Optimeras trallguide. Allt du behöver veta när du ska anlägga trädäck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Optimeras trallguide. Allt du behöver veta när du ska anlägga trädäck"

Transkript

1 Optimeras trallguide Allt du behöver veta när du ska anlägga trädäck

2 Vi hjälper dig att lyckas Välkommen till Optimeras trallguide I den här broschyren har vi samlat all viktig information om trallprodukter, impregnering, säkerhet och tillbehör från de leverantörer vi arbetar med. Broschyren är ett komplett underlag för dig när du står inför att anlägga eller byta en yta med trallprodukter. Definition av trall Trall är den produkt som används överst i en konstruktion som man vanligtvis går på och som anläggs utomhus. Trallprodukter finns i många olika utföranden och till mycket varierande priser. Gemensamt för trallprodukter är att de är tillverkade för att ligga som golv och ska således vara visuellt snygga, ha rundade kanter och ha en hyvlad eller rillad yta. Våra virkesprodukter För oss på Optimera är det viktigt att det timmer som används av våra leverantörer är avverkat på ett miljövänligt och hållbart sätt. Vi är mycket noga med att följa de regler som är uppsatta av EU rörande avverkning av skog, samt regler gällande inköp och försäljning av timmervaror. Optimera har en policy; Miljömedveten virkespolicy, som innebär att vi endast köper virke av de leverantörer som kan visa att virkesprodukterna är avverkade på ett hållbart sätt. Alla våra leverantörer är FSC- eller PEFC-certifierade. Därför kommer du inte att hitta vissa virkessorter i våra butiker. Vi värnar om att skogen ska må bra och likaså alla och allt som står mellan avverkningen och slutprodukten. Att byta eller anlägga ett trädäck Foto: Johan Ardefors Ett trädäck är så mycket mer än bara ytan man ser och går på. Trädäcket måste byggas rätt, med rätt och på rätt underlag. Felaktigt placerade och monterade produkter kan innebära att skaderisken ökar. Känner du att projektet känns för stort för din kunskapsnivå? Var lugn, vi samarbetar med mycket kunniga byggare som vi kan hjälpa dig att få kontakt med. Glöm inte att du kan ansöka om ROT-avdrag för de allra flesta arbeten som rör tillbyggnad och renovering av ditt hus. Kom in till oss vi hjälper dig att lyckas! Certifierade träexperter Vi är certifierade träexperter och vi kan virke. Det är viktigt för oss att du lyckas och blir nöjd med ditt projekt på lång sikt. Därför låter vi utbilda vår personal till Certifierade Träexperter, så att de kan ge digtillförlitliga byggråd och se till att du får tag på precis rätt produkter. Bakom certifieringen står Svenskt Trä samt Sveriges Bygg & Järnhandlareförbund, och utbildningen täcker allt från virkeskvaliteter och hantering till träskydd och miljö. Vi ser även till att vårt sortiment alltid håller hög kvalitet och enbart utgörs av godkända produkter. Handla tryggt hos oss! 2

3 Innehåll Inledning 3 Tryckimpregnerat virke 6 Thermowood 8 Ektrall 10 Limträtrall 11 Komposittrall 12 Ädelträtrall 13 Tillbehör & tabeller 14 Foto: Johan Ardefors 3

4 Träskydd När man bygger sin träkonstruktion är det viktigt att man vet vad det är för material man köper samt vilka garantier som lämnas. Det är också viktigt att man bygger med träprodukterna på det sätt de är tänkta att användas. Risken finns annars att träprodukterna åldras i förtid och kan därmed bli en skaderisk, både för person och för egendom. Nordiska Träskyddsrådet, NTR, tar fram regelverk för hur tillverkare ska impregnera virket och med vilka ämnen man får impregnera virket. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, kontrollerar våra svenska tillverkare med jämna mellanrum och borgar därför för att rätt kvalitet finns. Det är en säkerhet för dig som slutkund men också en garanti för att din investering ska hålla under lång tid framöver. Endast impregneringsföretag godkända av SP äger rätt att NTR-märka sitt virke. NTR utfärdar regler för kvalitetskontroll av tryckimpregnerat virke och utför kontinuerligt fältförsök med olika träskyddsmedel. Svenska Träskyddsföreningens medlemsföretag utlovar 20-års rötskyddsgaranti på NTR-virke till konsumenter. Garantin omfattar NTR-klasserna A och AB impregnerade med vattenbaserade kopparmedel. Skogsindustrierna M Träskyddsklass NTR-M 4 Träskyddsklass NTR-A Träskyddsklass NTR-AB Träskyddsklass NTR-B Träskyddsklass NTR-Gran Träskyddsklass NTR M Blå Träskyddsklass NTR A Vit Träskyddsklass NTR AB Gul Träskyddsklass NTR B Röd Träskyddsklass NTR Gran Orange Trä i varaktig kontakt med havsvatten, som t.ex. bryggor och hamnanläggningar. Trä i varaktig kontakt med mark och vatten, i bryggdäck och sötvattensanläggningar samt trä ovan mark i fasta säkerhets anordningar och i konstruktioner som är svåra att byta ut. Trä ovan mark som är utsatt för väder och vind eller kondens och där utbyte av skadade delar eller personsäkerheten inte är av avgörande betydelse. Endast för färdig bearbetade snickeri detaljer ovan mark, t.ex. fönster och dörrar som ges ett ytskydd via målning. Endast följande produkter: panel för utomhusbruk, vindskivor, vattbrädor, tegelläkt och spikläkt. Brädor för altandäck omfattas inte av träskyddsklass NTR Gran.

5 Träskydd Vanliga frågor om tryckimpregnerat virke: Varför ska man använda NTR-impregnerat trä? Går det inte lika bra med vanligt trä och någon träolja? Alla konstruktioner utomhus, i synnerhet de som är fast f örankrade i mark och vatten, kräver ett fullgott och garanterat rötskydd. Endast tryckimpregnering med godkända träskyddsmedel ger virket ett heltäckande skydd i utsatta lägen. Träolja påstruket med pensel ger bara ett ytligt och kortvarigt skydd eftersom det inte förmår att tränga in i virket. Hur vet jag att virket är rätt impregnerat? NTR-märket säkerställer att virket är rätt impregnerat. Det är tre viktiga villkor som är uppfyllda i och med att virket är NTR-klassat: 1. Godkänt träskyddsmedel ur miljö- och rötskyddssynpunkt 2. Rätt utförd tryckimpregneringsprocess 3. Opartisk kontroll av ovanstående punkter Måste NTR-impregnerat virke underhållas? Nej. NTR-impregneringen är en garanti för att tryckimpregneringen är rätt utförd och en garanti för ett långvarigt skydd mot främst röta. Vill man behålla det fräscha utseendet, kan man bestryka det med träolja. Det hjälper även virket att motstå vissa formförändringar, som t.ex sprickbildning, i utsatta lägen som altaner, bryggor m.m. Är träet smutsigt eller missfärgat, tvätta med rengöringsmedel för trä. Kan man måla NTR-impregnerat trä? Ja. NTR-impregnerat trä kan ytbehandlas som vanligt trä när det är ordentligt torrt (ytfuktkvot 16 %). Såväl täckande som laserande färg kan användas. Är träet smutsigt eller missfärgat tvätta först med rengöringsmedel för trä och låt torka till 16 % ytfuktkvot. Vad gör man med spill som kapbitar och spån? Avfall från allt impregnerat trä ska hanteras enligt din kommuns anvisningar. Hur fungerar Rötskyddsgrantin? Garantin ersätter belopp upp till kr och omfattar rötangrepp. För att garantin ska gälla måste användarinstruktionerna avseende NTR A och AB ha tillämpats. Garantin omfattar bara konsumentanvändning och lämnas av medlemsföretagen i Svenska Träskyddsföreningen.! Tips! Kom ihåg att begära garantisedel och spara ditt kvitto! Beständighet hos trä Eftersom trä är ett organiskt material kommer det att brytas ner av naturen förr eller senare. Vissa träslag bryts ner mer långsamt än andra, något som brukar kallas beständighet. Beständigheten delas upp i fem klasser där klass 1 är mest beständig och klass 5 är minst beständig. Klass 1 Mycket beständigt Klass 2 Beständigt Klass 3 Måttligt beständigt Klass 4 Ringa beständigt Klass 5 Icke beständigt Teak Merbau Jarrah Western red cedar Europeisk ek Thermowood Sibirisk lärk Nordamerikansk Douglas Europeisk lärk Gran Furu Ask Bok Beständigheten för träslagen angivna i ovanstående tabell gäller endast kärnvirke, då splintveden för obehandlat virke betecknas som icke beständigt. Tabellen baseras på standarden EN

