Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found"

Transkript

1 slista för ÅLR sdatum mellan och cases found Diarienr. ÅLR 2016/266 Reg.datum sdatum organ Infrastrukturavdelningen Avdelningschef Österlund Yvonne, Tjänsteresa till Åbo Ansökan godkänns. Diarienr. ÅLR 2015/12371 Reg.datum sdatum organ Beslöts godkänna ansökan för 75 timmar (15 dagar). (5 N2) Diarienr. ÅLR 2016/176 Reg.datum sdatum organ Infrastrukturavdelningen Avdelningschef Österlund Yvonne, Uppsägning av anställningsförhållandet Beviljas. Diarienr. ÅLR 2015/9720 Reg.datum sdatum organ Ledighet för lantbrukare avbytarservice

2 Beslöts godkänna ansökan för 300 timmar (30 dagar). (6 N2) Diarienr. ÅLR 2015/11912 Reg.datum sdatum organ Infrastrukturavdelningen Trafikbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning Korpela Mikael, Lindfors Elin, Flyttning av allmän väginfart, Godbyvägen i Mariehamn Ålands Fastighetskonsult Ab Med stöd av 52 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland avslår Ålands landskapsregering sökandes anhållan om flytt av infart. Diarienr. ÅLR 2016/286 Reg.datum sdatum organ Infrastrukturavdelningen Avdelningschef Österlund Yvonne, Uppsägning av anställningsförhållandet Beviljas. Diarienr. ÅLR 2015/11271 Reg.datum sdatum organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning Strand Susanne, Söderlund Johan, Finansieringsansökan Stall Konvaljbacken Beviljas ett bidrag om maximalt euro. Bidraget utgår enbart till kostnader för den i ansökan uppgivna nya verksamheten. Vidare godkänns inte kostnader hänförliga till driftsställe utanför någon av de sex skärgårdskommunerna. (21 N1)

3 Diarienr. ÅLR 2015/86 Reg.datum sdatum organ Ni har under år 2015 utnyttjat sammanlagt 254 timmar understödd ledighet. Diarienr. ÅLR 2014/9479 Reg.datum sdatum organ Ni har under år 2015 utnyttjat sammanlagt 225 timmar understödd ledighet. Diarienr. ÅLR 2015/6248 Reg.datum sdatum organ Avbytarstöd 2015 För perioden 1 juni - 31 december 2015 har arbete utfört hos Er åt företagare Tony Degerman för 45 timmar och till JALU-farming för 100 timmar. Då F:ma Christian Verho tidigare erhållit stöd för 24 timmar, har Ni totalt erhållit avbytarstöd för år 2015 för sammanlagt 169 timmar. Diarienr. ÅLR 2014/9451 Reg.datum sdatum

4 organ För perioden juni - augusti 2015 har arbete utfört hos Er åt företaget Ninas Må Bra för totalt 75 timmar. Ni har därmed under år 2015 utnyttjat hela Ert berättigade avbytarstöd. Diarienr. ÅLR 2015/23 Reg.datum sdatum organ För perioden 1 maj - 2 oktober 2015 har arbete utfört hos Er åt företagare Christian Verho för totalt 83 timmar. Då han tidigare erhållit stöd för 92,5 timmar, har Ni under år 2015 erhållit avbytarstöd för totalt 175,5 timmar. Diarienr. ÅLR 2015/565 Reg.datum sdatum organ För perioden 1 juni - 31 december 2015 har arbete utfört hos Er åt företagare Christian Verho för totalt 115 timmar. Då han tidigare erhållit stöd för 90 timmar har Ni under år 2015 utnyttjat avbytarstödet för sammanlagt 205 timmar.

