FAQ Allmänna villkor för småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen i Norrbottens län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAQ Allmänna villkor för småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen i Norrbottens län"

Transkript

1 Roland Saitzkoff Sidan FAQ Allmänna villkor för småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen i Norrbottens län Vilka typer av småviltsjaktkort finns det? Svar: Hundträningskort, dygnsjakttillstånd, kommunårsjakttillstånd för fjällkommunbor samt länsårsjakttillstånd för länsboende. Vem är ortsbo? Svar: Personer stadigvarande fast boende i fjällkommun. Skall kunna påvisa fast adress i kommunen samt att den huvudsakliga dygnsvilan sker på denna adress. Ej lika med folkbokförd. Vem får lösa länsårsjakttillstånd? Svar: Länsårsjakttillstånd får endast lösas av stadigvarande bosatta i det aktuella länet. Dock omfattas länsårsjakttillståndet av samma regler som dygnstillståndet med avseende på avlysningar. Kan man lösa både länsårsjakttillstånd och kommunårsjakttillstånd? Svar: Ja, som stadigvarande bofast i en av de fyra fjällkommunerna har man möjlighet att lösa både kommunårsjakttillstånd och länsårsjakttillstånd. Ortsbor i annan fjällkommun? Svar: Kommunårsjakttillstånd kan lösas enbart i den egna fjällkommunen. Tolkningar av första försäljningsdag? Jakten startar den 25 augusti och jakttillstånd kan köpas tidigast tio dagar före jaktstart. Jägarna ska då de köper jakttillstånd redovisa i vilka områden man avser att jaga. Dygnsjakttillstånd får lösas högst fem dygn i förväg och för högst fem dygn i följd. Svar: Hundtränings, kommunårs- och länsårsjakttillstånd kan lösas redan från den 15 aug. Dygnsjakttillstånd tidigast 5 dygn innan avsedd jaktdag. Om man vid köp av dygnsjakttillstånd eller aktivering av kommunårs- eller länsårsjakttillstånd uppgett vilket område man avsett att jaga inom, kan man då utan vidare byta område utan att uppge detta igen? Svar: Byte av aktiverat område är inte möjligt. Jakt får endast ske i det kort tillståndet löst/aktiverats för. Hur går ett köp till? Beställning på distans? Svar: Köp ska ske personligen på plats. Det webbaserade system som nu införs är ett försäljnings- ej bokningssystem. Köp genom ombud på plats medges inte.

2 Sker försäljning över fjällkommungräns? Svar: Ja. Inom ett och samma län. Roland Saitzkoff Sidan Kan kommunårsjakttillstånd eller länsårsjakttillstånd aktiveras på distans av annan än kortinnehavaren? Hur fås bevis om aktivering? Svar: Ja! Det är möjligt och följs även av en bekräftelse på att så har skett. Kvoteringsområden Vad gäller för jakten inom kvoterade områden? Svar: Systemet med kvoterade områden är inte längre i bruk i Norrbottens län från och med jaktåret 2014/2015 Avlysta områden Länsstyrelsen kan besluta om avlysning av områden då ett maximalt jakttryck uppnåtts. Svar: Då det maximala jakttrycket för ett visst område efter aktivering av samtliga jägare som angett att man avsett att jaga i området uppnåtts kan kommunårsjakttillståndsinnehavare i normalfallet fortsätta att jaga. Länsårsjakttillståndsinnehavare omfattas av samma avlysningar som dygnsjakttillstånd. Jakttillsynen Tältning och godkännande av tält och tältplatser? Svar: Tältning inom samma kilometerruta mer än fyra nätter i följd, liksom uppställning av tält ett eller flera med en större sammanlagd bottenyta än 18 kvadratmeter kräver Länsstyrelsens godkännande. Dispens kräver en framställan till Länsstyrelsen med angivande av tältstorlek, antal tält, läge och antal dygn. Därefter registrering och/eller godkännande/avslag. Fällfångst Hur gör jag med aktivering och viltrapportering om jag vill jaga med fälla? Svar: Levandefångstfälla kräver daglig tillsyn och då ska du aktivera jaktkortet alla dagar du nyttjar fällan. Jagar du med slagfällor som vittjas mer sällan skall du aktivera ditt jaktkort varje dag du vittjar fällan.