6 Tryckimpregnerat virke Tryckimpregnerat virke är den absolut vanligaste trallprodukten på marknaden och den säljs av i stort sett alla byggmaterialhandlare. Produkten är billig i förhållande till andra trallprodukter och kan variera i kvalitet. Normalt är trallen tillverkad i sort G4-3, men går att få fram i ännu bättre kvaliteter. Råvaran är furu som tryckimpregnerats för att motstå röta och angrepp när träet ligger exponerat mot väder och vind. All vår trall är impregnerad enligt träskyddsklass NTR AB och ska användas ovan mark. Regelavståndet bör ej överstiga c 600 mm. Trallen finns i både grön och brun färg. Den bruna trallen måste, för att inte tappa sitt pigment, oljas med en pigmenterad träolja regelbundet. Vill man bara att träet med tiden ska bli vackert grått så behöver man inte behandla produkterna. Fördelen med att behandla trallen är att man minskar fuktrörelser samt sprickbildning. Gröna tryckimpregnerade produkter: 22x95 mm slät 28x95 mm slät 28x120 mm slät 34x145 mm slät Bruna tryckimpregnerade produkter: 28x120 mm slät 28x120 mm räfflad! Tips! Om kapning, håltagning och annan mindre bearbetning är oundviklig ska de bearbetade ytorna behandlas med ett lämpligt träskyddsmedel t.ex. träskyddsolja i behörighetsklass 3. Klassbeteckningen enligt NTR-systemet förloras om annan bearbetning görs, t ex. klyvning eller annan längsgående bearbetning som hyvling och profilering. 6

7 Limträtrall Limträtrall är tillverkad av ihoplimmade furulameller. Limträtrallen tillverkas genom klyvning av den robusta och formbeständiga limträbalken med råmaterial som kommer från stark högkvalitativt furu från de senvuxna norrländska skogarna. Tillverkningssättet gör att trallen får övervägande stående årsringar vilket minimerar risken för att den kupar sig eller spricker. Limträtrallen levereras impregnerad enligt NTR AB i en brun färg, vilket bidrar till det uppskattade varma och tilltalande utseendet. Trallen ska vändas med den rillade sidan upp, rillningen gör trallen både estetiskt vacker och fotvänlig. Den bruna trallen måste, för att inte tappa sitt pigment, oljas med en pigmenterad träolja regelbundet. Vill man bara att träet med tiden ska bli vackert grått så behöver man inte behandla produkterna. Fördelen med att behandla trallen är att man minskar fuktrörelser samt sprickbildning. Finns i dimensionen 26x170 mm. Längd 4,8 m.! Tips! När brunimpregnerat virke åldras blir det alltid grått. För att behålla den vackra bruna färgen ska trallen alltid oljas med pigmenterad färg. 7

8 OrganoWood OrganoWood är en ny trallprodukt med en ljusare karaktär och med nya generationens träskydd. Via en svenskutvecklad, patenterad modifieringsprocess som imiterar den naturliga fossiliseringsprocessen kopplas kiselämnen till träfibrerna vilket ger träet en hög motståndskraft mot rötangrepp och ett ypperligt flamskydd. Till skillnad mot traditionellt rötskyddsbehandlat virke innehåller OrganoWood inga tungmetaller eller biocider som inte kan tas om hand av det naturliga kretsloppet. Istället för att döda svamparna och mikroorganismerna skapar kiselämnena en fysisk barriär som hindrar svamparna från att bryta ner virket och dessutom gör det flam säkert. Dessutom ges det modifierade virket en hårdare yta än omodifierat virke. OrganoWood modifierat virke har valts ut från högkvalitativt virke från svenska skogar. OrganoWood modifierat virke är naturfärgat och får en vacker silvergrå ton med tiden. OrganoWood kan väljas både i ett standardformat och som en premiumprodukt där virket tillförts smuts- och vattenskyddande egenskaper vilken ger ett minimalt underhåll. Premiumprodukten kan även fås i en brunlaserad version. Miljömärkt och rekommenderad av Sunda Hus och Byggvarubedömningen. Garantier: 10 års rötskyddsgaranti. Underhåll: Enbart årlig tvättning av premiumtrall, för standardtrall rekommenderas ytbehandling med OrganoWood -smuts- och vattenskydd. Färsk planka Åldrad planka 8

9 OrganoWood Standardtrall Premiumtrall Premiumtrall brun Modifierad svensk furu av mycket hög klass Rötskydd verifierat i EN 113 Högsta flamskyddsklass Miljöklassat och fritt från tungmetaller Ljust virke som grånar Brun lasyr Superhydrofobt (extremt vattenavstötande Reducerade fuktrörelser i virket Dimensioner: 22x95, 28x95, 28x120 och 34x145 mm OrganoWood flam- och rötskydd Förbättrar rötskyddet hos behandlat virke Förbättrar flamskyddet hos behandlat virke Fritt från tungmetaller och biocider OrganoWood - smuts- och vattenskydd Tillför virket extremt vatten avvisande egenskaper Förbättrar ytans motstånd mot mögel och ytlig påväxt Fritt från tungmetaller och biocider Grånar naturligt med tiden Finns även som brun, grå och svart lasyr! Tips! Tänk på att du inte kan använda vanlig träolja på OrganoWood produkter. Prata alltid med din Optimerasäljare om du är osäker. 9

10 Thermowood Thermowood är en produkt man får genom att värmebehandla virke. Genom värmebehandlingen, som innebär att virket hettas upp till över 200 C, förändras cellstrukturen i virket. Styvheten och sprödheten ökar medan fuktupptagningsförmågan, svällning och krympning blir obetydlig. Genom behandlingen får Thermowood en vacker brun nyans som på sikt blir vackert silvergrå. Den behåller sina egenskaper även efter kapning och bearbetning. Thermowood bevarar sin formstabilitet även vid växlande väderförhållanden. Thermowood är en produkt märkt med svanen och därmed en miljövänlig produkt. Inga kemikalier är tillsatta till virket men trots det ger värmebehandlingen Thermowood en beständighet mot röta där virket får i stort sett samma egenskaper som ek och Western Red cedar till ett betydligt lägre pris. Thermowood rekommenderas inte att monteras direkt i vatten eller i mark. Thermowood ska heller inte användas i bärande konstruktioner. Monteras med c 400 mm. Dimensioner: 26x92 mm 26x118 mm 26x118 mm med spår för dold infästning! Tips! Som komplement till trallen finns även värmebehandlade reglar. Detta ifall man vill bygga ett matchande staket, räcke eller vill att regelverket ska harmonisera med trallen. Vi har även ett brett sortiment med ytterväggspanel. 10

11 Ektrall Ek är ett av våra mest klassiska träslag. Kombinationen av estetik och funktion är oemotståndlig. Eken har en mjuk färgton, en ren ådring och dessutom egenskaper i form av hårdhet och naturlig beständighet. Ek har därför använts och uppskattats i svenska hem i decennier. Ett ekgolv av massiv ek som kan användas i uterum, på terrasser och balkonger. Ektrallen är hyvlad på samtliga fyra sidor och kanterna är svagt rundade, vilket gör dem både skönare att gå på och snyggare att se på! Ektrallen har liv i sig med kvistar och inslag av märgstrimmor. Ektrallen monteras på regelavstånd, med max c 600 mm men för att få bästa stabilitet rekommenderas avståndet c 400 mm. Trallen ska skruvas med rostfria skruvar av kvalitet A4. Ek är ett mycket hårt träslag varför förborrning är att rekommendera. Förborrning minskar risken för sprickbildning i trallen vid monteringen. När trallen är färdigmonterad kan man själv välja om man vill behandla eller att lämna den obehandlad. Trallen får då med tiden en vacker grå yta. Vill man själv behandla den så finns det ett flertal produkter för detta. Följ råden i monteringsanvisningen från leverantör.! Tips! Ek innehåller ämnen som när de får kontakt med metall och vatten kan missfärga eken. Tänk även på detta vid placering av lösa metallföremål på ek. Dimensioner 22x95 mm 22x120 mm 11