5 Diarienr. ÅLR 2014/9283 Reg.datum sdatum organ För perioderna mars, 5-11 november och 28 november - 4 december 2015 har arbete utfört hos Er åt företaget JALU-farming Ab för totalt 75 timmar. Ni har därmed under år 2015 utnyttjat hela Ert berättigade avbytarstöd. Diarienr. ÅLR 2014/9490 Reg.datum sdatum organ För 66 timmar i perioden april - september år 2015 samt 63 timmar i perioden 30 oktober - 19 december har landskapsregeringen utbetalat avbytarstöd för arbete utfört åt Er av företaget JALU-farming Ab. Då företaget tidigare under året erhållit stöd för 67,5 timmars ledighet, har Ni totalt utnyttjat Er rätt till ekonomiskt stöd för ledighet för år 2015 för sammanlagt 196,5 timmar. Diarienr. ÅLR 2015/410 Reg.datum sdatum organ

6 Den 12 januari 2016 inkom ytterligare en faktura över utförd avbytartjänst hos Er av företagare Deli Dutchman omfattande 134,5 timmar. Den stödberättigade ledighet Ni utnyttjat under år 2015 kommer därmed att uppgå till 264,25 timmar. Diarienr. ÅLR 2015/7686 Reg.datum sdatum organ För perioden 1 juni - 31 december 2015 har landskapsregeringen ersatt 80 procent av avbytarkostnaden för 77 timmar för arbete utfört hos Er av avbytarföretagare Tony Degerman. Ni har därmed utnyttjat avbytarstödet under år 2015 för sammanlagt 92 timmars ledighet. Diarienr. ÅLR 2012/7681 Reg.datum sdatum organ Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef tjänstemannaföredragning Eklund-Melander Jenny, Lindvik Ulf, Medfinansiering EFF Åbo Akademi Landskapsregeringens har den 15 januari 2016 utifrån godkända stödberättigande utgifter beslutat godkänna en slutrat på ,05 euro för utbetalning varav: Landskapsregeringen ,02 euro Europeiska fiskerifonden (EFF) ,03 euro (5 N3) Diarienr. ÅLR 2016/317 Reg.datum sdatum organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå Bengts Petra,

7 Fastställande av inteckning i fordon Ålandsbanken Abp Landskapsregeringen beslöt fastställa inteckningen. Diarienr. ÅLR 2016/316 Reg.datum sdatum organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå Bengts Petra, Fastställande av inteckning i fordon Ålandsbanken Abp Landskapsregeringen beslöt fastställa inteckningen. Diarienr. ÅLR 2015/6149 Reg.datum sdatum organ Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån Lindqvist Gunilla, Utbildning av skrivtolkar Högskolan på Åland I landskapslag (2010:99) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänster för handikappade personer stiftas om rätten för en i landskapet bosatt och handikappad person att erhålla tolkningstjänst tryggad genom att lagen om tolkningstjänst för handikappade personer (FFS 133/2010) tillämpas i landskapet Åland. För utvecklandet av tolkningstjänsten svarar landskapsregeringen. Till utbildningsbyrån framförs att det föreligger ett behov av en tolkutbildning, att utbilda skrivtolkar som kan godkännas av FPA för Ålands del.

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found NO_COMMAN utskriftsdatum: 2015-12-18 slista för ÅLR sdatum mellan 2015-12-17 och 2015-12-17 12 cases found Diarienr. ÅLR 2015/12071 Reg.datum 2015-12-16 sdatum 2015-12-17 Social- och miljöavdelningen Avdelningschef

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-06-21 och 2016-06-21 28 cases found Diarienr. ÅLR 2015/9168 Reg.datum 2.9.2015 sdatum 2016-06-21 organ Infrastrukturavdelningen Avdelningschef Österlund Yvonne, Systemutvecklare

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2019-01-07 och 2019-01-07 21 cases found Diarienr. ÅLR 2018/10739 Reg.datum 21-12-2018 sdatum 2019-01-07 Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-01-08 och 2016-01-08 21 cases found Diarienr. ÅLR 2015/2001 Reg.datum 9.3.2015 sdatum 8.1.2016 organ Ärendemening Avbytarstöd 2015 Enligt LF 2014/53 ersätter landskapsregeringen

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-10-01 och 2015-10-01 14 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-10-01 och 2015-10-01 14 cases found NO_COMMAN utskriftsdatum: 2015-10-02 slista för ÅLR sdatum mellan 2015-10-01 och 2015-10-01 14 cases found Diarienr. ÅLR 2013/6086 Reg.datum 2013-07-03 sdatum 2015-10-01 organ Utbildnings- och kulturavdelningen

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-12-01 och 2016-12-01 32 cases found Diarienr. ÅLR 2016/9020 Reg.datum 29.11.2016 sdatum 2016-12-01 organ Tjänstledighet Ledigheten förordas. Diarienr. ÅLR 2016/6843 Reg.datum

