jag ville vidga min erfarenhet som tidigare baserats på behandling av människor i dialys på sjukhus. Att dialysavdelningen på Proxima har modern utrustning är också intressant för mig. Jag lämnar med ledsnad fantastiska medarbetare och dialysanter på Karolinska men har tagits väl emot här på Proxima, säger Bo Brink. 8

9 Ssk Ulrike Meyer hjälper Aina Orebrandt Foto Anneli Granberg Kapacitet och semesterdialys Proxima har tagit emot ett trettiotal patienter under året som gått och planerar att utöka verksamheten under Dialys har genomförts 6 dagar i veckan med dubbla pass på måndagar, onsdag och fredagar. Inför den kommande sommaren kommer det att finnas kapacitet att ta emot patienter som vill ha gästdialys, vilket var svårt första året. - När det gäller hur många dialyser per vecka en patient får, så gör vi en medicinsk bedömning från fall till fall. Vi är måna om att alla patienter ska få en god vård men ibland kan det vara svårt att få en del patienter att gå med på att öka sin dialystid säger, Silvia Petre. Patienternas upplevelse Kerstin Dense är en av de nya patienterna från Karolinska i Huddinge. Hon berättar att hon var lite motsträvig till att flytta till den nya kliniken i början trots att hon bor i närheten. - Jag trivdes bra på Huddinge men nu ångrar jag mig inte en sekund. Har fått ett väldigt trevligt bemötande och personalen är jättebra. Sedan har vi ett sådan fin gemenskap vi fyra damer som dialyserar samtidigt. Silvia säger att gemenskap och att patienterna ska trivas tillsammans är något man tänker mycket på. - Vi försöker sammanföra patienter som de tror ska trivas tillsammans för att tiden i dialys ska kännas lättare. Den enda negativa kommentaren vid besöket på Proxima kom från en patient som samma dag blivit stucken tre gånger. Patienten berättar att han på grund av svår access känner otrygghet gentemot de orutinerade sköterskorna. Det rullande schemat som dialyssköterskorna arbetar efter gör att patienten aldrig vet om det kommer en rutinerad eller orutinerad sköterska. Silvia säger att det är olyckligt när vissa patienter råkar ut för sådana här saker men att det är likadant på alla ställen. Svårighetsgraden varierar från person till person och det enda sättet för orutinerade sköterskor att lära sig är att öva på patienterna. Det goda ledarskapet Att chefsjuksköterskan Silvia Petre är populär bland både patienter och medarbetar råder det ingen tvekan om. Hon tänker mycket på hur hon kan tillgodose allas behov och vill att alla ska vara nöjda. Ett exempel är schemaläggning som hon lägger ned mycket tid och kraft på för att det ska bli bra men hon säger att det ibland är svårt när hon märker att vissa försöker utnyttja 9

10 systemet. Det är viktigt för Silvia att det är rättvist för alla. Hon berättar vidare att det var svårare än vad hon tänkt sig att starta upp en ny verksamhet. När det gäller dialysvården och personalen har jag känt mig helt trygg och de med mig. Men jag hade inte räknat med att det skulle dyka upp problem med fastigheten som att varuhissarna inte fungerat till exempel och ibland har jag känt mig som en rörmokare. På en liten enhet får man vara beredd på att lösa uppgifter som inte står i ens befattningsbeskrivning. Planer inför år 2011 Silvia berättar att Proximas dialyverksamhet bygger på ett ständigt pågående förbättringsarbete. Kvalitetsarbetet är inriktat på att stärka den dialysvård vi bedriver. Under nästkommande verksamhetsår avser vi fokusera på bland annat följande områden: Under 2011 avser vi att lämna in vår ansökan till Läkemedelsverket för HDF och HF. Vi arbetar även på att bli ISOcertifierade i år. Vi avser få ISO9001- certifiering som berör kvalité och ISO14001 som berör miljö. Ökat kapacitetsutnyttjande och utökat avtal med Karolinska. Erbjuda fler dialystillfällen än 3 ggr i veckan till alla patienter, där det är medicinskt motiverat. Skapa förutsättningar för att kunna erbjuda fler gästdialyser Text och foto: Anneli Granberg Fakta ruta: Proxima dialys Södertälje Antal genomförda dialyser st Antal planerade dialyser st Antal patienter som får regelbunden dialys ca: 40 st Andel patienter med AV stel eller AV-graft 31 december % Missa inte Astrid Seeberger 25 maj Inbjudan på sida 22 10