12 Komposittrall Komposittrall är en trall tillverkad av träkomposit. Komposittrallen består av 63 % återvunnet trä och 27 % plast av HDPE (High Density Polyethylene). Utöver detta finns färger och tillsatsämnen för att ge produkten sin karaktär. Komposittrallen är helt genomfärgad. Hålrummet i plankan finns till för att vikten ska bli lägre. Komposittrallen finns i tre färger, grå, brun och svart men kan beställas i betydligt fler färger. Ytan är mjuk och skön att gå på. Den något ruggade och räfflade ytan borgar för att du inte ska halka och den höga träfiberandelen gör att trallen inte blir alltför varm att gå på. Träfiberhalten gör dessutom att golvet bleks en smula med tiden vilket gör att golvet känns levande. Monteringen sker dolt vilket ger ett estetiskt och vackert trallgolv samtidigt som man slipper uppstickande skruvhuvuden. Underhållet på kompositrallen är lågt och du behöver endast tvätta av golvet när det blir smutsigt. Tralloljan är ett minne blott. Produktegenskaper: Helt miljövänlig (fri från PVC och Formaldehyd) Snygg räfflad design Dold infästning med T-clips Minimalt underhåll 15 års garanti Modell GP741 Mått 25x135 mm Längd 4800 mm 7,14 lpm/kvm Modell GP757 Mått 25x150 mm Längd 4800 mm 6,45lpm/kvm Modell GP777 Mått 20x146 mm Längd 4800 mm 6,60lpm/kvm 12

13 Ipe/Lärk/Cumaro Ipe Ipe är ett träslag från Sydamerika. Väljer man Ipe som altan golv har man ett altangolv som håller flera decennier framöver, eftersom det är extremt hårt och slitstarkt. Träet är bärnstensfärgat med röda och gula nyanser. Om man låter det vara obehandlat blir det med tiden vackert silvergrått, men vill man ha tillbaks ursprungsfärgen är det bara att putsa av golvet så är det som nytt igen. Ipe går att montera med dold infästning för att slippa skruvskallarna. Lärktrall Lärktrallen kommer från lärkträdet som är ett tätvuxet träslag med en stor andel av kärnträ. Med sin naturliga beständighet är lärktrallen mycket tålig även utan ytbehandling, och ett utmärkt alternativ för den som vill ha en hållbar naturprodukt utan tillsatser. För att förlänga trallens ursprungliga färg och lyster rekommenderas att den oljas in regelbundet. Utan behandling kommer lärktrallen bli vackert silvergrå. Cumaru Cumaru är ett träslag ifrån Sydamerika. På grund av sin naturliga beständighet kräver den lite underhåll. Träet är perfekt för vårt utomhusklimat i Sverige. Cumaru passar utmärkt som altangolv, till balkonger och uterum men även till offentliga miljöer eftersom det är extremt tåligt. Färgen varierar ifrån vackert gul till mörkbrun. Om det inte behandlas kommer det med tiden att bli vackert silvergrått.! Tips! När man ska fästa in Cumaro, Ipe eller Lärk är det mycket viktigt att rätt skruv används. Dessa trallsorter innehåller naturliga syror som kan reagera med skruven och ge fula utfällningar i träet. Rådgör alltid med din Optimerasäljare så du får rätt skruv. 13

14 Tillbehör Nivell System Utegolv Nivell System Utegolv är en genial lösning när du ska lägga utegolv. Unika egenskaper gör systemet användbart vid många olika projekt och när förutsättningar kan variera. Systemet är enkelt att montera med ett fåtal detaljer. Systemet är flexibelt, och beroende på val av skruv och regel klarar systemet av att ta upp de nivåskillnader som kan tänkas finnas i underlaget. Systemet klarar givetvis även varierande bygghöjder. Nivell System Utegolv består av tryckimpregnerade reglar i träskyddsklass NTR AB med förborrade hål och gängade UV-skyddade plasthylsor i hålen. Nivell utereglar finns i dimensionerna 45, 70, 95 och 120 mm. Nivell uteskruvar finns i längderna 100, 150, 200 och 300 mm. I ett och samma system kan man bygga utegolvet med nivåskillnad mellan 50 och 386 mm (överkant regel). Kundfördelar Snabbt montage Enkelt och stabilt Flexibelt för olika golvtyper Kräver ej jämna underlag Använd befintligt underlag Demonterbart Kräver ej gjutna plintar 14

15 Tillbehör Räckessystem Rostfria räckes-, glas- och trapplösningar finns i flera modeller och utföranden. Genom att välja rostfritt i kombination med glas skapas en elegant och inbjudande atmosfär. Kombinationer av rostfritt och glas passar i såväl privata hem som i offentliga miljöer. Välj om du vill ha glasräcken eller räcke med stänger. Kombinera med klart glas, mönstrat glas eller tonat glas. Du kan också kombinera och designa ditt eget räcke med unikt utseende efter dina förutsättningar. Har du idén så hjälper vi dig med resten. Oftast används räckessystemen som avskiljare men kan även användas som vindskydd eller fallskydd. Det gäller också att tänka på hur ljuset faller och om glaset bör ha mönster eller vara frostat för att fånga det skarpa solljuset. Rostfritt räckessystem med stänger är ett enkelt och mycket stilrent val som går att kombinera med handledare i olika material. Kan både monteras som utanpåliggande räcke eller direkt i golv. Räckessystem med stänger kan med fördel också användas tillsammans med franska balkonger. På så sätt får du ett säkert fallskydd samtidigt som ljuset släpps in. Dessa räckessystem enkla att montera då alla fästen finns monterade på stolpen redan i leverans. Systemen går även att få med vertikala stänger, då de anpassas för säkerhetsregler i offentlig miljö. E R - A B EUROPEISKA RÄCKESSYSTEM AB 15

16 Trallskruv Trallskruv Impreg + har TX-fäste för stabilt grepp och s-spets som effektivt driver in skruven i trävirket och motverkar sprickbildning. Skruven är skyddad av Impreg + som är ett hårt, slagtåligt och självläkande skikt med mycket starkt korrosionsmotstånd. Impreg + är typgodkänd i korrosivitetsklass C4. TRALLSKRUV IMPREG + S-SPETS HÄRDAT STÅL IMPREG + TYPGODKÄND I KORROSIVITETS- KLASS C4 SITAC NR SC TX20 PAKET Ø L L1 D , ,0 250/ , ,0 400/ , ,0 800/ , ,0 350/ , ,0 700/ , ,0 300/ , ,0 600/8 Bits ingår i paketet MINILÅDA Ø L L1 D , ,0 1750/1 Trallskruv ZNNI har s-spets som effektivt driver in skruven i trävirket och motverkar sprickbildning. Skruven är ytbehandlad för utomhusbruk och har ett slagtåligt och självläkande skikt med mycket starkt korrosionsmotstånd. TRALLSKRUV ZNNI S-SPETS HÄRDAT STÅL UTVÄNDIG BANDAD BANDAD SKRUV Ø L L1 D , ,0 1000/ , ,0 1000/8 PH2 Trallskruv Rostfri klarar marina miljöer och förorenade industrimiljöer. Skruven missfärgar inte virket runt skruvhuvudet, inte ens i ädla träslag såsom ek, cederträ eller lärk. Skruven har TX-spår för stadigt grepp samt S-spets som effektivt driver skruven ned i trävirket och motverkar sprickbildning. TRALLSKRUV ROSTFRI A4 S-SPETS ROSTFRITT STÅL AISI 316/A4 VAXAD PAKET Ø L L1 D ,0 TX20 250/ ,0 TX20 250/ ,0 TX20 250/ ,0 TX20 100/ ,0 TX25 50/ ,0 TX25 50/6 BANDAD SKRUV Ø L L1 D ,0 PH2 1000/ ,0 PH2 1000/8 TX20-25 PH ,0 TX25 50/6 Bits ingår i paketet 16

17 Ankarskruv & -spik Ankarskruv Impreg + är anpassad för den nya typen av tryck impregnerat virke och används för montering av byggbeslag. Skruven är försedd med TX-spår för stadigt grepp vid montage. PAKET Ø L D ,0 31 8,0 250/ ,0 35 8,0 250/ ,0 40 8,0 250/8 Bits ingår i paketet *Ej CE-märkt * ANKARSKRUV IMPREG + HÄRDAT STÅL IMPREG + TYPGODKÄND I KORROSIVITETS KLASS C4 SITAC NR SC TX20 Ankarspiken monteras utomhus. Används i huvudsak vid montering av bygg beslag samt för att fästa andra typer av stål- och plåtdetaljer i underlag av trä. PAKET Ø L L2 D Z , ,0 250/8 ANKARSPIK VARMFÖRZINKAD KAMGÄNGAD, FLAT FÖRSÄNKT HUVUD KOLSTÅL VARMFÖRZINKAD MIN 50 µm Beräkna din infästningsåtgång i Gunnebos beräkningsguide: Läs mer om skruv, spik och beslag i Gunnebos trallguide: 17