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-02-19 och 2016-02-19 24 cases found Diarienr. ÅLR 2015/9719 Reg.datum 24.9.2015 sdatum 19.2.2016 Social- och miljöavdelningen Avdelningschef Michelsson Bengt, Almqvist

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-12-14 och 2016-12-14 29 cases found Diarienr. ÅLR 2016/9345 Reg.datum 12.12.2016 sdatum 2016-12-14 Infrastrukturavdelningen Avdelningschef Karlman Niklas, Besiktningstekniker

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-06-11 och 2015-06-11 19 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-06-11 och 2015-06-11 19 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-06-11 och 2015-06-11 19 cases found Diarienr. ÅLR 2015/6639 Reg.datum 4.6.2015 sdatum 11.6.2015 organ Infrastrukturavdelningen Trafikbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-09-08 och 2015-09-08 23 cases found Diarienr. ÅLR 2015/9212 Reg.datum 3.9.2015 sdatum 8.9.2015 Tjänsteresa till Helsingfors Godkänns. nr 234 U1. Diarienr. ÅLR 2015/9254

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2019-02-13 och 2019-02-13 14 cases found Diarienr. ÅLR 2015/9542 Reg.datum 17-09-2015 sdatum 2019-02-13 Näringsavdelningen Allmänna byrån Stolt Ralf, Bäckman-Hägglund Tina,

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-09-21 och 2015-09-21 7 cases found Diarienr. ÅLR 2015/9470 Reg.datum 15.9.2015 sdatum 21.9.2015 Ärendemening Infrastrukturavdelningen Trafikbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-06-22 och 2016-06-22 44 cases found Diarienr. ÅLR 2016/4383 Reg.datum 7.6.2016 sdatum 2016-06-22 organ Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef tjänstemannaföredragning

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found NO_COMMAN utskriftsdatum: 2019-03-06 slista för ÅLR sdatum mellan 2019-03-05 och 2019-03-05 12 cases found Diarienr. ÅLR 2018/7322 Reg.datum 31-08-2018 sdatum 2019-03-05 Räntestöd för bostadssparlån samt

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-08-21 och 2015-08-21 23 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-08-21 och 2015-08-21 23 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-08-21 och 2015-08-21 23 cases found Diarienr. ÅLR 2015/8746 Reg.datum 19.8.2015 sdatum 21.8.2015 organ Uppsägning av anställningsförhållandet. Diarienr. ÅLR 2015/8629

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2018-10-31 och 2018-10-31 11 cases found Diarienr. ÅLR 2018/5775 Reg.datum 26-06-2018 sdatum 2018-10-31 organ Diarienr. ÅLR 2018/7927 Reg.datum 20-09-2018 sdatum 2018-10-31

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-09-15 och 2015-09-15 25 cases found Diarienr. ÅLR 2015/9384 Reg.datum 9.9.2015 sdatum 15.9.2015 organ Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån tjänstemannabeslut

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found NO_COMMAN utskriftsdatum: 2015-11-30 slista för ÅLR sdatum mellan 2015-11-27 och 2015-11-27 17 cases found Diarienr. ÅLR 2015/7482 Reg.datum 2015-06-17 sdatum 2015-11-27 tjänstemannaföredragning Stödundervisning

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2018-11-01 och 2018-11-01 12 cases found Diarienr. ÅLR 2018/6352 Reg.datum 19-07-2018 sdatum 2018-11-01 organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannaföredragning

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-06-18 och 2015-06-18 14 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-06-18 och 2015-06-18 14 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-06-18 och 2015-06-18 14 cases found Diarienr. ÅLR 2015/679 Reg.datum 22.1.2015 sdatum 18.6.2015 organ Bengts Petra, Anmälan om ändring av elarbetsledare Diarienr. ÅLR

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found utskriftsdatum: 2018-02-22 slista för ÅLR sdatum mellan 2018-02-21 och 2018-02-21 13 cases found Diarienr. ÅLR 2017/4974 Reg.datum 19-06-2017 sdatum 2018-02-21 Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå Sjöblom

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-01-14 och 2016-01-14 9 cases found Diarienr. ÅLR 2014/2570 Reg.datum 31.3.2014 sdatum 14.1.2016 organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Eliasson-Myllykoski Siv, Projektansökan

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-10-21 och 2015-10-21 20 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-10-21 och 2015-10-21 20 cases found NO_COMMAN utskriftsdatum: 2015-10-22 slista för ÅLR sdatum mellan 2015-10-21 och 2015-10-21 20 cases found Diarienr. ÅLR 2015/10600 Reg.datum 2015-10-20 sdatum 2015-10-21 organ Social- och miljöavdelningen

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-04-21 och 2016-04-21 13 cases found Diarienr. ÅLR 2016/2631 Reg.datum 6.4.2016 sdatum 21.4.2016 organ Nykarleby Bygg & Spåntak Öb Beviljat för tiden 1.5-31.12.2016. Villkor:

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2018-12-12 och 2018-12-12 20 cases found Diarienr. ÅLR 2018/10386 Reg.datum 12-12-2018 Beslutsdatum 2018-12-12 organ Beslut Finansavdelningen Redovisningsbyrån Byman

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found NO_COMMAN utskriftsdatum: 2018-12-17 slista för ÅLR sdatum mellan 2018-12-14 och 2018-12-14 9 cases found Diarienr. ÅLR 2018/8550 Reg.datum 12-10-2018 sdatum 2018-12-14 organ Infrastrukturavdelningen Allmänna

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-11-30 och 2016-11-30 23 cases found Diarienr. ÅLR 2016/5761 Reg.datum 4.8.2016 sdatum 2016-11-30 organ Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef Eklund-Melander Jenny,

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2018-05-08 och 2018-05-08 Diarienr. ÅLR 2018/3088 Reg.datum 17-04-2018 Beslutsdatum 2018-05-08 organ Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån tjänstemannabeslut

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-07-05 och 2016-07-05 11 cases found Diarienr. ÅLR 2016/5224 Reg.datum 29.6.2016 sdatum 2016-07-05 organ Infrastrukturavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut Karlman

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-02-17 och 2016-02-17 28 cases found Diarienr. ÅLR 2016/1120 Reg.datum 11.2.2016 sdatum 17.2.2016 organ Diarienr. ÅLR 2016/1108 Reg.datum 10.2.2016 sdatum 17.2.2016 organ

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-08-11 och 2015-08-11 17 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-08-11 och 2015-08-11 17 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-08-11 och 2015-08-11 17 cases found Diarienr. ÅLR 2015/8179 Reg.datum 20.7.2015 sdatum 11.8.2015 organ Social- och miljöavdelningen Avdelningschef Michelsson Bengt, Tjänsteresa

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-06-24 och 2015-06-24 27 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-06-24 och 2015-06-24 27 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-06-24 och 2015-06-24 27 cases found Diarienr. ÅLR 2015/7272 Reg.datum 12.6.2015 sdatum 24.6.2015 Idrottsakuten Åland AB Diarienr. ÅLR 2015/7269 Reg.datum 12.6.2015 sdatum

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-09-11 och 2015-09-11 16 cases found Diarienr. ÅLR 2015/9260 Reg.datum 4.9.2015 sdatum 11.9.2015 Diarienr. ÅLR 2015/9118 Reg.datum 31.8.2015 sdatum 11.9.2015 Ax Alfa Gamma

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2017-06-20 och 2017-06-20 24 cases found Diarienr. ÅLR 2017/749 Reg.datum 26.1.2017 sdatum 2017-06-20 organ Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån Lehtonen

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-06-01 och 2015-06-01 15 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-06-01 och 2015-06-01 15 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-06-01 och 2015-06-01 15 cases found Diarienr. ÅLR 2015/6325 Reg.datum 27.5.2015 sdatum 1.6.2015 organ Infrastrukturavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut Österlund

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2018-11-30 och 2018-11-30 6 cases found Diarienr. ÅLR 2018/9845 Reg.datum 23-11-2018 sdatum 2018-11-30 organ Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef Österlund Yvonne,

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2018-02-27 och 2018-02-27 7 cases found Diarienr. ÅLR 2017/9410 Reg.datum 7.12.2017 sdatum 2018-02-27 organ Social- och miljöavdelningen Avdelningschef Michelsson Bengt, Lehtonen

