Nr Seeberger 25 maj. Primärdvård fokus på Världsnjurdagen. Nya i Styrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 2 2011. Seeberger 25 maj. Primärdvård fokus på Världsnjurdagen. Nya i Styrelsen"

Transkript

1 2 Nr ex d n i s d r å v r Nju? t e d r ä d va Seeberger 25 maj! m l o h k c lys i Sto a i d r e t s e Sem Nya i Styrelsen Primärdvård fokus på Världsnjurdagen 2

2 NjSGs Kansli bemannas av Christina Engström S:t Göransgatan 84 S Stockholm E-post webb: Ur innehållet 4 Solna Gate dialysen invigd STYRELSEN 2011 Erik Herland, ordförande Nya aktiviteter Världsnjurdagen återbesök på Södertäljedialysen Fler Gästdialyser i Stockholm Verksamhetsplan 2011 Leif Burken Björklund En Blod-drypande historia Njurvårdsindex på gång Bilder från Årsmötet Försäkringskassan informerade Kommande aktiviteter Presentation av nya i Styrelsen Utgivningsbevis Ägare: Njurföreningen Stockholm Gotland Mårten Landahl är redaktör Erik Herland är ansvarig utgivare Melcher Lagerfelt, vice ordf Britt Marie Alm, ledamot Maud Gyberg, ledamot Mårten Landahl, ledamot & redaktör Njursviktigt Björn Nilsson, ledamot Ann Margret Westman, ledamot Kerstin Harnesk, suppleant Christian Mendez Hernandez, suppleant VALBEREDNING Ingegärd Mellgard Britt Louise Allenius Helena Dahlin

3 Ordföranden har ordet: betalning för njurar hör inte hemma i ett humant och jämställt samhälle Genom Sveriges Radios programserie Organshopping har bristen på organ och särskilt då njurar fått stor uppmärksamhet. Det är bra även om jag är mycket negativ till några av de förlag till lösningar som lanserats, t.ex. att sjukvården i Sverige skulle betala kr eller ännu mer till levande njurdonator eller kr i begravningsersättning till den som efter sin död donerat ett organ. Betalning i samband med njurdonation är en fråga som har dykt upp med jämna mellanrum under åren och avfärdats av både medicinsk profession och patientföreträdare i stor enighet. Sverige tillhör de länder i världen som har den högsta andelen levande njurdonatorer. Viljan att donera en njure till någon närstående njursjuk är mycket hög. Det första som skulle hända om vi börjar betala är att många av de ca 170 njurar som idag kommer från levande donatorer försvinner; ett antal som ökat under hela 2000-talet och med en bättre information och rådgivning kan öka ytterligare. Vi vet också att njurtransplantationer från avlidna som 2010 uppgick till 202 näst intill kan fördubblas om vi får intensivvårdsavdelningar som arbetar effektivare och får stöd av en tydligare lagstiftning. I ett av debattprogrammen kring Sveriges Radios undersökning om viljan att sälja en njure medgav socialminister Göran Hägglund att vissa frågor kan behöva förtydligas i en utredning. Äntligen! Han sa också att Norge där man har som mål att öka transplantationerna med mint 50 % är en förebild.jag tycker inte att betalning till anonyma donatorer hör hemma i ett humant och jämställt samhälle. Även om donatorerna skulle få bra betalt och en korrekt eftervård så känns det fel att utnyttja personer som antagligen lägger sig på operationsbordet därför att de saknar pengar, inte för att hjälpa en närstående. Iran med sitt lagligt statligt administrerat köp och säljsystem är ett varnade exempel. Hela 80 % av dem som sålt en njure ångrar donationen. Ett livslångt frikort till sjukvården är ett mer rimligt sätt för samhället att visa sin uppskattning till den som donerar. Minst 30 svenskar har köpt njurar utomlands. Jag stod själv 5 år i kön för min andra njure och kan förstå att väntan kan kännas mycket lång och påfrestande. Men moraliskt har jag svårt att förstå. Förtjänsten gör kirurgerna, medan den fattige donatorn endast får en spottstyver för sin insats. Han eller hon är lika fattig som innan ingreppet och återvänder oftast till samma misär som tidigare. Härtill kommer att riskerna att drabbas av svåra komplikationer efter transplantationen är stora för den som köper sin njure. Också detta skulle få mig att avstå och försöka uthärda väntetiden. Det går faktiskt att leva ett bra liv med dialys. Erik Herland 3