18 Underhåll Förläng terrassens livslängd Om du inte skyddar terrassen med bra behandling, bryts ytan ner och får sprickor. Eftersom smuts sätter sig på ytorna, är det viktigt att tvätta terrassen innan du fortsätter behandlingen. Solens starka strålar gör att behandlingen sitter kvar i de nedbrutna ytorna och inte i själva träet. Detta resulterar ofta i flagning och nedbrutet trä. Därför är det nödvändigt att slipa med ett slippapper. Helt nyhyvlat trä är ofta mycket glatt. Därför kan det också behöva slipas för att resultatet ska bli bra. 1. Fukta terrassen med vatten för att undvika att Cuprinol Tralltvätt torkar alltför snabbt i direkt solljus. 3. Börja med ändträet. Mätta ändträet noggrant med olja genom att stryka det minst 3 4 gånger. 2. Lägg på Cuprinol Tralltvätt och låt det verka i ca 10 min. Använd gummihandskar och skyddsglasögon. Skrubba med en borste, skölj noga med vatten och låt torka. Slipa ytan lätt och borsta bort slipdammet. 4. Stryk 2 gånger med Cuprinols olja eller lasyr. Torka bort överskott efter ca min. 18

19 Åtgångstabeller Åtgångstabell skruv Skruvlängd c300 c400 c600 c800 22x95 45 mm ca 55 st/kvm ca 40 st/kvm 22x120 (ektrall) 45 mm ca 55 st/kvm ca 35 st/kvm 26x92 (thermowood) 55 mm ca 55 st/kvm ca 40 st/kvm 26x118 (thermowood) 55 mm ca 55 st/kvm ca 35 st/kvm 28x95 55 mm ca 55 st/kvm ca 40 st/kvm 28x mm ca 35 st/kvm 28x mm ca 30 st/kvm 34x mm ca 30 st/kvm ca 25 st/kvm 20x146 (komposittrall) 55 mm ca 25 st/kvm ca 20 st/kvm 25x136 (komposittrall) 55 mm ca 25 st/kvm ca 20 st/kvm 25x150 (komposittrall) 55 mm ca 25 st/kvm ca 20 st/kvm 26x170 (limträtrall) 55 mm ca 20 st/kvm Åtgångstabell mängd lpm/kvm 10 kvm 25 kvm 50 kvm 22x95 10,5 105 lpm 263 lpm 525 lpm 22x120 (ektrall) 8,3 83 lpm 208 lpm 415 lpm 26x92 (thermowood) 10,5 105 lpm 263 lpm 525 lpm 26x118 (thermowood) 8,3 83 lpm 208 lpm 415 lpm 28x95 10,5 105 lpm 263 lpm 525 lpm 28x120 8,3 83 lpm 208 lpm 415 lpm 28x145 6,9 69 lpm 173 lpm 345 lpm 34x145 6,9 69 lpm 173 lpm 345 lpm 20x146 (komposittrall) 6,6 66 lpm 165 lpm 330 lpm 25x136 (komposittrall) 7,1 71 lpm 179 lpm 358 lpm 25x150 (komposittrall) 6,5 65 lpm 162 lpm 324 lpm 26x170 (limträtrall) 5,9 59 lpm 148 lmp 296 lpm Trallskruvsguide Trallskruv IMPREG + Trallskruv ZNNI + Tryckimpregnerad trall Limträtrall OrganoWood Thermowood Komposittrall Ipe/Lärk/Cumaro Trallskruv Rf A4 Kvalitetsklasser hos trallvirke i fur Ungefärliga relationer mellan de olika sorterna/kvalitetsklasserna i Gröna boken och SS-EN Gröna boken (1960) O/S Kvinta Utskott Vrak I II III IV V VI VII SS-EN (2000) 4-sidig sortering 2-sidig sortering G4-0 G4-1 G4-2 G4-3 G4-4 G2-0 G2-1 G2-2 G2-3 G2-4 Premiumtrall Vanlig trall Emballage 19

20 Optimera är en byggfackhandel med ett fyrtiotal byggvaruhus landet över. Vi har ambitionen att vara en personlig, kunnig och pålitlig leverantör av både varor och tjänster till alla våra kunder och att göra arbetslivet enklare och tryggare för dig som är professionell inom branschen. Med gedigen erfarenhet inom lokal byggfackhandel erbjuder vi endast kvalitetsprodukter och ställer upp med skräddarsydda lösningar för ditt projekt. Vi ser till att våra medarbetare håller högsta kompetens nivå för att alltid kunna tillgodose våra kunders behov av service, råd och information. Välkommen till oss! Optimera finns förutom i Sverige dessutom i Danmark, Norden, Estland och Lettland och gemensamt har vi mer än 160 byggvaruhus med drygt 3000 anställda. Optimerakoncernen ägs av franska Saint-Gobain med huvudsäte i Paris och är en av Europas största leverantörer av byggmaterial. ANEBY Traktorvägen 4 / ARLANDASTAD Servogatan 20 / EKSJÖ Tuvängsgatan 2 / ESLÖV Östergatan 27 / FALKÖPING Mossvägen 16 / GÖTEBORG LORENTZ Marieholmsgatan 20 / HALMSTAD Frennarpsvägen 12 C / HELSINGBORG Fäktmästaregatan 8 / HYLTEBRUK Norra Industrigatan 29 / HÖGANÄS Brännerigatan 2 / JÖNKÖPING Grossistgatan 14 / KARLSTAD Regnvindsgatan 6 / KLIPPAN Storgatan 81 / KRISTIANSTAD Björkhemsvägen 12 / LANDSKRONA Västra Kajgatan 5 / LIDKÖPING Skogvaktarevägen 17 / LINKÖPING Roxtorpsgatan 24 / LJUSTERÖ Mjölnarströmsvägen 21 / LUND Skiffervägen 9 / LÄNNA Speditionsvägen 18 / MALMÖ TRÄ Sallerupsvägen 34 / MELLERUD Långgatan 76 / MJÖLBY Kungsvägen 19 / MOTALA Drakvägen 8 / NORRKÖPING Returgatan 3 / NÄSSJÖ Anneforsvägen 63 / SKANÖR Bäckatorget / SVEDALA Ågatan 9 / SÄFFLE Norrlandsvägen 24 / SÄVSJÖ V Järnvägsgatan 2 / TRANÅS Hermelinsgatan 14 / TRELLEBORG Tommarpsvägen 116 / TÄBY Fogdevägen 7 / TÖCKSFORS Ståltorpsvängen 11 / UDDEVALLA Bultvägen 10 / VARA Vara Gamla Tegelbruket / VETLANDA Stålvägen 4 / VÄSTERÅS Brandthovdagatan 26 / ÅMÅL Drottning Kristinas Väg 6 / Här finns vi: För aktuella öppettider se

Hur vill du ha ditt nya utegolv? Underhållsfritt Stickfritt Slitstarkt Färgbeständigt Lång livslängd. Du ställer kraven. Vi har lösningen.

Hur vill du ha ditt nya utegolv? Underhållsfritt Stickfritt Slitstarkt Färgbeständigt Lång livslängd. Du ställer kraven. Vi har lösningen. Hur vill du ha ditt nya utegolv? Underhållsfritt Stickfritt Slitstarkt Färgbeständigt Lång livslängd Du ställer kraven. Vi har lösningen. Skönhet som varar Vackra, sköna och slitstarka golv finns inte

Läs mer

E-handel. Beställ dina byggvaror online

E-handel. Beställ dina byggvaror online Nyhet E-handel Beställ dina byggvaror online Handla byggvaror online från både mobil, surfplatta och dator Öppet 05-24 alla dagar Prislista med ditt unika pris Se aktuellt lagersaldo Se inneliggande order

Läs mer

GER SILVERGRÅTT OCH HÅLLBART TRÄ MILJÖKLASSAT TRÄSKYDD

GER SILVERGRÅTT OCH HÅLLBART TRÄ MILJÖKLASSAT TRÄSKYDD GER SILVERGRÅTT OCH HÅLLBART TRÄ MILJÖKLASSAT TRÄSKYDD INNOVATIVT MILJÖKLASSAT TRÄSKYDDSYSTEM INSPIRERAT AV NATUREN OrganoWood har tagit naturens knep till hjälp för att utveckla ett unikt och effektivt

Läs mer

MILJÖMÄRKT TRÄSKYDD FÖR VACKRARE OCH MER HÅLLBART TRÄ SVENSK INNOVATION GER EN VATTENAVVISANDE, LEN YTA LÅTER TRÄ GRÅNA NATURLIGT

MILJÖMÄRKT TRÄSKYDD FÖR VACKRARE OCH MER HÅLLBART TRÄ SVENSK INNOVATION GER EN VATTENAVVISANDE, LEN YTA LÅTER TRÄ GRÅNA NATURLIGT MILJÖMÄRKT TRÄSKYDD FÖR VACKRARE OCH MER HÅLLBART TRÄ SVENSK INNOVATION GER EN VATTENAVVISANDE, LEN YTA LÅTER TRÄ GRÅNA NATURLIGT INNOVATIVT MILJÖVÄNLIGT TRÄSKYDD INSPIRERAT AV NATUREN OrganoWood har

Läs mer

Vad är värmebehandlat trä?

Vad är värmebehandlat trä? THERMOWOOD Värmebehandlat trä, så kallad Thermowood, är ett miljövänligt alternativ till tryckimpregnerat virke. Värmebehandlingen ger positiva effekter så som mot ståndskraft mot röta och svamp, ökad

Läs mer

Trallvirke trender och tendenser

Trallvirke trender och tendenser Trallvirke trender och tendenser Tryckimpregnerat furu står för hela 95% av allt trallvirke idag. Men det finns också andra material som utmanar, och som blir allt mer populära. Att tryckimpregnerad furu

Läs mer

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Terrass och Bestå Fönsterfärg.

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Terrass och Bestå Fönsterfärg. Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Terrass och Bestå Fönsterfärg. Skyddar trä i vått och torrt. Trä är ett levande material som bryts ned av fukt och mikroorganismer och spricker

Läs mer

Sioo impregnering. Effektivt träskydd perfekt för altanen, bryggan, panel m.m. Träskydd utan biocider och lösningsmedel

Sioo impregnering. Effektivt träskydd perfekt för altanen, bryggan, panel m.m. Träskydd utan biocider och lösningsmedel Sioo impregnering Effektivt träskydd perfekt för altanen, bryggan, panel m.m. Träskydd utan biocider och lösningsmedel Detta är Sioo impregnering Sioo impregnering är ett miljövänligt, vatten baserat system

Läs mer

Om våra paneler för väggar och tak.

Om våra paneler för väggar och tak. Om våra paneler för väggar och tak. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste som du behöver veta om panelerna från Norrlands trä, grundat

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg.

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg. Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg. Skyddar trä i vått och torrt. Trä är ett levande material som bryts ned av fukt och mikroorganismer

Läs mer

Om våra massiva och sköna trägolv.

Om våra massiva och sköna trägolv. Om våra massiva och sköna trägolv. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste du behöver veta om trägolven från Norrlands trä som grundades

Läs mer

Behandla uteplatser. Arbetsråd för Alcro träoljor, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg.

Behandla uteplatser. Arbetsråd för Alcro träoljor, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg. Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro träoljor, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg. Skyddar trä i vått och torrt. Trä är ett levande material som bryts ned av fukt och mikroorganismer

Läs mer

Värde: 45 kr DEMIDEKK FÄRGKARTA UTOMHUS TERRASSLASYR BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ

Värde: 45 kr DEMIDEKK FÄRGKARTA UTOMHUS TERRASSLASYR BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ Värde: 45 kr DEMIDEKK FÄRGKARTA UTOMHUS TERRASSLASYR BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ TERRASSLIV Livet på terrassen njuter du bäst av när du kan göra just det alltså njuta utan att behöva tänka på underhåll

Läs mer

SKRUVA UTE MED GUIDE MED RÄTT VAL FÖR TRALL, ALTAN, HÄNGRÄNNOR, STAKET, PANEL OCH BRYGGOR. www.grabber.se

SKRUVA UTE MED GUIDE MED RÄTT VAL FÖR TRALL, ALTAN, HÄNGRÄNNOR, STAKET, PANEL OCH BRYGGOR. www.grabber.se SKRUVA UTE MED GUIDE MED RÄTT VAL FÖR TRALL, ALTAN, HÄNGRÄNNOR, STAKET, PANEL OCH BRYGGOR www.grabber.se SKRUVTIPS UTOMHUS Precis som när det gäller skruvar inomhus underlättas arbetet av rätt verktyg

Läs mer

TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG

TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG MÅLNINGS- GUIDE PIGMENTERAD TRÄTJÄRA LJUS TJÄROLJA TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG TJÄRLEK by TUSENÅRIG TJÄRLEKSHISTORIA FRÅN SKOGEN Från vikingaskepp till moderna villor och utemöbler. Trätjära är som

Läs mer

Herdins utomhusprodukter. Järnvitriol och tjära tradition som ligger i tiden

Herdins utomhusprodukter. Järnvitriol och tjära tradition som ligger i tiden Herdins utomhusprodukter Järnvitriol och tjära tradition som ligger i tiden Hitta den moderna känslan, med traditionella metoder Järnvitriol och tjära är metoder för att ytbehandla trä som är verkligt

Läs mer

Bra att veta om impregnerat trä

Bra att veta om impregnerat trä Allmänt Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa utvändiga byggprojekt

Läs mer

MILJÖKLASSAT TRÄ FÖR ALTANER OCH FASADER

MILJÖKLASSAT TRÄ FÖR ALTANER OCH FASADER MILJÖKLASSAT TRÄ FÖR ALTANER OCH FASADER VAD ÄR ORGANOWOOD? Organowood är miljöklassat trä modifierat med kisel som ger lång hållbarhet och en vacker silvergrå nyans. Den patenterade teknologin ger träet

Läs mer

Cuprinol skyddar ditt trä

Cuprinol skyddar ditt trä Utomhus TRÄGUIDE Cuprinol skyddar ditt trä När trä inte längre växer, bryts det ner av naturen. Därför är det viktigt att skydda träet. När träet börjar spricka eller flagna, är det ett tecken på att nedbrytningen

Läs mer

NOVIPRO BYGG-EL FöR PROFEssIONELLa användare

NOVIPRO BYGG-EL FöR PROFEssIONELLa användare NOVIPRO BYGG-EL För professionella användare Gummikabel Gummikabel av högsta kvalitet (H07RN-F) för utomhusbruk. Kabeln har greppvänlig stickpropp och klarar temperaturer ner till minus 25 grader. För

Läs mer

IMPREG + DET STARKASTE ALTERNATIVET UTOMHUS

IMPREG + DET STARKASTE ALTERNATIVET UTOMHUS IMPREG + DET STARKASTE ALTERNATIVET UTOMHUS BESTÅENDE RESULTAT MED IMPREG + trallskruv impreg + Funktion, enkelhet & bestående resultat Impreg+ garanterar lång livslängd Slitstark och okänslig Självläkande

Läs mer

Utomhus TRÄGUIDE. Av trycktekniska skäl kan kulöravvikelser förekomma. 14385 Cuprinol outdoor brochure SE.indd 1 20/01/12 13.50

Utomhus TRÄGUIDE. Av trycktekniska skäl kan kulöravvikelser förekomma. 14385 Cuprinol outdoor brochure SE.indd 1 20/01/12 13.50 Utomhus TRÄGUIDE Av trycktekniska skäl kan kulöravvikelser förekomma. 14385 Cuprinol outdoor brochure SE.indd 1 20/01/12 13.50 Cuprinol skyddar ditt trä När trä inte längre växer, bryts det ner av naturen.

Läs mer

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK Ge huset ett riktigt lyft. En trall eller ett trädäck kan skapa en inbjudande veranda framför huset eller varför inte lägga

Läs mer

Underhållsfria byggsystem

Underhållsfria byggsystem Underhållsfria byggsystem 1 Gör miljön och ekonomin en tjänst genom att bygga underhållsfritt Trä är ett fantastiskt material på många sätt. Men det ruttnar. Plast ruttnar inte, men ärligt talat, är det

Läs mer

Trävaror och byggprodukter för industriell tillverkning och modernt byggande.

Trävaror och byggprodukter för industriell tillverkning och modernt byggande. Trävaror och byggprodukter för industriell tillverkning och modernt byggande. Hög kapacitet och nyskapande lösningar. För våra kunders behov Visionen för Martinsons Trä är att med engagerade medarbetare

Läs mer

GLASRÄCKEN & ENTRÉTAK i stål - aluminium - trä

GLASRÄCKEN & ENTRÉTAK i stål - aluminium - trä GLASRÄCKEN & ENTRÉTAK i stål - aluminium - trä GLASRÄCKE - Du behåller utsikten! Glasräcken ger dig säkerhet och vindskydd utan att beröva dig utsikten! NOVOROOMS uteräcken är eleganta produkter för balkonger,

Läs mer

Håll ditt hus rent och fräscht. med rengöringsprodukter ur Alcros Delfinserie.

Håll ditt hus rent och fräscht. med rengöringsprodukter ur Alcros Delfinserie. Håll ditt hus rent och fräscht med rengöringsprodukter ur Alcros Delfinserie. Hur ofta tvättar du huset? Ditt hus kostar säkert många gånger mer än din bil. Men hur ofta tvättar du det? Och hur ofta tvättar

Läs mer

Beauty & Performance in Wood TM

Beauty & Performance in Wood TM Beauty & Performance in Wood TM Hvad är Kebony? Kebony är det enda hållbara alternativet till tropiskt trä när estetik och prestanda är viktigt. Kebony -tekniken är en miljövänlig patenterad process utvecklad

Läs mer

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem.

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem. Lasera träfasader Arbetsråd för Timmer målningssystem. Innan du börjar måla. Timmer målningssystem. Timmer Lasyrfärg är en fyllig, lättstruken och mycket väderbeständig vattenburen lasyr baserad på alkyd/akrylat

Läs mer

TRALLSKRUV SVERIGES BASTA. nu annu vassare

TRALLSKRUV SVERIGES BASTA. nu annu vassare Art. nr 3789. Juni 2014. SVERIGES BASTA TRALLSKRUV nu annu vassare Alla uppgifter i trycksaken anges i enlighet med vid tiden för upprättandet kända fakta och information. Angivna uppgifter kan komma att

Läs mer

Teknos utomhusfärger

Teknos utomhusfärger Teknos utomhusfärger Vårda ditt hus med kärlek. Att underhålla och skydda huset är nödvändigt. Men se det som en möjlighet att förändra, förbättra och förnya! Att måla huset är att sköta om det, att bry

Läs mer

Kulörguide. Trädäck. Trädäck: 406 Unnen

Kulörguide. Trädäck. Trädäck: 406 Unnen Kulörguide Trädäck 406 Unnen Så här behandlar du ditt trädäck: 1 2 3 Ordentlig rengöring gör att oljan fäster bra. Fukta först trädäcket med vatten för att undvika att Tinova Wood Cleaner torkar allt för

Läs mer

demidekk Färgkarta utomhus Terrasslasyr Bli en Demidekkare du också

demidekk Färgkarta utomhus Terrasslasyr Bli en Demidekkare du också demidekk Färgkarta utomhus Terrasslasyr Bli en Demidekkare du också Lisbeth Larsen, Jotuns kulörchef Demidekk Terrasslasyr - kulörer för helhet, lugn och harmoni UTOMHUSGLÄDJE Den optimala uteplatsen är

Läs mer

Optimeras trallguide. Allt du behöver veta när du ska anlägga trädäck

Optimeras trallguide. Allt du behöver veta när du ska anlägga trädäck Optimeras trallguide Allt du behöver veta när du ska anlägga trädäck Vi hjälper dig att lyckas Välkommen till Optimeras trallguide I den här broschyren har vi samlat all viktig information om trallprodukter,

Läs mer

TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG

TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG MÅLNINGS- GUIDE PIGMENTERAD TRÄTJÄRA LJUS TJÄROLJA TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG TJÄRLEK by HUNDRAÅRIG TJÄRLEKSHISTORIA FRÅN SKOGEN Från vikingaskepp till moderna villor och utemöbler. Trätjära är som

Läs mer

Beauty & Performance in Wood TM

Beauty & Performance in Wood TM Beauty & Performance in Wood TM K S g a o M v n ( p K d E K To KIH VK Vad är Kebony? Kebony är det enda hållbara alternativet till tropiskt trä när estetik och prestanda är viktigt. Kebony -tekniken är

Läs mer

Tre träskikt och sju lager lack

Tre träskikt och sju lager lack Lita Parkettgolv Tre träskikt och sju lager lack Lita Parkettgolv är ett treskiktsgolv som limmas ihop med en miljövänlig limning. Ytskiktet på 3,5 mm är tillräckligt tjockt för att tåla flera omslipningar

Läs mer

Limträpanel. Formstabil och enkel att montera.

Limträpanel. Formstabil och enkel att montera. Limträpanel. Formstabil och enkel att montera. Limträpanel är ett naturligt val för fasader som ska behålla sina egenskaper under en lång tid. Råmaterialet kommer från starkt, högkvalitativt virke från

Läs mer

ROYAL TERMO TRÆ Det naturliga valet!

ROYAL TERMO TRÆ Det naturliga valet! ROYAL TERMO TRÆ Det naturliga valet! Trallbrädor och paneler Ro Royal Termo Træ 1 Trall och paneler i en klass för sig Målet med Royal Thermo Trä år att vara det optimeala valet med hänsyn till exklusivt

Läs mer

E-handel. Beställ dina byggvaror online. //Se betalda & obetalda fakturor //Skapa egna beställningslistor

E-handel. Beställ dina byggvaror online. //Se betalda & obetalda fakturor //Skapa egna beställningslistor E-handel Beställ dina byggvaror online //Handla byggvaror online //Öppet 06-23 alla dagar //Prislista med ditt unika pris //Se aktuellt lagersaldo //Se inneliggande order //Se betalda & obetalda fakturor

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK LJUS TJÄROLJA

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK LJUS TJÄROLJA YTBEHANDLING MED TJÄRLEK LJUS TJÄROLJA HÅLLBART ALTANSKYDD EN KÄRLEKSAFFÄR EN REN NATURPRODUKT Auson Ljus Tjärolja är naturens eget träskydd. Metoden att använda trätjära för att ge skydd åt trädetaljer

Läs mer

Slitstarka trägolv från Bohuslän

Slitstarka trägolv från Bohuslän Slitstarka trägolv från Bohuslän GOLV SOM DU VILL HA DEM DET NATURLIGA VALET Som en av få leverantörer i Europa distribuerar vi upp till 300 x 2900 mm trägolvsplankor. Varje tilja slipas och inspekteras

Läs mer

Welins Gammeldags produkter

Welins Gammeldags produkter slutbehandlas. Till slutbehandling rekommenderas Timberex Heavy Duty UV eller annan opigmenterad/pigmenterad produkt ur Timberex sortiment, Gammeldags Träsåpa eller Gammeldags Träsåpa Vit. När yta som

Läs mer

VACKRA OCH HÅLLBARA TERRASSKULÖRER

VACKRA OCH HÅLLBARA TERRASSKULÖRER Värde: 45 kr VACKRA OCH HÅLLBARA TERRASSKULÖRER Demidekkare målar gärna. Men inte så ofta. TERRASSLIV Livet på terrassen njuter du bäst av när du kan göra just det att njuta! Att bara sitta och slappna

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA HÅLLBAR MÅLARFÄRG HÄMTAT FRÅN NATUREN EN REN NATURPRODUKT Trä är ett levande material. Klimat, surt nedfall, UVstrålning, insekter och rötsvampar påverkar

Läs mer

demidekk Färgkarta utomhus Terrasslasyr Bli en Demidekkare du också

demidekk Färgkarta utomhus Terrasslasyr Bli en Demidekkare du också demidekk Färgkarta utomhus Terrasslasyr Bli en Demidekkare du också Lisbeth Larsen, Jotuns kulörchef UTOMHUSGLÄDJE Den optimala uteplatsen är den som inte kräver så mycket underhåll. Som håller sig lika

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK TJÄRVITRIOL

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK TJÄRVITRIOL YTBEHANDLING MED TJÄRLEK TJÄRVITRIOL HÅLLBAR DEISGNFÄRG EN TJÄRLEKSFÖRKLARING EN REN NATURPRODUKT Trä är ett levande material. Klimat, surt nedfall, UVstrålning, insekter och rötsvampar påverkar träytan

Läs mer

Tryckimpregnerat virke

Tryckimpregnerat virke Tryckimpregnerat virke Träskyddsklass NTR/A är avsedd för virke i permanent kontakt med mark eller sötvatten, samt i konstruktioner, även ovan mark, där personsäker heten kräver att de inte försvagas eller

Läs mer

EXOTIC LIVING. outdoor deck by global timber

EXOTIC LIVING. outdoor deck by global timber EXOTIC LIVING outdoor deck by global timber Exotic living är en serie med olika trallprodukter anpassade efter svenska förhållanden. Du kan njuta av de sköna perioderna utomhus med en exklusiv känsla som

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare.

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Limträ. Styrka, formstabilitet och skönhet. Limträ är ett byggmaterial som skapar möjligheter. Både för professionella yrkesmän och hemmabyggare med visioner om

Läs mer

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST En välskött fasad är en investering som ger dig ett hus med högre värde och med rätt isolering en bättre ekonomi. Trä är ett levande

Läs mer

Skötsel & Underhåll. Generellt om virke 2 Furu 3 Ek & Mahogny 4 Gjutgods Återvunnen aluminium 5 Carrara marmor 6

Skötsel & Underhåll. Generellt om virke 2 Furu 3 Ek & Mahogny 4 Gjutgods Återvunnen aluminium 5 Carrara marmor 6 1 Skötsel & Underhåll Generellt om virke 2 Furu 3 Ek & Mahogny 4 Gjutgods Återvunnen aluminium 5 Carrara marmor 6 2 Generellt om virke Trä är en naturprodukt som förändras hela tiden. Färgskillnader, oregelbundenheter

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

Siljan furugolv den nya generationen

Siljan furugolv den nya generationen Siljan furugolv den nya generationen etablerat 1897 Våra furugolv den nya generationen Det finns trägolv och det finns trägolv. Vi törs påstå att ett trägolv från Siljan är något extra. Det är tillverkat

Läs mer

Inspirerande uteplatser. Produktguide för underhåll av altaner, trädgårdsmöbler och andra utomhussnickerier.

Inspirerande uteplatser. Produktguide för underhåll av altaner, trädgårdsmöbler och andra utomhussnickerier. Inspirerande uteplatser Produktguide för underhåll av altaner, trädgårdsmöbler och andra utomhussnickerier. Det finns inget dåligt väder. Tanken bakom det gamla talesättet gäller i högsta grad också för

Läs mer

Skapa utemiljöer i trä Låt dig inspireras!

Skapa utemiljöer i trä Låt dig inspireras! Skapa utemiljöer i trä Låt dig inspireras! Kärlek till hållbarhet Från skog till tryckimpregnerat Brunt eller grönt? En smaksak. För att skapa material till en härlig uteplats eller ett stabilt staket

Läs mer

Styrelseinformation april 2014

Styrelseinformation april 2014 Styrelseinformation april 2014 Garagebelysning Ny belysning installerades i garaget under veckorna 10 och 11. Tio procent av all belysning fungerar som stödbelysning dygnet runt på körytorna. Belysningen

Läs mer

Nordiska träskyddsklasser och produktkrav för impregnerat trä

Nordiska träskyddsklasser och produktkrav för impregnerat trä Nordiska träskyddsklasser och produktkrav för impregnerat trä Del 2: Gran (Picea spp) NTR Dokument nr 1: 2011 Nordiska Träskyddsrådet 2011 NTR Dokument nr 1:2011 Nordiska träskyddsklasser och produktkrav

Läs mer

VINÄSFÖNSTER. Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE

VINÄSFÖNSTER. Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE VINÄSFÖNSTER Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE Vinäs Fönsterindustri AB Vinäs Byväg 42 792 91 Mora 0250-162 40 info@vinasfonster.se www.vinasfonster.se Vinäsfönster klassiska fönster som lyfter fram

Läs mer

ThermoWood by Stora Enso Det miljövänliga valet

ThermoWood by Stora Enso Det miljövänliga valet ThermoWood by Stora Enso Det miljövänliga valet Stora Enso Ta hand om människorna och planeten Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter

Läs mer

Vackra trägolv för användning i generationer

Vackra trägolv för användning i generationer Vackra trägolv för användning i generationer Omslagsbild: Furu massiv ljusgrå slät Ovan: Furu massiv obehandlad slät (samma utseende får du om du väljer klarvax) En av världens viktigaste och mest fantastiska

Läs mer

PRICK-FRI NÄR DET BÖRJAR SE MÖRKT UT GARANTERAD EFFEKT

PRICK-FRI NÄR DET BÖRJAR SE MÖRKT UT GARANTERAD EFFEKT NÄR DET BÖRJAR SE MÖRKT UT PRICK-FRI Effektivt mot ytlig påväxt av mögel och alger. För målade, lackade, oljade och obehandlade träytor utomhus. GARANTERAD EFFEKT Upptäck fördelarna med Prick-Fri Effektivt

Läs mer

ALTAN ELLER TRALLDÄCK? Information för trallbyggare

ALTAN ELLER TRALLDÄCK? Information för trallbyggare ALTAN ELLER TRALLDÄCK? Information för trallbyggare Sol, sommar bad och uteliv, det är drömmen för det stora flertalet svenskar. Åtminstone ända tills man upplever en av de då och då återkommande regniga

Läs mer

NATURLIGA YTBEHANDLINGAR FÄRG & SKYDD FÖR UTOMHUSBRUK

NATURLIGA YTBEHANDLINGAR FÄRG & SKYDD FÖR UTOMHUSBRUK NATURLIGA YTBEHANDLINGAR FÄRG & SKYDD FÖR UTOMHUSBRUK OM FÄRG OSMO& SKYDD FÖR UTOMHUSBRUK HÅLLBART OCH STABILT TRÄ. Det tar ett träd 100 år att växa till en solid kvalitet. Under sina 100 år som företag

Läs mer

Träslag. Tall. Björk

Träslag. Tall. Björk Träslag. Du kan säkert namnet på flera vanliga träd som växer i sverige. Här ska du få lära dig lite mer om diverse träslag som är vanliga i slöjdsammanhang. Samtidigt som du läser och försöker lära dig

Läs mer

scatimber.com Produktkatalog 2016 SCA Timber Supply Skandinavien 1

scatimber.com Produktkatalog 2016 SCA Timber Supply Skandinavien 1 scatimber.com Senaste versionen av produktkatalogen finns på SCA Timbers webbsida under fliken Produkter. Produktkatalog 2016 SCA Timber Supply Skandinavien 1 Vårt engagemang slutar inte med ett färdigt

Läs mer

Underhållsfria utedäck

Underhållsfria utedäck gop Woodlon I Träkomposit Underhållsfria utedäck Ett modernt alternativ till hårda träslag www.woodlon.se 1 2 gop Woodlon Tid och plats att njuta Visst vore det härligt att kunna njuta mer av våren och

Läs mer

måla fasad spara tid med rätt verktyg!

måla fasad spara tid med rätt verktyg! måla fasad spara tid med rätt verktyg! När ljuset och värmen återvänder kan det hända att du plötsligt upptäcker hur ditt hus ser ut på utsidan. Aj då. Är det dags att måla om fasaden? Och visst, det är

Läs mer

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Syll: Sylltätningslist ingår som monteras mellan betongplatta och syll för att få riktigt tätt mot fukt och drag. Impregnerad syll 45x145mm levereras med för fastsättning

Läs mer

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Syll: Sylltätningslist ingår som monteras mellan betongplatta och syll för att få riktigt tätt mot fukt och drag. Impregnerad syll 45x145mm levereras med för fastsättning

Läs mer

Alcro Designers Lasyr för träfasader. Utvalda kulörer för lasering av trähus med Alcro Timmer

Alcro Designers Lasyr för träfasader. Utvalda kulörer för lasering av trähus med Alcro Timmer Alcro Designers Lasyr för träfasader Utvalda kulörer för lasering av trähus med Alcro Timmer Vad är lasyr Lasyr är en transparent färg som tränger väl in i träet och ger en yta där träets naturliga ådring

Läs mer

DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN TMF. Trägolv FURU BETSAD OLJAD LACKAD FURU STRUKTURBORSTAD LACKAD TEAK OLJAD VALNÖT LACKAD EK LASERAD BETSAD OLJAD

DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN TMF. Trägolv FURU BETSAD OLJAD LACKAD FURU STRUKTURBORSTAD LACKAD TEAK OLJAD VALNÖT LACKAD EK LASERAD BETSAD OLJAD FURU BETSAD OLJAD LACKAD Trägolv FURU STRUKTURBORSTAD LACKAD BOK LACKAD EK BORSTAD BETSAD OLJAD TEAK OLJAD VALNÖT LACKAD EK LASERAD Äkta Trägolv betyder olika saker för olika människor. Ordet skapar skilda

Läs mer

Trä som fasadpanel. Karin Sandberg SP Trätek Skellefteå

Trä som fasadpanel. Karin Sandberg SP Trätek Skellefteå Trä som fasadpanel Karin Sandberg SP Trätek Skellefteå Fasadpaneler Garanti - mot vad? - hur länge? - för vem? - hur ska det kontrolleras och av vem? - hur ska inverkan av klimat och omgivning hanteras?

Läs mer

Vackra trägolv med unika bredder

Vackra trägolv med unika bredder Vackra trägolv med unika bredder Nordingrå TräGolv Skönhet Inget material värnar, som det rena träet, om miljö och känsla i våra hem. Trä ombonar och värmer. Det är tidlöst och ger en känsla av sparsmakad

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

Golv och paneler från hjärtat av Lappland

Golv och paneler från hjärtat av Lappland Golv och paneler från hjärtat av Lappland ARVET 3 Naturlig kvalitet kommer inte utan starka rötter. Familjen Abrahamsson. Från vänster Monica, Krister, Daniel, Marcus och Patrik. Trä är ett levande material.

Läs mer

Glasräcken! Räckesystem. Före. Efter. www.rydsglas.se 020-80 80 00

Glasräcken! Räckesystem. Före. Efter. www.rydsglas.se 020-80 80 00 Inred och designa med räcken Beräkningsprogram online/pris dygnet runt Före Prova gärna vårt nya webb baserade beräkningsprogram där du kan få en offert på några minuter. Där kan du rita upp ditt räcke

Läs mer

Mängdning av virke. Lockpanel. Volym. Inomhuspanel. Trall. Dimension 50 x 125 mm 250 meter. Exempel: Volym

Mängdning av virke. Lockpanel. Volym. Inomhuspanel. Trall. Dimension 50 x 125 mm 250 meter. Exempel: Volym Mängdning av virke Volym Lockpanel Dimension 50 x 125 mm 250 meter. Volym Gör om tjocklek oc h bredd så att de får samma enhet som längden. 50/1000 = 0,050 125/1000 = 0,125 Meter/kubik 1.000.000/b x h

Läs mer

invändig träpanel den vackraste lösningen för tak och väggar

invändig träpanel den vackraste lösningen för tak och väggar invändig träpanel den vackraste lösningen för tak och väggar mer inspiration // fler produkter // bättre lösningar ett naturligt val - för hela bostaden RAW inomhuspanel passar bra både som tak- och väggbeklädnad

Läs mer

Sil}an TRÄgolv den nya generationen

Sil}an TRÄgolv den nya generationen Sil}an TRÄgolv den nya generationen etablerat 1897 Våra massiva trägolv den nya generationen Det finns trägolv och det finns trägolv. Vi törs påstå att ett trägolv från Siljan är något extra. Våra massiva

Läs mer

Welins Gammeldags produkter

Welins Gammeldags produkter Welins Gammeldags produkter Traditionella behandlingar för golv, paneler, möbler mm av trä. Enkelt och vackert. www.welinoco.com Gammeldags Träsåpa för rengöring och underhåll av olje- eller såpabehandlade

Läs mer

20 års Rötskyddsgaranti

20 års Rötskyddsgaranti 20 års Rötskyddsgaranti Snabbfakta 20 års Rötskyddsgaranti på NTR-impregnerat virke, vad gäller? www.traskydd.com NTR-impregnerat virke - Nu med 20 års Rötskyddsgaranti! För att garantin ska gälla, krävs:

Läs mer

J u N C K E R S u N D E R H å L L S S y S T E m F ö R T R ä G O LV Golv- behandling I N O m H u S

J u N C K E R S u N D E R H å L L S S y S T E m F ö R T R ä G O LV Golv- behandling I N O m H u S Junckers Underhållssystem för trägolv Golvbehandling Inomhus Lutbehandling För obehandlade eller slipade barrträgolv Produkten Golv av barrträ gulnar naturligt med åren. Om Du vill att golvet skall behålla

Läs mer

Nordiska träskyddsklasser

Nordiska träskyddsklasser Nordiska träskyddsklasser Del 1: Furu och andra lättimpregnerbara barrträslag NTR Dokument nr 1: 1998 Nordiska Träskyddsrådet 2002 Nordiska Träskyddsrådet 2 Nordiska träskyddsklasser Del 1: Furu och andra

Läs mer

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä.

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Måla med linoljefärg Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Alcro har färg för traditionellt måleri. Samtidigt som vi har utvecklat nya färger har vi alltid värnat om att behålla den fina, svenska målningstraditionen.

Läs mer

TRÄYTOR UTOMHUS HUSFÄRG

TRÄYTOR UTOMHUS HUSFÄRG TRÄYTOR UTOMHUS HUSFÄRG 2 2 Trähus Trähus är en traditionell byggnadsform, tack vare tillgången och enkelheten att bygga i trä. Idag har träbyggande blivit ännu mer populärt bland annat tack vare att det

Läs mer

Installations Guide. trall. 15 års. sväll-fri sprick-fri halk-fri röt-fri. Version 4 / Februari 2012 / Svenska

Installations Guide. trall. 15 års. sväll-fri sprick-fri halk-fri röt-fri. Version 4 / Februari 2012 / Svenska Installations Guide trall 15 års Garanti sväll-fri sprick-fri halk-fri röt-fri Version 4 / Februari 2012 / Svenska 1 Det senaste provresultatet Klassificering C, DIN 51.097: Resysta erbjuder den bästa

Läs mer

ESSVEs SOMMAR KAMPANJ GÄLLER T O M 31/8 2013

ESSVEs SOMMAR KAMPANJ GÄLLER T O M 31/8 2013 ESSVEs SOMMAR KAMPANJ GÄLLER T O M 31/8 2013 KAMPANJ I DIN BUTIK SVERIGES BASTA V U R K S L TnRu aannlu vassare Trots att vår trallskruv utsetts till Sveriges bästa av Testfakta två gånger, vill vi utmana

Läs mer

GUIDE RENGÖRING. Effektiva produkter för hela huset. Markis Tält Båtkapell. Trädgårdsmöbler. Trallgolv. Tak. Släta ytor ute/inne

GUIDE RENGÖRING. Effektiva produkter för hela huset. Markis Tält Båtkapell. Trädgårdsmöbler. Trallgolv. Tak. Släta ytor ute/inne GUIDE RENGÖRING Effektiva produkter för hela huset Tak Trallgolv Markis Tält Båtkapell Trädgårdsmöbler Fasad Vind Källare Krypgrund Staket Mur Marksten Släta ytor ute/inne Övrigt TAK SANERING OCH RENGÖRING

Läs mer

Alcro Designers Lasyr för altaner. Utvalda kulörer för lasering med Alcro Altan

Alcro Designers Lasyr för altaner. Utvalda kulörer för lasering med Alcro Altan Alcro Designers Lasyr för altaner Utvalda kulörer för lasering med Alcro Altan Alcro Altan, för vårt nordiska klimat För dig som vill lasera ditt trädäck, din veranda eller altan har Alcro tagit fram ett

Läs mer

SEX STARKA SKÄL ATT VÄLJA KÄHRS

SEX STARKA SKÄL ATT VÄLJA KÄHRS SEX STARKA SKÄL ATT VÄLJA KÄHRS QUALITY IN WOOD SINCE 1857 TRADITION INNOVATION DESIGN 1 2 3 Trä är det mest miljövänliga, vackraste och mest flexibla golvmaterial som finns. Det är därför som vi bara

Läs mer

ZAR Oljebaserad Träbets

ZAR Oljebaserad Träbets Produktbeskrivning ZAR Oljebaserad Träbets är en oljebaserad bets som tillför trä en skyddande och enhetligt betston. ZAR Oljebaserad Träbets appliceras enkelt med en ren tygtrasa och kan användas på all

Läs mer

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus Flügger Skötselråd För dina behandlade ytor Användningsområde / Inomhus och utomhus Innehåll Flügger Skötselråd - För dina behandlade ytor Målade våtrum Sidan 3 Tapetserade ytor Sidan 3 Övriga ytor inomhus

Läs mer

Arbetsråd utomhus, konsument. Hur gör man? Måla träfasad

Arbetsråd utomhus, konsument. Hur gör man? Måla träfasad Arbetsråd utomhus, konsument Hur gör man? Måla träfasad Så målar du träfasad 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Att måla om en träfasad är ett projekt som består av flera delmoment. Tvätten är kanske det allra viktigaste,

Läs mer

Monteringstips Vertigo Glasräcken

Monteringstips Vertigo Glasräcken Monteringstips Vertigo Glasräcken Monteringstips för Vertigo glasräcken. Vi har sammanställt lite viktiga tips för att underlätta montaget av ditt nya räcke. För montering av utanpåliggande stolpar börjar

Läs mer

Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar.

Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar. Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar. Med ytbehandling menas att man behandlar en trä eller metallyta med något ämne så att den blir vacker, hållbar och lättskött. De tre

Läs mer

Livslång förvaring. Vår erfarenhet - din garanti

Livslång förvaring. Vår erfarenhet - din garanti Livslång förvaring. Vår erfarenhet - din garanti Ingen kan förvaring som vi. I över 65 år har vi utvecklat, tillverkat och levererat förvaringslösningar. Är det något vi kan så är det förvaring och den

Läs mer