3 Roland Saitzkoff Sidan Viltrapportering Vem är skyldig att lämna viltrapport och när skall det göras? Svar: Oavsett om man fällt något vilt eller ej skall såväl dygnsjakttillståndslösaren som kommunårs- eller länsårsjakttillståndslösaren lämna viltrapport senast 14 dagar efter senast lösta dygnsjakttillstånd eller aktiverade dygn på kommunårs- eller länsårsjakttillståndet. Hur rapporterar jag enklast avskjutningen? Svar: Genom att använda Dig av Internet och den unika rapportkod Du fått vid köp av jaktkortet. Alternativt vända Dig till återförsäljaren av jaktkortet och mot en avgift få dennes hjälp. Köp av ytterligare dygnsjakttillstånd och aktivering av årskort När kan man lösa ett nytt dygnsjakttillstånd eller aktivera sitt kommunårs- eller länsårsjakttillstånd? Svar: Först efter det att viltrapport lämnats över tidigare löst dygnsjakttillstånd eller aktiverad dag på års- eller länsårsjakttillstånd! Vilodag under en pågående jaktperiod Kan man lösa fyra jaktdygn och lägga in en jaktfri vilodag mellan de dagar man löst dygnsjakttillstånd för? Svar: Ja. Det är möjligt att lägga in en eller flera i förväg angivna jaktfria dagar inom en 5 dygnsperiod. Ex; Jakt dag 1 och 2, jaktuppehåll dag 3 och fortsatt jakt dag 4 och dag 5. Jaktfri dag måste anges redan vid köptillfället och kan sedan inte ändras efter hand. Köp av jaktkort Kan en person köpa jakttillstånd för sina kompisar eller kan man bara köpa jakttillstånd personligen på plats? Svar: Köp av jakttillstånd kan enbart göras genom personligt besök hos återförsäljaren. Det går inte att köpa eller boka för någon kompis. Vad gäller för hundträningskortet? Svar: Hundträningskort kan lösas från den 15 augusti och hundträning kan ske från den 16 augusti. Hundträningskortet är ett dagskort som omfattas av samma regler som övriga jaktkort. Dvs hundägaren måste ha löst statligt jaktkort samt lösa kortet personligen hos återförsäljare. Kortet kan även lösas under perioden 15 mars t.o.m. den 30 april.

4 Roland Saitzkoff Sidan Kan en person köpa dygnsjakttillstånd samtidigt i mer än en fjällkommun? Svar: Det är möjligt att vid ett och samma köptillfälle kunna köpa högst 5 dygnsjakttillstånd samtidigt, och fördela dessa mellan de fjällkommuner som jakten avser äga rum inom. Av redovisningstekniska skäl utfärdas då separata jaktkort - för en eller flera dagar - i var och en av dessa fjällkommunerna. Viltrapportering måste sedan ske innan ett sjätte dygnsjakttillstånd får lösas. Varför måste man personligen köpa jakttillstånd genom besök hos återförsäljaren? Svar: De lagligt reglerade möjligheterna till påföljd vid förseelser mot Jordbruksverkets eller Länsstyrelsens regler är begränsade. Har man däremot själv köpt ett jaktkort och genom egen namnteckning bekräftat ett därmed ingånget avtal kan man sedan pröva eventuella förseelser på civilrättslig grund. Det öppnas även en möjlighet att kontrollera överensstämmelsen mellan personen och uppvisade handlingar. Vad händer om man som kommunårsjakttillståndsinnehavare eller länsårsjakttillståndsinnehavare inte aktiverar sitt årstillstånd innan man ger sig ut på jakt? Svar: Rätten till jakt existerar inte utan föregående aktivering av kommunårs- eller länsårsjakttillståndet. Den jagande kan ställas till ansvar för jaktbrott och riskera att dömas (till böter eller fängelse). Vad händer om man som kommunårsjakttillståndsinnehavare eller länsårsjakttillståndsinnehavare inte viltrapporterar inom föreskriven tid? Svar: Möjligheten att lösa nya jakttillstånd kan förloras i upp till 5 år. Kan den som inte själv innehar egen vapenlicens i något fall likväl lösa ett småviltsjakttillstånd? Svar: Vid utlåning av skjutvapen skall intyg om lånet överlämnas till låntagaren, om inte vapnet innehas uteslutande i upplåtarens närvaro. Vid utlåning från enskild vapeninnehavare till medlem av hans familj eller hushåll får vapeninnehavarens tillstånds- eller deklarationsbevis överlämnas i stället för låneintyg. Vid lån av jaktvapen inom familjen gäller således att detta får ske självständigt till den som i övrigt uppfyller fodringarna för att själv få inneha sådant vapen. Vapenlicensen (tillstånds- eller deklarationsbevis) på vapnet i fråga skall då medföras av låntagaren. Har låntagaren inte uppnått åldersgränsen för självständigt lån får utlåning av vapnet däremot endast ske i form av s.k. uppsiktslån. Kravet på att redan på försäljningsstället uppvisa vapenlicens uppfylls även om den tilltänkte köparen kan uppvisa giltigt lånebevis på avsett jaktvapen eller vid styrkt familjerelation kan uppvisa utlånarens vapenlicens.