4 Solna Gate dialysen invigd Njursviktigt 4/2010 skrev om Solna Gate-dialysen som då smygits igång och fått ta emot sina första dialyserande. Den 16 mars var det äntligen dags för of ciell invigning, vilket Tomas Winqvist, Sverigechef på Diaverum skrivit den här artikeln om. Njursjukvårdsföretaget Diaverums nya dialysklinik i Solna invigdes formellt 16 mars. Cirka 130 personer, patienter, anhöriga, politiker och vårdpersonal deltog i ceremonin som hölls i klinikens specialinredda lokaler. Christina Sterner, vice VD i Diaverum gav i sitt välkomstanförande en presentation av företagets ambitioner och betydelsen av att Diaverum ägnar sig uteslutande åt njursjukvård. Det är ett medvetet val. Det innebär att vi fokuserar på att bli bra på det vi gör och att vi är helt neutrala i vårt val av utrustning och produkter. Vårt syfte är att ge våra patienter en så god livskvalitet som möjligt genom att se till varje enskild individ och sätta hans eller hennes behov i centrum, sade hon. Lars-Joakim Lundquist, biträdande sjukvårdslandstingsråd i Stockholm underströk att Solnaklinikens tillkomst inte är resultatet av ett politiskt beslut, utan tjänsten har upphandlats av Karolinska sjukhuset, men att den rimmar väl med landstingets utvecklingsplan för dialysvården. Vi har lyssnat på patientföreningarnas önskemål och eftersträvar en så decentraliserad dialysvård som möjligt. Andra exempel på detta är de kliniker som öppnats i Södertälje och Norrtälje, sade han. Vi ägnar nu också mycket arbete åt hur vårdinnehållet hos Nya Karolinska ska se ut. Och där är en slutsats att denna typ av verksamhet inte behöver drivas i anslutning till ett stort akutsjukhus. I detta fick han medhåll av Melcher Lagerfelt, vice ordförande i Njurföreningen Stockholm/Gotland. Det här är just vad våra medlemmar efterfrågar, mindre enheter och lokalt utplacerade, sade han. Vi har också kvar som målsättning att dialyspatienter ska erbjudas behandling varannan dag, något som skulle underlättas med större närhet till kliniken. Melcher Lagerfelt efterlyste också förbättrade möjligheter att få gästdialys på andra orter och välkomnade Diaverums erbjudande om semesterdialys vid sina kliniker runt om i världen. Vi behöver också komma ut ibland, sade han. Mats Söderhäll, verksamhetschef vid njurmedicin, Karolinska sjukhuset, poängterade hur viktigt det är med en bra klinikmiljö ur ett patientperspektiv. Det förstår man när man tänker på att varje patient tillbringar fyra fem timmar åt gången tre dagar i veckan på sin klinik. Det motsvarar i tid fem veckor dygnet runt under ett år, sade han. Mats Söderhäll berömde också Diaverums arbetssätt. Företaget har ett oerhört väl utvecklat program och en genomtänkt metodik för att arbeta med kvalitet och vårdsäkerhet. Dessutom bedriver Diaverum en internationellt framstående klinisk forskning. För oss som företag är kvalitet i vården avgörande för hela vår existens och för att vi ska kunna leva upp till alla de regelverk och standarder som styr vår 4

5 Bild: Diaverum Från vänster: Bild: Diaverum Staffan Schön - Diaverum VP Quality Assurance & Regulatory Affairs + CMD Sweden, Mats Söderhäll - verksamhetschef på njurmedicinska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Kjell Söderberg Patient Diaverum Solna Gate, Anna Fleming Verksamhetschef Solna Gate, Lars Joakim Lundquist - biträdande Hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting, Melcher Lagerfelt - Vice ordförande Njurföreningen Stockholm/Gotland verksamhet runt om i världen, sade Staffan Schön, kvalitetsansvarig globalt för Diaverum och medicinskt ansvarig för verksamheten i Sverige. Inte minst viktigt är det för att våra patienter ska komma till oss och känna sig trygga och väl omhändertagna. Det inkluderar även den forskning vi bedriver, som helt och hållet syftar till att vi ska kunna erbjuda en allt bättre vård, utifrån våra patienters behov. Jag hoppas och tror att även patienterna här i Solna kommer att märka vår strävan att ge den bästa vårdkvalitet som går att få, sade han. Diaverums klinik i Solna är från starten helt anpassad till dialysvård. Lokalen är belägen i bottenplanet av en större kontorsfastighet, med stora fönster mot ett parkområde. Patienter som så önskar har också tillgång till gym och swimmingpool i anslutning till kliniken. Vid kliniken arbetar utöver verksamhetschefen i dagsläget fem njursjuksköterskor på heltid och fyra på deltid, samt en undersköterska på heltid och en nefrolog. Sammanlagt 38 patienter behandlas för närvarande vid kliniken. Diaverum är ett världsledande företag helt specialiserat på njursjukvård. I Sverige driver Diaverum sedan tidigare klinikerna Heleneholmsdialysen i Malmö och Mössebergsdialysen i Falköping tog Diaverum också över driften av hela njurenheten vid Visby lasarett och har sedan januari 2010 ett bemanningsuppdrag vid njurmottagningen i Sundsvall. Tomas Winqvist Diaverum Landschef Sverige 5