11 Fler Gästdialyser i Stockholm i Sommar Gästdialyskoordinator Eva Regnell och Chefssjuksköterska Agneta Sundberg Det skall bli spännande att starta igång. Vi är inte riktigt klara med alla rutiner ännu, men jag kommer att ta emot alla gästdialysbokningar till Karolinskas kliniker. Eftersom SöS ligger centralt har vi avsatt en plats på varje dialyspass som vikts för gästdialyserande. säger Eva Regnell, bemanningsassistent och koordinator för gästdialys på Karolinskas njurklinik, och fortsätter Finns önskemål om dialys på någon annan enhet så försöker vi ordna det också. Antalet sommarturister i Stockholm har återigen slagit rekord. /.../ Såvida man inte är dialyspatient! För skall man få en gästdialysplats i Stockholm gäller det att vara ute i mycket god tid och ha tur. /.../ Anmärkningsvärt är att läget är helt annorlunda i flertalet andra länder skrev Erik Herland i sin ledare Flertalet dialyspatienter har kommunarrest i samband med att utvecklingen av gästdialyser på sommaren de senaste åren publicerades i Njursviktigt 4/2010. Kartläggningen visade att gästdialysläget i Stockholm riskerade att förvärras då den enhet som haft flest gästdialyser, Sophiahemmet, lagt ner sin dialys, Karolinskas fem enheter minskat gästdialyserna på sommaren tre år i rad, men Danderyd ökat antalet. Läget illavarslande inför Om det var illa tidigare, riskerade det nu att bli ännu sämre. Men då tog Karolinska initiativ som ett led i det förändrings- och förbättringsarbete som pågår vid njurkliniken. Agneta Sundberg, chefssjuksköterska på Karolinskas dialys på Södersjukhuset (SöS) berättar att Det är mycket som hänt förra året och vi har lutat oss lite mot Sophiahemmet som har tagit många gästdialyser. När NJURsVIKTIGT redovisning av gästdialyser kom blev det tydligt att vi hade mycket att utveckla. Det blev uppenbart att vi är en stor klinik med verksamhet på många platser och att det saknades en sammanhållande organisation för gästdialyserna. Eva Regnell som tar emot bokningarna forsätter Arbetet med gästdialyserna känns väldigt positivt och jag tror att det är bra att slippa ringa runt till olika vårdmottagningar på vårt Gästdialysnummer bokar vi plats på Södersjukhuset, Karolinska i Solna och Huddinge. Text & bild Mårten Landahll Gästdialysbokningar Sthlm KS samtliga dialysenheter Eva Regnell Danderyd Eva Fogelfors Roslagsdialysen (Norrtälje) Magdalena Ivarsson Proxima Södertälje Cecilia Wattenström Diaverum Solna Gate Agnieszka Holowieniek

12 Njurföreningen Stockholm Gotland Verksamhetsplan 2011 Intressepolitik Fler transplantationer från levande Föreningen har en referensgrupp som fungerar som bollplank och pådrivande gentemot den arbetsgrupp för fler njurtransplantationer från levande donatorer som länets två njurmedicinska kliniker och transplantationskliniken bildade i slutet av Målet är att snabba på och effektivisera utredningstiden och förbättra stödet till mottagare och potentiella givare. Sammankallande i NjSG: s referensgrupp är Einar Fries.. Fler som tydliggör sin syn på organdonation Vi kommer att dela ut donationskort och informera om njurdonation på Världsnjurdagen den 10 mars och på Donationsdagen i oktober. I första hand kommer vi vara på de stora sjukhusen och då samarbeta med personal vid berörda kliniker. Den som är intresserad att deltaga kan anmäla det till föreningens kansli. Tidig upptäckt & bromsande åtgärder vid njursvikt Istället för tidigare års offentliga föreläsningar på Världsnjurdagen har föreningen tagit initiativ till ett eftermiddagssymposium för läkare i primärvården med föreläsare från Karolinska Universitetssjukhuset. Programmet den 10 mars finns på föreningens hemsida under nyheter. Fler dialyser per vecka vid mindre enheter Alliansens sjukvårdspolitiska talespersoner i landstinget lovade i föreningens valenkät att vi under mandatperioden skulle införa dialys varannan dag som normalbehandling och att högst 30 % skulle dialyseras vid storsjukhusen. Föreningen kommer givetvis att följa upp detta löfte. Merkostnadsersättning vid hemdialysstart efter 65 år I valenkäten lovade allianspolitikerna att landstinget skulle betala den merkostnadsersättning som Försäkringskassan ger till de som påbörjar behandlingen före fyllda 65 år. Så har beslutats i flera andra landsting efter krav från Njurföreningar Utvärderingar och förbättringsarbete Föreningar deltar genom Einar Fries utvärdering av Diaverums verksamhet på Gotland som omfattar såväl dialys som annan njursjukvård och inleddes hösten Motsvarande planeras för Diaverums verksamhet i Solna som började i september 2010 och Proximas som startade i februari Föreningen är vidare representerad med Melcher Lagerfelt i referensgruppen till det omfattande förändringsarbete vid Karolinskas njursjukvård som startade hösten 2010 Kvalitetsindex för njurvården Erik Herland och Mårten Landahl deltar i Njurförbundets arbetsgrupp för att skapa ett kvalitetsindex för njurvården. Indexen skall göra det möjligt att följa i vilken utsträckning olika njurvårdskliniker lever upp till våra Riktlinjer för god njursjukvård i syfte att säkerställa en bättre vård. En workshop på nationell nivå genomförs den 12 april. 12