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found NO_COMMAN utskriftsdatum: 2015-11-10 slista för ÅLR sdatum mellan 2015-11-09 och 2015-11-09 15 cases found Diarienr. ÅLR 2014/9770 Reg.datum 2014-12-15 sdatum 2015-11-09 organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-09-25 och 2015-09-25 11 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-09-25 och 2015-09-25 11 cases found NO_COMMAN utskriftsdatum: 2015-09-28 slista för ÅLR sdatum mellan 2015-09-25 och 2015-09-25 11 cases found Diarienr. ÅLR 2014/8398 Reg.datum 2014-10-20 sdatum 2015-09-25 organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-05-29 och 2015-05-29 13 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-05-29 och 2015-05-29 13 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-05-29 och 2015-05-29 13 cases found Diarienr. ÅLR 2015/6251 Reg.datum 26.5.2015 sdatum 29.5.2015 Extra upphandlare 20.7-31.12.2015 Förordnades. Diarienr. ÅLR 2015/6252

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-06-16 och 2015-06-16 13 cases found Diarienr. ÅLR 2015/6978 Reg.datum 10.6.2015 sdatum 16.6.2015 Infrastrukturavdelningen Trafikbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2018-10-30 och 2018-10-30 17 cases found Diarienr. ÅLR 2018/8928 Reg.datum 24-10-2018 sdatum 2018-10-30 Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef Nord Lennart, Sundblom

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2017-03-23 och 2017-03-23 13 cases found Diarienr. ÅLR 2017/1529 Reg.datum 22.2.2017 sdatum 2017-03-23 organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå Paaso Lilli, Nyberg Andreas,

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2018-11-28 och 2018-11-28 14 cases found Diarienr. ÅLR 2017/6632 Reg.datum 30-08-2017 sdatum 2018-11-28 Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef Juslin Rainer, Storfors

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-04-20 och 2016-04-20 13 cases found Diarienr. ÅLR 2016/2849 Reg.datum 15.4.2016 sdatum 20.4.2016 organ Näringsavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut Johansson Linnéa,

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-08-31 och 2015-08-31 14 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-08-31 och 2015-08-31 14 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-08-31 och 2015-08-31 14 cases found Diarienr. ÅLR 2015/9024 Reg.datum 27.8.2015 sdatum 31.8.2015 organ Infrastrukturavdelningen Trafikbyrån Byråchef Korpela Mikael, Lindfors

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2018-10-08 och 2018-10-08 Diarienr. ÅLR 2018/7160 Reg.datum 27-08-2018 Beslutsdatum 2018-10-08 organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå Österlund Yvonne, Lundén

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2018-08-29 och 2018-08-29 17 cases found Diarienr. ÅLR 2015/10753 Reg.datum 26-10-2015 sdatum 2018-08-29 Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef Nord Lennart, Ekblom

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2019-01-18 och 2019-01-18 36 cases found Diarienr. ÅLR 2018/10705 Reg.datum 20-12-2018 sdatum 2019-01-18 Infrastrukturavdelningen Transportbyrån Byråchef Österlund Yvonne,

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2018-11-12 och 2018-11-12 3 cases found Diarienr. ÅLR 2018/9404 Reg.datum 07-11-2018 Beslutsdatum Beslutande organ Beslutande Föredragande Ärendemening Infrastrukturavdelningen

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2019-01-31 och 2019-01-31 10 cases found Diarienr. ÅLR 2019/753 Reg.datum 25-01-2019 sdatum 2019-01-31 Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån Tjänstemannabeslut Kondelin Hanna,

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-07-07 och 2016-07-07 12 cases found Diarienr. ÅLR 2016/4928 Reg.datum 17.6.2016 sdatum 2016-07-07 organ Social- och miljöavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2018-12-28 och 2018-12-28 23 cases found Diarienr. ÅLR 2018/10611 Reg.datum 19-12-2018 sdatum 2018-12-28 Beslöts godkänna ansökan för totalt 75 timmar (15 dagar). (2631 N2)

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2018-11-23 och 2018-11-23 11 cases found Diarienr. ÅLR 2018/3241 Reg.datum 23-04-2018 sdatum 2018-11-23 organ Utlåtande över förslag på ändring i Universitets- och högskolerådets