6 Digital Center AB En vision som har blivit verklighet Din totalleverantör Totalleverantör av produkter, tjänster och behandlingar inom njurmedicin och dialys. Nu med Svanenmärkta PD-produkter. Fresenius Medical Care Sverige AB. Djupdalsvägen 24, S Sollentuna. Tel +46 (0) Fax +46 (0) Epost Hemsida 6

7 Nya aktiviteter på Världsnjurdagen Föreläsarna på Världsnjurdagen, från väster Marie Evans, Olle Heimburger och Sara Lind af Hageby Njurföreningen har på de senaste fyra årens Världsnjurdagar ordnat öppna föreläsningar på Stockholms sjukhus för att uppmärksamma folk på risken för njursvikt och möjligheter till bromsande åtgärder. Vi har oftast haft många deltagare men kanske inte från de grupper vi haft som mål, medelålders som sällan kollar blodtryck, urin och blodstatus. De föreläsande läkarna och sjuksköterskorna har däremot känt igen många som redan är patienter på njurklinikerna. Föreläsningar för distriktsläkarna För 2011 års Världsnjurdag som inföll den 10 mars kom vi överens med Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns läkemedelskommitté och Medicinsk Kunskapscentrum att ordna en föreläsning om upptäckt och bromsande åtgärder mot njursvikt. Mötet hölls på eftermiddagen i Nanna Schwartz auditorium på Karolinska Solna och hade njurläkarna Olle Heimbürger, Marie Evans och Sara Lind af Hageby som föreläsare. Av alla frågor och flitigt antecknande var det uppenbart att presentationerna intresserade dom åhörare som tagit sig dit. För oss i Njurföreningen var Marie Evans beräkningar av hur många som bedöms ha njursvikt i olika stadier särskilt relevanta. Jag hoppas att hon skriver en artikel om detta i ett kommande nummer av NJURsVIKTIGT. Information om organdonation På förmiddagen samma dag delade medlemmar i Njurföreningen ut donationskort och annat material om donation och transplantation vid entréerna till sjukhusen i Danderyd, Solna och Huddinge. På de två senare deltog även sjukvårdspersonal. Njursjuksköterskan Pia Brushammar som var på Karolinska Solna tillsammans med Melcher Lagerfelt och Britta Pettersson från föreningen berättar om ett mycket bra gensvar. Vi delade ut minst 6 kartonger dialyskort och fick 29 anmälningar till Donationsregistret. Text: Erik Herland 7

8 - återbesök på Södertäljedialysen I november utfördes en patientenkät som mäter kundnöjdheten och Proximas dialys i Södertälje fick väldigt goda resultat. Verksamhetschefen Björn Bildsten och chefsjuk-sköterskan Silvia Petre är nöjda med resultatet men noterade att det finns punkter där de kan bli bättre. - Vi gör en ny undersökning i vår och då kan vi se om vi har lyckats, säger Björn Bildsten. Det är tydligt att det finns ett stort engagemang hos både ledningen och bland personalen på Proxima att ständigt förbättra verksamheten. De dialyserandes synpunkter på vården kan också beaktas genom det patientråd som bildats. Uppstartsproblem Att starta upp en helt ny verksamhet innebar en hel del oväntade svårigheter, berättar Björn och Silvia. Det har bland annat varit en del problem med hissarna i fastigheten och med de nya dialysmaskinerna. De tekniska problemen med dialysmaskinerna har nu blivit lösta med hjälp från Gambro Lundia AB som är leverantör. - Trots de tekniska problemen med maskinerna har inga dialyser blivit inställda på grund av det men ibland har de blivit något försenade. Det har kostat på men också svetsat samman gänget säger Björn Bildsten. Personal Målsättning från början var att rekrytera erfaren dialyspersonal vilket man lyckades med men redan under det första halvåret var det flera som valde att sluta. Vid uppföljningssamtal med personal som slutat, kunde de konstatera att det berodde på varierande orsaker som personliga skäl, att man varit oklar över vad som krävs vid uppstarten av en ny verksamhet och långa restider. - Det är inte ovanligt att en nystartad verksamhet får viss personalomsättning och tyvärr drabbade det oss också, säger Björn Bildsten. Nyrekrytering Proxima Dialys har fortsättningsvis rekryterat personal med lokalförankring. Erfarna sjuksköterskor utbildades till dialyssköterskor under en introduktionstid på 6-8 veckor innan de började arbeta självständigt. - Vi valde att ta action och har lyckats hitta intresserade och motiverade sköteskor som vill utvecklas. Det är även väldigt bra för verksamheten att det kommer in personal som ställer frågor, det får oss att tänka till, säger verksamhetschef Björn Bildsten. Sara Can är en av de nyanställda sköterskorna. Tidigare arbetade hon på akuten på Södertälje sjukhus. - Jag började den första november och trivs jättebra, har underbara kollegor och patienterna är trevliga. Schemat är också bra och Silva Petre, vår chefssjuksköterska, är väldigt flexibel när man har egna önskemål om tider. Ny läkare Ytterligare en rekrytering som man är väldigt nöjd med på Proxima är att nefrologen Bo Brink har valt att börja arbeta på kliniken. Han är sedan 2002 specialist i medicinska njursjukdomar och sedan 2003 i hjärtmedicin. Han har arbetat med människor med njursjukdom sedan 1995 men har haft enstaka uppehåll då han arbetat med annat. - Jag valde att börja på Proxima då jag ville vidga min erfarenhet som tidigare baserats på behandling av människor i dialys på sjukhus. Att dialysavdelningen på Proxima har modern utrustning är också intressant för mig. Jag lämnar med ledsnad fantastiska medarbetare och dialysanter på Karolinska men har tagits väl emot här på Proxima, säger Bo Brink. 8

9 Ssk Ulrike Meyer hjälper Aina Orebrandt Foto Anneli Granberg Kapacitet och semesterdialys Proxima har tagit emot ett trettiotal patienter under året som gått och planerar att utöka verksamheten under Dialys har genomförts 6 dagar i veckan med dubbla pass på måndagar, onsdag och fredagar. Inför den kommande sommaren kommer det att finnas kapacitet att ta emot patienter som vill ha gästdialys, vilket var svårt första året. - När det gäller hur många dialyser per vecka en patient får, så gör vi en medicinsk bedömning från fall till fall. Vi är måna om att alla patienter ska få en god vård men ibland kan det vara svårt att få en del patienter att gå med på att öka sin dialystid säger, Silvia Petre. Patienternas upplevelse Kerstin Dense är en av de nya patienterna från Karolinska i Huddinge. Hon berättar att hon var lite motsträvig till att flytta till den nya kliniken i början trots att hon bor i närheten. - Jag trivdes bra på Huddinge men nu ångrar jag mig inte en sekund. Har fått ett väldigt trevligt bemötande och personalen är jättebra. Sedan har vi ett sådan fin gemenskap vi fyra damer som dialyserar samtidigt. Silvia säger att gemenskap och att patienterna ska trivas tillsammans är något man tänker mycket på. - Vi försöker sammanföra patienter som de tror ska trivas tillsammans för att tiden i dialys ska kännas lättare. Den enda negativa kommentaren vid besöket på Proxima kom från en patient som samma dag blivit stucken tre gånger. Patienten berättar att han på grund av svår access känner otrygghet gentemot de orutinerade sköterskorna. Det rullande schemat som dialyssköterskorna arbetar efter gör att patienten aldrig vet om det kommer en rutinerad eller orutinerad sköterska. Silvia säger att det är olyckligt när vissa patienter råkar ut för sådana här saker men att det är likadant på alla ställen. Svårighetsgraden varierar från person till person och det enda sättet för orutinerade sköterskor att lära sig är att öva på patienterna. Det goda ledarskapet Att chefsjuksköterskan Silvia Petre är populär bland både patienter och medarbetar råder det ingen tvekan om. Hon tänker mycket på hur hon kan tillgodose allas behov och vill att alla ska vara nöjda. Ett exempel är schemaläggning som hon lägger ned mycket tid och kraft på för att det ska bli bra men hon säger att det ibland är svårt när hon märker att vissa försöker utnyttja 9

10 systemet. Det är viktigt för Silvia att det är rättvist för alla. Hon berättar vidare att det var svårare än vad hon tänkt sig att starta upp en ny verksamhet. När det gäller dialysvården och personalen har jag känt mig helt trygg och de med mig. Men jag hade inte räknat med att det skulle dyka upp problem med fastigheten som att varuhissarna inte fungerat till exempel och ibland har jag känt mig som en rörmokare. På en liten enhet får man vara beredd på att lösa uppgifter som inte står i ens befattningsbeskrivning. Planer inför år 2011 Silvia berättar att Proximas dialyverksamhet bygger på ett ständigt pågående förbättringsarbete. Kvalitetsarbetet är inriktat på att stärka den dialysvård vi bedriver. Under nästkommande verksamhetsår avser vi fokusera på bland annat följande områden: Under 2011 avser vi att lämna in vår ansökan till Läkemedelsverket för HDF och HF. Vi arbetar även på att bli ISOcertifierade i år. Vi avser få ISO9001- certifiering som berör kvalité och ISO14001 som berör miljö. Ökat kapacitetsutnyttjande och utökat avtal med Karolinska. Erbjuda fler dialystillfällen än 3 ggr i veckan till alla patienter, där det är medicinskt motiverat. Skapa förutsättningar för att kunna erbjuda fler gästdialyser Text och foto: Anneli Granberg Fakta ruta: Proxima dialys Södertälje Antal genomförda dialyser st Antal planerade dialyser st Antal patienter som får regelbunden dialys ca: 40 st Andel patienter med AV stel eller AV-graft 31 december % Missa inte Astrid Seeberger 25 maj Inbjudan på sida 22 10

11 Fler Gästdialyser i Stockholm i Sommar Gästdialyskoordinator Eva Regnell och Chefssjuksköterska Agneta Sundberg Det skall bli spännande att starta igång. Vi är inte riktigt klara med alla rutiner ännu, men jag kommer att ta emot alla gästdialysbokningar till Karolinskas kliniker. Eftersom SöS ligger centralt har vi avsatt en plats på varje dialyspass som vikts för gästdialyserande. säger Eva Regnell, bemanningsassistent och koordinator för gästdialys på Karolinskas njurklinik, och fortsätter Finns önskemål om dialys på någon annan enhet så försöker vi ordna det också. Antalet sommarturister i Stockholm har återigen slagit rekord. /.../ Såvida man inte är dialyspatient! För skall man få en gästdialysplats i Stockholm gäller det att vara ute i mycket god tid och ha tur. /.../ Anmärkningsvärt är att läget är helt annorlunda i flertalet andra länder skrev Erik Herland i sin ledare Flertalet dialyspatienter har kommunarrest i samband med att utvecklingen av gästdialyser på sommaren de senaste åren publicerades i Njursviktigt 4/2010. Kartläggningen visade att gästdialysläget i Stockholm riskerade att förvärras då den enhet som haft flest gästdialyser, Sophiahemmet, lagt ner sin dialys, Karolinskas fem enheter minskat gästdialyserna på sommaren tre år i rad, men Danderyd ökat antalet. Läget illavarslande inför Om det var illa tidigare, riskerade det nu att bli ännu sämre. Men då tog Karolinska initiativ som ett led i det förändrings- och förbättringsarbete som pågår vid njurkliniken. Agneta Sundberg, chefssjuksköterska på Karolinskas dialys på Södersjukhuset (SöS) berättar att Det är mycket som hänt förra året och vi har lutat oss lite mot Sophiahemmet som har tagit många gästdialyser. När NJURsVIKTIGT redovisning av gästdialyser kom blev det tydligt att vi hade mycket att utveckla. Det blev uppenbart att vi är en stor klinik med verksamhet på många platser och att det saknades en sammanhållande organisation för gästdialyserna. Eva Regnell som tar emot bokningarna forsätter Arbetet med gästdialyserna känns väldigt positivt och jag tror att det är bra att slippa ringa runt till olika vårdmottagningar på vårt Gästdialysnummer bokar vi plats på Södersjukhuset, Karolinska i Solna och Huddinge. Text & bild Mårten Landahll Gästdialysbokningar Sthlm KS samtliga dialysenheter Eva Regnell Danderyd Eva Fogelfors Roslagsdialysen (Norrtälje) Magdalena Ivarsson Proxima Södertälje Cecilia Wattenström Diaverum Solna Gate Agnieszka Holowieniek

12 Njurföreningen Stockholm Gotland Verksamhetsplan 2011 Intressepolitik Fler transplantationer från levande Föreningen har en referensgrupp som fungerar som bollplank och pådrivande gentemot den arbetsgrupp för fler njurtransplantationer från levande donatorer som länets två njurmedicinska kliniker och transplantationskliniken bildade i slutet av Målet är att snabba på och effektivisera utredningstiden och förbättra stödet till mottagare och potentiella givare. Sammankallande i NjSG: s referensgrupp är Einar Fries.. Fler som tydliggör sin syn på organdonation Vi kommer att dela ut donationskort och informera om njurdonation på Världsnjurdagen den 10 mars och på Donationsdagen i oktober. I första hand kommer vi vara på de stora sjukhusen och då samarbeta med personal vid berörda kliniker. Den som är intresserad att deltaga kan anmäla det till föreningens kansli. Tidig upptäckt & bromsande åtgärder vid njursvikt Istället för tidigare års offentliga föreläsningar på Världsnjurdagen har föreningen tagit initiativ till ett eftermiddagssymposium för läkare i primärvården med föreläsare från Karolinska Universitetssjukhuset. Programmet den 10 mars finns på föreningens hemsida under nyheter. Fler dialyser per vecka vid mindre enheter Alliansens sjukvårdspolitiska talespersoner i landstinget lovade i föreningens valenkät att vi under mandatperioden skulle införa dialys varannan dag som normalbehandling och att högst 30 % skulle dialyseras vid storsjukhusen. Föreningen kommer givetvis att följa upp detta löfte. Merkostnadsersättning vid hemdialysstart efter 65 år I valenkäten lovade allianspolitikerna att landstinget skulle betala den merkostnadsersättning som Försäkringskassan ger till de som påbörjar behandlingen före fyllda 65 år. Så har beslutats i flera andra landsting efter krav från Njurföreningar Utvärderingar och förbättringsarbete Föreningar deltar genom Einar Fries utvärdering av Diaverums verksamhet på Gotland som omfattar såväl dialys som annan njursjukvård och inleddes hösten Motsvarande planeras för Diaverums verksamhet i Solna som började i september 2010 och Proximas som startade i februari Föreningen är vidare representerad med Melcher Lagerfelt i referensgruppen till det omfattande förändringsarbete vid Karolinskas njursjukvård som startade hösten 2010 Kvalitetsindex för njurvården Erik Herland och Mårten Landahl deltar i Njurförbundets arbetsgrupp för att skapa ett kvalitetsindex för njurvården. Indexen skall göra det möjligt att följa i vilken utsträckning olika njurvårdskliniker lever upp till våra Riktlinjer för god njursjukvård i syfte att säkerställa en bättre vård. En workshop på nationell nivå genomförs den 12 april. 12

13 Utbildning och erfarenhetsgrupper Grupper för transplanterade Föreningen har fn 7 grupper med transplanterade och närstående till dessa som träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte. Regelbundet samlas flera grupper med inbjudna externa föreläsare. Från styrelsen deltar Britt Marie Alm, Einar Fries (sammankallande) och Melcher Lagerfelt. Möten om cystnjurar Ca 10 % av de som har njursvikt har cystnjurar som grundsjukdom. Eftersom problemet är ärftligt uppkommer speciella frågor. Föreningen planerar att under året ordna möten för personer med cystnjurar och deras närstående i samarbete med njurklinikerna. Prel. blir upplägget att vi inleder med ett längre möten med föredrag av njurmedicinare, genetiker mfl specialister. Finns det intresse fortsätter vi med möten i mindre grupper efter modellen för tranplanterade. Informationsmöten i samarbete med försäkringskassan Föreningen planerar att ha kvällsmöten med information från Försäkringskassan om dels handikappersättning dels komplexet sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. Preliminära tider är 7 april och 5 maj. Rehabilitering Sommarvecka i Bålsta juni Äntligen kan vi erbjuda en sommarvecka. Medlemspriset var ursprungligen kr per person med helpension från måndag lunch till frukost lördag i enkel eller dubbelrum. Tack vare kondoleansmedel har egenavgiften kunnat reduceras till kronor för medlemmar. Friskvårdshelg till hösten Kan vi hitta ett prisvärt boende ordnar vi rehab-helg till hösten med olika friskvårdsaktiviteter Utflykter m.fl. sociala aktiviteter Bussutflykt till Norrtälje 14 maj Heldagsutflykten inkluderar besök på Pythagoras maskinfabrik samt de Nordströmska samlingarna. Medlemspris 200 kr. Kortare dagaktiviteter Målsättningen är att under året ordna 1-2 kortare dagaktiviteter som besök på museer och utställningar. Förslag mottages. Höstutflykt Finns intresse ordnar vi också en heldagsutflykt under hösten. Förslag på resmål välkomnas. Advenstresa Vi fortsätter naturligtvis med adventsresan med julbord. Förslag på resmål välkomnas. Information mm Möten för nya medlemmar Även om intresset var litet förra året kommer vi bjuda in nya medlemmar till ett särskilt möte på dag eller kvällstid för att berätta om föreningens verksamhet och lyssna på de nyas synpunkter Njurskolor Föreningen deltar regelbundet vid njurklinikernas patientråd eller motsvarande för att informera om föreningen och berätta om sina egna erfarenheter som njursjuk. Patientråd Föreningen verkar för att i första hand dialysklinikerna har egna patientråd och medverkar där om så önskas. På transplantationskliniken i Huddinge finns sedan ett år ett patientråd med företrädare för flera patientföreningar. Från NjSG deltar Einar Fries och Margareta Wihlborg. Årsmöte 24 mars Årsmötet hålls på Essinge konferenscenter och avslutas med middag med underhållning. NJURsVIKTIGT Medlemstidningen NJURsVIKTIGT kommer ut 4 gånger, prel. i februari, maj, augusti och november. Redaktör för tidningen är Mårten Landahl. Medlemmarna får också riksförbundets tidning NJURFUNK 4 gånger per år. Hemsidan Föreningen hemsida blir successivt en allt viktigare kanal för att informera om föreningens verksamhet och sprida nyttig kunskap till medlemmarna. Adressen är 13

14 Foto: Anna-Lisa Lampinen "Burken" Björklund har lämnat oss Med Rockfolket och låten "Hey Baberiba" blev han "Burken" med hela svenska folket. Vi i Njurföreningen Stockholm Gotland minns honom också från kampen mot nedläggningen av Sophiahemmets dialys där Burken behandlades. I början av april avled dragspelaren Leif Björklund efter en lång tids njursjukdom. Han blev 68 år. Leif "Burken" Björklund gjorde sin första spelning vid nio års ålder på Bromma husmodersförenings julfest. I en intervju med Nerikes Allehanda berättade han om sitt första gage: fem kronor och en coca cola. Publiken och gagerna skulle bli större. På 1970-talet slog han igenom med gladrockande Rockfolket, tillsammans med bland andra Ragnar "Rock-Ragge" Nygren. Men det var "Burken" som var den stora profilen, med sitt dragspel, sin gitarr och sin ofta rätt extravaganta scenklädsel. Låten "Hey Baberiba" blev hans och gruppens signum. Under en period satsade Leif "Burken" Björklund på en solokarriär, men återförenades med Rockfolket för en rad nostalgispelningar. Tillsammans med Birgit "Rock-Olga" Magnusson och Karl-Gerhard "Little Gerhard" Lundkvist gjorde bandet bejublad comeback för den stora publiken på "Allsång på Skansen" När Nalen nyöppnades efter 30 år i pingströrelsens regi i slutet av 90-talet stod naturligtvis Burken på scenen. Det var en höjdpunkt i hans liv och Nalen blev sen som hans andra hem, berättar hustrun Birgitta. Leif kände aldrig efter om han var trött, fortsätter Birgitta. Hans temperament och fysik hängde inte alltid ihop. Fick han en spelning som kolliderade med dialysen försökte han få en annan tid. Leif började i dialys i slutet av 2006 och flyttade efter en kort tid på Huddinge dialysen över till Sophiahemmet. Som flertalet andra patienter där trivdes han utmärkt. När en nedläggning hotade efter att Sophiahemmet med en marginal på 87 kr per dialys förlorat en anbudstävling ställde han sig i spetsen för protesterna. Med ett brett stöd från såväl patient, personal och vår förening ordnade han namninsamlingar, debattartiklar, brev till politikerna och radiointervjuer. Men som vi vet förgäves. Sophiadialysen stängdes efter sommaren 2010 och Leif flyttade över till Diaverum i Solna. Han fick en bra vård men fick i slutet av året flytta till Karolinska Solna när komplikationer som bensår och slutligen blodförgiftning bröt hans kraft. Vi är många som minns Leif Burken Björklunds livsglädje och omtanke om andra och spelar hans musik när vi behöver piggas upp. Erik Herland

15 En Blod-drypande historia Om Dialalysbehandling i en inte alls avlägsen dåtid På den tiden var alla patienter unga och i övrigt friska. Inga diabetiker eller äldre personer kom ifråga för dialysbehandling När man går från nedsatt till gravt nedsatt njurfunktion märker man det ibland inte själv. Nog har pillren blivit lite fler med åren. Visst blir man tröttare, men alla är väl lite trötta så här års? När dialysbehandlingen påbörjats upplever en del att de vaknat upp ur en sorts halv vaken dvala. Trots att man mår mycket bättre tycker nog de flesta att det är obehagligt, tufft och svårt att inleda dialysbehandling. Men det var mycket värre för inte alls länge sedan. Dialys var från början en akut behandling för att rädda människor med tillfälligt utslagna eller överbelastade njurar. Introduktionen av shunten och fisteln innebar att väldens första vårdavdelning för dialysbehandling av kroniskt njursviktiga öppnades vid University of Washington Hospital i Seattle. Lou-Lou, eller Marie-Louise Sjöstrand-Flinta som hon egentligen heter började 1970 som undersköterska på KS dialys i Solna. Arbetet gick ut på att förbereda Travenol-dialysmaskinerna för användning. Dialysvätska blandades till i ett 120-liters kar som fylldes med vanligt kranvatten. Med hjälp av mätglas hällde man sedan i lagom mängd kalium och andra salter och blandade runt med något som närmast liknade en åra. Dialysvätskan var en färskvara. Medan patienten väntade togs akutprover på vätskan som skickades till labbet för analys. När labbsvaret bekräftat att blandningen var korrekt påbörjades behandlingen. Läkare startade och avslutade dialysen med assistans av sjuk sköterska båda iförda operations kläder från topp till tå. Efter start placerades en undersköterska vid varje dialysmaskin under hela dialysen för att kontrollera att inställda parametrar på maskinen var stabila. Som dialysator användes en så kallad Kolff-njure. Kolff-njuren ersattes såsmåningom av plattedialysatorer som krävde mindre blod för primingen. Plattedialysator bred, tjock och så tung att varken jag eller Lou Lou vågade lyfta upp den för fotograferingen... De bestod av lager på lager av Cuprofan lades mellan två glasskivor i en ram, som skruvades åt. Sedan provtryckte Lou Lou visar Cardis Dow den första kapillärdialysatorn man för att kontrollera om det var tätt. Var det inte det, fick man plocka isär och börja om. På den tiden var alla patienter oftast unga och i övrigt relativt friska. Inga diabetiker eller äldre personer kom ifråga för dialysbehandling. Det var innan Epo (Aranesp, Neorecormon) introducerats och blodvärden på ~ 70 var vanligt förekommande, med återkommande blodtransfusioner som följd. Definitionen av "behandlingsbara" breddades så småningom så att fler än bara unga, i övrigt friska fick en chans att leva lite längre. Detta innebar dock att platserna på sjukhuset inte räckte till startade hem-hemo utbildning sedan några sköterskor varit på studiebesök i Seattle och blivit inspirerade av det. Ville man överleva fick den dialyserande och hans/hennes partner lära sig hantera 15

Njurfunk. Transplantationsjubileum i Stockholm 50 år sedan första njurtransplantationen -sid 5

Njurfunk. Transplantationsjubileum i Stockholm 50 år sedan första njurtransplantationen -sid 5 Njurfunk Tidning för Njurförbundet Transplantationsjubileum i Stockholm 50 år sedan första njurtransplantationen -sid 5 Gambro 50 år Dialysbehandlingen utvecklades från 1964 - sid 10 Nummer 4, 2014 Årgång

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

Ronden. Nummer 4 2009. Tema vad hände sedan? Kömiljarden i sikte Omdiskuterad städning

Ronden. Nummer 4 2009. Tema vad hände sedan? Kömiljarden i sikte Omdiskuterad städning Ronden Nummer 4 2009 Tema vad hände sedan? Kömiljarden i sikte Omdiskuterad städning Ronden Nr 4 2009 Målet närmar sig för kömiljarden Sidan 4 Ny i stan Ny biträdande sjukhusdirektör: Björn Olsen. foto:

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2011 Årgång 30 Hanne från Norge på inspirationsturné Tänk om vi kunde ta vara på erfarenheter från öst och väst, säger Christina Doctare. Överförmyndarnämnd

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

No 1. 2011. patientsäkerhet skärpt ansvar. tema: nya verktyg Skördar frukten av planerad vård

No 1. 2011. patientsäkerhet skärpt ansvar. tema: nya verktyg Skördar frukten av planerad vård Till slut känner jag mig som en yr höna som springer runt och letar efter luppar, berättar Monika Asplund. Det skulle vara bra om vi på golvet hade en bättre dialog med dem högre upp, att de kommer och

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar Nr 2/05 Tema: Etik och värdegrund Verktyg vid beteendestörningar Innehåll sid 2 Livet - en gång till 3-5 När etiken blir vardag 6-7 Tro på individens inneboende möjligheter 8-10 Se osynliga funktionshinder!

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2 STINA BERÄTTAR 3 VI PÅ GÖTGATAN 38 4 DEN ARBETSINRIKTADE

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Att kommunicera med drabbade människor

Att kommunicera med drabbade människor Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 1 2 3 Estoniakatastrofen är den största civila fartygsolyckan i Europa efter

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 1/2013 Arbets- och miljömedicin Uppsala Hälsa och framtid i kommuner och landsting Magnus Svartengren 1, 2 Ulrich Stoetzer 1 Marianne Parmsund 1 Tomas Eriksson 2 Åsa Stöllman 2 Eva Vingård 2

Läs mer