13 Utbildning och erfarenhetsgrupper Grupper för transplanterade Föreningen har fn 7 grupper med transplanterade och närstående till dessa som träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte. Regelbundet samlas flera grupper med inbjudna externa föreläsare. Från styrelsen deltar Britt Marie Alm, Einar Fries (sammankallande) och Melcher Lagerfelt. Möten om cystnjurar Ca 10 % av de som har njursvikt har cystnjurar som grundsjukdom. Eftersom problemet är ärftligt uppkommer speciella frågor. Föreningen planerar att under året ordna möten för personer med cystnjurar och deras närstående i samarbete med njurklinikerna. Prel. blir upplägget att vi inleder med ett längre möten med föredrag av njurmedicinare, genetiker mfl specialister. Finns det intresse fortsätter vi med möten i mindre grupper efter modellen för tranplanterade. Informationsmöten i samarbete med försäkringskassan Föreningen planerar att ha kvällsmöten med information från Försäkringskassan om dels handikappersättning dels komplexet sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. Preliminära tider är 7 april och 5 maj. Rehabilitering Sommarvecka i Bålsta juni Äntligen kan vi erbjuda en sommarvecka. Medlemspriset var ursprungligen kr per person med helpension från måndag lunch till frukost lördag i enkel eller dubbelrum. Tack vare kondoleansmedel har egenavgiften kunnat reduceras till kronor för medlemmar. Friskvårdshelg till hösten Kan vi hitta ett prisvärt boende ordnar vi rehab-helg till hösten med olika friskvårdsaktiviteter Utflykter m.fl. sociala aktiviteter Bussutflykt till Norrtälje 14 maj Heldagsutflykten inkluderar besök på Pythagoras maskinfabrik samt de Nordströmska samlingarna. Medlemspris 200 kr. Kortare dagaktiviteter Målsättningen är att under året ordna 1-2 kortare dagaktiviteter som besök på museer och utställningar. Förslag mottages. Höstutflykt Finns intresse ordnar vi också en heldagsutflykt under hösten. Förslag på resmål välkomnas. Advenstresa Vi fortsätter naturligtvis med adventsresan med julbord. Förslag på resmål välkomnas. Information mm Möten för nya medlemmar Även om intresset var litet förra året kommer vi bjuda in nya medlemmar till ett särskilt möte på dag eller kvällstid för att berätta om föreningens verksamhet och lyssna på de nyas synpunkter Njurskolor Föreningen deltar regelbundet vid njurklinikernas patientråd eller motsvarande för att informera om föreningen och berätta om sina egna erfarenheter som njursjuk. Patientråd Föreningen verkar för att i första hand dialysklinikerna har egna patientråd och medverkar där om så önskas. På transplantationskliniken i Huddinge finns sedan ett år ett patientråd med företrädare för flera patientföreningar. Från NjSG deltar Einar Fries och Margareta Wihlborg. Årsmöte 24 mars Årsmötet hålls på Essinge konferenscenter och avslutas med middag med underhållning. NJURsVIKTIGT Medlemstidningen NJURsVIKTIGT kommer ut 4 gånger, prel. i februari, maj, augusti och november. Redaktör för tidningen är Mårten Landahl. Medlemmarna får också riksförbundets tidning NJURFUNK 4 gånger per år. Hemsidan Föreningen hemsida blir successivt en allt viktigare kanal för att informera om föreningens verksamhet och sprida nyttig kunskap till medlemmarna. Adressen är 13

14 Foto: Anna-Lisa Lampinen "Burken" Björklund har lämnat oss Med Rockfolket och låten "Hey Baberiba" blev han "Burken" med hela svenska folket. Vi i Njurföreningen Stockholm Gotland minns honom också från kampen mot nedläggningen av Sophiahemmets dialys där Burken behandlades. I början av april avled dragspelaren Leif Björklund efter en lång tids njursjukdom. Han blev 68 år. Leif "Burken" Björklund gjorde sin första spelning vid nio års ålder på Bromma husmodersförenings julfest. I en intervju med Nerikes Allehanda berättade han om sitt första gage: fem kronor och en coca cola. Publiken och gagerna skulle bli större. På 1970-talet slog han igenom med gladrockande Rockfolket, tillsammans med bland andra Ragnar "Rock-Ragge" Nygren. Men det var "Burken" som var den stora profilen, med sitt dragspel, sin gitarr och sin ofta rätt extravaganta scenklädsel. Låten "Hey Baberiba" blev hans och gruppens signum. Under en period satsade Leif "Burken" Björklund på en solokarriär, men återförenades med Rockfolket för en rad nostalgispelningar. Tillsammans med Birgit "Rock-Olga" Magnusson och Karl-Gerhard "Little Gerhard" Lundkvist gjorde bandet bejublad comeback för den stora publiken på "Allsång på Skansen" När Nalen nyöppnades efter 30 år i pingströrelsens regi i slutet av 90-talet stod naturligtvis Burken på scenen. Det var en höjdpunkt i hans liv och Nalen blev sen som hans andra hem, berättar hustrun Birgitta. Leif kände aldrig efter om han var trött, fortsätter Birgitta. Hans temperament och fysik hängde inte alltid ihop. Fick han en spelning som kolliderade med dialysen försökte han få en annan tid. Leif började i dialys i slutet av 2006 och flyttade efter en kort tid på Huddinge dialysen över till Sophiahemmet. Som flertalet andra patienter där trivdes han utmärkt. När en nedläggning hotade efter att Sophiahemmet med en marginal på 87 kr per dialys förlorat en anbudstävling ställde han sig i spetsen för protesterna. Med ett brett stöd från såväl patient, personal och vår förening ordnade han namninsamlingar, debattartiklar, brev till politikerna och radiointervjuer. Men som vi vet förgäves. Sophiadialysen stängdes efter sommaren 2010 och Leif flyttade över till Diaverum i Solna. Han fick en bra vård men fick i slutet av året flytta till Karolinska Solna när komplikationer som bensår och slutligen blodförgiftning bröt hans kraft. Vi är många som minns Leif Burken Björklunds livsglädje och omtanke om andra och spelar hans musik när vi behöver piggas upp. Erik Herland