5 Roland Saitzkoff Sidan Polismyndigheten utfärdar även bevis om tillstånd att låna skjutvapen. Ett bevis skall innehålla uppgift om den tillståndet gäller och för vilket ändamål han eller hon är berättigad att låna vapen. Ungdom under 18 år som jagar under uppsikt behöver ej eget jakttillstånd eller statligt jaktkort. Avsikten är då att uppsiktsjakt sker inom ramen för uppsiktsutlånarens baglimit! Kan man förlänga dygnsjakttillstånd via telefon utan personligt besök? Svar: NEJ! Vilka handlingar måste jag visa upp för att få köpa ett dygns-, kommunårs- eller länsårsjakttillstånd för småviltjakt? Svar: Länsstyrelserna i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten kräver att man redan på försäljningsstället skall uppvisa vapenlicens, statligt jaktkort (eller betalningsbekräftelse), legitimation och i förekommande fall Deklaration för skjutvapen och ammunition. (Gäller utländsk jägare som medför vapen och ammunition). Kravet på att uppvisa dessa handlingar är ett villkor som Länsstyrelserna själva uppställt för att i egenskap av jakträttsupplåtare upplåta rätt att jaga på statens mark ovan odlingsgränsen i Västerbottens och Norrbottens län och på renbetesfjällen i Jämtlands län.

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Frågor och svar om nya älgförvaltningen

Frågor och svar om nya älgförvaltningen 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2012-10-01 Frågor och svar om nya älgförvaltningen Mot bakgrund av att såväl länsstyrelser som företrädare för intresseorganisationer framfört önskemål om

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du?

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? ABUSE DOCUMENT 1. Hur förhindras oegentlig överlåtelse? En person har via en whois slagning på ett domännamn fått fram namnet på den som innehar domännamnet. Han får också fram personnr eller organisationsnummer

Läs mer

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23 Spelregler Poker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om spelformerna...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp och definitioner...4

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Folkbokföring i Sverige

Folkbokföring i Sverige 2014 Folkbokföring i Sverige För att du ska kunna ta vara på dina rättigheter i samhället är det viktigt att du är rätt folkbokförd. Du röstar och betalar skatt i den kommun där du bor. Du som är folkbokförd

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen Claes Linder 2011 Version 4 1 INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Historik 3 3. Lagmotiv 3.1 Proposition 1934:181 4 3.2 Proposition

Läs mer

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor Frågor och Svar 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor 1 KREDITPRÖVNING OCH KREDITREGLER Vad kan Bättre Bolån belåna? Bättre Bolån belånar

Läs mer

Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal.

Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal. Juridiska frågor och svar Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal. Om det är "fel" på hunden Här finner du svar på vanliga frågor om

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket

Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket Aktuella rättsfrågor ARF 2008:3 Oktober 2008 Vice överåklagaren Roland Andersson

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Att boka bord. Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang. Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang

Att boka bord. Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang. Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang Att boka bord Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang I denna skrift har Visita samlat kortfattad information om hur det

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Identitetskort för folkbokförda i Sverige

Identitetskort för folkbokförda i Sverige Identitetskort för folkbokförda i Sverige Från och med april 2013 ser Skatteverkets id-kort ut så här. Det id-kort som utfärdats mellan 2009 och mars 2013 är giltiga fram till den dag som anges på kortet.

Läs mer

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Friheten att röra sig och bo i EU En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättsliga frågor 1 Den här vägledningen innehåller praktiska upplysningar

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi KONSUMENT HALMSTAD Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi När du slutat gymnasiet har du möjlighet att själv bestämma vad du ska göra med ditt liv. Samtidigt ska du kanske fatta många svåra beslut.

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Distans- och hemförsäljningslagen

Distans- och hemförsäljningslagen Distans- och hemförsäljningslagen SFS 2005:59 Lagen ger dig ett skydd vid distanshandel och hemförsäljning. Reviderad april 2007 Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller när du handlar på distans

Läs mer

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer