STUDI ESTÖDET I DE NORDI SK A L ÄNDERNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STUDI ESTÖDET I DE NORDI SK A L ÄNDERNA"

Transkript

1 STUDI ESTÖDET I DE NORDI SK A L ÄNDERNA HÖGSKOLESTUDERANDE PÅ HÖSTEN 211 (euro) Ilpo Lahtinen FPA / ASIN 1. STUDI ESTÖDETS BEL OPP Hos föräldrarna Bor självständigt e/mån e/mån e/år Kommentarerna Danmark bidrag Skattepliktig inkomst lån ,134 Sammanlagt bidrag Maximibostadstillägg (22) ingår lån skattepliktig inkomst 1, Sammanlagt mån/år (kan beviljas för 1-12 mån) bidrag 9 månader, men om lån skolan är 1-12 månader,7 Sammanlagt lånet lämnas för 1-12 mån. bidrag Basisbelopp lån ,128 Sammanlagt Sverige bidrag Beräkning av studiemedel görs per lån vecka. Månadsbeloppet beräknats,111 Sammanlagt enligt formel: veckobelopp x 4 / 9,23 Bidr agets andel av studiestödet % % Danmark 49,3 66,2 28,9 62,5,,, 4, : Ved fullstendig eksamen, ellers -4 % Sverige 31,4 31,4 avhengig av avlagte studiepoeng Tillägg som inte ingår i tabellen: Danmark: Betaling for undervisning 287 e/mån Handicaptillæg 1 47 e/mån Forsørgertillæg: enlige forsørgere 736 Forsørgertillæg: forsørger der bor sammen med en SU-modtager 294 e/mån Supplerende SU-lån til forsørgere 189 e/mån Studerande i hyresbostäder kan söka kommunen om bostadsstöd så som andra. Typisk 15 % av hyran. : Studerande utan familj, som är under 18 år eller bor hos sina föräldrar, kan få förhöjd studiepenning (1-25 %), om föräldrarnas beskattningsbara inkomst är högst 39 e/år. Deras studiepenning är e/mån (min-max). De som inte får bostadstillägg kan ansöka om bostadsbidrag. Högst 367 e/mån för ensamstående. : Försörjartillägg för varje barn 25 e/mån, 371 e/mån för ensamförsörjare, Försörjartillägget minskas relativt med hvert barn. 5 % för make i vissa fall. Studiematerialtillägg 328 e/år. Bidrag for alle 164 e/år. Bidraget kommer i stället för lån pga. ränteutgifter. : Försörjarstipend 187 e/mån/barn som bidrag, 122 för barn flera än två. Reduceras eller faller bort om maken har inkomst som överstiger e/mån, ved skatteligning for 211. Resersättning (som bidrag) o. dyl. Sverige: Merkostnadslån för dubbel bosättning 266, för resor i Sverige 259 e/mån, för terminsavgift med högst 648 e/mån (i vissa fall också för t.ex. musikinstrument och resor utomlands). Tilläggslån 23 e/mån för den som är minst 25 år och har haft en inkomst på c:a euro i 12 mån. kalenderåret närmast före studiestarten. Studerande som inte fyllt 29 år kan i vissa fall få bostadsbidrag. Fr.o.m. 26 tilläggbidrag för studerande som har vårdnaden om barn: för ett barn 61 e/mån, och 1 för två barn. För ytterligare barn 2 e/mån. Kela Nordjamf11.xlsx 1

2 TID FÖR VILKEN STÖD KAN BEVILJAS Danmark Til videregående uddannelse kan man i alt højst få studiestøtte i 7 måneder. Til den enkelte uddannelse kan højst gives studiestøtte i den normerede tid + 12 måneder. Studiestøtte bevilges for hele den faststællda studietiden med en ansøgning. Støtten udbetalas 12 månader per år till och med under sjukdomen och graviditeten. Stöd beviljas för månader under vilka studeranden studerar på heltid (t.o.m. 12 mån/år). Man kan få studiestöd för högst 7 månader. För avläggande av en examen är maximistödtiden den studietid som satts som mål för avläggande av examen i fråga (9 stödmånader per läsår) plus 1 månader (den vanligaste högre högskoleexamen: 55 månader). Stödet beviljas förs för den lägre högskoleexamen och därefter för den högre examen. Oförbrukade stödmånader kan användas för andra högskolestudier. Stödtiden kan förlängas om studierna fördröjts av särskilt vägande skäl. Stödet beviljas vanligen för nio månader - längre, om sommarterminen. Maximitiden är fem år for BA/BSstudier (3 ECTS-points), men när det gäller fortsätta vetenskapliga studier (masters- og doktorsnivå), är maximitiden 1 år (6 ECTS-points) tidigare stödåren medräknat. Stödet beviljas vanligen för 1 månader. Maximitiden är åtta år. Ifall studeranden har insjuknats, kan han få låneandelet som bidrag under högst 4,5 månader per år. Studerande, som får barn, kan få hela stödet som bidrag till och med i 44 veckor. Sver i ge Stödet beviljas normalt för 4 veckor per år dock högst i 24 veckor. 2. BEHOVSPRÖVNING Egna inkomster Fribeloppet Danmark e/år förhöjt med e/år/barn. (Gäller, om man studerar hela året.) e/år, om nio stödmånader. + / för varje stödmånad e/år e/år, hvis studeranden har været på arbejdsmarked 6 månader eller mere. 35% af intægter utöver fribeloppet fratrækkes lånet. Fradraget fordeles på stödmåneder under skoleåret e/år Gjelder personinntekt ved skatteligning i 211. Sverige e/kalenderhalvår (gäller höstterminen 211 och vid 2 veckors studiestöd) Eget förmögenhet Fribeloppet Danmark euro Sver i ge Makans/ens inkomster Fribeloppet Danmark inverkar på försörjarstipendet Sver i ge Makans/ens förmögenhet Fribeloppet Danmark euro Familjens sammanlagda förmögenhet Sver i ge Föräldrarnas ekonomisk ställning Danmark Alle åringar i ungdomsuddannelse får 163 e/mån Indkomstgrænse for forældre e/år (max - min; bara tillägg) Inverkar på andra stadiet. För högskolest. studiepenningen kan höjas pga. Sver i ge Kela Nordjamf11.xlsx 2

3 3. STUDIELÅNET Av alla högskolestuderande som fått studiestöd, hur många lyft studielån (21) Danmark 37 % 36 % (höstterminen 21) 1 % 97 / 99 % All basisstøtte blir tidelt som lån i første omgang. 97 % har søkt lån utover Sverige 71 % beløpet som kan gjøres om til stipend. () Genomsnittlig studieskuld 21: (1) Alla med studielån (2) Högskolestuderande som utexaminerat Danmark (29) Sverige Räntan under studietiden Danmark 4, % kapitaliseras Banken och studeranden kommer överens (2-3 %), kapitaliseras under studiestödtiden., % indexregulerat, % Sverige 1,9 % Lånet löper med ränta från första utbetalningstillfället. Räntan fastställs av regeringen före varje kalenderårs början. Kapitaliseras. Räntan därefter Danmark 1,75 % kapitaliseras Varierar (diskonton plus eller minus et tillägg) Banken och studeranden kommer överens. 1, % max. 3 % + indexregulerat 3,26 % 4. kvartal 211. Flytende rente kapitaliseras. Fast ränta om 3/5/1 års bindingstid. Sverige Se ovan. Återbetalningen börjar Danmark Sver i ge 1 år efter utgången av året då studierna avslutats Banken och studeranden kommer överens. 2 år efter studierna avslutats 7 månader efter studierna avslutats Vid det årsskifte som kommer tidigast 6 månader efter det att den studerande fick studiestöd. Återbetalningstiden Danmark 7-15 år (avhängande av lånets storlek) Banken och studeranden kommer överens. ej fastställt (beror på lånets storlek och inkomster) max. 2 år (i undantagsfall 3 år) Sver i ge Återbetalningstiden är längst 25 år eller det färre antal år som återstår till och med det år låntagaren fyller 6 år. Återbetalningsregler Danmark Betalas med lika stora belopp var annan månad (minst 27 euro). Beloppet används för 1) löpande räntor, 2) räntor som förefallit under studietiden och betalningspausen och därefter 3) avdrag. Om räntan är 3 % och man lyft lån 3 e/mån på 55 mån, är lånekapitalet med kapitaliserade räntorna euro. Om återbetalningstiden är 12 år, är avgiften (e/mån) 15 Därtill kan man ha rätt till studielånsavdrag i beskattningen på 3 3 euro. 3,75 % av den sammanräknade inkomsten året förr. Minimibeloppet: 741 e/år (indexregulerat) 7 mån betalningspaus efter studier. Därefter annuitetsprincip kvartalsvis. Val mellan marknadsränta och fast ränta (bindande för 3/5/1 år). Lånet skall vara inbetalt före man fyllt 65 år. Sverige Lånet ska återbetalas med ett årsbelopp som varje kalenderår baseras på skuldens storlek, räntan för året, det antal år som återbetalningen beräknas pågå samt en uppräkning med 2 % vid oförändrad ränta. Kela Nordjamf11.xlsx 3

4 STUDIESTÖDET I DE NORDISKA LÄNDERNA HÖGSKOLESTUDERANDE HÖSTEN Danmark Sverige BOR SJÄLVSTÄNDIGT HOS FÖRÄLDRARNA Danmark Sverige Valutakurs 211 (årets genomsnitt) 28 Kela Nordjamf11.xlsx 4

5 INKOMSTGRÄNSEN: egna inkomster Sverige 4 veckors (9,23 mån) stöd 1 mån stöd 9 mån stöd 12 mån stöd 9 mån stöd Danmark 12 mån stöd euro Andel stödtagare som lyfter studielån % Danmark Sverige GENOMSNITTLIG STUDIESKULD: då utexaminerat * Sverige: skuld för nya återbetalningsskyldiga som studerat i Sverige på eftergymnasial nivå euro Danmark Sverige* Kela Nordjamf11.xlsx 5