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-06-20 och 2016-06-20 9 cases found Diarienr. ÅLR 2016/2921 Reg.datum 19.4.2016 sdatum 2016-06-20 organ Lundén Christina, Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found NO_COMMAN utskriftsdatum: 2015-11-19 slista för sdatum mellan 2015-11-18 och 2015-11-18 7 cases found 2014/2238 Reg.datum 2014-03-20 sdatum 2015-11-18 Projektansökan ur LBU Landskapsregeringen har den

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och slista för ÅLR sdatum mellan 2017-03-30 och 2017-03-30 Diarienr. ÅLR 2016/7066 Reg.datum 21-09-2016 sdatum 2017-03-30 organ Infrastrukturavdelningen Transportbyrån Byråchef Karlman Niklas, Karlsson Gunilla,

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och slista för ÅLR sdatum mellan 2018-07-06 och 2018-07-06 Diarienr. ÅLR 2018/4920 Reg.datum 08-06-2018 sdatum 2018-07-06 organ Sjöblom Roy, Lindström Johnny, Elarbeten Basanmälan Ecomar Ab Ålands landskapsregering

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2018-11-02 och 2018-11-02 8 cases found Diarienr. ÅLR 2017/2298 Reg.datum 21-03-2017 sdatum 2018-11-02 Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef Strand Susanne, Åkergård Kenneth,

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-06-13 och 2016-06-13 15 cases found Diarienr. ÅLR 2016/2307 Reg.datum 23.3.2016 sdatum 2016-06-13 Energieffektivisering av flerbostadshus Bab Slemmern 1 Landskapsregeringen

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-02-11 och 2016-02-11 37 cases found Diarienr. ÅLR 2016/1028 Reg.datum 8.2.2016 sdatum 11.2.2016 Infrastrukturavdelningen Avdelningschef ande Tjänstledighet 28-29.1.2016

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-01-20 och 2016-01-20 21 cases found Diarienr. ÅLR 2015/5981 Reg.datum 20.5.2015 sdatum 20.1.2016 organ Byråchef Nyholm Conny, Karlberg Annelie, Evenemangsbidrag för Nordisk

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2019-02-06 och 2019-02-06 22 cases found Diarienr. ÅLR 2019/991 Reg.datum 31-01-2019 sdatum 2019-02-06 Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, Mariehamn brevnummer

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found NO_COMMAN utskriftsdatum: 2016-12-12 slista för ÅLR sdatum mellan 2016-12-09 och 2016-12-09 20 cases found Diarienr. ÅLR 2016/9262 Reg.datum 8.12.2016 sdatum 2016-12-09 organ Ansökan godkänns Diarienr.

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2018-11-29 och 2018-11-29 13 cases found Diarienr. ÅLR 2018/9577 Reg.datum 14-11-2018 sdatum 2018-11-29 Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Ålands museum Procope-Ilmonen

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-04-14 och 2016-04-14 23 cases found Diarienr. ÅLR 2016/2736 Reg.datum 11.4.2016 sdatum 14.4.2016 organ Get Out Adventures Diarienr. ÅLR 2016/2737 Reg.datum 11.4.2016 sdatum

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found NO_COMMAN utskriftsdatum: 2015-11-26 slista för ÅLR sdatum mellan 2015-11-25 och 2015-11-25 27 cases found Diarienr. ÅLR 2015/10584 Reg.datum 2015-10-20 sdatum 2015-11-25 organ Understöd för uppgradering

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och slista för ÅLR sdatum mellan 2016-11-04 och 2016-11-04 Diarienr. ÅLR 2016/7970 Reg.datum 20-10-2016 sdatum 2016-11-04 organ Infrastrukturavdelningen Trafikbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning Nord Lennart,

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och slista för ÅLR sdatum mellan 2016-11-14 och 2016-11-14 Diarienr. ÅLR 2016/8007 Reg.datum 21-10-2016 sdatum 2016-11-14 Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Ålands museum Dahlblom Annika, Utförsel

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2018-03-06 och 2018-03-06 18 cases found Diarienr. ÅLR 2017/9217 Reg.datum 30-11-2017 sdatum 2018-03-06 Understöd för installation av solcell Landskapsregeringen beviljar Er

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-07-11 och 2016-07-11 5 cases found Diarienr. ÅLR 2016/3128 Reg.datum 27-04-2016 sdatum 2016-07-11 organ Uppsättning av trafikskyltar/vägmärken Selecta Mariehamn Ab Med

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2017-06-21 och 2017-06-21 40 cases found Diarienr. ÅLR 2017/4134 Reg.datum 30.5.2017 sdatum 2017-06-21 organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-05-26 och 2016-05-26 12 cases found Diarienr. ÅLR 2016/3088 Reg.datum 26.4.2016 sdatum 2016-05-26 Understöd för uppgradering av reglerteknik och styrsystem i flerbostadshus.

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-10-05 och 2015-10-05 17 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-10-05 och 2015-10-05 17 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-10-05 och 2015-10-05 17 cases found Diarienr. ÅLR 2015/9738 Reg.datum 24.9.2015 sdatum 5.10.2015 organ Infrastrukturavdelningen Produktionsbyrån Byråchef Karlman Niklas,

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-12-28 och 2015-12-28 17 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-12-28 och 2015-12-28 17 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-12-28 och 2015-12-28 17 cases found Diarienr. ÅLR 2014/9567 Reg.datum 8.12.2014 sdatum 28.12.2015 organ avbytare under ledighet. Ersättning betalas för en arbetstid omfattande

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-06-02 och 2016-06-02 25 cases found Diarienr. ÅLR 2016/3761 Reg.datum 25.5.2016 sdatum 2016-06-02 ande organ ande Diarienr. ÅLR 2016/3880 Reg.datum 27.5.2016 sdatum 2016-06-02

Läs mer

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-08-20 till 2015-08-20

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-08-20 till 2015-08-20 Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-08-20 till 2015-08-20 Ank.datum Diarienr. ÅLR 2015/8798 Diariebtkn. 440 Fiske, vattenbruk Jenny Eklund-Melander Urvalskriterier för Europeiska havs- och fiskerifondens

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2018-12-05 och 2018-12-05 10 cases found Diarienr. ÅLR 2018/9373 Reg.datum 06-11-2018 sdatum 2018-12-05 organ avbytare under ledighet. Ersättning utbetalas för maximala kostnader

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-08-25 och 2015-08-25 13 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-08-25 och 2015-08-25 13 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-08-25 och 2015-08-25 13 cases found Diarienr. ÅLR 2015/8788 Reg.datum 19.8.2015 sdatum 25.8.2015 organ Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån Byråchef

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-08-17 och 2015-08-17 23 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-08-17 och 2015-08-17 23 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-08-17 och 2015-08-17 23 cases found Diarienr. ÅLR 2013/500 Reg.datum 15.1.2013 sdatum 17.8.2015 organ Eliasson-Myllykoski Siv, Projektansökan ur LBU Startstöd för unga

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-10-29 och 2015-10-29 21 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-10-29 och 2015-10-29 21 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-10-29 och 2015-10-29 21 cases found Diarienr. ÅLR 2015/10787 Reg.datum 27.10.2015 sdatum 29.10.2015 organ Diarienr. ÅLR 2015/10741 Reg.datum 26.10.2015 sdatum 29.10.2015

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-06-29 och 2016-06-29 17 cases found Diarienr. ÅLR 2016/5163 Reg.datum 28.6.2016 sdatum 2016-06-29 organ Infrastrukturavdelningen Trafikbyrån Byråchef Ekblom Björn, om

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2018-12-04 och 2018-12-04 21 cases found Diarienr. ÅLR 2018/6836 Reg.datum 15-08-2018 sdatum 2018-12-04 Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef Juslin Rainer, Storfors

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2018-08-24 och 2018-08-24 12 cases found Diarienr. ÅLR 2014/6916 Reg.datum 26-08-2014 sdatum 2018-08-24 organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå Österlund Yvonne, Lundén

Läs mer

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: till

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: till Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2016-01-13 till 2016-01-13 Ank.datum Diarienr. ÅLR 2016/294 Diariebtkn. 450 Jordbruk Leif Franzell Landskapsregeringens regler för investeringsstöd och startstöd till lantbruket

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2018-12-18 och 2018-12-18 21 cases found Diarienr. ÅLR 2018/10328 Reg.datum 10-12-2018 sdatum 2018-12-18 Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten för kulturarvsförvaltning

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-10-06 och 2015-10-06 13 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-10-06 och 2015-10-06 13 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-10-06 och 2015-10-06 13 cases found Diarienr. ÅLR 2015/9553 Reg.datum 17.9.2015 sdatum 6.10.2015 organ TIllstånd för grävnings/schaktnings arbeten för uppförande av nytt

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2016-04-28 och 2016-04-28 33 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2016-04-28 och 2016-04-28 33 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-04-28 och 2016-04-28 33 cases found Diarienr. ÅLR 2016/3167 Reg.datum 28.4.2016 sdatum 28.4.2016 Social- och miljöavdelningen Avdelningschef Michelsson Bengt, Tillfällig

Läs mer

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-12-08 till 2015-12-08

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-12-08 till 2015-12-08 Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-12-08 till 2015-12-08 Ank.datum Diarienr. ÅLR 2015/11844 Diariebtkn. 400 Näringar, allmänt Linnea Johansson Finansieringshanläggare 18.1.2016-15.1.2017 Ank.datum Diarienr.

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och slista för ÅLR sdatum mellan 2016-09-16 och 2016-09-16 Diarienr. ÅLR 2016/6612 Reg.datum 5.9.2016 sdatum 2016-09-16 Rättsserviceenheten Salong Klippan Beviljat för tiden 16.9.2016-12.9.2018. Villkor: 1.

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-11-11 och 2015-11-11 20 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-11-11 och 2015-11-11 20 cases found NO_COMMAN utskriftsdatum: 2015-11-12 slista för ÅLR sdatum mellan 2015-11-11 och 2015-11-11 20 cases found Diarienr. ÅLR 2015/10877 Reg.datum 2015-10-29 sdatum 2015-11-11 Social- och miljöavdelningen Hälso-

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2018-11-14 och 2018-11-14 14 cases found Diarienr. ÅLR 2018/7616 Reg.datum 11-09-2018 sdatum 2018-11-14 Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut Loumann Annette,

Läs mer

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: till

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: till Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2016-01-28 till 2016-01-28 Ank.datum Diarienr. ÅLR 2016/719 Diariebtkn. 500 Natur & Miljö, allmänt Susanne Vävare Faställande av rapportering avseende nitratdirektivet

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-06-04 och 2015-06-04 12 cases found Diarienr. ÅLR 2015/5933 Reg.datum 19.5.2015 sdatum 4.6.2015 Cirkus Maximum AB Beviljat för tiden 3-5.7.2015. Villkor: 1. Tillståndet

Läs mer

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: till

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: till Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2016-05-12 till 2016-05-12 Ank.datum Diarienr. ÅLR 2016/3457 Diariebtkn. 330 Broar, hamn Jacob Nordlund Renoveringsåtgärder Slottsbron, Kastelholm i Sunds kommun Ank.datum

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-08-11 och 2015-08-11 13 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-08-11 och 2015-08-11 13 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-08-11 och 2015-08-11 13 cases found Diarienr. ÅLR 2015/8513 Reg.datum 10.8.2015 sdatum 11.8.2015 organ Tjänsteresa till helsingfors Diarienr. ÅLR 2015/8514 Reg.datum 10.8.2015

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-06-25 och 2015-06-25 9 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-06-25 och 2015-06-25 9 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-06-25 och 2015-06-25 9 cases found Diarienr. ÅLR 2015/5201 Reg.datum 11.5.2015 sdatum 25.6.2015 Infrastrukturavdelningen Trafikbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 24 9.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Finansieringshandläggare

Läs mer

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: till

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: till Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2016-02-01 till 2016-02-01 Ank.datum Diarienr. ÅLR 2016/788 Diariebtkn. 500 Natur & Miljö, allmänt Mia Westman PAF-medel till PLANERA projekt Ank.datum Diarienr. ÅLR 2016/808

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2016-02-18 och 2016-02-18 7 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2016-02-18 och 2016-02-18 7 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-02-18 och 2016-02-18 7 cases found Diarienr. ÅLR 2016/1111 Reg.datum 10.2.2016 sdatum 18.2.2016 organ Lotteritillstånd Lions Club Åland Södra r.f Beviljat Giltighetstid

Läs mer