KMK. nytt NR 4 DECEMBER 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KMK. nytt NR 4 DECEMBER 2007"

Transkript

1 KMK nytt K U N G L I G A M O T O R B Å T K L U B B E N NR 4 DECEMBER 2007

2

3 KMKnytt är en föreningstidning utgiven av KUNGLIGA MOTORBÅT KLUBBEN Torstenssonsgatan 9, Stockholm Tel Fax Postgiro Bankgiro Hemsida Ansvarig utgivare Bo Ahlström GS Produktion IR-produktion Tryck och distribution Saltsjöbadens Tryckeri ANNONSER Bo Ahlström IR-produktion Teknisk info annonsmaterial IR-produktion ÖPPETTIDER PÅ KANSLIET Måndag - torsdag 9-12 och fredag 9-13 ANONSPRISER /4-sida 3 000:- Halvsida 4 000:- Helsida 6 000:- Omslag insida 7 000:- Omslag utsida 7 500:- Materialdag Utgivning nr 1 v. 5 v. 8 nr 2 v. 17 v. 20 nr 3 v. 34 v. 37 nr 4 v. 46 v. 49 Omslagsbild: Bo Ahlström BÄSTA KMK-ARE! I skrivande stund pågår höstbåtmässan för fullt i Älvsjö. Under de senaste åren har det blivit populärt att på segelbåtar göra raka, helt lodräta stävar som vid vattenlinjen, nästan vinkelrätt viker av. Döm om min förvåning när detta nu också börjar smitta av sig till motorbåtarna. Det är ju knappast en lyckad lösning när man eventuellt vill lägga till mot våra klippor i de skandinaviska skärgårdarna. Då krävs antingen en mycket vig gast alternativt en mycket lång landgång. Ok, säger man, dessa båtar är naturligtvis gjorda för Medelhavet där man backar in. Det gör man ju på båtmässsan också! Men hur är det då vid ankring med spel i fören? Det måste vara praktiskt taget omöjligt att ta upp ankaret utan att göra märken i plasten och i Medelhavet ankrar man ju ofta från stäven. Går man sedan in i dessa båtar ser det mycket elegant ut, speciellt när man jämför priset med motsvarande storlek på båt byggd i Skandinavien. Men, har man haft ett par båtar och tittar lite noggrannare, finner man två eller tre stora rymliga dubbelhytter, men endast en (1!) ganska liten garderob! Ok, konstaterar vi nu, dessa båtar är gjorda för Medelhavet, där det är betydligt varmare än här. Vi frågar säljaren som ber oss tala lite lägre så ingen annan hör våra tankar. Min fråga blir om man kan sälja båtar bara på priset utan någon hänsyn till hur båtarna fungerar i praktiken? Och inte kan jag säga att jag sett något om detta i båttidningarnas tester. Jag hoppas att KMK:s båtspekulanter synar alla båtar i sömmarna. Kanske är det värt att köpa skandinaviskt? NU TILL EN SORGLIGARE HISTORIA. KMK höstmöte har för första gången, såvitt jag vet, avhållits utan därpå följande middag! Klubbmästeriet hade i år tagit till sig av kritiken från tidigare år om för högt pris och att kanske smoking var lite för elegant klädsel. Nu var ca 30 anmälda och middagen ställdes in. Kritiken var nu att det inte ORDFÖRANDE GÖRAN EGNELL var tillräckligt elegant. Nu kom ca 45 personer till mötet på kansliet där det bjöds lite dryck med tilltugg. Alltså betydligt fler än de som hade anmält sig till middagen. Hur man än vänder sig har man ändan bak! Snälla KMK-are, tyck till och låt oss veta vad ni önskar så hoppas vi på ett större deltagande nästa år. Det är klart att vi inte kan göra alla helt nöjda, men nog ska väl KMK med sina nästan 2000 medlemmar kunna ordna en ordentlig höstmötesmiddag med dans? BETYDLIGT ROLIGARE var det att få dela ut plaketter och medaljer till alla som på olika sätt tjänat KMK. Speciellt roligt att få dela ut KMK Förtjänstmedalj i guld till 2:e v. ordf. Christer Lindberg. Christer har suttit i KMK styrelse i totalt tio år och har varit till mycket stor hjälp i styrelsearbetet. Christer har nu valt att lämna styrelsen och vi tackar för alla de år du varit med oss. Vi kommer sakna dig och dina väl genomtänkta kommentarer! TILL SIST kära KMK-are vill jag passa på att önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Det tänker jag även göra på glöggen den 13 december för då ses vi väl? Kanske dyker Lucia upp! Göran Egnell ORDFÖRANDEN HAR ORDET 3

4 Text Ann Jansson, information Foto Sjöräddningssällskapet Sjöräddningssällskapet en vital 100-åring I början av 1900-talet fanns många skäl till att bilda ett privat, nationellt sjöräddningssällskap i Sverige års stormar var ett av dem. Ett annat att staten inte var så värst intresserad av frågan. Ett tredje att det redan 1906 hade anlagts en sjöräddningsstation i halländska Stafsinge av en lokal förening. Den som kanske starkast bidrog i dessa tidiga år var Albert Isakson. Som skeppsbyggnadsingenjör vid engelska Lloyd deltog han i den världskongress om sjöräddning som hölls i Tyskland Där utpekades två länder som särskilt dåliga på att tillhandahålla räddningsstationer för skeppsbrutna: Grekland och Sverige! Isakson spred budskapet i Sverige och var en drivande kraft vid ett möte i Stockholm den 1 juni När alla de samlade företrädarna för svensk sjöfart var färdiga hade de bildat en organisation för sjöräddning: Sällskapet För Räddning Af Skeppsbrutne. HUNDRA ÅR I SJÖRÄDDNINGENS TJÄNST År 2007 har varit ett stort och spännande år för Sjöräddningssällskapet, eftersom vi fyllt hundra år. Under första veckan i juni firades detta på Eriksberg, Göteborg. IMRF (International Maritime Rescue Federation) genomförde sin internationella sjöräddningskongress för tjugonde gången och 100- åringen Sjöräddningssällskapet var värd. Världens nyckelpersoner inom sjöfarten samlas vart fjärde år för att diskutera de gemensamma utmaningarna. På agendan i juni stod massevakuering och uppbyggnad av sjöräddningsorganisationer i tredje världen. Utanför kongressalen låg ett 60-tal sjöräddningsbåtar förtöjda - från hela Europa och från alla decennierna. En unik upplevelse, som inramades av bästa tänkbara högsommarväder. 4