15 En Blod-drypande historia Om Dialalysbehandling i en inte alls avlägsen dåtid På den tiden var alla patienter unga och i övrigt friska. Inga diabetiker eller äldre personer kom ifråga för dialysbehandling När man går från nedsatt till gravt nedsatt njurfunktion märker man det ibland inte själv. Nog har pillren blivit lite fler med åren. Visst blir man tröttare, men alla är väl lite trötta så här års? När dialysbehandlingen påbörjats upplever en del att de vaknat upp ur en sorts halv vaken dvala. Trots att man mår mycket bättre tycker nog de flesta att det är obehagligt, tufft och svårt att inleda dialysbehandling. Men det var mycket värre för inte alls länge sedan. Dialys var från början en akut behandling för att rädda människor med tillfälligt utslagna eller överbelastade njurar. Introduktionen av shunten och fisteln innebar att väldens första vårdavdelning för dialysbehandling av kroniskt njursviktiga öppnades vid University of Washington Hospital i Seattle. Lou-Lou, eller Marie-Louise Sjöstrand-Flinta som hon egentligen heter började 1970 som undersköterska på KS dialys i Solna. Arbetet gick ut på att förbereda Travenol-dialysmaskinerna för användning. Dialysvätska blandades till i ett 120-liters kar som fylldes med vanligt kranvatten. Med hjälp av mätglas hällde man sedan i lagom mängd kalium och andra salter och blandade runt med något som närmast liknade en åra. Dialysvätskan var en färskvara. Medan patienten väntade togs akutprover på vätskan som skickades till labbet för analys. När labbsvaret bekräftat att blandningen var korrekt påbörjades behandlingen. Läkare startade och avslutade dialysen med assistans av sjuk sköterska båda iförda operations kläder från topp till tå. Efter start placerades en undersköterska vid varje dialysmaskin under hela dialysen för att kontrollera att inställda parametrar på maskinen var stabila. Som dialysator användes en så kallad Kolff-njure. Kolff-njuren ersattes såsmåningom av plattedialysatorer som krävde mindre blod för primingen. Plattedialysator bred, tjock och så tung att varken jag eller Lou Lou vågade lyfta upp den för fotograferingen... De bestod av lager på lager av Cuprofan lades mellan två glasskivor i en ram, som skruvades åt. Sedan provtryckte Lou Lou visar Cardis Dow den första kapillärdialysatorn man för att kontrollera om det var tätt. Var det inte det, fick man plocka isär och börja om. På den tiden var alla patienter oftast unga och i övrigt relativt friska. Inga diabetiker eller äldre personer kom ifråga för dialysbehandling. Det var innan Epo (Aranesp, Neorecormon) introducerats och blodvärden på ~ 70 var vanligt förekommande, med återkommande blodtransfusioner som följd. Definitionen av "behandlingsbara" breddades så småningom så att fler än bara unga, i övrigt friska fick en chans att leva lite längre. Detta innebar dock att platserna på sjukhuset inte räckte till startade hem-hemo utbildning sedan några sköterskor varit på studiebesök i Seattle och blivit inspirerade av det. Ville man överleva fick den dialyserande och hans/hennes partner lära sig hantera 15

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Att ge en njure... Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Universitetssjukhuset MAS i Malmö, Februari

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009-01-01 -- 2009-12-31. för NJURFÖRENINGEN STOCKHOLM GOTLAND. Org.nr 802006-0813

ÅRSREDOVISNING 2009-01-01 -- 2009-12-31. för NJURFÖRENINGEN STOCKHOLM GOTLAND. Org.nr 802006-0813 ÅRSREDOVISNING 2009-01-01 -- 2009-12-31 för NJURFÖRENINGEN STOCKHOLM GOTLAND Org.nr 802006-0813 Njurföreningen Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2009 Allmänt om föreningen Föreningens