6 FÄRÖARNA 1. STUDI ESTÖDETS BEL OPP Hos föräldrarna Bor självständigt e/mån e/mån e/år Kommentarerna bidrag lån Sammanlagt Tillägg som inte ingår i tabellen: Forsøgertillæg på grund af hjemmeboende børn under 18 år 11 e/mån/barn Tillægsstøtte til enlige forsøgere 21 e/mån TID FÖR VILKEN STÖD KAN BEVILJAS Max. 6 år til høgere utbildning eller normeret tid + 1 år 2. BEHOVSPRÖVNING Egna inkomster Eget förmögenhet Makans/ens inkomster Makans/ens förmögenhet Föräldrarnas ekonomisk ställning Behovsprøvning 3. STUDIELÅNET Av alla högskolestuderande som fått studiestöd, hur många lyft studielån 34 % Genomsnittlig studieskuld e Räntan under studietiden 2 % p.a. Räntan därefter diskontoen + 3 % p.a. Återbetalningen börjar Återbetalningstiden 1-2 år efter afsluttet uddanning max. 15 år Återbetalningsregler bl.a. min. 4 euro om månaden Kela Nordjamf11.xlsx 6

7 STUDIESTÖDET I DE NORDISKA LÄNDERNA HÖGSKOLESTUDERANDE HÖSTEN Danmark Sverige Färöarna BOR SJÄLVSTÄNDIGT HOS FÖRÄLDRARNA Danmark Sverige Färöarna Valutakurs 211 (årets genomsnitt) 28 Kela Nordjamf11.xlsx 7

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel 2008 1 2 Innehållsförteckning Studiemedel för dig som ska börja studera Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?... 5 Hur gammal är

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Bostadsbidrag. till barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Hemmaboende barn. Barn som bor hos dig ibland

Bostadsbidrag. till barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Hemmaboende barn. Barn som bor hos dig ibland Fk 4062-4 Fa Bostadsbidrag till barnfamiljer Uppdaterad 060101 Den ekonomiska familjepolitiken omfattar ett antal förmåner, bl.a. barnbidrag, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, vårdbidrag, underhållsstöd

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

En jä mfö relse äv de nördiskä lä ndernäs pröcess ävseende studiestö d fö r studier utömländs

En jä mfö relse äv de nördiskä lä ndernäs pröcess ävseende studiestö d fö r studier utömländs En jä mfö relse äv de nördiskä lä ndernäs pröcess ävseende studiestö d fö r studier utömländs Johan Hennings, CSN Sverige Henrik Strömberg Croné, CSN Sverige Chris André Eidsaunet, Lånekassen Norge Edda

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Fk_4064_Fa Bostadstillägg till pensionärer Uppdaterad 070101 Försäkringskassan ansvarar för förmåner inom pensionsområdet, bland annat inkomst-, tilläggs- och garantipension, omställnings- och efterlevandepension

Läs mer

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenninggrundande inkomst - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010 Detta är sjunde upplagan av Utbildning straff bart? en rapport om studenterna och trygghetssystemet. Rapporten beskriver hur högskolestudenter under studietiden har ett sämre socialt skydd än förvärvsarbetande.

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen samt 14 och 15 lagen om rehabiliteringspenning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak.

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak. Så här fungerar det Ansökningsblankett finns längst bak. Det här är Hypotekspension Hypotekspension är den livstidstrygga lösningen för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-17, - ersättningsnivåer

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885 I slutet av 1800-talet började fackföreningarna ge viss ekonomisk hjälp till sina arbetslösa medlemmar. Den bestod till en början av ett resebidrag för att ge medlemmarna möjlighet att söka arbete på annan

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Familjens ekonomi. Skatter Det finns många olika slags skatter. Huvudsakligen kan man dela in dem i Varuskatter och Inkomstskatter.

Familjens ekonomi. Skatter Det finns många olika slags skatter. Huvudsakligen kan man dela in dem i Varuskatter och Inkomstskatter. Bilaga 3 1. Ur Samhällskunskap A Familjens ekonomi Olika familjer Det finns många olika sorters familjer. Man kan leva i en s k kärnfamilj, med mamma, pappa och barn. Man kan leva som ensamstående. Det

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv.

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Hypotekspension så fungerar det. Med Hypotekspension kan du få loss pengar ur värdestegringen på din bostad och ändå bo kvar. Ing-Britt är äntligen på väg

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor Frågor och Svar 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor 1 KREDITPRÖVNING OCH KREDITREGLER Vad kan Bättre Bolån belåna? Bättre Bolån belånar

Läs mer

Hur skuldsatta är de svenska hushållen?

Hur skuldsatta är de svenska hushållen? n Ekonomiska kommentarer Analysen av hushållens skuldsättning har under de senaste åren baserats på aggregerade data eller stickprov på nya låntagare. I den aggregerade statistiken är det inte möjligt

Läs mer