5 SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET STÅR STADIGT PÅ TRE BEN Sjöräddningssällskapets ändamål har alltid varit att rädda liv till sjöss. En viktig uppgift som vilar på tre stadiga ben; ett operativt, ett förebyggande och ett forsknings- och utvecklingsfokus. Sjöräddningssällskapets är inställt på att ständigt möta kommande krav och utmaningar från besättningar, myndigheter och omvärlden. För att förbereda oss för framtiden måste vi vara lyhörda för hur livet på våra vatten förändras så att vi kan anpassa vår organisation och flotta till detta. Det är så vi har jobbat i hundra år. Och det är så vi ska arbeta i framtiden. I början av 1900-talet, i Sjöräddningssällskapets barndom, var utmaningen att rädda besättningar och passagerare på fartyg i sjönöd. Senare gav sig fritidsfolket ut på sjön och detta ställde nya krav på oss. Den fasen ägnar vi fortfarande en stor del av vår kraft att täcka upp. Ännu mer aktuella är de nya fritidssysselsättningarna på sjön, ofta utan båt, som exepelvis långfärdsåkning på skridskor. Detta är en ny utmaning för oss som måste kunna ta oss ut till platser som inte kan nås med våra vanliga räddningskryssare. Därför har vi satsat på att bygga upp en flotta med svävare i dagsläget har vi fem. Men utvecklingen går vidare. Våra utmaningar framöver är framförallt att förebygga sjöräddning, informera mer om sjöräddning och höja säkerheten till sjöss. Rescueruner NYA SNABBARE RÄDDNINGSBÅTAR Sjöräddningssällskapet har 140 båtar beredda runt om de svenska kusterna och i de fyra största insjöarna. Eftersom tiden är avgörande för att rädda liv, har vi under de senaste åren satsat på vår räddningsflotta genom att bygga nya, moderna båtar som kan gå i hög fart även i grov sjö. Våra stora räddningskryssare i 20-metersklassen, hanterar extrema förhållanden och är försedda med senast tänkbara utrustning, bland annat mörkersökning med svart ljus. Båtarna i 12-metersklassen, som vi också utvecklat själva, är räddningsbåtar med världsrykte. Vår 8-metersklass är öppen båt, tänkt för kustnära uppdrag. Och sist, och minst, är vår specialutvecklade vattenskoter. Endast 20 cm djupgående kan den köra där inga andra båtar kommer åt och plocka upp en person ur vattnet på nolltid. Övning inför allmänheten. Bilden tagen vid 100-årsfirandet vid Eriksberg, Göteborg. Foto Johan J. Petersen NNSSR ALLT BYGGER PÅ FRIVILLIGHET Sjöräddningssällskapet står för 70 procent av all sjöräddning i Sverige, utan några som helst statliga bidrag. Därför är vi helt beroende av medlemskap, donationer, gåvor och frivilliga insatser. Trots det, eller kanske tack vare det, har Sjöräddningssällskapet de senaste åren fördubblat antalet räddningsstationer, tredubblat antalet sjöräddare och byggt 70 nya, moderna räddningsbåtar. Allt detta för att snabbt kunna vara på plats om läget blir akut. Inom en kvart ska vi vara i båten och på väg ut. Ofta går det ännu fortare. De frivilliga besättningarna bor nära räddningsstationen och övar flera gånger i månaden. Tack vare 1600 frivilliga finns det alltid besättning som ställer upp, dygnet runt, längs hela vår långa kust och i de stora sjöarna. Till vardags arbetar de som snickare, läkare, fiskare, säljare, rörmokare, lärare och allt möjligt annat. På sin fritid är de kvalificerade sjöräddare som ställer upp i alla väder, oavsett vilken tid på dygnet det är. 5

6 HELSINGFORS BÅTMÄSSA 2008 SHV organiserar för intresserade en gemensam resa till Helsingfors båtmässa, den 8 februari Preliminärt kryssningprogram. (OBS, alla tider är lokala, Helsingfors + 1 timme.) Fredag, 8 februari Samling, Silja terminalen,värtahamnen Avgång, Silja Symphony Gemensam middag, Bistro Maxime Lördag, 9 februari Ankomst Helsingfors Helsingfors mässcentrum öppnar Senast tillbaka till fartyget Fartyget avgår, improviserat program Söndag, 10 februari Ankomst, Stockholm Efter anmälan till Louise, SHV s styrelse, kommer vidare information att skickas ut. Vid anmälan v.g. uppge följande: - antal hytter (2-4 pers ) SEK 2.060:- /A-hytt, seaside. - Förnamn, efternamn samt födelsedatum (åååå-mm-dd) på samtliga personer. - Mail adress för vidare information OBS! Svar oss tillhanda senast den 18 december. Anmälan är bindande. Foto Tallink Silja 6

7 Text & Foto Lasse Aman Viamaredagen Årets upplaga av Viamaredagen genomfördes för ovanlighetens skull i blåsigt väder och tidvis kraftigt regn. Någon sa att det blåste runt 17 m/s nordostlig och det gick faktiskt gäss inne i hamnen. Trots att det var en aning kaotiskt när vi anlände på fredagskvällen fanns det gott om plats för de båtar som trotsat vädret och gett sig ut. Själva blev vi anvisade en plats utanpå en båt där det lyckligtvis huserade mycket trevliga människor som inte klagade på att vi klampade över deras båt när vi skulle till bryggan. Ett stort antal KMK-medlemmar syntes på bryggorna och på fredagskvällen var det att likna vid en inofficiell klubbfest på restaurangen. PÅ LÖRDAGSMORGONEN kom hamnvakterna och ville ha betalt. Förra gången vi gästade Viamare med egen båt så ingick en hamnavgift medan man fick betala elavgiften. Döm om min förvåning när vakten ville ha 960 kronor, bara för att vår båt är 55 fot. Kanske har jag slarvat när jag kollat informationen innan tillställningen men jag blev hursomhelst förvånad. Än mer förvånad blev jag av att de krävde elavgift. Någon el hade vi inte sett till sånär som under korta stunder. På min fråga huruvida de inte kunde slå på säkringen igen fick jag svaret att det inte var någon idé eftersom den skulle lösa ut direkt igen. Vi enades om att jag inte skulle betala elavgiften. SJÄLVA TILLSTÄLLNINGEN var som vanligt perfekt anordnad. Enda skillnaden från tidigare var maten som denna gång, inte bara var bra utan helt enastående. Det var en buffé med en mångfald och en smakrikedom som bör göra de flesta restauranger avundsjuka. På något underligt sätt lyckades man också hålla tempot så att de flesta fick plats att äta i tältet vilket var nödvändigt då regnet hade tilltagit till rent otrevliga proportioner under lunchen. VÄDRET PÅVERKADE också folks vilja att besöka de utställare som fanns runt poolen och deltagandet i tipspromenaden var väl lite lojt. Inalles var det ett mycket trevligt arrangemang men jag tror att man är framme vid ett vägskäl. Ska detta arrangemang vara ett rent kommersiellt jippo med syfte att dra en köpstark kundkrets till utställarnas montrar. Eller ska det kanske vara att locka med en hejdundrande lunch med underhållning och samtidigt ta full hamnavgift av besökarna eller ska det vara en klubbaktivitet för medlemmarna i en båtklubb? HUR SOM HELST måste Sandhamn se till att bygga ut elförsörjningen på sådant sätt att man klarar av den här typen av arrangemang vid den här tiden på året. Speciellt som vädret gjorde att cirka hälften av de anmälda båtarna valde att stanna hemma. 7

8 Pressreleaser Svenska Sjöakademien Kvinnor tar över ratten för att minska olyckorna på sjön Sjöakademien grundades 2005 av officerare från Flottans Skoldivision med lång erfarenhet av att utbilda officerare i sjöförstånd. -Vi märker ett stort intresse från kvinnor som trots många år på sjön saknar erfarenhet av att manövrera båten, säger Andreas Westergren VD på Svenska Sjöakademien. Vi har kurser i praktisk navigering för att ge bättre sjävförtroende i situationer som uppkommer varje gång man är ute till sjöss. Det kan t ex vara förtöjning, instrumentnavigering eller manövrering vid sjömacken. Kursen Ladies Only är ett resultat av detta. För mer information, vänligen kontakta Andreas Westergren eller Smuggler Marine till salu Hans Lindgren säljer ny rätten till alla Smuggler och Weedo båtar. Smuggler är ett registrerat varumärke som ägs av Hans Lindgren. All dokumentation, kunskap och tillverkning av både gamla och nya båtar kommer att överlämnas i samband med affären. Båtar från 3,5 till 25 meter för olika ändamål. Hans äger själv en del formar medan andra ägs av licensierade tillverkare. Köparen tar överlicensavtalen och köper tillbaka formarna. Mer information maila till Premiär för Erlandssons Brygga i Sickla Den 14 september öppnade Bryggan i nya lokaler i Sickla Köpkvarter kvm stort med grannar som OnOff, Siba, Willys och Systembolaget. Bryggan måste nu anpassa sina öppettider efter köpcentrets krav dvs öppet alla dagar i veckan som kommer båtägaren till gagn. Ägarna Jan Josefsson och Johan Klevstig fortsätter med att arbeta på kontoret i Solna som även sköter administration, inköp och marknadsföring. Detta nya köpcenter för båtprylar blir ett fint tillskott för båtägare söder om Slussen. Gåshaga Marina - fullservicevarvet med nöjda kunder Gåshaga marina ligger i mynningen av Kyrkviken på Lidingö, ett stenkast Vi är flera företag som i samverkan arbetar för att du skall njuta av båtlivet från Stockholms centrum och i omedelbar närhet till skärgården. 10% rabatt till medlemmar i Viamare SeaClub Princess Yacht Club of Sweden och KMK Montering-försäljning av navigationsutrustning och marinelektronik Montering-försäljning av motorer, ankarspel, bogpropellrar, etc. Underhållsservice/reparation av de flesta motorfabrikat Reparation av plastskador, ombyggnader i plast och trä Accrediterad av samtliga försäkringsbolag Vinterförvaring-underhåll av fritidsbåtar upp till 70 fot Förvaring inomhus i uppvärmda och larmade hallar Fast pris på vinterförvaring med fullservicepaket Säker och trygg båthantering med Roodberg hydralslipvagnar Båtplatsuthyrning i marinan, isfrihamn under vinterhalvåret Gåshaga marina & Marinmontage AB, Gåshagaleden 12, Lidingö Tel: Fax Mobil:

9 RESUMÉ AV SOMMAREN 2007 Årstiderna går ihop och tiden rinner iväg med en hiskelig fart. När denna tidning distribueras så har klubbholmen varit stängd i en och en halv månad. Det har varit en intensiv sommar för tillsyningsmännen trots något sämre väder än tidigare år. Flertalet av våra båtburna medlemmar och gästande båtar har dock besökt ön vid många tillfällen. Lyckligtvis har vi sluppit några olyckor och incidenter och evenemangen har varit mycket välbesökta. Det visar att det finns ett stort intresse för att umgås och njuta av den fina skärgårdsön. TILLSYNINGSMÄNNEN med sitt positiva sätt förhöjer stämningen på Högböte. I år kunde vi inför midsommarhelgen presentera en ny serie produkter från KMK Försäljnings AB. Det blev övervägande positiva reaktioner på den nya produktserien och med den feed-back vi TILLSYNINGSMÄN ROLF SANDBERG & LARS ERIKSSON har fått skall vi ändra lite på produktsortimentet för nästa år. Åtgärdsprogrammet och önskelistan för Högböte är ganska lång och därför har vi tagit fram en prioriteringslista för de kommande åren; altandörrar på västra gaveln på klubbhuset, bygglov finns vedeldad bastu tak/festplats och belysning hamnen köpa en begagnad större pontonbrygga infiltrationsanläggningen HÖGBÖTE SIST MEN INTE MINST så har både Lars, Maria och Rolf accepterat att fortsätta arbeta för klubben under nästa år. Från periskop och brygga FRÅN periskop OCH BRYGGA Ubåtsman och amiral under kalla kriget. Minnesbilder från tiden Läs om amiral Stefensons spännande liv i flottan med dramatiska skildringar av ubåtsjakt och av andra händelser. Boken är rikt illustrerad med fotografier, målningar mm, varav flera i färg". Pris 285 kr. Du kan beställa boken direkt på fax , tel eller UBÅTSMAN OCH AMIRAL UNDER KALLA KRIGET MINNESBILDER FRÅN TIDEN BROR STEFENSON B OKFÖRLAGET M AGNUS U LLMAN 9

10 När kommer båtkörkortet? Sedan huvuddragen i båtkörkortsutredningen blev kända i våras har många trott att beslutet kommer inom kort. En del har redan hört av sig till olika utbildare för att ta sitt körkort. Hur är det egentligen? Har något beslut fattats? KMK-nytt har bett Björn Langbeck att kommentera frågan. Utredaren Lars Högdahl skulle ha kommit med sitt slutliga betänkande i samband med båtmässan i Stockholm i mars. Mässan passerade och en debatt hölls, men inget slutdokument kom från utredningen. Det sades att en rapport skulle komma i juni och att remissrundan skulle starta efter sommaren. När detta skrivs är vi inne i november och ännu har inte remissrundan startat. Lars Högdahl har lämnat sitt resultat till Näringsdepartementet och har gått över till nya arbetsuppgifter. Ärendet bereds nu av departementet, men det tycks ta lite tid och någon remissrunda tycks inte kunna inledas förrän tidigast i början av Med den normala gången tar det sedan några månader innan Regeringen kan lägga en proposition till Riksdagen för ett beslut. Därefter måste det gå en tid innan beslutet kan träda i kraft. Den troliga utvecklingen är ett beslut under hösten 2008 och införande den 1 januari Med stor sannolikhet kommer det alltså inte att vara några nya regler till nästa år. DET FÖRSLAG som utredaren lämnat innehåller ett körkort i två nivåer. 1. Båtförarbevis som är snarlikt Förarintyg och kommer att gälla alla fritidsbåtar över 7 meter eller med möjlig fart över 10 knop. Någon form av praktik kommer troligen att krävas. Hur denna skall se ut bör Sjöfartsverket i samråd med båtlivsorganisationerna föreslå. Dagens Förarintyg kommer att ge rätt till Båtförarbeviset. 2. "Höghastighetsintyg" för fritidsbåtar med möjlig fart över 30 knop. DET FINNS DESSUTOM flera olika tillägggskrav kopplat till körkortet. En minimiålder på 15 år för steg 1 och 18 år för steg 2. Vidare föreslås ett krav på fullgott färgseende för högfartskörkortet. En obligatorisk ansvarsförsäkring är också med i förslaget. Körkortet föreslås kunna dras in på samma sätt som ett bilkörkort. Huvuddelen av administrationen 10

11 Text & Foto Björn Langbeck RIB-charter är yrkestrafik och här krävs redan idag behörighet i två nivåer. kring körkortet föreslås att Nämnden för Båtlivsutbildning tar hand om. DET HAR VIDARE förts en mängd olika diskussioner om övergångsbestämmelser. Det som verkar klart är att: Alla som idag har Förarintyg eller högre examen får körkort i steg 1 utan något prov. Alla som har Manöverintyg för Högfartsbåt eller yrkesintyget Handhavande av snabba fartyg, får körkort i nivå 2 utan något prov. ALLA NI som har Förarintyg och kör en båt som har en toppfart under 30 knop kan känna er lugna. I denna del tror inte jag att det blir någon förändring efter remissrundorna. Alla ni som har Förarintyg och Manöverintyg för Högfartsbåt kan känna er lugna över att kunna fortsätta köra er båt, även om den har en toppfart på över 30 knop. NÄR DET GÄLLER övergångsregler har det skiftat en del under utredningens gång. Det första förslaget var att alla skulle få 3-5 år på sig att skaffa körkortet. Senare har det ändrats till att alla som idag kör båt ska få körkortet i BÅDE nivå 1 och 2 utan något prov. Detta har motiverats med att man inte vill ta ifrån någon en rättighet som man redan har. Körkortet skulle därmed ta sikte på kommande generationer av båtfolk. Här tror jag att det kommer att dyka upp många synpunkter under remissomgången. Jag tror även att frågan om färgseende kommer att få många synpunkter. Ungefär 10% av den manliga befolkningen i Sverige är rödgrön-färgblinda och de skulle därmed inte kunna få körkort i nivå 2. SOM SYNES är det ännu en hel del frågetecken om det blir ett körkort och hur det i så fall kommer att se ut. Jag menar att det ännu är för tidigt att säga säkert ens att det blir ett körkort. Utredningen startades av den förra regeringen. Efter valet 2006 var det osäkert vad som skulle hända, men utredningen fick klartecken att arbeta färdigt (en del utredningar lades ner). Att det sedan gått långsamt tyder på att den nuvarande regeringen inte högprioriterar frågan. Vad det beror på kan man bara spekulera i, men det kan inte uteslutas att regeringen antingen tycker att andra frågor måste prioriteras, eller att man helt enkelt anser att det inte behövs något körkort. Först när remissrundan påbörjas är det möjligt att avläsa någon inriktning. Nästa nummer av KMK-nytt kommer ut efter årsskiftet och då återkommer vi i frågan. TILL DESS är det bara att njuta av vintern och planera nästa års båtfärder. Fakta Vad är det för regler som gäller tills ett eventuellt körkort införs? För fritidsbåtar gäller att formell behörighet krävs för fritidsskepp, dvs fartyg som är längre än 12 m och bredare än 4 m. Behörigheten är Kustskepparintyg eller högre examen. För övriga fartyg krävs ingen formell behörighet. För yrkesfartyg krävs behörighet om båtens längd överstiger 6 meter. Så länge toppfarten är under 35 knop räcker det med Förarintyg. För farter över 35 knop krävs dels examen Skeppare klass VIII (f.d. Skepparexamen) och intyget Handhavande av snabba fartyg. Vid yrkestrafik krävs dessutom att man har ett giltigt Läkarintyg för sjöfolk. Kraven vid yrkestrafik är inte helt lätta att förstå. Om du har frågor kontakta Björn Langbeck på e-post ange att du är medlem i KMK så hjälper han dig. 11

12 För ett tryggt och bekvämt båtägande! Välkommen till MICAB det moderna fullservicevarvet Nordens största återförsäljare av Volvo Penta Sveriges största reservdelslager för Volvo Penta Gåshagaleden 12, Lidingö. Tel , fax ,

13 Periskopet BÅTSÄSONGEN KÄNNS FORTFARANDE LEVANDE när jag promenerar omkring på Stockholmsmässan och beskådar alla nyheter inför sommaren För de flesta av oss känns det som om båten inte hinner mer än komma upp på land förrän det är dags för sjösättning och därpå följande upptagning. Tiden rinner iväg med en hiskelig fart på ålderns höst. På hösten får vi glädja oss åt Scandinavian Boat Show och under senvintern Allt För Sjön. Det finns många tillfällen för den båtfrälste att få sina behov tillfredsställda. Att bara gå och drömma är också en underbar upplevelse. Då är det aldrig dåligt väder utan solen lyser från en klarblå himmel och den lätta morgonbrisen ligger kvar hela dagen. Så är ju inte riktigt verkligheten men vi lever för några härliga högtidsstunder på vattnet. HÖGBÖTE HAR UNDER ÅREN utvecklats mer och mer med all tänkbar teknik inom tele/dator sidan. Vi har trådlöst bredband, TV-mottagningen till digitalboxarna och fler tjänster kommer vartefter. Det pågår ett ständigt arbete med att underhålla och investera. Under rubriken Högböte kan ni läsa om de prioriteringar som finns på agendan för klubbholmen. Det kräver en del kapital och sponsorer för att kunna genomföra detta program. Klubbens tålamod påfrestas beträffande byggnadstillstånd till ett nytt klubbhus vid Djurgårdshamnen. Efter 10 års segdragna förhandlingar med olika arkitekter, konsulter och tjänstemän/kvinnor inom Stadsbyggnadskontoret känns det emellanåt som om detta är ett ganska svårlöst problem för klubben och dess medlemmar. Mer om detta kan ni läsa om under rubriken Djurgårdshamnen. BETRÄFFANDE KLUBBENS SEDVANLIGA HÖST/ÅRSMÖTE blev middagen inställd på grund av för få anmälningar. Vi hoppas naturligtvis att inte detta är en trend för framtida arrangemang utan vi tror/hoppas att detta skall vara en tillfällighet. Konceptet från klubbkommittén var något annorlunda än tidigare år. Ett försök var att göra festen till en mer avspänd afton och samtidigt billigare. Med facit i hand fungerade inte årets upplägg men för framtiden skulle vi uppskatta om ni ville bidraga med synpunkter för att arrangemangen skall bli välbesökta. Annars är risken stor att festerna enbart kommer att avhållas på Högböte under sommarmånaderna. Traditioner i olika former kan vara mycket trevligt att bevara. VI SES DEN 13 DECEMBER på kansliet till julglöggen. GS ADRESSER Vänligen kontakta kansliet, vid ändrad mail-, bostadsadress och telefonnummer. Eftersom vi mer och mer använder mailutskick för olika arrangemang önskar vi gärna ha den rätta adressen. GS FÖRTJÄNSTKORS TILL MAGNUS ANDERBERG Vår f.d ordförande Magnus Anderberg erhöll Finlands Idrottskulturs Förtjänstkors den 20 oktober i samband med Nordiska Båtrådets årsmöte i Helsingfors. Utmärkelsen överlämnades av minister Astrid Thors från Undervisningsministeriet. I samband med utdelningen hade Finlands Båtförbund ordnat med olika arrangemang för Magnus. Detta är ett gott bevis för allt arbete Magnus har lagt ner under årens lopp på Nordiskt och Europeiskt båtliv. Grattis! Erik Lundqvist, Magnus och Margaretha Anderberg 13

14 Stockholms Flytande Båtmäss DEN NYA UTFORMNINGEN av båtmässan med visningar både i Wasahamnen och Biskopsudden lockade nästan besökare under perioden 30 augusti till den 2 september. Nära 300 båtar fanns att beskåda för besökarna. Många nyheter presenterades som Bavaria 33 och 37 Sport liksom Aquador familjen med tre nya modeller 28 DC, 28 HT och 32 C. Flipper visade upp sin nya Flipper 750 DC och Örnvik med sin 700-serie. PÅ SEGELBÅTSSIDAN fanns mycket att titta på och både Bavaria och Bénéteau visade sina nya båtar. Mässledningen tillsammans med KMK arrangerade på torsdagen den 30 augusti en förhandsvisning i Wasahamnen och den 31 augusti vid Biskopsudden. Dryck och tilltugg serverades. Nästa år kommer mässan att arrangeras under perioden augusti. Med erfarenheterna från årets samarbete skall vi på ett tidigare stadium planera våra medlemmars besök på mässan tillsammans med mässledningen. Gozzi 29 Jeep Text & Foto Bo Ahlström Fin båt i mahogny Capo 11 J Fjällbackasnipan Pershing 45 Fjord 40 14

15 a & Scandinavian Boat Show SCANDINAVIAN BOAT SHOW arrangerades för 11.e gången på Stockholmsmässan och som dessutom är den största mässan i historien. Totalt 185 båtar ställde ut varav majoriteten var motorbåtar. Trenden håller i sig. Båtarna blir större, mer designade, fler finesser och framför allt lättare att hantera. Tekniska hjälpmedel, material och utrustning har utvecklats mycket. Den goda ekonomin har under många år gynnat båtbranschen och därmed har tillverkare tagit fram större och dyrare båtar. På årets mässa kunde besökarna beskåda 55 båtar som aldrig tidigare har visats. Den största båten är den italienska Itama 55. Standardutrustad med två stycken 1100 hästkrafters MAN-dieslar som ger en toppfart på 37 knop. Båten mäter 18,59 meter och kostar fr. 15,7 miljoner. Med möjlighet till två stycken 1360 hästkrafters MAN-dieslar som ger en toppfart på 40 knop. Det fanns många andra spännande nyheter som Delta 29 Sidewalk, Nimbus Nova 27 S, Anytech 795 CAB och Minor 31. Alla med olika koncept som förhoppningsvis attraherar sina respektive målgrupper. Minor 31 BÅTJOURNALISTERNAS INNOVATIONSPRIS, Boat Innovation Award 2007 gick till tillverkarna av aluminiumbåten Silver Condor 730. Silver har satt ergonomin och en funktionell förarplats i centrum. Båten har fjädrande stolar, ställbar ratt, bekväm mittkonsol samt alla reglage lätt åtkomliga. Strömbrytarna är logiskt placerade och GPS-plottern har fått en given plats mellan förare och passagerare. Båtbranschen har haft en stadig försäljningsökning under mer är 10 år och enligt siffrorna för 2007 kommer detta att bli ett rekordår. Importen har ökat med ca 25% och exporten med 16% jämfört med De flesta importerade båtarna kommer från Finland, Norge och USA medan viktiga exportländer för de svenska tillverkarna är Norge, Storbritannien och Tyskland. Med facit i hand kan man bara konstatera att branschens framtidsförväntningar är fortsatt goda. Modellbåtar Grandezza båtar Silver Condor 730 Nimbus 27 Nova S 15

16 Gör en miljöinvestering! Nyemission i Eriksson Development and Innovation Company AB Eriksson Development and Innovation Company AB (publ), EDI, driver verksamhet grundad på en uppfinning av Torbjörn Eriksson. Den patentsökta EDI-turbinen bedöms som en av de mest innovativa utvecklingar inom gasturbinteknik som tagits fram under de senaste åren. Den är avsedd att möta sjöfartens behov av effektivare miljövänligare turbinmotorer som är lättare och mindre utrymmeskrävande än de konventionella och tunga dieselmotorerna. EDI-turbinen kombinerar gas och ånga i EN ENDA TURBIN, en teknik som Bolaget uppskattar kommer att uppnå en verkningsgrad över 51% mot dagens cirka 35 %. Utvecklingsarbetet har präglats av stort miljömedvetande och en strävan efter en lösning som ger mindre miljöpåverkan än dagens befintliga alternativ. Uppfinningen kan illustreras med följande bild: Det unika i uppfinningen är att optimera värmeenergin i både förbrännings- och gasturbinen och återanvända energin en gång till. På det sättet kommer, genom kontroll av värmebalansen, förlustenergin att tas till vara och därmed ökar verkningsgraden väsentligt. Miljöaspekterna kommer att inta en stor roll i framtiden. Vid sidan av den höga verkningsgraden är miljöhänsyn en viktig orsak för att välja EDI-turbinen. Gasturbiner har generellt jämfört med dieselmotorer ett mycket lägre NOx-värde och är därmed miljövänligare. Den högre verkningsgraden hos EDI-turbinen förstärker denna positiva effekt. EDI inbjuder nu allmänheten och professionella investerare att förvärva aktier i bolaget i samband med nyemission. Vid extra bolagsstämma den 9 oktober 2007 beslutades om nyemission av högst B-aktier. Teckningskursen är 1 krona per aktie. Efter genomförd emission är avsikten att aktien skall listas på AktieTorget. Erbjudandet i korthet Teckningskurs Anmälan 1 krona Anmälan om förvärv av aktier skall ske på anmälningssedel enligt fastställt formulär och avse en eller flera teckningsposter om vardera aktier. Anmälningssedel skall inges med post till: Aktieinvest FK AB, Emittentservice, Stockholm Anmälan skall vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast den 5 december 2007 kl Anmälningsperiod 12 november - 5 december 2007 Likviddag Omkring den 13 december 2007 Upptagande till handel Omkring den 15 januari 2008 Prospekt och anmälningssedel samt mer information om bolaget finns på

17 SLUT FÖR I ÅR Tack för en mycket givande säsong. Det har varit mycket inspirerande trots att vädret ställde till det under hösten. Båtlivet ebbade ut redan under augusti månad och jämfört med tidigare år har färre gästande båtar besökt Djurgårdshamnen. Samarbetet med Tom Bertling med personal har som vanligt fungerat klanderfritt och vi hoppas på en god fortsättning. DEN EVIGA FRÅGAN som återkommer ständigt är ett nytt klubbhus eller ej. Ordföranden i tekniska kommittén Jan- Olof Ohlander skall tillsammans med Arkitekt Jonas Glock besöka Arne Fredlund på Stadsbyggnadskontoret för att presentera tre nya förslag. Ett av förslagen är en byggnad ihopkopplad med det befintliga huset mot parken. De andra förslagen är separata hus som i så fall skall byggas på Stockholm Stads mark bredvid Djurgårdsbron. Alla husen skall inrymma en servering både för allmänheten som för våra medlemmar. Husen är både i sin utformning och design mycket spännande. Sedan hamnen stängdes har Fritidsförvaltningen börjat med sina underhållsarbeten med bryggorna. De byter kättingar till förankringarna. Under hösten kommer även sju nya elstolpar att installeras på bryggorna. Installationen sker på insidan av de nya pontonbryggorna längst ut. HAMNKAPTEN GÖRAN LJUNGGREN TEL VID BÅTBYTE anmäl detta till mig eller kansliet. Använd gärna vår hemsida för detta ändamål, Vänligen återkom till mig angående reservationsplats. Kostnad för 2008 blir kr. Förtöjningslinor, fendrar, shacklar och elkablar som lämnats kvar på bryggorna och y-bommarna kommer att slängas innan årets slut. Välkommen åter 2008! Hamnkapten DJURGÅRDSHAMNEN IN MEMORIAN KURT BLOM, KMK S GENERALSEKRETERARE Efter en tids sjukdom har Kurt Blom avlidit endast 76 år gammal. Kurt som blev medlem i KMK 1984, var med hustru Anita ett ofta sett och uppskattat par på Högböte med familjens Princess 414 Snowhite. KMK behövde 1989 nyanställa en Generalsekreterare. Vid KMK eskader till Karlskrona det året förslog någon Kurt Blom. Det var ett ovanligt förslag eftersom KMK nästan alltid haft en pensionerad sjöofficer som GS. Det var heller inte vanligt att en nytilllträdande GS kände KMK i förväg så väl som Kurt gjorde. Kurt var då, hemkommen efter ca 30 år i Bahrain, Kuwait och Saudiarabien. Kurt fick uppleva många personskiften i styrelsen och kommittéerna. Det var nog inte alltid lätt att göra de skiftande viljorna till lags och hålla KMK och kansliet på rätt kurs. Han tog dock ämbetet på högsta allvar, alltid med ett leende på läpparna. Kurt skrev otaliga krönikor i KMK Nytt med en mycket humoristisk penna, aldrig elakt, snarare med stor självironi. Efter 11 år bestämde sig Kurt för att lämna tjänsten som Generalsekreterare. Endast en GS har suttit längre tid på denna post. År 2000 erhöll Kurt KMK Förtjänstmedalj för sitt stora engagemang och lojalitet mot klubben. Våra tankar går till Kurts hustru Anita och dottern Pia med familj. Kurt hade alltid KMK s bästa för ögonen. En varm KMK-vän lämnar ett stort tomrum efter sig. Magnus Anderberg Göran Egnell 17

18 Höstmöte Årets möte avhölls lördagen den 10 november kl på KMK kansli istället för på Restaurang Stallet. Orsaken till denna ändring finns att läsa i ordföranden har ordet. Ordförande Göran Egnell hälsade 49 medlemmar välkomna som hade hörsammat kallelsen och infunnit sig till kvällens förhandlingar. VAL AV LEDAMÖTER I STYRELSEN. Efter Christer Lindberg s avgång som 2:e vice ordförande valdes Kent Löfgren in på denna post. Maud Rane valdes in som ny ledamot och Anders Nordqvist omvaldes som skattmästare. GS informerade om årets resultat som beräknas att bli något bättre än budget. För 2008 kommer det att behövas lite åtstramning eftersom investeringsbehovet på Högböte är ganska stort. Års- och båtavgifterna kommer att bibehållas på samma nivå som Övriga avgifter för Högböte presenteras på vårmötet måndag den 10 mars Under punkten övriga frågor framkom det många värdefulla synpunkter angående höstmöte/middagens utformning för framtiden. Ordföranden tackade alla för visat intresse och Lotta Egnell var behjälplig vid utdelningen av hedersbetygelser till följande medlemmar. UTMÄRKELSER PÅ HÖSTMÖTET KMK förtjänstmedalj och förtjänsttecken med tre stjärnor Christer Lindberg KMK förtjänsttecken med en stjärna Anders Åman Ulf Svensson KMK plakett i silver Lasse Aman KMK plakett i brons Benny Witz Dimitrios Modig-Georgiadis Tom Bertling Silverrräven Anders Nordqvist Efter utdelningen bjöd klubben på förfriskningar med tilltugg. Julglögg på kansliet TORSDAGEN DEN 13 DECEMBER MELLAN LOTTERI MED FINA JULKLAPPAR UTLO- VAS. VÄLKOMMEN. ÖPPETTIDER PÅ KANSLIET UNDER JUL, NYÅR OCH TRETTONHELGEN. DECEMBER STÄNGT JANUARI 2008 TISDAG 1 STÄNGT ONSDAG TORSDAG FREDAG

19 Tom Bertling som mottagit bronsplakett Benny Witz som också mottagit bronsplakett Tom Bertling mottagit bronsplakett Christer Lindberg mottagare av KMK Förtjänstmedalj Följande ledamöter valdes in i styrelsen och kommittéer Ledamöter valda för ordinarie mandatperiod (tre år) Ordförande Göran Egnell :e vice ordförande Erik Lundquist :e vice ordförande Kent Löfgren nyval Skattmästare Anders Nordqvist omval Ledamot Maud Rane nyval Ledamot Johan Kihlström Tävlingskommittén Ordförande Christer Henke omval Bertil Nordlinder omval vakant Tekniska kommittén Ordförande Jan-Olof Ohlander omval Börje Östergren omval Leif Bergström omval Klubbkommittén Ordförande Dimitrios Modig-Georgiadis omval Benny Witz omval Stefan Witz omval Andreas Nordin omval Förtjänstmedaljkommittén Ordförande 2:e vice ordförande, Kent Löfgren (enl. stadga), styrelsen nyval Göran Egnell omval styrelsen Greger Ålund omval Jan-Olof Ohlander omval styrelsen Benny Witz omval styrelsen Folke Barladjan omval Magnus Wahlgren omval Magnus Anderberg omval Alvar Säker omval Nils Ljung omval Hamnkommittén Ordförande Benny Witz omval Magnus Lindmark omval Tom Bertling omval Göran Ljunggren, H.kpt omval Jan Bernander omval vakant Eskaderkommittén Ordförande Bengt Schött omval vakant Finanskommittén Ordförande Lars Schneider omval Claes Örn omval Ulf Svensson omval Redaktionskommittén Ordförande Lars Aman omval Bo Ahlström omval KMK ungdomsavdelning Ordförande Victor Widing omval Emelie Wiklund omval Hannah Wiklund omval Johan Choudhury omval Malin Grip-Blomberg nyval Elsa Söderholm nyval Mathilda Söderholm nyval KMK representanter i KMK:R styrelse Ordförande Kjell Tengmo omval Ledamot Bo Ahlström omval 19

20 Samarbetspartners KMK har idag samarbete med följande företag: Almedals Golv Bågar & Glas Captains, Watski Kommendörsgatan EFG Investment Bank Egnell Trading AB Eurotex Dynor & Kapell AB Grönmarks Järn & Maskin Inwarehouse AB Jonson & Co AB Langbeck Racing HB Marin Center Erstagatan Nautiska Magasinet Remax Mäklargruppen Seapax AB, sjösäkerhet Svenska Racerbåtsförbundet Svenska Sjö Svenska Shell Viamare Sea Club Sök på vår hemsida så hittar du våra partners med länkar till respektive hemsida 20

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46 Solvikingen Nr 2, 2008, årg. 46 Göran Sander får en välförtjänt dusch efter ytterligare ett väl genomfört GöteborgsVarv Vi behöver fler funktionärer än vad vi har aktiva medlemmar! Du behövs! Inget funktionärsuppdrag

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007. Landsortstrafiken går året runt. Pensionär på Hjälmö. Följ med på vårens vänkryssning!

EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007. Landsortstrafiken går året runt. Pensionär på Hjälmö. Följ med på vårens vänkryssning! EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007 Landsortstrafiken går året runt Pensionär på Hjälmö Följ med på vårens vänkryssning! Landsort Familjen Österman Släktkrönikan om familjen Österman skildrar

Läs mer

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 S FT LE D A R E Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 Ordensinformation på annorlunda vis Fo t o : Leif Yt t e r s t r ö m UR INNEHÅLLET En brygga

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

HYPOXIA. På snurr efter lyft. Nya licenser? Förslag till regelverk. Hypoxia förändras Tidningen ska göras om - tyck till!

HYPOXIA. På snurr efter lyft. Nya licenser? Förslag till regelverk. Hypoxia förändras Tidningen ska göras om - tyck till! HYPOXIA Skärmtrycket Häng- och skärmflygarnas tidning 1-2014 Nya licenser? Förslag till regelverk Hypoxia förändras Tidningen ska göras om - tyck till! Holgerssonvyer Paramotor i platta södern På snurr

Läs mer

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Besök oss på webben www.nastakramfors.se ramfors ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Nästa Tåget får flygplatsen att lyfta Maria Högberg. Inflyttad som hjälper inflyttare Kramfors satsar på ansiktslyft

Läs mer

BULLANDÖ NEWS CANBERRA DEN STORMEN GÄSTHAMNEN STOCKHOLM MARIN. upptagningen BULLANDÖBESÄTTNING ETT ANNORLUNDA BÅTLIV CHATARINAS

BULLANDÖ NEWS CANBERRA DEN STORMEN GÄSTHAMNEN STOCKHOLM MARIN. upptagningen BULLANDÖBESÄTTNING ETT ANNORLUNDA BÅTLIV CHATARINAS BULLANDÖ NEWS NR 2 2014 ÅRGÅNG 31 UPPTAGNINGSNINGSNUMMER Vad är det för ett stort jakttorn som någon har byggt vid träsket i Hemmesta? Celebert besök i GÄSTHAMNEN BULLANDÖBESÄTTNING totalvann - igen ETT

Läs mer

Ymer Kuriren. I detta nummer bl.a. om; Medlemsblad nr 2/12

Ymer Kuriren. I detta nummer bl.a. om; Medlemsblad nr 2/12 Medlemsblad nr 2/12 Ymer Kuriren Boule - Bowling - Boxning - Cykel - Friidrott - Frisbee Gymnastik - Motion- Orientering - Skidor - Volleyboll I detta nummer bl.a. om; sid. 7-8 Boule sid. 8-9 Bowling sid.

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04 Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Ledare styrelsens syn på saken Jag tar fram kopplet och ropar på Zabi vår hund. Jag tänker

Läs mer

Attention! Nr 2 2013. Lika ren efter 20.000 mil. Välkommen in på www.atteviks.se. Och glöm inte gilla oss på Facebook. Läs mer på sid 18-19

Attention! Nr 2 2013. Lika ren efter 20.000 mil. Välkommen in på www.atteviks.se. Och glöm inte gilla oss på Facebook. Läs mer på sid 18-19 Attention! Nr 2 2013 Scaniakaravanen Euro 6 On Tour Läs mer på sid 16-17 Välkommen in på www.atteviks.se Där hittar du bl.a. bilder från våra kundaktiviteter och foto på din nya Scania. ett kvalitetsbegrepp

Läs mer

Vikensonen med världen som arbetsfält. Möt tre generationer tomatodlare. Bakom kulisserna på höghusdebatten

Vikensonen med världen som arbetsfält. Möt tre generationer tomatodlare. Bakom kulisserna på höghusdebatten Byaluren Byaföreningens tidning om livet i Viken - förr & idag #38 Vikensonen med världen som arbetsfält SID. 8 Möt tre generationer tomatodlare SID. 16 Bakom kulisserna på höghusdebatten SID. 29 1 Byaluren

Läs mer

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2008

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2008 En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2008 fondkväll lockade många till palladium Familjer ser inte ut som förr vi hjälper dig att hitta i sakförsäkringsdjungeln från västervik

Läs mer

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 88 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

XXXXXXXX XXXXX XXXXXX PÄRLAN SMYGEHUK XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX TEAM SCA XXXXX. SVENSK SEGELSPORT En ny del av Båtliv PROJEKT CORONET

XXXXXXXX XXXXX XXXXXX PÄRLAN SMYGEHUK XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX TEAM SCA XXXXX. SVENSK SEGELSPORT En ny del av Båtliv PROJEKT CORONET MEDLEMSTIDNING FÖR SVENSKA BÅTUNIONEN NUMMER 2 2014 PRIS 60 KR XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX TEAM SCA XXXXX Tjejerna har XXXXXXXXXXX en bra chans XXXXXXXXXXX VOLVO OCEAN RACE SVENSK SEGELSPORT En ny del

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Spara och Slösa

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Spara och Slösa KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 8 Mars 2010 Pris 10:- Något i hästväg För 30 år sedan tog experterna till orda och klassade hästen som ett fornminne eftersom hästen ansågs ha

Läs mer

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20.

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20. 1 DALA FÖRETAGAREN Tidningen från Dalarna NR 1 2013 Årgång 20 Sid 4-17 Lär av dem som alltid växer Sid 4-5 Tillväxt hos fönsterjätten Sid 14-15 Företagare ändrade lagen Sid 22-23 Bättre upphandlingar Satsa

Läs mer

Joakim vet hur Tarzan blev till. Spöklik skola får stå kvar. NVP frågar ut Årets Nackabor. Svarttaxi körde på kund. SM-brons i bodybuiling

Joakim vet hur Tarzan blev till. Spöklik skola får stå kvar. NVP frågar ut Årets Nackabor. Svarttaxi körde på kund. SM-brons i bodybuiling 7 OKTOBER 2008 ÅRG 19, NR 41 Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 nvp.se NACKA 10-11 NVP frågar ut Årets Nackabor KULTUR 29 Joakim vet hur Tarzan blev till NYHETER

Läs mer

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se Skandinaviens ledande tillverkare av brandklassade trä- och ståldörrar. Från traditionella branddörrar till arkivdörrar med brandklass EI 120 Tryggt eller hur? Kalmar konstmuseum. Säkra dörrar www.daloc.se

Läs mer

Sveriges Bridgeförbunds historia SVERIGES BRIDGEFÖRBUND OFFICIELLT ORGAN FÖR. Nummer 1. Februari 2000 Årgång 32. Pris 45: DBR I DG E F ÖR BUN

Sveriges Bridgeförbunds historia SVERIGES BRIDGEFÖRBUND OFFICIELLT ORGAN FÖR. Nummer 1. Februari 2000 Årgång 32. Pris 45: DBR I DG E F ÖR BUN DBR I DG E F ÖR BUN S V E R I G E S Nummer 1. Februari 2000 Årgång 32. Pris 45: Sveriges Bridgeförbunds historia OFFICIELLT ORGAN FÖR SVERIGES BRIDGEFÖRBUND DBR I DG E F ÖR BUN Bridge S V E N S K S V E

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Älskade hästar Möt hästägarna på våra öar

Älskade hästar Möt hästägarna på våra öar H Älskade hästar Möt hästägarna på våra öar Strandhugg: Rödlöga Kvinnliga företagare i bygden Ö-kändis: Kerstin Tuominen Höstspecial: Spöken & spänning Udrag ur deckare Häng med ut i svampskogen! Vildand

Läs mer

10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten

10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS NR 1 2014 Att åka hoj var mitt kall Livet efter olyckan möt Robert 10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten INLEDNINGSVIS FREDRIC KÄLL, VD VIVIDA ASSISTANS Från

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

SJÖ LIV. De är guld på jobbmarknad Vill man vara säker på att ha jobb i framtiden är det sjön som gäller. Häng med till högskolans maskinutbildning.

SJÖ LIV. De är guld på jobbmarknad Vill man vara säker på att ha jobb i framtiden är det sjön som gäller. Häng med till högskolans maskinutbildning. KAPTEN JOHNNY LIGGER I TRÄNING SIDAN 5 SJÖ EN BILAGA FRÅN ÅLANDSTIDNINGEN 10 OKTOBER 2008 LIV EN BILAGA FRÅN UTBILDNING SIDORNA 12 13 De är guld på jobbmarknad Vill man vara säker på att ha jobb i framtiden

Läs mer

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad Marknad Vi är ett starkare företag idag. sid 5 IT-avdelningen En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9 Linerbladet Nr 1 2014 En tidning för alla medarbetare vid Smurfit Kappa Kraftliner

Läs mer