Läs mer

Njurtransplantation. Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Njurtransplantation. Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Njurtransplantation Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset 1 Introduktion I Sverige transplanteras ca 350 njurar varje år, fördelade på fyra centra, Malmö, Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Läs mer

Riktlinjer för njurtransplantation

Riktlinjer för njurtransplantation Riktlinjer för njurtransplantation Mål: Alla njurtransplanterade ska ha tillgång till högspecialiserad vård så att riskerna för komplikationer och för tidig död minimeras och så att förutsättningar för

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för människor som

Läs mer

Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs

Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs HSN 2009-03-17 p 24 1 (4) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Maria Weber Persson Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs Ärendet Mariana

Läs mer

Att donera en njure. En första information

Att donera en njure. En första information Att donera en njure En första information Denna broschyr är en första information om vad en njurdonation innebär. Du har antagligen fått denna broschyr i din hand därför att någon som står dig nära är

Läs mer

Kom med! Bli medlem i Njurförbundet

Kom med! Bli medlem i Njurförbundet Kom med! Bli medlem i Njurförbundet Välkommen in Om du har njurproblem är du inte ensam. I Sverige beräknas en av tio ha nedsatt njurfunktion. Upptäcks njurproblemen tidigt går det att bromsa utvecklingen.

Läs mer

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Har Du ett barn med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Till personal i förskola, skola, fritidsverksamhet eller

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om donations- och transplantationsfrågor (S 2013:04) Dir. 2014:83

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om donations- och transplantationsfrågor (S 2013:04) Dir. 2014:83 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om donations- och transplantationsfrågor (S 2013:04) Dir. 2014:83 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014 Sammanfattning Regeringen beslutade

Läs mer

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös.

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Sjukpenning Ordlista A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Föräldraledig Du är föräldraledig när du får föräldrapenning för att du tar hand om ditt barn och

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

INFORMATIONSBLAD NR

INFORMATIONSBLAD NR INFORMATIONSBLAD NR 2 2017 Sommaren är äntligen här Sommaren är här med allt vad det kan och borde innebära; sol, värme och umgänge med nära och kära. Tyvärr innebär sommaren också stora risker för att

Läs mer

SLUTRAPPORT. Team: Ögonmottagning Universitetssjukhuset MAS, Bra mottagning 8. Teammedlemmar:

SLUTRAPPORT. Team: Ögonmottagning Universitetssjukhuset MAS, Bra mottagning 8. Teammedlemmar: SLUTRAPPORT Team: Ögonmottagning Universitetssjukhuset MAS, Bra mottagning 8 Syfte med deltagandet i Bra mottagning: Öka tillgängligheten till klinikens glaukommottagning och förbättra arbetsmiljön för

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV.

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV Den nya sjukförsäkringen är en viktig del i regeringens arbete att ge människor hjälp och stöd för att hitta vägar tillbaka till

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

NJUR VIKTIGT. Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 4 2010 STUDIEN OM DONATIONSPROCESSEN ÄR KLAR!

NJUR VIKTIGT. Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 4 2010 STUDIEN OM DONATIONSPROCESSEN ÄR KLAR! NJUR VIKTIGT Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 4 2010 S STOR BRIST PÅ GÄSTDIALYSPLATSER FÖLJ MED PÅ ÅRETS JULRESA NY DIALYS I SOLNA STUDIEN OM DONATIONSPROCESSEN ÄR KLAR! NJURsVIKTIGT

Läs mer

Handlingsprogram för Njurförbundet Antaget 8 maj 2011

Handlingsprogram för Njurförbundet Antaget 8 maj 2011 Handlingsprogram för Njurförbundet Antaget 8 maj 2011 Njurförbundet har till uppgift främja och tillvarata de njursjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet med utgångspunkt

Läs mer

Riktlinjer för behandling av kronisk njursvikt

Riktlinjer för behandling av kronisk njursvikt Riktlinjer för behandling av kronisk njursvikt Mål: Alla personer med kronisk njursvikt skall få en behandling av så god kvalitet att behovet av dialys eller transplantation fördröjs eller förhindras.

Läs mer

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Förändringar i sjukförsäkringen i Sverige Försäkringsdirektör Birgitta Målsäter Nordiskt möte i Tammerfors 2012, Birgitta Målsäter Sida 1 Varför

Läs mer

Välkommen till kurator

Välkommen till kurator Njurmedicinska enheten Medicinkliniken Välkommen till kurator Välkommen till kurator på njurmedicinska enheten Kuratorns roll Kronisk sjukdom innebär förändringar i livet både för dig som patient och för

Läs mer

Sjukpenning. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

T-Journalen. Sid 5 7: Här finns styrelsens förslag till Verksamhetslan för 2016. Verksamhetsplanen tas upp vid årsmötet för fastställande, eventuellt

T-Journalen. Sid 5 7: Här finns styrelsens förslag till Verksamhetslan för 2016. Verksamhetsplanen tas upp vid årsmötet för fastställande, eventuellt 1 T-Journalen År 2016 Nr 1 februari Har Peter Flack blivit medlem i njurföreningen? Nej, så är det inte. Däremot har han tackat ja till att komma och underhålla vid föreningens årsmöte söndagen den 13

Läs mer

Välkommen till dialysmottagning 130 Information till patient och närstående

Välkommen till dialysmottagning 130 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till dialysmottagning 130 Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss. Är det något du undrar över - tveka inte att fråga personalen!

Läs mer

Välkommen till Dialysavdelningen/Njurpolikliniken på Mellersta Österbottens Centralsjukhus

Välkommen till Dialysavdelningen/Njurpolikliniken på Mellersta Österbottens Centralsjukhus Mellersta Österbottens centralsjukhus MÖCS Välkommen till Dialysavdelningen/Njurpolikliniken på Mellersta Österbottens Centralsjukhus MÖCS Dialysavdelningen tel. 06-8264590 Njurpolikliniken tel. 06-8264592

Läs mer

arbetsgruppens insatser har redan gett resultat Ur innehållet Ordföranden har ordet:

arbetsgruppens insatser har redan gett resultat Ur innehållet Ordföranden har ordet: Ur innehållet 4 8 10 12 15 16 16 21 22 23 24 World Transplant Games Blodtryck, hjärta & njurar Missad dialys livsfarlig Verksamhetsberättelse 2012 Framtidens sjukvård Bra innehåll i fult omslag Njurläkarbrist

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 SPANIEN 2012 OM SANTA ELENA CLINIC Santa Elena Clinic är uppriktad 1970. Sjukhuset ligger i Los Alamos, mellan Malaga och Torremolinos. Sedan dess har

Läs mer

opereras för förträngning i halspulsådern

opereras för förträngning i halspulsådern Till dig som skall opereras för förträngning i halspulsådern Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Vi är Försäkringskassan

Vi är Försäkringskassan Vi är Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Sid 1 April 2016 Om Försäkringskassan Film? https://youtu.be/cu8xiyvt394 Sid 2 April 2016 Om Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda,

Läs mer

REMEO Stockholm. - Klinik för vård- och rehabilitering av patienter i behov av andningsstöd

REMEO Stockholm. - Klinik för vård- och rehabilitering av patienter i behov av andningsstöd REMEO Stockholm - Klinik för vård- och rehabilitering av patienter i behov av andningsstöd Agenda REMEO i ett globalt perspektiv REMEO Stockholm Förutsättningar, hinder och drömmar för framtiden Linde

Läs mer

T-JOURNALEN. Karlslunds herrgård i fager sommarskrud, en grönskande oas för både människor och djur!

T-JOURNALEN. Karlslunds herrgård i fager sommarskrud, en grönskande oas för både människor och djur! 1 T-JOURNALEN Årgång 2010 Nr 3 augusti Något av innehållet i detta nr: Föreningen inbjuder till medlemsträff lördagen den 25 september i Karlslund. Läs mera om program, tider, anmälan, pris m.m. i inbjudan

Läs mer

Läkaren och sjukintyget. Monika Engblom Distriktsläkare Läkarprogrammet 2014

Läkaren och sjukintyget. Monika Engblom Distriktsläkare Läkarprogrammet 2014 Läkaren och sjukintyget Monika Engblom Distriktsläkare Läkarprogrammet 2014 Dagordning Ramar och regelverk Klinisk tillämpning Plats för frågor Seminarium med patientfall Sjukskrivningsuppdraget är komplext

Läs mer

Organdonation & transplantation. Lästips från sjukhusbiblioteket

Organdonation & transplantation. Lästips från sjukhusbiblioteket Organdonation & transplantation Lästips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2015 Den rena godheten (2007) Av Slavenka Drakulic Författarinnan har sökt upp ett tiotal personer som alla

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE

Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE Försäkringskassan för närstående Här hittar du vanliga frågor och svar om försäkringskassan för dig som är närstående till någon som har drabbats

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

De nya riktlinjerna för sjukskrivning. Michael McKeogh Företagsläkare

De nya riktlinjerna för sjukskrivning. Michael McKeogh Företagsläkare De nya riktlinjerna för sjukskrivning Michael McKeogh Företagsläkare Nationellt beslutsstöd för sjukskrivning Regeringsuppdrag Socialstyrelsen och Försäkringskassan Kvalitetssäkrad, enhetlig, rättssäker

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin sätter fart på vården mot ont i ryggen och själen Rehabiliteringsgarantin ska ge snabbare och bättre hjälp till patienter med psykiska besvär eller långvarig

Läs mer

Försäkringskassan i Värmland

Försäkringskassan i Värmland Försäkringskassan Försäkringskassan i Värmland Birgitta Olsson/ Sjukpenning Caroline Elfman/sjukpenning Linnéa Eriksson/ Sjukpenning Jessica Johansson/ Sjukpenning Peter Stenebjer /Aktivitetsersättning

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

NJUR VIKTIGT. Rör inte vår dialys! sida 4-11. Patienterna på Sophiahemmet: Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 3 2009

NJUR VIKTIGT. Rör inte vår dialys! sida 4-11. Patienterna på Sophiahemmet: Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 3 2009 NJUR VIKTIGT Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 3 2009 S Patienterna på Sophiahemmet: Rör inte vår dialys! sida 4-11 Ny dialys på Kringlan i Södertälje sida 12-13 Alberto Gutierrez flyttar

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 1 (26) Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 2 (26) Bilaga 1- studiens frågeformulär I bilaga 7 redovisas hur varje målgrupp besvarar kunskapsfrågorna.

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster.

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster. Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare * * Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Catarina

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF)

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (4) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-19 HSN 1105-0439 Handläggare: Britt Arrelöv Elisabet Erwall Yttrande över remiss av promemoria:

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:36 LS 0910-0865 1 (3) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:29 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om inrättande av ett resurscentrum för forskning och behandling av patienter med

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2016 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2016. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 NÖJDHET 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Anmäl flera från samma klinik och få grupprabatt! Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Blödningar och smärta vilka råd om egenvård kan du ge och när bör kvinnan komma till sjukhus? Komplikationer

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Yttrande över remiss S2015/06250/FS Organdonation en livsviktig verksamhet (SOU 2015:84)

Yttrande över remiss S2015/06250/FS Organdonation en livsviktig verksamhet (SOU 2015:84) 1 (7) Yttrande över remiss S2015/06250/FS Organdonation en livsviktig verksamhet (SOU 2015:84) Landstingen och regionerna inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, Landstinget Dalarna, Landstinget Sörmland,

Läs mer

Så går en dialys till - följ med till Pildammsdialysen i Malmö

Så går en dialys till - följ med till Pildammsdialysen i Malmö Så går en dialys till - följ med till Pildammsdialysen i Malmö Varför behöver man dialys? Dialys är en behandling som man får när njurarna helt eller till största delen har slutat att fungera. Njurarnas

Läs mer

NJUR VIKTIGT. Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 2 2010. Reportage från Gotland Margareta frågar doktorn Nytt inom forskning

NJUR VIKTIGT. Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 2 2010. Reportage från Gotland Margareta frågar doktorn Nytt inom forskning NJUR VIKTIGT Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 2 2010 S Reportage från Gotland Margareta frågar doktorn Nytt inom forskning Ur innehållet: 4. Reportage från Gotland 10. Margareta frågar

Läs mer

PATIENTENS VÄG. Dokumentet följer filmen Patientens väg i bild och text Område kommunikation, SUS 1

PATIENTENS VÄG. Dokumentet följer filmen Patientens väg i bild och text Område kommunikation, SUS 1 PATIENTENS VÄG Här beskrivs patientens väg genom sjukskrivningsproseccen. Du får förståelse för Rehabkedjan och kan använda dokumentet som en kom ihåg. Dokumentet följer filmen Patientens väg i bild och

Läs mer

Barn. med njursjukdom. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet

Barn. med njursjukdom. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Barn med njursjukdom Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Har ditt barn en njursjukdom? Vad innebär det? Vad är njursvikt? Är det en livshotande sjukdom? Njurarnas uppgift är bland annat att utsöndra

Läs mer

Donation. transplantation. en förutsättning för

Donation. transplantation. en förutsättning för Donation en förutsättning för transplantation Att människor vill donera organ och vävnader är en förutsättning för all transplantationsverksamhet. I vissa fall kan donationen ske redan medan man lever,

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 08:40 Diarienr: 08/2257 Arbetsgivarpolitik: 08-2:18 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Eva Thulin Skantze Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetslivssektionen Datum: 2008-05-28 Mottagare:

Läs mer

Tack för året som gått!

Tack för året som gått! Ämne: Tack för i år - 2016! Från: "MOD - Mer organdonation" Datum: 2016-12-27 13:30 Till: Emma Dalman Tack för året som gått! Vi vill försöka summera

Läs mer

1/2010. TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN

1/2010. TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN 1/2010 TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN 1 Styrelsen Kansliet Ont i ryggen?? Sönderstressad??? Ordf Kenth Nilsson 0292-533 00(b) 018-611 09 80/90 (a) fax: 0292-533

Läs mer

Mösseberg erbjuder rehabilitering för kroniskt njursjuka

Mösseberg erbjuder rehabilitering för kroniskt njursjuka Mösseberg erbjuder rehabilitering för kroniskt njursjuka Många läsare har hört talas om rehabiliteringsveckor på Lillsved strax utanför Stockholm. Mösseberg har det däremot varit mer tyst om. Den verksamhet,

Läs mer

Bromsen på Danderyd. - för njursvikt i tidigt skede

Bromsen på Danderyd. - för njursvikt i tidigt skede Bromsen på Danderyd - för njursvikt i tidigt skede Under det senaste decenniet har det blivit alltmer känt att lätt till måttlig njursvikt är vanligt förekommande. Undersökningar från bland annat Norge

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr 10. Blodcancerföreningen i Stockholms län

BLCS Styrelsemöte nr 10. Blodcancerföreningen i Stockholms län 1 BLCS Styrelsemöte nr 10 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 10, 2008-12-04, 1800 ca 2010 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Frånvarande Frånvarande Özge Özen

Läs mer

STADSDELSNÄMNDENS PENSIONÄRSRÅD HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN. Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde den 24 januari 2012

STADSDELSNÄMNDENS PENSIONÄRSRÅD HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN. Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde den 24 januari 2012 : STADSDELSNÄMNDENS PENSIONÄRSRÅD HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN PROTOKOLL NR 1/2012 SID 1 Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde den januari 2012 Justerat den januari Marianne Svensk Godkänt via e-post

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Löften från Försäkringskassan till personer eller föräldrar till personer med funktionsnedsättning:

Löften från Försäkringskassan till personer eller föräldrar till personer med funktionsnedsättning: Välkomna Löften från Försäkringskassan till personer eller föräldrar till personer med funktionsnedsättning: En kontaktperson hos Försäkringskassan Stöd till föräldrar som har barn som är svårt sjuka eller

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare Lättläst Till dig som är arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

SATS. Swedish Alzheimer Treatment Study. Unik svensk studie

SATS. Swedish Alzheimer Treatment Study. Unik svensk studie SATS Swedish Alzheimer Treatment Study Unik svensk studie SATS-studien imponerar på världens forskare symtomatisk behandling vid Alzheimers sjukdom ger effekt. Den svenska SATS-studien är unik i världen.

Läs mer

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen?

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen? Söndag 3 maj 15.00-18.00 16.00 16.15 17.30 18.00 19.00 20.30 Sjuksköterskor (Alla) PROM/RAND 36 Föreläsare: Agneta Aspegren - Pagels, Forskningssjukskötersk a/med.lic, Karolinska sjukhuset, Solna Dietister

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm Sår 2016 kunskap utveckling inspiration Fördjupa dina kunskaper för att bättre tolka olika typer av sår Lär dig att välja rätt förband till rätt sår! Svårläkta sår vad gör du när såren inte läker? Diabetessår

Läs mer

Att leva med Inkontinens

Att leva med Inkontinens Att leva med Inkontinens Att leva med inkontinens Det är viktigt att söka hjälp och inte lida i det tysta Under lång tid bar Kerstin Järneberg på en hemlighet. Till sist tog hon mod till sig och sökte

Läs mer

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Sakkunnig i forskningsfrågor: Elisabeth Strandberg Grafisk form Losita Design AB, www.lositadesign.se

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Rundabordssamtal. i samband med ADHES Janssen. Janssen-Cilag AB

Rundabordssamtal. i samband med ADHES Janssen. Janssen-Cilag AB Rundabordssamtal i samband med ADHES Janssen Janssen-Cilag AB Vad är schizofreni? Schizofreni är en svårt funktionsnedsättande psykisk sjukdom som drabbar en av hundra människor någon gång under livet.

Läs mer

En stor omställning att bli kroniskt njursjuk

En stor omställning att bli kroniskt njursjuk Nilla Barkman En stor omställning att bli kroniskt njursjuk - hela livssituationen påverkas Bra psykosocialt stöd tidigt, när man kommer in i njursjukvården, kan underlätta och leda till att man snabbare

Läs mer

Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada

Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada Utbildar INBJUDAN till Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada Tema: Konsekvenser vid förvärvad hjärnskada. Plats: Missionskyrkan i Uppsala. Tid: Tisdagen den 8 mars 2016 kl. 9.00 17.00 (registrering

Läs mer

65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER?

65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER? 65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER? CANCER HAR BLIVIT EN KRONISK SJUKDOM Politikerveckan i Almedalen är en viktig del av Nätverket mot cancers arbete för

Läs mer

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL - Nummer 3 2014 INNEHÅLL Ordförande ordet sid 2 Medlemsutbildning sid 3 Sektionsstyrelsen sid 4 Lathund arbetsmiljö sid 6 Sommarhälsning sid 7 Öpptetider sid 7 Travdag, Romme sid 8 Ny medlemsavgift sid

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Befolkningens attityder till organdonationer 2014

Befolkningens attityder till organdonationer 2014 Befolkningens attityder till organdonationer 2014 Transplantation av organ, såsom hjärta, lungor, lever och njure är numera etablerade och säkra behandlingsmetoder i sjukvården. En transplantation gör

Läs mer

Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 2 2009. Själslig friskvård- tankar om konsten att erövra glädjen!

Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 2 2009. Själslig friskvård- tankar om konsten att erövra glädjen! NJUR VIKTIGT Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 2 2009 Årsmöte 2009 S Lisbeth Carlborg om Själslig friskvård- tankar om konsten att erövra glädjen! Stimulerande och underhållande Jag både

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer